Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011"

Transcriptie

1 Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011

2 Colofon Uitgave Kenteq Postbus AB Hilversum T (035) F (035) W Contactpersoon Dr. Sake Wagenaar T (035) E Datum 15 december 2011 Kenmerk S302SWsw.111

3 Inhoud 1 Landelijk beeld 5 2 Regionale verdeling 7 Bijlage 1 Erkende leerbedrijven per kwalificatie 15 Bijlage 2 Regionale verdeling erkende leerbedrijven per kwalificatiedossier 19

4

5 1 Landelijk beeld Totaal Kenteq heeft in december 2011 bijna leerbedrijven die erkend zijn voor een of meer mbo-kwalificaties. 1 Ten opzichte van een jaar eerder is het aantal leerbedrijven met 920 toegenomen. Dat is een toename van 5,1 procent. Leerweg en domein Tabel 1 geeft de verdeling naar leerweg en domein weer. De aantallen bbl- en bolbedrijven zijn bijna hetzelfde gebleven. Tussen beide groepen bestaat veel overlap. Door de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur zijn leerbedrijven minder gemakkelijk in te delen in de domeinen elektro, installatie en metaal. Daarom is de algemene categorie het grootst. Hieronder vallen o.a. Middenkader engineering en Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (aka). Van de traditionele domeinen heeft metaal de meeste leerbedrijven, gevolgd door elektro en installatie. Tabel 1 Erkende leerbedrijven Kenteq in 2011 en Aantal Perc. Aantal Perc. Leerbedrijven % % BOL % % BBL % % Algemeen % % Elektro % % Installatie % % Metaal % % Kwalificatiedossiers Kenteq speelt een rol bij 25 kwalificatiedossiers. Figuur 1 laat zien hoeveel leerbedrijven Kenteq voor deze dossiers heeft erkend. 2 De aantallen lopen zeer sterk uiteen. De grootste aantallen leerbedrijven zijn er voor Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent, Installeren en Middenkader engineering. De minste leerbedrijven zijn er voor Gasturbines en Vliegtuigbouw. 1 Hierbij zijn alleen gewone leerbedrijven meegenomen. Praktijkcentra, detacheringsbedrijven en buitenlandse leerbedrijven zijn buiten beschouwing gelaten. Ook leerbedrijven die niet naar gemeente zijn in te delen zijn weggelaten. 2 Een aantal kwalificaties komt in het schooljaar voor het eerst voor. De aantallen zijn dan afgeleid uit de erkenningen voor de voorlopers van deze nieuwe kwalificaties. Kenteq-leerbedrijven in kaart

6 Figuur 1 Erkende leerbedrijven naar kwalificatiedossier Voor de meeste kwalificatiedossiers is het aantal leerbedrijven iets toegenomen. Het sterkst geldt dat voor Service apparatuur en installaties en Middenkader engineering. Voor twee dossiers is het aantal leerbedrijven afgenomen: ICT medewerker en ICT- en mediabeheer. De rangorde tussen de kwalificatiedossiers is niet wezenlijk veranderd. Kwalificaties Kenteq is verantwoordelijk voor 82 kwalificaties. De tien kwalificaties met de meeste erkende leerbedrijven zijn: 1. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent 2. Technicus middenkader engineering 3. Monteur elektrotechnische installaties 4. Eerste monteur elektrotechnische installaties 5. Metaalbewerker 6. Assistent installatie 7. Monteur werktuigkundige installaties 8. Werkvoorbereider installatie 9. Eerste monteur werktuigkundige installaties 10. Assistent metaalbewerking Bijlage 1 geeft een volledig overzicht van het aantal leerbedrijven per kwalificatie. 6 Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011

7 2 Regionale verdeling De verdeling van de erkende leerbedrijven over de dertig arbeidsmarktregio s is weergegeven in een serie kaarten. Figuur 2 toont de verdeling van alle leerbedrijven. De figuren 3 tot en met 6 geven de regionale verdeling per domein weer. Voor een gedetailleerdere behandeling per kwalificatiedossier wordt verwezen naar bijlage 2. Wat het totale aantal leerbedrijven betreft, staan de regio s Rijnmond, Zuidoost- Brabant en Twente bovenaan. Voor elektro zijn dat Twente, Zuidoost-Brabant en Rijnmond, voor installatie Rijnmond, Groot-Amsterdam, Noordoost-Brabant, voor metaal Friesland, Zuidoost-Brabant en Twente en voor de algemene kwalificaties Rijnmond, Zuidoost-Brabant, West-Brabant. De ontwikkeling van het aantal erkende leerbedrijven is te zien in tabel 2. In vrijwel alle regio s is een toename te zien, behalve in de Gooi- en Vechtstreek. De procentuele groei was het hoogst in Midden-Gelderland, Midden-Brabant en Haaglanden. Kenteq-leerbedrijven in kaart

8 Figuur 2 Erkende leerbedrijven Kenteq naar arbeidsmarktregio 8 Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011

9 Figuur 3 Erkende leerbedrijven elektro naar arbeidsmarktregio Kenteq-leerbedrijven in kaart

10 Figuur 4 Erkende leerbedrijven installatie naar arbeidsmarktregio 10 Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011

11 Figuur 5 Erkende leerbedrijven metaal naar arbeidsmarktregio Kenteq-leerbedrijven in kaart

12 Figuur 6 Erkende leerbedrijven algemene kwalificaties naar arbeidsmarktregio 12 Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011

13 Tabel 2 Ontwikkeling aantal erkende leerbedrijven per arbeidsmarktregio Leerbedrijven Ontwikkeling Nr Arbeidsmarktregio Abs. Perc. 1 Groningen ,5% 2 Friesland ,6% 3 Drenthe ,7% 4 IJsselvechtstreek ,1% 5 Twente ,3% 6 Stedendriehoek ,9% 7 Midden-Gelderland ,2% 8 Zuid-Gelderland ,2% 9 Achterhoek ,7% 10 Rivierenland ,7% 11 Flevoland ,4% 12 Gooi- en Vechtstreek ,7% 13 Midden-Utrecht ,9% 14 Oost-Utrecht ,2% 15 Noord-Kennemerland en West-Friesland ,6% 16 Zuid-Kennemerland ,0% 17 Zaanstreek/Waterland ,6% 18 Groot Amsterdam ,7% 19 Holland Rijnland ,1% 20 Midden-Holland ,4% 21 Haaglanden ,0% 22 Rijnmond ,7% 23 Drechtsteden ,7% 24 Zeeland ,0% 25 West-Brabant ,1% 26 Midden-Brabant ,2% 27 Noordoost-Brabant ,8% 28 Zuidoost-Brabant ,9% 29 Noord- en Midden-Limburg ,1% 30 Zuid-Limburg ,0% Totaal ,1% Kenteq-leerbedrijven in kaart

14 14 Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011

15 Bijlage 1 Erkende leerbedrijven per kwalificatie Kwalificatiedossier Niveau Crebo Crebonaam Leerbedrijven Allround operator Allround operator productietechniek 126 Applicatie- en Applicatieontwikkelaar* 117 mediaontwikkeling Arbeidsmarktgekwalificeerd Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent assistent Assistent metaal-, Assistent installatie* elektro- en installatietechniek Assistent metaal-, Assistent metaalbewerking* elektro- en installatietechniek Assistent metaal-, Assistent montage* 771 elektro- en installatietechniek Assistent operator Assistent operator productietechniek 228 Dakdekker Dakdekker metaal 456 Dakdekker Allround dakdekker metaal 269 Elektrotechnische Monteur EIPS industriële producten en systemen Elektrotechnische Eerste monteur EIPS industriële producten en systemen Elektrotechnische Technicus EIPS industriële producten en systemen Fijnmechanische Verspaner techniek Fijnmechanische Allround verspaner techniek Fijnmechanische Fijnmechanisch verspaner 245 techniek Fijnmechanische Researchinstrumentmaker 166 techniek Gasturbines Monteur gasturbines 5 Gasturbines Eerste monteur gasturbines 11 Human technology Human technology 196 ICT- en mediabeheer ICT-beheerder* 805 ICT- en mediabeheer Netwerkbeheerder * 199 ICT-medewerker Medewerker ICT 463 ICT-medewerker Medewerker beheer ICT 629 Infratechniek Monteur data/elektra 331 Infratechniek Monteur gas/water/warmte 172 Infratechniek Eerste monteur data/elektra 290 Infratechniek Eerste monteur gas/water/warmte 159 Infratechniek Servicemonteur 50 verbruikersaansluitingen Infratechniek Technicus data/elektra 553 Infratechniek Technicus gas/warmte 46 Installeren Monteur elektrotechnische installaties Installeren Monteur werktuigkundige installaties Installeren Aircomonteur 862 Kenteq-leerbedrijven in kaart

16 Kwalificatiedossier Niveau Crebo Crebonaam Leerbedrijven Installeren Monteur koudetechniek* 659 Installeren Eerste monteur elektrotechnische installaties Installeren Eerste monteur werktuigkundige installaties Installeren Eerste monteur dak Installeren Eerste monteur koudetechniek 260 Installeren Leidinggevend monteur elektrotechnische installaties Installeren Leidinggevend monteur 473 werktuigkundige installaties Machinebouw Monteur mechatronica mechatronica Machinebouw Machinebouwer 774 mechatronica Machinebouw Monteur tester mechatronica 562 mechatronica Machinebouw Allround machinebouwer 588 mechatronica Machinebouw Mechatronicus mechatronica Metaalbewerken Metaalbewerker Metaalbewerken Basislasser Metaalbewerken Allround lasser 344 Metaalbewerken Constructiewerker Metaalbewerken Allround plaatwerker* 449 Middenkader Technicus ME engineering Middenkader Commercieel technicus 382 engineering Mobiele Werktuigen Monteur mobiele werktuigen Mobiele Werktuigen Allround monteur mobiele werktuigen 848 Mobiele Werktuigen Technicus landbouwmechanisatie 559 Onderhoud- en Servicemedewerker gebouwen 143 verbouwbedrijf Onderhoud- en Allround ondernemer klussenbedrijf 45 verbouwbedrijf Operator Operator productietechniek 259 Service apparatuur en Onderhoudsmonteur industrie* installaties Service apparatuur en Onderhoudsmonteur installaties installatietechniek* Service apparatuur en Servicemonteur elektrotechniek installaties Service apparatuur en Inspectiemonteur koudetechniek 613 installaties Service apparatuur en Servicemonteur installatietechniek installaties Service apparatuur en Servicemonteur werktuigbouw installaties Service apparatuur en Servicetechnicus elektrotechniek installaties Service apparatuur en Servicetechnicus koudetechniek 185 installaties Service apparatuur en Servicetechnicus installatietechniek 816 installaties Service apparatuur en Servicetechnicus werktuigbouw* 252 installaties Vliegtuigbouw Kunststofbewerker vliegtuigbouw 8 Vliegtuigbouw Metaallijmer vliegtuigbouw 9 Vliegtuigbouw Plaatwerker vliegtuigbouw 10 Vliegtuigbouw Samenbouwer vliegtuigbouw 9 16 Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011

17 Kwalificatiedossier Niveau Crebo Crebonaam Leerbedrijven Vliegtuigonderhoud Eerste monteur Part-66 Cat.A* 34 Part-66 Vliegtuigonderhoud Technicus Part-66 Cat.B2* 41 Part-66 Vliegtuigonderhoud Technicus Part-66 Cat.B1* 54 Part-66 Vliegtuigtechniek Eerste monteur vliegtuigtechniek* 44 Vliegtuigtechniek Plaat-/kunststofbewerker 3 vliegtuigtechniek* Werkvoorbereiden Technisch tekenaar Werkvoorbereiden Tekenaar constructeur 288 Werkvoorbereiden Werkvoorbereider fabricage 771 Werkvoorbereiden Werkvoorbereider installatie Werkvoorbereiden Tekenaar werkvoorbereider 446 * Bij crebonummers die nieuw zijn in schooljaar , is het aantal erkende leerbedrijven mee gebaseerd op erkenningen voor de voorlopers van de kwalificaties. Kenteq-leerbedrijven in kaart

