OCMW-raad van 10 februari 2011

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OCMW-raad van 10 februari 2011"

Transcriptie

1 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel Fax: bij de punten van de openbare zitting OPENBARE ZITTING 1. Verslagen raadszittingen goedkeuring Verslag OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring 2. Mededelingen door de heer voorzitter 3. Bestuur 3.1. Aanduiding lid overleg Stad/OCMW beslissing In zitting van 5 januari 2007 werd raadslid Lucien Bats door de OCMW-raad aangeduid als lid van het overleg stad/ocmw. Lucien Bats nam ontslag als OCMWraadslid bij brief van 2 december Aan de raad wordt gevraagd een nieuw lid overleg stad/ocmw aan te duiden Aanduiding afgevaardigde algemene vergadering van de afdeling OCMW s van de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten beslissing Bij OCMW-raadsbeslissing van 31 mei 2007 werd raadslid Lucien Bats aangeduid als afgevaardigde van het OCMW om op de algemene vergadering van de afdeling OCMW s van de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten het stemrecht voor het OCMW uit te oefenen. Lucien Bats nam ontslag als OCMW-raadslid bij brief van 2 december Aan de raad wordt gevraagd een nieuw raadslid aan te duiden om op de algemene vergadering van de afdeling OCMW s van de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten het stemrecht voor het OCMW uit te oefenen Aanduiding lid Sociale Dienst Personeel beslissing Bij OCMW-raadsbeslissing van 25 januari 2007 werd raadslid Lucien Bats aangeduid als lid van de sociale dienst personeel. Lucien Bats nam ontslag als OCMW-raadslid bij brief van 2 december Aan de raad wordt gevraagd een nieuw lid van de sociale dienst personeel aan te duiden. 1

2 3.4. Aanduiding voogd wezen beslissing In zitting van 25 januari 2007 werd Lucien Bats door de OCMW-raad aangeduid als de persoon die gaat optreden als voogd op het moment dat het OCMW ter uitvoering van haar wettelijke taak zich over een of meer wezen moet bekommeren. Lucien Bats nam ontslag als OCMW-raadslid bij brief van 2 december Aan de raad wordt gevraagd om een ander raadslid aan te duiden die in voorkomend geval gaat optreden als voogd Aanduiding lid algemene vergadering Ethias beslissing Op 25 januari 2007 heeft de OCMW-raad Lucien Bats aangeduid als afgevaardigde van het OCMW op de algemene vergadering Van Ethias. Lucien Bats nam ontslag als OCMW-raadslid bij brief van 2 december Aan de raad wordt gevraagd een nieuwe afgevaardigde van het OCMW op de algemene vergadering Van Ethias aan te duiden. 4. Seniorenzorg 4.1. Bepaling dagprijs nieuwe woonzorgcentra beslissing Aan de raad wordt gevraagd om de dagprijs voor het nieuwe woonzorgcentrum te Belsele en centrum vast te stellen op 45 euro voor inwoners van Sint-Niklaas en 52 euro voor niet-inwoners van Sint-Niklaas. Voor echtparen wordt de dagprijs bepaald op 83,7 euro (inwoners Sint-Niklaas) en 97,5 euro (niet-inwoners). Aan de raad wordt gevraagd voor de huidige bewoners een stappenplan goed te keuren om de verhoging van de dagprijs gefaseerd in te voeren Aanvraag tot verstrekking gebruikstoelage nieuw wzc Herfstrust Belsele en nieuw wzc Albert-Elisabeth St.Niklaas beslissing In december vorig jaar werd de eerste gebruikstoelage voor het nieuw woonzorgcentrum Belsele en Albert-Elisabeth aangevraagd. Op 23 december werd deze aanvraag van beide dossiers goedgekeurd door het VIPA. Intussen zijn we een ander kalenderjaar en is het mogelijk de volgende gebruikstoelage voor deze projecten aan te vragen. Aan de raad wordt gevraagd om voor het nieuwe woonzorgcentrum te Belsele en het woonzorgcentrum Albert-Elisabeth te Sint-Niklaas een aanvraag tot het verstrekken van een gebruikstoelage bij het VIPA in te dienen Commissie van toezicht goedkeuring beslissing Mevrouw Linda De Geest is in het verleden door de raad aangesteld om de betalingen uit te voeren voor de commissie van toezicht van het OCMW. Op 1 februari 2011 is mevrouw De Geest met pensioen gegaan. Aan de raad wordt gevraagd Elke Bogemans aan te stellen om de betalingen uit te voeren voor de commissie van toezicht. 5. Sociale Dienst 2

3 Samenwerkingsovereenkomst met vzw Smalls m.b.t. de opdracht Primaweb Business, Proces en behoeften beslissing De POD maatschappelijke integratie nam het initiatief om aan de VZW Smalls te vragen om te onderzoeken of een programma kon worden ontwikkeld dat gebruikt kan worden door de OCMW s voor hun sociale dossiers. Dit programma zou tevens gebruikt moeten worden voor de wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de POD maatschappelijke integratie en de OCMW s. De POD maatschappelijke integratie liet in het verleden de VZW Smalls al het programma primaweb ontwikkelen. Dit is echter een te beperkte toepassing en enkel interessant voor kleinere OCMW s. Men wil nu onderzoeken of dit programma niet de basis kan zijn (vandaar primaweb+) voor een beter, allesomvattend programma dat ook bruikbaar is voor grotere OCMW s en antwoorden kan bieden op eigen behoeften van de OCMW s. De POD maatschappelijke integratie deed een oproep bij de OCMW s om in een eerste fase te participeren aan een onderzoeksopdracht. Aan de raad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Smalls goed te keuren. 6. Leveringen 6.1. Aankoop, huur of huurkoop van LED-TV s voor kamers nieuw wzc Herfstrust Belsele - goedkeuring lastenboek beslissing - vaststelling wijze van gunnen beslissing De eerste fase van de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum in Belsele zal voltooid zijn tegen juni Dan zullen 48 kamers in gebruik genomen worden. Hiervoor willen we overgaan tot de huur, aankoop of huurkoop van televisietoestellen voor de bewonerskamers. procedure voor aankoop, huur of huurkoop van TV s voor het nieuwe woonzorgcentrum Belsele. Hiervoor zal een algemene offerteaanvraag worden 6.2. Aankoop gordijnen voor wzc Herfstrust Belsele - goedkeuring lastenboek beslissing Voor het nieuwe woonzorgcentrum in Belsele dienen gordijnen te worden aangekocht voor de kamers van de bewoners, de leefruimtes en de gemeenschappelijke delen. Aan de raad wordt gevraagd het principe en het lastenboek goed te keuren voor de aankoop van gordijnen voor het woonzorgcentrum te Belsele. Hiervoor zal er een open offerteaanvraag worden 6.3. Levering van diepvrieskasten voor wzc Populierenhof Nieuwkerken 3

4 De huidige diepvrieskisten die zich bevinden in de kelder van woonzorgcentrum Populierenhof te Nieuwkerken zijn aan vervanging toe. Aan de raad wordt gevraagd het principe goed te keuren voor de aankoop van diepvrieskasten voor woonzorgcentrum Populierenhof. Hiervoor zal er een onderhandelingsprocedure worden 6.4. Levering van grasmachine en motor-snoeizaag voor de technische dienst De technische dienst wil overgaan tot de aankoop van een grasmachine en benzinemotorzaag, omdat de oude toestellen versleten zijn. procedure voor de aankoop van een grasmachine en benzinemotorzaag. Hiervoor zal een onderhandelingsprocedure worden 6.5. Levering van steriel en niet-steriel materiaal voor het OCMW St.Niklaas - lastenboek, procedure en wijze van gunnen goedkeuring Het dossier apotheekdiensten werd na afloop van de wettelijke standstill periode definitief toegewezen op 15 december 2010 (gunning vast bureau 29 november 2010). Het perceel steriel en niet-steriel materiaal werd toen niet toegewezen. Aan de raad wordt gevraagd het principe goed te keuren tot de opstart van het dossier van steriel en niet-steriel materiaal, evenals het lastenboek goed te keuren. Hiervoor zal een algemene offerteaanvraag worden 6.6. Uitbreiding wagenpark in synergie met de stad - voeren van het dossier in synergie met de stad goedkeuring Vanuit de seniorenzorg en de technische dienst werd de vraag gesteld om over te gaan tot de opstart van een dossier voor de uitbreiding van het wagenpark. Omdat de stad op dit moment ook een aankoopdossier voor haar wagenpark heeft lopen voor gelijkaardige types van voertuigen, is een gezamenlijk aankoopdossier aan te raden. Een groter aantal wagens van één type vergroot de kans dat leveranciers een gunstig aanbod doen. dossier voor de uitbreiding van het wagenpark. Dit dossier zal in synergie met de stad gevoerd worden, waarbij de stad de leidende rol zal vervullen. Hiervoor zal er een algemene offerteaanvraag worden 6.7. Aankoop ijskastjes voor kamers nieuw wzc Herfstrust Belsele aanpassing principebeslissing Op de Raad van 20 januari 2011 werd beslist ijskastjes aan te kopen voor de eerste fase van het nieuwe woonzorgcentrum in Belsele. Dit dossier werd besproken op het Bijzonder Comité seniorenbeleid van 1 februari Daar werd geadviseerd om de ijskastjes in één geheel toe te wijzen voor het hele rusthuis. Op deze manier zijn alle ijskastjes van dezelfde leverancier en kan men voor eventuele problemen steeds bij dezelfde leverancier terecht. Aan de raad wordt gevraagd de beslissing van 20 januari in te trekken en het principe goed te keuren voor de heropstart van de aankoop van ijskastjes voor het volledige 4

5 nieuw woonzorgcentrum te Belsele. Hiervoor wordt een onderhandelingsprocedure 6.8. Aankoop kluisjes nieuw wzc Herfstrust Belsele aanpassing principebeslissing Op de Raad van 20 januari 2011 werd beslist kluisjes aan te kopen voor de eerste fase van het nieuwe woonzorgcentrum in Belsele. Dit dossier werd besproken op het Bijzonder Comité seniorenbeleid van 1 februari Hier werd geadviseerd om de kluisjes in één geheel toe te wijzen voor het hele rusthuis. Op deze manier zijn alle kluisjes van dezelfde leverancier en kan men voor eventuele problemen steeds bij dezelfde leverancier terecht. Aan de raad wordt gevraagd de beslissing van 20 januari in te trekken en het principe goed te keuren voor de heropstart van de aankoop van kluisjes voor het volledige nieuw woonzorgcentrum te Belsele. Hiervoor wordt een onderhandelingsprocedure 7. Diensten 7.1. Opleiding tot begeleiding art.60 ers principebeslissing Vanuit de dienst vorming komt de vraag naar een opleiding voor het begeleiden van mensen die werken onder art. 60. De opleiding is bedoeld voor mensen uit diverse diensten waar mensen tewerkgesteld worden via art. 60. Aan de raad wordt gevraagd het principe goed te keuren voor de opstart van een procedure voor een opleiding begeleiding van art.60 ers en de procedure en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure) goed te keuren Opleiding BPM One - toewijzing beslissing Sinds 2002 maakt het OCMW van Sint-Niklaas deel uit van het project AORTA. Dit is een samenwerkingsverband tussen OCMW s voor de opmaak van processen en procedures met ondersteuning van de firma Deloitte & Touche. De software die hiervoor gebruikt wordt (Protos) komt van de firma Pallas Athena. De firma Pallas Athena meldt ons dat er zal worden overgegaan van Protos-software naar BPM One software. Hiervoor is een opleiding vereist. Aan de raad wordt gevraagd het principe goed te keuren voor de opleiding BPM One Aanstelling ontwerper WZC Plataan - goedkeuring lastenboek beslissing Op het BC Seniorenbeleid van 24 januari 2011 werd het programma van eisen met betrekking tot de renovatie van woonzorgcentrum De Plataan voorgesteld. Nu dient een prijsvraag voor de aanstelling van een ontwerper te worden Het doel van deze opdracht is na te gaan of de noodzakelijke aanpassingen aan De Plataan mogelijk en budgettair verantwoord zijn. prijsvraag voor de aanstelling van een ontwerper voor de renovatie van 5

6 woonzorgcentrum de Plataan. Hiervoor zal er een wedstrijd offerteaanvraag worden 8. Personeel Werving en selectie Werkleider logistiek Openschrijven aanwervings- en bevorderingsprocedure en aanleggen aanwervingsen bevorderingsreserve voor de functie van werkleider logistiek m/v met het oog op benoeming in voltijds en/of deeltijds statutair dienstverband en/of in voltijds en/of deeltijds contractueel dienstverband en vastlegging kwalitatieve invulling van de selectiecommissie beslissing Aan de raad wordt gevraagd om een bevorderings- en wervingsexamen open te schrijven voor de functie van werkleider logistiek voor aanstelling in voltijds en/of deeltijds statutair dienstverband en/of in voltijds en/of deeltijds contractueel dienstverband. Dit is voor zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten. Tevens wordt er een wervingsreserve aangelegd. De raad stelt de invulling op functie vast van de leden van de selectiecommissie voor de functie van werkleider logistiek m/v voor aanstelling in voltijds en/of deeltijds statutair dienstverband en/of in voltijds en/of deeltijds contractueel dienstverband. GEHEIME ZITTING Bij de punten van de geheime zitting is geen bondige toelichting voorzien. 6

1. Verslagen raadszittingen goedkeuring Verslag OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring

1. Verslagen raadszittingen goedkeuring Verslag OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 10 februari 2011

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting

Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 mei 2012

OCMW-raad van 10 mei 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OCMW-raad van 14 april 2011

OCMW-raad van 14 april 2011 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 22.03.2012 (openbare zitting) goedkeuring

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 22.03.2012 (openbare zitting) goedkeuring Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 19 april 2012 om

Nadere informatie

8. Vervangen deuroperatoren grote liften WZC Ter Wilgen Blok C en D - principe goedkeuring - toewijzing

8. Vervangen deuroperatoren grote liften WZC Ter Wilgen Blok C en D - principe goedkeuring - toewijzing Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 13 december 2012

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 27.10.2011 (openbare zitting) goedkeuring

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 27.10.2011 (openbare zitting) goedkeuring Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 24 november 2011

Nadere informatie

OCMW-raad van 28 januari 2016

OCMW-raad van 28 januari 2016 1 Dienst: secretariaat Contactpersoon: Bieke Gevaert Tel. 03 778 60 19 Email: bieke.gevaert@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting OPENBARE ZITTING Notulen

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 oktober 2015

OCMW-raad van 29 oktober 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Verbouwingswerken dienstencentrum De Wilg vaststelling lastenboek met raming en wijze van gunnen beslissing

Verbouwingswerken dienstencentrum De Wilg vaststelling lastenboek met raming en wijze van gunnen beslissing Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 30 juni 2011 om

Nadere informatie

OCMW-raad van 26 maart 2015

OCMW-raad van 26 maart 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

A G E N DA : OPENBARE ZITTING

A G E N DA : OPENBARE ZITTING Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 22 maart 2012 om

Nadere informatie

OCMW-raad van 25 oktober 2012

OCMW-raad van 25 oktober 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Eigendommen 5. Terbeschikkingstelling van deel van wzc Ter Wilgen aan Carolus principebeslissing

Eigendommen 5. Terbeschikkingstelling van deel van wzc Ter Wilgen aan Carolus principebeslissing Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 25 oktober 2012

Nadere informatie

A G E N DA : OPENBARE ZITTING

A G E N DA : OPENBARE ZITTING Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 22 november 2012

Nadere informatie

A G E N DA : OPENBARE ZITTING

A G E N DA : OPENBARE ZITTING Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 27 oktober 2011

Nadere informatie

OCMW-raad van 28 juni 2012

OCMW-raad van 28 juni 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OCMW-raad van 26 juli 2012. Aanvang van de zitting om 19.18 uur

OCMW-raad van 26 juli 2012. Aanvang van de zitting om 19.18 uur OCMW-raad van 26 juli 2012 Aanvang van de zitting om 19.18 uur aanwezig : Jef Foubert, voorzitter Kris Van der Coelden, Liliane Verbeke, Marc Van de Velde, Antoine De Meyer, Freddy Van Gasse, Yvan De Bruyne,

Nadere informatie

A G E N DA : GEHEIME ZITTING. 1. Hoorzitting tuchtzaak OPENBARE ZITTING

A G E N DA : GEHEIME ZITTING. 1. Hoorzitting tuchtzaak OPENBARE ZITTING Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 28 juni 2012 om

Nadere informatie

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST RAAD D.D. 03.02.2015 OVERZICHTSLIJST Toevoeging met unanimiteit van volgende punten op basis van spoedeisendheid: 4.0.3. Wijziging selectiecommissie

Nadere informatie

OCMW-raad van 26 februari 2015

OCMW-raad van 26 februari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

OCMW-raad van 31 mei 2012

OCMW-raad van 31 mei 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OCMW-raad van 5 augustus 2014

OCMW-raad van 5 augustus 2014 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

OCMW-raad van 15 december 2016

OCMW-raad van 15 december 2016 1 Dienst: secretariaat Contactpersoon: Bieke Gevaert Tel. 03 778 60 19 Email: bieke.gevaert@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting OPENBARE ZITTING Notulen

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 april 2014

OCMW-raad van 24 april 2014 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van dinsdag 20 september 2016

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van dinsdag 20 september 2016 AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van dinsdag 20 september 2016 OPENBARE ZITTING 001 - PERSONEELSBELEID NIEUWE UURREGELING DAGVERZORGINGSCENTRUM VERPLEGING Het akkoord van de raad wordt gevraagd

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 januari 2012

OCMW-raad van 24 januari 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be OCMW-raad van 24 januari 2012 bij de

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 19 MAART 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 2. (EDV) BIJZONDERE COMITÉS - WIJZIGING PLAATSVERVANGERS

Nadere informatie

OCMW-raad van 22 mei 2014

OCMW-raad van 22 mei 2014 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van donderdag 30 juni 2016

VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van donderdag 30 juni 2016 VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van donderdag 30 juni 2016 OPENBARE ZITTING 001 - FINANCIËN JAARREKENING 2015 De raad neemt kennis van de neergelegde jaarrekening 2015 en keurt deze goed. 002

Nadere informatie

OCMW-raad van 26 juni 2014

OCMW-raad van 26 juni 2014 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 15 oktober 2009 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

2. Notulen OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring

2. Notulen OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring OCMW-raad van 27 september 2012 Aanvang van de zitting om 19.03 uur aanwezig : Jef Foubert, voorzitter Kris Van der Coelden, Liliane Verbeke, Roland Syvertsen, Marc Van de Velde, Antoine De Meyer, Freddy

Nadere informatie

De voorzitter deelt mee dat punt 11 wordt afgevoerd omdat het document nog onvolledig was.

De voorzitter deelt mee dat punt 11 wordt afgevoerd omdat het document nog onvolledig was. OCMW-raad van 25 oktober 2012 Aanvang van de zitting om 19.03 uur aanwezig : Jef Foubert, voorzitter Kris Van der Coelden, Liliane Verbeke, Roland Syvertsen, Marc Van de Velde (tot en met punt 18), Antoine

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

TOELICHTING OCMW-RAAD VAN 21 FEBRUARI 2018 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING OCMW-RAAD VAN 21 FEBRUARI 2018 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING OCMW-RAAD VAN 21 FEBRUARI 2018 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 2. (KS) NIEUWBOUWPROJECTEN

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime Kaprijke, 9 maart 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn zitting van 1 augustus 2013 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lodewijk De Meesterstraat

Nadere informatie

Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen

Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen Datum 28-01-2019 Tijd 14:00-15:00 Locatie Voorzitter Toelichting Schepenzaal Lukas Jacobs, algemeen directeur: Vincent Gabriels Verontschuldigd: Sandra

Nadere informatie

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd.

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd. OCMW-raad maandag 18 januari 2016 Aanwezig: Herman Himpens, OCMW-voorzitter Stefanie Costenoble, Robin Declerck, Carl Desaever, Els Sarazyn, Marie-Paule Somers, Lieven Vandenbroucke, Ester Vanparys, Filip

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst van de RAAD van DINSDAG, 07 maart 2017 O P E N B A R E V E R G A D E R I N G 0. P R O C E S S E N-VERBAA L 0.1. Zitting van de raad van

Nadere informatie

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 19 september 2017 Verslag HD 1 2017_RMW_00131 OCMW en instellingen - Afname raamovereenkomst VVSG "Postdiensten voor Vlaamse lokale besturen" - Delegatiebevoegdheid

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 03.11.2011 OVERZICHTSLIJST Toevoeging met unanimiteit van de volgende punten op basis van spoedeisendheid: 3.2. Omzendbrief BB 2011/4.

Nadere informatie

Aan de raad wordt voorgesteld om akte te nemen van de rangorde zoals voorgesteld.

Aan de raad wordt voorgesteld om akte te nemen van de rangorde zoals voorgesteld. TOELICHTING RAAD VAN 18 JANUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 0.1. AANVULLENDE PUNTEN - HOOGDRINGEND 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING 2. (KH) ONTSLAG RAADSLID

Nadere informatie

Aan de raad wordt voorgesteld om de aanstelling van de heer Peter De Clercq lid van het comité financiën goed te keuren.

Aan de raad wordt voorgesteld om de aanstelling van de heer Peter De Clercq lid van het comité financiën goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 27 MEI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 0.1. (KH) AANVULLEND PUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID Aanvullende agendapunten bij hoogdringendheid: 0.1. (KH) Aanvullend

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 13-11-2012 OVERZICHTSLIJST Openbaar gedeelte 1. PV vorige zitting Het PV van de openbare zitting d.d. 09-10-2012 wordt goedgekeurd. 2. Toelichting

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 19 april 2012 Lijst van de besluiten 1. SOCIALE DIENST OPENBAAR 1.1. ERKENNING ALS DIENST VOOR LOGISTIEKE HULP INDIENEN AANVRAAG

Nadere informatie

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage OCMW Waasmunster RD 2010/9 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 13 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) Zonder voorwerp 12. OPVANG

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2010/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1 Samenwerking Hoogendonck

Nadere informatie

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst van de RAAD van DINSDAG, 05 JANUARI 2016 O P E N B A R E V E R G A D E R I N G 0. P R O C E S S E N-VERBAA L 0.1. Zitting van de raad van

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Raad voor maatschappelijk welzijn

Raad voor maatschappelijk welzijn BEKNOPT VERSLAG Raad voor maatschappelijk welzijn Woensdag Dit is een voorlopig verslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van. De besluiten zijn pas definitief na de goedkeuring van

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel d.d. 24 mei 2018

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel d.d. 24 mei 2018 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 mei 2018 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/660.68.10 E-mail paula.verhoeven@ocmwkapellen.be Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI 2009 19.30 uur DAGORDE Openbare zitting De openbare vergadering zal plaatsvinden in de bolerozaal van het Centrum voor Welzijn Kattestraat 27 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 MAART 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 MAART 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 MAART 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Werken,

Nadere informatie

Vast Bureau Administratief toezicht Zitting van 8 februari 2019

Vast Bureau Administratief toezicht Zitting van 8 februari 2019 Vast Bureau Administratief toezicht Zitting van 8 februari 2019 A-AGENDA Dienstverlening 1 2019_VB_00035 Bijzonder Comité Sociale Dienst - Kennisgeving eedaflegging mevrouw Eunice Yahuma Baitoapala- Kennisneming

Nadere informatie

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van donderdag 30 juni 2016

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van donderdag 30 juni 2016 AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van donderdag 30 juni 2016 OPENBARE ZITTING 001 - FINANCIËN JAARREKENING 2015 Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening 2015 en deze goed te

Nadere informatie

Raad van 31 januari 2017

Raad van 31 januari 2017 Raad van 31 januari 2017 Aanwezig: Brugada Terradellas P., waarnemend voorzitter; D Haese J., De Clercq A., Henderickx S. (vanaf 20.00 uur), Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Droessaert S., Wyndaele

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 JANUARI 2017

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 JANUARI 2017 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 JANUARI 2017 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Overzichtslijst van de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 januari Openbare vergadering

Overzichtslijst van de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 januari Openbare vergadering Ninove, 5 februari 2019 Overzichtslijst van de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 januari 2019 Openbare vergadering 1. Secretariaat - OCMW raad 2019 - vaststellen data en uren

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING MEMORIE VAN TOELICHTING Zitting van 28 januari 2019 OPENBARE ZITTING 1. Proces-verbaal van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2018 - goedkeuring. Aan de raad wordt gevraagd om het proces-verbaal

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 18 NOVEMBER 2013

ZITTING OCMW-RAAD 18 NOVEMBER 2013 ZITTING OCMW-RAAD 18 NOVEMBER 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

1 2017_RMW_00160 OCMW & instellingen - Digitaal sociaal dossier - Aankoop en implementatie software - Ontwerp & gunningswijze - Toewijzing -

1 2017_RMW_00160 OCMW & instellingen - Digitaal sociaal dossier - Aankoop en implementatie software - Ontwerp & gunningswijze - Toewijzing - Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 21 november 2017 Dagorde OPEN ZITTING OCMW Hasselt Technische facilitaire dienst 1 2017_RMW_00160 OCMW & instellingen - Digitaal sociaal dossier - Aankoop

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) AANPASSING TARIEVEN MAALTIJDEN

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015.

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015. OCMW KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015. Openbare zitting 1. PERSONEEL EN INTERNE ORGANISATIE 1.1. Personeel 1.2. Interne

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde MELDINGSLIJST VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde MELDINGSLIJST VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde MELDINGSLIJST VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 26 februari 2019 om 21.15 uur Aanwezig: Steve De Boever, Voorzitter Joris

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Raad voor maatschappelijk welzijn dd. 20 oktober Beknopt verslag

Raad voor maatschappelijk welzijn dd. 20 oktober Beknopt verslag Raad voor maatschappelijk welzijn dd. 20 oktober 2009 Beknopt verslag dagorde pnt 1: Mededeling notulen vorige vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn De agenda van deze vergadering van

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

BIJEENROEPING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

BIJEENROEPING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BIJEENROEPING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Maaseik heeft de eer u uit te nodigen op de vergadering die wordt gehouden in het Administratief

Nadere informatie

Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Datum zitting 17/12/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 OPENBARE VERGADERING

Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Datum zitting 17/12/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 OPENBARE VERGADERING Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn Datum zitting 17/12/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 Locatie Raadzaal OPENBARE VERGADERING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 01 GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING

Nadere informatie

TOELICHTING OCMW-RAAD VAN 23 AUGUSTUS 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING OCMW-RAAD VAN 23 AUGUSTUS 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING OCMW-RAAD VAN 23 AUGUSTUS 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) PROJECT WZC DE LINDE - GROND SCHOOL

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van maandag, 21 december 2009 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET VZW KOMPAS GOEDKEURING De

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) WIJZIGING MEERJARENPLAN

Nadere informatie

1. Verslag OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring

1. Verslag OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring OCMW-raad van 22 maart 2012 Aanvang van de zitting om 19.05 uur Aanwezig : Jef Foubert, voorzitter Kris Van der Coelden, Liliane Verbeke, Roland Syvertsen, Marc Van de Velde, Antoine De Meyer, Freddy Van

Nadere informatie

LIJST DER BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN IN OPENBARE ZITTING VAN 15 DECEMBER 2011

LIJST DER BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN IN OPENBARE ZITTING VAN 15 DECEMBER 2011 Ref. BB/1-455 LIJST DER BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN IN OPENBARE ZITTING VAN 15 DECEMBER 2011 001 Notulen van de openbare vergadering van 24 november 2011 De notulen van

Nadere informatie

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte Zitting R.M.W. 28.02.2013 Geachte De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 28.02.2013 volgende beslissingen genomen, die overeenkomstig artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 3 mei 2016, deel A: openbare zitting.

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 3 mei 2016, deel A: openbare zitting. RAAD VAN 7 JUNI 2016 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. M. Heirman, Mevr. M. Robberechts,

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 14 JUNI 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 14 JUNI 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OVERZICHT NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DONDERDAG 15 DECEMBER 2016 Aanwezig: Paul Defranc - voorzitter Ann De Ridder, Eddy De Cock, Ignace Blondeel, Lydie De Smet, Betty Willems, Sarah Van

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 27 AUGUSTUS 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERPACHTING JACHTRECHT

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU. zitting van woensdag 16 januari 2019 om 12:43 u.

BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU. zitting van woensdag 16 januari 2019 om 12:43 u. BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU zitting van woensdag 16 januari 2019 om 12:43 u. AANWEZIG Eddy Lust, Voorzitter van het vast bureau Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet,

Nadere informatie

OCMW ROESELARE VERSLAG

OCMW ROESELARE VERSLAG OCMW ROESELARE VERSLAG van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 februari 2011 VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 2 februari 2011 Aanwezig Depondt Geert, Allewaert

Nadere informatie

OCMW-raad van 30 augustus 2012. Aanvang van de zitting om 19.00 uur.

OCMW-raad van 30 augustus 2012. Aanvang van de zitting om 19.00 uur. OCMW-raad van 30 augustus 2012 Aanvang van de zitting om 19.00 uur. Aanwezig: Jef Foubert, voorzitter Kris Van der Coelden, Liliane Verbeke, Roland Syvertsen, Marc Van de Velde, Antoine De Meyer, Freddy

Nadere informatie