ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS"

Transcriptie

1 ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien de geringe opkomst. Om uur wordt de vergadering voor de tweede keer geopend. De voorzitter deelt het volgende mede: Het afgelopen voetbalseizoen was enerverend. Wij als Algemeen Bestuur leggen nu verantwoording af hoe de vereniging afgelopen seizoen gefunctioneerd heeft. Alle leden zijn door middel van o.a. publicaties op de website van sc t Gooi en in het Gooi-nieuws uitgenodigd tot het bijwonen van deze vergadering. Zowel kritische vragen als instemmen met het gevoerde beleid door het bestuur worden door het bestuur op prijs gesteld. Ook wordt op deze vergadering vast vooruitgeblikt naar het financieel jaar verslag. Het algemeen bestuur heeft het afgelopen seizoen geprobeerd om positieve ontwikkelingen binnen de vereniging te ondersteunen. Communicatie binnen een vereniging is een belangrijk punt waar veel aandacht aan besteed moet worden Er gaan ook wel eens dingen fout maar dan is het zaak niet daarin te verzanden maar oplossingsgericht te denken. Nadat het voetbalbestuur ter ore kwam dat Tim Torsing zijn jaar als trainer van het 1 e elftal niet zou afmaken heeft het voetbalbestuur actie ondernomen en is het tijdig gelukt om Ton van Loon als hoofdtrainer binnen te halen. We zullen er met elkaar aan moeten werken om de voetbaltak voor het komend seizoen een goede invulling te geven op bestuurlijk niveau. Binnen de tennisafdeling is het gelukt om een nieuw dagelijks bestuur samen te stellen. Theo van t Klooster is de voorzitter van het tennisbestuur en de vanuit de voetbaltak bekende Christa Vermeulen is de secretaris van het tennisbestuur. De tafeltennisafdeling functioneert goed. Met de handbalafdeling zijn intensieve gesprekken gevoerd. Ik ben aanwezig geweest bij de jaarvergadering van handbal en tot mijn tevredenheid constateerde ik dat er relatief gezien veel jeugdleden aanwezig waren. Handbal heeft afgelopen seizoen de goede weg ingeslagen en de verwachting is dat deze afdeling zich komend seizoen zal laten vertegenwoordigen in het Algemeen Bestuur. Er is een nieuwe onderhoudscommissie gestart. De activiteitencommissie heeft vorm gekregen en zit vol met plannen. Ook zijn wij verheugd om te melden dat met Gobelinsky een 3-jarig sportcontract is afgesloten. Helaas is de economische crisis niet voorbijgegaan aan onze horeca. Het is duidelijk geworden dat het bestedingsniveau over het algemeen terugloopt en dat er daardoor minder inkomsten zijn binnen gekomen bij de horeca. Natuurlijk vermeld ik de positieve inzet van de vele vrijwilligers die onontbeerlijk is voor een vereniging, die zorgt dat een vereniging kan bestaan en uiteindelijk zijn de vrijwilligers de vereniging. Ik wil alle vrijwilligers bedanken voor hun betrokkenheid en inzet. Wederom hebben we afscheid moeten nemen van personen die ons zijn ontvallen. Ik vraag de vergadering te gaan staan en 1 minuut stilte in acht te nemen voor de volgende personen: Mw. M. van Beek; 1

2 Jan de Blok; Mw. Corrie Distelveld; Ron Lindeman; Mw. J. Nollkämper; Mw. C. de Paepe. 2) MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN De secretaris Evelien Smallenburg deelt het volgende mede: Er zijn afmeldingen van Hans en Ria Swierstra, Johan Beun, John van Leeuwen, Nico Kieft, Willem Massink en Lida Zoetekouw. Hierop aansluitend deelt de voorzitter mede dat Hans en Ria Swierstra vanavond helaas niet aanwezig kunnen zijn. Hans zal maandag geopereerd worden. De voorzitter wenst hem een spoedig herstel toe. De volgende stukken zijn ingekomen: - Verslag van de sponsorcommissie; - Verslag van de horecacommissie; - Verslag van de commissie van beroep; - Afmelding van Julia de Saegher met betrekking tot de financiële commissie. 3) GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE ALV VAN 14 SEPTEMBER 2009 De vergadering keurt de notulen van de ALV d.d. 14 september 2009 goed. 4) GOEDKEURING VAN HET JAARVERSLAG 2009/2010 De vergadering keurt het jaarverslag 2009/2010 goed. 5) BESTUURSVERKIEZING De voorzitter deelt mede dat aftredend en niet herkiesbaar zijn: René Tuinman (vertegenwoordiger voetbal) en Nico Swierstra (penningmeester). Er hebben zich geen kandidaten gesteld om tot het Algemeen Bestuur toe te treden. De voorzitter: Nico treedt af om ruimte te geven aan jonge mensen. Ik was erg blij dat Nico in het bestuur zat toen ik aantrad. Ik heb heel veel kennis opgedaan door de input van Nico. Nico wil tot aan de financiële vergadering nog blijven functioneren om het seizoen goed af te sluiten. Het algemeen bestuur heeft even de tijd om een nieuwe penningmeester binnen te halen. Ik wil Nico hartelijk bedanken voor het vele werk dat hij de afgelopen jaren in de vereniging heeft gestoken. René stopt als voorzitter van de voetbaltak en dus ook als vertegenwoordiger van die voetbaltak in het Algemeen Bestuur. Ook René wil ik alvast bedanken, straks zal er nog officieel afscheid van hem worden genomen. Voorlopig heeft Lida Zoetekouw namens het voetbalbestuur de honneurs waargenomen. 2

3 6) VASTSTELLING COMMISSIES - Horecacommissie Voorzitter (ai): Florentina Hofman Inkoop/Huishoudelijke dienst: Florentina Hofman; Penningmeester: Peter Griffioen; Secretaris: Lia van der Laan Planner zaterdag: Lia van der Laan Planner zondag (a.i): Lia van der Laan. Algemeen lid: Jenny Visser Sem Grob is afgetreden en wordt door het Algemeen bestuur bedankt voor zijn bewezen diensten. - Redactiecommissie Voorzitter: Redactie digi Gooinieuws (tijdelijk) Computer/drukwerk: Drukwerk: Administratie/distributie: Medewerkers: vacature Webmaster (website/nieuwsbrief): Contentmanager website (AB): Contentmanager voetbal (voetbal): Lida Zoetekouw; Contenmanager (jeugdvoetbal): Olga Lundgren. Kees Spierenburg Cor Kriekaard Peter Griffioen Ger Hoogland, A. Verhoog, Frans de Kemp en Willem Andriessen.. Vacature, (tijdelijk Olga Lundgren); Evelien Smallenburg; - Commissie onderhoud Voorzitter: Penningmeester/secretaris: Huishoudelijke dienst: Uitvoering: Veldbeheer: Sleutel/Alarm: Anton Distelvelt; vacatures Florentina Hofman; Govert Riemens en Nico Kieft; Cees Rozen. Dick Douwes - Activiteitencommissie Evelien Smallenburg, Florentina Hofman en Linda van der Straten. - Commissie van beroep Anno Halma, Jan Bakvis en Hans Swiersta sr. L. Nollkämper is afgetreden als lid van de commissie van beroep en wordt door de voorzitter bedankt voor de bewezen diensten. - Vrijwilligerscommissie Voorzitter: Lid: Martin van der Laan; vacature. 3

4 - Financiële commissie Voorzitter: Secretaris: Lid: Frans van de Braak vacature vacature. Julia de Saegher is afgetreden als secretaris van de financiële commissie en wordt door de voorzitter bedankt voor de bewezen diensten. - Sponsorcommissie: Voorzitter (ai): Albert de Wild Penningmeester: Dick Douwes Facturering: Johan Beun PR & Werving: Dirk Velthuizen en Franca Dirksen Evenementen & Database: Ed Rinkel en Jerry Koning Fanshop / merchandising: Petra Prop Willem Huik heeft zijn activiteiten als PR & werving medewerker even op een laag pitje gezet, gezien de problemen met zijn gezondheid. De voorzitter wenst hem veel sterkte. - Club van 50: De heer Jan Bakvis was al afgetreden en nu heeft ook Martin Bakvis te kennen gegeven te stoppen. De voorzitter: Jan Bakvis, een zeer gedreven persoon, die we met een gerust hart, mr. Gooi kunnen noemen, heeft aan de wieg gestaan van de club van 50 en zich daar jarenlang voor ingezet. Martin Bakvis heeft zich daarbij aangesloten en heeft zich inmiddels ook al weer 15 jaar sterk gemaakt voor deze club. Ik wil beiden hartelijk bedanken voor hun inzet in deze en hen toezeggen dat de club van 50 onderdak zal vinden in de sponsorcommissie. Tevens wil ik Jan bedanken voor zijn inzet in de financiële commissie. Ook wil ik Nico Swierstra bedanken. Een enorme staat van dienst: in het verleden voorzitter geweest van sc t Gooi, benoemd is als erelid en erevoorzitter en die op verzoek zijn ervaringen heeft ingebracht in het nieuwe algemeen bestuur en met veel inzet de functie van penningmeester heeft uitgeoefend. Nico zet zijn werkzaamheden nog even voort maar ik wil hem alvast hartelijk bedanken. Het volgende punt stond niet op de agenda. Ik wil Martin Bakvis opnieuw naar voren roepen. Martin jij bent bijna 40 jaar lid van sc t Gooi. Diverse keren heb jij je ingezet als keeperstrainer en het afgelopen seizoen heb jij zelfs weer daadwerkelijk onder de lat gestaan als invaller bij de selectie. Jij bent leider geweest van jeugdteams waar veel in geïnvesteerd moest worden. Jij ben 15 jaar lang actief geweest met de club van 50. Het is mij een eer om jou te benoemen tot Lid van Verdienste van sc t Gooi vanwege de inspanningen die jij afgelopen jaren ten behoeve van onze vereniging gedaan hebt. 4 Ik wil nu Ronald Smallenburg naar voren roepen. Ronald, jij bent de leider geweest van de A-junioren samen met Herman Kok. Tevens heb jij je ingezet als barmedewerker en horecalid. Als penningmeester van de voetbalafdeling maak jij je verdienstelijk en je hebt gefunctioneerd binnen het Algemeen Bestuur. Jij was een actief lid binnen het (zaal-)voetbal en de tennis. Ook ben je een paar jaar actief geweest binnen de carnavalsvereniging. Het is mij dan ook een eer om jou

5 te benoemen tot Lid van Verdienste van sc t Gooi vanwege de inspanningen die jij afgelopen jaren ten behoeve van onze vereniging gedaan hebt. Dan wil ik nu René Tuinman naar voren roepen. René, jij bent meer dan 40 jaar lid van sc t Gooi. Jij hebt enorm veel gedaan voor de vereniging. Jouw betrokkenheid bij de jeugd is groot. Als scheidsrechtercoördinator bij het SuperF-toernooi lever je elke keer weer een prestatie van formaat. Het is mij dan ook een eer om jou te benoemen tot Lid van Verdienste van sc t Gooi vanwege de inspanningen die jij afgelopen jaren ten behoeve van onze vereniging gedaan hebt. 7) VERSLAG HANDBALBESTUUR Aantal leden bij handbal is gelijk gebleven. Het 1 e herenteam is afgelopen seizoen 2 e geworden blijft in dezelfde klasse spelen. De contributieverhoging is door de handbalvergadering goedgekeurd. 8)VERSLAG SPONSORCOMMISSIE De sponsorcommissie is een jaar geleden opgericht met als doel een intermediair te zijn tussen de sportafdelingen/besturen enerzijds en de sponsors anderzijds. De commissie wil zakelijke ondersteuning bieden en er voor zorgen dat de contacten tussen club en haar sponsors naar tevredenheid verlopen. Naast het werven van nieuwe sponsors (diverse sponsors zijn er in 2009/2010 bijgekomen) zijn de leden bezig geweest een goede database op te zetten. De komende jaren kan verder gebouwd worden aan een up to date weergave van de sponsors en hun sponsoring. Ook houdt de commissie zich bezig met het verenigen van sponsoren. Zo werd in december 2009 een sponsoravond gehouden met als gastspreker de hoofdtrainer van het 1 e elftal. Er is een vernieuwd kleding/sponsor contract afgesloten met Gobelinsky voor de komende drie jaar. Aandachtspunten voor het komende seizoen zijn: 1. Meer communicatie met de sportafdelingen om meer sponsoren te kunnen werven. 2. Kijken of we ons verenigingsblad kunnen vernieuwen/uitbreiden. 3. Meer verkoop van onze fan/kledingshop bewerkstelligen. 4. Weer een mooie sponsorbijeenkomst organiseren. 5. Meer ondersteuning bieden van PR in sportevenementen en/of activiteiten van de club. 9) VERSLAG TAFELTENNISBESTUUR Er is dit seizoen deelgenomen aan de tafeltenniscompetitie van de NTTB door 5 teams. Het 1 e team presteerde het om ongeslagen kampioen te worden en promoveerde naar de 2 e klasse. Drie spelers van dit team eindigden op de 1 e, 2 e en 3 e plaats. Gooi 2 degradeerde naar de 4 e klasse, ondanks het feit dat zij 34 punten pakten uit 10 wedstrijden. Het 3 e team werd 2 e in hun klasse en verloor uitsluitend tweemaal van de (dus terechte) kampioen. Gooi 4 presteerde 5

6 teleurstellend. Het vijfde team (75 plussers) sprokkelde 13 punten bij elkaar. Bij de daggroep wordt onder leiding van Herman Vos nog steeds enthousiast getafeltennist. Er werd door enkele teams deelgenomen aan bekerwedstrijden. Bij Dynamic Tennis is er ruimte voor meer leden. Het ledenbestand is toegenomen. Het bestuur bestond uit Herman Vos (VZ), Erwin Breed (secretaris) Johan Beun (penningmeester en AB vertegenwoordiger) en Gerard Beun (WS). Inmiddels is het bestuur uitgebreid met 2 leden van Dynamic Tennis n.l. Jenny Visser en Bert Smallenburg. De bardiensten zijn uitgevoerd door Janneke Mulder en Herman Vos. 10) VERSLAG TENNISBESTUUR Er is een nieuw bestuur: Voorzitter Theo van t Klooster, secretaris Christa Vermeulen, penningmeester Jan Sloot en ledenadministrateur Willem Massink. Er wordt gewerkt aan het promoten van jeugdtennis, het verbeteren van de communicatie en er wordt aandacht besteed aan de 50+ leden. 11) VERSLAG VOETBALBESTUUR Het afgelopen jaar kan gerust roerig worden genoemd. De hoofdtrainer die stopte, sc t Gooi; dat net aan degradatie ontkwam. De andere seniorenelftallen hebben een redelijk tot goed seizoen achter de rug. Het vierde is zelfs kampioen geworden. Helaas heeft het vierde daarna collectief besloten om bij AW in Bussum te gaan voetballen. De jeugdelftallen hebben het dit seizoen heel goed gedaan. Veel teams zijn kampioen geworden. De jongens en meisjes teams zijn nog steeds groeiende. Ook bij het zaalvoetbal is er een team bijgekomen. Het super F toernooi was weer een gigantisch succes. De verwachting is dat het meisjes toernooi waarbij de lat steeds hoger wordt gelegd straks hetzelfde niveau heeft als het super F toernooi. 12) VASTSTELLING CONTRIBUTIE SEIZOEN 2010 De penningmeester licht de verhoging toe. De voorgestelde verhoging van de contributie is gepubliceerd. Het is op het moment niet eenvoudig om de exploitatie rond te krijgen. De kosten stijgen en de inkomsten lopen terug. We moeten extra stappen maken om een sluitende begroting te krijgen. Het in de verhoging verwerkte indexcijfer is ongeveer 2 1/2 %. We zitten met onze contributie niet aan de top van het clubsegment en wij rekenen ook niet de laagste contributie. De vergadering verleent toestemming om de contributie te verhogen. 13) BEHANDELING EN VASTSTELLING BEGROTING De penningmeester deelt mede dat vandaag geen behandeling plaats vindt van de begroting. De begrotingen van de diverse takken binnen sc t Gooi moeten nog opgesteld dan wel nagelopen worden. Begin volgend seizoen zal de begroting vastgesteld worden. Geconstateerd kan al wel worden dat het seniorenvoetbal een leegloop kent. Dit heeft natuurlijk consequenties voor de begroting. Tevens zijn de inkomsten van de horeca sterk gedaald en dat kan structureel zijn indien er veel minder 6

7 seniorenelftallen aanwezig zijn. De begrotingen moeten nog nagelopen worden maar zoals het nu uitziet staan we euro in de min op hetgeen wij aan inkomsten begroot hebben. Daarbij komt nog dat gemeentelijk is bepaald dat de huur van de velden de komende vijf jaar structureel omhoog gaat. Vaste kosten zullen toenemen. Het zal een hele toer worden om tot een sluitende begroting te komen. 14) RONDVRAAG Linda van der Straten: Het 105-jarig bestaan van sc t Gooi is aanstaande. Vanuit de activiteiten commissie is er op 11 september 2010 een rommelmarkt georganiseerd. Dus als iemand nog spullen heeft graag bewaren tot na de vakantie! Op 20 september 2010 zal er een sponsorloop uitgevoerd door de jeugd plaats vinden. Vrijwilligers die activiteiten mee willen organiseren worden van harte uitgenodigd. Aanmelden kan bij Florentina Hofman, Evelien Smallenburg of bij mij. De voorzitter sluit zich aan bij de woorden van Linda en gaat bezien welke rol de sponsorcommissie hierin kan spelen. Martin Bakvis: Ik wil nog even de ingezonden brief van John van Leeuwen vermelden. Martin van der Laan leest brief John van Leeuwen voor en zijn reactie hierop. Van: John van Leeuwen Verzonden: woensdag 16 juni :20 Aan: Onderwerp: Algemene ledenvergadering Geacht bestuur, Na lange tijd niet aanwezig te zijn geweest bij een ledenvergaderingen, had ik mij voorgenomen om de vergadering van 17 juni te bezoeken. Helaas ben ik onverwachts alsnog verhinderd. Daarom wil ik graag iets naar voren brengen wat wellicht toch in de vergadering kan worden gebracht, hoewel ik aan mag nemen dat dit onderwerp evengoed wel te spaken zal komen, maar toch. Als frequent bezoeker van het 1e 11-tal hoor en lees ik negatieve berichten over onze club. Leegloop selectie. Ik vraag mij dus af of men geen lering heeft getrokken uit het verleden. 2 voorbeelden. De groep talentvolle spelers die jaren geleden naar Wasmeer zijn vertrokken. Ik weet dat er 2 kanten aan dit verhaal zitten maar iedereen weet dat dit toendertijd op zijn zachts gezegd niet slim door het toenmalige bestuur is afgehandeld. En de groep 1e of 2e jaars senioren die een paar jaar geleden naar OSO zijn vertrokken. Ik weet het, ook aan dit verhaal zitten 2 kanten maar ook deze spelers 7

8 hadden (in het belang van de club) voor de vereniging kunnen worden behouden. (Ik weet wel dat er in de tussenliggende periode ook positieve dingen hebben plaats gevonden maar dit lijken incidenten) Bij beide groepen ben ik toendertijd betrokken geweest als vrijwilliger (en ik niet alleen natuurlijk) in verschillende functies met als doel deze veelal talentvolle spelers te begeleiden richting senioren. Dat dit volstrekt is mislukt was voor mij een grote teleurstelling en een van de redenen dat ik het vrijwilligerswerk bij 't Gooi wel heb gezien. Dan het afgelopen seizoen: Een trainer die het tijdens het seizoen voor gezien houdt. Nu hoor en lees ik dat de selectie is leeggelopen. Ik heb van verschillende personen wat opgevangen over het hoe en waarom. Mijn vraag is: leert men niet uit het verleden? Heeft het nog zin om het komende seizoen zo af en toe eens bij het eerste te komen kijken of krijg ik advies om beter elders een leuke wedstrijd op te zoeken? Verder ontvang ik de nieuwsbrieven maar lees niets over de ontwikkelingen rondom het vlaggenschip (?). Ook niet op de site. Het medium om leden op de hoogte te houden toch? Ik ben benieuwd naar uw reactie en wens u een goede vergadering toe en sterkte in de strijd. Met vriendelijke groet, John van Leeuwen Reactie van Martin van der Laan: Beste John, Als bestuurder vrijwilligerszaken wil ik graag op jouw mail reageren. Je slaat de spijker op de kop in de 7e alinea. Als vrijwilliger was je betrokken bij het begeleiden van talentvolle spelers naar de senioren. Je schrijft dat dit mislukte. De reden voor het 'mislukken' staat er niet bij. Had dit met gemaakte afspraken te maken?? Met persoonlijke belangen? Onduidelijke doelstellingen? Mijn ervaring (de afgelopen 2 jaar) binnen het algemeen bestuur / voetbalbestuur en jeugdbestuur is dat alle vrijwilligers binnen 't Gooi enorm hun best doen. De ene vrijwilligers kan meer tijd vrijmaken voor zijn / haar functie / club dan de andere vrijwilliger. We moeten dat positief benaderen en daar bij de invulling van de functies rekening mee houden. Om alles goed te organiseren binnen een vereniging met vrijwilligers is het noodzakelijk om duidelijkheid te creëren. Duidelijkheid ontstaat wanneer je doelstellingen bepaalt en hierop je organisatie afstemt. In de afgelopen 2 jaar is hier hard aan gewerkt. Er zijn nieuwe organogrammen en 8

9 functie omschrijvingen gemaakt. Er is nog veel te realiseren binnen 't Gooi. Mooie uitdagingen waarbij we alle vrijwilligers hard kunnen gebruiken. Gerealiseerd in de afgelopen 2 jaar : 1. Nieuw AB - Juni De nieuwe Gooi site (oktober 2008) 3. Nieuwe sponsorcommissie samengesteld (2008 / 2009) 4. Nieuwe horeca commissie (2008) 5. Nieuw jeugdbestuur (2008) 6. Technische jeugdcommissie (2009) 7. Nieuwe activiteiten commissie (2009) 8. Nieuwe toernooicommissie (2008) 9. Nieuwe onderhoudscommissie (2010) De toekomst : Afgelopen seizoen is het inderdaad enorm onrustig geweest binnen de senioren van SC 't Gooi. De trainer van de heren 1 die tussentijds is vertrokken en verder ook veel spelers die ervoor gekozen hebben om uit te kijken naar een nieuwe vereniging. Ook voor ons als bestuurders ontstaat de vraag : Spelen hier de emoties van de spelers de overhand waardoor zij vertrekken naar een andere vereniging?? Is het allemaal zoveel minder georganiseerd binnen 't Gooi dan bij andere verenigingen?? Een medaille heeft 2 kanten en voetbal is emotie. Het zijn 2 one liners maar wel 2 met een kern van waarheid waar we als bestuurders niet omheen kunnen. Een positief gegeven is dat er een nieuwe trainer is aangetrokken voor het nieuwe seizoen 2010 / 2011 en dat er achter de schermen enorm hard wordt gewerkt om het senioren voetbal / voetbalbestuur opnieuw vorm te geven. Met opnieuw vorm geven bedoel ik dat we (algemeen bestuur / voetbalbestuur) meer duidelijkheid willen scheppen in het algemeen beleid en technisch beleid maar ook kijken naar de toekomst en het bepalen van doelstellingen van de vereniging. Wanneer deze zaken zijn gerealiseerd kunnen we emotionele zaken mogelijk vroegtijdig signaleren en oplossen. Ik hoop je in ieder geval in het nieuwe seizoen weer aan te treffen op Sportpark Berestein bij onze club SC 't Gooi!!! Met vriendelijke groet, Martin van der Laan Vrijwilligerscoördinator SC 't Gooi De voorzitter vermeldt dat de brief van Martin een reactie is die door het voltallige 9

10 bestuur gedeeld wordt. Het gaat om vrijwilligers die met zijn allen de vereniging draaiende houden. Cees Rozen: Kan er contact opgenomen worden met de gemeente over de grote hoeveelheid konijnen die de velden van sc t Gooi bevolken? De voorzitter antwoordt dat er regelmatig overleg is met de gemeente waarbij er over verschillende zaken gesproken wordt. Ook over de konijnen is gesproken. Het afschieten van konijnen is aan bepaalde richtlijnen (seizoen, tijden, burengerucht) verbonden en kan niet regelmatig plaats vinden. En die konijnen zitten ook niet stil in de tussentijd. Ik vind dit ook de gelegenheid om de gemeente een pluim te geven. De lijnen met de gemeente zijn nu kort en problemen kunnen besproken worden. Op dit moment wordt er een nieuw groot mooi hek rond de velden geplaatst. Cees Rozen: Sc t Gooi mist een kabouterveld. Dit zou leuk zijn voor de mensen en er voor zorg kunnen dragen dat nieuwe jeugdleden zich aan melden. De voorzitter: Dit punt is bekend bij het jeugdbestuur en zij moeten ermee aan de slag. Cees Rozen: komt er in de toekomst een zaterdagelftal? De voorzitter: Dat is iets voor het voetbalbestuur. Vraag uit het publiek: De verplichte zondagsdiensten voor de seniorenelftallen op zondag zijn niet naar wens verlopen. Hoe gaat dit het komend seizoen? De voorzitter: Dit punt is constant onder de aandacht geweest bij het Algemeen Bestuur. Martin van der Laan probeert in deze zaak tot een oplossing te komen. Bij de jeugd verlopen de bardiensten prima. Iedereen neemt daar zijn verantwoordelijkheid. Julia de Saegher: Hoe staat het met de federatie Berestein? De 2 e secretaris (Onno Boekraad): Op 14 december 2009 is de Federatie voor het laatst bij elkaar gekomen. (na afloop van de vergadering blijkt de volgende vergadering op 6 september 2010 gepland te zijn). De situatie was dat de gemeente beschikbaar stelde aan de Federatie apparaten om gezamenlijk te gebruiken. Recent is besloten dat de verenigingen zelf deze apparaten moet aanschaffen of eventueel per keer moet huren. Daarvoor wordt een vergoeding ontvangen. Voor zaken die per vereniging spelen is het soms logischer om als vereniging zelf met de gemeente om de tafel te gaan zitten. Het bestuur van Berestein heeft laten weten niet zoals gebruikelijk om de 3 maanden te vergaderen maar een vergadering over te slaan (die van maart 2010) omdat er weinig te bespreken was 15) SLUITING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter sluit de vergadering. 10

11 11

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene Ledenvergadering 28 maart 2014 Uitnodiging voor leden, ouder(s), verzorgers van de jeugdleden en donateurs voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering Welke gehouden zal worden in de Tramhalte

Nadere informatie

thuiswedstrijd van Vitesse naar keuze. Bij de seniorenteams gaat de Fair Play prijs naar Spero 6. Zij krijgen een bijschrijving op hun teampas.

thuiswedstrijd van Vitesse naar keuze. Bij de seniorenteams gaat de Fair Play prijs naar Spero 6. Zij krijgen een bijschrijving op hun teampas. 1. Lieve mensen. Er is altijd meer dan hetgeen je waarneemt. En dat maakt het moeilijk de werkelijkheid te beoordelen. Als jurist weet ik dat natuurlijk. Dat is immers zo n beetje de kern van je vak. De

Nadere informatie

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1 www.rkvvbergeijk. n l De BVV-er Het clubblad van RKVV Bergeijk Seizoen 2014-2015, editie 1 Colofon Kopij kan worden ingeleverd via clubblad@rkvvbergeijk.nl of kan worden afgeleverd op het volgende adres:

Nadere informatie

Nieuwsbrief AV Holten

Nieuwsbrief AV Holten Nieuwsbrief AV Holten Om alle leden op de hoogte te houden van wat er zoal in onze club gebeurt, is er deze digitale nieuwsbrief van de AV Holten. Bestuur en pr coördinator streven ernaar om de nieuwsbrief

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar 2 Ons clubblad t Batje bestaat 15 jaar. Ja, u ziet het goed STV bestaat 25 jaar en daarom een goed gevulde uitgave

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

acht verdiepende interviews

acht verdiepende interviews WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.: 0294 491400 e-mail: info@bbvz.nl www.bbvz.nl Colofon

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws

Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws Doen wat nodig is Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws november 2012 1 Aanleiding evaluatie In april 2011 is het buurtpraktijkteam

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie