Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 LOGO s weghalen LOGO s is niet netjes weghalen is Logo s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Samenwerking Competentiegericht Onderwijs Gelderland-Overijssel. Hierin werken de volgende ROC s, brancheorganisaties en bedrijven samen: ROC A12, ROC Aventus, Deltion College, Graafschap College, ROC Landstede, ROC Nijmegen, Rijn IJssel, ROC van Twente en ROC Rivor InstallatieWerk Achterhoek Rivierenland, InstallatieWerk Oost & Flevoland, de Vrienden van Elektro Nijmegen, de Vrienden van Elektro- & Installatietechniek Zwolle e.o., Uneto-VNI, Kenteq en OTIB/ RBPI BAM Apeldoorn, Breman Service, Burgers Ergon, Energie Service, Feenstra Verwarming, Geas Energiewacht, Heijmans, Huisman Elektrotechniek, Imtech Building Services, Installatietechniek Kremer, Kropman, Kuijpers Installaties, Leertouwer, Linthorst Installatietechniek, Paul van Vilsteren Installatietechniek, RTP Elektrotechniek, Scholten Panelen, Unica Installatietechniek, Van den Berg Installateurs, Van Egmond Groep, Van Lente Elektrotechniek, Wolter & Dros Instructie en informatie voor de begeleider Instructie en informatie over: - Begeleiden en Beoordelen - Startgesprek - Ontwikkelingsgericht opleiden en beoordelen - Overgang naar de kwalificerende periode Hierbij horen de formulieren: - Formulier 1ste Driehoeksgesprek-Startgesprek - Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling De informatie is van toepassing voor de volgende opleidingen: Monteur Werktuigkundige Installaties, niveau Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties, niveau Onderhoudsmonteur Installatietechniek, niveau Servicemonteur Installatietechniek, niveau Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau Monteur Elektrotechnische Industriële Producten en Systemen, niveau Eerste Monteur Elektrotechn. Industriële Producten en Systemen, niveau Servicemonteur Elektrotechniek, niveau Servicetechnicus Elektrotechniek, niveau Werkvoorbereider Installatie, niveau Leidinggevend Monteur Werktuigkundige Installaties, niveau Leidinggevend Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 4 Het project wordt gefinancierd door OTIB, de 9 ROC s, InstallatieWerk Achterhoek Rivierenland en Oost & Flevoland Het projectmanagement berust bij bureau Batouwe Arnhem Project Samenwerking CGO GO - Instructie voor de begeleider,

2

3 Instructie en informatie voor de begeleider In het project Samenwerking CGO Gelderland-Overijssel (CGO GO) Inleiding werken bedrijven, de negen ROC s, InstallatieWerk Achterhoek Rivierenland, Installatiewerk Oost & Flevoland, Kenniscentrum Kenteq, de werkgeversorganisatie Uneto-VNI en OTIB/RBPI sinds 2008 gezamenlijk aan de kwaliteit van het beroepsonderwijs. Dit wordt onder andere zichtbaar in gezamenlijke afspraken over de inhoud van het onderwijs en eenduidige en herkenbare werkwijzen en formulieren voor het begeleiden en beoordelen van studenten. Deze Instructie voor de begeleider beschrijft de werkwijze van CGO GO voor de inhoud van opleidingen en de begeleiding van studenten. Achtereenvolgens komen aan bod: 1. Regioprofielen 2. Het Startgesprek 3. Ontwikkelingsgericht opleiden en beoordelen 4. Overgang naar de Kwalificerende periode Voor de kwalificerende beoordeling van studenten is er een aparte instructie. 1. Regioprofielen Bedrijven en ROC s leggen binnen CGO GO de inhoud van het onderwijs vast in Regioprofielen. Een Regioprofiel is de concretisering van een uitstroomprofiel van de Kwalificatiedossiers voor de technische installatiebranche. Een Regioprofiel bevat: de (minimale) beroepshandelingen die de functionaris op het betreffende niveau moet beheersen als beginnend beroepsbeoefenaar; de vereiste theorie in inhoud en niveau; de beroepshouding (competenties). Bij de beroepshandelingen wordt vermeld of deze behoren tot de basis (= het opleidingsprogramma dat voor iedereen geldt) of tot het extra pakket (= specialisme van een bedrijf, verdieping, pluspakket, keuzemogelijkheid). Uitgangspunt voor deze laatste invulling zijn specifieke behoeften van bedrijven. Daarbij geldt: breed opleiden voor de regio, specifiek voor een bedrijf/ student. Project Samenwerking CGO GO - Instructie voor de begeleider,

4 De vereiste theorie is uitgewerkt naar onderwerpen. Per onderwerp is onderscheid gemaakt naar kennis (= de student moet globaal begrijpen wat het onderwerp inhoudt) en verdieping (= van de student wordt verwacht dat hij over de onderwerpen opgaven kan maken met gebruik van formules enzovoort). Regioprofielen zijn ontwikkeld door werkgroepen van docenten van verschillende ROC s, vakdeskundigen van bedrijven en een opleidingsadviseur van Kenteq. De Stuurgroep van het project Samenwerking CGO GO stelt een Regioprofiel vast. Met de vaststelling is het profiel het uitgangspunt voor de inhoud van het onderwijs. Bedrijven en ROC s gebruiken de inhoud van de Regioprofielen bovendien in de begeleiding van de student, de planning van de opleiding en bij de beoordeling. Begeleiden & Beoordelen Begeleiden & Beoordelen Betrokkenen 1 e Kritische punt 2 e Kritische punt Bedrijf Mate van zelfstandigheid >>> ROC Student Voortraject Ontwikkelingsgerichte periode Kwalificerende periode Doorstroom Startgesprek Ontwikkelingsgericht beoordelen Driehoeksgesprekken Examinering Proeve van Bekwaamheid = Driehoeksgesprek 2. Startgesprek Elke student die met een nieuwe opleiding begint (BBL) of met een stage (BOL) bij een van de ROC s in Gelderland en Overijssel krijgt een Startgesprek. De driehoek van student, de begeleider van school en de praktijk-/ werkplekbegeleider van het bedrijf zijn bij dit gesprek aanwezig. Het ROC neemt het initiatief voor het gesprek. Het Startgesprek heeft plaats aan de hand van het Formulier 1ste Driehoeksgesprek-Startgesprek. Hierin worden afspraken vastgelegd. Het Formulier 1ste Driehoeksgesprek-Startgesprek bevat de Beroepshandelingen en beroepshouding (competenties) van het Regioprofiel van de opleiding. De beroepshandelingen behoren tot de basis (= het programma dat voor iedereen geldt) of tot het Project Samenwerking CGO GO - Instructie voor de begeleider,

5 keuze-pakket (= specialisme van een bedrijf, verdieping, pluspakket, keuzemogelijkheid). De keuzeberoepshandelingen zijn ingekleurd. Het gesprek In het Startgesprek krijgt de student uitleg en informatie over: de opleiding, de gesprekken die er regelmatig zijn en hoe de student wordt beoordeeld; de rol, taken en verantwoordelijkheden van de student, van de praktijk-/ werkplekbegeleider en van de begeleider van school; hoe de begeleiding is bij het uitvoeren van de BPV-opdrachten (= opdrachten voor in de praktijk); belangrijke procedures, rechten, plichten en regels van de school en het leerbedrijf. Bovendien maken student en begeleiders van school en bedrijf afspraken over de te leren beroepshandelingen en houding: welke beroepshandelingen en competenties de student wanneer en waar gaat leren (in het leerbedrijf, op school of anders, bijvoorbeeld in een praktijkcentrum). Bij de afronding van het gesprek tekenen alle drie de partijen het laatste blad van het formulier. Zij leggen hiermee de gemaakte afspraken vast. Allen krijgen hiervan een kopie. CGO Gelderland-Overijssel - Formulier Eerste Driehoeksgesprek / Startgesprek - versie PAGINA 2 VAN 4 Het formulier komt terug in de volgende (Driehoeks) gesprekken. Het Startgesprek biedt alle drie de partijen tevens de gelegenheid de Beroepspraktijkovereenkomst te tekenen.! Voeg aan het formulier de planning voor de eerste 3 á 6 maanden van de school toe. Project Samenwerking CGO GO - Instructie voor de begeleider,

6 3. Ontwikkelingsgericht opleiden en beoordelen Ontwikkelingsgerichte periode van de opleiding Elke opleiding begint met de zogenoemde ontwikkelingsgerichte periode van de opleiding. Dit is de tijd dat de student bezig is met het zich eigen maken van de beroepshandelingen, kennis en competenties/houding die bij zijn opleiding horen. Grofweg beslaat deze periode driekwart van de opleidingstijd maar per student kan dit verschillend zijn (afhankelijk van wat een student al kan en weet en hoe snel hij zich nieuwe dingen eigen maakt). In de ontwikkelingsgerichte periode wordt de student beoordeeld; hij krijgt daarmee feedback en sturing voor zijn leerproces. Periodiek bij BBL-opleidingen gemiddeld eens per drie tot zes maanden, bij BOL-opleidingen minimaal één maal per BPV-periode bespreken student, praktijk-/werkplekbegeleider en docent de achterliggende periode. Zij doen dit waar mogelijk en noodzakelijk in de vorm van een driehoeksgesprek. Ook maken ze in dit gesprek weer een planning voor de volgende opleidingsperiode. Ontwikkelingsgericht beoordelen De tussentijdse (= Ontwikkelingsgerichte) beoordeling heeft plaats aan de hand van het Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling. Daarnaast bespreken student, bedrijf en school dan de planning voor de te leren beroepshandelingen en beroepshouding voor de volgende periode. Afspraken hierover komen weer te staan in het Formulier 1ste Driehoeksgesprek-Startgesprek. Het Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling bevat de kerntaak Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling in de Verantwoording Ontwikkelingsgericht beoordelen (of kerntaken) en werkprocessen van de opleiding. Per werkproces is (= de laatste pagina s van het Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling) beschreven wat de student daarvoor moet weten en kunnen. Daarbij is een onderscheid in drie niveaus gemaakt: A = De student heeft nagenoeg 100% instructie en begeleiding nodig (om te kunnen functioneren). B = De student laat aantoonbaar ontwikkeling zien op het gebied van beroepshandelingen en beroepshouding. C = De student kan benodigde beroepshandelingen uitvoeren en toont de bijbehorende beroepshouding. Wanneer de student begint met de opleiding zal voor de meeste werkprocessen gelden dat hij deze beheerst op niveau A. Gedurende de opleiding zullen de A s veranderen in C s. De student, de begeleider van het bedrijf en de begeleider van school Voorbereiden gesprek vullen het Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling in door per werkproces een A, B of C in te vullen. Voor het geven van een oordeel wordt per werkproces de vraag beantwoord in hoeverre de student de werkzaamheden kan verrichten en in welke mate de student de vaardigheden, kennis en beroepshouding/competenties daarvoor beheerst. Daarnaast gaan ze elk voor zichzelf na of alle afspraken uit het Formulier 1ste Driehoeksgesprek-Startgesprek zijn nagekomen. Eerste Driehoeksgesprek Drie tot zes maanden na de start van de BBL-opleiding/stage spreken de student, de begeleider van het bedrijf en de begeleider van de school elkaar over de voortgang in de opleiding in het zogenoemde Driehoeksgesprek. Bij BOL-studenten is dit gesprek aan het eind van Project Samenwerking CGO GO - Instructie voor de begeleider,

7 de eerste BPV-periode. Student en begeleiders kijken terug naar de achterliggende opleidingsperiode en vooruit naar de nieuwe periode. ZH & GO MEI 2 - Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling, PAGINA 3 VAN 5 ZH & GO MEI 2 - Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling, PAGINA 3 VAN 5 In het gesprek komen aan de orde: het verloop van de achterliggende periode en de doorgemaakte ontwikkeling van de student. De student, de begeleider van het bedrijf en de begeleider van school bespreken hun beoordelingen en argumenten daarvoor. Per werkproces komen zij tot een gemeenschappelijk gedragen oordeel. Dit leggen zij vast op het Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling; in hoeverre de student de beroepshandelingen en -houding al beheerst en wat de student hiervan gaat leren en waar en wanneer. Dit wordt weer ingevuld op het Formulier 1ste Driehoeksgesprek-Startgesprek. Het tweede Driehoeksgesprek heeft dezelfde opbouw als het eerste Tweede gesprek en heeft plaats drie tot zes maanden na het vorige gesprek. Driehoeksgesprek Indien de begeleider van school niet aanwezig kan zijn, vullen de student en begeleider van het bedrijf samen de formulieren in. De begeleider van het bedrijf communiceert dit met de begeleider van de school. Project Samenwerking CGO GO - Instructie voor de begeleider,

8 4. Overgang naar de kwalificerende periode In het derde Driehoeksgesprek staat de vraag centraal of de student Derde de vaardigheden, kennis beroepshouding/competenties in die mate Driehoeksgesprek beheerst dat hij de kerntaak ( of kerntaken) en werkprocessen op eindniveau kan uitvoeren (= niveau C op het Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling). Bij dit gesprek zijn altijd de student, de begeleider van het bedrijf en de begeleider van school aanwezig. Voor alle ROC s in Gelderland en Overijssel gelden dezelfde afspraken voor de overgang van ontwikkelingsgericht opleiden en beoorde- Toelating tot de kwalificerende periode len naar het kwalificerend beoordelen. Voor deze overgang geldt het volgende: de student beheerst de beroepshandelingen, kennis en houding/competenties in die mate dat hij de kerntaak of kerntaken met bijbehorende werkprocessen op eindniveau kan uitvoeren. De criteria hiervoor zijn beschreven in kolom C van de Verantwoording Ontwikkelingsgericht beoordelen; de student beheerst de beroepshandelingen en -houding uit het Formulier 1ste Driehoeksgesprek-Startgesprek, dat wil zeggen dat alle beroepshandelingen en houdingsaspecten in voldoende mate zijn uitgevoerd/afgevinkt; de student heeft de theorie van het beroepsgerichte deel van de opleiding met een voldoende afgerond; de student heeft voldaan aan de aanvullende toelatingseisen uit de examendocumenten van de school. Als voorbereiding op het gesprek vullen alle drie de partijen de laatste kolom van het Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling in. Gesprek Tevens gaat ieder voor zichzelf na of de student de beroepshandelingen en -houding beheerst. Na afronding van het gesprek zorgt de begeleider van school ervoor dat het Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling en het Formulier 1ste Driehoeksgesprek-Startgesprek in het dossier van de student komen. De ROC-examencommissie dient de toelating tot de Kwalificerende periode te accorderen. Project Samenwerking CGO GO - Instructie voor de begeleider,

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ----

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- LOGO s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Samenwerking Competentiegericht Onderwijs Gelderland-Overijssel.

Nadere informatie

------ 2 0 1 2-2 0 1 3 ------ Masterplan LOGO s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Masterplan Competentiegericht Onderwijs. Hierin werken de volgende

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Masterplan Instructie en informatie over: - Begeleiden en Beoordelen - Startgesprek (BOL / BBL) Logo s weghalen is niet netjes - Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

------ 2 0 1 2-2 0 1 3 ------

------ 2 0 1 2-2 0 1 3 ------ ------ 2 0 1 2-2 0 1 3 ------ Masterplan LOGO s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Masterplan Competentiegericht Onderwijs. Hierin werken de volgende

Nadere informatie

------ 2 0 1 1-2 0 1 2 ------

------ 2 0 1 1-2 0 1 2 ------ ------ 2 0 1 1-2 0 1 2 ------ Masterplan Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Masterplan Competentiegericht Onderwijs. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC

Nadere informatie

Onderhoudsmonteur Installatietechniek, niveau 2

Onderhoudsmonteur Installatietechniek, niveau 2 Regioprofiel Onderhoudsmonteur Installatietechniek, niveau 2 Versie 1 augustus 2010 Dit is een product van het project Samenwerking Competentiegericht Onderwijs Gelderland-Overijssel. Hierin werken de

Nadere informatie

Monteur Elektrotechnische Producten en Systemen, niveau 2

Monteur Elektrotechnische Producten en Systemen, niveau 2 Dit is een product van het project Samenwerking Competentiegericht Onderwijs Gelderland-Overijssel. Hierin werken de volgende ROC s, brancheorganisaties en bedrijven samen: ROC Aventus, Deltion College,

Nadere informatie

Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 3

Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 3 Regioprofiel Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 3 Versie 1 augustus 2010 Dit is een product van het project Samenwerking Competentiegericht Onderwijs Gelderland-Overijssel. Hierin werken

Nadere informatie

Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 2

Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 2 Regioprofiel Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 2 Versie 1 augustus 2010 Dit is een product van het project Samenwerking Competentiegericht Onderwijs Gelderland-Overijssel. Hierin werken de

Nadere informatie

Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4

Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4 Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4 16 januari 2013 Regioprofiel Op 31 mei 2012 hebben de MBO-instellingen, de

Nadere informatie

Servicemonteur Installatietechniek, niveau 3

Servicemonteur Installatietechniek, niveau 3 Regioprofiel Servicemonteur Installatietechniek, niveau 3 Versie 1 augustus 2010 Dit is een product van het project Samenwerking Competentiegericht Onderwijs Gelderland-Overijssel. Hierin werken de volgende

Nadere informatie

Regioprofiel Noord: Technisch tekenaar Elektrotechniek niveau 3 en Werkvoorbereider Elektrotechniek niveau 4 1 juli 2013

Regioprofiel Noord: Technisch tekenaar Elektrotechniek niveau 3 en Werkvoorbereider Elektrotechniek niveau 4 1 juli 2013 Regioprofiel Noord: Technisch tekenaar Elektrotechniek niveau 3 en Werkvoorbereider Elektrotechniek niveau 4 1 juli 2013 Besproken door een expertpanel SBB TIB Noord op 4 april 2013 en 27 mei 2013. Voor

Nadere informatie

Platform Technische Installatiebranche Onderwijs Gelderland Overijssel

Platform Technische Installatiebranche Onderwijs Gelderland Overijssel Platform Technische Installatiebranche Onderwijs Gelderland Overijssel Regioprofiel: Tekenaar Werktuigkundige Installaties, crebo 25316 niveau 3 Dit Regioprofiel is een product van het Platform Technische

Nadere informatie

Monteur Werktuigkundige Installaties, niveau 2

Monteur Werktuigkundige Installaties, niveau 2 Regioprofiel Monteur Werktuigkundige Installaties, niveau 2 Versie 1 augustus 2010 Dit is een product van het project Samenwerking Competentiegericht Onderwijs Gelderland-Overijssel. Hierin werken de volgende

Nadere informatie

Leidinggevende Monteur Elektrotechnische Installaties, Niveau 4

Leidinggevende Monteur Elektrotechnische Installaties, Niveau 4 Dit is een product van het project CGO Midden Nederland. Hierin werken de volgende ROC s, bedrijven en brancheorganisaties samen: Hoornbeeck College, ROC Midden Nederland, MBO Amersfoort, MBO Utrecht,

Nadere informatie

Formulier Beoordeling Proeve van Bekwaamheid v.a

Formulier Beoordeling Proeve van Bekwaamheid v.a Formulier Beoordeling Proeve van Bekwaamheid v.a. 19-11-2015 Duurzaamheid in het beroep C, crebo K0030 Naam student: Inschrijfnummer: ROC en contactpersoon ROC: / BPV-bedrijf en contactpersoon: / Keuzedeel

Nadere informatie

Servicetechnicus Installatietechniek, niveau 4

Servicetechnicus Installatietechniek, niveau 4 Regioprofiel Servicetechnicus Installatietechniek, niveau 4 Dit is een product van het project Samenwerking Competentiegericht Onderwijs Gelderland-Overijssel. Hierin werken de volgende ROC s, bedrijven

Nadere informatie

------ 2 0 1 2-2 0 1 3 ------

------ 2 0 1 2-2 0 1 3 ------ ------ 2 0 1 2-2 0 1 3 ------ Masterplan Zuid-Holland Dit is een product van het project Masterplan Competentiegericht Onderwijs Zuid-Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda

Nadere informatie

------ 2 0 1 2-2 0 1 3 ------

------ 2 0 1 2-2 0 1 3 ------ ------ 2 0 1 2-2 0 1 3 ------ Masterplan Zuid-Holland LOGO s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Masterplan Competentiegericht Onderwijs Zuid-Holland.

Nadere informatie

Formulier Startgesprek

Formulier Startgesprek Monteur Elektrotechnische Installaties niveau 2, crebonummer 94271 Formulier Startgesprek Gegevens leerling Naam Roepnaam Postcode en woonplaats. Telefoon nr. vast en mobiel Telefoon nr. bij calamiteit

Nadere informatie

Monteur Elektrotechnische Installaties, Niveau 2

Monteur Elektrotechnische Installaties, Niveau 2 Regioprofiel Midden Nederland Dit is een product van het project CGO Midden Nederland. Hierin werken de volgende ROC s, bedrijven en brancheorganisaties samen: Hoornbeeck College, ROC Midden Nederland,

Nadere informatie

Regioprofiel Noord-Holland Servicetechnicus Elektrotechniek, niveau 4

Regioprofiel Noord-Holland Servicetechnicus Elektrotechniek, niveau 4 Regioprofiel Noord-Holland Servicetechnicus Elektrotechniek, niveau 4 16 januari 2013 Regioprofiel Op 31 mei 2012 hebben de MBO-instellingen, de technische installatiebranche en de Metaalbranche in Noord-

Nadere informatie

Ruim 75 nieuwe exameninstrumenten

Ruim 75 nieuwe exameninstrumenten Nieuwsbericht november 2013 Ruim 75 nieuwe exameninstrumenten De afgelopen maanden is er in verschillende regio s en op verschillende fronten hard gewerkt aan aanpassing en uitbreiding van het aanbod aan

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

------ 2 0 1 2-2 0 1 3 ------ Masterplan Zuid-Holland LOGO s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Masterplan Competentiegericht Onderwijs Zuid-Holland.

Nadere informatie

Regioprofiel Noord: Leidinggevend Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 4 1 juli 2013

Regioprofiel Noord: Leidinggevend Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 4 1 juli 2013 Regioprofiel Noord: Leidinggevend Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 4 1 juli 2013 Besproken door een expertpanel SBB TIB Noord op 10 april 2013 en 15 mei 2013. Voor deelnemers aan dit panel

Nadere informatie

Downloaden. Deze instructie voor docenten kunt u downloaden via:

Downloaden. Deze instructie voor docenten kunt u downloaden via: juli 2013 1 Downloaden Deze instructie voor docenten kunt u downloaden via: www.examenwerk.nl Klik op over Examenwerk -> Hoe werkt Examenwerk -> Openbaar downloadcentrum -> Horeca (hier vindt u de Powerpoint)

Nadere informatie

Regioprofiel Noord-Holland Leidinggevend Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 4

Regioprofiel Noord-Holland Leidinggevend Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 4 Regioprofiel Noord-Holland Leidinggevend Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 4 16 januari 2013 Regioprofiel Op 31 mei 2012 hebben de MBO-instellingen, de technische installatiebranche en de

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 3, crebo 94282 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Onderhoudsmonteur Installatietechniek, Niveau 2

Onderhoudsmonteur Installatietechniek, Niveau 2 Regioprofiel Midden Nederland Dit is een product van het project CGO Midden Nederland. Hierin werken de volgende ROC s, bedrijven en brancheorganisaties samen: Hoornbeeck College, ROC Midden Nederland,

Nadere informatie

------ 2 0 1 2-2 0 1 3 ------

------ 2 0 1 2-2 0 1 3 ------ ------ 2 0 1 2-2 0 1 3 ------ Masterplan Zuid-Holland LOGO s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Masterplan Competentiegericht Onderwijs Zuid-Holland.

Nadere informatie

Technisch tekenaar Installatietechniek niveau 3 en Werkvoorbereider Installatietechniek niveau 4

Technisch tekenaar Installatietechniek niveau 3 en Werkvoorbereider Installatietechniek niveau 4 Dit is een product van het project Samenwerking Competentiegericht Onderwijs Gelderland-Overijssel. Hierin werken de volgende ROC s, bedrijven en brancheorganisaties samen: Regioprofiel Installatietechniek

Nadere informatie

Regioprofiel Noord-Holland Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 3

Regioprofiel Noord-Holland Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 3 Regioprofiel Noord-Holland Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 3 16 januari 2013 Regioprofiel Op 31 mei 2012 hebben de MBO-instellingen, de technische installatiebranche en de Metaalbranche

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Onderhoudsmonteur Installatietechniek niveau 2, crebo 95472 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Regioprofiel Noord: Monteur Elektrotechnische Producten en Systemen, niveau 2 1 juli 2013

Regioprofiel Noord: Monteur Elektrotechnische Producten en Systemen, niveau 2 1 juli 2013 Regioprofiel Noord: Monteur Elektrotechnische Producten en Systemen, niveau 2 1 juli 2013 Besproken door een expertpanel SBB TIB Noord op 16 mei en 14 juni 2013. Voor deelnemers aan dit panel en een verslag

Nadere informatie

Formulier Eerste Driehoeksgesprek / Startgesprek

Formulier Eerste Driehoeksgesprek / Startgesprek Formulier Eerste Driehoeksgesprek / Startgesprek Gegevens Naam Roepnaam Adres Postcode en woonplaats Telefoon nr. vast en mobiel Telefoon nr. bij calamiteit Paspoort of ID-card nr. Burgerservicenummer

Nadere informatie

Regioprofiel Noord: Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 2 1 juli 2013

Regioprofiel Noord: Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 2 1 juli 2013 Regioprofiel Noord: Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 2 1 juli 2013 Besproken door een expertpanel SBB TIB Noord op 22 april 2013 en 3 juni 2013. Voor deelnemers aan dit panel en een verslag

Nadere informatie

Servicemonteur Installatietechniek, Niveau 3

Servicemonteur Installatietechniek, Niveau 3 Regioprofiel Midden Nederland Dit is een product van het project CGO Midden Nederland. Hierin werken de volgende ROC s, bedrijven en brancheorganisaties samen: Hoornbeeck College, ROC Midden Nederland,

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Formulier Eerste Driehoeksgesprek / Startgesprek

Formulier Eerste Driehoeksgesprek / Startgesprek Formulier Eerste Driehoeksgesprek / Startgesprek Gegevens leerling Naam Roepnaam Adres Postcode en woonplaats Telefoon nr. vast en mobiel Telefoon nr. bij calamiteit Paspoort of ID-card nr. Burgerservicenummer

Nadere informatie

Gespreksformulier Beroepspraktijkvorming

Gespreksformulier Beroepspraktijkvorming Datum : Naam student : OV-nummer : Groep : Cohort / Kwalificatiedossier : BPV-biedende instelling/praktijk : Werkbegeleider : Opleidingsfunctionaris : BPV-docent : Trajectbegeleider : Introductiegesprek

Nadere informatie

------ 2 0 1 2-2 0 1 3 ------

------ 2 0 1 2-2 0 1 3 ------ ------ 2 0 1 2-2 0 1 3 ------ Masterplan Zuid-Holland LOGO s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Masterplan Competentiegericht Onderwijs Zuid-Holland.

Nadere informatie

Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011

Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011 Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011 Colofon Uitgave Kenteq Postbus 81 1200 AB Hilversum T (035) 750 45 04 F (035) 750 45 55 W www.kenteq.nl Contactpersoon Dr. Sake Wagenaar T (035) 750 42 46 E sake.wagenaar@kenteq.nl

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

------ 2 0 1 2-2 0 1 3 ------ Masterplan Zuid-Holland LOGO s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Masterplan Competentiegericht Onderwijs Zuid-Holland.

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties (globale analyse)

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties (globale analyse) Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 26-214 (globale analyse) Hoeveel mbo-studenten staan er dit schooljaar ingeschreven in Kenteqkwalificaties? En hoe ontwikkelt het aantal mbo-deelnemers zich sinds

Nadere informatie

Technisch tekenaar Elektrotechniek, Niveau 3 en Werkvoorbereider Elektrotechniek, Niveau 4

Technisch tekenaar Elektrotechniek, Niveau 3 en Werkvoorbereider Elektrotechniek, Niveau 4 Regioprofiel Midden Nederland Dit is een product van het project CGO Midden Nederland. Hierin werken de volgende ROC s, bedrijven en brancheorganisaties samen: Hoornbeeck College, ROC Midden Nederland,

Nadere informatie

Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties, niveau 3

Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties, niveau 3 Regioprofiel Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties, niveau 3 Versie 1 augustus 2010 Dit is een product van het project Samenwerking Competentiegericht Onderwijs Gelderland-Overijssel. Hierin werken

Nadere informatie

Scholingstraject "Docenten- en instructeurspool Technische Installatiebranche"

Scholingstraject Docenten- en instructeurspool Technische Installatiebranche Platform Technische Installatiebranche Onderwijs Gelderland en Overijssel Scholingstraject "Docenten- en instructeurspool Technische Installatiebranche" 28november 2016 Robert-Jan de Vries Regiomanager

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

Regionaal Beleidsplatform Installatietechniek

Regionaal Beleidsplatform Installatietechniek CONCEPT VERSLAG Onderwerp : verslag van de 43e RBPI vergadering Gelderland / Overijssel Datum : 24 september 2015 Tijd : 15.00 uur 17.00 uur Plaats : Hotel Wientjes Zwolle Aanwezig: De heer J.B.F.N. Dijkman

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Formulier Startgesprek

Formulier Startgesprek Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties niveau 3, crebonummer 94281 Formulier Startgesprek Gegevens leerling Naam Roepnaam Adres Postcode en woonplaats Telefoon nr. vast en mobiel Telefoon nr. bij

Nadere informatie

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 PROCEDURE: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 Versie: 22-01-2013 Voorwoord Bij elke opleiding binnen het domein Techniek en Technologie krijgt

Nadere informatie

Handleiding Praktijkopleider

Handleiding Praktijkopleider Ontwikkelingsgericht Digitaal beoordelen DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Helpende Zorg en Welzijn KWALIFICATIECREBO : 25498 NIVEAU : 2 COHORT : Vanaf 2015 KERNTAAK : Alle

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 2, crebo 94272 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Format OER8 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER8 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER8 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Assistent operator Cohort 2009 Crebocode 90450 Studieprogramma nummer(s) BOL 1 : BBL : 42009 DTBOL : Niveau

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Servicetechnicus Elektrotechniek niveau 4, crebo 94331 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

------ 2 0 1 2-2 0 1 3 ------ Masterplan Zuid-Holland LOGO s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Masterplan Competentiegericht Onderwijs Zuid-Holland.

Nadere informatie

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2005-2012 (globale analyse)

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2005-2012 (globale analyse) Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 25-212 (globale analyse) Hoeveel mbo-studenten staan er dit schooljaar ingeschreven in Kenteqkwalificaties? En hoe ontwikkelt het aantal mbo-deelnemers zich sinds

Nadere informatie

----- 2 0 1 3-2 0 1 4 -----

----- 2 0 1 3-2 0 1 4 ----- ----- 2 0 1 3-2 0 1 4 ----- Dit is een product van het project Samenwerking CGO Gelderland-Overijssel in de Metaalbranche. Hierin werken de volgende ROC s, brancheorganisaties en bedrijven samen: Aebi

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Service apparatuur en installaties

Service apparatuur en installaties OER Service apparatuur en installaties A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Service apparatuur en installaties Cohort 2011 Crebocode 94330 Versie van het (code dossier en jaar van vaststelling vermelden)

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Dossier 2012-2013 Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Examinering hout & meubelopleidingen niveau 4 Aan het eind van de opleiding moet een kandidaat

Nadere informatie

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK.

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK. samenwerkingsverband kinderopvang beroepsonderwijs Gelderland Colofon Februari 2014 Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden Kinderopvang-Beroepsonderwijs Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en

Nadere informatie

Regioprofiel Noord-Holland Servicetechnicus Installatietechniek, niveau 4

Regioprofiel Noord-Holland Servicetechnicus Installatietechniek, niveau 4 Regioprofiel Noord-Holland Servicetechnicus Installatietechniek, niveau 4 16 januari 2013 Regioprofiel Op 31 mei 2012 hebben de MBO-instellingen, de technische installatiebranche en de Metaalbranche in

Nadere informatie

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer 1 e Autoschadehersteller Crebonummer 91760 PvB 02 8HAT-DO2AO Aandrijfsystemen en onderstellen Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid.

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer 1

Nadere informatie

Onderwijsassistent niveau 4

Onderwijsassistent niveau 4 examenproducten Onderwijsassistent Onderwijsassistent niveau 4 EXAMENBANK PROVE2MOVE Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 4. Dekkingsgraad 3 7. Inhoudelijke wijzigingen per proeve 4 8. Vakkennis en vaardigheden

Nadere informatie

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar Dossiers vmbo Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Overzicht examenproducten op website op basis van Herziene KD's - vanaf cohort 2015

Overzicht examenproducten op website  op basis van Herziene KD's - vanaf cohort 2015 Stichting Examenservice Overzicht examen op website www.esmei.nl op basis van Herziene KD's - vanaf cohort 2015 3.1 Producten die zijn vastgesteld/gevalideerd BIJGEWERK: Goedgekeurd door Screenplatform,

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

------ 2 0 1 2-2 0 1 3 ------ Masterplan Zuid-Holland LOGO s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Masterplan Competentiegericht Onderwijs Zuid-Holland.

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal erkende leerbedrijven Kenteq ( )

Ontwikkeling aantal erkende leerbedrijven Kenteq ( ) Ontwikkeling aantal erkende leerbedrijven Kenteq (2013-2014) Hoe heeft het aantal erkende leerbedrijven in de metaal-, elektro- en installatietechniek zich ontwikkeld? Wat zijn de aantallen per kwalificatiedossier?

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Aventus te Apeldoorn Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant) definitief februari 2013 H3280511/1 Plaats: Apeldoorn BRIN: 27DV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

UITWERKING webcase ik en ondernemend leren

UITWERKING webcase ik en ondernemend leren UITWERKING webcase ik en ondernemend leren ik en ondernemendleren opdracht 2 webcase: opdracht 1 1. De naam van de leermethode is: Ondernemendleren 2. Het uitgangspunt van de leermethode is: Ondernemendleren

Nadere informatie

Assistent Installatie- en constructietechniek (inclusief Elektrotechniek) BOL

Assistent Installatie- en constructietechniek (inclusief Elektrotechniek) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25253 1 jaar Entree BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus Crebocode 90900 dossier 2014-2015 Informatie Proeven en BPV Versie organisator Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Hulpmiddelen... 6 Het geven

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel Allround grimeur definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127766 H3478441/MB/25LF Onderzoek uitgevoerd in: september

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Welkom. Herziening kwalificatiedossiers. 16 september Gertjan van Herwijnen Team kwalificatiestructuur, Kenteq

Welkom. Herziening kwalificatiedossiers. 16 september Gertjan van Herwijnen Team kwalificatiestructuur, Kenteq Welkom Herziening kwalificatiedossiers 16 september 2014 Gertjan van Herwijnen Team kwalificatiestructuur, Kenteq Programma 1. Waarom een nieuwe kwalificatiestructuur 2. Hoe komt de nieuwe structuur tot

Nadere informatie

------ 2 0 1 2-2 0 1 3 ------ Masterplan Zuid-Holland LOGO s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Masterplan Competentiegericht Onderwijs Zuid-Holland.

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

Examenprofiel mbo PMLF

Examenprofiel mbo PMLF Examenprofiel mbo PMLF Industriële processen, Procestechniek, Industrieel onderhoud, Operationele Techniek, en Analisten Sector: PMLF Vastgesteld door: Paritaire commissie PMLF Vaststellingsdatum: 16 februari

Nadere informatie

Platform Technische Installatiebranche Onderwijs Gelderland Overijssel

Platform Technische Installatiebranche Onderwijs Gelderland Overijssel Platform Technische Installatiebranche Onderwijs Gelderland Overijssel Regioprofiel: Monteur werktuigkundige installaties, crebo 25350 niveau 2 Dit Regioprofiel is een product van het Platform Technische

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Installatie- & Elektrotechniek. Markiezaat College, het échte werk

Installatie- & Elektrotechniek. Markiezaat College, het échte werk 2015 2016 Installatie- & Elektrotechniek Markiezaat College, het échte werk Installatietechniek: techniek die zorgt voor mensen "Je laat die mensen toch niet in de kou zitten?" Overal waar we wonen en

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

PRAKTIJKINFORMATIEGIDS

PRAKTIJKINFORMATIEGIDS PRAKTIJKINFORMATIEGIDS Voorwoord De afgelopen periode is door een afvaardiging vanuit het werkveld kinderopvang, de directies van de ROC s in Gelderland en de adviseur van Calibris met veel betrokkenheid

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie