+ Concernparticipatieraad Woonbron

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "+ Concernparticipatieraad Woonbron"

Transcriptie

1 Concernparticipatieraad Woonbron VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES Prins Alexander December 2007

2 VAN DE REDACTIE Alweer ons vierde blad van Een extra dik nummer, omdat wij veel kopij hebben binnengekregen, waarvoor hartelijk dank en waarin ook een aantal bladzijden wordt gevuld door de Concernparticipatieraad Woonbron. Wij komen uitgebreid terug op de themabijeenkomst van 30 oktober en laten weer een aantal BC s aan het woord. Door de grote hoeveelheid ontvangen kopij schiet deze keer de nieuwe BC Söderblomplaats er bij in, maar we maken dat in het eerste nummer van 2008 natuurlijk goed. Intussen wenst de redactie deze BC veel succes toe. Wij wensen u veel leesplezier. De redactie VAN DE VOORZITTER Alweer bijna een jaar teneinde. Als ik terugkijk naar het jaar 2007 was het vooral een hele drukke soms hectische periode. Maar wel een bevredigend jaar. Zo zijn er drie nieuwe BC s opgericht in Nesselande en één in Ommoord namelijk de Söderblomplaats waar we bijna de moed hadden opgegeven. Dat brengt natuurlijk veel extra vergaderingen en begeleiding met zich mee maar het resultaat mag er dan ook zijn. We zijn dan ook verheugd dat er steeds meer mensen zijn die zich voor hun buurt of complex in willen zetten en bereid zijn de handen uit de mouwen te steken want makkelijk is het zeer zeker niet. Na deze geslaagde operatie kunnen we ons concentreren op Zevenkamp en hoop ik volgend jaar te kunnen mededelen dat het ook daar gelukt is. Voor de tweede maal hebben Woonbron en de VBC PrA een themabijeenkomst voor de bewoners georganiseerd. Deze keer in de Bredeschool in Nesselande die we ook nu weer als zeer geslaagd kunnen beschouwen en we zullen er zeker weer één in 2008 op poten zetten. En wie weet kunnen we dan terecht op de ss Rotterdam (hallo Martien, lees je even mee?). Ook hebben we adviezen naar de vestiging en het concern uitgebracht. Één van de adviezen die overgenomen is, is het aanstellen van een extra sociaal beheerder. Volgens ons een noodzaak. We hopen dan ook dat in de toekomst overlast en andere problemen sneller zullen worden opgelost. Dit alles hebben we natuurlijk niet zonder hulp kunnen doen en daarom bedanken we de medewerkers en medewerksters van Woonbron voor hun inzet en vooral Ingrid, Hester en Connie voor het open houden van hun ogen en oren en ons te melden waar er behoefte aan een BC was. Robert Greenaway Voorzitter HET BESTUUR VAN DE VBC PRINS ALEXANDER EN DE BESTUREN VAN ALLE AANGESLOTEN BC S WENSEN U FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GOED

3 WOONBRON AAN HET WOORD. Op 15 maart 2005 tekenden Woonbron en de Vereniging Bewonerscommissies Prins Alexander een samenwerkingsovereenkomst. We zijn bijna drie jaar verder en ik kan constateren dat het fundament onder de VBC steeds breder en steviger is geworden. Er zijn meer bewonerscommissies aangesloten (inmiddels negen) en dat getal blijft gestaag groeien. Een indrukwekkend resultaat in aantallen, maar nog indrukwekkender vind ik het enthousiasme en de bevlogenheid van de mensen achter die getallen; de leden van de VBC en de bewonerscommissies. Ik geef het u te doen: vergaderen, stukken lezen om te beoordelen, een mening geven en met de achterban overleggen. En dat dan vaak in de avonduren en zonder dat er iets materieels tegenover staat. Vaak is het ook nog een ondankbare klus, want bloemen van de achterban worden weinig uitgedeeld. Wel vaak kritiek omdat bewoners de resultaten te gering vinden, of omdat de keuzes niet overal in goede aarde vallen. Als u mij naar een volledig overzicht van resultaten van het werk van de VBC en de bewonerscommissies zou vragen, kan ik dit hele blad wel vullen. Helaas is mijn ruimte beperkt. Toch wil een paar dingen niet onvermeld laten. Bijvoorbeeld de grote inzet van de bc s van de knikflats als klankbord voor de renovatie. En wat denkt u van de initiatieven voor kunst in de wijk, zoals de onlangs onthulde kunstwerken in de Jellesflats? Ook ben ik blij met de grote inzet van de nieuwe bc s in Nesselande, die meewerken aan een goede afronding van de oplevering en zich inzetten voor de leefbaarheid in de flatgebouwen. Graag bedank ik op deze plaats al die bc-leden van harte voor hun enthousiasme. Ik hoop dat u volgend jaar weer met net zoveel inzet en bevlogenheid met ons meedenkt en praat. Waarom? Omdat wij alleen in goede samenwerking scherp blijven, daardoor de échte klantwensen horen en daarmee onze middelen en mensen beter kunnen inzetten. Dit laatste past ook goed in mijn goede voornemens: in 2008 wil ik nog meer genieten van uw tips, adviezen en kritiek. Deze beschouw ik als uw geschenken aan ons waarmee wij weer meer woonplezier kunnen realiseren. Als management van de vestiging Prins Alexander gaan we onze medewerkers nog meer stimuleren en vrijmaken om uit de vestiging te komen en contacten te leggen met klanten. Zo horen we uw verhaal en daar kunnen we van leren. Ik beloof u ook dat bij de volgende (jaarlijkse) themabijeenkomst meer medewerkers van Woonbron herkenbaar aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Ik wens u allen plezierige feestdagen en fantastisch 2008 met veel woonplezier. Goof van den Heuvel Vestigingsdirecteur Woonbron Prins Alexander GOEDE OPKOMST THEMABIJEENKOMST Ongeveer 200 bewoners aten een hapje mee. Op dinsdagavond 30 oktober, rond de klok van 6 uur liepen de eerste bewoners bij de Brede School in Nesselande binnen voor de themabijeenkomst, welkom geheten door een aantal medewerkers van Woonbron en de VBC. Al snel ontstonden er groepjes rond de tafeltjes en aan de bar en werd er gezellig een drankje met elkaar gedronken. Mensen, die elkaar al een tijdje niet hadden gezien, begroetten elkaar en wisselden nieuwtjes uit. In de hal werden tafels klaargezet met daarop grote schalen voedsel. Na een korte speech van de vestigingsdirecteur Goof van den Heuvel kon iedereen aanvallen op het eten en al snel stonden de rijen om de schalen. Gelukkig was er genoeg voor iedereen en kon er ook nog een tweede keer worden opgeschept. Helaas moeten we ook 2 kleine minpuntje vermelden. Er waren niet genoeg tafels en stoelen in de hal, zodat menigeen staande zijn eten moest opeten en er was voor de vegetarische mensen geen maaltijd bezorgd. 3

4 Nadat de meeste mensen hun buik hadden volgegeten werd iedereen uitgenodigd naar boven te gaan voor de Lagerhuis discussie. de jury, maar ook van het publiek, met haar opmerking over het uitkiezen van je eigen buur, vroeg zij zich af, of er al gedacht was over waar de wijk gebouwd moest worden van afgewezen buren!!!!. Hierdoor won zij de bloemen voor het debat. Mevrouw Lede, van harte gefeliciteerd. Karin, Martien en Ronald De leiding van het debat had mevrouw Karin Ingelse, bekend van TV Rijnmond en zij stelde de forumleden voor: Martien Kromwijk, directeur bestuurder Woonbron, Aad van Nes, directeur bestuurder Roteb, Erwin van Duin, bestuurder deelgemeente Prins Alexander, Ronald Paping, directeur van de Woonbond. Ook werd de jury voorgesteld, onder voorzitterschap van Arie van Neutigem, die na afloop van het debat zouden bepalen, wie van de bewoners het beste ingegaan was op de stellingen. Iedere bewoner was voorzien van een groene voor en een rode tegen kaart. De volgende stellingen kwamen voorbij: 1e Bewoners zijn mondige mensen die hun verantwoording nemen. Daarom wordt hun straat, complex, schoner en heler als zij zelf de verantwoording krijgen voor het schoonhouden van hun woonomgeving 2e Om meer invloed te krijgen op de woonomgeving moeten ambtenaren van de deelgemeente Prins Alexander in dienst komen van Woonbron 3e Om de betrokkenheid in de buurten te verhogen moeten bewoners zelf hun buren kunnen kiezen Met enthousiasme verdedigden de gastsprekers hun stelling en de voor en tegenstanders in het publiek lieten ook van zich horen. Er waren uiteraard voor en tegenstanders van de stellingen en die lieten zich niet onbetuigd. Na afloop van de discussie, was het de taak van de jury een winnaar uit te kiezen en tot bijna het eind was de jury unaniem voor Peter Gouw. Bij de laatste stelling over het zelf kiezen van je buren, kreeg hij echter concurrentie. Mevrouw Ina Lede-Lieveld won de harten van 4 Mevr. Lede en Arie van Neutigem Hierna was er nog het kiezen van de allerbeste buur, uit de ruim 70 inzendingen, die binnen waren gekomen voor een Bloemetje voor mijn Buur De 3 genomineerden werden voorgesteld: Ria en Arie Cooman, Pamela Roelofs en mevrouw Braak-Fiolet. De rapporten werden voorgelezen en diegene die het grootste applaus zou krijgen werd de allerbeste buur.. En de winnaar was.. Pamela Roelofs, een 13 jarig meisje, dat zich nu al heel erg inzet voor haar buren en buurkinderen. Onder nog een extra groot applaus kreeg zij de bloemen en een cadeaubon uitgereikt. Van harte gefeliciteerd Pamela en we hopen, dat je je nog lang in kan zetten voor je buurt. Pamela in de bloemetjes Hierna was het tijd voor de afterparty en kon iedereen nog een drankje gaan halen bij de bar. Rond half 11 gingen de laatste bewoners huiswaarts. Woonbron en VBC bedankt voor deze gezellige informele avond. Wil van Dijk Redactie

5 BC PANTELLERIA Mij is als voorzitter van Bewonerscommissie Pantelleria gevraagd om wat te schrijven voor dit blad; en dat doe ik uiteraard graag. Het woningenblok Pantelleriapad is redelijk vers in de wijk Nesselande en zo geldt dat ook voor de samenstelling van bewoners. het lijkt een uitdaging te zijn. Kunstwerk bij Pantelleriapad. Midden in een mix van bestaande wijkdelen, bouwputten, een heuse boulevard-in-aanleg, een toekomstig winkelcentrum met woontorens en grote wensen, staat ons woningenblok ontworpen door een Spaanse architect. Het meest kenmerkende lijkt het besloten karakter, de intimiteit, van de woningen die gebouwd zijn rond een half-ondergrondse parkeergarage. Alle ingangen van de woningen zijn bereikbaar vanaf het dak van die parkeergarage, dat als binnenplaats fungeert. Het lijkt erop dat die binnenplaats bedoeld is als gemeenschappelijke sociale leefplek, althans door de bril van de architect. De versheid van zo n leefgemeenschap en het feit dat we in Nederland een ander klimaat kennen dan in het land van de architect, betekent dat onze binnenplaats vooralsnog vooral leeg en kaal is. Onze wensen voor een andere invulling van de binnenplaats zijn inmiddels duidelijk. Leuk straatmeubilair lijkt één van de belangrijkste opties; nodig daarmee de bewoners uit om bij goed weer één van de toekomstige zitjes op het plein te gebruiken. Veel van de woningen hebben namelijk geen (of te kleine) tuin- of balkonruimte. De opzet is zeker niet om een ideologische leefgemeenschap te creëren, maar wel om begrip en acceptatie te bewerkstelligen. Is dat nodig? Volmondig, ja! We kunnen constateren dat overigens net als in de hele maatschappij ook hier individualistisch gedrag bestaat. Dat is op zich geen bezwaar, alleen de resultaten daarvan kunnen erg vervelend zijn en soms zelfs a-sociaal. En ook dat merken we inmiddels, tot onze teleurstelling. In de bouwputsituatie rond het Pantelleriapad staan bijvoorbeeld nog tijdelijke bovengrondse vuilniscontainers. Een aantal van onze bewoners misbruiken die plek als dumpplek: huisvuil wordt niet in maar naast de containers gestort, grof vuil wordt wel gestort maar niet aangemeld bij de ROTEB. Persoonlijk heb ik inmiddels geleerd dat dit vooral gedaan wordt door bewoners die nu juist geen uitzicht hebben op die vuilnisstortplaats, maar aan de andere kant wonen. Het feit dat zij hun troep kwijt zijn is het belangrijkste en dat de bewoners van ongeveer 24 woningen meerdere dagen uitzicht hebben op deze milieuvervuiling deert deze mensen kennelijk niet. En deze vervuilers maken toch echt deel uit van diezelfde intieme leefgemeenschap Pantelleriapad. Overigens zijn de eerste bekeuringen uitgedeeld door de politie. U kunt zich voorstellen dat het versterken van een sociaal gemeenschapsgevoel hoog op de verlanglijst staat van onze bewonerscommissie. Pantelleriapad bij avond Gewoon om met elkaar en voor elkaar een leuke woonsituatie te creëren en te behouden. Het blijkt een uitdaging te zijn! Als u een bijdrage wilt leveren aan een leuke leefsituatie aan het Pantelleriapad, bent u meer dan van harte welkom om mee te doen en om uw ideeën te spuien. Sieto Zeeman Voorzitter 5

6 BC EINSTEINPLAATS Zoals u gewend bent tegen de Kerst kunt u van ons een artikel verwachten in het kerstnummer van de VBC. Deze keer zal de renovatie centraal staan. Op 28 augustus jl. hebben de bewoners achter de toekomstige vluchttrappenhuizen een voorlichtingsavond bijgewoond waar Woonbron, BAM en de architect aanwezig waren, zodat de bewoners een duidelijk overzicht kregen van wat hun te wachten stond. Het witte en groene helmenbal kon beginnen! De aannemer voor de rioleringen, kabels, gas-, waterleidingen was intussen al druk bezig. De grond om de flat is verhard en bouwklaar gemaakt. Het is net nog geen snelweg, maar de bewoners konden niet snel weg. Op een gegeven moment was de hoofduitgang geblokkeerd door hekken en moest iedereen door een muizengaatje de flat verlaten. Begaanbare paden zijn niet te vinden wat voor minder validen een slechte zaak is. Door het binnenlopen van het zand vanaf de parkeerplaats moeten de bewoners nu dagelijks hun woning aanvegen met een bezem. Parket hoeft niet geschuurd te worden, dat scheelt weer. De laatste twee weken van september jl. stonden in het teken van het leeghalen van de kelderbergingen. Het enthousiasme van de bewoners was te veel voor de grofvuilcontainer. Verder kunnen we u melden, dat grijpgrage handen de grofvuil- container hebben verlost van ijzerwaren. Door het niet achter slot en Sleuven graven Einsteinplaats De avond is rustig verlopen. Iedereen kon zijn vragen stellen, die naar tevredenheid werden beantwoord, hoewel er verschillende bewoners toch veel bezwaar hadden tegen de open keuken en de kleinere slaapkamer. Ieder die met individuele vragen zat kon een afspraak maken met één van de sociale begeleidsters, waarvan gretig gebruik werd gemaakt. Door deze ingrijpende verbouwing achter de trappen met verwijdering van de gevel, verkleining van de slaapkamer en open keuken hebben diverse bewoners besloten te gaan verhuizen. Woonbron heeft deze bewoners, na sociale begeleiding, een andere woning aangeboden. Sommige bewoners hebben een 55+ woning op de Albert Schweizer- of Briandplaats aanvaard. Op 12 september jl. vond een voorlichtingsbijeenkomst plaats voor alle bewoners van de Einsteinplaats. Ook bij deze bijeenkomst was veel belangstelling. Na de presentatie van de architect, Woonbron en BAM werd er extra uitleg gegeven over de werkzaamheden in en aan de woningen en het eindresultaat na de renovatie, hierna konden ook nu weer vragen worden gesteld, welke zo goed mogelijk werden beantwoord. 6 Grofvuilcontainer Einsteinplaats grendel zetten van duurzame bouwmaterialen kan het voorkomen dat deze gratis worden afgehaald, onder het mom van Inpakken en wegwezen. Intussen is de sloop van de garages en kelderbergingen in volle gang. Met als gevolg prachtige doorkijkjes vanaf de parkeerplaats naar de metro. Tijdens deze werkzaamheden wordt op de tweede etage de lunch niet meer aan tafel gegeten, maar uit het handje om op en neergaande bewegingen van serviesgoed te voorkomen. Tenslotte was de eigenaar van de Plus supermarkt aan de Binnenhof blij met de uitbreiding van de nieuwe parkeerplaats. Echter, deze wordt grotendeels ingenomen door de auto s van de bewoners van de Einsteinplaats, want die zijn verjaagd door de bouwactiviteiten. Jos Tops BC Einsteinplaats

7 BC GRASBUURT. In de grasbuurt is de rust gelukkig teruggekeerd na de beroering in mei 2006, de bewonerscommissie krijgt geen klachten meer. Ervaart u het ook zo? De uitverhuizing van de bewoners van de seniorenwoningen vordert goed. Nu dit stukje geschreven wordt, half november, moeten er nog 16 van de 70 huizen leeg komen. Voor de senioren in de plaats komen bewoners van Ad Hoc, zij bewonen de huizen tot de sloop. Die sloop is gepland voorjaar De nieuwbouw gaat dan niet meteen van start. Woonbron gaat het lege terrein inzaaien met gras, maar wil er tot aan de nieuwbouw ook wel iets anders mee doen, zoals een tijdelijke speelplek, ander groen of een kunstobject. Heeft u een ander idee om dat braakliggende terrein tijdelijk op te vullen, laat het ons weten! Op 29 november wordt aan de bewonerscommissie een plan voorgelegd voor nieuwbouw op de leeggekomen plaatsen van de 70 seniorenwoningen. We zijn natuurlijk erg benieuwd hoe dat plan eruit ziet. In mei 2006 heeft de bewonerscommissie een advies uitgebracht aan Woonbron waaraan de nieuwbouw zou moeten voldoen. In dat advies staat onder andere dat we kleinschalige bouw terug willen met maximaal 3 woonlagen, huisvesting voor 55+ en de huren betaalbaar moeten zijn. Ook vinden we een vroegtijdige inspraak van de omwonenden belangrijk. Woonbron gaat u in elk geval begin volgend jaar uitnodigen voor een informatieavond en ook om mee te denken in een klankbordgroep. De school De Piloot heeft al langere tijd te kampen met ruimtegebrek, dus wellicht is het mogelijk om tegelijkertijd met de nieuwbouw voor de seniorenwoningen ook De Piloot te helpen aan meer ruimte, maar dat is nog een beetje koffiedik kijken. Zoals we al eerder meldden is de grastuinendag in mei een succes geweest en zeker voor herhaling vatbaar. Dat gaan we daarom volgend jaar opnieuw doen. We zijn immers niet alleen verantwoordelijk voor ons huis aan de binnenkant, maar onze tuinen zijn altijd een visitekaartje, niet alleen voor onszelf, maar zeker ook van onze buurt. De trafohuisjes maken het aanzicht van de buurt al een stuk fleuriger en er staan nog meer groene of grijze bouwsels, dus proberen we volgend jaar opnieuw wat te versieren. Ook de Kunst in de Grasbuurt plantenschalen bij de MCD zijn opgeknapt en nu gevuld met (winter)violen, ook een fleurig gezicht. Die schalen zijn een beetje van ons allemaal, past u er ook een beetje op dat ze mooi blijven! De huurwoningen in de buitenring, die eigendom zijn van het WoonInvesteringsFonds (WIF) worden momenteel aan de buitenkant geschilderd door de firma De Goede. Het ziet er goed uit, de kleuren van de blokken blijven gehandhaafd. Deze woningen worden bij leegkomen altijd verkocht en niet Te Woon aangeboden zoals Woonbron doet. Verder nog wat over de veiligheid. Enkele jaren geleden heeft Woonbron verlichting aangebracht in de achterpaden, daar heeft u niets voor betaald. Wel is het zo dat, als de lamp kapot gaat, u die zelf moet vervangen en het elektriciteitsverbruik ook voor u is, dat verbruik kost u één cent per nacht. Nu de winter(tijd) weer is aangebroken en daarmee de donkere tijd, is het belangrijk dat de lampen branden. We zien nogal veel nietbrandende lampen. Maar inbrekers houden erg van duisternis! De politie raadt u ook aan om binnenshuis lampen aan te doen bij afwezigheid, immers gelegenheid maakt de dief. Is de lamp van een lantaarnpaal in de straat kapot belt u dan gratis met en geef de straat en het nummer van de paal op en de lamp wordt vervangen. Secretaris BC Grasbuurt. 7

8 NIEUWS VAN DE DAWESFLAT. Bijzonder leuk is het te vernemen, dat Woonbron heel goede plannen heeft met ons flatgebouw. Dit maakt het voor alle bewoners, die er behoefte aan hebben, makkelijker om in hun eigen woning te blijven. Dit is toch iets wat bijna iedereen graag wil. Zo lang mogelijk zelfstandig zijn en met hulp is dit zeer zeker mogelijk. Het zijn eigenlijk dingen, waar ikzelf, eigenlijk nog niet aan gedacht zou hebben. Zoals een zorgsteunpunt gehuisvest inpandig, eventueel een restaurant, logeerwoningen voor familie e.d. Ik vind dit enorm goede ontwikkelingen. Wel hoop ik dat de wasserette, eventueel in kleinere vorm, behouden kan blijven. Onze balkons op hogere etages lenen zich nu eenmaal niet om wasgoed op te drogen! Verder is het goed nieuws, dat de renovatie van de Briandplaats bijna klaar is. Er was toch veel geluidsoverlast. Anderzijds is het voor de bewoners van de westzijde van onze flat nu pas echt begonnen. De renovatie van de Einsteinplaats en de nieuwbouw op de Binnenhof geven vanaf uur s ochtends heel veel herrie, maar dit zijn goede ontwikkelingen voor de toekomst en we moeten hier even doorheen. Hoe dan ook. Ergerlijker vind ik de geluidsoverlast s nachts. Zo maar opeens wordt er vuurwerk afgestoken. Als je bijna slaapt, schrik je je het heen en weer. Volkomen onnodig! Wie dit doet moet in zijn kraag gepakt worden. Ik heb hier de politie over ingelicht. Ook vind ik het bijzonder ergerlijk dat al die scooters bij nacht en ontij maar over het fietspad heen en weer razen. In het weekend kan ik mij voorstellen, dat jongelui uitgaan en lawaai maken. Maar doordeweeks zou hier toch door de politie meer naar gekeken moeten worden. Een bewoonster van de Dawesflat. SPORTINSTUIF VOOR KINDEREN. Op dinsdag 23 oktober jl. organiseerden Woonbron, Sport en Recreatie en Sonor (Stichting Onderneming Opbouwwerk Rotterdam) een sportinstuif voor kinderen uit de buurten Nesselande Hollands Glorie en Nessegaarde. Op het schoolplein van de Brede School aan de Laan van Avant-garde konden kinderen vanaf 4 jaar deze middag genieten van allerlei sport- en spelactiviteiten. Dit initiatief had als doel dat de kinderen en ouders uit de buurt elkaar beter leren kennen en zo de samenhorigheid in de nieuwe wijk te verhogen. Het afgelopen jaar zijn de woningen in Nesselande Hollands Glorie en Nessegaarde opgeleverd. In deze buurt wonen veel kinderen. Deze kinderen spelen samen op het speelpleintje in de buurt en in de straten. Regelmatig worden er ook door de ouders activiteiten georganiseerd. Zo was er eind augustus een zomerfeest en werd in september een spelletjesmiddag gehouden. Toch kwamen er bij Woonbron en Sonor signalen binnen dat niet alle bewoners en kinderen even goed met elkaar op kunnen schieten. Om in contact te komen met de kinderen en de bewoners besloten Woonbron en Sonor een sportinstuif te organiseren. Sport en Recreatie reageerde enthousiast op het verzoek om hieraan mee te werken. Evenals de directeur van de Brede School, die aangaf dat het schoolplein hiervoor gebruikt kon worden. Zo kwam het dat op dinsdagmiddag in de herfstvakantie de kinderen ontvangen werden op het schoolplein. Er was een springkussen, een voetbalkooi, hockey en tennis. De kinderen stonden in de rij om zich te laten schminken en tussendoor konden ze wat te drinken en een Hockeyen op het plein. zak popcorn halen. De kinderen hadden tijdens deze middag heel veel lol samen en de ouders waren ook erg tevreden over het initiatief. Iedereen vond het jammer dat het alweer voorbij was en vroeg wanneer het weer georganiseerd wordt!! Persbericht Woonbron 8

9 NIEUWE BUURTAGENT Mijn naam is Rob Mekking en ik ben uw nieuwe buurtagent. Sinds december 2006 ben ik in dienst van de politieregio Rotterdam-Rijnmond en sinds 1 juni 2007 buurtagent van o.a. de grasbuurt. Mijn wijk heet Ommoord Zuid en is gelegen ten zuiden van de Pr. Rooseveltweg. Ik ben 44 jaar en ben afkomstig uit de politieregio Utrecht. Het afgelopen jaar heb ik een redelijke inkijk gehad in de wijk, met dank aan mijn voorgangers Andre Tolenaar en Ron Ingenhoest, ben ik op diverse plaatsen voorgesteld en heb al diverse werkzaamheden in de wijk gehad. De problematiek heb ik me eigen gemaakt en ben bezig met het opbouwen van contacten in de wijk. Middels de nieuwsbrief kan en zal ik u regelmatig op de hoogte houden van het wel en wee in de wijk. Ook is het altijd mogelijk om persoonlijk contact op te nemen met mij via het bekende of een bezoek aan bureau Zevenkamp, zevenkampsering 340 te Rotterdam. Als u mij ziet in de wijk kunt u zich altijd tot mij wenden. De laatste tijd zijn er diverse auto- en woninginbraken geweest door geheel Ommoord. Ik vraag u toch om alert te zijn op verdachte personen in de wijk. Ziet u of hoort u wat, schroom dan niet om te bellen. Ook het kleinste detail wat in eerste instantie niet belangrijk lijkt kan toch waardevolle informatie geven aan de politie. Ik hoop op een plezierige samenwerking in de wijk en laten we het met z n allen veilig maken en houden. Rob Mekking EVEN VOORSTELLEN! Per 29 oktober j.l. heeft de BC Jelles 55+ een nieuwe voorzitter. M.i.v. deze datum is benoemd dhr. G. van Kwawegen wonende Naardermeer in Zevenkamp. Om U inzicht te geven over het verleden van dhr. Van Kwawegen en wat zijn toekomstplannen zijn voor de BC hebben wij hem gevraagd zich voor te stellen. Hier volgt zijn verhaal: Het was in de jaren 80 dat ik voor het eerst te maken kreeg met het beheer van 250 woningen in de gemeente Oosterbeek waar ik als beheerder werd aangesteld door de fa. Kok Beheer destijds één van de grootste woningcorporaties in het land. Na vier jaar werd ik gepromoveerd als beheerder van een winkelcentrum in Den Haag. In beide objecten kreeg ik nadrukkelijk te maken met het technisch onderhoud en het begeleiden van bewoners en winkeliers. Hierna maakte ik de overstap naar het MAB een projectontwikkelingsmaatschappij o.a. de ontwikkelaars van de Oosterhof, Stadshart Zoetermeer. De functie die ik hier met heel veel plezier zo n 8 jaar heb vervuld bestond uit het oprichten en begeleiden van winkeliersverenigingen door het gehele land. Tevens droeg ik zorg voor allerlei klantgebonden activiteiten. Na deze acht jaar vestigde ik mij zelfstandig als organisatie en adviesbureau aan het Haringvliet te Rotterdam. In die tijd gaf ik met mijn personeel ondersteuning aan zo n 32 winkelcentra zowel op het gebied van promotie als technisch onderhoud dit overigens in nauwe samenwerking met de diverse eigenaren en beheerders van deze centra. Met al deze ervaring wil ik nu na mijn pensionering mij inzetten voor de BC en haar bewoners. Vooral op het gebied van leefbaarheid en het steeds ouder worden van de bewoners ligt hier nog veel te doen. Tevens zullen nog vele zaken de revue passeren, zoals onderhoud, verkeerstoename ZKR en nog veel meer. Ik hoop dat de samenwerking en de inzet van mijn kant er toe zullen bijdragen dat wij met z n allen prettig kunnen wonen. G. van Kwawegen Voorzitter 9

10 BC JELLES 55+ DE KUNST HANGT. Op donderdagmiddag 18 oktober 2007 werden in de hallen van de flats aan het Naardermeer en de Zevenkampsering, die samen de BC Jelles 55+ vormen, 2 unieke kunstwerken van Michiel Moorman onthult. Om 2 uur was de aftrap in het Naardermeer. Een twintigtal bewoners waren naar de hal gekomen, om onder het genot van een hapje en drankje de onthulling mee te maken. De vestigingsdirecteur van Woonbron Prins Alexander de heer Goof van den Heuvel hielt een korte toespraak. Hij benadrukte, dat Woonbron graag meewerkt om de woonomgeving van de bewoners te verlevendigen en hij hoopte, dat rond het schilderij ook de mensen met elkaar in gesprek komen. De heer Bert Polak, al vele jaren lid van de bewonerscommissie, was gevraagd deze handeling te verrichten en haalde het doek van het schilderij. Kunstwerk Naardermeer een korte toespraak. Voor de onthulling was de heer Johan Groeneveld gevraagd, die jarenlang bestuurslid was van de bewonerscommissie, een aantal jaren geleden is gestopt, maar nog steeds belangstellend is in het wel en wee van de flat. Kunstwerk Zevenkampsering En daar was oud en nieuw Rotterdam. Het Witte Huis, een kade langs de Maas, het oude en nieuwe gedeelte van het Beursgebouw, de nieuwste wolkenkrabbers en de Erasmusbrug met daarop de oude tram. De bewoners keken hun ogen uit en ontdekten steeds weer een ander stukje oud of nieuw Rotterdam. Michiel Moorman kreeg applaus voor zijn kunstwerk en de aanwezige bewoners waren blij met hun kunst aan de kale muur. Wil van Dijk, secretaris/ penningmeestern, De door de bewoners zelf uitgekozen onderwerpen, de meer oudere gebouwen in de stad, zoals het Witte Huis en de oude tram, maar ook de Hefbrug en de Euromast, zijn geschilderd om een oud haventje. De bewoners bekeken het schilderij van veraf en dichtbij en ontdekten bekende plekjes, die naar vrije interpretatie van de kunstenaar op het schilderij waren terecht gekomen. Alle aanwezigen vonden het mooi, bekeken het met plezier en Michiel kreeg vele complimenten. Daarna was om 3 uur de Zevenkampsering aan de beurt. Hier was de belangstelling iets minder, maar de aanwezigen waren er ook hier benieuwd naar, wat er uiteindelijk van hun onderwerpen, van oud naar nieuw Rotterdam, op het paneel terecht was gekomen. Goof van den Heuvel hield weer 10

11 WIST U DAT. de VBC weer 2 bewonerscommissies er bij heeft. er op de Söderblomplaats in Ommoord een BC is gekomen. en uit Nesselande kunnen we de BC Pantelleria verwelkomen. er in de Dawesflat in de recreatiezaal een nieuwjaarsreceptie is. u daarvoor verwacht wordt op 5 januari 2008 van tot uur. er daar ook een nieuwe activiteit is bijgekomen. het bloemschikken is en u daarvoor iedere eerste woensdag van de maand welkom bent. de nieuwe wijkagent zich heeft gemeld bij de Grasbuurt hij graag het volgende onder de aandacht van alle bewoners wil brengen er nogal veel auto inbraken cq autodiefstallen zijn in Ommoord. de wijkagent dus vraagt onze oren en ogen goed open te houden. hij ons vraagt verdachte personen of auto s in de wijk te noteren. het dan vooral om signalementen, kentekens, kleur of merk en gaat. u na dat noteren, natuurlijk niet moet vergeten de politie te bellen of mailen. de kunst aan de muur is gehangen bij de Jelles 55+. dat natuurlijk weer met het bekende hapje en sapje werd gevierd. er in de hallen aan het Naardermeer en Zevenkamsering nu unieke kunstwerken hangen van Michiel Moorman. hij zijn best heeft gedaan, de onderwerpen van de bewoners in een groot paneel weer te geven. de BC ook een nieuwe voorzitter heeft gevonden. hij zich voorstelt in dit blad. er zich nog een bewoonster van het Naardermeer heeft aangemeld voor de BC dat Mevr. Sisca Tournier is en u kunt haar bewonderen op de foto van Kunst Naardermeer. Het is maar dat u het weet. Postzegel niet nodig Vereniging Bewonerscommissies Prins Alexander -VBC- Antwoordnummer WB Rotterdam 11 13

12 ADRESLIJST VAN DE AANGESLOTEN BEWONERSCOMMISSIES NESSELANDE : BC Hollands Glorie, Laan van het Surrealisme , RC Rotterdam BC Tuinstad-Zuid, Cesar Domelastraat 48, 3059 PM Rotterdam BC Pantelleria, Pantelleriapad 91, 3059 XG Rotterdam OMMOORD BC Albert Schweitzertplaats, Albert Schweitzerplaats 655, 3069 GR Rottedam BC Dawesflat, Dawesweg 240, 3069 VL Rotterdam BC Einsteinplaats, Einsteinplaats 467, 3069 TC Rotterdam BC Grasbuurt, Postbus 8277, 3009 AG Rotterdam, BC Söderblomplaats, Söderblomplaats 122, 3069 SE Rotterdam ZEVENKAMP BC Jelles55+, Zevenkampsering 171, 3068 PZ Rotterdam. Colofon: Het VBC-Bewonersblad wordt verspreid onder de huurders en recente kopers van woningen van Woonbron, vestiging Prins Alexander. Oplage 3300 stuks. Redactie: Wil van Dijk, Arie van Neutigem Tekstbijdragen van: Wil van Dijk, Arie van Neutigem e.a. Layout en druk: Koroprint. Het VBC-Bewonersblad verschijnt regelmatig en is een zelfstandige uitgave van de VBC Prins Alexander. Adres: Einsteinplaats TC Rotterdam Telefoon AANMELDING EN MACHTIGING Ondergetekende, huurder/koper van een woning van Woonbron Prins Alexander, meldt zich hierbij tot weder-opzegging als donateur van de Vereniging Bewonerscommissies Prins Alexander (VBC): Naam...(s.v.p. in blokletters) Adres... Postcode... Bank-/Girorekening:... verleent machtiging tot automatische incasso jaarlijks per 25 februari van 5,50 wegens donatie ten gunste van de VBC. Ik heb het recht om binnen 30 dagen na incasso terugstorting van het betaalde bedrag te vragen indien ik het niet met de betaling eens ben. Indien de donatie later is ingegaan dan 1 januari, dan zal bij de eerste incasso het bedrag worden aangepast, rekening houdend met de reeds verstreken maanden. Datum (ingang nieuw huurcontract)... Handtekening Wij danken u voor uw steun en verzoeken u dit formulier (zonder postzegel) aan de VBC te sturen. Bij voorkeur te verzenden in een enveloppe en het adres VBC, Antwoordnummer 91034, 3009 WB Rotterdam vermelden.

13 Concernparticipatieraad Woonbron VAN DE VOORZITTER Met veel plezier begin ik aan het jaarlijkse voorwoord bij het speciale kerstnummer 2007/2008 te schrijven. Het voorlopige bestuur hoopt met deze uitgave de banden met de huurders en eigenaarbewoners in de verschillende vestigingen van Woonbron verder te versterken De statuaire basis van de CPRW is inmiddels bij de notaris vastgelegd, zodat er binnenkort verkiezingen voor een definitief bestuur kunnen plaatsvinden. Het jaar 2007 stond in het teken van een aantal belangrijke zaken die het woongemak moesten verbeteren met een goede betaalbaarheid en dienstverlening, met de huren en het onderhoud van de woningen. Met het verhogen van de leefbaarheid en het bestrijden van de overlast in diverse buurten zijn gelukkig de eerste stappen gezet. Als ik dit mag afronden: Woonbron wil de beste zijn, maar is dat nog niet. Om dat te bereiken hebben wij ook de hulp nodig van de bewoners. Samen kom je tot de beste invulling. Laten wij op een positiefkritische manier met elkaar omgaan. Gaarne bevestig ik deze conclusie omdat zij zeker in het belang van de huurders en eigenaarbewoners is. Ik wens u en de uwen prettige feestdagen toe en een goede start in Ik eindig met een citaat uit een verslag van een gesprek dat in 2006 met de bestuurder J. Over de Vest op het Weena plaatsvond. Jan de Kraker HUURDERS VAN WOONBRON, STEUN UW BEWONERSORGANISATIES Wonen gaat namelijk verder dan uw eigen huis en tuin. Bewoners moeten weer het idee krijgen, dat de wijk(buurt) van hun is. Steun dus deze organisaties niet alleen, maar doe daadwerkelijk mee. U krijgt dan betere informatie, meer zeggenschap en wordt betrokken bij plannen. Is er geen bewonersorganisatie in uw wijk, richt er dan één op. Een goed functionerende bewonersorganisatie is heel belangrijk. Een bewonersorganisatie kan vroegtijdig zaken signaleren, die moeten worden aangepakt. Hierover heeft zij overleg met Woonbron, betreffende de woningen of met andere instanties zoals bijvoorbeeld de (deel)gemeente. Het gaat hierbij over algemeen belang en in ruime zin. Bijvoorbeeld: -het onderhoud van groen en bestrating. -de veiligheid. -de leefbaarheid in de wijk(buurt) of -gewoon iets organiseren voor de buurt. De overkoepelende bewonersorganisaties kunnen bij dit alles ondersteuning bieden, u staat er dus nooit alleen voor. Woonbron streeft ernaar om bewonerscommissies resp. organisaties op te richten, waar deze nog niet participeren. Dan kan Woonbron makkelijk te weten komen wat er leeft onder de huurders en kan snel tot actie overgaan, waar dat nodig mocht blijken. Dus huurders wordt actief en organiseert u, zodat u gehoord wordt. Jaap Koning Huurdersvereniging Delft secretaris. 13

14 DE COMMISSARIS VERTELT Wie ik ben? Ik heet André Thomsen, ik ben een blanke hoogopgeleide man van 66 jaar en voldoe dus geheel aan het beeld van de gemiddelde Nederlandse commissaris, waarover hieronder meer. Ik ben ooit opgeleid als architect, was in 1972 een van de oprichters van het Nederlands Verbond van Huurders NVH en in 1973 van het Landelijk Ombudsteam Stadsvernieuwing LOS waarvan ik de eerste directeur werd. Inmiddels zijn beide organisaties opgegaan in de Nederlandse Woonbond waarvan ik dus een soort opa ben. In 1978 ben ik benoemd aan de TU Delft, tot vorig jaar als hoogleraar Woningverbetering en Woningbeheer aan de faculteit Bouwkunde, en nu als hoogleraar-onderzoeker aan het Onderzoeksinstituut OTB. Daarnaast ben ik sinds 2001 commissaris van Woonbron. Huurdersorganisaties hebben het recht twee leden van de Raad van Commissarissen voor te dragen en daar ben ik een van. Wat ik als commissaris doe? De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur. Woningcorporaties zoals Woonbron zijn verplicht om alle belangrijke besluiten en stukken, zoals de jaarrekening, het jaarverslag, de begroting en de beleidsplannen aan de Raad van Commissarissen voor te leggen. Bovendien benoemt en ontslaat de Raad van Commissarissen het bestuur en staat het bestuur met raad en daad terzijde. De raad is dus in feite het machtigste orgaan van een woningcorporatie. De Raad van Commissarissen bestaat uit maximaal 7 leden, waarvan dus 2 op voordracht van de huurders. We vergaderen tenminste 5 maal per jaar, maar meestal vaker, gewoonlijk met het bestuur. De raad dient daarbij maar één belang, dat van de woningcorporatie, Woonbron dus, maar omdat woningcorporaties een maatschappelijk doel dienen, waakt de Raad van Commissarissen ook over het maatschappelijk belang. Dat geldt voor alle commissarissen, ook die zoals ik op voordracht van de huurders zijn benoemd. Een huurders - commissaris is dus geen vertegenwoordiger van de huurders, maar houdt wel extra voeling met het huurders-deel van de samenleving. Daarom hebben Gino Scalzo de andere huurders - commissaris en ik regelmatig contact met de Concernparticipatieraad van Woonbron. Wat het oplevert? Commissarissen krijgen een royale vergoeding, dik boven het minimumloon. Maar daarvoor doe ik het niet. Wat ik meer krijg dan een normaal salaris stort ik naar een goed (daklozen)-doel. Ik doe het omdat het een belangrijke en zeer verantwoordelijke klus is die ik eigenlijk niet aan zomaar iemand zou toevertrouwen. Goed toezicht op woningcorporaties is broodnodig, want als sociale huisvesters bepalen ze het levensgeluk van heel veel mensen, en daar wil ik medeverantwoordelijkheid voor dragen. Bovendien beheren ze een gigantisch sociaal kapitaal. Als wetenschapper kan ik met een kritische en onbevooroordeelde blik naar Woonbron kijken en tegelijkertijd voeling houden met de praktijk. Bewoners en samenleving hebben recht op een optimale prestatie van sociale huisvesters. De klus van een commissaris is om het vertrouwen daarin te borgen. Een nieuwe termijn? Commissarissen worden in de regel voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen maximaal 3 periodes aanblijven. Mijn 2e periode eindigt eind dit jaar. Omdat de Raad van Commissarissen van Woonbron met vrijwel uitsluitend blanke hoogopgeleide 50+ mannen een karikatuur van de heersende toezichtsmacht vormt, is vernieuwing hoognodig en geef ik mijn plaats graag aan een jongere niet-autochtone vrouw. Maar omdat er momenteel 2 vacatures en 2 leden niet herbenoembaar zijn is er alle ruimte voor vernieuwing en is er anderzijds behoefte aan continuïteit. Om die reden ben ik bereid om nog enige tijd als commissaris aan te blijven, mits de Concernparticipatieraad van Woonbron mij dat vertrouwen schenkt. Ik heb begrepen dat ze dat willen en daar ben ik trots op. André Thomsen 14

15 INSPIRATIEBIJEENKOMST IN HET NIEUWE JAAR Het MGE-overlegorgaan is het adviesorgaan van kopers dat Woonbron adviseert over zaken van beheer en beleid die de belangen van kopers raken. Diverse VvE s zijn in het MGEoverlegorgaan vertegenwoordigd. VvE is de afkorting voor Vereniging van Eigenaren. Ieder appartementencomplex met kopers heeft een VvE. In de VvE zitten alle eigenaren, dus alle individuele kopers en Woonbron als grooteigenaar van de huurwoningen. De VvE beslist over beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Het MGE-overlegorgaan en Woonbron hebben een werkgroep ingesteld om te zoeken naar een nieuwe vorm voor de participatie van kopers bij Woonbron. Dit omdat beide partijen niet tevreden zijn over het functioneren van het MGE-overlegorgaan. De kopers kunnen er hun ei niet kwijt over problemen met het functioneren van hun VvE. En Woonbron krijgt er niet de gewenste adviezen over het concernbeleid. Eén van de doelen van de zoektocht is de participatie van kopers en huurders meer bij elkaar te brengen. Want steeds vaker wonen kopers en huurders samen in de complexen van Woonbron en is werken aan woonplezier in een aantrekkelijke buurt een gezamenlijke opgave. De werkgroep heeft bureau Linssen en van Asseldonk ingeschakeld als externe begeleider bij de zoektocht naar een nieuwe participatievorm. Als eerste stap heeft het bureau gesprekken gevoerd met groepen actieve kopers en medewerkers van Triant en Woonbron. Zowel om te horen hoe de participatie van kopers in de praktijk wordt ervaren als om te peilen welke ideeën er leven over de participatie in de toekomst. Een belangrijke conclusie van die gesprekken is dat constructief meedenken over de toekomst van de bewonersparticipatie wordt belemmerd doordat het gemengd beheer op complexniveau nog niet in alle opzichten goed verloopt. Als die belemmering wordt weggenomen, zijn de kopers beslist in voor nieuwe vormen van bewonersparticipatie. Zij zijn benieuwd naar de manier waarop de huurdersparticipatie bij Woonbron is geregeld en zij willen graag kennis nemen van inspirerende voorbeelden uit de rest van het land. Daarom is ten eerste in de werkgroep afgesproken dat Woonbron met concrete verbetervoorstellen voor het gemengd beheer komt die in 2008 gerealiseerd moeten worden. Ten tweede is Linssen en van Asseldonk opgedragen een programma te ontwikkelen voor een inspiratiebijeenkomst in het nieuwe jaar. Hiervoor zullen niet alleen actieve leden/ kopers van de VvE s worden uitgenodigd, maar ook actieve leden (meestal huurders) van de bewonersorganisaties waar Woonbron mee samenwerkt. Doel van de bijeenkomst is tijdens een smakelijke maaltijd kennis te nemen van goede participatievoorbeelden uit het hele land en zodoende op ideeën te komen voor de toekomstige bewonersparticipatie bij Woonbron. Ook Triant en Woonbron zullen vertegenwoordigd zijn. Hopelijk wordt het een geslaagde bijeenkomst die tot antwoorden leidt op de vraag naar nieuwe, inspirerende vormen voor de bewonersparticipatie bij Woonbron. Mechtild Linssen 15

16 TROTS OP DE NIEUWE WEBSITE Sinds 1 december jl. is er een nieuwe website. De website van de Concernparticipatieraad Woonbron en daar zijn we trots op. Onderstaand een afdruk van het scherm. Via de website van de CPRW kunt u de aangesloten organisaties ook bereiken. We rekenen er op dat veelvuldig gebruik gemaakt gaat worden van ons nieuwe medium. Woonbron heeft ons beloofd op haar website ook een link naar onze site te maken. De redactie wordt voorlopig gevoerd door de redactie van de website van de VBC IJsselmonde, maar het is de bedoeling dat deze later wordt samengesteld uit vrijwilligers van de aangesloten organisaties. ADRESSEN VAN DE LEDEN VAN DE CONCERNPARTICIPATIERAAD WOONBRON VBC IJsselmonde, Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam ( ) Bewonersvereniging De Samenwerking, M.A. de Ruyterstraat 137, 3201 CK Spijkenisse ( ). VBC Prins Alexander, Einsteinplaats 575, 3069 TG Rotterdam ( ) Huurdersvereniging Delft, Artemisstraat 244a, 2624 ZW Delft ( ) Huurdersraad Woondrecht, p/a M.H. Trompweg 254, 3317 BW Dordrecht Huurdersraad Woonbron Delfshaven, Pupillenstraat 56, 3317 BW Rotterdam Colofon: Dit is een speciale kerstuitgave van de leden van de Concernparticipatieraad Woonbron Oplage stuks. Layout en druk: Koroprint. Correspondentie adres: Kreileroord NB Rotterdam Telefoon

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d H e l m o n d b i n n e n s t a d Nieuwsbrief n a j a a r 2 0 1 3 Inhoud Semibungalows in aanbouw... 2 Buurtfeest Vossenberg... 3 Kunstwerk in Weverspark... 4 Binnen kijken in de groepswoningen... 5 Bouwen

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

Inleiding. Voor u ligt een vlugschrift van de uitkomsten van de gesprekken 1 in de wijk. Uit de afzonderlijke verslagen hebben we

Inleiding. Voor u ligt een vlugschrift van de uitkomsten van de gesprekken 1 in de wijk. Uit de afzonderlijke verslagen hebben we 2 Inleiding Woningcorporatie Woonstad Rotterdam bezit ongeveer 70 procent van het vastgoed in Spangen en is daarmee een belangrijke partij in de wijk. De woningcorporatie maakt dit jaar een toekomstvisie

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start Nr. 60 oktober 2008 het Grootverslag 4 De Wilskracht in Wesvershoof bewoond 7 Mia Rood overleden 17 Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start De onzin van... COLUMN Vanaf 1 januari

Nadere informatie

Bewoners Vereniging Schiedam-West

Bewoners Vereniging Schiedam-West Adres Sticker Bewoners Vereniging Schiedam-West BVSW-blad voor leden en belangstellenden 4e kwartaal.2008 Gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig 2009 Voorwoord: - voorzitter...blz. 3 Uitnodiging Nieuwjaars

Nadere informatie

Gewoon goed wonen MAGAZINE

Gewoon goed wonen MAGAZINE Magazine voor huurders van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken nummer 1, lente 2011 Gewoon goed wonen MAGAZINE Ruim wonen in Blaricum Bijvanck op pad met projectleider groot onderhoud Martin

Nadere informatie

Muiderwaard. Facelift flats. + lagere woonlasten door energieveiling www.woonwaard.nl/thuis. bij Woonwaard. Vragen beantwoord: Bewoners

Muiderwaard. Facelift flats. + lagere woonlasten door energieveiling www.woonwaard.nl/thuis. bij Woonwaard. Vragen beantwoord: Bewoners Thuis! Vragen beantwoord: bewonersparticipatie Bewoners fleuren buurten op bij Woonwaard Herfst 2012 Jaargang 02 Facelift flats Muiderwaard 4 zie Tips voor de herfsttuin pag. 2 + lagere woonlasten door

Nadere informatie

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin GroenWest nr.3-2014 Eten uit eigen tuin leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres ThuisBest Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Nadere informatie

B u u r t k r a n t B o s c h ve l d

B u u r t k r a n t B o s c h ve l d B u u r t k r a n t B o s c h ve l d De krant van en voor de bewoners van Boschveld Jaargang 7 nummer 5 Juli 2011 Buurtfeest Na 2 maanden van voorbereiding, vond op 19 juni het jaarlijkse buurtfeest plaats.

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Tropisch feest Het Hofgebouw!

Tropisch feest Het Hofgebouw! Tropisch feest Het Hofgebouw! NR.31 NR.44 september 2013 2010 hoe bevalt het in Lochtenburg, Humanitas helpt met financiën, bedrijfsdiensten in beeld, energiebewust, en nog veel meer Samenthuis SamenACTUEEL

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Wel. uitslag Enquete. www.wittewel-sintenbuurt.nl

Wel. uitslag Enquete. www.wittewel-sintenbuurt.nl Wel ondernemers spreken KRUIDENTUIN uitslag Enquete SEPTEMBER DECEMBER 2010 2013 www.wittewel-sintenbuurt.nl Inhoudsopgave Omslag: Een schilder bezig aan de onderkant van de dakgoot Pagina: 2 : Redactioneel

Nadere informatie

Wonen. Tekenaar Drago Pečenica werkt in alle rust. Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk

Wonen. Tekenaar Drago Pečenica werkt in alle rust. Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk Tekenaar Drago Pečenica werkt in alle rust. Wonen Juni 2012 jaargang 37 nr. 2 Lees verder op pagina 6! Wo o n g e l u k: p e n t e k e n a a r Dr ag o P e č

Nadere informatie