Telefoonverkeer. In de Leidse Regio, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek en Regio Gouda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Telefoonverkeer. In de Leidse Regio, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek en Regio Gouda"

Transcriptie

1 Telefoonverkeer In de Leidse Regio, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek en Regio Gouda

2 Colofon Serie Statistiek 2004/08 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postadres Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Stadhuisplein 1 Telefoon / Kaarten Vastgoed Informatie Centrum & B. van der Geijn, CWI platform Rijn-Gouwe 2 Telefoonverkeer

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding Telefoonverkeer op regionaal niveau Overzicht regio's Leidse Regio Rijnstreek Duin- en Bollenstreek Regio Gouda Telefoonverkeer op gemeentelijk niveau Overzicht alle gemeenten Gemeente Leiden Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Noordwijk Gemeente Gouda Conclusies Telefoonverkeer 3

4 4 Telefoonverkeer

5 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in het telefoonverkeer binnen en tussen de volgende vier regio s: de Leidse Regio, de Rijnsteek, de Duin- en Bollenstreek en de Regio Gouda. Ook wordt er aandacht besteed aan het telefoonverkeer van de in deze regio s liggende gemeenten. Achtergrond In het kader van verdergaande regionale samenwerking is de Gemeente Leiden op zoek naar, al dan niet, geografische patronen waaruit blijkt dat inwoners en bedrijven gebonden zijn aan buurregio s van de regio waarin zij gevestigd zijn. Immers, het is niet per definitie zo dat men zich bij bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld boodschappen doen, laat leiden door de van overheidswege ingerichte regio s of samenwerkingsverbanden tussen buurgemeenten. Het telefoonverkeer van inwoners en bedrijven zou tot uiting kunnen komen in dit regio-overschrijdende gedrag. Uitvoering De afdeling BOA (Beleid, Onderzoek en Advies) van de gemeente Leiden, heeft een aantal analyses uitgevoerd op een door KPN aangeleverd databestand. Het databestand omvat gegevens over het telefoonverkeer van januari 2004 (aantal gesprekken) vanuit de in de vier regio s liggende gemeenten naar de overige benoemde gemeenten. Dit verkeer omvat uitsluitend het verkeer van KPN abonnees op het vaste netwerk van en naar geografische telefoonnummers binnen Nederland, met uitsluiting van internetverkeer. Omdat mobiel telefoonverkeer moeilijker naar een bepaalde locatie te traceren is, is er voor gekozen dit niet mee te nemen in het onderzoek. In dit onderzoek is ervoor gekozen om te corrigeren voor het aantal inwoners dat in een regio of gemeente woont. De reden hiervoor is dat in sommige regio s of gemeenten veel meer of juist veel minder mensen wonen dan in andere regio s of gemeenten. Wanneer er niet gecorrigeerd zou worden op inwonersaantal, zou dit de cijfers enorm veranderen. Met name de grotere gemeenten zouden dan veel telefoonverkeer hebben, maar dat zegt dan niet zo veel: immers, waar veel mensen wonen wordt veel gebeld. Door te corrigeren worden alle regio s of gemeenten qua inwonersaantal aan elkaar gelijk gesteld. De resultaten zeggen in dat geval niet iets over de absolute telefoonstromen, maar zeggen iets over de oriëntatie op een andere regio of gemeente. Wanneer het gaat over bellen, gaat het in feite over gericht zijn of georiënteerd zijn op een bepaalde gemeente. Naast gegevens over het aantal gesprekken, bezit BOA ook informatie over het telefoonverkeer uitgedrukt in belminuten en de onderverdeling naar zakelijke- en consumenten gesprekken. Verder beschikt BOA over gegevens betreffende het belgedrag vanuit de deelnemende regio s naar overig Nederland (niet uitgesplitst naar regio of gemeente). Deze informatie is niet in het huidige rapport opgenomen omdat het geen relevante informatie voor de huidige vraagstelling oplevert of geen ander beeld dan de resultaten uitgedrukt in aantal gesprekken toont. Wellicht dat u na het lezen van dit rapport nog vragen heeft. Uiteraard kunt u daarvoor contact opnemen met BOA. Telefoonverkeer 5

6 Figuur 1 Indeling in regio s en gemeenten 6 Telefoonverkeer

7 1. Telefoonverkeer op regionaal niveau Tussen en binnen de vier onderzochte regio s zijn in januari 2004 in totaal gesprekken gevoerd. Om meer inzicht te krijgen in dit telefoonverkeer hebben we het aantal gevoerde gesprekken omgezet in percentages. Bovendien is er, zoals uitgelegd in de inleiding, gecorrigeerd voor het inwonersaantal. Op die manier kunnen we aan de hand van het telefoonverkeer, proberen een uitspraak te doen over de maatschappelijke oriëntatie van een regio. We willen kijken op welke regio( s) een regio gericht is. 1.1 Overzicht regio s Alle regio s bellen relatief het meest binnen de eigen regio (gemiddeld 84%). Gemiddeld 16% van de gesprekken gaat naar een van de drie andere regio s. Leiden belt van de vier regio s het minst binnen de eigen regio (76%). Tabel 1 Gesprekken binnen en tussen de vier regio s (%) VAN BELLER NAAR ONTVANGER Duin-en Bollenstreek Leidse Regio Regio Gouda Rijnstreek Totaal Duin-en Bollenstreek 86% 10% 1% 3% 100% Leidse Regio 12% 76% 3% 10% 100% Regio Gouda 1% 2% 88% 8% 100% Rijnstreek 2% 7% 6% 85% 100% Figuur 2 Belangrijkste telefoonstromen tussen de verschillende regio s (% gesprekken) Telefoonverkeer 7

8 1.2 Leidse Regio Qua belgedrag is de Leidse Regio het meest gericht op de Duin- en Bollenstreek (12%), vrijwel gelijk gevolgd door de Rijnstreek (10%). De Leidse Regio richt zich het minst op de Regio Gouda (3%). Van de vier regio s belt de Leidse Regio relatief het minst binnen de eigen regio (76%). Figuur 3 Gesprekken vanuit de Leidse regio (%) Rijnstreek 10% Duin- en Bollenstreek 12% Regio Gouda 3% Leidse Regio 76% 1.3 Rijnstreek De Rijnstreek is qua belgedrag met name gericht op de Leidse Regio (7%) en de Regio Gouda (6%). De Rijnstreek richt zich het minst op de Duin- en Bollenstreek (2%). Figuur 4 Gesprekken vanuit de Rijnstreek (%) Leidse Regio 7% Duin- en Bollenstreek 2% Regio Gouda 6% Rijnstreek 85% 8 Telefoonverkeer

9 1.4 Duin- en Bollenstreek De Duin-en Bollenstreek is het meest georiënteerd op de Leidse Regio (10%) en duidelijk minder op de Regio Gouda (1%) en de Rijnstreek (3%). Figuur 5 Gesprekken vanuit de Duin- en Bollenstreek (%) Regio Gouda 1% Rijnstreek 3% Leidse Regio 10% Duin- en Bollenstreek 86% 1.5 Regio Gouda De Regio Gouda is het meest georiënteerd op de Rijnstreek (8%) en het minst op de Duin- en Bollenstreek (1%). Van de vier regio s belt Gouda relatief het meest binnen de eigen regio (88%). Figuur 6 Gesprekken vanuit de Regio Gouda Rijnstreek 8% Duin- en Bollenstreek 1% Leidse Regio 2% Regio Gouda 88% Telefoonverkeer 9

10 2. Telefoonverkeer op gemeentelijk niveau Naast het telefoonverkeer aan de hand van een indeling in regio s, is er ook naar het telefoonverkeer aan de hand van een indeling in gemeenten gekeken. Om meer inzicht te krijgen in dit telefoonverkeer hebben we het aantal gevoerde gesprekken omgezet in percentages. Omdat in de ene gemeente veel meer mensen wonen dan in de andere gemeente, is er ook hier overal gecorrigeerd voor het aantal inwoners. Op die manier kunnen we aan de hand van het telefoonverkeer, proberen een uitspraak te doen over de maatschappelijke oriëntatie van een gemeente. Onderstaande paragraaf gaat in op het telefoonverkeer van alle 32 gemeenten in de vier regio s. Daarop volgend wordt in een aantal paragrafen dieper ingegaan op het telefoonverkeer van de gemeenten Leiden, Alphen aan den Rijn, Noordwijk en Gouda. 2.1 Overzicht gemeenten Voor alle gemeenten geldt dat zij het meest gericht zijn op de eigen gemeente: gemiddeld 62% van de gesprekken is binnen de eigen gemeente. Naar de andere gemeenten in de vier regio s gaat gemiddeld 38% van de gesprekken. De gemeente Leiden belt het minst van alle gemeenten binnen de eigen gemeente (23%), de gemeente Moordrecht belt het meest binnen de eigen gemeente (82%). Tabel 2 op pagina 11 geeft voor elke gemeente een overzicht van het percentage gesprekken van gemeente A (beller) naar gemeente B (ontvanger) weer. Daarbij zijn de gemeenten geordend in regio s. Percentages van 4% of hoger zijn grijs gemaakt. Percentages binnen de eigen gemeente liggen op de donker gemaakte diagonale lijn. Bijvoorbeeld vanuit Alkemade (gemeente A, beller) gaat 2% van de gesprekken naar Zoeterwoude (gemeente B, ontvanger), 6% van de gesprekken naar Jacobswoude (gemeente B, ontvanger; grijs gemaakt want hoger dan 4%), 71% van de gesprekken gaan naar de eigen gemeente (gemeente B, ontvanger; donker gemaakt want eigen gemeente). Wat nu opvalt is dat in figuur 2 met name binnen de eigen regio veel percentages grijs of donker zijn. Dat wil zeggen dat er door gemeenten met name naar andere gemeenten, die binnen de eigen regio liggen, gebeld wordt. Meer specifiek valt op dat over het algemeen binnen de eigen regio weer meer gebeld wordt met gemeenten die geografisch grenzen aan de eigen gemeente, dan met gemeenten die niet grenzen aan de eigen gemeente. Bijvoorbeeld Nieuwkoop (gemeente A, Rijnstreek) belt vooral naar Liemeer (13%) en Ter Aar (6%), beide liggend in de Rijnstreek en grenzend aan Nieuwkoop. Minder wordt er gebeld naar Jacobswoude (2%), dat niet direct grenst aan Nieuwkoop. Verder valt op dat enkele grijs gemaakte percentages (4% of hoger) buiten de eigen regio van de beller liggen. Het blijkt dat het bij vrijwel al deze gevallen gaat om gemeenten die geografisch aan elkaar grenzen. Dus gemeenten die bij de grens van een regio liggen. Bijvoorbeeld als er gebeld wordt van Rijnwoude (gemeente A, Rijnstreek), naar Zoeterwoude (gemeente B, Leidse Regio) gaat het om een percentage van 9%. Deze twee gemeenten grenzen inderdaad aan elkaar. Tabel 3 op pagina 12 laat een andere weergave van de cijfers zien. Horizontaal staat gemeente B (ontvanger van de telefoongesprekken), verticaal gemeente A (de gemeente die belt). Horizontaal valt af te lezen hoe vaak (% gesprekken) een gemeente B wordt gebeld vanuit de verschillende gemeenten A. Bijvoorbeeld 4% van de telefoontjes die naar Gouda gaan (gemeente B, ontvanger), komen uit Bodegraven (gemeente A, beller) 10 Telefoonverkeer

11 Regio Gouda Rijnstreek Duin- en Bollenstreek Leidse Regio VAN GEMEENTE A (BELLER) Alkemade Leiden NAAR GEMEENTE B (ONTVANGER) Leidse Regio Duin- en Bollenstreek Rijnstreek Regio Gouda Leiderdorp Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Rijnsburg Sassenheim Valkenburg Voorhout Alkemade 71% 1% 3% 1% 0% 2% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 6% 1% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Leiden 3% 23% 11% 8% 6% 9% 1% 3% 2% 3% 2% 3% 3% 4% 2% 5% 2% 3% 2% 1% 2% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Leiderdorp 3% 6% 47% 3% 3% 8% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 2% 2% 0% 1% 3% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 100% Oegstgeest 1% 5% 4% 47% 2% 2% 1% 2% 1% 8% 1% 4% 3% 2% 3% 10% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Voorschoten 1% 5% 4% 2% 68% 5% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Zoeterwoude 2% 3% 5% 1% 2% 69% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 3% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 4% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Hillegom 1% 1% 1% 1% 0% 1% 61% 1% 10% 3% 7% 1% 4% 1% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Katwijk 0% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 45% 1% 9% 2% 10% 2% 13% 2% 5% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Lisse 1% 1% 1% 1% 0% 1% 10% 1% 51% 3% 7% 1% 9% 1% 6% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Noordwijk 1% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 4% 3% 53% 9% 4% 4% 3% 5% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Noordwijkerhout 0% 1% 1% 1% 0% 0% 5% 1% 6% 8% 60% 2% 4% 1% 5% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Rijnsburg 1% 1% 1% 2% 1% 1% 0% 7% 1% 4% 2% 60% 2% 13% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Sassenheim 1% 1% 1% 2% 0% 1% 3% 1% 7% 3% 4% 2% 54% 1% 8% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Valkenburg 0% 1% 0% 1% 1% 2% 0% 5% 0% 1% 1% 6% 1% 79% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Voorhout 1% 1% 1% 2% 1% 1% 3% 2% 5% 7% 7% 3% 10% 1% 49% 5% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Warmond 1% 1% 1% 3% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 1% 2% 78% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Alphen aan den Rijn 2% 2% 4% 1% 1% 3% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 39% 7% 4% 6% 5% 8% 0% 4% 3% 1% 0% 1% 1% 0% 2% 0% 100% Jacobswoude 8% 1% 2% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 66% 3% 3% 1% 5% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Liemeer 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 71% 11% 0% 10% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Nieuwkoop 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 13% 68% 0% 6% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Rijnwoude 1% 1% 3% 0% 1% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 4% 2% 1% 1% 57% 1% 0% 1% 8% 1% 0% 1% 0% 0% 2% 2% 100% Ter Aar 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 4% 12% 6% 1% 66% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Bergambacht 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 74% 0% 0% 2% 1% 1% 10% 9% 1% 1% 100% Bodegraven 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 73% 1% 2% 1% 6% 1% 1% 2% 1% 100% Boskoop 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 0% 1% 6% 1% 0% 1% 69% 2% 1% 5% 0% 0% 7% 1% 100% Gouda 0% 0% 1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 7% 4% 3% 36% 8% 10% 5% 9% 7% 3% 100% Moordrecht 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 1% 4% 82% 1% 1% 2% 2% 3% 100% Reeuwijk 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 2% 6% 5% 5% 2% 68% 1% 3% 4% 1% 100% Schoonhoven 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 2% 1% 1% 78% 4% 1% 0% 100% Vlist 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 1% 0% 4% 2% 2% 4% 72% 1% 1% 100% Waddinxveen 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 1% 2% 1% 1% 2% 9% 6% 4% 4% 1% 2% 53% 8% 100% Zevenhuizen-Moerkapelle 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 4% 1% 0% 1% 5% 81% 100% Warmond Alphen aan den Rijn Jacobswoude Liemeer Nieuwkoop Rijnwoude Ter Aar Bergambacht Bodegraven Boskoop Gouda Moordrecht Reeuwijk Schoonhoven Vlist Waddinxveen Zevenhuizen-Moerkapelle TOTAAL Tabel 2 Percentage gesprekken van gemeente A (beller) naar gemeente B (ontvanger)

12 Regio Gouda Rijnstreek Duin- en Bollenstreek Leidse Regio GEMEENTE B (ONTVANGER) Alkemade Leiden GEBELD DOOR GEMEENTE A Tabe l 3 Over zicht stab el telef oonv erke er gem eent en (ontv ange rs) Leidse Regio Duin- en Bollenstreek Rijnstreek Regio Gouda Leiderdorp Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Rijnsburg Sassenheim Valkenburg Voorhout Alkemade 73% 1% 2% 1% 0% 2% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 2% 1% 7% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Leiden 3% 24% 10% 8% 6% 9% 1% 3% 2% 3% 2% 3% 3% 4% 3% 5% 2% 2% 1% 1% 3% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Leiderdorp 4% 7% 43% 4% 3% 8% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 3% 3% 1% 1% 3% 2% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 100% Oegstgeest 1% 5% 4% 51% 2% 2% 1% 2% 1% 3% 1% 5% 3% 2% 3% 10% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Voorschoten 1% 5% 3% 2% 69% 5% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Zoeterwoude 2% 3% 4% 1% 2% 69% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 5% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 100% Hillegom 1% 0% 0% 1% 0% 1% 61% 1% 12% 2% 7% 1% 5% 0% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Katwijk 1% 2% 1% 2% 1% 2% 1% 47% 1% 5% 2% 13% 2% 14% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Lisse 1% 1% 1% 1% 0% 1% 9% 1% 54% 3% 7% 1% 9% 1% 5% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Noordwijk 1% 1% 2% 5% 1% 1% 2% 7% 3% 47% 8% 6% 3% 2% 6% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Noordwijkerhout 1% 1% 0% 1% 0% 0% 5% 1% 6% 8% 58% 2% 4% 1% 6% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Rijnsburg 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 6% 1% 3% 1% 66% 1% 10% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Sassenheim 1% 1% 1% 2% 1% 1% 3% 1% 7% 3% 4% 2% 52% 1% 9% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Valkenburg 0% 1% 0% 1% 1% 2% 0% 5% 0% 1% 1% 9% 1% 76% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Voorhout 1% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 2% 6% 5% 5% 3% 9% 1% 52% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Warmond 1% 1% 1% 3% 0% 1% 0% 2% 2% 1% 1% 1% 4% 1% 2% 77% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Alphen aan den Rijn 2% 2% 3% 1% 1% 3% 0% 2% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 35% 7% 3% 6% 6% 9% 1% 5% 3% 1% 1% 1% 1% 0% 2% 1% 100% Jacobswoude 7% 1% 1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 68% 3% 3% 1% 5% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Liemeer 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 69% 11% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Nieuwkoop 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 12% 70% 1% 6% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Rijnwoude 1% 1% 3% 1% 1% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 1% 1% 1% 60% 1% 0% 1% 8% 1% 0% 1% 0% 0% 2% 2% 100% Ter Aar 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 4% 11% 6% 1% 67% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Bergambacht 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 74% 0% 0% 3% 1% 1% 9% 10% 1% 1% 100% Bodegraven 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 73% 2% 2% 1% 6% 0% 1% 2% 1% 100% Boskoop 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 7% 1% 0% 1% 69% 2% 1% 5% 0% 1% 7% 1% 100% Gouda 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 5% 4% 3% 36% 8% 9% 4% 10% 7% 3% 100% Moordrecht 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 4% 80% 1% 1% 2% 2% 5% 100% Reeuwijk 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 5% 5% 6% 2% 69% 1% 3% 3% 1% 100% Schoonhoven 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12% 1% 0% 2% 1% 1% 76% 5% 1% 0% 100% Vlist 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 1% 0% 4% 2% 2% 4% 74% 1% 1% 100% Waddinxveen 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 2% 1% 2% 2% 9% 5% 4% 5% 1% 3% 51% 8% 100% Zevenhuizen- Moerkapelle 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 3% 1% 0% 1% 5% 84% 100% Warmond Alphen aan den Rijn Jacobswoude Liemeer Nieuwkoop Rijnwoude Ter Aar Bergambacht Bodegraven Boskoop Gouda Moordrecht Reeuwijk Schoonhoven Vlist Waddinxveen Zevenhuizen-Moerkapelle TOTAAL Tabel 3 Percentage gesprekken naar gemeente B (ontvanger) vanuit gemeente A (beller)

13 2.2 Gemeente Leiden Het meeste telefoonverkeer vanuit en naar Leiden vindt plaats binnen de Leidse Regio. Daarna scoren gemeenten in de Duin- en Bollenstreek het hoogst. Behalve Noordwijk, gaat het hier om gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek die grenzen aan de Leidse Regio. Figuur 7 Gesprekken vanuit en naar Leiden (%) Leiden Leiderdorp Zoeterw oude % van de gesprekken vanuit Leiden gaat naar % van de gesprekken naar Leiden is afkomstig uit Oegstgeest Voorschoten Warmond Valkenburg Noordw ijk Rijnsburg Alkemade overige gemeenten 4 regio's 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2.3 Gemeente Alphen aan den Rijn Het meeste telefoonverkeer vanuit en naar Alphen aan den Rijn vindt plaats binnen de Rijnstreek. Verder scoren de aan Alphen aan den Rijn grenzende gemeenten in de Regio Gouda hoog (Boskoop en Bodegraven). Ook is het telefoonverkeer met Zoeterwoude en Leiderdorp redelijk hoog. Deze twee gemeenten grenzen niet direct aan Alphen aan den Rijn, maar grenzen wel aan de regiogrens Rijnstreek/ Leidse Regio. Figuur 8 Gesprekken vanuit en naar Alphen aan den Rijn (%) Alphen aan den Rijn Ter Aar Jacobswoude Nieuwkoop % van de gesprekken vanuit Alphen aan den Rijn gaat naar % van de gesprekken naar Alphen aan den Rijn is afkomstig uit Rijnwoude Bodegraven Liemeer Zoeterwoude Boskoop Leiderdorp overige gemeenten 4 regio's 0% 10% 20% 30% 40% 50% Telefoonverkeer 13

14 2.4 Gemeente Noordwijk Het meeste telefoonverkeer vanuit en naar Noordwijk vindt plaats binnen de Duin- en Bollenstreek. Verder valt op dat vanuit Noordwijk redelijk veel naar Oegstgeest wordt gebeld. Figuur 9 Gesprekken vanuit en naar Noordwijk (%) Noordw ijk Noordw ijkerhout Katw ijk % van de gesprekken vanuit Noordw ijk gaat naar % van de gesprekken naar Noordw ijk is afkomstig uit Voorhout Rijnsburg Oegstgeest Sassenheim Lisse Warmond Hillegom overige gemeenten 4 regio's 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2.5 Gemeente Gouda Het meeste telefoonverkeer vanuit en naar Gouda vindt plaats binnen de Regio Gouda. Slechts een klein deel gaat naar of komt van gemeenten in de andere drie regio s. Figuur 10 Gesprekken vanuit en naar Gouda (%) Gouda Vlist Reeuw ijk % van de gesprekken vanuit Gouda gaat naar % van de gesprekken naar Gouda is afkomstig uit Moordrecht Waddinxveen Bergambacht Schoonhoven Bodegraven Boskoop Zevenhuizen-Moerkapelle overige gemeenten 4 regio's 0% 10% 20% 30% 40% 14 Telefoonverkeer

15 3. Conclusies Wanneer we naar de analyse van het telefoonverkeer op regionaal niveau kijken, valt op dat de Duinen Bollenstreek en de Regio Gouda met name op één andere regio gericht zijn. Bij de Leidse Regio en de Rijnstreek, die in het midden van de vier deelnemende regio s liggen, komt niet naar voren dat zij vooral op één van de twee aangrenzende regio s gericht zijn. We kunnen het volgende zeggen: 1. De Duin- en Bollenstreek is duidelijk gericht op de Leidse Regio. 2. De Regio Gouda is duidelijk gericht op de Rijnstreek. 3. De Leidse Regio is zowel gericht op de Duin- en Bollenstreek als op de Rijnstreek. Er zijn nauwelijks verschillen in percentages gesprekken. 4. De Rijnstreek is zowel gericht op de Leidse Regio als op de Regio Gouda. Ook hier zijn nauwelijks verschillen in percentages gesprekken. Wanneer we naar het telefoonverkeer op gemeentelijk niveau kijken, kunnen we het volgende zeggen: 5. Gemeenten zijn vooral gericht op andere gemeenten binnen de regio waartoe zij zelf behoren. 6. Binnen de eigen regio zijn gemeenten meer georiënteerd op gemeenten die aan hen grenzen, dan op gemeenten die niet aan hen grenzen. 7. Buiten de eigen regio zijn gemeenten vooral gericht op gemeenten die bij hun regiogrens liggen. In het algemeen kan gezegd worden dat de afstand tussen twee locaties een belangrijke factor lijkt te zijn in het telefoonverkeer. Telefoonverkeer 15

Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen

Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen Stellers Eigenaar Zaaknummer : M.P.C. van Hal : Bestuurszaken Z/16/015870 Maart 2016 WETTELIJK REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN (ART. 27 WGR) Nr.

Nadere informatie

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN Gemeenschappelijke regelingen gemeente Voorschoten Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Nadere informatie

GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM DE ZILK HILLEGOM NIEUW-VENNEP LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE ROELOFARENDSVEEN KOUDEKERK A/D RIJN

GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM DE ZILK HILLEGOM NIEUW-VENNEP LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE ROELOFARENDSVEEN KOUDEKERK A/D RIJN Lijnfolder 2013 LEIDEN, ZOETERMEER, DEN HAAG GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM SCHIPHOL DE ZILK HILLEGOM NOORDWIJKERHOUT LISSE NIEUW-VENNEP KATWIJK WASSENAAR NOORDWIJK RIJNSBURG OEGSTGEEST VOORSCHOTEN

Nadere informatie

- gelet op het besluit van het Regionaal College van 26 januari 2001

- gelet op het besluit van het Regionaal College van 26 januari 2001 Bijlage 3-4 Statuut REGIONAAL College van de politieregio Hollands Midden Het Regionaal College van de politieregio Hollands Midden: stelt het volgende vast. Het politiekorps - gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

Eenheid Den Haag. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Den Haag. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Den Haag Reactietijden politie Eenheid Den Haag Alphen aan den Rijn Bodegraven-Reeuwijk Delft Gouda Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Krimpenerwaard Leiden Leiderdorp Leidschendam-Voorburg Lisse

Nadere informatie

Voorstel tot vereenvoudiging doorberekeningssystematiek BOPZ- en Huisverbod-Online

Voorstel tot vereenvoudiging doorberekeningssystematiek BOPZ- en Huisverbod-Online A.11 Bijlage 1 Voorstel tot vereenvoudiging doorberekeningssystematiek BOPZ- en Huisverbod-Online 28 april 2011 Inleiding In 2005 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden na afstemming

Nadere informatie

GRATIS probeerkaarten. Mogen wij u een heel voordelig abonnement aanbieden? ARRIVA.NL/LUMC

GRATIS probeerkaarten. Mogen wij u een heel voordelig abonnement aanbieden? ARRIVA.NL/LUMC GRATIS probeerkaarten Mogen wij u een heel voordelig abonnement aanbieden? ARRIVA.NL/LUMC Een groen alternatief voor de auto Heeft u weleens overwogen met de bus naar uw werk te gaan? Die stopt waarschijnlijk

Nadere informatie

Katwijk GELDIG VANAF 11 DECEMBER 2016 HAARLEM SCHIPHOL NIEUW-VENNEP UITHOORN VOORHOUT SASSENHEIM LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE TER AAR

Katwijk GELDIG VANAF 11 DECEMBER 2016 HAARLEM SCHIPHOL NIEUW-VENNEP UITHOORN VOORHOUT SASSENHEIM LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE TER AAR Lijnfolder 2017 Katwijk GELDIG VANAF 11 DECEMBER 2016 HAARLEM SCHIPHOL DE ZILK HILLEGOM NOORDWIJKERHOUT LISSE NIEUW-VENNEP NOORDWIJK UITHOORN VOORHOUT LEIMUIDEN SASSENHEIM RIJNSBURG KATWIJK ROELOFARENDSVEEN

Nadere informatie

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst DEELNEMERSBROCHURE algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst Een initiatief van: Libertas Leiden Rivierduinen ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland Valent Z u i d - H o l l a n d N o o

Nadere informatie

ZUID-HOLLAND NOORD e 5,-

ZUID-HOLLAND NOORD e 5,- B u s b o e k 2014 GELDIG ZUID-HOLLAND NOORD e 5,- VANAF 15 DECEMBER 2013 HAARLEM SCHIPHOL DE DE ZILK ZILK HILLEGOM NOORDWIJKERHOUT LISSE LISSE NIEUW-VENNEP NOORDWIJK UITHOORN VOORHOUT SASSENHEIM LEIMUIDEN

Nadere informatie

GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM DE ZILK HILLEGOM NIEUW-VENNEP LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE ROELOFARENDSVEEN KOUDEKERK A/D RIJN

GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM DE ZILK HILLEGOM NIEUW-VENNEP LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE ROELOFARENDSVEEN KOUDEKERK A/D RIJN Lijnfolder 2013 LEIDEN GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM SCHIPHOL DE ZILK HILLEGOM NOORDWIJKERHOUT LISSE NIEUW-VENNEP KATWIJK WASSENAAR NOORDWIJK RIJNSBURG OEGSTGEEST VOORSCHOTEN VOORHOUT ZOETERWOUDE

Nadere informatie

Gegevens gemeente woonplaats Alblasserdam Alblasserdam Totaal Alblasserdam

Gegevens gemeente woonplaats Alblasserdam Alblasserdam Totaal Alblasserdam provincie Zuid Holland Gegevens gemeente woonplaats 2016 2015 Alblasserdam Alblasserdam 1.581 1.778 Totaal Alblasserdam 1.581 1.778 Albrandswaard Poortugaal 1.954 2.793 Totaal Albrandswaard 1.954 2.793

Nadere informatie

KAART 1 - Concentratiegebieden (glas)tuinbouw

KAART 1 - Concentratiegebieden (glas)tuinbouw KAART - Concentratiegebieden 5 Greenports (glastuinbouw en boomteelt) overige gebieden met tuinbouw glastuinbouw (substraat- of grondgebonden teelt) Noordwijk open teelt (container- of grondgebonden teelt)

Nadere informatie

De inkomenspositie van Leidse huishoudens

De inkomenspositie van Leidse huishoudens Feitenblad april 2007 Beleidsinformatie Onderzoek Advies De inkomenspositie van Leidse huishoudens Dit feitenblad schetst een beeld van de inkomenspositie van aren. Het gaat hierbij om het gemiddeld basisinkomen

Nadere informatie

Lijnfolder Qliners Duin- en Bollenstreek-Leiden-Schiphol

Lijnfolder Qliners Duin- en Bollenstreek-Leiden-Schiphol Lijnfolder 2017 GELDIG Qliners Duin- en Bollenstreek-Leiden-Schiphol VANAF 11 DECEMBER 2016 HAARLEM SCHIPHOL DE ZILK HILLEGOM NOORDWIJKERHOUT LISSE NIEUW-VENNEP NOORDWIJK UITHOORN VOORHOUT LEIMUIDEN SASSENHEIM

Nadere informatie

Planning activiteiten Brandveiligheidsestafette

Planning activiteiten Brandveiligheidsestafette Planning activiteiten Brandveiligheidsestafette Datum Plaats Activiteit Aandachtsgebied Tijd Zaterdag 1 oktober Leiden Zuid Start estafette Vrijdag 30 Lisse 55 plus bijeenkomst senioren september Maandag

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden Nr. 380 12 juli 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek ketenzorg dementie ketenzorg dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek T (0172) 46 74 70 F (0172) 46 73 84 E meldpuntdementie@rijnland.nl voor inwoners van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiderdorp,

Nadere informatie

Kerncijfers Holland Rijnland

Kerncijfers Holland Rijnland 2012 Kerncijfers 2013 Inhoud Voorwoord 3 Technische toelichting 5 1. Benchmark 6 2. Kerncijfers per gemeente 10 3. Oppervlakte en bodemgebruik 26 4. Bevolking 28 5. Wonen 36 6. Economie & toerisme 39 7.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. bij. Convenant calamiteitenzender VRHM Omroep West

Uitvoeringsregeling. bij. Convenant calamiteitenzender VRHM Omroep West A.6 Bijlage 2 Uitvoeringsregeling bij Convenant calamiteitenzender VRHM Omroep West 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 03 2. Procedures p. 03 3. Calamiteitenacties Omroep West p. 04 4. Calamiteitenzender

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Gebiedsindeling Elektriciteit 1

Gebiedsindeling Elektriciteit 1 Gebiedsindeling Elektriciteit 1 Gebiedsindeling als bedoeld in artikel 31, lid 1, sub d van de Elektriciteitswet 1998 Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van de gebiedsindeling als bedoeld

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland?

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Hoogvliet Poortugaal. Spijkenisse. Hellevoetsluis. Oud-Beijerland. Zuidland Nieuw-Beijerland HOEKSCHE WAARD GOEREE-OVERFLAKKEE.

Hoogvliet Poortugaal. Spijkenisse. Hellevoetsluis. Oud-Beijerland. Zuidland Nieuw-Beijerland HOEKSCHE WAARD GOEREE-OVERFLAKKEE. Hoogvliet Poortugaal Spijkenisse Hellevoetsluis 4 Zuidland Nieuw-Beijerland Oud-Beijerland 3 6 1 HOEKSCHE WAARD 2 GOEREE-OVERFLAKKEE 7 5 0 2,5 5 km Projecten 1 Agroranden 2 Ontsluiting Tiengemeten 3 Proeftuin

Nadere informatie

Leerlingenprognose Rijnstreek

Leerlingenprognose Rijnstreek Leerlingenprognose Rijnstreek 2012-2025 Onderzoeksnotitie Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Sil Vrielink & Dik Leering MOOZ Onderzoek & QDelft september 2012 2012 MOOZ Onderzoek in opdracht

Nadere informatie

Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014

Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014 Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014 Het Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden richt zich voor het realiseren van een integrale aanpak op de samenwerkingspartners in de zorg,

Nadere informatie

Kantorenvoorraad in Holland Rijnland

Kantorenvoorraad in Holland Rijnland Feitenblad Kantoren 5 Holland Rijnland Inleiding Sinds vijf jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 215 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn JONGERENPEILING 0 De jongerenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim.00 jongeren in de leeftijd van t/m jaar in

Nadere informatie

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester der gemeente., ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester der gemeente., ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; Bijlage 3-2 GR Regionale Brandweer en GHOR HM De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester der gemeente., ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; Overwegende dat: de hulpverleningsactiviteiten

Nadere informatie

Blijf jij cool. als het heet wordt? Word vrijwilliger! Hollands Midden

Blijf jij cool. als het heet wordt? Word vrijwilliger! Hollands Midden Blijf jij cool als het heet wordt? Word vrijwilliger! Hollands Midden Uitdagend en veelzijdig Vrijwilliger bij de brandweer Wil jij je steentje bijdragen en als vrijwilliger aan de slag? Maar dan wel iets

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Gebruik van de Regiotaxi

Gebruik van de Regiotaxi Gebruik van de Regiotaxi In het derde kwartaal van 2015 maakten 83.147 passagiers gebruik van de Regiotaxi, op een totaal aantal van 77.717 ritten. 4.839 keer reisde hierbij een gratis begeleider mee,

Nadere informatie

Ingekomen: 1 7 JULI 2013 Afdeling : Kopie : J

Ingekomen: 1 7 JULI 2013 Afdeling : Kopie : J telefoon (088) 308 42 89 fax (088) 308 39 00 datum 12 juli 2013 onzeref FAZ/LvD/371 betreft ontwerpbegrotingswijziging 2013 II bijlage(n) 1 e-mail lvandijk@rdoghm.nl Ingekomen: 1 7 JULI 2013 Afdeling :

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF REGIOTAXI HOLLAND RIJNLAND

NIEUWSBRIEF REGIOTAXI HOLLAND RIJNLAND NIEUWSBRIEF REGIOTAXI HOLLAND RIJNLAND 1 e kwartaal 2016 In deze nieuwsbrief Gebruik van de Regiotaxi Stiptheid rituitvoering Gebruik ophaalpunten Loosritten Klachten Telefonische bereikbaarheid Gratis-ritkaarten

Nadere informatie

MKB vriendelijkste gemeente van Nederland 2010/2011 Provincie Zuid Holland Gemeente Leiden

MKB vriendelijkste gemeente van Nederland 2010/2011 Provincie Zuid Holland Gemeente Leiden Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Telefoon (050) 595 73 00 Telefax (050) 595 74 00 MKB vriendelijkste gemeente van Nederland 2010/2011 Provincie Zuid Holland Gemeente Leiden Voorwoord Voor u

Nadere informatie

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland Dag strippenkaart Waar kan ik terecht met vragen? Voor alle vragen over het afschaffen van de strippenkaart en/of het reizen met de OV-chipkaart en over abonnementen bij Connexxion kunt u bij ons terecht.

Nadere informatie

Inleiding. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon

Inleiding. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon Feitenblad 217 Inleiding Sinds een aantal jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 217 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties zijn er

Nadere informatie

Gebruik van de Regiotaxi

Gebruik van de Regiotaxi Gebruik van de Regiotaxi Het derde kwartaal van 2014 zag 87.453 passagiers gebruik maken van de Regiotaxi, op een totaal van 81.728 ritten. Hierbij reisde er 5.157 keer een gratis begeleider mee, zaten

Nadere informatie

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Holland Rijnland Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Onze opdracht Strategische keuze niveau van samenwerking bij de nieuwe taken in de Wmo Begeleiding (groep en individueel) Persoonlijke

Nadere informatie

Droomkavels in een Prachtige Villawijk

Droomkavels in een Prachtige Villawijk N200 A10 N201 A6 ANENBURG AMSTERDAM ALMERE DIEMEN BADHOEVEDORP A10 DUIVENDRECHT A1 MUIDEN MUIDERBERG Schiphol AMSTERDAM- ZUIDOOST OUDERKERK AAN DE AMSTEL WEESP NAARDEN HUIZEN 7 N305 AMSTELVEEN N236 ABCOUDE

Nadere informatie

Optimaliseren doelgroepenvervoer Holland Rijnland! PHO Sociale Agenda & Verkeer en Vervoer! 7 maart 2014 te Voorhout!

Optimaliseren doelgroepenvervoer Holland Rijnland! PHO Sociale Agenda & Verkeer en Vervoer! 7 maart 2014 te Voorhout! Optimaliseren doelgroepenvervoer Holland Rijnland PHO Sociale Agenda & Verkeer en Vervoer 7 maart 2014 te Voorhout www.cissonius.nl Inhoud 1. Toelichting doelgroepenvervoer 2. Onderzoek 3. Inventarisatie

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 1 e begrotingswijziging Vaststelling door het Algemeen Bestuur: 29 maart 14 december 2016 Inleiding Aanleiding De primitieve

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2007:BA8151

ECLI:NL:RVS:2007:BA8151 ECLI:NL:RVS:2007:BA8151 Instantie Raad van State Datum uitspraak 27-06-2007 Datum publicatie 27-06-2007 Zaaknummer 200607820/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Hollands Midden

Brandweer en brandpreventie in Hollands Midden Brandweer en brandpreventie in Hollands Midden Integrale Veiligheidsmonitor Hollands Midden 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Hollands Midden Integrale Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Gebiedsindeling Elektriciteit

Gebiedsindeling Elektriciteit Gebiedsindeling Elektriciteit Gebiedsindeling als bedoeld in artikel 1, lid 1, sub d van de Elektriciteitswet 1998 Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van de voorwaarden als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Risicobeleving in Hollands Midden

Risicobeleving in Hollands Midden Risicobeleving in Hollands Midden Integrale Veiligheidsmonitor Hollands Midden 2011 Themarapport Risicobeleving Juni 2012 Risicobeleving in Hollands Midden Integrale Veiligheidsmonitor Hollands Midden

Nadere informatie

Interpretatie van de kengetallen

Interpretatie van de kengetallen Interpretatie van de kengetallen Om een goed beeld te vormen van de kengetallen volgt hieronder een korte toelichting op de betekenis van de kengetallen en welke signaleringswaarden er gebruikt worden

Nadere informatie

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Zuid-Holland krijgt R-net

Zuid-Holland krijgt R-net Zuid-Holland krijgt R-net Betrouwbaar Samenhang Herkenbaar Aantrekkelijk Moeiteloos In de Randstad komt een betere bereikbaarheid en een betere doorstroming van het verkeer. Eén van de maatregelen is R-net:

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden VERVALLEN

Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden VERVALLEN Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden Regeling. Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

2005. Nr. : Dnst. : Brawe/C&E

2005. Nr. : Dnst. : Brawe/C&E 2005.. Gemeenschappelijke regelingen Regionale Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Hollands Midden Leiden, 13 september 2005. Naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

GEMEENTE NIEUWKOOP. REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN zoals bedoeld in artikel 27 van de Wgr. vanaf 1 januari 2007

GEMEENTE NIEUWKOOP. REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN zoals bedoeld in artikel 27 van de Wgr. vanaf 1 januari 2007 ... GEMEENTE NIEUWKOOP REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN zoals bedoeld in artikel 27 van de Wgr. vanaf 1 januari 2007 Register gemeenschappelijke regelingen gemeente Nieuwkoop 1 Registerblad nummer:

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Kerncijfers Holland Rijnland

Kerncijfers Holland Rijnland Kerncijfers Inhoud Voorwoord 3 Technische toelichting 5 1. Benchmark 6 2. Kerncijfers per gemeente 10 3. Oppervlakte en bodemgebruik 26 4. Bevolking 28 5. Wonen 36 6. Economie & toerisme 39 7. Verkeer

Nadere informatie

Beslispunten de vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland vast te stellen.

Beslispunten de vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland vast te stellen. OPENBAAR Adviseur: H.E. Meijer (BBO, tst. 776) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte 10.08209 1 ADVIESNOTA Politieke Ronde d.d. n.v.t. Raadsvergadering d.d. 30 september 2010 Voorstel nr. Programma

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 003 e jongerenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim 3.00 jongeren in de leeftijd van t/m in de

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBROCHURE

VRIJWILLIGERSBROCHURE VRIJWILLIGERSBROCHURE algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst Een initiatief van: Libertas Leiden Rivierduinen ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland Valent Z u i d - H o l l a n d N o

Nadere informatie

Bijlage bij Raadsvoorstel inzameling oud papier en karton. Bijdrageregeling inzameling oud papier en karton

Bijlage bij Raadsvoorstel inzameling oud papier en karton. Bijdrageregeling inzameling oud papier en karton Bijlage bij Raadsvoorstel inzameling oud papier en karton Bijdrageregeling inzameling oud papier en karton Inleiding Op onderdelen heeft de stuurgroep herindeling in 2006 de afvalinzameling niet geharmoniseerd.

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Rijnstreek/Midden-Holland

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Rijnstreek/Midden-Holland Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Rijnstreek/Midden-Holland connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

Factsheet pedagogische hulp in Holland Rijnland 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid?

Factsheet pedagogische hulp in Holland Rijnland 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Factsheet pedagogische hulp in Holland Rijnland 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Inleiding Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 is er veel veranderd in het jeugdbeleid van gemeenten.

Nadere informatie

roe in-situatie Deelnemers Stage Nieuwe Stijl LEIDEN Actieplan jeugdwerkloosheid Jongeren op de Arbeidsmarkt Stageplek Gemeente Alphen aan den Rijn

roe in-situatie Deelnemers Stage Nieuwe Stijl LEIDEN Actieplan jeugdwerkloosheid Jongeren op de Arbeidsmarkt Stageplek Gemeente Alphen aan den Rijn Deelnemers Stage Nieuwe Stijl Stageplek Gemeente Alphen aan den Rijn 'SNS heeft me uit de uitkering gehouden en heeft een einde gemaakt aan het deprimerende bankzitten. Dat het uiteindelijk ook heeft geleid

Nadere informatie

Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015

Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015 Commissie Bestuurlijke aangelegenheden en middelen Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015 Henk Meijer Regionaal commandant Inleiding Doel van onze aanwezigheid in uw raad. Het is en blijft ook uw brandweer.

Nadere informatie

BM **>EKOMEN - 8 OUT. 20M

BM **>EKOMEN - 8 OUT. 20M "Turn HOLLAND BM2009-147 **>EKOMEN - 8 OUT. 20M de leden van de commissie Bestuur en Middelen Commissaris van de Koningin J. Franssen Contact mw mr. B. Bos T 070-441 67 79 F 070-441 78 23 b.bos@pzh.nl

Nadere informatie

Geacht college, geachte raad,

Geacht college, geachte raad, In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Leiden: 26 november 2013 Contact:

Nadere informatie

5 jaren 30 woningen met een eigentijdse allure

5 jaren 30 woningen met een eigentijdse allure 5 jaren 30 woningen met een eigentijdse allure Inhoudsopgave Luxueus & landelijk wonen in Hillegom 2 Bloemrijk in heden en verleden 3 Perfect bereikbaar 4 Alle ruimte voor eigen ideeën 6 Vier 2-onder-1-kap:

Nadere informatie

. Wet participatie Budget.. Wet gemeenschappelijke regelingen;. Monumentenwet 1998;. Ontgrondingenwet;. Wet inzake luchtverontreiniging;

. Wet participatie Budget.. Wet gemeenschappelijke regelingen;. Monumentenwet 1998;. Ontgrondingenwet;. Wet inzake luchtverontreiniging; Nr Naam Gemeenschappelijke regeling 1. Holland Rijnland De gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk,, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen,

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

Samenvatting en Beschouwing 65-94 jaar

Samenvatting en Beschouwing 65-94 jaar 7b GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim 10.800 personen in de leeftijd van 19 t/m 94 jaar in de regio Zuid-Holland

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. De gemeenteraden van de provincie Zuid-Holland. Inventarisatie kengetallen Zuid-Hollandse gemeenten.

Gedeputeerde Staten. De gemeenteraden van de provincie Zuid-Holland. Inventarisatie kengetallen Zuid-Hollandse gemeenten. Gedeputeerde Staten Directie Concernzaken Afdeling Financiële en Juridische zaken Contact R. van Bruggen T 070-441 67 37 r.van.bruggen@pzh.nl De gemeenteraden van de provincie Zuid-Holland Postadres Provinciehuis

Nadere informatie

Geachte leden van de raad,

Geachte leden van de raad, R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 7-5-2013 Zaaknummer: Afdeling: Financiën en Control Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp:

Nadere informatie

Gebiedsindelingscode elektriciteit

Gebiedsindelingscode elektriciteit Gebiedsindelingscode elektriciteit Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel d van de Elektriciteitswet 1998 Met in procedure zijnde wijzigingsvoorstellen. Zwart tekst is vigerende door

Nadere informatie

Marktonderzoek bedrijventerreinen regio Leiden

Marktonderzoek bedrijventerreinen regio Leiden Marktonderzoek bedrijventerreinen regio Leiden Pieter van der Heijde februari 2016 Over Bureau Stedelijke Planning Marktonderzoek en advies voor de ruimtelijke inrichting van stad en regio Werken, wonen,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF REGIOTAXI HOLLAND RIJNLAND

NIEUWSBRIEF REGIOTAXI HOLLAND RIJNLAND NIEUWSBRIEF REGIOTAXI HOLLAND RIJNLAND 3 e kwartaal 2016 In deze nieuwsbrief De Vier Gewesten verzorgt komende twee jaar wederom Regiotaxi Holland Rijnland Einddatum tegoedbonnen! Gebruik van de Regiotaxi

Nadere informatie

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014 Tabellenboek Veiligheidsmonitor Datum: Juni 2015 Uitgave: I&O Research Respons : Algemeen Over de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid,

Nadere informatie

STATEN. Rapportage niet-openstelling burgemeestersvacatures

STATEN. Rapportage niet-openstelling burgemeestersvacatures I l provincie HOLLAND ZUID ' -UJ 1 3 OKL 201 STATEN de leden van de Commissie Bestuur en Middelen Commissaris van de Koningin J. Franssen Contact mw mr. B. Bos T 070-441 67 79 F 070-441 78 23 b. bos@pzh.nl

Nadere informatie

Onderwerp: Concept zienswijze voorgenomen fusie Woningstichting Warmunda en Stichting MeerWonen - Besluitvormend

Onderwerp: Concept zienswijze voorgenomen fusie Woningstichting Warmunda en Stichting MeerWonen - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 5 januari 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00010 Onderwerp: Concept zienswijze voorgenomen fusie Woningstichting Warmunda en Stichting MeerWonen - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale telefonische bereikbaarheid Centra Jeugd en Gezin 2. Rol van het

1. Onderwerp Regionale telefonische bereikbaarheid Centra Jeugd en Gezin 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Actuele inhoud database Genealogie. Achttienhoven BS Geboorten 1811, BS Huwelijken 1811, BS Overlijden 1811,

Actuele inhoud database Genealogie. Achttienhoven BS Geboorten 1811, BS Huwelijken 1811, BS Overlijden 1811, Actuele inhoud database Genealogie laatst gewijzigd: 01-05-2017 Achttienhoven BS Huwelijken 1811, 1818-1855 Alkemade BS Geboorten 1811-1902 BS Huwelijken 1811-1882 De Vennip BS Geboorten 1849-1855 BS Overlijden

Nadere informatie

*** hetspassen door Gedeputeerde Staten van het Stappen verbetering kwal.te-t lokaal bestuur met daann: = E. adden door gemeenten h en a het

*** hetspassen door Gedeputeerde Staten van het Stappen verbetering kwal.te-t lokaal bestuur met daann: = E. adden door gemeenten h en a het Voordracht aait Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten provincie JJOLLAND ZUID c (k/v onderwerp!rken aan de kwaliteit van het lokaal bestuur in Zuid-Holland Nota Samerwei *** Vergadering Maart 2009

Nadere informatie

Gebiedsindelingscode elektriciteit

Gebiedsindelingscode elektriciteit Gebiedsindelingscode elektriciteit Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel d van de Elektriciteitswet 1998 Met in procedure zijnde wijzigingsvoorstellen. Zwart tekst is vigerende door

Nadere informatie

Bijlage 1 In het onderzoek betrokken gemeenteonderzoeken. Handhavingsbeleid. bestemmingsplannen.

Bijlage 1 In het onderzoek betrokken gemeenteonderzoeken. Handhavingsbeleid. bestemmingsplannen. Bijlage 1 In het onderzoek betrokken gemeenteonderzoeken gemeente Jaar onderzoek Handhavingsbeleid bestemmingsplannen. Uitvoeringsprogramma Handhaving bestemmingspl. Uitvoering Handhaving bestemmingspl.

Nadere informatie

/07/2013 VERZONDEN 1 6 JULI 2013

/07/2013 VERZONDEN 1 6 JULI 2013 Beleid Cluster Ruimte (071) 54 54 857 jboot@leiderdorp.nl Ingekomen: 1 6 JULI 2013 Afdeling : Kopie : Gemeente Leiderdorp 2013.04269 17/07/2013 Aan de Raad VERZONDEN 1 6 JULI 2013 datum : 16 juli 2013

Nadere informatie

Begroting Holland Rijnland 2014 HOOFDSTUK 6-85 -

Begroting Holland Rijnland 2014 HOOFDSTUK 6-85 - HOOFDSTUK 6-85 - - 86 - Begroting Holland Rijnland 2014 Overzicht bijdrage gemeenten per regionale taak en plustaak 2014 Inwonertal per 1 januari 2013 (info CBS) prognose 12 maart 2013 Leidse Regio 217.236

Nadere informatie

Zuid-Holland Noord. Jaarverslag Patricia Degener Chantal Baak Lia van Dam Wilma Jager

Zuid-Holland Noord. Jaarverslag Patricia Degener Chantal Baak Lia van Dam Wilma Jager Zuid-Holland Noord Jaarverslag 2014 Patricia Degener Chantal Baak Lia van Dam Wilma Jager Inhoud Inleiding 4 1 Werkgebieden 4 2 Doelgroep 4 3 Uitgangspunten 4 4 Participatie 5 5 Profiel van de vrijwilliger

Nadere informatie

De Kracht van de Ondernemer

De Kracht van de Ondernemer De Kracht van de Ondernemer In Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg De cost gaet voor de baet uyt Economische Thermometer 2009 Thema: investeringsgedrag Rabobank. Een bank met ideeën. De kracht van de ondernemer

Nadere informatie

STATEN ZUID. provincie HOLLAND. Commissaris van de Koning. J. Franssen. Aan de leden van de Commissie Bestuur en Middelen

STATEN ZUID. provincie HOLLAND. Commissaris van de Koning. J. Franssen. Aan de leden van de Commissie Bestuur en Middelen provincie HOLLAND ZUID STATEN Aan de leden van de Commissie Bestuur en Middelen Commissaris van de Koning J. Franssen Contact mw mr. B. Bos T 070-441 67 79 F 070-441 78 23 b.bos@pzh.ni Postadres Provinciehuis

Nadere informatie

SCHATTING AANTAL ARBEIDSMIGRANTEN IN HOLLAND RIJNLAND 2013

SCHATTING AANTAL ARBEIDSMIGRANTEN IN HOLLAND RIJNLAND 2013 QUICK SCAN SCHATTING AANTAL ARBEIDSMIGRANTEN IN HOLLAND RIJNLAND 2013 opdrachtgever: opdrachtnemer: 21 juni 2013 1 QUICK SCAN SCHATTING AANTAL ARBEIDSMIGRANTEN IN HOLLAND RIJNLAND 2012 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

15-12-2005 Woonzicht.nl Meer beweging, meer keuzevrijheid en meer service

15-12-2005 Woonzicht.nl Meer beweging, meer keuzevrijheid en meer service 15-12-2005 Woonzicht.nl Meer beweging, meer keuzevrijheid en meer service > WONINGSTICHTING PAGO Hillegom > SPIRITWONEN Katwijk > WOONSTICHTING KBV Katwijk > WONINGSTICHTING ONS DOEL Leiden > PORTAAL Leiden

Nadere informatie

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing Aan De raden van de regiogemeenten van Holland Rijnland [gelijkluidend] In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Eindrapportage. Gemeente Papendrecht

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Eindrapportage. Gemeente Papendrecht MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Eindrapportage Gemeente Papendrecht Voorwoord Groningen, september 2013 Voor u ligt het resultaat van het in 2012 en 2013 gehouden onderzoek naar de

Nadere informatie

pr ZuiD HOLLAND GEDEPUTEERDE STATEN DO TRANSPORT EN LUOffW^T

pr ZuiD HOLLAND GEDEPUTEERDE STATEN DO TRANSPORT EN LUOffW^T GEDEPUTEERDE STATEN pr ZuiD HOLLAND DIRECTIE GROEN, WATER EN MILIEU afdeling Milieu Ministerie van Verkeer en Waterstaat t.a.v. Projectbureau evaluatie Schioholbeleid Postbus 90771 2509 LT DEN HAA( DO

Nadere informatie

Holland Rijnland in cijfers

Holland Rijnland in cijfers Holland Rijnland in cijfers Bodemgebruik Oppervlakte (km 2 ) naar soort bodemgebruik, 2003 Holland Rijnland Zuid-Holland Nederland Totale oppervlakte 318 3.403 41.528 Water totaal 41 585 7.745 Binnenwater

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010/ 2011. Tijdelijke subsidieregeling plusvoorziening overbelaste Jongeren Zuid-Holland Noord RMC regio 026

Jaarrapportage 2010/ 2011. Tijdelijke subsidieregeling plusvoorziening overbelaste Jongeren Zuid-Holland Noord RMC regio 026 Jaarrapportage 2010/ 2011 plusvoorziening overbelaste Jongeren Zuid-Holland Noord RMC regio 026 Versie : 1.0 Datum : 07/05/2012 Contactgemeente van de RMC-regio : Leiden Contactschool : ROC Leiden, BRIN

Nadere informatie

KGEKOKEH 2 8 A?!!. ZOD9 BM

KGEKOKEH 2 8 A?!!. ZOD9 BM ' KGEKOKEH 2 8 A?!!. ZOD9 BM2009-66 Commissaris van de Koningin J. Franssen HOLLAND de leden van de commissie Bestuur en Middelen Contact mw mr. B. Bos T 070-441 67 79 F 070-441 7823 b.bos@pzh.nl Postadres

Nadere informatie

Samenvatting en Beschouwing 19 64 jaar

Samenvatting en Beschouwing 19 64 jaar 7a GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim 10.800 personen in de leeftijd van 19 t/m 94 jaar in de regio Zuid-Holland

Nadere informatie

Werkloosheid in Holland Rijnland

Werkloosheid in Holland Rijnland Werkloosheid in Holland Rijnland Deze publicatie is ook beschikbaar op www.leiden.nl/statistiek Colofon Serie Statistiek 2007/10 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies)

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Tussen half december 2012 en begin januari 2013 is het JongerenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie