BEWONERSRAAD WOONBRON DELFSHAVEN. + Concernparticipatieraad Woonbron

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEWONERSRAAD WOONBRON DELFSHAVEN. + Concernparticipatieraad Woonbron"

Transcriptie

1 BEWONERSRAAD WOONBRON DELFSHAVEN + Concernparticipatieraad Woonbron

2 Bewonersraad Delfshaven vreest verslechtering woonmarkt 70 procent onder de armoedegrens. Daar maken we ons wel zorgen over. Er zijn veel mensen die van de gas- en lichtrekening zullen schrikken. door Dik Vuik Catrien van Bruggen en Lucie van Hespen zijn beiden actief in de Bewonersraad Woonbron Delfshaven. Ze houden scherp in de gaten waar problemen ontstaan, en kijken ook al met een schuin oog naar de mogelijke sociale gevolgen van de bezuinigingsgolf die het land te wachten staat. De uit acht bewoners bestaande commissie heeft regelmatig overleg met Woonbron.,,We zijn ooit begonnen als Huurdersraad, maar we hebben onze naam veranderd omdat we er ook graag huiseigenaren bij willen hebben, legt Catrien uit.,,vier maal per jaar komen we bij elkaar en we worden ondersteund door opbouwwerker Toine Schreuder. Bij de vergaderingen zit ook Lian van der Horst van Woonbron. Zij kan soms gelijk antwoord geven op vragen die we hebben. En we hebben altijd veel vragen. Zowel over losse dingen als zaken die structureel terugkomen. We geven klachten van bewoners door, maar wij zijn er niet om ze op te lossen. Het blijven individuele problemen. Zo zijn er altijd weer conflicten over fietsen en dergelijke die in een hal worden neergezet. Of bewoners moeten zelf het trappenhuis schoonhouden maar doen dat niet. Dan moet Woonbron een schoonmaakbedrijf inschakelen. Armoedegrens Het Nieuwe Westen in Delfshaven kent ook ontwikkelingen als het in de verkoop brengen van gestripte woningen.,,dan krijgen de huidige bewoners een vergoeding en de tijd om te verhuizen, aldus Catrien en Lucie.,,Als Bewonersraad krijgen we zulke plannen altijd eerst te zien om ze te kunnen goedkeuren. We zijn blij dat er Sociale Plannen voor gekomen zijn. We maken ons wel zorgen over de toekomst van sociale huurwoningen en de beperking van de huurtoeslag. Als je ziet wat er allemaal op stapel staat bij de regering, zien we enorme problemen op ons afkomen, zeker als volgend jaar de klappen van dat beleid gaan vallen. De woningmarkt is heel slecht aan het worden. En veel mensen in onze buurt zijn arm. Degenen die we onze spreekuren zien, zitten voor meer dan Lucie van Hespen en Catrien van Bruggen Servicekosten Dat kan de Bewonersraad natuurlijk niet zelf oplossen. Maar de ogen en oren van de deelnemers staan wijd open, daarbij geholpen door de mogelijkheden die er zijn om hun rol als raad serieus te nemen.,,we volgen themabijeenkomsten, soms ook buiten Rotterdam. We hebben een cursus gevolgd bij de Woonbond over de nieuwe overlegwet Huurders en Verhuurders. En bij SoZaWe een cursus over wat voor bewoners mogelijk is om een beroep te doen op bijzondere bijstand. In 2011 willen we de servicekosten van bewoners goed in de gaten gaan houden. Ook het nieuwe jaar zal de Bewonersraad Woonbron Delfshaven de handen vol hebben. Versterking van de groep is daarom altijd bruikbaar.,,we zouden er graag ook wat jongeren bij willen hebben, besluit Catrien met een oproep. 2

3 Huren binnen een vereniging van eigenaars. De vestiging Delfshaven is als eigenaar lid van 158 VvE s. Dat betekent dus dat in al die VvE s meerdere huurders wonen. Wat betekent dat nu voor die huurders? Een huurder van een woning in een gebouw waar een VvE actief is, moet zich aan dezelfde regels houden als een eigenaar. De huurders die een huurcontract afsluiten krijgen dan ook naast de algemene voorwaarden voor een huurwoning ook het huishoudelijk reglement van de VvE uitgereikt. Woonbron wil graag dat de huurders net als eigenaars meer zeggenschap krijgen om gezamenlijk als bewoners te werken aan woonplezier. Hoe gaan we dat dan in de praktijk brengen? Voor alle VvE s waar de woningen via te woon worden aangeboden ( in Delfshaven zijn dat 102 VvE s) worden, krijgen de huurders stemrecht in de VvE vergadering. Via een machtiging geeft Woonbron haar stemrecht aan de huurder. De onderwerpen waar huurders over mee mogen beslissen zijn bv servicekosten, woonregels, verbeteringen aan het gebouw en het benoemen van VvEcommissieleden. Omdat Woonbron als eigenaar de huurders machtigt om mee te beslissen, zijn ze zelf over die onderwerpen hun stemrecht kwijt. De huurder krijgt dus echt meer zeggenschap en terecht vind ik. Het gaat tenslotte om het gezamenlijk woonplezier en waarom zou een eigenaar daar meer zeggenschap over hebben dan een huurder. In 2010 hebben we alle VvE s op de hoogte gebracht dat we onze huurders voor bovengenoemde onderwerpen gaan machtigen om ons stemrecht te gebruiken. Alle VvE s hebben daar positief op gereageerd. Per 1 januari 2011 gaan we starten. De huurders krijgen drie weken voor de VvE vergadering van ons een uitnodiging en een agenda. Bij de agendapunten staat of huurders mee mogen stemmen,of dat alleen de eigenaars mogen stemmen. Enkele weken na de vergadering ontvangen alle bewoners de notulen met besluitenlijst. Zo zijn we weer een stapje verder met de bewonersparticipatie. Ik ben en blijf trots dat ik bij Woonbron mag werken, waar zeggenschap en woonplezier van onze klanten belangrijke thema s zijn. Lian van der Horst Lian van der Horst 3

4 Concernparticipatieraad Woonbron De gezamenlijke bewonersorganisaties Samenwerkend in een Koepel. VOorwoord bij het kerstnummer 2010 In 2009 schreef ik in het nummer dat wij te maken hadden met een bewogen jaar in corporatieland met zijn vele crisissituaties en bemoeienissen van de Rijksoverheid. Ook Woonbron bevond zich in één van de crisissituaties door de ontwikkelingen rond de ss Rotterdam en het Rijkstoezicht dat hierop volgde en het aftreden van de toenmalige Raad van Commissarissen die verantwoordelijk werd gesteld voor het fiasco. Gelukkig kunnen wij vandaag melden dat de situatie fors verbeterd is met het vervallen van het Rijkstoezicht en het aantreden van een nieuwe RvC., waardoor Woonbron weer op eigen benen kan staan. Helaas moeten er ten behoeve van een gezondere financiële bedrijfssituatie een aantal complexen met betaalbare huren worden verkocht. De verkoop stagneert echter doordat de Rijksoverheid bezwaren heeft ingebracht. Gesprekken hierover vinden nog op het hoogste niveau plaats. Belangrijk voor de huurders en eigenaar-bewoners blijven de door Woonbron voorgenomen maatregelen om tot energiebesparing te komen, waardoor er een rem ontstaat op de woonlastenstijging. Somberder zijn de mogelijke gevolgen van het nieuwe regeerakkoord voor de huurders door de aangekondigde huurverhogingen en de kortingen op de huurtoeslag. Helaas worden wij geconfronteerd met het vertrek vn de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur van Woonbron, de heer Martien Kromwijk. Dit doet ons pijn, daar wij steeds grote waardering voor zijn grote inzet en kennis van zaken, ook richting huurders, hebben gehad. Wij hebben op 1 december op gepaste wijze onze dank tijdens een afscheidsbijeenkomst uitgesproken. Als gezamenlijke bewonersorganisaties binnen Woonbron zullen wij ons blijvend inzetten om de belangen van U te behartigen. Wij wensen U goede feestdagen en veel gezondheid in Namens het bestuur van de CPRW, J. de Kraker Jan de Kraker Jan Willem Croon, ambassadeur Duurzaamheid: Je moet duurzame maatregelen vertalen naar de werkvloer door Willem Langerak Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij Woonbron hoog in het vaandel. Eén van de pijlers van dit beleid is duurzaamheid. Belangrijke thema s zijn ondermeer het fors terugdringen van het energieverbruik van woningen, de toepassing van duurzame materialen, zoals hout met het FSCkeurmerk, en het ontwikkelen en promoten van de toekomstwaarde van de duurzame woning en wijk. Om deze en andere trajecten te stroomlijnen en verder uit te diepen is Jan Willem Croon bij Woonbron in dienst als ambassadeur Duurzaamheid. Jan Willem Croon noemt zichzelf een echte praktijkman.,,ik ben een techneut die ondertussen ook geleerd heeft dat het niet om de techniek gaat, maar om mensen. Als bouwkundige ben ik werkzaam geweest in de industrie. Ik was directeur van drie bouwgerelateerde bedrijven. Daarna ben ik voor mijzelf begonnen met duurzaamheidsprojecten. Het was uiteindelijk Martien Kromwijk die mij heeft gevraagd om als opvolger van Rik Grashoff bij Woonbron als ambassadeur Duurzaamheid aan de slag te gaan. Volgens Jan Willem Croon heeft zijn voorganger veel ruimte gekregen om na te denken over duurzaamheid.,,wat is duurzaamheid? Moet een corporatie zich ermee bemoeien? Om welke thema s gaat het? Wat is realiseerbaar? En, uiteraard, wat kost het? De uitkomst was een 4

5 Jan Willem Croon palet van kansen. Uiteindelijk hebben we met de Gemeente Rotterdam, de Woonbond, de Concernparticipatieraad Woonbron (CPRW) en Natuur & Milieu harde afspraken gemaakt over de manier waarop Woonbron duurzaamheid gaat realiseren. De lat is best hoog gelegd. De plannen zijn ambitieus. Volgens Jan Willem Croon is de bewustwording dat iedereen er iets mee kan en moet doen de puzzel waarom het in Nederland tot nu toe nog zo langzaam gaat.,,neem Oostenrijk. Daar is nu al tachtig procent van alle energie duurzaam tegenover bij ons een schamele 3,5 procent. Het sturen van het duurzaamheidsbeleid bij Woonbron ziet Jan Willem Croon als een enorme uitdaging, maar zeker geen eenvoudige.,,het vertalen van de abstracte ambities op het gebied van duurzaamheid naar de uitvoeringspraktijk in verschillende vestigingen van Woonbron lukte aanvankelijk nog maar langzaam. Met vestigingen in verschillende deelgemeenten in Rotterdam en de steden Dordrecht, Delft en Spijkenisse is Woonbron toch een soort eilandenrijk. Je moet duurzame maatregelen véél meer vertalen naar de werkvloer en niet aansturen vanuit een ivoren toren. Dat lukt steeds beter. De maatregelen zijn veel meer deel uit gaan maken van het reguliere onderhoud, renovaties en verhuizingen. We pakken vooral zaken op die direct effect hebben. Isoleren van woningen heeft daarbij de hoogste prioriteit. Maar de duurzaamheidsaanpak is volgens Jan Willem Croon wel breder.,,duurzaamheid is iets van ons allemaal. Met het programma Energiedereen zet Woonbron dan ook in op samenwerking met bewoners. Het programma beloont bewoners die zelf aan de slag gaan met energiebesparing. Woonbron hoopt zo een positieve gedragsverandering ten aanzien van energiebesparing te bereiken. In 2010 zijn al meer dan 2500 bewoners gevraagd mee te doen. Wij helpen mee om energie besparen niet alleen leuk te maken, maar vooral de energierekening betaalbaar te houden. Jan Willem Croon vindt het zelf een geweldig programma.,,binnen Woonbron kan het rekenen op een breed draagvlak, vooral uit de vestigingen komen veel enthousiaste reacties. Je moet het samen met bewoners doen. Vooral niet met het vingertje gaan wijzen, maar in goed overleg en geen pastoor gaan spelen. Bewoners krijgen hiermee een financieel voordeel en meer comfort. Ook de lokale organisatie en de CPRW kunnen in dit proces een belangrijke rol spelen. Woonbron verwacht dat deze combinatie van een gedragsverandering en het investeren in de woning met bijvoorbeeld dubbel glas het meest effectief is. Bewoners aan het stuur Bewoners aan het stuur van hun eigen woonplezier! Niets meer en niets minder is wat Woonbron wil bereiken. Omdat wonen van mensen zelf moet zijn en niet van de instanties of de instituten. Ik ben de laatste om te zeggen dat we dat al hebben bereikt. Er moeten natuurlijk nog flinke stappen worden gezet om daar uiteindelijk te komen. Maar er zijn ook al mooie resultaten geboekt. Ik noem daarbij met name Te Woon woningen zijn al onder dat regime gebracht en we hebben intussen bewoners die hebben gekozen hun woning te kopen. essentiële partner. Dat is wat de bewonersorganisaties die samenwerken in de CPRW en Woonbron bindt. Die samenwerking krijgt gestalte in de complexen Bewoners aan het stuur is dus de wens én een stevige opdracht om aan te blijven werken. Georganiseerde bewoners zijn voor Woonbron daarbij dan ook een Wouter Rohde 5

6 zelf, waar sociaal beheerders en regisseurs beheer het eerste aanspreekpunt zijn voor de bewoners, de Verenigingen van Eigenaren (als die er zijn) en hun commissies. Op vestigingsniveau zijn de bewonersorganisaties het aanspreekpunt voor het Vestigings Managementteam. En ik trek al enkele jaren op met deze organisaties die samenwerken in de Concernparticipatieraad. Dat is voor mij nog steeds een genoegen. Wat ik zo waardeer aan de vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties is de nimmer aflatende inzet en de energie waarmee ze hun ideeën en opvattingen naar voren blijven brengen. We zijn het daarbij niet altijd meteen eens. Dat heeft altijd meer te maken met het tempo waarin Woonbron zaken ook voor elkaar kan krijgen dan met het uiteindelijke doel, zoals hierboven beschreven. Eigenlijk is het bijzonder dat we onze samenwerking nog steeds participatie noemen. Voor mij betekent dat woord dat wij invloed geven aan de bewoners op momenten dat het ons uitkomt. Het zou in een ideale wereld, waarbij de bewoners aan het stuur staan, eigenlijk andersom moeten zijn. (Samenwerkende) bewoners, zijn in onze visie dan onze opdrachtgevers. Woonbron faciliteert dan, bij zaken die bewoners zelf willen realiseren. En betalen, zeg ik er dan bij. Want wij streven er naar dat bewoners bewust kiezen voor dienstverlening door Woonbron. Ik zie dan ook een mooie toekomst voor me, waarbij samenwerkende bewoners in de toekomst het opdrachtgeverschap naar zich toe trekken voor werkzaamheden die hen rechtstreeks aangaan. Ik denk daarbij dan bijvoorbeeld aan het beheer van de openbare ruimte, aan energiebeheer (gezamenlijk energie opwekken met zonnepanelen of windenergie) en aan diensten met een collectief karakter. De samenwerkende bewonersorganisaties zullen daarbij nog een belangrijke bijdrage gaan leveren in de realisatie van die droom. Ik hoop van harte dat ze dat met hetzelfde elan blijven doen en met dezelfde betrokkenheid. Wouter Rohde Directeur Concern Center DE RAAD VAN COMMISSARISSEN FELICITEERT DE CPRW! Een kroonjaar is een goede aanleiding om tegen de jarige te zeggen dat je blij bent dat-ie bestaat. Dus die kans grijpen we. De Raad van Commissarissen (RvC) van Woonbron feliciteert de Concernparticipatieraad Woonbron met zijn tienjarig bestaan, maar vooral met alles wat in die tijd tot stand gebracht is! Ron de Haas en Mieke Weterings, de huurdersleden in de RvC Als RvC kennen we de CPRW nog maar kort. Eind vorig jaar is er een geheel nieuwe RvC aangetreden. De contacten die we als RvC met de CPRW onderhouden zijn plezierig en nuttig. Voor ons als RvC zijn dit soort contacten waardevol, omdat dit een bijdrage levert aan de wijze waarop wij onze toezichtstaak invullen. We bezoeken daarom ook regelmatig de wijken waar Woonbron actief is. Recent hebben we Dordrecht en Delfshaven bezocht en begin 2011 bezoeken we IJsselmonde. In de CPRW zitten vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties van de verschillende vestigingen. Met veel waardering en respect kijken wij naar hun vrijwillige inzet om op te komen voor de belangen van de bewoners van Woonbron. Het gaat soms over ingewikkelde zaken, zoals recent het zoeken naar een manier waarop huurders en kopers samen gemengde complexen beheren. Het 10-jarig jubileum is een moment om terug te kijken, maar ook om vooruit te kijken. We zien dat er veel dynamiek is als het gaat om de volkshuisvesting in Nederland. De rol van corporaties staat onder druk; de beschikbare financiën worden schaarser en de leefbaarheid van wijken en buurten vraagt nog veel aandacht. Daarin ligt voor de toekomst nadrukkelijk ook een rol voor actieve bewoners, bewonersorganisaties én de CPRW. Wij wensen de mensen die hun vrije tijd daarvoor inzetten veel succes toe. Wij juichen het toe als nog meer huurders en kopers aan dit werk komen meedoen. Dan kan het volgende jubileum nog mooier worden! De Raad van Commissarissen van Woonbron. 6

7 DE KARAVAAN TREKT VERDER. Een van mijn eerste daden bij Woonbron was het zetten van een handtekening bij de oprichting van de Bewonersvereniging De Samenwerking, samen met Jan de Kraker, nog steeds voorzitter daar, en nu ook nog van de CPRW. Dat was 1997 in Spijkenisse, vanuit ons gezichtspunt toen even de gehele organisatie. Er is veel veranderd in de jaren. Al waren het maar de vele fusies. Schaalvergroting, waardoor we als Woonbron veel meer aan kunnen, maar ook onze hardnekkige poging dat alles toch dicht bij de bewoners te houden: groot worden door klein te blijven, bondgenootschap dicht bij huis, thuis in de wijk. De wat oostblok-achtig klinkende naam CPRW past daar eigenlijk niet bij. Maar hoe anders is het gedrag met alle respect heb ik door de jaren heen kunnen waarnemen dat ook bij het organiseren van bewoners de echte betrokkenheid dichtbij de maat slaat. En in de omgeving gebeurde van alles. Die handtekening met Jan de Kraker was kort na de brutering. De wereld van de wooncorporatie leek veel overzichtelijker. Een beetje bouwen, en verder vooral onderhoud en huurbetaling. Jaren later is er een veel grotere turbulentie: alles gaat in het groot, aantallen verkopen binnen de keuzevrijheid van Te Woon, herstructurering met sloop van duizenden woningen, nieuwbouw, renovaties, duizenden labelstappen voor energieverbetering. Maar de leuze was ook: het gaat niet om één grote vernieuwing, maar om allemaal afzonderlijke huishoudens die goed terecht moeten komen. En er gebeurde nog meer. Corporaties werden steeds meer onderdeel van een maatschappelijk proces dat tot verbetering van leefomstandigheden moest leiden. Met als hoogtepunt de uitroep van Ella Vogelaar dat dé corporaties dé achterstandswijken moesten gaan omturnen tot prachtwijken. Een tikkeltje overdreven, maar de verwachtingen zijn hoog. Inmiddels zeggen we dat corporaties dat niet alleen hoeven te doen, maar als partners met de bewoners, overheden en andere organisaties zoals onderwijs, welzijn, reclassering en jeugdzorg. In mijn Martien Kromwijk wekelijkse weblog heb ik daarvan vele voorbeelden beschreven, over hoe wonen de bron kan zijn om net iets verder te komen in het leven. Ik was pas in Zuid Afrika bij een corporatie die als motto heeft: building communities, building lives! Hoe mooi Voorgaande mijmering past bij 10 jaar CPRW, het thema van deze editie. Vanuit Woonbron de hartelijke gelukwensen met het bereiken van deze mijlpaal, en complimenten voor de eigenzinnige wijze waarop invulling is gegeven aan het behartigen van de bewonersbelangen: constructief, openhartig en vastberaden. Ik mijmer gezellig mee, omdat het ook wel past bij mijn afscheid van Woonbron. Voor mij hebben zorg, liefde en aandacht voor bewoners altijd centraal gestaan. De vele ontmoetingen met bewoners hebben mij even zoveel lessen geleerd die mij ook persoonlijk verder hebben gevormd. Ik ben daar heel dankbaar voor. Inmiddels liggen Jaarplan en Begroting voor 2011 klaar en is met een nieuw visiedocument de basis gelegd voor het nieuwe ondernemingsplan Natuurlijk verandert er opnieuw van alles om ons heen, al was het maar dat er een nieuwe regering is aangetreden. Maar zowel de CPRW als Woonbron hebben alles in huis om de ingezette weg te vervolgen in hoge mate van continuïteit. Jawel, de karavaan trekt verder! Martien Kromwijk Voorzitter Raad van Bestuur Woonbron 7

8 ADRESSEN VAN DE LEDEN VAN DE CONCERNPARTICIPATIERAAD WOONBRON VBC IJsselmonde Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam ( ) Bewonersvereniging De Samenwerking M.A. de Ruyterstraat 137, 3201 CK Spijkenisse ( ) VBC Prins Alexander Niels Bohrplaats 536, 3068 JK Rotterdam ( ) Vereniging Bewonersorganisatie Delft Artemisstraat 244a, 2624 ZW Delft ( ) Bewonersraad Woonbron Dordrecht p/a M.H. Trompweg 254, 3317 BW Dordrecht Bewonersraad Woonbron Delfshaven Pupillenstraat 56, 3023 VW Rotterdam Colofon: Dit is een speciale kerstuitgave van de leden van de Concernparticipatieraad Woonbron Oplage stuks. De redactie neemt geen verantwoording voor geplaatste interviews. Layout en druk: Koroprint. Correspondentie adres: Kreileroord NB Rotterdam Telefoon

bewonersraad Woonbron delfshaven + Concernparticipatieraad Woonbron

bewonersraad Woonbron delfshaven + Concernparticipatieraad Woonbron 2009 2010 bewonersraad Woonbron delfshaven + Concernparticipatieraad Woonbron December 2009 samenwerking met de bewonersraad delfshaven In het begin van het jaar heeft Woonbron Delfshaven een aantal prestatieafspraken

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2009 2010 BEWONERSRAAD WOONBRON DORDRECHT + Concernparticipatieraad Woonbron bewonersraad woonbron Dordrecht December 2009 DE BEWONERSRAAD WOONBRON DORDRECHT blikt terug op 2009 en kijkt vooruit naar 2010.

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER. + Concernparticipatieraad Woonbron

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER. + Concernparticipatieraad Woonbron VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER + Concernparticipatieraad Woonbron 2010 2011 VAN DE REDACTIE Dit laatste nummer van het VBCbewonersblad is, evenals de voorgaande Kerstuitgaven, weer een gezamenlijk

Nadere informatie

Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2013

Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2013 Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2013 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave 1. Samenstelling Concernparticipatieraad Woonbron 3 2. Kader Bewonersparticipatie 4 3. Vergaderingen CPRW 4 4. Activiteiten/

Nadere informatie

Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2014

Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2014 Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave 1. Samenstelling Concernparticipatieraad Woonbron 3 2. Kader Bewonersparticipatie 4 3. Vergaderingen CPRW 4 4. Activiteiten/

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron BEWONERSRAAD WOONBRON DORDRECHT BEWONERSRAAD WOONBRON DORDRECHT + Concernparticipatieraad Woonbron 2010 2011 Samenwerking met Woonbron verloopt steeds beter door Dik Vuik Een wooncorporatie als Woonbron

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2009 2010 Vereniging Bewonersorganisatie Delft + Concernparticipatieraad Woonbron Vereniging B e w o n e r s o r g a n i s at i e Delft December 2009 Het delftse gebeuren Woonbron Delft timmert aardig

Nadere informatie

Concernparticipatieraad Woonbron (CPRW)

Concernparticipatieraad Woonbron (CPRW) Concernparticipatieraad Woonbron (CPRW) Jaarverslag 2016 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. BELANGENBEHARTIGING HUURDERS 3 2.1 Doel CPRW 3-4 2.2 Samenstelling CPRW 4 3. WETTELIJK KADER BEWONERSPARTICIPATIE

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2008 2009 BEWONERSRAAD WOONBRON DORDRECHT + Concernparticipatieraad Woonbron bewonersraad woonbron Dordrecht December 2008 Alle ogen op de toekomst De Bewonersraad heeft dit jaar de prioriteit gelegd bij

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

15 jaar Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2015

15 jaar Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2015 15 jaar Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenbehartiging huurders 3 2.1. Doel CPRW 3 2.2. Samenstelling CPRW 4 3. Wettelijk kader Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Huurder. in een. VvE Complex

Huurder. in een. VvE Complex Huurder in een VvE Complex Wonen met huurders en eigenaren in een appartementencomplex Het komt vaak voor dat huurders en huiseigenaren samen in een appartementencomplex wonen. Dit noemen wij een gemengd

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER Start: 15 maart 2005 Jaargang 11 - nummer 1, september 2015 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER Jubileum Prins Alexander zie pagina 7 Bloemetje voor

Nadere informatie

Een klacht? Daar komen we samen wel uit

Een klacht? Daar komen we samen wel uit Een klacht? Daar komen we samen wel uit December 2013 2 De medewerkers van Groninger Huis doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig ervaren de meeste huurders dat ook zo

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

De huurder in een VVE

De huurder in een VVE De huurder in een VVE in vogelvlucht Huurdersvereniging Staedion Huurdersvereniging Staedion 1 Opstart VVE Als een of meer woningen van een complex verkocht gaan worden aan huurders of nieuwe eigenaars,

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2009 2010 + Concernparticipatieraad Woonbron VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES Prins Alexander December 2009 VAN DE REDACTIE Voor u ligt weer een gecombineerd Kerstbewonersblad. Evenals vorige jaren bestaat

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis ondersteunt op alle niveaus en neemt initiatief Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis is specialist op het gebied van beheer van vastgoed.

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2008 2009 + Concernparticipatieraad Woonbron BEWONERSvereniging de samenwerking December 2008 Bewonersvereniging De Samenwerking. Van het Bestuur Het is ons een genoegen stil te staan bij een aantal belangrijke

Nadere informatie

Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam - Tel. 010-479 34 08 - www.hnrotterdam.nl - E-mail ier.vbc@wxs.nl Werkplan 2007/2008

Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam - Tel. 010-479 34 08 - www.hnrotterdam.nl - E-mail ier.vbc@wxs.nl Werkplan 2007/2008 Werkplan 2007/2008 HuurdersNetwerk Rotterdam Kreileroord 222 3079 NB Rotterdam 0. Inleiding Het Huurdersnetwerk Rotterdam (HNR) heeft voor de activiteiten van 2007 en 2008 een werkplan opgesteld. Dit werkplan

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Een klacht? Daar komen we samen vast wel

Een klacht? Daar komen we samen vast wel Een klacht? Daar komen we samen vast wel uit. De medewerkers van Groninger Huis doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig ervaren de meeste huurders dat ook zo en krijgen

Nadere informatie

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u?

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? 2015-072/72015 Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? Meedenken en meedoen De woning waarin u woont maakt deel uit van een groter geheel, een zogenoemd complex. In zo n complex hebben de bewoners

Nadere informatie

Vereniging Bewonersraad Parteon is de organisatie van en voor de huurders van Parteon.

Vereniging Bewonersraad Parteon is de organisatie van en voor de huurders van Parteon. Voorwoord In 2013 zijn we doorgegaan met het verder door ontwikkelen en werken met werkgroepen. Onderwerpen die behandeld zijn: Aanpassen van het Te Woonbeleid, inkrimpen, de Meerjarenbegroting van Parteon

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

23-10-2009 MiddenBeemster. Aanpak tussen gemeente en huurders. Duurzaam Woonbron

23-10-2009 MiddenBeemster. Aanpak tussen gemeente en huurders. Duurzaam Woonbron 23-10-2009 MiddenBeemster Aanpak tussen gemeente en huurders Duurzaam Woonbron Even voorstellen Jan Willem Croon, ambassadeur duurzaamheid Woonbron Ir. Bouwkunde TU Delft 10 jaar Stork contracting. 10

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

Coöperatie Ons Net Eindhoven. Méér dan een glasvezelprovider

Coöperatie Ons Net Eindhoven. Méér dan een glasvezelprovider Coöperatie Ons Net Eindhoven Méér dan een glasvezelprovider Programma Provincie Noord-Brabant en Futura 1. Welkom 2. Wie zijn wij 3. Innovatie 4. Vragen Geschiedenis Begonnen in 2004 vanuit initiatief

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

Visie bewonersparticipatie in gemengde complexen bij Eigen Haard

Visie bewonersparticipatie in gemengde complexen bij Eigen Haard Visie bewonersparticipatie in gemengde complexen bij Eigen Haard 1 Inleiding Steeds meer woningen van Eigen Haard bevinden zich in Verenigingen van Eigenaars (VvE s). Door het actieve verkoopbeleid van

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor Huurders

gemengde complexen informatie voor Huurders VvE beheer gemengde complexen informatie voor Huurders inleiding Met deze brochure willen wij u als huurder van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke zaken. In een

Nadere informatie

Huurdersorganisatie WijWonen Delft Papenstraat 20w 2611 JC Delft www.wijwonendelft.nl

Huurdersorganisatie WijWonen Delft Papenstraat 20w 2611 JC Delft www.wijwonendelft.nl Huurdersorganisatie WijWonen Delft Papenstraat 20w 2611 JC Delft www.wijwonendelft.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Huurders Netwerk Mitros Jaarverslag 2014

Huurders Netwerk Mitros Jaarverslag 2014 Huurders Netwerk Mitros Jaarverslag 2014 Utrecht, februari 2015 Marnixlaan 170-172 3552 HH Utrecht, info@huurdersnetwerkmitros.nl, 030-242 16 88 1 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 3 2. Betaalbaarheid... 4 3.

Nadere informatie

Enquête woonlasten Huurdersvereniging de Vijfhoek en Huurderskoepel Schagen en omstreken

Enquête woonlasten Huurdersvereniging de Vijfhoek en Huurderskoepel Schagen en omstreken Enquête woonlasten Huurdersvereniging de Vijfhoek en Huurderskoepel Schagen en omstreken Hoorn, 12 november 2013 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en doel onderzoek 4. Isolatie en kwaliteit van de woning 2.

Nadere informatie

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk?

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? Handreiking subsidie Leefbaarheid en bewonersparticipatie Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken

Nadere informatie

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband?

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband? Participatief leiderschap Hoe leid je een samenwerkingsverband? Mr. Drs. Lucien Stöpler Justice in Practice December 2014 Participatief leiderschap: Hoe leid je een samenwerkingsverband? 2014 Justice in

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Beleidsplan Leefbaarheid en Participatie vervolg 2016

Beleidsplan Leefbaarheid en Participatie vervolg 2016 Beleidsplan 2017-2018. Leefbaarheid en Participatie vervolg 2016 Opgemaakt door het bestuur van de Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg. Bestemd voor: Voorzitter Bewonerscommissies aangesloten bij SHZL.

Nadere informatie

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Bewonersondersteuners: H. v. d. Velden, F. Klijzen, J. Freyee Totaal aantal beschikbare uren 2014: 585 Omschrijving wijk vanuit woonbelangen Schiedam Groenoord

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Presentatie Alert. Resultaten van enquête ondernemingsstrategie

Presentatie Alert. Resultaten van enquête ondernemingsstrategie Presentatie Alert Resultaten van enquête ondernemingsstrategie Digitale enquête Ingevuld door vijf groepen : Medewerkers (271) Klanten (1.217) Stakeholders (188) Woningzoekenden (1.914) Social media (109)

Nadere informatie

Wist u dat. Voorwoord. onderhoud van het gebouw een van de belang - rijkste onderwerpen is tijdens de ledenvergadering.

Wist u dat. Voorwoord. onderhoud van het gebouw een van de belang - rijkste onderwerpen is tijdens de ledenvergadering. t o p S n o o W el o v e g s i u h T ve-uitgave V e l a i c e p S 2014 december Vragen en antwoorden over wonen in een VvE-complex pagina 4 Wat wordt er besproken tijdens een VvE-vergadering pagina 6 Pilot

Nadere informatie

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode Concept Beleidsplan 2014-2018 Huurdersvereniging Brederode 1 1. Voorwoord In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan

Nadere informatie

Samen wonen in een VvE

Samen wonen in een VvE Samen bouwen aan beter wonen Samen wonen in een VvE 2 Bewonerscommissie en een Vereniging van Eigenaren Samen wonen in een VvE Huren in een Vereniging van Eigenaren Wanneer een woongebouw bestaat uit koop-

Nadere informatie

Hidde Dirks b1372564

Hidde Dirks b1372564 Hidde Dirks b1372564 Strategie Kwetsbare wijk Capaciteiten scoren onvoldoende Sociaal aspect is voldoende COS Strategie COS COS Strategie COS Middel Aantrekken en vasthouden van hoger opgeleiden/koopkrachtige

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 20 februari 2013 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij

Nadere informatie

CBS Prins Maurits Orionstraat 1-2 2651 GS 010-5117078 info@pmschool.nl www.pmschool.nl

CBS Prins Maurits Orionstraat 1-2 2651 GS 010-5117078 info@pmschool.nl www.pmschool.nl nr: 14 3 juli 2015 CBS Prins Maurits Orionstraat 1-2 2651 GS 010-5117078 info@pmschool.nl www.pmschool.nl Voorwoord Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van de Prins Mauritsschool. Terwijl Nederland

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

een klacht indienen wonen met karakter

een klacht indienen wonen met karakter een klacht indienen wonen met karakter wonen met karakter Een klacht over onze dienstverlening proberen wij zo snel en zo goed mogelijk op te lossen. Als u toch ontevreden blijft kunt u een beroep doen

Nadere informatie

Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP

Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP Huurders Organisatie Patrizia VAN HUURDERS VOOR HUURDERS We werken voor de belangen van alle huurders Ons streven: U BENT TEVREDEN MET HOE U WOONT

Nadere informatie

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Een beter klimaat begint bij jezelf! Erik de Ruijter, Coöperatie EnergiekAlphen SAMEN, LOKAAL EN DUURZAAM

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan uitgangspunten vermeld die u terugvindt in de Statuten

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je geen werk, geen uitkering maar wél ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie Bewonersparticipatie Betrokken zijn bij uw buurt en wijk. U toch ook? In samenwerking met bewoners, gemeente Schiedam en andere partners werkt Woonplus aan de verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2008 2009 Huurdersvereniging Delft + Concernparticipatieraad Woonbron huurdersvereniging delft December 2008 Van de voorzitter Beste lezers we gaan nu naar de kerstdagen en de jaarwisseling toe, de zogenaamde

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

De NPS, groter dan je denkt

De NPS, groter dan je denkt De NPS, groter dan je denkt Waarschijnlijk heeft u de vraag zelf al wel eens beantwoord: Hoe waarschijnlijk is het dat u organisatie X zou aanbevelen bij vrienden of bekenden? Maar wat kunnen organisaties

Nadere informatie

Van huurders en de vereniging van eigenaars naar huurders in de vereniging van eigenaars

Van huurders en de vereniging van eigenaars naar huurders in de vereniging van eigenaars Van huurders en de vereniging van eigenaars naar huurders in de vereniging van eigenaars Vaak gestelde vragen 2 3 Ook in stadsdeel Centrum verkopen woningcorporaties huurwoningen. Daardoor ontstaat een

Nadere informatie

Samen werken aan leefbaarheid MEI 2015. Entree is een uitgave van Patrimonium woonservice

Samen werken aan leefbaarheid MEI 2015. Entree is een uitgave van Patrimonium woonservice Entree is een uitgave van Patrimonium woonservice Samen werken aan leefbaarheid Huurverhoging Verdachte situatie? Bel 1-1-2 Nieuwe website Aanleunappartementen Algemene huurvoorwaarden Groene label gehaald

Nadere informatie

Reglement participatie van Bewonerscommissies

Reglement participatie van Bewonerscommissies Reglement participatie van Bewonerscommissies Definities Omnia Wonen: Stichting Omnia Wonen, gevestigd te Harderwijk Bewoner of huurder: een meerderjarig persoon die met betrekking tot een woongelegenheid

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH PAGINA 1 DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH Inleiding In het per 1 januari1993 ingevoerde Besluit Beheer Sociale Sector wordt aangegeven, dat iedere woningcorporatie een klachtenprocedure

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Januari 2014 Concept versie 6, oktober 2013 Huurdersvereniging InterWhere Kometenstraat 6 A, 1443 BA Purmerend. tel. 0299-770 014 E-mail: info@interwhere.nl internet www.interwhere.nl

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen.

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Jaargang 8, nummer 1 Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Twee leden van het bestuur van het LHP zijn

Nadere informatie

Werkplan Accio 2017 (2018)

Werkplan Accio 2017 (2018) Werkplan Accio 2017 (2018) Voorwoord 1. Accio: ontwikkeling van de vereniging 2. Participatie: beïnvloeden van woonbeleid 3. Bestuur en besturing: werken aan goed bestuur 4. Communicatie en relatie: contact,

Nadere informatie

Bewonerscommissie protocol

Bewonerscommissie protocol Bewonerscommissie protocol Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 Bewonerscommissie 4 Artikel 3 Vereniging van Eigenaren 5 Artikel 4 Erkenning en representativiteit

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders.

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders. Hoofdvraag A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders Deelvragen B.1 Huren laag houden. Dan de komende jaren maar minder investeren.

Nadere informatie

Reglement bewonerscommissies

Reglement bewonerscommissies Reglement bewonerscommissies Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Bewonerscommissie Bewonersvergadering Bewonersoverleg Complexoverleg Contactpersoon Huurder Een door Mozaïek Wonen

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Samen vooruitkijken. Verslag verantwoordingsbijeenkomst Woonbron Regio s Rotterdam en Spijkenisse

Samen vooruitkijken. Verslag verantwoordingsbijeenkomst Woonbron Regio s Rotterdam en Spijkenisse Samen vooruitkijken Verslag verantwoordingsbijeenkomst Woonbron Regio s Rotterdam en Spijkenisse Dinsdag 27 mei 2014 Invulling geven aan maatschappelijke agendering heeft voor Woonbron hoge prioriteit.

Nadere informatie

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief kennisbijeenkomst Tympaan 14 oktober 2015 Voostellen Suzanne Schuitemaker consulent Vereniging Nederlandse Woonbond sschuitemaker@woonbond.nl

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

Moeten, willen, kunnen, kiezen

Moeten, willen, kunnen, kiezen Jaarplan 2013 Home Moeten, willen, kunnen, kiezen De veranderingen in de volkshuisvesting, de woningmarkt en de economie volgen elkaar in steeds hoger tempo op. Haag Wonen gaat desondanks met onverminderd

Nadere informatie

Benut alle kansen van zonnepanelen

Benut alle kansen van zonnepanelen 1 Benut alle kansen van zonnepanelen 2 5 voorbeelden: Pitch 1 3 Vabi Assets dag 2015 Klik om een thema te maken Vabi Assets dag 2015 Goed Wonen Joris Wismans 2650 woningen Toekomst Duurzaam woningbezit

Nadere informatie

Lessen uit 13 jaar tevredenheidonderzoek onder huurders in Nederland

Lessen uit 13 jaar tevredenheidonderzoek onder huurders in Nederland Lessen uit 13 jaar tevredenheidonderzoek onder huurders in Nederland Verwachtingen van huurders en uitdagingen voor corporaties Dit jaar is het alweer 13 jaar geleden dat USP Marketing Consultancy startte

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Stook je rijk 2014. Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector. 29 Oktober 2014

Stook je rijk 2014. Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector. 29 Oktober 2014 Stook je rijk 2014 Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector 29 Oktober 2014 Programma 19.00 uur Inloop 19.30 uur Opening en aanleiding 19.40 uur Presentatie Woonbond, Robert Willé 19.50 uur

Nadere informatie