De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer"

Transcriptie

1 De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer

2 De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer Veel ondernemers besteden nauwelijks tot geen aandacht aan debiteurenbeheer. En dat terwijl de consequente opvolging van uw debiteuren voor een belangrijk deel de inbaarheid en de hoogte van het debiteurensaldo bepaalt. Voorkom onnodige afschrijvingen op uw debiteurenportefeuille en een te hoog beslag op uw werkkapitaal. Actief debiteurenbeheer loont! Hierna staan de verschillende stappen van actief debiteurenbeheer uitgelicht.

3 1. Goede algemene voorwaarden Het is niet verplicht algemene voorwaarden te hanteren, maar ze bieden wel enige bescherming in de contacten met opdrachtgevers Algemene voorwaarden helpen conflicten te voorkomen, omdat de wederzijdse rechten en verplichtingen zo volledig en duidelijk mogelijk worden vastgelegd. Vermeld in de voorwaarden altijd eigendomsvoorbehoud. Vermeld ook de contractuele rente bij wanbetaling, bijvoorbeeld 15% per jaar. Vermeld tevens de buitengerechtelijke incassokosten en eventuele administratiekosten en geef duidelijk aan dat deze voor rekening van de opdrachtgever zijn. Bewijs dat deze overhandigd zijn door ze altijd als bijlage mee te sturen, te laten tekenen voor ontvangst of ze op de achterzijde van de overeenkomst mee te drukken en daarnaar te verwijzen. Geef aan binnen welke termijn klachten kunnen worden gemeld en een eventuele betwisting in behandeling wordt genomen. Door de algemene voorwaarden te deponeren bij de KVK of ter griffie van de rechtbank zijn ze altijd publiekelijk opvraagbaar en kan daarover geen geschil ontstaan.

4 2. Duidelijke offerte of overeenkomst Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Om misverstanden te voorkomen wordt aangeraden de overeenkomst schriftelijk aan te gaan of op zijn minst schriftelijk te bevestigen. Controleer bij het aangaan van de overeenkomst met wie u precies zaken doet en of de persoon die u opdracht geeft wel handelsbevoegd is. Geef duidelijk aan of en in hoeverre sprake is van afwijkende voorwaarden. Een overeenkomst kan nietig worden verklaard wanneer sprake is van onredelijkheid of onbillijkheid. Indien sprake is van levering, zorg voor een handtekening voor ontvangst.

5 3. Overzichtelijke factuur Zorg voor een herkenbare factuur met uw bedrijfslogo en vermijd elke standaardlay-out. Het totaalbedrag inclusief BTW moet in eenoogopslag af te lezen zijn. Geef duidelijk aan op welke datum het bedrag ontvangen moet zijn. Verwijs naar een offerte of overeenkomst en omschrijf het geleverde zo duidelijk als mogelijk. Voorkom daarbij het gebruik van vakjargon of slechts artikelnummers. Geef nogmaals aan binnen welke termijn een klant bezwaar kan maken. Beschrijf zo gedetailleerd als mogelijk medewerkers, werkzaamheden en tijden en data waarop deze hebben plaatsgevonden.

6 4. Betalingsherinnering Controleer eerst de adresgegevens van uw debiteur. Stuur uw klant vervolgens een eenvoudige betalingsherinnering waarin u verzoekt het factuurbedrag inclusief BTW per omgaande over te maken. Indien u vermeldt binnen 14 dagen over te maken, dan betekent dat voor een debiteur een verlenging van de overeengekomen betalingstermijn. Eventueel kunt u alvast vermelden dat bij uitblijven van de betaling renteen administratiekosten in rekening worden gebracht.

7 5. Aanmaning Stuur de aanmaning direct na de afloop van de termijn die in de betalingsherinnering is vermeld. Vermeld daarbij nooit 1e, 2e of 3e aanmaning. Uw debiteur kan dan verwachten dat er nog meerdere aanmaningen zullen volgen. Geef de debiteur nog maar 10 dagen de tijd om te betalen en verhoog de openstaande factuur met rente- en administratiekosten. Het is verstandig op dit moment werkzaamheden en leveringen stop te zetten.

8 6. Bel de debiteur op Sommige debiteuren betalen pas wanneer zij gebeld worden. U confronteert uw klant met de achterstand en dat zet de meesten aan tot snelle betaling. Smoezen en excuses volgen weldra, maar laat u niet verleiden tot vage toezeggingen. Spreek een exacte datum af waarop het bedrag op uw rekening staat. Merkt u dat uw debiteur betalingsmoeilijkheden heeft, spreek dan een betalingsregeling af waaruit het commitment op korte termijn blijkt.

9 7. Stuur een ingebrekestelling Als de klant nog niet betaalt, stuurt u dan een ingebrekestelling. Vermeld daarin dat de vordering uit handen wordt gegeven aan een incassobureau, als de betaling niet per omgaande wordt ontvangen. Vermeld hierbij dat de incassokosten en alle overige buitengerechtelijke incassokosten snel kunnen oplopen en voor rekening zijn van uw debiteur.

10 8. Start een incassoprocedure Na aflopen van de termijn die is vermeld in de ingebrekestelling, geeft u de vordering direct uit handen aan een incassobureau. Alle contacten verlopen nu via het incassobureau. U kunt de vordering niet zomaar intrekken of bij meerdere bureaus indienen. Let daarom op de controleerbaarheid, transparantie en voortvarendheid van uw bureau en minder op de kosten. De incassokosten zijn voor rekening van uw debiteur hoe klein het bedrag ook is. Stop de procedure niet wanneer alleen de hoofdsom is ontvangen en niet de incassokosten. U bent dat namelijk met uw debiteur overeengekomen en u hebt uw debiteur daarop gewezen. Waarom zou u dan moeten opdraaien voor het nalatige gedrag van uw debiteur?

11 9. Controle kredietwaardigheid /verhaalsonderzoek Voor u zaken gaat doen waarbij u niet zeker weet of de debiteur haar betalingsverplichting na kan komen is het verstandig een kredietwaardigheidonderzoek uit te laten voeren. Ook bij natuurlijke personen kunt u de kredietwaardigheid toetsen. Bij uitblijven van de betaling is het verstandig de kredietwaardigheid van uw debiteur in te perken. Deze kredietinformatie is bij verschillende daarin gespecialiseerde bedrijven opvraagbaar en meestal door uw incassobureau op te vragen. Na het uit handen geven aan het incassobureau is het handig alvorens met de juridische procedure wordt aangevangen een verhaalsonderzoek aan te vragen. Hierbij wordt dan niet gekeken naar de kredietwaardigheid maar naar vermogensbestanddelen (goederen, gelden, tegoeden) om na een vonnis beslag op te leggen. Indien blijkt dat er sprake is van een risico op faillissement of anderszins, voer de druk dan nog meer op. In de praktijk blijkt namelijk dat degene die het hardste roept vaak het snelst krijgt uitbetaald.

12 10. Start een gerechtelijke procedure Vraag uw incassobureau om advies of een gerechtelijke procedure moet worden ingezet. Controleer daarbij of de vordering met al of geen succes zou kunnen worden betwist en of uw debiteur tot betaling in staat is. Aan het opstarten van een gerechtelijke procedure zijn extra kosten verbonden en meestal vragen incassobureaus, advocaten of gerechtsdeurwaarders om voorschotnota s. Als u in het gelijk wordt gesteld kunt u deze kosten op uw debiteur verhalen.

13 11. Laat beslag leggen Zodra de rechter uitspraak heeft gedaan is helaas de race nog steeds niet gelopen. Uw debiteur kan het vonnis naast zich neerleggen. U kunt dan beslag laten leggen op de inboedel, bank- en girorekeningen, aandelen of het loon van uw debiteur. Hierbij dient u zich wel te houden aan de mogelijkheden die de Nederlandse wetgeving u biedt. Uw incassobureau kan hierbij adviseren.

14 Input Adviesgroep maakt risico s beheersbaar! Input Adviesgroep is specialist op het gebied van credit management. Het is ons doel om uw verliezen op debiteuren te beperken, dan wel te voorkomen. Advisering en concrete hulp is wat wij onze klanten kunnen garanderen. Zekerheid, snelheid en service vormen de basis. Het doel van Input Adviesgroep is een fundamentele bijdrage te leveren aan de realisatie van de basisdoelstellingen van uw onderneming, waaronder bescherming tegen debiteurenverliezen en realisatie van maximale winst. Concentreren op zaken doen Het is onze visie dat onze klanten zich moeten concentreren op zaken doen en credit management risico s bij voorkeur reduceren door gebruik te maken van een kredietverzekering. Een dergelijke verzekering creëert bovendien mogelijkheden voor expansie: zaken doen met nieuwe kredietwaardige afnemers, het benaderen van vooraf gescreende prospects en het aanboren van nieuwe markten. Juist dié ambities tot groei worden optimaal gesteund! U kunt zich daarbij volledig richten op uw kernactiviteiten; u weet zich verzekerd van alle gewenste diensten op het gebied van credit management. De adviseurs van Input Adviesgroep hebben jarenlange ervaring met het bedrijfsleven. Wij zien het als een uitdaging problemen om te zetten in oplossingen en nieuwe mogelijkheden. voor meer informatie.

15 Input Adviesgroep BV Hoefsmid RH Nootdorp Postbus AC Nootdorp T F E

WERKEN. Werken voor je geld, fluiten naar je centen. voor je geld, fluiten naar je CENTEN WANBETALERS, HOE PAK JE ZE AAN?

WERKEN. Werken voor je geld, fluiten naar je centen. voor je geld, fluiten naar je CENTEN WANBETALERS, HOE PAK JE ZE AAN? WERKEN Werken voor je geld, fluiten naar je centen voor je geld, fluiten naar je CENTEN WANBETALERS, HOE PAK JE ZE AAN? Herman Jansen en Michel Knapen I Werken voor je geld, fluiten naar je centen Wanbetalers,

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan incasseren. Witboek over eerlijk en effectief debiteurenbeheer

Voorkomen is beter dan incasseren. Witboek over eerlijk en effectief debiteurenbeheer Voorkomen is beter dan incasseren Witboek over eerlijk en effectief debiteurenbeheer Inleiding Juristen zijn mensen wier woorden en woede men kan huren Geen enkele ondernemer zit te wachten op discussies

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bestemd voor dierenpensions die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo

Algemene voorwaarden bestemd voor dierenpensions die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo Burgers hondenpension is aangesloten bij de organisatie DIBEVO, wat staat voor vakbekwaamheid en kwaliteit. Wij hanteren dan ook de Algemene Voorwaarden DIBEVO-dierenpensions, welke vanaf 1 januari 2008

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding 2 1. Wat zijn algemene voorwaarden? 3 2. Eisen voor toepasselijkheid 4 3. Uitzonderingen 6 3.1 Grote ondernemingen 6 3.2 Wederpartij gebruikt (nagenoeg) dezelfde

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV 1. Inleiding Onze adviseurs en onderzoekers houden zich aan professionele gedragsregels van de beroepsorganisaties waaronder zij vallen. Deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen AXENT Uitvaartverzekering Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Nabestaandenzorg: de uitvaartverzekeraar

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! uwv.nl werk.nl Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer weten? Kijk

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie