uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 13-02-2014"

Transcriptie

1 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker tel , fax Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/ agenda gemeenteraad vrijdag 28 februari 2014 Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op vrijdag 28 februari 2014 om 19 uur in de gemeenteraadzaal van het stadhuis voor de afhandeling van onderstaande agenda: openbare zitting Goedkeuring notulen gemeenteraadszitting 31 januari Politieaangelegenheden: a. Politieverordeningen: tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de laatste-100-dagenviering: vaststelling. b. Personeel: operationeel kader: 1. Vacant verklaren van 2 functies van hoofdinspecteur van politie (dienst meldkamer). 2. Vacant verklaren van 1 functie van inspecteur van politie (dienst lokale recherche). c. Personeel: administratief en logistiek kader: aanwerving contractueel CALogpersoneelslid niveau D omwille van dringende nood (dienst meldkamer). d. Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten: uitgaven van meer dan EUR: vaststelling van de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden. 2. Stedelijke brandweer: verslag inspectiebezoek: kennisneming. 3. Ontwikkelingssamenwerking: a. Convenant met Oxfam Wereldwinkels Sint-Niklaas vzw: goedkeuring. b. Convenant met ngo Bevrijde Wereld: goedkeuring. c. Convenant met Beweging in de Stad: goedkeuring. d. Convenant met Dwagulu-Dekkente vzw: goedkeuring. e. Convenant met ngo Studio Globo: goedkeuring. 4. Gemeentegoederen: verwervingen en vervreemdingen: Uilenstraat: verwezenlijking: aankoop grondstroken en pachtverbrekingen. 5. Gemeentepersoneel: a. Managementteam: samenstelling: wijziging. b. Administratief personeel: 1. Vacant verklaren van 4 functies van clustermanager. 2. Vacant verklaren van 2 functies van beleidsadviseur. c. Veiligheidskorpsen: brandweerpersoneel: aanleggen wervingsreserve voor de functie van beroepsbrandweerman/-vrouw-autobestuurder. 6. Patrimonium: a. Persoonlijke rechten: 1. Concessies: uitbating kasteel Walburg en conciërgewoning: vaststelling voorwaarden. 2. Conciërgewoning Huis Janssens: huurovereenkomst: vaststelling voorwaarden. b. Tragewegenplan Belsele: wenselijkheidskaart en adviesnota: goedkeuring. c. Openbare verlichting: westelijke tangent N41: uitbreiding: aangepaste gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling.

2 7. Museum: legaat: aanvaarding. 8. Openbare werken: a. Onderdoorpersing spoor ter hoogte van Valkstraat-Moortelhoekstraat: aanstellen ontwerper: gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling. b. Onderhouds- en herstellingswerken aan cementbetonwegen: gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling. c. Rioproject collector Ossenhoek: sluiten samenwerkingsovereenkomst en addendum: goedkeuring. 9. Gemeentegebouwen: stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken: uitbreiding (fase 3): aangepast definitief ontwerp: vaststelling. 10. Stedelijk basisonderwijs: a. Stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele: nieuw beleidscontract met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB): goedkeuring. b. Stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken: nieuw beleidscontract met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB): goedkeuring. 11. Jeugd: a. Stedelijk subsidiereglement voor de ondersteuning van lokale jeugdwerkinitiatieven: nieuwe vaststelling. b. Stedelijk subsidiereglement voor de bevordering van kadervorming van kinderen en jongeren: vaststelling. c. Stedelijk subsidiereglement voor de ondersteuning van projecten rond jeugdcultuur: vaststelling. d. Sluiten samenwerkingsovereenkomst 2014 met JOMI vzw betreffende het onderhoud en de veiligheid van speelterreinen. e. Sluiten overeenkomst met Speelpleinwerkingen Waasland vzw in het kader van jeugdwerkondersteuning en vakantieaanbod. 12. Milieu: toetreding tot burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie en engagement tot opmaak klimaatplan Sint-Niklaas klimaatneutraal Mobiliteit: stedelijk subsidiereglement voor activiteiten op Autovrije Zondag 21 september 2014: vaststelling. 14. Economie: stedelijk subsidiereglement voor de gevelrenovatie van leegstaande handelspanden en/of de structurele renovatie van leegstaande handelspanden in het projectgebied in Sint-Niklaas: invoering. 15. Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten: uitgaven van meer dan EUR: vaststelling van de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden. besloten zitting 16. Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: a. Aanvaarding ontslag en vervroegde pensioenaanvraag van een hoofdinspecteur van politie. b. Aanvaarding ontslag en vervroegde pensioenaanvraag van een inspecteur van politie. c. Benoeming geselecteerde kandidaat inspecteur van politie (dienst nabijheidspolitie: MO-teams). d. Benoeming geselecteerde kandidaat inspecteur van politie (dienst nabijheidspolitie: wijk). Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal: De commissie voor mobiliteit, economie en werk: op maandag 17 februari 2014 om 19 uur voor de punten 6c, 13 en 14. Tijdens deze commissiezitting zal het beleidsplan thema werk toegelicht worden. De commissie voor personeel, wonen en sport: op maandag 17 februari 2014 om 20 uur voor de punten 5 en 6a. Tijdens deze commissiezitting zal een toelichting over het woonbeleidsplan worden gegeven. De commissie voor openbare werken, waterbeheersing, foren en kermissen: op dinsdag 18 februari 2014 om 19 uur voor punt 8. De commissie voor jeugd, duurzaamheid en natuur: op dinsdag 18 februari 2014 om 20 uur voor de punten 6b, 11 en 12.

3 De commissie voor cultuur, toerisme en landbouw: op donderdag 20 februari 2014 om 19 uur voor punt 7. De commissie voor stedelijk basisonderwijs en kinderopvang, inburgering en participatie: op donderdag 20 februari 2014 om 20 uur voor de punten 9 en 10. De commissie voor ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing, groen en stadsreiniging, seniorenbeleid en evenementen: op vrijdag 21 februari 2014 om 19 uur voor punt 4. Tijdens deze commissiezitting zullen toelichtingen over de verschillende concepten van verkavelingen, de gebiedsgerichte werking en het woonbeleidsplan en een stand van zaken met betrekking tot het Na-Tourcriterium worden gegeven. De commissie voor algemeen beleid, veiligheid, internationale samenwerking en erediensten: op maandag 24 februari 2014 om 19 uur voor de punten 1a, 1b, 1c, 2, 3 en 16. Aansluitend zal de adviescommissie integrale veiligheid samenkomen voor de bespreking van de camerabewaking en de GAS-wetgeving. De commissie voor financiën: op dinsdag 25 februari 2014 om 19 uur voor de punten 1d en 15. Hoogachtend Johan Verhulst stadssecretaris Freddy Willockx raadslid-voorzitter

4 Gemeenteraad Bondige toelichting 28 februari 2014 uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/ openbare zitting 1. Politieaangelegenheden: a. Politieverordeningen: tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de laatste-100- dagenviering: vaststelling Naar aanleiding van de laatste-100-dagenviering, die plaatsheeft op 14 maart 2014, wordt aan de gemeenteraad gevraagd een tijdelijke politieverordening vast te stellen. b. Personeel: operationeel kader: 1. Vacant verklaren van 2 functies van hoofdinspecteur van politie (dienst meldkamer) In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone vastgesteld. Een hoofdinspecteur van politie (dienst meldkamer) gaat op 1 juli 2014 met pensioen. Een andere hoofdinspecteur van politie (dienst meldkamer) gaat via interne mutatie werken voor de nabijheidspolitie: wijk, waar een functie van hoofdinspecteur vacant is. Als gevolg hiervan worden 2 functies van hoofdinspecteur van politie binnen de dienst meldkamer vacant. Aan de raad wordt gevraagd deze functies vacant te verklaren. 2. Vacant verklaren van 1 functie van inspecteur van politie (dienst lokale recherche) In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone vastgesteld. Een inspecteur van politie (dienst lokale recherche) gaat op 1 oktober 2014 met pensioen. Als gevolg hiervan wordt een functie van inspecteur van politie binnen de dienst lokale recherche vacant. Aan de raad wordt gevraagd deze functie vacant te verklaren. c. Personeel: administratief en logistiek kader: aanwerving contractueel CALogpersoneelslid niveau D omwille van dringende nood (dienst meldkamer) Binnen de meldkamer van de politiezone Sint-Niklaas komt een functie van onthaalmedewerker-telefonist vrij. Om de operationaliteit van de dienst niet in het gedrang te brengen, is het belangrijk de functie zo snel mogelijk in te vullen. De korpschef wenst de functie niet meer in te vullen met stadspersoneel dat ter beschikking wordt gesteld van de zone, maar wel met een CALogpersoneelslid. Aan de raad wordt dan ook gevraagd deze functie omwille van dringende nood in te vullen via een contractuele aanwerving.

5 d. Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten: uitgaven van meer dan EUR: vaststelling van de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden Onderhandelingsprocedure na raadpleging: levering Archipol6: Update digitaal archief De politiezone wenst een onderhandelingsprocedure na raadpleging op te starten voor het leveren van een update van het digitaal archief Archipol6. De totale raming hiervoor bedraagt ,59 EUR ,41 EUR (21 % btw) = EUR. Vervangen 15 pc s met scherm De politiezone wenst een onderhandelingsprocedure na raadpleging op te starten voor het leveren van 15 pc s met scherm. De totale raming hiervoor bedraagt ,69 EUR ,31 EUR (21 % btw) = EUR. Vervangen fileserver federale politie De politiezone wenst een onderhandelingsprocedure na raadpleging op te starten voor het leveren van een fileserver op vraag van de federale politie. De totale raming hiervoor bedraagt 7.438,02 EUR ,98 EUR (21 % btw) = EUR. Leveren hardwareplatform Windows server De politiezone wenst een onderhandelingsprocedure na raadpleging op te starten voor het leveren van een hardwareplatform Windows server op vraag van de federale politie. De totale raming hiervoor bedraagt 5.785,12 EUR ,88 EUR (21 % btw) = EUR. Vervangen ADM- en MAI-servers De politiezone wenst een onderhandelingsprocedure na raadpleging op te starten voor het leveren van ADM- en MAI-servers. De totale raming hiervoor bedraagt ,80 EUR ,20 EUR (21 % btw) = EUR. Leveren Geo reportingtool De politiezone wenst een onderhandelingsprocedure na raadpleging op te starten voor het leveren van een Geo reportingtool. De totale raming hiervoor bedraagt 8.264,46 EUR ,54 EUR (21 % btw) = EUR. Leveren 4 elektrische fietsen De politiezone wenst een onderhandelingsprocedure na raadpleging op te starten voor het leveren van 4 elektrische fietsen voor de wijkagenten. De totale raming hiervoor bedraagt 8.264,46 EUR ,54 EUR (21 % btw) = EUR. Leveren 20 pistolen Glock met holster De politiezone wenst een onderhandelingsprocedure na raadpleging op te starten voor het leveren van 20 pistolen Glock met holster. De totale raming hiervoor bedraagt ,25 EUR ,75 EUR (21 % btw) = EUR. Vervangen 5 mobiele en 25 draagbare zenders Astrid met toebehoren De politiezone wenst een onderhandelingsprocedure na raadpleging op te starten voor het vervangen van 5 mobiele en 25 draagbare zenders Astrid met toebehoren. De totale raming hiervoor bedraagt ,39 EUR ,61 EUR (21 % btw) = EUR. Leveren 7 ademanalysetoestellen en 6 ademtesters De politiezone wenst een onderhandelingsprocedure na raadpleging op te starten voor het leveren van 7 ademanalysetoestellen en 6 ademtesters. De totale raming hiervoor bedraagt ,90 EUR ,10 EUR (21 % btw) = EUR.

6 Leveren mobiele ANPR voor inbouw in voertuig De politiezone wenst een onderhandelingsprocedure na raadpleging op te starten voor het leveren van een mobiele ANPR voor inbouw in voertuig. De totale raming hiervoor bedraagt ,62 EUR ,38 EUR (21 % btw) = EUR. Open offerteaanvraag: levering Vervangen 3 dienstvoertuigen De politiezone wenst een open offerteaanvraag op te starten voor het vervangen van de dienstvoertuigen nrs. 158, 167 en 170 inclusief politie-ombouw. De totale raming hiervoor bedraagt ,55 EUR ,45 EUR (21 % btw) = EUR. 2. Stedelijke brandweer: verslag inspectiebezoek: kennisneming Op 7 en 8 november 2013 bracht de Brandweerinspectie, ressorterend onder de FOD Binnenlandse Zaken, een inspectiebezoek aan het stedelijk brandweerkorps. Dit bezoek beoogde een controle op de toepassing van de wetten en de verordeningen en op de uitvoering van de maatregelen met betrekking tot brandbestrijding. Met van 22 januari 2014 bezorgt de FOD Binnenlandse Zaken het definitief verslag van dit inspectiebezoek. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van dit verslag. 3. Ontwikkelingssamenwerking: a. Convenant met Oxfam Wereldwinkels Sint-Niklaas vzw: goedkeuring Het stadsbestuur werkte de voorbije jaren samen met diverse Sint-Niklase organisaties om sensibiliseringsactiviteiten uit te werken door middel van convenanten. Deze convenanten eindigden op 31 december Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de verlenging van het convenant met Oxfam Wereldwinkels Sint-Niklaas vzw voor de volgende 3 jaar. b. Convenant met ngo Bevrijde Wereld: goedkeuring Het stadsbestuur werkte de voorbije jaren samen met diverse Sint-Niklase organisaties om sensibiliseringsactiviteiten uit te werken door middel van convenanten. Deze convenanten eindigden op 31 december Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de verlenging van het convenant met ngo Bevrijde Wereld voor de volgende 3 jaar. c. Convenant met Beweging in de Stad: goedkeuring Het stadsbestuur werkte de voorbije jaren samen met diverse Sint-Niklase organisaties om sensibiliseringsactiviteiten uit te werken door middel van convenanten. Deze convenanten eindigden op 31 december Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de verlenging van het convenant met Beweging in de Stad voor de volgende 3 jaar. d. Convenant met Dwagulu-Dekkente vzw: goedkeuring Het stadsbestuur werkte de voorbije jaren samen met diverse Sint-Niklase organisaties om sensibiliseringsactiviteiten uit te werken door middel van convenanten. Deze convenanten eindigden op 31 december 2013.

7 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de verlenging van het convenant met Dwagulu-Dekkente vzw voor de volgende 3 jaar. e. Convenant met ngo Studio Globo: goedkeuring Het stadsbestuur werkt samen met diverse Sint-Niklase organisaties om sensibiliseringsactiviteiten uit te werken door middel van convenanten. Voorgesteld wordt met ngo Studio Globo een convenant af te sluiten voor wat betreft de inleefateliers (voor 3de kleuterklas en lagere school), die tot eind 2013 door ngo Bevrijde Wereld werden aangeboden onder de naam Baobab. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het sluiten van een convenant met ngo Studio Globo voor de volgende 3 jaar. 4. Gemeentegoederen: verwervingen en vervreemdingen: Uilenstraat: verwezenlijking: aankoop grondstroken en pachtverbrekingen Voor de realisatie van de rooilijn en de heraanleg van de Uilenstraat kon met verschillende eigenaars een overeenkomst worden afgesloten voor de aankoop van enkele grondstroken, gelegen in de Uilenstraat, namelijk inneming 5, kadastraal bekend 8ste afdeling, sectie B, deel van nummer 157 A, groot 74 m², voor een bedrag van EUR, inneming 6, kadastraal bekend 8ste afdeling, sectie B, deel van nummer 157 B, groot 82 m², voor een bedrag van 800 EUR, innemingen 7 en 13, respectievelijk kadastraal bekend 8ste afdeling, sectie B, deel van nummer 156, groot 277 m², en 6de afdeling, sectie B, deel van nummer 812 T, groot 34 m², voor een bedrag van EUR, inneming 8, kadastraal bekend 6de afdeling, sectie B, deel van nummer 810, groot 75 m², voor een bedrag van 510 EUR, inneming 9, kadastraal bekend 8ste afdeling, sectie B, deel van nummer 155, groot 38 m², voor een bedrag van 300 EUR, inneming 10, kadastraal bekend 6de afdeling, sectie B, deel van nummer 811, groot 127 m², voor een bedrag van 960 EUR, en inneming 12, kadastraal bekend 8ste afdeling, sectie B, deel van nummer 150 C, groot 144 m², voor een bedrag van 970 EUR. Tevens kon met verschillende pachters een overeenkomst tot pachtbeëindiging worden afgesloten voor enkele grondstroken gelegen Uilenstraat, namelijk voornoemde inneming 5 voor een bedrag van 50 EUR, voornoemde inneming 6 voor een bedrag van 55 EUR, voornoemde innemingen 7 en 13 voor een bedrag van 195 EUR, voornoemde inneming 8 voor een bedrag van 50 EUR en voornoemde inneming 12 voor een bedrag van 90 EUR. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd met deze aankopen en pachtverbrekingen in te stemmen. 5. Gemeentepersoneel: a. Managementteam: samenstelling: wijziging In zitting van 28 september 2007 stelde de gemeenteraad het managementteam samen op basis van het organogram. In zitting van 31 januari 2014 werden het organogram gewijzigd en de personeelsformatie aangepast, met als gevolg dat de samenstelling van het managementteam is achterhaald. Aan de raad wordt gevraagd de samenstelling van het managementteam te wijzigen. b. Administratief personeel: 1. Vacant verklaren van 4 functies van clustermanager In gemeenteraadszitting van 31 januari 2014 werd het organogram opnieuw vastgesteld en werd de personeelsformatie gewijzigd. In deze personeelsformatie werden 4 functies van clustermanager opgenomen. In zitting van heden wordt aan de raad gevraagd de samenstelling van het managementteam te wijzigen. Omdat de 4 clustermanagers deel zullen uitmaken van het managementteam, moeten deze 4 functies vacant worden verklaard door de gemeenteraad. Aan de raad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

8 2. Vacant verklaren van 2 functies van beleidsadviseur In gemeenteraadszitting van 31 januari 2014 werd het organogram opnieuw vastgesteld en werd de personeelsformatie gewijzigd. In deze personeelsformatie werden 3 functies van beleidsadviseur opgenomen. In zitting van heden wordt aan de raad gevraagd de samenstelling van het managementteam te wijzigen. Omdat 2 van de 3 beleidsadviseurs deel zullen uitmaken van het managementteam, moeten deze 2 functies vacant worden verklaard door de gemeenteraad. Aan de raad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. c. Veiligheidskorpsen: brandweerpersoneel: aanleggen wervingsreserve voor de functie van beroepsbrandweerman/-vrouw-autobestuurder Omdat in het kader van de beroepsbrandweer een functie vacant is en het stadsbestuur niet meer beschikt over een geldige wervingsreserve, wordt aan de raad gevraagd aanwervingsproeven te organiseren en een wervingsreserve aan te leggen voor de functie van beroepsbrandweerman/-vrouw-autobestuurder. 6. Patrimonium: a. Persoonlijke rechten: 1. Concessies: uitbating kasteel Walburg en conciërgewoning: vaststelling voorwaarden Op 30 juni 2014 loopt de concessie af voor de uitbating van het kasteel Walburg, Walburgstraat 35, 9100 Sint-Niklaas. Deze concessie bestaat uit het volledig kasteel Walburg, in hoofdzaak bestaande uit een inkomhal, sanitair gedeelte, centrale gang, taverne/bistro, 3 vergader-/feestzalen (Salon van Waelwyck, Walburgiszaal en Gerard De Cremerzaal), keuken, berging, bureel, terras en terrasgebouw, kelder en zolder, en heeft een looptijd van 9 jaar. Na voorlopige oplevering van de renovatiewerken aan de conciërgewoning, Walburgstraat 37-39, 9100 Sint-Niklaas, bestaande uit 4 vergaderzalen, wordt de concessie hiermee uitgebreid. Het is de bedoeling de nieuwe concessievoorwaarden te publiceren in maart 2014 zodat de concessie in april 2014 kan worden toegewezen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe concessievoorwaarden vast te stellen. 2. Conciërgewoning Huis Janssens: huurovereenkomst: vaststelling voorwaarden Op 1 november 2013 heeft de conciërge van het Mercatormuseum, het SteM Zwijgershoek en de salons voor schone kunsten zijn ontslag gegeven. Deze functie wordt tijdelijk overgenomen. Het is aangewezen een nieuwe conciërge aan te stellen en nieuwe voorwaarden vast stellen voor het verhuren van de conciërgewoning in het Huis Janssens. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden van de huurovereenkomst vast te stellen. b. Tragewegenplan Belsele: wenselijkheidskaart en adviesnota: goedkeuring Het stadsbestuur heeft in 2013 het initiatief genomen om in samenwerking met het provinciebestuur en Trage Wegen vzw een tragewegenplan voor de deelgemeente Belsele op te maken. Dit tragewegenplan bestaat uit een wenselijkheidskaart en een adviesnota en is een beleidsnota voor het stadsbestuur. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wenselijkheidskaart en adviesnota goed te keuren.

9 c. Openbare verlichting: westelijke tangent N41: uitbreiding: aangepaste gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling In gemeenteraadszitting van 25 september 2009 werden de gunningsvoorwaarden en -wijze goedgekeurd voor het uitbreiden en aanpassen van de openbare verlichting in de Moortelhoekstraat, Tuinlaan, Arnhoutstraat en omgeving. De initiële offerte van Intergem was fout berekend waarna Intergem een nieuwe offerte bezorgde, met een hogere raming. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aangepaste gunningsvoorwaarden en -wijze vast te stellen. 7. Museum: legaat: aanvaarding Met brief van 16 januari 2014 deelt notaris Henri Meert mee dat het stadsbestuur de begunstigde is van een legaat. Het legaat bestaat uit een (onduidelijk gesigneerd) bronzen beeld, voorstellend een man met arend, en een linosnede Als t vaantje wappert, Beiaardier getekend G. De Beule. De waarde kan geschat worden op EUR voor het beeld en 50 EUR voor de linosnede. Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad dit legaat te aanvaarden. 8. Openbare werken: a. Onderdoorpersing spoor ter hoogte van Valkstraat-Moortelhoekstraat: aanstellen ontwerper: gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling Door de stedelijke ontwerpendienst werden de gunningsvoorwaarden en -wijze opgemaakt voor het aanstellen van een ontwerper voor het onderdoorpersen van het spoor tussen Valkstraat en Moortelhoekstraat. De kosten voor deze studieopdracht worden indicatief geraamd op EUR, btw niet inbegrepen en de opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur op basis van artikel f van de wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Aan de raad wordt gevraagd de gunningsvoorwaarden en -wijze vast te stellen. b. Onderhouds- en herstellingswerken aan cementbetonwegen: gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling Door de stedelijke ontwerpendienst werden de gunningsvoorwaarden en -wijze opgemaakt voor het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan cementbetonwegen. De kosten van deze werken, die zullen gegund worden via onderhandelingsprocedure na raadpleging, worden indicatief geraamd op EUR, btw verlegd. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de uitvoering van deze werken en de gunningsvoorwaarden en -wijze vast te stellen. c. Rioproject collector Ossenhoek: sluiten samenwerkingsovereenkomst en addendum: goedkeuring Conform het investerings-/optimalisatieprogramma voor 2010 moet Aquafin het rioproject collector Ossenhoek uitvoeren. Het is wenselijk dat de stad instaat voor de wegverfraaiing en de heraanleg van het plein en deze werken samenvoegt met de werken van Aquafin. Thans bezorgt Aquafin als opdrachtgevend bestuur de samenwerkingsovereenkomst voor dit project evenals het addendum bij de overeenkomst van 23 oktober 2009 in verband met de uitbreiding van de opdracht van de ontwerper. Aan de raad wordt gevraagd het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst met Aquafin en het addendum bij de overeenkomst van 23 oktober 2009 principieel goed te keuren.

10 9. Gemeentegebouwen: stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken: uitbreiding (fase 3): aangepast definitief ontwerp: vaststelling In zitting van 27 mei 2011 stelde de gemeenteraad het definitief ontwerp vast voor de uitbreiding (fase 3) van de stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken, voor een geraamd bedrag van EUR, btw inbegrepen. Deze uitbreiding met circa 210 m² omvatte het bijbouwen van een kleuterrefter, een extra klasje en bijkomend sanitair. Dit ontwerp werd ondertussen volledig aangepast. De kosten van deze werken, die zullen worden gegund via open aanbesteding, worden nu indicatief geraamd op EUR, btw verlegd. Aan de raad wordt gevraagd het aangepast definitief ontwerp vast te stellen. 10. Stedelijk basisonderwijs: a. Stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele: nieuw beleidscontract met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB): goedkeuring In zitting van 23 juni 2006 keurde de gemeenteraad het beleidscontract goed met het Vrij CLB Waas en Dender ten behoeve van de stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele. Een gewijzigd beleidscontract werd goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 24 februari Dit werd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 november 2013 stilzwijgend verlengd tot en met 31 augustus Het is aangewezen het contract te actualiseren en de inhoud ervan te beperken tot wat wettelijk verplicht is. Aan de raad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. b. Stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken: nieuw beleidscontract met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB): goedkeuring In zitting van 23 juni 2006 keurde de gemeenteraad het beleidscontract goed met het Vrij CLB Waas en Dender ten behoeve van de stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken. Een gewijzigd beleidscontract werd goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 24 februari Dit werd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 november 2013 stilzwijgend verlengd tot en met 31 augustus Het is aangewezen het contract te actualiseren en de inhoud ervan te beperken tot wat wettelijk verplicht is. Aan de raad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 11. Jeugd: a. Stedelijk subsidiereglement voor de ondersteuning van lokale jeugdwerkinitiatieven: nieuwe vaststelling In het stedelijk reglement betreffende de toekenning van subsidies aan lokale jeugdwerkinitiatieven werden onder meer alle financiële ondersteuningsmaatregelen aan lokale jeugdwerkinitiatieven opgenomen. Door de goedkeuring van het meerjarenplan en de bijbehorende financiering, dringen de aanpassing, actualisering en verfijning van enkele bepalingen zich op. Daarnaast worden met deze wijziging de vorm en stijl aangepast om de leesbaarheid voor de klant te verhogen. Aan de raad wordt gevraagd het stedelijk subsidiereglement opnieuw vast te stellen.

11 b. Stedelijk subsidiereglement voor de bevordering van kadervorming van kinderen en jongeren: vaststelling Met dit stedelijk subsidiereglement wil het stadsbestuur kinderen en jongeren uit de stad stimuleren een kadervormingscursus te volgen. De tussenkomst voor het volgen van kadervorming was voorheen vervat in het stedelijk reglement betreffende de toekenning van subsidies aan lokale jeugdwerkinitiatieven, dat in zitting van heden in gewijzigde vorm aan de raad wordt voorgelegd (punt 11a). Aan de raad wordt gevraagd het stedelijk subsidiereglement vast te stellen. c. Stedelijk subsidiereglement voor de ondersteuning van projecten rond jeugdcultuur: vaststelling Met dit stedelijk subsidiereglement wil het stadsbestuur een beleid voeren ter ondersteuning van initiatieven of projecten rond jeugdcultuureigen uitingsvormen van kinderen en jongeren of de artistiek expressieve beleving van kinderen en jongeren. Dit stedelijk reglement vervangt de projectsubsidie die in het stedelijk reglement betreffende de toekenning van subsidies aan lokale jeugdwerkinitiatieven, dat in zitting van heden in gewijzigde vorm aan de raad wordt voorgelegd (punt 11a), was opgenomen. Aan de raad wordt gevraagd het stedelijk subsidiereglement vast te stellen. d. Sluiten samenwerkingsovereenkomst 2014 met JOMI vzw betreffende het onderhoud en de veiligheid van speelterreinen Het stadsbestuur is verantwoordelijke uitbater van 43 speelterreinen, waarvan 36 openbare speelterreinen, en is daarvoor qua beheer en onderhoud gebonden aan strikte regelgeving en een Europees normeringskader. Via het afsluiten van een jaarlijkse samenwerkingsovereenkomst met JOMI vzw vervult het stadsbestuur zijn verplichting om speelterreinen te onderwerpen aan tussentijdse inspecties en omgevingscontroles. Aan de raad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. e. Sluiten overeenkomst met Speelpleinwerkingen Waasland vzw in het kader van jeugdwerkondersteuning en vakantieaanbod Het voorwerp van de overeenkomst met Speelpleinwerkingen Waasland vzw is drieledig: de ondersteuning van de particuliere speelpleinwerkingen uit Sint-Niklaas, de uitbouw van de werking van de Pretcamionet als kosteloos vakantie-initiatief in speelkansarme buurten en de coördinatie van de uitbetaling van de animatorenvergoeding aan de medewerkers van particuliere speelpleinwerkingen. De overeenkomst kadert binnen actieplannen 130 en 133 uit het meerjarenplan rond de ondersteuning van het jeugdwerk en het vakantieaanbod in de stad. Aan de raad wordt gevraagd deze overeenkomst te sluiten. 12. Milieu: toetreding tot burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie en engagement tot opmaak klimaatplan Sint-Niklaas klimaatneutraal 2050 In het Witboek engageerde de stad zich ertoe toe te treden tot het Europese Burgemeestersconvenant, Convenant of Mayors (COM). Door deze toetreding engageert de stad zich om: - te streven naar een vermindering van de CO 2 -uitstoot op haar grondgebied met minstens 20 % tegen 2020; - binnen het jaar na ondertekening een CO 2 -nulmeting van het grondgebied op te maken, de basis voor het klimaatplan; - binnen een jaar na ondertekening een klimaatplan in te dienen bij het Europese Covenant of Mayors office met daarin het ambitieniveau van de CO 2 -vermindering en een overzicht van maatregelen nodig om de gestelde ambitie te realiseren; - het middenveld en de burger te betrekken bij het opstellen en uitwerken van het klimaatplan;

12 - tweejaarlijks over de acties te rapporteren in een voortgangsrapport; - personeel in te zetten om de acties uit te voeren; - ervaring en knowhow met andere besturen, stakeholders, de burger, te delen. Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met de toetreding tot het burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie en met de opmaak van een klimaatplan Sint-Niklaas klimaatneutraal Mobiliteit: stedelijk subsidiereglement voor activiteiten op Autovrije Zondag 21 september 2014: vaststelling Op 2 december 2013 besliste het college een autovrije zondag te organiseren op 21 september 2014 en werd het concept goedgekeurd dat groepen en/of individuen op het stedelijk grondgebied de kans zouden krijgen ter gelegenheid van de autovrije zondag zelf activiteiten voor te stellen en te organiseren. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het stedelijk subsidiereglement voor activiteiten op Autovrije Zondag 21 september 2014 vast te stellen. Naast dit document zou een inschrijvings-/aanvraagformulier voor activiteiten autovrije zondag 21 september 2014 en het aanvraagformulier 2014 voor evenementen, buurtfeesten en fuiven ingevuld moeten worden door de kandidaat-organisator van een evenement. De aanvragen zullen beoordeeld worden door een jury samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende diensten. 14. Economie: stedelijk subsidiereglement voor de gevelrenovatie van leegstaande handelspanden en/of de structurele renovatie van leegstaande handelspanden in het projectgebied in Sint-Niklaas: invoering In zitting van 11 september 2013 besliste het college in te gaan op de projectoproep van de Vlaamse Regering om subsidies te verkrijgen van het Agentschap Ondernemen voor de gevelrenovatie van leegstaande handelspanden en de structurele renovatie van leegstaande handelspanden in het kernwinkelgebied van Sint-Niklaas. Op 12 september 2013 werd het projectvoorstel Renovatie handelspanden, ingediend. Hiervoor werd een nieuw stedelijk subsidiereglement opgemaakt. Met brief van 24 december 2013 heeft het Agentschap Ondernemen, meegedeeld dat dit projectvoorstel werd goedgekeurd door de minister bevoegd voor economie. Het nieuwe stedelijke subsidiereglement kan nu voorgelegd worden aan de gemeenteraad voor invoering. Dit reglement moet ten laatste in werking treden op 30 juni De projectperiode werd vastgelegd op 2 jaar of tot uitputting van de middelen. Aan de raad wordt gevraagd het stedelijk subsidiereglement in te voeren. 15. Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten: uitgaven van meer dan EUR: vaststelling van de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden ICT: Verhoging raming FMIS-dossier In zitting van 24 juni 2011 stelde de gemeenteraad de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden vast voor de aankoop van een pakket facility management voor een totaal geraamd bedrag van EUR, btw inbegrepen, voor de stad en het OCMW samen. Als gevolg van de groeiende synergie tussen stad en OCMW zijn de oorspronkelijk beschreven behoeften gewijzigd. Daarom werd voorgesteld de aankoop en implementatie van het facilitair management informatiesysteem in synergie uit te voeren en een vaste financiële verdeelsleutel toe te passen, namelijk 60 % voor de stad en 40 % voor het OCMW. Na uitsplitsing van het toewijzingsbedrag door de projectmanager blijkt dat het aandeel van de investeringen voor het stadsbestuur ,55 EUR, btw inbegrepen, bedraagt. Omdat met dit bedrag de raming met meer dan 10 % wordt overschreden, moet de gemeenteraad instemmen met de verhoging van de raming van het stadsaandeel van EUR naar EUR, btw inbegrepen.

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 18-06-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal:

Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 16-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 22-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 08-02-2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 08-02-2012 Dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 26 februari 2016. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 26 februari 2016. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden bestuursadministratie 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2016 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 10-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 07-02-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 07-02-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 11-09-2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 11-09-2014 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/ Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 28 augustus 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 28 augustus 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 14-08-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 25 maart 2016. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 25 maart 2016. Mevrouw Mijnheer Steven Vanackere bestuursadministratie 03 778 30 76 steven.vanackere@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 11-03-2016 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 05-06-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 05-06-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 13-01-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 13-01-2011 Dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 09-11-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 09-11-2011 Dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 13-06-2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 13-06-2014 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 02-12-2010

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 02-12-2010 Dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 27 januari 2017 Agenda openbare zitting. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 27 januari 2017 Agenda openbare zitting. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda openbare zitting Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 15-01-2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 15-01-2014 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. STAD MECHELEN BESTUURLIJK BEHEER ------------------------ GB/AVDV GENOMEN BESLUITEN : ------------------------- GEMEENTERAAD VERGADERING 23 FEBRUARI 2006 -------------------------------------- OVERZICHTSLIJST

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 februari 2011

OCMW-raad van 10 februari 2011 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart 2016 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 18 december Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 18 december Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 29 mei 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 29 mei 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-05-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 maart Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 maart Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-03-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

c. Reglement inzake de stedelijke sociale verhuursubsidie en de stedelijke sociale installatiepremie:

c. Reglement inzake de stedelijke sociale verhuursubsidie en de stedelijke sociale installatiepremie: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 11-06-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017.

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Aanwezig: Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad Jo Roggen, burgemeester Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Elke Allard, Rik Lassaut, Chris Jamar, Roland Strouven, schepenen Benny

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 19 december Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 19 december Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

Namens de Gemeenteraad,

Namens de Gemeenteraad, GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 384 53 11 - F 09 384 89 63 www.gavere.be afdeling intern dienst secretariaat AGENDA GEMEENTERAAD Gavere, 18 mei 2012 De voorzitter van de gemeenteraad, Hugo

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 29 april Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 29 april Mevrouw Mijnheer Steven Vanackere bestuursadministratie 03 778 30 76 steven.vanackere@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 13-04-2016 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 16 OKTOBER 2013

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 16 OKTOBER 2013 TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 16 OKTOBER 2013 Openbare vergadering GOEDKEURING NOTULEN 1. Goedkeuring notulen d.d. 18 september 2013 De raad keurt de notulen d.d. 18 september 2013 goed.

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT Zoutleeuw, 21 november 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

Artikel 2 De studentenhuisvestingssubsidie bestaat uit 2 luiken: - de starterssubsidie; - de investeringssubsidie;

Artikel 2 De studentenhuisvestingssubsidie bestaat uit 2 luiken: - de starterssubsidie; - de investeringssubsidie; Reglement betreffende het toekennen van studentenhuisvestingssubsidies ter bevordering van het behoud en vergroten van het aanbod aan kwalitatieve studentenkamers. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016.

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016. Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016. De voorzitter maakt bekend dat de gemeenteraad in openbare zitting zal vergaderen en over volgende punten zal beraadslagen: OPENBARE ZITTING INTERNE ZAKEN:

Nadere informatie

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 december

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 december Gemeente Beveren Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 december 2016.. Punt 02: OCMW-Beveren goedkeuring. (OCMW) a) Budgetwijziging 2016. De budgetwijziging 2016 OCMW Beveren

Nadere informatie

Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 februari 2017

Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 februari 2017 Londerzeel, 28 februari 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft: Zitting

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== 1. Aanstelling vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur Imog en Algemene Vergadering WIV naar

Nadere informatie

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2017

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2017 OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2017 Hierna volgt, in toepassing van artikel 31 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 29 januari 2016. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 29 januari 2016. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 15-01-2016 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten Kristel, Thans

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 10-10-2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 10-10-2014 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 20 MEI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Eedaflegging van de financieel beheerder...2

Nadere informatie

OCMW-raad van 26 februari 2015

OCMW-raad van 26 februari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== 1. Renovatie van cc Het SPOOR - studieopdracht. Goedkeuren bestek, raming (77.272,72 euro +

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052)

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052) Aan de leden van de gemeenteraad van en te 9200 DENDERMONDE datum 2014-01-20 uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052) 25 10 06 Bijgevoegde agenda gemeenteraad

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE LANAKEN-MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE POLITIERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de politieraad van PZ Lanaken- Maasmechelen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00013 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de verlichting van het gebouw Kunstencentrum

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 28 september 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00692 Onderwerp: Projectovereenkomst houdende de beheersoverdracht aan Eandis voor de realisatie van energiezuinige

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd.

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd. OCMW-raad maandag 18 januari 2016 Aanwezig: Herman Himpens, OCMW-voorzitter Stefanie Costenoble, Robin Declerck, Carl Desaever, Els Sarazyn, Marie-Paule Somers, Lieven Vandenbroucke, Ester Vanparys, Filip

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting 1 Financiën. Begrotingsrekening 2007, resultatenrekening over het dienstjaar 2007 en balans per 31 december

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 09-06-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 09-06-2011 Dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst van HISK en Atoomproef 3 in de Leopoldskazerne - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst van HISK en Atoomproef 3 in de Leopoldskazerne - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00711 Onderwerp: Vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst van HISK en Atoomproef 3 in de Leopoldskazerne -

Nadere informatie

Gemeenteraad 19 december Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 goed.

Gemeenteraad 19 december Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 goed. Gemeenteraad 19 december 2011 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 De gemeenteraad neemt kennis van de brief d.d. 10-11-2011

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 10-11-2010

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 10-11-2010 Dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

OCMW-raad van 28 januari 2016

OCMW-raad van 28 januari 2016 1 Dienst: secretariaat Contactpersoon: Bieke Gevaert Tel. 03 778 60 19 Email: bieke.gevaert@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting OPENBARE ZITTING Notulen

Nadere informatie

OCMW-raad van 14 april 2011

OCMW-raad van 14 april 2011 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

Gemeenteraad Bondige toelichting 24 september 2010

Gemeenteraad Bondige toelichting 24 september 2010 Gemeenteraad Bondige toelichting 24 september 2010 uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1273 09-09-2010 openbare zitting 1. Politieaangelegenheden: a. Opdrachten voor aanneming van werken,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 29-11-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 29-11-2011 Dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 30 mei 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 30 mei 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 27 juni 2017 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie