+ Concernparticipatieraad Woonbron

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "+ Concernparticipatieraad Woonbron"

Transcriptie

1 Concernparticipatieraad Woonbron BEWONERSvereniging de samenwerking December 2008

2 Bewonersvereniging De Samenwerking. Van het Bestuur Het is ons een genoegen stil te staan bij een aantal belangrijke zaken, die ons hebben beziggehouden in het jaar Dit jaar is een opstap geweest naar een sterkere positie van de huurdersorganisaties die zich inzetten voor de belangen van huurders en eigenaar-bewoners. In het parlement werd de verbeterde Wet op het overleg verhuurders/huurders aangenomen, ingaande , waarbij de bevoegdheden in het overleg aanzienlijk zijn uitgebreid en een initiatiefrecht tot woningverbetering wettelijk is geregeld. Eindelijk is er een convenant getekend. door VROM, Aedes en de Woonbond met de doelstelling energiebesparing via de nodige maatregelen om de woonlasten te verminderen. hoger zal uitpakken. Deze verontrusting geldt ook de ontwikkelingen van de investeringen, die nodig zijn om de s.s. Rotterdam de geplande positie te geven voor de stad. Voorlopig vinden wij dat de Directie van Woonbron een faire kans moet hebben om de problemen op te lossen. Wij blijven ons houden aan de in 2006 gemaakte afspraken dat de huurders niet geconfronteerd worden met een afwenteling van de kosten (zie elders in dit blad). Wij blijven als organisatie uw belangen behartigen. Namens het Bestuur Interessant is de landelijke discussie over keuzevrijheid, de betaalbaarheid van het wonen en de gelijke behandeling tussen huur en koop. Verontrustend is dat de inflatie dit jaar fors hoger (3 tot 3,5%) is dan het afgelopen jaar (1,6%). Op basis van de afspraken die voor 4 jaar gelden, betekent dit dat de huurverhoging per Jan de Kraker / Voorzitter Het bestuur wenst u allen een voorspoedig en gezond

3 Column Milan Welklager U bent gewaarschuwd! De traditionele themabijeenkomst van de VBC in IJsselmonde stond dit jaar in het teken van veiligheid. Er waren discussiegroepen over verschillende aspecten van veiligheid. Niets dan lof voor de organisatoren, maar toch miste ik als neutrale toehoorder iets héél belangrijks. Niemand, maar dan ook werkelijk niemand, had het over de relatie tussen veiligheid en privacy. Het zou naar mijn mening een workshop waard zijn geweest. Het kan u kennelijk niets schelen dat u van de ochtend tot de avond in de gaten wordt gehouden. U geeft al uw persoonlijke gegevens weg voor een beetje korting, voor een prijsvraag of een spelletje. U vond het wel prima toen bleek dat uw reisgegevens worden gedeeld met de Amerikaanse opsporingsdiensten. U heeft er geen moeite mee dat uw internetgedrag nauwkeurig wordt gevolgd en gedurende achttien maanden wordt opgeslagen in de databank van uw internetprovider. U denkt dat uw veiligheid toeneemt als de overheid meer over u weet. U bent niet bang dat uw gegevens worden misbruikt. U denkt dat privacy het tegenovergestelde is van veiligheid. Cameratoezicht, 85 procent van u heeft er geen enkele moeite mee.,,maar ik heb toch niets te verbergen?, zegt u dan steevast. Daar vergist u zich in. Wie heeft er nu niets te verbergen? Heeft u wel eens kwade of sociaal onwenselijke gedachten? Nee, natuurlijk niet, u bent een heilig boontje. Maar zelfs als heilige boon loopt u gevaar. Want privacy beschermt niet alleen degenen die iets te verbergen hebben, maar juist, en vooral, degenen die niets te verbergen hebben. U dus. Het beschermt u tegen onjuiste beeldvorming. Als een man met een jonge rondborstige dame met een te kort rokje over de Amsterdamse wallen loopt, dan ziet de camera een hoerenloper en niet zijn 18-jarige dochter die de kledingadviezen van pa en ma in de wind slaat. Als u iedere maand veertig flessen goedkope wijn bij Albert Heijn koopt, dan ziet de bonuskaart-manager een probleemdrinker, niet iemand die met tien anderen in een studentenhuis woont. U bent gewaarschuwd! 3

4 Concernparticipatieraad Woonbron Voorwoord bij het kerstnummer 2008 Het Bestuur heeft zich het afgelopen jaar fors ingezet om uw belangen bij de Directie en Raad van Commissarissen aan de orde te stellen en hierbij werden wisselende successen geboekt. Als voorzitter wens ik U en de Uwen prettige feestdagen toe en een gezonde start in 2009 en hoop ik dat recessie zich niet verder voortzet. Belangrijk vinden wij dat bij de herziening van de samenwerkingsovereenkomsten de posities van huurders en eigenaar-bewoners als bewoners integraal worden vastgelegd. Dit zal in het voorjaar van 2009 zijn beslag krijgen. Wij zetten ons in om een goede betaalbaarheid, onderhoud en bestrijding van overlast te bereiken. Uiteindelijk dienen bewoners met plezier in goede en leefbare wijken te kunnen wonen. Jan de Kraker / Voorzitter De weg naar een nieuwe vorm van bewonersparticipatie Vier avonden in de afgelopen maanden brandden er op het Weena de lichten om een gezelschap met een bijzondere opdracht te laten vergaderen. Leden van de Concernparticipatieraad, het MGE-overlegorgaan en vertegenwoordigers van Verenigingen van Eigenaren kwamen met medewerkers van Woonbron bijeen om samen een nieuw model voor de participatie van bewoners uit te werken. Niet dat daar voor de eerste keer over gesproken werd. In februari van dit jaar was in een notitie al beschreven waarom dat moet en welke kant er opgegaan zou worden. Eigenaren en huurders wonen door elkaar Door de invoering van Te Woon komen in complexen steeds vaker huurders en eigenaren door elkaar te wonen. De kopers hebben hun Vereniging van Eigenaren waarin allerlei woonzaken besproken worden en de huurders hebben hun bewonerscommissies. Maar als je kijkt naar zaken als beheer, verantwoordelijkheid voor de woonomgeving en het beleid van Woonbron, vallen de belangen van huurders en eigenaren grotendeels samen. Waarom dan nog aparte clubs? Woonbron is daarom de bijzondere weg ingeslagen om te bezien of en hoe huurders en kopers gezamenlijk georganiseerd zouden kunnen worden. En dat op alle niveaus van de organisatie. Aan de slag De opdracht voor de werkgroep was dan ook: een voorstel uitwerken voor de gewenste participatiestructuur voor de verschillende niveaus (concern, vestigingen, de complexen) waarin de belangen van het MGE-orgaan geborgd zijn. Maar niet alleen moest op de belangen van de bewoners van de MGE-woningen gelet worden. Ook de huurders hebben vanuit het verleden en de onlangs in het de Kamer aangenomen Overlegwet hun belangen en rechten. Daarnaast speelt voor de diverse werkgroepleden dat het nieuwe participatiemodel tegenover de kritische achterbannen moet kunnen worden uitgelegd. En uiteraard heeft de organisatie Woonbron zelf ook een belang. Gezien dat krachtenveld was er behoefte aan een onafhankelijke voorzitter van de werkgroep en die rol heb ik mogen vervullen. Lef, volharding en zorgvuldigheid Om tot een nieuwe participatiestructuur te komen moet je het lef hebben om oude structuren af te bouwen. Maar ook volharding en zorgvuldigheid als het om de uitwerking gaat. Hoe ga je om met de complexen waar nog wel alleen maar 4

5 huurwoningen zijn, koopwoningen zonder VvE, met informatie- advies- en instemmingsrecht, de samenwerkingsovereenkomsten van de bewonersorganisaties met de vestiging en met het concern? Een fraai voorbeeld van waar zorgvuldigheid nodig was, is de kruisjeslijst. Ik kende het fenomeen niet, maar per (beleids) onderwerp worden de minimale rechten/ bevoegdheden van bewoners op de diverse niveaus bij Woonbron aangekruist. Maar ook bij de invoering van de nieuwe structuur is zorgvuldigheid nodig. Elke vestiging heeft zijn eigen geschiedenis en kenmerken. Vandaar dat ook voor wat betreft de invoering de werkgroep aanbevelingen doet. Ondanks de soms heftige discussies, het gebrom en het gezucht en gesteun is er op soepele wijze een rapport tot stand gekomen. Een rapport waarin een streefbeeld wat Ruud Rottier, B&A Consulting betreft bewonersparticipatie is opgenomen waar Woonbron mee voorop loopt in het land en waar ze trots op kan zijn. Als ik dit schrijf dient de uiteindelijke instemming van de deelnemers op dat rapport nog te komen. Maar daar heb ik goede hoop op. Woonbron in de voorhoede? Woonbron is een bijzondere corporatie die landelijk volop in de schijnwerpers staat. In het afgelopen jaar is dat bij twee onderwerpen weer eens heel duidelijk geworden, namelijk energiebesparing en de ss Rotterdam. Dit jaar heeft voor de Nederlandse Woonbond erg in het teken gestaan van energiebesparing. Energiebesparing is hard nodig om het broeikaseffect tegen te gaan. Bovendien moeten we zuinig omgaan met de schaarse fossiele grondstoffen. En natuurlijk is het nodig om de woonlasten van huurders te verlagen. Dit jaar stijgt de energierekening met zo n 10% als gevolg van het gestegen prijsniveau. Ook voor volgend jaar wordt een stijging van bijna 10% verwacht. Hebben we mooi geregeld dat de huren niet meer stijgen dan de inflatie, maar blijkt dit voordeel helemaal te verdampen door stijgende energieprijzen. Woonbron heeft snel ingezien dat dit onderwerp van groot belang is en zit in de voorhoede als het gaat om energiebesparing van woningen. Woonbron heeft zich aangesloten bij de Climate Initiative en heeft begin dit jaar energiemarkten voor huurders georganiseerd. Op 25 maart hebben de overkoepelende huurdersorganisatie Concernparticipatieraad Woonbron (CPRW), de Nederlandse Woonbond en de Stichting Natuur en Milieu een uniek convenant gesloten met Woonbron. Een ambitieus programma met een duidelijke woonlastenwaarborg. Huurders hebben hierdoor de garantie dat ze (ondanks een huurverhoging) er financieel op vooruit gaan. Dat convenant is het eerste voorbeeld van een aanpak die ik graag in het hele land wil: een aanpak waarbij het betrekken van huurders centraal staat en afspraken gemaakt worden tussen huurdersorganisaties en corporaties om te komen tot een concrete aanpak voor energiebesparing en comfortverbetering van de huurwoningen. Mede op basis van het convenant van Woonbron is hiervoor door de Woonbond op 10 oktober een landelijk convenant afgesproken met Aedes (de koepel van de corporaties) en de betrokken ministers van wonen en milieu. Woonbron is ook een voorloper als het gaat om brede investeringen in leefbaarheid. Daar worden goede dingen mee opgezet, van belang voor de bewoners en de wijken. Op het gebied van veiligheid, jeugdbeleid, werkgelegenheid, de wijkaanpak en dergelijke zijn door Woonbron veel mooie projecten opgezet. Bij de ss Rotterdam lijkt echter een grens overschreden te zijn. Ik schrijf lijkt omdat op dit moment nog niet duidelijk is of er daadwerkelijk miljoenenverliezen zijn die uiteindelijk door huurders moeten worden opgebracht. De principiële vraag is: hoever gaan de activiteiten van een corporatie en wie beslist dat? Het geld van corporaties is bedoeld voor 5

6 de volkshuisvesting. Bij Woonbron lijken de maatschappelijke taken overheersend te worden ten opzichte van de kerntaken verhuur, onderhoud en dienstverlening aan huurders. Dat blijkt ook als gekeken wordt naar de hoge bijkomende kosten van de corporatie. Het gevaar dreigt dat vanuit de corporatievermogens allerlei algemene publieke voorzieningen worden bekostigd, terwijl het geld en de energie ook in het belang van huurders ingezet had kunnen worden. Ook hier betreft het een discussie die breder is dan Woonbron zelf. Volgens de Woonbond moet landelijk goed vastgelegd worden wat de taken van corporaties zijn en moet er vervolgens goed toezicht op uitgeoefend worden. Uit deze twee voorbeelden wordt duidelijk dat Woonbron een corporatie is die in de voorhoede speelt; in 2008 en ongetwijfeld ook in Dat plaatst de overkoepelende huurdersorganisatie CPRW en de landelijke belangenbehartiger de Woonbond vaak voor lastige afwegingen tussen verschillende belangen. Voor ons beiden staan Ronald Paping Algemeen directeur Nederlandse Woonbond hierbij het huurdersbelang centraal, maar sluiten wij zeker niet de ogen voor maatschappelijke problemen die om een oplossing vragen. Ook in 2009 zullen wij er alles aan doen om tot een goede afweging en belangenbehartiging voor de huurders van Woonbron te komen. Nieuwjaarswens Jan Hauwert: Ik hoop dat de bewonersorganisaties gezond, kritisch en eigenwijs blijven door Willem Langerak Jan Hauwert werkte 25 jaar bij voorgangers van Woonbron. De laatste vier jaar maakt hij deel uit van het bestuur van de corporatie. Als bestuurslid ligt het hoofdaccent van zijn werkzaamheden op de portefeuille Interne Organisatie. Na een herverdeling van de taken binnen het bestuur is de 55-jarige Jan Hauwert sinds kort ook verantwoordelijk voor de portefeuille Bewonersparticipatie. Over zijn kijk op met name zijn nieuwe portefeuille voerden wij met hem een gesprek. Volgens Jan Hauwert zijn georganiseerde bewoners voor Woonbron van enorme waarde.,,als Woonbron zullen wij met onze power nooit mensen dooddrukken. Wij willen niet vanuit het hoofdkantoor werken, maar op straat en in de buurten. Wij willen lokaal sterk zijn. Zo kijken wij ook tegen bewonersorganisaties aan. Zij weten wat er onder onze huurders leeft. Wij zien bewonersorganisaties dan ook nadrukkelijk als partners. Wij hebben namelijk één gemeenschappelijk belang: tevredenheid onder bewoners. Jan Hauwert zegt zich er van bewust te zijn dat de kwaliteit van bewonersorganisaties sterk afhankelijk is van de kwaliteit van de vrijwilligers die de kar moeten trekken.,,woonbron is groot. Wij kunnen kwaliteit inhuren als dat noodzakelijk is. Maar wij streven er ook naar om bewonersorganisaties sterker te maken. Bijvoorbeeld door faciliteiten te bieden of ze een stukje van onze expertise te geven. Desnoods maken we het voor een bewonersorganisatie financieel mogelijk om een onafhankelijke externe deskundige in te huren. Het is wel van groot belang dat de bewonersorganisaties het vertrouwen hebben van de man in de straat. Volgens Jan Hauwert moet de juiste weg naar een goede bewonersparticipatie nog gevonden worden.,,ik zie het als een uitdaging, een soort ontdekkingsreis. Een reis die wij samen met de bewonersorganisaties moeten maken. Door het Te Woon-concept is het van cruciaal belang om de inbreng van huurders in een VvE goed te regelen. Het is namelijk niet meer de verhuurder die bepaalt, maar de VvE. Belangrijk is dat huurders en kopers gelijkwaardig zijn. 6

7 Jan Hauwert wel een verklaring.,,aanvankelijk was het de bedoeling om het schip deels asbestvrij te maken en de rest van het asbest te isoleren. Exploitanten noemden dat zonde. Een verspilling van de potentiele mogelijkheden van het schip. Vandaar dat het gehele schip asbestvrij is gemaakt. Daarnaast wordt de wetgeving rond asbest steeds strenger. Ook dat heeft financiële gevolgen. Jan Hauwert De consternatie rond de ss Rotterdam noemt Jan Hauwert een hype.,,niemand weet wat de investering in het schip op de lange termijn zal opleveren. Je krijgt geen garantie. Vergeet niet dat corporaties steeds groter worden. De financiële sturing gaat meer en meer op die van een gewoon bedrijf lijken. Dan krijg je ook te maken met risicomanagement. Voor de enorm opgelopen kosten van de verbouwing van de ss Rotterdam heeft Een hot-item op het moment van dit gesprek is het ontslag van minister Vogelaar omdat haar partij, de PvdA, geen vertrouwen meer in haar heeft. Jan Hauwert is van mening dat de Vogelaaraanpak zo gek nog niet is en noemt haar vertrek zonde.,,minister Vogelaar heeft zich gefocust op bepaalde wijken. Kiezen betekent dat je anderen uitsluit. Ik denk dat zij daardoor vijanden heeft gemaakt. En ook communicatief had de minister de nodige problemen. Tot slot heeft Jan Hauwert nog een wens voor het nieuwe jaar.,,ik hoop dat de bewonersorganisaties gezond, kritisch en eigenwijs blijven. ADRESSEN VAN DE LEDEN VAN DE CONCERNPARTICIPATIERAAD WOONBRON VBC IJsselmonde, Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam ( ) Bewonersvereniging De Samenwerking, M.A. de Ruyterstraat 137, 3201 CK Spijkenisse ( ). VBC Prins Alexander, Einsteinplaats 575, 3069 TG Rotterdam ( ) Huurdersvereniging Delft, Artemisstraat 244a, 2624 ZW Delft ( ) Bewonersraad Woonbron Dordrecht, p/a M.H. Trompweg 254, 3317 BW Dordrecht Huurdersraad Woonbron Delfshaven, Pupillenstraat 56, 3023 VW Rotterdam Colofon: Dit is een speciale kerstuitgave van de leden van de Concernparticipatieraad Woonbron Oplage stuks. Layout en druk: Koroprint. Correspondentie adres: Kreileroord NB Rotterdam Telefoon

8 HET LAATSTE WOORD De Nederlandse Woonbond houdt onder de bezoekers van haar website een meningspeiling over actuele kwesties. Het is een trilema, waarbij kan worden gekozen uit drie stellingen. De uitslag wordt dan gepubliceerd in het maandblad Woonbondig met een reactie van een deskundige. We nemen dit artikel van Woonbondig over. verbouwing ss Rotterdam raakt grens van wat nog kan Maandag 4 augustus maakte de ss Rotterdam een glorieuze rentree in haar geboortestad. Het voormalige cruiseschip moet Rotterdam- Zuid extra smoel geven. De restauratie van de ss Rotterdam heeft Woonbron, de eigenaar van het schip, 170 miljoen euro gekost. Jan de Kraker, voorzitter van de Concernparticipatieraad van Woonbron, is enthousiast over de terugkeer, maar vindt dat het initiatief van Woonbron de grens raakt van wat nog kan. Enige jaren geleden dreigde het cruiseschip van de Holland Amerika Lijn de slopershamer tegen te komen. Dit leek een aantal geïnteresseerden, waaronder Woonbron, een slechte zaak in het licht van de geschiedenis van de ss Rotterdam en zijn bindingen met de havenstad. Besloten werd het schip aan te kopen, grondig te restaureren en het nieuwe functies te geven, waarbij onder meet het ROC mogelijkheden zager een opleidingsplaats voor jongeren onder te brengen. Verder gaat het dienst doen als hotel en restaurant. Helaas kreeg de restauratie, alle goede bedoelingen ten spijt, met veel tegenslag te maken. Grote hoeveelheden asbest en discussies bij de scheepswerven in Polen en Duitsland over de kosten hebben de investeringen omhoog gejaagd. De (toen) laatste cijfers geven aan dat het om ongeveer 170 miljoen euro investeringkosten gaat. Vanaf het begin van de besluitvorming zijn wij als huurdersvertegenwoordigers geïnformeerd over de gang van zaken. Een aantal keren is ons advies gevraagd. Wij hebben grote twijfels geuit en ons afgevraagd of dit wellicht een fiasco ging worden. In de diverse overleggen met de directie van Woonbron zijn wij uiteindelijk akkoord gegaan, nadat de directie ons de garantie gaf dat de kosten niet afgewenteld zouden worden op de huurders. Daar was ook geen reden voor, gezien de vermogenspositie van Woonbron en het feit dat de kosten ondergebracht worden in een zelfstandige dochtermaatschappij met een eigen exploitatiebegroting. Woonbron treedt nu op als voorfinancier. De verwachting is dat een sluitende exploitatie kan worden gecreëerd. Uit de reacties op de Woonbondsite blijkt dat 17% van de 88 mensen die heeft gereageerd helemaal achter deze operatie staat, dat 43% twijfels heeft en dat 40% ronduit tegen is. Persoonlijk begrijp ik de teneur van de reacties, in de vorm van twijfels en afwijzingen. Deze twijfels heb ik ook in mijn omgeving vernomen, totdat het schip in Rotterdam afgemeerd werd en er een vorm van enthousiasme is ontstaan, die alle discussie in de pers deed verstommen. De conclusie kan worden getrokken dat een meerderheid van de regionale bevolking zich kan vinden in de stappen die zijn genomen en het belang voor de stad is gaan inzien. Wij worden als huurders geconfronteerd met corporaties die onder politieke druk wegen gaan bewandelen om hun maatschappelijke activiteiten inhoud te geven. Wat er met de ss Rotterdam is gebeurd raakt de grens van wat nog kan. Daarom een advies aan collegahuurdersorganisaties: wees op uw hoede! De primaire taak van woningcorporaties blijft tenslotte het voorzien in de sociale huisvesting. Jan de Kraker. 8

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2008 2009 BEWONERSRAAD WOONBRON DORDRECHT + Concernparticipatieraad Woonbron bewonersraad woonbron Dordrecht December 2008 Alle ogen op de toekomst De Bewonersraad heeft dit jaar de prioriteit gelegd bij

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2008 2009 Huurdersvereniging Delft + Concernparticipatieraad Woonbron huurdersvereniging delft December 2008 Van de voorzitter Beste lezers we gaan nu naar de kerstdagen en de jaarwisseling toe, de zogenaamde

Nadere informatie

Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2013

Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2013 Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2013 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave 1. Samenstelling Concernparticipatieraad Woonbron 3 2. Kader Bewonersparticipatie 4 3. Vergaderingen CPRW 4 4. Activiteiten/

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2008 2009 + Concernparticipatieraad Woonbron VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES Prins Alexander December 2008 VAN DE REDACTIE In deze donkere dagen van december ligt weer het kerstnummer van de VBC voor u,

Nadere informatie

bewonersraad Woonbron delfshaven + Concernparticipatieraad Woonbron

bewonersraad Woonbron delfshaven + Concernparticipatieraad Woonbron 2009 2010 bewonersraad Woonbron delfshaven + Concernparticipatieraad Woonbron December 2009 samenwerking met de bewonersraad delfshaven In het begin van het jaar heeft Woonbron Delfshaven een aantal prestatieafspraken

Nadere informatie

Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2014

Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2014 Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave 1. Samenstelling Concernparticipatieraad Woonbron 3 2. Kader Bewonersparticipatie 4 3. Vergaderingen CPRW 4 4. Activiteiten/

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2009 2010 BEWONERSRAAD WOONBRON DORDRECHT + Concernparticipatieraad Woonbron bewonersraad woonbron Dordrecht December 2009 DE BEWONERSRAAD WOONBRON DORDRECHT blikt terug op 2009 en kijkt vooruit naar 2010.

Nadere informatie

Concernparticipatieraad Woonbron (CPRW)

Concernparticipatieraad Woonbron (CPRW) Concernparticipatieraad Woonbron (CPRW) Jaarverslag 2016 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. BELANGENBEHARTIGING HUURDERS 3 2.1 Doel CPRW 3-4 2.2 Samenstelling CPRW 4 3. WETTELIJK KADER BEWONERSPARTICIPATIE

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2009 2010 Vereniging Bewonersorganisatie Delft + Concernparticipatieraad Woonbron Vereniging B e w o n e r s o r g a n i s at i e Delft December 2009 Het delftse gebeuren Woonbron Delft timmert aardig

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron. VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE December 2008

+ Concernparticipatieraad Woonbron. VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE December 2008 2008 2009 + Concernparticipatieraad Woonbron VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE December 2008 VAN DE REDACTIE Voor u ligt weer een gecombineerd Kerstbewonersblad. Evenals vorige jaren bestaat dit

Nadere informatie

15 jaar Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2015

15 jaar Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2015 15 jaar Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenbehartiging huurders 3 2.1. Doel CPRW 3 2.2. Samenstelling CPRW 4 3. Wettelijk kader Bewonersparticipatie

Nadere informatie

BEWONERSRAAD WOONBRON DELFSHAVEN. + Concernparticipatieraad Woonbron

BEWONERSRAAD WOONBRON DELFSHAVEN. + Concernparticipatieraad Woonbron BEWONERSRAAD WOONBRON DELFSHAVEN + Concernparticipatieraad Woonbron 2010 2011 Bewonersraad Delfshaven vreest verslechtering woonmarkt 70 procent onder de armoedegrens. Daar maken we ons wel zorgen over.

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2007 2008 Huurdersvereniging Delft + Concernparticipatieraad Woonbron huurdersvereniging delft December 2007 We koesteren onze actieve bewoners Op het vlak van bewonersparticipatie doen we als Woonbron

Nadere informatie

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie Bewonersparticipatie Betrokken zijn bij uw buurt en wijk. U toch ook? In samenwerking met bewoners, gemeente Schiedam en andere partners werkt Woonplus aan de verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2009 2010 + Concernparticipatieraad Woonbron VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES Prins Alexander December 2009 VAN DE REDACTIE Voor u ligt weer een gecombineerd Kerstbewonersblad. Evenals vorige jaren bestaat

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen Actieplan 2016-2018 Huurders Belangen Vereniging Samen sterk in wonen Inhoud: 1. Inleiding Pag. 3 2. Visie & uitdaging Pag. 4 3. Organisatie Pag. 5 4. Werkpunten 2016/2018 Pag. 6 en 7 Samen sterk in wonen,

Nadere informatie

Concept advies Participatie

Concept advies Participatie John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum november 2011 Concept advies Participatie Inleiding Op 18 oktober 2011 is een groep van 21 huurders van Lefier van start gegaan om in een

Nadere informatie

JAARPLAN 2014 SAMEN STREVEN NAAR BETER WONEN

JAARPLAN 2014 SAMEN STREVEN NAAR BETER WONEN JAARPLAN 2014 SAMEN STREVEN NAAR BETER WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2014 Pagina 2 Jaarplan HVO 2014 Inhoud Voorblad 1 Inhoud...

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2015 Pagina 2 Jaarplan HVO 2015 Inhoud Inhoud... 2 Speerpunten...

Nadere informatie

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden?

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden? 2014Z05130 Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over woningcorporaties die de huurprijs van sociale huurwoningen fors verhogen (ingezonden 20 maart 2014). Vraag

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Dag van de energie 8 oktober 2009, Den Haag

Dag van de energie 8 oktober 2009, Den Haag Symposium Dag van de energie 8 oktober 2009, Den Haag Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam Telefoon (020) 5517700 Telefax (020) 5517799 E-mail: scholing@woonbond.nl www.woonbond.nl/symposia Symposium

Nadere informatie

Reactie de Woningstichting op advies milieubeleidsbeleidsplan

Reactie de Woningstichting op advies milieubeleidsbeleidsplan Reactie de Woningstichting op advies milieubeleidsbeleidsplan 2013-2017 Inleiding In juli 2012 heeft de Woningstichting aan de bewonerscommissies en de huurders formeel advies gevraagd over het ondernemingsplan

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Nieuwe huurdersvereniging

Nieuwe huurdersvereniging Nieuwe huurdersvereniging Woningbouwvereniging Reeuwijk 8 juni 2015 9-6-2015 1 Even voorstellen! 2 Waarom vinden we dat er een huurdersvereniging moet komen? Belangen behartiging van de huurders. Samen

Nadere informatie

Bewonersraad Patroc JAARVERSLAG Bewonersraad - Jaarverslag

Bewonersraad Patroc JAARVERSLAG Bewonersraad - Jaarverslag Bewonersraad Patroc JAARVERSLAG 2007 Bewonersraad - Jaarverslag 2007 1 Inhoud Voorwoord 3 Werken aan een Samenwerkingsovereenkomst 4 Bewonersparticipatie bij Rochdale 5 Werken met Verenigingen van Eigenaren

Nadere informatie

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Agenda Welkom Opening door wethouder van Wonen, mevrouw Van Vroonhoven Presentatie: achtergronden prestatieafspraken Korte pauze Wat is uw mening over: - betaalbaarheid

Nadere informatie

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Participatie en zelfbeheer ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Woningwet 2015 Woonvisie & prestatieafspraken Verandering in relatie huurdersorganisatie, woningcorporatie en gemeente Woonvisie en prestatieafspraken:

Nadere informatie

VOORBEELD. Huurders en asbest. Informatie en tips voor individuele huurders. en bewonersorganisaties. Eerste druk, augustus 2013

VOORBEELD. Huurders en asbest. Informatie en tips voor individuele huurders. en bewonersorganisaties. Eerste druk, augustus 2013 Huurders en asbest Informatie en tips voor individuele huurders en bewonersorganisaties Eerste druk, augustus 2013 HUURDERS EN ASBEST Informatie en tips voor individuele huurders en bewonersorganisaties

Nadere informatie

Huurders Netwerk Mitros Jaarverslag 2014

Huurders Netwerk Mitros Jaarverslag 2014 Huurders Netwerk Mitros Jaarverslag 2014 Utrecht, februari 2015 Marnixlaan 170-172 3552 HH Utrecht, info@huurdersnetwerkmitros.nl, 030-242 16 88 1 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 3 2. Betaalbaarheid... 4 3.

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Energiebesparing! Waarom Energielabel en WWS Woonlastenwaarborg Pilot Noord

Energiebesparing! Waarom Energielabel en WWS Woonlastenwaarborg Pilot Noord 18 mei 2010, Stichting Huurdersraad Spijkenisse Energiebesparing! Waarom Energielabel en WWS Woonlastenwaarborg Pilot Noord Jaap van Leeuwen Energieconsulent Nederlandse Woonbond Waarom energie besparen?

Nadere informatie

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode Concept Beleidsplan 2014-2018 Huurdersvereniging Brederode 1 1. Voorwoord In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan

Nadere informatie

Beste leden van de Huurderskoepels,

Beste leden van de Huurderskoepels, Beste leden van de Huurderskoepels, Op maandag 16 maart heb ik u het definitieve huurverhogingsvoorstel voor 2015 gedaan. Dit naar aanleiding van onze discussie op 9 maart jl. waarin wij een concept-voorstel

Nadere informatie

JAARGANG 14 NUMMER 4 - DECEMBER 2008 1

JAARGANG 14 NUMMER 4 - DECEMBER 2008 1 JAARGANG 14 NUMMER 4 - DECEMBER 2008 1 STEDELIJK OVERLEG KOMMISSIES BO-EX Secretariaat Wittevrouwensingel 1 3581 GA Utrecht tel: 030-2361 812 www.stokachterdedeur.nl e-mail: stok@stade.nl INHOUD VAN DIT

Nadere informatie

Activiteitenplan VHB 2014

Activiteitenplan VHB 2014 Activiteitenplan VHB 2014 De Vereniging HuurdersBelangen (VHB) heeft tot taak: het behartigen van de belangen van de huurder die in een woning van de Alliantie regio Amersfoort woont. Wat zijn de belangen

Nadere informatie

De Algemene Leden Vergadering heeft besloten de werkgroep participatie op te richten. De opdracht aan de werkgroep is door het bestuur geformuleerd:

De Algemene Leden Vergadering heeft besloten de werkgroep participatie op te richten. De opdracht aan de werkgroep is door het bestuur geformuleerd: RAPPORT WERKGROEP PARTICIPATIE 1. Opdracht werkgroep De Algemene Leden Vergadering heeft besloten de werkgroep participatie op te richten. De opdracht aan de werkgroep is door het bestuur geformuleerd:

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Vanbelang. Belanghoudersbulletin december 2009

Vanbelang. Belanghoudersbulletin december 2009 Vanbelang Belanghoudersbulletin december 2009 St. Joseph wil van belanghouders input krijgen voor het beleid dat ze formuleert. Belanghouders weten wat er speelt, wat er leeft en wat de opgave is! 02 Vanbelang

Nadere informatie

Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam - Tel. 010-479 34 08 - www.hnrotterdam.nl - E-mail ier.vbc@wxs.nl Werkplan 2007/2008

Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam - Tel. 010-479 34 08 - www.hnrotterdam.nl - E-mail ier.vbc@wxs.nl Werkplan 2007/2008 Werkplan 2007/2008 HuurdersNetwerk Rotterdam Kreileroord 222 3079 NB Rotterdam 0. Inleiding Het Huurdersnetwerk Rotterdam (HNR) heeft voor de activiteiten van 2007 en 2008 een werkplan opgesteld. Dit werkplan

Nadere informatie

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel 19 april 2010, HBV Maaskant Nieuwe woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel) en het energielabel Susan Huijbregts Campagnemedewerker energieteam Waarom energie besparen? Woonlasten verlagen (de afgelopen

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

Toppositie Randstad in het geding

Toppositie Randstad in het geding Vergeten woningmarktdossier zorgt voor grote problemen Toppositie Randstad in het geding NVM introduceert WoningVoorraadMeter Nieuwegein, 4 juli De prijs van de gemiddelde verkochte woning in Nederland

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op 17 februari 2015 Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Huurwoningen XXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat?

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Nieuwezijds Voorburgwal 21- I 1012 RC Amsterdam tel. 020-625 80 46 e-mail: info@huurdersymere.amsterdam website: www.huurdersymere.amsterdam Huurders Ymere

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron. VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE December 2009

+ Concernparticipatieraad Woonbron. VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE December 2009 2009 2010 + Concernparticipatieraad Woonbron VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE December 2009 VAN DE REDACTIE Voor u ligt weer een gecombineerd Kerstbewonersblad. Evenals vorige jaren bestaat het

Nadere informatie

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen.

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Jaargang 8, nummer 1 Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Twee leden van het bestuur van het LHP zijn

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER Start: 15 maart 2005 Jaargang 11 - nummer 1, september 2015 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER Jubileum Prins Alexander zie pagina 7 Bloemetje voor

Nadere informatie

Aan de leden. Bijlage 5. Jaarplan 2017 Samen Sterk

Aan de leden. Bijlage 5. Jaarplan 2017 Samen Sterk Aan de leden Bijlage 5 Jaarplan 2017 Samen Sterk Secretariaat: Jacques Tatistrook 39 2726 TP Zoetermeer T (79) 331 98 84 (tussen 19.00 en 22.00 uur) E mail@destroken.nl W www.destroken.nl Banknummer: NL59INGB0009562382

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging De Stroken PRESENTATIE HUURBELEID 2016-2017 Tekst: Powerpoint: Richard Leentvaar Tom van Agen Huurbeleid over de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw De opgave is groot De Rijksoverheid streeft naar een energieneutrale bebouwde omgeving in 2050. Op weg daar naar toe is de ambitie

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2017

ACTIVITEITENPLAN 2017 HUURDERSNETWERK MITROS ACTIVITEITENPLAN 2017 Januari 2017 1 - Inleiding In 2016 heeft HNM zich nadrukkelijk gepresenteerd. Op diverse manieren. Dat doen we ook in 2017, maar we zetten er wel wat tandjes

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Werkplan Accio 2017 (2018)

Werkplan Accio 2017 (2018) Werkplan Accio 2017 (2018) Voorwoord 1. Accio: ontwikkeling van de vereniging 2. Participatie: beïnvloeden van woonbeleid 3. Bestuur en besturing: werken aan goed bestuur 4. Communicatie en relatie: contact,

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Maatschappelijke aandeelhouders Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Debatstuk GroenLinks Nijmegen Pepijn Boekhorst Juni 2014 Woningcorporaties,

Nadere informatie

Verenigingsplan

Verenigingsplan HUURDERSVERENIGING PATRIMONIUM VEENENDAAL Verenigingsplan 2016 2020 Samen staan we sterk 29 april 2016 1 1. Inleiding 2015 was een belangrijk jaar voor de volkshuisvesting en vooral voor huurdersorganisaties.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 2900 Fax 020 552 3223 www.amsterdam.n College van B&W Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM Aan

Nadere informatie

Stichting Huurdersbelangen Jaarverslag 2012 de Duinstreek

Stichting Huurdersbelangen Jaarverslag 2012 de Duinstreek Jaarverslag 2012 Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Overleg huurbeleid 3. Overleg energiebeleid 4. Serviceabonnement 5. SHD Jaarvergadering 6. De bewonerscommissies

Nadere informatie

Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere. Raad van Bestuur Ymere t.a.v. de heer R. Steenbeek Postbus CK Amsterdam Datum: 18 april 2013

Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere. Raad van Bestuur Ymere t.a.v. de heer R. Steenbeek Postbus CK Amsterdam Datum: 18 april 2013 Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere Aan: Raad van Bestuur Ymere t.a.v. de heer R. Steenbeek Postbus 2412 1000 CK Amsterdam Datum: 18 april 2013 Onderwerp: Advies voorgenomen fusie Ymere en de Woningbouw

Nadere informatie

Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013

Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013 Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013 Welkom allemaal! Om te beginnen fantastisch dat we met zo n grote groep en uit diverse geledingen hier bij elkaar zijn

Nadere informatie

ENERGIE BESPARING IN DE AMERSFOORTSE HUURSECTOR

ENERGIE BESPARING IN DE AMERSFOORTSE HUURSECTOR ENERGIE BESPARING Energiebesparing huurwoningen Amersfoort terugblik en vooruitblik Donderdag 16 oktober 2014 WELKOM! IN DE UTRECHTSE HUURSECTOR ACHTERGROND VAN DEZE AVOND www.stookjerijk.nl Samenwerking

Nadere informatie

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014 Verkoop van huurwoningen De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen Derde (geheel herziene) druk, april 2014 VERKOOP VAN HUURWONINGEN De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS VERHALEN ACHTER DE CIJFERS Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid Eva de Bakker, beleidsmedewerker April 2015 2 INHOUD INHOUD Inleiding 4 Huurverhogingen 5 Het onderzoek 6 De resultaten 7 Voorstellen 9 Bijlage:

Nadere informatie

Visie bewonersparticipatie in gemengde complexen bij Eigen Haard

Visie bewonersparticipatie in gemengde complexen bij Eigen Haard Visie bewonersparticipatie in gemengde complexen bij Eigen Haard 1 Inleiding Steeds meer woningen van Eigen Haard bevinden zich in Verenigingen van Eigenaars (VvE s). Door het actieve verkoopbeleid van

Nadere informatie

De rol van huurdersorganisaties in de woningwet' WoONcongres, 7 april 2016

De rol van huurdersorganisaties in de woningwet' WoONcongres, 7 april 2016 De rol van huurdersorganisaties in de woningwet' WoONcongres, 7 april 2016 Guus Terlingen (FRAEY) en Maarten Groen (Woonbond Kennis- en Adviescentrum) Vandaag De Woningwet over de invloed van huurders

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER. + Concernparticipatieraad Woonbron

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER. + Concernparticipatieraad Woonbron VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER + Concernparticipatieraad Woonbron 2010 2011 VAN DE REDACTIE Dit laatste nummer van het VBCbewonersblad is, evenals de voorgaande Kerstuitgaven, weer een gezamenlijk

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Minder geld, meer initiatief!

Minder geld, meer initiatief! AB 12 Minder geld, meer initiatief! Voorzitter, Bezuinigingen, crisis, forse tekorten minder geld maar verplichtingen te over. Het komt, zeker nu, op eigen initiatief en inventiviteit aan. Niet meer de

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Stookjerijk2015 Apeldoorn Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Onderdelen presentatie Doel Stookjerijk Beleid SER akkoord 2013 Actuele

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Eerste druk, mei 2015 WONINGWET 2015 Eerste druk, mei 2015 2015 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

Notitie. Aanbevelingen Voor elk onderwerp beschrijven we onze aanbevelingen vanuit de vragen: Wat? Waarom? Wanneer? Wie? Hoe?

Notitie. Aanbevelingen Voor elk onderwerp beschrijven we onze aanbevelingen vanuit de vragen: Wat? Waarom? Wanneer? Wie? Hoe? Notitie kenmerk V17.0252.RZ betreft conclusies en aanbevelingen bij het rapport Door en voor huurders aan bestuur Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf, t.a.v. de heer Jacques Zegveld, voorzitter

Nadere informatie

Tekst en uitleg van de Wet op het overleg huurders verhuurder

Tekst en uitleg van de Wet op het overleg huurders verhuurder De Overlegwet Tekst en uitleg van de Wet op het overleg huurders verhuurder Vijftiende (gewijzigde en herziene) druk, augustus 2015 DE OVERLEGWET Vijftiende druk, augustus 2015 2015 Nederlandse Woonbond

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden Stichting Studenten Huisvesting, hierin vertegenwoordigd door de bestuurder, hierna te noemen "de SSH" en Bewonersoverleg Koepel SSH, hierin vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z01227

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Nr. 2013-99 Vragen van raadslid Frits Schoenmaker (SP), over Huurverhogingen n.a.v. WSW-rapport,

Nadere informatie

SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2016

SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2016 SECRETARIEEL JAARVERSLAG 16 Het beleid van WijWonen voor het jaar 16 is voor het eerst opgesplitst in twee onderdelen: de algemene visie en doel van de huurdersorganisatie en zaken waarop gefocust wordt

Nadere informatie

De schaal van de woningcorporaties in overeenstemming brengen met de schaal van de regionale woningmarkt.

De schaal van de woningcorporaties in overeenstemming brengen met de schaal van de regionale woningmarkt. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Besluit tot aanwijzing gebied regio s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam als kernwerkgebied voor de woningcorporaties Te besluiten om 1. Kennis te nemen van de voorlopige

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie