MKB vriendelijkste gemeente van Nederland 2010/2011 Provincie Zuid Holland Gemeente Leiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MKB vriendelijkste gemeente van Nederland 2010/2011 Provincie Zuid Holland Gemeente Leiden"

Transcriptie

1 Laan Corpus den Hoorn JT Groningen Telefoon (050) Telefax (050) MKB vriendelijkste gemeente van Nederland 2010/2011 Provincie Zuid Holland Gemeente Leiden

2 Voorwoord Voor u ligt het resultaat van het in 2010 en 2011 gehouden onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland met een verbijzondering naar de gemeente Leiden. Op basis van dit onderzoek is een ranglijst gevormd en is op 14 juni dé MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland bekend gemaakt. De prijsuitreiking is een initiatief van MKB-Nederland, samen met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De prijs dient als stimulans voor de gemeenten om zich meer in te spannen voor het midden- en kleinbedrijf. Door de prijs moet een positief ondernemersklimaat in gemeenten dichterbij worden gebracht. Wij bedanken op deze plek alle ondernemers en gemeenten die hun medewerking aan dit onderzoek hebben verleend. Groningen, juni 2011 HanzeConnect Drs. K.C. Boer M.B. Brummer

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding ranglijsten Tevredenheid van de ondernemers Het imago van de gemeente Communicatie en beleid Beoordeling prijs /kwaliteitsverhouding van de gemeentelijke lasten Totaalscore lijsten provincie Zuid-Holland Resultaten gemeente Leiden... 16

4 1. Inleiding Doel van het onderzoek In 2004 is op initiatief van MKB Noord voor de eerste keer het onderzoek en de daaraan gekoppelde prijsuitreiking MKB-vriendelijkste gemeente van Noord-Nederland gehouden. De onderzoeksopzet is in een nauwe samenwerking tussen MKB Noord en HanzeConnect ontwikkeld. Vanaf 2008 is het jaarlijks onderzoek met MKB Nederland uitgebeid tot een landelijk onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Het oorspronkelijke doel, dat MKB Noord met dit onderzoek had, is al die jaren niet gewijzigd: het prikkelen van gemeenten zodat die worden gestimuleerd om het lokale ondernemersklimaat te verbeteren. In 2008 is de gemeente Koggenland uitgeroepen tot MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Ook in 2010/2011 is het onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente uitgevoerd. Het onderzoek behelst in feite het vaststellen van een ranglijst van gemeenten. Deze ranglijst moet aangeven wat de relatieve positie van iedere gemeente in Nederland is als het gaat om de kwaliteit van het ondernemersklimaat. Het zegt feitelijk niet zozeer iets over de absolute prestaties van de afzonderlijke gemeenten, wel over de prestaties in vergelijking met andere gemeenten. Deze rangorde is gebaseerd op vier onderdelen: Tevredenheid van de ondernemers over de eigen gemeente Het imago van de gemeente bij ondernemers buiten de gemeente Communicatie en beleid met betrekking tot het MKB Beleving van de gemeentelijke lasten (prijs/kwaliteitsverhouding) Deze vier aspecten zijn bepaald door middel van een kwantitatief digitaal en telefonisch onderzoek. Zoveel mogelijk is de onderzoeksopzet uit 2008 ongewijzigd gebleven. De grootste wijzigingen die zijn doorgevoerd, zijn de metingen van het imago van gemeenten en de gemeentelijke lasten. In 2008 is het imago bepaald door te vragen naar de gemeenten waar men zich absoluut wel en absoluut niet zou willen vestigen. In 2010/2011 is rechtstreeks gevraagd naar de meest ondernemersvriendelijke gemeente. Met betrekking tot de gemeentelijke lasten is in 2008 een ranglijst gemaakt op basis van deskresearch in combinatie met de prijs/kwaliteitsbeleving bij de ondernemers. In 2010/2011 heeft de lastenbepaling plaatsgevonden door uitsluitend de beleving ervan te meten bij de ondernemers. Feitelijk is de prijs/kwaliteitsverhouding in de ogen van de ondernemers gemeten. Populatie, steekproef en respons Het onderzoek is voor iedere gemeente in Nederland gehouden. Hiervoor hebben in het totaal ondernemers (die voldoen aan de MKB-criteria) hun medewerking verleend aan een telefonisch of digitaal onderzoek. In Zuid-Holland hebben ondernemers meegewerkt. Qua respons is gestreefd naar een gemiddelde respons van 45 voor grote gemeenten, 35 voor middelgrote gemeenten en 25 voor kleine gemeenten. Op basis van branche, bedrijfsomvang en geografische ligging is het onderzoek representatief te noemen. MKB vriendelijkste gemeente 2010/2011, provincie Zuid Holland 1

5 2. Inleiding ranglijsten Om de vier pijlers bij elkaar op te kunnen tellen is per pijler een zogenaamd genormaliseerd getal (standaardscore) berekend. Met deze procedure is het mogelijk om appels met peren te kunnen vergelijken en dus de vier pijlers onderling. 2.1 Tevredenheid van de ondernemers Aan alle ondernemers is gevraagd welk rapportcijfer (tussen 1 en 10) men het ondernemersklimaat van de eigen gemeente zou geven. Het moest hierbij gaan om door de gemeente beïnvloedbare factoren, zoals regelgeving, lokale belastingen, openbare voorzieningen en ondernemersvriendelijkheid. Op basis van het gemiddelde cijfer van de ondernemers zijn de gemeenten op dit onderdeel gerangschikt. In Zuid-Holland was de hoogste tevredenheidsscores voor de gemeente Bergambacht. Deze gemeente kreeg van de eigen ondernemers een 8,6 als rapportcijfer. In het algemeen werden de gemeenten in Zuid- Holland gemiddeld gewaardeerd met een 6, Het imago van de gemeente Alle aan het onderzoek deelnemende ondernemers is gevraagd welke gemeente buiten de eigen gemeente, men het meest ondernemersvriendelijk vindt. De gemeenten zijn op basis van het percentage van het aantal keren dat een gemeente genoemd is door ondernemers uit andere gemeenten gerangschikt. De gemeente met het hoogste percentage staat op plaats 1, die met de laagste percentage op de laatste plaats. In Zuid-Holland heeft de gemeente Rotterdam de hoogste imagoscore behaald. Vaak blijkt, dat gemeenten met een hoge naamsbekendheid veelvuldig genoemd worden en met een lage naamsbekendheid (bijna) niet. Hierdoor ontstaat een scheve verdeling. In marktonderzoek gaan we uit van een normale verdeling. Doordat de scores van een aantal gemeenten buiten deze normale verdeling vallen zou de genormaliseerde score dusdanig hoog of laag uitvallen dat deze pijler te zwaar zou meetellen in de totale score. Een manier om een verdeling die scheef is te normaliseren is het toepassen van een logaritmische schaal. De onderlinge ranking verandert hierdoor niet. Voor de totale ranglijst zijn we uitgegaan van deze aangepaste standaardscore. 2.3 Communicatie & Beleid Aan alle ondernemers is gevraagd of hun gemeente: een aanspreekpunt heeft voor ondernemers (weging 0,2203) op haar website informatie heeft voor ondernemers (weging 0,2016) structureel overleg voert met ondernemers (weging 0,1928) specifiek beleid heeft voor het midden- en kleinbedrijf (weging 0,1519) regelmatig investeert in voorzieningen ten behoeve van het bedrijfsleven (weging 0,1085) beleid heeft voor startende ondernemingen (weging 0,0697) bedrijven ondersteunt met subsidies of stimuleringsregelingen (weging 0,0549) MKB vriendelijkste gemeente 2010/2011, provincie Zuid Holland 2

