Aftrekbare kosten 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aftrekbare kosten 2015"

Transcriptie

1 1 Aftrekbare kosten 2015 Kosten personenwagens Omschrijving Inkomstenbelastingen kostensoort Algemene regel 1. Personenbelasting: 75% van de beroepsmatige uitgaven; 2. Woon-werkverkeer: Beperkt tot 0,15 km; 3. Vennootschapsbelasting: In functie van CO2 uitstoot. BTW Maximaal 50% Aftrekbaar. Sinds : Aftrekbaarheid beperkt tot het beroepsgebruik met een maximum van 50%; Wijziging in ratio privéberoepsgebruik heeft ook effect op recht van aftrek. 3 methodes voor berekening aftrek: 1. Werkelijke beroepsgebruik: Rittenadministratie per vervoersmiddel (kan automatisch of manueel); 2. Semi-forfait: % privé = (Afstand woonwerk x 2 X ) totaal aantal gereden kilometers; 3. Algemeen forfait van 35%. Opm1: Methode 1 en 2 mogen worden gecombineerd. De keuze voor 1 bepaalde methode geldt voor een volledig boekjaar. Er kan ook worden geopteerd voor een globaal % per categorie voortuigen. Methode 3 geldt voor alle wagens en voor een periode van 4 jaar. Opm2: Andere methode voor (fiscaal) lichte vrachtwagens. Pagina 1 van 17

2 2 Specifieke regels Niet aftrekbare btw Belasting op inverkeerstelling Onderhoud en herstellingskosten (ook na ongeval), kosten voor autoveiligheid, schouwing, pechverhelping, airco, alarm, gps, en andere toebehoren Brandstofkosten (diesel, benzine en lpg) en additieven Tolgelden Carwash Tot : 100% Sinds : 75% Maximaal 50% Sinds : aftrekbaarheid beperkt tot beroepsgebruik met een maximum van 50% Opm: Aftrekbeperking geldt niet voor mobiele gpstoestellen. Maximum 50% Sinds : aftrekbaarheid beperkt tot beroepsgebruik met een maximum van 50%. Voorwaarde: voorlegging van factuur. Tickets geven geen recht op aftrek. 100% aftrekbaar indien beroepsgebruik. Voorwaarde: voorlegging van factuur. Maximum 50% Sinds : aftrekbaarheid beperkt tot beroepsgebruik met een maximum van 50%. Voorwaarde: voorlegging van factuur. Verkeersboeten Zie boeten. Zie boeten. Publiciteit en Maximum 50% aftrekbaar reclameteksten Aanleg parking (eigen wagen) 100% 100% Parkeergelegenheid voor cliënten, leveranciers en personeel 100% Bij parkeergelegenheid van personeel dient het gaan om de eigen wagen van het personeel. Indien het gaat om de bedrijfswagen -> aftrek volgens algemene 100% Pagina 2 van 17

3 3 uur garage ikosten (beroepsmatige verplaatsingen) 100% aftrekbaar regels. 75% 100% Opm: opgelet voor herkwalificatie als kosten van onthaal -> andere regels. Gsm draagbare mobilofoon 100% 100% Handsfree kit en eventuele installatiekosten 50% Sinds : aftrekbaarheid beperkt tot beroepsgebruik met een maximum van 50%. Gesprekken en abonnement 100% 100% Legale radarverkenners (vb. 100% 100% Coyote) Financieringslasten 100% Huur, leasing, renting, etc. Btw maximum 50% Doorgerekende kosten Meerwaarde verkoop personenwagen Minderwaarde verkoop personenwagen Buitenlandse Autokosten Opm: De financiële lasten zijn slechts voor 100% aftrekbaar op voorwaarde dat de contracttermijn minimum 24 maanden is en er een afzonderlijke vermelding op de factuur staat. regels in hoofde van uitreiker van de factuur. 100% aftrekbaar in hoofde van de ontvanger van de factuur. Beperkt belastbaar % = totaal van voor verkoop fiscaal aangenomen afschrijvingentotaal geboekte afschrijvingen. Opm: Gespreide taxatie kan mits voldaan aan de voorwaarden. Beperkt aftrekbaar % = totaal van voor verkoop fiscaal aangenomen afschrijvingentotaal geboekte afschrijvingen. Sinds : aftrekbaarheid beperkt tot beroepsgebruik met een maximum van 50%. 50% aftrekbaar bij uitreiker factuur. Ontvanger van de factuur: Bijzaak volgt hoofdzaak: 100% aftrekbaar Doorgerekende kost max. 50% Btw recupereerbaar volgens regels die gelden in het buitenland. Pagina 3 van 17

4 4 Terugbetaling autokosten aan werknemers, bestuurders of zaakvoerders 30% wordt verondersteld brandstofkosten te zijn (75% aftrekbaar). Resterende 70% van de kosten aftrekbaar volgens algemene regels. Terugbetaalde kosten aangemerkt als VAA of woon-werk vergoeding (en staat op de loonfiche): 100% Pagina 4 van 17

5 5 Relatiegeschenken Omschrijving kostensoort Inkomstenbelastingen BTW Algemene regel Algemene regel 50% Ook de niet-aftrekbare btw is voor 50% kostprijs < 50 EUR geschenk: btw kostprijs > 50 EUR geschenk: btw niet Opm: Geen recht op aftrek indien twee of meer geschenken lager dan 50 EUR, samen hoger zijn dan 50 EUR en aan dezelfde begiftigde worden gegeven. Specifieke regels Wijnen en aperitieven 50% aftrekbaar Algemene regel Tabaksproducten en geestrijke dranken (+22 ) 50% aftrekbaar Btw in principe nooit aftrekbaar Individuele geschenken aan personeel Buitenlandse zakenreis met geschenken Reclameartikelen HandelsmonstersStalen Wel aftrekbaar indien: Bestemd voor wederverkoop: Bestemd voor verwerking in spijzen en dranken voor verkoop; Bestemd voor verbruik ter plaatste of verwerking in spijzen en dranken om ter plaatste te worden verbruikt. 50% Btw niet 100% aftrekbaar zijn de geschenken overhandigd tijdens zakenreizen in het buitenland. Het heeft geen belang of de geschenken in België of in het buitenland aangekocht zijn. Indien naam van de schenker blijvend en opvallend vermeld is, het een gebruiksartikel met een geringe waarde is, en op grote schaal verspreid: 100% 100% aftrekbaar indien het producten betreft die de onderneming zelf verkoopt. Algemene 100% aftrekbaar (Opgepast voor onthaalkosten). 100% aftrekbaar op voorwaarde dat: Aard van de uitgedeelde goederen niet verschilt van de door de onderneming verkochte of vervaardigde goederen; Pagina 5 van 17

6 6 Niet noodzakelijk in een speciale verpakking; Niet noodzakelijk met uitdrukkelijke verwijzing. Opm: Opgepast indien goederen eenzelfde verpakking hebben: bewijs van uitdeling vereist. Sponsoring met publiciteit 100% Sponsoring in geld: Met reclame als tegenprestatie: Btw van toepassing (tenzij de gesponsorde vrijgesteld is van btw); Zonder tegenprestatie: geen btw-implicaties. Kleine publicitaire geschenken van postorderbedrijven 100% aftrekbaar indien de naam en andere reclameteksten opvallend en blijvend op de artikelen zijn aangebracht. Algemene regel indien geen naam of reclametekst is aangebracht. Sponsoring in natura: Met reclame als tegenprestatie: wederzijdse facturatie verplicht (tenzij de gesponsorde vrijgesteld is van btw); Zonder tegenprestatie: btwcorrectie op afgestaan goed. 100% Geschenkartikelen postorderbedrijven Toegangskaartabonnement voor culturele of sportieve manifestaties Daguitstappen (reizen autocar) met personeel Daguitstappen (reizen autocar) met gepensioneerd personeel Tombolageschenken en toegelaten loterij Geschenken aan personeel (sociaal en collectief) ter gelegenheid van Sinterklaas, 100% aftrekbaar indien samen met de aankopen toegekend aan de klanten. 100% Btw-aftrek afhankelijk van specifieke situatie. (opletten voor regeling gezamenlijk aanbod!) 100% 100% Niet Niet 100% Niet Aftrekbaar tot 35 EUR per jaar per werknemer. Ter gelegenheid van het Btw aftrekbaar indien: Voldaan is aan de algemene regel; Pagina 6 van 17

7 7 kerstmis, in natura, contanten, cadeaubon, Geschenken (sociaal en collectief) ter gelegenheid van een eervolle onderscheiding en pensionering aan een werknemer in natura, contanten of cadeaubon sinterklaasfeest of van een ander feest dat het hetzelfde sociaal oogmerk nastreeft, mag een aanvullend bedrag van maximaal 35 EUR per jaar worden toegekend voor elk kind ten laste van de werknemer. Aftrekbaar voor maximaal 105 EUR per jaar per werknemer. Geschenken van collectieve aard zijn; Aangemerkt worden als sociaal voordeel in de inkomstenbelasting; Niet aftrekbaar indien in natura. Btw aftrekbaar indien: Voldaan is aan de algemene regel; Geschenken van collectieve aard zijn; Aangemerkt worden als sociaal voordeel in de inkomstenbelasting; Niet aftrekbaar indien in natura. Pagina 7 van 17

8 8 Onthaal- en receptiekosten Omschrijving kostensoort Inkomstenbelastingen BTW Algemene regel 50% Btw niet Specifieke regels Receptie voor personeel ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, patroonsfeest, pensionering, Huwelijksreceptie Ook de niet-aftrekbare btw is voor 50% 100% aftrekbaar indien slechts eenmaal per jaar georganiseerd (uitg. pensionering) 50% Opm: aftrekbaar ten belope van het beroepsgedeelte, te bewijzen via lijst uitgenodigde relaties. btw 100% aftrekbaar: indien geheel verzorgd (bereiding en opdienen van spijzen en dranken) door eigen personeel. Indien opdienen door een restauranthouder of traiteur van spijzen en dranken die door het personeel werden bereid: aftrek van spijzen en dranken maar geen recht op aftrek van de btw van de traiteur restauranthouder. Indien de traiteur of restauranthouder opdient met eigen spijzen en dranken (totaal-service) is de BTW volledig niet Opm: Geen recht op aftrek indien echtgenoten aanwezig zijn. Btw niet Er is echter wel discussie tussen administratie en rechtspraak dus feitenkwestie. Huwelijksfeesten Restaurantkosten: 69% Overige kosten: 100% Opm: aftrekbaar ten belope van het beroepsgedeelte, te bewijzen via lijst uitgenodigde relaties. Pagina 8 van 17

9 9 Bloemen ter versiering bedrijfslokalen Recepties in de privésfeer hebben geen beroepskarakter. 100% 50% aftrekbaar voor bloemen in ontvangstruimten. 100% Ook voor goederen ter versiering van ontvangstzalen en wachtzalen. Hostess op een handelsbeurs 100% 100% aftrekbaar Kosten en lidgeld van Niet serviceclubs Opm: Voor 50% aftrekbaar indien kan worden aangetoond dat het lidmaatschap vereist is om contacten te leggen en relaties te onderhouden waaruit belastbare beroepsinkomsten kunnen voortkomen. Lidgeld beroepsorganisatie 100% aftrekbaar Pleziervaartuigen en boten 50% Niet Waakhonden voor en in de onderneming 100% 100% Pagina 9 van 17

10 10 Restaurantkosten Omschrijving kostensoort Inkomstenbelastingen Btw Algemene regel Algemene regel 69% Btw niet Specifieke regels Restaurantkosten in het weekend en op feestdagen Restaurantkosten van personeel dat n.a.v. opdrachten buiten de onderneming werkt Doorgerekende kosten Huwelijksfeesten Ook de niet-aftrekbare btw is voor 69% 69% aftrekbaar op voorwaarde dat het beroepskarakter bewezen is. 100% aftrekbaar indien de prestatie van het personeel meer dan 5 uur bedraagt. 100% aftrekbaar voor de uitreiker mits afzonderlijke vermelding op factuur. 69% aftrekbaar bij bestemmeling. 69% aftrekbaar voor de restaurantkosten. 100% aftrekbaar voor de overige kosten. Opm: aftrekbaar ten belope van het beroepsgedeelte, te bewijzen via lijst uitgenodigde relaties. Btw niet 100% Aftrekbaar. Voorwaarde: Factuur is noodzakelijk. Btw-bon is niet voldoende. 100% aftrekbaar indien bijzaak bij de hoofdhandeling voor de ontvanger van de factuur, niet aftrekbaar voor de uitreiker van de factuur. Indien restaurant hoofdzaak is: niet aftrekbaar voor ontvanger, 100% aftrekbaar voor de uitreiker. Gratis en collectieve bedeling van koffie, soep, thee, frisdranken, aan personeel Vertegenwoordiger in voedingssector in een leverancier-klantenrelatie t.g.v. een diner met een mogelijke klant alsook demonstratiekosten en degustatiekosten Recepties in de privésfeer hebben geen beroepskarakter. 100% 100% 100% Btw niet Pagina 10 van 17

11 11 Verstrekken van sociale maaltijden aan het personeel in bedrijfsrestaurants Verstrekken maaltijden aan kaderleden enof zakenrelaties Restaurantkosten voor het geheel van het personeel georganiseerd ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis, pensionering, Restaurantkosten studiedag, seminarie, Restaurantkosten begrepen in hotelrekeningen 100% aftrekbaar op voorwaarde dat personeel minstens 1,09 EUR zelf bijdraagt. Indien bijdrage <1,09 is de verworpen uitgave = 1,09 werknemersbijdrage x aantal maaltijden (niet aftrekbaar als sociaal voordeel) 69% aftrekbaar voor de restaurantkosten. Opm: Indien volledig doorgerekend: 100% 100% aftrekbaar indien een maal per jaar (tenzij pensionering). Voorwaarde: Het is voor alle personeelsleden georganiseerd en van geringe waarde voor het personeel met sociaal karakter en geen exclusief karakter. 69% aftrekbaar indien niet voldaan aan de voorwaarden. 69% aftrekbaar indien de restaurantkosten afzonderlijke gefactureerd zijn. Overige kosten zijn 100% Indien een globale factuur uitgereikt is, is er gevaar dat de volledige factuur aan de aftrekbeperking zal onderworpen worden. 69% aftrekbaar indien de restaurantkosten afzonderlijk gefactureerd zijn. Overige kosten zijn 100% Activiteit restauranthouder dus zowel btw-plichtige (btw verschuldigd) als recht op aftrek. Btw niet aftrekbaar indien geen vergoeding wordt gevraagd. Indien vergoeding wordt gevraagd opnieuw activiteit als restauranthouder dus zowel btw-plichtige als recht op aftrek. Btw niet btw niet aftrekbaar op de lunchkosten. De btw op de overige kosten is BTW niet Uitzonderingen: 1. maaltijdkosten door personeel buiten de onderneming belast met levering of Pagina 11 van 17

12 12 Gratis drank ter gelegenheid opening restaurant of café Gratis drankje in restaurant bij een maaltijd (gevraagde prijs inbegrepen het drankje) Restaurantkosten culturele en sportieve manifestaties Indien een globale factuur uitgereikt is, is er gevaar dat de volledige factuur aan de aftrekbeperking zal onderworpen worden. dienstprestatie; 2. doorgerekende maaltijdkosten. Voorwaarde: Voor de aftrek dient de onderneming te beschikken over een correcte factuur. 69% Btw niet 100% 100% 69% Btw niet Pagina 12 van 17

13 13 Boeten Omschrijving kostensoort Inkomstenbelastingen Btw Algemene regel Niet aftrekbaar Specifieke regels Proportionele boeten btw 100% aftrekbaar Niet-proportionele boeten Niet aftrekbaar btw Parkeerboeten (is niet gelijk Niet aftrekbaar aan parkeerretributie parkeren aan dagtarief ) Parkeren met dagtarief Autokosten (retributie parkeren aan dagtarief ) Verkeersboeten en Niet aftrekbaar minnelijke schikkingen Verkeersboeten personeel Niet aftrekbaar Boete laattijdige neerlegging Jaarrekening Opm: Boete is wel 100% aftrekbaar indien opgenomen als voordeel van alle aard op de fiche van de werknemer. 100% aftrekbaar (heeft niet langer het karakter van boete ) Pagina 13 van 17

14 14 Kosten sociale voordelen Omschrijving kostensoort Inkomstenbelastingen Btw Algemene regel Niet Btw niet aftrekbaar indien privatief karakter. Specifieke regels Occasioneel gebruik accommodatie van de onderneming door personeel voor sport, cultuur of vrijetijdsbesteding Specifieke beroepsopleidingen voor personeel Gratis woon-werkverkeer voor personeelsleden per autocar Bedrijfsfiets Huwelijkspremie (natura, contanten of cadeaubon) Maaltijdcheques Sport en cultuurcheques Btw aftrekbaar indien collectief karakter. 100% Btw 100% Voorwaarde: Het gaat om een collectief sociaal voordeel. 100% 100% 120% 100% 120% Voorwaarde: De fietsen worden ter beschikking gesteld van het personeel die ze gebruiken voor woonwerkverkeer. 100% Voorwaarde: mag niet meer bedragen dan 200 EUR. (kan ook gelden voor wettelijk samenwonen). Tussenkomst van de werkgever is aftrekbaar ten belope van 1 EUR voor zover de maximale werkgeverskost niet meer bedraagt dan 5,91 EUR. Niet aftrekbaar voor de werkgever. Aftrekbaarheid beperkt tot het beroepsgebruik. Btw aangerekend over de commissie van de uitreikende firma is 100% Vrijgesteld sociaal voordeel voor werknemers en bedrijfsleiders op voorwaarde dat: Toekenning vervat in cao of individuele overeenkomst; Cheques op naam van de werknemer; Cheques 15 maand geldig; Totaal bedrag max. 100 Pagina 14 van 17

15 15 Ecocheques Anciënniteitspremie (in natura, contanten of cadeaubon) EUR per jaar per werknemer; Niet in geld omwisselbaar; Geen vervanging van het loon. Niet aftrekbaar voor de werkgever. Vrijgesteld sociaal voordeel voor werknemers op voorwaarde dat: Toekenning vervat in cao of individuele overeenkomst; Overeenkomst moet hoogste nominale waarde van cheque bepalen, met max van 10 EUR per cheque samen met de frequentie van toekenning er van gedurende een kalenderjaar; Cheques op naam van de werknemer; Maximum 24 maand geldig; Enkel voor aankoop ecologische producten of diensten; Maximum 250 EUR per jaar per werknemer; Niet in geld omwisselbaar; Niet ter vervanging van loon. Niet aftrekbaar voor de werkgever. Vrijgesteld sociaal voordeel voor werknemer, indien maximaal twee maal per loopbaan toegekend: Eerste maal ten vroegste in het kalenderjaar waarin de werknemer 25 jaar in dienst is bij de werkgever en maximaal één keer de bruto maandwedde van de werknemer (voor aftrek sociale zekerheidsbijdragen) of maximum één keer het gemiddelde brutobedrag van een maandwedde in de onderneming; Pagina 15 van 17

16 16 Tweede maal ten vroegste in kalenderjaar waarin de werknemer 35 jaar in dienst is bij de werkgever en maximaal twee keer de bruto maandwedde van de werknemer (voor aftrek sociale bijdragen) of maximum twee keer het gemiddelde brutobedrag van een maandwedde in de onderneming. Opm: Indien niet aan de voorwaarden is voldaan: VAA voor de werknemer en een aftrekbare beroepskost voor de werkgever. Pagina 16 van 17

17 17 Overige kosten Omschrijving kostensoort Inkomstenbelastingen Btw Kunstwerken Niet Btw niet aftrekbaar indien beleggingsobject waarvan de waarde niet daalt door het gebruik. Opm: indien btw niet aftrekbaar, dan kan een latere doorverkoop ook gebeuren zonder btw. Onredelijke uitgaven Niet aftrekbaar maar feitenkwestie! Niet aftrekbaar maar feitenkwestie! Niet-specifieke beroepskledij Niet Niet Vakliteratuur 100% 100% Aankoopkosten op terreinen of gronden (notariskosten, schattingskosten, enz...) Belastingen onroerende voorheffing Bijdragen en lidgelden van beroepsorganisaties Voorwaarde: literatuur dient nuttig te zijn voor uitoefening van het beroep. onmiddellijk en 100% in aanmerking te nemen als beroepskosten bedrijfsmatig gedeelte 100% aftrekbaar 100% aftrekbaar Voorwaarde: literatuur dient nuttig te zijn voor uitoefening van het beroep. btw op eventuele kosten is 100% Hospitalisatieverzekering Niet aftrekbaar Telefoonkosten: terugbetaling aan werknemers 100% aftrekbaar indien opgave als kosten eigen aan de werkgever, fiche 281. niet aftrekbaar indien de factuur opgemaakt is ten name van de werknemer. Verzekering tegen 100% inkomensverlies Ziekenkas - bovenwettelijke Niet premies Gewestelijke belastingen, heffingen en retributies alsmede de daaraan verbonden verhogingen, vermeerderingen, kosten en nalatigheidsinteresten (uitgezonderd bepaalde inzake financiering van gewesten) niet aftrekbaar Gsm abonnement aftrekbaar in de mate (%) van het beroepsgebruik. aftrekbaar in de mate (%) van het beroepsgebruik. Pagina 17 van 17

Aftrek BTW op bedrijfswagens, pc s, smartphones en laptops (gemengd gebruik)

Aftrek BTW op bedrijfswagens, pc s, smartphones en laptops (gemengd gebruik) Beperking aftrekbaarheid van BTW (art.45 WBTW) Personenwagens - autokosten Kosten van onthaal receptie- representatie Restaurantkosten Relatiegeschenken Aftrek BTW op bedrijfswagens, pc s, smartphones

Nadere informatie

Beperking aftrekbaarheid van BTW (art.45 WBTW) Personenwagens - autokosten. Kosten van onthaal receptie- representatie.

Beperking aftrekbaarheid van BTW (art.45 WBTW) Personenwagens - autokosten. Kosten van onthaal receptie- representatie. Beperking aftrekbaarheid van BTW (art.45 WBTW) Personenwagens - autokosten Kosten van onthaal receptie- representatie Restaurantkosten Relatiegeschenken Overige bijzondere gevallen Personenwagens - autokosten

Nadere informatie

Aftrek BTW op bedrijfswagens, pc s, smartphones en laptops (gemengd gebruik)

Aftrek BTW op bedrijfswagens, pc s, smartphones en laptops (gemengd gebruik) Beperking aftrekbaarheid van BTW (art.45 WBTW) Personenwagens - autokosten Kosten van onthaal receptie- representatie Restaurantkosten Relatiegeschenken Aftrek BTW op bedrijfswagens, pc s, smartphones

Nadere informatie

OPGAVE KOSTEN WAARVAN AFTREK BEPERKT WORDT - INKOMSTENJAAR 2010 OMSCHRIJVING INKOMSTENBELASTINGEN BTW. 50 % aftrekbaar (ook op niet-aftrekbare btw)

OPGAVE KOSTEN WAARVAN AFTREK BEPERKT WORDT - INKOMSTENJAAR 2010 OMSCHRIJVING INKOMSTENBELASTINGEN BTW. 50 % aftrekbaar (ook op niet-aftrekbare btw) OPGAVE KOSTEN WAARVAN AFTREK BEPERKT WORDT - INKOMSTENJAAR 2010 OMSCHRIJVING INKOMSTENBELASTINGEN BTW RELATIEGESCHENKEN Algemeen Tabaksproducten en geestrijke dranken (+22 ) Buitenlandse zakenreis en geschenken

Nadere informatie

OPGAVE KOSTEN WAARVAN AFTREK BEPERKT WORDT - INKOMSTENJAAR 2008 OMSCHRIJVING INKOMSTENBELASTINGEN BTW. 50 % aftrekbaar (ook op niet-aftrekbare btw)

OPGAVE KOSTEN WAARVAN AFTREK BEPERKT WORDT - INKOMSTENJAAR 2008 OMSCHRIJVING INKOMSTENBELASTINGEN BTW. 50 % aftrekbaar (ook op niet-aftrekbare btw) OPGAVE KOSTEN WAARVAN AFTREK BEPERKT WORDT - INKOMSTENJAAR 2008 OMSCHRIJVING INKOMSTENBELASTINGEN BTW RELATIEGESCHENKEN Algemeen Tabaksproducten en geestrijke dranken (+22 ) Geschenken aan personeel (in

Nadere informatie

Aftrekbare kosten Update februari 2012

Aftrekbare kosten Update februari 2012 Aftrekbare kosten Update februari 2012 Inhoud 5 Relatiegeschenken 9 Onthaal- en receptiekosten 15 Restaurantkosten 19 Kosten personenwagens 25 Boeten 27 Sociale voordelen 31 Kunstwerken 33 Onredelijke

Nadere informatie

Aftrekbare kosten Update maart 2015

Aftrekbare kosten Update maart 2015 Aftrekbare kosten Update maart 2015 Inhoud 5 Relatiegeschenken 9 Onthaal- en receptiekosten 15 Restaurantkosten 19 Kosten personenwagens 25 Boeten 27 Sociale voordelen 31 Kunstwerken 33 Onredelijke uitgaven

Nadere informatie

Overzichtstabel aftrekbare bedrijfslasten en BTW.

Overzichtstabel aftrekbare bedrijfslasten en BTW. Overzichtstabel aftrekbare bedrijfslasten en BTW. AUTOKOSTEN - PERSONENWAGENS Kostensoort inkomstenbelastingen BTW algemene regel 75% 1 niet-aftrekbare btw 75% belasting op de inverkeerstelling (biv) 75%

Nadere informatie

VAT package 1 januari 2010 Fiscale en btw aspecten van Public relations & events

VAT package 1 januari 2010 Fiscale en btw aspecten van Public relations & events VAT package 1 januari 2010 Fiscale en btw aspecten van Public relations & events Frederik De Roo en Bart Beheydt Fiscale Adviseurs DEEL I: Fiscale aspecten van Public relations & events Frederik De Roo

Nadere informatie

Geschenken, geschenkcheques en premies

Geschenken, geschenkcheques en premies CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Geschenken, geschenkcheques en premies info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De werkgever

Nadere informatie

Beperking aftrekbaarheid kosten in de inkomstenbelasting. Personenwagens - autokosten. Kosten van onthaal receptie representatie.

Beperking aftrekbaarheid kosten in de inkomstenbelasting. Personenwagens - autokosten. Kosten van onthaal receptie representatie. Beperking aftrekbaarheid ksten in de inkmstenbelasting Persnenwagens - autksten Ksten van nthaal receptie representatie Restaurantksten Relatiegeschenken Beten Sciale vrdelen Overige bijzndere gevallen

Nadere informatie

Kosten van onthaal/publiciteit/sponsoring - vergelijking in PB/VenB en BTW

Kosten van onthaal/publiciteit/sponsoring - vergelijking in PB/VenB en BTW Kosten van onthaal/publiciteit/sponsoring - vergelijking in PB/VenB en BTW Inhoudstafel 1. Kosten van onthaal, receptiekosten en relatiegeschenken... 3 1.1 Omschrijving... 3 1.2 Voorbeelden kosten van

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Toegangskaarten en abonnementen

Toegangskaarten en abonnementen Een klant uitnodigen cultureel of sportevenement : hoe ziet de fiscus dat? Inhoudsopgave Aftrekbaar of niet op het vlak van inkomstenbelastingen?[1] 1 Toegangskaarten en abonnementen 1 op voorwaarde 2

Nadere informatie

Vergelijking tussen de inkomstenbelasting en de BTW

Vergelijking tussen de inkomstenbelasting en de BTW De kosten van onthaal, publiciteit en sponsoring Vergelijking tussen de inkomstenbelasting en de BTW Deel 1: Wat zijn aftrekbare beroepskosten? 1. Wat zijn aftrekbare beroepskosten in de personenbelasting?

Nadere informatie

Zijn geschenken aan klanten en personeel aftrekbaar?

Zijn geschenken aan klanten en personeel aftrekbaar? Zijn geschenken aan klanten en personeel aftrekbaar? Nieuwjaar betekent voor veel ondernemingen niet alleen recepties organiseren, maar ook cadeaus uitdelen. Een flesje wijn bijvoorbeeld of een kalender.

Nadere informatie

6. ONKOSTENVERGOEDINGEN EN MAALTIJDCHEQUES. 6.1 Forfaitaire onkostenvergoeding

6. ONKOSTENVERGOEDINGEN EN MAALTIJDCHEQUES. 6.1 Forfaitaire onkostenvergoeding 6. ONKOSTENVERGOEDINGEN EN MAALTIJDCHEQUES 6.1 Forfaitaire onkostenvergoeding Met een forfaitaire onkostenvergoeding wordt bedoeld dat de vennootschap een vast bedrag per maand terugbetaalt aan de bedrijfsleider

Nadere informatie

Dan is er geen enkel probleem, wie de genieter ook is. De aankoopprijzen van de geschenken zijn voor 50 % aftrekbaar.

Dan is er geen enkel probleem, wie de genieter ook is. De aankoopprijzen van de geschenken zijn voor 50 % aftrekbaar. RELATIEGESCHENKEN EINDEJAAR Inleiding De eindejaarsfeesten staan voor de deur. Velen zullen feesten en cadeautjes geven en krijgen. Ondernemingen laten zich niet onbetuigd. Zij geven vaak een fles goede

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW Sedert geruime tijd worden we overspoeld met informatie over de al dan niet aftrekbaarheid van de btw op wagens en andere bedrijfsmiddelen die we ook voor privé-doeleinden

Nadere informatie

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Volledig aftrekbaar?... 2 Wijziging... 2 Intresten en brandstofkosten... 2 Co2 uitstoot... 2 Taxikosten... 2 Voorbeeld... 3 Meerwaarde en minderwaarde

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Aftrekbaarheid inzake directe belastingen en btw van receptiekosten

Aftrekbaarheid inzake directe belastingen en btw van receptiekosten Aftrekbaarheid inzake directe belastingen en btw van receptiekosten Klanten, leveranciers, zakenrelaties, personeel of derden, u als trotse bedrijfsleider wenst voor allen van hen een positief beeld te

Nadere informatie

Loonsverhoging : Effecten Verhouding netto voor de werknemer tov kost voor de werkgever Voorbeeld : bediende gehuwd zonder personen ten laste

Loonsverhoging : Effecten Verhouding netto voor de werknemer tov kost voor de werkgever Voorbeeld : bediende gehuwd zonder personen ten laste Loonsverhoging : Effecten Verhouding netto voor de werknemer tov kost voor de werkgever Voorbeeld : bediende gehuwd zonder personen ten laste nettoloon per maand brutoloon per maand kostprijs Bedrijf verhoging

Nadere informatie

De fiscaliteit van bedrijfswagens

De fiscaliteit van bedrijfswagens De fiscaliteit van bedrijfswagens Wim Van De Walle Wim De Pelsmaeker 21 juni 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Gevolgen op vlak van: Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW 2 (c) 2013 Baker Tilly

Nadere informatie

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

Belastingsplichtigeversus FiscaleAdministratie(s)

Belastingsplichtigeversus FiscaleAdministratie(s) Belastingsplichtigeversus FiscaleAdministratie(s) AftrekbareBeroepskosten Manu De Meester Regiodirecteur UNIZO Midden West-Vlaanderen Arme Klarenstraat 55 8800 Roeselare Winstbepaling Omzet KP verkochte

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA s meer rekenwerk voor minder btw-aftrek : meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar, 11 december 2012, heeft de Btw-administratie het langverwachte addendum gepubliceerd met betrekking tot

Nadere informatie

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA Bedrijfswagens anno 2015 Update fiscale actualiteit Inhoud 1 Belasting op de inverkeerstelling (BIV)... 3 1.1 Wat?... 3 1.2 Tarieven... 3 2 Verkeersbelasting... 4 2.1 Wat?... 4 2.2 Tarieven... 4 3 CO2-solidariteitsbijdrage...

Nadere informatie

DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje!

DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje! DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje! adviseurs loods programmeurs journalisten paramedici notarissen tekstschrijvers advocaten architecten dierenartsen belastingadviseurs ingenieurs

Nadere informatie

Kosten en voordelen van wetenschappelijke manifestaties in de zorgsector

Kosten en voordelen van wetenschappelijke manifestaties in de zorgsector 1 Kosten en voordelen van wetenschappelijke manifestaties in de zorgsector De kosten die door farmaceutische bedrijven worden gedragen voor de deelname van zelfstandige zorgverstrekkers (natuurlijke personen

Nadere informatie

9 De aftrek van de voorbelasting

9 De aftrek van de voorbelasting 9 De aftrek van de voorbelasting Bij elke toepassing i.v.m. een personenwagen wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het opgegeven beroepsgebruik door de belastingplichtige vastgesteld werd op basis

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs

Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs De Total Cost of Ownership, het ideale instrument om de voordeligste wagenkeuze te bepalen TCO staat voor Total Cost of Ownership, zeg maar het

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Gids van de boekingen van Ticket Restaurant en Ticket Compliments

Gids van de boekingen van Ticket Restaurant en Ticket Compliments WELZIJN EN PRESTATIES Gids van de boekingen van Ticket Restaurant en Ticket Compliments Door Stéphane Mercier, Hoogleraar aan de EPHEC, de Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën - Assistent aan

Nadere informatie

Kan ik zomaar alle gemaakte kosten aftrekken in mijn belastingen?

Kan ik zomaar alle gemaakte kosten aftrekken in mijn belastingen? Kan ik zomaar alle gemaakte kosten aftrekken in mijn belastingen? Je boekhouding is goud waard! Zaterdag 29 november 2014 Griet Pelgrims Account Manager Voorzitter Medici@Vandelanotte Belastingplichtige?

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

Algemeen overzicht van extralegale voordelen

Algemeen overzicht van extralegale voordelen Bijlage 9: algemeen overzicht van extralegale voordelen Algemeen overzicht van extralegale voordelen Voordelen van alle aard waarvan het belastbaar bedrag forfaitair wordt vastgelegd renteloze leningen

Nadere informatie

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen Inhoudstafel Deel 1. de auto in de inkomstenbelastingen 13 I. Definities 15 II. Aftrekbaarheid van autokosten 17 a. Wettelijke basis voor behandeling van autokosten 17 i. In de personenbelasting 17 ii.

Nadere informatie

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s BTW-recuperatie op bedrijfsauto s Nieuwe regels voor de BTW-recuperatie van toepassing in 2013. Voor BTW-plichtigen: De recuperatie van de BTW hangt voortaan af van het percentage beroepsgebruik van een

Nadere informatie

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Inhoud Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd... Gemengd gebruikte auto s.... Wat is er gewijzigd?... Vierde methode voor lichte vracht.... Wat verstaan

Nadere informatie

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt :

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt : Algemene herhalingsoefening NV BRUG Samenstelling en evolutie rekening kapitaal : De NV Brug werd in 1935 opgericht met een in geld gestort kapitaal van 25.000,00 EUR. In 1987 werd het kapitaal verhoogd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Het ene restaurantbezoek is het andere niet Datum 13 augustus 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

Voorwoord...1. Tips m.b.t. uw beroepskosten

Voorwoord...1. Tips m.b.t. uw beroepskosten Inhoudstafel Voorwoord...1 Deel I Tips m.b.t. uw beroepskosten 1. Alle kosten van een vennootschap zijn in principe beroepskosten... 5 2. Eigen kosten van de vennootschap... 7 3. Verhuur een deel van uw

Nadere informatie

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 Eco-cheques en maaltijdcheques Situering : Interprofessioneel akkoord 2009-2010 Geen plaats

Nadere informatie

1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1

1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1 Inhoudstafel 1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1 1.1. De vennootschapsrechtelijke regels... 1 1.1.1. Kunt u met uw vennootschap eigenlijk wel privé-uitgaven doen?... 1 1.1.2.

Nadere informatie

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?»

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Aandachtspunten voor een goed financieel en fiscaal beleid Spreker : Joost Deldycke Jurist-vennoot AANDACHTSPUNTEN BOEKHOUDING AFTREKBARE KOSTEN PERSONENBELASTING

Nadere informatie

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013?

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? WAT TREFT DE ONDERNEMER? Uitgelicht Update Di-Rupo Facturatieregels BTW BTW-aftrek op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen Aftrekbare kosten Aanslag geheime commissielonen

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Kroonlaan 145 A 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO/2015/1258 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 21-12-2015 Classificatiegraad

Nadere informatie

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever BEROEPSKOSTEN 61 4. BTW Volgens het Europese Hof van Justitie is factoring een dienstprestatie die uitgesloten is van de BTW-vrijstellingen voor financiële diensten: factoring is onderworpen aan BTW ongeacht

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever.

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5B Circulaire nr. Ci.RH.241/608.543 (AAFisc Nr. 27/2011) dd. 23.05.2011 Personenbelasting Beroepsinkomen Anciënniteitspremie Vrijgesteld

Nadere informatie

4. Bespaar registratierechten bij uw handelshuurhernieuwing

4. Bespaar registratierechten bij uw handelshuurhernieuwing 4. Bespaar registratierechten bij uw handelshuurhernieuwing Principe Als uw vennootschap handelshuurder is, moet zij verplicht de handelshuurhernieuwing aanvragen tussen de 18de en de 15de maand vóór het

Nadere informatie

Het mobiliteitsbudget: een betere mobiliteit met minder kosten. Green Car Policy, 16 en 18 oktober 2012 BIM

Het mobiliteitsbudget: een betere mobiliteit met minder kosten. Green Car Policy, 16 en 18 oktober 2012 BIM Het mobiliteitsbudget: een betere mobiliteit met minder kosten Green Car Policy, 16 en 18 oktober 2012 BIM page 2 OVERZICHT Herinnering : fiscaliteit van werkgebonden mobiliteit Mobiliteitsbudget page

Nadere informatie

Financieel/fiscaal kader van woon-werk en zakelijke verplaatsingen

Financieel/fiscaal kader van woon-werk en zakelijke verplaatsingen Financieel/fiscaal kader van woon-werk en zakelijke verplaatsingen 1. basisprincipes basisprincipes fiscaliteit Vrijstelling: deel van het loon dat om bepaalde redenen niet wordt belast vb. de tussenkomst

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

Rekentool traditioneel versus alternatief

Rekentool traditioneel versus alternatief Rekentool traditioneel versus alternatief Fiscale impact van uw voertuigkeuze 20 november 2014 Wie zijn wij Ons kantoor is gelegen in Westmalle dicht bij de grens met Oostmalle We bestaan reeds meer dan

Nadere informatie

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid C A R P O O L I N G Wettelijke omschrijving Inhoud Voordelen Verzekeringen Stimuli van de overheid Wettelijke omschrijving Definitie Carpooling : minstens twee werknemers een zelfde voertuig delen om een

Nadere informatie

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014:

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014: CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 15. Deel I 17

Inhoud. Woord vooraf 15. Deel I 17 Woord vooraf 15 Deel I 17 Hoofdstuk 1. Algemene principes inzake aftrek van de voorbelasting 17 1. Aftrek van voorbelasting, hoofdkenmerk van de btw 17 2. Alleen btw-belastingplichtigen, niet vrijgesteld

Nadere informatie

Dit betekent m.a.w. dat alle

Dit betekent m.a.w. dat alle Een uitstap met personeel: hoe ziet de fiscus dat? Inhoudsopgave Fiscale behandeling van een gezelschapsreis op het vlak van inkomstenbelastingen... Hoe ziet de fiscus dat?... Dit betekent m.a.w. dat alle

Nadere informatie

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen.

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

DE HORECA. José Pattyn, Erkend boekhouder - fiscalist Ondervoorzitter BIBF

DE HORECA. José Pattyn, Erkend boekhouder - fiscalist Ondervoorzitter BIBF José Pattyn, Erkend boekhouder - fiscalist Ondervoorzitter BIBF Inkomstenbelasting Belasting op de toegevoegde waarde Dienst Levering en Verbruik ter plaatse 1. Dienst: Elke handeling die geen levering

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE ONDERRICHTINGEN INZAKE KOSTENVERGOEDINGEN

GECOÖRDINEERDE ONDERRICHTINGEN INZAKE KOSTENVERGOEDINGEN 1 Toepassingsgebied GECOÖRDINEERDE ONDERRICHTINGEN INZAKE KOSTENVERGOEDINGEN versie 1 januari 2013 Deze nota is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen betreffende de vergoedingen aan

Nadere informatie

Ink. 2012 AJ 2013 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00

Ink. 2012 AJ 2013 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

Inhoud 1 Begrippenkader 2 Basisprobleem: de kwalificering van de hoofdhandeling

Inhoud 1 Begrippenkader 2 Basisprobleem: de kwalificering van de hoofdhandeling 1 Begrippenkader 11 1.1 Doorfacturering: what s in a name? 11 1.2 Kwalificering van de (samengestelde) handeling 13 1.2.1 Analyse van een btw-vraagstuk 13 1.2.2 Doorrekening versus doorfacturering 14 1.2.3

Nadere informatie

Ink. 2013 AJ 2014 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00

Ink. 2013 AJ 2014 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

"De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015" dd. 28.01.2015

De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015 dd. 28.01.2015 "De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015" dd. 28.01.2015 Het nieuwe jaar brengt voor de horeca een grote verandering met zich mee. Vanaf

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inhoudstafel 5. Inleiding 17

Inhoudstafel. Inhoudstafel 5. Inleiding 17 Inhoudstafel Inhoudstafel 5 Inleiding 17 DEEL 1. KOSTEN EIGEN AAN DE WERKGEVER 19 1. Regeling in de inkomstenbelastingen 21 1 Soorten vergoedingen 21 2 Terugbetaling op basis van reële bewijsstukken 22

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding...

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding... Inhoudstafel 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1 1.1. In principe een terugbetaling van kosten door uw vennootschap... 1 1.1.1. U heeft betaald voor uw vennootschap en zij betaalt u dat terug...

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Fiscale en boekhoudkundige basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Inhoud DE BOEKHOUDING en FISCALE AANGIFTE VAN EEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGE KIEZEN VOOR EEN VENNOOTSCHAP SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

Werknemers. Top. Vervangingsinkomsten. Ink. 2012 - AJ 2013 Ink. 2011 AJ 2012 43.620,00

Werknemers. Top. Vervangingsinkomsten. Ink. 2012 - AJ 2013 Ink. 2011 AJ 2012 43.620,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap - Aanvullende pensioenen - Bewijs van kosten voor verplaatsing tussen

Nadere informatie

EEN OVERZICHT VAN VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN

EEN OVERZICHT VAN VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN EEN OVERZICHT VAN VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN INHOUDSTAFEL 1. VERVOER 1.1. Woon-werkverkeer 1.2. Beroepsmatige verplaatsingskosten 1.3. Bedrijfswagen 1.4. Tankkaart 1.5. Bedrijfsfiets 1.6.

Nadere informatie

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger.

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger. Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: November 2015 Onderwerp: Gebruik van de bedrijfswagen voor privédoeleinden Wanneer een werkgever

Nadere informatie

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011 Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011 1 Moduleerbare fiscale aftrekbaarheid van autokosten De variabele fiscale aftrekbaarheid van bedrijfsauto s in functie van de geldt sinds 1 april 2008 voor

Nadere informatie

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken Paul Hulshof paul.hulshof@cms-dsb.com 08 February 2011 Overzicht break-out sessie 1. Vermogensetikettering

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

Rijden met een Porsche Carrera van de vennootschap en toch. ontsnappen aan een voordeel alle aard: het mag van de fiscus

Rijden met een Porsche Carrera van de vennootschap en toch. ontsnappen aan een voordeel alle aard: het mag van de fiscus aangeboden door www.boekhouder.be Rijden met een Porsche Carrera van de vennootschap en toch ontsnappen aan een voordeel alle aard: het mag van de fiscus Ook voor jou van toepassing? Begin vorige week

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie