+ Concernparticipatieraad Woonbron

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "+ Concernparticipatieraad Woonbron"

Transcriptie

1 Huurdersvereniging Delft + Concernparticipatieraad Woonbron huurdersvereniging delft December 2007

2 We koesteren onze actieve bewoners Op het vlak van bewonersparticipatie doen we als Woonbron Delft zaken met de huurdersvereniging en met meer dan 40 bewonerscommissies. Praktisch alle buurten waar we woningen beheren beschikken over een vertegenwoordiging. We beschikken ermee over een kritische doch betrokken gesprekspartner waar we veel voordeel van hebben. De regisseur beheer en de sociaal beheerder voeren jaarlijks minimaal tweemaal overleg en zoveel meer als dat nodig is. Elk jaar is er een schouw waarbij in gezamenlijkheid besproken wordt wat wel of niet in bijvoorbeeld het planmatig onderhoud of in de leefbaarheidsplannen terugkomen. Door de samenwerking zijn wij veel beter in staat om juist die acties te ondernemen waaraan behoefte is. Wie weet beter wat nodig is dan diegenen die er wonen? De goede samenwerking is niet van alledag. Historisch was het Campanilleoverleg een aantal jaren terug. In een beladen bijeenkomst kreeg Woonbron onverbloemde kritiek op haar omgang met de commissies. De terugkoppeling trof ons diep in het hart. Die dag zijn er nieuwe afspraken gemaakt die tot op de dag van vandaag nog gelden. Kernpunten zijn het tijdig nakomen van gemaakte afspraken, meer informeel contact, betere bereikbaarheid, gezamenlijke agendering van vergaderingen, het organiseren van themabijeenkomsten én natuurlijk het houden van een jaarlijkse tevredenheidenquête. In die 5 jaar tijd is de tevredenheid van de huurdersvereniging en de commissies gestegen van een dikke onvoldoende naar gemiddeld 7,5. Het aantal commissies is in de tussentijd ook gegroeid mede dankzij streven van de huurdersvereniging om tot volledige dekking te komen van Woonbron complexen. Bewonersparticipatie is in Delft springlevend en dat willen we graag zo houden. De fusie heeft daar geen verandering in gebracht. De commissies draaien als nooit te voeren en ook het overleg met de huurdersvereniging loopt goed al was het even zoeken naar de goede formule. Met de oprichting van de centrale participatieraad kwamen gespreksthema s steeds verder weg te liggen van de Delftse vergadertafel. Dat was ongewenst. Inmiddels komen onderwerpen zoveel mogelijk ook in het Delft aan de orde en richt de huurdersvereniging haar adviezen aan de vestigingsdirecteur. Ook voor vernieuwing is plek. We hebben ervaring opgedaan met het wijkaandelenfonds, het werken met flatcommissies als ook huurdersparticipatie in de VVE. Nuttige ervaringen maar we zullen onze commissies blijven koesteren. Ze zijn onontbeerlijk in thuis in de wijk wat Woonbron zo hoog in het vaandel heeft staan. Wat mij betreft zetten we die traditie nog lang voort. Erwin Zwijnenburg vestigingsdirecteur 2

3 Hèhè, dat zit er weer op! Veel mensen slaken een zucht van verlichting als Kerstmis na twee dagen weer voorbij is. Er is geen feest dat zoveel teweegbrengt. Economisch, recreatief, culinair en religieus. Het gaat je niet in de kouwe kleren zitten. Kerstmis, we hebben er een hele rompslomp van gemaakt. De kaarten, de Kerstmarkt, de boodschappen, de boom en de stal etc. En dan is het zover: de Kerstnachtdienst, het Kerstmaal, de Kerstfilms op t.v., wel of geen sneeuw? Cadeautjes? Hooggespannen verwachtingen! Zijn ze uitgekomen of was het één grote deceptie? Na een week of wat, gaan we de boom of stal weer aftuigen, de versieringen mogen weer in de doos, tot de volgende Kerst. En dan de traditionele kerstboomverbranding sluit het lichtfeest definitief af. Een kwestie, die voor ons allemaal van belang is, HOE LANG DUURT KERST EIGENLIJK? In het verleden is men daar heel verschillend mee omgegaan. Allereerst wanneer begint Kerst? Is dat een kleine maand voor de echte hoogtijdag? Advent geeft ons vier weken om ons voor te bereiden op de komst van het kind. Het is de nieuwe start van het kerkelijk nieuwe jaar. In de kerken wordt er dan ook veel aandacht aan besteed, met kaarsen, liederen en overdenkingen. In de seculiere sfeer is er voor advent nauwelijks belangstelling, hoewel er commercieel gezien met Kerst zelf niet vroeg genoeg een begin gemaakt kan worden. (gelezen in D.P. en bewerkt) Prettige en fijne Kerst Jaap Koning Kerst. Gaan we met de Kerst, gezellig ergens eten, of wordt het in de keuken zweten. Want zijn niet beide dagen voor velen voorbestemd met vullen, van menigerlei magen? Was vroeger een konijn, al vaak een groot festijn, dan haalt men nu de schouders op, bij een stuk tonijn. Zullen we maar gaan gourmetten, roep ik in t rond, is toch wel erg gezellig en vast heel gezond. Zo, dat is snel geregeld en iedereen is content, want culinaire kookkunst, bezit niet iedere vent. Of toch maar lekker eten, in een restaurant, dat kost wel een paar centen, maar je bent uit de brand. Geen afwas, geen inkopen, absoluut geen stress, We nemen een taxi, dus (we) kunnen aan de fles. Laat Kerstmis nu maar komen, we hebben het voor elkaar, Wij wensen hiermee dus alle lezers: PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR. Wij van de Huurdersvereniging Delft wensen met heel ons hart dat Kerstmis voor u allen zal zijn zoals het hoort: wat warmte in de koude winter en een lichtje in de duisternis. (gelezen in D.P. en bewerkt) Jaap Koning 3

4 Wat is Kerst zonder kaarsen? Een kaars betekent gezelligheid, sfeer. Maar we vergeten, dat kaarsen eeuwenlang het enige middel waren om licht te krijgen. En dat was misschien wel niet zo plezierig.. Kerst en kaarsen horen onafscheidelijk bij elkaar. Het feest van het licht wordt opgeluisterd door duizenden kaarsen. Nooit worden er zoveel kaarsen gekocht, gemaakt of cadeau gegeven, als rond Kerst. Kaarsen geven een zacht intiem licht op een feestelijk gedekte tafel. Ze staan te schitteren in de hulstkrans en ook nog wel eens in een Kerststuk. Maar echt in de Kerstboom niet meer, vanwege het brandgevaar! De kaars - als licht fallisch symbool verwijst hij wellicht ook naar vruchtbaarheid - heeft als belangrijkste functie licht verschaffen. Christus kwam als het licht in een duistere wereld. Zo werd hij aangekondigd door de profeet Zacharia: God zal de heldere morgenstond over ons laten schijnen over allen die leven in de donkere schaduw van de dood. Alle lichten die ten tijde van de Kerst branden, verwijzen naar het licht dat naar de wereld kwam. In de kerk gebeurt dat door elke zondag van de Advent een extra kaars aan te steken. (gelezen in D.P. en bewerkt) Een fijne Kerst: Jaap Koning Deze cryptokruis is een combinatie van cryptogram en kruiswoordpuzzel. De cryptische omschrijvingen zijn vet gedrukt. Als u de puzzel hebt opgelost, brengt u de gevraagde letters in de genummerde vakjes over naar de oplossingsbalk. Schrijf het woord dat u daar krijgt op een briefkaart met uw naam en adres en stuur die voor 31 januari 2008 naar de VBC, Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam of stuur een naar: Onder de goede inzenders worden 3 cadeaubonnen verloot. 4

5 Concernparticipatieraad Woonbron VAN DE VOORZITTER Met veel plezier begin ik aan het jaarlijkse voorwoord bij het speciale kerstnummer 2007/2008 te schrijven. Het voorlopige bestuur hoopt met deze uitgave de banden met de huurders en eigenaarbewoners in de verschillende vestigingen van Woonbron verder te versterken De statuaire basis van de CPRW is inmiddels bij de notaris vastgelegd, zodat er binnenkort verkiezingen voor een definitief bestuur kunnen plaatsvinden. Het jaar 2007 stond in het teken van een aantal belangrijke zaken die het woongemak moesten verbeteren met een goede betaalbaarheid en dienstverlening, met de huren en het onderhoud van de woningen. Met het verhogen van de leefbaarheid en het bestrijden van de overlast in diverse buurten zijn gelukkig de eerste stappen gezet. Als ik dit mag afronden: Woonbron wil de beste zijn, maar is dat nog niet. Om dat te bereiken hebben wij ook de hulp nodig van de bewoners. Samen kom je tot de beste invulling. Laten wij op een positiefkritische manier met elkaar omgaan. Gaarne bevestig ik deze conclusie omdat zij zeker in het belang van de huurders en eigenaarbewoners is. Ik wens u en de uwen prettige feestdagen toe en een goede start in Ik eindig met een citaat uit een verslag van een gesprek dat in 2006 met de bestuurder J. Over de Vest op het Weena plaatsvond. Jan de Kraker HUURDERS VAN WOONBRON, STEUN UW BEWONERSORGANISATIES Wonen gaat namelijk verder dan uw eigen huis en tuin. Bewoners moeten weer het idee krijgen, dat de wijk(buurt) van hun is. Steun dus deze organisaties niet alleen, maar doe daadwerkelijk mee. U krijgt dan betere informatie, meer zeggenschap en wordt betrokken bij plannen. Is er geen bewonersorganisatie in uw wijk, richt er dan één op. Een goed functionerende bewonersorganisatie is heel belangrijk. Een bewonersorganisatie kan vroegtijdig zaken signaleren, die moeten worden aangepakt. Hierover heeft zij overleg met Woonbron, betreffende de woningen of met andere instanties zoals bijvoorbeeld de (deel)gemeente. Het gaat hierbij over algemeen belang en in ruime zin. Bijvoorbeeld: -het onderhoud van groen en bestrating. -de veiligheid. -de leefbaarheid in de wijk(buurt) of -gewoon iets organiseren voor de buurt. De overkoepelende bewonersorganisaties kunnen bij dit alles ondersteuning bieden, u staat er dus nooit alleen voor. Woonbron streeft ernaar om bewonerscommissies resp. organisaties op te richten, waar deze nog niet participeren. Dan kan Woonbron makkelijk te weten komen wat er leeft onder de huurders en kan snel tot actie overgaan, waar dat nodig mocht blijken. Dus huurders wordt actief en organiseert u, zodat u gehoord wordt. Jaap Koning Huurdersvereniging Delft secretaris. 5

6 DE COMMISSARIS VERTELT Wie ik ben? Ik heet André Thomsen, ik ben een blanke hoogopgeleide man van 66 jaar en voldoe dus geheel aan het beeld van de gemiddelde Nederlandse commissaris, waarover hieronder meer. Ik ben ooit opgeleid als architect, was in 1972 een van de oprichters van het Nederlands Verbond van Huurders NVH en in 1973 van het Landelijk Ombudsteam Stadsvernieuwing LOS waarvan ik de eerste directeur werd. Inmiddels zijn beide organisaties opgegaan in de Nederlandse Woonbond waarvan ik dus een soort opa ben. In 1978 ben ik benoemd aan de TU Delft, tot vorig jaar als hoogleraar Woningverbetering en Woningbeheer aan de faculteit Bouwkunde, en nu als hoogleraar-onderzoeker aan het Onderzoeksinstituut OTB. Daarnaast ben ik sinds 2001 commissaris van Woonbron. Huurdersorganisaties hebben het recht twee leden van de Raad van Commissarissen voor te dragen en daar ben ik een van. Wat ik als commissaris doe? De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur. Woningcorporaties zoals Woonbron zijn verplicht om alle belangrijke besluiten en stukken, zoals de jaarrekening, het jaarverslag, de begroting en de beleidsplannen aan de Raad van Commissarissen voor te leggen. Bovendien benoemt en ontslaat de Raad van Commissarissen het bestuur en staat het bestuur met raad en daad terzijde. De raad is dus in feite het machtigste orgaan van een woningcorporatie. De Raad van Commissarissen bestaat uit maximaal 7 leden, waarvan dus 2 op voordracht van de huurders. We vergaderen tenminste 5 maal per jaar, maar meestal vaker, gewoonlijk met het bestuur. De raad dient daarbij maar één belang, dat van de woningcorporatie, Woonbron dus, maar omdat woningcorporaties een maatschappelijk doel dienen, waakt de Raad van Commissarissen ook over het maatschappelijk belang. Dat geldt voor alle commissarissen, ook die zoals ik op voordracht van de huurders zijn benoemd. Een huurders - commissaris is dus geen vertegenwoordiger van de huurders, maar houdt wel extra voeling met het huurders-deel van de samenleving. Daarom hebben Gino Scalzo de andere huurders - commissaris en ik regelmatig contact met de Concernparticipatieraad van Woonbron. Wat het oplevert? Commissarissen krijgen een royale vergoeding, dik boven het minimumloon. Maar daarvoor doe ik het niet. Wat ik meer krijg dan een normaal salaris stort ik naar een goed (daklozen)-doel. Ik doe het omdat het een belangrijke en zeer verantwoordelijke klus is die ik eigenlijk niet aan zomaar iemand zou toevertrouwen. Goed toezicht op woningcorporaties is broodnodig, want als sociale huisvesters bepalen ze het levensgeluk van heel veel mensen, en daar wil ik medeverantwoordelijkheid voor dragen. Bovendien beheren ze een gigantisch sociaal kapitaal. Als wetenschapper kan ik met een kritische en onbevooroordeelde blik naar Woonbron kijken en tegelijkertijd voeling houden met de praktijk. Bewoners en samenleving hebben recht op een optimale prestatie van sociale huisvesters. De klus van een commissaris is om het vertrouwen daarin te borgen. Een nieuwe termijn? Commissarissen worden in de regel voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen maximaal 3 periodes aanblijven. Mijn 2e periode eindigt eind dit jaar. Omdat de Raad van Commissarissen van Woonbron met vrijwel uitsluitend blanke hoogopgeleide 50+ mannen een karikatuur van de heersende toezichtsmacht vormt, is vernieuwing hoognodig en geef ik mijn plaats graag aan een jongere niet-autochtone vrouw. Maar omdat er momenteel 2 vacatures en 2 leden niet herbenoembaar zijn is er alle ruimte voor vernieuwing en is er anderzijds behoefte aan continuïteit. Om die reden ben ik bereid om nog enige tijd als commissaris aan te blijven, mits de Concernparticipatieraad van Woonbron mij dat vertrouwen schenkt. Ik heb begrepen dat ze dat willen en daar ben ik trots op. André Thomsen 6

7 INSPIRATIEBIJEENKOMST IN HET NIEUWE JAAR Het MGE-overlegorgaan is het adviesorgaan van kopers dat Woonbron adviseert over zaken van beheer en beleid die de belangen van kopers raken. Diverse VvE s zijn in het MGEoverlegorgaan vertegenwoordigd. VvE is de afkorting voor Vereniging van Eigenaren. Ieder appartementencomplex met kopers heeft een VvE. In de VvE zitten alle eigenaren, dus alle individuele kopers en Woonbron als grooteigenaar van de huurwoningen. De VvE beslist over beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Het MGE-overlegorgaan en Woonbron hebben een werkgroep ingesteld om te zoeken naar een nieuwe vorm voor de participatie van kopers bij Woonbron. Dit omdat beide partijen niet tevreden zijn over het functioneren van het MGE-overlegorgaan. De kopers kunnen er hun ei niet kwijt over problemen met het functioneren van hun VvE. En Woonbron krijgt er niet de gewenste adviezen over het concernbeleid. Eén van de doelen van de zoektocht is de participatie van kopers en huurders meer bij elkaar te brengen. Want steeds vaker wonen kopers en huurders samen in de complexen van Woonbron en is werken aan woonplezier in een aantrekkelijke buurt een gezamenlijke opgave. De werkgroep heeft bureau Linssen en van Asseldonk ingeschakeld als externe begeleider bij de zoektocht naar een nieuwe participatievorm. Als eerste stap heeft het bureau gesprekken gevoerd met groepen actieve kopers en medewerkers van Triant en Woonbron. Zowel om te horen hoe de participatie van kopers in de praktijk wordt ervaren als om te peilen welke ideeën er leven over de participatie in de toekomst. Een belangrijke conclusie van die gesprekken is dat constructief meedenken over de toekomst van de bewonersparticipatie wordt belemmerd doordat het gemengd beheer op complexniveau nog niet in alle opzichten goed verloopt. Als die belemmering wordt weggenomen, zijn de kopers beslist in voor nieuwe vormen van bewonersparticipatie. Zij zijn benieuwd naar de manier waarop de huurdersparticipatie bij Woonbron is geregeld en zij willen graag kennis nemen van inspirerende voorbeelden uit de rest van het land. Daarom is ten eerste in de werkgroep afgesproken dat Woonbron met concrete verbetervoorstellen voor het gemengd beheer komt die in 2008 gerealiseerd moeten worden. Ten tweede is Linssen en van Asseldonk opgedragen een programma te ontwikkelen voor een inspiratiebijeenkomst in het nieuwe jaar. Hiervoor zullen niet alleen actieve leden/ kopers van de VvE s worden uitgenodigd, maar ook actieve leden (meestal huurders) van de bewonersorganisaties waar Woonbron mee samenwerkt. Doel van de bijeenkomst is tijdens een smakelijke maaltijd kennis te nemen van goede participatievoorbeelden uit het hele land en zodoende op ideeën te komen voor de toekomstige bewonersparticipatie bij Woonbron. Ook Triant en Woonbron zullen vertegenwoordigd zijn. Hopelijk wordt het een geslaagde bijeenkomst die tot antwoorden leidt op de vraag naar nieuwe, inspirerende vormen voor de bewonersparticipatie bij Woonbron. Mechtild Linssen 7

8 TROTS OP DE NIEUWE WEBSITE Sinds 1 december jl. is er een nieuwe website. De website van de Concernparticipatieraad Woonbron en daar zijn we trots op. Onderstaand een afdruk van het scherm. Via de website van de CPRW kunt u de aangesloten organisaties ook bereiken. We rekenen er op dat veelvuldig gebruik gemaakt gaat worden van ons nieuwe medium. Woonbron heeft ons beloofd op haar website ook een link naar onze site te maken. De redactie wordt voorlopig gevoerd door de redactie van de website van de VBC IJsselmonde, maar het is de bedoeling dat deze later wordt samengesteld uit vrijwilligers van de aangesloten organisaties. ADRESSEN VAN DE LEDEN VAN DE CONCERNPARTICIPATIERAAD WOONBRON VBC IJsselmonde, Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam ( ) Bewonersvereniging De Samenwerking, M.A. de Ruyterstraat 137, 3201 CK Spijkenisse ( ). VBC Prins Alexander, Einsteinplaats 575, 3069 TG Rotterdam ( ) Huurdersvereniging Delft, Artemisstraat 244a, 2624 ZW Delft ( ) Huurdersraad Woondrecht, p/a M.H. Trompweg 254, 3317 BW Dordrecht Huurdersraad Woonbron Delfshaven, Pupillenstraat 56, 3317 BW Rotterdam Colofon: Dit is een speciale kerstuitgave van de leden van de Concernparticipatieraad Woonbron Oplage stuks. Layout en druk: Koroprint. Correspondentie adres: Kreileroord NB Rotterdam Telefoon

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2007 2008 HUURDERSRAAD WOONBRON DORDRECHT + Concernparticipatieraad Woonbron huurdersraad woonbron Dordrecht December 2007 Huurdersraad Woonbron Dordrecht in 2007. De Huurdersraad Woonbron Dordrecht is

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2009 2010 Vereniging Bewonersorganisatie Delft + Concernparticipatieraad Woonbron Vereniging B e w o n e r s o r g a n i s at i e Delft December 2009 Het delftse gebeuren Woonbron Delft timmert aardig

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2007 2008 + Concernparticipatieraad Woonbron VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES Prins Alexander December 2007 VAN DE REDACTIE Alweer ons vierde blad van 2007. Een extra dik nummer, omdat wij veel kopij hebben

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2009 2010 + Concernparticipatieraad Woonbron VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES Prins Alexander December 2009 VAN DE REDACTIE Voor u ligt weer een gecombineerd Kerstbewonersblad. Evenals vorige jaren bestaat

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2008 2009 Huurdersvereniging Delft + Concernparticipatieraad Woonbron huurdersvereniging delft December 2008 Van de voorzitter Beste lezers we gaan nu naar de kerstdagen en de jaarwisseling toe, de zogenaamde

Nadere informatie

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie Bewonersparticipatie Betrokken zijn bij uw buurt en wijk. U toch ook? In samenwerking met bewoners, gemeente Schiedam en andere partners werkt Woonplus aan de verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2008 2009 BEWONERSRAAD WOONBRON DORDRECHT + Concernparticipatieraad Woonbron bewonersraad woonbron Dordrecht December 2008 Alle ogen op de toekomst De Bewonersraad heeft dit jaar de prioriteit gelegd bij

Nadere informatie

Visie bewonersparticipatie in gemengde complexen bij Eigen Haard

Visie bewonersparticipatie in gemengde complexen bij Eigen Haard Visie bewonersparticipatie in gemengde complexen bij Eigen Haard 1 Inleiding Steeds meer woningen van Eigen Haard bevinden zich in Verenigingen van Eigenaars (VvE s). Door het actieve verkoopbeleid van

Nadere informatie

Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis?

Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis? Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis? In deze avond zijn we hier samengekomen, om met elkaar kerstmis te vieren. En we stellen ons de vraag: is er iets met Kerstmis? In deze avond zoeken we een

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER Start: 15 maart 2005 Jaargang 11 - nummer 1, september 2015 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER Jubileum Prins Alexander zie pagina 7 Bloemetje voor

Nadere informatie

Concept advies Participatie

Concept advies Participatie John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum november 2011 Concept advies Participatie Inleiding Op 18 oktober 2011 is een groep van 21 huurders van Lefier van start gegaan om in een

Nadere informatie

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet.

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Kerstviering groep 4 Welkom Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Als de kerstklokken luiden Dan horen wij steeds weer Dat Jezus is geboren.

Nadere informatie

BEWONERSRAAD WOONBRON DELFSHAVEN. + Concernparticipatieraad Woonbron

BEWONERSRAAD WOONBRON DELFSHAVEN. + Concernparticipatieraad Woonbron BEWONERSRAAD WOONBRON DELFSHAVEN + Concernparticipatieraad Woonbron 2010 2011 Bewonersraad Delfshaven vreest verslechtering woonmarkt 70 procent onder de armoedegrens. Daar maken we ons wel zorgen over.

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2015 Pagina 2 Jaarplan HVO 2015 Inhoud Inhoud... 2 Speerpunten...

Nadere informatie

Handleiding voor bewonerscommissies in gemengde complexen

Handleiding voor bewonerscommissies in gemengde complexen Handleiding voor bewonerscommissies in gemengde complexen Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze handleiding bedoeld? 2. Gemengde complexen 3. Vereniging van Eigenaars 4. Rol bewonerscommissie in gemengde complexen

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

Verhaal week 1 (hdl. p ) wordt voorgelezen. (geselecteerde tekst) Prent 1 staat vooraan

Verhaal week 1 (hdl. p ) wordt voorgelezen. (geselecteerde tekst) Prent 1 staat vooraan Advent vieren en beleven tweede graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. hvvreewijk, de vereniging. Steunpunt in Vreewijk. Personele ondersteuning. Deskundigheid. Het bestuur

1. Inleiding. 2. hvvreewijk, de vereniging. Steunpunt in Vreewijk. Personele ondersteuning. Deskundigheid. Het bestuur Werkplan & Begroting 2015 1. Inleiding Onze missie kan worden omschreven als: In samenwerking met bewoners, Havensteder en wijkpartijen werken aan een betaalbaar mooi, groen, leefbaar, Vreewijk waar mensen

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron BEWONERSRAAD WOONBRON DORDRECHT BEWONERSRAAD WOONBRON DORDRECHT + Concernparticipatieraad Woonbron 2010 2011 Samenwerking met Woonbron verloopt steeds beter door Dik Vuik Een wooncorporatie als Woonbron

Nadere informatie

handleiding

handleiding Er zijn op dit moment ongeveer 110 bewonerscommissies die samen met Eigen Haard actief zijn. De meeste bewonerscommissies zijn actieve, zelfstandige groepen die niet alleen met Eigen Haard samenwerken,

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS Huurdersorganisatie Vulcanus www.ho-vulcanus.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. BEWONERSPARTICIPATIE...2 3. ROL BEWONERSCOMMISSIE...2 4. BEWONERSCOMMISSIE...3 Verkiezingsprocedure

Nadere informatie

Bewonersraad Patroc JAARVERSLAG Bewonersraad - Jaarverslag

Bewonersraad Patroc JAARVERSLAG Bewonersraad - Jaarverslag Bewonersraad Patroc JAARVERSLAG 2007 Bewonersraad - Jaarverslag 2007 1 Inhoud Voorwoord 3 Werken aan een Samenwerkingsovereenkomst 4 Bewonersparticipatie bij Rochdale 5 Werken met Verenigingen van Eigenaren

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk

Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk Op basis van de statuten en de samenwerkingsovereenkomst Dit document biedt een overzicht van enkele passages uit de statuten en de samenwerkingsovereenkomst,

Nadere informatie

voor de leerlingen voor de leerkracht voor de klas

voor de leerlingen voor de leerkracht voor de klas U-Les 3 De advent Leerplandoelen De leerlingen kunnen de advent duiden als een tijd van voorbereiding op Kerstmis. Dat houdt in dat ze U kennismaken met het chanoekafeest bij de joden (lichtfeest). U de

Nadere informatie

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat?

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Nieuwezijds Voorburgwal 21- I 1012 RC Amsterdam tel. 020-625 80 46 e-mail: info@huurdersymere.amsterdam website: www.huurdersymere.amsterdam Huurders Ymere

Nadere informatie

Jaargang 2015-2016 14 december 2015

Jaargang 2015-2016 14 december 2015 Advent Advent is een tijd van verwachten. We kijken uit naar het Kerstfeest, waarop we zullen vieren dat Jezus geboren wordt. De verwachting wordt gevoed door de profeet Jesaja, die vertelt dat eens een

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning Bewoners Groep Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers De klant is koning Januari 2014 In november 2013 zijn tijdens de BinnensteBuitendag van Nijestee een drietal Bewoners Groepen (BAG s) van start

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor Huurders

gemengde complexen informatie voor Huurders VvE beheer gemengde complexen informatie voor Huurders inleiding Met deze brochure willen wij u als huurder van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke zaken. In een

Nadere informatie

o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari

o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari Hofbode 4 16 december 2015 o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari Informatieochtend Citotoets groep 2 Woensdagochtend 25 november zijn we met de ouders van kinderen van groep

Nadere informatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie Verslag bewonerscommissieavond Thema: overlegwet Plaats: Wijkcentrum Titus Brandsma (Tweede Oudeheselaan) Datum: maandag 6 februari 2012 Aanwezig: 14 personen Commissies: BHPP, Delsenhof, Leuvensehof,

Nadere informatie

HBO Tiwos. jaarverslag 2012

HBO Tiwos. jaarverslag 2012 HBO Tiwos jaarverslag 2012 Van de voorzitter HBO Tiwos Steeds als ik denk dat het beter zal gaan, gaat het toch weer mis. In 2012 kwamen er nieuwe verkiezingen, Gelukkig! dacht ik. Nu gaat er eindelijk

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

sociaal statuut niveauverbetering

sociaal statuut niveauverbetering sociaal statuut niveauverbetering 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz.3 2. Kader sociaal statuut blz.4 3. Niveauverbetering blz. 5 3.1 Wat verstaat Lefier StadGroningen onder niveauverbetering? 3.2 Procedure

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan uitgangspunten vermeld die u terugvindt in de Statuten

Nadere informatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 5: Het bestuur

Handboek huurdersorganisaties. Deel 5: Het bestuur Handboek huurdersorganisaties Deel 5: Het bestuur Handboek huurdersorganisaties Deel 5 Het bestuur E ectief en eªciënt besturen van een huurdersorganisatie Handboek huurdersorganisaties Deel 5: Het bestuur

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2008 2009 + Concernparticipatieraad Woonbron VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES Prins Alexander December 2008 VAN DE REDACTIE In deze donkere dagen van december ligt weer het kerstnummer van de VBC voor u,

Nadere informatie

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Bewonersondersteuners: H. v. d. Velden, F. Klijzen, J. Freyee Totaal aantal beschikbare uren 2014: 585 Omschrijving wijk vanuit woonbelangen Schiedam Groenoord

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Accio. Nijmegen, zaterdag 26 november Welkom

Algemene Ledenvergadering Accio. Nijmegen, zaterdag 26 november Welkom Algemene Ledenvergadering Accio Nijmegen, zaterdag 26 november 2016 Welkom Algemene Ledenvergadering Accio Nijmegen, zaterdag 26 november 2016 Opening eerste ALV Accio Voorzitter oprichtingsbestuur Accio,

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Algemene inleiding 3. Inleiding Ambacht 5. Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7

Algemene inleiding 3. Inleiding Ambacht 5. Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7 2 0 1 5 Algemene inleiding 3 Inleiding Ambacht 5 Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7 2 Inleiding Waarom doen wij aan leefbaarheid? Waterweg Wonen wil actief bewoners betrekken bij hun woon- en leefomgeving.

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam Woonstad Rotterdam Onze missie Wonen in een stad waar je trots op kunt zijn. Woonstad Rotterdam heeft de ervaring en het vernuft om dat te realiseren. De mensen van Woonstad Rotterdam

Nadere informatie

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een rechtsgeldige tekst. In de linkerkolom is aangegeven wat in het

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

INFORMATIE CLIENTENRAAD RUMAH KITA

INFORMATIE CLIENTENRAAD RUMAH KITA INFORMATIE CLIENTENRAAD RUMAH KITA UITGAVE JANUARI 2015 VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Vertegenwoordigers cliëntenraad Kennismaking met de cliëntenraad van Rumah Kita: Bart Kreefft Kleinschalig wonen Marja Morskieft

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Pagina 1 van 8 Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen De Huurdersraad en de Geschillencommissie zijn vooraf

Nadere informatie

Kringgesprek. op 20 december rond 18.30 uur. Juf Nielza Wijks neemt afscheid van het onderwijs en gaat per 1 januari 2013 met pensioen.

Kringgesprek. op 20 december rond 18.30 uur. Juf Nielza Wijks neemt afscheid van het onderwijs en gaat per 1 januari 2013 met pensioen. Kringgesprek Vanavond afscheid van Juf Nielza Wijks! op 20 december rond 18.30 uur Nummer 8 2012-2013 2013 Juf Nielza Wijks neemt afscheid van het onderwijs en gaat per 1 januari 2013 met pensioen. ruim

Nadere informatie

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF Wijkpredikanten: ds. John Boogaard ds. Leendert Terlouw Inleiding Uitgave Wijkkerk Aller Erf Verschijning Streven 1 x per maand Web publicatie Dik Kleyne Vormgeving

Nadere informatie

waar heb jij vandaag zin in? oktober - november - december Afhalen kan 7 dagen op 7 Bestellen doe je 2 dagen vooraf

waar heb jij vandaag zin in? oktober - november - december Afhalen kan 7 dagen op 7 Bestellen doe je 2 dagen vooraf waar heb jij vandaag zin in? oktober - november - december Afhalen kan 7 dagen op 7 Bestellen doe je 2 dagen vooraf Folder_traiteur_okt-nov-dec_NL_v3.indd 1 22/08/16 16:30 WERKWIJZE Hoe bestellen? Het

Nadere informatie

De Algemene Leden Vergadering heeft besloten de werkgroep participatie op te richten. De opdracht aan de werkgroep is door het bestuur geformuleerd:

De Algemene Leden Vergadering heeft besloten de werkgroep participatie op te richten. De opdracht aan de werkgroep is door het bestuur geformuleerd: RAPPORT WERKGROEP PARTICIPATIE 1. Opdracht werkgroep De Algemene Leden Vergadering heeft besloten de werkgroep participatie op te richten. De opdracht aan de werkgroep is door het bestuur geformuleerd:

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER In dit nummer o.a. - NAARDERMEER MAAKT afspraken - VBC prins alexander sluit - grastuinendag VBC-BEWONERSBLAD Prins Alexander Jaargang 5 nummer 1 april 2009

Nadere informatie

Meedenken, meepraten, meebeslissen in de. Cliëntenraad

Meedenken, meepraten, meebeslissen in de. Cliëntenraad Meedenken, meepraten, meebeslissen in de Cliëntenraad Cliëntenraad Wat is een cliëntenraad? Iedereen die bij Syndion ondersteuning krijgt is cliënt van Syndion. Cliëntenraden komen op voor de belangen

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Lesfiche 2. Rooms-katholieke godsdienst

Lesfiche 2. Rooms-katholieke godsdienst Lesfiche 2 Vakgebied: Rooms-katholieke godsdienst Thema: De advent Omschrijving onderwerp: - De symboliek van de adventskrans wordt herhaald. - Jezus is een licht voor andere mensen. Hoofddoel: Verwoorden

Nadere informatie

INFORMATIE CLIËNTENRAAD RUMAH KITA

INFORMATIE CLIËNTENRAAD RUMAH KITA INFORMATIE CLIËNTENRAAD RUMAH KITA VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Kennismaking met de cliëntenraad van Rumah Kita: geeft bewoners een stem! Sinds 1996 is bij wet vastgesteld dat elke zorgaanbieder een cliëntenraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Stichting Bewonersbelangen

NIEUWSBRIEF Stichting Bewonersbelangen NIEUWSBRIEF Stichting Bewonersbelangen 1 Inhoudsopgave 2. Inhoud 3. Wie zijn wij 4. Memorandum van Overeenstemming 4. Samenstelling Bestuur DMR 5. Wij hebben Uw steun nodig 6. Mag ik mij even voorstellen.

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor

gemengde complexen informatie voor VvE beheer gemengde complexen informatie voor k o p e r K o p e r s inleiding Met deze brochure willen wij u als eigenaar van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke

Nadere informatie

Huurders Netwerk Mitros Jaarverslag 2014

Huurders Netwerk Mitros Jaarverslag 2014 Huurders Netwerk Mitros Jaarverslag 2014 Utrecht, februari 2015 Marnixlaan 170-172 3552 HH Utrecht, info@huurdersnetwerkmitros.nl, 030-242 16 88 1 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 3 2. Betaalbaarheid... 4 3.

Nadere informatie

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode Concept Beleidsplan 2014-2018 Huurdersvereniging Brederode 1 1. Voorwoord In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan

Nadere informatie

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Maatschappelijke aandeelhouders Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Debatstuk GroenLinks Nijmegen Pepijn Boekhorst Juni 2014 Woningcorporaties,

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak 2016 van CdK Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koning in Overijssel.

Nieuwjaarstoespraak 2016 van CdK Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koning in Overijssel. Nieuwjaarstoespraak 2016 van CdK Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koning in Overijssel. Dames en heren, Allereerst natuurlijk alle goeds voor het nieuwe jaar gewenst! Fijn dat u er allemaal bent

Nadere informatie

Reglement participatie van Bewonerscommissies

Reglement participatie van Bewonerscommissies Reglement participatie van Bewonerscommissies Definities Omnia Wonen: Stichting Omnia Wonen, gevestigd te Harderwijk Bewoner of huurder: een meerderjarig persoon die met betrekking tot een woongelegenheid

Nadere informatie

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Onze visie Woonstad Rotterdam gelooft in de mogelijkheden van Rotterdam en zijn inwoners. Een wereldstad die niet stuk te krijgen is. Waar iedereen, ongeacht

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Huurders Belangen Vereniging Sint-Oedenrode

Huurders Belangen Vereniging Sint-Oedenrode Huurders Belangen Vereniging Sint-Oedenrode Actieplan 2014-2015 Samen thuis in wonen Inhoud: 1. Inleiding Pag. 3 2. Visie & uitdaging Pag. 4 3. Organisatie Pag. 5 4. Werkpunten 2014/2015 Pag. 6 Samen thuis

Nadere informatie

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad!

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad! organisatie en de vrijwilligersraad Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 De organisatie (Naam van de organisatie of instelling waarbinnen de vrijwilligersraad functioneert als zelfstandig orgaan). 1.2 De directie

Nadere informatie

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 2 Inhoud pagina begripsbepalingen 3 doel reglement 3 taken en bevoegdheden 3 specifieke taken bevoegdheden 3 individuele advisering 4 kwaliteitseisen

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug

Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug Welkom Lied: Dank je voor dit warme licht (kaarsen worden aangestoken door Youri) 1. Eerste kaars, wat wil jij zeggen als je branden gaat? Zie jij in je mooiste

Nadere informatie

rapport Uitwerking participatiestelsel 2009 Bijlage 2 bij samenwerkingsovereenkomst vestigingsniveau

rapport Uitwerking participatiestelsel 2009 Bijlage 2 bij samenwerkingsovereenkomst vestigingsniveau rapport Uitwerking participatiestelsel 2009 Bijlage 2 bij samenwerkingsovereenkomst vestigingsniveau Aanleiding Woonbron wil bewoners (huurders en eigenaren) gezamenlijk laten participeren en hen beide

Nadere informatie

Coolsingel 65 3012 AC Rotterdam T (010) 27 59 000 welcome@0-to-9.nl www.0-to-9.nl gevestigd in:

Coolsingel 65 3012 AC Rotterdam T (010) 27 59 000 welcome@0-to-9.nl www.0-to-9.nl gevestigd in: Omschrijving Cliënt Roteb Omschrijving Stadskrant Ordernummer 155.00.021 Datum 17 september 2012 Afval in de juiste bak Dat doe je goed! Binnenkort kunnen we niet meer om afvalscheiden

Nadere informatie

Concept advies Communicatie

Concept advies Communicatie John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum juni 2012 Concept advies Communicatie Inleiding Op 23 mei 2012 is een groep van elf huurders van Ons Huis van start gegaan om in een viertal

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur: het bestuursorgaan van de betreffende corporatie;

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties

Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Locatie Cantershoef Datum 14 november 2013 Aanvang 19,30 uur Voorzitter Marlies van den Akker Aanwezig bestuur

Nadere informatie

investeer in seniorenflats

investeer in seniorenflats investeer in seniorenflats in een Onze visie Beleg in seniorenflats Residentie Leiedam zet zich dagdagelijks in Vanuit onze doorgedreven dienstverlenende Uw geld op vandaag een degelijke meerwaarde BELEG

Nadere informatie

Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 6 Les 1

Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 6 Les 1 Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 6 Les 1 een kerk Een groot gebouw. Daar komen de mensen samen die in God geloven. Er wordt gebeden en gezongen. een moskee De kerk voor de moslims. Zij geloven in

Nadere informatie

Samen vooruitkijken. Verslag verantwoordingsbijeenkomst Woonbron Regio s Rotterdam en Spijkenisse

Samen vooruitkijken. Verslag verantwoordingsbijeenkomst Woonbron Regio s Rotterdam en Spijkenisse Samen vooruitkijken Verslag verantwoordingsbijeenkomst Woonbron Regio s Rotterdam en Spijkenisse Dinsdag 27 mei 2014 Invulling geven aan maatschappelijke agendering heeft voor Woonbron hoge prioriteit.

Nadere informatie

Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn Oudshoorn / Ridderveld Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Vastgesteld

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen?

Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen? Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen? In Het Ouden Huis woont u in uw eigen woning en leeft u uw eigen leven. Zoekt u hulp of gezelschap dan is dat dichtbij. De Zorgdrager, die in Het Ouden

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie