meer: zomer ( Aals ) Uitneembare vaarkaart van watersportbedrijven en -verenigingen Veilig recreëren Westeinderplassen de ogen van...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "meer: zomer ( Aals ) Uitneembare vaarkaart van watersportbedrijven en -verenigingen Veilig recreëren Westeinderplassen de ogen van..."

Transcriptie

1 ( Aals ) mr: zomr Dz diti wordt u aagbod door: Aalsmr Wstidr Promoti, samwrkigsvrbad va d lokal watrsportbdrijv. Jaargag 1 Prachtig vaarwatr voor zilrs zilagda P. 9 P. 23 Vilig rcrër op d Wstidrplass Wstidrplass door d og va... P. 24 / 2 Uitmbar vaarkaart va watrsportbdrijv -vrigig P. 16 / 17 rvaar d Wstidr zt kors aar Aalsmr,

2 Voorwoord 3 Wlkom i Aalsmr, blomdorp aa ht watr Pit Hartig Kismakig Fort Kudlstaart Kudlstaartswg GL Aalsmr Tl/Fax Mobil Mail: Motor- schpsodrhoud Motor rvisi/ ibouw/ vriuw Ibouw Bog- Hkschrov Elctra gasistallatis Costructi- staalwrk Odrwatrschipbhadlig SCHEEPSTIMMERWERKEN H. KENNEDY Btimmrig Rparati/odrhoud Takdkk Maatwrk projct Exclusiv mubls Kuks Potwg BW Aalsmr M T Oz mooi Wstidrplass, oftwl d Pol, ik b r cht va gaa houd. G dag is d Wstidr htzlfd. Ik houd va d vl op d plas op vrog ochtd i d lt. Ik houd va d odrgaad zo op lom zomravod als ht watr glad als spigl is. Ik houd ook va d wost golv di tg d kad slaa op stormachtig jauaridag zoals vadaag war ik dit voorwoord schrijf. I d witr zij d plass va d watrvogls. Straks mt d rst warm voorjaarsdag zij d zilbootjs surfrs trug op ht watr. Watrdorp Aalsmr komt wr tot lv. Wist u dat d Wstidr ht grootst biwatr va Ndrlad is? Mt zij vl vrborg iladjs slot prachtig atuurgbid. Buit Aalsmr zij d uik kwalitit va dit atuur- rcratigbid og rlatif obkd. Bij Aalsmr dk d mst ms toch aa d blomvilig. Wij zij gastvrij gmt odig idr uit om kis t mak mt al ht moois dat Aalsmr t bid hft. D Wstidr Watr Wk va 26 jui tot juli is daar uitstkd momt voor. D Wstidr Watr Wk wordt dit jaar voor d drd kr gorgaisrd. Ht is dus al btj traditi aa ht word i os dorp. D laatst wk va jui d rst wk va juli virt Aalsmr ht bgi va d zomr mt tal va optrds, sport op rod ht watr vl activitit op ht strad va ht Surfilad aast d watrtor. Om r paar t om: prov var tijds ht profvar, badjsavod, jazzwkd allrli zilwdstrijd di u vaaf ht watr d kat god kut volg odr ht got va hapj drakj. Kortom, mr da voll wk fst. Jobk Vok-Vddr, burgmstr Aalsmr Maar rdr word r ook al luk activitit gorgaisrd. Op 13 jui vidt d Juior Pramrac plaats d dag daara start d fstwk i Kudlstaart, omdat ht dorp haar 777-jarig bstaa virt. Ht wkd ra, op jui orgaisrt Stichtig Dag va j Lv d Botdag voor ms mt vrstadlijk bprkig. Dizlfd dag is ook Plaspop mt allrli badjs op vrschilld ilad dat wkd vidt ook ht twd Aalsmr FlowrFstival plaats. Ook op gwo dag is Aalsmr bzok waard. Naast d rcratimoglijkhd op rod ht watr kut u hir hrlijk fits wadl. Daaraast is oz Historisch Tui absoluut bzok waard, om daara r t strijk op va d vl trrass aa ht watr t git va wat Aalsmr culiair t bid hft. E mt trots mld ik u dat d Rid for th Ross op 6 sptmbr voor d twd kr i Aalsmr wordt grd, mt d Pr-rid op sptmbr. D start fiish zij wr bij d blomvilig. Sam mt bdrijv vl vrijwilligrs zij w hard aa ht wrk om r prachtig vmt va t mak vl gld op t hal voor KWF kakrbstrijdig. D Wstidr Promoti (S.A.W.P.) is druk bzig mt all voorbridig voor d Wstidr Watr Wk. U bt va hart uitgodigd. Ik ht u graag wlkom i oz mooi blomdorp aa ht watr. Jobk Vok-Vddr, Burgmstr va Aalsmr Bst lzrs, Wlkom op d Wstidrplass, Ndrlads grootst bvaarbar biwatr. Misschi komt u r al jar, misschi wt u va ht bstaa it af. Dat laatst is it omoglijk, d mooist plass va Ndrlad zij ook ht mist bkd. Graag odig d Aalsmrs watrsportbdrijv u daarom uit voor kismakig. U kut dat do fitsd of wadld lags d ovr of zittd op va d trrass aa d rad va d plas. Git va traag optrkkd voorjaarsvl bov spiglglad watropprvlak i d vrog ochtdur of juist va lagzaam odrgaad zo, di aa ht id va d dag d hml i brad lijkt t ztt. Op mooi zomrdag vradrt d plas i vld va witt zil, waartuss motorjacht slop hu wg ovr ht watr zok. Bij hard wid schr d surfrs i duizligwkkd vaart ovr golv, bi d kortst kr vrlist u z uit ht oog. G dag is d Wstidr htzlfd! Ht bst kut u atuurlijk zlf ht watr opgaa. Op mrdr plkk zij bot t huur, variërd va simpl roiboot tot wat luxr slop. D mr sportiv odr u zull ogtwijfld voor zilboot kiz. Waar dz laatst d voorkur gv aa ht ruim watr va d plas, ku d mr passiv watrsportrs ht iladrijk vrk. Talrijk vaart slootjs vor door uik ladschap mt afwisslig va atuurgrod cultuurakkrs. Er zij talloz rustig opprtjs waar d vissrs odr u hu hgl ku uitgooi. Wist u dat d populati mrvall jaarlijks tomt? Waar vrogr ht vag daarva uicum was, loopt u tgwoordig god kas va dz watrbwors aa d haak t slaa. Ook d atuurlifhbbrs ku volop git. Er is rijk vogllv: mt btj gluk schit ijsvogltj voor u lags, r is uik platgroi. D Wstidrplass bhor tot d wiig vplass, waari zich hoogvlocatis bvid. Zlfs d vbs, btr bkd als crabrry, groit daar. Tslott om ik d talloz vmt tijds ht zomrsizo. Hoogtput daarva zij d Summr Dac fstival, d Wstidr Watr Wk d ogëvaard vuurwrkshow Vuur Licht op ht Watr. Ovr alls wat r t do is vidt u iformati i dit blad. Graag otmot ik u dz zomr op of lags d Wstidr. Pit Hartig Voorzittr Stichtig Aalsmr Wstidr Promoti (SWAP) Aalsmr Wstidr Promoti Prijsvraag Dakzij oz sposors mog wij mooi prijz wggv. Maar dat do w it zomaar. Idr maad vrschijt r iuw vraag op oz wbsit www. aalsmrwstidr.l. D komd lt- zomrmaad maakt u dus rglmatig kas op luk Aalsmrs prijs. U kut idr maad uw atwoord istur via mailadrs: Odr d god izdrs word prachtig prijz vrloot. U maakt kas op: Drago H2O Floatabl zobril, bschikbaar gstld door Nico-Optik Ovrachtig voor maximaal zs prso i tipitt, bschikbaar gstld door Rkratipark Aalsmr Gropsrodvaart voor maximaal twitig prso, bschikbaar gstld door Wstidr Rodvaart E dag zilcursus voor tw prso (jugd of volwass), bschikbaar gstld door Zilschool Aalsmr Tw dirbo voor tw prso, bschikbaar gstld door Th Bach VIP-arragmt voor tw prso bij Vuur Licht op ht Watr op sptmbr All atwoord zij i dz krat trug t vid. D rst vraag vrklapp w alvast: Vraag 1: Hovl glasaaltjs zt vissr Tho Rklhof jaarlijks uit i d Wstidrplass? Vrgt it rglmatig op www. aalsmrwstidr.l t kijk! Sca d QR-cod om aa d prijsvraag dl t m.

3 Dol Coach Srvic & Dol Vrkuijl Grop It s mor tha just trasportatio Voor al uw Taxi Busvrvor Uitstkd srvic zowl zaklijk als privé Wij k d omgvig. U wilt va of aar Schiphol, aar d Blomvilig, aar d Kukhof, aar Amstrdam, aar Haarlm, rgs gaa t of uitgaa, aar.. (u zgt ht maar!) Wij zij 24 uur pr dag 7 dag i d wk bschikbaar Voor u alléé of ál uw famili, vrid, collga s & clubgot. T +31 (0) Uitrwg 27 a 1431 AA Aalsmr Eig aalgstigr totaal 70 mtr All dag gopd D Bovlad Bovlad va Aalsmr Achtr lk bocht wacht iuw vrrassig I dz diti va Aals(mr) Zomr mt D Bovlad u m door ht iladgbid tuss D Kli d Grot Pol. Vard ovr d Wstidr door d slot slootjs doorklift u rglmatig prcl watr di igdom va d stichtig zij. Zomrstallig Witrstallig Bothuiz Rkratiladjs Eiladjs op d Wstidrplas Trkkrshutt Camprplaats Kamprmoglijkhd Profitr u va oz uik kismakigs aabidig! Uitrwg AR AALSMEER Uitrwg 214, 303, 317 Havkatoor: Uitrwg AJ Aalsmr Tl Havmstr Hb j altijd al s ht cht Idia gvol will blv? Foto: Wim Ritvld Maak da u rsrvrig bij Rkratipark Aalsmr voor ovrachtig i oz Tipitt. E bijzodr rvarig voor jog oud, di j it mag miss! E wil j cht op avotuur, da ku j bijpassd kao hur om j blvig complt t mak. Bok u voor sizo wkd / midwk / wk otvag aatrkklijk kortig! Gschikt locati om vrjaardagspartijtj voor kidr t vir! E va d mst markat doorvaart i ht iladgbid is d Grot Brug. Olags is mt d igaar daarva ovrstmmig brikt ovr d aakoop va ht watr d ritstrok aa bid zijd. Slaat u halvrwg i d Grot Brug af richtig dorp, da passrt u vlak voor ht Torrgat aa bakboordzijd smal prcl. Dit is va d mr hrkbar stukk Wstidrdijk, wggtj dat vrogr vaaf ht dorp Aalsmr tuss d akkrs doorlip. Tot ogvr 0 jaar gld hbb r aatal huiz lags gstaa. Slaat u chtr af d Wstidrdijksloot i richtig D Hrlijkhid, da zit u aa wrszijd og i cultuur zijd akkrs, dls bplat mt trkhstrs, dls bplat mt bshulst. Bid product vidt u i d witr, vrwrkt i krststukk, trug bij d blomist. Ook dz akkrs zij voor ht mrdl igdom va D Bovlad. Op daarva staat og zogaamd schuilhut, i vrogr dag gbruikt om bij slcht wr droog t ku zitt. Vaart u vrdr door d Wstidrdijksloot, lt da bij Matjs Bos god op. U kut daar vrrast word door opvligd ijsvogltj dat st hft i ht wortlgstl va jar gld omgwaaid boom. Wr stukj vrdr stuit u op projct dat D Bovlad uitvort i opdracht va d provici Noord-Hollad. E i obruik graakt cultuurakkr is Schpstimmrma altijd wlkom aa boord Dat schpswrf Va dr Zwaard ruimts vrhuurt aa odrmrs brgt otgzgglijk voordl mt zich m. Er zij altijd wl kluss di j ht lifst all aa dskudig tovrtrouwt. Schpstimmrma Hrma d Groot mt ruim vrtig jaar rvarig is daar sprkd voorbld va. E timmrma di, wat zij og zi, mt zij had mak ka. D igag va zij wrkplaats is slchts kl mtrs vrwijdrd va d botlift. Als ht mot is boot dus zo bi. T midd va Dorak, zilboot motorslopj hft D Groot ruimt gog voor zij houtmachis wrkbak. Ht is it all aa d modr apparatuur t dak dat ht iuw dk va d Dorak r filloos i ligt. Vooral ht vakmaschap va d timmrma maakt dat ht takdk strak glad ghl vormt. Altijd maatwrk Voor all aapassig, rstauratis iuwbouw aa zowl d bi- als d buitkat ku z bij m aaklopp, vrtlt d timmrma. Va att cl tot kli lad i boot. Ht is vrijwl altijd maatwrk wat g boot is htzlfd lk ws is wr adrs. Ovrigs is ht it altijd odig dat d boot d wrkplaats i mot. D Groot ka ook aar d boot tokom. Ik hb rglmatig wrk aa grot jacht. Da bkijk ik d situati, ovrlg mt d opdrachtgvr, do ht mtwrk maak prfabproduct dat ik tr plkk motr. aagkocht i ht kadr va d Natuurcompsati N7. D aastliggd sloot is vrbrd uitgdipt bidt u schittrd doorkijk iuw doorvaart aar d Grot Pol. D opiuw igricht akkr is vromd aar va d vrogr igar staat bkd als d Blootshoofdakkr. Rchts daarva, dirct aa d Grot Pol, ligg aatal prcl di mt lkaar d Boogrd va Ks Bij word gomd. U raadt ht al, ook wr gomd aar vrogr igaar. D Blootshoofdakkr is vrlaagd bplat mt rit. Er is daarvoor bwust gkoz om gvarird ladschapsbld tot stad t brg: hoog opgaad lz- brkbrok aast laagblijvd rit. Ook zij rct i di omgvig rcratiakkrs aagkocht opgschood. Vaar s rustig door d slot, u vidt daar schittrd opprtjs waar u kut git va d rust va ht gbid. Vaar trug aar d Wstidrdijksloot vrvolg uw tocht via Koddspoltj aar D Blauw Bugl. Maak d ovrstk aar D Rijs. Ook daar hft D Bovlad haar bzit uitgbrid door d aakoop va cultuurakkr. Dz wordt bplat mt bom struik. D kl jar gld op rdr aagkocht prcl aaglgd paddpol bgi u hu dfiitiv uitrlijk t krijg. Mr grust s af aa ht vrhoogd stukj schoiig m r kijkj. Do dat chtr wl mt rbid voor al wat daar groit lft. I D Rijs is ook voor d Ndrlads vplass zldzaam prcl hoogv t vid mt daarop zr ig vgtati, waarodr vbss, btr bkd als crabrris. Hlaas is d i ht wat vrdr glg Rigrsbos ooit aawzig zodauw bija ghl vrdw. I samwrkig mt Staatsbosbhr hoopt D Bovlad i dit gbid, dat gdld igdom is, dz platsoort wr t ku hritroducr. T orcht lft bij vl d gdacht dat Stichtig D Bovlad zich uitsluitd bzighoudt mt d aakoop hririchtig va trkhstrakkrs alsmd ht vrstrk va atuurfuctis vrvolgs afsluit va dz gbid. Nits is midr waar, d stichtig hft zlfs kaorout uitgzt, waari mt motorbot vrijwl it togaklijk slootjs zij opgom. Nu d trkhstrtlt zich lagzaam lijkt trug t trkk, wordt gzocht aar adr cultur om d afwisslig va ht ladschap i stad t houd. Stds mr wordt op plaats waar wl omzttig plaatshft va cultuur aar atuur ht blag va ht watrtorism mgwog. Is uw blagstllig gwkt voor htg waarm D Bovlad zich bzighoudt? Wilt u mr wt, doatur word of als vrijwilligr aawzig zij bij boomplatdag adr activitit? Aarzl it om u aa t mld. All iformati vidt u op : Stichtig D Bovlad Cotactggvs: St. D Bovlad Aalsmr Postbus AJ Aalsmr Tlfoo: mail: Zo god als iuw Ook wat D Groot btrft zij d voordl va d schpswrf va Va dr Zwaard rg fij. Er is zovl xprtis op ht gbid va bot dat w bija aa all vrzok tgmot ku kom. Tot ht schildrwrk aa to. Er kom soms oud of vrwaarloosd bot bi di zo god als iuw wr ht watr opgaa. Da hb j wl r va j wrk. Voor mr iformati of s kijkj t m is Hrma d Groot brikbaar via mail of tlfoisch op

4 6 Bdrijf i bld (Aals)mr: zomr Bropsvissr 7 Baby Jugl bidt klat og ruimr pakkt Achtti jaar gld zij bror zus Hig va Rooij Igr Hoogrvorst sam gstart mt d vrkoop va kidrwags. Z kocht pr tw kidrwags i vrkocht dz via itrt op Marktplaats. D odrmrs zag voor hu bdrijf Baby Jugl markt voor ht grijp ligg. Sam vord z hu passi uit i oud loods aa d Oostidrwg, di z mt wiig middl hadd omgbouwd tot wrkplaats mt showroom Naarmat d jar vrstrk d markt mr aatrok, ko Baby Jugl vrhuiz aar grotr pad. Daar groid ht uit tot itratioaal kidrwagbdrijf dat wrldwijd ka lvr. Op 1 jauari dit jaar vod d drd vrhuizig plaats, aar d huidig locati Oostidrwg b i Aalsmr. Uitbridig Di iuw stap was odig ook. Wat d tijd was rijp om d showroom uit t brid tot strakk, lux wikl mt vast opigstijd. I d vrgrot opslag is u gog ruimt voor flik voorraad wags mt tobhor. Wi kidrwag koopt, wil hm atuurlijk mt mm. Dat ka bij os, iclusif bijbhord accssoirs, zgt Hig va Rooij. Mocht r product op dat momt it op voorraad zij, da garadr wij sll lvrig. E atuurlijk iformr wij u war d bstllig raa komt. Vawg d uitbridig va ht bdrijf is ht tam va Baby Jugl vrstrkt. Dat gburd mt PERSOON JACHTHAVENBEDRIJF Uitrwg AG Aalsmr Tl Fax Mobil Zomr- witrstallig Boot- motortchisch odrhoudswrk Aalsmrdrwg 2F, Aalsmr - tl Ook voor ht opiuw bkld va boot- caravakusss d komst va Thomas Hoogrvorst pr 1 oktobr afglop jaar. Ht blijft toch familibdrijf, vidt Igr Hoogrvorst. mubl, jachtitriur, kli kluss grot projct Wlkom, ht is luk bij os! opvag voor 0 tot 13 jaar all soort opvag voor halv hl dag mt oog voor kid oudr lkkr dichtbij gwortld i d wijk Biuwd aar Solido? Bl grust voor afspraak E ovrzicht va Kidropvag is mr da plk waar uw kid aar to gaat als u wrkt. Solido hft dat god bgrp. Bij os ka uw kid spl, lr otdkk. Mt warm aadacht, god bglidig vl plzir. Opvag is méér da luk bij Solido! Ls alls ovr Solido i os gratis magazi WlKOM, mt itrviws, ifo ikijkjs i al oz vstigig. Vraag d WlKOM aa via Vl lsplzir! E strakk, lux wikl mt friss uitstralig Niuw mrk Naast d kidrwagvrkoop mt accssoirs is r bij ht vriuwd Baby Jugl vl mr t koop. W hbb u babykamrs, babyklrtjs, cadauartikl, kuffls og vl mr product waar kidr blij va zull word. Ook divrs iuw mrk mak vaaf jauari dl uit va ht assortimt. Vl bkd mrk war r al: Easywalkr, Moutai Buggy, Phil& Tds, Valco, Babyz, Rcaro, Cybx, Strp & Co, Tuuf s World, Lodgr, Ptit Elphat, Cotto Baby, Lassig, Baby Bjor, TFK, Thrali Nijtj. W zij r trots op u ook d mooi mrk Rivira Maiso, Joolz, Happy Baby, Stiff, Tiy Lov Dooa aa oz klat t ku aabid. Op d sit is ht complt assortimt t zi. Wi ht allmaal mt ig og wil zi, is va hart wlkom i d wikl. Vraag magazi aa! a-mao.l Watrsport Zomrdal Sadr Huis M: Trailr abomt: 4x voor 0 Euro, icl, parkr auto trailr BOOTVERHUURHOLLANDSEPLASSEN.NL Bootvrhuurholladsplass vrhuurt prachtig klassik bot: - ovraads slop - auto boot - BM 16m2 Baby Jugl bv Oostidrwg b 1432 AS Aalsmr Opigstijd Maadag t/m vrijdag: :00 tot 17:00 uur Zatrdag: :00 tot :00 uur mubilair, jachtitriur maatwrk voor kli kluss tot grot projct Tvs vrhur wij sup s caads kao s Uitrwg 116-A 1431 AR Aalsmr Tl mail Bropsvissr Tho Rklhof raakt ooit uitgpraat ovr d Wstidr Tho Rklhof docrt tijds d Palig Expric mt sokbaars i d had Vauit zij bov d viswikl gsiturd huiskamr hft d Kudlstaarts vissr Tho Rklhof uitzodrlijk uitzicht ovr d Wstidrplass. Trwijl zij vissrsboot i d hav dobbrt d tt t drog hag mt d vissr ruim d tijd om ovr zij glifd vak t prat. Paligvissr lijkt zaam brop. I j tj d plas op om d fuik t lg, i j tj d vis sortr, slacht rok i j tj d hadl aa d ma brg. Slchts i di laatst schakl komt d vissr odr d ms. Schij bdrigt i ht gval va Tho Rklhof. D bromdst vissr va d Wstidrplass omstrk lidt allsbhalv zaam bstaa. Naast d cocrt vissrij hft Rklhof scala aa visgrlatrd vactivitit. Voor lzig trkt hij ht hl Mt d Wstidr Rodvaart v buurt bij d vissr lad door, zij Paligxpric i samwrkig mt d Wstidrrodvaart is doorslaad succs hij odrhoudt auw cotact mt talloz orgaisatis op gbid va watr, atuur vissrij. Ook houdt Rklhof i ht sizo rglmatig op dag waarbij hij idr kijkj gut i d wodr wrld odr ht Wstidr watropprvlak. Vlvrat Wat wodrlijk is ht zkr wat d Wstidrplass mt ig rglmaat prijs gv. E uitpuild vitrikast i d viswikl vrtlt wat dat btrft zij ig vrhaal. D imms vrzamlig potjs, pa, brill adr suistrij is vooral afkomstig va d iladjs. Er komt va alls tvoorschij als r wr its omgplogd is of iuw baggr is vrsprid, vrtlt virdgrati-vissr Rklhof di graag mag spur aar vrlor voorwrp uit ht vrld. Maar d mooist vagst blijft wat r i zij tt zwmt of wat hij aa d haak slaat. Er zij volgs Rklhof ms di ht watr va d Wstidr it mr i durv sids z wt dat r mostrs zwmm. Da gaat ht mt am om d mrval. D bschrmd vissoort tirt wlig i Aalsmr gaat i sommig gvall qua afmtig vr bov d adrhalv mtr. Ht zij orm vlvrat z zij orstrk. J mot r mt vrachtwag ovrh rijd da is i og it dood. Als ik wr s sprkburt of rodvaart hb, advisr ik ma om vooral it aakt i d Wstidr t gaa zwmm. Of ht mot god rugzwmmrs zij. J wt maar ooit Lui vis Rklhof hft divrs voorbld di d tlust va d mrval illustrr. Zo vig hij s mrval mt sok va ctimtr i d bk. E to hij i adr gval flik mrval i zij bu had lat glijd, drf r kl ogblikk latr dod muw tuss d viss. Uitgspuugd. D Kudlstaarts vissr is auw btrokk bij divrs odrzok op ht gbid va d visstad. Jarlag wrd lk gvag mrval i samwrkig mt Sportvissrij Ndrlad Hooghmraadschap Rijlad gchipt gzdrd zodat m mr t wt kwam omtrt ht lfpatroo va d uitzodrlijk vis. D grootst otdkkig was dat d vis orm afstad aflgt trwijl w altijd dacht dat ht lui vis is di altijd op dzlfd plk ligt t wacht op prooi. I d rokrij waar d vis op smaak wordt gbracht Natuurlifhbbr Ook wat btrft d palig valt r og vl t odrzok t vrbtr. Rklhof wrkt r graag aa m. Nit all om zij ig broodwiig vilig t stll. Ook als atuurlifhbbr staat hij op d brs voor gzod visstad. Jaarlijks zt ik sam mt hglsportvrigig Vislust ogvr glasaaltjs uit. Via atuurlijk wg komt d palig auwlijks mr ht bilad i. Daarom mot w hadj hlp. Howl d aalg va visvridlijk gmal ook god otwikklig is. Ht rglmatig uitztt va glasaal lijkt ffct t hbb. Voor ht rst sids jar hft Rklhof wr stijgd lij t pakk wat paligvagst btrft. Emaal gvag otkomt d palig it aa zij lot om gslacht grookt t word. Dat gburt sids dit jaar op dirvridlijkr mair. I plaats va zoutbad krijgt d palig stroomstoot waara d bwustloz palig g wt mr hft va wat hm vrdr bov ht hoofd hagt. Watrkwalitit Na d zorg om d paligstad is ht u chtr d sokbaars waar d vissr zich zorg ovr maakt. D voor hm commrcil gzi aatrkklijk vis dot ht midr vawg d dyamik va ht watr. Alls valt of staat mt d watrkwalitit. Di is d laatst jar aazilijk vrbtrd. Al ligt ht raa ho j ht bkijkt. D Wstidr wordt stds hldrdr. Dat is god voor d watrplat god voor viss di zich daar tuss vrschuil. Maar d sokbaars gdijt u maal ht bst i trobl watr. Volgs d vissr staat d Wstidr aa d vooravod va grot vradrig. D laatst tw jaar mt ht aatal watrplat i d Wstidrplass orm to. Md door ht uitblijv va strg witrs. Als dat tmpo zich doorzt zij r bikort zovl watrplat dat d watrrcrati r last va gaat krijg. Datzlfd zi w gbur op d Kaag Braassm waar zich ook xplosi va watrplat voordot. Op d Gouwz bij Moikdam word d watrplat al odr watr gmaaid. Misschi gaat dat hir straks ook gbur. Da gaat d wiklbl mldt zich klat aa d voordur. D voormalig pastoor va Kudlstaart hft flik stuk grd om bij zij vrtrouwd adrs wat palig t hal. Allrhartlijkst wordt d mritus gholp. Vissr zaam brop? Niks hoor.

5 SCHWEGLER BOTENVERHUUR GRATIS ONDERHOUDSBOEKJE AANVRAGEN VIA 70%* MEER KOPER * vrglk mt adr atifouligs di a 31 oktobr og gldig tolatig hbb Aalsmrdrdijk Oud mr Tlfoo: D Wstidr Plass word ook wl D Pol gomd. Mt aasluitig va d Grot Pol d Kli Pol, d vl iladjs rtuss d op vaarvrbidig mt d Rigvaart mag j rustig sprk ovr idaal vaargbid, voor motorbootvaardrs vooral ook voor d bgid d gvordrd, vrwd zilrs widsurfrs. D Kli Pol gft bschuttig afwisslig. D Grot Pol is door haar lgt i zuidwstlijk richtig idaal om t zil. Bij d vlal zuidwstlijk wid ku j vaaf d watrtor rst mooi lag klapp mak, opkruisd richtig Limuid om da voor d wid wr lkkr rustig trug t zil. Nit ghidrd door stromig r zij auwlijks bropsvaart odipts. D g- bschoiig stigrs/trrass hkk mrpal brugg baggrwrkzaamhd grodvrzt Tl.: BOOT HOLLAND STANDNUMMER FEBRUARI WTC EXPO LEEUWARDEN ht ladlijk rkd CWO-systm. (Commissi Watrsport Oplidig). Ht voordl hirbij is d uiformitit d bhaald diploma s zij odrlig uitwisslbaar bij vrvolgoplidig. Mstal zij r voor d bgirs bootjs bschikbaar. E ig bootj kop hoft mstal pas als j ht volgd sizo blijft zil. Er wordt vooral gvar i d Optimist, praktisch wijd- 049 Watrkampio Albrt Hij Praampli Aalsmr 300 x 2 Epifas zt r vaart achtr Aalgstigr voor d dur Kijk voor actul opigstijd op: https://www.facbook.com/albrthij1361 Afvaart vaaf ht Praampli i Aalsmr Ifo: of Sll Flyig Dutchma aa d wid Coppr-Cruis: high prformac atifoulig Voor lk typ schip vard tuss -30 kop (-0 km/u) Epifas Coppr-Cruis is iuw kopr- biocidhoudd high prformac atifoulig mt hard schrobbaar opprvlak. D ffctif slijpd wrkig zorgt voor lagdurig aagroiwrig op zot, brak zout watr. Zi ook r m s l a A r a a s r r d i t s o W k d r www. zt r vaa aalsmr wstidr.l orgaisr ht wkd i Aalsmr gzamlijk. D bgirs (dat ku r wl 70 zij!) zil i d Optimist-C op d Kli Pol word door bglidigsboot aar d volgd boi bijgstaa. D gvordrd zil op d Grot Pol i d Optimst-B A, alsmd d Splash, d RSFva d Lasr 4.7. Ht Combi-wkd is groot fst voor jog oud mt vl walactivitit, waarodr grot barbcu d uik bigo mt vl watrsportprijz. I totaal zij r altijd wl 0 jugdig dlmrs op ht watr! Wdstrijdzil voor bgirs gvordrd Fstj of partijtj, of zomaar rodj var? Laat j vrrass op d Wstidrplass! Zv dag pr wk gopd 9 Wstidrplass prachtig vaarwatr voor zilrs! KRACHTIGE ANTIFOULING Bschrm d vaarigschapp vrlg d lvsduur va uw jacht door t kiz voor CUPRON PLUS. Dz uik atifoulig bvat 70%* mr kopr spcial biocid tg aagroi i zowl zot als zout watr. Gf ook uw jacht d doltrffd bschrmig di ht vrdit. Zil vordrd zilr ka bij mr wid git va d lag golfslag, kmrkd voor d Pol. Ht hl gbid is mr da km² groot vormt daarm ht grootst bimr i Ndrlad! Er is op vaarvrbidig mt vl locatis jaarlijks passr duizd jachtzilrs Aalsmr als zij via d zg. staad-mast-rout dirct vrbidig hbb va Amstrdam aar Willmstad. Voor passat hft Aalsmr gmtlijk aalgplaats i ht ctrum zij r titall jachthavs, waarva op 4 locatis imiddls d Blauw Vlag wapprt als bwijs dat zij voldo aa strg miliuis. vrbrid bootj va 2.0 m lgt. CWO-1 lidt op om t basisbgisl t wt; als j zlfstadig kut zil tot aa widkracht 4Bft hb j CWO-2 t pakk. Daaraast wordt ht social gbur it vrgt: zo zij r zilwk spurtocht, zwmbadls, spttrdag voor d allrklist, kidrpartijtjs (i ig jugdhok waar ook d Doald Duck ligt) fstlijk diploma-uitrikig. Jaarlijks Combi-wkd I d rgio zuidlijk va Amstrdam wordt jaarlijks d Combi-sri vrzild. D watrsportvrigig D Niuw Mr WV Aalsmr Vl activitit bij vrigig zilschool E zil ka j r. Nit all d torzilr ka zich ovrdag otspa; ook voor d jugd, d wdstrijdzilr d widsurfr is r volop aabod om ht zil odr d ki t krijg of t wdijvr i d vl zilwdstrijd di r imiddls ht hl jaar word gorgaisrd. Niuw jugdig zilrtjs ku vaaf 7 of jaar ls krijg volgs Rod platbodms op d Pol Wstidr Zilwdstrijd (d WZW) is d samwrkig tuss Amstrdams Aalsmrs watrsportvrigig d Widsurfclub Aalsmr is r vorig jaar bijgkom. D WZW orgaisrt zilwdstrijd voor (itr)atioal zilklass. Ht sizo wordt al jar gopd vaaf d W.V. Aalsmr mt 3 wkds om Pas door d it. Drakklass; da komt r vloot va 2 schp uit bi- buitlad. D Draak is otworp i 1929 tgwoordig uitrst modr aad-wids racr, di vooral bij vl wid voor spctaculair bld zorgt. Traditigtrouw kom lk sizo d Rod- Platbodms vaaf W.V. d Niuw Mr op ht watr. I ht sizo zij r klassvmt kampioschapp (zi kaldr). Tijds d Wstidr Watr Wk orgaisrt d WZW tamzil voor d Drakklass mt crws uit Alkmaar, Muid Aalsmr; wdstrijd i d sll Flyig Dutchma, haar klir bror d Flyig Juior, d mas-cotdr d Sprita Sport-klass. Niuw bij d WZW is ht Sowball Matchrac. Bij Matchrac vaar j it i vloot va schp, maar bootj-tg-bootj. Matchrac is flitsd: lk vrgissig bij ht ischatt va widdraaiig ka op d kort baa va miut it mr word god gmaakt d voorragsrgls op ht watr ku volldig word uitgbuit. D Sowball Matchracs (mt kipoog aar Aalsmr als blomdorp) word s witrs vrzild i Aalsmr Amstrdam r is ook spciaal wkd voor d jugd bij! WZW Wdstrijdkaldr Datum Naam Evmt Klass maart Sowball Match Racig Sris J22, Radmr 22 maart Sowball Match Racig Sris Fial J22, Radmr, Koa 2-29 maart Grad Prix d Aalsmr Draak, Solig, Star 4 t/m 6 april Grad Prix d Aalsmr Draak, Solig 1-19 april Grad Prix d Aalsmr Draak, Solig,. mtr mi Combi Wstidr Optimist, Splash, Lasr jui Combi Wstidr 26 t/m 2 jui Klass Evmt 3 juli Zilwdstrijd 2 t/m 30 augustus Natioaal Kampioschap Vrijhid 19 - sptmbr Rod & Plat Rod platbodmjacht Als j g tijd hbt voor d zilwk i ht Wst of i Frislad zij d Wosdagavodwdstrijd luk oplossig om d wrkwk doormidd t brk. Dz wdstrijd voor jog oud staa op voor all bkd op zilbot kajuitjacht r wordt gvar op tijdfactor, di d gzild tijd corrigrt aar d thortisch bkd slhid va d boot d rdr prstatis va d schippr. Dat btkt dat idr ka wi! Zo 30 schp aa d start mt schippr crw di allmaal will wi is g uitzodrig a afloop v d strk vrhal mt gzllig prijsuitrikig i ht clubhuis va d W.V. Aalsmr mak d avod komplt. Optimist, Splash, RS Fva, Lasr 4.7 Flyig Juior, Flyig Dutchma, Sprita Sport Drak (odr voorbhoud) topsurfr, di piroutts, sprig adr kustjs lrt. Of z gaa gwoo v barbcuë als r g wid staat. D allrklist zilrs, d flst B j bag voor buiswatr, maar og it klaar mt wdstrijdzil, da b j vrmodlijk to om m t zil mt d op afstad bstuurbar (radio-cotrolld) Micro Magic; zilrtj pur sag va slchts 3 cm lgt. Als j i kilboot ovrstag gaat, rop j d bmaig v aa mt ovrstag. Als j mt d Micro Magic widdraaiig krijgt, b j al ovrstag; t gaat razdsl vraagt ig hadighid, maar da is ht ook razd Drakklass i acti Widsurf, lkkr chill via d whats app luk. (www.micromagic.l) Bij d Widsurfclub Aalsmr hbb z imiddls mr da % jugdld tot 1 jaar z strv raar dit og vrdr uit t brid. Dat do z mt itrocursus va 3 x 4 uur voor jog oud mt modr lsmatriaal. Daaraast is r zo ght Box4all waarbij ld widsurfpakkt ku dl. Disdagavod is r da traiig voor gvordrd wdstrijdsurfrs. E op d dodrdag is r spciaal voor d jugd Eiglijk is zil i al zij vorm luk. B j og it zo gvordrd, da is ht lr op zich al luk. E mt d Wstidr Plass, d Pol als locati, is ht git pur sag. Iformati ovr ht complt aabod va lss i zil widsurf, vrhuur dlam aa wdstrijd vidt u op d sits va d Aalsmrs orgaisatis, Zi pagia 29.

6 Wstidr Watr Wk (Aals)mr: zomr 26 jui t/m juli 11 Voorzittr Joost Kmprs va orgaisaticomité: Wstidr Watr Wk dé watrsportattracti va Aalsmr D Wstidr Watr Wk is hét watrsportspktakl va d Wstidrplass. I di ruim wk, dit jaar i d drd diti va vrijdag 26 jui tot mt zodag juli, staat Aalsmr bol va d watrsportvmt. Tglijk zij r ook tal va activitit di vrbod zij mt d watrsport vactivitit di xtra schwug gv aa dagjs op om ht watr. Ctral locati is ht Surfilad, op schootsafstad va d historisch Watrtor. E itrviw mt mdorgaisator Joost Kmprs va Kmprs Watrsport. Kmprs watr is hm mt d paplpl iggv is voorzittr va d vrijwilligrsstichtig Wstidr Watr Wk di d Aalsmrs watrwk orgaisrt. Wat r i di ti dag t blv is? E grp: Star-wdstrijd om d Gaastra Cup, pram bouw door schoolkidr, Aalsmr Culiair, zilwdstrijd, watrskië, powrboatrac, AquaPalooza (ovrgwaaid uit Amrika), fitstocht lags d plass, supp, bachvollybal, rodvaart, Profvar (culiair vaartocht lags ilad), badjsavod (i Aalsmr-Dorp), havdag, jazzcocrt, opstllig va d watrtor widsurf (odr adr op d oudst plak). Vaaf ht rst uur, i 13, is Joost Kmprs btrokk bij d Wstidr Watr Wk, di vaaf d rst diti aaslog. Zowl bij dlmrs als publik. Dol rva was d watrsport i Aalsmr op d Wstidrplass méér t promot, zgt hij. Mt activitit gzllighid voor idr, jog oud. Rolls Royc Er was volgs hm ovral i Aalsmr, dat qua opprvlakt voor twdrd uit watr bstaat, al vl t do op watrsportgbid. Er war grotr kli activitit, maar r zat g lij i. Idr bdrijf idr thousiastlig dd zij ig dig. Luk atuurlijk, maar midr slim als j graag vl ms aar j activitit wil trkk. Er ko og zovl mr. W hbb mt d Wstidrplass d Rolls Royc va d watrsportgbid i Ndrlad i huis. Ht Surfilad, als hart va d watrwk mt d grot fsttt, is uitglz locati. E plk waar adr gmt i ht Gro Hart jalors op zij. D brikbaarhid is hl god. I d omgvig is ht prachtig fits wadl. E ook als ht wr it zo mooi is, is r va alls t do. Voor idr di luk dagj uit wil. Rgbog Als kapstok voor d watrwk did ht Natioaal Rgboog Evmt (NRE), vijfdaags zilspktakl mt rgbog. I 11 was dat rodj lags d grot mr i ht Gro Hart va start ggaa. Op d vrijdag war d Wstidrplass aa d burt. D NRE was thousiast, grot club, waarbij Aalsmr to mt is aaghaakt. Mt voorop gmotivrd wthoudr Grtja va dr Hov. Aalsmr wrd d mst thousiast gmt, di voor aazilijk dl d kar trok. Maar dit jaar haakt kl gmt af most w op vrijdag wat adrs. Ht wordt its t zo spctaculairs: zilwdstrijd om d Gaastra Cup. Mt grot Olympisch am. Kmprs romt d ctral locati va d watrwk. W hbb hir d mazzl va ht Surfilad; zoits hft g kl adr plas i d rgio. Vrijdag, als r om d Gaastra Cup gzild wordt, is ook og s d mooist dag, da ku j s middags s avods makklijkr fstj bouw. Budl i éé wk Ht id otstod om bstaad activitit rod d NRE t budl i éé wk. E da i d wk vóór d zomrvakati. J hbt grot kas op mooi wr, howl dat g garati is. E idr di d iitiatifmrs rovr sprak, was iglijk dirct ovrstag. Ook omdat j va alls sam kut do, i plaats va dat idr clubj ht zlf mot rgl. Zoals op ht gbid va promoti, logistik, vrguig matriaalhuur. Spota aabidig Ht is zlfs zo dat stds mr ms, bdrijv orgaisatis zich spotaa aabid. Zo va: Joost, als ik volgd jaar wat ka do, zg ht maar. Stds mr sposors do m, vooral i atura. E r zij orgaisatis buit d watrsport di mt activitit toch graag its will do, zoals ht Crow Thatr Th Bach. Ht is owijs luk allmaal, mrkt Kmprs op. J mot mt zo wk ook wat gluk hbb, wt d voorzittr. Vorig jaar maakt d klassik schp va Fadship, di to tovallig vrzamld war bij Koiklijk D Vris Schpsbouw, tocht ovr d plass. Prachtig om zoits i j programma t ku opm. Maar ja, dit jaar zij d statig jacht wr rgs adrs op d wrld t bwodr. Bachsport Th Bach i Aalsmr-Oost was vorig jaar voor ht rst actif dlmr. Ht sport- vmtctrum kiprd grot hovlhid zad op dl va ht Surfilad tovrd zo hus bachvollybalvld t voorschij. Er war traiig, cliics torooitj, topbachvollyballrs gav dmostratis kidr ko aar hartlust divrs bachsport uitprobr. E aawist volgs Kmprs. Ht past uitstkd bij ht watr-, strad- zomrfst dat d Wstidr Watr Wk is. Na ht succs va 14 komt Th Bach dit jaar da ook graag trug. Vl lol Wat i 12 voorzichtig bgo mt d rgboogwdstrijd d kidrattracti Bouw Bootj op éé dag, groid ht jaar daarop uit tot gdaags vol activitit. Vorig jaar kwam ook d twd zodag rbij. Dit jaar wrkt ht orgaisrd tam ( E luk tam, w hbb vl lol sam ) grofwg volgs d lidraad va d laatst tw jaar. Ituss is ht amaturism r grotdls af. Dat most ook wl bij vmt va dz omvag mt zulk ambitis. E vmt waar Aalsmr trots op is dat i Kmprs og all og maar ka groi. Vorig jaar hbb w slag gmaakt. Ht draaibok staat vast, d admiistrati staat op d rit w hbb gzod bgrotig. Aatrkklijk formul Tot u to zij ht vooral Aalsmrdrs di d Wstidr Watr Wk otdkt hbb. Dat was ook d allrrst opzt. Maar idr is va hart wlkom. Wat ook voor ms uit d rgio, d rst va Ndrlad buitlads torist is d formul aatrkklijk. Maar w groi livr idr jaar btj. Rustig aa. W zij ook maar vrijwilligrsclub, g vmtburau. W zi wl waar ht op uitdraait. Strk wap is dat d divrs vmt lkaar vrstrk. Wat d afzodrlijk watrsportbdrijv adr orgaisatis voorh zlf al dd, do z og stds, maar odr gzamlijk vlag. Dat btkt dat idr dlmr zij kowhow optimaal ka butt bovdi zij bst btj voorzt vrvolg op >> P13

7 Wstidr Watr Wk & Sporttalt 13 E aadl i lkaar Rabobak Rgio Schiphol l trots sposor va d WstidrWatrWk om its t lat zi waar hij m ka prok. Vriuwig d komd watrwkditi zij kl klir vriuwig doorgvord. Zo zal d grot tt op ht Surfilad mr da tot u to opbaar trri zij. D watrwk mot fstj voor idr zij. Natuurlijk krijg d vips, di pr slot btal voor arragmt, spcial bhadlig, maar ht is cht it all voor h, zgt Kmprs. Ht tvmt Aalsmr Culiair wordt i it mr vrzorgd door toprstaurats va buit, maar door lokal rstaurats. Di staa ook hu matj z gv d watrwk og mr Aalsmrs titj. Ht Surfilad krijgt mr da tot u to straduitstralig. Er kom barbcufacilitit r zij drakjs, ook voor stradprijsjs. D culiair happigs word uitgsmrd ovr dri dag. Er vrrijst da ttdorp, waar ovral wat adrs t do is. Aqua Palooza Vrdr zij r facilitit om mt boot m t var om zilwdstrijd va abij t ku volg. Voorts zull rodvaartbot pdl tuss vmt di op vrschilld locatis plaatsvid. Aa Aqua Palooza zull voor ht rst ook pram, Aalsmrs folklor, mdo. Aqua Palooza? N, dat is zkr it its alldaags bij os, lgt Kmprs uit. Ht is populair i d Vrigd Stat. E soort Lowlads op ht watr, soms mt duizd bot tiduizd ms di r mt hu vaartuig aa ht strad glg its gzlligs va mak. Dat hb j hl kli btj hir..., mt zo hodrd bot vorig jaar. Er wordt gbarbcud, r zij dj s r kom vooral jogr op af. Ht slaat aa, md door d promoti via d social mdia voorafgaad aa Aqua Palooza. E ht groit. Dit wordt ht drd jaar. Sposors vrijwilligrs Zodr sposors vrijwilligrs is vmt als d Wstidr Watr Wk it t orgaisr. Dat bsft Kmprs maar al t god. Daarom will w d hoofdsposors D Mrs Accoutats, Gmt Aalsmr d Rabobak Rgio Schiphol, d ovrig sposors all vrijwilligrs hartlijk bdak voor hu bijdrag aa d watrwk. Programma op wbsit Ht volldig programma va d Wstidr Watr Wk wordt latr dit voorjaar dfiitif vastgstld. Bikort is ht op t vid. Voor di tijd trft u op di wbsit ht programma va 14, dat alvast god idruk gft wat r dit jaar zoal t blv valt. Voorlopig Dagprogramma* vrijdag 26 jui zatrdag 27 jui zodag 2 jui wosdag 1 juli dodrdag 2 juli vrijdag 3 juli zatrdag 4 juli zodag juli Scholdag pram bouw grop 7 WZW: Kampioschap FJ Klass Liosclub: Profvar Badjsavod WZW: Kampioschap FJ Klass NK Powrboat WZW: Kampioschap FJ Klass WSVA: Watrski / wakboard Odrmd Aalsmr: Ntwrkbijkomst Ocaus: Op watr zwmwdstrijd Bruswick & Kmprs: Aquapalooza Th Bach: Jugd talt traiig Th Bach: Dmostrati bachvollybal Zilwdstrijd WV Niuw Mr: Jazzwkd Zilschool Aalsmr: Activitit voor kidr Th Bach: Start2bach Th Bach: Bachsport istuif WV Niuw Mr: Vrijdagavod zilwdstrijd Th Bach: Kig of Qu of th Wst. Supvtur: Supp WSCA: Opstapdag WV Niuw Mr: Jazzwkd Wstidr Paviljo: Fstavod ODSC: Oud Dur Surf Cup Widsurfclub Aalsmr: Koa Cup WSVA: Watrski / wakboard WV Niuw Mr: Jazzwkd Wstidr: Paviljo Culiair D activitit/fstivitit zij vooramlijk op of vaaf ht Surfilad Vrouwtroost aa d Grot Pol vlakbij d Watrtor. Surf voor all iformati, dfiitiv dagprogramma opgv voor dlam aar www. wstidrwatrwk.l of via * Bij ht tr prs gaa va dz uitgav was ht programma og it dfiitif all vmt odr voorbhoud va vrguig vrlig wrsomstadighd. Trots sposor va d WstidrWatrWk Tistalt opgmrkt door x-wrldtoppr Wod i ark aa d Wstidrplas di uitkijkt ovr d Kli Pol is Rub Spaargar ras-aalsmrdr. Maar howl hij ht luk vidt wo, ook wl ig bootj hft, laat ht watr hm toch koud. Rub vidt zij passi mr i its adrs. Rub splt rolstoltis. E daar is hij vrdraaid god i. Rub Spaargar spld hocky, zwom vl schaatst graag. Totdat daar i fbruari abrupt id aa kwam omdat Rub op -jarig lftijd ivalid raakt. Va d op d adr dag zag Rubs lv r hl adrs uit. E lv i rolstol. Maar dat btkd it dat Rub bij d pakk r gig zitt. Al tijds zij rvalidati wrd tis igzt bij zij ofig. Na zij rvalidatipriod is Rub blijv tiss. Hij blk daar aalg voor t hbb. I sptmbr 14 is Rub opgom i d ladlijk rolstoltisslcti va d KNLTB. Zij otwikklig gaat zo sl dat hij door imad midr da Esthr Vrgr is badrd om dl uit t mak va ht talttam va d ABN AMRO. Nuchtr Of hij dat zag zitt? D imiddls -jarig Rub hofd daar it zo hl lag ovr a t dk. Ik hb altijd gzgd dat, als ik d moglijkhid hb om m vrdr t otwikkl, ik daar vol voor zou gaa. Di kas dot zich u voor, dus grijp ik di hl graag aa, aldus Rub, di r dsodaks uchtr ralistisch tgaa kijkt. Er wordt gzgd dat ik god ka tiss. Ik krijg u d kas om t lat zi ho vr ik ka kom. tr mtor voorstll. Vrgr wo tuss al haar 470 rolstoltiswdstrijd i ht itratioal circuit. Kas Hl vr vooruitkijk dot Rub it. Al kt hij d rputati va zij mtor, ovr zo uitzodrlijk carrièr durft hij all og maar t drom. Hij git va d momt d kas di hij krijgt. Dat hij mt oudrs zusj VIP-gast was op ht rct ABN AMRO-tistorooi daar wrldtoppr Ady Murray otmott was fatastisch. Maar ook d fotoshoot mt Esthr Vrgr voor ht blad Hld was bijzodr blvis voor Rub. Stichtig D rsultat op tisgbid mog r zij. Tijds itratioaal torooi i Zwitsrlad bhaald d Aalsmrdr d twd plaats, i Frakrijk wrd hij vird. Om d stijgd lij vast t blijv houd is aast d bglidig va ht talttam ook xtra gld odig. Daarvoor is olags d stichtig Rub Spaargar Tis o Whls opgricht. I d rst plaats om bdrijv particulir tot sposorig t bwg, maar ook om d midrvalidsport op positiv mair odr d aadacht t brg. D Mrs Accoutats Associati B.V. Oostidrwg 3, 1432 AW Aalsmr +31(0) Rub Spaargar gooit balltj op lags d Kli Pol Odrstuig Uitgkoz om als xcptiol talt aa dit programma m t do houdt i dat Rub aast d ormal traiig ook va sporttalt uit adr takk va sport dig zal lr. Daaraast krijgt Rub odrstuig op mtaal, zaklijk, tchisch tactisch vlak. Ht strv is om d talt richtig d wrldtop t krijg. Mt Esthr Vrgr ka hij zich g b- D promotifoto waarop Rub Spaargar sam mt mtor Esthr Vrgr posrt. Op d voorgrod Richard Krajick mt adr tistalt

8 Nu ook mt xtra collctiv kortig op uw bootvrzkrig! TotaalOpvagPolis D vlzijdigst pakktpolis va Ndrlad! WAT IS DE TOTAALOPVANGPOLIS? D TotaalOpvagPolis is uw alls-i-éé-polis voor schadvrzkrig. Ervaar ht gmak va éé polis éé cotactprsoo voor uw ghl schadvrzkrigspakkt. Va uw woohuisvrzkrig tot uw auto, va rchtsbijstad tot risvrzkrig of huisdirvrzkrig, alls ka i éé polis word gcombird. Natuurlijk kut u daarbij voor vrschilld vrzkraars kiz. Uw voordl: Alls-i-éé-pakkt. Statioswg Eé cotactprsoo bij schad. Eé ovrzichtlijk Alumiium bot polis. Vrbk Advis vrglijkt divrs vrzkrig stlt ht optimal pakkt voor u sam. Zo bt u prima vrzkrd hft u altijd god ovrzicht ovr uw vrzkrig. Bovdi u vaaf tw dkkig gratis krijgt ovrlijdsdkkig bij ogvall. Tot % pakkt- kortig. Cocurrrd Parkr bij d boot! Uik! Zomrligplaats vriuwd, mt zijstigr Witrstallig, ovrdkt tot to Volldig srvic, odrhoud & voorziig Wifi bschikbaar prmi. Ho mr vrzkrig u i ht pakkt combirt, ho hogr uw kortig. Uw pakkt kortig ka oplop tot %! D TotaalOpvagPolis is d vlzijdigst pakkt va Ndrlad! polis u z iformati wordt D : od door Vaaf tw dkkig gratis ovrlijdsdkkig bij ogvall. aagb Uitrwg AJ Aalsmr Tl ls ht op ls ht op ls ht op Uitrwg 134 Aalsmr mob: ElkE dag het EErstE iuws! vuur licht op ht watr zatrdag sptmbr Aamr va bschoiig-, stigr- baggrwrk Noordid AE Limuid Tlfoo Fax Bschoiig Brugg Stigrs Vlodrs Jachthavs Uitvorig zowl i hout als i kustof Aalsmr - ElkE dag het EErstE iuws! SCHOONMAAKBEDRIJF L.J. d Vris b.v. F.A. Wtstraat 2b 1431 KZ Aalsmr Tl Fax NIEUW! MERCURY PK FOURSTROKE Lichtgwicht voor topprstatis. Dz motor bid d ultim combiati va vrmog stuwkracht, zr grig bradstofvrbruik, xtrm btrouwbaarhid sopl still wrkig. D 1 pk FourStrok is bija kg lichtr da zij dirct cocurrt lvrt d bst acclrati total bootprstatis i zij klass. It s good to hav Mrcury bhid you. ElkE dag het EErstE iuws! dé iuwssit voor Aalsmr Kudlstaart Lid Odrmrsorgaisati Schoomaak- Bdrijfsdist dé iuwssit voor Aalsmr Kudlstaart dé iuwssit voor Aalsmr Kudlstaart Rstaurat d halv ma D Halv Ma is rstaurat mt fras goriëtrd kuk. Ht rstaurat, dat i 197 haar dur opd, is glg i d Dorpsstraat middi ht doprshart va Aalsmr mt zij authtik ophaalbruggtjs karaktristik padjs. I d kuk wordt gwrkt mt uitsluitd dag vrs product. D grcht di op d kaart staa zij da ook strk sizos gbod. Dit hft als voordl dat d kaart rglmatig vradrd. Daarbij hbb w aatrkklijk wijkaart mt wij uit all widstrk. HEEMHORST WATERSPORT Rstaurat d Halv Ma Dorpsstraat CD Aalsmr Tlfoo: Oostidrwg AH AALSMEER Tl.: Maadag tot mt zodag uur Disdag & wosdag gslot BME_MrcCT_Fibr_.12x.7_wBld-V2.idd 1 KEMPERS WATERSPORT Hrwg GX AALSMEER (bij Limuid) Tl.: /01/ 16:7:21

9 Wstidrplass Spoordijk rs St om m ia Provic m N1 rk ad lwg Sportlaa Stomm rwg Vrbod ivar motorbot 30 H I Bdrijvtrri Hormr 49 K 27 "Grot Pol" Widsurf 4 Rcrati Bth ovla a Alph 41 a.d. Rij Gmt Jacobswoud Podj Wol 16 Ba ch S Wat pdbo o rsco otrs tbaa (v rg krijg g uig v v o rgu or slv ig a j r vrp lic tski's zij v ht) rbo Hormrpark laa Vrouwtroost J 44 k rdij Lgm ig vil Blom r m Aals d. Rooi Jas 27 Lgda st aa rts w g Wiklctrum Limuid m rsu ht lv c Hi Utr 46 Lass kamp 42 3 g rtw Zwa K Wstrbalkgat r laa Msig wg slo 16 ot Lijbaa straat Trailrhllig Bradwr/Politi d 2 Srig 11 Wadl Rcratistigr L 4 Krk raat Kli Brug Ravsti 12 Akkr 1J.C. Zwart Kli Bo sloot Rozst 40 wg 1 H L Statios laa Liaus Schuur Bo tr at laa D Bocht!! ar g v laats sti ru aaip.p.v.m d i u ho d d sta ila Af rit d bij Pi Jac.P. Thijsslaa laa Ophlia P Sportlaa 1 Srig park Wiklctrum Ophlia Ophlia Hllig Startilad Zijdstra V Grot Brug lstraat Schuilhav 2 Schuilhav Zijdstraat 7 Ed Gat Schoo D Kodd H Aalsmr straat 14 w g 43 M Widsurf Zwmstigr l 2 Rstaurat Plasmijr Hrwg 0a, Aalsmr bij Limuid Tl g w Wiklctrum Kudlstaart d Uitrwg 27a, Aalsmr Tl Bildrdammrwg Café - rstaurat i d Zott Wilg Kalslag mr, s l a A r a a s r d Wstidr r o k zt r vaa g rw sh Mij b Ro Statioswg, Aalsmr Tl Oostidrwg 247a, Aalsmr Tl Vard Fst Rdrij va dr Mr Brassri Niuw Mr Stommrwg 2, Aalsmr g Baktbakkrij-Taroom Ab Müllr & Evt Ctr rstaurat & trras hrw Kudlstaartswg 64, Aalsmr Tl achts Fitstrras Zilschool Aalsmr Kaorout (god t var mt slop) Horca rod d Wstidr 4 Th Bach Idoor Sport Afba ki g do gl boi or 43 Ku d r Hrwg Opbar aalgplaats 1 Rcratiput tuss Oostidrpol Bosradbrug 2 Dorpshav / Praampli boodschappstigr 3 Kolhav passatboodschappstigr 4 Rcrati-ilad Vrouwtroost, Opbar plaats voor surf, zwmm rcrër. Kudlstaartswg. Rcratiput Loswal Zwmstigr Hrwg H r Ravstiakkr opbar aalgplaats Kli Polakkr opbar aalgplaats Hrlijkhid opbar aalgplaats Startilad opbar aalgplaats Schuilhavs akrplaats sh Markt op ht Praampli lk disdag va uur. Koopavod op vrijdag Amb A Oud Raadhuis, Expositi/ Culturl ctrum, Dorpsstraat 9 B Zorgctrum Alsmr C Kormol D Luw, Zijdstraat 2 D Historisch Tui Aalsmr, Uitrwg 32 E Opbar Bibliothk, Markstraat 19a F Crow Thatr & Bioscoop Va Clffkad G Gmthuis Aalsmr Dri Kolommpli 1 H Politiburau Aalsmr, Drf 2 J Blomvilig Flora Hollad Lgmrdijk 313 K Watrtor, Stommrwg, L Fort Kudlstaart Bhoort tot d Stllig va Amstrdam. M Krkhof Kalslag Moumt mt oud grafzrk N Vrztsmoumt 40-4 O VVV Aalsmr (Bokhuis Aalsmr) Zijdstraat 12, Aalmr ij Bijzodr gbouw M Kudlstaart 2 kad Grbra Vossgat 6 Oo traat g rw stid Stommr Baavak 22 Torrgat 4 gj w Hadlys Tuss d wg 2 Hrlijkhid Rozijtj 4 G Kli Brug 912 Vaart Niuw oot Zwtsl Dijksloot Wstidr D Vossis i va Stokklad Capabrug 1 4 d ffka Cl Boodschapp stigr 1 Grot Brug loprout Kao-/S 7 Praampl Klaas Tass Pol "Kli Pol" d 16 E P F g tso Raad huis pli Dorpsst brug Pla Dri Kolomm Pli at Markt straat Rigvaart 6 Bard Aalsmr Ctrum Wt ri gstra Wtri 9 Bwgwijzrig D Rl Vp Topsvoorthok Molpa 11 O H11 Uitrwg H12 17 Kli Pol Akkr straat Kaaal Vir Wid Eilad oot wijsl rsloot Jv H2 Topsvoort bos Ed Gat Nova Zmbla Oostidrpol Niuw Mr B.B. H2 raat raat Dorpsst Dirk Baards brug sloot Pito D Poldr Krok Akkr Brad Aardbi brug Dijksloot Wstidr D Wikl 23 Uitrwg 22 Zwt D Rijs sloot Kooikamp 4 21 Topsvoort brug 17 t 2 C D Dirrkis Gaatj Dwarszw Rijshou A Mol pad t vaar Rig Scholltjs Bos H12 Dambo Wijd Gat 31 Kodds Pol Drcht13 Ui va Watrsport 16 H3 Kromm Wtrig 31 loot Zwts Tippl Oostrbalkgat Hass brug Zwtbrug Ktj t 4 12 Rijs atuurgbid 12 Wiklsloo Podd Bok Gat 22 t 3 32 Zwt 11 Fort Aalsmr B ijk rdrd m Aals Aardbi 3 36 Lavsloo Dkkrsloot Kloppburgr Gat Boodschapp stigr Aalsmrdrbrug t 7 d Grot Bo t B.B. H2 Limuid 4 Rijshout Schrvlsbuurt 1 Rigvaartzij 14 rt D Blauw Bugl Schiphol-Rijk ijk aa gv Ri s Wildris aar L 4 Watrsportvrigig Niuw Mr Stommrwg 2, Coatig Group Hollad Turfstkrstraat 34, d rdr m Aals jk di r uid im Pisi 2 4 Aad va dr Plog Marisrvic Kudlstaartswg 96, Zilschool Aalsmr Kudlstaartswg 64, Dragt Watrsport Stommrwg 72, wikl Uitrwg 116a, holladsplass.l mr Braasslass Kagrp 39 Schps/jachtwrf Ja Kok Krklaa 7 Limuid, Watrbouwwrk D Rijk Noordid 21 Limuid, Jachthav va Polgst Burg. Bakhuizlaa 2 Limuid, , 42 Kmprs Watrsport Hrwg 0 Aalsmr (bij Limuid), , 43 Jachthav Gé B Hrwg 6 Kudlstaart, , 44 Zthof Gasvulstatio Kudlstaartswg 117 Kudlstaart Bootvrhuur Hollads Plass gv Ri 27 Jachtwrf D Boir Uitrwg 22a, Mark Spaargar Watrsport Uitrwg , Jachtsrvic va Klik/Maru Watrsport Uitrwg 302b, , 30 Schpswrf Aalsmr Uitrwg 269, Rkratipark Aalsmr Uitrwg , R. & S. Jachttchik Uitrwg 3, Jachthav va dr Zwaard Uitrwg 363, D Groot, Jacht & itriurbtimmrig Uitrwg 363, Jachthav Four Sasos Uitrwg 379, Zilmakrij Aalsmr Uitrwg 379, Jachthav Sthuis Uitrwg 417, Watrsportvrigig D Rsidti t/o Limuidrdijk 121 Rijshout, , N Kwaklsloot Jachtsrvic d Vris Wstidr Uitrwg 9a, Jachthavbdrijf Pit Huis Uitrwg 134, Jachthav d Oud Wrf Uitrwg 127a, , , 1 Watrsportvrigig Aalsmr Uitrwg, Schpswrf Ethov Uitrwg 161, D Groot Watrbouw P. Eiklboom / Schpswrf Th. Otto Uitrwg 19, , 23 Jachthav Furia Uitrwg , Jachthavbdrijf Prsoo Uitrwg 23, Jachthav Flick Uitrwg 21, Watrsportvrigig Schiphol Uitrwg 263, D Kil 1 Schpstimmrwrk Kdy Potwg 12, Hmhorst Watrsport Oostidrwg 127, Ja va Gt Oostidrwg 123c, Epifas Vrffabrik Oostidrwg 32, Koiklijk D Vris Schpsbouw BV Oostidrwg 2, Jachtwrf Gouwrok Dorpsstraat 111, Hulsbos Watrbouw Aalsmrdrdijk 31, Aalsmrdrbrug , Wstidr Rodvaart Ligplaats: Praampli, Jachthav t Drijfhuis Uitrwg 27, Jachthav Ht Br Uitrwg 61, 11 Koopmas Yachtsrvic Uitrwg 71, Jachthav Otto Uitrwg 94, , 12 Otto Grod- baggrwrk / , 13 Jachthav D Aardbi Uitrwg 116a, Ovrig m Srvic & Odrhoud St o Jachthavs m arl l ho Ha hip Sc m rda s t a g Am Ha D Dz watrkaart wordt u aagbod door: Aalsmr Wstidr promoti. E samwrkigsvrbad va d lokal watrsportbdrijv. 14 H12 BB H12 L 2 Nod Wirlss Rod to: markrig gvaarlijk put Wbcam watrtor Gl boi: bbakig spciaal vaarwatr Bradstof-, gasvulstatio Slalom baa Vuilwatrstatio Bbakig doorvaart Watrsportbdrijf of vrigig Odipt Rstaurat/café Watrdipt i dcimtr Krk, bziswaardighid Vast brug, doorvaarthoogt i dcimtr Opbar aalgplaats / Akrplaats Bwgbar brug, doorvaarthoogt i dcimtr Opbaar gbouw Doorvaart Zwmbad D Watrlli Vrpot - all votgagrs fitsrs Kidrbordrij D uitgvr aavaardt g kl aaspraklijkhid ovr d vtul ojuisthd op dz kaart. Nits va d kaart mag zodr schriftlijk tostmmig va d stichtig ovrgom word. Schaal 1 :

10 Hrwg 0, Aalsmr, tl. +31 (0) Flowr Fstival 19 W tak your plasur sriously Lauch ito Livig Dit is slchts grp uit 12 vrkoopschp Aalsmr bruist tijds Flowr Fstival Waar d Zwd op d lagst dag va ht jaar ht Midzomrachtfst vir, staat Aalsmr rod dz datum hl wkd i ht tk va ht Flowr Fstival. Tw dag lag is ht hir blom wat d klok slaat. Op vir hoofdlocatis wordt r royaal mt blom gstrooid. Ht vmt dat vorig jaar voor ht rst op d kaldr stod, krijgt dit jaar flik impuls om ht og aatrkklijkr t mak voor mt am torist dagjsms. Volgs mdorgaisator Costatij Hoffscholt past ht fstival hlmaal i d campag Amstrdam bzok, Hollad zi va Amstrdam Marktig. Ht ka it op i ht drd wkd va jui. Naast ht Bruggfstival i Aalsmr-Oost, otstaa om d saamhorighid i d iuwbouwwijk t vrgrot, ht muzikfstival Plaspop op d Wstidrplas, ht Optuiwkd d afsluitig va d Fstwk Kudlstaart i ht tk va ht 777-jarig bstaa va ht dorp, is r dus ook ht Flowr Fstival. Trok dit vorig jaar aar schattig zo duizd bzokrs, dit jaar hoopt d orgaisati op vlvoud hirva. Adr istk Aalsmrdrs vmt. Aa lkaar vrkocht zoals blom aa watr. D Aalsmrdr zit it graag stil houdt wl va fstj. Maar vaak vooral voor zichzlf. Ht Flowr Fstival hft wat dat btrft adr istk da gbruiklijk. I tgstllig tot vl adr lokal vmt is ht dus vooral bdold om ms va buitaf bi t hal. D torist lat zi wat Aalsmr t bid hft. Tw karaktrs Aalsmr is va d 27 gmts i d rgio Amstrdam di participr i ht projct Amstrdam bzok, Hollad zi, vrtlt Hoffscholt, di aast zij bokwikl ook ht VVV-katoor bstirt. Als va d wiig gmts hbb w it éé maar tw karaktrs di w mog xploitr: blom watr. I marktigtaal ook wl Flowrs Lisur Laks gomd. Promoti va os dorp zit it zo i ht karaktr va d Aalsmrdr. Maar u wordt toch igzi dat r grot kas ligg om os t profilr graatj m t pikk va d orm stroom aa torist di Amstrdam bzokt. Groots Aalsmr hft d (itr)atioal torist vl t bid. Ht is all d kust om ht zo t orgaisr dat ht zichtbaar wordt. Ht Flowr Fstival gaat daar volgs Hoffscholt zkr voor zorg. Vorig jaar was luk bgi. Dit jaar wordt ht grotr aagpakt zal ht bruis va d blom activitit. Op lk locati is r horca aawzig zal r mt straatthatr its word gdaa. Ht orgaisrd comité mt Ruud Vismas, Jacquli Borma, To va dr Laars, Brry Nijmijr, Fras Numa, Cor Zomr, Costatij Hoffscholt Va Gogh Ht Molpli wordt ht ctrum va ht fstival. Op ht pli wordt rusachtig platmozaïk gmaakt mt ht portrt va Vict va Gogh. Vaaf d mt blom vrsird 0 jaar oud kormol D Luw, di ht hl wkd gratis t btrd is, ka d bzokr ht schildrij prachtig bkijk fotografr. D plat hirvoor word i samwrkig mt plaatslijk basisschol opgkwkt. Highlights Op loopafstad va mol bvidt zich d Historisch Tui d hav mt d rodvaartbootjs. Bid partij mak dl uit va ht fstival. D Historisch Tui staat i ht tk va roz. D Wstidr Rodvaart bidt d moglijkhid om pr boot aar ht Fort Kudlstaart t var. Dit idustril rfgod tokomstig watrsportkoopput maakt ook dl uit va ht Flowr Fstival. Iovati is hir va d thma s. Er is fotottoostllig, r word rodlidig ggv r zull ovitit op blomgbid gtood word. Bij kwkrij Bll Epoqu aa d Oostidrwg is ht idloos wadl door d mt tuiroz gvuld sirtui. Hoogtput zal zij rusachtig mt blom vrsird fotolijst waari m op d foto gzt ka word. Blomschikistituut Borma aa d Lgmrdijk toot dmostratis va botaisch kustaars r word gurd schildrij ttoogstld. Bhalv d boot di d bzokrs aar Kudlstaart vrvort, zij r ook historisch autobuss di d rout tuss d divrs locatis aflgg. Voor kli vrgodig ka r obprkt gpdld word. Fitslifhbbrs ku op ig glghid rodgag mak. Hirvoor is plattgrod mt fitsrout bschikbaar. Bakrmat Hoffscholt hoopt it all op gslaagd twd diti va ht fstival, mr og hoopt hij dat ht vmt wordt dat Aalsmr voor d torist og mr op d kaart gaat ztt. W hbb hir prachtig vrhaal t vrtll ovr d bakrmat va d sirtlt. W zij va dorp va blomtlrs vradrd i dorp va hadlar. Maar d gschidis blijft boid. Als w dat op mooi mair ivullig gv daar draagvlak voor vid, ka ht Flowr Fstival uitgroi tot blijvrtj. Huurmoglijkhd rod d Wstidrplass Boot Hur Aalsmr: Makma vlts (ook mt schippr), alumiium jos boottrailrs tl: Huis tr Lucht: Wco 62 slop tl: Jachthav Dragt: Va Wijk slop (ook mt schippr) tl.: Jachthav Sthuis: Polyvalk op zilbot tl: vrhuur Motorjachtvrhuur Aalsmr: Kruisrs cosolbootjs tl: Schwglr botvrhuur: roi- motorbootjs tl.: Yachtchartr Aalsmr: Lux jacht voor fst, ovrachtig of busiss mtig tl: Zilschool Aalsmr: zil- motorbot, surfplak kao s tl.: Vrdist Rigvaart: Motorbootjs tl.: Kijk voor actul iformati op d wbsit: Jachtwrf voor all soort odrhoud rparati Witrstallig, watrloods, wal mt staad mast of ovrdkt Motor rparati -ibouw, ook bogschrov Vuilwatrstatio Vrkoop motag va all jachttobhor Volvo Pta, Mrcury Mrcruisr rayodalr Rstaurat mt trras aa ht watr Ruim parkrtrri, gratis parkr Botlift tot 40 to, ook mt staad mast 00 ligplaats / vakms D drijvd zobril Hovl zobrill zull r imiddls op d bodm va d Wstidrplass of d Rigvaart ligg? Otlbaar vl. Vooral bij d jachthavs wmlt ht rva. Wat zkr daar gaat ht vaak mis bij ht op- afstapp va d boot of ht klaarmak voor vrtrk. Zod. Maar r is oplossig. Draag bij ht var drijvd zobril. Dz zobril zikt it aar d bodm, maar blijft drijv waardoor j hm gwoo wr uit ht watr kut viss. Nico Optik, gvstigd aa ht Poldrmstrpli i Aalsmr-Oost, vrkoopt d hipp zobrill vaaf hd. Ht gaat om ht Amrikaas mrk Drago Nico Vgt is r thousiast ovr. D adr lij va dit mrk, waarodr zobrill maar ook d gwo brill vrkocht ik al lagr, maar d drijvd zobril sprak m rg aa. Aalsmr is tslott cht watrdorp. D Drago H2O Floatabl zobrill zij vrkrijgbaar i g modll, variërd va 0 tot 190. D glaz ku ook polarisrd zij, waardoor z d glistrig uit ht watr hal. Dat gft rustig bld. Z zij lvrbaar i vrschilld klur mt hipp gklurd glaz, zoals blauw, gro, rood goud. E Drago H2O floatabl zobril wi? Do da m mt d prijsvraag op pagia 3 va dit magazi. Spcialist voor oog oor Poldrmstrpli 12 Aalsmr

11 Rportag & Horca W.S.V. d Rsidti Wlkom op Jachthav D Stormvogl Rigvaart-Limuidrdijk GW Aalsmr T / VOORDELIG TOP-ENTERTAINMENT IN DE REGIO! Crow Thatr Aalsmr bidt lk sizo bijzodr bkd thatrproductis aa voor aatrkklijk prijs. uw bdrijfslogo Busissclub SEIZOEN 14- VIP CARD Kaartummr: BCTA 0000 Gldig voor 2 prso Th Club atr! Ht itim th BO B & GO N Grot zaal Wklijks git va d mooist voorstllig i d grot zaal éé kr pr maad op zodag git va bijzodr optrds odr ht got va hapj drakj i ht itim thatr Th Club. of bl: (4 cpm) Oz sposor: 123Parkig - Aalsmr.u - Ac Visio B.V. - Admiistrati- adviskatoor J. va dr Sluis - Admiistrati- Adviskatoor Joha Molma - Aldrt Jogkid Boktt - Brghof Accoutats Advisurs - Bihuis-Kust BV - Bowlig Noordwijk - Cor Millaar BV Dacig Dsigs - D Raad Vastgod - D Stal op d Kaag -Drukkrij Cocu - Drukkrij Koopmas - Dutch Flowr Group - Effktif Grop B.V. - Flyth - Four Sasos Quality B.V - GJ Mijr Saitair & Tgls - Hilvrda D Bor - Hokwatr B.V. - Hotl d Riskoffr - JAMIN Aalsmr - Kicksfotos - Kroo Vlswar - L.J. D Vris BV - Lgakkr Aalsmr BV - Midrs Catrig -Mrkur Casio - Multi Supplis - NicO-Optik - Palac Hotl - Paraat B.V. - Priv Sposor - Priv Sposor - Priv Sposor - R.O.E.L. DESIGN - Rabobak Rgio Schiphol - Rault Niuwdijk Hoofddorp - Rstaurat Etz - Simar Automatisrig BV - Solido Kidropvag - Sparaaij Juwlirs - Squash Bvrwijk - Stvaco Vastgod B.V. - Stokma Blomsirkust - Studio s Aalsmr - Tak O Productios - Taxi va Dalfs - Th Story Compay - Total Copy Srvic - Tramotaa BV - Va Kstr Schildrs - VTOC. Wijzigig odr voorbhoud. Aa druk- schrijffout ku g rcht word otld. Copyright Crow Thatr Aalsmr. All rights rsrvd. Fstwk Kudlstaart 777 Wstidr Schoomaak Noodzaklijk é gzllig vmt J schrikt r idr jaar wr va wat j allmaal aa afval uit ht watr haalt. Dat zij d woord va Jos va Rij, mdorgaisator va d Wstidr Schoomaak. D vrijwilligr va ht rst uur vrtlt r mt passi ovr. Mt lkaar d Pol opgaa voor d schoomaak is gzllig, ht gft voldoig, maar boval: d atuur kapt r flik va op. D it jaar wordt voor d zstid kr d Wstidr Schoomaak gorgaisrd op 21 maart. Dat gburt wr i ht kadr va d ladlijk vrijwilligrsacti NL Dot. E grop vrijwilligrs trkt r op uit om vuil uit ht watr t viss romml va d ilad t hal. Zkr ook d ilad pakk w m, wat wat u og aa wal ligt, ka ovr tijdj zomaar i ht watr drijv. Vooral d Kli Pol d slootjs word god odrhad gom. Maar ook d Bovlad i Aalsmr-Oost krijg aadacht. 20 kilo afval D pram, vltt, bokk, wrkschuit adr bot kom gmiddld pr boot mt maar lifst 0 tot 20 kilo aa trop trug. Dat ka va alls zij. Plastic bkrtjs, flsjs, blikjs, pipschuim, platpott va kwkrs, zildok, maar ook gasflss, barbcus, tuimubl mr. Vuiliszakk vol. W hbb zlfs kr halv kuk gvod op ilad, maar ook plastic kidrsplgod, zoals zadbakj. Nit t glov wat ms allmaal achtrlat. Wat kost ht ou voor moit om ht m trug i d boot t m ht thuis wg t gooi op plkk waar ht voor bstmd is? Idr jaar wt d orgaisati, di imiddls odr d vlag va Stichtig Pramrac i Er (SPIE) valt, vl vrijwilligrs t trkk voor d grot schoomaakdag. J zit vl dzlfd ms di idr jaar wr thousiast m ht watr op gaa. Dat is fij wat zij k d zogaamd widhokjs waar vl afval aar to drijft. E uitdagig is wl om stds voldod bot t rgl, wat ht mot atuurlijk wl boot zij di vis mag word ruimt hft voor d vl vuiliszakk groot afval. Mocht r og ms zij di boot hbb ht luk vid om m t do op 21 maart? Laat ht os wt via d wbsit va SPIE! D vagst wordt uitglad a dagj afval ruim. Foto s: SPIE. Srt roggbrood mt spk igig Aalsmr, stapt idr mt opgstroopt mouw d bot op om aa d slag t gaa. Na tw tot dri uurtjs var komt idr wr trug om ht vmt af t sluit mt lkaar. Maar rst mot al ht afval og mt d vuiliswag va D Mrlad m. Maar als dat grgld is, da is r tijd voor borrltj, srt roggbrood mt spk. Da zij ht hard wrk d kou sl wr vrgt. Idr gaat altijd mt fij gvol huiswaarts. W hbb tslott mt z all sttj bijdrag aa ht voortbstaa va mooi stukj atuur i Aalsmr. Volgs Jos va Rij is r altijd groot saamhorighidsgvol bi d grop. Na kort uitlg vrog i d ochtd bij ht vrzamlput bij Watrsportvr- Ht id va d Wstidr Schoomaak is otstaa aa d kuktafl i Aalsmr-Oost. Ja Pitr Korwidr Pit E ambachtlijk familibdrijf mt taroom chocolatri, dat is baktbakkrij Ab Müllr. E bgrip i Aalsmr dat al bija vrtig jaar. Gvstigd aa d Statioswg, vlakbij d vrschilld aalghavs, zorgt ht tam va Ab Müllr rvoor dat d klat i d watt word glgd. Gbak, taart, brood, blgd of hartig broodjs, zout kokjs, cak kok. Va al dat lkkrs loopt ht watr j i d mod. Volwass vmt Ht id va ht schoomak va d Wstidr was gbor. Ja Pitr zat ook i ht bstuur va Aalsmr Fstival vrog zij collga s, waarodr Jos va Rij aatal adr vrijwilligrs. Wr zo J kut r ook trcht voor ht bromd Aalsmrs Turfj glut- suikrarm product. Its totaal adrs zij d chocoladworkshops voor grop. I ruim tw uur krijg j kijkj achtr d schrm ga j zlf aa d slag. Idr gaat altijd aar huis mt zlfgmaakt lkkrij. Passi prov Sv Maria Müllr i hu wikl vol lkkrs Oostidrwg 123 C 1432 AH Aalsmr Boom, bid jagr, houd va d atuur kom vl buit door hu gzamlijk jaagpassi. Z zi vl, ook vl dig di it i d atuur thuis hor. Romml, waarva z vod dat ht opgruimd mot word. typisch vmt dat omarmd wrd door Aalsmr Fstival sids acht jaar door SPIE. Ja Pitr hft afglop jaar afschid gom als voorzittr sids dit jaar is ht stokj va ht voorzittrschap ovrgom door Rody Ptrs. D orgaisati ka a vijfti jaar trugkijk op jaarlijks succsvol volwass vmt. Hlaas brk w bija idr jaar ht rcord i ht opghaald afval. Ook, dat is atuurlijk wl positif, i ht aatal dlmrs. Stds mr ms will hu Wstidr schoohoud. I al di jar is zo zstig tot zvtig to afval opghaald mt circa duizd ms. Nit zomaar paar wggwaaid papirtjs of plasticjs va bot dus, badrukt Jos va Rij. D Wstidr Schoomaak is hard odig i Aalsmr. Baktbakkrij Müllr Passi prov i taroom of op trras Ht is god tov op ht trras of bi i d sfrvoll taroom. Al vrog i d ochtd ku Kudlstaart bstaat 777 jaar dat mot gvird word. Ht dorp virt fst va 14 t/m 21 jui staat acht dag lag i ht tk va luk activitit voor jog oud. E watrspktakl, Kudlstaart Kuliair, bachvollybal, prutrac, kidrdisco, jaarmarkt, historisch Kudlstaart, familidag, tocht mt Solx oud auto s, 777-fstavod, kust- ambachtsfitsrout, siorrodvaart mr. Bkijk ht programma op Zorg dat j rbij bt! 21 klat op ht trras git va vratwoord gzt kopj koffi i ht zotj. Ook als d zo zich it laat zi ht wat killr is, is ht prttig zitt op ht trras mt d trrasvrwarmrs. Door d vrs gbakk broodjs croissatjs is otbijt of luch traktati. Baktbakkrij Müllr staat ook bkd om zij krtbrood, dat volgs oud familircpt gmaakt wordt. Ht familibdrijf wordt mt passi grud door Sv Müllr zij modr Maria. Er wordt mt kli tam gwrkt waardoor z rg flxibl zij. Srvic, kwalitit uitstralig. Daar draait ht om bij d ambachtlijk baktbakkrij. E vooral di srvic hbb z hoog i ht vaadl staa dat zorgt voor stukj mrwaard. Ook ht vrhaal achtr ht product vid z blagrijk dat mrk j. D wikl gaat idr dag, mt uitzodrig va zodag, om half acht op. Maar vaaf zs uur wordt r al hard gwrkt i d baktbakkrij. Gbak, taart, kok, cak hartig lkkrij word allmaal mt vl lifd trots gmaakt. Bzorgsrvic Naast d vrkoop va brood, bakt chocolad i d wikl, wordt r ook vl vrkocht afglvrd i d rgio. Dit gldt ook voor blgd broodjs, wat ook daar zij z i gspcialisrd. Op d wbsit ku j d lkkrij zi mt paar klikk bstll om t lat bzorg of zlf af t hal i d wikl. Ab Müllr Baktbakkrij - Taroom Chocolatri Statioswg 1431 EG Aalsmr t

12 22 Horca (Aals)mr: zomr Politi & Bradwr 23 D Halv Ma richt kompas op hrlijk avodj Aalsmr hft war ovrvlod aa tglghd. Wi op gastroomisch wrldris wil, ka daar rustig wk voor uittrkk. All widrichtig zij voor had. Va Chis tot Idiaas, Italiaas tot Griks Japas tot Mxicaas. Mt daartuss scala aa Ndrlads rstaurats al da it bïvlod door d Fras kuk. D Halv Ma is r zo tj. Of mot w zgg U Croissat d Lu? Dat is misschi tikki ovrdrv. Al luistrt igaar Jacqus Mooy aar typisch Fras (voor) aam, hij is op top Ndrladr. E dat gldt ook voor zij sfrvoll rstaurat. G Fras us i d wid, g miimal Fras portis g Eiffltorhog rkig tot bsluit va ht dir. Wat wl? E gzllig gasthr, mooi grcht, sfrvoll ambiac. E: hrlijk avodj voor vridlijk prijs. Lgdarisch D gbor gtog Haarlmmr strk i d jar 70 r i Aalsmr, waar hij zich op tamlijk jog lftijd opwrkt tot patro va D Dri Kolomm. Sam mt D Oud Vilig, di i 14 wr s lg kwam t staa, bhord tot d mst lgdarisch uitgaasglghd va ht blomdorp. I D Dri Kolomm was ht altijd fst. Er wrd gdast, r war cabartavod, r was krog d boot vlakbij aalgg? cht t drik Potwg 2, tl Brassri - Café Ovrs Kudlstaartswg 22, tl Café- jachth. d Blauw Bugl via potj Limuidrdijk 74, tl Grootcafé I d Zott Wilg Uitrwg 27a, tl Rstaurat Jos Kudlstaartswg 222, tl Rstaurat Plasmijr Hrwg 0 a, tl Wstidr Paviljo Kudlstaartswg 22, tl Et drik lags d Rigvaart: Café rstaurat D Parl Limuidrdijk 364, tl Etcafé d Walrus Aalsmrdrdijk 42, tl Paligrokrij Dirk Evls Limuidrdijk 227 tl Paligrokrij G. Evls Limuidrdijk 229 tl Horca rod d WstidrplasWaar ku j hrlijk t/drik bioscoop. E j ko r hrlijk t. Md dakzij d kookkust va d dstijds 2-jarig Jacqus. Di kookkust talrt Mooy alwr bija 30 jaar i D Halv Ma. Ruimt Aa D Dri Kolomm hrirt all og ht straataambordj. T vid op ht pli tuss gmthuis voormalig statio. To Jacqus Mooy ht tablissmt i 19 achtr zich lit, vod hij al sl iuw stk i d Dorpsstraat. Daar trasformrd hij ht karaktristik pad va Ada s Traitri tot sfrvol rstaurat mt ruim 70 zitplaats. I sommig gvall Jacqus Mooy mt graag aa tafl v d vagst va d dag door Et drik ka ook bij: Baktbakkrij/taroom Ab Müllr Statioswg, tl Brtram & Brood Putrstraat, tl Caftaria Family Oostidrwg, tl Caftaria Family Kudlstaart Eististraat, tl Foodmastr Caftaria Kig Lao Ophlialaa 139, tl Caftaria Rax Corr Ophlialaa 1, tl Ophlia Dor Ophlialaa, tl Chis Id. Rst. D Bambohof Ophlialaa 3, tl Chi. Kat. Rst, d Chis Muur Eististraat 79a, tl Chi. rst. Oriëtal Paradis Kudlstaartswg 64, tl Fitstrras Zilschool Aalsmr Kudlstaartswg 64, tl Griks Spc.Caftaria Crta Machiwg 33, tl Rstaurat-Café Ctial Oostidrwg 243, will w wl s vrdr gaa, maar w hcht waard aa ruimt voor oz gast. Als j uit t gaat, wil j it hutjmutj zitt, aldus d igaar, di zich d laatst tijd stds vakr vóór d schrm laat zi. Idia Tadoori Rst. Himalaya Marktstraat 32, tl Stakhous Ejoy Oostidrwg 37, Japas-rstaurat Nagoya Dorpsstraat 6-, tl Luchroom Vlghaar Chrysatstraat 43-4, tl Nw York Pizza Poldrmstrpli 14, Paligrokrij Rklhof Hrwg 32, tl Pavarotti Pizzria Aalsmrdrwg 7a, tl Pizza Zaza Eististraat 3, tl Pizzria Pasta Vio Wtrigstraat, tl Rstaurat D Halv Ma Dorpsstraat 24, tl Rstaurat Etz Va Clffkad, Rstaurat Il Gusto Va Clffkad, tl Rstaurat Oh! Ophlialaa 2, tl Bromd Hij kwam al wl vakr uit zij kuk tvoorschij. Dat was om zij gast d vagst va d dag voor t houd. Vast bzokrs k ht ritul imiddls wl: Jacqus i witt koksbuijs mt op d arm ht bromd bakj gvuld mt vrs vis. Zi dot vrkop. D gast krijgt toch btr bld bij ht product als j ht v laat zi. Dsgwst laat ik ook d osshaas, lamscarré tourdos aa tafl passr. Vl jar was chtgot Mary ht gzicht voor d gast. Zij hft chtr stapj trug gdaa. Mt Thomas d Buizrd als bloftvoll kukpris wordt Mooy zlf d moglijkhid gbod om zij gast t odrhoud. E it t odrschatt taak. J mot j gast k of lr k. Wt waar z va houd, of ht grot of kli trs zij. Daarm zorg j dat z zich bij os thuis vol graag trug kom. Er is immrs vl rstauratkuz i Aalsmr. Cocurrt Dsodaks zit Mooy maar wiig rstaurats als cocurrt. Idr dot ht toch op zij ig mair als j ht god dot, kom d gast wl. Ht lifst zag ik hir d hl straat vol mt rstauratjs di zich op hu ig mair va lkaar odrschid. Op 29 oktobr va dit jaar vaart D Halv Ma xact 30 jaar dzlfd kors. Ht kompas blijft afgstld op ht mak va mooi grcht mt vrrassd igrdiët. Da ka r zomaar marshmllow va sprsso balsamico op j bord Rstaurat O Sol Mio Dorpsstraat 2, tl Rstaurat Wap va Aalsmr Dorpsstraat, tl Rstaurat D Jog Hrtjs Raadhuispli 16, tl Rstaurat Wlkom Thuis Stommrwg 91, tl Sfix Shoarma - Grillroom Ophlialaa 9, tl Sackbar D Ruif Kudlstaartswg 29, tl Th Bach Stradpaviljo Oostidrwg 247a, tl Zorba d Grik Marktstraat 22, tl Luk om uit t gaa: Café bar Jopp Wtrigstraat, tl Café Sportzicht Sportlaa 44, tl Dascafé D Praam Zijdstraat 60, tl Fstrij D Bok Drf, tl ligg. E lamsk mt limo, grookt palig saus va zwart th. Of rudrbavt mt grookt aardappl Alls op ambachtlijk wijz brid. Buit tafl Howl D Halv Ma it bschikt ovr trras mt uitzicht ovr d Wstidrplas, ka r i d warm maad wl lkkr buit word gtafld. D opslaad dur wijz d wg aar d rustik achtrtui waar ht gtjilp va vogls voor atuurlijk achtrgrodmuzik zorgt. U bt va hart wlkom i Dorpsstraat 24 i Aalsmr. Disdag wosdag gslot. Ovrig dag vaaf 17 uur op. Nm alvast voorprofj op d wbsit: rstauratdhalvma.l Ovracht i om Aalsmr: Aalsmr Bd & Brakfast Hlldaalstraat 11, tl: Appartmt Huis tr Lucht Jaagpad D Kwakl, tl: Bd & Brakfast Aalsmr Aalsmrdrwg 21A, tl Bd & Brakfast Hogrvorst Oostidrwg 349, tl: Campig Ht Amstrdams Bos Kli Noorddijk 1 Amstlv, tl Campig D Wstidr Gr. Pollaa 1 Rijshout, tl Kamprbordrij Straathof W. v/d Vldwg 7 Limuid, tl Rkratipark Aalsmr Uitrwg 214, tl Hotl Aalsmr Dorpsstraat, tl Hotl Chariot Oostidrwg 243, tl Hotl t Schouws Hof Raadhuispli 16, tl Rt a Housboat Oud Spoordijk WS, tl Vilig rcrër op om Wstidrplass bgit bij jzlf Watr i Aalsmr. Idr hft r wl its m. Lkkr afkol tijds zomrs dag, hgltj uitwrp git op bootj. Otspa is ht dol. Maar r zij ook rgls waar ms zich op ht watr aamot houd. Wijkagt Erik va d Bru zorgt r mt zij collga s voor dat alls god vrloopt op rod d Wstidrplass. Op mooi dag trkk vl Aalsmrdrs r mt hu bootj op uit ka ht bhoorlijk druk word op d plass, d slootjs d Rigvaart. Da is ht va blag dat idr d rgls kt, wat ook hir gld, t als op d wg, vrkrsrgls. Vaak zi j dat ms it wt wat wl it mag op ht watr, vrtlt d wijkagt. Als ht druk is, is d kas op aavarig groot. Wi had r ou iglijk voorrag? E ho hard mag j hir var? Zorg rvoor dat j op d hoogt bt va d rgls als j boot koopt ht watr opgaat. Daar zorg j ook voor als j aa ht gwo vrkr dlmt. Gdraag j J i d rgls vrdip va ht gbid is blagrijk, maar ook j kidr vrtll wat wl it mag. Zorg dat j kidr wt ho z zich mot gdrag op ht watr. G afval ovrboord gooi of achtrlat op ilad is ook blagrijk. Dat is stukj opvodig. E gzllig vaartochtj mt kidr is altijd luk, maar vlal wt ms it dat j pas vaaf 12 jaar achtr ht ror va motorboot mag staa. W kom vaak bot tg waarbij kli kid aa ht var is dat mag it. Als r tgliggr komt of r gburt its ovrwachts, da ka ht mis gaa. E va d grootst problm waar d politi m t kamp hft is ht hard var. Soms zi j bootjs tuss all adr bot of zlfs zwmmrs schur. Lvsgvaarlijk. Zkr op mooi zomravod is d politi hir alrt op. Ht lvrt it all gvaarlijk situatis op, maar ht is ook og s slcht voor d atuur omdat d golv t hoog tg d kat aa klots. Zkr i d small slootjs. W hbb zlfs kr jogtj aaghoud dat va opa v mt zij boot wg mocht. Hij brikt slhid va maar lifst 60 kilomtr pr uur. J wilt it wt waar dat kid blijft als r its misgaat. Bradvilig lv, ook op rod ht watr D Aalsmrs bradwr. Tijds d vl vmt op rod ht watr kom j z uit voorzorg tg. Maar vaak is d bradwr hard odig i ht watrrijk gbid mt d vl ilad, bot ark. Om hu wrk god t ku do, hbb z boot di spciaal voor d Aalsmrs watr is gbouwd. JIM ht ht rod bradwrvaartuig. E vrwijzig aar d iitial va oud-burgmstr Joost Hoffscholt di i 07, ht jaar va d igbruikam va d boot, afschid am als burgrvadr va ht dorp. Bradmstr Tho d Kruijf vrtlt trots ovr d boot, di md door zij kis rvarig is gbouwd. Blagrijk is dat d boot lag doorvaarhoogt hft, zodat w odr d mst brugg door ku. Boot mt vl moglijkhd D Kruijf wrkt al 33 jaar voor d bradwr Amstrdam-Amstllad gaat lagzaam zij tak afbouw. Hij hft al hl wat mgmaakt was vaak op ht watr t vid. W hbb hir vaartuig mt vl moglijkhd. Ht is uitgrust mt watrpomp di w ook aa wal ku gbruik, kli blusapparat modr commuicatiapparatuur. Ook ku w ms liggd op bracard vrvor. E door d 0 pk motor ku w sl tr plaats zij. D bradwr rukt sl uit bij calamitit op rod ht watr, maar wordt ook opgrop voor bijvoorbld surfr i Tho d Kruijf (rchts) Bart va d Boo. Bid bvlvordrs Bradwr Amstrdam-Amstllad. ood, gzok boot om assistti aa d politi t vrl. W word ook igzt om vrmist prso op t spor atuurlijk om bradjs op boot, ark, pad aa ht watr of op ilad t bluss. Als ms r it mr uitkom, da wordt d bradwr gbld. Bradvilig lv, ook op ht watr Volgs d rvar bradwrma wordt r it altijd voldod aadacht bstd aa d bradvilighid op boot. Ms k d bradrisico s soms it god, maar j hbt wl t mak mt bradstoff, zoals bzi, disl gas. E boot is vaak gmaakt va kuststof of hout r zij doorgaas bradbar stoff aa boord, zoals zil. Vorig jaar gig hij dag lags d jachthavs om bot t cotrolr advis t gv. W hbb odr adr d gasaasluitig lidig gcotrolrd op bot waarop gslap wrd, gkk of r rookmldrs zij. Dit voorjaar gaa ms va d Aalsmrs bradwr wr bradvilig aa boord -dagj orgaisr d bot lags. D bradwr ka sl tr plaats zij i gval va brad, maar D Kruijf wil dit atuurlijk livr voorkom. Kijk uit mt rok aa boord vrvag d gasslag op tijd. Gzllig wijtj Bij drukk dag kom j d politi vaak tg op ht watr. W zij r ook op midr mooi dag, wat r is altijd wl its t do op rod d Pol. Als r its rstigs gburt, rukk w sam mt d bradwr uit. Tvs survillrt r gmtboot va d afdlig hadhavig; ook zij mog ms di zich it aa d rgls houd rop aasprk bkur. Ook is r social cotrol va ms di vl op ht watr zitt. Zij iformr os ook og wl s als z gkk dig zi. Er wordt odr adr vl glt op sl var, cotrols op ht hbb va gldig vaarbwijs, viss, gluidsovrlast, algm vrkrsrgls rgls voor rcrër op ilad, maar zkr ook op ht t vl gbruik va alcohol. Rlax op ht watr is fij. Ht wordt vlal gcombird mt drakj rbij. Gzllig, maar it t vl. Odr ivlod va alcohol mag r it gvar gword. Ht alcoholprctag i ht blod mag it hogr zij da 0, promill. Dat gldt voor d bropsvaart, maar ook voor d plzirvaart. Wij hbb alcoholtstr aa boord. Als w costatr dat schippr t vl gdrok hft wordt hij aaghoud volgt r fiks bot. Natuurbhoud D politi maakt va alls m op ht watr. Er is altijd wl its t blv op zomrs dag is ht g straf om ht watr op t gaa, maar ht blijft j wrk. W do altijd os bst om d rust t waarborg op ht watr. Ms kom boval om t otspa wij will rvoor zorg dat z dat ook ku. Ook ht bhoud va d atuur wordt auwlttd i d gat ghoud. Zo cotrolr w vaak op ht hbb va vispas vrguig va Erik va d Bru: Zorg dat j va d rgls op d hoogt bt als j ht watr op gaat. visvrigig Vislust, di vrist is voor d watr i Aalsmr. E w ltt rop dat r i bpaald gslot priods i ht voorjaar it gvist wordt op bijvoorbld sok(baars) of bpaald vis tjs truggzt wordt. Ho ht prcis zit mt all rgls op rod d Wstidrplass kut u lz op pagia Niuw bij Jachthav D Oud Wrf B.V. E schildrburt voor uw schip, iuw motor ibouw of houtwrk vriuw? Sids vorig jaar wrkt Jachthav D Oud Wrf sam mt d ma va D Bldboot: Srg, Atoo Jro. Zij ku ht total odrhoud va uw boot vrzorg, variërd va d complt rfit va klassikr tot d jaarlijks witrburt va uw schpsmotor. Ook iuwbouw is moglijk. Zowl hout, staal als polystr is bij h i god had. Gzamlijk of idr voor zich staa zij klaar om lk klus, va kli tot groot, t klar. Gdrv vakms mt passi voor schp. Nm vrijblijvd cotact op via D Oud Wrf, zomrstallig, witrbrgig hlligwrk tot to, (Daiël) (Pit); of via D Bldboot, odrhoud, rparati iuwbouw, (Srg).

13 24 Door d og va... (Aals)mr: zomr Door d og va... 2 D Wstidr door d og va: Ai Joor Dora Wittbol Suzaa Wstrbaa D zo odr zi gaa i all klur, prachtig. D 97-jarig Ai Joor woot volgs ig zgg op ht mooist plkj i Zorgctrum Alsmr kijkt uit op d Rigvaart d Historisch Tui. Ook haar odrbuurvrouw Dora Wittbol va 90 jaar git daglijks va ht schittrd uitzicht. Bid dams zij dik tvrd mt hu kamr aa d bst kat va ht gbouw. Zomrs ka ht door d zo misschi btj warm word bi, maar dat wgt volgs h it op tg ht uitzicht. Er is altijd wat t zi bij d Vrlicht Botshow Pramrac zitt w rst rag, aldus mvrouw Wittbol. Watr hft i hu bidr lv grot rol gspld. Ik b cht watrms, vrtlt d oud-igarss va d slijtrij i d Ophlialaa. Ik b aa ht watr gbor i Vrouwtroost, waar mij oudrs café-rstaurat D Drisprog hadd. Mt mij ma gig ik altijd var mt oz boot. W gig ook aar ht buitlad, maar zodra w trug war zi mij ma zo u gaa w rst wr rodj Pol. Ook mvrouw Joor hft vl mt watr D famili va mij ma was schipprsfamili. W hadd boot ook ilad i d Wstidr. Ik vaar soms og mt mij kidr klikidr, maar ht wordt door mij lftijd stds lastigr. Maar oma vaart og graag rodj m. Wim Ritvld Mij uitzicht is schildrij dat pr uur vradrt, zgt Wim Ritvld (6), wod aa d boord va d Wstidrplas. Ht is md aa dz vrdistlijk hobbyfotograaf t dak dat d Stichtig Aalsmr Wstidr Promoti (SAWP) idr jaar wr zulk mooi foto s tr bschikkig hft. D camra ligt altijd voor ht grijp. Vaaf ht balko, op zowl d rst als d twd vrdipig va os huis, ka ik gburtiss op d plas prachtig vastlgg. Al stk ik ook wl d Stommrwg ovr om god stadput t hbb. Zij rsultat houdt d gpsiord automatisrigsdirctur it uitsluitd voor zichzlf. I d divrs gallris op is d schoohid va d plas i optima forma t bwodr. Spctaculair bld va zilwdstrijd, ladd gazpopulati all moglijk wrsomstadighd word trffd i bld gbracht. E omdat hij aa d Wstidr vrkocht is ( ht mooist bimr va Wst-Ndrlad ) hlpt hij graag hadj m om ht gbid t promot. Natuurlijk blijft ht it bij ht vaaf d wal vastlgg va d Plas. Als scrtaris va d Niuw Mr b ik ook auw btrokk bij d watrsport. Daaraast zil vaar ik graag. E ook da gaat d camra m. Jop Wgstapl Niks lkkrdr da op zomrs dag mt stl vrid d Kli Pol opvar, d motor uitztt da lkkr dobbr. Dat is voor d 17-jarig Jop Wgstapl ht ultim Wstidrplasgvol. Wod aa d Rigvaartzijd stapt Jop t zo makklijk i zij bootj als dat hij d fits pakt. Als mij boot klaar ligt ik mot v boodschap voor mij modr do, vaar ik livr aar d suprmarkt da dat ik fits, vrtlt d vwo-scholir, di d lifd voor ht watr mt d paplpl hft bi gkrg. Nt als vadr Ja is ook Jop zilistructur. Bij Zilschool Aalsmr brgt hij d jugd d bgisl va d sport bij. E hrlijk bijbaatj waar j zlf ook vl va lrt. Bijvoorbld ho j j mot gdrag op ht watr, dat j vratwoordlijk bt voor ht matriaal dat j lkaar hlpt. Dat Jop als jugdig watrsportr xtra i d gat wordt ghoud door d politi, hft hij ook rvar. Ik hb éé kr bot ghad voor t sl var. Vor plotslig d politiboot vijf mtr achtr m om t zi ho hard ik gig. Ik schrok m cht rot to ik achtrom kk. Howl ik g racr b, kijk ik sidsdi wl vakr achtrom. E als r politi op ht watr is, waarschuw ik mij vrid. Jrry Tats Rust, vrijhid otspaig. Dat zij d blagrijkst rd dat ms mt vrstadlijk bprkig altijd zo git va d Botdag, di d vrijwilligrs va Stichtig Dag va j Lv idr jaar op d drd zatrdag i jui orgaisr. Dit gldt zkr ook voor d 44 jarig Jrry Tats di i Os Twd Thuis-woovoorziig woot. Jrry gaat al jar m mt d botdag kijkt r idr jaar wr aar uit. Dkd aa Jrry krijg Astrid Sloot Tamara Kwit, wrkzaam op ht Distctrum va Stichtig Os Twd Thuis, grot glimlach op hu gzicht. Vorig jaar was hij mt zij icht di als bglidig m was, aa d lat kat op d jachthav all bot war al uitgvar, vrtlt Tamara. Glukkig is r spciaal voor hm og spdboot grgld. Dat ko achtraf it btr, wat wat vod hij dat gwldig. D OTT-mdwrkrs, di altijd mhlp mt d orgaisati va d Botdag, mocht ook m i d sll boot mt thousiast schippr voor rodj Wstidr. Ik zi Jrry og staa mt zij arm wijd d wid i zij har, zgt Astrid. Wat goot hij va di slhid. Ht gaf hm gvol va vrijhid. E mga-rvarig. Voor os dé rd om m t hlp aa d orgaisati va dit luk watrvmt. Paul va Noord Paul va Noord bhoort zo ogvr tot d rst grati surfrs. To d sport midd jar 70 populair wrd, was hij r als jog tir als d kipp bij om mt d plak d plas op t gaa. Ht surfvirus dat hm to grp, lit hm ooit mr los. Imiddls is Va Noord 1 jaar oud og stds it t stopp als ht om widsurf gaat. Als bstuurslid va Widsurfclub Aalsmr is Va Noord auw btrokk bij d surfsport. W bsff i Aalsmr auwlijks ho zr w vrwd zij mt watr als d Wstidrplass, stkt d surfr va wal. Ik kom ook wl s bij adr vrigig di qua ldaatal tw kr zo groot zij als wij, maar di hl kli surfwatrtj hbb. Op d Wstidr ku j zo rodj surf va kilomtr. Bhalv vl ruimt op ht watr hbb d Wstidrplass volgs Va Noord ook ht voordl dat d wid uit d god hok waait. Mstal hbb w hir zuidwst wid, rchtstrks uit z. Als ht oordoost is, wordt ht vrvld. Da kom j auwlijks aar d baai trug. D watrtor ka da wl s voor lastig dwarrlwid zorg. Ht ultim surfgvol komt bij voor Va Noord bov drijv als r lkkr zotj aa d hml staat ht widkracht 4 is. Hrlijk om da mt groot zil d plas op t gaa imad om j h t hbb. Ht gluid va d plak di door ht watr sijdt, d wid i j har da dwars door grop gaz h surf. Bij trugkomst mt d adr ld lkkr i d zitzakk ploff, drakj rbij stor vrhal uitwissl. Dat is puur git. Als stuurvrouw va d Lgal Bppis slaat Suzaa Wstrbaa g Pramrac ovr. Al 22 ditis is z actif bij ht vaarfst btrokk. Om ht jaar draagt zij als stuurvrouw d vratwoordlijkhid om d damspraam zo sl moglijk ovr d golv t jag. Dat lukt volgs Wstrbaa bst aardig. Os tam is it zo va ht uitdoss. Wij zij gwoo t faatik gaa cht voor d rac. W hbb door d jar h da ook hl wat slhidsprijz i d wacht gslpt. Ht is md aa haar stuurkust tijds d Pramrac t dak dat rodvaartkapiti Hk va Luw haar i ht vizir krg. Z is va d opropschipprs aa boord va zij vloot vaart mt rodvaartboot Torrgat t zo makklijk als mt praam of haar ig torspdbootj. D rst kr wrd ik wl door Hk voor ht blok gzt. Ik had g tijd om prof t var, most mt mt boot vol ms d Pol op d slootjs door. Ht gig prima. D ms zull it gmrkt hbb dat ht d rst kr was dat ik rodvaart dd. Ht was ook it d rst kr dat z i ht dip ggooid wrd. Ik b opggroid aa d Rigvaart. Daar lrd wij als kid zwmm. E touw om os middl, zwmbadjs om zwmm maar. E als r flik boot door ht kaaal kwam, wrd w wr aar d kat gtrokk. Wstrbaa, haast vazlfsprkd wooachtig op ark, ka it zodr watr om zich h. Ht watr va Aalsmr hft grot aatrkkigskracht op mij. Ik vid ht rustgvd, r is altijd wat t zi d Pol is lk dag wr adrs. Voor mij iks lkkrdrs da op zomrs dag ht watr op, kolbox bokj m.

14 Bdrijf i bld 27 Opigstijd:www.furia.l Gspcialisrd i: Rostvrijstaaldraad, vrstagig zrailig, alls op maat gmaakt. All rparatis: Stiksls, rits, ram, zilhuik, rolfokhoz, spatzil tc. Riig Bootkapp - Zil Ligplaats: Zomr-, witrstallig rcratiladjs JACHTHAVEN DE AARDBEI Nu Gzllig gro jachthav glg aa d Aardbisloot Voldod parkrglghid voor iuw klat op witrstallig /16 UITERWEG 116A, AALSMEER Tl: LIGPLAATSEN I RECREATIELANDJES I WINTERSTALLING I ONDERHOUD & REPARATIE Boothuis voor lk locati Mr iformati? Nm cotact op mt: Watrsportsrvic Dragt Stommrwg EX Aalsmr tl Stormvast Twdlig schuifdak Dmotabl Odrhoudsarm Maatwrk moglijk Zilmakrij Aalsmr Uitrwg AL Aalsmr tl Avotuurlijk slap bij Rkratipark Aalsmr Kli maar fij avotuurlijk kampr, dat is ht id achtr ht ovracht i d trkkrshutt tipitt va Rkratipark Aalsmr aa d Uitrwg. D tw hout blokhutt voor d rodrizd vakatigagr war r al, maar iuw zij d tw tipi s waarbij j j i idiasfr waat. Op hotls a zij r it vl ovrachtigsmoglijkhd i Aalsmr. Rd voor d famili Vrbk om voor d rgio its iuws t bid, amlijk d tipitt. D gmt wil d vrblijfsrcrati i ht dorp promot dit sluit prima aa, aldus Wdy Vrbk. E wat is r ou lukr da kr avotuurlijk kampr aa ht watr? Ht cht idiagvol krijg j al als j d grot tipitt zit, zkr ook door d kao s i vrolijk klur di aast d tt i ht watr drijv. Emaal bi vol j j cht idiaa. Slow cookig i d hksktl D tipi is vrbazd ruim va bi bidt voor vir tot zs prso slaapplaats. E orvorm va kampr, wat j ligt kus op luchtbd mt slaapzak. D twaalf mtr hog tt mt doorsd va zv mtr is Ht itriur va tipitt is vrrassd ruim sfrvol aagkld mt klurrijk kld, kusss accssoirs. D stoltjs zij gmaakt va boomstamm. Luk is dat d stamm afkomstig zij va bom va os ig trri. Maar ht draait atuurlijk ook om d kookplaats midd i d tt. D lkkrst grcht ku brid word i d zogaamd hksktl (Brogacs kookktl), di opghag is aa dripoot. Oorsproklijk hoort r op vuur i d tt, maar door d dichtbij glg bot is hir it voor gkoz, maar voor vilig gasrig. J hoort wls dat ms d hl dag gzllig mt lkaar aa ht kokkrll zij. J kut j t lkkr lat pruttl i d ktl bijvoorbld stoofpotjs of sop mak. Voor vakatigagrs di it va ht pruttlgodj houd, is r ook platt braadpa, di ka word opghag aa d dripoot. D tt is vrdr uitgrust mt uitgbrid kookkist mt srvis, bstk kookgri. D gast di wl zlf bddgod, haddok boodschapp m t m. Bovaa d tt ka ht rookgat gopd of gslot word. J kut dus vauit j bd aar d strrhml kijk of wakkr word door d rst zostral. Ht git va ht buitlv aa ht watr ka bgi. Kidrpartijtjs D tipitt ku ook ghuurd word voor kidrfstjs. E authtik idiafstj is r voudig t orgaisr. D kao s ligg al klaar r wordt hus idiakist bij vrhuurd mt allrli spull, zoals vrkldklr (kutsl)splltjs. Dit id mot w og wl vrdr uitwrk, maar ht cocpt ligt r. Altijd luk om mt gropj jogs of mid idiaatj t spl mt lkkr hapjs origil splltjs. Uch, laat d kli idiaatjs maar kom. Kli maar fij kampr Al jar ku j op Rkratipark Aalsmr ovracht i d trkkrshutt. Idaal voor ms di mt d fits, d auto of mt d boot op doortocht zij. J kut j boot ook bij os aalgg. Maar soms zi j ook wl rodrizd vakatigagrs di i Ndrlad va hut aar hut trkk of zlfs zakms di it i hotl will ovracht. D trkkrshut is basic igricht, maar idaal om r comfortabl t ovracht. Er staa tw staplbdd, twpits kookplaatj, watrkokr tafl mt vir stol. D gast di wl zlf hu kookspull, zoals pa srvis, m t m, bddgod haddok. Uitraard ka r gbruik gmaakt word va d saitair voorziig op d aastglg jachthav. D trkkrshutt zij mt am i d zomr i trk, maar ook i ht voor asizo zi j stds mr ms di d hut will hur. Voor d wat killr dag acht hbb w ook vrwarmig i d hutt. Camprs kampr aa ht watr Rkratipark Aalsmr bidt og vl mr op d dri locatis aa d Uitrwg. Naast d gwo jachthavactivitit, zoals zomr- witrstallig voor bot d vrhuur va bothuiz, ku ms ook hu boot aalgg r privégrasladj bij hur. Maar ook iladjs op d Wstidrplass zij t huur. D kli campig bidt gast d moglijkhid om mt hu tt lags t kom. Caravas zij vooralsog it moglijk, maar wi wt gaat dit i d tokomst og vradr. W blijv i otwikklig tslott. Camprs zij wlkom op ht parkrtrri. Er zij og g uitgbrid camprvoorziig, zoals op officiël campig, maar wl douchs toiltt, wassrtt, stroom, schoowatr tapput gratis wifi. W rad wl aa om va t vor v t bll, wat w will livr imad tlurstll als r g ruimt mr is. D plk is uitstkd basis voor fitsrouts i d mooi omgvig of dagj uit aar d omliggd std, zoals Amstrdam, Haarlm of Lid. Mr iformati ovr ht avotuurlijk ovracht bij Rkratipark Aalsmr i d trkkrshutt, d tipitt of op d kli campig is trug t vid op d wbsit D lommrrijk glg trkkrshutt zij vooral i d zomr i trk E avotuurlijk acht i tipitt wi? Do da m mt d prijsvraag op pagia 3 va dit tabloid. Rkratipark Aalsmr Uitrwg 214, 303, 317 Katoor: Uitrwg 317, 1431 AJ Aalsmr Tlfoo: Amstlv Huspli 12 1 HH Amstlv Tl: méér da maklaars Uithoor Wigrbruilaa CB Uithoor Tl: Th simpl way to prfctio Vrvaardigd mt zorg vakmaschap. Is ht tchisch haalbaar da will wij ht mak. Os assortimt bstaat odr adr uit: - Bovbsturigsbuiskap - Buiskap - Cabrioltkap - Dkzil - Kuipzil - Parasol - Railigzil/Spatzil - Rolfokhos - Sprayhood - Stoffrig - Stofhos - Trraszil - Vlak stoffrig - Witrkld - Zomrkld Tvs ku wij aapassig rparatis uitvor, ook va it watrsport grlatrd product. Zilmakrij Aalsmr l Uitrwg 379 l 1431 AL Aalsmr T l F l Crow Thatr Aalsmr Thatr voor d ghl Wstidr rgio Musical, komdi, tol, muzik, cabart, show kidrvoorstllig. Ht is r allmaal i Crow Thatr Aalsmr. E thatr dat garat staat voor gzllig avod of middag uit mt voordlig top-trtaimt dat dicht bij huis. Dirctur Ptr va Eick blikt trug op ht afglop thatrsizo dat id april t id loopt kijkt alvast vooruit. Ht thatr mag rk op positiv ractis va d bzokrs ovr d programmrig, maar w will mr. Mr cabart is ws va os va oz gast daar wordt aa gwrkt. Toch is ht als rlatif kli iuw thatr lastig om bijvoorbld Najib of Tik Schout bi t krijg. Maar ht thatr is groid. Ruim voor ht id va dit sizo was d kaartvrkoop t opzicht va vorig jaar al mr da vrdubbld. Md t dak aa d lokal vrkoopput, Bokhuis Aalsmr, Primra Espago. Crow Thatr Busissclub Ht thatr aa d Va Clffkad i Aalsmr draait zodr subsidi. Va groot blag zij d vl vrijwilligrs, maar ook d sposors. Bdrijv particulir di ht blagrijk vid dat Aalsmr ht thatr bhoudt. Voor h is r d Busiss Club, waarm z ku rk op voordl als busiss sat i ht thatr, vrijkaart voor rlatis uitodigig voor spcial vmt, zoals ht bijzodr thatrcollg va Adré Kuiprs. I maart april draai r og luk voorstllig, waarodr d Ucovrd Thatrtour va zagrs Do, d jubilumtor va ht Malado Kwitt Viv la Frac mt d mooist Fras chasos. Maar ook Joris Liss & Caramba, d kidrmusical Suwwitj d musicalhit Hartsvrid, di t rg god rcsis hft gkrg. Volgd thatrsizo Ht is og t vrog om ht programma bkd t mak voor ht volgd thatrsizo vaaf sptmbr, maar d thatrdirctur ka al wl paar dig vrklapp. Ht thatrstuk va Bart Chabot Chz Brood hbb w i huis ghaald. Adré Kuiprs komt trug ook Miss Motral komt aar Aalsmr. D laatst i ht itim thatr Exclusif bij Bob & Go. Dat zij d gzllig zodagmiddag voorstllig i Th Club va Studio s Aalsmr. Waar j mt drakj amus kut git va bijzodr artist. Voor d ms di toch graag voor ht hl sizo avod uit will pla, zull w zkr mt abomt gaa wrk. Tijds Vuur Licht op ht Watr op 6 sptmbr is r wr ht Crow Thatr Uitpodium waarbij kli grp uit ht komd thatrsizo aa ht publik gtood zal word. W hbb grot pla zorg r sam mt vl voor dat imad mr om ht Aalsmrs thatr h ka. Voor mr iformati:

15 2 Ho wat op rod ht watr (Aals)mr: zomr Blagrijk adrss, tlfooummrs & agda 29 Wlkom i Aalsmr Alarmummrs Als lk scod tlt: ambulac/bradwr/politi: 112 I it-lvsbdrigd situatis: Bradwr: Politi: Tadartspraktijk Vligthart Dri Kolommpli Modzorgpraktijk Kudlstaart Kudlstaartswg 243 a Colofo Uitgvr: Stichtig Aalsmr Wstidr Promoti Wij ws u prttig vrblijf i oz gmt. Op dz pagia s vidt u ovrzicht va rcratimoglijkhd op rod ht watr. D Wstidrplass hbb hodrd -vlal particulir- iladjs. D gmt Aalsmr hft i totaal 4 opbar ilad i ht Wstidrplassgbid di sam god zij voor ogvr 0 opbar aalgplaats. D ilad zij: Startilad, Kli Polakkr, Hrlijkhid d Akkrs va Ravsti. I Aalsmr-Oost zij r aalgplaats bij ht Rcratistuput aa d Rigvaart (vaaf ht ctrum voor d Bosradbrug). D opbar aalgplaats zij i rst istati bdold voor dagrcrati.toch kut u gbruik mak va d aalgplaats om i uw boot t ovracht. U mag maximaal 4 uur op dzlfd plaats aalgg. Dz 4-uursrglig gldt i ht hl gbid va d Wstidrplass d Oostidrpol. Boodschappstigrs Op aatal plaats kt Aalsmr rglig om ovrdag maximaal 2 uur aa t lgg aa d zogaamd boodschappstigrs. U vidt dz stigrs aa ht Praampli (Ctrum), d Kolhav (Ctrum) d Potwg (Oost). Aa d Kolhav voor Watrsport Vrigig Niuw Mr bij ht Praampli kut u watr stroom afm. Evtul kut hir, tg btalig va liggld, ook ovracht. Surfilad Vrouwtroost Ht surfilad is t brik ovr ht lad via ht watr. Hir vidt u groot zwmstrad mt afzttig i ht watr spltostl. Vuilwatrstatios Op dit momt zij r acht plaats aa d Wstidrplass waar u d moglijkhid hft om vuilwatr af t vor: Jachthav Dragt - Aalsmr Jachthav D Stormvogl - Aalsmr WV Aalsmr - Aalsmr Kolhav - Aalsmr Praampli (passathav) - Aalsmr Jachthav Kudlstaart - Kudlstaart Kmprs Pricsspaviljo - Aalsmr (bij Limuid) Otdk Aalsmr I Aalsmr zij vl moglijkhd om activitit t odrm. E kli grp uit d activitit: bzok aa d Blomvilig FloraHollad, fits rod d Wstidrplass, midgtgolf, wadl door d Historisch Tui, mt grop bachvollyball i Th Bach of mt kidr spl i d idoor spltui Chimpi Champ. I d Crowstudio s zij bioscoop, thatr rstaurat gvstigd. I Aalsmr word ook mt grot rglmaat vmt activitit gorgaisrd. E ovrzicht va alls wat Aalsmr t bid hft aa activitit, arragmt routs kut u vid bij ht VVVagtschap op d wbsit VVV Aalsmr Ht VVV agtschap kut u vid i Ht Bokhuis Aalsmr, Zijdstraat 12, Aalsmr op www. vvvaalsmr.l. Ook kut u app va d VVV dowload zok op Aalsmr u krijgt da totaal ovrzicht va all vmt i Aalsmr. Op rod d Wst- Oostidrplass zij, op grod va d Algm Plaatslijk Vrordig ovrig wtgvig, odrstaad rgls va topassig: Stok va vur Ht is vrbod om kampvur t stok afval t vrbrad. Ht is wl togstaa om t barbcuë of vuurkorf t gbruik. Dk r daarbij om dat d bodm it wordt bschadigd. Ook gat kuil grav i d bodm om vuurtj t stok is it togstaa. Afval voorwrp Er staa op d opbar ilad g vuilisbakk. Voor d afvor va uw afval kut u vtul gbruik mak va d vuiliscotairs op d Kolhav op ht Praampli. Huisdir Aaglijd huisdir zij wlkom op d opbar ilad, maar laat uw huisdir g ovrlast vroorzak voor adr rcrat. Voorkom dat uw huisdir gat graaft i d bodm. Ht sprkt vazlf dat u hodpop d pop va vtul adr huisdir zlf opruimt. Kampr Op d ilad mag it word gkamprd. Dit gldt voor all kamprmiddl, dus ook voor zogaamd opslagtt; bivy s, spltt drglijk. Gropskampr Gropskampr is all togstaa als hirvoor othffig is vrld. U kut othffig schriftlijk aavrag bij ht collg va burgmstr wthoudrs. Natuur ovrbschrmig Graag vrag w uw mdwrkig om d atuurlijk waard va ht gbid zo god moglijk i stad t houd. U kut hlp door it zlf takk t soi, g plat blom t plukk g kuil t grav. Zit u bschadigig aa d ovrbschrmig, bijvoorbld loss plak op stigr, gft u dit da door aa ht Klat Cotact Ctrum va d gmt Aalsmr, tl: Slvar D gmt Aalsmr bschikt ovr éé va d lagst slvaarba va Ndrlad. Dz is chtr all t gbruik als u i ht bzit bt va slvaarothffig, di pr jaar wordt uitggv door d gmt Aalsmr. Dagvrguig voor d slvaarbaa word it uitggv. Slhid rcratischp Maximumslhid bi 0 mtr va d ovrs is 6 km/u. Maximumslhid buit 0 mtr va d ovrs is 12 km/u. Op d Rigvaart gldt maximumslhid va 9 km/u. Kidr als bstuurdrs va motorboot Kidr jogr da 12 jaar mog it zlf stur i boot mt motor. Kidr va 12 jaar tot mt jaar mog (kli op) motorboot bstur mt maximal lgt va 7 mtr, op voorwaard dat dz it sllr ka var da 13 km pr uur. Jogr va 16 tot 1 jaar mog all i motorbot var di it sllr ku da km pr uur. All bstuurdrs va vaartuig di hardr ku da km pr uur vall odr ht bgrip sl l motorboot daarvoor hb j klivaarbwijs odig. Gluidsovrlast Radio s of adr lawaaiproducrd istrumt zij it togstaa op d opbar ilad. Viss i Aalsmr Aalsmr is rijk aa viswatr, dk aa d Wstidrplass, Oostidrplass al ht sirwatr. I pricip is ht togstaa om t viss, maar r gld ogal wat rglig voorschrift; dit is ladlijk grgld. Om t viss hb j zogaamd VISpas odig, zo ook i Aalsmr. Er zij i Ndrlad dri vrschilld pass: d VISpas, d kli VISpas d JugdVISpas. Mr iformati is t vid op D Wstidrplass ht Zwamr i Aalsmr zij it gomd i d lijst va viswatr (lijst op Spciaal voor dz watr gldt, dat u daar all mag viss mt vispas va hglsportvrigig Vislust t Aalsmr (ilichtig bij d hr A.C.J.Nistrs, tl of via D hglsportvrigig hft haar ig voorschrift voor ht viss i Aalsmr. War u vrag hft ovr zak di hir bhadld zij, kut u trcht bij ht Klat Cotact Ctrum va d gmt Aalsmr. D gmt is op wrkdag va 0.30 tot uur tlfoisch brikbaar op U kut ook -mail stur aar of lagskom op wrkdag va 0.30 tot uur bij ht Gmthuis, Raadhuispli 1, Aalsmr. Apothk Apothk Gro Ctrum Dri kolommpli Apothk Gro Kudlstaart Eististraat Apothk Gro Niuw-Oostid Poldrmstrpli Apothk Va dr Moor Ophlialaa Huisartspost s avods i ht wkd: Huisarts Aalsmr Huisarts Bo, Göbl Fij Dri Kolommpli Huisarts God Stam Dri Kolommpli 1 C Huisarts Groot Bo 1 J.C. Msiglaa 27 a Huisartspraktijk Oostid Huisarts M. Kuss Oostidrwg Huisartspraktijk G.F. Nijlad Dri Kolommpli 1 D Huisarts J.W. d Vris Poldrmstrpli Huisarts Kudlstaart Huisartspraktijk Kudlstaart Kudlstaartswg 224a Gzodhidsctrum Kudlstaart Borhaavhof Tadarts i Aalsmr Kudlstaart Tadartspraktijk Azar Ramaulaatj Tadartspraktijk Bkir Wtrigstraat Tadartspraktijk D Haa Kamprfolistraat Tadartspraktijk Aalsmr Vuurdoorstraat Tadhlkud Praktijk Niuw Oostid Zltstraat Tadhlkudig Praktijk Oostid Oostidrwg Activititkaldr 27 april Koigsdag Aalsmr Ctrum Kudlstaart 9 mi Graiummarkt Aalsmr Ctrum 7-14 jui Fstwk Rijshout Rijshout 13 jui Juior Pramrac Stokklad, Kli Pol, Rigvaart Driv-i Cima Th Bach 13 t/m 21 jui Fstwk 777 Kudlstaart Kudlstaart 14 jui Aalsmr Rost Nit Th Bach jui Dag va j Lv botdag Wstidrplass Bruggfstival Aalsmr-Oost Plaspop Wstidrplass t/m 21 jui Aalsmr Flowrfstival Aalsmr Ctrum Dirarts Aalsmr Kudlstaart Dirartspraktijk Uithoor-Aalsmr Ramaulaatj Wstidr Dirartspraktijk Hadlystraat Dirartspraktijk Ht Amstrdams Bos Mr. Jac Takkad Dirambulac Opbaar vrvor Miliuklacht Gmt Aalsmr Provici Noord-Hollad Radio Aalsmr i d thr op.9 Mhz of via VVV Aalsmr Bokhuis Aalsmr Zijdstraat 12 Opigstijd: Maadag uur Disdag t/m vrijdag uur Zatrdag uur Opigstijd brugg Aalsmrdr- Limuidrbrug 1 april tot mt 31 oktobr Maadag t/m vrijdag 0.00 tot uur Zatrdag tot.00 uur Zo- fstdag 0.00 tot.00 uur Marifookaaal: 1 Schipholdraaibrug Bosradbrug 1 april tot mt 31 oktobr Maadag t/m vrijdag 0.00 tot uur Zatrdag tot uur Zo- fstdag 0.00 tot.00 uur Marifookaaal: 22 All brugg zij op wrkdag va tot uur va tot 1.00 uur gslot voor rcrativaart. Evtul ka m mlift mt d bropsvaart. Rijkswatrstaat Luk rcrativ wbsits i Aalsmr: - iformati ovr all jachthavs - luk historisch vaartocht i Aalsmr - Iformati ovr vmt i Aalsmr - Tuibouwmusum Historisch Tui Aalsmr - Iformati ovr d srigtlt i Aalsmr - Iformati ovr bzok aa d blomvilig - Cima- thatrprogramma Crow Studio s Aalsmr Kijk voor ht total aabod aa aalsmrs vmt op of dowload d app va d VVV zok op Aalsmr. 26 jui t/m juli Wstidr Watr Wk Op rod Wstidrplass 27 jui Profvar Wstidrplass Badjsavod Aalsmr Ctrum 2 juli Aquapalooza Surfilad 4 juli Aalsmr Culiair Surfilad augustus Summrdac Surfilad sptmbr Vuur Licht op ht Watr Surfilad Wstidrplass Corsobradri Aalsmr Ctrum Pr-rid for th Ross Aalsmr omgvig 6 sptmbr Th Rid for th Ross Aalsmr omgvig 6 t/m 12 sptmbr Fstwk Aalsmr Praampli 1 jaargag, oplag xmplar Rdactiadrs Magazi: Uitrwg AS Aalsmr Kopij, foto s aamld va activitit/vmt: Rdacti AalsmrVadaag: Ha Carpay, Arj Vos Ils Zthof Mt mdwrkig va: Ari Buijs, Friso Grlig, Pit Hartig, Era va d Huvl, Thomas Hoogrvorst, Tho va Mirlo, Jobk Vok, Cor Zomr Fotografi: Arj Vos Fotografi, Wim Ritvld, SPIE jr Zilschool Aalsmr Vrspridig: Huis aa huis i Aalsmr, Kudlstaart, Uithoor, D Kwakl, Rijshout Amstlv Wstwijk, via Watrsportbdrijv, -vrigig horcabdrijv rod d Wstidr, VVV Aalsmr, div. brugg sluiz i d rgio, wiklctra wikls i Aalsmr, Kudlstaart Limuid. Crati, opmaak drukwrkbglidig: 1707.l, Mijdrcht D uitgvr aavaardt g kl aaspraklijkhid voor d vtul ojuisthd i dit magazi. Nits uit dz uigav mag zodr tostmmig va d uitgvr ovrgom word. Gmthuis Aalsmr Raadhuispli EH Aalsmr (0297) sptmbr Pramrac Stokklad, Kli Pol, Rigvaart 3 uur va Aalsmr motorrac 13 sptmbr HIBRA motorrac Idustritrri Hormr 19- sptmbr Kustrout sptmbr Tourtocht Aalsmrs Brommr Gootschap * All vmt odr voorbhoud va vrguig vrlig wrsomstadighd.

16 (Aals)mr: zomr Juior pramrac / bdrijf i bld 31 Voor al uw daglijks boodschapp...: AH Suprmarkt va Brkl Marskramr Apothk Gro Bakkrij Va Luw D Chisch Muur Raadschldrs Vrzkrig/Bakzak Kudl Vrs Shop Ks Jacobs Slagr DIO-Aa Drogist Parfumri Rabobak Kappr Sadr Blomwikl va Luw Igrid Spciaaldirwikl Kaaswikl E Blokj Om Sackbar Family Optik Ed Krik Gall & Gall va Lammr Op 0 mtr vaaf Jachthav Kudlstaart 0 mtr vaaf d Loswal Wiklctra: Gzllig wikl Wikld publik komt god aa zij trkk i Aalsmr Kudlstaart. I ht ctrum va ht dorp bvid zich d mst wikls i rod d Zijdstraat, d Dorpsstraat ht Raadhuispli. Ht wiklgbid kmrkt zich door ht dorps karaktr, maar u kut r trcht voor wrlds spull mrk. Zo vidt u r kldig- schozak, drogistrij, bokwikls, risburau, suprmarkt, warhuiz Hma Actio, blom- platzak, fitswikls, opticis audicis, cadau-, huishoud- splgodzak, juwlir, dirwikl, fotozak, slijtrij, kldigrparaturs, stomrij, slutlsrvic, gzodhidswikl, muzikzaak, tlfoi- computrwikl vrschilld food- dlicatsszak, waarodr bakkrs, vishadl, chocolatir, slagrij, grot- fruitzaak, kaasbor, ijssalo d Wrldwikl. I ht ctrum bvid zich ook bibliothk, VVV-agtschap, kopirzaak/ drukkrij, tattooshop, maklaars, otaris- advocatkatoor, vrschilld kapprs horca-aaglghd. Ook vidt u r vrschilld piautomat. Al vl jar hft Aalsmr gzllig wkmarkt. Elk disdag va 9.30 tot uur vidt u d markt op d grot parkrplaats va ht Praampli. Disdag- zatrdagmiddag kut u i Kormol D Luw odr adr ml vrkrijg. Ophlialaa E gzllig wiklstraat i Aalsmr Zuid, dat is d Ophlialaa. U vidt r vl wikls waarodr grot Jumbo suprmarkt, juwlir, Zma, katoorbokhadl, damsmodzaak, kidrschowikl, cadauwikls, ETOS, Jami, vishadl, baktbakkr, grot- fruitzaak, slijtrij, kurslagr, tabakspciaalzaak, ligrizaak, computrspcialst kldigrparatur. Er zit Chis rstaurat, sackbar rstaurat mt trras. Kudlstaart Ht aastglg dorp Kudlstaart virt dit jaar haar 777-jarig bstaa, maar is mt d tijd mggaa. Ook qua wiklaabod. Naast Albrt Hij kut u voor uw daglijks boodschapp trcht bij kurslagr, bakkr, blomzaak, grot- fruitspcialist, drogist, Marskramr, slijtrij, apothk, dirspciaalzaak, kaas- otwikl optici. Er is ook kappr i ht wiklctrum Rgiobak. Voor d iwdig ms kut u aar Sackbar Family of PizzaZaZa. D corsobradri i Aalsmr Ctrum i sptmbr brgt altijd vl ms op d b Juior Pramrac E vt cool fstj op ht watr Ht is altijd wr groot spktakl i Aalsmr, d pramrac i sptmbr. E typisch Aalsmrs vmt dat vl ms op d b op d boot krijgt. Maar t zo luk is d Juior Pramrac op d twd zatrdag i jui. Daari spl kidr d hoofdrol. Zatrdag 13 jui wordt alwr d lfd Juior Pramrac gvar. Ruim drtig pram gaa mt kidr hu bglidrs d rout lags ovr d kli Pol d Rigvaart. Z do daarbij luk opdracht probr zo d rst plaats d uwig rom t bmachtig. D opdracht staa i ht tk va thma, dat idr jaar wr adrs is. Voorgaad thma s war odr adr Lt s party, Bstbol, Odr watr, Circus, Ik droom va. Ik ga op vakati. Ook dit jaar zal r door d orgaisati, d Stichtig Pramrac I Er (SPIE), wr luk thma bdacht word, maar dat blijft og v ghim. Start (om uur) fiish is bij ht Stokklad achtr ht gmthuis. Daar wordt altijd fstj gbouwd. Vt cool Prachtig vrsird pram d kidr uitgdost i d mooist kostuums. Alls ka vl mag. Dol is om mt lkaar fstj t vir op ht watr. E fstj wrd ht dubbl dwars voor d Kudlstaarts jog Trr va dr Lip. Hij vird zij zvd vrjaardag tijds d Juior Pramrac vorig jaar. Zij vridjs Mika, Rzo, Sv, Cai, Martij, Bram, Ko, Amy, St Idy war thousiast hop op wr zo fstj dit jaar. Ht vt coolst fstj ooit, ht was suprvt mag ik Ook d Juior Pramrac gft klur aa d Aalsmrs watr volgd jaar wr mvar? Dat war vl ghoord gluid, volgs zij modr Era va d Huvl, di als voorzittr va SPIE sam mt d Juior Pramrac-commissi idr jaar wr voor ht Aalsmrs spktakl zorgt. Voorafgaad aa d rac orgaisrt SPIE sportmiddag. Op dz middag, di tijds ht -jarig jubilum vorig jaar bij d bradwr gorgaisrd wrd, mog d kidr gaa strijd voor startummr. Altijd wr luk uurtjs waar ht r vaak faatik aa to gaat. Wi is ht slst, ht slimst of ht hadigst? D grot ms Kidr git altijd va dit vmt, maar zkr ook d bglidig oudrs. E zij mog i sptmbr wr ht watr op tijds d grot pramrac. Dit jaar vidt ht caraval op ht watr plaats op zatrdag 12 sptmbr. Op staat vl iformati, zoals d rout kl opdracht, maar atuurlijk ook vl foto s iuwtjs. Idr ka mdo. Rgl praam mt Pta, bdk luk gropsaam, schrijf j i dos jzlf uit mt j vrid. Ht wordt dag om ooit t vrgt. Jachtwrf Va dr Zwaard dot alls voor uw boot Ht afrijd va d Uitrwg lijkt idloos durd tochtj. Maar wi r oog voor hft zal odrwg git va d vl prachtig woig. Zowl authtik als qua iuwbouw zij hir vl parls t bwodr. D, voor auto s, doodlopd wg hrbrgt ook d mst jachthavs va Aalsmr. Ogvr 2 ku j r tll. D mst otstod to d oorsproklijk kwkrij ophild t bstaa. Hir g graa voor visch maar bot voor roz. Dat was ook d oorsprog va d achtraa glg Jachtwrf Va dr Zwaard. Prof os Ghim D daglijks lidig va ht bdrijf is i had va Ptr va dr Zwaard. Hij am ht jachthavbdrijf ovr va vadr Has di halvrwg jar 70 mt compago kwkrij aa d Uitrwg opkocht trasformrd tot jachthav. Datzlfd dd zij mt ht kwkbdrijf va d firma Jor, waar vadr Has latr all doorgig. Tchisch tkaar Rod mij b ik mij vadr gaa hlp i ht bdrijf, vrtlt Va dr Zwaard,. I di tijd zat ik op d HTS b daarm gstopt to mij vadr zik wrd. Als tchisch tkaar b ik to parttim gaa wrk. s Ochtds op igiursburau, s middags op d jachthav. Dit hb ik twaalf jaar zo gcombird. Sids 12 b ik fulltim wrkzaam op d hav. Opvalld odrdl va d hav is d orm botlift. W hadd vrogr oud hijskraa staa om d bot uit ht watr t till. Latr is di vrvag door cht botlift. Daarm ku w bot tot zo 2 to op d kat till. Dus ook d zwaardr bot tot zo mtr. Frk (liks) Ptr va dr Zwaard voor d botlift i d hav Tchisch jogs Ook bror Frk (32) zag ht wl zitt om ht familibdrijf t kom vrstrk. Sids 01 wrkt hij fulltim m. Ituss hft hij ht vak va odrhoudsmotur glrd bij Aad va dr Plog va Fort Kudlstaart. Ptr Frk zij tchisch jogs di ovr tw rchtrhad bschikk d odig kis rvarig hbb opgbouwd i d wrld va d plzirvaartuig. Dat btkt dat al ht odrhoudswrk bij d firma Va dr Zwaard i god had is. Exprtis Nadat i april all bot uit d witrstallig wr ht watr i gaa, zij zlfklussrs mr da wlkom vaaf half april. D jachthav vrhuurt ook wrkplaats aa odrmrs. Groot voordl is dat r daardoor altijd xprtis i huis is voor vrijwl lk discipli. Zoals timmrwrkzaamhd, rostvrijstaalbwrkig, laswrk, lak- schildrwrk, odrhoud va motor, pots- atifouligwrk. I d zomr zij r 60 ligplaats i d gzllig tt hav bschikbaar. Mr iformati is t vid op: Jachtwrf va d Zwaard Uitrwg AK Aalsmr Tlfoo: of Mobil: Mail:

17 Jachthav Sthuis is glg op d mooist plk va d Wstidrplass, aa ht id va d Uitrwg. Dit familibdrijf hft d watrsport al 6 jaar hoog i ht vaadl staa. I d zomrmaad bid wij aa 20 schp prachtig ligplaats, vrdld ovr tw havkomm. Tvs is prima douch- toiltglghid aawzig. Jachthav Sthuis bschikt als va d wiig ovr vuilwatrstatio. Vrdr bschikt oz jachthav ovr botlift tot to r is glghid om op d wal bi i vrwarmd loods aa d boot t wrk. Voor d witrstallig bschikt d jachthav ovr dri loods. Ook voor ht odrhoud aa uw boot kut u bij Jachthav Sthuis trcht, waarodr: Lak- schildrwrk, voor staal, polystr hout Ibouw bogschrof Laswrk (staal rvs) Pots cla va d boot. Polystrrparati Elktroica Ibouw avigatiapparatuur Ibouw kurig gasistallati Vrkoop odrhoudsproduct (atifoulig, vrf z.) Ibouw vuilwatrsystm (va chmisch toilt tot vacuümsystm) Vrhuur Polyvalk Jachthav Sthuis bschikt ovr aatal Polyvalk. Dz kut u tg aatrkklijk tarif bij os hur. Dagdl moglijk, vtul mt buitboordmotor Dirct aa op watr! Vrkoop divrs gasflss: Campigaz Propaa, kg EasyBlu, kg Propaa kg EasyBlu kg Uitrwg 417a, 1431 AM AALSMEER, tl , fax Waypoit: 2º N 4º E Babyspciaalzaak i iuw jasj Baby Jugl bv Oostidrwg b 1432 AS Aalsmr Opigstijd: Maadag t/m vrijdag :00 tot 17:00 uur Zatrdag va :00 tot :00 uur

Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te

Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te Zobril lvrt iuw fits op Mt muzik vrtl j j ig vrhaal P4 Votbal bgit mt bkrtorooi P 11 P7 Wstr krat 36 Sids 19 Disdag - jaargag 78 - wk 35 - ummr 30 - oplag 14.100 - laatst iuws op www.wstrkrat.t volg os

Nadere informatie

Zjaak: in de zorg, uit de zorg!

Zjaak: in de zorg, uit de zorg! E uitgav va d Stichtig Bworsodrstuig Prislad, Postadrs: Lilia Ngoyiwg 102, 3065 EG Rottrdam, Tlfoo 06-14231171, sbprislad@xs4all.l, Itrt: www.sbprislad.l I dz krat: Zjaak: i d zorg, uit d zorg! Als wijkctrum

Nadere informatie

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven jaarvrslag 2012 www.prsikhaaf.org Twittr.com/PrsikhaafBdr Commuicati Prsikhaaf Bdrijv Bruigwg 10 6827 BM Arhm Postbus 9038 6800 EX Arhm Tlfoo: 026-368 51 11 E-mail: ifo@prsikhaaf.org Itrt: www.prsikhaaf.org

Nadere informatie

Nieuwe serie: Op zoek naar God in Bussum. Mary Hartkamp 60 jaar diacones. Samengaan Verlosserkerk en Wilhelminakerk besproken

Nieuwe serie: Op zoek naar God in Bussum. Mary Hartkamp 60 jaar diacones. Samengaan Verlosserkerk en Wilhelminakerk besproken 3 Krkblad va d Protstats Gmt t Jrgag 26, r. 3 20 mrt 2015 Mary Hartkamp 60 jr diacos Niuw sri: Op zok r God i Samg Vrlossrkrk Wilhlmiakrk bsprok pagia 5 pagia 8 pagia 11 Pas: lifd, gad vrgvig zull altijd

Nadere informatie

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt Mdia Magazi Q4 2012 & 2013 smart pho 5 IAL SPEC va jkhid COM twoorli vra E TELE ctiol r rda ONAL it o NATI valt 1 raaf D Tlg iël bijlag Dz commrc Cum ssqui rria doluptas tur? Sd mos dolupita voluptassi

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

BoatHouse Events. Een inspirerende omgeving. Onder het genot van een drankje maken we de overall winnaar bekend, maar ook de beste speler per spel.

BoatHouse Events. Een inspirerende omgeving. Onder het genot van een drankje maken we de overall winnaar bekend, maar ook de beste speler per spel. BoatHous Evts Noorrplasswg 150 Almr T. 036 530 50 00 ifo@boathous.l www.boathous-vts.l Erst jrgag E ispirr omgvig Wr ars a ovrs va ht watr hoort z accommoati thuis? W om ht BoatHous, irukwkk gbouw, at

Nadere informatie

int Harderwijk Winterstad De intocht Sintdorp op de Vischmarkt t Pietenpad: expeditie door de stad t Pietenhuis Shoppen voor munten IJsbaan

int Harderwijk Winterstad De intocht Sintdorp op de Vischmarkt t Pietenpad: expeditie door de stad t Pietenhuis Shoppen voor munten IJsbaan 1 & D itocht it Sitdorp op d Vischmrkt t Pitpd: xpditi door d std t Pithuis Shopp voor mut IJsb Glijb 40m. lg Niuwjrsduik 01-09-10 22:36 Hrdrwijk Witrstd 2 Cocpt Tbl UNIEK!! BNI-prijs wir 2010 www.tbovldt.l

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

Aardverschuiving in IT

Aardverschuiving in IT B+P =100% Projc slag 100%, zoals h hoor Ga op zkr, ga voor B+P www.bp.l 2 4 s p m b r 2 0 1 0 u m m r 0 3 j a a r g a g 4 w w w. i - x c u i v. l Aardvrschuivig i IT IN HET NIEUWS IPAD OOK VOOR WERK Appl

Nadere informatie

Park Molenheide. Situering

Park Molenheide. Situering h t ldarij v b Siturig Hl wat Limburgs bdrijv odrm zr uitlopd atis om duurzaam t odrm. Ratiol rgi- watrgbruik, ht bprk va d afvalstrom, doorgdrv digitalisrig va d admiistrati arhivrig, zij imiddls god

Nadere informatie

WIJNEN, heerlijk bij deze gerechten Een lekker gerecht en daarbij de perfecte wijn, dat is genieten.

WIJNEN, heerlijk bij deze gerechten Een lekker gerecht en daarbij de perfecte wijn, dat is genieten. Smaakvol ipiratikratj va JAVA Foodrvic voor profioal oktobr 2015 ummr 07 Foodrvic w 4 HUIVERIGWEKKEDE HALLOWEERECEPTE - ACHTER DE SCHERME BIJ LEVERACIERS MELI, BOERMARKE E TIESE SUIKER - OPMERKELIJKE PROMOTIES

Nadere informatie

Vanaf nú ook. GEMEENTELIJKE bekendmakingen EN vergaderingen van GEMEENTE de ronde venen vindt u op pagina 7. Geen krant?

Vanaf nú ook. GEMEENTELIJKE bekendmakingen EN vergaderingen van GEMEENTE de ronde venen vindt u op pagina 7. Geen krant? Tl: 0297-581698 Fax: 0297-581509 diti: Mijdrcht, Wilnis, Vinkvn 11 augustus 2010 2 Vanaf nú ook op maandagmiddag opn! 12.00 tot 18.00 uur RNT 10 JAAR VAST Hypothkn mt vast rntprcntags Bij Financiël Dinstn

Nadere informatie

Wie zorgt er in Zuid?

Wie zorgt er in Zuid? voor Butvldrt & Prnss Irbuurt utgav van ht Wjkontmotngsctrum Butvldrt jaargang 27 nr. 2 maart 2013 W zorgt r n Zud? Column Marann Bronkhorst In d nota Zorg voor Zud zt stadsdl Zud ut, ho ht d zorg voor

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

Frankrijk wil Sparen,

Frankrijk wil Sparen, ZONDAG 8 APRIL 1934. 40 CENTIEMEN. 30 JAAR. Nr. 14, ABONNEMENTSPRIJS i AANKONDIGINGEN Voor Blgië ( I jaar) 2 0 (rank Buitland...... 35 dank StsUn. > 2 (pr rgl) Gwon Notaril fr> 1.00 Kl aankondigg» 1.25

Nadere informatie

Winkelen in zuidpolder

Winkelen in zuidpolder 2 ditit 2011 Winkln in zuidpoldr...dat is gnitn voor ht hél gzin! Gratis parkrn Grot divrsitit aan winkls Gdltlijk ovrdkt Elk vrijdag wkmarkt Vilig n schoon www.winklcntrumzuidpoldr.nl Intrviw mt Tink

Nadere informatie

zo mooi is onze achtertuin

zo mooi is onze achtertuin zo mooi is onz achtrtuin Nm gratis m! Mt natuuragnda 2012. Vrrassing in Hollands duin Duinn als natuurlijk filtr Op avontuur in Wassrgst Kraamkamr Niuwkoop d n Va rdacti BELEEF LANDGOED NIEUW LEEUWENHORST

Nadere informatie

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren Holtnxtra MG Ht niuwsblad voor Holtn TANKSTATION nl Dondrdag 23 april 2015 6 jaargang nr. 16 "DE HAAR" PRESENTATIE TRIATHLON PAG. 3 AGENDA KULTURHUS PAG. 5 MINTONETTE KAMPIOEN Léon Haanstra opn! PAG. 11

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

ACTU EEL. Transport staat voor revolutie. Vrachtwagenherstel gaat digitaal. Het is meedoen of afhaken. Plus:

ACTU EEL. Transport staat voor revolutie. Vrachtwagenherstel gaat digitaal. Het is meedoen of afhaken. Plus: ACTU EEL Trsport stt voor rvoluti Ht is mo of fhk Vrchtwghrstl gt igitl Plus: CFO Dirk J Kli Essik: Go jr voor TVM - Joop Brkhkk volt zich Mx Vrstpp i Mii - Stormsch zorgt voor ACTU vrkrschos EL www.tvm.l

Nadere informatie

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

Brandweer wil overlast voor wijk zuid beperken door Marieke van Veen

Brandweer wil overlast voor wijk zuid beperken door Marieke van Veen Raad splt in op vrwacht financiël krapt D krant van Wsp, inclusif MuidrNiuws Huisarts advisrt vaccinrn tgn mxicaans grip Vlign in n mga grot hlikoptr is gwldig 3 5 13 21 Wonsdag 4 novmbr 2009 MUIDERNIEUWS

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna T GIBOKE D R I E M A A N D E L I J K S E N I E U W S B R I E F U I T G E G E V E N D O O R D E O U D E R V E R E N I G I N G VA N G I B O M A R I A B U R G april 09 INHOUD Opzij opzij opzij... Voorwoord

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

de Dukenburger Angélique van der Heijden

de Dukenburger Angélique van der Heijden d Duknburgr Info-magazin voor Duknburg - 7 jaargang nummr - fbruari 04 Angéliqu van dr Hijdn En vrdr: Buurtvrbindrs Parkrn op zondag Ontwikklingn zwmbad Voortgang wijkbhrplannn Paul Gntnaar n zijn Mrcds

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

FEB15. Directorial NUMMER. Het was een spannend weekje voor de Bundersschool afgelopen week. Samen met nog 100 andere basisscholen Directorial 1

FEB15. Directorial NUMMER. Het was een spannend weekje voor de Bundersschool afgelopen week. Samen met nog 100 andere basisscholen Directorial 1 IN DIT NUMMER Dircrial H was spad wkj vr d Budrsschl afglp wk. Sam m g 100 adr basisschl Dircrial 1 war zij dr d drwijsispci gslcrd m dl m aa Gvraagd 2 rs pil m km iuw mair va zichhud p d Yu ar gd 4&5

Nadere informatie

Geduld van hogescholen raakt op

Geduld van hogescholen raakt op WWW.VETO.BE Erst Kordisch Huis, nu Kordisch Staat nog Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati Frit in Vlaandrn: hovl kr pr wk? 17 novmbr 2003 jaargang 30 2003-2004 Blgië-Blgiqu

Nadere informatie