Rapportage raadpleging april Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage raadpleging april 2012. Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel"

Transcriptie

1 Rapportage raadpleging april 2012 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Amsterdam, april 2012

2 Inhoudsopgave Inleiding 2 Deelrapportage mantelzorgers 5 Algemene gegevens 5 Bereikbaarheid 8 Informatievoorziening 9 Afstemming vraag en ondersteuning 10 Resultaat 12 Deelrapportage zorgvragers 14 Algemene gegevens 15 Bereikbaarheid 17 Informatievoorziening 18 De vrijwilliger 20 Afstemming vraag en ondersteuning 22 Resultaat 24 Deelrapportage vrijwilligers 26 Algemene gegevens 27 Bereikbaarheid 29 Informatievoorziening 30 Ondersteuning en waardering vanuit de organisatie voor vrijwilligerszorg 31 Samenwerking met cliënten 33 Resultaat 34 Deelrapportage medewerkers 35 Algemene gegevens 36 Informatie en communicatie naar u 38 Informatie en communicatie naar cliënten en vrijwilligers 39 Ondersteuning en waardering vanuit de organisatie 40 Werkklimaat en arbeidsomstandigheden 41 Resultaat 42 Samenvatting 43 Bijlagen 45

3 Inleiding In april 2012 heeft Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel een raadpleging uitgevoerd bij de achterban. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in de ervaringen van vragers en medewerkers om te kunnen bepalen op welke punten de dienstverlening wellicht verbeterd kan worden. De raadpleging richtte zich op mantelzorgers, zorgvragers, vrijwilligers en medewerkers. In onderstaande tabel is te zien hoeveel vragenlijsten zijn verstuurd en retour zijn ontvangen. Tabel 1: respons Vragenlijst Verstuurd Ontvangen Responsiviteit Mantelzorgers ,9 Zorgvragers ,6 Vrijwilligers ,2 Medewerkers ,6 Totaal ,6 Verzenden vragenlijsten Mantelzorgers De mantelzorgers hebben een uitnodiging ontvangen om de vragenlijst via internet in te vullen. In totaal zijn er 1089 mensen uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. 184 van hen hebben de vragenlijst ingevuld, dit is een respons van 16,9%. Zorgvragers Zorgvragers ontvingen een uitnodiging om de vragenlijst op papier of via internet in te vullen. Van de 556 aangeschreven zorgvragers hebben 109 personen de vragenlijst ingevuld. Dit maakt een responsiviteit van 19,6%. Vrijwilligers 439 vrijwilligers ontvingen een uitnodiging om de vragenlijst op papier of via internet in te vullen. De responsiviteit van vrijwilligers bedraagt met 150 ingevulde vragenlijsten 34,2%. Medewerkers De vragenlijst voor medewerkers was via een link op het internet in te vullen. Medewerkers ontvingen een met daarin uitleg over de vragenlijst en de link om naar de vragenlijst toe te gaan. De respons binnen de groep medewerkers is 78,6%. Opzet rapportage In dit verslag komen de resultaten van de verschillende onderdelen aan bod. Er komen daarmee 4 verschillende deelrapportages aan bod; de rapportage van de vragenlijst van mantelzorgers, de rapportage van de vragenlijst van zorgvragers, de rapportage van de vragenlijst van vrijwilligers en voor medewerkers. De opzet van de deelrapportages komt overeen met de indeling van de vragenlijsten. 2

4 Bij de rapportage over de mantelzorgers komen achtereenvolgens aan bod de algemene gegevens, de resultaten ten aanzien van de vragen over bereikbaarheid van de organisatie, informatievoorziening naar mantelzorgers, de afstemming tussen de ondersteuningsvraag van de mantelzorger en het aanbod van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel en ten slotte het resultaat dat de mantelzorger ervaart van de diensten van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel. In de rapportage over zorgvragers komen achtereenvolgens aan bod de algemene gegevens, bereikbaarheid, informatievoorziening, de vrijwilliger, afstemming vraag en ondersteuning en het resultaat. In de rapportage over vrijwilligers komen aan de orde de algemene gegevens, bereikbaarheid, informatievoorziening, ondersteuning en waardering vanuit de organisatie, samenwerking met cliënten en resultaat. In de rapportage over medewerkers komen aan bod: algemene gegevens, informatie en communicatie naar de medewerker, informatie en communicatie naar cliënten en vrijwilligers, ondersteuning en waardering vanuit de organisatie, werkklimaat en arbeidsomstandigheden en tenslotte het resultaat dat de medewerker ervaart tijdens zijn of haar werk. Elke rapportage begint met algemene gegevens. Dan brengen we de resultaten met staafdiagrammen in beeld. En daarna kunt u in een tabel zien wat uw gemiddelde score is per vraag, vergeleken met het gemiddelde van deelnemende organisaties van meetmomenten 2010, 2011 en Onderlinge vergelijking Tijdens dit meetmoment deden 2 organisaties met verschillende werksoorten mee aan het onderzoek. Het betreft totaal 2 steunpunt(en) mantelzorg en 2 vrijwilligersorganisatie(s). De scores van uw organisatie worden in deze rapportage vergeleken met het gemiddelde van dezelfde werksoorten van alle andere deelnemende organisaties. Tabellen en grafieken In dit rapport gebruiken we verschillende tabellen en grafieken om de resultaten weer te geven. De grafieken in het algemene gedeelte zijn staafdiagrammen. Hieruit is af te lezen hoeveel van de respondenten een bepaald antwoord gaf. In de andere onderdelen (bereikbaarheid, informatievoorziening, etc.) komt steeds eerst een staafdiagram aan bod. Hierin is per vraag weergegeven welk percentage van de respondenten een antwoord op de vraag gaf. Daarbij staat in elke staaf een cijfer, wat precies weergeeft wat het percentage is. Zie bijvoorbeeld onderstaande tabel (deze is ter illustratie, de gegevens zijn fictief): Percentage 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De org is goed bereikbaar Geheel oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Geheel eens 3

5 Uit deze grafiek is af te lezen dat 42% van de respondenten het eens is met de stelling en 10% het geheel eens is met de stelling. Onder deze grafiek vermelden we met welke stelling men het het meest eens is, hiervoor tellen we de scores van de stellingen geheel mee eens en mee eens bij elkaar op. Ook vermelden we de stelling waarmee men het het minst eens is, hiervoor tellen we de scores op de stellingen geheel mee oneens en mee oneens bij elkaar op. In de tabel onder de grafiek zijn de gemiddelde scores op iedere stelling opgenomen. De mogelijke scores variëren van 1 tot 5, waarbij 5 de meest positieve score is en 1 de minst positieve. U kunt de resultaten van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel in deze tabel vergelijken met het gemiddelde van de deelnemende organisaties. De getallen tussen haakjes geven het aantal respondenten weer dat een antwoord op deze vraag gaf. 4

6 Deelrapportage mantelzorgers Algemene gegevens De vragenlijst is door 184 mantelzorgers teruggestuurd. Van deze personen was de gemiddelde leeftijd 58,1 jaar, waarbij de jongste 12 jaar en de oudste 86 jaar was. 80,9% van hen is vrouw, de overige 19,1% is man. Zorgtaken dragen voor De grafiek hieronder geeft zicht op degenen voor wie de respondenten zorgtaken dragen. Het meest draagt men zorg voor een partner. Daarnaast draagt men ook zorgtaken voor een kind. 25 respondenten gaven aan dat zij voor meer dan één persoon zorgtaken dragen. De antwoorden in de categorie anders zijn opgenomen in de bijlage. Grafiek 1: voor wie zorgt de mantelzorger? A a n t a l Aard van de problemen Aan de respondenten is gevraagd wat de aard van de problematiek is van degene(n) voor wie zij zorgtaken dragen. In onderstaande grafiek kunt u zien dat 67 personen zorgen voor mensen met iemand met een lichamelijke beperking. 51 personen zorgen voor iemand met een een chronische of ernstige ziekte. Voorbeelden die werden genoemd onder Anders kunt u vinden in de bijlage. 5

7 Grafiek 2: aard van de problematiek A a n t a l Chronische/ ernstige ziekte Dementie Lichamelijke beperking Verstandelijke beperking Psychische problemen Anders Gebruikte diensten Aan de respondenten is gevraagd van welke diensten van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel zij gebruik maken. Van de respondenten maakt 43,6% gebruik van vrijwillige thuiszorg. Ongeveer 39,6% maakt wekelijks gebruik van de vrijwilligerszorg met een gemiddelde van 10,7 uur per week. 11,3% van de respondenten maakt eens per twee weken gebruik van de vrijwilligerszorg met een gemiddelde van 2,8 uur per twee weken. De overige 49,1% maakt incidenteel gebruik van de vrijwilligerszorg. 80,9% van de respondenten heeft wel eens te maken met het steunpunt mantelzorg. In de volgende grafiek is te zien welke diensten de respondenten gebruiken. Grafiek 3: Aantal respondenten dat gebruik maakt van diensten van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel A a n t a l

8 Duur van de ondersteuning bij zorgtaken De grootste groep respondenten verricht op dit moment sinds 1 tot 4 jaar zorgtaken. In de onderstaande tabel is te zien hoe lang de respondenten al zorgtaken op zich hebben genomen. Grafiek 4: duur van zorgtaken mantelzorger 70 A a n t a l tot 6 maanden 6 tot 12 maanden 1 tot 4 jaar 4 tot 7 jaar 7 tot 12 jaar Meer dan 12 jaar Bekendheid met Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Mantelzorgers die participeerden in het onderzoek zijn via verschillende kanalen in aanraking gekomen met Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel. In de onderstaande tabel kunt u van hoog naar laag zien hoe men in contact kwam met Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel. De meest genoemde bron staat bovenaan, de minst genoemde onderaan. De antwoorden die men gaf bij de categorie anders kunt u vinden in de bijlage. Tabel 2: manier waarop mantelzorger kennismaakt met Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Kennismaken met Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel dmv: Via een medewerker van de thuiszorg/mee/welzijn/ggz Familie/vrienden hebben mij erop gewezen Anders Via het Zorgloket Door een folder Door een advertentie in (huis-aan-huis) krant Via de huisarts Via Mezzo Via het ziekenhuis Na zoeken op het internet % respondenten 31,8 23,5 18,2 12,4 10 8,8 4,1 3,5 2,4 1,8 7

9 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel gemiddelde deelnemende organisaties Bereikbaarheid Percentage 0% 20% 40% 60% 80% 100% Het steunpunt is telefonisch goed te bereiken Het steunpunt reageert snel als ik een stuur Het steunpunt is goed met het openbaar vervoer te bereiken Het steunpunt is goed met mijn eigen vervoer te bereiken Als ik een vraag heb, word ik snel geholpen Geheel oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Geheel eens Hoe bereikbaar is Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel voor de mantelzorgers? In bovenstaande grafiek kunt u het antwoord op deze vraag zien. De mantelzorgers zijn het het meest eens met de stelling: Het steunpunt is goed met mijn eigen vervoer te bereiken. Het minst was men het eens met de stelling: Het steunpunt is goed met het openbaar vervoer te bereiken. In de tabel hieronder kunt u zien hoe de scores van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel zich verhouden ten opzichte van het gemiddelde van de deelnemende organisaties van alle metingen t/m april Dit geldt ook voor alle andere vergelijkingstabellen. Het steunpunt is telefonisch goed te bereiken reageert snel als ik een stuur is goed met het openbaar vervoer te bereiken is goed met mijn eigen vervoer te bereiken Als ik een vraag heb, word ik snel geholpen 4,33 4,12 (N=129) 4,21 4,13 (N=58) 3,88 3,99 (N=48) 4,36 4,14 (N=109) 4,31 4,19 (N=133) 8

10 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel gemiddelde deelnemende organisaties Informatievoorziening Percentage 0% 20% 40% 60% 80% 100% Het is mij duidelijk wat het steunpunt voor diensten Het is mij duidelijk wat de werkwijze van het steunpunt is De algemene informatie over het steunpunt is mij duidelijk Het steunpunt heeft uitgelegd wat mijn rechten en Het steunpunt heeft uitgelegd wat de rechten en plichten Ik weet waar ik moet zijn als ik een vraag heb Ik weet waar ik moet zijn als ik een klacht heb Het steunpunt houdt mij op de hoogte van Geheel oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Geheel eens In bovenstaande grafiek wordt zichtbaar wat de respondenten vinden van de informatievoorziening van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel. Men geeft het meest aan dat men het eens is met de stelling: Ik weet waar ik moet zijn als ik een vraag heb. Het minst was men het eens met de stelling: Het steunpunt heeft uitgelegd wat de rechten en plichten van het steunpunt zijn. In onderstaande tabel kunt u zien hoe Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel scoort ten opzichte van het gemiddelde van de deelnemende organisaties, met betrekking tot informatievoorziening. Het is mij duidelijk wat het steunpunt voor diensten aanbiedt Het is mij duidelijk wat de werkwijze van het steunpunt is De algemene informatie over het steunpunt is mij duidelijk Het steunpunt heeft uitgelegd wat mijn rechten en plichten zijn Het steunpunt heeft uitgelegd wat de rechten en plichten van het steunpunt zijn Ik weet waar ik moet zijn als ik een vraag heb Ik weet waar ik moet zijn als ik een klacht heb De organisatie houdt mij op de hoogte van veranderingen/wijzigingen 4,01 3,98 (N=150) 3,99 3,92 (N=145) 4,03 4,02 (N=144) 3,83 3,55 (N=96) 3,8 3,52 (N=91) 4,18 4,03 (N=143) 4,16 3,93 (N=127) 4,12 4,07 (N=134) 9

11 Afstemming vraag en ondersteuning Percentage 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ik ben tevreden over de tijd die er zat tussen de eerste De medewerkers van het steunpunt hebben mijn vraag De medewerkers vragen naar mijn mening De medewerkers luisteren goed naar mij De medewerkers hebben voldoende tijd voor mij Ik heb goede afspraken over hoe en wanneer de Ik ben tevreden over de manier waarop de medewerkers De medewerkers zijn deskundig Afspraken worden nagekomen Ik heb het gevoel dat ik de medewerkers kan vertrouwen Ik heb een ondersteuningsplan waarin ik samen met de De afspraken in het plan sluiten goed aan bij mijn De medewerker geeft mij voldoende informatie en/of Geheel oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Geheel eens De grafiek laat zien hoe tevreden men is over afstemming tussen vraag en ondersteuning. De mantelzorgers waren het het meest eens met de stelling: Ik heb het gevoel dat ik de medewerkers kan vertrouwen, en het minst met: Ik heb een ondersteuningsplan waarin ik samen met de medewerker afspraken heb vastgelegd. 10

12 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel gemiddelde deelnemende organisaties In de onderstaande tabel kunt u zien hoe Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel scoort ten opzichte van het gemiddelde van deelnemende organisaties. Ik ben tevreden over de tijd die er zat tussen de eerste aanmelding en de eerste afspraak De medewerkers van het steunpunt hebben mijn vraag goed geanalyseerd De medewerkers vragen naar mijn mening De medewerkers luisteren goed naar mij De medewerkers hebben voldoende tijd voor mij Ik heb goede afspraken over hoe en wanneer de medewerkers met mij communiceren Ik ben tevreden over de manier waarop de medewerkers met mij communiceren De medewerkers zijn deskundig Afspraken worden nagekomen Ik heb het gevoel dat ik de medewerkers kan vertrouwen Ik heb een ondersteuningsplan waarin ik samen met de medewerker afspraken heb vastgelegd De afspraken in het plan sluiten goed aan bij mijn persoonlijke situatie De medewerker geeft mij voldoende informatie en/of advies over allerlei mogelijkheden zodat ik goed mee kan denken over mijn ondersteuningsplan 4,28 4,08 (N=103) 4,19 4,11 (N=111) 4,21 4,12 (N=112) 4,34 4,2 (N=128) 4,36 4,21 (N=123) 4,22 4,08 (N=85) 4,32 4,2 (N=114) 4,37 4,19 (N=122) 4,36 4,21 (N=122) 4,39 4,28 (N=136) 3,84 3,65 (N=58) 4,19 3,97 (N=63) 4,22 4,03 (N=72) 11

13 Resultaat Percentage Sinds ik gebruik maak van de diensten van het steunpunt... 0% 20% 40% 60% 80% 100% heb ik het gevoel dat ik meer tijd heb voor andere dingen heb ik het gevoel dat ik weer meer kan deelnemen aan de samenleving kan ik beter omgaan met de emotionele belasting van de mantelzorgtaken weet ik beter hoe ik lichamelijke klachten kan voorkomen, bv. door gebruik van hulpmiddelen of beter tillen Ben ik beter geïnformeerd over de mogelijkheden om om te gaan met mijn situatie, bv. hoe mantelzorg en werk beter te voel ik minder druk omdat men taken van mij overneemt (financiële / administratieve hulp, regeltaken, speelhulp voel ik minder druk door de ondersteuning bij praktische zaken, zoals vervoer; klussen in en rond het huis en tuin; voel ik mij beter toegerust om mijn mantelzorgtaken uit te voeren Geheel oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Geheel eens In bovenstaande grafiek kunt u zien wat mantelzorgers vinden van het resultaat van de ondersteuning. Men gaf het meest aan dat men het eens is met de stelling: Sinds ik gebruik maak van de diensten van het steunpunt voel ik mij beter toegerust om mijn mantelzorgtaken uit te voeren. Met de stelling: weet ik beter hoe ik lichamelijke klachten kan voorkomen, bv. door gebruik van hulpmiddelen of beter tillen was men het het minst eens. 12

14 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel gemiddelde deelnemende organisaties En in onderstaande tabel kunt u zien hoe de mantelzorgers van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel antwoordden, ten opzichte van het gemiddelde van de deelnemende organisaties. Het rapportcijfer voor Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel is 7,6. Sinds ik gebruik maak van de diensten van het steunpunt heb ik het gevoel dat ik meer tijd heb voor andere dingen heb ik het gevoel dat ik weer meer kan deelnemen aan de samenleving kan ik beter omgaan met de emotionele belasting van de mantelzorgtaken weet ik beter hoe ik lichamelijke klachten kan voorkomen, bv. door gebruik van hulpmiddelen of beter tillen 3,69 3,38 (N=83) 3,69 3,53 (N=80) 3,9 3,74 (N=106) 3,49 3,72 (N=59) Ben ik beter geïnformeerd over de mogelijkheden om om te gaan met mijn situatie, bv. hoe mantelzorg en werk beter te combineren, financiële tegemoetkomingen en materiële hulp, of hulp bij regeltaken voel ik minder druk omdat men taken van mij overneemt (financiële / administratieve hulp, regeltaken, speelhulp kinderen) voel ik minder druk door de ondersteuning bij praktische zaken, zoals vervoer; klussen in en rond het huis en tuin; boodschappenhulp voel ik mij beter toegerust om mijn mantelzorgtaken uit te voeren Rapportcijfer tevredenheid 3,79 3,78 (N=81) 3,76 3,59 (N=59) 3,55 3,37 (N=53) 3,92 3,82 (N=100) 7,6 7,4 (N=161) 13

15 Deelrapportage zorgvragers 14

16 Algemene gegevens De vragenlijst is door 109 personen teruggestuurd. Van deze personen was de gemiddelde leeftijd 59,1 jaar, waarbij de jongste 21 jaar en de oudste 92 jaar was. 76,7% van hen is vrouw, de overige 23,3% is man. Gebruikte diensten Aan de respondenten is gevraagd van welke diensten van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel zij gebruik maken.80,3% van de respondenten maakt gebruik van de vrijwillige thuishulp voor zichzelf en 19,7% voor de ondersteuning bij de zorgtaken voor iemand anders. Ongeveer 39,8% maakt wekelijks gebruik van de vrijwilligerszorg met een gemiddelde van 3,7 uur per week. 19,3% van de respondenten maakt eens per twee weken gebruik van de vrijwilligerszorg met een gemiddelde van 2,2 uur per twee weken. De overige 41% maakt incidenteel gebruik van de vrijwilligerszorg. Grafiek 1: gebruikte diensten A a n t a l Vrijwillige thuishulp Contact met een buddy Contact met een maatje 15

17 Duur van de vrijwilligerszorg De grootste groep respondenten heeft op dit moment 1 tot 4 jaar ondersteuning, 39,8%. In de onderstaande tabel is te zien hoe lang de respondenten ondersteuning ontvangen van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel. Grafiek 2: duur van vrijwilligerszorg door Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel. A a n t a l tot 6 maanden 6 tot 12 maanden 1 tot 4 jaar 4 tot 7 jaar 7 tot 12 jaar Meer dan 12 jaar Bekendheid met Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Zorgvragers die participeerden in het onderzoek zijn via verschillende kanalen in aanraking gekomen met Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel. In de onderstaande tabel kunt u van hoog naar laag zien hoe men in contact kwam met Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel. De meest genoemde bron staat bovenaan, de minst genoemde onderaan. De antwoorden die men gaf bij de categorie anders kunt u vinden in de bijlage. Tabel 2: manier waarop zorgvrager kennismaakt met Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Kennismaken met Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel dmv: Via een medewerker van de thuiszorg/mee/welzijn/ggz Anders Familie/vrienden hebben mij erop gewezen Via het Zorgloket 5,1 Door een advertentie in (huis-aan-huis) krant Na zoeken op het internet Via het ziekenhuis Via de huisarts Door een folder Via Mezzo % respondenten 47,5 28,3 14,

18 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel gemiddelde deelnemende organisaties Bereikbaarheid Percentage 0% 20% 40% 60% 80% 100% De organisatie is telefonisch goed te bereiken De organisatie reageert snel als ik een stuur De organisatie is goed met het openbaar vervoer te bereiken De organisatie is goed met mijn eigen vervoer te bereiken Als ik een vraag heb, word ik snel geholpen Geheel oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Geheel eens Hoe bereikbaar is Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel voor de zorgvragers? In bovenstaande grafiek kunt u het antwoord op deze vraag zien. De zorgvragers zijn het het meest eens met de stelling: Als ik een vraag heb, word ik snel geholpen. Het minst was men het eens met de stelling: De organisatie is goed met het openbaar vervoer te bereiken. In de tabel hieronder kunt u zien hoe de scores van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel zich verhouden ten opzichte van het gemiddelde van de deelnemende organisaties van alle metingen t/m april De organisatie is telefonisch goed te bereiken reageert snel als ik een stuur is goed met het openbaar vervoer te bereiken is goed met mijn eigen vervoer te bereiken Als ik een vraag heb, word ik snel geholpen 4,28 4,05 (N=82) 4,28 4,1 (N=32) 3,86 3,7 (N=22) 4,03 4,0 (N=37) 4,3 4,11 (N=70) 17

19 Informatievoorziening Percentage 0% 20% 40% 60% 80% 100% Het is mij helder wat de diensten zijn die de organisatie aanbiedt Het is mij duidelijk wat de werkwijze van de organisatie is De informatie op de website van de organisatie is mij helder De informatie in folders van de organisatie is duidelijk Het is mij helder wat mijn rechten en plichten zijn Het is mij helder wat de rechten en plichten van de organisatie zijn Ik weet waar ik moet zijn als ik een vraag heb Ik weet waar ik moet zijn als ik een klacht heb De organisatie houdt mij op de hoogte van veranderingen/wijzigingen Geheel oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Geheel eens In bovenstaande grafiek wordt zichtbaar wat de zorgvragers vinden van de informatievoorziening van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel. Men geeft het meest aan dat men het eens is met de stelling: De informatie in folders van de organisatie is duidelijk. Het minst was men het eens met de stelling: De organisatie houdt mij op de hoogte van veranderingen/wijzigingen. 18

20 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel gemiddelde deelnemende organisaties In onderstaande tabel kunt u zien hoe Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel scoort ten opzichte van het gemiddelde van de deelnemende organisaties, met betrekking tot informatievoorziening. Het is mij helder wat de diensten zijn die de organisatie aanbiedt Het is mij duidelijk wat de werkwijze van de organisatie is De informatie op de website van de organisatie is mij helder De informatie in folders van de organisatie is duidelijk Het is mij helder wat mijn rechten en plichten zijn Het is mij helder wat de rechten en plichten van de organisatie zijn Ik weet waar ik moet zijn als ik een vraag heb Ik weet waar ik moet zijn als ik een klacht heb De organisatie houdt mij op de hoogte van veranderingen/wijzigingen 3,91 3,87 (N=89) 3,99 3,86 (N=87) 4,08 3,87 (N=39) 4,14 4,03 (N=72) 3,91 3,81 (N=77) 3,92 3,77 (N=73) 4,13 4,01 (N=86) 4,06 3,92 (N=82) 3,77 3,74 (N=79) 19

21 De vrijwilliger Percentage 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ik ben tevreden over de tijd tussen de eerste intake en het eerste contact met de vrijwilliger Ik ben tevreden over manier waarop de vrijwilliger met mij communiceert De vrijwilliger is voldoende deskundig om de taken uit te voeren Het aanbod van de vrijwilliger sluit aan bij mijn behoefte Ik heb het gevoel dat het klikt met de vrijwilliger Ik heb het gevoel dat ik de vrijwilliger kan vertrouwen Ik heb steeds contact met dezelfde vrijwilliger (er zijn niet te vaak verschillende vrijwilligers) Ik weet waar ik moet zijn als het niet klikt met de vrijwilliger De vrijwilliger vraagt naar mijn mening De vrijwilliger luistert goed naar mij De vrijwilliger merkt het als mijn hulpvraag verandert De vrijwilliger geeft het door aan de (betaalde) medewerker als mijn hulpvraag verandert Ik ben tevreden over de hoeveelheid tijd die de vrijwilliger mij (en/of degene voor wie ik zorg) ondersteunt Geheel oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Geheel eens De participerende zorgvragers van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel geven het meest aan dat ze het eens zijn met de stelling: Ik heb steeds contact met dezelfde vrijwilliger (er zijn niet te vaak verschillende vrijwilligers). Het minst zijn ze het eens met de stelling: Ik weet waar ik moet zijn als het niet klikt met de vrijwilliger. 20

22 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel gemiddelde deelnemende organisaties In onderstaande tabel kunt u de scores van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel vergelijken met die van het gemiddelde van de deelnemende organisaties. Ik ben tevreden over de tijd tussen de eerste intake en het eerste contact met de vrijwilliger Ik ben tevreden over manier waarop de vrijwilliger met mij communiceert De vrijwilliger is voldoende deskundig om de taken uit te voeren Het aanbod van de vrijwilliger sluit aan bij mijn behoefte Ik heb het gevoel dat het klikt met de vrijwilliger Ik heb het gevoel dat ik de vrijwilliger kan vertrouwen Ik heb steeds contact met dezelfde vrijwilliger (er zijn niet te vaak verschillende vrijwilligers) Ik weet waar ik moet zijn als het niet klikt met de vrijwilliger De vrijwilliger vraagt naar mijn mening De vrijwilliger luistert goed naar mij De vrijwilliger merkt het als mijn hulpvraag verandert De vrijwilliger geeft het door aan de (betaalde) medewerker als mijn hulpvraag verandert Ik ben tevreden over de hoeveelheid tijd die de vrijwilliger mij (en/of degene voor wie ik zorg) ondersteunt 4,12 4,18 (N=95) 4,22 4,25 (N=100) 4,16 4,29 (N=98) 4,20 4,19 (N=97) 4,30 4,32 (N=97) 4,26 4,33 (N=96) 4,31 4,27 (N=98) 3,99 4,06 (N=82) 4,16 4,13 (N=89) 4,21 4,24 (N=94) 4,05 4,14 (N=82) 4,00 4,09 (N=59) 4,13 4,17 (N=92) 21

23 Afstemming vraag en ondersteuning Percentage 0% 20% 40% 60% 80% 100% De medewerkers zijn deskundig De medewerkers vragen naar mijn mening De medewerkers luisteren goed naar mij 2 9 De medewerkers nemen voldoende tijd voor mij 2 6 De medewerkers houden rekening met mijn persoonlijke 2 7 Ik heb goede afspraken over hoe en wanneer de Ik ben tevreden over de manier waarop de medewerkers 2 9 Als ik een klacht heb, wordt deze goed afgehandeld 4 6 Ik heb een ondersteuningsplan waarin afspraken zijn De afspraken in het plan sluiten goed aan bij mijn 4 5 De medewerker geeft mij voldoende informatie en/of Geheel oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Geheel eens Hoe ervaren de zorgvragers het contact met de bureaumedewerkers? In de grafiek kunt u zien dat zij het het meest eens zijn met de stelling: De medewerkers nemen voldoende tijd voor mij. Men gaf aan het het minst eens te zijn met de stelling: Ik heb een ondersteuningsplan waarin afspraken zijn vastgelegd. 22

24 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel gemiddelde deelnemende organisaties En in de onderstaande tabel is te zien hoe de scores van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel zijn ten opzichte van het gemiddelde van de deelnemende organisaties. De medewerkers van de organisatie zijn deskundig De medewerkers vragen naar mijn mening De medewerkers luisteren goed naar mij De medewerkers nemen voldoende tijd voor mij De medewerkers houden rekening met mijn persoonlijke mogelijkheden en beperkingen Ik heb goede afspraken over hoe en wanneer de medewerkers met mij communiceren Ik ben tevreden over de manier waarop de medewerkers met mij communiceren Als ik een klacht heb, wordt deze goed afgehandeld Ik heb een ondersteuningsplan waarin afspraken zijn vastgelegd De afspraken in het plan sluiten goed aan bij mijn persoonlijke situatie De medewerker geeft mij voldoende informatie en/of advies over allerlei mogelijkheden, zodat ik goed mee kan denken over mijn ondersteuningsplan 4,09 4,11 (N=81) 4,11 4,09 (N=76) 4,07 4,17 (N=81) 4,13 4,18 (N=83) 4,12 4,16 (N=84) 3,97 4,04 (N=79) 4,02 4,14 (N=85) 4,02 4,09 (N=49) 3,69 3,65 (N=48) 3,88 3,92 (N=56) 3,90 3,92 (N=50) 23

25 Resultaat Percentage 0% 20% 40% 60% 80% 100% weet ik meer over wat er in de omgeving voor mij te kan ik makkelijker contact maken met andere mensen voel ik me minder alleen heb ik meer en/of beter contact met andere mensen kan ik makkelijker anderen om hulp vragen kan ik dingen doen die ik anders niet zou doen weet ik meer over mogelijkheden om beter met mijn kan ik beter omgaan met mijn ziekte en/of beperking weet ik beter welke praktische hulp mogelijk is, bv red ik mezelf beter door financiële en of administratieve red ik mijzelf beter door bijvoorbeeld hulp bij klussen in zie ik er verzorgder uit; voel me prettiger Geheel oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Geheel eens In bovenstaande grafiek kunt u zien wat zorgvragers vinden van het resultaat van de ondersteuning. Men gaf het meest aan dat men het eens was met de stelling: kan ik dingen doen die ik anders niet zou doen. Met de stelling: red ik mezelf beter door financiële en of administratieve hulp was men het het minst eens. 24

26 Stichting Vrijwillig e Thuiszorg gemiddel de deelnem ende En in onderstaande tabel kunt u zien hoe de zorgvragers van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel antwoordden, ten opzichte van het gemiddelde van de deelnemende organisaties. Het rapportcijfer voor Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel is 7,7. Door de vrijwilligerszorg weet ik meer over wat er in de omgeving voor mij te doen is kan ik makkelijker contact maken met andere mensen voel ik me minder alleen heb ik meer en/of beter contact met andere mensen kan ik makkelijker anderen om hulp vragen kan ik dingen doen die ik anders niet zou doen weet ik meer over mogelijkheden om beter met mijn ziekte of beperking te leren omgaan, zoals bijvoorbeeld lotgenotencontact, patiëntenverenigingen kan ik beter omgaan met mijn ziekte en/of beperking weet ik beter welke praktische hulp mogelijk is, bv. financiële, administratieve hulp, hulp bij klussen in en rond het huis en tuin, vervoer, boodschappenhulp red ik mezelf beter door financiële en of administratieve hulp red ik mijzelf beter door bijvoorbeeld hulp bij klussen in en rond het huis en tuin, boodschappenhulp zie ik er verzorgder uit; voel me prettiger Rapportcijfer tevredenheid 3,40 3,43 (N=52) 3,43 3,36 (N=30) 3,62 3,64 (N=61) 3,45 3,41 (N=53) 3,45 3,35 (N=56) 4,03 3,95 (N=75) 3,33 3,22 (N=39) 3,55 3,56 (N=55) 3,24 3,52 (N=25) 2,76 3,21 (N=29) 3,36 3,75 (N=39) 3,37 3,47 (N=41) 7,7 7,9 (N=95) 25

27 Deelrapportage vrijwilligers 26

28 In de vrijwillige thuishulp Als buddy voor iemand met een (ernstige) chronische ziekte Als maatje voor iemand met psychische of psychiatrische problemen Op het kantoor van een vrijwilligersorganis atie Anders Algemene gegevens De vragenlijst is door 150 personen teruggestuurd. Van deze personen was de gemiddelde leeftijd 55 jaar, waarbij de jongste 15 jaar en de oudste 80 jaar was. 78,5% van hen is vrouw, de overige 21,5% is man. Verleende diensten Aan de respondenten is gevraagd hoe zij door Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel als vrijwilliger worden ingezet. Van de respondenten werkt 68,5% in de vrijwillige thuiszorg. Ongeveer 42,5% van hen biedt ondersteuning aan mantelzorgers. De andere respondenten hebben aangegeven vrijwillige thuiszorg te bieden aan personen met een (ernstige) chronische ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking of dementie. In grafiek 1 kunt u zien voor wie de vrijwilligers werken. De antwoorden die men gaf binnen de rubriek 'anders' kunt u vinden in de bijlage. Grafiek 1: aard van de problematiek A a n t a l Tijdsbesteding vrijwilligerswerk Gemiddeld werkt 48% van de vrijwilligers wekelijks 3,1 uur.26% van de respondenten biedt eens per twee weken gemiddeld 2,5 uur ondersteuning. De overige 26% biedt incidenteel ondersteuning als vrijwilliger voor Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel. 27

29 Duur van de vrijwilligersactiviteiten 40,9% van de respondenten doet op dit moment 1 tot 4 jaar vrijwilligerswerk. In de onderstaande grafiek is te zien hoe lang de respondenten vrijwilliger zijn bij Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel. Grafiek 2: duur van vrijwilligersactiviteiten bij Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel A a n t a l Minder dan een jaar 1 tot 4 jaar 4 tot 7 jaar 7 tot 12 jaar Meer dan 12 jaar Bekendheid met Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Vrijwilligers die participeerden in het onderzoek zijn via verschillende kanalen in aanraking gekomen met Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel. In de onderstaande tabel kunt u van hoog naar laag zien hoe men in contact kwam met Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel. De meest genoemde bron staat bovenaan, de minst genoemde onderaan. De antwoorden die men gaf bij de categorie anders kunt u vinden in de bijlage. Tabel 3: manier waarop vrijwilliger kennismaakt met Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Kennismaken met Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel dmv: Door een advertentie in (huis-aan-huis) krant Anders Familie/vrienden hebben mij erop gewezen Via een medewerker van de thuiszorg/mee/welzijn/ggz Na zoeken op het internet Door een folder Via de huisarts Via het Zorgloket Via het ziekenhuis Via Mezzo % respondenten 27,2 25,2 15, ,6 8,2 1,4 0,7 0,7 0 28

30 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel gemiddelde deelnemende organisaties Bereikbaarheid Percentage 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ik heb een goed contact met de medewerkers van de organisatie Ik ben tevreden over de frequentie van het contact met de medewerkers van de organisatie Er wordt snel gereageerd op mijn vragen De organisatie is goed met het openbaar vervoer te bereiken De organisatie is goed met eigen vervoer te bereiken Geheel oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Geheel eens Hoe bereikbaar is Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel voor de vrijwilligers? In bovenstaande grafiek kunt u het antwoord op deze vraag zien. De vrijwilligers zijn het het meest eens met de stelling: De organisatie is goed met eigen vervoer te bereiken. Het minst was men het eens met de stelling: De organisatie is goed met het openbaar vervoer te bereiken. In de tabel hieronder kunt u zien hoe de scores van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel zich verhouden ten opzichte van het gemiddelde van de deelnemende organisaties van alle metingen t/m april Ik heb een goed contact met de medewerkers van de organisatie Ik ben tevreden over de frequentie van het contact met de medewerkers van de organisatie Er wordt snel gereageerd op mijn vragen De organisatie is goed met het openbaar vervoer te bereiken De organisatie is goed met eigen vervoer te bereiken 4,21 4,25 (N=146) 4,09 4,14 (N=140) 4,22 4,25 (N=119) 3,7 4,01 (N=44) 4,35 4,26 (N=113) 29

31 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel gemiddelde deelnemende organisaties Informatievoorziening Percentage 0% 20% 40% 60% 80% 100% De informatie die ik ontving bij de start van mijn vrijwilligerswerk, was duidelijk Het is mij helder wat de diensten zijn die de organisatie aanbiedt Het is mij duidelijk wat de werkwijze van de organisatie is Ik krijg voldoende informatie om mijn werk goed te kunnen doen 1 7 Het is mij duidelijk welke verwachtingen de organisatie van mij heeft 1 7 Het is mij helder wat mijn rechten en plichten zijn 1 7 Het is mij helder wat de rechten en plichten van de organisatie zijn De organisatie houdt mij op de hoogte van veranderingen/wijzigingen Geheel oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Geheel eens In bovenstaande grafiek kunt u zien wat de vrijwilligers vinden van de informatievoorziening van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel. Men geeft het meest aan dat men het eens is met de stelling: De informatie die ik ontving bij de start van mijn vrijwilligerswerk, was duidelijk. Het minst was men het eens met de stelling: Het is mij helder wat de rechten en plichten van de organisatie zijn. In onderstaande tabel kunt u zien hoe Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel scoort ten opzichte van het gemiddelde van de deelnemende organisaties, met betrekking tot informatievoorziening. De informatie die ik ontving bij de start van mijn vrijwilligerswerk, was duidelijk Het is mij helder wat de diensten zijn die de organisatie aanbiedt Het is mij duidelijk wat de werkwijze van de organisatie is Ik krijg voldoende informatie om mijn werk goed te kunnen doen Het is mij duidelijk welke verwachtingen de organisatie van mij heeft Het is mij helder wat mijn rechten en plichten zijn Het is mij helder wat de rechten en plichten van de organisatie zijn De organisatie houdt mij op de hoogte van veranderingen/wijzigingen 4,39 4,33 (N=147) 4,26 4,17 (N=143) 4,15 4,12 (N=141) 4,22 4,23 (N=141) 4,16 4,19 (N=141) 4,14 4,15 (N=145) 3,95 3,96 (N=139) 4,17 4,17 (N=142) 30

32 Ondersteuning en waardering vanuit de organisatie voor vrijwilligerszorg Percentage 0% 20% 40% 60% 80% 100% Voldoende begeleiding door de ondersteuning Goed overleg met coördinator Goede mogelijkheden om andere vrijwilligers te ontmoeten Voldoende ondersteuning bij fysieke belasting Voldoende ondersteuning bij emotionele belasting Goede ondersteuning bij problemen Ik voel mij betrokken bij deze organisatie Waardering door organisatie Voldoende mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering sluit aan bij behoefte Voldoende middelen het werk goed uit te voeren Voldoende feedback Voldoende vergoeding Voldoende variatie Organisatie is flexibel Goede taakverdeling betaalde medewerkers/vrijwilligers Goede taakverdeling tussen vrijwilligers en de professionele zorg (bv thuiszorg) Goede samenwerking team/vrijwilligers Geheel oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Geheel eens Hoe kijken vrijwilligers aan tegen de ondersteuning en waardering van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel? In bovenstaande grafiek is te zien dat men het het meest eens is met de stelling: Ik voel mij gewaardeerd door de organisatie. Het minst is men het eens met de stelling: Ik krijg voldoende feedback vanuit de organisatie zodat ik mijn werk kan verbeteren. 31

33 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel gemiddelde deelnemende organisaties In tabel kunt u zien hoe Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel scoort ten opzichte van het gemiddelde van deelnemende organisaties met betrekking tot ondersteuning en waardering vanuit de organisatie. Ik voel mij voldoende ondersteund door de begeleiding die de organisatie mij biedt Ik ben tevreden over de mogelijkheden die ik heb om met de coördinator te overleggen Ik ben tevreden over de mogelijkheden om collegavrijwilligers te ontmoeten Ik voel mij door de organisatie voldoende ondersteund bij het omgaan met fysieke belasting in mijn werk Ik voel mij door de organisatie voldoende ondersteund bij het omgaan met emotionele belasting in mijn werk Ik voel mij ondersteund door de organisatie wanneer er problemen zijn Ik voel mij betrokken bij deze organisatie Ik voel mij gewaardeerd door de organisatie Binnen deze organisatie zijn er voldoende mogelijkheden om mijn deskundigheid te vergroten De mogelijkheden om mijn deskundigheid te vergroten, sluiten aan bij mijn behoeften Ik krijg voldoende middelen aangereikt om mijn vrijwilligerswerk goed uit te kunnen voeren Ik krijg voldoende feedback vanuit de organisatie zodat ik mijn werk kan verbeteren Ik ben tevreden over de vergoeding die ik ontvang voor mijn inzet Ik ben tevreden over de variatie in mijn werkzaamheden De organisatie stelt zich flexibel op tegenover mij, bijvoorbeeld wanneer ik werkafspraken wil verzetten De taakverdeling tussen betaalde medewerkers en vrijwilligers is duidelijk De taakverdeling tussen vrijwilligers en de professionele zorg (bv thuiszorg) is duidelijk Binnen de afdeling/het team werken de vrijwilligers en betaalde medewerkers op een prettige manier samen 4,13 4,19 (N=137) 4,2 4,22 (N=131) 4,0 4,02 (N=119) 4,09 4,09 (N=92) 4,09 4,12 (N=95) 4,2 4,21 (N=106) 4,13 4,05 (N=134) 4,37 4,29 (N=138) 4,02 4,02 (N=102) 3,74 3,87 (N=81) 4,1 4,06 (N=110) 3,68 3,86 (N=92) 4,1 3,93 (N=97) 4,0 4,02 (N=103) 4,32 4,26 (N=72) 4,02 3,99 (N=92) 4,04 4,0 (N=91) 4,18 4,19 (N=83) 32

34 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel gemiddelde deelnemende organisaties Samenwerking met cliënten Percentage 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ik ben tevreden over de tijd die er zat tussen de eerste aanmelding en de eerste afspraak met cliënten Ik ervaar een goed contact met de cliënten Ik voel mij voldoende deskundig om het vrijwilligerswerk uit te voeren Ik kan voldoen aan de wensen van cliënten Geheel oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Geheel eens Wat vinden de vrijwilligers van de samenwerking met cliënten? In de grafiek kunt u zien dat de meeste vrijwilligers het eens zijn met de stelling:ik ervaar een goed contact met de cliënten. Het minst is men het eens met de stelling: Ik ben tevreden over de tijd die er zat tussen de eerste aanmelding en de eerste afspraak met cliënten. Onderstaande tabel laat de scores van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel zien ten opzichte van het gemiddelde van deelnemende organisaties. Ik ben tevreden over de tijd die er zat tussen de eerste aanmelding en de eerste afspraak met cliënten Ik ervaar een goed contact met de cliënten Ik voel mij voldoende deskundig om het vrijwilligerswerk uit te voeren Ik kan voldoen aan de wensen van cliënten 4,23 4,21 (N=127) 4,36 4,34 (N=133) 4,31 4,31 (N=142) 4,32 4,27 (N=136) 33

35 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel gemiddelde deelnemende organisaties Resultaat Percentage 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ik heb plezier in het vrijwilligerswerk Het werk dat ik verricht sluit goed aan bij mijn persoonlijke interesse Het werk dat ik verricht sluit aan bij mijn wensen Het werk sluit aan bij de verwachtingen die ik vooraf had Door het vrijwilligerswerk leer ik nieuwe dingen Het vrijwilligerswerk geeft me het gevoel iets goeds te doen Ik ben tevreden over de ondersteuning die ik in mijn werk kan bieden aan mensen die het nodig hebben Geheel oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Geheel eens Wat vinden de vrijwilligers van hun werk? Uit de grafiek blijkt dat men het het meest eens is met de stelling: Ik heb plezier in het vrijwilligerswerk. Dit is het minst het geval voor de stelling: Door het vrijwilligerswerk leer ik nieuwe dingen. Onderstaande tabel laat zien hoe de scores van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel zijn ten opzichte van het gemiddelde van deelnemende organisaties. Het rapportcijfer van de vrijwilligers voor Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel is 8. Ik heb plezier in het vrijwilligerswerk Het werk dat ik verricht sluit goed aan bij mijn persoonlijke interesse Het werk dat ik verricht sluit aan bij mijn wensen Het werk sluit aan bij de verwachtingen die ik vooraf had Door het vrijwilligerswerk leer ik nieuwe dingen Het vrijwilligerswerk geeft me het gevoel iets goeds te doen Ik ben tevreden over de ondersteuning die ik in mijn werk kan bieden aan mensen die het nodig hebben Rapportcijfer tevredenheid 4,51 4,46 (N=144) 4,3 4,34 (N=140) 4,22 4,26 (N=139) 4,21 4,21 (N=132) 3,97 4,08 (N=124) 4,37 4,42 (N=139) 4,33 4,36 (N=138) 8 7,9 (N=145) 34

36 Deelrapportage medewerkers 35

37 Algemene gegevens De vragenlijst is door 11 personen teruggestuurd. Van deze personen was de gemiddelde leeftijd 46,3 jaar, waarbij de jongste 23 jaar en de oudste 59 jaar was. 100% van hen is vrouw, de overige 0% is man. Bij wat voor organisatie/afdeling is men werkzaam? Aan de respondenten is gevraagd bij wat voor organisatie/op welke afdeling zij werkzaam zijn. Men kon meerdere antwoorden geven. Het meest gaf men aan werkzaam te zijn bij bij een organisatie/op een afdeling voor vrijwillige thuishulp. In de grafiek kunt u zien welke antwoorden men gaf. Grafiek 5: waar is men werkzaam? A a n t a l Aantal uren per week De medewerkers van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel werken gemiddeld 24,5 uur per week. 36

38 Duur van de activiteiten 0% van de respondenten werkt op dit moment tot een jaar bij Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel. 45,5% werkt er 1 tot 4 jaar. In onderstaande tabel is te zien hoe lang men bij Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel werkt. Grafiek 6: aantal dienstjaar bij Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel 6 A a n t a l minder dan een jaar 1 tot 4 jaar 4 tot 7 jaar 7 tot 12 jaar Meer dan 12 jaar 37

39 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel gemiddelde deelnemende organisaties Informatie en communicatie naar u In de tabellen bij de volgende vragen kunt u de gemiddelde score zien per vraag. De mogelijke scores variëren van 1 tot 5, waarbij 5 de meest positieve score is en 1 de minst positieve. U kunt de resultaten van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel in deze tabellen vergelijken met het gemiddelde van de deelnemende organisaties. De getallen tussen haakjes geven het aantal respondenten weer dat een antwoord op deze vraag gaf. Omdat het aantal medewerkers dat een vragenlijst invulde bij de meeste instellingen (erg) laag is, worden, om redenen van privacy, de uitkomsten in de staafdiagrammen niet vermeld in de verslaglegging over de medewerkers. De medewerkers van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel waren het het meest eens met de stelling: Ik ben op de hoogte van het productaanbod van de organisatie. De informatie en communicatie binnen deze organisatie is goed Het is duidelijk welke verwachtingen de organisatie van mij heeft Het is mij duidelijk wat mijn bevoegdheden zijn Het is mij duidelijk wat mijn verantwoordelijkheden zijn Veranderingen binnen deze organisatie worden duidelijk uitgelegd Ik ontvang tijdig informatie die ik nodig heb om mijn werk te kunnen doen Ik ben op de hoogte van het productaanbod van de organisatie 3,90 3,72 (N=10) 4,27 4,15 4,45 4,33 4,55 4,36 3,82 3,82 4,18 3,91 4,91 4,49 38

40 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel gemiddelde deelnemende organisaties Informatie en communicatie naar cliënten en vrijwilligers De medewerkers van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel gaven het meest aan dat ze het eens waren met de stelling: Ik sta achter het productaanbod (de dienstverlening) van deze organisatie. Vrijwilligers ontvangen tijdig informatie die voor hen van belang is om hun werk te kunnen doen Cliënten ontvangen tijdig informatie die voor hen van belang is Mensen die contact zoeken met de organisatie worden binnen afzienbare tijd geholpen Het productaanbod van deze organisatie sluit aan bij de behoeften van cliënten Ik sta achter het productaanbod (de dienstverlening) van deze organisatie 4,33 4,37 (N=9) 4,30 4,26 (N=10) 4,64 4,5 4,64 4,33 4,73 4,56 39

41 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel gemiddelde deelnemende organisaties Ondersteuning en waardering vanuit de organisatie De medewerkers van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel gaven het meest aan dat ze het eens waren met de stelling: Ik voel mij betrokken bij deze organisatie en De organisatie stelt zich flexibel op tegenover mij, bijvoorbeeld wanneer ik afspraken wil verzetten. Ik voel mij voldoende ondersteund door de organisatie bij het uitvoeren van mijn werk Ik voel mij ondersteund door de organisatie wanneer er problemen zijn Ik voel mij door de organisatie gewaardeerd Ik voel mij betrokken bij deze organisatie Binnen deze organisatie zijn er voldoende mogelijkheden om mijn deskundigheid te vergroten De organisatie stelt zich flexibel op tegenover mij, bijvoorbeeld wanneer ik afspraken wil verzetten 4,55 4,13 4,50 4,19 (N=10) 4,36 4,24 4,73 4,67 4,10 3,81 (N=10) 4,73 4,43 40

42 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel gemiddelde deelnemende organisaties Werkklimaat en arbeidsomstandigheden De medewerkers van Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel gaven het meest aan dat ze het eens waren met de stelling: Ik ben tevreden over de variatie in mijn werkzaamheden. Ik ben tevreden over de werkbelasting Ik ervaar problemen in de samenwerking met mijn collega s De taakverdeling tussen betaalde medewerkers en vrijwilligers is duidelijk Binnen de afdeling/het team werken de vrijwilligers en betaalde medewerkers op een prettige manier samen Over het algemeen ben ik tevreden over het management Ik ben tevreden over mijn salaris Ik ben tevreden over de secundaire arbeidsvoorwaarden (b.v. reiskosten, vakantiedagen, etc.) Het is mij helder wat de mogelijkheden zijn om als medewerker inspraak te hebben op het beleid Ik ben tevreden over de wijze waarop mijn functioneringsgesprek plaatsvond Ik ben tevreden over de wijze waarop mijn beoordelingsgesprek plaatsvond Ik vind het werk wat ik doe over het algemeen goed passen bij mijn niveau en vaardigheden Ik ervaar onvoldoende mogelijkheden om mijzelf te ontwikkelen Ik ben tevreden over de variatie in mijn werkzaamheden Ik ben tevreden over de verantwoordelijkheden die ik draag 3,18 3,49 1,91 1,71 4,64 4,34 4,25 4,25 (N=8) 4,18 4,02 3,45 3,49 3,91 3,78 3,82 3,73 4,64 4,0 4,57 3,79 (N=7) 4,45 4,29 1,64 2,36 4,73 4,44 4,27 4,33 41

Vragenlijst voor personen die gebruik maken van een vrijwilliger <naam organisatie> 1. Hoe oud bent u? jaar. 2. Wat is uw geslacht?

Vragenlijst voor personen die gebruik maken van een vrijwilliger <naam organisatie> 1. Hoe oud bent u? jaar. 2. Wat is uw geslacht? Vragenlijst voor personen die gebruik maken van een vrijwilliger Algemene gegevens Deze vragenlijst is anoniem 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw

Nadere informatie

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie>

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie> Vragenlijst voor mantelzorgers - Algemene gegevens Deze vragenlijst is anoniem 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw postcode? (het gaat hier om de

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen ALGEMENE VRAGEN 1. Op welke locatie doet u vrijwilligerswerk? Gelre ziekenhuizen Apeldoorn Gelre ziekenhuizen Zutphen beide locaties 2. Hoe bent u in aanraking gekomen met vrijwilligerswerk bij Gelre ziekenhuizen?

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Handleiding voor het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek bij vragers en medewerkers

Handleiding voor het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek bij vragers en medewerkers Handleiding voor het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek bij vragers en medewerkers 2015 Mezzo Bunnik, juni 2015 Pagina 1 van 15 INLEIDING... 3 1. DOEL VAN HET KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK...

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde Bewonersonderzoek Deventer 2009: onderdeel mantelzorg Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning. Soest, Klanttevredenheidsonderzoek SWOS

Mantelzorgondersteuning. Soest, Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Mantelzorgondersteuning Soest, 2010 Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Dalplein 6 3765 BP Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 1 Tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite Programma 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph 19.35-19.55 uur 2. Presentatie van organisaties 19.55-20.10 uur Pluspunt MEE Activite 3. Presentatie 20.15-20.20 uur Gemiva Mezzo LVvm 4. Workshops in

Nadere informatie

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit!

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! vrijwilligerszorg midden-limburg Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Heeft u of een van uw naasten een verstandelijke en/of lichamelijke

Nadere informatie

Zorg in Houten: ervaringen met de samenwerking in Medisch Centrum Leebrug. ARGO BV juni 2014. Drs. B.P. te Velde Drs. E.Til

Zorg in Houten: ervaringen met de samenwerking in Medisch Centrum Leebrug. ARGO BV juni 2014. Drs. B.P. te Velde Drs. E.Til Zorg in Houten: ervaringen met de samenwerking in Medisch Centrum Leebrug juni 2014 Drs. B.P. te Velde Drs. E.Til Inhoud HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Uitvoering van het onderzoek...

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Mantelzorgers

Tevredenheidsonderzoek Mantelzorgers Tevredenheidsonderzoek Mantelzorgers Uitgevoerd door Steunpunt Mantelzorg van Welstad In de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde Onder alle geregistreerde mantelzorgers Sita Hes, Augustus 2014 Uitgevoerd

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Versie 1.0.0 Oktober 2014 VOORWOORD Met genoegen hebben we een tevredenheidmeting onder onze ouders uitgevoerd. De resultaten van deze

Nadere informatie

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ. Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ. Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal augustus september 2009 Inhoudsopgave Inleiding...5 1. Conclusies...7

Nadere informatie

De resultaten van het eindoordeel over de tevredenheidsonderzoek

De resultaten van het eindoordeel over de tevredenheidsonderzoek 4.2.2 Patiënttevredenheidsonderzoek Wij hebben in 2014 een patiënttevredenheidonderzoek uitgevoerd. Elke patiënt krijgt na behandeling een enquêteformulier. Van alle vragenlijsten hebben wij er 110 ingevuld

Nadere informatie

Mantelzorg. Praktische informatie en tips voor mantelzorgers

Mantelzorg. Praktische informatie en tips voor mantelzorgers Mantelzorg Praktische informatie en tips voor mantelzorgers Inleiding Met de mantelzorger bedoelen we diegene die een belangrijke rol in de zorg voor een naaste vervult. Vaak is dit een ouder, partner

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-21 Mirotek QuestionTool Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Score top 5... 6 4 Verschil eerste groep en overige groepen...

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Algemene vragen(1) Algemene vragen(2)

Algemene vragen(1) Algemene vragen(2) Algemene vragen(1) 1. Wat is uw naam? 2. Wat is uw telefoonnummer? 3. Wat is uw e-mailadres? 4. Heeft u zelf een achtergrond in de mantelzorg of in de intensieve vrijwilligerszorg (meerdere Algemene vragen(2)

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan Ervaringen met de zorg van de huisarts Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Pelikaan te Zelhem december 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen met de zorg

Nadere informatie

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Enige tijd geleden heeft onze school BS Hiliglo deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben zeven

Nadere informatie

(Over)belasting van mantelzorgers

(Over)belasting van mantelzorgers (Over)belasting van mantelzorgers Rapport met een overzicht van de resultaten voor de deelnemende mantelzorgers en organisaties Martje Folkertsma Inhoud Het doel van het onderzoek... 3 De dataverzameling...

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Woonzorgcentrum 't Holthuys Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Woonzorgcentrum 't Holthuys Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Woonzorgcentrum 't Holthuys Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport...

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vrijwilligers. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest

Klanttevredenheid. Vrijwilligers. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 2012 Klanttevredenheid Vrijwilligers Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Onderzoek tevredenheid vrijwilligers SWOS 2012 Dit

Nadere informatie

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden KTO Wmo 2007 1 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Inleiding Introductie Op 1 januari

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index Hulp bij het Huishouden

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index Hulp bij het Huishouden CarePool B.V. Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index Hulp bij het Huishouden ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV 2013 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport...

Nadere informatie

Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek

Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek Toelichting In dit hoofdstuk staan de gegevens van de diëtetiek grafisch weergegeven. De gegevens zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Samenvatting nulmeting enquête

Samenvatting nulmeting enquête Samenvatting nulmeting enquête DuurSaam Houten - Tevredenheid professionals zorg en ondersteuning ouderen Partijen in Houten werken al langere tijd samen rondom (kwetsbare) ouderen. Deze samenwerking is

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011. Gemeente Hulst

Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011. Gemeente Hulst Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011 Gemeente Hulst Middelburg, juni 2012 Colofon Scoop 2012 Samenstelling Peter van Kooten Wim van Gorsel In opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Versie 1.0.0 November 2016 VOORWOORD Met genoegen hebben we een tevredenheidmeting onder onze ouders uitgevoerd. De resultaten van deze

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Emmen juli 2017 Samenvatting In april t/m juni heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Emmen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Anja van Lonkhuijzen

Nadere informatie

1. Resultaten van het onderzoek

1. Resultaten van het onderzoek 1. Resultaten van het onderzoek 1.1 Respons De gegevens voor het onderzoek zijn verzameld door middel van een schriftelijke vragenlijst. Deze vragenlijst is verstuurd naar mantelzorgers die bekend zijn

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006 DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 17--26 Mirotek Design - demo 8/2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Verschil eerste groep en overige groepen... 6 4 Prioriteiten...

Nadere informatie

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Juni 2008 COLOFON Samenstelling Michelle Rijken Mark Gremmen Vormgeving binnenwerk Roelfien Pranger Druk HEGA

Nadere informatie

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Ede laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Ede. Sinds

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Rotterdam laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Rotterdam laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Rotterdam.

Nadere informatie

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Instructie voor het uitzetten, invoeren en analyseren van de Samenspelscan

Instructie voor het uitzetten, invoeren en analyseren van de Samenspelscan Instructie voor het uitzetten, invoeren en analyseren van de Samenspelscan Het Expertisecentrum Mantelzorg heeft de Samenspelscan ontwikkeld om te achterhalen welke verbeteringen er in uw zorgorganisatie

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Blokzijl te Blokzijl Rapportage patiëntervaringen december 2016 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar GGZ Westelijk Noord-Brabant Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk maart 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap.

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Mantelzorgwijzer Arnhem Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Waarom een mantelzorgwijzer? Voor veel mensen is het verzorgen van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Stichting Grimm. Haarlem, maart 2009

Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Stichting Grimm. Haarlem, maart 2009 Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 Stichting Grimm Haarlem, maart 2009 Verklaring termen en begrippen Profileringspunten en Verbeterpunten. De top 10 van de pluspunten

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Gemeente Almere laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Almere laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Almere laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Almere.

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Enige tijd geleden heeft onze school BS De Driehoek deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert BS De Bonckert/ Boxmeer Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bonckert deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage. Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers. Onderzoek Verklaring Omtrent Gedrag

Onderzoeksrapportage. Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers. Onderzoek Verklaring Omtrent Gedrag Onderzoeksrapportage Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers Project: Onderzoek Verklaring Omtrent Gedrag Datum: Januari 2017 Resultaten onderzoek naar Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 182 vrijwilligersorganisaties

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers

Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers Over 2014 Gemeente Best Augustus 2015 Naomi Meys Ingrid Dooms Volkan Atalay Projectnummer: 107560 Correspondentienummer: DH-1208-4547 INHOUD INLEIDING

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Groningen Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

Onderzoek naar de belasting en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden; factsheet

Onderzoek naar de belasting en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden; factsheet Onderzoek naar de belasting en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden; factsheet April 2016 Inhoud Inleiding... 3 Methode... 3 Resultaten... 4 Achtergrondvariabelen... 4 Belasting...

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Bernlef Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Bernlef Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Bernlef Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Vragenlijst mantelzorg

Vragenlijst mantelzorg Vragenlijst mantelzorg Aanwijzingen bij de vragenlijst Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer twintig minuten Als u leest uw naaste, dan gaat de vraag over de persoon voor wie u mantelzorger bent.

Nadere informatie

Zorg naar gemeenten. Bent u al geïnformeerd? Digitale cliëntenraadpleging als onderdeel van de AVI-cliëntenmonitor. AVI-cliëntenmonitor

Zorg naar gemeenten. Bent u al geïnformeerd? Digitale cliëntenraadpleging als onderdeel van de AVI-cliëntenmonitor. AVI-cliëntenmonitor Zorg naar gemeenten. Bent u al geïnformeerd? Digitale cliëntenraadpleging als onderdeel van de AVI-cliëntenmonitor AVI-cliëntenmonitor November 2014 COLOFON AVI cliëntenmonitor De AVI-cliëntenmonitor maakt

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Scheemda Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Scheemda Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Oosterlengte Thuiszorg Scheemda Zorgketen Oosterlengte Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Nulmeting 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2017 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Voor de levering van de hulpmiddelen

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Leeuwarden laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Leeuwarden laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Leeuwarden.

Nadere informatie