18 18 Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011

19 Bijlage 2 Regionale verdeling erkende leerbedrijven per kwalificatiedossier Deze bijlage bestaat uit een serie kaarten. Voor elk kwalificatiedossier wordt de verdeling van de erkende leerbedrijven over de dertig arbeidsmarktregio s weergegeven. Dat gebeurt in volgorde van het aantal leerbedrijven, van veel naar weinig leerbedrijven: 1. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent 2. Installeren 3. Middenkader engineering 4. Assistent metaal-, elektro- en installatietechniek 5. Service apparatuur en installaties 6. Werkvoorbereiden 7. Metaalbewerken 8. Machinebouw mechatronica 9. Elektrotechnische industriële producten en systemen 10. Fijnmechanische techniek 11. Mobiele Werktuigen 12. ICT- en mediabeheer 13. Infratechniek 14. ICT-medewerker 15. Dakdekker 16. Operator 17. Assistent operator 18. Human technology 19. Onderhoud- en verbouwbedrijf 20. Allround operator 21. Applicatie- en mediaontwikkeling 22. Vliegtuigonderhoud Part Vliegtuigtechniek 24. Vliegtuigbouw 25. Gasturbines Kenteq-leerbedrijven in kaart

20 1 Dossier Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (aka) 20 Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011

21 2 Dossier Installeren Kenteq-leerbedrijven in kaart

22 3 Dossier Middenkader Engineering 22 Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011

23 4 Dossier Assistent metaal-, elektro- en installatietechniek Kenteq-leerbedrijven in kaart

24 5 Dossier Service Apparatuur en installaties 24 Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011

25 6 Dossier Werkvoorbereiden Kenteq-leerbedrijven in kaart

26 7 Dossier Metaalbewerken 26 Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011

27 8 Dossier Machinebouw mechatronica Kenteq-leerbedrijven in kaart

28 9 Dossier Elektrotechnische industriële producten en systemen 28 Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011

29 10 Dossier Fijnmechanische techniek Kenteq-leerbedrijven in kaart

30 11 Dossier Mobiele werktuigen 30 Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011

31 12 Dossier ICT- en mediabeheer Kenteq-leerbedrijven in kaart

32 13 Dossier Infratechniek 32 Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011

33 14 Dossier ICT-medewerker Kenteq-leerbedrijven in kaart

34 15 Dossier Dakdekker 34 Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011

35 16 Dossier Operator Kenteq-leerbedrijven in kaart

36 17 Dossier Assistent operator 36 Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011

37 18 Dossier Human technology Kenteq-leerbedrijven in kaart

38 19 Dossier Onderhoud- en verbouwbedrijf 38 Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011

39 20 Dossier Allround operator Kenteq-leerbedrijven in kaart

40 21 Dossier Applicatie- en mediaontwikkeling 40 Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011

41 22 Dossier Vliegtuigonderhoud Part-66 Kenteq-leerbedrijven in kaart

42 23 Dossier Vliegtuigtechniek 42 Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011

43 24 Dossier Vliegtuigbouw Kenteq-leerbedrijven in kaart

44 25 Dossier Gasturbines 44 Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011

Het aandeel vrouwen in Kenteq-kwalificaties (2005-2013)

Het aandeel vrouwen in Kenteq-kwalificaties (2005-2013) Het aandeel vrouwen in Kenteq-kwalificaties (2005-2013) Hoe ontwikkelt zich het aandeel vrouwelijke mbo-studenten op het vlak van de metaal-, elektro- en installatietechniek? Naar welke opleidingsrichting

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal vacatures op basis van Jobfeed (tot en met november 2014)

Ontwikkeling aantal vacatures op basis van Jobfeed (tot en met november 2014) Ontwikkeling aantal vacatures op basis van Jobfeed (tot en met november 2014) Hoe heeft het aantal vacatures voor Kenteq-beroepen zich ontwikkeld? En hoe zit dat regionaal? Dit onderzoeksbericht geeft

Nadere informatie

Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012

Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012 Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012 Datum: oktober 2012 Auteur: Theo Mos Phuong Pham Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Arbeidsmarktrapportage 2015 Q1

Arbeidsmarktrapportage 2015 Q1 Arbeidsmarktrapportage 2015 Q1 Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2015 Matchcare Edisonbaan 14E Postbus 732 3430 AS NIEUWEGEIN Tel: 030-6029400 E-mail:

Nadere informatie

TechniekRaad Noord-Holland

TechniekRaad Noord-Holland TechniekRaad Noord-Holland Samen sterk voor techniek! De technische arbeidsmarkt in Noord-Holland: cijfers en visie op 2015 EDITIE 19 december 2014 De TechniekRaad Noord-Holland is een initiatief van de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013 Rapportage (N)WW 55plus September 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 8 Toelichting WW/NWW/WBB 16 Colofon 17 Rapportage (N)WW 55plus 1 jan-09 jun

Nadere informatie

Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2011-2012

Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2011-2012 Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2011-2012 1 Inhoud Samenvatting 3 1 Beschrijving van de arbeidsmarkt 10 1.1 Arbeidsmarktinformatie Procesindustrie 10 1.2 Arbeidsmarktinformatie Laboratoriumtechniek

Nadere informatie

Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2010-2011

Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2010-2011 Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2010-2011 1 Inhoud Samenvatting 3 1 Beschrijving van de arbeidsmarkt 10 1.1 Arbeidsmarktinformatie Procesindustrie 10 1.2 Arbeidsmarktinformatie Laboratoriumtechniek

Nadere informatie

Werktuigbouwkunde. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Metaalbewerking. Ontwerp & Productie. Dat kan op horizoncollege.

Werktuigbouwkunde. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Metaalbewerking. Ontwerp & Productie. Dat kan op horizoncollege. Beroepsopleidingen 2013-2014 Werktuigbouwkunde Metaalbewerking Ontwerp & Productie ROC Horizon College MET AANMELDINGSFORMULIER Digitaal aanmelden? Dat kan op horizoncollege.nl/aanmelden HORIZONCOLLEGE.NL

Nadere informatie

Nieuwe arbeidsmarktgegevens over de vraagzijde. Ontwikkeling vacaturemarkt en spanningsindicator

Nieuwe arbeidsmarktgegevens over de vraagzijde. Ontwikkeling vacaturemarkt en spanningsindicator Nieuwe arbeidsmarktgegevens over de vraagzijde Ontwikkeling vacaturemarkt en spanningsindicator MANAGEMENTSAMENVATTING De belangrijkste taak van het UWV WERKbedrijf is het bij elkaar brengen van vraag

Nadere informatie

OOM Onderwijsinformatie Cijfers en trends 2009. Onderwijs

OOM Onderwijsinformatie Cijfers en trends 2009. Onderwijs OOM Onderwijsinformatie Cijfers en trends 2009 2009 Onderwijs OOM Onderwijsinformatie cijfers en trends 2008/2009 Inhoudsopgave Onderwijsinformatie cijfers en trends 2008/2009 3 Leeswijzer 5 Samenvatting

Nadere informatie

Overzicht van opleidingen, cursussen en maatwerk

Overzicht van opleidingen, cursussen en maatwerk Overzicht van opleidingen, cursussen en maatwerk Opleidingen, cursussen en maatwerk Voor u ligt het overzicht van opleidingen die door het OBM Rijnmond voor u verzorgd kunnen worden. Enerzijds dient dit

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. oktober 2014. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland

Basiscijfers Jeugd. oktober 2014. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland oktober 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland Een gezamenlijke uitgave van: Samenvatting Leeswijzer De Basiscijfers Jeugd is

Nadere informatie

Districtsrapportage. Oost

Districtsrapportage. Oost Districtsrapportage Oost 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE ACHTERGRONDINFORMATIE 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 VACATURES 4 VACATURES 4 3 VOORKEUR

Nadere informatie

Gids middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2013

Gids middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2013 Gids middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2013 Gids middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2013 1 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Wat wil je later gaan doen? Is dat echt iets voor jou?

Nadere informatie

Gediplomeerden van Kenteq-opleidingen in het mbo

Gediplomeerden van Kenteq-opleidingen in het mbo Gediplomeerden van Kenteq-opleidingen in het mbo Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van Kenteq-opleidingen op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2006-2008 Colofon Uitgave Kenteq

Nadere informatie

held van techniek Word ook een deheldenvantechniek.nl

held van techniek Word ook een deheldenvantechniek.nl Word ook een held van techniek Interesse Ontdek de wereld van techniek en technologie Interviews met de helden van techniek en technologie Wat leer je tijdens de opleidingen? Waar kun je gaan werken? Doorstuderen

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt maart 2014 Allochtone studenten

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 Datum: 4 december 2014 Colofon Savantis

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer Het mkb is de leerplaatsenmotor voor het mbo Peiling december 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer Het mkb is de leerplaatsenmotor voor het mbo Peiling december 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Het mkb is de leerplaatsenmotor voor het mbo Peiling december 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt december 2013 Het mkb is de

Nadere informatie

Product Informatie Blad Beroepsbeeldtest AMN

Product Informatie Blad Beroepsbeeldtest AMN Product Informatie Blad Beroepsbeeldtest AMN PIB230-2012-Beroepsbeeldtest Doel Ondersteuning voor de deelnemer bij het maken van een geschikte opleidingskeuze. Doelgroep Deelnemers die zich inschrijven

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013

Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 Rapportage onderzoeksresultaten KCH HCM mei 2013 Stichting FKB Technische Groothandel Colofon: Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 - Rapportage

Nadere informatie

Service apparatuur en installaties

Service apparatuur en installaties Landelijke Kwalificaties MBO Service apparatuur en installaties Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 94320, 94330 Sector: Techniek Branche: Elektrotechniek, ICT, Metaal/werktuigbouw, Procestechniek

Nadere informatie

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers. www.vsvverkenner.nl

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers. www.vsvverkenner.nl Bijlage VSV-brief 2014 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers www.vsvverkenner.nl 32 31 33 28 26 34 25 27 24 23 21 22 19 29 15 30 Overzicht RMC-regio s Nederland Bron:

Nadere informatie

VAKSCHOOL TECHNIEK TECHNIEK. WEI - Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Installatietechniek Chauffeursopleiding ICT Niveau 2 & 3

VAKSCHOOL TECHNIEK TECHNIEK. WEI - Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Installatietechniek Chauffeursopleiding ICT Niveau 2 & 3 VAKSCHOOL TECHNIEK TECHNIEK WEI - Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Installatietechniek Chauffeursopleiding ICT Niveau 2 & 3 Techniek houdt wereld draaien VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is

Nadere informatie

Human Capital Roadmap Duurzaamheid Regio West-Brabant

Human Capital Roadmap Duurzaamheid Regio West-Brabant Human Capital Roadmap Duurzaamheid Regio West-Brabant Wise up Consultancy In opdracht van de Regio West-Brabant Wise up Consultancy mei 2015 Colofon In opdracht van de Regio West-Brabant (RWB) heeft Wise

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Infratechniek

Landelijke Kwalificaties MBO. Infratechniek Landelijke Kwalificaties MBO Infratechniek Crebonummer: 92110, 92120, 92130 Sector: Techniek, Bouw en infra Branche: Leggen van kabels en buizen, Infra Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik

Nadere informatie

Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis

Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013 Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Statistisch jaaroverzicht deel 3 Datum: September 2013 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis

Nadere informatie

1. Bouw en infra 1.1 Bouwkunde 1.2 Infrastructuur 2. Afbouw, hout en onderhoud 2.1 Hout en meubel 2.2 Stukadoren en afbouw 2.

1. Bouw en infra 1.1 Bouwkunde 1.2 Infrastructuur 2. Afbouw, hout en onderhoud 2.1 Hout en meubel 2.2 Stukadoren en afbouw 2. Opleidingsdomein Studierichting 1. Bouw en infra 1.1 Bouwkunde 1.2 Infrastructuur 2. Afbouw, hout en onderhoud 2.1 Hout en meubel 2.2 Stukadoren en afbouw 2.3 Schilderen en onderhoud 2.4 Schoonmaak en

Nadere informatie