Vrijwillige coaches. Intensieve begeleiding van zorgvrijwilligers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwillige coaches. Intensieve begeleiding van zorgvrijwilligers"

Transcriptie

1 Vrijwillige coaches Intensieve begeleiding van zorgvrijwilligers

2

3 Vrijwillige coaches Intensieve begeleiding van zorgvrijwilligers

4

5 De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief van MOVISIE, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling en Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. In dit project zijn instrumenten ontwikkeld ter ondersteuning van vrijwilligers die mantelzorgers helpen. Ze zijn getest door organisaties voor vrijwilligerszorg en beschreven in een reeks handreikingen. Andere instrumenten die ontwikkeld zijn in het project De mantel verlicht: Samen drempels over Maatjes ondersteunen niet-westerse mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers Intensieve respijtzorg Complexe hulpvragen vrijwillig ondersteund Mantelzorgondersteuning in kaart Samenwerken en afstemmen voor mantelzorgers Januari 2009

6

7 Inhoud 1 Waarom werken met vrijwillige coaches? 7 2 Voordat u aan de slag gaat 10 3 Op zoek naar coaches 15 4 De coaches aan het werk 23 5 Terugblik pilotorganisatie 32 6 Aan de slag 33

8

9 1 Waarom werken met vrijwillige coaches? Ons land telt veel vrijwilligers die ervoor zorgen dat mantelzorgers even hun handen vrij hebben, even respijt hebben van de zorg voor hun naaste. Mantelzorgers kunnen hierdoor de zorg langer en beter volhouden. Veel vrijwilligers werken via een organisatie voor vrijwilligerszorg en krijgen begeleiding van een vrijwilligerscoördinator. Zorgvrijwilligers stellen deze persoonlijke begeleiding op prijs. Zij hebben geregeld behoefte aan meer ondersteuning dan de organisatie kan bieden. Extra begeleiding komt de vrijwilliger en diens werk ten goede. Daarom zetten sommige organisaties vrijwillige coaches in voor extra ondersteuning. Dankzij deze coaches krijgen vrijwilligers meer aandacht en begeleiding. Hun band met de organisatie voor vrijwilligerszorg wordt sterker en ze leren zich te ontwikkelen in het werk. Bovendien houdt de organisatie via de vrijwillige coaches goed zicht op de relatie tussen de vrijwilliger en de zorgvrager, en kan tijdig knelpunten signaleren. Dit komt de kwaliteit van de zorg ten goede. Deze handreiking is geschreven voor vrijwilligerscoördinatoren en managers van organisaties voor vrijwilligerszorg. Vrijwillige coaches 7

10 Op de praktijk gebaseerd Tandem, een organisatie die onder meer vrijwilligerszorg biedt in de regio Haarlem-Beverwijk, heeft als pilotorganisatie vanuit het project De mantel verlicht gewerkt met vrijwillige coaches. De methodiek is oorspronkelijk ontwikkeld door Eveline Bogaard van Bogaard Trainings Design. Zij heeft deze manier van werken in een aantal organisaties voor vrijwilligerszorg opgezet en begeleid. Deze handreiking is mede gebaseerd op deze ervaringen uit de praktijk. Pluspunten werken met vrijwillige coaches Naar aanleiding van het werken met vrijwillige coaches signaleert Tandem de volgende pluspunten: coaches kunnen hun talenten kwijt in uitdagend vrijwilligerswerk zorgvrijwilligers leren van elkaar door ervaringen te delen, onder begeleiding van een coach zorgvrijwilligers bezoeken vaker intervisiebijeenkomsten de ondersteuning van mantelzorgers verbetert Voorwaarde is dat het de inzet van vrijwillige coaches zorgvuldig wordt aangepakt. 8 Vrijwillige coaches

11 Onbetaalde kracht soms beter In eenvoudige situaties functioneren onbetaalde krachten vaak beter dan betaalde krachten. Dit concludeert Edith Luyten, vrijwilligerscoördinator, in haar onderzoek naar betaalde en onbetaalde vrijwilligerscoördinatoren (E. Luyten, Betaalde en vrijwillige coördinatie vergeleken: samenwerking door elkaars krachten te benutten, 2007) Gebruikte begrippen We gebruiken in deze handreiking de term vrijwillige coach voor iemand die vrijwillig, in georganiseerd verband en onder verantwoordelijkheid van de organisatie een aantal zorgvrijwilligers begeleid. Sommige organisaties gebruiken ook wel de term contactvrijwilliger, contactpersoon of vrijwillig begeleider. De vrijwilligerscoördinator wordt ook wel consulent genoemd. Degene op wie de vrijwillige coach zich richt noemen we vrijwilliger of zorgvrijwilliger. Mantelzorgers en zorgcliënten noemen we zorgvrager. Vrijwillige coaches 9

12 2 Voordat u aan de slag gaat Voordat u gaat werken met vrijwillige coaches is het verstandig de aanleiding, het doel, de vereiste kwaliteiten en de randvoorwaarden vast te stellen. U gaat dan methodisch aan de slag. Dit maakt uw aanpak inzichtelijk voor u zelf en anderen, u onderscheidt en profileert uw activiteiten ermee. Door te analyseren, beschrijven en evalueren ziet u ook hoe u de ondersteuning van zorgvragers kunt verbeteren. Waarom vrijwillige coaches? Waarom wilt u gaan werken met vrijwillige coaches? Vaak is de aanleiding dat vrijwilligerscoördinatoren zien dat een intensievere begeleiding van vrijwilligers de ondersteuning van zorgvragers verbetert. Tevredenheidsonderzoek De aanleiding voor Tandem om met vrijwillige coaches te gaan werken was een tevredenheidsonderzoek onder zorgvrijwilligers. Daaruit kwam naar voren dat de vrijwilligers graag intensiever begeleid wilden worden. 10 Vrijwillige coaches

13 Analyseer de knelpunten in uw organisatie, bij de vrijwilligers of de zorgvragers. Welke behoeften zijn er? Zet op een rij wat veranderd moet worden en wat daarvoor nodig is. Biedt het werken met vrijwillige coaches een oplossing voor de knelpunten? Mogelijke doelen van werken met vrijwillige coaches zijn: zorgvragers krijgen betere hulp zorgvrijwilligers krijgen intensieve begeleiding de interne organisatie verbetert vrijwilligers krijgen doorgroeimogelijkheden Stel tijdsbesparing niet als hoofddoel. Pas wanneer de coaches een langere tijd verbonden zijn aan de organisatie levert het de vrijwilligerscoördinator een tijdsbesparing op. Het doel van het werken met vrijwillige coaches is vooral kwaliteitsverbetering. Tijdsbesparing is een prettige bijkomstigheid op de lange termijn. Vrijwillige coaches 11

14 Wie heeft u allemaal nodig? Bepaal vooraf welke kwaliteiten coaches moeten hebben om een groep vrijwilligers te begeleiden. Wat voor vrijwilligers heeft u in huis? Wat hebben zij nodig van een coach? Welke eisen aan een coach vloeien daaruit voort? Ga na of u samenwerkingspartners nodig heeft. Als u wilt werven onder een brede groep vrijwilligers dan is de lokale vrijwilligerscentrale een logische partner. Ook kunt u met een trainings- of adviesbureau samenwerken. Publiciteit heeft u in eerste instantie nodig voor het werven van vrijwillige coaches. Wanneer zij succesvol aan het werk zijn is er waarschijnlijk ruimte voor meer vrijwilligers. Dan kunt u zich richten op de werving van nieuwe vrijwilligers. Pas daarna volgt het informeren van mantelzorgers en verwijzers. Is uw organisatie er klaar voor? Iets nieuws beginnen vraagt altijd extra inzet. Ook het werken met vrijwillige coaches vraagt een investering, zo leert de ervaring. Zeker in het begin levert het de vrijwilligerscoördinatoren extra werk op. Daar moeten uren voor beschikbaar zijn. Klein beginnen Het motto van Tandem was: klein beginnen. Eerst werd met een kleine groep vrijwillige coaches ervaring opgedaan. Zo bleef het opstarten beheersbaar. Bovendien hadden de meeste coaches die Tandem wierf al enige ervaring met coaching. Voordeel was dat zij hierdoor snel inzetbaar waren. 12 Vrijwillige coaches

15 Vernieuwing kan weerstand oproepen. Vrijwilligerscoördinatoren kunnen bijvoorbeeld bezorgd zijn over het voortbestaan van hun functie. Besteed aandacht aan de gevoelens die leven, maar geef negativiteit niet te veel ruimte. Benadruk de positieve kanten, bijvoorbeeld de aandacht die vrijwilligers krijgen, de kwaliteitsverbetering van de mantelzorgondersteuning en de uitdaging in het werken met coaches. Betrek iedereen die te maken krijgt met de coaches vanaf het eerste moment bij de plannen. Zo voorkomt u onduidelijkheid en zijn anderen goed op de hoogte als u eenmaal van start gaat. Bovendien staat u sterker als u samen aan iets werkt. Nieuwe implus Tandem vond de voorbereidingfase zinvol. Je kijkt weer fris naar je werk, je verdiept je er weer eens helemaal in en brengt alles organisatorisch op orde, aldus de vrijwilligerscoördinator. Uiteindelijk brengt het ook meer kwaliteit in je organisatie doordat het werken met vrijwilligers en mantelzorgers een impuls krijgt. Vrijwillige coaches 13

16 Financiering Is de extra inzet voor het werken met vrijwillige coaches niet uit de lopende middelen te betalen? Denk dan aan subsidies en fondsen. De gemeente kan vanuit de Wmo (prestatieveld 4) subsidie geven, provincies hebben subsidies voor vrijwilligerswerk of mantelzorg. Fondsenwerving heeft doorgaans het meeste succes als u fondsen in uw eigen omgeving zoekt. Kijk ook in het FondsenBoek of op de FondsenDisk van de Vereniging van Fondsen in Nederland (www.fondsenboek.nl). Ook een notaris, de Kamer van Koophandel of de gemeente kunnen informatie geven over fondsen. Geld van provincie De provincie Noord Holland betaalde voor Tandem een aantal uren projectcoördinatie en uitvoering tijdens de startfase. Daarnaast betaalde ze de training van de coaches. 14 Vrijwillige coaches

17 3 Op zoek naar coaches U heeft het voorbereidende werk afgerond. Nu is het tijd om vrijwillige coaches een duidelijke plek in uw organisatie te geven. Daarna kunt u op zoek naar geschikte kandidaten. Wie doet wat? Werken met vrijwillige coaches heeft uiteraard gevolgen voor uw organisatie. Leg vast wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de vrijwilliger, vrijwillige coach en vrijwilligerscoördinator. Denk daarbij aan zaken als: Waar ligt de grens tussen vrijwillige coaches en vrijwilligerscoördinatoren? Baken taken en verantwoordelijkheden af zodat vrijwillige coaches en vrijwilligerscoördinatoren geen werk dubbel doen of zaken laten liggen. Ook voor de zorgvrijwilligers is duidelijkheid nodig. Hoe verloopt de communicatie? Wat moet en mag een coach weten over een vrijwilliger en de zorgvrager? Welke instrumenten zijn nodig om de coördinator en coach te ondersteunen? Denk aan: rapportage, evaluatie en dossier. Het kan zijn dat een vrijwilliger zich wil inzetten voor een zorgvrager én doorgroeien naar vrijwillige coach. Overweeg of een combinatie van activiteiten en functies in de organisatie wenselijk is. Vrijwillige coaches 15

18 Volgens protocol Bij het Maatjesproject Drenthe werken de vrijwillige begeleiders volgens het protocollenboek van de organisatie. Een voorbeeld van een protocol is eens in de twee maanden een begeleidersoverleg waarbij ook een coördinator aanwezig is. Dan wordt de voortgang rondom alle vrijwilligers en zorgvragers besproken. De coördinator geeft zonodig advies. Protocol contactbegeleiders voor Schorer Buddyzorg Schorer Buddyzorg in Amsterdam werkt met contactbegeleiders, een soort vrijwillige coaches die ook contact onderhouden met de cliënt. Zij begeleiden de zorgvrijwilligers (buddy s). Ze werken volgens een protocol: intake met cliënt wachten op een geschikte buddy, ondertussen contact onderhouden met de cliënt intentie- en kennismakingsgesprek met de buddy toewijzingsgesprek met buddy en cliënt contact onderhouden met buddy en cliënt nagaan van wensen van buddy en cliënt en daarnaar handelen eindgesprek met buddy en cliënt 16 Vrijwillige coaches

19 Profielschets van een vrijwillige coach Een vrijwillige coach begeleidt een aantal zorgvrijwilligers. Hij of zij onderhoudt regelmatig contact met hen en signaleert en bespreekt zaken die niet naar wens verlopen. De coach houdt van elke vrijwilliger een dossier bij en rapporteert aan de vrijwilligerscoördinator. De coach heeft overigens zelf geen contact met de zorgvrager. Verder organiseert een vrijwillige coach de intervisie van de vrijwilligers en helpt mee bij het organiseren van themabijeenkomsten voor vrijwilligers. Ook neemt hij of zij deel aan overleg, intervisie en deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers en coaches. Gemiddeld is een coach zo n tien uur per maand bezig (bij maximaal 15 vrijwilligers per vrijwillige coach). Dat kan zowel overdag of s avonds zijn. De vrijwilligerscoördinator is eindverantwoordelijk voor de begeleiding van de vrijwilliger. Daarnaast blijft de coördinator verantwoordelijk voor het contact tussen de vrijwilliger en de zorgvrager. Vrijwillige coaches 17

20 Meewerken aan activiteiten Blink, Praktische Thuishulp Brabant Noordoost vraagt van de contactvrijwilliger ook dat zij meewerken aan activiteiten die de organisatie ondersteunen. Bijvoorbeeld folders verspreiden, deelnemen aan informatiemarkten en lunches verzorgen voor de eigen intervisiebijeenkomsten. Profiel vrijwillige coaches, Tandem mbo werk- en denkniveau affiniteit met vrijwilligerswerk en mantelzorgers kernachtig kunnen schrijven en vertellen computervaardigheden (Word, ) zelfstandigheid, zelfstandig kunnen plannen van werkzaamheden initiatiefrijk, initiatief nemen om belangrijke zaken te bespreken sociaal vaardig (vertrouwensrelatie kunnen opbouwen, integriteit, empathisch, kunnen omgaan met feedback, goed kunnen luisteren, motiveren en stimuleren, in staat zijn hoofd- en bijzaken te scheiden) goed kunnen samenwerken eventueel ervaring met leidinggeven of coachen 18 Vrijwillige coaches

21 Rekening houden met werk en gezin Blink ontwierp een speciaal takenpakket voor jonge contactvrijwilligers. Omdat zij vaak een baan en soms de zorg voor kinderen hebben worden zij alleen gevraagd voor zaken die niet op een vast tijdstip plaatsvinden. Zij staan bijvoorbeeld niet op informatiemarkten en verzorgen geen lunches. Zo kan ook voor andere groepen contactvrijwilligers gekeken worden wat bij hen past. Wat heeft u te bieden? In het profiel ligt de nadruk op wat u vráágt van de vrijwillige coach. Maar uiteraard heeft u een vrijwillige coach ook iets te bieden. Zet dus de voordelen voor de vrijwillige coaches ook op een rij, zoals: uitdagend vrijwilligerswerk, de mogelijkheid om zich te ontwikkelen onderdeel uitmaken van de organisatie flexibele werktijden vrijwilligerscontract WA- en ongevallenverzekering voor het vrijwilligerswerk deskundigheid verwerven begeleiding door de vrijwilligerscoördinatoren vergoeding per uur of per maand vergoeding van onkosten, zoals telefoon- en reiskosten Vrijwillige coaches 19

22 Verzekering en vergoeding De vrijwillige coaches bij Tandem zijn WA verzekerd en ontvangen een onkostenvergoeding van 17,50 per maand. Bij Blink ontvangen de coaches 30,00 onkostenvergoeding per maand. Werving Op basis van het profiel van vrijwillige coach kunt u het wervingsmateriaal maken. Ga na waar de vrijwilligers die u wilt bereiken te vinden zijn en verspreid daar de informatie. U kunt ook ervaren vrijwilligers die in het profiel passen, persoonlijk uitnodigen voor een gesprek. Benadruk dat het vrijwilligerswerk is waarin iemand zijn of haar persoonlijke vaardigheden kan vergroten. Ook uw collega s en vrijwilligers kunnen voor u werven door mond-op-mondreclame. Geef bijvoorbeeld op een themabijeenkomst voor vrijwilligers uitleg over vrijwillige coaches. Bij werving kunt u kunt verder denken aan: tekst op uw eigen website tekst op de website van andere organisaties in de regio, bijvoorbeeld de vrijwilligerscentrale artikel in huis-aan-huisbladen advertentie in regionale krant voorlichtingsbijeenkomst in bijvoorbeeld buurthuis, school, kerk of moskee 20 Vrijwillige coaches

23 Personeelsadvertentie Tandem wierf succesvol vrijwillige coaches met een personeelsadvertentie in regionale kranten. Er reageerden veertig mensen. Twintig van hen zijn vrijwillige coach geworden. Met de term coach in de advertentie sloeg Tandem de spijker op de kop. Door te vragen naar mensen met ervaring in leidinggeven of coachen spraken zij de geschikte mensen aan. Selectie Vaak vindt een eerste selectie plaats op grond van de brieven van kandidaten. Formuleer van te voren de belangrijkste selectiecriteria en geef er voorbeelden bij. De meeste criteria haalt u uit het profiel. Nodig personen die beantwoorden aan de belangrijkste criteria uit voor een selectiegesprek. Een verdere selectie volgt tijdens de training. Het loont de moeite om de selectiegesprekken te laten voeren door twee vrijwilligerscoördinatoren (of een coördinator en een andere professional), ook al kost dit meer tijd. Het vergroot de kans dat de uitgekozen kandidaten inderdaad geschikt zijn voor het werk, zo leert de ervaring. Misschien is een kandidaat niet geschikt als vrijwillige coach maar wel voor een andere functie. Ga na of u dan alternatieven kunt bieden, bijvoorbeeld het begeleiden van lotgenotengroepen voor mantelzorgers. Vrijwillige coaches 21

24 Verkenning Bij Blink neemt de aspirant-contactvrijwilligers eerst deel aan een contactvrijwilligersoverleg. Zo kunnen ze zien of het werk hen aanspreekt en of het klikt met de organisatie. Door deze verkenning krijgen aspirant-contactvrijwilligers een goed beeld van het werk voordat ze besluiten of ze het gaan doen. 22 Vrijwillige coaches

25 4 De coaches aan het werk Training Vrijwillige coaches volgen vooraf een training. Die biedt de coaches en de vrijwilligerscoördinatoren meteen de gelegenheid elkaar en de organisatie te leren kennen. In de training leren de coaches wat ze precies gaan doen, en welke leuke en lastige zaken ze kunnen tegenkomen. Ook allerlei praktische zaken komen aan bod. Om goed te kunnen oefenen moet de trainingsgroep niet groter zijn dan 15 à 20 personen. Een trainingsduur van anderhalve dag tot twee dagen is geschikt om alle onderdelen aan bod te laten komen. Een jaarlijkse herhaling, eventueel op een locatie buiten de deur, geeft coaches de gelegenheid hun vaardigheden op te frissen en te verdiepen. De coaches ervaren dit als een waardering voor hun inzet: er wordt in hen geïnvesteerd. Wat kan op een training aan bod komen? Onderwerpen die vrijwillige coaches aanspreken, zijn: luisteren feedback geven de kunst van het telefoneren omgaan met grenzen omgaan met weerstand signaleren samenstellen van een vrijwilligersdossier privacy en integriteit samenwerking tussen coach en vrijwilligerscoördinator Vrijwillige coaches 23

26 Individueel inwerktraject Bij het Maatjesproject Drenthe start een vrijwillige begeleider stapsgewijs, afhankelijk van de persoonlijke situatie. Er wordt een persoonlijk inwerkplan opgesteld. Dat kan bestaan uit: meelopen met een medewerker, gesprekken voeren onder begeleiding van een medewerker, kennismaken op kantoor, procedures doorlopen (bijvoorbeeld het aanleveren van administratieve gegevens) en afspraken maken over scholing. Daarnaast zijn er voor zelfstudie boeken en andere literatuur beschikbaar over maatjescontacten en werken met vrijwilligers. Matching vrijwillige coaches en vrijwilligers De vrijwillige coaches worden na de training gekoppeld aan een aantal zorgvrijwilligers. Vaak zorgt de vrijwilligerscoördinator voor de matching van coaches en vrijwilligers. Mogelijke criteria voor de matching zijn: woonplaats of regio (juiste wel of niet in de buurt) gemotiveerdheid van vrijwilliger ten aanzien van coaching persoonlijkheden van vrijwilliger en coach Laat een nieuwe coach met een paar vrijwilligers starten. Afhankelijk van de wensen van de coach wijst u meer vrijwilligers toe. Vijftien vrijwilligers is een mooi aantal om te begeleiden. Een van de organisaties hanteert als globale regel: vijf vrijwilligers voor elke halve dag per week dat een vrijwillige coach werkt. Als de vrijwilliger naar een andere zorgvrager gaat, blijft hij of zij in principe bij dezelfde coach. 24 Vrijwillige coaches

27 Wensen voor matching Blink heeft contactvrijwilligers die liever geen vrijwilliger uit hun eigen dorp begeleiden. Hiermee wordt rekening gehouden. Overdracht van vrijwilligers Bij veel organisaties heeft een nieuwe vrijwilliger de eerste tijd contact met de vrijwilligerscoördinator. Die doet de intake en matcht de vrijwilliger met een zorgvrager. Na enige tijd draagt de coördinator de vrijwilliger over aan een vrijwillige coach. Maar er zijn ook organisaties waar de vrijwillige coach de intake doet van de vrijwilliger, deze matcht met een zorgvrager en begeleidt. Welke variant de organisatie kiest, hangt af van de visie op het inzetten van vrijwilligers, de complexiteit van het vrijwilligerswerk, de kwaliteiten van de coach en de uren die de vrijwilligerscoördinator beschikbaar heeft. Het gaat om een beleidskeuze waaraan ideologische of strategische overwegingen ten grondslag liggen. Bent u van mening dat vrijwillige coaches al het werk van de professionele coördinator over kunnen nemen of vindt u dat vrijwilligers alleen de coördinator kunnen aanvullen? Wees u bewust van de effecten van de keuzes. Sinds de invoering van de Wmo is er veel aandacht voor vrijwillige inzet als antwoord op ondersteuningsvragen. Dat is positief, omdat het werk dat uw organisatie doet hiermee meer in de schijnwerpers staat. Maar het kan ook het effect hebben dat vrijwilligers worden gezien als een goedkope oplossing voor tekorten in de zorg. Vrijwillige coaches 25

28 Zicht op zorgvrager en vrijwilliger Bij Tandem doet de vrijwilligerscoördinator de intake van zorgvragers en vrijwilligers, koppelt een vrijwilliger aan een zorgvrager, begeleidt hen het eerste half jaar en evalueert met de vrijwilliger. Daarna neemt een vrijwillige coach de begeleiding over. Tandem vindt het belangrijk dat de vrijwilligerscoördinator zicht heeft op de mantelzorger, de vrijwilliger en de vrijwillige coach. Snel contact leggen Bij Blink hangt het van de zwaarte van de ondersteuningsvraag af hoe snel de contactvrijwilliger de begeleiding van de vrijwilliger overneemt. Zo nodig blijft de vrijwilligerscoördinator zelf de vrijwilliger begeleiden. De ervaring leert dat het in eenvoudige settings goed werkt om de contactvrijwilliger snel in contact te brengen met de vrijwilliger. De vrijwilliger vindt het daardoor na de overdracht makkelijker om zich tot contactvrijwilliger te richten, en doet minder vaak uit gewoonte een beroep op de consulent. 26 Vrijwillige coaches

29 Coaching van vrijwilligers De vrijwillige coach en de vrijwilliger spreken met elkaar af hoe vaak ze contact hebben. Het contact kan deels via telefoon en . Veel vrijwilligers hebben het persoonlijke contact met een begeleider nodig en stellen het erg op prijs. Met een vrijwillige coach kunnen zij hun ervaringen goed bespreken. Het geeft hen het gevoel dat ze gehoord worden en dat hun werk ertoe doet. Daarnaast waarderen vrijwilligers de persoonlijke aandacht. Sommige vrijwilligers vinden het lastig te accepteren dat ze worden aangestuurd door een andere vrijwilliger. Ook zijn er vrijwilligers die geen behoefte hebben aan begeleiding. Het helpt om wensen en weerstanden te bespreken. Als de coach en de vrijwilliger er niet uitkomen, kan de coach de vrijwilligerscoördinator vragen een oplossing te zoeken. Het is een taak van de vrijwilligerscoördinator om de vrijwilligers voor te bereiden op komst van de vrijwillige coach. Als u weerstanden bemerkt bij vrijwilligers, helpt het hen extra aandacht te geven en hun bedenkingen te bespreken. Vaak verdwijnt daardoor al een deel van de weerstand. Het is verder raadzaam om regelmatig uitleg te geven over de rol van de vrijwillige coach om het verworven draagvlak in stand te houden. Vrijwillige coaches 27

30 Coaching van de vrijwillige coaches De coaches op hun beurt worden begeleid door de vrijwilligerscoördinatoren. Als er meerdere coördinatoren zijn, zijn er twee mogelijkheden: 1. Een coach koppelen aan één vaste coördinator die ook de vrijwilliger en zorgvrager kent. Dit heeft als voordeel dat de coördinator de achtergrondinformatie heeft en weet wat er speelt. Als deze coördinator niet altijd aanwezig is, moet voor in geval van nood wel altijd iemand van de organisatie bereikbaar zijn. 2. De coaches niet koppelen aan één vrijwilligerscoördinator, maar hen met het hele team begeleiden. Dit heeft als voordeel dat de coaches altijd een vrijwilligerscoördinator kunnen bereiken. De praktijk leert dat de coaches zelf kiezen met welke coördinator ze contact zoeken. Goede communicatie tussen de coaches en de vrijwilligerscoördinator is van wezenlijk belang. De coaches moeten het gevoel hebben dat ze bij de organisatie horen. Daarnaast is het belangrijk dat de coaches met elkaar hun ervaringen kunnen uitwisselen. Misschien kunt u op het intranet van de organisatie een plek inruimen voor de coaches. Zorg goed voor de vrijwillige coaches. Dankzij de coaches krijgen de vrijwilligers meer aandacht. Maar het levert pas wat op wanneer - zeker in het begin - ook de coach zelf voldoende aandacht krijgt. 28 Vrijwillige coaches

31 Wegwijs maken Werken met nieuwe coaches vraagt van de vrijwilligerscoördinator veel tijd. Coaches die al langer meedraaien kunnen wat van het werk op zich nemen en nieuwe coaches wegwijs maken in de organisatie. Rapportage U hoeft de vrijwillige coach niet het dossier van de vrijwilliger te geven, alleen de noodzakelijke gegevens. Hij of zij legt zelf de informatie die voortkomt uit het contact met de vrijwilligers schriftelijk vast. De coach rapporteert op gezette tijden aan de vrijwilligerscoördinator, met toestemming van de vrijwilliger. De vrijwilligerscoördinator houdt zelf een dossier bij van de mantelzorger en de vrijwilliger. Een vrijwilliger heeft altijd het recht om het eigen dossier in te zien. Vraag de vrijwillige coaches eens per jaar om een rapportage te maken. Dit gaat het gemakkelijkst als u een standaardformulier maakt, waarin u vraagt naar gegevens over het contact tussen vrijwilliger en coach, en het contact van de coach met de organisatie. Bijvoorbeeld tijdens het bijwonen van bijeenkomsten of evaluatiegesprekken. Vrijwillige coaches 29

32 Frisse blik Tandem kiest er bewust voor de coach weinig informatie te geven over de vrijwilliger. Volgens Tandem werkt het goed als de coach met een frisse blik het contact aangaat. Evalueren en bijstellen De coach en vrijwilliger bespreken regelmatig hoe ze zelf het contact met elkaar vinden verlopen. De coach rapporteert hierover aan de vrijwilligerscoördinator. Eenmaal per jaar evalueert de vrijwilligerscoördinator met de vrijwilliger. Het is handig om voor deze evaluatie een standaardlijst te maken met aandachtspunten als: hoe verloopt het contact? zijn er zaken die niet aan bod komen maar dat wel zouden moeten? is het werk nog leuk? wat zijn de wensen voor deskundigheidsbevordering? In de evaluatie met de vrijwilliger gaat het om de relatie met de coach, de relatie met de vrijwilligerscoördinator en de organisatie. 30 Vrijwillige coaches

33 Als een vrijwilliger stopt Als een vrijwilliger wil stoppen met de hulpverlening aan een zorgvrager of met al het vrijwilligerswerk, gaat de vrijwillige coach na wat de reden is. Vindt de vrijwilliger het werk niet meer leuk? Kost het te veel tijd? Heeft het te maken met de zorgvrager waaraan hij of zij gekoppeld is? Spelen privé-omstandigheden een rol, bijvoorbeeld een studie of de zorg voor zieke ouders? Als moeilijkheden in de relatie met de cliënt de reden zijn om te stoppen, moet de vrijwilligerscoördinator met de vrijwilliger bekijken wat het probleem precies is en wat de beste oplossing is. Het komt gelukkig niet vaak voor. Bovendien kunnen dankzij de vrijwillige coaches eventuele problemen vroegtijdig besproken en aangepakt worden. Vrijwillige coaches 31

34 5 Terugblik pilotorganisatie Tandem heeft het werken met vrijwillige coaches in de praktijk gebracht. Over het geheel genomen is Tandem er zeer tevreden over. De inzet van de coaches biedt een verdieping van en een aanvulling op het werk van de coördinatoren. Ze krijgen ook meer overzicht. Het levert coördinatoren op termijn ook meer tijd op. Het is belangrijk de vrijwilllige coaches niet in te zetten om taken van coördinatoren over te nemen. Heldere afspraken over taken en verantwoordelijkheden zijn essentieel, evenals een uitgebreide en gedegen voorbereiding van deze manier van werken. Dat is een noodzakelijke investering om het goed van de grond te krijgen. Tandem adviseert om de voorbereiding en uitvoering niet alleen te doen. Door anderen erbij te betrekken wordt de kans van slagen vergroot en dit maakt het werk minder kwetsbaar. Betrek in de voorbereiding ook de mensen die het in de toekomst moeten uitvoeren, dat bespaart later veel extra werk. 32 Vrijwillige coaches

35 6 Aan de slag Wij hopen dat deze handreiking u inspireert om te kijken of de inzet van vrijwillige coaches de kwaliteit in uw organisatie kan verbeteren. Heeft u vragen over het werken met vrijwillige coaches? Neem dan contact op met MOVISIE of Mezzo of kijk op de websites: of We wensen u veel succes bij het verbeteren van de begeleiding van vrijwilligers en de kwaliteit van de vrijwilligerszorg. Vrijwillige coaches 33

36

37 Colofon Het project De mantel verlicht is een initiatief van MOVISIE, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling en Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. Het werken met vrijwillige coaches is ontwikkeld door Eveline Bogaard, Bogaard Trainings Design. Tandem heeft als pilotorganisatie de methodiek getest, met dank aan Thea Genevasen. Andere voorbeelden uit de praktijk kwamen van: Maatjesproject Drenthe, Beilen Blink, Praktische Thuishulp Brabant Noordoost, Malden Schorer Buddyzorg, Amsterdam Auteurs: Roos Scherpenzeel en Jolanda Elferink, MOVISIE, Utrecht Redactie: Paul Krewinkel en afdeling Communicatie, Mezzo, Bunnik Eindredactie: Joop Rosier, Zodra, Rhenen Fotografie: Sijmen Hendriks, Utrecht Vormgeving: Suggestie & illusie, Utrecht Huisstijlelementen: Avant la Lettre, Utrecht Drukwerk: Hollandia Printing, Heerhugowaard Het project is mede gefinancierd door het het Ministerie van VWS, het VSBfonds, Skanfonds en Stichting Sluyterman van Loo.

38

39

40 Zorgvrijwilligers stellen persoonlijke begeleiding erg op prijs. Deze vrijwilligers hebben geregeld behoefte aan meer begeleiding dan de organisatie kan bieden. Vrijwillige coaches kunnen dan uitkomst bieden. Zij nemen voor een belangrijk deel de extra begeleiding van vrijwilligers op zich. Deze handreiking laat organisaties voor vrijwilligerszorg zien hoe zij kunnen werken met vrijwillige coaches.

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief van MOVISIE, kennis en

Nadere informatie

Toolkit. Maatje voor Mantelzorgers. Auteur(s) Datum MOVISIE

Toolkit. Maatje voor Mantelzorgers. Auteur(s) Datum MOVISIE Toolkit Maatje voor Mantelzorgers Auteur(s) Datum MOVISIE Jolanda Elferink, Ilse de Bruijn en Ilse Zwart Utrecht, december 2009 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét

Nadere informatie

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches Toolkit Sterk Netwerk Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor

Nadere informatie

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Tips en handreikingen ten behoeve van zorgverbeteringstrajecten Versie 1.0 Inhoud INLEIDING 3 Waarom ervaringsdeskundigen inzetten? 3 Wat is ervaringsdeskundigheid?

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Colofon Een sterke band Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Titel Een Sterke Band Instrumenten voor

Nadere informatie

5 x B! Binnenhalen Begeleiden Belonen Behouden Beëindigen. Voor het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers

5 x B! Binnenhalen Begeleiden Belonen Behouden Beëindigen. Voor het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers 5 x B! Binnenhalen Begeleiden Belonen Behouden Beëindigen Voor het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers CIVIQ Utrecht 2005 Inhoud Voorwoord Inleiding Deel 1: Hoe vind en bind ik vrijwilligers? Werken

Nadere informatie

De Vrijwilligersorganisatie

De Vrijwilligersorganisatie De Vrijwilligersorganisatie Tips en adviezen om het vrijwilligerswerk in kleine musea efficiënter te organiseren publicatie 2008 Verantwoording Het museumconsulentschap van de provincie Gelderland is in

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Zakendoen met bedrijven: een goede business!

Zakendoen met bedrijven: een goede business! Zakendoen met bedrijven: Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven MOVISIE, i.s.m. Het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, House of Sharing en Vereniging NOV, versie

Nadere informatie

Een vrijwilliger maakt het verschil!

Een vrijwilliger maakt het verschil! Een vrijwilliger maakt het verschil! Informatie voor vrijwilligers bij Markant centrum voor mantelzorg / www.markant.org / T. 020 886 88 00! Welkom bij Markant, Centrum voor Mantelzorg! Fijn dat je je

Nadere informatie

Workshop Werven en begeleiden van vrijwilligers

Workshop Werven en begeleiden van vrijwilligers Workshop Werven en begeleiden van vrijwilligers Vrijwilligerscentrale Woerden 7 maart 2012 De Wervingscirkel De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

DE HULPVRAGER CENTRAAL

DE HULPVRAGER CENTRAAL DE HULPVRAGER CENTRAAL Een handreiking voor verbetering van ons vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Doel van dit handboek... 3 Waarom dit handboek?... 3 Wat is kwaliteit?... 4 Hoe dit handboek

Nadere informatie

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers. Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers. Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers Auteur: Anne Lucassen, Anna van Deth en Karin Sok Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Er zijn verschillende redenen om de kennis van vrijwilligers te vergroten en hiervoor scholing in te zetten:

Er zijn verschillende redenen om de kennis van vrijwilligers te vergroten en hiervoor scholing in te zetten: is een project van Vilans i.s.m. MOVISIE, V&VN, Agora, ActiZ en VGN. Scholing Scholing en deskundigheidsbevordering passen in de huidige tijd van kwaliteitseisen, leveren van verantwoorde zorg en klanttevredenheid.

Nadere informatie

Coach map whoznext NISB Ede 2012

Coach map whoznext NISB Ede 2012 Coach map whoznext NISB Ede 2012 Wat is de coach map? Het binnenhalen van jongeren, begeleiden, belonen, beoordelen en beëindigen van de samenwerking tussen een jongere en het team. Het hoort allemaal

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Toolkit Familieparticipatie

Toolkit Familieparticipatie PDF Compressor Pro Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Stappen naar vrijwilligersbeleid

Stappen naar vrijwilligersbeleid Stappen naar vrijwilligersbeleid Werken met vrijwilligers volgens de 6 B s maakt mensen sterker Vrijwilligerswerk, dat doe je gewoon Als je vrijwilliger bent, is het volstrekt vanzelfsprekend: in je enthousiasme

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie