Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 29 mei Mevrouw Mijnheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 29 mei 2015. Mevrouw Mijnheer"

Transcriptie

1 Ilse Van den Branden secretariaat Aan de leden van de gemeenteraad uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda gemeenteraad vrijdag 29 mei 2015 Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op vrijdag 29 mei 2015 om 19 uur in de gemeenteraadzaal van het stadhuis voor de afhandeling van onderstaande agenda: Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen gemeenteraadszitting 24 april Politieaangelegenheden: a. Politiezone: 1. Begrotings- en jaarrekening 2014: vaststelling. 2. Begroting 2015: wijzigingen nrs. 1 en 2: vaststelling. b. Personeel: operationeel kader: vacant verklaren van een functie van inspecteur van politie (dienst lokale recherche). c. Politieverordeningen: tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Parkies 2015: vaststelling. 3. Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: a. Dienstverlenende vereniging Cipal: algemene vergadering: akteneming agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger. b. Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland: algemene vergadering: akteneming agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger. c. Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen: algemene vergadering: akteneming agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger. d. Fingem: algemene vergadering: akteneming agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger. e. Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening: statutenwijziging: goedkeuring ontwerp.

2 4. Erediensten: kerkfabrieken: a. Jaarrekening 2014: advies. b. Schilderwerken dekenij in opdracht van kerkfabriek Sint-Nicolaas: vaststelling stadsaandeel. c. Sint-Nicolaas: pand Houtbriel 29: heropbouwen dakkapel: vaststelling stadsaandeel. 5. Urbanisatie: a. Ontwerp provinciaal rup Reconversie verblijfsrecreatie fase 1d Z-vormige bosstructuur: advies. b. Ontwerp provinciaal rup Reconversie verblijfsrecreatie Stekene en Sint-Gillis-Waas fase 2: advies. 6. Verkavelingen: Sparrenhofstraat: tracé, aanleg en uitrusting wegenis: vaststelling. 7. Gemeentegoederen: verwervingen en vervreemdingen: Europark-Zuid 7c: gedeeltelijke verhuur: verlenen toestemming. 8. Flankerend onderwijsbeleid: omvorming GOK-projectenfonds: sluiten samenwerkingsovereenkomsten met School in Zicht vzw en met Scholengemeenschap Sint-Nicolaas en GO! scholengroep Waasland. 9. Musea: schenking: aanvaarding. 10. Toerisme: stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme: vervanging lid. 11. Jeugd: sluiten samenwerkingsovereenkomst 2015 met JOMI vzw betreffende het onderhoud en de veiligheid van speelterreinen. 12. Mobiliteit: sluiten overeenkomst met Blue-mobility nv omtrent de instap in de derdebetalersregeling van het Blue-bike-fietsuitleensysteem. 13. Patrimonium: zakelijke rechten: Pietje Waaspad: erfpacht elektriciteitscabine: vaststellen voorwaarden akte. 14. Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten: uitgaven van meer dan EUR: vaststellen van de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden. Besloten zitting 15. Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: detachering inspecteur van politie naar politiezone Antwerpen. 16. Gemeentepersoneel: a. Managementteam: statutair clustermanager dienstverlening: definitieve aanstelling. b. Aanstelling sanctionerend ambtenaar. Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal: De commissie voor mobiliteit, economie en werk: op maandag 18 mei 2015 om 19 uur voor de punten 12 en 13. Tijdens deze commissiezitting zal een stand van zaken worden gegeven over de Stationsstraat. De commissie voor jeugd, duurzaamheid en natuur: op dinsdag 19 mei 2015 om 19 uur voor punt 11. 2

3 De commissie voor openbare werken, waterbeheersing, foren en kermissen: op dinsdag 19 mei 2015 om uur voor een rondrit langs de grote werven van de wegenwerken op het stedelijk grondgebied. De commissie voor welzijn en diversiteit, flankerend onderwijsbeleid en burgerzaken: op woensdag 20 mei 2015 om 19 uur voor punt 8. Tijdens deze commissiezitting zal de ontwerptekst van het diversiteitsplan worden besproken en zal een terugkoppeling worden gegeven over het intercultureel forum van 30 maart De commissie voor ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing, groen en stadsreiniging, seniorenbeleid, evenementen en feestelijkheden: op woensdag 20 mei 2015 om uur voor de punten 3b, 5 en 6. Tijdens deze commissiezitting zal een toelichting worden gegeven over het stadsvernieuwingsproject Hendrik Heymanplein. De commissie voor cultuur, toerisme en landbouw: op donderdag 21 mei 2015 om 19 uur voor de punten 9 en 10. De commissie voor personeel, interne organisatie en sport: op vrijdag 22 mei 2015 om 19 uur voor de punten 7 en 16. Tijdens deze commissiezitting zal een toelichting worden gegeven door het managementteam over de nieuwe organisatiestructuur. De commissie voor financiën: op dinsdag 26 mei 2015 om 19 uur voor punt 14. De commissie voor algemeen beleid, veiligheid, internationale samenwerking en erediensten: op dinsdag 26 mei 2015 om uur voor de punten 2, 3, 4 en 15. Tijdens deze commissiezitting zal een toelichting worden gegeven over de voorgenomen aanpassingen aan het algemeen politiereglement in het kader van de GAS-wetgeving. Hoogachtend Johan Verhulst stadssecretaris Freddy Willockx raadslid-voorzitter 3

4 Gemeenteraad Bondige toelichting 29 mei Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen gemeenteraadszitting 24 april 2015 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen van de gemeenteraadszitting van 24 april 2015 goed te keuren. 2. Politieaangelegenheden: a. Politiezone: 1. Begrotings- en jaarrekening 2014: vaststelling Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de begrotings- en jaarrekening 2014 van de politiezone Sint-Niklaas vast te stellen. 2. Begroting 2015: wijzigingen nrs. 1 en 2: vaststelling Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen nrs. 1 en 2 van de begroting 2015 van de politiezone Sint-Niklaas vast te stellen. b. Personeel: operationeel kader: vacant verklaren van een functie van inspecteur van politie (dienst lokale recherche) In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone vastgesteld. Een inspecteur van politie (dienst lokale recherche) is overleden. Als gevolg hiervan wordt een functie van inspecteur van politie binnen de dienst lokale recherche vacant. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functie vacant te verklaren. c. Politieverordeningen: tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Parkies 2015: vaststelling Naar aanleiding van Parkies 2015, een muzikaal evenement dat iedere dinsdagavond vanaf 7 juli 2015 tot en met 18 augustus 2015 in het Romain De Vidtspark plaatsheeft, wordt aan de gemeenteraad gevraagd een tijdelijke politieverordening vast te stellen. 4

5 3. Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: a. Dienstverlenende vereniging Cipal: algemene vergadering: akteneming agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de gemeenteraad akte moet nemen van de agenda van de (buitengewone) algemene vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin de stad deelneemt, het mandaat moet bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering en de vertegenwoordiger voor deze vergadering moet aanwijzen uit zijn leden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: - akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van de Dienstverlenende vereniging Cipal op 12 juni 2015; - het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering; - volgende vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden: effectief vertegenwoordiger: de heer Marcel Van Looy; plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Kris Van der Coelden. b. Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland: algemene vergadering: akteneming agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de gemeenteraad akte moet nemen van de agenda van de (buitengewone) algemene vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin de stad deelneemt, het mandaat moet bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering en de vertegenwoordiger voor deze vergadering moet aanwijzen uit zijn leden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: - akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van de Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland op 16 juni 2015; - het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering; - volgende vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden: effectief vertegenwoordiger: mevrouw Kelly Van Elslande; plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Sofie Heyrman. c. Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen: algemene vergadering: akteneming agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de gemeenteraad akte moet nemen van de agenda van de (buitengewone) algemene vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin de stad deelneemt, het mandaat moet be- 5

6 palen van de vertegenwoordiger in deze vergadering en de vertegenwoordiger voor deze vergadering moet aanwijzen uit zijn leden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: - akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen op 18 juni 2015; - het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering; - volgende vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden: effectief vertegenwoordiger: de heer Wout De Meester; plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Sofie Heyrman. d. Fingem: algemene vergadering: akteneming agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de gemeenteraad akte moet nemen van de agenda van de (buitengewone) algemene vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin de stad deelneemt, het mandaat moet bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering en de vertegenwoordiger voor deze vergadering moet aanwijzen uit zijn leden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: - akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van Fingem op 18 juni 2015; - het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering; - volgende vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden: effectief vertegenwoordiger: de heer Luk Huys; plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Cansu Özen. e. Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening: statutenwijziging: goedkeuring ontwerp De Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening deelt mee dat een statutenwijziging zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering op 29 juni 2015 en vraagt deze statutenwijziging ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Deze statutenwijziging kadert in de aanpassing van TMVW cvba als intercommunale naar een intergemeentelijk samenwerkingsverband dat onder toepassing valt van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van statutenwijziging goed te keuren. 4. Erediensten: kerkfabrieken: a. Jaarrekening 2014: advies De kerkraad stelt jaarlijks de jaarrekening van de kerkfabriek van het voorgaande jaar vast. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd advies uit te brengen over de jaarrekeningen over het dienstjaar 2014, ingediend door de 12 kerkfabrieken op het stedelijk grondgebied. 6

7 b. Schilderwerken dekenij in opdracht van kerkfabriek Sint-Nicolaas: vaststelling stadsaandeel Door de kerkfabriek Sint-Nicolaas werd een factuur overgemaakt voor uitgevoerde schilderwerken aan de dekenij ten bedrage van EUR, btw inbegrepen. Deze werken werden bij hoogdringendheid uitgevoerd omwille van de aanstelling van een nieuwe deken. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de uitvoering van deze werken en het stadsaandeel vast te stellen. c. Sint-Nicolaas: pand Houtbriel 29: heropbouwen dakkapel: vaststelling stadsaandeel In zitting van 26 september 2014 gaf de gemeenteraad gunstig advies voor de uitvoering van dringende instandhoudingswerken aan het pand Houtbriel 29 in opdracht van de kerkfabriek Sint-Nicolaas en stelde de gemeenteraad het stadsaandeel vast op ,35 EUR. Ondertussen werden werken uitgevoerd voor een totaalbedrag van 8.661,53 EUR en werd dit bedrag betaalbaar gesteld aan de kerkfabriek. De voorziene heropbouw van de dakkapel zelf werd echter niet uitgevoerd. Met brieven van 26 september 2014 en 15 januari 2015 heeft het stadsbestuur de kerkfabriek erop gewezen dat de heropbouw van de dakkapel om stedenbouwkundige redenen noodzakelijk is. Door de kerkfabriek wordt nu een offerte ingediend voor de heropbouw van de dakkapel. Indicatieve raming: ,40 EUR. Omdat er nog slechts een bedrag van ,82 EUR beschikbaar is, moet nog een bijkomend bedrag van ,58 EUR worden voorzien. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de heropbouw van de dakkapel en het bijkomend stadsaandeel vast te stellen. 5. Urbanisatie: a. Ontwerp provinciaal rup Reconversie verblijfsrecreatie fase 1d Z-vormige bosstructuur: advies Op 25 maart 2015 werd het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Reconversie verblijfsrecreatie fase 1d Z-vormige bosstructuur te Sint-Niklaas en Beveren door de provincieraad van Oost-Vlaanderen voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek loopt van 20 april 2015 tot en met 18 juni Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hierover advies te geven. b. Ontwerp provinciaal rup Reconversie verblijfsrecreatie Stekene en Sint-Gillis-Waas fase 2: advies Op 25 maart 2015 werd het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Reconversie verblijfsrecreatie Stekene en Sint-Gillis-Waas fase 2 door de provincieraad van Oost-Vlaanderen 7

8 voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek loopt van 20 april 2015 tot en met 18 juni Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hierover advies te geven. 6. Verkavelingen: Sparrenhofstraat: tracé, aanleg en uitrusting wegenis: vaststelling De betrokken percelen zijn gelegen in een binnengebied tussen Sparrenhofstraat, Berkenlaan en Lepelhoekstraat. De aanvraag betreft het verkavelen ervan in 21 loten voor eengezinswoningen in een gesloten en halfopen bebouwing. De omgeving wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan woontypologieën. Zowel gesloten, open als halfopen bebouwingen komen voor. Het project is opgevat als een hedendaags woonproject bestaande uit één woonstraat waaraan de woningen zijn gekoppeld. Het geheel heeft een woonerfkarakter. De parkeerplaatsen (11 stuks) en de open carports (21 stuks) zijn langsheen de hoofdontsluiting voorzien. De open carports zijn gebundeld volgens het principe van een parkeerhaven. De wegenis wordt uitgerust met een gescheiden rioleringsstelsel en verlichting. De hoofdontsluiting geeft uit op de Sparrenhofstraat, na de afbraak van een woning in een gesloten bebouwing (kopgebouw). De vrijgekomen gevel wordt geïsoleerd en afgewerkt met leien. De wegenis wordt voorzien van groenaanplantingen. Waterloop nr. 67 wordt geherwaardeerd en geïntegreerd in de verkaveling. De afvalsortering gebeurt door middel van huis-aan-huisophaling. De aanvraag werd openbaar gemaakt van 8 februari 2015 tot 7 maart 2015 volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werden 5 bezwaarschriften ingediend: 2 van deze bezwaarschriften (waarvan één per aangetekend schrijven en één via gerechtsdeurwaarder), met identieke inhoud, werden ondertekend door 31 personen en 1 bezwaarschrift werd ingediend namens het buurtcomité Bomenwijk. Enkel punt 1 (deel) en punt 5 (volledig) van de bezwaren handelen over de aanleg en de uitrusting van de wegenis. De bezwaren werden deels weerlegd en deels bijgetreden door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 mei De adviesinstanties verleenden een gunstig of voorwaardelijk gunstig advies. Het advies van de stedelijke planoloog legt als voorwaarde op dat het ontwerp van de wegenis in overeenstemming moet worden gebracht met het masterplan publieke ruimte (p ). Dit betekent concreet voor de ontsluitingsweg en parkeerplaatsen dat deze volledig in grijze betonstraatstenen moeten aangelegd worden in plaats van in asfalt en antracietgrijze betonstraatstenen. Ook het legverband moet aangepast worden (rijbaan in keperverband, parkeerplaatsen in elleboogverband). Voor de autoluwe woonstraat betekent de aanpassing dat de voorziene grijze betonstraatstenen in keperverband moeten aangelegd worden. Aan de raad wordt gevraagd het tracé, de aanleg en de uitrusting van de wegenis vast te stellen en bovenvermelde voorwaarde van de stedelijke planoloog op te leggen. 7. Gemeentegoederen: verwervingen en vervreemdingen: Europark-Zuid 7c: gedeeltelijke verhuur: verlenen toestemming Ingevolge artikel 11 van de verkoopakte d.d. 28 oktober 1998 van het onroerend goed gelegen Europark-Zuid 7c, 9100 Sint-Niklaas, vraagt de eigenaar, SDW nv, met maatschappelijke zetel 8

9 Nieuwkerkenstraat 100, 9100 Nieuwkerken, toelating om een deel van dit goed te verhuren als kantoorruimte. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan. 8. Flankerend onderwijsbeleid: omvorming GOK-projectenfonds: sluiten samenwerkingsovereenkomsten met School in Zicht vzw en met Scholengemeenschap Sint-Nicolaas en GO! scholengroep Waasland Op vraag van het Sint-Niklase onderwijsveld, op basis van de bevindingen van de GOK-commissie en op aandringen van de Vlaamse administratie wordt een hervorming van het Sint-Niklase GOK-projectenfonds voorgesteld. De bedoeling van de hervorming is af te stappen van de jaarlijkse GOK-projectenoproep bij de individuele basis- en secundaire scholen. Voorgesteld wordt het bedrag van EUR dat vrijkomt aan GOK-projectmiddelen, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid - departement onderwijs en vorming, in het basis- en secundair onderwijs te investeren in structurele netoverschrijdende GOK-projecten. Deze structurele netoverschrijdende GOK-projecten zijn: - basisonderwijs: een jaarlijkse projectsubsidie van EUR voor School in Zicht vzw voor de schooljaren en ; - secundair onderwijs: een jaarlijkse loonsubsidie van EUR voor een brugfiguur secundair onderwijs voor de kalenderjaren 2015 en Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe een samenwerkingsovereenkomst te sluiten respectievelijk met School in Zicht vzw en met Scholengemeenschap Sint-Nicolaas en GO! scholengroep Waasland. 9. Musea: schenking: aanvaarding Aan de gemeenteraad wordt in zitting van heden de aankoop van een werk van kunstenaar Marcel Maeyer, getiteld "De Kus", voorgelegd. Marcel Maeyer heeft de intentie ter gelegenheid van deze aankoop door het stadsbestuur 2 werken van zijn oom Alfons Proost aan de stad (het stedelijk museum) te schenken, namelijk "De acrobate" (waarde: EUR) en een zelfportret met balletdanseressen (waarde EUR). Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze schenking te aanvaarden. 10. Toerisme: stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme: vervanging lid In zitting van 22 februari 2013 stelde de gemeenteraad de stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme opnieuw samen. De fractie sp.a-groen vraagt thans in de stedelijke commissie voor de bevordering van het toerisme haar afgevaardigde Ruth Verbeke te vervangen door Gretel Pauwels. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 9

10 11. Jeugd: sluiten samenwerkingsovereenkomst 2015 met JOMI vzw betreffende het onderhoud en de veiligheid van speelterreinen Het stadsbestuur is verantwoordelijke uitbater van 45 speelterreinen, waarvan 37 openbare speelterreinen, en is daarvoor qua beheer en onderhoud gebonden aan strikte regelgeving en een Europees normeringskader. Via het sluiten van een jaarlijkse samenwerkingsovereenkomst met JOMI vzw vervult het stadsbestuur zijn verplichting om speelterreinen te onderwerpen aan tussentijdse inspecties en omgevingscontroles. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze overeenkomst te sluiten. 12. Mobiliteit: sluiten overeenkomst met Blue-mobility nv omtrent de instap in de derdebetalersregeling van het Blue-bike-fietsuitleensysteem Sint-Niklaas wil een fietsstad worden. Het is de bedoeling het fietsgebruik bij inwoners en bezoekers van de stad aan te moedigen. Een publiek fietsuitleensysteem zoals Blue-bike draagt hiertoe bij. Om het aantal uitleningen op het stedelijk grondgebied uit te breiden, wordt aan de gemeenteraad gevraagd een overeenkomst te sluiten met Blue-mobility nv omtrent de instap in de derdebetalersregeling van het Blue-bike-fietsuitleensysteem. 13. Patrimonium: zakelijke rechten: Pietje Waaspad: erfpacht elektriciteitscabine: vaststellen voorwaarden akte Voor het plaatsen van een elektriciteitscabine op een perceel grond langs het Pietje Waaspad naast de spoorweg Gent-Antwerpen tussen Nieuwkerken en Beveren moet een erfpachtakte afgesloten worden met Intergem cv. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden van de ontwerpakte vast te stellen. 14. Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten: uitgaven van meer dan EUR: vaststellen van de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Dienst gebouwen: relighting kelder stedelijke openbare bibliotheek: leveren van armaturen en lampen In de kelder (-1) van de hoofdbibliotheek zijn veel lampen defect. Gezien de ouderdom van deze lampen is het aangewezen voor een relighting te kiezen, in plaats van de defecte lampen telkens te vervangen. In totaal gaat het over 280 lampen die moeten vervangen worden. De uitvoering zal gebeuren door de plaatselijke onderhoudsman. Het is niet mogelijk alle lampen tegelijk te vervangen omdat er onvoldoende stockeerruimte aanwezig is. In een eerste fase zouden reeds 150 armaturen aangekocht worden, in de tweede fase het overige deel. Voor dit project kan een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking opgestart worden. 10

11 De indicatieve raming bedraagt: 8.595,04 EUR ,96 EUR (21 % btw) = EUR. onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur: levering Stedelijk museum: aankoop van een schilderij/drieluik van Marcel Maeyer Het museum wenst het werk De Kus aan te kopen van de gerenommeerde kunstenaar Marcel Maeyer (pseudoniem voor Marcel De Maeyer, geboren in Sint-Niklaas in 1920). De prijs van het drieluik bedraagt EUR. 11

Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal:

Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 16-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 22-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 07-02-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 07-02-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 18-06-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 10-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 25 maart 2016. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 25 maart 2016. Mevrouw Mijnheer Steven Vanackere bestuursadministratie 03 778 30 76 steven.vanackere@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 11-03-2016 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 26 februari 2016. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 26 februari 2016. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden bestuursadministratie 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2016 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 29 januari 2016. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 29 januari 2016. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 15-01-2016 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 11-09-2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 11-09-2014 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 23 september 2016 Agenda openbare zitting. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 23 september 2016 Agenda openbare zitting. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda openbare zitting Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op

Nadere informatie

Namens de Gemeenteraad,

Namens de Gemeenteraad, GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 384 53 11 - F 09 384 89 63 www.gavere.be afdeling intern dienst secretariaat AGENDA GEMEENTERAAD Gavere, 18 mei 2012 De voorzitter van de gemeenteraad, Hugo

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 10-10-2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 10-10-2014 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 09-11-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 09-11-2011 Dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 28 januari 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 28 januari 2016

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 29 mei 2015

Gemeenteraad Notulen 29 mei 2015 Gemeenteraad Notulen 29 mei 2015 Aanwezig: Fractie N-VA: - de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester; - de heer Peter Buysrogge, mevrouw Annemie Charlier, mevrouw Marijke Henne, de heer Carl Hanssens,

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 28 augustus 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 28 augustus 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 14-08-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/ Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 28 oktober 2016 Agenda openbare zitting. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 28 oktober 2016 Agenda openbare zitting. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda openbare zitting Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 05-06-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 05-06-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 08-02-2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 08-02-2012 Dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016.

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016. Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016. De voorzitter maakt bekend dat de gemeenteraad in openbare zitting zal vergaderen en over volgende punten zal beraadslagen: OPENBARE ZITTING INTERNE ZAKEN:

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 24 april 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 24 april 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 09-04-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Agenda provincieraad OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 1 STE COMMISSIE MAANDAG 12 JUNI 2017, 17U00 BESTUURLIJKE ORGANISATIE,

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde postcode 9750 / N.I.S. 45057 GEMEENTEBESTUUR ZINGEM A. Amelotstraat 53 9750 Zingem NIS 45057 tel. 09 389 01 00 fax. 09 389 01 49 gemeente@zingem.be www.zingem.be

Nadere informatie

27 september OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - SOCIAAL HUIS.

27 september OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - SOCIAAL HUIS. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 maart Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 maart Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-03-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 25 november 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 25 november 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op vrijdag om 19:00

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 TOELICHTINGEN OPENBARE VERGADERING 1. Bekrachtiging besluiten burgemeester houdende verkeersregeling a) van 16.08.2013 tot en met 26.08.2013 in de Amerstraat tijdens renovatiewerken;

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. ===================================== 1. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Activiteitenkorrels

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 27 januari 2017 Agenda openbare zitting. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 27 januari 2017 Agenda openbare zitting. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda openbare zitting Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het

Nadere informatie

Openbare zitting BESLISSINGSLIJST WEBSITE. 3 september 2013

Openbare zitting BESLISSINGSLIJST WEBSITE. 3 september 2013 STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 1 oktober 2013 8370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in

Nadere informatie

25 oktober FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Beslissing tot desaffectatie pastorij Sint- Jozef Coloma.

25 oktober FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Beslissing tot desaffectatie pastorij Sint- Jozef Coloma. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals. Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 5 mei 2015

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals. Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 5 mei 2015 PROVINCIE Antwerpen STADSBESTUUR Herentals 1. Interne kredietaanpassing: kennisname Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 5 mei 2015 De gemeenteraad neemt kennis van de interne kredietaanpassingen.

Nadere informatie

Gemeenteraad 18 februari 2013

Gemeenteraad 18 februari 2013 Gemeenteraad 18 februari 2013 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 januari 2013 goed. Punt 1: aktename van het ontslag van de heer

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

c. Reglement inzake de stedelijke sociale verhuursubsidie en de stedelijke sociale installatiepremie:

c. Reglement inzake de stedelijke sociale verhuursubsidie en de stedelijke sociale installatiepremie: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 11-06-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052)

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052) Aan de leden van de gemeenteraad van en te 9200 DENDERMONDE datum 2014-01-20 uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052) 25 10 06 Bijgevoegde agenda gemeenteraad

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 november 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 30 november 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 30 november 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Finiwo. Bepalen van het stemgedrag van

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 28 april 2016 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting dinsdag 21 maart 2017.

Gemeenteraadszitting dinsdag 21 maart 2017. Registernummer B17-00070 Publicatiedatum 13.03.2017 Gemeenteraadszitting dinsdag 21 maart 2017. De voorzitter maakt bekend dat de gemeenteraad in openbare zitting zal vergaderen en over volgende punten

Nadere informatie

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK Overzicht besluiten van de gemeenteraad Zitting van 30 april 2014 LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK 1. de dagorden met bijlagen werden via elektronische weg overgemaakt aan de raadsleden en bekend gemaakt

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting dinsdag 21 maart Onder voorbehoud van goedkeuring in vergadering van 25 april 2017.

Gemeenteraadszitting dinsdag 21 maart Onder voorbehoud van goedkeuring in vergadering van 25 april 2017. Gemeenteraadszitting dinsdag 21 maart 2017. Onder voorbehoud van goedkeuring in vergadering van 25 april 2017. Onderstaand verslag geeft een beknopte toelichting over de besluiten die de gemeenteraad trof

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT Zoutleeuw, 21 november 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

Openbare zitting BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

Openbare zitting BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD De voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de gemeenteraad op donderdag 28.02.2013 om 19.30 u in de raadzaal van het gemeentehuis, Kasteelstraat 1-3, Assenede.

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 ons kenmerk: datum 23 8 2011 Sec&Onthaal/2345 De voorzitter van de gemeenteraad, In toepassing van artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00107 Onderwerp: Studieopdracht voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken betreffende de Steenakker te Gent

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 31 januari 2013 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1.

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 001 Schepencollege. Taakverdeling. 002 Schepencollege. Vergadermomenten schepencollege. 003 Schepencollege. Zitdagen van de leden van het schepencollege.

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het subsidiereglement voor het buiten gebruikstellen

Nadere informatie

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden. CENTRUMSTAD Eeklo, 8 februari 2013 lndustrielaan 2 9900 Eeklo Tel.09 l2'lb280o Fax. 09 218 28 51 ;ecretariaat@eeklo. be www.eeklo.be Secretariaat Behandelendeambtenaar Monique Haegeman lmonique.haeqeman@eeklo.be

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 27 november 2015

Gemeenteraad Notulen 27 november 2015 Gemeenteraad Notulen 27 november 2015 Aanwezig: Fractie N-VA: - de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester; - de heer Peter Buysrogge, mevrouw Annemie Charlier, mevrouw Marijke Henne, de heer Carl Hanssens,

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 26 mei 2014 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Secretariaat. CIPAL

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING STRAATNAAMGEVING. 1. Goedkeuring van een nieuwe straatnaam - Matruyepleintje. In de zitting van

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Zaventem, 15 juni 2007. M. / Mw. wordt, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad, die zal plaatsgrijpen

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT 1 Zoutleeuw, 15 mei 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/11/2011. openbare zitting

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/11/2011. openbare zitting TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/11/2011 openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 17/10/2011 2. Intergemeentelijke samenwerking. Buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 23 oktober 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1.

Nadere informatie

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. STAD MECHELEN BESTUURLIJK BEHEER ------------------------ GB/AVDV GENOMEN BESLUITEN : ------------------------- GEMEENTERAAD VERGADERING 23 FEBRUARI 2006 -------------------------------------- OVERZICHTSLIJST

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013 Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele Openbare zitting 1 Tijdelijke politieverordeningen getroffen bij besluit burgemeester bekrachtiging door de gemeenteraad

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== 1. Aanstelling vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur Imog en Algemene Vergadering WIV naar

Nadere informatie