betaalt nederland creditmanagement anno 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "betaalt nederland creditmanagement anno 2012"

Transcriptie

1 ZO betaalt nederland creditmanagement anno

2 ZO betaalt nederland creditmanagement anno 2012 GGN voert jaarlijks onafhankelijk onderzoek uit naar het betaalgedrag in Nederland. Behalve naar het betaalgedrag van consumenten kijken we dit jaar ook naar de omgang met creditmanagement in het bedrijfsleven (onder bedrijven met tien of meer medewerkers). We vroegen bedrijven onder meer hoe zij omgaan met debiteuren die niet kunnen betalen en welke invloed economische ontwikkelingen hebben op hun credit management. De resultaten legden we naast de resultaten van ons vergelijkbare onderzoek in 2010*. In dit rapport bespreken we de belangrijkste antwoorden op vragen over de wijze van factureren, het omgaan met te laat betaalde rekeningen en het eigen betaalgedrag. Onderzoeksbureau Motivaction International B.V. voerde het onderzoek Zo betaalt Nederland: creditmanagement anno 2012 uit tussen 30 mei en 20 juni 2012 met behulp van online vragenlijsten. De ondervraagde bedrijven, afkomstig uit de zakelijke doelgroep in het StemPuntpanel van Motivaction, hadden tien of meer medewerkers in dienst. Directieleden (algemeen, financieel of commercieel) en leden van het managementteam (met een financiële of administratieve functie) werden uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek (n=410). Bij een steekproef van n=410 geldt een maximale onnauwkeurig heidsmarge van 4,8%. Dat betekent dat een gevonden percentage kan afwijken: een percentage van 50% ligt in werkelijkheid tussen de 45, en 54,8%. *Creditmanagement in het middenbedrijf, Betaaltrend 2010, pagina Om een goede vergelijking met de onderzoeksresultaten van 2010 te kunnen maken, is de steekproef in 2012 op dezelfde manier opgebouwd als die in De verhoudingen in de steekproef van de huidige meting zijn gewogen naar de verhoudingen van de steekproef in

3 belangrijke ontwikkelingen en trends in creditmanagement SAMENVATTING verschillen naar bedrijfsgrootte Dit onderzoek is uitgevoerd onder bedrijven in het midden bedrijf (10 of meer medewerkers). Uit de resultaten blijkt dat er verschillen zijn tussen grote (300 en meer medewerkers) en kleine bedrijven (minder dan 50 medewerkers) in deze onderzoeksgroep. Voor kleine bedrijven is het momenteel moeilijker om rond te komen. Bovendien voeren grote en kleine bedrijven op een andere manier creditmanagement. economische situatie Bedrijven pessimistisch over economische ontwikkelingen Bedrijven zijn somber gestemd over de economische ontwikkelingen voor het komende jaar. 6 op de 10 bedrijven verwachten dat de economie de komende twaalf maanden verslechtert. Slechts 1 op de 10 bedrijven verwacht een verbetering van de economische situatie. winstverwachting Vooral kleine bedrijven krijgen harde klappen Veel bedrijven hebben het afgelopen jaar te maken gehad met een winst- en omzetdaling. Dit geldt het sterkst voor kleine bedrijven (minder dan 50 medewerkers). Over de winstverwachting voor het komende jaar zijn zowel kleine als grote bedrijven (300 en meer medewerkers) pessimistisch. Vaker dan in 2010 verwachten zij dat hun eigen winst daalt en dat het betaalgedrag van hun klanten verder verslechtert. Betaalgedrag Slecht betaalgedrag klanten brengt bedrijven in het nauw Naast een winstdaling hebben bedrijven te maken met slechter betaalgedrag van hun klanten. Voor de komende twaalf maanden verwachten bedrijven dat het betaalgedrag van hun klanten verder verslechtert. Dit zorgt ervoor dat bedrijven het in het komende jaar extra zwaar kunnen krijgen. Bijna een kwart denkt in ernstige financiële problemen te komen als het betaalgedrag van hun klanten niet verbetert. digitaal factureren Online factureren nog niet ontdekt, maar zeker lucratief Niet alle bedrijven factureren al digitaal, maar het zou zeker de moeite lonen de digitale factuur vaker in te zetten: klanten blijken sneller te betalen wanneer zij een factuur digitaal ontvangen. Het aantal rekeningen dat binnen de betalingstermijn wordt betaald, kan dankzij digitaal factureren toenemen met 10%. debiteurenbeheer Strenger debiteurenbeleid moet schade beperken Vooralsnog hebben bedrijven voldoende buffers om te late betalingen financieel te kunnen opvangen. Om het aantal openstaande vorderingen te beperken, voeren bedrijven een strenger debiteurenbeheer en worden debiteuren eerder herinnerd en aangemaand. Telefonisch contact met debiteuren is volgens veel ondernemingen een effectieve methode. Andere preventieve maatregelen zijn onder meer het vermelden van de uiterste betalingsdatum op de factuur, het direct factureren na levering en het vooraf informeren van klanten over de algemene betalingsvoorwaarden. Kleine bedrijven ondervinden vaker negatieve gevolgen van de economische situatie Het zijn vooral de bedrijven met minder dan 50 medewerkers waar de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden een negatieve invloed heeft gehad op de winst (49% ten opzichte van 4 gemiddeld). Zij hebben de afgelopen twaalf maanden ook vaker dan gemiddeld financiële moeilijkheden ervaren door het betaalgedrag van hun klanten (8% ten opzichte van 5% gemiddeld). Kleine bedrijven hanteren soepeler creditmanagement 63% van de bedrijven met minder dan 50 medewerkers toetst hun klanten niet op kredietwaardigheid. Gemiddeld doet 5 van de bedrijven dat niet. Bovendien passen kleine bedrijven minder vaak hun creditmanagementbeleid aan op basis van het risicoprofiel van klanten (55% ten opzichte van 6 gemiddeld). Kleine bedrijven factureren vaker direct na levering Kleine bedrijven hanteren vaak een betalingstermijn van 0-15 dagen (27% ten opzichte van 21% gemiddeld). Ook factureren ze vaker (vrijwel) direct na levering (66% ten opzichte van 57% gemiddeld). Zij bieden bovendien klanten minder vaak dan gemiddeld de mogelijkheid met acceptgiro te betalen (1 ten opzichte van 27% gemiddeld). 5

4 1 Economische situatie volgens meeste respondenten nog geen herstel in zicht Uit het onderzoek Zo betaalt Nederland in juni 2012 gehouden onder Nederlandse consumenten kwam naar voren dat de gemiddelde Nederlandse consument somber gestemd was over het herstel van de economie. Hoe beoordelen bedrijven de economische situatie en de kans op herstel? Winsten gedaald De ondervraagde bedrijven hebben een zwaar jaar gehad. De economische situatie blijkt een grote invloed te hebben op de financiële situatie: 41% van de ondernemingen geeft aan dat de omzet in de afgelopen twaalf maanden is afgenomen; bij 4 van de bedrijven heeft dat ertoe geleid dat de gerealiseerde winst is gedaald. Bij de kleinere bedrijven (tot 50 medewerkers) is deze invloed het grootst. Pessimisme over herstel economie Een herstel van de economie is volgens de meeste respondenten nog niet in zicht. 63% verwacht dat de algemene economische situatie in Nederland de komende twaalf maanden verslechtert. Volgens 28% blijft de situatie gelijk; slechts 9% verwacht een verbetering. Daling winstcijfers verwacht Bedrijven geven aan te verwachten dat de algemene economische ontwikkelingen van invloed zijn op hun eigen financiële situatie. 43% verwacht dat de economische situatie ook de komende twaalf maanden de winst negatief beïnvloedt (2010: 28%). Slechts 15% verwacht dit jaar een positieve invloed van de economie op de eigen winst. verwachting economische situatie 9% Verwachting econmische situatie de komende 12 maanden 28% 63% Verslechtering Gelijk Verbetering 6 7

5 2 Betaalgedrag van klanten consumenten betere betalers dan bedrijven Het betaalgedrag business-to-business verslechtert. Bedrijven merken dat. Zij signaleren dat het steeds lastiger is om rekeningen op tijd betaald te krijgen. De meeste ondernemingen passen daarom hun debiteurenbeleid aan. Betaalgedrag verslechterd Bedrijven merken dat het moeilijker is om rekeningen betaald te krijgen. 38% van de bedrijven heeft de afgelopen twaalf maanden te maken gehad met verslechterd betaalgedrag van klanten. Opvallend is daarbij dat bedrijven die voornamelijk consumenten als klant hebben, minder teruggang zagen dan bedrijven met vooral bedrijven in de klantenkring: 29% tegen 45%. 58% zag geen verschil ten opzichte van vorig jaar en volgens 3% is het betaalgedrag juist verbeterd. Verdere verslechtering betaalgedrag klanten verwacht Een groot deel van de bedrijven (39%) verwacht dat het betaalgedrag van klanten de komende tijd verder verslechtert een forse stijging ten opzichte van 2010, toen 23% een negatieve ontwikkeling van het betaalgedrag voorzag. Desondanks verwacht nog altijd meer dan de helft, 53% van de ondervraagden, dat het betaalgedrag in 2012 hetzelfde blijft als in % verwacht een verbetering. Financiële situatie bedrijven beïnvloed door slecht betaalgedrag klanten voornamelijk consumenten en ondernemingen met vooral bedrijven als klant. Van de eerste groep denkt 17% in de problemen te komen, van de tweede groep 25%. De meerderheid van de ondernemingen (67%) geeft echter aan niet gebukt te gaan onder de gevolgen van eventueel verslechterd betaalgedrag. Ruim tweederde bedrijven heeft buffers om wanbetaling op te vangen Dat een groot deel van de bedrijven niet veel last heeft van verslechterd betaalgedrag, is waarschijnlijk voor een deel te verklaren door zekerheden die zij zelf hebben ingebouwd. 69% geeft aan voldoende financiële buffers te hebben om de gevolgen van te laat betalende klanten te kunnen opvangen. 10% beschikt echter niet over zo n buffer. FINANCIËLE BUFFERS Mijn organisatie heeft voldoende financiële buffers om de gevolgen van te laat betalende klanten op te vangen BIJNA EEN KWART VAN DE BEDRIJVEN DENKT IN FINANCIËLE PROBLEMEN TE KOMEN ALS HET BETAALGEDRAG VAN KLANTEN NIET VERBETERT Het verslechterde betaalgedrag blijft niet onopgemerkt. 5% van de bedrijven heeft de afgelopen twaalf maanden financiële moeilijkheden ervaren als gevolg van het betaalgedrag van hun klanten; 25% had daar enigszins last van. 23% denkt in ernstige financiële problemen te komen wanneer het betaalgedrag van klanten niet verbetert. Ook hier is er verschil tussen bedrijven met Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens Geen mening 3% 7% 19% 47% 2 8 9

6 3 Facturen en betalingstermijnen gemiddelde klant betaalt binnen 33 dagen Om geld binnen te krijgen, moet er worden gefactureerd en moeten bedrijven afspraken maken met hun klanten over de datum waarop geleverde diensten of producten betaald moeten zijn. Wij vroegen bedrijven of de wijze waarop zij factureren is veranderd en of er wijzigingen zijn in de betaaltermijnen die zij hanteren. Meeste facturen nog per post Het digitale tijdperk is nog niet helemaal doorgedrongen tot het creditmanagement. Ruim de helft van de facturen (54%) wordt nog alleen per post verstuurd. 24% van de bedrijven stuurt de factuur alleen digitaal. De combinatie komt ook regelmatig voor: 19% werkt zowel met een papieren factuur als een digitale variant. 19% 24% 4% factureren Wijze van factureren. 54% Alleen per post Alleen digitaal Per post én digitaal Overig Digitaal factureren heeft positief effect op betaalgedrag Dat het loont om (ook) digitaal te factureren, zien we wanneer we het aantal op tijd betaalde facturen afzetten tegen de wijze waarop de factuur is verstuurd. Het percentage facturen dat binnen de betalingstermijn wordt betaald, ligt bij bedrijven die hun facturen voornamelijk per post sturen lager dan bij bedrijven die facturen voornamelijk digitaal versturen: respectievelijk 69% en 79%. Bovendien zijn de termijnen waarbinnen klanten de facturen betalen gemiddeld korter bij bedrijven die hun facturen voornamelijk digitaal sturen. Bij hen duurt het gemiddeld 27 dagen voor een factuur is betaald versus 36 dagen bij bedrijven die hun rekeningen voornamelijk per post versturen. Wel zien we dat het percentage facturen dat uiteindelijk oninbaar is, gemiddeld hoger is bij bedrijven die hun facturen voornamelijk digitaal sturen: 7% tegen 3% van de facturen per post. effect factuurwijze Resultaat van factuur digitaal versturen ten opzichte van versturen per post. Betaald binnen termijn 79% 69% Bij digitaal factureren betalen klanten vaker op tijd Tijdsduur van betaling Oninbare factuur 27 dagen 36 dagen 7% 3% Digitaal Per post 10 11

7 Internetbankieren meest gebruikte betaalmiddel Betalingstermijn facturen toegenomen Facturen vaker na betalingstermijn voldaan Een bedrijf kan de klant op verschillende manieren een factuur laten voldoen. Internetbankieren is de meest gebruikte optie: 76% van de bedrijven kiest ervoor klanten op die manier te laten betalen. De acceptgiro volgt met 27% en ideal met 16%. Creditcard en PayPal worden in het middenbedrijf niet vaak gekozen: respectievelijk 9% en 6%. Bedrijven hanteren over het algemeen een betalingstermijn tussen 16 en 30 dagen (56%). De termijn waar binnen klanten een factuur betalen, is langer: gemiddeld 33 dagen. Dat aantal dagen is volgens 21% van de ondervraagde bedrijven de afgelopen twaalf maanden toegenomen. Opmerkelijk genoeg hebben bedrijven met voornamelijk consumenten als klant daar echter veel minder mee te maken (15%) dan bedrijven die vooral andere bedrijven in hun klantenkring hebben (26%). 6 geeft aan dat de betalingstermijn in het algemeen gelijk is gebleven. Volgens 1 is de termijn afgenomen en ook hier is er een tamelijk groot verschil tussen bedrijven met consumentenklanten en bedrijfsklanten: 16% versus 9%. De conclusie kan zijn dat bedrijven (veel) slechter betalen dan consumenten. Bedrijven schatten in dat gemiddeld 7 van de facturen binnen de gestelde betaaltermijn wordt voldaan. In 2010 was dit 69%. 27% geeft aan een daling te signaleren in het aantal facturen dat de afgelopen twaalf maanden binnen de betalingstermijn is betaald (2010: 30%), 61% geeft aan dat het aantal gelijk is gebleven (2010: 55%) en 8% dat het is toegenomen (2010: 9%). ontwikkeling betalingstermijn Is deze betalingstermijn in de afgelopen twaalf maanden afgenomen, gelijk gebleven of toegenomen? betalingstermijn Welke betalingstermijn hanteert u voor klanten? 21% 5% % 7% 6 16% 26% 3% 9% 6 Gemiddelde gerealiseerde betalingstermijn: 33 dagen 0-15 dagen dagen dagen dagen dagen Meer dan 75 dagen 21% 56% 18% 3% 1% Gemiddeld Voornamelijk consumenten als klant Voornamelijk bedrijven als klant Afgenomen Gelijk gebleven Toegenomen Weet niet binnen betalingstermijn voldaan Aantal facturen voldaan binnen de betalingstermijn 4% 8% 27% 6% 9% 30% 61% 55% Bedrijven betalen (veel) slechter dan consumenten Afgenomen Gelijk gebleven Toegenomen Weet niet 12 13

8 4 Openstaande vorderingen bijna een kwart ziet openstaande bedrag toenemen Als rekeningen niet op tijd of helemaal niet worden betaald, wordt een bedrijf geconfronteerd met openstaande bedragen. Dat is niet wenselijk. We vroegen bedrijven hoe vaak het voorkomt dat zij met openstaande rekeningen blijven zitten en hoe zij het slechte betaal gedrag verklaren. Toename openstaand bedrag Bijna een kwart (24%) van de bedrijven geeft aan dat het openstaande bedrag aan facturen in de afgelopen twaalf maanden is toegenomen. Bij meer dan de helft (58%) is dit bedrag gelijk gebleven en bij 10% is het zelfs afgenomen. Meer facturen uit laksheid niet betaald Volgens de ondervraagde bedrijven is het verslechterde betaalgedrag vooral te verklaren door financiële problemen van debiteuren (28%). Opvallend is dat steeds meer bedrijven aannemen dat facturen te laat worden betaald uit laksheid: van 15% in 2010 naar 21% nu. Het aantal bedrijven dat aangeeft dat debiteuren bewust, dus gepland, te laat betalen, is weliswaar afgenomen van 30% in 2010 naar 2 nu, maar er is (opnieuw) een opvallend verschil tussen consumenten- en bedrijfsklanten: van bedrijven met vooral consumenten als klant denkt 16% dat er bewust te laat wordt betaald, van bedrijven met voornamelijk andere bedrijven in de klantenkring denkt 29% dat. REDEN VAN te laat betalen Wat is volgens u de belangrijkste reden dat uw debiteuren facturen te laat betalen? Financiële problemen 28% Geplande late betaling 2 Gemakzucht/laksheid 21% Administratieve tekortkomingen of fouten 11% Betwisting van geleverde goederen of diensten 5% Vergeetachtigheid Anders 4% Weet niet 6% Bedrijven denken dat 1 op de 5 klanten facturen bewust te laat betalen 14 15

9 5 Oninbare vorderingen 4% van alle facturen wordt nooit betaald Openstaande vorderingen zijn vervelend, maar ze worden nog veel vervelender wanneer ze helemaal niet meer worden betaald. Ieder bedrijf doet zijn best om het aantal oninbare vorderingen zo klein mogelijk te houden. Wij hebben onderzocht hoe goed dat lukt. Toename aantal oninbare vorderingen We zien een toename in het aantal oninbare vorderingen: anno 2012 is 4% van de facturen oninbaar (2010: 3%). Kijken we naar het totale oninbare bedrag, dan is dat volgens 24% van de bedrijven in de afgelopen twaalf maanden toegenomen. 9% geeft aan dat dit bedrag is afgenomen en 61% dat het gelijk is gebleven. Strenger debiteurenbeleid Bedrijven zijn actiever in het voorkomen van oninbare vorderingen: 71% heeft maatregelen genomen om negatieve ontwikkelingen af te remmen. Zij gebruiken daarvoor verschillende methoden, zoals in de grafiek hiernaast te zien is. oninbare vorderingen Wat doet u ter voorkoming van oninbare vorderingen? Debiteuren eerder herinneren/aanmanen 6 Kredietwaardigheid vaker toetsen 25% Vaker incassobureau/deurwaarder inschakelen 43% Betalingstermijn verkorten 14% Debiteurenbeheer uitbesteden (outsourcing) 5% Strenger debiteurenbeheer 73% Klanten vaker vooruit laten betalen 41% Anders 2 Bijna een derde van bedrijven verwacht creditmanagement aan te scherpen 16 17

10 6 Creditmanagement bedrijven komen eerder in actie bij te late betaling Voorkomen is beter dan genezen. Er zullen altijd debiteuren zijn die te laat betalen, maar dat aantal kan worden beperkt met goed creditmanagement. Bedrijven kunnen hun debiteurenbeheer aanscherpen en zich vooraf verdiepen in het betaalgedrag van de klant. Waar kiezen bedrijven voor en werkt die aanpak? Bedrijven scherpen creditmanagement aan Op basis van de economische situatie verwacht bijna een derde (3) van de ondervraagde bedrijven het creditmanagement voor klanten de komende twaalf maanden verder aan te scherpen. Bedrijven die voornamelijk consumenten in de klantenkring hebben, geven overigens veel minder vaak aan dat te doen (2) dan bedrijven die vooral andere bedrijven als klant hebben (39%). 65% verwacht geen verandering en 3% een versoepeling. Klanten vaak vooraf getoetst op kredietwaardigheid 48% van de bedrijven toetst klanten vooraf op kredietwaardigheid, maar er is een groot verschil tussen bedrijfs- en consumentenklanten: van de bedrijven met voornamelijk consumenten als klant toetst 31% de krediet waardigheid van die klanten, terwijl van de bedrijven met vooral andere bedrijven in de klantenkring 6 dat doet. Dat gebeurt door het opvragen van een uittreksel van de Kamer van Koophandel (44%), een kredietverzekering (43%), een bankgarantie (38%), toetsing bij BKR (3) of referenties bij andere bedrijven (24%). 7% van de bedrijven gebruikt (ook) sociale media om debiteuren te toetsen op kredietwaardigheid. Andere methoden (als antwoord op Anders, namelijk ) zijn intern riskmanagement en nieuwe klanten niet op rekening laten betalen. Opvallend is in dit verband het percentage rekeningen dat binnen de betalingstermijn wordt voldaan: dat is vrijwel gelijk voor bedrijven die wél de kredietwaardigheid toetsen en bedrijven die dat niet doen (respectievelijk 7 en 73%). zakelijke klanten worden dubbel zo vaak getoetst op kredietwaardigheid als consumentenklanten 18 19

11 Eerder stappen richting debiteuren We zien dat bedrijven eerder optreden om hun geld op tijd binnen te krijgen. Ruim driekwart (76%) van de bedrijven onderneemt uiterlijk 30 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn actie. In 2010 was dit 67%. Toch zijn er onderling verschillen. Bedrijven die voornamelijk andere bedrijven in de klantenkring hebben, ondernemen veel vaker binnen tien dagen actie (46%) dan bedrijven te laat betalen voorkomen Bedrijven ondernemen verschillende acties om het te laat betalen van facturen tegen te gaan. met vooral consumentenklanten (25%). Binnen twintig dagen heeft driekwart van de bedrijven met andere bedrijven als klant actie ondernomen; van bedrijven met voornamelijk consumenten als klant nog niet de helft. Verder valt op dat bedrijven met voornamelijk consumentenklanten vaker schriftelijk herinneren en bedrijven met andere bedrijven als klant vaker telefonisch. Bij tweede actie vaker telefonisch of persoonlijk contact Wanneer de debiteur na de eerste actie de factuur nog niet betaalt, zoeken bedrijven vaker dan bij de eerste actie telefonisch of persoonlijk contact. Bijna de helft stuurt nogmaals een schriftelijke aanmaning; een kleiner deel schakelt een incassobureau in. Ruim tweederde van de bedrijven geeft aan dat dan alsnog 80 tot 100% van de debiteuren betaalt. actie richting niet-betalers Welke actie onderneemt u eerst richting een niet betalende debiteur? Telefoontje succesvoller dan schriftelijke aanmaning Hoewel alleen schriftelijk aanmanen populairder is dan bellen, ziet een groot aantal bedrijven de meerwaarde van een telefoontje naar de debiteur. Bellen zorgt er volgens 41% van de bedrijven voor dat facturen eerder worden betaald dan bij alleen het sturen van een aanmaning. Hoewel onderzoeksresultaten laten zien dat bellen wel degelijk effectief is, belt 31% niet. Bedrijven die wel telefonisch herinneren, geven vaker aan dat zij na de eerste aanmaning 60% tot 100% van de openstaande vorderingen konden innen: 54%. Bij bedrijven die schriftelijk herinneren, ligt dat percentage op 43%. (Vrijwel) altijd uiterste betalingsdatum vermelden op factuur Klanten (vrijwel) altijd informeren over algemene betalingsvoorwaarden 7 55% (Vrijwel) altijd direct na levering factureren (Vrijwel) altijd creditmanagementbeleid aanpassen aan betaalgedrag klant 57% 21% actie na betalingsdatum Hoe lang na het verstrijken van de betalingstermijn onderneemt u actie richting een debiteur? 4% 5% 10% 20% 25% 33% 14% 31% 19% 46% 19% 28% 24% 20% Schriftelijke aanmaning sturen Telefonisch contact Persoonlijk bezoek Incassobureau inschakelen Iets anders Geen actie 5 66% 48% 37% 19% 44% 8% 11% 6% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% Gemiddeld Voornamelijk consumenten als klant Voornamelijk bedrijven als klant resultaat actie niet-betalers Hoe succesvol is uw eerste actie? TWEEDE ACTIE RICHTING NIET-BETALERS Wat doet u als de eerste actie geen succes heeft? Telefonisch contact zoeken 54% Schriftelijke aanmaning sturen 40% Persoonlijk contact zoeken 21% Incassobureau inschakelen 14% Gemiddeld Voornamelijk consumenten als klant Voornamelijk bedrijven als klant Binnen 10 dagen Na dagen Na dagen Na dagen Na 61 dagen of langer 51% 24% 25% Telefonische herinnering levert ruim 10% meer betalingen op dan schriftelijke % debiteuren betaalt alsnog 60-80% debiteuren betaalt alsnog Minder dan 60% debiteuren betaalt alsnog 20 21

12 7 Gedrag ten opzichte van eigen crediteuren 1 op 8 betaalt vrijwel altijd pas na de gestelde betalingstermijn Bedrijven hébben niet alleen klanten, ze zíjn in de meeste gevallen ook klant. Hoe is hun eigen betaalgedrag? Betalen zij hun rekeningen op tijd of is er ruimte voor verbetering? Helft bedrijven houdt zich aan gestelde betalingstermijn Een derde bedrijven betaalt rekeningen bewust te laat Een groot deel van de bedrijven betaalt rekeningen op tijd. Ongeveer de helft (51%) houdt zich (vrijwel) altijd aan de gestelde betalingstermijn. 31% hanteert een vaste betalingstermijn voor alle facturen die mogelijk verschilt van de termijn die crediteuren opleggen. Ongeveer 1 op de 8 bedrijven (13%) betaalt vrijwel alle facturen pas na de gestelde betalingstermijn. BETALINGSTERMIJN CREDITEUREN Welke betalingstermijn hanteert u bij crediteuren? Gemiddeld betaalt 16% van de bedrijven na de gestelde betaaltermijn. Een kwart van die bedrijven doet dat vanwege financiële problemen. Een ander groot deel, 34%, hanteert langere betaaltermijnen omdat die in de eigen organisatie zo zijn bepaald. Opvallend is dat ook een groot aantal bedrijven bewust te laat betaalt. Maar liefst 30% van de bedrijven plant de betaling na de opgelegde betalingstermijn. Opvallend is dat, zoals we eerder zagen, het aantal bedrijven dat verwacht dat klanten dat doen, juist is gedaald (van 30% in 2010 tot 2 nu). Te laat betalende klanten maken bedrijven tot te late betalers 25% bedrijven betaalt te laat vanwege openstaande vorderingen bij klanten 4% 13% 31% 51% (Vrijwel) altijd binnen de gestelde betalingstermijn Altijd dezelfde (zelf gestelde) betalingstermijn (Vrijwel) altijd na de betalingstermijn Deels voor, deels na de betalingstermijn Weet niet Uit de resultaten van het onderzoek wordt duidelijk dat bedrijven zich vaak genoodzaakt zien om openstaande rekeningen later te voldoen omdat zij zelf nog openstaande vorderingen bij klanten hebben. 25% van de bedrijven betaalt leveranciers te laat als zij zelf lang op betalingen moeten wachten. Ondernemers met voor namelijk bedrijven als klant hebben hier twee keer zo vaak mee te maken (34%) als bedrijven met vooral consumentenklanten (16%). Meer weten Wilt u eens doorpraten over de resultaten van dit onderzoek? Of over uw eigen creditmanagement? De GGN adviseurs zijn u graag van dienst. Kijk op en neem contact op met de vestiging bij u in de buurt of via 22 23

13 Dat bedoelen we met Mastering Credit GGN is een van de grotere creditmanagement organisaties. Vanuit onze 28 vestigingen bieden we zowel minnelijke als gerechtelijke incasso binnen één organisatie. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het uit handen nemen van facturatie, het volledige debiteurenbeheer, advies bij het inrichten of verbeteren van het creditmanagementproces, detachering, training en opleiding. Mastering credit is zowel onze missie als onze meerwaarde. Wij verhogen het rendement van onze opdrachtgevers door het voorkomen, beheersbaar maken en terugdringen van debiteurenrisico s.

betaalt nederland 2013 in het kort

betaalt nederland 2013 in het kort ZO in het kort 1 ZO Betaalgedragindex (BGX) De Betaalgedragindex (BGX) geeft in één oogopslag weer of Nederland het afgelopen jaar beter of slechter is gaan betalen. Deze index is samengesteld op basis

Nadere informatie

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 15 Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht Woord vooraf Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van credit management? Om antwoord

Nadere informatie

Sneller je facturen betaald? 5 tips van onze incasso expert

Sneller je facturen betaald? 5 tips van onze incasso expert Sneller je facturen betaald? 5 tips van onze incasso expert Voorkom risicovol ondernemen Voor ondernemers is het opvolgen van facturen vaak niet het leukste klusje van de week... Het is tijdrovend werk

Nadere informatie

Kredietverzekeringen: de feiten op een rij

Kredietverzekeringen: de feiten op een rij Kredietverzekeringen: de feiten op een rij Bedrijven die op krediet leveren, lopen het risico dat een klant uiteindelijk niet betaalt voor de geleverde goederen of diensten. Als het om grote bedragen gaat,

Nadere informatie

inzetten als aftersales

inzetten als aftersales Debiteurenbeheer inzetten als aftersales Succesvol, en met behoud van klantrelatie! www.snelstart.nl is dit e-book voor mij? Ja, dit e-book is voor u! Mits u ondernemer bent en nog niet alles weet over

Nadere informatie

Marktonderzoek door Significant GfK in opdracht van Flanderijn Incasso NV naar het betalingsgedrag en het gebruik van incasso bij Belgische bedrijven

Marktonderzoek door Significant GfK in opdracht van Flanderijn Incasso NV naar het betalingsgedrag en het gebruik van incasso bij Belgische bedrijven Marktonderzoek door Significant GfK in opdracht van Flanderijn Incasso NV naar het betalingsgedrag en het gebruik van incasso bij Belgische bedrijven april 2012 Opzet van het onderzoek Achtergronden Flanderijn

Nadere informatie

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven.

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Graydon Brancheonderzoek 2015 Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Voorwoord Nederland is een echt exportland. Op de wereldranglijst van exporterende landen staat Nederland

Nadere informatie

Creditmanagement Trendmeter 14

Creditmanagement Trendmeter 14 Creditmanagement Trendmeter 14 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 2014 VCMB Trendmeter 14 20078 / oktober 2014 Pag. 1 Deel 1: Betaaltrends Deel 2: Betaalgedrag overheid Deel 3:

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

Creditmanagement Trendmeter 13

Creditmanagement Trendmeter 13 Creditmanagement Trendmeter 13 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht Persrapport bij persbericht over betalingstermijnen VCMB Trendmeter 13 B16208 / oktober Pag. 1 Copyright Blauw Research

Nadere informatie

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT 17 Nederland Het European Payment Report is gebaseerd op een onderzoek dat gelijktijdig in 29 Europese landen is uitgevoerd, van februari tot en met maart 17. In dit rapport heeft

Nadere informatie

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting Hoe staat het Nederlandse

Nadere informatie

Informatie & Inspiratie. Solveon. Geld incasseren en je klanten behouden. Maurice Sluis Hoofd Marketing, Sales en Communicatie

Informatie & Inspiratie. Solveon. Geld incasseren en je klanten behouden. Maurice Sluis Hoofd Marketing, Sales en Communicatie Informatie & Inspiratie Solveon Geld incasseren en je klanten behouden Maurice Sluis Hoofd Marketing, Sales en Communicatie Agenda 1. Solveon 2. Wie zijn uw klanten 3. Hoe organiseert u een goed debiteurenbeheer

Nadere informatie

Checklist Creditmanagement

Checklist Creditmanagement Checklist Checklist Algemeen: Zorg dat u weet hoeveel klanten u heeft. Weet wat het uitstaand saldo is. Krijg inzicht in de gemiddelde betalingtermijn van uw klanten. Maak een verdeling van het klantenbestand

Nadere informatie

Interpolis Kredietverzekeringen. AfnemersCheck. Hoe goed kent u uw afnemers? Interpolis. Glashelder

Interpolis Kredietverzekeringen. AfnemersCheck. Hoe goed kent u uw afnemers? Interpolis. Glashelder Interpolis Kredietverzekeringen Hoe goed kent u uw afnemers? Eenvoudig inzicht in de kredietwaardigheid van uw afnemers met de Interpolis. De Interpolis geeft u direct inzicht in de kredietwaardigheid

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017 Rapportage Peiling onder mkb ers en zzp ers 20 april 2017 In opdracht van: Betaalme.nu Datum: 20 april 2017 Projectnummer: 2017051 Auteurs: Kelly de Heij en Sterre Horsman Inhoud 1 Achtergrond & opzet

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald

Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald Waarom kiest u voor Graydon? Met 125 jaar ervaring in credit management hebben wij voor elk incassovraagstuk een oplossing. Uw voordeel: Realtime inzicht

Nadere informatie

Uw partner in creditmanagement

Uw partner in creditmanagement Uw partner in creditmanagement In-Kas Intermediair In-Kas Intermediair is van mening dat u het geld beter In-Kas kunt hebben dan uitstaan bij uw klant dan wel debiteur. Intermediair staat voor bemiddelen

Nadere informatie

Incassobureau Oost Nederland

Incassobureau Oost Nederland Handleiding voorbeeldbrieven betalingsherinnering en aanmaning Onbetaalde factuur? Iedere ondernemer heeft wel eens met wanbetalers te maken. Het eerste wat u zelf kunt doen indien uw factuur niet wordt

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek MKB en ZZP. Uitgevoerd door Direct Research in opdracht van Betaalme.nu Mei 2017

Rapportage Onderzoek MKB en ZZP. Uitgevoerd door Direct Research in opdracht van Betaalme.nu Mei 2017 Rapportage Onderzoek MKB en ZZP Uitgevoerd door Direct Research in opdracht van Betaalme.nu Mei 2017 1 Achtergrond DirectResearch heeft in opdracht van Betaalme.nu een onderzoek uitgevoerd onder mensen

Nadere informatie

Late betalingen Effect op MKB. Rob Wolthuis 6 november 2012

Late betalingen Effect op MKB. Rob Wolthuis 6 november 2012 Late betalingen Effect op MKB Rob Wolthuis 6 november 2012 Kop: 1. Wat is MKB-Nederland 2. Financieringsproblematiek MKB 3. Betaalgedrag bedrijfsleven 4. Betaalgedrag overheid 5. Wetgeving oplossing? pagina:

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Eerste kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Aan de bondsvergadering wordt gevraagd het beleid debiteurenbeheer goed te keuren.

Aan de bondsvergadering wordt gevraagd het beleid debiteurenbeheer goed te keuren. Agendapunt 6 Beleid debiteurenbeheer 1. Inleiding, openstaand debiteurensaldo 2016 In de jaarrekening 2016 was het debiteurensaldo hoger dan in de afgelopen jaren. In aanloop naar de jaarvergadering is

Nadere informatie

Tekstbureau Copywriting en journalistiek. Kiki koning. Incassobureau no cure no pay

Tekstbureau Copywriting en journalistiek. Kiki koning. Incassobureau no cure no pay Incassobureau no cure no pay Incassobureau no cure no pay gezocht? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. XS to XL Incasso is een dynamisch, sterk groeiend incassobureau. U vindt ons in Leerdam en Woerden.

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

TREFI Netwerk Financiering informatie voor MKB

TREFI Netwerk Financiering informatie voor MKB informatie voor MKB Meer informatie Contactpersonen Bezoekadres Ed Kiers Pieter Bouwknegt A W TREFI Netwerk Financiering BV Joop Geesinkweg 185-194 1096 AT Amsterdam www.trefi.nl M T E +31 (0)6 81 14 46

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Hoe krijg ik mijn geld op tijd binnen? Etienne Harteloh DAS Reina Uittenbogaard BNL Advies

Hoe krijg ik mijn geld op tijd binnen? Etienne Harteloh DAS Reina Uittenbogaard BNL Advies Hoe krijg ik mijn geld op tijd binnen? Etienne Harteloh DAS Reina Uittenbogaard BNL Advies Agenda Wat is goed debiteurenbeheer? Veel voorkomende problemen Wat kan ik doen als ondernemer? Wat als de opdrachtgever

Nadere informatie

Creditmanagement Trendmeter 12

Creditmanagement Trendmeter 12 Creditmanagement Trendmeter 12 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 2012 VCMB CM Trendmeter 12 B14952 / oktober 2012 Pag. 1 Copyright 2012 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Uitkomsten DNB onderzoek naar hoe Nederlanders betalen in en naar het buitenland 1 Nederlanders gebruiken in het buitenland vaker contant geld

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Utrecht

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Utrecht Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

De Kluijver Actief voor uw zaak

De Kluijver Actief voor uw zaak De Kluijver Actief voor uw zaak De Kluijver. Actief voor uw zaak Actie ondernemen op een factuur die te lang uitstaat? Dan wordt het tijd voor De Kluijver. De Kluijver in Alphen aan den Rijn is al vele

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord incasseren

Maatschappelijk verantwoord incasseren Maatschappelijk verantwoord incasseren Valentijn de Jong Sales Manager bij DAS Agenda 1. Ontvangst en welkom 2. Trends & Ontwikkelingen 3. Wet voor Buitengerechtelijke Incassokosten 4. Verleidingsprincipes

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Overname debiteurenrisico ING Commercial Finance. Zicht op Zaken

Overname debiteurenrisico ING Commercial Finance. Zicht op Zaken Overname debiteurenrisico ING Commercial Finance Zicht op Zaken Omzet is pas echt omzet als de factuur is betaald. Daarom vraagt u kredietlimieten aan voor klanten met wie u zaken doet en voor potentiële

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Finance in het onderwijs Facturatie & debiteurproces. 6 oktober 2015 Jaco van der Meer, Hoofd Financiële Administratie

Finance in het onderwijs Facturatie & debiteurproces. 6 oktober 2015 Jaco van der Meer, Hoofd Financiële Administratie Finance in het onderwijs Facturatie & debiteurproces 6 oktober 2015 Jaco van der Meer, Hoofd Financiële Administratie Roadmap Inzichten Tot slot Situatie Aanpak Vragen Start ID College 6 oktober 2015 Vraag?

Nadere informatie

De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer

De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer Veel ondernemers besteden nauwelijks tot geen aandacht aan debiteurenbeheer. En dat terwijl de consequente opvolging

Nadere informatie

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Tweede kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

INNING VAN CONTRIBUTIES EN SPONSORGELDEN BIJ SPORTVERENIGINGEN. - Een online enquête onder penningmeesters -

INNING VAN CONTRIBUTIES EN SPONSORGELDEN BIJ SPORTVERENIGINGEN. - Een online enquête onder penningmeesters - INNING VAN CONTRIBUTIES EN SPONSORGELDEN BIJ SPORTVERENIGINGEN - Een online enquête onder penningmeesters - 1 INLEIDING In 2006 heeft incasso- en gerechtsdeurwaarderorganisatie Flanderijn Goos Marketing

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Graydon Presentatie. Brancheonderzoek financiële situatie transport & logistiek sector.

Graydon Presentatie. Brancheonderzoek financiële situatie transport & logistiek sector. Graydon Presentatie Brancheonderzoek financiële situatie transport & logistiek sector. Het percentage in de transportsector dat zaken doet met bedrijven en/of particulieren. De verwachte omzetgroei of

Nadere informatie

Afwegingen bij beleid voor aanmanen. Wettelijke regeling voor incassokosten. Notitie

Afwegingen bij beleid voor aanmanen. Wettelijke regeling voor incassokosten. Notitie Afwegingen bij beleid voor aanmanen Wettelijke regeling voor incassokosten Notitie Inhoud Inleiding... 3 Enkele vragen die spelen... 3 Welke termijnen?... 3 Breken met oude gewoontes... 3 Hoe vaak aanmanen

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen.

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Relatie finance & sales - onderzoek Credit Expo en Graydon 2014 Graydon Nederland 2014 Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Voorwoord Graydon Nederland 2014 Sturen op

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

KvK-barometer provincie Utrecht

KvK-barometer provincie Utrecht KvK-barometer De economie in de blijft zwaar onder druk staan. Dit blijkt vooral uit het aantal bedrijven dat een verslechtering ziet van het economisch klimaat. Daarnaast verwachten meer ondernemers een

Nadere informatie

W e t I n c a s s o K o s t e n ( W I K )

W e t I n c a s s o K o s t e n ( W I K ) W e t I n c a s s o K o s t e n ( W I K ) Tot 1 juli 2012 was er wettelijk niets geregeld over de hoogte van incassokosten en aan welke voorwaarden moest worden voldaan om deze toegewezen te krijgen bij

Nadere informatie

Betaalgedrag in het mkb. Actiever debiteurenbeleid leidt tot beter betaalgedrag

Betaalgedrag in het mkb. Actiever debiteurenbeleid leidt tot beter betaalgedrag Betaalgedrag in het mkb Actiever debiteurenbeleid leidt tot beter betaalgedrag ING ING Economisch Bureau / juni / augustus 2016 2015 Samenvatting Het betaalgedrag in het MKB is voor verbetering vatbaar

Nadere informatie

Contant geld: gedrag en beleving van retailers

Contant geld: gedrag en beleving van retailers Contant geld: gedrag en beleving van retailers Uitkomsten DNB onderzoek, in samenwerking met Panteia, naar het gedrag en de beleving van retailers ten aanzien van contant geld Retailers zijn een belangrijke

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

M201205. De rekening betalen. Betalen zakelijke afnemers en overheden hun MKBleveranciers. Ro Braaksma Lia Smit

M201205. De rekening betalen. Betalen zakelijke afnemers en overheden hun MKBleveranciers. Ro Braaksma Lia Smit M201205 De rekening betalen Betalen zakelijke afnemers en overheden hun MKBleveranciers op tijd? Ro Braaksma Lia Smit Zoetermeer, 7 mei 2012 De rekening betalen In deze samenvatting vindt u bulletsgewijs

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Creditmanagement Trendmeter 14

Creditmanagement Trendmeter 14 Creditmanagement Trendmeter 14 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 2014 VCMB Trendmeter 14 20078 / oktober 2014 Pag. 1 Copyright 2014 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance Zicht op Zaken Het vermogen om te ondernemen Succesvol ondernemen is niet het resultaat van een spontane ontbranding. Als ondernemer zet u zich dagelijks

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

WIK (Wet Incassokosten)

WIK (Wet Incassokosten) WIK (Wet Incassokosten) Per 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. Wat moet u weten? In de WIK wordt de verschuldigdheid van de incassokosten wettelijk vastgelegd. De rechter mag

Nadere informatie

Handleiding Deze handleiding stelt u in staat om de voorbeeldbrieven op een effectieve wijze in het kader van uw debiteurenbeheer te gebruiken.

Handleiding Deze handleiding stelt u in staat om de voorbeeldbrieven op een effectieve wijze in het kader van uw debiteurenbeheer te gebruiken. Handleiding voorbeeldbrieven betalingsherinnering en aanmaning Onbetaalde factuur? Iedere ondernemer heeft wel eens met wanbetalers te maken. Het eerste wat u zelf kunt doen indien uw factuur niet wordt

Nadere informatie

Nieuwe wet incassokosten

Nieuwe wet incassokosten Nieuwe wet incassokosten Op 01 juli jl. is de nieuwe wet betreffende de incassokosten in werking gegaan. Het doel van deze wet is enerzijds om de consument te beschermen tegen te hoge incassokosten en

Nadere informatie

CREDIT MANAGEMENT ONDERZOEK DE STAND VAN ZAKEN

CREDIT MANAGEMENT ONDERZOEK DE STAND VAN ZAKEN CREDIT MANAGEMENT ONDERZOEK DE STAND VAN ZAKEN 2005 PROFIEL VAN CREDIT MANAGER Demografisch Credit management blijft een beroep dat overwegend mannen aantrekt: 81% is man, 19% is vrouw. De mannelijke dominantie

Nadere informatie

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant.

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant. Gilles & Partner Incasso is dé partner op het gebied van credit management en incasso voor het midden- en kleinbedrijf. Ons dienstenpakket bestaat uit debiteurenbeheer, incasso, gerechtelijke incasso en

Nadere informatie

Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB

Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB Herculesplein 261, 3584 AA Utrecht Postbus 14015, 3508 SB Utrecht Telefoon : 030-21 22 165 Fax : 030-25 40 916 E-mail : info@proaccept.nl ProAccept

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 172 Initiatiefnota van de leden Agnes Mulder en Omtzigt over late betalingen: «Leverancierskrediet na 2 maanden niet langer gratis» Nr. 5 BRIEF

Nadere informatie

8 gouden tips om betalingsproblemen te voorkomen en meer

8 gouden tips om betalingsproblemen te voorkomen en meer DAS Wijzer Nummer 4 (VOOR ONDERNEMERS) Onbetaalde facturen en incasso Betalingen 8 gouden tips om betalingsproblemen te voorkomen en meer Inhoud Intro 1. Betalingstermijn en incassoregels Als ondernemer

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008 Resultaten december 2008 Ontslaggolf op komst Foto Carel Richel De Nederlandse autodealers maken zich op voor een uitzonderlijk zwaar jaar. De verkopen nieuw blijven achter, de occasionmarkt is ingestort

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Vierde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

Te laat betaald krijgen kost geld. Dring uw betalingstermijn terug en bespaar duizenden euro s per jaar.

Te laat betaald krijgen kost geld. Dring uw betalingstermijn terug en bespaar duizenden euro s per jaar. Graydon Whitepaper Te laat betaald krijgen kost geld. Dring uw betalingstermijn terug en bespaar duizenden euro s per jaar. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Na hoeveel dagen is uw winst verdwenen? 4 2. Wat

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27 Inhoud Ontwikkeling aantal orders 2 Verwachting aantal orders 3 Verwachting aantal exportorders 4 Verwachting inkopen bij leveranciers 5 Oordeel orderpositie 6 Oordeel orderpositie buitenland 7 Oordeel

Nadere informatie

commercial factors Factoring voor het MKB Voor ondernemers met ambitie

commercial factors Factoring voor het MKB Voor ondernemers met ambitie commercial factors Factoring voor het MKB Voor ondernemers met ambitie : ruimte voor zakendoen Als ondernemer wilt u verder. Kansen benutten. Groeien als dat kan. Een interessante transactie niet laten

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

OPLEIDING. Debiteurenbeheerder. www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

OPLEIDING. Debiteurenbeheerder. www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management OPLEIDING Debiteurenbeheerder www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management OPLEIDING DEBITEURENBEHEERDER Een modulaire opleiding die uitstekend geschikt is voor

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Administratieve (over)last

Administratieve (over)last M200811 Administratieve (over)last Perceptie van MKB-ondernemers over verplichte administratieve handelingen J. Snoei Zoetermeer, november 2008 Administratieve lasten Het overgrote deel van de ondernemers

Nadere informatie

Informeer uw patiënten

Informeer uw patiënten Informeer uw patiënten Hieronder vindt u informatie over een nota van Famed. Deze informatie kunt u gebruiken (bijvoorbeeld op uw website) om uw patiënten te informeren over de samenwerking met Famed en

Nadere informatie

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Case study Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Debiteurenbeheer is één van de grootste zorgen van managers in het bedrijfsleven. De moeilijke economische tijden van nu zien we terug

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Horeca, makelaardij en reisbranche Oost Nederland Kwartaalcijfers Pagina 1 van 18

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Horeca, makelaardij en reisbranche Oost Nederland Kwartaalcijfers Pagina 1 van 18 Inhoud Ontwikkeling aantal orders 2 Verwachting aantal orders 3 Verwachting inkopen bij leveranciers 4 Oordeel orderpositie 5 Ontwikkeling omzet 6 Verwachting omzet 7 Verkoopprijzen/tarieven 8 Productiebelemmeringen

Nadere informatie

OPLEIDING Creditmanagement

OPLEIDING Creditmanagement OPLEIDING Creditmanagement www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management OPLEIDING CREDITMANAGEMENT Een modulaire opleiding creditmanagement is gericht op verdieping

Nadere informatie

Meer toezicht op de incassobranche noodzakelijk geacht

Meer toezicht op de incassobranche noodzakelijk geacht Meer toezicht op de incassobranche noodzakelijk geacht Korte peiling over actueel onderwerpen op het gebied van credit management Mei 2015 Tussentijdse trendmeting VCMB 2015 20545 / mei 2015 Pag. 1 Copyright

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT. Nederland

COUNTRY PAYMENT REPORT. Nederland COUNTRY PAYMENT REPORT 216 Nederland Country Payment Report 216: NEDERLAND Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia. Intrum Justitia verzamelt gegevens van duizenden bedrijven in Europa

Nadere informatie

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u?

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? Whitepaper Handvatten Incassokosten vanaf 2012 oktober 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Wanneer is de nieuwe regeling van toepassing? 4 1.1 Consument

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB

Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB Alles in één hand: PROACCEPT i n c a s s o v a n d e n B e r g d e R i e & U y t e r l i n d e incasso - gerechtsdeurwaarders Herculesplein 261,

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z Randstad Nederland December 2014 INHOUDSOPGAVE Economische vooruitzichten 3 Loopbaanontwikkeling

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2014 Tussentijdse meting Trendmeter 14 B16475 / juni

Nadere informatie

De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u?

De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u? De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u? Handvatten Incassokosten 2012 Versie 1.1 oktober 2012 Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Wanneer is de nieuwe

Nadere informatie

Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling

Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling Analyse voor: Ministerie van Economische Zaken 24 augustus 2015 Dun & Bradstreet Inhoud Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Eerste halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 11 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie