bewonersraad Woonbron delfshaven + Concernparticipatieraad Woonbron

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bewonersraad Woonbron delfshaven + Concernparticipatieraad Woonbron"

Transcriptie

1 bewonersraad Woonbron delfshaven + Concernparticipatieraad Woonbron December 2009

2 samenwerking met de bewonersraad delfshaven In het begin van het jaar heeft Woonbron Delfshaven een aantal prestatieafspraken gemaakt met de bewonersraad van Delfshaven. Zo hebben we afgesproken dat we vier keer per jaar overleg hebben over onderwerpen als onderhoud, onze dienstverlening, ons beleid en over de toekomst van de wijk. Verder houden we elkaar op de hoogte van alle activiteiten in de wijk en weten we elkaar snel te vinden als het nodig is. Zo is het schotelantenne beleid een onderwerp van gesprek geweest na klachten van bewoners. Maar ook het aanpakken van Lian van der Horst overlast, het jongerenbeleid, het verkopen van woningen en ons toewijzingsbeleid is regelmatig besproken. Woonbron vind het belangrijk dat bewoners meedenken en meebeslissen in zaken die het woonplezier aangaan. We begrijpen dat bewoners op het ene moment kritische klant zijn en op het andere moment de klant is die met ons meedenkt of signalen afgeeft dat het beter kan. Voor de bewoners die in de bewonersraad zitten en de samenwerkingovereenkomst hebben getekend gaat het vooral over het meedenken en meebeslissen, we zijn partners in het werken aan de kwaliteit van het wonen en de leefbaarheid van buurten en wijken. Voor een goede samenwerking is het nodig dat je vertrouwen in elkaar hebt, dat je elkaar informeert en vooral dat je belangrijke beslissingen altijd in goed overleg neemt. Ik spreek dan ook graag mijn waardering uit voor alle bewoners die zich via het bewonersplatform, bewonersorganisatie en bewonersraad al jaren belangeloos inzetten voor uw belangen. Mijn ervaring is dat er een groot wederzijds vertrouwen is, we hebben een gezamenlijk belang en dezelfde passie voor de wijk en de bewoners. In de samenwerkingsovereenkomst die we begin oktober 2009 hebben ondertekend is met elkaar afgesproken waar we elkaar over informeren, bij welke onderwerpen elkaars advies nodig is en wanneer er instemming van beide partijen gevraagd wordt. Als Woonbron bijvoorbeeld het service pakket wil veranderen dan hebben we instemming nodig van de bewonersraad. Ik heb 4 keer per jaar overleg met de bewonersraad en onze regisseurs beheer hebben regelmatig overleg met bewonersgroepen in de wijk. In de wijk oud Mathenesse is dit: mevrouw Marjan van der Zweep. In de wijk het Nieuwe westen is dit: mevrouw Mieke Plaatzer. In de wijk Delfshaven is dit: de heer Rikko Bulten. In de wijk Schiemond is dit: de heer Necati Akcahuseyin. Heeft u vragen, wilt u informatie of wilt u ook meedenken /meepraten over de toekomst van uw wijk of buurt neem dan gerust contact op met de regisseur beheer van Woonbron of met de bewonersraad. Lian van der Horst 2

3 Deze cryptokruis is een combinatie van cryptogram en kruiswoordpuzzel. De cryptische omschrijvingen zijn vet gedrukt. Als u de puzzel hebt opgelost, brengt u de gevraagde letters in de genummerde vakjes over naar de oplossingsbalk. Schrijf het woord dat u daar krijgt op een briefkaart met uw naam en adres en stuur die voor 31 januari 2010 naar de CPRW, Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam of stuur een naar: Onder de goede inzenders worden 3 cadeaubonnen verloot. 3

4 Nieuws uit overige gebieden afsluiting 2009 Ijsselmonde Het jaar 2009 loopt ten einde. Een goede gelegenheid om iedereen te bedanken voor de inzet en goede wil het afgelopen jaar, een beetje terug te blikken en wat vooruit te kijken. Maar op de eerste plaats natuurlijk iedereen fijne dagen te wensen bij het jaareinde, en veel gezondheid en alle goeds voor het jaar 2010 dat voor ons ligt. Tuinenhoven staat op de drempel van beginnen. Nog ingrijpender zijn alle renovaties. In de Sagenbuurt zijn we van start gegaan en aan de Heindijk. De Groene tuin is in voorbereiding evenals het complex 6-hoog. Voor sommigen gaat het niet hard genoeg en is er te weinig duidelijkheid. Maar laten we ons ook realiseren dat we hier een enorme klus aanpakken, die ook hard nodig is. Tegelijk proberen we er veel energiemaatregelen in mee te nemen, om het klimaat te redden maar ook de toekomstige energierekening wat omlaag te krijgen. IJsselmonde is een boeiende wijk. Erg groen en mooi, en met het openbaar vervoer toch ook weer zo dicht tegen de binnenstad. Populair maar de bewonerssamenstelling verandert er wel, en we moeten beter omgaan met ontsporende jeugd en mensen die het op eigen kracht niet redden. En juist daarin worden we stapje voor stapje ook beter, zijn wij dichtbij, thuis in de wijk. Is aan de Bovenstraat een project voor maatschappelijke opvang gerealiseerd en starten we elders een Kamers met Kansen project voor jongeren. Martien Kromwijk Het afgelopen jaar is er weer hard gewerkt. Veel ging er goed, maar niet alles. De SS Rotterdam zal binnenkort door iedereen te bezoeken zijn en hopelijk zal dat de schaduw wegnemen die velen bij dit project ervaren. Maar ondertussen is het gewone werk doorgegaan. Met tomeloze inzet. De nieuwbouw in Sportdorp mag er wezen. Verdere nieuwbouw in Groenenhagen/ IJsselmonde in het brandpunt van nieuwe ontwikkelingen: het nieuwe Stadionpark, verhuizing van het Maasstad ziekenhuis en herbestemming van het oude Clara. Zo veel kansen, zo veel te koesteren en te beschermen, zo veel zorgzaamheid nodig. Laten we het komend jaar het hoofd koel houden en het hart warm, dan komen we wel weer stappen verder. Martien Kromwijk Voorzitter Raad van Bestuur Woonbron. 4

5 Concernparticipatieraad Woonbron De gezamenlijke huurdersorganisaties Samenwerkend in een Koepel. Voorwoord bij het kerstnummer 2009 VAn de voorzitter Het was een bewogen jaar in corporatieland met vele crisissituaties en bemoeienissen van de zijde van de Rijksoverheid. Ook Woonbron bleef hierin niet gespaard als gevolg van de grote overschrijdingen in de verbouwkosten van de s.s. Rotterdam. Dit leidde ook tot forse kritiek uit de 2 e Kamer en dwong de Minister tot het nemen van maatregelen en in feite tot een ondertoezichtstelling en het aftreden van de Raad van Commissarissen, die verantwoordelijk werd gesteld voor het dreigende fiasco door de enorme overschrijdingen. Ook het geduld van de CPRW werd telkens op de proef gesteld en de vraag of wij nog steeds onze steun moesten geven aan de operatie, werd relevant. Toch hebben wij gemeend nog niet af te haken na de herhaalde toezeggingen van de Raad van Bestuur en ook verwoord in een 2-tal brieven aan onze huurders, dat de financiële gevolgen niet op de huurders worden afgewenteld. Wij hopen dat nu op korte termijn een einde komt aan alle onzekerheden. Inmiddels is er een nieuwe Raad van Commissarissen waarin wij 2 leden hebben voorgedragen. De installatie vond plaats op 2 oktober jl. Belangrijk voor de huurders en eigenaarbewoners zijn de voorgenomen energiebesparingsmaatregelen voor 2010 Jan de Kraker meteen investering van ongeveer 17 miljoen. In allerlei projecten binnen het concern. De doelstellingen zijn het beschermen van het milieu en beperking van de Woonlasten in een tijd van alsmaar stijgende energielasten. Wij hebben van harte het Convenant Duurzaamheid in 2008 samen met de Woonbond en de Stichting Natuur en Milieu ondertekend. De verwachting over de mogelijke huurverhoging 2010 is gunstig door de matige inflatie in De verhoging zal rond de 1% liggen. Wij blijven ons inzetten voor de betaalbaarheid van onze woningen (tevens een oertaak van de corporatie), goed onderhoud en bestrijding van overlast. Goede feestdagen en een gezond Namens het Bestuur, Jan de Kraker 5

6 Beslis mee over uw woonomgeving! Huurders krijgen stemrecht in Vereniging van Eigenaars Koop en huur wordt steeds meer gemengd. Woonbron verkoopt veel woningen, waardoor verenigingen van eigenaars ontstaan. Huurrecht en appartementsrecht zijn twee gescheiden werelden. Gangbaar is dat eigenaars de besluiten in een VvE nemen. Veel van die besluiten zijn van invloed op het woonplezier van alle bewoners, dus ook op dat van u! Is het dan niet veel logischer dat u dan zelf ook mag meebeslissen? Vandaar dat ook huurders stemrecht krijgen in de VvE. U wilt toch zelf ook zeggenschap hebben over uw woonplezier! Mark Bal Stemrecht geven aan huurders klinkt zo logisch en eenvoudig. Helaas bleek het in de praktijk wat knelpunten te veroorzaken. Allereerst natuurlijk de gescheiden wetgeving tussen koop en huur. De belangrijkste vraag is of alle huurdersbelangen vanuit de wet ook binnen een VvE ingepast konden worden. Dat is in elk geval gelukt. Samen met vertegenwoordigers van huurders en eigenaars is het model verder uitgewerkt. Een mooie mijlpaal is daarbij dat voortaan al het overleg tussen Woonbron en bewoners zal plaatsvinden, overleg waarbinnen huurders en eigenaars samen welkom zijn. Ook binnen de VBC geldt dat eigenaars mogen aansluiten. Ten slotte is het invoeren van deze wijziging voor Woonbron een ingrijpende verandering. Alle bewoners zullen bijvoorbeeld de VvE vergaderstukken gaan ontvangen. Daarin moeten de te nemen besluiten voor zowel huurders als eigenaars duidelijk zijn verwoord. Zorgvuldige communicatie blijft belangrijk en er is veel geleerd van de proeven die binnen Woonbron zijn gehouden Stemrecht in een VvE is mooi, maar nog niet voldoende. Ook de inzet van bewoners en leden van een bewonerscommissie blijft van groot belang. Het verschil zit alleen in de verbinding met de VvE. Leden van commissies worden door de VvE benoemd. Alle bewoners (huurders en eigenaars) kunnen daarover meestemmen. Bij een VvE wordt meestal gesproken over leefbaarheidscommissie, technische commissie en kascommisie. Zo kan het zijn dat (alle) leden van de bewonerscommissie door de vergadering benoemd worden als lid van de leefbaarheidscommissie. Maar de keuze voor een specifieke naam van een commissie is aan de bewoners. Het gaat erom dat dezelfde mensen, huurders én eigenaars, zich op dezelfde wijze blijven inzetten en mee kunnen helpen bij het maken van voorstellen en realiseren van ideeën. Zo kan iedereen zich blijven inzetten en een bijdrage leveren aan het woonplezier. Woonbron zal in de komende twee jaar in alle VvE s huurders stemrecht geven. Uiteraard zal Woonbron hier over informeren. Wilt u nu al meer weten? Op staat de uitgebreide brochure over Wonen in een VvE onder Ik heb een vraag Over huren. 6 Afbeelding stemrecht huurder en eigenaar

7 Bespaar energie met de Woonbond De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. Daarnaast helpt de Woonbond individuele huurders met problemen. Voor de Woonbond is energiebesparing ook in 2010 een topthema. De energienota liegt er tenslotte niet om en anders dan bij de huur is er geen toeslag om de pijn te verzachten. Isolatie en energiebesparing kunnen financieel daarom veel voordeel opleveren. De Woonbond, Aedes, minister Cramer van VROM en toenmalig minister Vogelaar van WWI hebben op 10 oktober 2008 hun handtekening gezet onder een Convenant Energiebesparing Corporatiesector. Woningcorporaties gaan samen met hun huurders en ondersteund door het Rijk aan de slag om een aantal zeer ambitieuze doelstellingen voor energiebesparing te realiseren. Uitgangspunt is dat energiebesparende maatregelen tot lagere woonlasten voor de huurders moeten leiden. Centraal in de aanpak staat dat het draagvlak onder huurders voor energiebesparing moet worden vergroot. Daartoe spreken de landelijke verenigingen van woningcorporaties (Aedes) en huurders (Woonbond) af dat huurders een woonlastenwaarborg krijgen. Dit is een garantie dat op wooncomplexniveau de verlaging van de maandelijkse energiekosten als gevolg van de energiebesparende maatregelen, groter is dan de huurverhoging. Huurders gaan er dus op vooruit, omdat hun woonlasten lager uitvallen. Aedes en de Woonbond hebben gekozen voor een unieke aanpak. Zij reiken de kaders aan, die lokaal door woningcorporaties en huurdersorganisaties worden ingevuld. Op lokaal niveau maken partijen afspraken over de aantallen woningen. Energiebus. Om huurdersorganisaties overal in het land de kans te bieden de energiezuinigheid, de kwaliteit van isolatie en installaties, en het binnenmilieu van woningcomplexen te laten onderzoeken, heeft de Woonbond de Energiebus. Van die inspectie wordt een rapport gemaakt, dat samen met de bewoners aan de verhuurder wordt gepresenteerd. De medewerkers van de Energiebus komen naar de bewoners toe en onderzoeken met een steekproef de woningen in de straat, buurt of het complex. Aan de hand van de klachten en opmerkingen én het energieverbruik gaat de Woonbond na hoe het ervoor staat met de isolatie, ventilatie en de (verwarmings) installatie. En of er nu eenvoudige maatregelen of ingrijpende verbouwingen nodig zijn: binnen enkele dagen is er een plan van aanpak met maatregelen om de woningen energiezuiniger en comfortabeler te maken. De medewerkers van de Energiebus gaan samen met de bewoners naar de verhuurder om de resultaten van het onderzoek te presenteren en de adviezen aan de verhuurder toe te lichten. Daarnaast geven ze tips voor een verdere aanpak van de problemen. Deze creatieve aanpak is ontwikkeld binnen de Ideeënbrouwerij Gouda. Voor positieve nieuwe projecten en ideeën kan men de site raadplegen. Kijk voor meer informatie op de website 7

8 HUURDERSLEDEN IN DE NIEUWE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WOONBRON Op 8 december heeft het bestuur tijdens een informele bijeenkomst nader kennis gemaakt met de nieuwe huurdersleden in de Raad van Commissarissen van Woonbron. Er werden goede afspraken gemaakt over de manier waarop wederzijds informatie wordt uitgewisseld. Het bestuur van de CPRW rekent op een goede samenwerking met Mieke Weterings en Ron de Haas. Ron de Haas en Mieke Weterings. ADRESSEN VAN DE LEDEN VAN DE CONCERNPARTICIPATIERAAD WOONBRON VBC IJsselmonde Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam ( ) Bewonersvereniging De Samenwerking M.A. de Ruyterstraat 137, 3201 CK Spijkenisse ( ) VBC Prins Alexander Niels Bohrplaats 536, 3068 JK Rotterdam ( ) Vereniging Bewonersorganisatie Delft Artemisstraat 244a, 2624 ZW Delft ( ) Bewonersraad Woonbron Dordrecht p/a M.H. Trompweg 254, 3317 BW Dordrecht Bewonersraad Woonbron Delfshaven Pupillenstraat 56, 3023 VW Rotterdam Colofon: Dit is een speciale kerstuitgave van de leden van de Concernparticipatieraad Woonbron Oplage stuks. De redactie neemt geen verantwoording voor geplaatste interviews. Layout en druk: Koroprint. Correspondentie adres: Kreileroord NB Rotterdam Telefoon

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2009 2010 BEWONERSRAAD WOONBRON DORDRECHT + Concernparticipatieraad Woonbron bewonersraad woonbron Dordrecht December 2009 DE BEWONERSRAAD WOONBRON DORDRECHT blikt terug op 2009 en kijkt vooruit naar 2010.

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2009 2010 Vereniging Bewonersorganisatie Delft + Concernparticipatieraad Woonbron Vereniging B e w o n e r s o r g a n i s at i e Delft December 2009 Het delftse gebeuren Woonbron Delft timmert aardig

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2009 2010 + Concernparticipatieraad Woonbron VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES Prins Alexander December 2009 VAN DE REDACTIE Voor u ligt weer een gecombineerd Kerstbewonersblad. Evenals vorige jaren bestaat

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron. VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE December 2009

+ Concernparticipatieraad Woonbron. VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE December 2009 2009 2010 + Concernparticipatieraad Woonbron VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE December 2009 VAN DE REDACTIE Voor u ligt weer een gecombineerd Kerstbewonersblad. Evenals vorige jaren bestaat het

Nadere informatie

Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2013

Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2013 Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2013 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave 1. Samenstelling Concernparticipatieraad Woonbron 3 2. Kader Bewonersparticipatie 4 3. Vergaderingen CPRW 4 4. Activiteiten/

Nadere informatie

Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2014

Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2014 Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave 1. Samenstelling Concernparticipatieraad Woonbron 3 2. Kader Bewonersparticipatie 4 3. Vergaderingen CPRW 4 4. Activiteiten/

Nadere informatie

BEWONERSRAAD WOONBRON DELFSHAVEN. + Concernparticipatieraad Woonbron

BEWONERSRAAD WOONBRON DELFSHAVEN. + Concernparticipatieraad Woonbron BEWONERSRAAD WOONBRON DELFSHAVEN + Concernparticipatieraad Woonbron 2010 2011 Bewonersraad Delfshaven vreest verslechtering woonmarkt 70 procent onder de armoedegrens. Daar maken we ons wel zorgen over.

Nadere informatie

Concernparticipatieraad Woonbron (CPRW)

Concernparticipatieraad Woonbron (CPRW) Concernparticipatieraad Woonbron (CPRW) Jaarverslag 2016 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. BELANGENBEHARTIGING HUURDERS 3 2.1 Doel CPRW 3-4 2.2 Samenstelling CPRW 4 3. WETTELIJK KADER BEWONERSPARTICIPATIE

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2007 2008 Huurdersvereniging Delft + Concernparticipatieraad Woonbron huurdersvereniging delft December 2007 We koesteren onze actieve bewoners Op het vlak van bewonersparticipatie doen we als Woonbron

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2008 2009 + Concernparticipatieraad Woonbron BEWONERSvereniging de samenwerking December 2008 Bewonersvereniging De Samenwerking. Van het Bestuur Het is ons een genoegen stil te staan bij een aantal belangrijke

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER. + Concernparticipatieraad Woonbron

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER. + Concernparticipatieraad Woonbron VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER + Concernparticipatieraad Woonbron 2010 2011 VAN DE REDACTIE Dit laatste nummer van het VBCbewonersblad is, evenals de voorgaande Kerstuitgaven, weer een gezamenlijk

Nadere informatie

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel 19 april 2010, HBV Maaskant Nieuwe woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel) en het energielabel Susan Huijbregts Campagnemedewerker energieteam Waarom energie besparen? Woonlasten verlagen (de afgelopen

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2008 2009 BEWONERSRAAD WOONBRON DORDRECHT + Concernparticipatieraad Woonbron bewonersraad woonbron Dordrecht December 2008 Alle ogen op de toekomst De Bewonersraad heeft dit jaar de prioriteit gelegd bij

Nadere informatie

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter-woning

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter-woning Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.7.90 Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter-woning bronnen aedes.nl, Kamer neemt wetsvoorstel energieprestatievergoeding

Nadere informatie

Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen

Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen Stichting Woningbouw Slochteren, Stichting Bewonersraad Slochteren 1. Doelstelling, aanpak en reikwijdte 1.1 De overeenkomst richt zich op het bereiken

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2008 2009 Huurdersvereniging Delft + Concernparticipatieraad Woonbron huurdersvereniging delft December 2008 Van de voorzitter Beste lezers we gaan nu naar de kerstdagen en de jaarwisseling toe, de zogenaamde

Nadere informatie

Energiebesparing! Waarom Energielabel en WWS Woonlastenwaarborg Pilot Noord

Energiebesparing! Waarom Energielabel en WWS Woonlastenwaarborg Pilot Noord 18 mei 2010, Stichting Huurdersraad Spijkenisse Energiebesparing! Waarom Energielabel en WWS Woonlastenwaarborg Pilot Noord Jaap van Leeuwen Energieconsulent Nederlandse Woonbond Waarom energie besparen?

Nadere informatie

Dag van de energie 8 oktober 2009, Den Haag

Dag van de energie 8 oktober 2009, Den Haag Symposium Dag van de energie 8 oktober 2009, Den Haag Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam Telefoon (020) 5517700 Telefax (020) 5517799 E-mail: scholing@woonbond.nl www.woonbond.nl/symposia Symposium

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER Jaargang 7 - nummer 1, oktober 2011 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER Doe mee aan de actie Beste Buur zie pag. 6 Stekkenmarkt in de Grasbuurt pagina 4 Nieuws uit Tuinstad Zuid pagina 3 VAN

Nadere informatie

15 jaar Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2015

15 jaar Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2015 15 jaar Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenbehartiging huurders 3 2.1. Doel CPRW 3 2.2. Samenstelling CPRW 4 3. Wettelijk kader Bewonersparticipatie

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron BEWONERSRAAD WOONBRON DORDRECHT BEWONERSRAAD WOONBRON DORDRECHT + Concernparticipatieraad Woonbron 2010 2011 Samenwerking met Woonbron verloopt steeds beter door Dik Vuik Een wooncorporatie als Woonbron

Nadere informatie

Energiebesparing. Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties

Energiebesparing. Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Energiebesparing Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Eerste druk, november 2007 ENERGIEBESPARING Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Eerste druk, november 2007 2007, Nederlandse

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen Actieplan 2016-2018 Huurders Belangen Vereniging Samen sterk in wonen Inhoud: 1. Inleiding Pag. 3 2. Visie & uitdaging Pag. 4 3. Organisatie Pag. 5 4. Werkpunten 2016/2018 Pag. 6 en 7 Samen sterk in wonen,

Nadere informatie

ENERGIE BESPARING IN DE AMERSFOORTSE HUURSECTOR

ENERGIE BESPARING IN DE AMERSFOORTSE HUURSECTOR ENERGIE BESPARING Energiebesparing huurwoningen Amersfoort terugblik en vooruitblik Donderdag 16 oktober 2014 WELKOM! IN DE UTRECHTSE HUURSECTOR ACHTERGROND VAN DEZE AVOND www.stookjerijk.nl Samenwerking

Nadere informatie

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode Concept Beleidsplan 2014-2018 Huurdersvereniging Brederode 1 1. Voorwoord In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2017

ACTIVITEITENPLAN 2017 HUURDERSNETWERK MITROS ACTIVITEITENPLAN 2017 Januari 2017 1 - Inleiding In 2016 heeft HNM zich nadrukkelijk gepresenteerd. Op diverse manieren. Dat doen we ook in 2017, maar we zetten er wel wat tandjes

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan uitgangspunten vermeld die u terugvindt in de Statuten

Nadere informatie

VBC-BEWONERSBLAD VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE. paasbrunch. terug in. heindijk pagina 2 en 3. pagina 3 en 4 pagina 5 en 6

VBC-BEWONERSBLAD VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE. paasbrunch. terug in. heindijk pagina 2 en 3. pagina 3 en 4 pagina 5 en 6 Jaargang 15 - nummer 1, juni 2011 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD paasbrunch aan de heindijk pagina 2 en 3 terug in de tijd pagina 3 en 4 Energiebus op bezoek in tuinenhoven

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie Bewonersparticipatie Betrokken zijn bij uw buurt en wijk. U toch ook? In samenwerking met bewoners, gemeente Schiedam en andere partners werkt Woonplus aan de verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat

Nadere informatie

Hoe energiebesparende maatregelen realiseren? De procesaanpak vanuit bewonersperspectief Onno van Rijsbergen

Hoe energiebesparende maatregelen realiseren? De procesaanpak vanuit bewonersperspectief Onno van Rijsbergen Hoe energiebesparende realiseren? De procesaanpak vanuit bewonersperspectief Onno van Rijsbergen Adviseur woningkwaliteit Woonbond Kennis en Adviescentrum Nederlandse Woonbond De Woonbond bespaart Energiebus

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

hestia Doe mee met onze enquête en maak kans op een dinerbon! Hestia wil graag je mening horen!

hestia Doe mee met onze enquête en maak kans op een dinerbon! Hestia wil graag je mening horen! hestia Hestia is de vereniging van en voor huurders van Portaal Eemland in Amersfoort. Bewonersvereniging Hestia is een onafhankelijke en zelfstandige huurdersorganisatie. JUNI 2015 Hestia wil graag je

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030 Terugblik en vooruitblik Donderdag 4 juni 2015 WELKOM! ACHTERGROND VAN DEZE AVOND Samenwerking van diverse

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER Start: 15 maart 2005 Jaargang 11 - nummer 1, september 2015 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER Jubileum Prins Alexander zie pagina 7 Bloemetje voor

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Energiebesparing werkt!

Energiebesparing werkt! Energiebesparing werkt! Energiebesparing werkt! Inhoudsopgave 1. Goed voor milieu, portemonnee én wooncomfort 5 2. Stappenplan naar een energiezuinige woning 7 3. Hulp en advies van de Woonbond 9 4. Terugblik

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD. themabijeenkomst. Meld u aan voor de

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD. themabijeenkomst. Meld u aan voor de Jaargang 14 - nummer 2, 15 oktober 2010 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD Meld u aan voor de themabijeenkomst op 16 november 2010. Informatie op pagina 8 en 9 Met VBC naar de kerstmarkt

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

VBC-BEWONERSBLAD. thema-avond op 26 april 2012 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE. met elkaar voor veiligheid zie pagina 8

VBC-BEWONERSBLAD. thema-avond op 26 april 2012 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE. met elkaar voor veiligheid zie pagina 8 Jaargang 16 - nummer 1, april 2012 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD thema-avond op 26 april 2012 met elkaar voor veiligheid zie pagina 8 VAN DE REDACTIE Met grote vertraging is

Nadere informatie

Een bewonerscommissie Hoe werkt dat eigenlijk?

Een bewonerscommissie Hoe werkt dat eigenlijk? Een bewonerscommissie Hoe werkt dat eigenlijk? Als huurder kunt u meedenken en meebeslissen We vinden het belangrijk dat u zich als huurder thuis voelt in uw huis, uw woongebouw en in uw buurt. Daarom

Nadere informatie

u kunt er niet omheen

u kunt er niet omheen EPA-W Advies Het energielabel: u kunt er niet omheen Eigenaren van woningen zijn bij de verkoop of verhuur verplicht om een Energielabel te overhandigen aan de koper of huurder. Als erkend EPA-W Adviseur

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Bronnen: Linders, N.d. / Elan Wonen, 2014 / Eigen foto, 2014 KETENTEVREDENHEID DOOR KLANTSAMENWERKING

Bronnen: Linders, N.d. / Elan Wonen, 2014 / Eigen foto, 2014 KETENTEVREDENHEID DOOR KLANTSAMENWERKING Bronnen: Linders, N.d. / Elan Wonen, 2014 / Eigen foto, 2014 KETENTEVREDENHEID DOOR KLANTSAMENWERKING BEWONERSBETROKKENHEID BIJ RENOVATIEPROJECTEN MEREL PAALMAN 14-04-2015 INHOUD Aanleiding Probleemstelling

Nadere informatie

Rapportage Compliance-Assistance-activiteiten stimulering vervanging open verbrandingstoestellen. Datum 15 september 2010

Rapportage Compliance-Assistance-activiteiten stimulering vervanging open verbrandingstoestellen. Datum 15 september 2010 Rapportage Compliance-Assistance-activiteiten stimulering vervanging open verbrandingstoestellen Datum 15 Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Bouwen aan kwaliteit Rijnstraat 8 Postbus

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

VBC-BEWONERSBLAD VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE. Actie Beste Buurkind loopt nog door! (zie pagina 3)

VBC-BEWONERSBLAD VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE. Actie Beste Buurkind loopt nog door! (zie pagina 3) VAn De redactie In dit vierde nummer van ons bewonersblad vragen we u weer, zoals in de voorgaande jaren, of u aanwezig wilt zijn op de jaarlijkse themabijeenkomst van de VBC IJsselmonde en Woonbron IJsselmonde.

Nadere informatie

JAARGANG 14 NUMMER 4 - DECEMBER 2008 1

JAARGANG 14 NUMMER 4 - DECEMBER 2008 1 JAARGANG 14 NUMMER 4 - DECEMBER 2008 1 STEDELIJK OVERLEG KOMMISSIES BO-EX Secretariaat Wittevrouwensingel 1 3581 GA Utrecht tel: 030-2361 812 www.stokachterdedeur.nl e-mail: stok@stade.nl INHOUD VAN DIT

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2008 2009 + Concernparticipatieraad Woonbron VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES Prins Alexander December 2008 VAN DE REDACTIE In deze donkere dagen van december ligt weer het kerstnummer van de VBC voor u,

Nadere informatie

Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15

Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15 Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15 Agenda 1. Welkomstwoord voorzitter AH Woon. 2. Huurbeleid 2015 en verder 3. Wat heeft AH Woon gedaan 4. Pauze 5. Er

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

Een klacht? Daar komen we samen vast wel

Een klacht? Daar komen we samen vast wel Een klacht? Daar komen we samen vast wel uit. De medewerkers van Groninger Huis doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig ervaren de meeste huurders dat ook zo en krijgen

Nadere informatie

Concept advies Participatie

Concept advies Participatie John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum november 2011 Concept advies Participatie Inleiding Op 18 oktober 2011 is een groep van 21 huurders van Lefier van start gegaan om in een

Nadere informatie

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden Jaarplan 2016 concept HBV Leiden CONCEPT Jaarplan HBV Leiden 2016 1 Actuele ontwikkelingen Nieuwe Woningwet De nieuwe Woningwet heeft grote impact op de corporaties. De corporatie moet zich richten op

Nadere informatie

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT VAN DOM-STAD NAAR NOM-STAD? Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030? Dinsdag 26 mei 2015 WELKOM! LANDELIJK Convenant uit 2012; Woonbond,

Nadere informatie

Energie besparen in uw huis

Energie besparen in uw huis > www.vrom.nl Energie besparen in uw huis Met energiepremie en EPA-advies Energie besparen in uw huis Een comfortabel huis en toch een lagere energierekening? Dat kan prima als u energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

Deze situatie leidt tot de volgende vragen van de Partij voor de Dieren aan het College:

Deze situatie leidt tot de volgende vragen van de Partij voor de Dieren aan het College: Artikel 38 VRAGEN Datum: 30 januari 2016 Onderwerp: energieverlies door niet gesloten winkeldeuren INLEIDING: Het valt de Partij voor de dieren op dat in Gouda veel winkeliers nog altijd een opendeurenbeleid

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam - Tel. 010-479 34 08 - www.hnrotterdam.nl - E-mail ier.vbc@wxs.nl Werkplan 2007/2008

Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam - Tel. 010-479 34 08 - www.hnrotterdam.nl - E-mail ier.vbc@wxs.nl Werkplan 2007/2008 Werkplan 2007/2008 HuurdersNetwerk Rotterdam Kreileroord 222 3079 NB Rotterdam 0. Inleiding Het Huurdersnetwerk Rotterdam (HNR) heeft voor de activiteiten van 2007 en 2008 een werkplan opgesteld. Dit werkplan

Nadere informatie

De huurder in een VVE

De huurder in een VVE De huurder in een VVE in vogelvlucht Huurdersvereniging Staedion Huurdersvereniging Staedion 1 Opstart VVE Als een of meer woningen van een complex verkocht gaan worden aan huurders of nieuwe eigenaars,

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

VBC-BEWONERSBLAD. Beste Buurkind! VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE

VBC-BEWONERSBLAD. Beste Buurkind! VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VAN DE REDACTIE In dit nummer van het VBC-bewonersblad blikken we o.a. terug op de receptie ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de VBC. Verder vragen we aandacht voor de gezamenlijke actie van

Nadere informatie

Huurders Belangen Vereniging Sint-Oedenrode

Huurders Belangen Vereniging Sint-Oedenrode Huurders Belangen Vereniging Sint-Oedenrode Actieplan 2014-2015 Samen thuis in wonen Inhoud: 1. Inleiding Pag. 3 2. Visie & uitdaging Pag. 4 3. Organisatie Pag. 5 4. Werkpunten 2014/2015 Pag. 6 Samen thuis

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID donderdag 19 maart 2015 Duurzaamheid Duiding en context Groningen heeft de ambitie om in 2035 een energieneutrale stad te zijn.

Nadere informatie

Energie besparen met uw huurders

Energie besparen met uw huurders Energie besparen met uw huurders Mijn e-loket helpt u: uw energiebeleid te communiceren energielabels inzichtelijk te maken CO2 uitstoot met uw huurder te verminderen Mijn e-loket helpt uw huurders: bewust

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief en akkoordverklaring zonnepanelen

Aanbiedingsbrief en akkoordverklaring zonnepanelen Aanbiedingsbrief en akkoordverklaring zonnepanelen Ten geleide Bij deze vindt u een voorbeeld-aanbiedingsbrief en akkoordverklaring voor het aanbieden van zonnepanelen aan huurders. Mijn ervaring is dat

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Een klacht? Daar komen we samen wel uit

Een klacht? Daar komen we samen wel uit Een klacht? Daar komen we samen wel uit December 2013 2 De medewerkers van Groninger Huis doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig ervaren de meeste huurders dat ook zo

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur Nieuwsbrief 1 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode december 2013 jaargang 1 In deze nieuwsbrief Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nadere informatie

Energielabel voor woningen

Energielabel voor woningen Energielabel voor woningen Een zuinig huis? Met het energielabel zie je het zo! Energielabel voor woningen Inhoud 1. Hoe energiezuinig is uw huis 05 2. Enkele feiten op een rij 06 3. Een energielabel

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

30% energiebesparing ik doe mee!! Ir. Marlou Boerbooms Projectmanager MMM Ervaringen van een energieambassadeur Apeldoorn: 'Uw woning in de watten' Uit 46 maatwerkadviezen en offertes zijn voorlopig 13

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

SAVE. - Verbeterd wooncomfort, lagere woonlasten -

SAVE. - Verbeterd wooncomfort, lagere woonlasten - SAVE - Verbeterd wooncomfort, lagere woonlasten - Introductie 1 Doelstelling SAVE 2 Proces a b c Communicatie met bewoners Woonlastenmodel Energie index SAVE SAmen VErduurzamen Doelstelling: (1) Woningen

Nadere informatie

Visie bewonersparticipatie in gemengde complexen bij Eigen Haard

Visie bewonersparticipatie in gemengde complexen bij Eigen Haard Visie bewonersparticipatie in gemengde complexen bij Eigen Haard 1 Inleiding Steeds meer woningen van Eigen Haard bevinden zich in Verenigingen van Eigenaars (VvE s). Door het actieve verkoopbeleid van

Nadere informatie

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015 Notitie Aan : Provinciale Vergaderingen Van : communicatie Betreft : Samenvatting ledenraadpleging 2015 - Meerjarenbeleidsplan Status : ter informatie Datum : 13 oktober 2015 Kenmerk : V15.0703 Woonbond

Nadere informatie

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Participatie en zelfbeheer ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Woningwet 2015 Woonvisie & prestatieafspraken Verandering in relatie huurdersorganisatie, woningcorporatie en gemeente Woonvisie en prestatieafspraken:

Nadere informatie

Convenant bewonerscommissies. Een handboek voor overleg tussen bewonerscommissies en de Sleutels

Convenant bewonerscommissies. Een handboek voor overleg tussen bewonerscommissies en de Sleutels Convenant bewonerscommissies Een handboek voor overleg tussen bewonerscommissies en de Sleutels Leiden, januari 01 Voorwoord Bewonerscommissies zijn voor de Sleutels een belangrijke gesprekspartner voor

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Onderhoud. Woningverbetering en planmatig onderhoud 2013. Woonburg

Onderhoud. Woningverbetering en planmatig onderhoud 2013. Woonburg Onderhoud Woningverbetering en planmatig onderhoud 2013 Woonburg 2 2 Onderhoud Woningverbetering en planmatig onderhoud 2013 Ook dit jaar voert Woonburg onderhoud uit aan verschillende woningen. In deze

Nadere informatie

Reactie de Woningstichting op advies milieubeleidsbeleidsplan

Reactie de Woningstichting op advies milieubeleidsbeleidsplan Reactie de Woningstichting op advies milieubeleidsbeleidsplan 2013-2017 Inleiding In juli 2012 heeft de Woningstichting aan de bewonerscommissies en de huurders formeel advies gevraagd over het ondernemingsplan

Nadere informatie

Ir. G.N. Sweringa (Truus)

Ir. G.N. Sweringa (Truus) Verduurzaming Woningmarktdebat woningbestand Apeldoorn 15 april 2010 Ir. G.N. Sweringa (Truus) Directeur Bestuurder 7-5-2010 1 MISSIE OFW Het bieden van een kansrijke woon- en leefomgeving voor mensen

Nadere informatie

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH?

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH? Welkom bij ZVH. U huurt al bij ons of u gaat een woning van ZVH huren. Dan is het handig om deze brochure in huis te hebben. Er zijn soms momenten dat uw huis om aandacht vraagt en dan moet u weten wat

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Stichting Huurdersbelangen Jaarverslag 2012 de Duinstreek

Stichting Huurdersbelangen Jaarverslag 2012 de Duinstreek Jaarverslag 2012 Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Overleg huurbeleid 3. Overleg energiebeleid 4. Serviceabonnement 5. SHD Jaarvergadering 6. De bewonerscommissies

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

Rapportage Energiezuinige Woningen

Rapportage Energiezuinige Woningen Rapportage Energiezuinige Woningen Start peiling : 21 mei 2013 Einde peiling : 3 juni 2013 Aantal uitnodigingen tot deelname : circa 150 Aantal deelnemers peiling : 58 Respons : circa 30% Amersfoort, juli

Nadere informatie

Samen vooruitkijken. Verslag verantwoordingsbijeenkomst Woonbron Regio s Rotterdam en Spijkenisse

Samen vooruitkijken. Verslag verantwoordingsbijeenkomst Woonbron Regio s Rotterdam en Spijkenisse Samen vooruitkijken Verslag verantwoordingsbijeenkomst Woonbron Regio s Rotterdam en Spijkenisse Dinsdag 27 mei 2014 Invulling geven aan maatschappelijke agendering heeft voor Woonbron hoge prioriteit.

Nadere informatie

Reglement bewonerscommissies

Reglement bewonerscommissies Reglement bewonerscommissies Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Bewonerscommissie Bewonersvergadering Bewonersoverleg Complexoverleg Contactpersoon Huurder Een door Mozaïek Wonen

Nadere informatie

Energiecafé beleid en stand van zaken. Huurders Holland Rijnland

Energiecafé beleid en stand van zaken. Huurders Holland Rijnland Energiecafé Energie in prestatie afspraken Huurders Holland Rijnland 7 september 2016 Oegstgeest Energiecafé beleid en stand van zaken Huurders Holland Rijnland Jaap van Leeuwen, Siem Goede Energieteam

Nadere informatie

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief kennisbijeenkomst Tympaan 14 oktober 2015 Voostellen Suzanne Schuitemaker consulent Vereniging Nederlandse Woonbond sschuitemaker@woonbond.nl

Nadere informatie

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u?

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? 2015-072/72015 Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? Meedenken en meedoen De woning waarin u woont maakt deel uit van een groter geheel, een zogenoemd complex. In zo n complex hebben de bewoners

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie