Factsheet pedagogische hulp in Holland Rijnland 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet pedagogische hulp in Holland Rijnland 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid?"

Transcriptie

1 Factsheet pedagogische hulp in Holland Rijnland 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Inleiding Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 is er veel veranderd in het jeugdbeleid van gemeenten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Dat geldt ook voor de licht pedagogische hulp waar gemeenten vanuit de Wmo al verantwoordelijk voor waren. Gemeenten kunnen zorgen voor een samenhangend aanbod aan hulp en ondersteuning aan jeugd en gezinnen. Om dat te realiseren is zicht nodig op vraag en aanbod in de gemeente. Deze factsheet geeft gemeenten zicht op het gebruik van pedagogische hulp in Holland Rijnland 1 in de periode Ook wordt gekeken naar het gebruik per subregio 3 en gemeente in Holland Rijnland en naar andere regio s in Zuid-Holland. Dit gebeurt aan de hand van een basisset van zes hulpvormen: Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW); Opvoedadviespunt; Schoolmaatschappelijk werk in het primair en voortgezet onderwijs (SMW PO en VO); Jeugd Preventie Team (JPT)/Jongeren Preventie Project (JPP); ReSet; Stevig Ouderschap. Daarnaast wordt het gebruik van Home-Start getoond. Vaak worden bovenstaande hulpvormen vanuit de Centra voor Jeugd en Gezin, door verschillende organisaties, geboden. Daarnaast kunnen gemeenten ander lokaal aanbod hebben dat jeugdigen, ouders en gezinnen ondersteunt. Meer relevante informatie ten behoeve van het nieuwe lokale jeugdbeleid staat in de factsheets jeugdigen en jeugdzorg in Holland Rijnland (Nagel et al 2014a, b), in het Regionaal Informatiesysteem Samenleving (RIS) en in de regioverkenning 2014 Holland Rijnland (Houben, Jacobs 2014). 1 De gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude zijn per 1 januari 2014 gefuseerd tot de gemeente Alphen aan den Rijn. Dat betekent dat Boskoop (voorheen regio Midden-Holland) in deze factsheet van Holland Rijnland is meegenomen. 2 De gegevens van 2013 betreffen de meest actuele cijfers. Uit oogpunt van leesbaarheid worden in deze factsheet alleen de bronnen vermeld van de gegevens van Duin- en Bollenstreek, Leidse regio en Rijnstreek. Postbus Anna van Saksenlaan AA Den Haag 2593 HW Den Haag 070

2 Gebruik pedagogische hulp Toenemend gebruik pedagogische hulp Figuur 1 Aantal jeugdigen (0-17 jaar) dat gebruikmaakt van pedagogische hulp uit de basisset in Holland Rijnland per gemeente, in percentages alphen aan den rijn hillegom kaag en braassem katwijk leiden leiderdorp lisse nieuwkoop noordwijk noordwijkerhout oegstgeest teylingen voorschoten zoeterwoude holland rijnland 3,4 4,3 2,9 2,7 4,8 4,4 3,2 3 2,8 4,8 3,1 2,7 2,3 3,1 3, bron: Activite 2014, GGD Hollands Midden GGD Hollands Midden 2014a tot en met 2014g, JPT regio Rijnland 2014, JPT Rijn- en Veenstreek 2014, Kwadraad 2014a tot en met p Figuur 1 laat de ontwikkeling zien in het totaalgebruik van pedagogische hulp uit de basisset. Het gebruik van pedagogische hulp is in Holland Rijnland tussen 2012 en 2013 toegenomen. In 2013 maken per 100 jeugdigen 3,5 gebruik van pedagogische hulp. Noordwijkerhout, Leiden en Hillegom hebben in 2013 relatief het hoogste gebruik in de regio, Voorschoten het laagste. Het gebruik per 100 jeugdigen in Holland Rijnland in 2013 is vergelijkbaar met de andere regio s van Zuid- Holland (gemiddeld 3,8). In 2012 lag het gebruik lager dan in de andere regio s. Het gebruik in Holland Rijnland is relatief het hoogst in de Leidse regio (4,2 per 100 jeugdigen) en het laagst in de Duin- en Bollenstreek (2,9 per 100 jeugdigen). De toename in het gebruik van pedagogische hulp komt vooral door een stijgend gebruik van het SMW PO en VO en het JPT/JPP. Ook zijn in in tegenstelling tot voorgaande jaren - weer gegevens van Stevig Ouderschap beschikbaar. Bij ReSet is het gebruik beperkt tot het eerste halfjaar van 2013 in verband met de afbouw van provinciale subsidie. Alleen bij het AMW is een daling te zien van vragen over de opvoeding. 2

3 Minder opvoedproblematiek bij het AMW Het AMW biedt kortdurende hulp aan mensen met psychosociale problemen, bijvoorbeeld rond opvoeding. Het AMW wordt in Holland Rijnland aangeboden door Kwadraad. Sinds 2011 is het aantal vragen over opvoeding bij het AMW gedaald met 19% (tabel 1). De daling is het sterkst tussen 2011 en Vooral in Leiden is het aantal sterk gedaald. Tabel 1 Aantal afgesloten casussen bij het AMW met problematiek opvoeding in Holland Rijnland , per subregio en gemeente gemeente aantal 2011 aantal 2012 aantal 2013 aantal 2013 per jarigen index 2013 tov hillegom ,3 156 katwijk ,6 126 lisse noordwijk ,8 80 noordwijkerhout ,9 23 teylingen ,4 56 totaal duin- en bollenstreek ,0 84 kaag en braassem leiden ,4 49 leiderdorp ,8 94 oegstgeest ,1 122 voorschoten ,4 75 zoeterwoude ,7 120 totaal leidse regio ,9 67 alphen aan den rijn ,1 99 nieuwkoop ,5 124 totaal rijnstreek ,4 104 totaal holland rijnland , De index geeft de verhouding weer tussen het aantal afgesloten casussen in 2013 ten opzichte van het aantal in krijgt een index van 100. Een index in 2013 lager dan 100 betekent dat er minder casussen met problematiek opvoeding zijn, een index hoger dan 100 betekent dat er meer zijn dan in bron: Kwadraad 2014a tot en met 2014m, ris-zh.nl: Aantal dossiers bij het Algemeen Maatschappelijk Werk met eerste problematiek relatie ouder-kind of opvoeding in Zuid-Holland Het aantal casussen bij het AMW per jeugdigen is vergelijkbaar met heel Zuid- Holland: 2,7. Per gemeente verschilt dit (tabel 1). Echtscheidingsproblematiek komt veel voor bij het AMW. Dat kunnen vechtscheidingen zijn, maar ook niet lopende omgangsregelingen. Relatiebeëindiging met bijkomende problemen zoals huisvesting, omgangsregeling, opvoedproblemen en financiën is een van de meest voorkomende problemen bij het AMW in alle gemeenten (Kwadraad 2014b tot en met m). 3

4 Lokale verschillen in gebruik Opvoedadviespunt Het Opvoedadviespunt 4 informeert, adviseert en begeleidt ouders van kinderen en jongeren kortdurend bij vragen en problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Het Opvoedadviespunt wordt in Holland Rijnland uitgevoerd door Kwadraad en de GGD Hollands Midden. 200 Figuur 2 Aantal gebruikers van het Opvoedadviespunt in Holland Rijnland , per gemeente bron: GGD Hollands Midden 2014a tot en met 2014g, Kwadraad 2014d, e, h, i, j, l, m, ris-zh.nl: Aantal gebruikers van spreekuren opvoedbureau in Zuid-Holland In 2013 maakten 662 ouders in Holland Rijnland gebruik van het Opvoedadviespunt, ongeveer evenveel als in Over de hele periode is het gebruik met 30% gedaald. Dat geldt voor bijna alle gemeenten, met uitzondering van Nieuwkoop, Leiden en Kaag en Braassem (figuur 2). Tussen 2012 en 2013 is vooral in Alphen aan den Rijn het gebruik sterk gedaald, maar ligt nog wel boven de gestelde norm 5 (GGD Hollands Midden 2014a). In Holland Rijnland wordt in 2013 nog steeds minder gebruikgemaakt van het Opvoedadviespunt dan gemiddeld in Zuid-Holland: 5,9 tegenover 7,6 gebruikers per jarigen. Dat geldt voor alle subregio s in Holland Rijnland en het sterkst in de Rijnstreek (4,3 per jeugdigen). Het gebruik is het laagst in Voorschoten (2,6) en het hoogst in Leiden (9,6) en Leiderdorp (8,4). In bijna alle gemeenten worden bij het Opvoedadviespunt veel vragen over echtscheiding gesteld. Die vragen gaan onder meer over het maken van een ouderschapsplan, maar ook zijn er vragen tijdens en na de echtscheiding. In toenemende mate zijn er vragen van ouders die niet kunnen scheiden (vanwege de financiën en/of hun huis niet kunnen verkopen), de spanning die dit oproept en de invloed daarvan op het gedrag van kinderen. Ook wordt regelmatig advies gevraagd door ouders in nieuw samengestelde gezinnen (GGD Hollands Midden 2014a tot en met g, Kwadraad 2014d, e, h, i, j, l, n). 4 Dit is de naam van het Opvoedbureau in Holland Rijnland. 5 Deze norm is door JSO vastgesteld voor heel Zuid-Holland. Bij een gemiddelde van 2,5 gesprek per cliënt (op dit moment het provinciale gemiddelde) kan gezegd worden dat bij een spreekuur van 6 uur per week minimaal 32 en maximaal 48 cliënten per jaar bereikt zullen worden. Voor de gemeente Alphen aan den Rijn betekent dit op jaarbasis bij een bezetting van 13 uur per week, minimaal 64 en maximaal 96 ouders. 4

5 Meer leerlingen begeleid door het SMW Het SMW geeft (kortdurende) psychosociale begeleiding aan schoolgaande jeugdigen en/of hun ouders. Daarnaast biedt het SMW ondersteuning aan leerkrachten. Het SMW wordt in Holland Rijnland door Kwadraad uitgevoerd. In 2013 zijn meer basisschoolleerlingen begeleid door het SMW PO dan in Het gaat om basisschoolleerlingen. Ook tussen 2011 en 2012 was al sprake van een toename. In de meeste gemeenten in Holland Rijnland is de toename te zien (figuur 3). Katwijk valt op omdat het gebruik daar sinds 2011 daalt. In Holland Rijnland maakt 1,9% van de 4-12-jarigen gebruik van het SMW PO. Het gebruik is het laagst in de Duin- en Bollenstreek (1,7%) en het hoogst in de Leidse regio (2,1%). In heel Zuid-Holland loopt het gebruik sterk uiteen, van 0,8% op Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard tot 4% in de Drechtsteden. Figuur 3 Aantal door het SMW begeleide leerlingen in het primair onderwijs in Holland Rijnland , per gemeente bron: Kwadraad 2014b tot en met 2014o, ris-zh.nl: Aantal door het Schoolmaatschappelijk Werk begeleide basisschoolleerlingen in Zuid-Holland In het SMW VO fluctueert het aantal begeleide jeugdigen. In 2013 ging het om bijna 800 leerlingen, in 2012 om 670 en in 2011 om circa 750 in de regio. Er is geen goed zicht op het aantal begeleide leerlingen per gemeente, omdat per school geregistreerd wordt en niet naar woonplaats van de leerling. In Holland Rijnland maakt 2,3% van de jarigen gebruik van het SMW VO. In heel Zuid-Holland loopt het gebruik sterk uiteen, van 0,8% in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden tot 6,6 % in de Drechtsteden. Kwadraad signaleert binnen het SMW PO en VO een toename van problemen rond nieuw samengestelde gezinnen. In diverse gemeenten in Holland Rijnland worden - met succes - KIES-groepen (Kinderen In Echtscheiding Situatie) georganiseerd. Binnen het SMW is bij pubers een toename te zien van zelfdodings- en somberheidsgedachten. Verder zijn in 2013 nieuwe overlegstructuren gestart om in de scholen flexibel om te gaan met casuïstiekbesprekingen. De insteek is dat bij elk casusgesprek de ouders aanwezig zijn om zo veel mogelijk de regie bij de ouders neer te leggen (Kwadraad 2014o, p). 5

6 Holland Rijnland hoogste gebruik JPT/JPP Het JPT en het JPP bieden begeleidingstrajecten aan jongeren die in aanraking zijn gekomen met de politie en/of het risico lopen af te glijden naar (meer) crimineel gedrag. Het JPP is actief in de Duin- en Bollenstreek, het JPT in de Rijnstreek en de Leidse regio. Het JPP wordt uitgevoerd door Kwadraad. Het JPT is een samenwerkingsverband tussen politie en Bureau Jeugdzorg. In 2013 zijn 727 jeugdigen aangemeld bij JPT/JPP (figuur 4). Het gebruik van JPT/JPP is tussen 2012 en 2013 met 22% toegenomen. Tussen 2011 en 2012 was er een sterke daling in het gebruik. Alleen in de gemeente Leiden is het gebruik ieder jaar toegenomen. Figuur 4 alphen a/d rijn hillegom kaag en braassem katwijk leiden leiderdorp lisse nieuwkoop noordwijk noordwijkerhout oegstgeest teylingen voorschoten zoeterwoude Aantal aanmeldingen bij JPT/JPP 1 in Holland Rijnland , per gemeente Bij het JPT gaat het om aanmeldingen inclusief 12-, exclusief huiselijk geweld, bij het JPP gaat het om trajecten. Gegevens van het JPP in 2012 zijn niet bekend. bron: JPT regio Rijnland 2014, JPT Rijn- en Veenstreek 2014, Kwadraad 2014d, e, h, i, j, l, ris-zh.nl: Aantal jeugdigen in JPT, JPP, JIT en PJK in Zuid-Holland In Holland Rijnland is het gebruik van JPT/JPP relatief het hoogst van alle regio s in Zuid- Holland. Per jeugdigen zijn 6,7 aangemeld, gemiddeld zijn dit 3,1 in heel Zuid-Holland. Vooral in de Leidse regio en de Rijnstreek is het gebruik hoog. In bijna alle gemeenten ligt het gebruik boven het provinciale gemiddelde. Dat geldt het sterkst voor de gemeenten Leiden (12,3), Alphen aan den Rijn (8,5) en Leiderdorp (7,9). 6

7 Gebruik ReSet tot medio 2013 in kaart ReSet biedt praktische en pedagogische thuisbegeleiding aan gezinnen met een opeenstapeling van pedagogische, psychosociale en/of psychiatrische problemen. De hulp wordt ingezet om instroom in de geïndiceerde jeugdzorg te voorkomen. Voor de hulp is geen indicatie nodig. ReSet wordt in Holland Rijnland uitgevoerd door Activite en Marente. In Holland Rijnland zijn van januari tot juli trajecten ReSet uitgevoerd. De trajecten zijn gefinancierd uit de RAS-middelen 6. Deze zijn per juli stopgezet. Na juli is ReSet voortgezet vanuit het budget om de regio op inhoud, coördinatie en proces ondersteuning te bieden bij de transitie jeugdzorg (Activite 2014). Tabel 2 Aantal begeleide gezinnen in ReSet in Holland Rijnland , per subregio en gemeente gemeente aantal 2011 (jan-dec) aantal 2012 (jan-dec) aantal 2013 (jan-juni) hillegom katwijk lisse noordwijk noordwijkerhout teylingen totaal duin-en bollenstreek kaag en braassem leiden leiderdorp oegstgeest voorschoten zoeterwoude totaal leidse regio alphen aan den rijn nieuwkoop totaal rijnstreek totaal holland rijnland bron: Activite 2014 Cijfers Stevig Ouderschap beschikbaar Stevig Ouderschap is gericht op het signaleren van gezinnen met een verhoogd risico op opvoedingsproblematiek en kindermishandeling direct na de geboorte van het kind. Geselecteerde gezinnen krijgen ondersteuning via huisbezoeken van een jeugdgezondheidszorgverpleegkundige. Stevig Ouderschap wordt uitgevoerd door de GGD Hollands Midden. In 2013 hebben 185 gezinnen in Holland Rijnland deelgenomen aan Stevig Ouderschap (GGD Hollands Midden). De meeste deelnemende gezinnen zijn afkomstig uit Leiden, Katwijk en Alphen aan den Rijn. Een vergelijking met voorgaande jaren is niet mogelijk, omdat de registratie toen niet betrouwbaar was. 6 RAS staat voor Regionale Agenda Samenleving. Dit zijn extra middelen die door de provincie beschikbaar zijn gesteld voor preventieve hulp. 7

8 Lichte toename gebruik Home-Start Home-Start biedt met vrijwilligers praktische hulp in gezinnen met kinderen onder de 6 jaar. Home-Start wordt uitgevoerd door Humanitas. In 2013 zijn 104 gezinnen ondersteund (figuur 5). Dat zijn er meer dan in de jaren daarvoor. Dat komt vooral door de toename in de Duin- en Bollenstreek. Figuur 5 Aantal begeleide gezinnen Home Start in Holland Rijnland , per subregio alphen a/d rijn duin- en bollenstreek leidse regio rijnstreek bron: Humanitas 2012a tot en met 2014 d Afbouw RAS-middelen De RAS-middelen vanuit de provincie zijn tot juli 2013 in Holland Rijnland ingezet voor de volgende vormen van pedagogische hulp: ReSet; Schoolmaatschappelijk werk in het PO (Jeugd Maatschappelijk Werk); Schoolmaatschappelijk werk in het VO (zorg aan leerlingen op het VO); Positief Opvoeden/Triple P niveau 3: hier hebben 52 gezinnen gebruik van gemaakt. Na juli zijn de RAS-middelen stopgezet en zijn de meeste projecten overgedragen aan gemeenten (Holland Rijnland 2014). Conclusies In tegenstelling tot 2012 is het gebruik van pedagogische hulp in 2013 toegenomen. Het gebruik is vergelijkbaar met de andere regio s in Zuid-Holland. Dat geldt vooral in de Leidse regio, in de Duin- en Bollenstreek en de Rijnstreek ligt het gebruik iets onder het provinciale gemiddelde. Om na te gaan of een sterk pedagogisch hulpaanbod leidt tot minder instroom in de zwaardere zorg is ook gekeken naar de jeugdzorg. In dezelfde periode dat het gebruik van pedagogische hulp toeneemt, stabiliseert het aantal (geaccepteerde) aanmeldingen bij Bureau Jeugdzorg. De instroom in de jeugdzorg - dat wil zeggen het aantal eerste indicatiebesluiten - is vergelijkbaar met heel Zuid-Holland (Nagel et al 2014b). Een aandachtspunt voor 2013 was de continuïteit van het aanbod gefinancierd vanuit provinciale RAS-middelen. De regio heeft ervoor gekozen om de meeste projecten die in 2013 gefinancierd zijn uit de RAS-gelden onder te brengen bij de gemeenten. Problemen rond echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen worden als groeiend probleem gesignaleerd bij zowel AMW, SMW als het Opvoedadviespunt in Holland Rijnland. In de regio stijgt het aantal jeugdigen betrokken bij een echtscheiding en het aantal jeugdigen dat in eenouderhuishoudens opgroeit ook licht (Nagel et al 2014a). 8

9 Literatuur Activite. Brief Verantwoording ReSet eerste half jaar Leiderdorp: Activite, GGD Hollands Midden. Jaarverslag 2013 CJG Opvoedadviespunt Gemeente Alphen aan den Rijn. Leiden: GGD Hollands Midden, 2014a. GGD Hollands Midden. Jaarverslag 2013 CJG Opvoedadviespunt Gemeente Kaag en Braassem. Leiden: GGD Hollands Midden, 2014b. GGD Hollands Midden. Jaarverslag 2013 CJG Opvoedadviespunt Gemeente Leiden. Leiden: GGD Hollands Midden, 2014c. GGD Hollands Midden. Jaarverslag 2013 CJG Opvoedadviespunt Gemeente Leiderdorp. Leiden: GGD Hollands Midden, 2014d. GGD Hollands Midden. Jaarverslag 2013 CJG Opvoedadviespunt Gemeente Nieuwkoop. Leiden: GGD Hollands Midden, 2014e. GGD Hollands Midden. Jaarverslag 2013 CJG Opvoedadviespunt Gemeente Rijnwoude. Leiden: GGD Hollands Midden, 2014f. GGD Hollands Midden. Jaarverslag 2013 CJG Opvoedadviespunt Gemeente Zoeterwoude. Leiden: GGD Hollands Midden, 2014g. Holland Rijnland. Brief: Definitieve aanvraag tot vaststelling projectsubsidie 2013 Afbouw RAS. Leiden: Holland Rijnland, 30 juni Houben JMJ, Jacobs ME (eindredactie). Regioverkenning 2014 Holland Rijnland. Den Haag: Tympaan Instituut, Humanitas. Home-Start Alphen aan den Rijn Den Haag: Humanitas District Zuidwest, 2014a. Humanitas. Home-Start Duin- en Bollenstreek Den Haag: Humanitas District Zuidwest, 2014b. Humanitas. Home-Start Leidse regio Den Haag: Humanitas District Zuidwest, 2014c. Humanitas. Home-Start Rijnstreek Den Haag: Humanitas District Zuidwest, 2014d. Jeugd Preventie Team (JPT) regio Rijnland. Jaarverslag Leiden: JPT regio Rijnland, Jeugd Preventie Team (JPT) Rijn- en Veenstreek. Jaarverslag Alphen aan den Rijn: JPT Rijn- en Veenstreek, Kwadraad opvoedingsproblematiek uitgesplitst per werksoort. Gouda: Kwadraad, 2014a. Kwadraad. Alphen aan den Rijn. Financiële en inhoudelijke verantwoording Gouda: Kwadraad, 2014b. Kwadraad. Boskoop. Financiële en inhoudelijke verantwoording Gouda: Kwadraad, 2014c. Kwadraad. Hillegom. Financiële en inhoudelijke verantwoording Gouda: Kwadraad, 2014d. Kwadraad. Katwijk. Financiële en inhoudelijke verantwoording Gouda: Kwadraad, 2014e. Kwadraad. Leiden. Financiële en inhoudelijke verantwoording Gouda: Kwadraad, 2014f. Kwadraad. Leiderdorp. Financiële en inhoudelijke verantwoording Gouda: Kwadraad, 2014g. Kwadraad. Gemeente Lisse. Financiële en inhoudelijke verantwoording Gouda: Kwadraad, 2014h. Kwadraad. Gemeente Noordwijk. Financiële en inhoudelijke verantwoording Gouda: Kwadraad, 2014i. Kwadraad. Gemeente Noordwijkerhout. Financiële en inhoudelijke verantwoording Gouda: Kwadraad, 2014j. Kwadraad. Gemeente Oegstgeest. Financiële en inhoudelijke verantwoording Gouda: Kwadraad, 2014k. Kwadraad. Gemeente Teylingen. Financiële en inhoudelijke verantwoording Gouda: Kwadraad, 2014l. Kwadraad. Gemeente Voorschoten. Financiële en inhoudelijke verantwoording Gouda: Kwadraad, 2014m. Kwadraad. Gemeente Zoeterwoude. Financiële en inhoudelijke verantwoording Gouda: Kwadraad, 2014n. Kwadraad. Holland Rijnland. Financiële en inhoudelijke verantwoording Schoolmaatschappelijk werk PO. Verantwoording Gouda: Kwadraad, 2014o. Kwadraad. Holland Rijnland. Financiële en inhoudelijke verantwoording Schoolmaatschappelijk werk VO. Verantwoording Gouda: Kwadraad, 2014p. Kwadraad. Financiële en inhoudelijke verantwoording 2013 Passend Onderwijs VO. Gouda: Kwadraad, 2014q. Nagel K, Essen AM van, Nienhuis T, Jacobs ME. Jeugdigen in Holland Rijnland. Den Haag: Tympaan Instituut, 2014a. Nagel K, Essen AM van, Nienhuis T, Jacobs ME. Jeugdzorg in Holland Rijnland. Den Haag: Tympaan Instituut, 2014b. 9

10 Website ris-zh.nl Regionaal Informatiesysteem Samenleving Overige bronnen GGD Hollands Midden (excelbestand) Colofon maart T. Nienhuis, A.M. van Essen Tympaan Instituut Dit is een gratis uitgave van het Tympaan Instituut en is onder vermelding van 0682 te bestellen bij het Tympaan Instituut. 10

Factsheet pedagogische hulp in Haaglanden 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid?

Factsheet pedagogische hulp in Haaglanden 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Factsheet pedagogische hulp in Haaglanden 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Inleiding Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 is er veel veranderd in het jeugdbeleid van gemeenten.

Nadere informatie

Factsheet pedagogische hulp in de stadsregio Rotterdam 1 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid?

Factsheet pedagogische hulp in de stadsregio Rotterdam 1 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Factsheet pedagogische hulp in de stadsregio Rotterdam 1 213: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Inleiding Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 215 is er veel veranderd in het jeugdbeleid van

Nadere informatie

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek ketenzorg dementie ketenzorg dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek T (0172) 46 74 70 F (0172) 46 73 84 E meldpuntdementie@rijnland.nl voor inwoners van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiderdorp,

Nadere informatie

Beleidsinformatie Jeugdwet

Beleidsinformatie Jeugdwet Beleidsinformatie Jeugdwet Inleiding Sinds de Jeugdwet op 1 januari 2015 in werking is getreden, zijn gemeenten verantwoordelijk voor het hele jeugdveld. Daarom is het belangrijk dat zij beschikken over

Nadere informatie

: 8 augustus 2011 : DU11.168/ST/ms : Rapportage Inzet Maatschappelijk Werk Jeugd 1 e halfjaar 2010 : S. Tolman/1. van Weezei : 1

: 8 augustus 2011 : DU11.168/ST/ms : Rapportage Inzet Maatschappelijk Werk Jeugd 1 e halfjaar 2010 : S. Tolman/1. van Weezei : 1 opstap naar een beter bestaan Kwadraad --"'9 AUG, 20 Maatschappelijke Dienstverlening Aan het dagelijks bestuur van Holland Rijn land Postbus 558 2300 AN Leiden Post- en bezoekadres: Van Bleyswijckstraat

Nadere informatie

Factsheet jeugdigen in Holland Rijnland

Factsheet jeugdigen in Holland Rijnland Factsheet jeugdigen in Holland Rijnland Inleiding Gemeenten en regio s zijn op dit moment druk bezig met de beleidsvorming rond de transitie jeugdzorg. De hele jeugdzorg valt in 2015 onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen

Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen Stellers Eigenaar Zaaknummer : M.P.C. van Hal : Bestuurszaken Z/16/015870 Maart 2016 WETTELIJK REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN (ART. 27 WGR) Nr.

Nadere informatie

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013 Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013 Het aantal energie afsluitingen neemt de laatste jaren toe. Dreigende energie afsluitingen zijn een signaal van problematische schulden en multiproblematiek.

Nadere informatie

Wonen met Zorg in de anticipeerregio s

Wonen met Zorg in de anticipeerregio s Wonen met Zorg in de anticipeerregio s Inleiding In de komende decennia zal de bevolkingssamenstelling veranderen en zal het aandeel ouderen in de bevolking toenemen. Indien nu al bekend is hoeveel ouderen

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Wij hopen het advies met u te bespreken op onze vergadering van 2 juni 2017 om 10:00 uur in het gemeentehuis van Leiderdorp.

Wij hopen het advies met u te bespreken op onze vergadering van 2 juni 2017 om 10:00 uur in het gemeentehuis van Leiderdorp. Voorzittersoverleg Adviesraden Sociaal Domein Leidse Regio en Katwijk Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude Holland Rijnland Postbus 558 2300 AN Leiden Tav

Nadere informatie

Factsheet jeugdigen in Midden-Holland

Factsheet jeugdigen in Midden-Holland Factsheet jeugdigen in Midden-Holland Inleiding Gemeenten en regio s zijn op dit moment druk bezig met de beleidsvorming rond de transitie jeugdzorg. De hele jeugdzorg valt in 2015 onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014

Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014 Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014 Het Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden richt zich voor het realiseren van een integrale aanpak op de samenwerkingspartners in de zorg,

Nadere informatie

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Holland Rijnland Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Onze opdracht Strategische keuze niveau van samenwerking bij de nieuwe taken in de Wmo Begeleiding (groep en individueel) Persoonlijke

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

Eenheid Den Haag. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Den Haag. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Den Haag Reactietijden politie Eenheid Den Haag Alphen aan den Rijn Bodegraven-Reeuwijk Delft Gouda Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Krimpenerwaard Leiden Leiderdorp Leidschendam-Voorburg Lisse

Nadere informatie

Geacht college, geachte raad,

Geacht college, geachte raad, In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Leiden: 26 november 2013 Contact:

Nadere informatie

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst DEELNEMERSBROCHURE algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst Een initiatief van: Libertas Leiden Rivierduinen ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland Valent Z u i d - H o l l a n d N o o

Nadere informatie

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Inleiding Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 1 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten

Nadere informatie

Kantorenvoorraad in Holland Rijnland

Kantorenvoorraad in Holland Rijnland Feitenblad Kantoren 5 Holland Rijnland Inleiding Sinds vijf jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 215 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

1. Onderwerp Ontwikkeling virtueel CJG voor professionals Zuid-Holland Noord 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Ontwikkeling virtueel CJG voor professionals Zuid-Holland Noord 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

1. Onderwerp Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2014 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2014 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Holland Rijnland De heer D. Toet Schuttersveld 9 2316 XG LEIDEN. Geachte heer Toet,

Samenwerkingsverband Holland Rijnland De heer D. Toet Schuttersveld 9 2316 XG LEIDEN. Geachte heer Toet, Samenwerkingsverband Holland Rijnland De heer D. Toet Schuttersveld 9 2316 XG LEIDEN kenmerk i30/3so/tn/jb contact M.E.jacobs nummer 070 3371000 e-mail info@tympaan.nl datum 4 augustus 2011 onderwerp 'Monitor

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale telefonische bereikbaarheid Centra Jeugd en Gezin 2. Rol van het

1. Onderwerp Regionale telefonische bereikbaarheid Centra Jeugd en Gezin 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Bijlage: 3 Onderwerp: Opschorting uitvoering Ouderbijdrage Jeugdwet (OBJW) 2015 en gevolgen voor ouders

Bijlage: 3 Onderwerp: Opschorting uitvoering Ouderbijdrage Jeugdwet (OBJW) 2015 en gevolgen voor ouders In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale afspraken Anonieme hulp op afstand/ telefonische hulpdienst 2. Rol van het

1. Onderwerp Regionale afspraken Anonieme hulp op afstand/ telefonische hulpdienst 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

1. Onderwerp Nadere contractering Jeugdhulp 2015

1. Onderwerp Nadere contractering Jeugdhulp 2015 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland 2016, kwartaal 1 - Tympaan Instituut -

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland 2016, kwartaal 1 - Tympaan Instituut - juli 2016 - redactie: A.M. van Essen Tympaan Instituut I Inhoud blz 1 2 3 4 5 Inleiding 1.1 Aanleiding 1 1.2 Veranderingen in de rapportage in vergelijking met 2015 1 1.3 Kwaliteit van het cijfermateriaal

Nadere informatie

Inleiding. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon

Inleiding. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon Feitenblad 217 Inleiding Sinds een aantal jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 217 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties zijn er

Nadere informatie

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN Gemeenschappelijke regelingen gemeente Voorschoten Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Datum: Informerend. 9. Financiële gevolgen Binnen begroting Holland Rijnland Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te weten:

Datum: Informerend. 9. Financiële gevolgen Binnen begroting Holland Rijnland Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te weten: In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Bijlage 2. Inloopfunctie GGZ

Bijlage 2. Inloopfunctie GGZ Bijlage 2 Inloopfunctie GGZ Notitie Inloopfunctie GGZ 2 Inleiding In onze regio zijn diverse s GGZ. Deze worden tot 2015 vanuit de AWBZ gefinancierd. De is bedoeld als laagdrempelige inloop voor mensen

Nadere informatie

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Leerlingenprognose Rijnstreek

Leerlingenprognose Rijnstreek Leerlingenprognose Rijnstreek 2012-2025 Onderzoeksnotitie Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Sil Vrielink & Dik Leering MOOZ Onderzoek & QDelft september 2012 2012 MOOZ Onderzoek in opdracht

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET...

INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET... KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET... 100.000 INWONERS Dee l2 MEE Zuid-Holland Noord biedt ondersteuning bij leven met een beperking in de gemeenten: Alphen aan den Rijn - Delft - Den Haag ('s-gravenhage)

Nadere informatie

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Q1 2015 1 juni 2015

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Q1 2015 1 juni 2015 Kwartaalrapportage Jeugdhulp Q1 2015 1 juni 2015 Opgesteld door : Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Holland Rijnland Status/Versie : Concept Datum : 2 juni 2015 1 SAMENVATTING In

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies

Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten uit de regio Zuid-Holland Noord, te weten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

Holland Rijnland. Monitor Aanpak Kindermishandeling

Holland Rijnland. Monitor Aanpak Kindermishandeling Holland Rijnland Monitor Aanpak Kindermishandeling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

100.000 INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET...

100.000 INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET... IN EEN GEMEENTE MET... 100.000 MEE Zuid-Holland Noord biedt ondersteuning bij leven met een beperking in de gemeenten Alphen aan den Rijn - Delft - Den Haag ('s-gravenhage) - Hillegom - Kaag en Braassem

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Beleidsplan leerplicht 2013-2014. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Efficiencytaak

Oplegvel. 1. Onderwerp Beleidsplan leerplicht 2013-2014. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Efficiencytaak Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

Eindevaluatie proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams en school

Eindevaluatie proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams en school Eindevaluatie proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams en school Voorwoord Nu de transitie jeugdzorg voor de deur staat verandert er veel in het jeugdhulpveld. In Holland Rijnland wordt het huidige Centrum voor

Nadere informatie

Hulp om bij de les te blijven!

Hulp om bij de les te blijven! Gemeentes waar leerlingen gebruik kunnen maken van maatschappelijk werk op scholen in het VO en MBO Alphen aan den Rijn Bergambacht Bodegraven Boskoop Capelle aan den IJssel Delft Gouda Hillegom Kaag en

Nadere informatie

Factsheet jeugdigen in Haaglanden

Factsheet jeugdigen in Haaglanden Factsheet jeugdigen in Haaglanden Inleiding Gemeenten en regio s zijn op dit moment druk bezig met de beleidsvorming rond de transitie jeugdzorg. De hele jeugdzorg valt in 2015 onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care

Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care Inhoud Cijfers en statistieken over de regio ZHN Demografie Begeleiding Dagbesteding Kaders voor inkoop van extramurale

Nadere informatie

Het is de opdracht van de werkgroep vervoer om hier meer kadering aan te geven en om het vervoer goed te regelen, waar dit nog niet het geval is.

Het is de opdracht van de werkgroep vervoer om hier meer kadering aan te geven en om het vervoer goed te regelen, waar dit nog niet het geval is. Notitie Jeugdhulpvervoer Van : Werkgroep Vervoer Jeugdhulp T.b.v. : Pho Maatschappij Doel : Informatief Inleiding Vervoer naar en van de jeugdhulplocatie is een voorwaarde voor de toegankelijkheid van

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0195, d.d. 11 maart 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanschaf en invoering Verwijsindex Risico jongeren BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Akkoord te gaan met het ambtelijke

Nadere informatie

1. Onderwerp Veiligheid en kind, gesloten jeugdhulp. Datum: Informerend

1. Onderwerp Veiligheid en kind, gesloten jeugdhulp. Datum: Informerend In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Telefoonverkeer. In de Leidse Regio, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek en Regio Gouda

Telefoonverkeer. In de Leidse Regio, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek en Regio Gouda Telefoonverkeer In de Leidse Regio, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek en Regio Gouda Colofon Serie Statistiek 2004/08 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postadres

Nadere informatie

Advies aan raad. Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp

Advies aan raad. Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Registratienummer Raad-14-01755 Z-13-12095 Datum raadsvergadering 5 juni 2014 Advies aan raad Agendapunt 6.5 Opgesteld door Trees Warmerdam Bijlagenummer 36/08 Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Advies

Nadere informatie

BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 13 juli 2016

BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 13 juli 2016 BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 13 juli 2016 Aanwezig: Naam Gemeente Naam Gemeente Naam Organisatie F.Q.A. van Trigt Hillegom J.W.M. Pietersen Nieuwkoop H. Gorter (verslag) Holland Rijnland F.M. Schoonderwoerd

Nadere informatie

1. Onderwerp Uitgangspunten voor een nieuwe Sociale Kaart, een gezamenlijke database (socard IV) en een lokaal portal.

1. Onderwerp Uitgangspunten voor een nieuwe Sociale Kaart, een gezamenlijke database (socard IV) en een lokaal portal. In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

(concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015

(concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015 (concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015 Aanwezig: gemeente Alphen aan den Rijn: de heer G.P. van As gemeente Noordwijkerhout:

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, augustus 2017 WW-uitkeringen in Holland Rijnland dalen minder sterk In augustus daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland licht. In de regio

Nadere informatie

Monitor Sociaal Domein. Winnie Valkhoff, adviseur Servicepunt71 / gemeente Leiden Sturen in het sociaal domein

Monitor Sociaal Domein. Winnie Valkhoff, adviseur Servicepunt71 / gemeente Leiden Sturen in het sociaal domein Monitor Sociaal Domein Winnie Valkhoff, adviseur Servicepunt71 / gemeente Leiden Sturen in het sociaal domein 2 2015 Het jaar van de transitie 3 Paradigmashift sturen Monitor Sociaal Domein 1. 2015 Het

Nadere informatie

1. Onderwerp Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf Datum: Informerend

1. Onderwerp Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf Datum: Informerend In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

roe in-situatie Deelnemers Stage Nieuwe Stijl LEIDEN Actieplan jeugdwerkloosheid Jongeren op de Arbeidsmarkt Stageplek Gemeente Alphen aan den Rijn

roe in-situatie Deelnemers Stage Nieuwe Stijl LEIDEN Actieplan jeugdwerkloosheid Jongeren op de Arbeidsmarkt Stageplek Gemeente Alphen aan den Rijn Deelnemers Stage Nieuwe Stijl Stageplek Gemeente Alphen aan den Rijn 'SNS heeft me uit de uitkering gehouden en heeft een einde gemaakt aan het deprimerende bankzitten. Dat het uiteindelijk ook heeft geleid

Nadere informatie

Factsheet jeugdigen in de Drechtsteden

Factsheet jeugdigen in de Drechtsteden Factsheet jeugdigen in de Drechtsteden Inleiding Gemeenten en regio s zijn op dit moment druk bezig met de beleidsvorming rond de transitie jeugdzorg. De hele jeugdzorg valt in 2015 onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

1. Onderwerp Bezwaar- en klachtenafhandeling bij jeugdhulp

1. Onderwerp Bezwaar- en klachtenafhandeling bij jeugdhulp Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

1. Onderwerp OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen

1. Onderwerp OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom

Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom Inleiding Het Regionale Beleidsplan Transitie Jeugdhulp

Nadere informatie

Ingekomen: 1 7 JULI 2013 Afdeling : Kopie : J

Ingekomen: 1 7 JULI 2013 Afdeling : Kopie : J telefoon (088) 308 42 89 fax (088) 308 39 00 datum 12 juli 2013 onzeref FAZ/LvD/371 betreft ontwerpbegrotingswijziging 2013 II bijlage(n) 1 e-mail lvandijk@rdoghm.nl Ingekomen: 1 7 JULI 2013 Afdeling :

Nadere informatie

Monitor Sociaal Domein. Winnie Valkhoff, adviseur Servicepunt71 / gemeente Leiden Sturen in het sociaal domein

Monitor Sociaal Domein. Winnie Valkhoff, adviseur Servicepunt71 / gemeente Leiden Sturen in het sociaal domein Winnie Valkhoff, adviseur Servicepunt71 / gemeente Leiden Sturen in het sociaal domein 2 2015 Het jaar van de transitie 3 Paradigmashift sturen 1. 2015 Het jaar van de transitie 2. Verandering in beeld

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Holland Rijnland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Holland Rijnland ruim 7.400 WW-uitkeringen. Dat zijn zo

Nadere informatie

CJG 2013 in vogelvlucht. CJG Etten-Leur en CJG Zundert Jaarbeeld 2013

CJG 2013 in vogelvlucht. CJG Etten-Leur en CJG Zundert Jaarbeeld 2013 CJG 2013 in vogelvlucht 195 hulptrajecten op locatie 348 hulptrajecten in het onderwijs 53 hulptrajecten in de kinderopvang 8803 bezoeken aan website 260 Facebook-likes 157 Twitter-followers 95 ouders

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland:

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Perceelbeschrijving VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp

Nadere informatie

1. Onderwerp Uitwerking inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Uitwerking inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, Januari 2017 Kleine toename lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland In januari 2017 steeg het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland met 0,9%. Vooral

Nadere informatie

Marktonderzoek bedrijventerreinen regio Leiden

Marktonderzoek bedrijventerreinen regio Leiden Marktonderzoek bedrijventerreinen regio Leiden Pieter van der Heijde februari 2016 Over Bureau Stedelijke Planning Marktonderzoek en advies voor de ruimtelijke inrichting van stad en regio Werken, wonen,

Nadere informatie

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

1. Onderwerp Voorlopige uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland

1. Onderwerp Voorlopige uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Factsheet jeugdigen in de stadsregio Rotterdam

Factsheet jeugdigen in de stadsregio Rotterdam Factsheet jeugdigen in de stadsregio Rotterdam Inleiding Gemeenten en regio s zijn op dit moment druk bezig met de beleidsvorming rond de transitie jeugdzorg. De hele jeugdzorg valt in 2015 onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Begroting Holland Rijnland 2014 HOOFDSTUK 6-85 -

Begroting Holland Rijnland 2014 HOOFDSTUK 6-85 - HOOFDSTUK 6-85 - - 86 - Begroting Holland Rijnland 2014 Overzicht bijdrage gemeenten per regionale taak en plustaak 2014 Inwonertal per 1 januari 2013 (info CBS) prognose 12 maart 2013 Leidse Regio 217.236

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

Waar kan ik vinden hoe groot die reserve is? En er wordt structureel jaarlijks bezuinigd op: - personeel projecten Dat klopt, toch?

Waar kan ik vinden hoe groot die reserve is? En er wordt structureel jaarlijks bezuinigd op: - personeel projecten Dat klopt, toch? Vraag In het begrotingsvoorstel wordt extra iets meer dan 500.000 gevraagd voor incidentele frictie kosten. In de begroting op pagina 8 staat dat frictiekosten ten laste komen van de reserve frictie en

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 20 mei 2015 Gemeente Naam Gemeente Naam Aanwezig: Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Oegstgeest J.J.G.M. Roeffen Alphen aan

Nadere informatie

Gevolgen scheiden van wonen en zorg Goeree-Overflakkee 2013-2025

Gevolgen scheiden van wonen en zorg Goeree-Overflakkee 2013-2025 Gevolgen scheiden van wonen en zorg Goeree-Overflakkee 213-225 Inleiding Als we nu al weten hoeveel ouderen in 225 in een verzorgingshuis wonen, is het mogelijk om hierop te anticiperen. Voor beleidsmakers

Nadere informatie

Passend Onderwijs in de Duin-en Bollenstreek

Passend Onderwijs in de Duin-en Bollenstreek Passend Onderwijs in de Duin-en Bollenstreek Noordwijkerhout, 3 maart 2015 Dick Rasenberg Algemeen directeur SWV 28-12 Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma;

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

De kracht van pedagogisch adviseren

De kracht van pedagogisch adviseren De kracht van pedagogisch adviseren Colofon Uitgever: Datum uitgave: december 2010 Eindredactie: Rieneke de Groot, Monique Albeda & Geeske Hoogenboezem Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda

Nadere informatie

Voorstel tot vereenvoudiging doorberekeningssystematiek BOPZ- en Huisverbod-Online

Voorstel tot vereenvoudiging doorberekeningssystematiek BOPZ- en Huisverbod-Online A.11 Bijlage 1 Voorstel tot vereenvoudiging doorberekeningssystematiek BOPZ- en Huisverbod-Online 28 april 2011 Inleiding In 2005 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden na afstemming

Nadere informatie

Onderwerp Mandatering Holland Rijnland i.v.m. maken afspraken met de Belastingdienst m.b.t. BTW Jeugdzorg - Besluitvormend

Onderwerp Mandatering Holland Rijnland i.v.m. maken afspraken met de Belastingdienst m.b.t. BTW Jeugdzorg - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 januari 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00055 Onderwerp Mandatering Holland Rijnland i.v.m. maken afspraken met de Belastingdienst m.b.t. BTW Jeugdzorg - Besluitvormend

Nadere informatie

Klachtenregeling JGT s Holland Rijnland

Klachtenregeling JGT s Holland Rijnland Klachtenregeling JGT s Holland Rijnland Inhoud Inleiding... 3 Klachtenregeling... 4 Het AKJ... 5 Hoe kan ik klagen?... 6 Een interne, informele klacht kenbaar maken... 6 Een externe, formele klacht indienen....

Nadere informatie

Gebruik van de Regiotaxi

Gebruik van de Regiotaxi Gebruik van de Regiotaxi In het derde kwartaal van 2015 maakten 83.147 passagiers gebruik van de Regiotaxi, op een totaal aantal van 77.717 ritten. 4.839 keer reisde hierbij een gratis begeleider mee,

Nadere informatie

Leges Zuid-Holland 2015. Postzegelplan

Leges Zuid-Holland 2015. Postzegelplan Leges Zuid-Holland 2015 Op basis van legesverordeningen 2015 van 60 gemeenten in Zuid-Holland * verbijzondering: de vijf voormalige gemeenten die vanaf 1 januari 2015 als gemeente Krimpenerwaard verder

Nadere informatie

Iedereen doet mee Visie Jeugdhulp Holland Rijnland

Iedereen doet mee Visie Jeugdhulp Holland Rijnland Iedereen doet mee Visie Jeugdhulp Holland Rijnland Inleiding Hoewel de jeugd in Nederland tot de gelukkigste ter wereld behoort, is er veel kritiek op ons jeugdzorgstelsel. De jeugdzorg is bureaucratisch,

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland april 2009

Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Inleiding Voor u ligt de eerste factsheet jeugdzorg 2009. De factsheet is gebaseerd op de actuele beleidsinformatie afkomstig van Bureau Jeugdzorg Gelderland (t/m vierde

Nadere informatie