ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS"

Transcriptie

1 ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien de geringe opkomst. Om uur wordt de vergadering voor de tweede keer geopend. De voorzitter deelt het volgende mede: Het afgelopen voetbalseizoen was enerverend. Wij als Algemeen Bestuur leggen nu verantwoording af hoe de vereniging afgelopen seizoen gefunctioneerd heeft. Alle leden zijn door middel van o.a. publicaties op de website van sc t Gooi en in het Gooi-nieuws uitgenodigd tot het bijwonen van deze vergadering. Zowel kritische vragen als instemmen met het gevoerde beleid door het bestuur worden door het bestuur op prijs gesteld. Ook wordt op deze vergadering vast vooruitgeblikt naar het financieel jaar verslag. Het algemeen bestuur heeft het afgelopen seizoen geprobeerd om positieve ontwikkelingen binnen de vereniging te ondersteunen. Communicatie binnen een vereniging is een belangrijk punt waar veel aandacht aan besteed moet worden Er gaan ook wel eens dingen fout maar dan is het zaak niet daarin te verzanden maar oplossingsgericht te denken. Nadat het voetbalbestuur ter ore kwam dat Tim Torsing zijn jaar als trainer van het 1 e elftal niet zou afmaken heeft het voetbalbestuur actie ondernomen en is het tijdig gelukt om Ton van Loon als hoofdtrainer binnen te halen. We zullen er met elkaar aan moeten werken om de voetbaltak voor het komend seizoen een goede invulling te geven op bestuurlijk niveau. Binnen de tennisafdeling is het gelukt om een nieuw dagelijks bestuur samen te stellen. Theo van t Klooster is de voorzitter van het tennisbestuur en de vanuit de voetbaltak bekende Christa Vermeulen is de secretaris van het tennisbestuur. De tafeltennisafdeling functioneert goed. Met de handbalafdeling zijn intensieve gesprekken gevoerd. Ik ben aanwezig geweest bij de jaarvergadering van handbal en tot mijn tevredenheid constateerde ik dat er relatief gezien veel jeugdleden aanwezig waren. Handbal heeft afgelopen seizoen de goede weg ingeslagen en de verwachting is dat deze afdeling zich komend seizoen zal laten vertegenwoordigen in het Algemeen Bestuur. Er is een nieuwe onderhoudscommissie gestart. De activiteitencommissie heeft vorm gekregen en zit vol met plannen. Ook zijn wij verheugd om te melden dat met Gobelinsky een 3-jarig sportcontract is afgesloten. Helaas is de economische crisis niet voorbijgegaan aan onze horeca. Het is duidelijk geworden dat het bestedingsniveau over het algemeen terugloopt en dat er daardoor minder inkomsten zijn binnen gekomen bij de horeca. Natuurlijk vermeld ik de positieve inzet van de vele vrijwilligers die onontbeerlijk is voor een vereniging, die zorgt dat een vereniging kan bestaan en uiteindelijk zijn de vrijwilligers de vereniging. Ik wil alle vrijwilligers bedanken voor hun betrokkenheid en inzet. Wederom hebben we afscheid moeten nemen van personen die ons zijn ontvallen. Ik vraag de vergadering te gaan staan en 1 minuut stilte in acht te nemen voor de volgende personen: Mw. M. van Beek; 1

2 Jan de Blok; Mw. Corrie Distelveld; Ron Lindeman; Mw. J. Nollkämper; Mw. C. de Paepe. 2) MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN De secretaris Evelien Smallenburg deelt het volgende mede: Er zijn afmeldingen van Hans en Ria Swierstra, Johan Beun, John van Leeuwen, Nico Kieft, Willem Massink en Lida Zoetekouw. Hierop aansluitend deelt de voorzitter mede dat Hans en Ria Swierstra vanavond helaas niet aanwezig kunnen zijn. Hans zal maandag geopereerd worden. De voorzitter wenst hem een spoedig herstel toe. De volgende stukken zijn ingekomen: - Verslag van de sponsorcommissie; - Verslag van de horecacommissie; - Verslag van de commissie van beroep; - Afmelding van Julia de Saegher met betrekking tot de financiële commissie. 3) GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE ALV VAN 14 SEPTEMBER 2009 De vergadering keurt de notulen van de ALV d.d. 14 september 2009 goed. 4) GOEDKEURING VAN HET JAARVERSLAG 2009/2010 De vergadering keurt het jaarverslag 2009/2010 goed. 5) BESTUURSVERKIEZING De voorzitter deelt mede dat aftredend en niet herkiesbaar zijn: René Tuinman (vertegenwoordiger voetbal) en Nico Swierstra (penningmeester). Er hebben zich geen kandidaten gesteld om tot het Algemeen Bestuur toe te treden. De voorzitter: Nico treedt af om ruimte te geven aan jonge mensen. Ik was erg blij dat Nico in het bestuur zat toen ik aantrad. Ik heb heel veel kennis opgedaan door de input van Nico. Nico wil tot aan de financiële vergadering nog blijven functioneren om het seizoen goed af te sluiten. Het algemeen bestuur heeft even de tijd om een nieuwe penningmeester binnen te halen. Ik wil Nico hartelijk bedanken voor het vele werk dat hij de afgelopen jaren in de vereniging heeft gestoken. René stopt als voorzitter van de voetbaltak en dus ook als vertegenwoordiger van die voetbaltak in het Algemeen Bestuur. Ook René wil ik alvast bedanken, straks zal er nog officieel afscheid van hem worden genomen. Voorlopig heeft Lida Zoetekouw namens het voetbalbestuur de honneurs waargenomen. 2

3 6) VASTSTELLING COMMISSIES - Horecacommissie Voorzitter (ai): Florentina Hofman Inkoop/Huishoudelijke dienst: Florentina Hofman; Penningmeester: Peter Griffioen; Secretaris: Lia van der Laan Planner zaterdag: Lia van der Laan Planner zondag (a.i): Lia van der Laan. Algemeen lid: Jenny Visser Sem Grob is afgetreden en wordt door het Algemeen bestuur bedankt voor zijn bewezen diensten. - Redactiecommissie Voorzitter: Redactie digi Gooinieuws (tijdelijk) Computer/drukwerk: Drukwerk: Administratie/distributie: Medewerkers: vacature Webmaster (website/nieuwsbrief): Contentmanager website (AB): Contentmanager voetbal (voetbal): Lida Zoetekouw; Contenmanager (jeugdvoetbal): Olga Lundgren. Kees Spierenburg Cor Kriekaard Peter Griffioen Ger Hoogland, A. Verhoog, Frans de Kemp en Willem Andriessen.. Vacature, (tijdelijk Olga Lundgren); Evelien Smallenburg; - Commissie onderhoud Voorzitter: Penningmeester/secretaris: Huishoudelijke dienst: Uitvoering: Veldbeheer: Sleutel/Alarm: Anton Distelvelt; vacatures Florentina Hofman; Govert Riemens en Nico Kieft; Cees Rozen. Dick Douwes - Activiteitencommissie Evelien Smallenburg, Florentina Hofman en Linda van der Straten. - Commissie van beroep Anno Halma, Jan Bakvis en Hans Swiersta sr. L. Nollkämper is afgetreden als lid van de commissie van beroep en wordt door de voorzitter bedankt voor de bewezen diensten. - Vrijwilligerscommissie Voorzitter: Lid: Martin van der Laan; vacature. 3

4 - Financiële commissie Voorzitter: Secretaris: Lid: Frans van de Braak vacature vacature. Julia de Saegher is afgetreden als secretaris van de financiële commissie en wordt door de voorzitter bedankt voor de bewezen diensten. - Sponsorcommissie: Voorzitter (ai): Albert de Wild Penningmeester: Dick Douwes Facturering: Johan Beun PR & Werving: Dirk Velthuizen en Franca Dirksen Evenementen & Database: Ed Rinkel en Jerry Koning Fanshop / merchandising: Petra Prop Willem Huik heeft zijn activiteiten als PR & werving medewerker even op een laag pitje gezet, gezien de problemen met zijn gezondheid. De voorzitter wenst hem veel sterkte. - Club van 50: De heer Jan Bakvis was al afgetreden en nu heeft ook Martin Bakvis te kennen gegeven te stoppen. De voorzitter: Jan Bakvis, een zeer gedreven persoon, die we met een gerust hart, mr. Gooi kunnen noemen, heeft aan de wieg gestaan van de club van 50 en zich daar jarenlang voor ingezet. Martin Bakvis heeft zich daarbij aangesloten en heeft zich inmiddels ook al weer 15 jaar sterk gemaakt voor deze club. Ik wil beiden hartelijk bedanken voor hun inzet in deze en hen toezeggen dat de club van 50 onderdak zal vinden in de sponsorcommissie. Tevens wil ik Jan bedanken voor zijn inzet in de financiële commissie. Ook wil ik Nico Swierstra bedanken. Een enorme staat van dienst: in het verleden voorzitter geweest van sc t Gooi, benoemd is als erelid en erevoorzitter en die op verzoek zijn ervaringen heeft ingebracht in het nieuwe algemeen bestuur en met veel inzet de functie van penningmeester heeft uitgeoefend. Nico zet zijn werkzaamheden nog even voort maar ik wil hem alvast hartelijk bedanken. Het volgende punt stond niet op de agenda. Ik wil Martin Bakvis opnieuw naar voren roepen. Martin jij bent bijna 40 jaar lid van sc t Gooi. Diverse keren heb jij je ingezet als keeperstrainer en het afgelopen seizoen heb jij zelfs weer daadwerkelijk onder de lat gestaan als invaller bij de selectie. Jij bent leider geweest van jeugdteams waar veel in geïnvesteerd moest worden. Jij ben 15 jaar lang actief geweest met de club van 50. Het is mij een eer om jou te benoemen tot Lid van Verdienste van sc t Gooi vanwege de inspanningen die jij afgelopen jaren ten behoeve van onze vereniging gedaan hebt. 4 Ik wil nu Ronald Smallenburg naar voren roepen. Ronald, jij bent de leider geweest van de A-junioren samen met Herman Kok. Tevens heb jij je ingezet als barmedewerker en horecalid. Als penningmeester van de voetbalafdeling maak jij je verdienstelijk en je hebt gefunctioneerd binnen het Algemeen Bestuur. Jij was een actief lid binnen het (zaal-)voetbal en de tennis. Ook ben je een paar jaar actief geweest binnen de carnavalsvereniging. Het is mij dan ook een eer om jou

5 te benoemen tot Lid van Verdienste van sc t Gooi vanwege de inspanningen die jij afgelopen jaren ten behoeve van onze vereniging gedaan hebt. Dan wil ik nu René Tuinman naar voren roepen. René, jij bent meer dan 40 jaar lid van sc t Gooi. Jij hebt enorm veel gedaan voor de vereniging. Jouw betrokkenheid bij de jeugd is groot. Als scheidsrechtercoördinator bij het SuperF-toernooi lever je elke keer weer een prestatie van formaat. Het is mij dan ook een eer om jou te benoemen tot Lid van Verdienste van sc t Gooi vanwege de inspanningen die jij afgelopen jaren ten behoeve van onze vereniging gedaan hebt. 7) VERSLAG HANDBALBESTUUR Aantal leden bij handbal is gelijk gebleven. Het 1 e herenteam is afgelopen seizoen 2 e geworden blijft in dezelfde klasse spelen. De contributieverhoging is door de handbalvergadering goedgekeurd. 8)VERSLAG SPONSORCOMMISSIE De sponsorcommissie is een jaar geleden opgericht met als doel een intermediair te zijn tussen de sportafdelingen/besturen enerzijds en de sponsors anderzijds. De commissie wil zakelijke ondersteuning bieden en er voor zorgen dat de contacten tussen club en haar sponsors naar tevredenheid verlopen. Naast het werven van nieuwe sponsors (diverse sponsors zijn er in 2009/2010 bijgekomen) zijn de leden bezig geweest een goede database op te zetten. De komende jaren kan verder gebouwd worden aan een up to date weergave van de sponsors en hun sponsoring. Ook houdt de commissie zich bezig met het verenigen van sponsoren. Zo werd in december 2009 een sponsoravond gehouden met als gastspreker de hoofdtrainer van het 1 e elftal. Er is een vernieuwd kleding/sponsor contract afgesloten met Gobelinsky voor de komende drie jaar. Aandachtspunten voor het komende seizoen zijn: 1. Meer communicatie met de sportafdelingen om meer sponsoren te kunnen werven. 2. Kijken of we ons verenigingsblad kunnen vernieuwen/uitbreiden. 3. Meer verkoop van onze fan/kledingshop bewerkstelligen. 4. Weer een mooie sponsorbijeenkomst organiseren. 5. Meer ondersteuning bieden van PR in sportevenementen en/of activiteiten van de club. 9) VERSLAG TAFELTENNISBESTUUR Er is dit seizoen deelgenomen aan de tafeltenniscompetitie van de NTTB door 5 teams. Het 1 e team presteerde het om ongeslagen kampioen te worden en promoveerde naar de 2 e klasse. Drie spelers van dit team eindigden op de 1 e, 2 e en 3 e plaats. Gooi 2 degradeerde naar de 4 e klasse, ondanks het feit dat zij 34 punten pakten uit 10 wedstrijden. Het 3 e team werd 2 e in hun klasse en verloor uitsluitend tweemaal van de (dus terechte) kampioen. Gooi 4 presteerde 5

6 teleurstellend. Het vijfde team (75 plussers) sprokkelde 13 punten bij elkaar. Bij de daggroep wordt onder leiding van Herman Vos nog steeds enthousiast getafeltennist. Er werd door enkele teams deelgenomen aan bekerwedstrijden. Bij Dynamic Tennis is er ruimte voor meer leden. Het ledenbestand is toegenomen. Het bestuur bestond uit Herman Vos (VZ), Erwin Breed (secretaris) Johan Beun (penningmeester en AB vertegenwoordiger) en Gerard Beun (WS). Inmiddels is het bestuur uitgebreid met 2 leden van Dynamic Tennis n.l. Jenny Visser en Bert Smallenburg. De bardiensten zijn uitgevoerd door Janneke Mulder en Herman Vos. 10) VERSLAG TENNISBESTUUR Er is een nieuw bestuur: Voorzitter Theo van t Klooster, secretaris Christa Vermeulen, penningmeester Jan Sloot en ledenadministrateur Willem Massink. Er wordt gewerkt aan het promoten van jeugdtennis, het verbeteren van de communicatie en er wordt aandacht besteed aan de 50+ leden. 11) VERSLAG VOETBALBESTUUR Het afgelopen jaar kan gerust roerig worden genoemd. De hoofdtrainer die stopte, sc t Gooi; dat net aan degradatie ontkwam. De andere seniorenelftallen hebben een redelijk tot goed seizoen achter de rug. Het vierde is zelfs kampioen geworden. Helaas heeft het vierde daarna collectief besloten om bij AW in Bussum te gaan voetballen. De jeugdelftallen hebben het dit seizoen heel goed gedaan. Veel teams zijn kampioen geworden. De jongens en meisjes teams zijn nog steeds groeiende. Ook bij het zaalvoetbal is er een team bijgekomen. Het super F toernooi was weer een gigantisch succes. De verwachting is dat het meisjes toernooi waarbij de lat steeds hoger wordt gelegd straks hetzelfde niveau heeft als het super F toernooi. 12) VASTSTELLING CONTRIBUTIE SEIZOEN 2010 De penningmeester licht de verhoging toe. De voorgestelde verhoging van de contributie is gepubliceerd. Het is op het moment niet eenvoudig om de exploitatie rond te krijgen. De kosten stijgen en de inkomsten lopen terug. We moeten extra stappen maken om een sluitende begroting te krijgen. Het in de verhoging verwerkte indexcijfer is ongeveer 2 1/2 %. We zitten met onze contributie niet aan de top van het clubsegment en wij rekenen ook niet de laagste contributie. De vergadering verleent toestemming om de contributie te verhogen. 13) BEHANDELING EN VASTSTELLING BEGROTING De penningmeester deelt mede dat vandaag geen behandeling plaats vindt van de begroting. De begrotingen van de diverse takken binnen sc t Gooi moeten nog opgesteld dan wel nagelopen worden. Begin volgend seizoen zal de begroting vastgesteld worden. Geconstateerd kan al wel worden dat het seniorenvoetbal een leegloop kent. Dit heeft natuurlijk consequenties voor de begroting. Tevens zijn de inkomsten van de horeca sterk gedaald en dat kan structureel zijn indien er veel minder 6

7 seniorenelftallen aanwezig zijn. De begrotingen moeten nog nagelopen worden maar zoals het nu uitziet staan we euro in de min op hetgeen wij aan inkomsten begroot hebben. Daarbij komt nog dat gemeentelijk is bepaald dat de huur van de velden de komende vijf jaar structureel omhoog gaat. Vaste kosten zullen toenemen. Het zal een hele toer worden om tot een sluitende begroting te komen. 14) RONDVRAAG Linda van der Straten: Het 105-jarig bestaan van sc t Gooi is aanstaande. Vanuit de activiteiten commissie is er op 11 september 2010 een rommelmarkt georganiseerd. Dus als iemand nog spullen heeft graag bewaren tot na de vakantie! Op 20 september 2010 zal er een sponsorloop uitgevoerd door de jeugd plaats vinden. Vrijwilligers die activiteiten mee willen organiseren worden van harte uitgenodigd. Aanmelden kan bij Florentina Hofman, Evelien Smallenburg of bij mij. De voorzitter sluit zich aan bij de woorden van Linda en gaat bezien welke rol de sponsorcommissie hierin kan spelen. Martin Bakvis: Ik wil nog even de ingezonden brief van John van Leeuwen vermelden. Martin van der Laan leest brief John van Leeuwen voor en zijn reactie hierop. Van: John van Leeuwen Verzonden: woensdag 16 juni :20 Aan: Onderwerp: Algemene ledenvergadering Geacht bestuur, Na lange tijd niet aanwezig te zijn geweest bij een ledenvergaderingen, had ik mij voorgenomen om de vergadering van 17 juni te bezoeken. Helaas ben ik onverwachts alsnog verhinderd. Daarom wil ik graag iets naar voren brengen wat wellicht toch in de vergadering kan worden gebracht, hoewel ik aan mag nemen dat dit onderwerp evengoed wel te spaken zal komen, maar toch. Als frequent bezoeker van het 1e 11-tal hoor en lees ik negatieve berichten over onze club. Leegloop selectie. Ik vraag mij dus af of men geen lering heeft getrokken uit het verleden. 2 voorbeelden. De groep talentvolle spelers die jaren geleden naar Wasmeer zijn vertrokken. Ik weet dat er 2 kanten aan dit verhaal zitten maar iedereen weet dat dit toendertijd op zijn zachts gezegd niet slim door het toenmalige bestuur is afgehandeld. En de groep 1e of 2e jaars senioren die een paar jaar geleden naar OSO zijn vertrokken. Ik weet het, ook aan dit verhaal zitten 2 kanten maar ook deze spelers 7

8 hadden (in het belang van de club) voor de vereniging kunnen worden behouden. (Ik weet wel dat er in de tussenliggende periode ook positieve dingen hebben plaats gevonden maar dit lijken incidenten) Bij beide groepen ben ik toendertijd betrokken geweest als vrijwilliger (en ik niet alleen natuurlijk) in verschillende functies met als doel deze veelal talentvolle spelers te begeleiden richting senioren. Dat dit volstrekt is mislukt was voor mij een grote teleurstelling en een van de redenen dat ik het vrijwilligerswerk bij 't Gooi wel heb gezien. Dan het afgelopen seizoen: Een trainer die het tijdens het seizoen voor gezien houdt. Nu hoor en lees ik dat de selectie is leeggelopen. Ik heb van verschillende personen wat opgevangen over het hoe en waarom. Mijn vraag is: leert men niet uit het verleden? Heeft het nog zin om het komende seizoen zo af en toe eens bij het eerste te komen kijken of krijg ik advies om beter elders een leuke wedstrijd op te zoeken? Verder ontvang ik de nieuwsbrieven maar lees niets over de ontwikkelingen rondom het vlaggenschip (?). Ook niet op de site. Het medium om leden op de hoogte te houden toch? Ik ben benieuwd naar uw reactie en wens u een goede vergadering toe en sterkte in de strijd. Met vriendelijke groet, John van Leeuwen Reactie van Martin van der Laan: Beste John, Als bestuurder vrijwilligerszaken wil ik graag op jouw mail reageren. Je slaat de spijker op de kop in de 7e alinea. Als vrijwilliger was je betrokken bij het begeleiden van talentvolle spelers naar de senioren. Je schrijft dat dit mislukte. De reden voor het 'mislukken' staat er niet bij. Had dit met gemaakte afspraken te maken?? Met persoonlijke belangen? Onduidelijke doelstellingen? Mijn ervaring (de afgelopen 2 jaar) binnen het algemeen bestuur / voetbalbestuur en jeugdbestuur is dat alle vrijwilligers binnen 't Gooi enorm hun best doen. De ene vrijwilligers kan meer tijd vrijmaken voor zijn / haar functie / club dan de andere vrijwilliger. We moeten dat positief benaderen en daar bij de invulling van de functies rekening mee houden. Om alles goed te organiseren binnen een vereniging met vrijwilligers is het noodzakelijk om duidelijkheid te creëren. Duidelijkheid ontstaat wanneer je doelstellingen bepaalt en hierop je organisatie afstemt. In de afgelopen 2 jaar is hier hard aan gewerkt. Er zijn nieuwe organogrammen en 8

9 functie omschrijvingen gemaakt. Er is nog veel te realiseren binnen 't Gooi. Mooie uitdagingen waarbij we alle vrijwilligers hard kunnen gebruiken. Gerealiseerd in de afgelopen 2 jaar : 1. Nieuw AB - Juni De nieuwe Gooi site (oktober 2008) 3. Nieuwe sponsorcommissie samengesteld (2008 / 2009) 4. Nieuwe horeca commissie (2008) 5. Nieuw jeugdbestuur (2008) 6. Technische jeugdcommissie (2009) 7. Nieuwe activiteiten commissie (2009) 8. Nieuwe toernooicommissie (2008) 9. Nieuwe onderhoudscommissie (2010) De toekomst : Afgelopen seizoen is het inderdaad enorm onrustig geweest binnen de senioren van SC 't Gooi. De trainer van de heren 1 die tussentijds is vertrokken en verder ook veel spelers die ervoor gekozen hebben om uit te kijken naar een nieuwe vereniging. Ook voor ons als bestuurders ontstaat de vraag : Spelen hier de emoties van de spelers de overhand waardoor zij vertrekken naar een andere vereniging?? Is het allemaal zoveel minder georganiseerd binnen 't Gooi dan bij andere verenigingen?? Een medaille heeft 2 kanten en voetbal is emotie. Het zijn 2 one liners maar wel 2 met een kern van waarheid waar we als bestuurders niet omheen kunnen. Een positief gegeven is dat er een nieuwe trainer is aangetrokken voor het nieuwe seizoen 2010 / 2011 en dat er achter de schermen enorm hard wordt gewerkt om het senioren voetbal / voetbalbestuur opnieuw vorm te geven. Met opnieuw vorm geven bedoel ik dat we (algemeen bestuur / voetbalbestuur) meer duidelijkheid willen scheppen in het algemeen beleid en technisch beleid maar ook kijken naar de toekomst en het bepalen van doelstellingen van de vereniging. Wanneer deze zaken zijn gerealiseerd kunnen we emotionele zaken mogelijk vroegtijdig signaleren en oplossen. Ik hoop je in ieder geval in het nieuwe seizoen weer aan te treffen op Sportpark Berestein bij onze club SC 't Gooi!!! Met vriendelijke groet, Martin van der Laan Vrijwilligerscoördinator SC 't Gooi De voorzitter vermeldt dat de brief van Martin een reactie is die door het voltallige 9

10 bestuur gedeeld wordt. Het gaat om vrijwilligers die met zijn allen de vereniging draaiende houden. Cees Rozen: Kan er contact opgenomen worden met de gemeente over de grote hoeveelheid konijnen die de velden van sc t Gooi bevolken? De voorzitter antwoordt dat er regelmatig overleg is met de gemeente waarbij er over verschillende zaken gesproken wordt. Ook over de konijnen is gesproken. Het afschieten van konijnen is aan bepaalde richtlijnen (seizoen, tijden, burengerucht) verbonden en kan niet regelmatig plaats vinden. En die konijnen zitten ook niet stil in de tussentijd. Ik vind dit ook de gelegenheid om de gemeente een pluim te geven. De lijnen met de gemeente zijn nu kort en problemen kunnen besproken worden. Op dit moment wordt er een nieuw groot mooi hek rond de velden geplaatst. Cees Rozen: Sc t Gooi mist een kabouterveld. Dit zou leuk zijn voor de mensen en er voor zorg kunnen dragen dat nieuwe jeugdleden zich aan melden. De voorzitter: Dit punt is bekend bij het jeugdbestuur en zij moeten ermee aan de slag. Cees Rozen: komt er in de toekomst een zaterdagelftal? De voorzitter: Dat is iets voor het voetbalbestuur. Vraag uit het publiek: De verplichte zondagsdiensten voor de seniorenelftallen op zondag zijn niet naar wens verlopen. Hoe gaat dit het komend seizoen? De voorzitter: Dit punt is constant onder de aandacht geweest bij het Algemeen Bestuur. Martin van der Laan probeert in deze zaak tot een oplossing te komen. Bij de jeugd verlopen de bardiensten prima. Iedereen neemt daar zijn verantwoordelijkheid. Julia de Saegher: Hoe staat het met de federatie Berestein? De 2 e secretaris (Onno Boekraad): Op 14 december 2009 is de Federatie voor het laatst bij elkaar gekomen. (na afloop van de vergadering blijkt de volgende vergadering op 6 september 2010 gepland te zijn). De situatie was dat de gemeente beschikbaar stelde aan de Federatie apparaten om gezamenlijk te gebruiken. Recent is besloten dat de verenigingen zelf deze apparaten moet aanschaffen of eventueel per keer moet huren. Daarvoor wordt een vergoeding ontvangen. Voor zaken die per vereniging spelen is het soms logischer om als vereniging zelf met de gemeente om de tafel te gaan zitten. Het bestuur van Berestein heeft laten weten niet zoals gebruikelijk om de 3 maanden te vergaderen maar een vergadering over te slaan (die van maart 2010) omdat er weinig te bespreken was 15) SLUITING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter sluit de vergadering. 10

11 11

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

JAARVERSLAG SC T GOOI 2011/2012.

JAARVERSLAG SC T GOOI 2011/2012. JAARVERSLAG SC T GOOI 2011/2012. ALGEMEEN: Opnieuw ligt er een succesvol seizoen achter ons, met mooie resultaten binnen de diverse sportafdelingen. Het was even wennen zonder de handbaltak, wij hopen

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Locatie Aanwezig Afwezig met kennisgeving Verslag : Kantine Voetbalvereniging Monnickendam : leden : Cees Zonneveld,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Uitreiking JIC bokaal, SIC bokaal 4. Notulen van

Nadere informatie

Sportvereniging BLAUW-WIT

Sportvereniging BLAUW-WIT Sportvereniging BLAUW-WIT Opgericht 14 november 1914, K.v.K. nr. 40144551 Pagina 1 Algemeen: Onderstaand bieden wij u het jaarverslag aan over het seizoen 2014-2015. Met dit verslag willen wij zoals gewoonlijk

Nadere informatie

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015 ALV HC Nuenen 22 Juni 2015 Agenda Opening en vaststelling agenda Ingekomen stukken Notulen voorgaande ALV Terugblik op het afgelopen seizoen Vooruitblik naar komend seizoen Verkiezing nieuwe voorzitter

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING TVO OMNI 2014

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING TVO OMNI 2014 VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING TVO OMNI 2014 Datum: 20 okt. 14 Tijdstip: 21.00 22.15 uur Opgesteld door Monique Plaats: t Geertman Grashof Aanwezig: Afgemeld: Zie presentielijst Tonny ten Dam, Harry Rupert,

Nadere informatie

Algemeen jaarverslag seizoen

Algemeen jaarverslag seizoen Algemeen jaarverslag seizoen 2006-2007 Helaas heeft de vereniging het afgelopen seizoen afscheid moeten nemen van Johan Jansen (ex-jeugdvoorzitter) en van Frits Cornelissen (ex-jeugdbestuurslid). We zijn

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Clubblad v.v. Veenendaal

Clubblad v.v. Veenendaal De Spil juli 013 Beste leden, Het voetbalseizoen zit er inmiddels al weer op. Als bestuur van onze voetbalvereniging lijkt het ons daarom ook goed om even terug te kijken en jullie te informeren over datgene

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

De coördinatoren zijn het aanspreekpunt voor ouder(s), verzorger(s), leiders, trainers en een ieder die vragen heeft op gebied van algemeen beleid.

De coördinatoren zijn het aanspreekpunt voor ouder(s), verzorger(s), leiders, trainers en een ieder die vragen heeft op gebied van algemeen beleid. Jaarverslag voetbal - jeugd 2011/2012 Het jeugdbestuur is aan het begin van het seizoen 2011 / 2012 gestart met een volledige samenstelling. Met uitzondering van de technische jeugd commissie is de samenstelling

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende:

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: OFW D1 NIEUWS Hallo allemaal, Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: Algemene Ledenvergadering Old Forward Hierbij nodigen wij de leden uit voor het

Nadere informatie

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS OKTOBER 2011 Voetbalplan RKSV De Tukkers Page 1 Inhoud Inleiding 3 Missie en doelstellingen 4 Opbouw van het plan 5 Organisatie 6 Werkgroepen 8 Technische Commissies 8 Functieomschrijvingen

Nadere informatie

Een groeiende vereniging, dat houden we samen sterk.

Een groeiende vereniging, dat houden we samen sterk. Een groeiende vereniging, dat houden we samen sterk. 1 Contents Openstaande vacatures binnen MHC Uitgeest We hebben een gezonde, groeiende vereniging. Met het groter worden van de vereniging, hebben we

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2011

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2011 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2011 2011 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2011 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 26 OKTOBER 2011 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015 Dagelijks Bestuur Voorzitter Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Secretaris Giel van der Leest 06-41600402 secretaris@rksvcito.nl Penningmeester

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Let op! Indien nodig kan de indeling van een team aan het begin van het seizoen nog worden gewijzigd!!!

Let op! Indien nodig kan de indeling van een team aan het begin van het seizoen nog worden gewijzigd!!! Juli 2014 Beste Gooiers, Allereerst een bijzonder hartelijk welkom aan alle nieuwe leden en hun ouder(s) / verzorger(s). Natuurlijk ook een welkom aan de nieuwe trainers en leiders binnen SC t Gooi. Wij

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK

Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Sponsormogelijkheden... 3 Subhoofdsponsorschap... 3 Bordsponsor... 4 Club van honderd... 5 Logo op de website... 6 Een team

Nadere informatie

v.v. Wardy Ferwert Sponsormap

v.v. Wardy Ferwert Sponsormap v.v. Wardy Ferwert Sponsormap ~ 1 ~ Tijd en geld Toen op 2 november 1945 de v.v. Wardy werd opgericht in Ferwert, speelde de commercie in de sport nog praktisch geen rol. Dat het gehele andere tijden waren

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

LTC Naaldwijk. Algemene ledenvergadering 2016

LTC Naaldwijk. Algemene ledenvergadering 2016 LTC Naaldwijk Algemene ledenvergadering 2016 1 Agenda 1. Opening en welkom 2. Voor de vergadering ingekomen stukken 3. Bestuursmededelingen 4. Goedkeuring notulen ALV 2015 5. Jaarverslag 2015 6. Financiële

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012

IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012 IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012 Secretariaat: Westbroekerweg 81 1991 LX Velserbroek Tel. 023-5389451 e-mail adres: michael@dejump.nl Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse

Nadere informatie

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige SVZ 2015/2016 Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige bijzonderheden Financiën Verslag kascommissie

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 oktober 2014 Agenda ALV 2014 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 mei 2013. 4. Bestuur 5. Presentatie jaarverslag van het

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

Door de avondvoorzitter wordt de leiding van de vergadering formeel overgedragen aan de nieuw aangestelde voorzitter.

Door de avondvoorzitter wordt de leiding van de vergadering formeel overgedragen aan de nieuw aangestelde voorzitter. Notulen Extra Algemene Ledenvergadering Hotel Restaurant Den Engel 18 juli 2016, 20.00 uur 1. De voorzitter opent de vergadering om 20.10 en heet een ieder van harte welkom op deze extra algemene ledenvergadering.

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering Jump 80. Datum 9-9-2015. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voorzitter: Nicole van Apeldoorn. Notulist: Jeannette van der Graaf

Notulen ledenvergadering Jump 80. Datum 9-9-2015. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voorzitter: Nicole van Apeldoorn. Notulist: Jeannette van der Graaf Notulen ledenvergadering Jump 80 Datum 9-9-2015 Van 19.30 uur tot 21.30 uur Voorzitter: Nicole van Apeldoorn Notulist: Jeannette van der Graaf Aanwezig : Nicole, Chantal, Jeannette, Angelique, Arie, Stefan,

Nadere informatie

De concept indeling van de teams zal in juli 2012 op de website gepubliceerd worden : http://www.sc- tgooi.nl/p/11

De concept indeling van de teams zal in juli 2012 op de website gepubliceerd worden : http://www.sc- tgooi.nl/p/11 9 Juli 2012 Hallo allemaal, Allereerst een hartelijk welkom aan alle nieuwe leden en hun ouder(s) / verzorger(s) en natuurlijk ook een welkom aan de nieuwe trainers en leiders binnen SC t Gooi. Wij wensen

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ESZET 2010

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ESZET 2010 Notulen Algemene Ledenvergadering 2010 van Swalmense Zwem- en Poloclub Eszet, gehouden op 18 maart 2011 in de Brede Maatschappelijke Voorziening De Robijn. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ESZET 2010

Nadere informatie

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Aanwezig: Afgemeld: 16 leden incl. bestuur 4 leden/ouders van leden De volgende punten zijn besproken: 1. Opening en vaststellen agenda Voorzitter Henk Dibbets

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 1. Opening door de voorzitter 2. Opgave rondvraag Aanvang, 17.30 uur Locatie, Clubhuis 3. Ingekomen berichten en mededelingen van het bestuur 4.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid CVV De Jodan Boys

Vrijwilligersbeleid CVV De Jodan Boys Vrijwilligersbeleid CVV De Jodan Boys Beheerder: Eigenaar Schrijver Beheerder Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Vrijwilligerscommissie Versie 1.3 Datum 6-7-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

VERON afdeling Amsterdam

VERON afdeling Amsterdam Afz: VERON afd. Amsterdam P/A Tolkamerstraat 105 1107 PC Amsterdam Zuidoost. 1 Voorwoord voorzitter Beste Amsterdamse radioamateurs, Na een onderbreking van enkele jaren hebben wij op 7 en 8 september

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs ALV d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs 1. Opening Hartelijk welkom iedereen. 2. Vaststelling agenda De agenda voor deze vergadering is als volgt: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3.

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp

Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp Het huishoudelijk reglement van SV Nootdorp is een verzameling van regels en bepalingen ter ondersteuning van de statuten van SV Nootdorp. Het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016

Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016 Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016 Beste leden, ouders/verzorgers en begunstigers, Voor je ligt de nieuwsbrief 17 van het bestuur van Reddingsbrigade IJsselstein. Met deze nieuwsbrief vertelt

Nadere informatie

WELKOM bij Informatie bijeenkomst. Behoud van voetbal in 2 e Exloërmond

WELKOM bij Informatie bijeenkomst. Behoud van voetbal in 2 e Exloërmond WELKOM bij Informatie bijeenkomst Behoud van voetbal in 2 e Exloërmond Waarom zitten we hier? September 2015: Het Jeugdbestuur wil informatie van het hoofdbestuur, men heeft geprobeerd te communiceren,

Nadere informatie

v.v. TREKVOGELS Beleidsplan 2014-2018 Een prachtige historie en een glansrijke toekomst

v.v. TREKVOGELS Beleidsplan 2014-2018 Een prachtige historie en een glansrijke toekomst v.v. TREKVOGELS Beleidsplan 2014-2018 Een prachtige historie en een glansrijke toekomst Voorwoord Tijdens de algemene ledenvergadering in november 2013 hebben we een goede discussie gevoerd aan de hand

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Missie v.v. Vorden:...2 2. Organogram "voetbalvereniging Vorden"...2 3. Organogram "Jeugdcommissie"...2 4. Huidige situatie jeugdafdeling...3

Nadere informatie

AGENDA LEDENVERGADERING 2016

AGENDA LEDENVERGADERING 2016 AGENDA LEDENVERGADERING 2016 Het bestuur van LSVV nodigt alle leden uit tot deelname aan de algemene ledenvergadering van 2016 welke zal worden gehouden in de kantine van LSVV op vrijdag 30 september 2016,

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Aanwezig : P. Derks, K. Vasterman, M. Pouwels, G. Wouters, M. de Horde, J. de Folter, T. van der Linden, M. Meulendijks, H. Driessen, P. van Gemert,

Nadere informatie

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010.

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Secretariaat District Kennemerland J. Vermeerstraat 40 2102 BW Heemstede Tel: 023-5286656 E-Mail: helenedeklerk@hotmail.com Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Aanwezig: Ron Jedema

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Aanwezige bestuursleden: Rick van Westenbrugge, Dolf van Stappershoef en Ubbo Rommerts Afgemeld:

Nadere informatie

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl Notulen van de Algemene Leden Vergadering van FC op 18 november 2013. 1. Opening & inleiding vergadering door de voorzitter. Hans van Collenburg opent de vergadering met een woord van welkom voor alle

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

BADMINTONCLUB GRONSVELD

BADMINTONCLUB GRONSVELD BADMINTONCLUB GRONSVELD Sponsormap 2014-2015 2014-2015 B.C. GRONSVELD Achtergrond Onze vereniging is opgericht op 1 april 1980 door Dirk Bode. Dit werd in oktober van dat jaar notarieel vastgelegd. Doel

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari Algemene ledenvergadering 2011 vrijdag 28 januari agenda Opening en Mededelingen Verslag ALV 19 januari 2010 Terugblik op 2010 Financieel verslag Verslag kascommissie 2009/2010 Vaststellen contributie

Nadere informatie

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA (CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA DATUM 16 februari 2015 PLAATS Roelofarendsveen TIJDSTIP 20.00 uur VOORZITTER Danny Loos AANWEZIGE BESTUURSLEDEN ACHTER TAFEL VOOR PAUZE AANWEZIGE BESTUURSLEDEN

Nadere informatie

HSV Algemene Ledenvergadering 30 september 2013

HSV Algemene Ledenvergadering 30 september 2013 HSV Algemene Ledenvergadering 30 september 2013 1. Opening en mededelingen Voorzitter Michel Engelsman opent de vergadering om 20.15 uur en heet alle (circa 40) aanwezigen van harte welkom. 4 personen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 25 Januari 2015

Nieuwsbrief 25 Januari 2015 Nieuwsbrief 25 Januari 2015 Je vraagt je af of er met al de afgelastingen er nog wel iets is om over te schrijven. Voetbal verslagen heeft de redactie daarom ook niet mogen ontvangen en dan blijft de vraag

Nadere informatie

Conventus 03 nieuws C-jeugd Conventus 03 kampioen: 3e elftal Conventus 03 kampioen:

Conventus 03 nieuws C-jeugd Conventus 03 kampioen: 3e elftal Conventus 03 kampioen: Conventus 03 nieuws C-jeugd Conventus 03 kampioen: Zaterdag 14 mei heeft de C-jeugd van Conventus 03 het kampioenschap behaald. In de laatste wedstrijd moest het gaan gebeuren, een gelijkspel zou voldoende

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief september 2014 Nieuwsbrief september 2014 Beste MHCU'ers, De zomervakantie is achter de rug en het nieuwe seizoen staat op het punt van losbarsten! We hebben een roerige zomer achter de rug met ups en downs. Iedereen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015 2015 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2015 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 28 OKTOBER 2015 19:30 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

Notulen van de 97e Algemene Ledenvergadering PVC, gehouden op het Sportpark Marco van Basten op 11 oktober 2012.

Notulen van de 97e Algemene Ledenvergadering PVC, gehouden op het Sportpark Marco van Basten op 11 oktober 2012. Notulen van de 97e Algemene Ledenvergadering PVC, gehouden op het Sportpark Marco van Basten op 11 oktober 2012. 1) Opening door de voorzitter. De voorzitter heet alle aanwezigen welkom op deze vergadering

Nadere informatie

Indien je input hebt mag je deze altijd delen met Joukje Deinum. Dames 5. Nieuwsbrief Volleybalvereniging LVC Lemmer

Indien je input hebt mag je deze altijd delen met Joukje Deinum. Dames 5. Nieuwsbrief Volleybalvereniging LVC Lemmer Voorwoord: Hierbij de laatste nieuwsbrief van LVC volleybalvereniging van dit speelseizoen. Het seizoen hebben we afgesloten met een knal feest georganiseerd door onze heren 1 waar heel RIO bij aanwezig

Nadere informatie

TOGB 23, 121, 2650 AC

TOGB 23, 121, 2650 AC ALV TOGB handbal SV TOGB Sportpark Het Hoge Land Hoge Land 23, Berkel en Rodenrijs Postbus 121, 2650 AC Berkel en Rodenrijs Ons Clubhuis 010 511 20 06 12 mei 2015 T O G B 1. Opening vergadering 2. Ingekomen

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Aanwezig: Tycho van der Wal - voorzitter Mark de Munter - secretaris Stephanie van Eijk - penningmeester Engel Dorst - ledenadministrateur

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5 Vrijwilligersboek Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemene informatie 4 3 Bestuursfuncties 5 3.1 Voorzitter 6 3.2 Secretaris 7 3.3 Penningmeester 8 3.4 Scheidsrechters coördinator 9 3.5 Sponsoring 10 3.6

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot Notulen van de Algemene Vergadering van Judovereniging Anton Geesink (opgericht 21 december 1965) gehouden op 7 oktober 2014 in de Ontmoeting te Culemborg. Aanwezigen: Hans Schoemaker, Wim Colin, Toon

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit STATUTEN s.c.vlaardingen-holy Goedgekeurd ALV 25-2-1991 Akte Notaris 26-4-1991 Koninklijk besluit Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd

Nadere informatie

Namens de sponsorcommissie bieden wij u hierbij een overzicht aan van de sponsormogelijkheden bij onze voetbalvereniging STEENBERGEN.

Namens de sponsorcommissie bieden wij u hierbij een overzicht aan van de sponsormogelijkheden bij onze voetbalvereniging STEENBERGEN. Geachte relatie, Namens de sponsorcommissie bieden wij u hierbij een overzicht aan van de sponsormogelijkheden bij onze voetbalvereniging STEENBERGEN. Wij hebben getracht de sponsorpakketten zo evenwichtig

Nadere informatie

Voorlichting ouders F teams. 9-9-2015 Voorlichting ouders F teams

Voorlichting ouders F teams. 9-9-2015 Voorlichting ouders F teams Voorlichting ouders F teams 9-9-2015 Voorlichting ouders F teams 1 Agenda Welkom en voorstelrondje Wedstrijdzaken en website Ledenadministratie Waarden en Normen Commissiekamer Technisch beleid Kleding

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012 Datum: 24 oktober 2012. Locatie: Kantine Voetbalvereniging Zeddam Aanwezig: 18 leden inclusief de leden van het bestuur. Notulist: Petra Bieleveldt Afmeldingen: Bennie

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.30 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.30 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 31 mei 2011 notulist: Jo van der Heijden Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Jo van

Nadere informatie

Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk

Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk Amsterdam, 15 juni 2011 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Notulen jaarlijkse ledenvergadering d.d. 21 januari 2011 4. Voordracht bestuurslid

Nadere informatie

Kaderlijst SC Botlek Laatste wijziging Veertig Morgenweg 2 zaterdag 31-10-2015 3202LN SPIJKENISSE

Kaderlijst SC Botlek Laatste wijziging Veertig Morgenweg 2 zaterdag 31-10-2015 3202LN SPIJKENISSE Kaderlijst SC Botlek Locatie Laatste wijziging Veertig Morgenweg 2 zaterdag 31-10-2015 3202LN SPIJKENISSE Telefoon 0181-613130 Correspondentieadres Postbus 115 3200AC SPIJKENISSE COMMISSIE/FUNCTIE NAAM

Nadere informatie

Beleidsadvies Almere Bowls Club

Beleidsadvies Almere Bowls Club Beleidsadvies Almere Bowls Club Bijlage 3 Actiepuntenlijst In onderstaande overzichten worden de doelstellingen en doelen nader uitgewerkt in acties. De acties zijn beschreven per onderwerp van het beleidsadvies,

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering ACGV

Algemene Ledenvergadering ACGV TurnAround DIGITAAL april 2015 Algemene Ledenvergadering ACGV Op woensdag 22 april 2015 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van ACGV. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd

Nadere informatie

!Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014.

!Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014. BESTE SCHAPEKOLKERS, Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014. Wat kun je allemaal in deze nieuwsbrief lezen Nieuws van de Technische commissie Sponsorcommissie Jeugdcommissie mbt een jeugdtoernooi

Nadere informatie