Samenvatting en Beschouwing jaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting en Beschouwing 65-94 jaar"

Transcriptie

1 7b GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim personen in de leeftijd van 19 t/m 94 jaar in de regio Zuid-Holland Noord hebben een vragenlijst ontvangen en bijna hebben deze ingevuld teruggestuurd. Factsheets in deze serie: Onderzoeksopzet en respons 2 Lichamelijke gezondheid a jaar b 65-plus 3 Geestelijke gezondheid a jaar b 65 plus jaar a Overgewicht, bewegen b Alcohol en tabak 65-plus c Leefstijl 5 Rondkomen en schulden 6 Wonen 7 Samenvatting, beschouwing a jaar b 65-plus Indeling gemeenteclusters A Leiden B Alphen aan den Rijn C Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten D Alkemade, Jacobswoude, Liemeer, Nieuwkoop, Rijnwoude, Ter Aar, Zoeterwoude G Katwijk, Noordwijk H Hillegom, Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen Colofon auteurs Hanneke Tielen Annika Olofsen Ellen Paap Irma Paaijmans Anouk van der Laar bestellen tel: (071) publicatienummer 06021_6 Druk DZB, Leiden maart 2007 Samenvatting en Beschouwing jaar Deze factsheet beschrijft de samenvatting en belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de gezondheidspeiling In de paragrafen 2 t/m 6 worden de resultaten van de verschillende onderwerpen beschreven en zo mogelijk vergeleken met beschikbare gegevens uit andere GGD-regio s. In paragraaf 7 staan de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. In de bijlage staan de verschillen tussen de gemeenteclusters en Zuid-Holland Noord weergegeven. 1 ONDERZOEKSOPZET In 2005 woonden in Zuid-Holland Noord ouderen jaar zelfstandig. In september 2005 hebben ouderen uit deze groep een vragenlijst toegestuurd gekregen, ouderen hebben de vragenlijst teruggestuurd. Dit is 62% van de aangeschreven ouderen en 4,5% van de totale zelfstandig wonende bevolking van jaar in de regio Zuid-Holland Noord. De achttien gemeenten van Zuid-Holland Noord zijn samengevoegd tot zes clusters (zie kantlijn). De clusterindeling is gebaseerd op stedelijkheid, geografische ligging en/of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 2 LICHAMELIJKE GEZONDHEID In tabel 1 is het percentage ouderen te zien dat zijn/haar gezondheid als matig tot slecht ervaart, grote moeite heeft met Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), het afgelopen jaar contact heeft gehad met de huisarts of de thuiszorg, mantelzorg heeft ontvangen of een griepprik heeft gehad. Een kwart van de ouderen in Zuid-Holland Noord ervaart zijn/haar gezondheid als matig tot slecht. Eén op de zeven ouderen heeft grote Tabel 1 Lichamelijke Gezondheid Ervaren gezondheid matig/slecht of meer chronische aandoeningen vastgesteld door arts Grote moeite/hulp nodig bij ADL Contact met huisarts in afgelopen twaalf maanden Contact met thuiszorg in afgelopen twaalf maanden Mantelzorg ontvangen in afgelopen twaalf maanden Griepprik

2 moeite met ADL. Dit komt omdat veel ouderen lijden aan chronische aandoeningen. Ruim 80 procent van de ouderen uit de oudste leeftijdsgroep heeft één of meerdere chronische ziekten of aandoeningen. De meest voorkomende chronische aandoeningen zijn aandoeningen aan het bewegingsapparaat (40%) en een hoge bloeddruk (32%). Ruim 8 van de 10 ouderen hebben het afgelopen jaar contact gehad met de huisarts. Het percentage ouderen dat thuiszorg ontvangt is ongeveer gelijk aan het percentage dat mantelzorg krijgt. Dit zijn voor een deel overlappende groepen. De thuiszorg vult de mantelzorg vaak aan daar waar mantelzorg ondersteuning nodig heeft of ontbreekt. Een kwart van de mantelzorggevers (13% van de ouderen) voelt zich hierdoor belast en heeft behoefte aan ondersteuning. Driekwart van de ouderen heeft het afgelopen jaar de griepprik gehad. Alle percentages lopen op met de leeftijd. De percentages zijn bovendien voor vrouwen hoger dan voor mannen. Dit komt voor een deel omdat vrouwen ouder worden dan mannen en gezondheidsklachten toenemen met de leeftijd. Ouderen met alleen lager onderwijs ervaren hun gezondheid vaker als matig tot slecht, hebben vaker een chronische aandoening en hebben vaker grote moeite met ADL. Zij ontvangen minder vaak mantelzorg dan hoger opgeleide ouderen. Ouderen die moeite hebben met rondkomen ervaren hun gezondheid vaker matig tot slecht en hebben vaker grote moeite met ADL. Ouderen die zowel lichamelijk beperkt zijn, als alleen wonen en moeite hebben met rondkomen vormen een risicogroep. Deze ouderen worden zeer kwetsbaar genoemd. Deze groep beoordeelt hun gezondheid tevens minder goed, heeft vaker grote moeite met ADL en ontvangt vaker mantelzorg. De groep zeer kwetsbare ouderen behelst 3% van alle zelfstandig wonende ouderen en bestaat vooral uit vrouwen en ouderen van jaar. Slechts de helft van deze groep heeft contact met de thuiszorg en eenderde ontvangt mantelzorg. Vergelijking met jarigen In tabel 2 is te zien dat het percentage respondenten dat zijn of haar gezondheid matig tot slecht beoordeelt, het percentage dat lijdt aan een chronische aandoening (door een arts vastgesteld) en het percentage dat contact heeft gehad met de huisarts, sterk toeneemt met de leeftijd. Vergelijking met Noord-Brabant/Zeeland In Zuid-Holland Noord beoordelen ouderen hun gezondheid minder vaak matig tot slecht dan in de Tabel 2 Lichamelijke gezondheid jarigen Leeftijdscategorie ZHN % Ervaren gezondheid matig/slecht Chron. aandoening Contact met huisarts in afgelopen twaalf maanden Tabel 3 regio s Noord-Brabant/Zeeland (25% versus 28%). Wel geven ouderen in Zuid-Holland Noord vaker aan een door een arts vastgestelde chronische aandoening te hebben (74% versus 69%). In Zuid-Holland Noord geven ouderen minder vaak aan contact te hebben gehad met de thuiszorg dan in Noord-Brabant/Zeeland (16% versus 21%). De groepen die mantelzorg ontvangen zijn voor beide regio s even groot. Echter, in Zuid-Holland Noord hebben veel minder ouderen in de afgelopen twee maanden contact gehad met de huisarts dan de ouderen in Noord-Brabant/Zeeland (32% versus 55%). 3 GEESTELIJKE GEZONDHEID In tabel 3 is te zien welk percentage ouderen een hoog risico op een angststoornis of depressie heeft, ernstig eenzaam is of het afgelopen jaar contact heeft gehad met de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of het maatschappelijk werk (MW). Hoog risico op angststoornis of depressie Geestelijke gezondheid 4,0 3,0 5,5 1,8 5,8 Ernstig eenzaam 7,1 6,0 8,8 4,1 9,7 Contact met de GGZ of MW in afgelopen 12 maanden 4,5 3,4 5,9 3,0 5,7 ZHN = Zuid-Holland Noord, vetgedrukt = significant verschil met ZHN Alle percentages in tabel 3 nemen toe met de leeftijd. Bovendien zijn de percentages voor vrouwen hoger dan mannen. Dit heeft gedeeltelijk te maken met het feit dat vrouwen gemiddeld ouder worden en daarom vaker verweduwd zijn dan mannen. Van de ouderen die een hoog risico op een angststoornis of depressie hebben, heeft 17% het afgelopen jaar contact gehad met de GGZ en/of MW; 20% van de ernstig eenzame ouderen heeft contact gehad met de GGZ en/of MW; tweederde bezocht de huisarts in de laatste twee maanden. Van de 2790 respondenten geven 20 ouderen aan 2

3 het afgelopen jaar slachtoffer van huiselijk geweld te zijn geweest. Gescheiden of verweduwde ouderen, ouderen die moeite hebben met rondkomen en ouderen met een beperking hebben vaker een hoog risico op een angststoornis of depressie en zijn vaker ernstig eenzaam. De groep zeer kwetsbare ouderen (zowel lichamelijk beperkt als alleenstaand en moeite met rondkomen) vormt wederom een risicogroep omdat het percentage met een hoog risico op een angststoornis of depressie in deze groep 3-5 keer zo hoog ligt als het gemiddelde in Zuid-Holland Noord. Achttien procent van deze kwetsbare depressieve ouderen heeft contact gehad met de geestelijke gezondheidszorg of het maatschappelijk werk. Vergelijking met jarigen Mannen van 65+ hebben minder vaak een hoog risico voor angststoornis of depressie dan mannen van jaar (1,7% versus 3,8%). Voor vrouwen is het percentage met een hoog risico vergelijkbaar voor beide leeftijdsgroepen (5,8% en 4,9%). Het contact met de GGZ en/of MW is onder ouderen ongeveer de helft minder dan onder volwassenen tot 65 jaar (4,5% versus 8,0%). Vergelijking met Zuid-Hollandse Eilanden en Noord- Brabant/Zeeland De GGD Zuid-Hollandse Eilanden heeft vergelijkbaar onderzoek gedaan naar angst en depressie onder ouderen. Het percentage ouderen met een hoog risico op een angststoornis of depressie is op de Zuid-Hollandse Eilanden 4,5% tegenover 4,0% in Zuid-Holland Noord. Het percentage ernstig eenzame ouderen is voor zowel Noord-Brabant/ Zeeland als voor Zuid- Holland Noord ongeveer 7%. In Zuid-Holland Noord heeft een lager percentage ouderen (4,5%) contact gehad met de GGZ of Maatschappelijk werk dan ouderen in Noord- Brabant/Zeeland (7%). 4 LEEFSTIJL In tabel 4 is te zien welk percentage ouderen (zeer) excessief drinkt 1 of rookt, welk percentage voldoet aan de norm voor Gezond bewegen 2 of één of meerdere belemmeringen heeft om te wandelen of te fietsen. Tabel 4 Leefstijl Driekwart van de 65-plussers drinkt (wel eens) alcoholhoudende dranken. Gemiddeld drinkt men 11 glazen per week. Wat betreft het rook- en excessief drinkgedrag scoren mannen hoger dan vrouwen. Mannen voldoen wel vaker aan de norm Gezond Bewegen en hebben minder vaak een belemmering om te fietsen of te wandelen. Wanneer de leeftijd toeneemt, drinken en roken zowel mannen als vrouwen minder. Het is logisch dat uit de hoogste leeftijdsgroep minder ouderen voldoen aan de norm Gezond Bewegen en zij vaker last hebben van een belemmering om te wandelen of te fietsen. Ongeveer de helft van de respondenten vindt zelf dat hij/zij genoeg beweging krijgt. Van de ouderen heeft 48% één of meer belemmeringen om te fietsen/wandelen. Deze belemmeringen kunnen praktisch (afstand te groot of auto/ov sneller), gevoelsmatig (bang om te vallen, niet alleen willen gaan) of lichamelijk (beperking) van aard zijn. Van degenen die beperkt zijn in het uitvoeren van de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) kan 34% niet (goed) lopen en 38% kan niet fietsen. Rokers drinken meer dan niet rokers: 18% van de rokers drinkt excessief terwijl dit 7% is voor de nietrokers. Gehuwden en ouderen zonder chronische aandoeningen of beperkingen drinken vaker (zeer) excessief. Alleenstaanden, ouderen met alleen lager onderwijs en ouderen die moeite hebben met rondkomen roken vaker dan de andere groepen. Ongeveer een kwart (23%) van de ouderen is inactief (bewegen minder dan een half uur per week). Twee keer zoveel vrouwen zijn inactief als mannen. Ouderen met een hogere opleiding voldoen vaker aan de norm Gezond Bewegen dan ouderen met alleen lager onderwijs. Drinkt (zeer) excessief Rookt Voldoet aan de norm Gezond Bewegen Heeft één of meer belemmeringen om te fietsen/wandelen 1 excessief drinken is gedefinieerd als: in één week op vijf dagen ten minste vier glazen alcohol drinken of op drie dagen tenminste zes glazen; zeer excessief is op vijf dagen per week ten minste zes glazen per dag (standaard Garretsen). 2 norm voor Gezond bewegen: op vijf dagen in de week tenminste een half uur matig intensief bewegen. 3

4 Vergelijking met jarigen In tabel 5 is te zien dat het percentage respondenten dat excessief drinkt en het percentage dat rookt afneemt met de leeftijd. Het percentage dat voldoet aan de norm Gezond Bewegen is redelijk stabiel voor volwassenen tot 75 jaar, maar vanaf 75 jaar voldoen aanmerkelijk minder respondenten aan de norm. Tabel 5 Vergelijking met Noord-Brabant/Zeeland Het landelijke percentage ouderen dat rookt (14%) is vergelijkbaar met het percentage rokers in Zuid- Holland Noord (12%). Het percentage ouderen dat excessief drinkt is niet te vergelijken met landelijke cijfers of met Noord-Brabant/ Zeeland. In Noord-Brabant/Zeeland voldoet 59% aan de norm voor Gezond Bewegen in vergelijking met 57% in Zuid-Holland Noord. Net als in Zuid- Holland Noord is dit percentage lager voor vrouwen. 5 RONDKOMEN EN SCHULDEN In tabel 6 is te zien welk percentage ouderen grote moeite heeft met rondkomen, bezuinigt op minimaal 7 van 13 terreinen 3 of risicovolle 4 of problematische 5 schulden heeft. Tabel 6 Leefstijl jarigen Grote moeite met rondkomen Rondkomen en schulden Bezuinigt op minimaal 7 van 13 terreinen Leeftijdscategorie den. Tabel 7 Grote moeite met rondkomen 3,0 3,6 2,2 3,1 2,8 5,9 6,7 4,8 5,8 6,0 Heeft risicovolle of problematische 1,5 1,8 1,1 1,5 1,5 schulden Van de ouderen heeft 13% enige moeite met rondkomen en 3% grote moeite met rondkomen. De jarigen hebben vaker grote moeite met rondkomen en bezuinigen vaker op veel terreinen dan de jarigen. Een kwart van de ouderen bezuinigt op vakanties, 22% op krant en tijdschriften en een vijfde op kleding. Zeven procent bezuinigt op uitgaan. Het percentage ouderen met een risicovolle of problematische schuld is 1,5%. Er zijn geen verschillen tussen mannen en vrouwen. Van de ouderen met een risicovolle of problematische schuld heeft 21% hulp gezocht. Ouderen die moeite hebben met rondkomen of een problematische schuld hebben, beoordelen hun eigen gezondheid vaker matig tot slecht. Lager opgeleiden hebben vaker grote moeite met rondkomen en bezuinigen vaker op meerdere terreinen dan hoger opgeleiden. Allochtone ouderen hebben ten opzichte van autochtonen vaker risicovolle of problematische schulden. Ouderen met een lichamelijke beperking hebben vaker grote moeite met rondkomen, bezuinigen vaker op veel terreinen en hebben vaker risicovolle of problematische schulden. Rondkomen en schulden jarigen Bezuinigen op 7 van de 13 terreinen Risicovolle of problematische schulden Leeftijdscategorie ZHN % 8,3 6,5 5,7 3,6 2,2 6, ,9 6,7 4,8 9,6 8,7 5,9 4,9 1,8 1,1 5,5 Vergelijking met jarigen In tabel 7 is te zien dat zowel het percentage respondenten dat grote moeite heeft met rondkomen, het percentage dat bezuinigt op tenminste 7 van 13 terreinen, als het percentage dat risicovolle of problematische schulden heeft, afneemt met de leeftijd. NIBUD onderzoek Het NIBUD heeft in 2005 in Leiden, Katwijk en Rijnwoude de financiële situatie van 65-plussers met extra zorgkosten onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat juist ouderen met een modaal inkomen minder geld per maand overhouden dan ouderen met een minimum inkomen. Dit wordt armoedeval genoemd en wordt veroorzaakt door het feit dat ouderen met een modaal inkomen minder aanspraak kunnen maken op allerlei vormen van financiële ondersteuning. 3 7 of meer van de volgende 13 terreinen: auto/openbaar vervoer, vrije tijd/uitgaan, krant/tijdschriften, huis/reparaties, tandarts, andere medische voorzieningen, cadeau/verjaardagen, stookkosten, telefoneren, kleding, voeding, vakantie of andere terreinen. 4 risicovolle schuld: een schuld is risicovol wanneer er meer dan 3 schuldeisers zijn; als een betalingsachterstand 12 maanden of langer heeft geduurd, als de betalingsachterstand groter is dan 1000 euro of als één van de betalingsachterstanden niet binnen 12 maanden opgelost kan worden. 5 problematische schuld: er wordt van een problematische schuld gesproken wanneer er twee of meer van de criteria voor een risicovolle schuld gelden. ZHN % Excessief drinken Roken Voldoet aan norm Gezond Bewegen 4

5 6 WONEN Tabel 8 geeft een overzicht van het percentage ouderen dat een verhuiswens heeft en het percentage dat zich overdag, s avonds of s nachts onveilig voelt. Tabel 9 Sociale veiligheid jarigen Leeftijdscategorie ZHN % Onveilig gevoel overdag 7,6 5,6 7,1 5,6 7,4 6,6 Onveilig gevoel avond/nacht ,5 n en Verhuiswens Een kwart van de ouderen wil binnen twee jaar verhuizen. De verhuiswens neemt af met de leeftijd en is gelijk voor mannen en vrouwen. De belangrijkste reden om te willen verhuizen is dat ouderen een huis zonder trap willen (41%). Ook een huis aangepast aan oudere mensen (36%) en een kleiner huis (25%) zijn belangrijke redenen om te willen verhuizen. Voor 37% van de ouderen met verhuiswens zouden aanpassingen in huis ervoor Tabel 8 Wonen Verhuiswens binnen 2 jaar Onveilig gevoel overdag 6,4 5,6 7,4 5,1 7,5 Onveilig gevoel s avonds of s nachts ZHN = Zuid-Holland Noord, vetgedrukt = significant verschil ZHN jn belangrijke redenen om te willen verhuizen Voor 37% van de kunnen zorgen dat zij in hun huidige woning willen blijven wonen. Ook meer winkels en openbaar vervoer in de buurt (17%) en meer verzorging aan huis (16%) zijn redenen om in de huidige woning te blijven wonen. Van de ouderen met een verhuiswens, wil 29% in ieder geval verhuizen. Risicogroep Ouderen die belemmerd worden door een chronische aandoening willen vaker verhuizen dan ouderen die geen lichamelijke beperking hebben. Vergelijking met Noord-Brabant/Zeeland Het percentage ouderen dat wil verhuizen is in Zuid-Holland Noord iets hoger dan in Noord- Brabant/Zeeland (24% versus 22%). Sociale veiligheid Het percentage ouderen dat zich s avonds of s nachts onveilig voelt is veel hoger dan het percentage dat zich overdag onveilig voelt. Vrouwen voelen zich op elk tijdstip van de dag vaker onveilig dan mannen. Alleenstaanden, lager opgeleiden, allochtonen en ouderen met een beperking voelen zich onveiliger dan de overige groepen. Ouderen die belemmerd worden door een chronische aandoening voelen zich op elk tijdstip van de dag vaker onveilig dan ouderen zonder beperkingen. Respondenten die zich onveilig voelen, hebben een slechtere ervaren gezondheid dan mensen die zich veilig voelen. Vergelijking met jarigen Het percentage respondenten dat zich overdag onveilig voelt blijft met toenemende leeftijd vrijwel gelijk. Het percentage respondenten dat zich s avonds of s nachts onveilig voelt neemt af met de leeftijd (tabel 9). Vergelijking met Noord-Brabant/Zeeland Het percentage ouderen dat zich overdag onveilig voelt is in Zuid-Holland Noord veel lager (6,4%) dan in Noord-Brabant/ Zeeland (13%). s Avonds en s nachts is het percentage ouderen dat zich onveilig voelt in Noord-Brabant/Zeeland ongeveer gelijk aan Zuid-Holland Noord (17% versus 19%). 7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Sociaal economische gezondheidsverschillen onder ouderen zijn duidelijk aanwezig. Zowel ouderen met een lager opleidingsniveau als ouderen die moeite hebben met rondkomen scoren ongunstig op gezondheid en gezond gedrag. Zij hebben een slechtere ervaren gezondheid, hebben vaker een chronische aandoening, zijn hierdoor vaker lichamelijk beperkt en hebben vaker meer moeite met Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Zij roken meer, bewegen minder en voelen zich vaker onveilig. Zij krijgen minder mantelzorg dan hoger opgeleiden. De zorg en dienstverlening dient meer te worden toegespitst op groepen met een lagere sociaal economische status. De meest voorkomende chronische aandoeningen zijn die aan het bewegingsapparaat. Veertig procent van de ouderen voelt zich lichamelijk beperkt (tweederde van de 75-plussers). Maatregelen om de mobiliteit te bevorderen of service aan huis te geven dienen onderdeel te zijn van interventies die op ouderen zijn gericht. Er is een kleine groep (3%) zeer kwetsbare ouderen waarbij een opeenstapeling van problemen plaats vindt: zij zijn lichamelijk beperkt, wonen alleen en hebben moeite met rondkomen. Het gaat niet alleen om de laagste inkomensgroepen. Tweederde van deze groep krijgt geen mantelzorg en de helft heeft geen contact 5

6 met de thuiszorg. Zij hebben 3-5 keer hoger risico op ernstige eenzaamheid en/of depressie. Acht van de tien kwetsbare depressieve ouderen heeft geen contact met de geestelijke gezondheidszorg of maatschappelijk werk. Het is belangrijk dat deze kwetsbare groep actiever wordt opgespoord en de zorg toegankelijker wordt gemaakt. Risicofactoren voor zowel eenzaamheid als depressie zijn: verlies van de partner, verlies van lichamelijke functies en moeite hebben met rondkomen. Samengaan van eenzaamheid en depressie komt veel voor. Slechts een vijfde deel van de eenzame en/of depressieve ouderen heeft contact gehad met de geestelijke gezondheidszorg of het maatschappelijk werk. Zij komen veel vaker bij de huisarts. Het is belangrijk om de huisarts te betrekken bij het signaleren en verwijzen van eenzaamheid en depressie bij ouderen. Eén op de zes ouderen geeft mantelzorg. Een kwart van hen voelt zich hierdoor overbelast. Gezien de prognose van een toenemende zorgvraag door ouderen is het belangrijk om de ondersteuning van mantelzorgers prioriteit te geven bij het ouderenbeleid. Een kwart van de ouderen wil binnen twee jaar verhuizen. De verhuiswens vermindert met dertig procent als de (omgeving van de) woning zou worden aangepast of meer zorg aan huis zou kunnen worden geregeld. Ruim 6% van de ouderen voelt zich overdag onveilig. Bij het aanbod van activiteiten buitenshuis dient te worden nagegaan in hoeverre onveiligheidsgevoelens een belemmering vormen om deel te nemen. Huiselijk geweld is bijna onzichtbaar. Het is de vraag of de volle omvang ervan met een postenquête kan worden achterhaald. Extra onderzoek naar huiselijk geweld onder ouderen is nodig om de aard en omvang beter in beeld te krijgen. BIJLAGE VERSCHILLEN TUSSEN CLUSTERS EN ZUID- HOLLAND NOORD dus 4 procent punten hoger dan het gemiddelde. Let wel: alleen de verschillen van de belangrijkste items tussen de clusters en Zuid-Holland Noord worden weergegeven. De items die ontbreken kunnen wel degelijk aandacht verdienen, maar wijken in omvang echter niet af van het gemiddelde van Zuid-Holland Noord. Cluster A: Leiden In Leiden ervaren meer ouderen hun gezondheid matig tot slecht en hebben ouderen vaker grote moeite of hulp nodig bij Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) dan gemiddeld in Zuid- Holland Noord. Bovendien heeft een hoger percentage een hoog risico op een angststoornis of depressie en zijn meer ouderen ernstig eenzaam. Ouderen in Leiden roken tevens vaker dan gemiddeld in Zuid-Holland Noord. Tot slot voelen meer ouderen in Leiden zich zowel overdag als s avonds en s nachts onveilig. Er zijn geen items die in deze cluster minder vaak voorkomen. Ervaren gezondheid matig tot slecht Grote moeite/hulp nodig bij ADL Hoog risico angststoornis of depressie Ernstig eenzaam Roken Onveilig gevoel overdag Onveilig gevoel 's nachts 10% -5% 0% 5% 10% Cluster B: Alphen aan den Rijn Ouderen in Alphen aan den Rijn ontvangen minder vaak mantelzorg dan gemiddeld in Zuid-Holland Noord. Minder ouderen drinken (zeer) excessief. Per cluster worden de items weergegeven waarin elk cluster verschilt met Zuid-Holland Noord. In de figuren hieronder geven de balken de verschillen aan ten opzichte van de gemiddelde waarden voor Zuid-Holland Noord. Een percentage boven nul betekent dat de gezondheidsklacht of het gedrag in het cluster vaker voorkomt dan gemiddeld in de regio. Is het percentage onder nul, dan komt het minder vaak voor. Bijvoorbeeld: in Leiden ervaart 29% van de ouderen zijn/haar gezondheid als matig tot slecht, in vergelijking tot 25% gemiddeld in Zuid-Holland Noord. Het percentage in Leiden is Mantelzorg ontvangen Drinkt (zeer) excessief 6

7 Cluster C: Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten Ouderen uit Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten ervaren hun gezondheid minder vaak als matig tot slecht dan gemiddeld in Zuid-Holland Noord. Hiernaast hebben minder ouderen uit deze gemeenten grote moeite met rondkomen. Ervaren gezondheid matig tot slecht Contact met thuiszorg in afgelopen 12 maanden Hoog risico op angststoornis of depressie Ernstig eenzaam Bezuinigt op minimaal 7 van de 13 terreinen Ervaren gezondheid matig tot slecht Grote moeite met rondkomen Cluster D: Ter Aar, Alkemade, Jacobswoude, Liemeer, Nieu Cluster H: Hillegom, Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen Ouderen uit de noordoost Duin- en Bollenstreek verschillen maar op één punt van het gemiddelde in Zuid-Holland Noord. Zij hebben minder vaak grote moeite met rondkomen. Cluster D: Ter Aar, Alkemade, Jacobswoude, Liemeer, Nieuwkoop, Rijnwoude en Zoeterwoude Ouderen uit de kleine gemeenten rondom Alphen aan den Rijn ervaren hun gezondheid minder vaak matig tot slecht dan gemiddeld in Zuid-Holland Noord. Bovendien hebben zij minder vaak grote moeite of hulp nodig bij Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen. Tot slot hebben ouderen uit deze kleine gemeenten in de afgelopen 12 maanden minder vaak contact gehad met zowel de huisarts als met de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of maatschappelijk werk (MW) in vergelijking tot het gemiddelde in Zuid-Holland Noord. Grote moeite met rondkomen Ervaren gezondheid matig tot slecht Grote moeite/hulp nodig bij ADL Contact met huisarts in afgelopen 12 maanden Contact met GGZ of M W in afgelopen 12 maanden Cluster G: Katwijk, Noordwijk In Katwijk en Noordwijk ervaren ouderen hun gezondheid vaker als matig tot slecht dan gemiddeld in Zuid-Holland Noord. Tevens hebben zij de afgelopen 12 maanden meer contact gehad met de thuiszorg. Hiernaast hebben ouderen vaker een hoog risico op een angststoornis of depressie maar zijn er minder ouderen eenzaam dan gemiddeld in Zuid-Holland Noord. Tot slot bezuinigt een groter percentage ouderen op tenminste 7 van de 13 terreinen dan het gemiddelde in Zuid- Holland Noord. 7

8 8

Samenvatting en Beschouwing 19 64 jaar

Samenvatting en Beschouwing 19 64 jaar 7a GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim 10.800 personen in de leeftijd van 19 t/m 94 jaar in de regio Zuid-Holland

Nadere informatie

Ouderen met een verschillende etnische achtergrond verschillen niet of nauwelijks in hun bewegingspatroon.

Ouderen met een verschillende etnische achtergrond verschillen niet of nauwelijks in hun bewegingspatroon. Opleiding, gezin, etniciteit en gezondheid 6-plussers met een hogere opleiding voldoen vaker aan de norm Gezond Bewegen dan degenen met een lagere opleiding (HBO/academici 0; LO ). Ze wandelen en sporten

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid (19-64 jaar)

Lichamelijke gezondheid (19-64 jaar) 2a GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim.0 personen in de leeftijd van t/m 94 in de regio Zuid-Holland Noord hebben

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Kennemerland

Ouderenonderzoek Kennemerland Ouderenonderzoek Kennemerland Een onderzoek naar de gezondheid en het wel bevinden van 65-plussers en hun behoefte aan voor zieningen, zorg en vervoer. Ouderenonderzoek Kennemerland HET ONDERZOEK In het

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn JONGERENPEILING 0 De jongerenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim.00 jongeren in de leeftijd van t/m jaar in

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar)

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) 3a Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) Deze factsheet beschrijft de resultaten van de gezondheidspeiling najaar 2005 van volwassenen tot 65 jaar in Zuid-Holland Noord met betrekking tot de geestelijke

Nadere informatie

Beweging, voeding en. (over)gewicht

Beweging, voeding en. (over)gewicht JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2012

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2012 VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING De volwassenen en ouderenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en leefstijl van inwoners in kaart te brengen. Ongeveer.00 inwoners

Nadere informatie

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2009

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2009 VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 200 De volwassenen- en ouderenpeiling hee als doel om op systema sche wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van inwoners in kaart te brengen. Bijna.0 inwoners in

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 003 e jongerenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim 3.00 jongeren in de leeftijd van t/m in de

Nadere informatie

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010 23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel Resultaten van de ouderenmonitor 2010 2011 Het gaat over het algemeen goed met onze 65-plussers. Zij voelen zich beter dan vijf jaar geleden en de deelname aan sportieve

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Gezondheid Lichamelijke en leefstijl gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal ouderen (65 jaar en ouder) in Haarlemmermeer per 1-1-2013: 19.700 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten ouderen

Nadere informatie

OUDEREN SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN. Seniorenonderzoek 2008 Onderzoek bij zelfstandig wonenden van 65 jaar en ouder. Vitaal.

OUDEREN SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN. Seniorenonderzoek 2008 Onderzoek bij zelfstandig wonenden van 65 jaar en ouder. Vitaal. Ouderen SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN OUDEREN 11 Seniorenonderzoek 2008 Onderzoek bij zelfstandig wonenden van 65 jaar en ouder. De GGD Zuid-Holland West voorziet gemeenten in haar werkgebied van inzicht

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAMELIJKE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 2 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Zuid Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Utrecht Zuid en subwijken

Nadere informatie

Noord gezond en wel?

Noord gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 gezond en wel? Meer dan twee derde van de inwoners van heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011 Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid Raadsrotonde 22 september 2011 Doelstelling Gedachtenwisseling over het ouderenbeleid en de uitvoering daarvan met specifieke aandacht voor volksgezondheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R2403.OOI Inboeknummer oybstoa86r Dossiernummer ysr.qr8 8 januari aoo8 Raads informatiebrief Betreft resultaten Ouderenmonitor Gemeentelijke Gezondheidsdienst 1 Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland 3 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland resultaten van de monitor volwassenen en ouderen 12 13 Gezondheid is belangrijk! Mensen die zich gezond voelen kunnen beter

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Noordwest Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Noordwest en subwijken

Nadere informatie

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek ketenzorg dementie ketenzorg dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek T (0172) 46 74 70 F (0172) 46 73 84 E meldpuntdementie@rijnland.nl voor inwoners van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiderdorp,

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek Eenzaamheid

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Overvecht Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Utrecht Overvecht

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Zuid gezond en wel? Van de inwoners van Zuid heeft 81% een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

de bevolking van Aa en Hunze vergrijst, van 21% nu naar 35% in 2040.

de bevolking van Aa en Hunze vergrijst, van 21% nu naar 35% in 2040. Met deze factsheet biedt de GGD Drenthe u inzicht in de lokale gezondheidssituatie van de inwoners van de gemeente Aa en Hunze. U treft cijfers aan over de gezondheidsspeerpunten en risicogroepen. Hierbij

Nadere informatie

Gezondheidspeiling 2012

Gezondheidspeiling 2012 FACTSHEET Gezondheidspeiling 212 Resultaten van de vierjaarlijkse gezondheidsenquête onder inwoners van 19 jaar en ouder in de regio Gooi en Vechtstreek SAMENVATTING Inwoners van Gooi en Vechtstreek voelen

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek Borger C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren

Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren Een analyse van de gezondheidstoestand van de bevolking geeft zicht op de gezondheidsproblemen die in de regio en gemeente spelen en de groepen waarin die problemen

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers De gezondheid en participatie van Zeeuwse 65-plussers zijn in de afgelopen vijf jaar verbeterd. Ouderen voelen zich minder beperkt door de lichamelijke

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

Welzijn en (gezondheids)zorg

Welzijn en (gezondheids)zorg Hoofdstuk 14 Welzijn en (gezondheids)zorg 14.1 Inleiding Een belangrijke doelgroep voor het welzijns- en zorgbeleid zijn de ouderen. Dit hoofdstuk begint daarom met het in kaart brengen van deze groep

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Verbinden preventie-curatie Presentatie wijkteam 6 februari 2014 Marije Scholtens (GGD Hart voor Brabant), Nicole de Baat (Robuust) Programma 16.00 16.05 welkom en voorstelrondje

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Stadscentrum Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse Voorwoord In

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Zo gezond zijn ouderen in de regio Amstelland en Diemen!

Zo gezond zijn ouderen in de regio Amstelland en Diemen! Zo gezond zijn ouderen in de regio Amstelland en Diemen! Factsheet Gezondheidsmonitor 2010 De GGD Amsterdam heeft in het najaar van 2010 de gezondheidssituatie van de oudere inwoners (65 jaar en ouder)

Nadere informatie

OUDERENONDERZOEK DRENTHE 2002

OUDERENONDERZOEK DRENTHE 2002 OUDERENONDERZOEK DRENTHE 2002 September 2003 OUDERENONDERZOEK DRENTHE 2002 ONDERZOEK NAAR DE GEZONDHEIDSSITUATIE BIJ INWONERS VAN DRENTHE VAN 65 JAAR EN OUDER September 2003 Auteur: N. van Zanden (epidemioloog)

Nadere informatie

Geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid In dit onderdeel wordt ingegaan op de geestelijke gezondheid van ouderen. De onderwerpen die worden aangesneden zijn psychische stoornissen en eenzaamheid. Volgens gegevens uit de Rapportage 2001 van het

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 460 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Gezond ouder worden in Zeeland

Gezond ouder worden in Zeeland Gezond ouder worden in Zeeland Resultaten van de Ouderenmonitor Zeeland 2010 Gezondheid heeft bij ouderen een andere betekenis dan bij jongeren. Preventie en zorg richt zich bij de jongere leeftijdsgroepen

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Wonen, welzijn Lichamelijke en zorg gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM Mantelzorg Op 10 november 2014 is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag voor de 16 e maal georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en

Nadere informatie

Gezondheidspeiling volwassenen 2008. Resultaten van de gezondheidsenquête onder inwoners van 19 tot 65 jaar in de regio Gooi en Vechtstreek

Gezondheidspeiling volwassenen 2008. Resultaten van de gezondheidsenquête onder inwoners van 19 tot 65 jaar in de regio Gooi en Vechtstreek Gezondheidspeiling volwassenen 2008 Resultaten van de gezondheidsenquête onder inwoners van 19 tot 65 jaar in de regio Gooi en Vechtstreek Drs. M.B. van Acker GGD Gooi & Vechtstreek April 2009 Rapport

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2009

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2009 VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 0 De volwassenen- en ouderenpeiling hee als doel om op systema sche wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van inwoners in kaart te brengen. Bijna.0 inwoners in de

Nadere informatie

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII 3 Gezondheid Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren in de samenleving. Fysieke en psychische beperkingen kunnen participatie belemmeren, omgekeerd kan participatie de gezondheid

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Overschie Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Berdi Christiaanse Gea Schouten Voorwoord In dit

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003

Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

1 2 JUNI 2013. Raadsinformatie. Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen:

1 2 JUNI 2013. Raadsinformatie. Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Raadsinformatie Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: 1 2 JUNI 13 Raadsleden Fractieassistenten; Fractiemedewerkers; Raadsinformatie overig tactsheet gezondheidsmonitor MiniFactsheet_Gezondheidsonderzoek_Haarlemmermeer.pdf

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Programma Onderdeel Tijd Presentatie omgevingsanalyse 18.00-18.45 Interactief deel in twee groepen 18.45-19.30 Plenaire terugkoppeling 19.30-19.45 Afsluiting 19.45-20.00

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-021 20 maart 2007 9.30 uur Leefstijl Nederlander niet verbeterd In 2006 zijn Nederlanders niet gezonder gaan leven. Het aandeel volwassen Nederlanders

Nadere informatie

Bewegen en overgewicht in Purmerend

Bewegen en overgewicht in Purmerend Bewegen en overgewicht in Purmerend In opdracht van: Spurd, Marianne Hagenbeuk Uitgevoerd door: Monique van Diest Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2009 Verkrijgbaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Toelichting: In de eerste kolommen staan de cijfers van de gemeente, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. In de kolom "R'land" staat het totaalcijfer

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Noord Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse Voorwoord In dit rapport

Nadere informatie

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert.. Een kwestie van verschil: verschillen in zelfgerapporteerde leefstijl, gezondheid

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 424 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Gezondheid in de Achterhoek

Gezondheid in de Achterhoek Gezondheid in de Achterhoek Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012 mw. A. de Lange Barsukoff, MSc., epidemioloog mw. ir. P. Boluijt, epidemioloog mw. ir. C. Capel, beleidsadviseur mw. dr.

Nadere informatie

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen Arie de Graaf en Suzanne Loozen In 25 telde Nederland 4,2 miljoen personen van 18 jaar of ouder die zonder partner woonden. Eén op de drie volwassenen woont dus niet samen met een partner. Tussen 1995

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Economische en culturele dreiging: wie ervaart dreiging en wie niet?

Economische en culturele dreiging: wie ervaart dreiging en wie niet? Economische en culturele dreiging: wie ervaart dreiging en wie niet? Mariska Hackert, Rik Linssen en Hans Schmeets Van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder gaf in 2010 bijna de helft aan bang

Nadere informatie

MONITOR MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, OGGZ EN VERSLAVINGSZORG ZUID-HOLLAND NOORD 2006

MONITOR MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, OGGZ EN VERSLAVINGSZORG ZUID-HOLLAND NOORD 2006 MONITOR MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, OGGZ EN VERSLAVINGSZORG ZUID-HOLLAND NOORD 2006 Monitor Maatschappelijke Opvang, OGGZ en Verslavingszorg Zuid-Holland Noord 2006 3 Colofon Opdrachtgever: gemeente Leiden

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 FACTSHEET MAART 2014 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 KERNPUNTEN Een kwart (25%) van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar rookt in 2013: 19% rookt dagelijks en 6% niet dagelijks. Het percentage

Nadere informatie

Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel?

Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel? Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel? Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Kernpunten 1. Minder lichamelijke problemen bij homomannen De gezondheidsverschillen

Nadere informatie

Colofon. Datum Mei 2008

Colofon. Datum Mei 2008 Colofon Datum Mei 2008 Auteurs Esther Poort (De Onderzoekerij) Annemarie Venemans (De Onderzoekerij) Resi Cluitmans (GGD) Arie Oosterlee (GGD) Jolanda ten Brinke (GGD) GGD Kennemerland Postbus 5514 2000

Nadere informatie

Huisbezoekproject 75 jarigen

Huisbezoekproject 75 jarigen Huisbezoekproject 75 jarigen IJsselstein Noord 2013 1 Inleiding Dit rapport Huisbezoekproject 75 jarigen in IJsselstein Noord 2013 geeft informatie over de resultaten van de 232 interviews die gehouden

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. herziene versie

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. herziene versie Ouderenonderzoek Drenthe 2007 herziene versie Ouderenonderzoek Drenthe 2007 colofon auteurs: C.A. Bos N. van Zanden N. Campman uitgave: GGD Drenthe, herziene versie, april 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam

Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam Leen Heylen, CELLO, Universiteit Antwerpen Thomas More Kempen Het begrip eenzaamheid Eenzaamheid is een pijnlijke, negatieve ervaring die zijn oorsprong vindt in een

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

55+MONITOR 2008. Gemeente Weert

55+MONITOR 2008. Gemeente Weert 55+MONITOR 2008 Gemeente Weert Juni 2010 Een onderzoek naar de gezondheid en de leefstijl van zelfstandig wonende 55- plussers en het gebruik van en de behoefte aan voorzieningen op het gebied van welzijn

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 478 ouders van ½- tot 12 jaar inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Versie 1, oktober 2013 Bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Noaberkracht Dinkelland Tubbergen In Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wonen 47.279

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2010. Resultaten van de regio Noord-Veluwe

Ouderenmonitor 2010. Resultaten van de regio Noord-Veluwe Ouderenmonitor 2010 Resultaten van de regio Noord-Veluwe Ouderenmonitor 2010 Resultaten van de regio Noord-Veluwe Colofon Uitgave: Kennis- en Expertisecentrum GGD Gelre-IJssel Postbus 51 7300 AB Apeldoorn

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Haaksbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Haaksbergen en de factoren die hierop

Nadere informatie

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Zwart werken in en om huis Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Klaartje Lee-Stemerdink Versie 1 Augustus 2015 1 Dit rapport geeft de resultaten weer van het zomeronderzoek over zwart werken.

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Samenvatting Bijna de helft van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden wel eens informatie gezocht over gezondheid. Het meest wordt informatie gezocht over

Nadere informatie

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Ouderenmonitor 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Colofon Ouderenmonitor 2010 Ons kenmerk: 1715 KW/ML (tweede herziene versie) december 2011 GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor. Maatschappelijke Opvang, OGGZ en Verslavingszorg

Monitor. Maatschappelijke Opvang, OGGZ en Verslavingszorg Monitor Maatschappelijke Opvang, OGGZ en Verslavingszorg Zuid-Holland Noord 2008 INHOUDSOPGAVE 1 Achtergrond en beleidscontext...5 1.1 Inleiding...5 1.2 Landelijke en regionale ontwikkelingen...5 2 Doelgroepen

Nadere informatie