INFORMATIE MAGAZINE VOOR VOLANDIS ADVISEURS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE MAGAZINE VOOR VOLANDIS ADVISEURS"

Transcriptie

1 Een initiatief van FNV Bouw JOUW WENSEN, JOUW ACTIES, ONZE DIENSTVERLENING INFORMATIE MAGAZINE VOOR VOLANDIS ADVISEURS Mijn loopbaancoach is een initiatief van de FNV Bouw. Als je in de bouw werkt, is gezondheid een belangrijk thema. Gezond aan het werk blijven, plezier in je werk ervaren en voldoende uitdaging hebben. Onze loopbaanadviseurs helpen medewerkers met hun loopbaanvragen /10

2 MIJN LOOPBAANCOACH Partijen in de sector Bouw en Infra hebben afgesproken om in te zetten op de duurzame inzetbaarheid van hun personeel. De aard van het werk in de sector verandert. Verregaande automatisering en vernieuwde productieprocessen vragen om medewerkers die zich ontwikkelen en vitaal, productief en gemotiveerd blijven werken, een werkend leven lang, binnen of buiten de huidige werkkring. Mijn Loopbaancoach is als initiatief van FNV Bouw, in het leven geroepen om mede namens deze partijen, medewerkers in de sector verder op weg te helpen. Het doel is om hen te stimuleren om eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelf de regie in handen te laten nemen als het op hun loopbaan aankomt. In dit portfolio wordt de beschikbare dienstverlening van Mijn Loopbaancoach beschreven. Het format is zodanig gekozen dat deze maximaal kan aansluiten op de specifieke behoefte van de deelnemer. Dat geldt zowel voor vraagstukken die door de DIA-adviseur van Volandis tijdens het gesprek duidelijk in kaart gebracht kunnen worden, als voor aspecten die gedurende de uitvoering van de dienstverlening aan het licht komen. ONZE MISSIE Bij Mijn Loopbaancoach kunnen werknemers terecht voor loopbaandienstverlening. Deze dienstverlening helpt ze om nu en in de toekomst gezond, veilig en met plezier te blijven werken. Met de dienstverlening van Mijn Loopbaancoach krijgen werknemers zelf de controle op hun duurzame inzetbaarheid. We brengen in kaart waar kansen en ontwikkelpunten liggen. Als iemand toe is aan een nieuwe baan, bieden wij de juiste tools aan. De kern is dat we zoveel mogelijk blokkades wegruimen die een duurzame inzetbaarheid in de weg staan. ONZE VISIE OP LOOPBAANVRAAGSTUKKEN Onze dienstverlening heeft een gestructureerde basis met daarin veel aandacht voor maatwerk. Door onze jarenlange ervaring en expertise op loopbaangebied, kunnen wij een goede match maken tussen behoefte en oplossing. Zo weten wij dat de deelnemers die behoefte hebben aan een koersonderzoek vaak ook intensief aan de slag moeten met persoonlijke marketing om kansrijker te zijn in de arbeidsmarkt. Vanuit dit perspectief hebben wij diverse loopbaantrajecten ontwikkeld die de basis vormen van onze dienstverlening. Door deelnemers vanuit een traject te begeleiden, wordt de volgende stap in hun loopbaanontwikkeling duidelijker. Daarbij staan duurzame oplossingen centraal. We vragen de deelnemers zelf verantwoordelijk te zijn en sturen aan op het vergroten van de weerbaarheid en wendbaarheid. Onze aanpak kenmerkt zich door een praktische benadering; wat kan ik morgen veranderen? en is vooral gericht op het zelf doen en ervaren. We helpen de deelnemer in zijn zoektocht, maar hij bedenkt zelf welke oplossing het beste bij hem past. Wij creëren hiervoor een sociaal veilige omgeving voor de deelnemer. In essentie gaat het om het stimuleren en begeleiden van de ontwikkeling van (vak)mensen. Ervoor zorgen dat de medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun werkzekerheid. Wij zien loopbaanbegeleiding als een belangrijk instrument.

3 ONZE WERKWIJZE Het advies uit het Dia-onderzoek zal het uitgangspunt zijn voor de begeleiding. De loopbaanadviseurs van Mijn Loopbaancoach stemmen het traject af met de DIA-adviseurs indien er onduidelijkheden of aanvullende vragen zijn. Het is voorstelbaar dat gedurende de uitvoering van een loopbaantraject met een deelnemer de inzichten wijzigen ten opzichte van de oorspronkelijke uitgangspunten. In dergelijke gevallen vindt altijd opnieuw afstemming plaats met de DIA-adviseur van Volandis teneinde de dienstverlening te herijken, ofwel aanvullende afspraken te maken over extra interventies. De deelnemer centraal Bij ons staat de deelnemer centraal in het traject en de loopbaanadviseur zal de deelnemer (waar nodig) begeleiden, ondersteunen en de benodigde ankers bieden. Afhankelijk van de loopbaanvraag maken we gedurende het gehele traject of interventie gebruik van professionele en gecertificeerde hulpmiddelen. Afspraken worden in overleg met de deelnemer gepland en de begeleiding is op individuele basis. In sommige gevallen maken we gebruik van een groepsgerichte aanpak waar dit nuttig en wenselijk is. Onze ervaring leert dat deze werkvorm vaak een stimulans geeft door met lotgenoten gemeenschappelijke ervaringen en dilemma s te delen. Jarenlange ervaring De loopbaanadviseurs van Mijn loopbaancoach hebben jarenlange ervaring met deelnemers uit verschillende branches en sectoren. Zowel vanuit ambitie van deelnemers, als ook vanuit de noodzaak ander (preventief) werk te zoeken door fysieke en/of psychische beperkingen. Hierdoor hebben wij ook ervaring met het UWV en re-integratie trajecten. NOLOC gecertificeerd Onze loopbaanadviseurs zijn NOLOC gecertificeerd en voldoen aan alle bijscholingskwalificaties. Onze kracht is dat onze dienstverlening goed aansluit op het niveau en de belevingswereld van onze deelnemers. Ongeacht of de deelnemer ongeschoold of geschoold is. Actief in het hele land Onze loopbaanadviseurs zijn actief in het hele land. Bij voorkeur koppelen we een loopbaanadviseur aan een deelnemer in zijn of haar regio. Het voordeel hiervan is dat de loopbaanadviseur goed op de hoogte is van de actuele regionale arbeidsmarkt. Geheimhoudingsplicht Het spreekt voor zich dat wij ons strikt houden aan de beroepscode qua geheimhouding van persoonlijke gegevens of informatie. Ons team Bij de adviseurs van Mijn Loopbaancoach kunnen deelnemers met uiteenlopende loopbaanvragen terecht voor dienstverlening op maat. We hebben veel ervaring met het type vraagstukken dat speelt in de bouwsector en spreken de taal van de doelgroepen. Ons team bestaat uit zes vaste loopbaanadviseurs en een centraal servicepunt voor eerstelijnsvragen en -ondersteuning.

4 Maak kennis met het team van Mijn Loopbaancoach Marjan de Keijzer Harma Koning Teije Benedictus Ruud Janssens ONZE DIENSTVERLENING De dienstverlening van Mijn Loopbaancoach is opgebouwd vanuit de visie dat vraagstukken van deelnemers zowel integraal als modulair gecounterd kunnen worden. Veelal zullen loopbaanvragen ingezet worden vanuit de behoefte om een bepaald traject te volgen. We hebben daarvoor de volgende opties beschikbaar voor de deelnemers: Traject A: Loopbaanonderzoek Traject B: Loopbaanonderzoek, aangevuld met Persoonlijke marketing Traject C: Loopbaanonderzoek, aangevuld met Persoonlijke marketing en Jobsearch Daarnaast hebben we een gedifferentieerde dienstverlening op modulaire basis. Daarmee kunnen we inspelen op een specifieke behoefte van de deelnemer, ofwel een combinatie van behoeften. Dit is vooral bedoeld voor deelnemers die niet direct gebaat zijn bij een volledig loopbaantraject, maar gerichte interventies zoeken. Tevens kunnen modules naar wens toegevoegd worden aan een traject. Bijvoorbeeld als er een scholingsplan opgesteld moet worden. Uiteraard worden de trajecten altijd toegesneden op de behoeften en ontwikkelpunten van de deelnemer. Bij Mijn Loopbaancoach gaat het om maatwerk. Paulien Uhlenbeck Agnes Wagenvoord Nancy Haan Officemedewerker Meer informatie? Wij zijn telefonisch bereikbaar op Een sturen is ook mogelijk:

5 TRAJECTEN TRAJECT A: LOOPBAANONDERZOEK Het loopbaanonderzoek heeft als doel om antwoord te geven op de belangrijke kernvragen: Wie ben ik, Wat wil ik, Wat kan ik en Hoe bereik ik dat? Het loopbaanonderzoek (ook wel koersonderzoek genoemd) is bedoeld om zicht en grip te krijgen op de loopbaanvraag van de deelnemer. Wat is er nodig om de duurzame inzetbaarheid van de deelnemer te agenderen en te stimuleren? Resultaat: De loopbaanadviseur begeleidt de deelnemer stapsgewijs door deze vraagstukken heen. Het eindresultaat bestaat uit een persoonlijk ontwikkelplan met daarin opgenomen de benodigde acties voor de vervolgstappen. Werkwijze: Het traject start met een oriënterende kennismaking met de deelnemer. Het actieplan van de DIA is daarbij het uitgangspunt. Afhankelijk van de vraag (complexiteit) van de deelnemer en de vertrekpositie (ambitie of noodzaak) is de kennismaking compact of meer uitgebreid. De organisatorische setting van de kandidaat kan daarbij een belangrijke rol spelen (gezinssituatie, werksituatie etc.). Een drie-gesprek Gedurende een traject bouwen we de optie in voor een drie-gesprek. Een loopbaanadviseur kan deze interventie inzetten wanneer het in het kader van het loopbaantraject relevant is om behalve met de deelnemer met een derde aan tafel te gaan. Deze derde partij kan een werkgever zijn of een externe instantie(s) zoals Arbodienstverlener(s) of het UWV bijvoorbeeld om adviezen in het licht van (sociaal) veilig werken te bespreken. Voorts houden we rekenschap met de situatie dat de informatie uit de kennismaking aanleiding kan zijn om (hernieuwd) overleg met de DIA-adviseur van Volandis te plegen, omtrent het meest passende traject of interventie. Online testen en analyses Onze loopbaanadviseurs maken gebruik van een breed scala aan gecertificeerde testinstrumenten. Doel van de inzet van één of meerdere testen is het helder krijgen van het persoonlijk-, professioneel- en bedrijfsprofiel van de deelnemer. De verschillende (online) testonderdelen zijn op maat in te zetten, zodat deze optimaal aansluiten bij de behoefte en het niveau van de deelnemer. De testen zijn op elk werk- en denkniveau in te zetten. Individuele coaching Het traject wordt ondersteund door individuele coaching gesprekken met de loopbaanadviseur. Deze gesprekken zijn gericht op het stimuleren en initiëren van de noodzakelijke acties en het geven van reflectie en feedback aan de deelnemer. Het aantal gesprekken dat hiervoor nodig is, is afhankelijk van de situatie van de deelnemer, maar kan variëren van 2 tot 5 gesprekken. Persoonlijk ontwikkelplan Samen met de deelnemer stelt de adviseur een persoonlijk ontwikkelplan op waarin inzicht wordt verschaft in de te bereiken doel(en) en de benodigde stappen daartoe. Het ontwikkelplan is het trotse resultaat van de deelnemer en kan als handvat dienen om zelf de regie op te pakken op weg naar een duurzame inzetbaarheid.

6 TRAJECT B: LOOPBAANONDERZOEK + PERSOONLIJKE MARKETING In dit traject wordt het Loopbaanonderzoek aangevuld met activiteiten gericht op de persoonlijke marketing van de deelnemer. Hoe kan de deelnemer zijn professionele kwaliteiten optimaal inzetten? Hoe bevorder je je eigen duurzame inzetbaarheid? Hoe maak je jezelf aantrekkelijk en hoe presenteer jij jezelf op de arbeidsmarkt? Hoe kan de deelnemer met de actuele inzichten van nu, zijn ideale baan verwezenlijken? De adviseur zet ter ondersteuning verschillende instrumenten op maat in: Coaching De loopbaanadviseur gebruikt individuele coaching gesprekken vooral om de deelnemer te stimuleren en noodzakelijke actie te initiëren en te organiseren. Vooral ook oog en aandacht voor reflectie en feedback aan de deelnemer. Het aantal gesprekken dat hiervoor nodig is, is afhankelijk van de situatie van de deelnemer. Het kan variëren van 2 tot 3 gesprekken. In voorkomende gevallen worden deelnemers in beperkte groepjes begeleid. Met een groepsgewijze aanpak wordt vaak een extra stimulans onderling gegeven. Thema bijeenkomst Personal Branding (dagdeel met evaluatiemoment) Om het merk ik van de deelnemer centraal te stellen en te ontwikkelen, kan de deelnemer een programma Personal branding volgen. Hier krijgt hij/zij inzicht in die persoonlijke kwaliteiten waarmee hij zich kan onderscheiden ten opzichte van anderen. Het opstellen van een CV, LinkedIn profiel, Twitter en Facebook maken onderdeel uit van het programma. Thema bijeenkomst Netwerken (dagdeel met evaluatiemoment) Netwerken kan een belangrijke manier zijn om meer mogelijk te maken in een duurzame loopbaan. In het programma Netwerken leert de deelnemer zowel de theorie als de praktijk van effectief netwerken. De deelnemer ontdekt de kracht van netwerken en leert hoe je het netwerken kunt gebruiken. Ook is er aandacht voor de valkuilen en hoe deze voorkomen worden. Thema bijeenkomst Sollicitatievaardigheden (dagdeel met evaluatiemoment) Wanneer een deelnemer op zoek gaat naar een andere baan (eigen wens of ontslag) zijn sollicitatievaardigheden een belangrijk onderdeel. In het programma Sollicitatievaardigheden krijgt de deelnemer handvatten aangereikt om succesvol te solliciteren. Door middel van een praktische insteek, het behandelen van do s en don ts en met ondersteuning van een boek, maakt de deelnemer grote stappen in zijn of haar zoektocht. Nazorg en evaluatie De adviseur zal bij wijze van nazorg en evaluatie, twee maanden na het afsluiten van het traject, telefonisch contact opnemen met de deelnemer over de stand van zaken sinds het beëindigen van het traject. Ook zal geëvalueerd worden of de gemaakte afspraken toereikend zijn geweest.

7 TRAJECT C: LOOPBAANONDERZOEK + PERSOONLIJKE MARKETING + JOBSEARCH Als vervolg op het Loopbaanonderzoek en de Persoonlijke marketing kan de deelnemer gebruik maken van de jobsearch mogelijkheid. De deelnemer krijgt 3 maanden lang, individuele ondersteuning bij het instellen van zoekprofielen in online vacaturebanken, het initiëren van actieve mailingen, het organiseren van netwerkgesprekken en dergelijke. Daarbij staat het onder de aandacht brengen van het talent van de deelnemer bij potentiële werkgevers centraal. Nazorg/evaluatie De adviseur neemt twee maanden na afronding van het traject telefonisch contact op met de deelnemer. Dit gesprek is een soort van nazorg en evaluatiemoment om de huidige stand van zaken te bespreken na beëindiging van het traject. Ook zal geëvalueerd worden of de gemaakte afspraken toereikend zijn geweest. MODULAIRE DIENSTVERLENING De modulaire dienstverlening kan worden ingezet als aanvullende incidentele interventies nodig zijn om de loopbaanontwikkeling van de deelnemer te versterken. Zij kunnen als aanvulling fungeren om een traject te versterken of voor te bereiden, maar kunnen ook los ingezet worden. Coaching persoonlijke kracht Bij het werken aan de duurzame inzetbaarheid van een deelnemer kan het ook nodig zijn de dienstverlening te richten op de balans tussen werk en privé. De adviseur kan de deelnemer leren wat het betekent om in balans te zijn, hoe de deelnemer dit kan houden en wat de rol is van gezondheid en leefstijl. De deelnemer leert om persoonlijk in zijn of haar kracht te staan en wat de balans is tussen gas geven en stilstaan in de hectiek van het dagelijks leven. Dienstverlening: 6 individuele coaching gesprekken Coaching Stress / Burnout Wanneer een deelnemer te maken heeft met stress of een (aankomende) burn-out is het essentieel dat het probleem meteen wordt aangepakt. Hiervoor kan de adviseur coaching inzetten waarbij de deelnemer d.m.v. individuele spiegeling en bewustwording de invloed van specifieke stressbronnen ontdekt en leert om hier mee om te gaan. Dienstverlening: 6 individuele coaching gesprekken Coaching Werk & Inkomen Het kan relevant zijn om de deelnemer individuele ondersteuning te bieden bij praktische financiële vraagstukken die samenhangen met een verandering van baan. Hierbij valt te denken aan de inkomenssituatie, pensioensopbouw, subsidies etc. Onderdeel van de dienstverlening is een financieel advies en eventueel een verwijzing naar relevante instanties. Assessment Een psychologisch onderzoek op een specifieke vraag (b.v. geschiktheid voor ontwikkeling richting management-positie), waarbij verschillende psychologische hulpmiddelen zoals tests, vragenlijsten, interviews en rollenspelen worden gebruikt om er achter te komen of de deelnemer geschikt is voor een bepaalde functie. Gericht op zelfgekozen en gedragsmatige reacties. (E)-portfolio Om de deelnemer in staat te stellen een e-portfolio voor zichzelf op te stellen met gebruikmaking van een professioneel format, biedt de adviseur individuele ondersteuning met huiswerkopdrachten in 2 à 3 gesprekken. Thema bijeenkomst Personal branding Om het merk ik van de deelnemer centraal te stellen en te ontwikkelen, kan de deelnemer een programma Personal branding volgen. Hier krijgt hij/zij inzicht in die persoonlijke kwaliteiten waarmee hij zich kan onderscheiden t.o.v. van anderen. Het opstellen van een CV, LinkedIn profiel, Twitter en Facebook maken onderdeel uit van het programma. Voorafgaand aan deelname worden de persoonlijke leerdoelen met de loopbaanadviseur besproken.

8 Themabijeenkomst Netwerken Netwerken kan een belangrijke manier zijn om meer mogelijk te maken in een duurzame loopbaan. In het programma Netwerken leert de deelnemer zowel de theorie als de praktijk van effectief netwerken om zijn of haar mogelijkheden te versterken. De deelnemer leert om structuur te brengen in de manier van netwerken en om bepaalde valkuilen te voorkomen. Voorafgaand aan deelname worden de persoonlijke leerdoelen met de loopbaanadviseur besproken. Thema bijeenkomst Sollicitatievaardigheden Wanneer een deelnemer op zoek gaat naar een andere baan (eigen wens of ontslag) zijn sollicitatievaardigheden een belangrijk onderdeel. In het programma Sollicitatievaardigheden krijgt de deelnemer handvatten aangereikt om succesvol te solliciteren. Door middel van een praktische insteek, het behandelen van do s en don ts en met ondersteuning van een boek krijgt de deelnemer de juiste tools in handen. Voorafgaand aan deelname worden de persoonlijke leerdoelen met de loopbaanadviseur besproken. Extra coaching-gesprekken (drie of vijf) Deze module is additioneel toe te voegen aan een traject A, B of C als er sprake is van een complexe problematiek (arbeidsongeschiktheid of dreigende fysieke / psychische beperkingen). In dergelijke gevallen vindt altijd voorafgaand afstemming plaats met de DIA-adviseur. Scholingsplan Wanneer er aanvullende scholing nodig is om een baan te verwerven buiten de Bouwsector, dan kan de deelnemer individueel ondersteund worden bij de uitwerking van de scholingsvraag. Hierbij worden de soorten opleidingen, opleidingsinstituten, locaties, kosten en lestijden geanalyseerd om mogelijkheden in beeld te brengen die aansluiten bij de wensen van de deelnemer. Jobsearch Om de deelnemer bij te staan in de zoektocht naar een andere baan kan de deelnemer gedurende 3 maanden gebruik maken van de mogelijkheid tot jobsearch. Hierbij krijgt de deelnemer individuele ondersteuning bij het instellen van zoekprofielen, het initiëren van actieve mailingen, het organiseren van netwerkgesprekken en dergelijke. Daarbij staat het onder de aandacht brengen van het talent van de deelnemer bij potentiële werkgevers centraal. De mogelijkheid bestaat om de jobsearch per maand te verlengen. De deelnemer dient te beschikken over een basis-zoekprofiel. Voor zover dit ontbreekt kan de loopbaanadviseur de deelnemer hierin ondersteunen. Postbus AB WADDINXVEEN

JOUW WENSEN, JOUW ACTIES

JOUW WENSEN, JOUW ACTIES Een initiatief van FNV Bouw JOUW WENSEN, JOUW ACTIES Je wilt gezond aan het werk blijven, plezier in je werk ervaren en voldoende uitdaging hebben. Dan kunnen onze coaches je hierbij helpen. Zij hebben

Nadere informatie

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging De kortste weg naar een passende baan Uw functie bij Van Oord komt te vervallen en u moet op zoek naar een nieuwe baan. Deze

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie In aanvulling op het basistraject bestaat de mogelijkheid om je van werk naar werk traject samen met je adviseur op je specifieke behoefte

Nadere informatie

AVANTIRO W E R K IN Z I C H T EEN NIEUWE TOEKOMST, DIE VOND IK! OUTPLACEMENT ASSESSMENTS - LOOPBAANONDERZOEK - OUTPLACEMENT - COACHING - TRAINING

AVANTIRO W E R K IN Z I C H T EEN NIEUWE TOEKOMST, DIE VOND IK! OUTPLACEMENT ASSESSMENTS - LOOPBAANONDERZOEK - OUTPLACEMENT - COACHING - TRAINING AVANTIRO W E R K IN Z I C H T EEN NIEUWE TOEKOMST, DIE VOND IK! OUTPLACEMENT pagina 1 Avantiro beweegt mensen DOE DE DINGEN ZONDER TE FORCEREN, AAN EEN APPELBOOM GROEIEN NIMMER PEREN. Dit ogenschijnlijk

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ

mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ klanttevredenheid Uit onafhankelijk onderzoek (Cedeo, branchekeurmerk) blijkt dat maar liefst 96% van de medewerkers

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Het vermogen van werknemers om gezond, plezierig en productief te werken, gedurende hun hele arbeidsleven. Het gaat met andere woorden om gezondheid, vakmanschap, motivatie, werk-privé

Nadere informatie

DIENSTEN. Own-Advice zorgt voor de match tussen organisatie en medewerker & medewerker en organisatie. Iedere persoon maakt uiteindelijk het verschil.

DIENSTEN. Own-Advice zorgt voor de match tussen organisatie en medewerker & medewerker en organisatie. Iedere persoon maakt uiteindelijk het verschil. Own-Advice zorgt voor de match tussen organisatie en medewerker & medewerker en organisatie. Iedere persoon maakt uiteindelijk het verschil. DIENSTEN Own-Advice Bedrijfspsychologisch advies 088-58 48 808

Nadere informatie

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT Algemeen De loopbaanadviseurs van Middelhoff Personele Diensten zijn professionele duizendpoten: vakkundig en creatief in de aanpak. Vanuit hun mensenkennis kiezen

Nadere informatie

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV ZW ARBO dienstverlening voor het UWV Even voorstellen DHC Wij zijn een expertise bedrijf gericht op het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de

Nadere informatie

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Mobiliteitstrajecten Bezoekadres: Matchcare HRS Edisonbaan 14E 3439 MN Nieuwegein Postadres: Postbus 732 3430 AS Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Randstad HR Solutions in het kort:

Randstad HR Solutions in het kort: Wat kunnen wij voor u en uw medewerkers betekenen? Uw sector staat voor veranderingen, welke direct ingrijpen in de werkgelegenheid. Hoe groot de uiteindelijke aantallen ook zullen zijn, het treft telkens

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

WAAR STA JIJ OVER 5 JAAR? Investeer in je loopbaan met een loopbaancheck of coaching van SWA HR diensten

WAAR STA JIJ OVER 5 JAAR? Investeer in je loopbaan met een loopbaancheck of coaching van SWA HR diensten WAAR STA JIJ OVER 5 JAAR? Investeer in je loopbaan met een loopbaancheck of coaching van SWA HR diensten WAAR STA JIJ OVER 5 JAAR? Investeer in je carrière met een loopbaancheck of coaching van FNV Agrarisch

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

WW begeleiding voor eigenrisicodragers

WW begeleiding voor eigenrisicodragers WW begeleiding voor eigenrisicodragers Brochure voor werkgevers Het nieuwe zelfsturen WW begeleiding Het nieuwe zelfsturen Wie zijn eigen weg gaat, kan door niemand worden ingehaald" Alles om ons heen

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

Van Werk naar Werk. 2 e spoor re-integratie op maat - 2014. Uitgebreide intake op zoek naar mogelijkheden en kansen

Van Werk naar Werk. 2 e spoor re-integratie op maat - 2014. Uitgebreide intake op zoek naar mogelijkheden en kansen Van Werk naar Werk 2 e spoor re-integratie op maat - 2014 Geconfronteerd worden met langdurig verzuim is een ingrijpende situatie. De Wet Verbetering Poortwachter verwacht van u en de werkgever een optimale

Nadere informatie

E-portal Ontwikkel jezelf!

E-portal Ontwikkel jezelf! Initiatief van sociale partners in de sport (WOS, FNV Sport,CNV en De Unie), NOC*NSF en Randstad. De E-portal is speciaal ontwikkeld voor medewerkers werkzaam bij een sportorganisatie en ondersteunt hen

Nadere informatie

FLUITEND NAAR JE WERK. Loopbaanadvies

FLUITEND NAAR JE WERK. Loopbaanadvies FLUITEND NAAR JE WERK Loopbaanadvies Herziene versie, mei 2017 LOOPBAANADVIES BIJ DE VAKBOND? Je vraagt je misschien af waarom de FNV loopbaanadvies aanbiedt. Eén van onze doelen is het werk van onze

Nadere informatie

C3 werkt! biedt perspectief

C3 werkt! biedt perspectief C3 werkt! biedt perspectief Beeld: Afra Klinkenberg Sta je aan het begin van je carrière, ben je een ervaren professional, of sta je je op het het punt een een nieuwe uitdaging aan aan te te gaan? gaan?

Nadere informatie

Loopbaancoaching Module 2

Loopbaancoaching Module 2 Loopbaancoaching Module 2 Tijdens deze tweede module binnen de leergang Loopbaanbegeleiding wordt je klaargestoomd om aan de slag te gaan als loopbaancoach. Actuele ontwikkelingen, zoals de flexibilisering

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding voor personeel

Loopbaanbegeleiding voor personeel Loopbaanbegeleiding voor personeel Brochure voor werkgevers Het nieuwe zelfsturen Wie zijn eigen weg gaat, kan door niemand worden ingehaald" Alles om ons heen veranderd. Van werkgevers wordt verwacht

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. FNV WERKEN AAN WERK ondersteunt je in je zoektocht naar een baan.

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

VOOR WIE IS DIT GESCHIKT?

VOOR WIE IS DIT GESCHIKT? BROCHURE OUTP LACEMENT Loopbaan Als je te maken krijgt met outplacement dan wil je op een goede en professionele manier begeleid worden. Bij IK overtref me kies je voor een individuele en persoonlijke

Nadere informatie

Samen actief voor Voortgezet Werkvermogen

Samen actief voor Voortgezet Werkvermogen Samen actief voor Voortgezet Werkvermogen Wilt u uitval van zittend personeel voorkomen? Het werkvermogen en/of belastbaarheid van uw (zieke) medewerkers vergroten en hun loopbaanperspectief verbeteren?

Nadere informatie

INFORMATIE. Training 50 plus weer aan het werk Van Werknemer naar Werkondernemer No Cure No Pay

INFORMATIE. Training 50 plus weer aan het werk Van Werknemer naar Werkondernemer No Cure No Pay INFORMATIE Training 50 plus weer aan het werk Van Werknemer naar Werkondernemer No Cure No Pay Active Case Management stelt zich als doel dat u als 50-plusser weer aan de slag komt. Niet door als een gek

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Young People Coaching Experience

Young People Coaching Experience Hét loopbaanprogramma voor Young Professionals Young People Coaching Experience In 5 stappen naar je ideale baan! Ga jij met tegenzin naar je werk? Heb je er genoeg van om werk te doen dat niet bij je

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals Intersectorale mobiliteit Informatie voor professionals Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en werkgevers. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Portfolio Jobcoach. Richtlijnen t.a.v. werkwijze en inhoud t.b.v. toetsing Register voor jobcoaches

Portfolio Jobcoach. Richtlijnen t.a.v. werkwijze en inhoud t.b.v. toetsing Register voor jobcoaches Portfolio Jobcoach Richtlijnen t.a.v. werkwijze en inhoud t.b.v. toetsing Register voor jobcoaches 1 Inhoudsopgave Doel portfolio... 3 Procedure indiening portfolio... 3 Verplichte onderdelen portfolio...

Nadere informatie

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. FNV WERKEN AAN WERK helpt je graag om zo snel mogelijk weer aan

Nadere informatie

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. FNV WERKEN AAN WERK helpt je graag om zo snel mogelijk weer aan

Nadere informatie

VITA AL EN PRODUCTIEF WERKEN IN DE INDUSTRIE MET HET VIJF FASEN PLAN. Sectorplan Procesindustrie maatregel 8

VITA AL EN PRODUCTIEF WERKEN IN DE INDUSTRIE MET HET VIJF FASEN PLAN. Sectorplan Procesindustrie maatregel 8 VITA AL EN PRODUCTIEF WERKEN IN DE INDUSTRIE MET HET VIJF FASEN PLAN Sectorplan Procesindustrie maatregel 8 Vergroot de duurzame inzetbaarheid in uw bedrijf Het Sectorplan Procesindustrie beoogt onder

Nadere informatie

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever Petra Korevaar Manager UWV loopbaancentrum Utrecht 17-06-2010 Even voorstellen UWV 2010 20.931 mensen/17.812 fte 11 districten

Nadere informatie

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. FNV WERKEN AAN WERK helpt je graag om zo snel mogelijk weer aan

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

MOBILITEIT / OUTPLACEMENTBEGELEIDING

MOBILITEIT / OUTPLACEMENTBEGELEIDING MOBILITEIT / OUTPLACEMENTBEGELEIDING Together, we can Parker vindt het, naast een zorgvuldige en flexibele inkleding van het gehele mobiliteitsproces, van belang dat medewerkers kunnen kiezen uit een breed

Nadere informatie

WERKEN AAN WERK Persoonlijke begeleiding en training bij (dreigend) ontslag

WERKEN AAN WERK Persoonlijke begeleiding en training bij (dreigend) ontslag WERKEN AAN WERK Persoonlijke begeleiding en training bij (dreigend) ontslag Werken aan werk Persoonlijke begeleiding en training bij (dreigend) ontslag Om werknemers die ontslagen dreigen te worden of

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Van loopbaanontwikkeling naar sterk in je werk

Van loopbaanontwikkeling naar sterk in je werk Van loopbaanontwikkeling naar sterk in je werk Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Jeugdzorg Kinderopvang Hermien Wiselius 31 januari 2017 Opzet presentatie Typering branches Ontwikkeling afgelopen

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Ervaringsdossier Wethouders

Ervaringsdossier Wethouders Ervaringsdossier Wethouders Het is noodzakelijk dat (ex-)wethouders een beeld hebben van hun competenties en talenten. Voor hen is investeren in de eigen loopbaan steeds belangrijker. Als enige universiteit

Nadere informatie

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST?

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST? EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING GRIP OP JE TOEKOMST? INVESTEER IN JE VERDERE LOOPBAAN MET EEN LOOPBAANSCAN OF WORK- SHOP VAN FNV (RIJKS)OVERHEID!

Nadere informatie

Stress & Burn Out. ubeon Academy

Stress & Burn Out. ubeon Academy Stress & Burn Out ubeon Academy Programma Stress & Burn Out, twee thema s die tot voor kort taboe waren in vele werkomgevingen, vragen vandaag de dag extra aandacht. Naast opleidingen gericht op individuele

Nadere informatie

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Programma Korte toelichting Nutri-akt Arbeidsmarkt Sollicitatieproces Zelfreflectie Sollicitatiebrief

Nadere informatie

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim.

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. Mentaalrijk voor verwijzers Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. duurzaam resultaat wetenschappelijk onderbouwd Verminderde productiviteit en verzuim Iedere

Nadere informatie

Wat je van loopbaanbegeleiding bij AanZet mag verwachten (en waarin we ons onderscheiden van de anderen)

Wat je van loopbaanbegeleiding bij AanZet mag verwachten (en waarin we ons onderscheiden van de anderen) KWALITEITSCHARTER Wat je van loopbaanbegeleiding bij AanZet mag verwachten (en waarin we ons onderscheiden van de anderen) Bij AanZet kiezen we voor individuele coaching op maat, zodat we echt kunnen spreken

Nadere informatie

Zet jezelf in beeld! Maandag 7 maart 2016 Buitenpost

Zet jezelf in beeld! Maandag 7 maart 2016 Buitenpost Zet jezelf in beeld! & Maandag 7 maart 2016 Buitenpost Agenda. Korte kennismaking Beetje theorie Voorbeelden van een videopitch Zelf aan de slag met jouw pitch! Interessant aanbod Aanbod Interactie is

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

Flexpoint Loopbaanbegeleiding

Flexpoint Loopbaanbegeleiding Flexpoint Loopbaanbegeleiding Flexpoint loopbaanbegeleiding tilt je carrière naar een hoger niveau Ben jij toe aan een nieuwe stap in je carrière, maar weet je niet echt meteen welke richting je uit kan?

Nadere informatie

NET WERK ABONNE MENT

NET WERK ABONNE MENT NET WERK ABONNE MENT NETWERK- ABONNEMENT Als u op zoek bent naar een nieuwe baan, dan wordt er regelmatig tegen u gezegd dat u moet netwerken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 50 Company is een

Nadere informatie

Onze producten. Naar een toekomst met een leuke baan. Heb je nog vragen of wil je meer weten? Ga dan naar

Onze producten. Naar een toekomst met een leuke baan. Heb je nog vragen of wil je meer weten? Ga dan naar Naar een toekomst met een leuke baan Heb je nog vragen of wil je meer weten? Ga dan naar www.toekomstwinkel.nl of via: Onze producten Designed by: Solute Design Inspiratiedag Ons basisproduct. Door middel

Nadere informatie

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan:

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan: Stevensweg 42 3319 AK Dordrecht T 078 6453816 info@stehouwervink.nl www.stehouwervink.nl KvK: 24301459 Ons bureauprofiel Wie wij zijn: Wij zijn een gedreven adviesbureau met zelfstandige professionals

Nadere informatie

Professionele begeleiding bij het maken van je volgende loopbaanstap BLIK-OPENER.NL LOOPBAANIMPULS VOOR YOUNG PROFESSIONALS

Professionele begeleiding bij het maken van je volgende loopbaanstap BLIK-OPENER.NL LOOPBAANIMPULS VOOR YOUNG PROFESSIONALS Professionele begeleiding bij het maken van je volgende loopbaanstap BLIK-OPENER.NL LOOPBAANIMPULS VOOR YOUNG PROFESSIONALS Opeens weet je het... niet meer Hoe bevalt het werkende bestaan? Gaan voor groter,

Nadere informatie

Van. inzicht. naar. uitzicht. Loopbaanbegeleiding & coaching

Van. inzicht. naar. uitzicht. Loopbaanbegeleiding & coaching Van inzicht naar uitzicht Loopbaanbegeleiding & coaching La Vuelta is Spaans voor keerpunt. Een loopbaanbegeleidings- of coaching s- traject is vaak een keerpunt in je leven, door stil te staan bij jezelf,

Nadere informatie

Informatie Certificering. voor het

Informatie Certificering. voor het Informatie Certificering voor het werken met persolog Profielen juli 2014 INHOUD 1. Waarom profielen van persolog? 2. Certificering modules Module 1 Assessment met Online profielen Module 2 Training Module

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Leergang. Inspirerend Leiderschap

Leergang. Inspirerend Leiderschap Leergang Inspirerend Leiderschap Algemene informatie Doelgroep Leergang opzet Groepsgrootte Begeleiders en docenten hoger en midden management 8 modules van 2 dagen, incl.1 overnachting per module maximaal

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions een nieuwe baan via Randstad HR Solutions Je hebt als medewerker van Philip Morris onlangs te horen gekregen dat de locatie waar je werkt sluit. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor jou en je collega s.

Nadere informatie

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde Samen werken aan werk Atlant Groep Werk met meerwaarde Binnen de Atlant Groep is alles afgestemd op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Scriptie over Personal Branding en Netwerking

Scriptie over Personal Branding en Netwerking Scriptie over Personal Branding en Netwerking 1e versie - 16 november 2012 Jana Vandromme Promotor: Hannelore Van Den Abeele 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Onderzoeksvragen 2.1 Onderzoeksvraag 1 2.2

Nadere informatie

Kunsteducatie. Marcel Brandsen Esther Smit. 13 mei 2013

Kunsteducatie. Marcel Brandsen Esther Smit. 13 mei 2013 Kunsteducatie Marcel Brandsen Esther Smit 13 mei 2013 Onderwerpen 1. C3werkt! 2 Organisatie begeleiding 3 Begeleidingstrajecten 4 Workshops en scholing C3 voor een gezonde mobiliteit in de creatieve industrie

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Hulpmiddelen voor werknemers 1

Hulpmiddelen voor werknemers 1 Hulpmiddelen voor werknemers 1 Oriënterende vragenlijsten Vragenlijst Inzetbaarheid algemeen Mini-scan Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Index Performance Beschrijving De korte versie van de

Nadere informatie

In PErson happy & healthy at work inperson.nl

In PErson happy & healthy at work inperson.nl inperson.nl happy & healthy inperson.nl Happy & Healthy at Work Geluk als businessmodel Gelukkige medewerkers presteren beter en zorgen voor succesvolle organisaties. Dat bewijst tal van wetenschappelijk

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

De match die werkt! De activiteiten van de jobcoach zijn gericht op het behouden van de match!

De match die werkt! De activiteiten van de jobcoach zijn gericht op het behouden van de match! De match die werkt! De activiteiten van de jobcoach zijn gericht op het behouden van de match! De match die werkt! Een baan vinden en behouden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms is hier extra

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Samenwerken bij werving & selectie en talentontwikkeling

Samenwerken bij werving & selectie en talentontwikkeling Samenwerken bij werving & selectie en talentontwikkeling Talentenpool: 2 Juni 2016 Nijmegen Nico Sekeris Talentenpool: Flexibilisering en werkzekerheid kan samen Airbnb concepten versterken werving & selectie

Nadere informatie

Daarnaast hebben deskundigen van HO hebben gezamenlijk presentaties voor ouders ontworpen te geven door decanen VO of deskundigen HO.

Daarnaast hebben deskundigen van HO hebben gezamenlijk presentaties voor ouders ontworpen te geven door decanen VO of deskundigen HO. Handleiding training mentor en ouders, partners in studiekeuze De training mentor en ouders, partners in studiekeuze is zodanig ontworpen dat een decaan de training zelfstandig uit kan voeren. Alle leden

Nadere informatie

Regionaal werkatelier Psychische kwetsbaarheid. Meer mensen met psychische kwetsbaarheid aan het werk

Regionaal werkatelier Psychische kwetsbaarheid. Meer mensen met psychische kwetsbaarheid aan het werk Regionaal werkatelier Psychische kwetsbaarheid Meer mensen met psychische kwetsbaarheid aan het werk PROGRAMMA 14.00 uur: Start plenair programma: - 14.00: Opening dagvoorzitter Marjo Frenk - 14.05: Welkomstwoord

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

MAAK WERK VAN WERKBAAR WERK!

MAAK WERK VAN WERKBAAR WERK! MAAK WERK VAN WERKBAAR WERK! Roadshow West4work, 26 juni 2017 Vokans WERKBAAR WERK?????????????????? WERKBAAR WERK Werkbaar werk is werk dat: Geen overmatige stress oplevert Motiverend is Voldoende leerkansen

Nadere informatie

Wat is het Transitiehuis?

Wat is het Transitiehuis? Wat is het Transitiehuis? Joep Jansen namens VSB 2 Wat is het Transitiehuis? Achtergronden Sectorale arbeidsmarkt o Nieuwe Scholingsstructuur Richtlijn Steigers o Dreigend tekort aan gekwalificeerd vakmensen

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie