Regioprofiel Noord: Leidinggevend Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 4 1 juli 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regioprofiel Noord: Leidinggevend Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 4 1 juli 2013"

Transcriptie

1 Regioprofiel Noord: Leidinggevend Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 4 1 juli 2013 Besproken door een expertpanel SBB TIB Noord op 10 april 2013 en 15 mei Voor deelnemers aan dit panel en een verslag van conclusies wordt verwezen naar Doel en achtergrond regioprofiel In het Actieplan Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Technische Installatiebranche (SBB TIB) Noord werken OTIB, Uneto-VNI, Kenteq en de vijf ROC s Friese Poort, Friesland College, Alfa College, Noorderpoort en Drenthe College gezamenlijk aan kwaliteitsverbetering van het Beroepsonderwijs. Een betere afstemming op de beroepspraktijk en het opleiden eenvoudiger maken voor de bedrijven vormen hiervoor belangrijke doeleinden. Een van de activiteiten van het project is het uitwerken van zogenoemde regioprofielen 1 door bedrijfsleven en scholen gezamenlijk in expertpanels. Een regioprofiel is de concretisering van een uitstroomprofiel van de Kwalificatiedossiers Installeren. Het regioprofiel bevat 2 : De (minimale) beroepshandelingen 3 die de medewerker op het betreffende niveau moet beheersen als beginnend beroepsbeoefenaar De vereiste theorie in inhoud en niveau De attitude/beroepshouding. Bij de beroepshandelingen wordt vermeld of deze behoren tot de basis (= het programma dat voor iedereen geldt) of tot het extra pakket (= specialisme van een bedrijf, verdieping, plus-pakket, keuzemogelijkheid). Uitgangspunt voor deze laatste invulling zijn specifieke behoeften van leerlingen en bedrijven. Daarbij geldt: breed opleiden voor de regio, specifiek voor een bedrijf/deelnemer. De vereiste theorie is uitgewerkt naar onderwerpen. Per onderwerp is onderscheid gemaakt naar basis en extra. Basis wil zeggen dat van de leerling wordt verwacht dat hij over de onderwerpen opgaven kan maken met gebruik van formules, normen en de werking ervan kan uitleggen. Extra verwijst naar een verbreding, dat een leerling extra onderwerpen nodig heeft om te kunnen functioneren binnen de BPV in zijn leerbedrijf. De beroepshouding is de uitwerking van de niet-technische competenties. Bij de opstelling van dit document is ervan uitgegaan dat de kandidaat het diploma Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties niveau 3 in het bezit heeft. Anders wordt er door de ROC een maatwerkprogramma opgesteld. Wanneer is aangegeven betekent dit dat het onderdelen zijn uit het regioprofiel van de opleiding Eerste Monteur. Werkwijze Het regioprofiel is voor het Noorden uitgewerkt door een expertpanel, bestaande uit vakdocenten van verschillende ROC s en experts vanuit bedrijven. De regioprofielen zijn vastgesteld door de stuurgroep SBB TIB Noord. De profielen worden iedere drie jaar geactualiseerd door de expertpanels. 1 Het Regioprofiel beschrijft het wat van het onderwijs en doet geen uitspraken over het hoe van het onderwijs 2 Beroepshandelingen, theorie en beroepshouding komen in de onderwijsuitvoering in samenhang met elkaar aan bod 3 Beroepshandelingen moet men breed zien in de context van het beroep. Friesland College, Uneto-VNI, FNV-bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie, Kenteq en OTIB Pagina 1

2 BEROEPSHANDELINGEN Beroepshandeling Basis Extra Algemeen Veiligheid, gezondheid en milieu (VCA VOL) Toezicht op de uitvoering van kwaliteit, arbo en milieu (Kam) Duidelijk communiceren met in- en externe klanten en collega s Plannen en organiseren van mensen en middelen Instructies, bijeenkomsten, organiseren en vastleggen Voorbereiden van het werk (bestellingen, bestel- en afleverbonnen) Kwaliteit leveren (volgens bedrijfsnormen/productiviteit) Borgen van installaties Tekeningen lezen, aanpassen en archiveren Afwijkingen signaleren in tekening en bestek Leidinggeven Het instrueren en begeleiden van monteurs (en inleners) Gesprekstechnieken toepassen, begeleiding, slecht nieuws Beoordelen van monteurs en hun competenties Intake en introductie organiseren en uitvoeren Communiceren in woord en geschrift Inzicht in effect eigen gedrag Communiceren in een vreemde taal Engels Duits Leidingaanleg Positioneren van leidingen en materieel Controleren v a n NEN, NPR en richtlijnen (v.uit rol leidinggevende) Kabelgoten, ladderbanen selecteren en monteren Bevestigingsmaterialen selecteren en toepassen Sparingen in bouwkundige constructies controleren Tussencontrole op de aanleg Meer- en minderwerk Opnemen van meer- en minderwerk Inzicht in calculatiemethode Projectadministratie Detailplanning maken en bewaken, incl. urenbewaking Materiaal bestellen Gereedschap en klimmateriaal selecteren en bestellen Werkplekinspectie Gestructureerd administreren van o.a. afspraken, meer-/minder- werk, weekstaten, toolboxen, werkbonnen Installeren (positioneren) van (gericht op bekabeling) Algemene (gebouwgebonden) elektrotechnische installaties Gebouwbeheerssystemen Datanetwerken, telecominstallaties Brand- en inbraakbeveiliging, toegangscontrole, cameratoezicht Verkeerssignalering (openbare) Verlichtingsinstallaties Opleveren van diverse installaties Instructie geven aan gebruikers van de installatie Opleverrapport invullen/aanpassen In bedrijf stellen van diverse installaties Friesland College, Uneto-VNI, FNV-bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie, Kenteq en OTIB Pagina 2

3 VEREISTE THEORIE De minimale theorie voor de Leidinggevend Monteur Elektrotechnische Installaties op niveau 4 is uitgewerkt in een aantal onderwerpen. Per onderwerp wordt zoals eerder aangegeven onderscheid gemaakt naar Basis en Extra. Rekenen/praktische wiskunde Zie Kwalificatie Leidinggevend monteur niveau Y1 Onderwerp Basis Extra Tekenen Lezen van elektrotechnische tekeningen en schema s Revisie tekeningen op papier aanpassen Archiveren en documenteren van tekeningen Tekening lezen van diverse installaties Praktische /ontwerpen Berekenen/selecteren van ladderbanen, kabelgoten Praktisch inzicht in leidingberekening Meer- en minderwerk Opnemen van meer- en minderwerk en inzicht in calculaties Algemeen Rapporteren Plannen Instrueren Organiseren van een projectenorganisatie Omgangskunde Leidinggeven en communiceren Kwaliteits-, Arbo- en milieu-eisen Engelse taal Technische documentatie lezen en interpreteren Instructie geven in het Engels Duitse taal Technische documentatie lezen en interpreteren Instructie geven in het Duits Gebouwgebonden installaties Volgens de NEN norm en richtlijnen NPR Positioneren leidingen en toestellen Gebouwbeheerssystemen Kennis van bussystemen (voorbeeld KN) Kennis van opnemers en communicatiemethoden Data- en telecomnetwerken Selecteren/positioneren van datanetwerken Kennis van connectoren en leidingen Verlichtingstechniek Verlichtingstechniek in context van het beroep Realiseren buitenverlichting en verlichting terreinen Bouwkundige voorzieningen Aangeven volgens voorschrift doorvoeringen en sleuven Sparing kunnen controleren Brandvrij en geluidsarm gelegd Bouwkundige tekeningen lezen Friesland College, Uneto-VNI, FNV-bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie, Kenteq en OTIB Pagina 3

4 In bedrijf stellen, beproeven en opleveren Meten van aardverspreidingsweerstand Meten circuitweerstand Meten isolatieweerstand Testen aardlekschakelaars Testen beschermingscontacten en aardleidingen Visuele inspectie Invullen opleverrapporten, nut en noodzaak herkennen Elektrisch aansluiten van diverse installaties CV-installaties, kleppen en thermostaten Luchtbehandelingstoestellen Warmtekrachtkoppelingen en Hr E Warmtepompen Zonnecollectoren Photo Voltaísch Friesland College, Uneto-VNI, FNV-bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie, Kenteq en OTIB Pagina 4

5 BEROEPSHOUDING In het kwalificatiedossier zijn de relevante (niet-technische) competenties opgenomen (= kolom Niettechnische competenties ). Wat de Leidinggevend Monteur Elektrotechnische Installaties op niveau 4 moet laten zien als juiste Attitude/beroeps- houding, is uitgewerkt in de eerste kolom. Beroepshouding Geeft leiding aan monteurs en coördineert de werkzaamheden Aansturen monteurs en onderaannemers Aansturen Adviseren, vragen beantwoorden, constructieve feedback geven zodat monteurs kunnen uitgroeien naar de gestelde eisen en zelfstandigheid Is gemotiveerd/enthousiast Stelt zich collegiaal op Kan goed samenwerken, overleggen en afstemmen Bespreekt problemen met zijn collega s Signaleert onveilige situaties Neemt deel aan: Toolboxmeeting, werkoverleg/werkverdeling Overlegt met klant, overige onderaannemers/leveranciers Overleg met interne en externe klanten Duidelijk uitleggen en toelichten Vult en verwerkt vereiste formulieren, werkbonnen Rapporteert klachten, incidenten en verbetervoorstellen zo- dat er een duidelijke en doelmatige informatiestroom ont- staat Kan vanuit tekeningen werkzaamheden uitvoeren Zoekt zelf naar oplossingen, toont eigen initiatief, is besluit- vaardig Kan werken onder druk, weet prioriteiten te stellen Toont inzet, werktempo, doelmatigheid, heeft discipline Heeft gevoel voor ruimte, richting en benodigde montagetijd Zet de juiste gereedschappen en materialen in Heeft zorg voor gereedschap en materieel Verspilt geen onnodig materiaal of gereedschap Mensen en middelen organiseren Tijd indelen, voortgang bewaken Het bestek/offerte toepassen Werkt ordelijk en zorgvuldig De uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de norm Heeft voldoende sociale vaardigheden Installaties vervaardigen volgens tekeningen, geldende normen, arbo-, veiligheids-, milieu- en bedrijfsvoorschriften, binnen de afgesproken tijd en volgens de gestelde kwaliteitseisen Op een systematische manier de installatie vervaardigen en beproeven Niet-technische competenties Beslissen en activiteiten initiëren (A) Aansturen (B) Begeleiden (C) Presenteren (I) Presenteren (I) Formuleren en rapporteren (J) Formuleren en rapporteren (J) Plannen en organiseren (Q) Plannen en organiseren (Q) Kwaliteit leveren (S) Kwaliteit leveren (S) Friesland College, Uneto-VNI, FNV-bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie, Kenteq en OTIB Pagina 5

------ 2 0 1 4-2 0 1 8 ------

------ 2 0 1 4-2 0 1 8 ------ ------ 2 0 1 4-2 0 1 8 ------ Masterplan Zuid-Holland 2014-2018 Regioprofiel Regioprofiel Middenkader Engineering Werkgebied Elektrotechniek niveau 4 - crebo 79020 Ten behoeve van vaststelling door de

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Sector: ICT Branche: ICT Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan. Commercieel gebruik van deze

Nadere informatie

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

Middenkader engineering

Middenkader engineering Landelijke Kwalificaties MBO Middenkader engineering Crebonummer: 22050, 94421, 94422 Sector: Branche: Automatiseringsdiensten, Detailhandel non-food, Elektrische apparaten, Houtindustrie, Machine-industrie,

Nadere informatie

Opleidingsgids 2009-2010 Cluster Techniek - Assen afd. Bouwkunde

Opleidingsgids 2009-2010 Cluster Techniek - Assen afd. Bouwkunde Opleidingsgids 2009-2010 Cluster Techniek - Assen afd. Bouwkunde locatie Fokkerstraat 7-9 9403 A Assen 088188-4444 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Opleidingen van Techniek Assen afdeling Bouwkunde 4 indeling

Nadere informatie

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN ARBEID OPLEIDINGEN CONSULT, FEBRUARI 2006 RAO-176.05.11 BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg

Nadere informatie

ICT- en mediabeheer Crebonr.

ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificatiedossier mbo ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificaties ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr.

Nadere informatie

Machinebouw mechatronica

Machinebouw mechatronica Landelijke Kwalificaties MBO Machinebouw mechatronica Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 91080, 91090, 94260 Sector: Techniek Branche: Metaal/werktuigbouw Cohort: Cohort 2010-2011 Colo

Nadere informatie

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 (Bron)documenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort BPV Planning en beoordeling Secretarieel Medewerker Noorderpoort Opwierderweg 2 Postbus 13 9902 AA Appingedam Tel 0596692929 Bpvcoördinator Dhr. B.Stok Inhoudsopgave Overzicht BPVstappenplan p. 2 Stagegegevens.

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Technicus onderhoud en storingen gasdistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Beroepscompetentieprofiel Technicus onderhoud en storingen gasdistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Beroepscompetentieprofiel Technicus onderhoud en storingen gasdistributie Algemene informatie datum: 26 februari 2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Inleiding 1. Commercieel functieoverzicht 2. Commercieel medewerker 2007-2008 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3

Inleiding 1. Commercieel functieoverzicht 2. Commercieel medewerker 2007-2008 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3 Inhoud Inleiding 1 Commercieel functieoverzicht 2 Commercieel medewerker 2007-2008 3 Commercieel medewerker Binnendienst niveau 3 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3 Contactcenter medewerker

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Pedagogisch Werker

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie Algemene informatie Datum: 26 februari 2004 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Operator

Landelijke Kwalificaties MBO. Operator Landelijke Kwalificaties MBO Operator Crebonummer: 22226, 22058, 22240, 90311, 95758, 90312, 95759, 90313, 97380, 95691, 90314, 95760 Sector: Techniek, Voedsel en leefomgeving Branche: Procesindustrie/maakindustrie

Nadere informatie

Systeem- en netwerkbeheerder. CVO groep Zuidoost-Utrecht

Systeem- en netwerkbeheerder. CVO groep Zuidoost-Utrecht Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie CVO groep Zuidoost-Utrecht Onderdeel Onderwijsondersteuning Salarisschaal 9 Werkterrein Bedrijfsvoering -> ICT Activiteiten Bedienen van c.q. werken met

Nadere informatie

Handboek. Steigerbouwer

Handboek. Steigerbouwer Handboek Steigerbouwer 1 Handboek 2013 Fundeon Uitgeverij Ceintuurbaan 2 Postbus 440 3840 AK Harderwijk T (0341) 499 499 F (0341) 499 999 E boeken@fundeon.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Mogelijkheid

Nadere informatie

Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening

Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening Studentenhandleiding Bal-007 Opdracht: 007 Fase bedrijfsmodel: Klantfase Leerjaar: 4 e leerjaar Opleiding: Mechatronica Instelling: ROC de

Nadere informatie

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092)

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) sd.ict22.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT- en mediabeheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT- en mediabeheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT- en mediabeheer Crebonummer: 22088, 22263, 95709, 95321, 95711, 95323, 95710, 95322 Sector: ICT, kunst, cultuur, games en media Branche: ICT, game, media en communicatiebranche

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Interviews diverse energiebedrijven 2. Uitwerking klankbordgroep maart 2003

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Interviews diverse energiebedrijven 2. Uitwerking klankbordgroep maart 2003 Beroepscompetentieprofiel Servicemonteur Aansluitingen Algemene informatie Datum 26 februari 2004 versie: 4 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Uitstroom 93191, ICT-beheerder, Cohort 2007-2008 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (delen van) informatiesystemen Kerntaak 2 Implementeren van (delen van) informatiesystemen

Nadere informatie

Curriculum praktijkonderwijs. Invoeringsplan, d.d. 12 maart 2013

Curriculum praktijkonderwijs. Invoeringsplan, d.d. 12 maart 2013 Curriculum praktijkonderwijs Invoeringsplan, d.d. 12 maart 2013 Eind november 2012 heeft een groep van vijf schoolleiders met het Platform Praktijkonderwijs gesproken over een landelijk curriculum voor

Nadere informatie