Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers"

Transcriptie

1 Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers

2

3 Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers

4

5 De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief van MOVISIE, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling en Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. In dit project zijn instrumenten ontwikkeld ter ondersteuning van vrijwilligers die mantelzorgers helpen. Ze zijn getest door organisaties voor vrijwilligerszorg en beschreven in een reeks handreikingen. Andere instrumenten die ontwikkeld zijn in het project De mantel verlicht: Vrijwillige coaches Intensieve begeleiding van zorgvrijwilligers Samen drempels over Maatjes ondersteunen niet-westerse mantelzorgers Intensieve respijtzorg Complexe hulpvragen vrijwillig ondersteund Mantelzorgondersteuning in kaart Samenwerken en afstemmen voor mantelzorgers Januari 2009

6

7 Inhoud 1 Waarom metgezellen voor mantelzorgers? 7 2 Mantelzorgers bereiken 10 3 Mantelzorgers selecteren 13 4 Metgezellen selecteren 19 5 Training voor metgezellen 25 6 Metgezellen aan het werk 27 7 Afronding van het contact 30 8 Terugblik pilotorganisatie 31 9 Aan de slag Om verder te lezen 33

8

9 1 Waarom metgezellen voor mantelzorgers? Voor overbelaste mantelzorgers bestaan er verschillende vormen van ondersteuning. Steunpunten Mantelzorg en lotgenotengroepen bieden emotionele steun. Praktische steun is er bijvoorbeeld via het zorgloket in de gemeente. Toch is dit niet altijd voldoende. Mantelzorgers kunnen ondanks deze ondersteuning het gevoel houden er alleen voor te staan. Of ze merken, eenmaal thuis, dat het moeilijk is adviezen op te volgen. Een vrijwilliger die als metgezel naast de mantelzorgers staat, kan dan uitkomst bieden. Een metgezel kan een mantelzorger passende ondersteuning geven en op weg helpen. De bedoeling is dat de mantelzorger dankzij deze ondersteuning na verloop van tijd zelfstandig goed verder kan. De periode van het contact duurt vrij kort, meestal drie tot zes maanden. Het niet de bedoeling dat de metgezel taken overneemt van de mantelzorger. Wel kan de metgezel samen met de mantelzorger bijvoorbeeld regeltaken doen met als doel de mantelzorger te stimuleren en te helpen om dit zelf te doen. De praktijk wijst uit dat vrijwilligers zich op deze manier graag inzetten voor een ander. Organisaties hebben relatief minder moeite om dit soort vrijwilligers te vinden. Vrijwilligers die metgezel worden kunnen specifieke kwaliteiten inzetten die bij ander vrijwilligerswerk niet altijd ingezet kunnen worden. Hierdoor voorziet dit werk ook in een behoefte van vrijwilligers. Naast de mantelzorger 7

10 Deze handreiking, Naast de mantelzorger, is bedoeld om medewerkers van Steunpunten Mantelzorg en coördinatoren van organisaties voor vrijwilligerszorg te inspireren om metgezellen in te zetten voor ondersteuning van zwaarbelaste of overbelaste mantelzorgers. U vindt erin beschreven hoe u deze ondersteuning kunt opzetten. Op de praktijk gebaseerd Het Servicecentrum Mantelzorg, Steunpunt Midden Gelderland, heeft een metgezellenproject voor mantelzorgers opgezet. Deze handreiking is gebaseerd op de ervaringen die in dat project zijn opgedaan. 8 Naast de mantelzorger

11 Veranderen is lastig Het Servicecentrum Mantelzorg, Steunpunt Midden Gelderland, geeft aan mantelzorgers de cursus De Zorg de Baas. Een aantal mantelzorgers dat de cursus had gevolgd, vertelde goede voornemens te hebben voor veranderingen in hun gedrag en in het dagelijks leven. Maar ze merkten dat het moeilijk was om deze veranderingen thuis echt in gang te zetten of ook vast te houden nadat de cursus was afgelopen. Dit bracht het Servicecentrum Mantelzorg op het idee van metgezellencontact. Gebruikte begrippen We hanteren in deze handleiding de termen metgezel en vrijwilliger voor vrijwilligers die mantelzorgers ondersteunen. Een metgezel is vergelijkbaar met een maatje, mentor, coach of buddy, dit zijn bekende benamingen voor vrijwilligers in maatjesprojecten. Degenen op wie de ondersteuning is gericht - de doelgroep - noemen we mantelzorgers. Naast de mantelzorger 9

12 2 Mantelzorgers bereiken Een belangrijke vraag bij het opzetten van een metgezellenproject is hoe u de mantelzorgers bereikt die gebaat zijn bij steun van een metgezel. Overbelaste mantelzorgers vinden immers lang niet altijd de weg naar ondersteuning. Ze realiseren zich soms niet dat mantelzorgondersteuning voor hen bedoeld is. Soms vinden ze de zorg zo vanzelfsprekend dat ze zichzelf niet als mantelzorger beschouwen. Mantelzorgers vormen bovendien geen uniforme groep. Zij zijn er van jong tot oud en zorgen voor kinderen, ouders, partners en vrienden. Daardoor zijn mantelzorgers als groep weinig zichtbaar. Ook dat maakt het lastig hen te bereiken. Als uw organisatie al mantelzorgers ondersteunt en een adressenbestand van hen heeft, kunt u beginnen deze mantelzorgers schriftelijk te informeren over de metgezellenondersteuning. Verder kunt u in het persoonlijk contact met de mantelzorgers de ondersteuning toelichten. 10 Naast de mantelzorger

13 Organisaties voor zorg en welzijn, inclusief gemeenten, bereiken vaak ook mantelzorgers, al zijn de medewerkers van de organisaties zich daar niet altijd van bewust. Zij kunnen optreden als intermediair tussen uw organisatie en mantelzorgers. Stuur de organisaties schriftelijke informatie over het metgezellenproject, maar leg ook persoonlijk contact met medewerkers in die organisaties. Door het contact regelmatig te onderhouden bevordert u hun betrokkenheid. Vraag ook de lokale en regionale media om aandacht te besteden aan het metgezellenproject. Een bijeenkomst voor al deze organisaties en de media kan een goed begin zijn van een project voor mantelzorgondersteuning. Het maakt de organisaties ervan bewust dat zij mantelzorgers bereiken. Op de bijeenkomst kunt u informatie geven over mantelzorg, en inzichten en ervaringen laten uitwisselen. U vergroot door zo n bijeenkomst uw netwerk. Naast de mantelzorger 11

14 Aftrapbijeenkomst Het Servicecentrum Mantelzorg, Steunpunt Midden Gelderland, wilde via zorg- en welzijnsorganisaties het project Metgezel bekendheid geven en mantelzorgers traceren. Daarom is gekozen voor een aftrapbijeenkomst. Hiervoor zijn zo n 300 partijen aangeschreven. Ongeveer 60 mensen hebben gereageerd en 35 mensen bezochten de bijeenkomst: vertegenwoordigers van organisaties uit de hele regio, gemeenteambtenaren, mantelzorgers en potentiële vrijwilligers. De bijeenkomst was de investering meer dan waard. Er is veel informatie uitgewisseld, er zijn contacten gelegd en al meteen meldde een mantelzorger zich aan voor het metgezellencontact. 12 Naast de mantelzorger

15 3 Mantelzorgers selecteren Wanneer mantelzorgers zich aanmelden voor metgezellenondersteuning kunt u het beste een vaste intakeprocedure volgen. Zo weet de mantelzorger waar hij of zij aan toe is en heeft u houvast zodat u geen stappen vergeet. De procedure begint met een kennismakings- en intakegesprek. U krijgt het beste zicht op de situatie van de mantelzorger als dit gesprek bij de mantelzorger thuis plaatsvindt. U bespreekt de toekenningscriteria, de mate van belasting en de ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger. Ook bespreekt u de mogelijkheden en beperkingen van het metgezellencontact. De toekenningscriteria kunnen inhouden dat de mantelzorger: woont in een gemeente waar uw organisatie actief is zorgt voor iemand in zijn of haar nabije omgeving: een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis in enige mate overbelast is behoefte heeft aan iemand die wekelijks de tijd neemt om te luisteren, advies geeft en meedenkt over oplossingen Naast de mantelzorger 13

16 Als de mantelzorger in aanmerking komt voor metgezellenondersteuning, maakt u met hem of haar vervolgens afspraken over: de wijze van koppeling aan een metgezel de frequentie en periode van het contact tussen de vrijwilliger en de mantelzorger bij wie de mantelzorger terecht kan bij vragen of problemen de evaluatiegesprekken de beëindiging van het contact tussen de mantelzorger en de metgezel de klachtenregeling Ervaringen Joop: Mijn 95 jarige moeder woont zelfstandig. Met mijn hulp gaat dat goed. De metgezel begrijpt hoe zwaar de combinatie mantelzorg en werk kan zijn. Eindelijk iemand die dat begrijpt! Ik voel me echt gesteund. Metgezel Fatima: Ik heb begrip voor de situatie van de mevrouw die ik bezoek. Wekelijks neem ik één tot twee uurtjes de tijd voor haar. Ze kan dan haar verhaal kwijt. Ik stimuleer haar om ook leuke dingen te doen. 14 Naast de mantelzorger

17 De mate van belasting die de mantelzorger ervaart Een mantelzorger heeft extra behoefte aan ondersteuning als hij of zij overbelast raakt of dreigt te raken. Hoe krijgt u er in een gesprek met de mantelzorger zicht op hoe zwaar hij of zij de zorg ervaart? Eén op de tien mantelzorgers zegt zwaar belast te zijn. De belasting neemt toe naarmate iemand meer uren en langduriger hulp geeft. Mantelzorg voor een partner of kind is een extra verzwarende factor. De zorg valt ook zwaarder als iemand er alleen voor staat. En ook de combinatie van mantelzorg met een betaalde baan betekent een zwaardere belasting. Hoe een mantelzorger de belasting ervaart, verschilt per persoon. Voor ondersteuning is het belangrijk te weten hoe zwaar de mantelzorger de belasting vindt en wat hij of zij precies als belasting ervaart. Een vragenlijst biedt een goede leidraad bij het intakegesprek met de mantelzorger. Belangrijke gegevens kunt u gelijk op de lijst invullen. De vragenlijst kan gaan over: persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld de gezinssituatie informatie over de wijze van aanmelding: direct of via een verwijzer eventueel andere aanwezige hulp of zorg voor de mantelzorger aspecten die de mantelzorger ervaart bij de zorg voor de ander de mate van belasting die de mantelzorger ervaart verwachtingen over de ondersteuning van een metgezel eventuele bijzonderheden of specifieke wensen Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een instrument ontwikkeld om de zwaarte van de zorg te bepalen. Het bestaat uit dertien items die de medewerker van het Steunpunt Mantelzorg of de organisatie voor vrijwilligerszorg met de mantelzorger doorneemt. Na afloop van het contact tussen de metgezel en de mantelzorger kunt u de vragenlijst nogmaals gebruiken. U meet dan het effect van de ondersteuning. Naast de mantelzorger 15

18 Achter de eerste vijf vragen kan ja, valt wel mee of nee worden aangekruist. ja valt wel mee nee Doet u uw bezigheden minder zorgvuldig dan u gewend bent, omdat u het zo druk heeft met helpen? Kost het meer moeite dan anders om uw huishouden te regelen? Bent u in uw vrije tijd te moe om iets te ondernemen? Bent u ziek of overspannen geraakt doordat u te veel verplichtingen tegelijkertijd had? 5. Komt u regelmatig tijd tekort? De vragenlijst bevat ook stellingen. Daarachter kan zeer oneens, oneens, min of meer eens, mee eens en zeer mee eens worden aangekruist. zeer oneens oneens min of meer eens mee eens zeer mee eens De situatie van degene voor wie ik zorg laat mij nooit los. Ik voel me nooit vrij van verantwoordelijkheden. 16 Naast de mantelzorger

19 zeer oneens oneens min of meer eens mee eens zeer mee eens Door mijn betrokkenheid bij degenen voor wie ik zorg, voel ik me erg gebonden. Ik voel me over het geheel genomen erg onder druk staan door de situatie van degene voor wie ik zorg. De hulp voor degene voor wie ik zorg komt te veel op mijn schouders neer. Het combineren van de verantwoordelijkheden voor degene voor wie ik zorg en de verantwoordelijkheid voor mijn werk en/of gezin valt niet mee. Mijn zelfstandigheid komt in de knel. Door mijn betrokkenheid bij degene voor wie ik zorg krijg ik conflicten thuis en/of op mijn werk. Naast de mantelzorger 17

20 De vragenlijst eindigt met een vraag naar de ervaren belasting: Tot slot, sommige mensen voelen zich erg belast door de mantelzorg voor een hulpbehoevende, voor andere mensen geldt dit minder. Hoe belast voelt u zich? 0 niet of nauwelijks belast 0 enigszins belast 0 tamelijk zwaar belast 0 zeer zwaar belast 0 overbelast Als 9 tot 13 keer is geantwoord met ja of (zeer) mee eens, is de mantelzorger ernstig belast en dreigt de druk van de zorg niet meer aan te kunnen. In zo n geval kan op korte termijn individuele ondersteuning door een metgezel gewenst zijn om te zorgen dat de mantelzorger de regie over de eigen situatie weer terug krijgt. De vragenlijst is een hulpmiddel. Een professionele inschatting blijft nodig. Ook bij lagere scores kunnen er redenen zijn voor individuele begeleiding. Iemand kan bijvoorbeeld lager scoren maar bij de slotvraag toch zeggen zich zeer zwaar belast of overbelast te voelen. 18 Naast de mantelzorger

21 4 Metgezellen selecteren Wat verwacht u van vrijwilligers die als metgezel individuele steun geven aan mantelzorgers? Het is belangrijk om dit vooraf vast te stellen. Dat helpt u bij de werving en selectie van de vrijwilligers. Wat doet een metgezel? Hieronder volgt de omschrijving die het Servicecentrum Mantelzorg, Steunpunt Midden Gelderland, geeft van het werk van een metgezel. De vrijwilliger werkt namens het Servicecentrum Mantelzorg en wordt ingezet bij zwaarbelaste mantelzorgers in Arnhem. Hoofdtaak van de vrijwilliger is om de mantelzorger te ondersteunen die door het zorgen voor een ander overbelast is geraakt. Dit betekent: actief luisteren signaleren adviseren eventueel assisteren bij lichte werkzaamheden in en rondom huis, indien dit bijdraagt aan het herkrijgen van structuur en een dagritme korte uitstapjes begeleiden of bezoek naar arts of andere hulpverleners indien dit bijdraagt aan het activeren van de mantelzorger wanneer andere hulpverleners erbij betrokken zouden moeten worden dan verloopt dit altijd via de coördinator of met (vooraf) medeweten van de coördinator Naast de mantelzorger 19

22 De vrijwilliger doet dit meestal gedurende één dagdeel in de week, afhankelijk van de zorgvraag. Bij uitzondering kan het tijdelijk nodig zijn dat er meer keren in de week contact is. De coördinator beslist hierover en maakt duidelijke afspraken over de frequentie en duur. Een vrijwilliger kan, in overleg, ook incidenteel of acuut ingezet worden. Maar in principe heeft een vrijwilliger voor de afgesproken tijd één vast contact met een mantelzorger. En maximaal met twee mantelzorgers. Het is belangrijk dat er bij een mantelzorger zoveel mogelijk een vaste vrijwilliger wordt ingezet, om vertrouwen op te bouwen en om extra belasting te voorkomen. 20 Naast de mantelzorger

23 Stel ook vast welke criteria u belangrijk vindt voor de selectie van metgezellen. Het kan gaan om praktische criteria, zoals de beschikbare tijd, en persoonlijke kwaliteiten, zoals communicatief vaardig zijn. Wanneer een aantal vrijwilligers zich hebben aangemeld als metgezel kunt u een introductiebijeenkomst houden, waarin metgezellen met elkaar kennismaken en hun motivatie om metgezel te worden uitwisselen. Tijdens de introductiebijeenkomst krijgen de vrijwilligers meteen ook meer informatie over het metgezellencontact. Tegelijkertijd krijgt u een beeld van de vrijwilligers en dat helpt u te beoordelen of een vrijwilliger geschikt is om metgezel te worden. Wanneer u het idee heeft dat een vrijwilliger niet geschikt is, bespreekt u dit na afloop van de training bij voorkeur in een persoonlijk gesprek. Naast de mantelzorger 21

24 Selectiecriteria metgezellen Het Servicecentrum Mantelzorg, Steunpunt Midden Gelderland, heeft de volgende selectiecriteria voor metgezellen: Praktische criteria bereid om zich minimaal drie maanden te verbinden aan de organisatie en het vrijwilligerswerk minimaal een dagdeel per week inzetbaar en daarin ook flexibel zijn, bij voorkeur ook s avonds inzetbaar woonachtig in de gemeente of regio bereid in de hele gemeente ingezet te worden bereid breed ingezet te worden bij de doelgroep bereid een basiscursus te volgen onderstreept de doelstelling van het project en wil meewerken aan het behalen van de doelstelling wil in een team werken Persoonlijke kwaliteiten warm en hartelijk communicatief vaardig (kan actief luisteren, vragen stellen, zich inleven in de mantelzorger) niet oordelend, kan de ander in zijn/haar waarde laten aanspreekbaar en corrigeerbaar (kan tegen kritiek en is bereid bij het eigen functioneren stil te staan) kan namens de organisatie werken integer (betrouwbaar, eerlijk en zorgvuldig) in staat in oplossingen te denken en de ander daartoe te stimuleren 22 Naast de mantelzorger

25 Leg ook de procedure vast die u volgt bij het inzetten van metgezellen. Dan vergeet u geen belangrijke stappen. De procedure kan bestaan uit de volgende onderdelen: informatiepakketje voor de vrijwilliger met bijvoorbeeld een folder, informatie over het werk en uw organisatie, de selectiecriteria, de spelregels en een aanmeldingsformulier selectiegesprek introductiedag training vrijwilligerscontract, vanaf het moment dat de vrijwilliger na de training inzetbaar is evaluatiegesprekken, maak hier afspraken over met de vrijwilliger informatie over bij wie de vrijwilliger terecht kan met vragen of problemen informatie over de begeleiding, bijvoorbeeld in de vorm van individueel werkoverleg of gezamenlijke bijeenkomsten met de coördinator van het project verzekering voor ongevallen en aansprakelijkheid (WA) Naast de mantelzorger 23

26 onkostenvergoeding en/of beloning, het kan bijvoorbeeld gaan om een vergoeding voor kosten van materialen die nodig zijn om het werk goed uit te voeren en/of reiskosten attentie voor de vrijwilliger, bijvoorbeeld aan het einde van het jaar, bij jubilea en verjaardagen taakomschrijving; de werkzaamheden verschillen per koppel, in de taakomschrijving zet u bijvoorbeeld dat het gaat om het bieden van een luisterend oor en het geven van advies als de mantelzorger hierom vraagt, in de taakomschrijving staan ook zaken als de geheimhoudingsplicht betreffende persoonlijke informatie, of dat het niet is toegestaan om met de mantelzorger op vakantie te gaan afspraken over het afzeggen van afspraken afspraken over de beëindiging van het vrijwilligerswerk, u kunt bijvoorbeeld denken aan een periode van drie tot zes maanden; de periode kan in overleg verlengd worden 24 Naast de mantelzorger

27 5 Training voor metgezellen Bij metgezellencontact gaat het erom dat de metgezel ondersteuning geeft zónder zelf zorg- of regeltaken over te nemen. In de training leren metgezellen de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Ook informatie over mantelzorg komt aan bod. Een training kan bijvoorbeeld de volgende onderdelen bevatten: introductie op het vrijwilligerswerk van de organisatie, onder meer de uitgangspunten, de positie en taken van de vrijwilliger, grenzen tussen professioneel werk en vrijwilligerswerk, het reglement van de organisatie en de doelgroepen uitwisselen van verwachtingen van het werk als metgezel toelichten van de eigen competenties van de vrijwilligers informatie over mantelzorg en de zorgvragers voor wie de mantelzorgers zorgen informatie over het metgezellenproject, de contactpersoon, de begeleiding, de duur van het contact tussen de metgezel en de mantelzorger informatie over de belasting van mantelzorgers en het signaleren van problemen oefenen met ondersteuning bieden aan de mantelzorger oefenen met grenzen aangeven uitwisselen van ervaringen met afscheid nemen en oefenen van afscheid nemen Naast de mantelzorger 25

28 Werkvormen U kunt in de training verschillende werkvormen gebruiken. Het Servicecentrum Mantelzorg, Steunpunt Midden Gelderland, heeft de handleiding Basiscursus Metgezel ontwikkeld waarin verschillende (creatieve) werkvormen zijn beschreven. Zie pagina 33: Om verder te lezen. Goed voorbereid Bij het Servicecentrum Mantelzorg, Steunpunt Midden Gelderland, volgen metgezellen eerst een driedaagse training. Dat is heel belangrijk, benadrukt de consulent die dit het metgezellenproject heeft opgezet. Mantelzorgers weten daardoor dat ze kunnen rekenen op een metgezel die goed is voorbereid. Tegelijk voelen metgezellen zich door de training gesteund door ons. 26 Naast de mantelzorger

29 6 Metgezellen aan het werk Als u eenmaal een goed beeld heeft van de mantelzorger én de vrijwilliger besluit u of u hen aan elkaar koppelt. Naast de informatie die u over hen hebt, spelen daarbij ook uw ervaring en intuïtie een rol. Een koppeling begint met een kennismakingsgesprek met de metgezel en de mantelzorger. Dit kan bij de mantelzorger thuis of op het kantoor van uw organisatie. Het gesprek is bedoeld om te kijken of de metgezel en de mantelzorger elkaar liggen. Als ze zich niet bij elkaar op hun gemak voelen, kunnen ze tijdens of na het kennismakingsgesprek aangeven af te willen zien van verder contact. Dan zult u op zoek moeten naar een andere koppeling. Wanneer de metgezel en mantelzorger samen verder gaan, legt u de praktische afspraken en de contactdagen vast. Het is handig als u een formulier heeft waarop u dit kunt invullen. De vrijwilliger en mantelzorger ondertekenen de afspraken. Het is voor uw eigen registratie ook handig om in een schema bij te houden welke koppels er zijn en wanneer de evaluatiegesprekken plaatsvinden. Een goede frequentie voor metgezellencontact is, zoals al gezegd, gemiddeld eens per week een dagdeel. Dit geeft voldoende gelegenheid om elkaar te leren kennen en om ondersteuning te geven. Een periode van drie tot zes maanden is vaak een goede keus voor de duur van het contact. Naast de mantelzorger 27

30 De periode van het contact duurt dus vrij kort. Het gaat er dan ook om dat de mantelzorger na de ondersteuning van de metgezel weer zelfstandig verder kan. Het niet de bedoeling dat de metgezel taken overneemt van de mantelzorger, bijvoorbeeld het regelwerk. De metgezel kan zich wel samen met de mantelzorger aan zulke taken zetten om de mantelzorger te stimuleren om dit zelf te doen. De metgezel en mantelzorger bepalen samen wat zij gaan doen. De behoefte van de mantelzorger staat daarbij centraal. Als het vooral gaat om emotionele ondersteuning, bijvoorbeeld wanneer een partner kort geleden is opgenomen in een verpleeghuis, kunnen de metgezel en mantelzorger ervoor kiezen samen gesprekken te voeren of te wandelen. Heeft de mantelzorger vooral behoefte aan meer structuur in het leven, dan kan de metgezel helpen door bijvoorbeeld een overzicht te maken van alle taken en werkzaamheden van de mantelzorger. In het begin is het soms lastig voor een mantelzorger om te vertellen waar hij of zij behoefte aan heeft. Verder dan te zeggen dat de situatie moeilijk is, komt het dan soms niet. Maar naarmate het vertrouwen tussen de metgezel en de mantelzorger groeit, gaat de mantelzorger vaak dieper in op wat hem of haar bezighoudt. De metgezel weet dan beter aan welke ondersteuning behoefte is. Om na te gaan of de metgezellenondersteuning de mantelzorger goed verder helpt, kunt u de ondersteuning evalueren, bijvoorbeeld elke zes weken. 28 Naast de mantelzorger

31 Koudwatervrees Het Servicecentrum Mantelzorg, Steunpunt Midden Gelderland, merkte dat soms door koudwatervrees mantelzorgers kozen voor contact eens in de twee weken. Meestal ging dit na verloop van tijd vanzelf over in eens per week. Ervaringen Metgezel Saskia: Ik bezoek wekelijks Anita. Zij zorgt voor de 8-jarige Michiel die zowel lichamelijk als verstandelijk beperkt is en thuis woont. Ik luister naar haar en geef haar praktische tips en adviezen. Annie: Ik zorg voor mijn dementerende partner in het verpleeghuis. Gelukkig is er nu iemand die de tijd neemt voor míj! Naast de mantelzorger 29

32 7 Afronding van het contact Het metgezellencontact eindigt na de afgesproken periode. U bespreekt dan met de mantelzorger en de vrijwilliger de wensen voor het vervolg. Als de mantelzorger nog verdere ondersteuning nodig heeft, kunt u met de metgezel en mantelzorger besluiten de periode te verlengen. Of u kunt de mantelzorger doorverwijzen naar andere vormen van ondersteuning zoals een lotgenotengroep of het maatschappelijk werk. Als de metgezel opnieuw een mantelzorger wil ondersteunen, kunt u samen de mogelijkheden bespreken. Wil de metgezel stoppen, besteed dan ook daar aandacht aan. Naast een afrondingsgesprek kunt u bijvoorbeeld een leuk aandenken meegeven. U kunt ook een getuigschrift of certificaat geven waarin staat welke werkzaamheden zijn verricht en hoe die zijn verlopen. Vrijwilligers stellen vaak prijs op een getuigschrift of certificaat omdat het helpt bij het zoeken naar nieuwe werkzaamheden. 30 Naast de mantelzorger

33 8 Terugblik pilotorganisatie Het Servicecentrum Mantelzorg, Steunpunt Midden Gelderland, heeft in 2007 als pilotorganisatie het project Mantelzorg Metgezel Arnhem uitgevoerd. Zowel mantelzorgers als metgezellen waren positief over de resultaten die met het metgezellenproject zijn bereikt. Het succes van metgezellen zit hem in de persoonlijke begeleiding, zegt de consulent van het Servicecentrum Mantelzorg die het project heeft opgezet. De metgezel helpt de mantelzorger om het evenwicht tussen draaglast en draagkracht te bewaken. Vanwege de positieve resultaten is het project in 2008 voortgezet. De ervaringen die het Servicecentrum Mantelzorg met het project heeft opgedaan, vormen de basis voor deze handreiking. Naast de mantelzorger 31

34 9 Aan de slag Wij hopen dat deze handreiking u inspireert om te kijken of u door metgezellencontact de ondersteuning voor mantelzorgers kunt verbeteren. Heeft u vragen over het opzetten van zo n maatjesproject? Neem dan contact op met MOVISIE of Mezzo of kijk op de websites: of We wensen u veel succes bij het verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers. 32 Naast de mantelzorger

35 10 Om verder te lezen M. Hartelo, Basiscursus Metgezel, Servicecentrum Mantelzorg, Steunpunt Midden Gelderland, (Op te vragen bij het Servicecentrum Mantelzorg, Projectevaluatie Mantelzorg Metgezel. Servicecentrum Mantelzorg, Steunpunt Midden Gelderland, (Op te vragen bij het Servicecentrum Mantelzorg, J. Elferink en I. de Bruijn, Werken met methodieken binnen de intensieve vrijwilligerszorg, Mezzo, Naast de mantelzorger 33

36

37 Colofon Het project De mantel verlicht is een initiatief van MOVISIE, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling en Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. Servicecentrum Mantelzorg, Steunpunt Midden Gelderland uit Arnhem heeft als pilotorganisatie de methodiek getest, met dank aan Marian Hartelo. Auteurs: Jolanda Elferink en Roos Scherpenzeel, MOVISIE, Utrecht Redactie: Paul Krewinkel en afdeling Communicatie, Mezzo, Bunnik Eindredactie: Joop Rosier, Zodra, Rhenen Fotografie: Sijmen Hendriks, Utrecht Vormgeving: Suggestie & illusie, Utrecht Huisstijlelementen: Avant la Lettre, Utrecht Drukwerk: Hollandia Printing, Heerhugowaard Het project is mede gefinancierd door het het Ministerie van VWS, het VSBfonds, Skanfonds en Stichting Sluyterman van Loo.

38

39

40 De bestaande ondersteuning is voor zwaarbelaste en overbelaste mantelzorgers niet altijd toereikend. Zij houden soms het gevoel er alleen voor te staan. Een vrijwilliger die als metgezel naast de mantelzorger staat, kan dan uitkomst bieden. Deze vrijwilliger helpt de mantelzorger om binnen enkele maanden meer grip op het eigen leven te krijgen. Deze handreiking laat zien hoe u in uw eigen organisatie metgezellencontact voor deze mantelzorgers kunt opzetten.

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Vrijwillige coaches. Intensieve begeleiding van zorgvrijwilligers

Vrijwillige coaches. Intensieve begeleiding van zorgvrijwilligers Vrijwillige coaches Intensieve begeleiding van zorgvrijwilligers Vrijwillige coaches Intensieve begeleiding van zorgvrijwilligers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief van

Nadere informatie

Intensieve respijtzorg. Complexe hulpvragen vrijwillig ondersteund

Intensieve respijtzorg. Complexe hulpvragen vrijwillig ondersteund Intensieve respijtzorg Complexe hulpvragen vrijwillig ondersteund Intensieve respijtzorg Complexe hulpvragen vrijwillig ondersteund De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief

Nadere informatie

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 Mezzo Landelijke vereniging voor iedereen die voor een naaste zorgt Mezzo: Wij vinden het

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Iedereen kan mantelzorger zijn 2. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg Voor mantelzorgers Voor professionals Over mantelzorg Minters Mantelzorg Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner,

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Walden Het bieden van: Informatie (brochures, website, speciale gelegenheden) Advies en begeleiding (individueel) Emotionele steun: Luisterend oor Weg naar steunpunt soms

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Iedereen kan mantelzorger zijn 2. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor

Nadere informatie

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning Groene Kruis Mantelzorgondersteuning mantelzorgondersteuning midden-limburg Mantelzorgondersteuning Zorgt u langdurig, intensief en onbetaald voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner,

Nadere informatie

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg Met elkaar, voor elkaar! Vrijwillige hulp Vrijwilligers zijn mannen en vrouwen die om een ander denken. Zij voelen zich betrokken bij hun medemens. Vrijwilligerswerk is voor hen een keuze. Ze zijn blij

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit!

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! vrijwilligerszorg midden-limburg Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Heeft u of een van uw naasten een verstandelijke en/of lichamelijke

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Mantelzorg, waar ligt de grens?

Mantelzorg, waar ligt de grens? Mantelzorg, waar ligt de grens? CDA Talentacademie 2014-2015 Anita Relou Wat is volgens het christendemocratisch gedachtengoed de grens van mantelzorg. Inleiding 2015. Een jaar met veel veranderingen in

Nadere informatie

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning Groene Kruis Mantelzorgondersteuning mantelzorgondersteuning midden-limburg Mantelzorgondersteuning Zorgt u langdurig, intensief en onbetaald voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner,

Nadere informatie

Mantelzorgers. Mantelzorgen?... Nee hoor, gewoon Liefde!

Mantelzorgers. Mantelzorgen?... Nee hoor, gewoon Liefde! Mantelzorgers Als de alledaagse dingen niet meer vanzelfsprekend zijn, als de regie voeren over je leven een klus blijkt te zijn geworden en het misschien ook lastig is om jezelf te verzorgen, dan is het

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning. Samenwerken en afstemmen voor mantelzorgers

Mantelzorgondersteuning. Samenwerken en afstemmen voor mantelzorgers Mantelzorgondersteuning in kaart Samenwerken en afstemmen voor mantelzorgers Mantelzorgondersteuning in kaart Samenwerken en afstemmen voor mantelzorgers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

Rapportage raadpleging april 2012. Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Rapportage raadpleging april 2012. Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Rapportage raadpleging april 2012 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Amsterdam, april 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Deelrapportage mantelzorgers 5 Algemene gegevens 5 Bereikbaarheid 8 Informatievoorziening

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Driezorg

Mantelzorgbeleid Driezorg Mantelzorgbeleid Driezorg Inleiding Mantelzorg is een belangrijk en omvangrijk deel van de zorg. Naar verwachting neemt het aandeel van mantelzorgers toe in verband met demografische en sociaal-economische

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Iedereen kan mantelzorger zijn 2. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor

Nadere informatie

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie>

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie> Vragenlijst voor mantelzorgers - Algemene gegevens Deze vragenlijst is anoniem 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw postcode? (het gaat hier om de

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

Mantelzorg. Samenspel met mantelzorg en het netwerk: face to face & online. Inhoud 24-4-2014

Mantelzorg. Samenspel met mantelzorg en het netwerk: face to face & online. Inhoud 24-4-2014 Samenspel met mantelzorg en het netwerk: face to face & online Yvonne de Jong, 11 april 2014 Congres Wijkverpleegkundigen anno nu Inhoud Kennis van mantelzorg Visie op samenspel SOFA-model 4 stappen mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Mantelzorg

Hoofdstuk 14. Mantelzorg Hoofdstuk 14. Mantelzorg Samenvatting Mantelzorg is zorg aan een bekende uit de eigen omgeving, die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is en kan bestaan uit het huishouden doen, wassen

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Kaart 6: Ondersteuning mantelzorg Achtergrondinformatie voor patiënten en gemeenten. Informatie voor patiënten

Kaart 6: Ondersteuning mantelzorg Achtergrondinformatie voor patiënten en gemeenten. Informatie voor patiënten Kaart 6: Ondersteuning mantelzorg Achtergrondinformatie voor patiënten en gemeenten Informatie voor patiënten Speciale aandacht van gemeenten voor mantelzorg Met de Wmo heeft de gemeente een speciale verantwoordelijkheid

Nadere informatie

met de mantelzorger 01 in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt

met de mantelzorger 01 in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Zoveel mogelijk vóór het gesprek invullen. Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt Geboortejaar Telefoon Mobiele telefoon

Nadere informatie

Samen drempels over. Maatjes ondersteunen niet-westerse mantelzorgers

Samen drempels over. Maatjes ondersteunen niet-westerse mantelzorgers Samen drempels over Maatjes ondersteunen niet-westerse mantelzorgers Samen drempels over Maatjes ondersteunen niet-westerse mantelzorgers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat?

Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat? Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat? Project vrijwillige respijtzorg Spijkenisse 2010 2012 Waarom is gekozen voor dit concept? Vanwege prestatieveld 4 in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Nadere informatie

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering bericht Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Retouradres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle Participatieraad Zwolle t.a.v. de heer J. van der Heiden Sassenstraat 33 8011 PB..ZWOLLE Stadskantoor Lübeckplein

Nadere informatie

Werken als vrijwilliger

Werken als vrijwilliger Werken als vrijwilliger Beteken meer als vrijwilliger U helpt graag anderen. U wilt werk doen dat toegevoegde waarde heeft. U wilt uzelf blijven ontwikkelen en leuke sociale contacten opdoen. Herkent u

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Mantelzorgers

Tevredenheidsonderzoek Mantelzorgers Tevredenheidsonderzoek Mantelzorgers Uitgevoerd door Steunpunt Mantelzorg van Welstad In de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde Onder alle geregistreerde mantelzorgers Sita Hes, Augustus 2014 Uitgevoerd

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Zin in Vrijwilligerswerk. Vrijwilligers ondersteunen bij het omgaan met levensvragen

Zin in Vrijwilligerswerk. Vrijwilligers ondersteunen bij het omgaan met levensvragen Zin in Vrijwilligerswerk Vrijwilligers ondersteunen bij het omgaan met levensvragen Meneer Boskoop is vrijwilliger. Elke week komt hij bij een oudere heer die blind geworden is. Deze man praat telkens

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei Mantelzorgbeleid Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei 2016-1 Inleiding De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De

Nadere informatie

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap.

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Mantelzorgwijzer Arnhem Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Waarom een mantelzorgwijzer? Voor veel mensen is het verzorgen van

Nadere informatie

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite Programma 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph 19.35-19.55 uur 2. Presentatie van organisaties 19.55-20.10 uur Pluspunt MEE Activite 3. Presentatie 20.15-20.20 uur Gemiva Mezzo LVvm 4. Workshops in

Nadere informatie

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm Mantelzorg is... Mooi De hulpvrager is je dankbaar, mantelzorg geeft veel voldoening Divers De taken lopen uiteen: huishoudelijke

Nadere informatie

Nu ook op mobiel of tablet! quez.movisie.nl. QueZ. Vragen naar zelfregie

Nu ook op mobiel of tablet! quez.movisie.nl. QueZ. Vragen naar zelfregie Nu ook op mobiel of tablet! quez.movisie.nl QueZ Vragen naar zelfregie Colofon Auteurs: Cora Brink, Anouk Poll en Petra van Leeuwen Met dank aan: Oda Berkhout (Beweging 3.0), Ieke Bron en Tineke van Dijk

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning. Soest, Klanttevredenheidsonderzoek SWOS

Mantelzorgondersteuning. Soest, Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Mantelzorgondersteuning Soest, 2010 Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Dalplein 6 3765 BP Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 1 Tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Mantelzorg waardering en ondersteuning

Mantelzorg waardering en ondersteuning 6 juli 2017 Mantelzorg waardering en ondersteuning Betreft: kadernota 2017-2021 Beste leden van de gemeenteraad, burgemeester, wethouder en andere aanwezigen, Vanavond wordt de kadernota 2017-2021 van

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers en Ruggesteun R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend oor bijvoorbeeld, of iemand

Nadere informatie

Mantelzorg bij kleinschalig wonen. Handreiking bij film

Mantelzorg bij kleinschalig wonen. Handreiking bij film Mantelzorg bij kleinschalig wonen Handreiking bij film Colofon Datum: september 2012 Auteurs: Ilse de Bruijn (MOVISIE) en Nienke Blijham (Vilans) Met medewerking van: De Rinnebeek (locatie van zorgorganisatie

Nadere informatie

Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers

Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers Zorgt u voor uw zoon of dochter? Is uw partner langdurig ziek? Is uw vader of moeder (ineens) hulpbehoevend? Dat heeft ook voor

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Gemeente Emmen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Emmen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Emmen laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Emmen. Sinds

Nadere informatie

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Inleiding Inwoners van Haren met fysieke of psychosociale beperkingen hebben vaak ondersteuning nodig om nog zo veel mogelijk volwaardig deel uit te kunnen maken

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag?

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? IK KRIJG DE VRAAG OM EEN PGB TE INDICEREN, WAT DOE IK? 1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? Als verpleegkundige kom je nooit bij een cliënt om een PGB

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Welkom bij het online seminar. Zorgen voor iemand met dementie én voor uzelf. Om 19:00 begint het online seminar automatisch

Welkom bij het online seminar. Zorgen voor iemand met dementie én voor uzelf. Om 19:00 begint het online seminar automatisch Welkom bij het online seminar Zorgen voor iemand met dementie én voor uzelf Om 19:00 begint het online seminar automatisch De deskundigen van vanavond zijn Annemarie Schouten Trainer Martha Flora Hippocampus

Nadere informatie

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT Tips voor mantelzorgers die voor thuiswonende ouderen zorgen ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen en verzorgenden Partner

Nadere informatie

GESCAND OP 2 7 APR, Page 1 of 3. Zant, Tim j. Van: Ellen Bartels j Gemeente Oostzaan

GESCAND OP 2 7 APR, Page 1 of 3. Zant, Tim j. Van: Ellen Bartels j Gemeente Oostzaan 27-4-2011 GESCAND OP 2 7 APR, 2011 Zant, Tim j. Page 1 of 3 Van: Ellen Bartels [e.bartels@mezzo.nl] j Gemeente Oostzaan Verzonden: dinsdag 26 april 2011 16:07 " ~" ~~" CC- Hanneke VenA/eij; Karin Verbeek;

Nadere informatie

Doe de competentiecheck! Voor coördinatoren en begeleiders van vrijwilligers

Doe de competentiecheck! Voor coördinatoren en begeleiders van vrijwilligers oe de competentiecheck! Voor coördinatoren en begeleiders van vrijwilligers Wat maakt u tot een goede vrijwilligerscoördinator? Welke competenties moet u in huis hebben om vrijwilligers aan te sturen en

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Beleidsplan Mantelzorg

Beleidsplan Mantelzorg Opsteller: Golein Klein Bramel Versie: 1 december 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. WAT IS MANTELZORG?... 3 2. VISIE OP MANTELZORG... 4 3. WAT KUNNEN MANTELZORGERS VERWACHTEN VAN

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget Jeugdhulp Persoonsgebonden budget www.heerde.nl Hoe werkt dit? Heeft u een ondersteuningsvraag voor uw kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met u in gesprek. Daarbij

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget. Hoe werkt dit? www.cjgapeldoorn.nl

Persoonsgebonden budget. Hoe werkt dit? www.cjgapeldoorn.nl Persoonsgebonden budget Hoe werkt dit? Heb je een ondersteuningsvraag voor je kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met je in gesprek. Daarbij kijken we vooral naar wat

Nadere informatie

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Welkom Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013 Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Inhoud presentatie Informatie en kengegevens Steunpunt Mantelzorg De praktijk aan het

Nadere informatie

Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature

Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Inhoudsopgave Stap 1: Ga naar de website: www.vrijwilligerspunteindhoven.nl...3 Stap 2: Klik op Ik ben een vrijwilligersorganisatie...3 Stap 3: Klik

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenwerken met familie en mantelzorgers. Met elkaar de zorg die nodig is mogelijk maken.

Samenwerken met familie en mantelzorgers. Met elkaar de zorg die nodig is mogelijk maken. Samenwerken met familie en mantelzorgers Met elkaar de zorg die nodig is mogelijk maken. Samenwerken met familie en mantelzorgers Folder voor familie en mantelzorgers van mensen die (tijdelijk) zorg ontvangen

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in de oncologische zorg. Voorkom dat er achter de patiënt nog een patiënt opduikt!

Mantelzorgondersteuning in de oncologische zorg. Voorkom dat er achter de patiënt nog een patiënt opduikt! 1 Mantelzorgondersteuning in de oncologische zorg Voorkom dat er achter de patiënt nog een patiënt opduikt! Ans Verdonschot Beleidsmedewerker IKNL Jopke Kruyt Zorginnovatie en begeleiding PROGRAMMA Waar

Nadere informatie

Op weg naar een diverse en toegankelijke zorg!

Op weg naar een diverse en toegankelijke zorg! Op weg naar een diverse en toegankelijke zorg! diversiteit π kleurrijk π bewustwording mantelzorg π netwerken π zorgaanbod kleurrijk π diversiteit π ondersteuning netwerken π mantelzorg π zorgaanbod bewustwording

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Iedereen kan mantelzorger zijn 2. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

Checklist bij het tijdelijk overdragen van zorg

Checklist bij het tijdelijk overdragen van zorg Checklist bij het tijdelijk overdragen van zorg Mezzo Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg is per 2006 ontstaan uit de fusie tussen LOT en Xzorg. Auteur : Marja Veltman

Nadere informatie

Gemeente Hoogeveen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Hoogeveen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Hoogeveen laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Hoogeveen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

De Verbindende Schakel

De Verbindende Schakel - Nieuwsbrief Maart 2016 Editie 4 S1-WIJKVERPLEEGKUNDIGE VOOR EEN GEZONDE WIJK! Graag willen wij als S1-wijkverpleegkundigen alle zorg- en welzijnsorganisaties binnen de gemeente Apeldoorn op de hoogte

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Trainershandboek Man actief. Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie

Trainershandboek Man actief. Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Trainershandboek Man actief Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Trainershandboek Man Actief Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Perihan Utlu en Wil Verschoor

Nadere informatie