6 De antwoordcategorie ja kreeg 4 punten, nee 0 en weet niet/misschien 1 punt. Aldus is primair gemeten wat de eigen gemeente volgens de ondernemers te bieden heeft. Dit is de resultante van feitelijk aanwezig beleid en de communicatie erover door de gemeente. Wat dus vooral telt is in hoeverre ondernemers weten/merken of iets geboden wordt. Dit achten wij belangrijker dan het feitelijke officiële aanbod: be good and tell it. En als bepaalde voorzieningen ook feitelijk ontbreken zal dit niet gecommuniceerd worden en de ondernemer er niets van merken; een lage score is het onvermijdelijke gevolg. Met de genoemde puntenverdeling krijgt de gemeente nog wel een beetje het voordeel van de twijfel als men weet niet of misschien antwoordde: mogelijk heeft de gemeente het aspect wel in huis, maar communiceert men het onvoldoende. Weging Tevens hebben we een a-selecte steekproef van ondernemers gevraagd welke aspecten men het meest belangrijk vindt. Op basis hiervan zijn de aspecten gewogen. In de inleiding staat tussen haakjes de wegingsfactor. Als belangrijkste aspect wordt een aanspreekpunt voor ondernemers gezien (wegingsfactor 0,2203) en als minst belangrijk wordt het ondersteunen van bedrijven met subsidie of stimuleringsregelingen gezien (wegingsfactor 0,0549). De maximumscore op dit onderdeel is theoretisch 4,4 punten. In Zuid-Holland is de hoogste score behaald door Bergambacht met gemiddeld 3,4 punten. Gemiddeld in Zuid-Holland is dit 2,0 punten. 2.4 Beoordeling prijs/kwaliteitsverhouding van de gemeentelijke lasten Alle ondernemers is gevraagd om een rapportcijfer (tussen 1 en 10) te geven over het krijgen van waar voor uw geld. Het gaat hierbij over de betaling van allerlei lasten zoals Onroerende Zaak Belasting, rioolheffing en leges voor vergunningen. En de investeringen die daartegen over staan zoals openbare voorzieningen, bedrijfsterreinen, citymarketing e.d. Op basis van het gemiddelde cijfer van de ondernemers zijn de gemeenten op dit onderdeel gerangschikt. In Zuid-Holland was de hoogste tevredenheidsscore voor de gemeente Bergambacht. De prijs/kwaliteitsverhouding van de gemeentelijke lasten in deze gemeente kreeg van de eigen ondernemers een 7,7 als rapportcijfer. Gemiddeld wordt de prijs/kwaliteitsverhouding in Zuid-Holland gewaardeerd met een 6, Totaalscore Omdat niet iedere score op de verschillende indicatoren een even groot gewicht hoeft hebben in de totaalscore, zijn in 2008 door dertien deskundigen van MKB-Nederland en de Kamer van Koophandel vier wegingsfactoren bepaald. Dit jaar is gekozen voor het bevragen van een a-selecte steekproef van ondernemers naar welke pijlers zij het meest belangrijk vinden. Resultaat is dat deze ondernemers alle pijlers even belangrijk vinden (gemiddeld scoorden alle pijlers 25%). De pijlers wegen dan ook even zwaar. Van de vier pijlers is zoals gezegd een genormaliseerd getal ( standaardscore ) berekend om ze op één noemer te kunnen brengen. Met deze eindscore is de rangorde bepaald. Net als bij bijvoorbeeld een allround-kampioenschap schaatsen kàn in theorie de totaalwinnaar aldus een gemeente zijn, die op geen enkel onderdeel eerste is, maar in de breedte kennelijk het beste presteert. MKB vriendelijkste gemeente 2010/2011, provincie Zuid Holland 3

7 Hieronder staan de totaalscores van de Nederlandse top-drie: Tevredenheid (25%) Imago (25%) Communicatie & Beleid (25%) Lasten (25%) Totaal Gemeente stand. score (a) a * 0,25 (b) rang stand. score (c) c * 0,25 (d) rang stand. score (e) e * 0,27 (f) rang stand. score (g) g * 0,25 (h) rang b+d+ f+h 1. Bergambacht 4,15 1,13 1 1,0 0, ,68 0,92 1 3,86 0,96 2 3,26 2. Skârsterlan 3,68 0,92 2 0,73 0, ,49 0,87 2 3,98 0,99 1 2,97 3. Roermond 2,76 0,69 4 1,67 0,42 4 2,65 0,66 4 2,47 0,62 6 2,39 MKB vriendelijkste gemeente 2010/2011, provincie Zuid Holland 4

8 3. lijsten lijst Tevredenheid van de ondernemers in Zuid-Holland Gemeente Provincie Cijfer 1 Bergambacht Zuid-Holland 8,6 2 Zoetermeer Zuid-Holland 7,3 3 Rijswijk Zuid-Holland 7,1 4 Oud-Beijerland Zuid-Holland 7,1 5 Teylingen Zuid-Holland 7,0 6 Barendrecht Zuid-Holland 7,0 7 Brielle Zuid-Holland 7,0 8 Hendrik-Ido-Ambacht Zuid-Holland 6,9 9 Westland Zuid-Holland 6,9 10 Lisse Zuid-Holland 6,9 11 Rotterdam Zuid-Holland 6,9 12 Noordwijkerhout Zuid-Holland 6,9 13 Zoeterwoude Zuid-Holland 6,9 14 Sliedrecht Zuid-Holland 6,8 15 Capelle aan den IJssel Zuid-Holland 6,8 16 Giessenlanden Zuid-Holland 6,7 17 Alphen aan den Rijn Zuid-Holland 6,7 18 Vlaardingen Zuid-Holland 6,7 19 Papendrecht Zuid-Holland 6,7 20 Krimpen aan den IJssel Zuid-Holland 6,7 21 Ridderkerk Zuid-Holland 6,7 22 Spijkenisse Zuid-Holland 6,6 23 Katwijk Zuid-Holland 6,6 24 Bodegraven-Reeuwijk Zuid-Holland 6,6 25 Nieuw-Lekkerland Zuid-Holland 6,6 26 Korendijk Zuid-Holland 6,6 27 Goedereede Zuid-Holland 6,6 28 Oostflakkee Zuid-Holland 6,6 29 Pijnacker-Nootdorp Zuid-Holland 6,6 30 Gorinchem Zuid-Holland 6,6 31 Zederik Zuid-Holland 6,6 32 Waddinxveen Zuid-Holland 6,6 33 Wassenaar Zuid-Holland 6,6 34 Zwijndrecht Zuid-Holland 6,6 35 Alblasserdam Zuid-Holland 6,6 MKB vriendelijkste gemeente 2010/2011, provincie Zuid Holland 5

9 Gemeente Provincie Cijfer 36 Hellevoetsluis Zuid-Holland 6,6 37 Oegstgeest Zuid-Holland 6,6 38 Lansingerland Zuid-Holland 6,6 39 Voorschoten Zuid-Holland 6,5 40 Hillegom Zuid-Holland 6,5 41 Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland 6,4 42 's-gravenhage Zuid-Holland 6,4 43 Leerdam Zuid-Holland 6,4 44 Leiderdorp Zuid-Holland 6,4 45 Dordrecht Zuid-Holland 6,4 46 Noordwijk Zuid-Holland 6,4 47 Midden-Delfland Zuid-Holland 6,4 48 Nieuwkoop Zuid-Holland 6,4 49 Strijen Zuid-Holland 6,4 50 Zuidplas Zuid-Holland 6,3 51 Gouda Zuid-Holland 6,3 52 Middelharnis Zuid-Holland 6,3 53 Vlist Zuid-Holland 6,3 54 Maassluis Zuid-Holland 6,2 55 Leiden Zuid-Holland 6,2 56 Cromstrijen Zuid-Holland 6,2 57 Nederlek Zuid-Holland 6,2 58 Liesveld Zuid-Holland 6,2 59 Albrandswaard Zuid-Holland 6,2 60 Graafstroom Zuid-Holland 6,2 61 Ouderkerk Zuid-Holland 6,1 62 Boskoop Zuid-Holland 6,1 63 Leidschendam-Voorburg Zuid-Holland 6,1 64 Binnenmaas Zuid-Holland 6,1 65 Rijnwoude Zuid-Holland 6,1 66 Jacobswoude Zuid-Holland 6,0 67 Bernisse Zuid-Holland 6,0 68 Delft Zuid-Holland 5,9 69 Westvoorne Zuid-Holland 5,8 70 Dirksland Zuid-Holland 5,7 71 Schoonhoven Zuid-Holland 5,7 72 Schiedam Zuid-Holland 5,6 MKB vriendelijkste gemeente 2010/2011, provincie Zuid Holland 6

10 lijst Imago Gemeente Provincie Percentage 1 Rotterdam Zuid-Holland 4,71 2 's-gravenhage Zuid-Holland 0,76 3 Bergambacht Zuid-Holland 0,62 4 Barendrecht Zuid-Holland 0,44 5 Gorinchem Zuid-Holland 0,39 6 Alphen aan den Rijn Zuid-Holland 0,36 7 Leiden Zuid-Holland 0,36 8 Bodegraven-Reeuwijk Zuid-Holland 0,35 9 Oud-Beijerland Zuid-Holland 0,34 10 Dordrecht Zuid-Holland 0,31 11 Zoetermeer Zuid-Holland 0,30 12 Hellevoetsluis Zuid-Holland 0,29 13 Delft Zuid-Holland 0,25 14 Lisse Zuid-Holland 0,23 15 Leidschendam-Voorburg Zuid-Holland 0,23 16 Leerdam Zuid-Holland 0,21 17 Brielle Zuid-Holland 0,19 18 Noordwijk Zuid-Holland 0,19 19 Westland Zuid-Holland 0,19 20 Capelle aan den IJssel Zuid-Holland 0,17 21 Papendrecht Zuid-Holland 0,17 22 Spijkenisse Zuid-Holland 0,17 23 Waddinxveen Zuid-Holland 0,17 24 Lansingerland Zuid-Holland 0,17 25 Katwijk Zuid-Holland 0,16 26 Middelharnis Zuid-Holland 0,14 27 Sliedrecht Zuid-Holland 0,13 28 Ridderkerk Zuid-Holland 0,13 29 Alblasserdam Zuid-Holland 0,13 30 Binnenmaas Zuid-Holland 0,13 31 Zwijndrecht Zuid-Holland 0,12 32 Gouda Zuid-Holland 0,10 33 Liesveld Zuid-Holland 0,10 34 Noordwijkerhout Zuid-Holland 0,09 35 Goedereede Zuid-Holland 0,09 36 Zuidplas Zuid-Holland 0,09 MKB vriendelijkste gemeente 2010/2011, provincie Zuid Holland 7

11 Gemeente Provincie Percentage 37 Rijnwoude Zuid-Holland 0,09 38 Hendrik-Ido-Ambacht Zuid-Holland 0,08 39 Nieuwkoop Zuid-Holland 0,08 40 Rijswijk Zuid-Holland 0,08 41 Wassenaar Zuid-Holland 0,08 42 Pijnacker-Nootdorp Zuid-Holland 0,07 43 Teylingen Zuid-Holland 0,06 44 Vlaardingen Zuid-Holland 0,06 45 Oostflakkee Zuid-Holland 0,06 46 Oegstgeest Zuid-Holland 0,06 47 Hillegom Zuid-Holland 0,06 48 Schiedam Zuid-Holland 0,06 49 Zoeterwoude Zuid-Holland 0,05 50 Krimpen aan den IJssel Zuid-Holland 0,05 51 Zederik Zuid-Holland 0,05 52 Westvoorne Zuid-Holland 0,05 53 Korendijk Zuid-Holland 0,04 54 Voorschoten Zuid-Holland 0,04 55 Leiderdorp Zuid-Holland 0,04 56 Strijen Zuid-Holland 0,04 57 Albrandswaard Zuid-Holland 0,04 58 Boskoop Zuid-Holland 0,04 59 Jacobswoude Zuid-Holland 0,04 60 Giessenlanden Zuid-Holland 0,03 61 Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland 0,03 62 Maassluis Zuid-Holland 0,03 63 Ouderkerk Zuid-Holland 0,03 64 Schoonhoven Zuid-Holland 0,03 65 Midden-Delfland Zuid-Holland 0,01 66 Vlist Zuid-Holland 0,01 67 Nederlek Zuid-Holland 0,01 68 Graafstroom Zuid-Holland 0,01 69 Bernisse Zuid-Holland 0,01 70 Nieuw-Lekkerland Zuid-Holland 0 71 Cromstrijen Zuid-Holland 0 72 Dirksland Zuid-Holland 0 MKB vriendelijkste gemeente 2010/2011, provincie Zuid Holland 8

12 lijst Communicatie & Beleid Gemeente Provincie Score 1 Bergambacht Zuid-Holland 3,4 2 Zoetermeer Zuid-Holland 2,7 3 Rotterdam Zuid-Holland 2,5 4 Vlaardingen Zuid-Holland 2,5 5 Oostflakkee Zuid-Holland 2,4 6 Leerdam Zuid-Holland 2,4 7 Hellevoetsluis Zuid-Holland 2,3 8 Rijswijk Zuid-Holland 2,3 9 Westland Zuid-Holland 2,3 10 Zoeterwoude Zuid-Holland 2,3 11 Dordrecht Zuid-Holland 2,3 12 Barendrecht Zuid-Holland 2,3 13 Alblasserdam Zuid-Holland 2,2 14 Spijkenisse Zuid-Holland 2,2 15 Brielle Zuid-Holland 2,2 16 Goedereede Zuid-Holland 2,2 17 Alphen aan den Rijn Zuid-Holland 2,2 18 Leiden Zuid-Holland 2,2 19 Sliedrecht Zuid-Holland 2,2 20 's-gravenhage Zuid-Holland 2,2 21 Wassenaar Zuid-Holland 2,1 22 Teylingen Zuid-Holland 2,1 23 Lansingerland Zuid-Holland 2,1 24 Oud-Beijerland Zuid-Holland 2,1 25 Capelle aan den IJssel Zuid-Holland 2,1 26 Lisse Zuid-Holland 2,1 27 Hendrik-Ido-Ambacht Zuid-Holland 2,1 28 Pijnacker-Nootdorp Zuid-Holland 2,1 29 Papendrecht Zuid-Holland 2,0 30 Nieuw-Lekkerland Zuid-Holland 2,0 31 Strijen Zuid-Holland 2,0 32 Zwijndrecht Zuid-Holland 2,0 33 Bodegraven-Reeuwijk Zuid-Holland 2,0 34 Waddinxveen Zuid-Holland 2,0 35 Ridderkerk Zuid-Holland 2,0 36 Hillegom Zuid-Holland 2,0 MKB vriendelijkste gemeente 2010/2011, provincie Zuid Holland 9

13 Gemeente Provincie Score 37 Maassluis Zuid-Holland 2,0 38 Zederik Zuid-Holland 2,0 39 Gorinchem Zuid-Holland 1,9 40 Oegstgeest Zuid-Holland 1,9 41 Noordwijkerhout Zuid-Holland 1,9 42 Boskoop Zuid-Holland 1,9 43 Noordwijk Zuid-Holland 1,9 44 Vlist Zuid-Holland 1,9 45 Schiedam Zuid-Holland 1,9 46 Katwijk Zuid-Holland 1,9 47 Bernisse Zuid-Holland 1,9 48 Middelharnis Zuid-Holland 1,9 49 Delft Zuid-Holland 1,9 50 Leidschendam-Voorburg Zuid-Holland 1,8 51 Voorschoten Zuid-Holland 1,8 52 Midden-Delfland Zuid-Holland 1,7 53 Giessenlanden Zuid-Holland 1,7 54 Korendijk Zuid-Holland 1,7 55 Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland 1,7 56 Liesveld Zuid-Holland 1,7 57 Westvoorne Zuid-Holland 1,7 58 Krimpen aan den IJssel Zuid-Holland 1,7 59 Binnenmaas Zuid-Holland 1,7 60 Nederlek Zuid-Holland 1,7 61 Zuidplas Zuid-Holland 1,6 62 Gouda Zuid-Holland 1,6 63 Cromstrijen Zuid-Holland 1,5 64 Nieuwkoop Zuid-Holland 1,5 65 Ouderkerk Zuid-Holland 1,5 66 Albrandswaard Zuid-Holland 1,5 67 Jacobswoude Zuid-Holland 1,5 68 Graafstroom Zuid-Holland 1,3 69 Leiderdorp Zuid-Holland 1,3 70 Schoonhoven Zuid-Holland 1,2 71 Rijnwoude Zuid-Holland 1,2 72 Dirksland Zuid-Holland 1,1 MKB vriendelijkste gemeente 2010/2011, provincie Zuid Holland 10

14 lijst Lasten Gemeente Provincie Cijfer 1 Bergambacht Zuid-Holland 7,7 2 Rijswijk Zuid-Holland 6,7 3 Zoeterwoude Zuid-Holland 6,5 4 Brielle Zuid-Holland 6,5 5 Zoetermeer Zuid-Holland 6,5 6 Hendrik-Ido-Ambacht Zuid-Holland 6,4 7 Barendrecht Zuid-Holland 6,4 8 Teylingen Zuid-Holland 6,3 9 Voorschoten Zuid-Holland 6,3 10 Spijkenisse Zuid-Holland 6,3 11 Oud-Beijerland Zuid-Holland 6,3 12 Oostflakkee Zuid-Holland 6,3 13 Leerdam Zuid-Holland 6,3 14 Strijen Zuid-Holland 6,3 15 Lisse Zuid-Holland 6,3 16 Noordwijkerhout Zuid-Holland 6,3 17 Goedereede Zuid-Holland 6,3 18 Oegstgeest Zuid-Holland 6,3 19 Bodegraven-Reeuwijk Zuid-Holland 6,2 20 Ridderkerk Zuid-Holland 6,2 21 Sliedrecht Zuid-Holland 6,2 22 Alphen aan den Rijn Zuid-Holland 6,2 23 Hellevoetsluis Zuid-Holland 6,2 24 Papendrecht Zuid-Holland 6,2 25 Nieuw-Lekkerland Zuid-Holland 6,2 26 Wassenaar Zuid-Holland 6,1 27 Capelle aan den IJssel Zuid-Holland 6,1 28 Vlaardingen Zuid-Holland 6,1 29 Gorinchem Zuid-Holland 6,1 30 Giessenlanden Zuid-Holland 6,1 31 Middelharnis Zuid-Holland 6,1 32 Lansingerland Zuid-Holland 6,0 33 Zwijndrecht Zuid-Holland 6,0 34 Krimpen aan den IJssel Zuid-Holland 6,0 35 Vlist Zuid-Holland 6,0 36 Katwijk Zuid-Holland 6,0 MKB vriendelijkste gemeente 2010/2011, provincie Zuid Holland 11

15 Gemeente Provincie Cijfer 37 Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland 6,0 38 Pijnacker-Nootdorp Zuid-Holland 6,0 39 Zederik Zuid-Holland 6,0 40 Korendijk Zuid-Holland 6,0 41 Alblasserdam Zuid-Holland 5,9 42 Noordwijk Zuid-Holland 5,9 43 Dordrecht Zuid-Holland 5,9 44 Rotterdam Zuid-Holland 5,9 45 Hillegom Zuid-Holland 5,9 46 's-gravenhage Zuid-Holland 5,9 47 Leiden Zuid-Holland 5,9 48 Westvoorne Zuid-Holland 5,9 49 Westland Zuid-Holland 5,8 50 Zuidplas Zuid-Holland 5,8 51 Liesveld Zuid-Holland 5,8 52 Nieuwkoop Zuid-Holland 5,8 53 Albrandswaard Zuid-Holland 5,8 54 Waddinxveen Zuid-Holland 5,8 55 Binnenmaas Zuid-Holland 5,8 56 Midden-Delfland Zuid-Holland 5,8 57 Maassluis Zuid-Holland 5,8 58 Dirksland Zuid-Holland 5,7 59 Rijnwoude Zuid-Holland 5,7 60 Graafstroom Zuid-Holland 5,7 61 Boskoop Zuid-Holland 5,7 62 Cromstrijen Zuid-Holland 5,7 63 Jacobswoude Zuid-Holland 5,6 64 Leidschendam-Voorburg Zuid-Holland 5,6 65 Bernisse Zuid-Holland 5,6 66 Leiderdorp Zuid-Holland 5,5 67 Nederlek Zuid-Holland 5,5 68 Gouda Zuid-Holland 5,5 69 Ouderkerk Zuid-Holland 5,4 70 Delft Zuid-Holland 5,4 71 Schoonhoven Zuid-Holland 5,4 72 Schiedam Zuid-Holland 5,3 MKB vriendelijkste gemeente 2010/2011, provincie Zuid Holland 12

16 lijst Zuid-Holland MKB-vriendelijkste gemeente Gemeente Provincie tevredenheid [25%] (rapportcijfer) Imago [25%] Communicatie & Beleid [25%] Lasten [25%] 1 1 Bergambacht Zuid-Holland 1 (8,6) Zoetermeer Zuid-Holland 2 (7,3) Rotterdam Zuid-Holland 11 (6,9) Rijswijk Zuid-Holland 3 (7,1) Barendrecht Zuid-Holland 6 (7) Brielle Zuid-Holland 7 (7) Oud-Beijerland Zuid-Holland 4 (7,1) Zoeterwoude Zuid-Holland 13 (6,9) Lisse Zuid-Holland 10 (6,9) Alphen aan den Rijn Zuid-Holland 17 (6,7) Teylingen Zuid-Holland 5 (7) Hendrik-Ido-Ambacht Zuid-Holland 8 (6,9) Hellevoetsluis Zuid-Holland 36 (6,6) Spijkenisse Zuid-Holland 22 (6,6) Leerdam Zuid-Holland 43 (6,4) Oostflakkee Zuid-Holland 28 (6,6) Westland Zuid-Holland 9 (6,9) Sliedrecht Zuid-Holland 14 (6,8) Vlaardingen Zuid-Holland 18 (6,7) Bodegraven-Reeuwijk Zuid-Holland 24 (6,6) Capelle aan den IJssel Zuid-Holland 15 (6,8) Goedereede Zuid-Holland 27 (6,6) Noordwijkerhout Zuid-Holland 12 (6,9) Papendrecht Zuid-Holland 19 (6,7) Gorinchem Zuid-Holland 30 (6,6) Dordrecht Zuid-Holland 45 (6,4) 's-gravenhage Zuid-Holland 42 (6,4) Ridderkerk Zuid-Holland 21 (6,7) Alblasserdam Zuid-Holland 35 (6,6) MKB vriendelijkste gemeente 2010/2011, provincie Zuid Holland 13

17 Gemeente Provincie tevredenheid [25%] (rapportcijfer) Imago [25%] Communicatie & Beleid [25%] Lasten [25%] Wassenaar Zuid-Holland 33 (6,6) Lansingerland Zuid-Holland 38 (6,6) Oegstgeest Zuid-Holland 37 (6,6) Zwijndrecht Zuid-Holland 34 (6,6) Leiden Zuid-Holland 55 (6,2) Pijnacker-Nootdorp Zuid-Holland 29 (6,6) Katwijk Zuid-Holland 23 (6,6) Waddinxveen Zuid-Holland 32 (6,6) Strijen Zuid-Holland 49 (6,4) Voorschoten Zuid-Holland 39 (6,5) Noordwijk Zuid-Holland 46 (6,4) Zederik Zuid-Holland 31 (6,6) Middelharnis Zuid-Holland 52 (6,3) Hillegom Zuid-Holland 40 (6,5) Krimpen aan den IJssel Zuid-Holland 20 (6,7) Giessenlanden Zuid-Holland 16 (6,7) Korendijk Zuid-Holland 26 (6,6) Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland 41 (6,4) Zuidplas Zuid-Holland 50 (6,3) Liesveld Zuid-Holland 58 (6,2) Leidschendam-Voorburg Zuid-Holland 63 (6,1) Vlist Zuid-Holland 53 (6,3) Maassluis Zuid-Holland 54 (6,2) Binnenmaas Zuid-Holland 64 (6,1) Nieuwkoop Zuid-Holland 48 (6,4) Boskoop Zuid-Holland 62 (6,1) Midden-Delfland Zuid-Holland 47 (6,4) Gouda Zuid-Holland 51 (6,3) Delft Zuid-Holland 68 (5,9) Westvoorne Zuid-Holland 69 (5,8) MKB vriendelijkste gemeente 2010/2011, provincie Zuid Holland 14

18 Gemeente Provincie tevredenheid [25%] (rapportcijfer) Imago [25%] Communicatie & Beleid [25%] Lasten [25%] Albrandswaard Zuid-Holland 59 (6,2) Bernisse Zuid-Holland 67 (6) Leiderdorp Zuid-Holland 44 (6,4) Nederlek Zuid-Holland 57 (6,2) Jacobswoude Zuid-Holland 66 (6) Rijnwoude Zuid-Holland 65 (6,1) Schiedam Zuid-Holland 72 (5,6) Nieuw-Lekkerland Zuid-Holland 25 (6,6) Ouderkerk Zuid-Holland 61 (6,1) Graafstroom Zuid-Holland 60 (6,2) Schoonhoven Zuid-Holland 71 (5,7) Cromstrijen Zuid-Holland 56 (6,2) Dirksland Zuid-Holland 70 (5,7) MKB vriendelijkste gemeente 2010/2011, provincie Zuid Holland 15

19 4. Gemeente Leiden Tevredenheid (ondernemers in de gemeente) (n = 46) Gemiddeld rapportcijfer eigen ondernemers: 6,2 Plaats landelijke ranglijst: 232 (van de 418 gemeenten) Aspecten van dienstverlening (ondernemers in de gemeente), rapportcijfers Aspecten van dienstverlening: Gemeente Leiden Provincie Zuid- Holland Nederland Snelheid van werken 5,4 5,7 5,8 Communicatie 5,7 6,0 6,1 Vriendelijkheid en beleefdheid 6,6 6,9 7,0 Toegankelijkheid 6,3 6,6 6,6 Deskundigheid 6,1 6,1 6,2 Betrouwbaarheid 6,0 6,3 6,4 Begrip voor ondernemers 5,6 6,0 6,1 Vergunningverlening 5,6 5,9 5,9 Veiligheid 6,7 6,6 6,7 Snelheid van betalen 5,8 6,3 6,4 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Leiden Zuid-Holland Nederland MKB vriendelijkste gemeente 2010/2011, provincie Zuid Holland 16

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Eindrapportage. Gemeente Papendrecht

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Eindrapportage. Gemeente Papendrecht MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Eindrapportage Gemeente Papendrecht Voorwoord Groningen, september 2013 Voor u ligt het resultaat van het in 2012 en 2013 gehouden onderzoek naar de

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Maassluis

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Maassluis MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Gemeente Maassluis Voorwoord Groningen, september 2013 Voor u ligt het resultaat van het in 2012 en 2013 gehouden onderzoek naar de MKBvriendelijkste

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Vlissingen

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Vlissingen MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Gemeente Vlissingen Voorwoord Groningen, september 2013 Voor u ligt het resultaat van het in 2012 en 2013 gehouden onderzoek naar de MKBvriendelijkste

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland?

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 MKB Nederland Postbus 93002 2509 AA Den Haag november 2013 Voorwoord Groningen, september 2013 In dit rapport presenteren we u het in 2012 en 2013 gehouden

Nadere informatie

KAART 1 - Concentratiegebieden (glas)tuinbouw

KAART 1 - Concentratiegebieden (glas)tuinbouw KAART - Concentratiegebieden 5 Greenports (glastuinbouw en boomteelt) overige gebieden met tuinbouw glastuinbouw (substraat- of grondgebonden teelt) Noordwijk open teelt (container- of grondgebonden teelt)

Nadere informatie

Kennis(sen) netwerk externe veiligheid

Kennis(sen) netwerk externe veiligheid Kennis(sen) netwerk externe veiligheid Kennis(sen) netwerk externe veiligheid Provincie Zuid-Holland Regio Hollands Midden Regio Haaglanden Regio Zuid-Holland Zuid Regio Rotterdam Rijnmond April 2011 Kennis(sen

Nadere informatie

Hoogvliet Poortugaal. Spijkenisse. Hellevoetsluis. Oud-Beijerland. Zuidland Nieuw-Beijerland HOEKSCHE WAARD GOEREE-OVERFLAKKEE.

Hoogvliet Poortugaal. Spijkenisse. Hellevoetsluis. Oud-Beijerland. Zuidland Nieuw-Beijerland HOEKSCHE WAARD GOEREE-OVERFLAKKEE. Hoogvliet Poortugaal Spijkenisse Hellevoetsluis 4 Zuidland Nieuw-Beijerland Oud-Beijerland 3 6 1 HOEKSCHE WAARD 2 GOEREE-OVERFLAKKEE 7 5 0 2,5 5 km Projecten 1 Agroranden 2 Ontsluiting Tiengemeten 3 Proeftuin

Nadere informatie

ICT in Zuid-Holland. Bureau Louter

ICT in Zuid-Holland. Bureau Louter ICT in Zuid-Holland Bureau Louter Auteurs: Peter Louter Pim van Eikeren Opdrachtgever: Kennisalliantie Contactpersonen bij opdrachtgever: Edward Gilding en Jacqueline Schardijn Bureau Louter Rotterdamseweg

Nadere informatie

Leges Zuid-Holland 2015. Postzegelplan

Leges Zuid-Holland 2015. Postzegelplan Leges Zuid-Holland 2015 Op basis van legesverordeningen 2015 van 60 gemeenten in Zuid-Holland * verbijzondering: de vijf voormalige gemeenten die vanaf 1 januari 2015 als gemeente Krimpenerwaard verder

Nadere informatie

Herstraatvoorwaarden Regionaal overleg. De Spil in Bleskensgraaf 19 september 2013

Herstraatvoorwaarden Regionaal overleg. De Spil in Bleskensgraaf 19 september 2013 Herstraatvoorwaarden Regionaal overleg De Spil in Bleskensgraaf 19 september 2013 Opening Tarievenvergelijking AVH en KPN Juridische status van de overeenkomst Meldpakket MOOR en toelichting Molenwaard

Nadere informatie

Wanneer wordt psychologische hulp door de gemeente vergoed? Psychologische hulp alleen vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden.

Wanneer wordt psychologische hulp door de gemeente vergoed? Psychologische hulp alleen vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden. VERGOEDING PSYCHOLOGISCHE HULP Met ingang van 2015 zijn de wettelijke regels voor vergoeding van psychologische hulp gewijzigd. De overheid heeft bepaald dat psychologische hulp niet altijd volledig vergoed

Nadere informatie

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland Dag strippenkaart Waar kan ik terecht met vragen? Voor alle vragen over het afschaffen van de strippenkaart en/of het reizen met de OV-chipkaart en over abonnementen bij Connexxion kunt u bij ons terecht.

Nadere informatie

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014 Tabellenboek Veiligheidsmonitor Datum: Juni 2015 Uitgave: I&O Research Respons : Algemeen Over de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid,

Nadere informatie

Zuid-Holland krijgt R-net

Zuid-Holland krijgt R-net Zuid-Holland krijgt R-net Betrouwbaar Samenhang Herkenbaar Aantrekkelijk Moeiteloos In de Randstad komt een betere bereikbaarheid en een betere doorstroming van het verkeer. Eén van de maatregelen is R-net:

Nadere informatie

GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM DE ZILK HILLEGOM NIEUW-VENNEP LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE ROELOFARENDSVEEN KOUDEKERK A/D RIJN

GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM DE ZILK HILLEGOM NIEUW-VENNEP LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE ROELOFARENDSVEEN KOUDEKERK A/D RIJN Lijnfolder 2013 LEIDEN, ZOETERMEER, DEN HAAG GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM SCHIPHOL DE ZILK HILLEGOM NOORDWIJKERHOUT LISSE NIEUW-VENNEP KATWIJK WASSENAAR NOORDWIJK RIJNSBURG OEGSTGEEST VOORSCHOTEN

Nadere informatie

Werkgebiedindeling NHG woning taxaties per postcode

Werkgebiedindeling NHG woning taxaties per postcode Werkgebiedindeling NHG woning taxaties per postcode postcode werkgebied plaatsnaam (volgens NEN 5 norm) gemeentenaam provincienaam 000 00 005 006 00 00 00 0 02 03 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 02 0 0 02 0 0 03

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse Amsterdam Dienst

Nadere informatie

Tentoonstellingsseizoen 2 0 1 1. District Zuid Holland. Ingedeeld per Rayon

Tentoonstellingsseizoen 2 0 1 1. District Zuid Holland. Ingedeeld per Rayon Tentoonstellingsseizoen 2 0 1 1 District Zuid Holland Ingedeeld per Rayon Legende: A Afdelingstentoonstelling B Bijzondere tentoonstelling D District tentoonstelling I Internationale tentoonstelling N

Nadere informatie

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014 VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014 Colofon April 2014 Uitgave van Veiligheidsalliantie Regio Rotterdam en politie Rotterdam, in opdracht van Regionaal Veiligheidsoverleg Eenheid Rotterdam. Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 23JA Grafisch Lyceum R'dam Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch Lyceum

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 05EA STC Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over STC. De tabellen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

OVERZICHT AGENDAPUNTEN VAN ALGEMENE STREKKING aan de orde in Zuid-Hollandse gemeenteraden (voor zover bij het secretariaat van de VZHG bekend)

OVERZICHT AGENDAPUNTEN VAN ALGEMENE STREKKING aan de orde in Zuid-Hollandse gemeenteraden (voor zover bij het secretariaat van de VZHG bekend) OVERZICHT AGENDAPUNTEN VAN ALGEMENE STREKKING aan de orde in Zuid-Hollandse gemeenteraden (voor zover bij het secretariaat van de VZHG bekend) Periode november medio Jaargang 2010, nummer 11-12 Het secretariaat

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs

Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Bestuurlijk kader 1. Inleiding Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit heeft tot doel de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ Connexxion GEVESTIGD TE Hilversum GEGEVENS DATA NUMMER NADERE INFORMATIE 19990000 Amersfoort Schuilenburg 1 19990530 Kaart Haaglanden 1

MAATSCHAPPIJ Connexxion GEVESTIGD TE Hilversum GEGEVENS DATA NUMMER NADERE INFORMATIE 19990000 Amersfoort Schuilenburg 1 19990530 Kaart Haaglanden 1 19990000 Amersfoort Schuilenburg 1 19990530 Kaart Haaglanden 1 2 3 19990530 2 ZWN Rijn en Bollenstreek en Leiden met kaart 1 2 3k 19990530 Overzicht wijzigingen Rijn en Bollenstreek Leiden 1 2 3 19990530

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 01OE Wellantcollege Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Wellantcollege. De tabellen

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Hollands Midden

Brandweer en brandpreventie in Hollands Midden Brandweer en brandpreventie in Hollands Midden Integrale Veiligheidsmonitor Hollands Midden 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Hollands Midden Integrale Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Risicobeleving in Hollands Midden

Risicobeleving in Hollands Midden Risicobeleving in Hollands Midden Integrale Veiligheidsmonitor Hollands Midden 2011 Themarapport Risicobeleving Juni 2012 Risicobeleving in Hollands Midden Integrale Veiligheidsmonitor Hollands Midden

Nadere informatie

GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM DE ZILK HILLEGOM NIEUW-VENNEP LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE ROELOFARENDSVEEN KOUDEKERK A/D RIJN

GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM DE ZILK HILLEGOM NIEUW-VENNEP LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE ROELOFARENDSVEEN KOUDEKERK A/D RIJN Lijnfolder 2013 LEIDEN GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM SCHIPHOL DE ZILK HILLEGOM NOORDWIJKERHOUT LISSE NIEUW-VENNEP KATWIJK WASSENAAR NOORDWIJK RIJNSBURG OEGSTGEEST VOORSCHOTEN VOORHOUT ZOETERWOUDE

Nadere informatie

Onderwerp: Herbestemming kerk

Onderwerp: Herbestemming kerk Onderwerp: Herbestemming kerk Herbestemming Kerkgebouwen Instandhoudingsregeling Brim - keuze tussen subsidie of een laagrentende lening * 1x per jaar specifieke indieningsperiode + aanvraag subsidie bij

Nadere informatie

SOCIAL RETURN ROTTERDAM

SOCIAL RETURN ROTTERDAM Investeren in mens en stad SOCIAL RETURN ROTTERDAM Presentatie Social Return 2013 Inkoop Volume De gemeente Rotterdam heeft een inkoop Volume van ± 800 miljoen. Het inkoopproces Strategieontwikkeling Specificeren

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Ronald Buijs, directeur Kind- en jeugdpsychiatrie Yulius Ireza Versteeg, programmamanager transitie jeugdzorg Yulius 1 Opzet presentatie Kind- en jeugdpsychiatrie

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5979/13 Betreft

Nadere informatie

Kaarten bij Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. 29 mei 2009

Kaarten bij Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. 29 mei 2009 Kaarten bij Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 29 mei 2009 HOOFDSTUK 3 GROENE RUIMTE Titel 3.1 Rijksbufferzones Kaart 1a : rijksbufferzone mstelland - Vechtstreek Kaart 1b : rijksbufferzone

Nadere informatie

VERVREEMDINGEN. naar Regionaal Historisch Centrum/ Stadsarchief Dordrecht

VERVREEMDINGEN. naar Regionaal Historisch Centrum/ Stadsarchief Dordrecht VERVREEMDINGEN Overzicht van archieven die sinds juni 2002 door het Nationaal Archief aan diverse Zuid-Hollandse gemeenten in eigendom zijn overgedragen (vervreemd). Alfabetisch op plaatsnaam van het vervreemde

Nadere informatie

Beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP-fractie over Eneco

Beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP-fractie over Eneco Beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP-fractie over Eneco Vraag 1 Heeft het bestuur van Eneco gereageerd of gecommuniceerd naar de aandeelhouders naar aanleiding van de plannen van Essent

Nadere informatie

Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014

Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014 Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014 Het Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden richt zich voor het realiseren van een integrale aanpak op de samenwerkingspartners in de zorg,

Nadere informatie

Hulp om bij de les te blijven!

Hulp om bij de les te blijven! Gemeentes waar leerlingen gebruik kunnen maken van maatschappelijk werk op scholen in het VO en MBO Alphen aan den Rijn Bergambacht Bodegraven Boskoop Capelle aan den IJssel Delft Gouda Hillegom Kaag en

Nadere informatie

STICHTING VRAAGWIJZER NEDERLAND WMO-LOKET TOP 100 2011. Score in 2010 op de met 2011 vergelijkbare items

STICHTING VRAAGWIJZER NEDERLAND WMO-LOKET TOP 100 2011. Score in 2010 op de met 2011 vergelijkbare items STICHTING VRAAGWIJZER NEDERLAND WMO-LOKET TOP 100 2011 Gemeente Naam loket Score 2011 1 Heemstede Loket Heemstede 93 61 51 2 Sint-Michielsgestel Zorgloket WegWijs 89 62-3 Rotterdam Vraagwijzer Loket 88

Nadere informatie

Bijlage 3. Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 DECEMBERCIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2011

Bijlage 3. Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 DECEMBERCIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2011 Bijlage 3 Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 20 Aa en Hunze 3e 60% 43.560 Aalburg 4e 100% 43.800 Aalsmeer 3e 100% 73.400 Achtkarspelen 3e 100% 87.400 Alblasserdam 4e

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuidwest-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuidwest-Nederland (*1. m²) 35.536 13.629 459 Overig Nederland In Zuidwest-Nederland ligt circa 29%

Nadere informatie

100.000 INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET...

100.000 INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET... IN EEN GEMEENTE MET... 100.000 MEE Zuid-Holland Noord biedt ondersteuning bij leven met een beperking in de gemeenten Alphen aan den Rijn - Delft - Den Haag ('s-gravenhage) - Hillegom - Kaag en Braassem

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Managementassistente Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse

Nadere informatie

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014)

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Ranglijst rioolheffing Gemeente Rioolheffing Meerpersoons 2014 Rioolheffing Meerpersoons 2015 Verandering Rioolheffing

Nadere informatie

GRATIS probeerkaarten. Mogen wij u een heel voordelig abonnement aanbieden? ARRIVA.NL/LUMC

GRATIS probeerkaarten. Mogen wij u een heel voordelig abonnement aanbieden? ARRIVA.NL/LUMC GRATIS probeerkaarten Mogen wij u een heel voordelig abonnement aanbieden? ARRIVA.NL/LUMC Een groen alternatief voor de auto Heeft u weleens overwogen met de bus naar uw werk te gaan? Die stopt waarschijnlijk

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Provinciaal College van Toezicht: Diakonie, 1961-1970

Inventaris van het archief van het Provinciaal College van Toezicht: Diakonie, 1961-1970 Nummer archiefinventaris: 3.18.55.01 Inventaris van het archief van het Provinciaal College van Toezicht: Diakonie, 1961-1970 Auteur: Archiefdienst NHK Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright: (c) This

Nadere informatie

Referentielijst ontwikkeltrajecten

Referentielijst ontwikkeltrajecten Referentielijst ontwikkeltrajecten Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente

Nadere informatie

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Amersfoort Gemeente Amstelveen Gemeente

Nadere informatie

Dynamisch verkeersmanagement bij evacuatie Rotterdam-Rijnmond

Dynamisch verkeersmanagement bij evacuatie Rotterdam-Rijnmond Dynamisch verkeersmanagement bij evacuatie Rotterdam-Rijnmond Adam J. Pel Serge P. Hoogendoorn TU Delft Sectie Transport & Planning 1 woensdag 22 december 2010 Intro / aanleiding TMO EVAQ woensdag 22 december

Nadere informatie

Maandinformatie Arbeidsmarkt Zuidwest-Nederland

Maandinformatie Arbeidsmarkt Zuidwest-Nederland Maandinformatie Arbeidsmarkt Zuidwest-Nederland Per 1 november 2009 Uitgave Rijnmond (Rotterdam e.o.) Dit is een maandelijkse uitgave met de recente arbeidsmarktgegevens uit Zuidwest- Nederland. Nadere

Nadere informatie

Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011:

Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011: Gem.code Gemeentenaam Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011: 1680 Aa en Hunze 1 3.181,06 738 Aalburg 19 60.440,17 358 Aalsmeer 41 130.423,52 197 Aalten 45 143.147,76 59 Achtkarspelen 41 130.423,52

Nadere informatie

Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenterapport gemeente Opmeer. Koopstromen Opmeer Koopstromenonderzoek 2011. Gemeenterapport gemeente Opmeer

Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenterapport gemeente Opmeer. Koopstromen Opmeer Koopstromenonderzoek 2011. Gemeenterapport gemeente Opmeer Koopstromen Opmeer Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenterapport gemeente Opmeer Colofon Opdrachtgever Gemeente Opmeer Titel rapport Koopstromen Opmeer Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenterapport-1862

Nadere informatie

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm NR Gemeentenaam Inwoners Prov Count Geslacht Partij Reden Jaar 1 Aa en Hunze 25322 D 1 m PvdA wethouder eigen gemeente 1998 1 Aa en Hunze 25322 D 2 m PvdA wethouder eigen gemeente 2006 1 Aa en Hunze 25322

Nadere informatie

Bijdrage gemeenten in ROC problematiek. B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009

Bijdrage gemeenten in ROC problematiek. B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009 Bijdrage gemeenten in ROC problematiek B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Opdracht 2. Context 3. Relatie met eerdere onderzoeken 4. Opzet onderzoek 5. Resultaten 6. Conclusies

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bewaarder van het Kadaster in Zuid-Holland, 1833-1843

Inventaris van het archief van de Bewaarder van het Kadaster in Zuid-Holland, 1833-1843 Nummer archiefinventaris: 3.08.02 Inventaris van het archief van de Bewaarder van het Kadaster in Zuid-Holland, 1833-1843 Auteur: J.H. Adriaans, F.J.M. Otten Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright:

Nadere informatie

Schoolconcentratie in het voortgezet onderwijs, een verkenning van ontwikkelingen in Rijnmond 1986-2010

Schoolconcentratie in het voortgezet onderwijs, een verkenning van ontwikkelingen in Rijnmond 1986-2010 Schoolconcentratie in het voortgezet onderwijs, een verkenning van ontwikkelingen in Rijnmond 1986-2010 Dr. Enne de Boer TU Delft, Faculteit CiTG, Afdeling Transport en Planning e.deboer@tudelft.nl Dirk-Jan

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Dorp, Stad & Land. Stichting. tot. bevordering, ondersteuning en. instandhouding. van. landschappelijk en.

Jaarverslag 2002. Dorp, Stad & Land. Stichting. tot. bevordering, ondersteuning en. instandhouding. van. landschappelijk en. Dorp, Stad & Land Jaarverslag 2002 Stichting tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon Vereniging en Stichting Dorp, Stad & Land Tot bevordering, ondersteuning

Nadere informatie

van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010

van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010 Betreft: Verslag gecombineerde aandeelhouders- en certificaathoudersvergadering DataLand B.V. en Bestuursvergadering van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010 Locatie: VNG ten

Nadere informatie

Optimaliseren doelgroepenvervoer Holland Rijnland! PHO Sociale Agenda & Verkeer en Vervoer! 7 maart 2014 te Voorhout!

Optimaliseren doelgroepenvervoer Holland Rijnland! PHO Sociale Agenda & Verkeer en Vervoer! 7 maart 2014 te Voorhout! Optimaliseren doelgroepenvervoer Holland Rijnland PHO Sociale Agenda & Verkeer en Vervoer 7 maart 2014 te Voorhout www.cissonius.nl Inhoud 1. Toelichting doelgroepenvervoer 2. Onderzoek 3. Inventarisatie

Nadere informatie

Aardrijkskunde toneelstuk voor klas 4

Aardrijkskunde toneelstuk voor klas 4 Aardrijkskunde toneelstuk voor klas 4 Lex Bos vrije school Mareland Leiden Zuid Holland [De kinderen zitten als topografische kaart van Zuid Holland op het toneel en houden een plaatsnaambord omhoog] Rollen:

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Voorkom! Jaarverslag 2011. Postbus 91 3990 DB Houten. stichting@voorkom.nl www.voorkom.nl

Jaarverslag. Stichting Voorkom! Jaarverslag 2011. Postbus 91 3990 DB Houten. stichting@voorkom.nl www.voorkom.nl Jaarverslag Stichting Voorkom! Jaarverslag 211 Postbus 91 399 DB Houten T (3) 63 73 144 F (3) 63 4 76 stichting@voorkom.nl www.voorkom.nl Postbank 16.9.147 Rabobank 32.98.23.299 Jaarverslag 211 Stichting

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam

Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2012

Nadere informatie

Werkgebiedindeling NHG woning taxaties - per postcode

Werkgebiedindeling NHG woning taxaties - per postcode Werkgebiedindeling NHG woning taxaties - per postcode postcode werkgebied plaatsnaam (volgens NEN 5 norm) gemeentenaam provincienaam 000 00 005 006 00 00 00 0 02 03 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 02 0 0 02 0 0 03

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond (hernieuwde) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond Pagina 1 van 9 RMC regio Rijnmond (hernieuwde) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door vakwethouders

Nadere informatie

Evaluatie Bewijs van Goede Dienst

Evaluatie Bewijs van Goede Dienst Evaluatie Bewijs van Goede Dienst Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 14 juni 2013 Management summary In opdracht van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

Nadere informatie

Planning activiteiten Brandveiligheidsestafette

Planning activiteiten Brandveiligheidsestafette Planning activiteiten Brandveiligheidsestafette Datum Plaats Activiteit Aandachtsgebied Tijd Zaterdag 1 oktober Leiden Zuid Start estafette Vrijdag 30 Lisse 55 plus bijeenkomst senioren september Maandag

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie

Jaarverslag B.V. GBE 2010 april 2011 AvA GBE 18-06 21 april 2011. Jaarverslag 2010. B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

Jaarverslag B.V. GBE 2010 april 2011 AvA GBE 18-06 21 april 2011. Jaarverslag 2010. B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides Jaarverslag 2010 B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Algemeen...3 Aanbieding en ondertekening...4 VERSLAG VAN DE DIRECTIE Verslag van de directie...5 JAARREKENING Balans per 31 december

Nadere informatie

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6.

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. VNG Agenda 2014 72 0 Almelo 6. VNG Agenda 2014 75 0 Almere 6. VNG Agenda 2014 72 0 Alphen

Nadere informatie

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Melding en registratie. 5 Bijlage 1 Stroomschema

Nadere informatie

INDELING CENTRUMGEMEENTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2012

INDELING CENTRUMGEMEENTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2012 INDELING CENTRUMGEMEENTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2012 GRONINGEN LEEUWARDEN EMMEN ASSEN ZWOLLE Appingedam Achtkarspelen Borger-Odoorn Aa en Hunze Hardenberg Bedum Ameland Coevorden Assen Kampen Bellingwedde

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Kantorenvoorraad in Holland Rijnland

Kantorenvoorraad in Holland Rijnland Feitenblad Kantoren 5 Holland Rijnland Inleiding Sinds vijf jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 215 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties

Nadere informatie

OMOP onderhoud openbare verlichting. OMOP rioolaansluitingen. Aanbestedingsleidraad EMVI-aanbesteding sportvelden OMOP kolken reinigen

OMOP onderhoud openbare verlichting. OMOP rioolaansluitingen. Aanbestedingsleidraad EMVI-aanbesteding sportvelden OMOP kolken reinigen 2014 Gem. Alphen a/d Rijn Gem. Binnenmaas Gem. Delft, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten en Wassenaar Gem. Emmen Gebiedsmanagers Gem. Katwijk en Teylingen Gem. Leiden Voorburg Gem. Katwijk, Lisse,

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Notitie. Aan : Wethouders Regionaal Overleg Werk en Inkomen. Datum : 24 september 2014

Notitie. Aan : Wethouders Regionaal Overleg Werk en Inkomen. Datum : 24 september 2014 Notitie Werk en inkomen Regionaal Bureau Zelfstandigen Aan : Wethouders Regionaal Overleg Werk en Inkomen Datum : 24 september 2014 Betreft : Regionale ondersteuning ondernemers in zwaar weer (De Rotterdamse

Nadere informatie

Migratiesaldo-nul in de Nationale landschappen

Migratiesaldo-nul in de Nationale landschappen Migratiesaldo-nul in de Nationale landschappen In opdracht van Milieudefensie Johan van Iersel Annet Bogaerts maart 2009 Rapportnummer: 10200 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Voorkom! Jaarverslag 2012. Postbus 91 3990 DB Houten. stichting@voorkom.nl www.voorkom.nl

Jaarverslag. Stichting Voorkom! Jaarverslag 2012. Postbus 91 3990 DB Houten. stichting@voorkom.nl www.voorkom.nl Jaarverslag Stichting Voorkom! Jaarverslag 212 Postbus 91 399 DB Houten T (3) 63 73 144 F (3) 63 4 76 stichting@voorkom.nl www.voorkom.nl Postbank 16.9.147 Rabobank 32.98.23.299 Jaarverslag 212 Stichting

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015

Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015 Commissie Bestuurlijke aangelegenheden en middelen Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015 Henk Meijer Regionaal commandant Inleiding Doel van onze aanwezigheid in uw raad. Het is en blijft ook uw brandweer.

Nadere informatie

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst DEELNEMERSBROCHURE algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst Een initiatief van: Libertas Leiden Rivierduinen ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland Valent Z u i d - H o l l a n d N o o

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie i 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Rijnmond Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Ton van Mastrigt Ton.vanMastrigt@uwv.nl 6 1595 24 Lia van der Sman Lia.vanderSman@uwv.nl

Nadere informatie

Leggerzones Zandige kust (duinen) Leggerzones Dijk in Duin (Noordwijk)

Leggerzones Zandige kust (duinen) Leggerzones Dijk in Duin (Noordwijk) Voorwoord Voor u ligt de legger van de Primaire Waterkeringen van het hoogheemraadschap van Rijnland. De Primaire Waterkeringen van Rijnland bestaan uit dijken, zandige kust en verholen waterkeringen.

Nadere informatie

Blijf jij cool. als het heet wordt? Word vrijwilliger! Hollands Midden

Blijf jij cool. als het heet wordt? Word vrijwilliger! Hollands Midden Blijf jij cool als het heet wordt? Word vrijwilliger! Hollands Midden Uitdagend en veelzijdig Vrijwilliger bij de brandweer Wil jij je steentje bijdragen en als vrijwilliger aan de slag? Maar dan wel iets

Nadere informatie

KIES VOOR HART EN SPORT... DATA KIES PROJECTEN KIES VOOR. Data twaalf jaar Kies voor Hart en Sport HART EN SPORT

KIES VOOR HART EN SPORT... DATA KIES PROJECTEN KIES VOOR. Data twaalf jaar Kies voor Hart en Sport HART EN SPORT KIES VOOR HART EN SPORT... Data twaalf jaar Kies voor Hart en Sport DATA KIES PROJECTEN KIES VOOR HART EN SPORT KIES VOOR HART EN SPORT Sport en bewegen is leuk en nog gezond ook! Dat is het motto van

Nadere informatie

Stichting Wooninvest Stichting Wooninvest STATUTEN NAAM Artikel 1 Stichting WoonInvest ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 WERKGEBIED Artikel 4

Stichting Wooninvest Stichting Wooninvest STATUTEN NAAM Artikel 1 Stichting WoonInvest ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 WERKGEBIED Artikel 4 50245azms stw Blad 1 STATUTENWIJZIGING Vandaag, zeventien maart tweeduizendnegen, verscheen voor mij, mr. Albert Marinus Zwart, notaris te Leidschendam-Voorburg: mevrouw Yvonne Margareta Susanna Maria

Nadere informatie

Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215.

Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215. Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215.772 1157 186,49 (ligt aan lage inwonertal) Gemeente Amsterdam (NH)

Nadere informatie

Droomkavels in een Prachtige Villawijk

Droomkavels in een Prachtige Villawijk N200 A10 N201 A6 ANENBURG AMSTERDAM ALMERE DIEMEN BADHOEVEDORP A10 DUIVENDRECHT A1 MUIDEN MUIDERBERG Schiphol AMSTERDAM- ZUIDOOST OUDERKERK AAN DE AMSTEL WEESP NAARDEN HUIZEN 7 N305 AMSTELVEEN N236 ABCOUDE

Nadere informatie

REFERENTIELIJST. GEMEENTEN per PROVINCIE. Griffiemedewerker. Bestuurssecretaresse. Directiesecretaresse. Managementassistente

REFERENTIELIJST. GEMEENTEN per PROVINCIE. Griffiemedewerker. Bestuurssecretaresse. Directiesecretaresse. Managementassistente REFERENTIELIJST GEMEENTEN per PROVINCIE DRENTHE Assen Coevorden Meppel De Wolden Westerveld Medewerkers Kabinet FLEVOLAND Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Dronten Lelystad Noordoostpolder Provincie

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID

OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID www.ozhz.nl De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid draagt bij aan een veilige, gezonde, duurzame en leefbare regio OZHZ is de organisatie die voor en namens de zeventien gemeenten en de provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Inleiding. Tabel 3 Organisatieverband; In welk organisatieverband wordt gesport?

Inleiding. Tabel 3 Organisatieverband; In welk organisatieverband wordt gesport? Sportweter 2015 Sportstimuleringsprogramma's -en projecten worden zelden op haar effecten getoetst. De Sportweter maakt dit mogelijk. Bureau Sportscan heeft veel expertise opgedaan met het uitvoeren van

Nadere informatie

provincie HOLLAND ZUID

provincie HOLLAND ZUID provincie HOLLAND 1% ~U~~ Z~14 Gemeente Molenwaard F-~ ~.f Gedeputeerde Staten + r ~~e~. Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact drs. J. van Straalen T 070-441 61 92 j. van. straalen@pzh.

Nadere informatie

Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat?

Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat? Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat? U bent met een jeugdprofessional in contact over het opgroeien of het opvoeden van uw kind. Maar hoe werkt een jeugdprofessional? Wat kunt u eigenlijk van

Nadere informatie

kantorenmarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

kantorenmarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie