Het ITIL Foundation Examen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het ITIL Foundation Examen"

Transcriptie

1 Het ITIL Foundation Examen Proefexamen A, versie 5.2 Meerkeuzevragen Instructies 1. Alle 40 vragen moeten worden ingevuld. 2. Alle antwoorden moeten op het bijgeleverde antwoordformulier worden ingevuld. 3. U hebt 60 minuten de tijd voor dit examen. 4. U moet minimaal 26 of van 40 vragen goed beantwoorden(65%) om te slagen. Version 5.1 (Live) Pagina 1

2 1. Welke soort wijzigingen valt doorgaans NIET binnen het bereik van wijzigingsbeheer? a) Wijzigingen aan een mainframe computer. b) Wijzigingen in de bedrijfsstrategie. c) Wijzigingen in een service level agreement (SLA). d) Het buitengebruik stellen van een service. 2. Wat is GEEN doelstelling van serviceproductie? a) Het uitvoeren van een test om zeker te stellen dat diensten zodanig ontworpen zijn dat ze voorzien in de bedrijfsbehoeften. b) IT-diensten leveren en beheren. c) Het beheren van de technologie die wordt gebruikt om de diensten te leveren. d) Het monitoren van de prestaties van technologie en processen. 3. Waar verwijst de term IT-operations control naar? a) Het managen van de technisch- en applicatiebeheer functies. b) Toezien op de uitvoering en monitoring van operationele activiteiten en events. c) Een set tools die worden gebruikt om de status van de IT-infrastructuur en applicaties te monitoren en weer te geven. d) Een servicedesk die de status van de infrastructuur monitort als er geen operators beschikbaar zijn. 4. Welk proces is verantwoordelijk voor het vastleggen van relaties tussen de diverse servicecomponenten? a) Servicelevelmanagement. b) Serviceportfoliomanagement. c) Service asset & configuratiemanagement (SACM). d) Incidentmanagement. Version 5.1 (Live) Pagina 2

3 5. Waarvoor wordt het RACI-model gebruikt? a) Voor vastleggen van de rollen en verantwoordelijkheden van de belanghebbenden in een proces of activiteit. b) Voor het definiëren van de eisen voor een nieuwe service of een nieuw proces. c) Voor het analyseren van de bedrijfsimpact van een incident. d) Voor het maken van een balanced scorecard om de complete status van servicemanagement in kaart te brengen. 6. Wat is de BESTE omschrijving van een operational level agreement (OLA)? a) Een overeenkomst tussen een IT-serviceprovider en een ander onderdeel van dezelfde organisatie dat bij de levering van diensten betrokken is. b) Een schriftelijke overeenkomst tussen de IT-serviceprovider en zijn klant(en) waarin de kerndoelen en de verantwoordelijkheden van beide partijen zijn vastgelegd. c) Een overeenkomst tussen twee serviceproviders over de servicelevels die de klant nodig heeft. d) Een overeenkomst tussen de servicedesk van een derde partij en de IT-klant over herstel- en responsetijden. 7. Wat is het HOOFDDOEL van availability management / beschikbaarheidsbeheer? a) Het monitoren van en het rapporteren over de beschikbaarheid van componenten. b) Zeker stellen dat alle doelen in de service level agreements (SLA s) worden gehaald. c) Het garanderen van het beschikbaarheidsniveau van diensten en componenten. d) Ervoor zorgen dat de beschikbaarheid van een service voldoet aan de afgesproken behoeften van de business. 8. Servicetransitie begeleidt: 1. Het introduceren van nieuwe diensten. 2. Het opheffen van diensten. 3. De overdracht van diensten tussen serviceproviders. a) Alleen 1 en 2. b) Alleen 2. c) 1,2 en 3. d) Alleen 1 en 3. Version 5.1 (Live) Pagina 3

4 9. Wat is geen fase in de levenscyclus van een service? a) Serviceoptimalisatie. b) Servicetransitie. c) Serviceontwerp. d) Servicestrategie. 10. Welk van de volgende beweringen over een configuratiemanagementsysteem (CMS) is CORRECT? a) Het CMS zou geen bedrijfsgegevens moeten bevatten over klanten en gebruikers. b) Er mag meer dan één CMS zijn. c) Er zou niet meer dan één configuration management database (CMDB) moeten zijn. d) Wanneer een organisatie haar IT-diensten uitbesteedt, is er nog steeds behoefte aan een CMS. 11. Wat zijn de drie subprocessen van capacity management / capaciteitsbeheer? a) Bedrijfscapaciteitsmanagement, servicecapaciteitsmanagement en componentcapaciteitsmanagement. b) Suppliercapaciteitsmanagement, servicecapaciteitsmanagement en componentcapaciteitsmanagement. c) Suppliercapaciteitsmanagement, servicecapaciteitsmanagement en technologie capaciteitsmanagement. d) Bedrijfscapaciteitsmanagement, technologiecapaciteitsmanagement en componentcapaciteitsmanagement. 12. Wat wordt er opgeslagen in de definitive media library (DML)? 1. Kopieën van aangekochte software. 2. Kopieën van intern ontwikkelde software. 3. Relevante licentiedocumentatie. 4. Het changeplan. a) Alle bovenstaande punten. b) Alleen 1 en 2. c) Alleen 3 en 4. d) Alleen 1, 2 en 3. Version 5.1 (Live) Pagina 4

5 13. Welk process is verantwoordelijk voor de periodieke beoordeling van de operational level agreements (OLA s)? a) Supplier management. b) Servicelevelmanagement. c) Serviceportfoliomanagement. d) Demand management. 14. Welke rol moet ervoor zorgen dat procesdocumentatie up-to-date en beschikbaar is? a) De service-eigenaar. b) De chief information officer. c) Knowledge management. d) De proceseigenaar. 15. Het release & deployment management proces zorgt voor: 1. Het vaststellen en overeenkomen van release- en deploymentplannen. 2. Het kunnen volgen van releasepakketten. 3. Het autoriseren van wijzigingen ter ondersteuning van het proces. a) Alleen 1 en 2. b) Alle bovenstaande punten. c) Alleen 2 en 3. d) Alleen 1 en Welke van de volgende punten zijn karakteristiek voor ieder proces? 1. Het is meetbaar. 2. Het levert een specifiek resultaat. 3. Het levert primair resultaten aan een klant of belanghebbende. a) Alleen 1 en 3. b) Alleen 1 en 2. c) Alleen 2 en 3. d) Alle bovenstaande punten. Version 5.1 (Live) Pagina 5

6 17. Welke van de volgende punten zijn belangrijke kenmerken van ITIL die bijdragen aan haar succes? 1. Het is leverancier neutraal. 2. Het is niet voorschrijvend. 3. Het is best practice. 4. Het is een standaard. a) Alleen 3. b) Alleen 1, 2 en 3. c) Alle bovenstaande punten. d) Alleen 2, 3 en Wie zou toegang moeten krijgen tot de information security policy / informatiebeveiligingsbeleid? a) Senior business managers en IT-personeel. b) Senior business managers, IT-leidinggevenden en de informatiesecuritymanager. c) Alle klanten, gebruikers en IT-personeel. d) Alleen de medewerkers van information security management. 19. Welke elementen maken deel uit van een dienstontwerppakket / service design package (SDP)? 1. Overeengekomen en vastgelegde bedrijfsvereisten. 2. Een plan voor transitie van de service. 3. Vereisten voor nieuwe of gewijzigde processen. 4. Meetwaarden om de service te meten. a) Alleen 1. b) Alleen 2 en 3. c) Alleen 1, 2 en 4. d) Alle bovenstaande elementen. Version 5.1 (Live) Pagina 6

7 20. Wat zijn voorbeelden van tools die de fase servicetransitie van de levenscyclus van een dienst zouden kunnen ondersteunen? 1. Een tool om definitieve versies van software op te slaan. 2. Een workflowtool voor het beheren van wijzigingen. 3. Een geautomatiseerde softwaredistributietool. 4. Test- en validatietools. a) Alleen 1, 3 en 4. b) Alleen 1, 2 en 3. c) Alle bovenstaande voorbeelden. d) Alleen 2, 3 en Welke van de volgende beweringen over probleembeheer / problemmanagement is/zijn CORRECT? 1. Probleembeheer zorgt ervoor dat alle oplossingen en workarounds die een wijziging aan een configuratie-item (CI) vereisen, via wijzigingsbeheer worden ingediend. 2. Probleembeheer verschaft managementinformatie over de kosten voor het oplossen en voorkomen van problemen. a) Alleen 1. b) Alleen 2. c) Beide bovenstaande beweringen. d) Geen van bovenstaande beweringen. 22. Wat is het doel van het proces request fulfilment? a) Afhandeling van de servicerequests / dienstverleningsverzoeken van gebruikers. b) Ervoor zorgen dat alle verzoeken binnen een IT-organisatie worden ingewilligd. c) Ervoor zorgen dat wijzigingsverzoeken worden ingewilligd. d) Ervoor zorgen dat de service level agreement (SLA) wordt nagekomen. 23. Welke bewering over het creëren van waarde door middel van diensten is CORRECT? a) Het beeld wat de klant van de service heeft vormt een belangrijke factor in het creëren van waarde. b) De waarde van een service kan alleen worden gemeten in financiële termen. c) De resultaten van de serviceprovider zijn van belang voor de waarde van een service. d) De voorkeuren van de service provider bepalen het beeld dat men van de waarde van een dienst heeft. Version 5.1 (Live) Pagina 7

8 24. Welke van de volgende beweringen over interne en externe klanten is het MEEST correct? a) Externe klanten zouden een betere klantenservice moeten krijgen, omdat zij voor hun IT-diensten betalen. b) Interne klanten zouden een betere klantenservice moeten krijgen, omdat zij het salaris van het personeel betalen. c) De klant die het meeste betaalt, zou de beste klantenservice moeten krijgen. d) Zowel interne als externe klanten zouden de klantenservice moeten krijgen conform het afgesproken niveau. 25. Wat moeten IT-diensten aan klanten leveren? a) Capabilities. b) Kosten. c) Risico. d) Waarde. 26. Welke van de volgende activiteiten maakt deel uit van het servicelevelmanagement (SLM) proces? a) Het configuratiemanagementsysteem ontwerpen vanuit een bedrijfsperspectief. b) Het creëren van technologiemeetwaarden om aan de behoeften van de klanten te voldoen. c) Monitoren van de dienstverleningsprestatie (service performance) ten opzichte van de service level agreements (SLA s). d) De medewerkers van de servicedesk opleiden over hoe zij moeten omgaan met klachten over een service. 27. Welke van de onderstaande beweringen beschrijft het BESTE het doel van event management? a) Het vermogen om events te detecteren, de context te achterhalen en de juiste actie te bepalen. b) Het vermogen om events te detecteren, zo snel mogelijk de normale service te herstellen en de nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering te minimaliseren. c) Het vermogen om de activiteiten van het technische personeel te bewaken. d) Het vermogen om een rapport uit te brengen over succesvolle levering van diensten door de beschikbaarheid van infrastructurele componenten te controleren. Version 5.1 (Live) Pagina 8

9 28. Wat zou een dienstencatalogus moeten bevatten? a) De informatie over de versie van alle software. b) De organisatiestructuur van het bedrijf. c) Informatie over assets / bedrijfsmiddelen. d) Details van alle operationele diensten. 29. Wat betekent warranty van een dienst? a) De service is geschikt voor het doel. b) De applicaties en infrastructuur die met de service verband houden zijn storingsvrij. c) Alle servicegerelateerde problemen worden gedurende een bepaalde periode kosteloos verholpen. d) Klanten zijn verzekerd van bepaalde beschikbaarheids-, capaciteits-, continuïteits- en securityniveaus. 30. Wat is de eerste activiteit van de continue serviceverbetering (CSI) benadering? a) Het begrijpen van de bedrijfsvisie en doelstellingen. b) Het uitvoeren van een baseline assessment voor meer begrip van de huidige situatie. c) Het eens worden over de prioriteiten voor verbetering. d) Een plan maken en verifiëren. 31. Wat is een voordeel van het gebruik van een incidentmodel? a) Het maakt het makkelijker problemen vast te stellen en te diagnosticeren. b) Het betekent dat bekende incidenten nooit meer voorkomen. c) Het voorziet in vooraf gedefinieerde stappen voor de afhandeling van specifieke soorten incidenten. d) Het zorgt ervoor dat alle incidenten gemakkelijk zijn op te lossen. Version 5.1 (Live) Pagina 9

10 32. Wat is de CORRECTE volgorde van activiteiten voor het afhandelen van een incident? a) Identificatie, registratie, categorisering, prioriteiten stellen, initiële diagnose, escalatie, onderzoek en diagnose, oplossing en herstel, afsluiting. b) Prioriteiten stellen, identificatie, registratie, categorisering, initiële diagnose, escalatie, onderzoek en diagnose, oplossing en herstel, afsluiting. c) Identificatie, registratie, initiële diagnose, categorisering, prioriteiten stellen, escalatie, oplossing en herstel, onderzoek en diagnose, afsluiting. d) Identificatie, initiële diagnose, onderzoek, registratie, categorisering, escalatie, prioriteiten stellen, oplossing en herstel, afsluiting. 33. Welke fase van de levenscyclus van een dienst / service zorgt ervoor dat meetmethoden de vereiste meetwaarden leveren voor nieuwe of gewijzigde diensten? a) Serviceontwerp. b) Serviceproductie. c) Servicestrategie. d) Servicelevering. 34. Welke van de volgende processen zijn betrokken bij het risicobeheer voor diensten? 1. IT service continuity management. 2. Information Security management. 3. Dienstencatalogusbeheer. a) Alle bovenstaande processen. b) Alleen 1 en 3. c) Alleen 2 en 3. d) Alleen 1 en Wat wordt in continue serviceverbetering (CSI) NIET beschreven als een soort meetwaarde? a) Procesmeetwaarden. b) Servicemeetwaarden. c) Personeelsmeetwaarden. d) Technologiemeetwaarden. Version 5.1 (Live) Pagina 10

11 36. Welke bewering over de relatie tussen het configuratiemanagementsysteem (CMS) en het servicekennis-managementsysteem (SKMS) is CORRECT? a) Het SKMS is een onderdeel van het CMS. b) Het CMS maakt deel uit van het SKMS. c) Het CMS en SKMS zijn hetzelfde. d) Er is geen relatie tussen het CMS en het SKMS. 37. Wat is de rol van de noodwijzigingsadviescommissie / emergency change advisory board (ECAB)? a) De wijzigingsbeheerder assisteren bij het zeker stellen dat er geen urgente wijzigingen worden doorgevoerd, met name gedurende instabiele bedrijfsperiodes. b) De wijzigingsbeheerder assisteren bij het implementeren van noodwijzigingen. c) De wijzigingsbeheerder assisteren bij het beoordelen van noodwijzigingen en beslissen of ze moeten worden geautoriseerd. d) De wijzigingsbeheerder assisteren bij het versnellen van het proces voor noodwijzigingen, zodat er geen onaanvaardbare vertragingen optreden. 38. Welke van de volgende beweringen over de servicedesk is/zijn CORRECT? 1. De servicedesk is een functie die de communicatie verzorgt voor alle operationele aangelegenheden tussen de IT-organisatie en zijn gebruikers. 2. De servicedesk zou de eigenaar van het proces probleembeheer moeten zijn. a) Alleen 2. b) Alleen 1. c) Beide uitspraken. d) Geen van beide uitspraken. 39. Wat is de CORECTE opsomming van de vier P s van serviceontwerp? a) Planning, producten, positie en processen. b) Planning, perspectief, positie en mensen. c) Perspectief, partners, problemen en mensen. d) Mensen, partners, producten en processen. Version 5.1 (Live) Pagina 11

12 40. Tot welke actie kan het BESTE worden overgegaan als er een workaround voor een probleem wordt gevonden? a) Het probleemrecord wordt gesloten. b) Het probleemrecord blijft open en de details van de workaround worden er in gedocumenteerd. c) Het probleemrecord blijft open en de details van de workaround worden in alle gerelateerde incidentrecords gedocumenteerd. d) Het probleemrecord wordt gesloten en de details van de workaround worden in een request for change (RFC) gedocumenteerd. Version 5.1 (Live) Pagina 12

Beroepskwalificaties voor ITIL PRACTICES VOOR SERVICEMANAGEMENT. Het ITIL Foundation Certificaat in IT-service management SYLLABUS

Beroepskwalificaties voor ITIL PRACTICES VOOR SERVICEMANAGEMENT. Het ITIL Foundation Certificaat in IT-service management SYLLABUS Beroepskwalificaties voor ITIL PRACTICES VOOR SERVICEMANAGEMENT Het ITIL Foundation Certificaat in IT-service management SYLLABUS Pagina 1 of 11 HET ITIL FOUNDATION CERTIFICAAT IN IT-SERVICEMANAGEMENT

Nadere informatie

ITIL V3. een kennismaking. C.A. van der Eem

ITIL V3. een kennismaking. C.A. van der Eem een kennismaking C.A. van der Eem VOORWOORD een kennismaking Dit is de derde uitgave van ITIL een kennismaking. Dit boek behandelt de onderdelen van foundations. Uitgangspunt is vooral het basisbegrip

Nadere informatie

Proefexamen ITIL Foundation

Proefexamen ITIL Foundation Proefexamen ITIL Foundation 1. Van welk proces is risicoanalyse een essentieel onderdeel? a. IT Service Continuity Management b. Service Level Management c. Capacity Management d. Financial Management

Nadere informatie

KEUZECERTIFICERING ITILF Versie 3 (m.i.v. 2008-2009)

KEUZECERTIFICERING ITILF Versie 3 (m.i.v. 2008-2009) EXAMEN ITIL VOORBLAD ALGEMENE INFORMATIE Soort Examen: EXAMEN ITIL Foundation Samenstellers Examen: Ruud Janssen / Piet van Steen Surveillant: Ruud Janssen Nakijker: Ruud Janssen Doelgroep: ICT-Beheerder

Nadere informatie

Gegevens documentbeheer

Gegevens documentbeheer Gegevens documentbeheer Documentgegevens Documentnaam Doel van het document Versienummer van het document 4.2 Documentstatus Documenteigenaar Opgesteld door Een samenvatting geven van de syllabus voor

Nadere informatie

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident?

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident? VRAAG 1 Bij welk van onderstaande alternatieven vind je een beschrijving van een afdeling in plaats van een proces? A Change Management B Incident Management D Service Desk VRAAG 2 Welke van onderstaande

Nadere informatie

EXIN Itil V3 Nederlands

EXIN Itil V3 Nederlands EXIN Itil V3 Nederlands Number: EX0-101 Passing Score: 650 Time Limit: 60 min File Version: 1.0 http://www.gratisexam.com/ EXIN Itil V3 Proefexamen "Nederlands" Klik op "begin" om het proefexamen te doen!

Nadere informatie

Gegevens documentbeheer

Gegevens documentbeheer Gegevens documentbeheer Documentgegevens Documentnaam Doel van het document Gedetailleerde syllabus om kandidaten van de Bridge Training die al in het bezit zijn van een Foundation Certificaat van eerdere

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

A-1: Zijn de procedures omtrent het beheer van de IT infrastructuur vastgelegd?

A-1: Zijn de procedures omtrent het beheer van de IT infrastructuur vastgelegd? ITIL CHECKLIST: Algemeen A-1: Zijn de procedures omtrent het beheer van de IT infrastructuur vastgelegd? A-2: Wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd administratie systeem waar alle gegevens in kunnen

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

EXIN Itil V3 Nederlands

EXIN Itil V3 Nederlands EXIN Itil V3 Nederlands Number: EX0-101 Passing Score: 650 Time Limit: 60 min File Version: 1.1 http://www.gratisexam.com/ EXIN Itil V3 Proefexamen "Nederlands" Klik op "begin" om het proefexamen te doen!

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5. De ITIL-servicelevenscyclus. 5.1 Introductie. MS Office. ITIL V3 een kennismaking ITIL =

HOOFDSTUK 5. De ITIL-servicelevenscyclus. 5.1 Introductie. MS Office. ITIL V3 een kennismaking ITIL = HOOFDSTUK 5 5.1 Introductie een kennismaking ITIL = Information Technology Aan het eind van de vorige eeuw groeide informatievoorziening snel. Het werd nodig dat die informatievoorziening goed beheerd

Nadere informatie

ITIL versie 3. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ITIL versie 3. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ITIL versie 3 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 BASISBEGRIPPEN

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. IT Service Management Foundation (based on ITIL ) uitgave maart 2008

Voorbeeldexamen. IT Service Management Foundation (based on ITIL ) uitgave maart 2008 Voorbeeldexamen ITILF IT Service Management Foundation (based on ITIL ) uitgave maart 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 30 evaluatie EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie

Cursus informatie ITIL Foundation

Cursus informatie ITIL Foundation Cursus informatie ITIL Foundation Training Code ITILF-DT Gesproken Taal Nederlands Taal Materiaal Engels Cursus dagen 3 Startdatum 25 januari 2017 Kosten 1424,-- excl. BTW Examen Ja Taal Examen Nederlands

Nadere informatie

EXIN IT Service Management Foundation Bridge

EXIN IT Service Management Foundation Bridge Voorbeeldexamen EXIN IT Service Management Foundation Bridge based on ISO/IEC 20000 Edition 201512 Copyright 2015 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied

Nadere informatie

EXIN IT Service Management Foundation

EXIN IT Service Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Editie november 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied

Nadere informatie

Advies Service Management

Advies Service Management Advies Service Management Service Management binnen Cronus op basis van ITIL Auteurs: Anton Post en Dennis Westhuis Klas: M2B SLB groep: 10PSH Datum: 03-03-07 Vak: ISERPU Revisie Inleverdatum 1 12-03-07

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Proces afspraken na implementatie WaaS

Proces afspraken na implementatie WaaS Proces afspraken na implementatie WaaS versie: 1.0 datum: April 2013 auteur: Beheer en Implementatie BNL Versiebeheer Versie Datum Status Auteurs Opmerkingen 1.0 18-4-2013 Definitief Pascal Navarro en

Nadere informatie

Brochure Release, Control and Validation

Brochure Release, Control and Validation Brochure Release, Control and Validation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de

Nadere informatie

De Servicedesk. C.A. van der Eem e.a.

De Servicedesk. C.A. van der Eem e.a. C.A. van der Eem e.a. VOORWOORD Dit boek is een bewerking van de uitgave Service en gebruikers; een boek dat geruime tijd een prima kennisbron is geweest voor vele ICT-leerlingen in het mbo. Hoewel de

Nadere informatie

Brochure ITIL Foundation

Brochure ITIL Foundation Brochure ITIL Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Voorbeeldexamen IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Editie juni 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored

Nadere informatie

Voorbeeld SLA <applicatie>

Voorbeeld SLA <applicatie> Naam Best Practice Voorbeeld SLA IDnr 067_BP_N Datum aangepast 01/01/2011 Omschrijving van de inhoud Een voorbeelddocument van (SLA) Soort document Voorbeeld ASL Processen Servicelevel management

Nadere informatie

Brochure ITIL Foundation E-learning

Brochure ITIL Foundation E-learning Brochure ITIL Foundation E-learning Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Examen BiSLF Business Information Management Foundation

Examen BiSLF Business Information Management Foundation Examen BiSLF Business Information Management Foundation Publicatiedatum Startdatum 1 januari 2006 1 oktober 2005 Doelgroep De doelgroep voor deze module heeft in zijn of haar functie een rol bij het aansturen,

Nadere informatie

Hoofdstuk: Hoofdstuk: Inleiding ITILF

Hoofdstuk: Hoofdstuk: Inleiding ITILF ITILF ITIL v3 Foundation ITILF Hoofdstuk: aant Css: 7 834 blz 77 3.17 Configuratie item (CI) - CONFIGURATION ITEM (CI) > kleinste element binnen de infrastructuur dat onafhankelijk kan worden geïnstalleerd,

Nadere informatie

Preparation guide. EXIN IT Service Management Foundation Bridge based on ISO/IEC 20000

Preparation guide. EXIN IT Service Management Foundation Bridge based on ISO/IEC 20000 Preparation guide EXIN IT Service Management Foundation Bridge based on ISO/IEC 20000 Editie november 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced,

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Brochure Operational Support & Analysis

Brochure Operational Support & Analysis Brochure Operational Support & Analysis Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de

Nadere informatie

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016 Service Guarantee, version 1.2 Versie 1.2 Service Garantie November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Service Garantie 1.2 Begrippen en definities 1.3 Service 1.3.1 Service Support Service Desk Incidenten

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer WHITEPaPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer IT SERVIcE PRoVIDER auteur: Herman Rensink WHITEPAPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT 2 Met GENSYS levert

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. ISO/IEC 20000 Foundation in IT Service Management according to ISO/IEC 20000 editie 2008

Voorbeeldexamen. ISO/IEC 20000 Foundation in IT Service Management according to ISO/IEC 20000 editie 2008 Voorbeeldexamen IS20F.NL ISO/IEC 20000 Foundation in IT Service Management according to ISO/IEC 20000 editie 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 32 evaluatie EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

Matrix organisatie ontwikkeld door de heer Deming

Matrix organisatie ontwikkeld door de heer Deming ITIL v 3 SAMENVATTING Docent Taco Voorman / Tvoorman@gmail.com ITIL = Information Technology Infrastructure Library VOORWOORD De leverancier van de dienst, maakt het proces! Bussiness Technisch Gebruiker

Nadere informatie

Brochure Service Transition

Brochure Service Transition Brochure Service Transition Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT>

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Winkelsystemen Voorbeeld Service Level Agreement Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Dit is een voorbeeld-service Level Agreement met betrekking tot winkelsystemen en bijbehorende infrasctuur voor winkelbedrijven.

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. ITIL POCKETGUIDE 2011 EDITIE Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de volgende

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Service Level Management DAP Template

Service Level Management DAP Template Service Level Management DAP Template Versie 1.0 27 juli 2011 Definitief Auteur : Bart de Best Akkoord : Bart de Best Datum : 27 mei 2011 Versie : 1.0 Referentie : DAP template Pagina : I Colofon Titel

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Risicomanagement krijgt vaste plaats in ITIL 3

Risicomanagement krijgt vaste plaats in ITIL 3 dossier security management Risicomanagement krijgt vaste plaats in ITIL 3 ICT-risico- en -securitymanagement ontwikkelt zich van specialisme tot normaal beheerst proces In de afgelopen vijf jaar is het

Nadere informatie

EXIN IT Service Management Foundation Bridge

EXIN IT Service Management Foundation Bridge Preparation guide EXIN IT Service Management Foundation Bridge based on ISO/IEC 20000 Edition 201512 Copyright 2015 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied

Nadere informatie

ITIL v3 en ASL, een Latrelatie

ITIL v3 en ASL, een Latrelatie dossier SOA- en applicatiebeheer ITIL v3 en ASL, een Latrelatie Verwantschap is groot, maar filosofieën erachter verschillen In de nieuwe versie van ITIL is vrij veel veranderd. Aspecten van applicatiebeheer

Nadere informatie

HP ITSM Assessment Services HP Services

HP ITSM Assessment Services HP Services HP ITSM Assessment Services HP Services Uit HP s ervaring met duizenden enterprise-klasse IT-omgevingen blijkt dat periodieke evaluaties essentieel zijn voor uw operationele succes. U dient de juiste serviceniveaus

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder

Nadere informatie

Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance

Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance 2011 Perceptie Als Leidraad Voor Verbeteringen Perceptie is realiteit. Perceptie is persoonlijk. Perceptie is leidend

Nadere informatie

Checklist beheer IS Pagina 1 6-4-2011

Checklist beheer IS Pagina 1 6-4-2011 Checklist beheer IS Pagina 1 6-4-2011 Document Info: Datum: 06-04-2011 Inhoud: Checklist Beheer IS a.d.h.v. ITIL Checklistcode: 08.05/04 Versie: 2.03 Status: Definitief Auteur: SYSQA Wijziging: Aanvullingen

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

Dat is geen service catalogus! - Deel 1. Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS. Deel 1

Dat is geen service catalogus! - Deel 1. Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS. Deel 1 Dat is geen service catalogus! - Deel 1 Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS Deel 1 Ik heb veel IT organisaties zien proberen een service catalogus op te stellen, en veel van deze projecten slagen

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

EXIN IT Service Management Foundation based on ISO/IEC Voorbeeldexamen. Editie

EXIN IT Service Management Foundation based on ISO/IEC Voorbeeldexamen. Editie EXIN IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Voorbeeldexamen Editie 201607 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored

Nadere informatie

Brochure ITIL Foundation

Brochure ITIL Foundation Brochure ITIL Foundation Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt Pink Elephant

Nadere informatie

Service management stuurt de verandering

Service management stuurt de verandering Service management stuurt de verandering Presentator: Nick Bakker Business consultant Auteur Gebruiker van cloud computing Trackrecord Service Manager Service ontwerp en transitie Publicaties, reviews

Nadere informatie

Brochure Planning, Protection & Optimiz.

Brochure Planning, Protection & Optimiz. Brochure Planning, Protection & Optimiz. Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de

Nadere informatie

"Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?"

Baselines: eigenwijsheid of wijsheid? "Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?" Een afrondende 'beschouwende' presentatie Ing. Ernst J. Oud CISA CISSP Philips Toshiba Crypsys Data Security Getronics Business Continuity (a.k.a. CUC) Urenco Deloitte

Nadere informatie

ITIL : De basics. valerie arraj, Managing Director, Compliance Process Partners, LLC. axelos.com

ITIL : De basics. valerie arraj, Managing Director, Compliance Process Partners, LLC. axelos.com ITIL : De basics valerie arraj, Managing Director, Compliance Process Partners, LLC axelos.com White Paper Mei 2010 Inhoud 1 Wat is ITIL en wat zijn de beginselen? 3 2 Waarom zou een organisatie geïnteresseerd

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening ANNEX VI CONCEPT SLA PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening EN Ondernemer Inhoudsopgave 1.1 Achtergrond van de SLA... 3 1.2 Opbouw van de SLA... 3 1.3 Doelstelling van de SLA...

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Agree & Define (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Agree & Define (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Agree & Define (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-3-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Agree & Define

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

voorbeeldexamen Infrastructuurmanagement Foundation (IMF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 23

voorbeeldexamen Infrastructuurmanagement Foundation (IMF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 23 voorbeeldexamen Infrastructuurmanagement Foundation (IMF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 23 EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

Service Level Agreement ZIVVER

Service Level Agreement ZIVVER Service Level Agreement ZIVVER Versie: 1.0 18 juni 2016 VERTROUWELIJK Postbus 75293 1070 AG Amsterdam T 085 01 60 555 www.zivver.com KvK 64894665 BTW 8558.91.506B01 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'.

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Inleiding Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Hierin wordt aangegeven dat DNB in 2017 met

Nadere informatie

Service. Level. Agreement

Service. Level. Agreement Service Level Agreement Versie : 1.0 Datum : 03 januari 2014 Postadres Bezoekadres Postbus 176 Business & Science Park Tel. 088 4 800 900 K.v.K. Enschede 06083003 7500 AD Enschede Institutenweg 19 Fax

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

Nederlandse vertaling Glossary of Terms en Definitions

Nederlandse vertaling Glossary of Terms en Definitions e vertaling Glossary of Terms en Definitions ITIL V3 Glossary, NLv02, 4 December 2008 Dankwoord Wij willen graag de volgende personen bedanken voor hun bijdrage en steun bij de ontwikkeling van deze glossary:

Nadere informatie

Brochure ISO 20000 Foundation

Brochure ISO 20000 Foundation Brochure ISO 20000 Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003 voorbeeldexamen Infrastructure Management Foundation I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003 inhoud 2 inleiding 3 examenvragen 12 antwoordindicatie EXIN

Nadere informatie

Patch management. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Patch management. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Patch management Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

Aannametijd telefoon (bij de servicedesk) Availability Management. Capacity Management CCC. Change. Change Management. Cloud hosting CMDB

Aannametijd telefoon (bij de servicedesk) Availability Management. Capacity Management CCC. Change. Change Management. Cloud hosting CMDB Begrip Aannametijd telefoon (bij de servicedesk) Authenticatie Availability Management Bedrijfskritische software Beschikbaarheid Calamiteit Capacity Management CCC Change Change Management CI Cloud hosting

Nadere informatie

Een framework voor applicatiebeheer

Een framework voor applicatiebeheer Een framework voor applicatie Mark Smalley ASL-Foundation www.aslfoundation.org SPIder, Utrecht, 10 juni 2003 Agenda Positionering applicatie Wat is ASL Waarom ASL Hoe ziet ASL eruit Samenwerking domeinen

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Preparation Guide EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie 201601 Copyright 2016 EXIN Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Wijzigingsbeheer Gedetailleerde procesbeschrijving Informatisering & Beheer iwa/gd

gemeente Eindhoven Wijzigingsbeheer Gedetailleerde procesbeschrijving Informatisering & Beheer iwa/gd A gemeente Eindhoven Wijzigingsbeheer Gedetailleerde procesbeschrijving Informatisering & Beheer November 2013 iwa/gd13006902 NovemberNovember 2013 Wijzigingsbeheer gedetailleerde procesbeschrijving Informatisering

Nadere informatie

EXIN IT Service Management Foundation based on ISO/IEC Preparation Guide. Editie

EXIN IT Service Management Foundation based on ISO/IEC Preparation Guide. Editie EXIN IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Preparation Guide Editie 201607 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or

Nadere informatie

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5 Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3 Newway-Definities Venlo, november 2012, directie Pagina 1 van 5 Definities In de documenten van Newway wordt onder de gehanteerde begrippen het volgende

Nadere informatie

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Preparation guide IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Editie juni 2011 Inhoud 1. Introductie 3 2. Exameneisen 4 3. Basisbegrippen 8 4. Literatuur 13 Copyright 2011 EXIN All rights reserved.

Nadere informatie

ITIL Security Management: een kritische beschouwing

ITIL Security Management: een kritische beschouwing ITIL Security Management: een kritische beschouwing Marcel Spruit, Informatiebeveiliging is een beheerproces dat zich richt op het beschermen van de informatievoorziening. Het ligt voor de hand om voor

Nadere informatie

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4 VOORWOORD... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is ITIL?... 4 1.2 Examens... 4 1.3 Indeling van deze samenvatting... 5 1.4 Hoe kunt u deze samenvatting gebruiken?... 5 DEEL 1 DE SERVICELEVENSCYCLUS VAN ITIL... 6

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011

Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011 Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011 Cloud computing Waar begin je aan? Piloot Martin van den Berg, Sogeti NL 3 Agenda 4 Kijkje achter de wolken Yes, het werken in de cloud heeft

Nadere informatie