VBC-BEWONERSBLAD. Beste Buurkind! VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VBC-BEWONERSBLAD. Beste Buurkind! VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE"

Transcriptie

1 VAN DE REDACTIE In dit nummer van het VBC-bewonersblad blikken we o.a. terug op de receptie ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de VBC. Verder vragen we aandacht voor de gezamenlijke actie van Woonbron en VBC Het Beste Buurkind van 2005 en de aankoop van De Rotterdam door Woonbron c.s. VAN DE VOORZITTER Beste Bewoners, Het is vakantietijd. Maar om allerlei redenen zijn er ook thuisblijvers en voor hen woon je in IJsselmonde nog niet zo slecht, want ook in dit gebied zijn er vele mogelijkheden. Juist over IJsselmonde wilde ik het hebben. Na een lange periode van praten, onderzoeken en slopen is in Groenenhagen- Tuinenhoven dan eindelijk met het slaan van de eerste paal begonnen met een aantal bouwprojecten. U hebt dat in de persberichten kunnen lezen. Gevolg hiervan is een ander aanzicht op die plaatsen waar gesloopt is. Ook zullen er bij het gereedkomen van de woningen weer nieuwe bewoners komen. Dus het wordt bedrijviger. Ook in het Centrumgebied bij het winkelcentrum Keizerswaard wordt een aanvang genomen met het Centrumplan en zal grote merkbare invloeden hebben voor wie daar regelmatig komen. Met dit alles in het vooruitzicht, hoop ik dat alle veranderingen ook de werkelijke doelen bereiken. Voor de bewoners een betere leefbare omgeving en dus woongenot. Toch zullen er bewoners zijn waarvan dat woongenot wordt aangetast, omdat de VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 8 - nummer 3, 08 juli 2005 nieuwbouw dat gedeeltelijk ontneemt. Ik hoop dat Woonbron voor deze bewoners (van de Herenwaardflat) ook Hart voor de Klant toont en daarvoor een goede oplossing weet te bedenken. Ik wens u een goede vakantietijd toe. Jan Platteschorre. Doet u mee aan de actie Beste Buurkind! (Vul het formulier in op pag. 8) In dit nummer ook: - De Rotterdam komt weer terug - Eerste paal geslagen - VBC verrast bewoners BW IJsselmonde DRUK BEZOCHT JUBILEUMFEEST VAN TIENJARIGE VBC Het tweede lustrum van de VBC werd op zaterdag 9 april j.l. gevierd met een feestelijke bijeenkomst in de aula van het Nova College aan de Veenoord. Dat de VBC na tien bewogen jaren nog een springlevende club is, bleek uit de grote belangstelling voor de receptie die het bestuur hield, zowel van de zijde van de bewoners als van de vele externe relaties waarvoor de VBC een belangrijke gesprekspartner is _VBC_Nieuwsbrief_4\4.indd :59:42

2 Mevrouw J. Ellenkamp Een vijftal sprekers kreeg van de ceremoniemeester ieder een beperkt aantal minuten spreektijd, waarvan de meeste meer dan ruimschoots gebruik maakten om hun waardering voor de jubilaris te verkondigen. VBC-voorzitter Jan Platteschorre opende de rij met een terugblik op de vele activiteiten die zijn vereniging het afgelopen decennium heeft ondernomen. Zo heeft de vereniging veel bereikt met betrekking tot de herstructurering van wijken, de invulling van sociale plannen voor de uitverhuizingen in verband met de sloop van woningen en op het gebied van zelfaangebrachte veranderingen in huurwoningen. Maar een van de belangrijkste terreinen waarop de VBC volgens de voorzitter haar sporen het meest heeft verdiend, is het huurbeleid. Huurstijgingen en de huurharmonisatie werden kritisch en nauwlettend gevolgd. Hierbij vervulde de VBC een echte waakhondfunctie. De volgende sprekers gingen ieder op zijn of haar eigen wijze in op de relatie met de vereniging. Ellen Verburg, locatiemanager van het Dagcentrum Kreileroord, waar de VBC haar kantoorruimte huurt, sprak de jubilaris toe als goede buur. Victor Hooftman, plaatsvervangend vestigingsdirecteur van Woonbron IJsselmonde, memoreerde de soms nogal stroeve, maar in de loop van de tijd steeds soepeler wordende relatie tussen huisbaas en de vertegenwoordiger van de huurders. Vooral het respect dat de laatste door de grote kennis van zaken afdwingt, heeft bijgedragen aan de belangrijke stem die de VBC in het overleg met Woonbron heeft. Mevrouw J. Ellenkamp, directeur van de Maaskring en betrokken bij Rotterdammers uit overtuiging roemde vooral de typisch Rotterdamse mentaliteit van de jubilerende vereniging, een instelling van de mouwen opstropen en aan het werk gaan. De laatste spreker was de voorzitter van de Bewonersfederatie 2004, het samenwerkingsorgaan van de bewonersvertegenwoordigers in IJsselmonde, Hoogvliet, Spijkenisse en Delft. Op zijn karakteristieke plechtstatige wijze ging De Kraker in op de positieve kanten van die samenwerking. Amazing Stroopwafels Na de receptie ging het feest nog een paar uurtjes gezellig door met een optreden van de Amazing Stroopwafels. Bij vertrek kregen alle aanwezigen een paraplu en de speciale, extra dikke jubileumuitgave van het VBC-bewonersblad, waarin wordt teruggekeken op tien jaar in de vorm van een beschrijving van alle activiteiten per jaar. Naar de reacties te oordelen, was het een geslaagde middag geweest. Mevrouw E. Verburg _VBC_Nieuwsbrief_4\4.indd :59:46

3 AANKOOP DE ROTTERDAM EEN GOEDE DAAD? Over snel reageren gesproken. Op de dag dat wij bekend konden maken dat Woonbron het stoomschip De Rotterdam had gekocht, ontving ik al direct de felicitaties van secretaris Van Neutigem van de VBC IJsselmonde mét het verzoek om dat eens uit te leggen in uw bewonersblad. En dat doe ik graag. Want alleen maar verliefd zijn op Rotterdam en Dé Rotterdam is nog niet genoeg reden voor Woonbron als wooncorporatie om zo n authentiek schip te kopen en af te meren in onze haven. Er zijn twee andere hoofdredenen: 1. Als co-producent van een succesvolle stad zijn wij er zéér van overtuigd dat het wonen waar wij als corporatie voor staan goed moet worden afgestemd op leren, werken en zorg. Waar nodig investeren wij al in brede scholen, in zorggebouwen en woonwerk units. Corporaties worden langs alle kanten aangemoedigd hierin aktief te zijn. Bij ons zijn niet alle trossen los. We zullen iedere investering moeten kunnen verantwoorden. Maar onze deur staat altijd open voor partners in de stad die aansluiting bij ons zoeken. Dus ook voor het Albeda College voor wie De Rotterdam een fenomenaal belangrijke toevoeging aan hun onderwijsbestaan is. 2. Woonbron wil hofleverancier zijn in het souterrain van de woningmarkt. Natuurlijk blijven we vooral óók goede eengezinswoningen en appartementen aanbieden. Maar we moeten ook weer meer aandacht krijgen voor bijzondere huisvestingsvormen. Bijvoorbeeld voor mensen met een tijdelijke huisvestingsbehoefte, of huisvesting van jonge mensen die ondertussen (op het schip) hun vak leren, en voor wie een stabiele woonsituatie een aanmoediging is om het wél te redden. Het stoomschip De Rotterdam heeft meer dan genoeg hutten om naast een eventuele commercieel hoteldek (dat Woonbron dan niet gaat runnen) ook deze bijzondere huisvesting te organiseren. Als je met deze eervolle maatschappelijke functies er ook nog eens voor kan zorgen dat een schip van allure naar Rotterdam terugkeert, en daar bijdraagt aan trots, toerisme en werkgelegenheid, dan is de beslissing om aan te kopen helder! En voor wie het precies wil weten nog dit. De aankoop zit voor Woonbron slim in elkaar. Het schip wordt ondergebracht in De Rotterdam rederij BV. Woonbron zal daarin slechts deelnemen voor het evenredige deel van de woonfunctie. Zo is dat ook met onze toezichthouder, het ministerie van VROM afgesproken. En omdat het schip met al z n toeristisch bezoek en ander commercieel gebruik zo veel gaat opleveren zal dit Woonbron ook geen geld gaan kosten. De kapitein van het schip, Hans Elemans, bouwt een eigen bemanning op, zodat ook de aandacht van Woonbron niet te veel van het gewone werk wordt afgeleid. Wat overblijft is dus vooral een enorme stimulans voor Rotterdam, toeristisch, economisch, in de opleiding van jonge mensen, als onderdak voor wie het nodig heeft, en om te logeren en dineren voor wie hiervan wil meegenieten. U bent straks allemaal van harte welkom! Martien Kromwijk Voorzitter Raad van Bestuur Woonbron Martien Kromwijk _VBC_Nieuwsbrief_4\4.indd :59:48

4 VBC VERRAST BEWONERS VAN BESCHERMDE WOONVORM Tijdens een gezellig samenzijn in het onderkomen van speeltuinvereniging Kreekhuizen aan de Grenskreek werd een afvaardiging van de bewoners van de beschermde woonvorm aan de Baarschootsekreek op donderdag 12 mei aangenaam verrast door een gebaar van de VBC. Uit naam van de vereniging overhandigde voorzitter Jan Platteschorre een cheque van 2000 euro die de bewoners geheel naar eigen inzicht kunnen besteden. Het geld werd ingezameld tijdens de viering van het tienjarig bestaan van de VBC. De beschermde woonvorm aan de Baarschootsekreek is bedoeld voor mensen met een dubbele diagnose, waarbij naast het psychiatrische ziektebeeld, complexe Bewoner Marinus bedankt de VBC 4 problematiek of een ex-verslaving een rol kunnen spelen. Zij huren zelfstandig een woning. Voor de groep is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. De permanente aanwezigheid van begeleiding biedt veiligheid en steun aan de bewoners, die daarvoor lange tijd opgenomen zijn geweest, gezworven hebben of niet in een groep kunnen wonen. Uit de praktijk blijkt dat de bewoners niet zonder elkaar kunnen ondanks hun ervaring niet mét anderen samen te kunnen wonen. Aan de ene kant vinden zij het heerlijk om een eigen woning te hebben, aan de andere kant hebben zij de behoefte om elkaar te kunnen ontmoeten in een gezamenlijke huiskamer. De woongroep verhuisde recentelijk naar Kreekhuizen omdat de oude behuizing in verband met de sloopplannen in de wijk Groenenhagen tegen de vlakte moet. Volgens bewoner Marinus zorgt de komst van beschermde woongroepen nogal eens ten onrechte voor onrust bij omwonenden.,,sommige mensen hebben een negatief beeld van ons. Dat klopt niet. Wij zijn gewone mensen met gevoelens, tegenslagen en voorspoed. Wij redden het zelfstandig, maar hebben daar af en toe wel wat hulp bij nodig. Mede-bewoner Wim is blij met zijn nieuwe woning.,,kreekhuizen is een rustige, gewone buurt. Wij krijgen leuke en minder leuke reacties. Maar gelukkig is er de laatste tijd meer begrip voor ons. Volgens bewoner Jan kan de woongroep het geld goed gebruiken. Ideeën heeft hij volop.,,de aanschaf van de Rotterdampas, een dagje Blijdorp, picknicken op het Eiland Van Brienenoord en een gezellige barbecue met buurtbewoners. ONDERTEKENING SAMENWERKINGS- OVEREENKOMST Op 16 maart werd door de plaatsvervangend vestigingsdirecteur, de heer Victor Hooftman, en de voorzitter van de VBC IJsselmonde de nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend. Onderdeel van de overeenkomst is een lijst met wederzijdse prestatieafspraken. Over de verschillende onderwerpen van deze lijst willen we in de volgende nummers van het bewonersblad terugkomen. Ondertekening samenwerkingsovereenkomst 5837_VBC_Nieuwsbrief_4\4.indd :59:52

5 EERSTE PAAL GROENENHAGEN GESLAGEN Op 14 april is de bouw van ruim 600 koopen huurwoningen in Groenenhagen en Tuinenhoven van start gegaan. Op die dag ging de eerste paal voor de eengezinswoningen in Groenenhagen de grond in. Gezamenlijk sloegen de directeur van de Nederlandse Woonbond, mevrouw Mária van Veen, en de voorzitter van de VBC IJsselmonde, de heer Jan Platteschorre, de eerste paal voor het project De Merel. Mevrouw M. van Veen spreekt bewoners toe Dit project is gelegen bij de Oldenhagen. Aan het slaan van de eerste paal ging een bijeenkomst in het Informatiecentrum aan de Hollands tuin vooraf. Tijdens deze bijeenkomst werd door verschillende betrokkenen teruggekeken naar het hele voortraject van de integrale aanpak. Hieruit werden de goede en minder goede punten gehaald. Deze werden na afloop van de middag aan wethouder Marco Pastors overhandigd, zodat er in andere gebieden lering uit getrokken kan worden. UNIEK FOTOPROJECT VOOR SENIOREN IN IJSSELMONDE Van het Ouderenwerk IJsselmonde hebben we het verzoek gekregen een oproep te doen in het bewonersblad. Hieraan geven we graag gehoor. Bestemd voor ouderen in Hordijkerveld (met name Heindijk, Hazendijk e.o.), Groenen-hagen, Tuinenhoven en Beverwaard. Wilt u (beter) leren fotograferen? Onder begeleiding van een professionele fotografe leert u eerst om te gaan met een eenvoudige fortocamera. Daarna gaat u met een geleende camera zelfstandig of samen met de andere cursisten foto s maken van de mooie dingen en/of mensen in uw woonomgeving. De cursus start begin september en wordt bij u in de wijk gehouden. Er zijn geen kosten aan verbonden. De enige voorwaarde is dat u 1x per week, voor de duur van 8 weken, beschikbaar bent voor dit project. De cursus wordt in november afgesloten met een expositie in de Klimmende Bever (maar die is dan toch al gesloopt?) en wordt daarna ook vertoond in uw eigen wijk. Doe dus mee en laat zien wat u mooi vindt in uw wijk en grijp de kans om dit aan iedereen in IJsselmonde te laten zien. Gebruik van rollator, rolstoel of lichamelijke beperkingen zijn geen bezwaar om deel te nemen aan dit project. Bel voor meer informatie met Nell Schot van het ouderenwerk IJsselmonde op telefoonnummer DE VOLGENDE FUSIE VAN WOONBRON? Woonbron heeft aangekondigd binnenkort te willen fuseren met de Dordtse corporatie Woondrecht en heeft ons gevraagd om een advies hierover. Samen met onze collega s uit Spijkenisse en Delft zullen we dat advies in september uitbrengen. Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden met de Huurdersraad van Woondrecht. WEBSITE VAN DE VBC Op de website van de VBC kunt u de adressen van de aangesloten bewonerscommissies vinden. Ook vindt u fotoverslagen van de themabijeenkomsten en bijzondere activiteiten. U vindt ons op Doet u mee aan de actie Beste Buurkind! (Vul het formulier in op pag. 8) _VBC_Nieuwsbrief_4\4.indd :59:54

6 COLOFON: Het VBC-Bewonersblad wordt verspreid onder de huurders en recente kopers van woningen van WoonbronMaasoevers, vestiging IJsselmonde. Oplage 9000 stuks. Redactie: L.L. van Heiningen A. van Neutigem mw. J. van Ommering en W. Langerak 6 Tekstbijdragen van: W. Langerak en A. van Neutigem Foto s: A. van Neutigem Layout en druk: Koroprint. Het VBC-Bewonersblad verschijnt minstens vier maal per jaar en is een zelfstandige uitgave van de VBC. Kreileroord NB Rotterdam Telefoon Fax Deze cryptokruis is een combinatie van cryptogram en kruiswoordpuzzel. De cryptische omschrijvingen zijn vet gedrukt. Als u de puzzel hebt opgelost, brengt u de gevraagde letters in de genummerde vakjes over naar de oplossingsbalk. Schrijf het woord dat u daar krijgt op een briefkaart met uw naam en adres en stuur die voor 1 september 2005 naar de VBC, Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam of stuur een naar: Onder de goede inzenders worden 3 cadeaubonnen verloot. De oplossing van de puzzel van het VBC Bewonersblad nummer 1 van 2005 was: WOONBOULEVARD. De winnaars zijn: L. van Aken, Kalverhagen 35 A. Kuyf, Turpijnpad 5 S.E. van Beveren, Tennisstraat 20 De cadeaubonnen zijn inmiddels bij de winnaars bezorgd. VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam Telefoon , fax , Spreekuren voor bewoners: VBC, Kreileroord 222 (Dagcentrum Kreileroord): maandag van tot uur. Voor Groenenhagen en Tuinenhoven op dinsdag van tot uur in het Buurtcentrum Tuinenhoven, Hollands tuin _VBC_Nieuwsbrief_4\4.indd :00:22

7 Woonbron IJsselmonde Bezoekadres Aan de bewoners van Woonbron Onderwerp: Beste Buurkind Geachte bewoners, Regelmatig wordt er geklaagd over de jeugd, dat ze bijvoorbeeld overlast veroorzaakt door rond te hangen of vernielingen aanricht. Wij, de VBC en Woonbron, zijn er echter van overtuigd, dat er nog veel kinderen in uw buurt wonen, die zich op een leuke of nuttige manier weten in te zetten voor hun buren. Daarom hebben we dit jaar besloten om het project Beste Buur op de kinderen van IJsselmonde te richten. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan kinderen, die boodschappen doen voor een zieke buurvrouw of meehelpen in de tuin. Er zullen zes Beste Buurkinderen in het zonnetje gezet worden: drie kinderen, die op de basisschool zitten en drie kinderen uit het voortgezet onderwijs. Heeft u een buurkind, waarvan u vindt dat hij of zij hiervoor in aanmerking komt, vul dan het formulier in en stuur dit naar Woonbron IJsselmonde, t.a.v. M. van den Berg, Antwoordnummer 5015, 3000 VB Rotterdam. (postzegel plakken is niet nodig). Adriaan de Jongstraat 32 Rotterdam Telefoon (010) Telefax (010) Postadres Postbus CH Rotterdam Banknummer BNG K.v.K. nummer BTW nummer NL B01 datum 1 juni 2005 uw kenmerk beste buurkind ons kenmerk kenmerk dossier IJsselmonde behandeld door MvdB en EvO pagina 4/1 U kunt uw reactie tot uiterlijk 20 augustus inleveren op het kantoor van Woonbron IJsselmonde ter attentie van Marlou vd Berg. De zes buurkinderen, die een prijs hebben gewonnen, worden persoonlijk benaderd. In het eerstvolgend VBC-blad zullen hun namen bekend worden gemaakt. Met vriendelijke groet, Namens de VBC Namens Woonbron A. van Neutigem M. van den Berg WOONBRON 5837_VBC_Nieuwsbrief_4\4.indd :00:22

8 Antwoordformulier Beste Buurkind Waarom verdient uw buurmeisje of -jongen het om in het zonnetje gezet te worden? Naam:... Adres:... Telefoonnummer:... Dit formulier kunt u voor 20 augustus 2005 aanstaande terugsturen aan: Woonbron IJsselmonde, t.a.v. Marlou van den Berg. Antwoordnummer 5015, 3000VB in Rotterdam. (Een postzegel plakken is niet nodig.) 5837_VBC_Nieuwsbrief_4\4.indd :00:22

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER Start: 15 maart 2005 Jaargang 11 - nummer 1, september 2015 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER Jubileum Prins Alexander zie pagina 7 Bloemetje voor

Nadere informatie

VBC-BEWONERSBLAD VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE. Actie Beste Buurkind loopt nog door! (zie pagina 3)

VBC-BEWONERSBLAD VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE. Actie Beste Buurkind loopt nog door! (zie pagina 3) VAn De redactie In dit vierde nummer van ons bewonersblad vragen we u weer, zoals in de voorgaande jaren, of u aanwezig wilt zijn op de jaarlijkse themabijeenkomst van de VBC IJsselmonde en Woonbron IJsselmonde.

Nadere informatie

10 jaar czzko^klez` KIIN. Vereniging Bewonerscommissies IJsselmonde - VBC - telefoon fax

10 jaar czzko^klez` KIIN. Vereniging Bewonerscommissies IJsselmonde - VBC - telefoon fax 10 jaar 1995-2005 czzko^klez` KIIN Vereniging Bewonerscommissies IJsselmonde - VBC - Kreileroord 222 3079 NB Rotterdam telefoon 010 4793408 fax 010 4977508 e-mail ier.vbc@wxs.nl www.vbcij.nl 1 Overwegingen

Nadere informatie

VBC-BEWONERSBLAD. Beste Buur! VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE. Doe mee aan de actie

VBC-BEWONERSBLAD. Beste Buur! VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE. Doe mee aan de actie VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 12, nummer 2 september 2008 VAN DE REDACTIE In het tweede nummer van het VBC- Bewonersblad van 2008 doen we weer een oproep om uw beste

Nadere informatie

bewonersraad Woonbron delfshaven + Concernparticipatieraad Woonbron

bewonersraad Woonbron delfshaven + Concernparticipatieraad Woonbron 2009 2010 bewonersraad Woonbron delfshaven + Concernparticipatieraad Woonbron December 2009 samenwerking met de bewonersraad delfshaven In het begin van het jaar heeft Woonbron Delfshaven een aantal prestatieafspraken

Nadere informatie

VBC-BEWONERSBLAD VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE. paasbrunch. terug in. heindijk pagina 2 en 3. pagina 3 en 4 pagina 5 en 6

VBC-BEWONERSBLAD VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE. paasbrunch. terug in. heindijk pagina 2 en 3. pagina 3 en 4 pagina 5 en 6 Jaargang 15 - nummer 1, juni 2011 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD paasbrunch aan de heindijk pagina 2 en 3 terug in de tijd pagina 3 en 4 Energiebus op bezoek in tuinenhoven

Nadere informatie

VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 10 - nummer 1, 7 juli 2006

VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 10 - nummer 1, 7 juli 2006 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 10 - nummer 1, 7 juli 2006 VAN DE REDACTIE In dit eerste nummer van het Bewonersblad in 2006 vragen we voor verschillende onderwerpen

Nadere informatie

VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 9 - nummer 1, 17 maart 2005

VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 9 - nummer 1, 17 maart 2005 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 9 - nummer 1, 17 maart 2005 VAN DE REDACTIE In dit eerste nummer van het VBC-bewonersblad in 2005 vragen we u onze gast te zijn op de

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD. themabijeenkomst. Meld u aan voor de

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD. themabijeenkomst. Meld u aan voor de Jaargang 14 - nummer 2, 15 oktober 2010 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD Meld u aan voor de themabijeenkomst op 16 november 2010. Informatie op pagina 8 en 9 Met VBC naar de kerstmarkt

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2009 2010 BEWONERSRAAD WOONBRON DORDRECHT + Concernparticipatieraad Woonbron bewonersraad woonbron Dordrecht December 2009 DE BEWONERSRAAD WOONBRON DORDRECHT blikt terug op 2009 en kijkt vooruit naar 2010.

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER Jaargang 7 - nummer 1, oktober 2011 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER Doe mee aan de actie Beste Buur zie pag. 6 Stekkenmarkt in de Grasbuurt pagina 4 Nieuws uit Tuinstad Zuid pagina 3 VAN

Nadere informatie

Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2013

Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2013 Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2013 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave 1. Samenstelling Concernparticipatieraad Woonbron 3 2. Kader Bewonersparticipatie 4 3. Vergaderingen CPRW 4 4. Activiteiten/

Nadere informatie

Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2014

Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2014 Concernparticipatieraad Woonbron Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave 1. Samenstelling Concernparticipatieraad Woonbron 3 2. Kader Bewonersparticipatie 4 3. Vergaderingen CPRW 4 4. Activiteiten/

Nadere informatie

VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 11 - nummer 1, april 2007

VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 11 - nummer 1, april 2007 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 11 - nummer 1, april 2007 VAN DE REDACTIE Voor u ligt het eerste nummer van de elfde jaargang van het bewonersblad van de VBC IJsselmonde.

Nadere informatie

Concernparticipatieraad Woonbron (CPRW)

Concernparticipatieraad Woonbron (CPRW) Concernparticipatieraad Woonbron (CPRW) Jaarverslag 2016 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. BELANGENBEHARTIGING HUURDERS 3 2.1 Doel CPRW 3-4 2.2 Samenstelling CPRW 4 3. WETTELIJK KADER BEWONERSPARTICIPATIE

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2009 2010 Vereniging Bewonersorganisatie Delft + Concernparticipatieraad Woonbron Vereniging B e w o n e r s o r g a n i s at i e Delft December 2009 Het delftse gebeuren Woonbron Delft timmert aardig

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

VBC-BEWONERSBLAD VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE. Het Energielabel zie pagina 11. Met de VBC naar de Kerstmarkt zie pagina 4.

VBC-BEWONERSBLAD VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE. Het Energielabel zie pagina 11. Met de VBC naar de Kerstmarkt zie pagina 4. Jaargang 15 - nummer 2, oktober 2011 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD Meld u aan voor de bloemschikmiddag zie pagina 7 Met de VBC naar de Kerstmarkt zie pagina 4 Het Energielabel

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 11, nummer 3 november 2007

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 11, nummer 3 november 2007 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 11, nummer 3 november 2007 van De redactie In het derde nummer van het VBC-bewonersblad vragen we uw speciale aandacht voor de themabijeenkomst

Nadere informatie

Welkom thuis bij Haag Wonen

Welkom thuis bij Haag Wonen Welkom thuis bij Haag Wonen 1 Thuis bij Haag Wonen U verdient een plek waar u zich ècht thuis voelt. Een goede woning in een prettige buurt. Haag Wonen verhuurt woningen in heel Den Haag. Aan allerlei

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur Nieuwsbrief 1 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode december 2013 jaargang 1 In deze nieuwsbrief Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nadere informatie

VBC-BEWONERSBLAD. thema-avond op 26 april 2012 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE. met elkaar voor veiligheid zie pagina 8

VBC-BEWONERSBLAD. thema-avond op 26 april 2012 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE. met elkaar voor veiligheid zie pagina 8 Jaargang 16 - nummer 1, april 2012 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD thema-avond op 26 april 2012 met elkaar voor veiligheid zie pagina 8 VAN DE REDACTIE Met grote vertraging is

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron. VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE December 2009

+ Concernparticipatieraad Woonbron. VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE December 2009 2009 2010 + Concernparticipatieraad Woonbron VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE December 2009 VAN DE REDACTIE Voor u ligt weer een gecombineerd Kerstbewonersblad. Evenals vorige jaren bestaat het

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD. 15-jarig jubileum

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD. 15-jarig jubileum VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD 15-jarig jubileum Jaargang 14 - nummer 1 26 maart 2010 De VBC bestaat 15 jaar Op 4 april 2010 is het op de kop af vijftien jaar geleden dat de

Nadere informatie

Jaargang 13, nummer 3 oktober 2009 VAN DE REDACTIE In dit derde nummer van het VBCbewonersblad. De redactie MELD U AAN VOOR DE THEMABIJEENKOMST

Jaargang 13, nummer 3 oktober 2009 VAN DE REDACTIE In dit derde nummer van het VBCbewonersblad. De redactie MELD U AAN VOOR DE THEMABIJEENKOMST VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 13, nummer 3 oktober 2009 VAN DE REDACTIE In dit derde nummer van het VBCbewonersblad roepen we u weer op voor de jaarlijkse themabijeenkomst.

Nadere informatie

Aesopus, uw persoonlijke keuze. laurens Aesopus

Aesopus, uw persoonlijke keuze. laurens Aesopus Aesopus, uw persoonlijke keuze laurens Aesopus Aesopus Laurens Aesopus is een woonbehandelcentrum voor ouderen met psychiatrische problemen en fysieke beperkingen, met veelal ook een verslavingsachtergrond.

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nr 2 november 2015

Nieuwsbrief Nr 2 november 2015 Nieuwsbrief Nr 2 november 2015 Voorwoord Beste betrokkene bij Ons Thuis Voor U ligt de tweede nieuwsbrief van de Stichting Prader-Willi Participatie Zorg en Wonen Ons Thuis. Inmiddels zijn er nu 5 bewoners

Nadere informatie

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u?

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? 2015-072/72015 Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? Meedenken en meedoen De woning waarin u woont maakt deel uit van een groter geheel, een zogenoemd complex. In zo n complex hebben de bewoners

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

U huurt de woning Huurovereenkomst Nazorg en evaluatie Werkzaamheden, wensen, ideeën

U huurt de woning Huurovereenkomst Nazorg en evaluatie Werkzaamheden, wensen, ideeën LARIS OVER HUREN Wanneer u een woning betrekt van Laris zijn er allerlei zaken waar u mee te maken krijgt. Om u daarbij vooraf al van dienst te zijn, staat in deze folder beschreven wat er gebeurt als

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

Het zoeken naar een ruilpartner. Heeft u een ruilpartner gevonden? Gesprek met de ruilkandidaat

Het zoeken naar een ruilpartner. Heeft u een ruilpartner gevonden? Gesprek met de ruilkandidaat Woningruil, hoe gaat dat? Woningruil, hoe gaat dat? Als u een huurwoning heeft en u zoekt een andere huurwoning, in Zeewolde of daarbuiten, dan kan woningruil een mogelijkheid zijn. In deze folder leest

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

VBC-BEWONERSBLAD PRINS ALEXANDER Jaargang 5 nummer 2 juli 2009 VAN DE REDACTIE

VBC-BEWONERSBLAD PRINS ALEXANDER Jaargang 5 nummer 2 juli 2009 VAN DE REDACTIE VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER Doe mee aan de actie Beste Buur! Vul het formulier in op pag. 8 VBC-BEWONERSBLAD PRINS ALEXANDER Jaargang 5 nummer 2 juli 2009 VAN DE REDACTIE Voor u ligt

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Ruimte. Verpleging. Jong en oud. Zorg. Gerief. Voorzieningen. IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst

Ruimte. Verpleging. Jong en oud. Zorg. Gerief. Voorzieningen. IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst Ruimte Gerief Verpleging Voorzieningen Zorg Jong en oud Samen IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst Onze investeringen op een rijtje: 2000-2008 ingrijpende verbetering

Nadere informatie

Beschrijving klachtenregeling gemeente Nissewaard

Beschrijving klachtenregeling gemeente Nissewaard Beschrijving klachtenregeling gemeente Nissewaard Beschrijving klachtenregeling gemeente Nissewaard Deze folder geeft een beschrijving van de klachtenregeling van de gemeente Nissewaard. Er wordt uitgelegd

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

fotowerkgroep Ommoord Introductieboekje

fotowerkgroep Ommoord Introductieboekje fotowerkgroep Ommoord Introductieboekje COLOFON FOTO WERKGROEP OMMOORD Opgericht: 5 februari 1974 Clubavond: Donderdag van 20.00 tot 22.30 uur Zaal open om 19.30 uur Contactgegevens: Joliottoren (nabij

Nadere informatie

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen.

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Jaargang 8, nummer 1 Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Twee leden van het bestuur van het LHP zijn

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

Vanbelang. Belanghoudersbulletin december 2009

Vanbelang. Belanghoudersbulletin december 2009 Vanbelang Belanghoudersbulletin december 2009 St. Joseph wil van belanghouders input krijgen voor het beleid dat ze formuleert. Belanghouders weten wat er speelt, wat er leeft en wat de opgave is! 02 Vanbelang

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Leefbaarheidsbudget Geld om samen te werken aan een fijnere buurt

wonen begint bij mensen Leefbaarheidsbudget Geld om samen te werken aan een fijnere buurt wonen begint bij mensen Leefbaarheidsbudget Geld om samen te werken aan een fijnere buurt Huurders hebben vaak goede ideeën voor hun buurt. Bo-Ex wil graag uw idee ondersteunen. Er is een potje met geld

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet)

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet) Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 14 april 2011, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

1. De mobiele Jop (MJOP) 1.2 Plaatsing van de mobiele Joppen:

1. De mobiele Jop (MJOP) 1.2 Plaatsing van de mobiele Joppen: Eindevaluatie Mobiele Joppen Papesteeg en Park Groenedijk Juli 2015 1. De mobiele Jop (MJOP) De gemeente Tiel beschikt over twee mobiele joppen (MJOP) die in kunnen worden gezet op plaatsen waar noodzakelijke

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Opdracht 1 bij 3.2 Jullie zijn bij het consultatiebureau. Cursist A: je bent arts bij het consultatiebureau. Cursist B: je bent met je baby van twee maanden bij het consultatiebureau.

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Het sloopbesluit, en dan...?

Het sloopbesluit, en dan...? Het sloopbesluit, en dan...? fase 3 In het Middengebied is en wordt er de komende jaren flink vernieuwd. De wijk ondergaat een ware metamorfose en dit jaar start het uitverhuizingstraject van de derde

Nadere informatie

Voor nu wensen wij u allen een mooi paasweekend en alvast een fijne meivakantie toe!

Voor nu wensen wij u allen een mooi paasweekend en alvast een fijne meivakantie toe! Beste ouders/verzorgers, Wat gaat de tijd toch snel! Dit weekend genieten we van een heerlijk, lang paasweekend en dan nog 4 dagen voordat de meivakantie begint. Na de vakantie hebben we dan nog 9 weken

Nadere informatie

Bedoeling is in juni 2016 een verzoek voor de vorming van een kernwerkgebied bij de minister in te dienen.

Bedoeling is in juni 2016 een verzoek voor de vorming van een kernwerkgebied bij de minister in te dienen. 2016-03- 03 Aan:. de raden van bestuur van de corporaties die actief zijn in de regio s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam. de colleges van B&W van de gemeenten waar corporaties die actief zijn in

Nadere informatie

DE ROOIE BUURT Buurtnieuws

DE ROOIE BUURT Buurtnieuws DE ROOIE BUURT Buurtnieuws Nieuws uit uw buurt opgesteld door buurtbewoners in samenwerking met BC Rooie Buurt De stand van zaken Wat is er allemaal gebeurt na de bijeenkomst januari 2014? Vorig jaar is

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, directie, medewerkers en revalidatieartsen van Tolbrug willen graag dat u tevreden bent over uw (para)medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

Een klacht? Daar komen we samen wel uit

Een klacht? Daar komen we samen wel uit Een klacht? Daar komen we samen wel uit December 2013 2 De medewerkers van Groninger Huis doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig ervaren de meeste huurders dat ook zo

Nadere informatie

Jaarverslag Bewonersvereniging Texel 2016/2017

Jaarverslag Bewonersvereniging Texel 2016/2017 Jaarverslag Bewonersvereniging Texel 2016/2017 Het afgelopen jaar en tot nu toe zijn enerverend geweest voor ons. De nieuwe woningwet houdt in dat bewonersverenigingen meer zeggenschap hebben gekregen.

Nadere informatie

De Beekse Bron manifestatie

De Beekse Bron manifestatie Nieuwsbrief Een nieuwe woonwijk komt tot leven De Beekse Bron manifestatie De Beekse Bron Een nieuwe woonwijk komt tot leven! Op zondag 31 mei vond De Beekse Bron Manifestatie plaats. Een informatief en

Nadere informatie

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders.

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders. Hoofdvraag A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders Deelvragen B.1 Huren laag houden. Dan de komende jaren maar minder investeren.

Nadere informatie

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Voorwoord Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

26 eengezinswoningen voor gezinnen en starters 17 comfort woningen voor senioren en starters

26 eengezinswoningen voor gezinnen en starters 17 comfort woningen voor senioren en starters Broekkant, Malden Wijk: Herstructurering Malden Jachthuis Broekkant Op 15 mei 2009 heeft Oosterpoort het sloopbesluit genomen voor de woningen Broekkant 22 t/m 56. Acaciastraat 1 t/m 36, Meidoornstraat

Nadere informatie

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP Nieuwe Kadekwartier Arnhem ALGEMEEN Nieuwe Kadekwartier Een nieuwe woonwijk in wording! Links en rechts van de recent vernieuwde Westervoortsedijk verrijst de komende

Nadere informatie

Beste bewoners, Groet Petra van Dijk. Ik wens u veel leesplezier. Redactieadres: Astrid Tolhuisen

Beste bewoners, Groet Petra van Dijk. Ik wens u veel leesplezier. Redactieadres: Astrid Tolhuisen r Careyn, editie Pijletuinenhof, nummer 116, mei 2014 Beste bewoners, We staan aan het begin van een nieuwe maand. Een maand van veranderingen, een lach en een traan in het team. In de week van 5 mei gaat

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2007 2008 Huurdersvereniging Delft + Concernparticipatieraad Woonbron huurdersvereniging delft December 2007 We koesteren onze actieve bewoners Op het vlak van bewonersparticipatie doen we als Woonbron

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Seyster Veste informeerde de bewoners van de Driehoek Schaerweijdelaan Tollenslaan Jacob van Lenneplaan over de uitgangspunten voor een sloop-nieuwbouw plan

Nadere informatie

Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur

Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

Een klacht? Daar komen we samen vast wel

Een klacht? Daar komen we samen vast wel Een klacht? Daar komen we samen vast wel uit. De medewerkers van Groninger Huis doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig ervaren de meeste huurders dat ook zo en krijgen

Nadere informatie

Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig

Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig Op donderdagavond 2 oktober jl. vond er in het raadhuis in Kerkrade een bijeenkomst plaats voor alle mensen die zich als vrijwilliger hebben aangemeld

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Beste leden, Vorige maand is er geen nieuwsbrief verstuurd. Deze is voor twee maanden. Kerstfeest op Speeltuin Schiewijk Ieder jaar vieren we op

Nadere informatie

Koornhorst in Beweging. Thee & Taart Nieuws. van vrijdag 9 december

Koornhorst in Beweging. Thee & Taart Nieuws. van vrijdag 9 december Koornhorst in Beweging Thee & Taart Nieuws van vrijdag 9 december In deze Thee & Taart Nieuwsflits: Het is een speciale Thee en Taart. Vandaag is de overhandiging van het boekje over Gewoon Bijzonder van

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden www.utrecht.nl April 2010 Voor huurders van woningen die gesloopt worden Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere

Nadere informatie

Leden Huurders Participatieraad

Leden Huurders Participatieraad Leden Huurders Participatieraad Datum: 30 maart 2016 Behandeld door: De heer Edwin Ouwens Kenmerk: KAS/EO Bijlage(n): Geen Onderwerp: Onze reactie op uw gekwalificeerd advies over de jaarlijkse huurverhoging

Nadere informatie

Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde

Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde Aan het College van B&W Hoorn Onderwerp: verwerven van VOC replica De Halve Maen Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde Hoorn, 17 oktober 2014 Geacht College, Dinsdag

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Voorstellen QuaWonen Willemieke den Hartog woonconsulent Barbera van Rossum projectmedewerker Namens huurdersvereniging: Mw. Koning Agenda 19.30 u: Opening

Nadere informatie

Kado Drielse Missionarissen

Kado Drielse Missionarissen 1 mei 2009 Openingstijden en telefoonnummers: Kado Drielse Missionarissen Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur aan jongeren

Tijdelijke verhuur aan jongeren Ik voel me hier erg thuis. Tijdelijke verhuur aan jongeren Dudok Wonen verhuurt leegstaande woningen in de Bloemenbuurt tijdelijk aan jongeren. Dit is belangrijk voor de goede sfeer in de buurt en het

Nadere informatie

Hebt u een soortgelijke ervaring, dan kunt u gebruik maken van de Klachtenregeling. U vindt deze regeling op onze website

Hebt u een soortgelijke ervaring, dan kunt u gebruik maken van de Klachtenregeling. U vindt deze regeling op onze website Wat is een klacht? In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staat geen omschrijving van wat een klacht precies is. Daarom gebruikt de gemeente Bergen onderstaande omschrijving: Wij hebben het bij de gemeente

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning Hillegom en Lisse

Mantelzorgondersteuning Hillegom en Lisse Mantelzorgondersteuning Hillegom en Lisse Beste mantelzorger, Dit is de eerste nieuwsbrief van dit jaar met informatie voor mantelzorgers uit Hillegom en Lisse. Wij informeren u middels deze nieuwsbrief

Nadere informatie

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 11 21 april 2016 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 INLEIDING Van 11 tot en met 21 april 2016 ga jij 9 dagen stage lopen.

Nadere informatie

^paduetnf. GGZ Weal City Van Bleyswijckstraat RR Delft Dtum: opzegging, zorgt voor problemen voor het gemeente bestuur te Delft.

^paduetnf. GGZ Weal City Van Bleyswijckstraat RR Delft Dtum: opzegging, zorgt voor problemen voor het gemeente bestuur te Delft. 0 2 SEP 2016 VPS, t.a.v. team West Dr.Kuyperstraat 9 2514 BA Den Haag T: 0880183800, E: west@vps-nl.com Doc./bijlage ^paduetnf. GGZ Weal City Van Bleyswijckstraat 85 2613 RR Delft Dtum: 29-08-2016 Onderwerp:

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

TE HUUR DE OOIEVAAR. HOLLANDS TUIN te ROTTERDAM (IJSSELMONDE)

TE HUUR DE OOIEVAAR. HOLLANDS TUIN te ROTTERDAM (IJSSELMONDE) TE HUUR DE OOIEVAAR HOLLANDS TUIN 290-312 te ROTTERDAM (IJSSELMONDE) 1/11 KANTOOR-/PRAKTIJKRUIMTE MET MAATSCHAPPELIJKE BESTEMMING EN HORECARUIMTE VANAF 174 M2 TOT 754 M2 Betreft: Kantoor-/praktijkruimten

Nadere informatie

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad.

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Van de gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Hoorn. Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Geacht College,

Nadere informatie

10 t/m 31 oktober 2016 De Lief & Leedweken van Opzoomer Mee 6 ideeën uit straten

10 t/m 31 oktober 2016 De Lief & Leedweken van Opzoomer Mee 6 ideeën uit straten 10 t/m 31 oktober 2016 De Lief & Leedweken van Opzoomer Mee 6 ideeën uit straten Colofon: Opzoomer Mee Schiedamsedijk 55a 3011 EE Rotterdam info@opzoomermee opzoomermee.nl 1 Stamppotbuffet Alle ouderen

Nadere informatie

Nieuwe huurdersvereniging

Nieuwe huurdersvereniging Nieuwe huurdersvereniging Woningbouwvereniging Reeuwijk 8 juni 2015 9-6-2015 1 Even voorstellen! 2 Waarom vinden we dat er een huurdersvereniging moet komen? Belangen behartiging van de huurders. Samen

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2009 2010 + Concernparticipatieraad Woonbron VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES Prins Alexander December 2009 VAN DE REDACTIE Voor u ligt weer een gecombineerd Kerstbewonersblad. Evenals vorige jaren bestaat

Nadere informatie

Nieuwskraker nr. 4, 18 oktober 2012

Nieuwskraker nr. 4, 18 oktober 2012 Nieuwskraker nr. 4, 18 oktober 2012 Wat gebeurd is Openbare lessen dans en drama Deze week zijn de openbare lessen geweest voor dans en drama. De opkomst van de ouders was weer prima. Fijn dat er zoveel

Nadere informatie

Betrokken ouders maken het verschil!

Betrokken ouders maken het verschil! Betrokken ouders maken het verschil! Verslag bijeenkomst 2 juni 2016 Ouders op zoek naar nuttige tips Veel ouders die dit evenement bezochten, kwamen vooral voor praktische tips naar het Nieuwe Luxor.

Nadere informatie

Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam - Tel. 010-479 34 08 - www.hnrotterdam.nl - E-mail ier.vbc@wxs.nl Werkplan 2007/2008

Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam - Tel. 010-479 34 08 - www.hnrotterdam.nl - E-mail ier.vbc@wxs.nl Werkplan 2007/2008 Werkplan 2007/2008 HuurdersNetwerk Rotterdam Kreileroord 222 3079 NB Rotterdam 0. Inleiding Het Huurdersnetwerk Rotterdam (HNR) heeft voor de activiteiten van 2007 en 2008 een werkplan opgesteld. Dit werkplan

Nadere informatie

ö '3 FEB I Aan: Gemeenteraad Lelystad College van Burgemeester en Wethouders Postbus 91! AB LELYSTAD Lelystad 1 februari 2015

ö '3 FEB I Aan: Gemeenteraad Lelystad College van Burgemeester en Wethouders Postbus 91! AB LELYSTAD Lelystad 1 februari 2015 Aan: Gemeenteraad Lelystad College van Burgemeester en Wethouders Postbus 91! 50002431 8200AB LELYSTAD 1 11I Lelystad 1 februari 2015 nte ö '3 FEB 2015 eaan: Geachte Gemeenteraad en College, Hierbij doe

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

bloeit Boschveld Boschveld in de steigers OP DE HOOGTE NIEUWSBRIEF VOOR EEN BUURT MET KLEUR Bewoners, gemeente en woningcorporaties aan de slag

bloeit Boschveld Boschveld in de steigers OP DE HOOGTE NIEUWSBRIEF VOOR EEN BUURT MET KLEUR Bewoners, gemeente en woningcorporaties aan de slag Boschveld bloeit NIEUWSBRIEF VOOR EEN BUURT MET KLEUR april 2006 Bewoners, gemeente en woningcorporaties aan de slag Boschveld in de steigers 36 Voor de zomervakantie van 2005 zette wethouder Elly de Jonge

Nadere informatie

l Ga naar de buren op een rustig moment en l Leg rustig uit waar u last van heeft en vertel erbij l Geef uw buren de kans om te reageren.

l Ga naar de buren op een rustig moment en l Leg rustig uit waar u last van heeft en vertel erbij l Geef uw buren de kans om te reageren. Last van uw buren Geef zelf het goede voorbeeld Blijf zelf altijd rekening houden met anderen,ook met buren die overlast geven. Draai geen harde muziek, praat niet te hard in de tuin of op het balkon en

Nadere informatie