+ Concernparticipatieraad Woonbron. VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE December 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "+ Concernparticipatieraad Woonbron. VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE December 2009"

Transcriptie

1 Concernparticipatieraad Woonbron VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE December 2009

2 VAN DE REDACTIE Voor u ligt weer een gecombineerd Kerstbewonersblad. Evenals vorige jaren bestaat het blad dit jaar weer voor het grootste deel uit artikelen die te maken hebben met de VBC IJsselmonde. De laatste pagina s zijn gewijd aan de Concernparticipatieraad Woonbron, waar de VBC IJsselmonde bij aangesloten is. We wensen u veel leesplezier. Van de voorzitter Tien jaar geleden stonden we aan de vooravond van een nieuw millennium, een tijdperk van duizend jaar. Volgens doemdenkers kon er van alles mis gaan. Computers zouden crashen en de wereld stond nog véél meer narigheid te wachten. Maar wat gebeurde er op 1 januari 2000? Hélemaal niets! Misschien dat u aan de millenniumnacht een katertje overhield omdat, voor het geval het toch mis zou gaan, het dan maar op een gezellige manier moest gebeuren. Nu, tien jaar later, gaat alles gewoon door. Ook de VBC ging verder met nóg meer werk, maar helaas ook met steeds minder vrijwilligers om dit werk uit te voeren. Ondanks dit alles bestaat de VBC in april vijftien jaar. Het moment ook dat ik mijn bestuurstaak neerleg. Ik hoop van harte dat er nieuwe krachten zullen opstaan om dit werk voort te zetten. De VBC verdient het dat er minstens vijftien jaar bij komt. Ons werk is en blijft belangrijk! Verder hoop ik dat de vestiging Woonbron IJsselmonde het komende jaar hun onderhoudsplannen zullen uitvoeren, zoals zij hebben beloofd. Ook wens ik een jaar waarin de ss Rotterdam eens in een positief daglicht komt te staan en haar taak zal gaan vervullen waarvoor ze is aangeschaft. Het monumentale schip heeft de VBC, als deelnemer in de Concern Participatie Raad Woonbron, roerige tijden bezorgd. De ss Rotterdam verdient een rustig pensioen in een bruisende havenstad waar het stoomschip ooit het levenslicht aanschouwde. Tot slot wens ik u namens het bestuur prettige feestdagen en bovenal een voorspoedig en gezond 2010 toe. Jan Platteschorre, voorzitter. NIEUWJAARSRECEPTIES VAN DE VBC IJSSELMONDE Op zaterdag 9 januari 2010 organiseert de VBC weer twee nieuwjaarsrecepties. Voor de bewoners van Groenenhagen en Tuinenhoven wordt de receptie gehouden in het Informatiecentrum, Hollands tuin 85 van tot uur. Voor de bewoners van Kreekhuizen wordt de receptie gehouden in de zaal van Woongebouw De Kreek van tot uur. 2

3 BEWONERSCOMMISSIE 16 - DADELTUIN door Willem Langerak Wij zijn volgens Woonbron lastig, maar ook een goed voorbeeld voor andere bewonerscommissies In het bewonersblad wil de VBC regelmatig speciale aandacht besteden aan een van de bij haar aangesloten bewonerscommissies. In dit kerstnummer een interview met vijf leden van de bewonerscommissie Dadeltuin (BC 16). Johan de Bode (voorzitter/penningmeester), Cor de Gruiter (secretaris), Ellie van Boven, Henk Buurman en Willem Westendorp (allen algemeen lid) vertellen over het reilen en zeilen van hun bewonerscommissie. Algemeen lid Corrie van Moorsel kon niet bij het gesprek aanwezig zijn. De flats Monnickenblake en Het Casteel aan de Dadeltuin werden 37 jaar geleden betrokken door de eerste huurders. Johan de Bode en Henk Buurman behoren tot die groep bewoners van het eerste uur. Met zo n dertig dienstjaren is Henk Buurman tevens het langst zittende commissielid. De gevolgen van het door Woonbron ingevoerde Te Woon-concept is voor het bestuur een heikele kwestie. Johan de Bode:,,Momenteel worden de vierkamerflats alleen te koop aangeboden, de tweekamerflats zijn ook te huur. Inmiddels zijn er vier woningen verkocht, waarvan één aan een voormalig huurder. Bij Woonbron zijn vergevorderde plannen om huurdersparticipatie in de VvE mogelijk te maken. De bedoeling is om dit in 2010 gestalte te geven. Dankzij de VBC zijn wij gelukkig direkt betrokken bij de plannen. Volgens Cor de Gruiter is het participatieplan een complex geheel.,,bij Woonbron hebben ze het ook nog niet allemaal op een rijtje. De regels, zo die al zijn uitgewerkt, zijn nog niet voor iedereen duidelijk. De eerste voortekenen van een nieuw tijdperk zijn volgens Johan de Bode wel al zichtbaar.,,je merkt dat de relatie tussen de bewonerscommissie en Woonbron aan het veranderen is. Als wij vragen hebben, worden we door de corporatie steeds vaker doorverwezen naar de VvE. Met de nodige trots zijn de leden ervan overtuigd dat de bewonerscommissie zich in de loop van de vele jaren heeft bewezen.,,wij zijn volgens Woonbron lastig, maar ook een goed voorbeeld voor andere bewonerscommissies, zegt Johan de Bode. Het wegwerken van het achterstallig schilderwerk en de recent verholpen problemen met de standleidingen van de riolen zijn voorbeelden van recente successen. De slechte ventilatie in de flats, vooral in de onderste woonlagen, het slechte onderhoud van het parkeerterrein en de verwachte problemen met betaald parkeren, als in de toekomst het Hart van IJsselmonde klaar is, zijn momenteel belangrijke aandachtspunten voor de commissie.,,met een nieuwsbrief, die minimaal vier keer per jaar verschijnt, houden wij de bewoners op de hoogte van alle ontwikkelingen, zegt Cor de Gruiter. Henk Buurman zegt zich grote zorgen te maken over het veranderende leefklimaat in de flats.,,er is sprake van een instroom van, zeg maar, mensen met een andere levensstijl. Dat geeft de nodige problemen. Daarnaast zie je ook dat de verdraagzaamheid tussen bewoners onderling afneemt. Ik weet van tien tot twaalf bewoners dat zij om deze redenen willen verhuizen. Ik zeg je eerlijk dat ik één van hen ben. Volgens Cor de Gruiter komen dit soort problemen inderdaad voor, maar wil hij wel benadrukken dat er ook bewoners zijn met een buitenlandse achtergrond waar niets op aan te merken valt.,,niettemin dient Woonbron wel alert te blijven bij het toewijzen van woningen in ons complex. Ellie van Boven zegt zich te verbazen dat er een woning in de flat weliswaar verhuurd is, maar niet wordt bewoond.,,het is geen gezicht wat daar voor de ramen hangt! Het haalt het aanzien van de flat naar beneden. Volgens Cor de Gruiter weigert Woonbron tekst en uitleg te geven over deze situatie.,,men beroept zich 3

4 op privacy. Een situatie die onbegrijpelijk is. Willem Westendorp zegt zich te ergeren aan de slechte klachtenafhandeling bij Woonbron.,,Je krijgt steeds te maken met medewerkers die niets mogen beslissen, geen enkele bevoegdheid hebben. Je wordt daardoor van het kastje naar de muur gestuurd. Tot slot wil Johan de Bode bewoners oproepen om de commissie te helpen bij het organiseren van activiteiten.,,aan het sociale gebeuren in onze flats doen wij als commissie tot nu toe weinig tot niets. Dat willen wij graag veranderen met activiteiten die de onderlinge cohesie versterken. Wij kunnen het als bestuur niet alleen. Ook als er mensen zijn met goede ideeën, kunnen ze bij ons aankloppen. Terug in de tijd Onder de titel Terug in de tijd kunt u in het bewonersblad een verhaal lezen over een stukje historie van een straat, buurt, wijk of bijzondere locatie in IJsselmonde. Tips en reacties zijn altijd welkom. In dit nummer deel 15: Beverwaard, de eerste tien jaren. Als je de weg niet kende was het zoeken geblazen door Willem Langerak onplezierige wijk zijn. Op het naargeestige af. In 1984 stelde de bewonerscommissie van de woningbouwvereniging Onze Woongemeenschap dan ook een onderzoek in naar de oorzaken voor die stroom van kritiek. De uitkomst was verhelderend: in de enquête rekenden de Beverwaarders af met al die misverstanden en vooroordelen. Natuurlijk, er werd ook wel geklaagd. De hoge huren, de overlast door de nieuwbouw en het gebrek aan groen in de wijk waren de belangrijkste punten van kritiek. Maar tegenover dit alles stond de vastberadenheid van de pioniers, die popelden om van hun wijk iets moois te gaan maken. Half jaren tachtig kreeg de Beverwaard ook zijn eigen wijkcentrum: De Focus. Er gebeurde van alles: bloemschikken, klaverjassen, poppenmaken, volksdansen, yoga, noem maar op. Centraal in de wijk lag toen ook al, langs de Oude Watering, het voor 26,4 miljoen gulden gebouwde winkelcentrum. Het complex telde circa dertig winkels met vestigingen als Chinees Indisch restaurant Wah Lei, café De Bever, Tuinenburg voor textiel en confectie, Fast Food, De Beverwaard was in de jaren zeventig van de vorige eeuw nog een polder tussen IJsselmonde en Bolnes. Een stuk grond van 74 hectare, met een wirwar van kavelsloten en de iets bredere Oude Watering, die de polder in twee stukken sneed. In die oude polder herinneren nog slechts de singels er aan vroeger, want tussen al die voormalige sloten verrees sinds 1977 een nieuwe woonwijk, die uiteindelijk plaats moest gaan bieden aan zo n inwoners. Halverwege de tachtiger jaren stonden er al woningen en woonden er al meer dan mensen. Maar hoe kort de Beverwaard ook bestond, toch werden de bewoners in die eerste tien jaar al verschillende keren opgeschrikt door negatieve publicaties. Zo zou het een Korti Markt, echte bakker M. van der Ham, groenten en fruit A. Stouten, Veerdonk voor bloemen en planten en de Verenigde Spaarbank. Het winkelcentrum moest toen al opboksen tegen de winkelcentra in Bolnes en Groot- 4

5 IJsselmonde. Dat kwam ondermeer door het feit dat de Beverwaard veel jonge gezinnen telde die in het bezit waren van een auto en daardoor zonder problemen elders hun boodschappen konden doen. De Beverwaard had ook verrassingen in petto. Zoals het voor die tijd moderne bejaardencentrum IJsselburgh, een fraai voetbalveld van kunstgras aan de Houdringweg, de rijen woningen met groene en witte luifels aan de Beesdestraat en de Rhijnauwensingel, de uit bruine golfplaten opgetrokken woningen aan de Wemelaersingel en de zelfbouwwoningen aan het Geldroperf en de Gemertwal. Voor niet ingewijden oogde de Beverwaard óók als een doolhof, barstensvol binnenplaatsen, doodlopende straatjes en woonerven. Als er een kennis op bezoek kwam sprak menig Beverwaarder dan ook steevast af op een bepaald herkenbaar punt in de wijk om de visite vervolgens naar zijn huis te gidsen. Als je de weg niet kende was het in die tijd echt zoeken geblazen... Voor tips of reacties met betrekking tot deze rubriek: Postadres: Redactie VBC-Bewonersblad, Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam. GROENPLOEG VEENOORD VIERT 20 JARIG BESTAAN receptie (met buffet) op 12 november in het Veenoord-college de vrijwilligers bedankt voor hun jarenlange inzet. Ook de heer Wouter Boonzaaijer kwam, na het officiële deel van de avond, de leden van de groenploeg feliciteren. Namens het Veenoord-college werd toegezegd dat een afspraak wordt gemaakt om enkele leerlingen met de groenploeg mee te laten werken op dinsdagmorgen. Op 12 november is het 20 jarig bestaan gevierd van de groenploeg Veenoord. Een actieve groep vrijwilligers van het Veenoord onderhoudt elke dinsdagochtend de parkeerplaats met de daarbij behorende groenvakken en de ruime omgeving. Ze verwijderen vuil en zorgen goed voor de beplanting. Ook onderhouden deze actieve bewoners de Opzoomerbakken. Mevrouw Nurten Karisli van het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente IJsselmonde en mevrouw Ans Theissen, vestigingsdirecteur Woonbron IJsselmonde en Arie van Neutigem voorzitter van de BC en VvE hebben tijdens de De heer A. Kouwenhoven, oprichter van de groenploeg, dankte de sprekers en deed gelijk een oproep aan de aanwezigen de groenploeg te komen versterken. Iedereen kijkt terug op een heel fijne avond. 5

6 TERUGBLIK OP DE THEMABIJEENKOMST VAN 31 OKTOBER 2009 De jaarlijkse gezamenlijke themabijeenkomst stond deze keer in het teken van Met elkaar een stap verder in de wijk!. Woonbron heeft haar jaarplan voor 2010 inmiddels gereed maar wilde met de bewoners nog graag bespreken waar behoefte aan is in de buurt en wat de wensen zijn. Dit ging allemaal in een ontspannen sfeer. Daarna kwam iedereen weer naar de centrale ruimte om de resultaten uit de verschillende lokalen in grote lijnen door te nemen. De uitkomsten worden later nog door Woonbron gepubliceerd. mevrouw Smit, mevrouw De Ridder, de heer en mevrouw Troost en mevrouw Zwaan. De heer Van Heumen was verhinderd. De bijeenkomst werd afgesloten met het kiezen van de jaarlijkse allerbeste buur. Mevrouw Zwaan van de Discusstraat ging deze keer weer met de eer strijken. Op zaterdagmiddag 31 oktober kwamen ongeveer 75 bewoners uit verschillende delen van Woonbron-bezit in IJsselmonde naar de bijeenkomst in het Veenoord-college. Na de opening van de bijeenkomst door mevrouw Ans Theissen, directeur van Woonbron IJsselmonde en Jan Platteschorre, voorzitter van de VBC IJsselmonde, gingen de bewoners naar het lokaal waar hun buurt centaal stond. De gebieden werden op een eigen manier benaderd; omdat geen buurt hetzelfde is. Op de website van de VBC kunt u meer foto s van de bijeenkomst bekijken. 6

7 afsluiting 2009 Het jaar 2009 loopt ten einde. Een goede gelegenheid om iedereen te bedanken voor de inzet en goede wil het afgelopen jaar, een beetje terug te blikken en wat vooruit te kijken. Maar op de eerste plaats natuurlijk iedereen fijne dagen te wensen bij het jaareinde, en veel gezondheid en alle goeds voor het jaar 2010 dat voor ons ligt. Nog ingrijpender zijn alle renovaties. In de Sagenbuurt zijn we van start gegaan en aan de Heindijk. De Groene tuin is in voorbereiding evenals het complex 6-hoog. Voor sommigen gaat het niet hard genoeg en is er te weinig duidelijkheid. Maar laten we ons ook realiseren dat we hier een enorme klus aanpakken, die ook hard nodig is. Tegelijk proberen we er veel energiemaatregelen in mee te nemen, om het klimaat te redden maar ook de toekomstige energierekening wat omlaag te krijgen. IJsselmonde is een boeiende wijk. Erg groen en mooi, en met het openbaar vervoer toch ook weer zo dicht tegen de binnenstad. Populair maar de bewonerssamenstelling verandert er wel, en we moeten beter omgaan met ontsporende jeugd en mensen die het op eigen kracht niet redden. En juist daarin worden we stapje voor stapje ook beter, zijn wij dichtbij, thuis in de wijk. Is aan de Bovenstraat een project voor maatschappelijke opvang gerealiseerd en starten we elders een Kamers met Kansen project voor jongeren. Martien Kromwijk Het afgelopen jaar is er weer hard gewerkt. Veel ging er goed, maar niet alles. De SS Rotterdam zal binnenkort door iedereen te bezoeken zijn en hopelijk zal dat de schaduw wegnemen die velen bij dit project ervaren. Maar ondertussen is het gewone werk doorgegaan. Met tomeloze inzet. De nieuwbouw in Sportdorp mag er wezen. Verdere nieuwbouw in Groenenhagen/ Tuinenhoven staat op de drempel van beginnen. IJsselmonde in het brandpunt van nieuwe ontwikkelingen: het nieuwe Stadionpark, verhuizing van het Maasstad ziekenhuis en herbestemming van het oude Clara. Zo veel kansen, zo veel te koesteren en te beschermen, zo veel zorgzaamheid nodig. Laten we het komend jaar het hoofd koel houden en het hart warm, dan komen we wel weer stappen verder. Martien Kromwijk Voorzitter Raad van Bestuur Woonbron. 7

8 Deze cryptokruis is een combinatie van cryptogram en kruiswoordpuzzel. De cryptische omschrijvingen zijn vet gedrukt. Als u de puzzel hebt opgelost, brengt u de gevraagde letters in de genummerde vakjes over naar de oplossingsbalk. Schrijf het woord dat u daar krijgt op een briefkaart met uw naam en adres en stuur die voor 31 januari 2010 naar de VBC, Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam of stuur een naar: Onder de goede inzenders worden 3 cadeaubonnen verloot. Oplossing vorige puzzel: Wolkenkrabber. Winnaars: mevrouw A. Veenman-Joosse, Heindijk, mevrouw W. van Driel-Vink, Discusstraat en de heer M. Goud, Indische tuin. 8

9 Concernparticipatieraad Woonbron De gezamenlijke huurdersorganisaties Samenwerkend in een Koepel. Voorwoord bij het kerstnummer 2009 VAn de voorzitter Het was een bewogen jaar in corporatieland met vele crisissituaties en bemoeienissen van de zijde van de Rijksoverheid. Ook Woonbron bleef hierin niet gespaard als gevolg van de grote overschrijdingen in de verbouwkosten van de s.s. Rotterdam. Dit leidde ook tot forse kritiek uit de 2 e Kamer en dwong de Minister tot het nemen van maatregelen en in feite tot een ondertoezichtstelling en het aftreden van de Raad van Commissarissen, die verantwoordelijk werd gesteld voor het dreigende fiasco door de enorme overschrijdingen. Ook het geduld van de CPRW werd telkens op de proef gesteld en de vraag of wij nog steeds onze steun moesten geven aan de operatie, werd relevant. Toch hebben wij gemeend nog niet af te haken na de herhaalde toezeggingen van de Raad van Bestuur en ook verwoord in een 2-tal brieven aan onze huurders, dat de financiële gevolgen niet op de huurders worden afgewenteld. Wij hopen dat nu op korte termijn een einde komt aan alle onzekerheden. Inmiddels is er een nieuwe Raad van Commissarissen waarin wij 2 leden hebben voorgedragen. De installatie vond plaats op 2 oktober jl. Belangrijk voor de huurders en eigenaarbewoners zijn de voorgenomen energiebesparingsmaatregelen voor 2010 Jan de Kraker meteen investering van ongeveer 17 miljoen. In allerlei projecten binnen het concern. De doelstellingen zijn het beschermen van het milieu en beperking van de Woonlasten in een tijd van alsmaar stijgende energielasten. Wij hebben van harte het Convenant Duurzaamheid in 2008 samen met de Woonbond en de Stichting Natuur en Milieu ondertekend. De verwachting over de mogelijke huurverhoging 2010 is gunstig door de matige inflatie in De verhoging zal rond de 1% liggen. Wij blijven ons inzetten voor de betaalbaarheid van onze woningen (tevens een oertaak van de corporatie), goed onderhoud en bestrijding van overlast. Goede feestdagen en een gezond Namens het Bestuur, Jan de Kraker 9

10 Beslis mee over uw woonomgeving! Huurders krijgen stemrecht in Vereniging van Eigenaars Koop en huur wordt steeds meer gemengd. Woonbron verkoopt veel woningen, waardoor verenigingen van eigenaars ontstaan. Huurrecht en appartementsrecht zijn twee gescheiden werelden. Gangbaar is dat eigenaars de besluiten in een VvE nemen. Veel van die besluiten zijn van invloed op het woonplezier van alle bewoners, dus ook op dat van u! Is het dan niet veel logischer dat u dan zelf ook mag meebeslissen? Vandaar dat ook huurders stemrecht krijgen in de VvE. U wilt toch zelf ook zeggenschap hebben over uw woonplezier! Mark Bal Stemrecht geven aan huurders klinkt zo logisch en eenvoudig. Helaas bleek het in de praktijk wat knelpunten te veroorzaken. Allereerst natuurlijk de gescheiden wetgeving tussen koop en huur. De belangrijkste vraag is of alle huurdersbelangen vanuit de wet ook binnen een VvE ingepast konden worden. Dat is in elk geval gelukt. Samen met vertegenwoordigers van huurders en eigenaars is het model verder uitgewerkt. Een mooie mijlpaal is daarbij dat voortaan al het overleg tussen Woonbron en bewoners zal plaatsvinden, overleg waarbinnen huurders en eigenaars samen welkom zijn. Ook binnen de VBC geldt dat eigenaars mogen aansluiten. Ten slotte is het invoeren van deze wijziging voor Woonbron een ingrijpende verandering. Alle bewoners zullen bijvoorbeeld de VvE vergaderstukken gaan ontvangen. Daarin moeten de te nemen besluiten voor zowel huurders als eigenaars duidelijk zijn verwoord. Zorgvuldige communicatie blijft belangrijk en er is veel geleerd van de proeven die binnen Woonbron zijn gehouden Stemrecht in een VvE is mooi, maar nog niet voldoende. Ook de inzet van bewoners en leden van een bewonerscommissie blijft van groot belang. Het verschil zit alleen in de verbinding met de VvE. Leden van commissies worden door de VvE benoemd. Alle bewoners (huurders en eigenaars) kunnen daarover meestemmen. Bij een VvE wordt meestal gesproken over leefbaarheidscommissie, technische commissie en kascommissie. Zo kan het zijn dat (alle) leden van de bewonerscommissie door de vergadering benoemd worden als lid van de leefbaarheidscommissie. Maar de keuze voor een specifieke naam van een commissie is aan de bewoners. Het gaat erom dat dezelfde mensen, huurders én eigenaars, zich op dezelfde wijze blijven inzetten en mee kunnen helpen bij het maken van voorstellen en realiseren van ideeën. Zo kan iedereen zich blijven inzetten en een bijdrage leveren aan het woonplezier. Woonbron zal in de komende twee jaar in alle VvE s huurders stemrecht geven. Uiteraard zal Woonbron hier over informeren. Wilt u nu al meer weten? Op staat de uitgebreide brochure over Wonen in een VvE onder Ik heb een vraag Over huren. 10 Afbeelding stemrecht huurder en eigenaar

11 Bespaar energie met de Woonbond De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. Daarnaast helpt de Woonbond individuele huurders met problemen. Voor de Woonbond is energiebesparing ook in 2010 een topthema. De energienota liegt er tenslotte niet om en anders dan bij de huur is er geen toeslag om de pijn te verzachten. Isolatie en energiebesparing kunnen financieel daarom veel voordeel opleveren. De Woonbond, Aedes, minister Cramer van VROM en toenmalig minister Vogelaar van WWI hebben op 10 oktober 2008 hun handtekening gezet onder een Convenant Energiebesparing Corporatiesector. Woningcorporaties gaan samen met hun huurders en ondersteund door het Rijk aan de slag om een aantal zeer ambitieuze doelstellingen voor energiebesparing te realiseren. Uitgangspunt is dat energiebesparende maatregelen tot lagere woonlasten voor de huurders moeten leiden. Centraal in de aanpak staat dat het draagvlak onder huurders voor energiebesparing moet worden vergroot. Daartoe spreken de landelijke verenigingen van woningcorporaties (Aedes) en huurders (Woonbond) af dat huurders een woonlastenwaarborg krijgen. Dit is een garantie dat op wooncomplexniveau de verlaging van de maandelijkse energiekosten als gevolg van de energiebesparende maatregelen, groter is dan de huurverhoging. Huurders gaan er dus op vooruit, omdat hun woonlasten lager uitvallen. Aedes en de Woonbond hebben gekozen voor een unieke aanpak. Zij reiken de kaders aan, die lokaal door woningcorporaties en huurdersorganisaties worden ingevuld. Op lokaal niveau maken partijen afspraken over de aantallen woningen. Energiebus Om huurdersorganisaties overal in het land de kans te bieden de energiezuinigheid, de kwaliteit van isolatie en installaties, en het binnenmilieu van woningcomplexen te laten onderzoeken, heeft de Woonbond de Energiebus. Van die inspectie wordt een rapport gemaakt, dat samen met de bewoners aan de verhuurder wordt gepresenteerd. De medewerkers van de Energiebus komen naar de bewoners toe en onderzoeken met een steekproef de woningen in de straat, buurt of het complex. Aan de hand van de klachten en opmerkingen én het energieverbruik gaat de Woonbond na hoe het ervoor staat met de isolatie, ventilatie en de (verwarmings) installatie. En of er nu eenvoudige maatregelen of ingrijpende verbouwingen nodig zijn: binnen enkele dagen is er een plan van aanpak met maatregelen om de woningen energiezuiniger en comfortabeler te maken. De medewerkers van de Energiebus gaan samen met de bewoners naar de verhuurder om de resultaten van het onderzoek te presenteren en de adviezen aan de verhuurder toe te lichten. Daarnaast geven ze tips voor een verdere aanpak van de problemen. Deze creatieve aanpak is ontwikkeld binnen de Ideeënbrouwerij Gouda. Voor positieve nieuwe projecten en ideeën kan men de site raadplegen. Kijk voor meer informatie op de website 11

12 HUURDERSLEDEN IN DE NIEUWE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WOONBRON Op 8 december heeft het bestuur tijdens een informele bijeenkomst nader kennis gemaakt met de nieuwe huurdersleden in de Raad van Commissarissen van Woonbron. Er werden goede afspraken gemaakt over de manier waarop wederzijds informatie wordt uitgewisseld. Het bestuur van de CPRW rekent op een goede samenwerking met Mieke Weterings en Ron de Haas. Ron de Haas en Mieke Weterings. ADRESSEN VAN DE LEDEN VAN DE CONCERNPARTICIPATIERAAD WOONBRON VBC IJsselmonde Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam ( ) Bewonersvereniging De Samenwerking M.A. de Ruyterstraat 137, 3201 CK Spijkenisse ( ) VBC Prins Alexander Niels Bohrplaats 536, 3068 JK Rotterdam ( ) Vereniging Bewonersorganisatie Delft Artemisstraat 244a, 2624 ZW Delft ( ) Bewonersraad Woonbron Dordrecht p/a M.H. Trompweg 254, 3317 BW Dordrecht Bewonersraad Woonbron Delfshaven Pupillenstraat 56, 3023 VW Rotterdam Colofon: Dit is een speciale kerstuitgave van de leden van de Concernparticipatieraad Woonbron Oplage stuks. De redactie neemt geen verantwoording voor geplaatste interviews. Layout en druk: Koroprint. Correspondentie adres: Kreileroord NB Rotterdam Telefoon

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2009 2010 Vereniging Bewonersorganisatie Delft + Concernparticipatieraad Woonbron Vereniging B e w o n e r s o r g a n i s at i e Delft December 2009 Het delftse gebeuren Woonbron Delft timmert aardig

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2009 2010 + Concernparticipatieraad Woonbron VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES Prins Alexander December 2009 VAN DE REDACTIE Voor u ligt weer een gecombineerd Kerstbewonersblad. Evenals vorige jaren bestaat

Nadere informatie

BEWONERSRAAD WOONBRON DELFSHAVEN. + Concernparticipatieraad Woonbron

BEWONERSRAAD WOONBRON DELFSHAVEN. + Concernparticipatieraad Woonbron BEWONERSRAAD WOONBRON DELFSHAVEN + Concernparticipatieraad Woonbron 2010 2011 Bewonersraad Delfshaven vreest verslechtering woonmarkt 70 procent onder de armoedegrens. Daar maken we ons wel zorgen over.

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER Start: 15 maart 2005 Jaargang 11 - nummer 1, september 2015 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER Jubileum Prins Alexander zie pagina 7 Bloemetje voor

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD. themabijeenkomst. Meld u aan voor de

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD. themabijeenkomst. Meld u aan voor de Jaargang 14 - nummer 2, 15 oktober 2010 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD Meld u aan voor de themabijeenkomst op 16 november 2010. Informatie op pagina 8 en 9 Met VBC naar de kerstmarkt

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

10 jaar czzko^klez` KIIN. Vereniging Bewonerscommissies IJsselmonde - VBC - telefoon fax

10 jaar czzko^klez` KIIN. Vereniging Bewonerscommissies IJsselmonde - VBC - telefoon fax 10 jaar 1995-2005 czzko^klez` KIIN Vereniging Bewonerscommissies IJsselmonde - VBC - Kreileroord 222 3079 NB Rotterdam telefoon 010 4793408 fax 010 4977508 e-mail ier.vbc@wxs.nl www.vbcij.nl 1 Overwegingen

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2008 2009 BEWONERSRAAD WOONBRON DORDRECHT + Concernparticipatieraad Woonbron bewonersraad woonbron Dordrecht December 2008 Alle ogen op de toekomst De Bewonersraad heeft dit jaar de prioriteit gelegd bij

Nadere informatie

VBC-BEWONERSBLAD. Beste Buurkind! VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE

VBC-BEWONERSBLAD. Beste Buurkind! VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VAN DE REDACTIE In dit nummer van het VBC-bewonersblad blikken we o.a. terug op de receptie ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de VBC. Verder vragen we aandacht voor de gezamenlijke actie van

Nadere informatie

VBC-BEWONERSBLAD. Beste Buur! VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE. Doe mee aan de actie

VBC-BEWONERSBLAD. Beste Buur! VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE. Doe mee aan de actie VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 12, nummer 2 september 2008 VAN DE REDACTIE In het tweede nummer van het VBC- Bewonersblad van 2008 doen we weer een oproep om uw beste

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2008 2009 Huurdersvereniging Delft + Concernparticipatieraad Woonbron huurdersvereniging delft December 2008 Van de voorzitter Beste lezers we gaan nu naar de kerstdagen en de jaarwisseling toe, de zogenaamde

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Dag van de energie 8 oktober 2009, Den Haag

Dag van de energie 8 oktober 2009, Den Haag Symposium Dag van de energie 8 oktober 2009, Den Haag Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam Telefoon (020) 5517700 Telefax (020) 5517799 E-mail: scholing@woonbond.nl www.woonbond.nl/symposia Symposium

Nadere informatie

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel 19 april 2010, HBV Maaskant Nieuwe woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel) en het energielabel Susan Huijbregts Campagnemedewerker energieteam Waarom energie besparen? Woonlasten verlagen (de afgelopen

Nadere informatie

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter-woning

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter-woning Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.7.90 Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter-woning bronnen aedes.nl, Kamer neemt wetsvoorstel energieprestatievergoeding

Nadere informatie

Energiebesparing. Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties

Energiebesparing. Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Energiebesparing Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Eerste druk, november 2007 ENERGIEBESPARING Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Eerste druk, november 2007 2007, Nederlandse

Nadere informatie

Jaargang 13, nummer 3 oktober 2009 VAN DE REDACTIE In dit derde nummer van het VBCbewonersblad. De redactie MELD U AAN VOOR DE THEMABIJEENKOMST

Jaargang 13, nummer 3 oktober 2009 VAN DE REDACTIE In dit derde nummer van het VBCbewonersblad. De redactie MELD U AAN VOOR DE THEMABIJEENKOMST VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 13, nummer 3 oktober 2009 VAN DE REDACTIE In dit derde nummer van het VBCbewonersblad roepen we u weer op voor de jaarlijkse themabijeenkomst.

Nadere informatie

Energiebesparing! Waarom Energielabel en WWS Woonlastenwaarborg Pilot Noord

Energiebesparing! Waarom Energielabel en WWS Woonlastenwaarborg Pilot Noord 18 mei 2010, Stichting Huurdersraad Spijkenisse Energiebesparing! Waarom Energielabel en WWS Woonlastenwaarborg Pilot Noord Jaap van Leeuwen Energieconsulent Nederlandse Woonbond Waarom energie besparen?

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD. 15-jarig jubileum

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD. 15-jarig jubileum VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD 15-jarig jubileum Jaargang 14 - nummer 1 26 maart 2010 De VBC bestaat 15 jaar Op 4 april 2010 is het op de kop af vijftien jaar geleden dat de

Nadere informatie

VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 9 - nummer 1, 17 maart 2005

VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 9 - nummer 1, 17 maart 2005 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 9 - nummer 1, 17 maart 2005 VAN DE REDACTIE In dit eerste nummer van het VBC-bewonersblad in 2005 vragen we u onze gast te zijn op de

Nadere informatie

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat?

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Nieuwezijds Voorburgwal 21- I 1012 RC Amsterdam tel. 020-625 80 46 e-mail: info@huurdersymere.amsterdam website: www.huurdersymere.amsterdam Huurders Ymere

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron BEWONERSRAAD WOONBRON DORDRECHT BEWONERSRAAD WOONBRON DORDRECHT + Concernparticipatieraad Woonbron 2010 2011 Samenwerking met Woonbron verloopt steeds beter door Dik Vuik Een wooncorporatie als Woonbron

Nadere informatie

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Krayenhofflaan (complex 1062) en de Gildekamp (complex 1176) Nijmegen, 27

Nadere informatie

VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 10 - nummer 1, 7 juli 2006

VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 10 - nummer 1, 7 juli 2006 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 10 - nummer 1, 7 juli 2006 VAN DE REDACTIE In dit eerste nummer van het Bewonersblad in 2006 vragen we voor verschillende onderwerpen

Nadere informatie

Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen

Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen Stichting Woningbouw Slochteren, Stichting Bewonersraad Slochteren 1. Doelstelling, aanpak en reikwijdte 1.1 De overeenkomst richt zich op het bereiken

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

WEGWIJZER REIGERSBOS 3. Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010

WEGWIJZER REIGERSBOS 3. Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010 WEGWIJZER REIGERSBOS 3 Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010 Stadsdeel Zuidoost www.zuidoost.amsterdam.nl Stadsdeelkantoor: 020 2525000 Meldpunt Openbare Ruimte: 020 2525222 Meldpunt

Nadere informatie

u kunt er niet omheen

u kunt er niet omheen EPA-W Advies Het energielabel: u kunt er niet omheen Eigenaren van woningen zijn bij de verkoop of verhuur verplicht om een Energielabel te overhandigen aan de koper of huurder. Als erkend EPA-W Adviseur

Nadere informatie

Energiebesparing werkt!

Energiebesparing werkt! Energiebesparing werkt! Energiebesparing werkt! Inhoudsopgave 1. Goed voor milieu, portemonnee én wooncomfort 5 2. Stappenplan naar een energiezuinige woning 7 3. Hulp en advies van de Woonbond 9 4. Terugblik

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

Oprichten Bewonerscommissie

Oprichten Bewonerscommissie Oprichten Bewonerscommissie 1. Waarom en wanneer een bewonerscommissie? 2. Hoe krijg je een bewonerscommissie? 3. Moeten de bewoners het helemaal zelf uitzoeken? 4. Moeten de bewoners dit allemaal zelf

Nadere informatie

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie Bewonersparticipatie Betrokken zijn bij uw buurt en wijk. U toch ook? In samenwerking met bewoners, gemeente Schiedam en andere partners werkt Woonplus aan de verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS Huurdersorganisatie Vulcanus www.ho-vulcanus.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. BEWONERSPARTICIPATIE...2 3. ROL BEWONERSCOMMISSIE...2 4. BEWONERSCOMMISSIE...3 Verkiezingsprocedure

Nadere informatie

VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 11 - nummer 1, april 2007

VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 11 - nummer 1, april 2007 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 11 - nummer 1, april 2007 VAN DE REDACTIE Voor u ligt het eerste nummer van de elfde jaargang van het bewonersblad van de VBC IJsselmonde.

Nadere informatie

Rapportage Energiezuinige Woningen

Rapportage Energiezuinige Woningen Rapportage Energiezuinige Woningen Start peiling : 21 mei 2013 Einde peiling : 3 juni 2013 Aantal uitnodigingen tot deelname : circa 150 Aantal deelnemers peiling : 58 Respons : circa 30% Amersfoort, juli

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2008 2009 + Concernparticipatieraad Woonbron VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES Prins Alexander December 2008 VAN DE REDACTIE In deze donkere dagen van december ligt weer het kerstnummer van de VBC voor u,

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu!

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu! VERDIEN AAN DE ZON Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu! Duurzame energiebron Zonlicht is er overdag altijd. Zelfs op een bewolkte dag vangen zonnepanelen

Nadere informatie

Rapportage Compliance-Assistance-activiteiten stimulering vervanging open verbrandingstoestellen. Datum 15 september 2010

Rapportage Compliance-Assistance-activiteiten stimulering vervanging open verbrandingstoestellen. Datum 15 september 2010 Rapportage Compliance-Assistance-activiteiten stimulering vervanging open verbrandingstoestellen Datum 15 Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Bouwen aan kwaliteit Rijnstraat 8 Postbus

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Energie besparen in uw huis

Energie besparen in uw huis > www.vrom.nl Energie besparen in uw huis Met energiepremie en EPA-advies Energie besparen in uw huis Een comfortabel huis en toch een lagere energierekening? Dat kan prima als u energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

Ir. G.N. Sweringa (Truus)

Ir. G.N. Sweringa (Truus) Verduurzaming Woningmarktdebat woningbestand Apeldoorn 15 april 2010 Ir. G.N. Sweringa (Truus) Directeur Bestuurder 7-5-2010 1 MISSIE OFW Het bieden van een kansrijke woon- en leefomgeving voor mensen

Nadere informatie

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden Jaarplan 2016 concept HBV Leiden CONCEPT Jaarplan HBV Leiden 2016 1 Actuele ontwikkelingen Nieuwe Woningwet De nieuwe Woningwet heeft grote impact op de corporaties. De corporatie moet zich richten op

Nadere informatie

Handleiding voor bewonerscommissies in gemengde complexen

Handleiding voor bewonerscommissies in gemengde complexen Handleiding voor bewonerscommissies in gemengde complexen Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze handleiding bedoeld? 2. Gemengde complexen 3. Vereniging van Eigenaars 4. Rol bewonerscommissie in gemengde complexen

Nadere informatie

Huurders Belangen Vereniging Sint-Oedenrode

Huurders Belangen Vereniging Sint-Oedenrode Huurders Belangen Vereniging Sint-Oedenrode Actieplan 2014-2015 Samen thuis in wonen Inhoud: 1. Inleiding Pag. 3 2. Visie & uitdaging Pag. 4 3. Organisatie Pag. 5 4. Werkpunten 2014/2015 Pag. 6 Samen thuis

Nadere informatie

Hoe energiebesparende maatregelen realiseren? De procesaanpak vanuit bewonersperspectief Onno van Rijsbergen

Hoe energiebesparende maatregelen realiseren? De procesaanpak vanuit bewonersperspectief Onno van Rijsbergen Hoe energiebesparende realiseren? De procesaanpak vanuit bewonersperspectief Onno van Rijsbergen Adviseur woningkwaliteit Woonbond Kennis en Adviescentrum Nederlandse Woonbond De Woonbond bespaart Energiebus

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu!

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu! VERDIEN AAN DE ZON Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu! Duurzame energiebron Zonlicht is er overdag altijd. Zelfs op een bewolkte dag vangen zonnepanelen

Nadere informatie

Samen vooruitkijken. Verslag verantwoordingsbijeenkomst Woonbron Regio s Rotterdam en Spijkenisse

Samen vooruitkijken. Verslag verantwoordingsbijeenkomst Woonbron Regio s Rotterdam en Spijkenisse Samen vooruitkijken Verslag verantwoordingsbijeenkomst Woonbron Regio s Rotterdam en Spijkenisse Dinsdag 27 mei 2014 Invulling geven aan maatschappelijke agendering heeft voor Woonbron hoge prioriteit.

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

De wijk met eigen karakter. Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025

De wijk met eigen karakter.  Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025 Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel ons

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Plan van Aanpak Huurderskoepels Het grote voordeel van collectieve opwek door huurders is dat het laagdrempelig, schaalbaar, betaalbaar en snel uit te voeren is. De aanpak bestaat uit de volgende stappen:

Nadere informatie

Concept advies Participatie

Concept advies Participatie John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum november 2011 Concept advies Participatie Inleiding Op 18 oktober 2011 is een groep van 21 huurders van Lefier van start gegaan om in een

Nadere informatie

Bewonersinformatieboekje. Energiesprong 32 woningen Kerkrade

Bewonersinformatieboekje. Energiesprong 32 woningen Kerkrade Bewonersinformatieboekje Energiesprong 32 woningen Kerkrade Inhoud 1. Inleiding 2. Contactpersonen 3. Toelichting op de woningverbetering en planning 4. Uitleg van de werkzaamheden 5. Besparing op uw woonlasten

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Coolsingel 65 3012 AC Rotterdam T (010) 27 59 000 welcome@0-to-9.nl www.0-to-9.nl gevestigd in:

Coolsingel 65 3012 AC Rotterdam T (010) 27 59 000 welcome@0-to-9.nl www.0-to-9.nl gevestigd in: Omschrijving Cliënt Roteb Omschrijving Stadskrant Ordernummer 155.00.021 Datum 17 september 2012 Afval in de juiste bak Dat doe je goed! Binnenkort kunnen we niet meer om afvalscheiden

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij. Vaak vanuit het besef dat het verstandig is om anders om te gaan met onze aarde. Op het gebied

Nadere informatie

JAARGANG 14 NUMMER 4 - DECEMBER 2008 1

JAARGANG 14 NUMMER 4 - DECEMBER 2008 1 JAARGANG 14 NUMMER 4 - DECEMBER 2008 1 STEDELIJK OVERLEG KOMMISSIES BO-EX Secretariaat Wittevrouwensingel 1 3581 GA Utrecht tel: 030-2361 812 www.stokachterdedeur.nl e-mail: stok@stade.nl INHOUD VAN DIT

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Centrum. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst en vanaf volgend

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Informatieavond Oude Kooi

Informatieavond Oude Kooi Informatieavond Oude Kooi 7 juli 2015 Aanwezige bewoners: 60 huishoudens, +/- 100 personen Voorzitter: Frank Kusters (extern) Namens D Namens De Sleutels: Gerda van den Berg (directeur), Marco Breur (sociaal

Nadere informatie

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Wijkplan Veenendaal-West Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Februari 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Analyse wijksterren 3 SPEERPUNTEN 4 Jeugd 4 Wijkteam 5 Vrijwilligers 5 AANDACHTSPUNTEN

Nadere informatie

Woonburg. Onderhoud. Woningverbetering en planmatig onderhoud 2012

Woonburg. Onderhoud. Woningverbetering en planmatig onderhoud 2012 Woonburg Onderhoud Woningverbetering en planmatig onderhoud 2012 Onderhoud Woningverbetering en planmatig onderhoud 2012 2 Onderhoud Woningverbetering en planmatig onderhoud 2012 Ook dit jaar voert Woonburg

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen 03 1. Waarom deze brochure? Gaat u een huis verkopen of verhuren? Dan

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten!

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU) 2 Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Bent u als

Nadere informatie

VBC-BEWONERSBLAD VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE. Het Energielabel zie pagina 11. Met de VBC naar de Kerstmarkt zie pagina 4.

VBC-BEWONERSBLAD VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE. Het Energielabel zie pagina 11. Met de VBC naar de Kerstmarkt zie pagina 4. Jaargang 15 - nummer 2, oktober 2011 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD Meld u aan voor de bloemschikmiddag zie pagina 7 Met de VBC naar de Kerstmarkt zie pagina 4 Het Energielabel

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Bewonersondersteuners: H. v. d. Velden, F. Klijzen, J. Freyee Totaal aantal beschikbare uren 2014: 585 Omschrijving wijk vanuit woonbelangen Schiedam Groenoord

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER In dit nummer o.a. - NAARDERMEER MAAKT afspraken - VBC prins alexander sluit - grastuinendag VBC-BEWONERSBLAD Prins Alexander Jaargang 5 nummer 1 april 2009

Nadere informatie

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen.

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Jaargang 8, nummer 1 Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Twee leden van het bestuur van het LHP zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Bomenbuurt. EnergieBesparingsProject. Projectgroep. Uitslag bewonersenquête. RDH Architecten. maart 2010. Nummer 2

Nieuwsbrief. Bomenbuurt. EnergieBesparingsProject. Projectgroep. Uitslag bewonersenquête. RDH Architecten. maart 2010. Nummer 2 Nieuwsbrief Nummer 2 maart 2010 EnergieBesparingsProject Bomenbuurt Projectgroep Uitslag bewonersenquête RDH Architecten Geachte bewoner van de Bomenbuurt, In uw buurt is Woongoed met het eerste energiebesparingsproject

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur Nieuwsbrief 1 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode december 2013 jaargang 1 In deze nieuwsbrief Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nadere informatie

Joris bouwt! Aanleiding. Leefplein. Ruimte

Joris bouwt! Aanleiding. Leefplein. Ruimte Joris bouwt! Zorg Aanleiding Goede dag meneer, goede dag mevrouw, wat kan ik voor u doen? Wilt u misschien een kopje koffie? Neemt u vast plaats in het grandcafé of op het terras. Het zonnetje schijnt

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda Wilt u weten hoe? Ga stap voor stap door onze aanpak: - Kennismaking Building4life - De Building4life werkwijze - Uitgewerkte case Amarant Tilburg Building4life Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus

Nadere informatie

Visie bewonersparticipatie in gemengde complexen bij Eigen Haard

Visie bewonersparticipatie in gemengde complexen bij Eigen Haard Visie bewonersparticipatie in gemengde complexen bij Eigen Haard 1 Inleiding Steeds meer woningen van Eigen Haard bevinden zich in Verenigingen van Eigenaars (VvE s). Door het actieve verkoopbeleid van

Nadere informatie

Bewonersraad Patroc JAARVERSLAG Bewonersraad - Jaarverslag

Bewonersraad Patroc JAARVERSLAG Bewonersraad - Jaarverslag Bewonersraad Patroc JAARVERSLAG 2007 Bewonersraad - Jaarverslag 2007 1 Inhoud Voorwoord 3 Werken aan een Samenwerkingsovereenkomst 4 Bewonersparticipatie bij Rochdale 5 Werken met Verenigingen van Eigenaren

Nadere informatie

Handleiding voor bewonerscommissies

Handleiding voor bewonerscommissies Handleiding voor bewonerscommissies I. Inleiding... 3 II. Visie op participatie... 3 III. Een bewonerscommissie oprichten... 3 A. Oprichten, hoe doe ik dat?... 4 B. De leden... 4 IV. Overleg... 5 A. Overleg

Nadere informatie

Dodelijke schietpartijen oa in Noorwegen en niet te vergeten in ons veilige Nederland. Denk hierbij aan Alphen aan den Rijn.

Dodelijke schietpartijen oa in Noorwegen en niet te vergeten in ons veilige Nederland. Denk hierbij aan Alphen aan den Rijn. Wat leven we toch in een hectische wereld. Een mogelijke, economische crisis is aanstaande. Banken hebben het moeilijk, de Euro staat onder druk. De Eurolanden hebben het moeilijk. Griekenland bijna failliet.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den

Nadere informatie

een klacht indienen wonen met karakter

een klacht indienen wonen met karakter een klacht indienen wonen met karakter wonen met karakter Een klacht over onze dienstverlening proberen wij zo snel en zo goed mogelijk op te lossen. Als u toch ontevreden blijft kunt u een beroep doen

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Karel Appellaan 11 Rhoon. Rijwoning. Nieuwbouw Het beste van bestaand en nieuw

Karel Appellaan 11 Rhoon. Rijwoning. Nieuwbouw Het beste van bestaand en nieuw Karel Appellaan 11 Rhoon Rijwoning Nieuwbouw Het beste van bestaand en nieuw 11 Eengezinswoning voor een groot gezin Aan de dorpsrand van Rhoon ligt het sfeervolle, landelijke Essendael. In deze kleine

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie