Aftrekbare kosten 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aftrekbare kosten 2015"

Transcriptie

1 1 Aftrekbare kosten 2015 Kosten personenwagens Omschrijving Inkomstenbelastingen kostensoort Algemene regel 1. Personenbelasting: 75% van de beroepsmatige uitgaven; 2. Woon-werkverkeer: Beperkt tot 0,15 km; 3. Vennootschapsbelasting: In functie van CO2 uitstoot. BTW Maximaal 50% Aftrekbaar. Sinds : Aftrekbaarheid beperkt tot het beroepsgebruik met een maximum van 50%; Wijziging in ratio privéberoepsgebruik heeft ook effect op recht van aftrek. 3 methodes voor berekening aftrek: 1. Werkelijke beroepsgebruik: Rittenadministratie per vervoersmiddel (kan automatisch of manueel); 2. Semi-forfait: % privé = (Afstand woonwerk x 2 X ) totaal aantal gereden kilometers; 3. Algemeen forfait van 35%. Opm1: Methode 1 en 2 mogen worden gecombineerd. De keuze voor 1 bepaalde methode geldt voor een volledig boekjaar. Er kan ook worden geopteerd voor een globaal % per categorie voortuigen. Methode 3 geldt voor alle wagens en voor een periode van 4 jaar. Opm2: Andere methode voor (fiscaal) lichte vrachtwagens. Pagina 1 van 17

2 2 Specifieke regels Niet aftrekbare btw Belasting op inverkeerstelling Onderhoud en herstellingskosten (ook na ongeval), kosten voor autoveiligheid, schouwing, pechverhelping, airco, alarm, gps, en andere toebehoren Brandstofkosten (diesel, benzine en lpg) en additieven Tolgelden Carwash Tot : 100% Sinds : 75% Maximaal 50% Sinds : aftrekbaarheid beperkt tot beroepsgebruik met een maximum van 50% Opm: Aftrekbeperking geldt niet voor mobiele gpstoestellen. Maximum 50% Sinds : aftrekbaarheid beperkt tot beroepsgebruik met een maximum van 50%. Voorwaarde: voorlegging van factuur. Tickets geven geen recht op aftrek. 100% aftrekbaar indien beroepsgebruik. Voorwaarde: voorlegging van factuur. Maximum 50% Sinds : aftrekbaarheid beperkt tot beroepsgebruik met een maximum van 50%. Voorwaarde: voorlegging van factuur. Verkeersboeten Zie boeten. Zie boeten. Publiciteit en Maximum 50% aftrekbaar reclameteksten Aanleg parking (eigen wagen) 100% 100% Parkeergelegenheid voor cliënten, leveranciers en personeel 100% Bij parkeergelegenheid van personeel dient het gaan om de eigen wagen van het personeel. Indien het gaat om de bedrijfswagen -> aftrek volgens algemene 100% Pagina 2 van 17

3 3 uur garage ikosten (beroepsmatige verplaatsingen) 100% aftrekbaar regels. 75% 100% Opm: opgelet voor herkwalificatie als kosten van onthaal -> andere regels. Gsm draagbare mobilofoon 100% 100% Handsfree kit en eventuele installatiekosten 50% Sinds : aftrekbaarheid beperkt tot beroepsgebruik met een maximum van 50%. Gesprekken en abonnement 100% 100% Legale radarverkenners (vb. 100% 100% Coyote) Financieringslasten 100% Huur, leasing, renting, etc. Btw maximum 50% Doorgerekende kosten Meerwaarde verkoop personenwagen Minderwaarde verkoop personenwagen Buitenlandse Autokosten Opm: De financiële lasten zijn slechts voor 100% aftrekbaar op voorwaarde dat de contracttermijn minimum 24 maanden is en er een afzonderlijke vermelding op de factuur staat. regels in hoofde van uitreiker van de factuur. 100% aftrekbaar in hoofde van de ontvanger van de factuur. Beperkt belastbaar % = totaal van voor verkoop fiscaal aangenomen afschrijvingentotaal geboekte afschrijvingen. Opm: Gespreide taxatie kan mits voldaan aan de voorwaarden. Beperkt aftrekbaar % = totaal van voor verkoop fiscaal aangenomen afschrijvingentotaal geboekte afschrijvingen. Sinds : aftrekbaarheid beperkt tot beroepsgebruik met een maximum van 50%. 50% aftrekbaar bij uitreiker factuur. Ontvanger van de factuur: Bijzaak volgt hoofdzaak: 100% aftrekbaar Doorgerekende kost max. 50% Btw recupereerbaar volgens regels die gelden in het buitenland. Pagina 3 van 17

4 4 Terugbetaling autokosten aan werknemers, bestuurders of zaakvoerders 30% wordt verondersteld brandstofkosten te zijn (75% aftrekbaar). Resterende 70% van de kosten aftrekbaar volgens algemene regels. Terugbetaalde kosten aangemerkt als VAA of woon-werk vergoeding (en staat op de loonfiche): 100% Pagina 4 van 17

5 5 Relatiegeschenken Omschrijving kostensoort Inkomstenbelastingen BTW Algemene regel Algemene regel 50% Ook de niet-aftrekbare btw is voor 50% kostprijs < 50 EUR geschenk: btw kostprijs > 50 EUR geschenk: btw niet Opm: Geen recht op aftrek indien twee of meer geschenken lager dan 50 EUR, samen hoger zijn dan 50 EUR en aan dezelfde begiftigde worden gegeven. Specifieke regels Wijnen en aperitieven 50% aftrekbaar Algemene regel Tabaksproducten en geestrijke dranken (+22 ) 50% aftrekbaar Btw in principe nooit aftrekbaar Individuele geschenken aan personeel Buitenlandse zakenreis met geschenken Reclameartikelen HandelsmonstersStalen Wel aftrekbaar indien: Bestemd voor wederverkoop: Bestemd voor verwerking in spijzen en dranken voor verkoop; Bestemd voor verbruik ter plaatste of verwerking in spijzen en dranken om ter plaatste te worden verbruikt. 50% Btw niet 100% aftrekbaar zijn de geschenken overhandigd tijdens zakenreizen in het buitenland. Het heeft geen belang of de geschenken in België of in het buitenland aangekocht zijn. Indien naam van de schenker blijvend en opvallend vermeld is, het een gebruiksartikel met een geringe waarde is, en op grote schaal verspreid: 100% 100% aftrekbaar indien het producten betreft die de onderneming zelf verkoopt. Algemene 100% aftrekbaar (Opgepast voor onthaalkosten). 100% aftrekbaar op voorwaarde dat: Aard van de uitgedeelde goederen niet verschilt van de door de onderneming verkochte of vervaardigde goederen; Pagina 5 van 17

6 6 Niet noodzakelijk in een speciale verpakking; Niet noodzakelijk met uitdrukkelijke verwijzing. Opm: Opgepast indien goederen eenzelfde verpakking hebben: bewijs van uitdeling vereist. Sponsoring met publiciteit 100% Sponsoring in geld: Met reclame als tegenprestatie: Btw van toepassing (tenzij de gesponsorde vrijgesteld is van btw); Zonder tegenprestatie: geen btw-implicaties. Kleine publicitaire geschenken van postorderbedrijven 100% aftrekbaar indien de naam en andere reclameteksten opvallend en blijvend op de artikelen zijn aangebracht. Algemene regel indien geen naam of reclametekst is aangebracht. Sponsoring in natura: Met reclame als tegenprestatie: wederzijdse facturatie verplicht (tenzij de gesponsorde vrijgesteld is van btw); Zonder tegenprestatie: btwcorrectie op afgestaan goed. 100% Geschenkartikelen postorderbedrijven Toegangskaartabonnement voor culturele of sportieve manifestaties Daguitstappen (reizen autocar) met personeel Daguitstappen (reizen autocar) met gepensioneerd personeel Tombolageschenken en toegelaten loterij Geschenken aan personeel (sociaal en collectief) ter gelegenheid van Sinterklaas, 100% aftrekbaar indien samen met de aankopen toegekend aan de klanten. 100% Btw-aftrek afhankelijk van specifieke situatie. (opletten voor regeling gezamenlijk aanbod!) 100% 100% Niet Niet 100% Niet Aftrekbaar tot 35 EUR per jaar per werknemer. Ter gelegenheid van het Btw aftrekbaar indien: Voldaan is aan de algemene regel; Pagina 6 van 17

7 7 kerstmis, in natura, contanten, cadeaubon, Geschenken (sociaal en collectief) ter gelegenheid van een eervolle onderscheiding en pensionering aan een werknemer in natura, contanten of cadeaubon sinterklaasfeest of van een ander feest dat het hetzelfde sociaal oogmerk nastreeft, mag een aanvullend bedrag van maximaal 35 EUR per jaar worden toegekend voor elk kind ten laste van de werknemer. Aftrekbaar voor maximaal 105 EUR per jaar per werknemer. Geschenken van collectieve aard zijn; Aangemerkt worden als sociaal voordeel in de inkomstenbelasting; Niet aftrekbaar indien in natura. Btw aftrekbaar indien: Voldaan is aan de algemene regel; Geschenken van collectieve aard zijn; Aangemerkt worden als sociaal voordeel in de inkomstenbelasting; Niet aftrekbaar indien in natura. Pagina 7 van 17

8 8 Onthaal- en receptiekosten Omschrijving kostensoort Inkomstenbelastingen BTW Algemene regel 50% Btw niet Specifieke regels Receptie voor personeel ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, patroonsfeest, pensionering, Huwelijksreceptie Ook de niet-aftrekbare btw is voor 50% 100% aftrekbaar indien slechts eenmaal per jaar georganiseerd (uitg. pensionering) 50% Opm: aftrekbaar ten belope van het beroepsgedeelte, te bewijzen via lijst uitgenodigde relaties. btw 100% aftrekbaar: indien geheel verzorgd (bereiding en opdienen van spijzen en dranken) door eigen personeel. Indien opdienen door een restauranthouder of traiteur van spijzen en dranken die door het personeel werden bereid: aftrek van spijzen en dranken maar geen recht op aftrek van de btw van de traiteur restauranthouder. Indien de traiteur of restauranthouder opdient met eigen spijzen en dranken (totaal-service) is de BTW volledig niet Opm: Geen recht op aftrek indien echtgenoten aanwezig zijn. Btw niet Er is echter wel discussie tussen administratie en rechtspraak dus feitenkwestie. Huwelijksfeesten Restaurantkosten: 69% Overige kosten: 100% Opm: aftrekbaar ten belope van het beroepsgedeelte, te bewijzen via lijst uitgenodigde relaties. Pagina 8 van 17

9 9 Bloemen ter versiering bedrijfslokalen Recepties in de privésfeer hebben geen beroepskarakter. 100% 50% aftrekbaar voor bloemen in ontvangstruimten. 100% Ook voor goederen ter versiering van ontvangstzalen en wachtzalen. Hostess op een handelsbeurs 100% 100% aftrekbaar Kosten en lidgeld van Niet serviceclubs Opm: Voor 50% aftrekbaar indien kan worden aangetoond dat het lidmaatschap vereist is om contacten te leggen en relaties te onderhouden waaruit belastbare beroepsinkomsten kunnen voortkomen. Lidgeld beroepsorganisatie 100% aftrekbaar Pleziervaartuigen en boten 50% Niet Waakhonden voor en in de onderneming 100% 100% Pagina 9 van 17

10 10 Restaurantkosten Omschrijving kostensoort Inkomstenbelastingen Btw Algemene regel Algemene regel 69% Btw niet Specifieke regels Restaurantkosten in het weekend en op feestdagen Restaurantkosten van personeel dat n.a.v. opdrachten buiten de onderneming werkt Doorgerekende kosten Huwelijksfeesten Ook de niet-aftrekbare btw is voor 69% 69% aftrekbaar op voorwaarde dat het beroepskarakter bewezen is. 100% aftrekbaar indien de prestatie van het personeel meer dan 5 uur bedraagt. 100% aftrekbaar voor de uitreiker mits afzonderlijke vermelding op factuur. 69% aftrekbaar bij bestemmeling. 69% aftrekbaar voor de restaurantkosten. 100% aftrekbaar voor de overige kosten. Opm: aftrekbaar ten belope van het beroepsgedeelte, te bewijzen via lijst uitgenodigde relaties. Btw niet 100% Aftrekbaar. Voorwaarde: Factuur is noodzakelijk. Btw-bon is niet voldoende. 100% aftrekbaar indien bijzaak bij de hoofdhandeling voor de ontvanger van de factuur, niet aftrekbaar voor de uitreiker van de factuur. Indien restaurant hoofdzaak is: niet aftrekbaar voor ontvanger, 100% aftrekbaar voor de uitreiker. Gratis en collectieve bedeling van koffie, soep, thee, frisdranken, aan personeel Vertegenwoordiger in voedingssector in een leverancier-klantenrelatie t.g.v. een diner met een mogelijke klant alsook demonstratiekosten en degustatiekosten Recepties in de privésfeer hebben geen beroepskarakter. 100% 100% 100% Btw niet Pagina 10 van 17

11 11 Verstrekken van sociale maaltijden aan het personeel in bedrijfsrestaurants Verstrekken maaltijden aan kaderleden enof zakenrelaties Restaurantkosten voor het geheel van het personeel georganiseerd ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis, pensionering, Restaurantkosten studiedag, seminarie, Restaurantkosten begrepen in hotelrekeningen 100% aftrekbaar op voorwaarde dat personeel minstens 1,09 EUR zelf bijdraagt. Indien bijdrage <1,09 is de verworpen uitgave = 1,09 werknemersbijdrage x aantal maaltijden (niet aftrekbaar als sociaal voordeel) 69% aftrekbaar voor de restaurantkosten. Opm: Indien volledig doorgerekend: 100% 100% aftrekbaar indien een maal per jaar (tenzij pensionering). Voorwaarde: Het is voor alle personeelsleden georganiseerd en van geringe waarde voor het personeel met sociaal karakter en geen exclusief karakter. 69% aftrekbaar indien niet voldaan aan de voorwaarden. 69% aftrekbaar indien de restaurantkosten afzonderlijke gefactureerd zijn. Overige kosten zijn 100% Indien een globale factuur uitgereikt is, is er gevaar dat de volledige factuur aan de aftrekbeperking zal onderworpen worden. 69% aftrekbaar indien de restaurantkosten afzonderlijk gefactureerd zijn. Overige kosten zijn 100% Activiteit restauranthouder dus zowel btw-plichtige (btw verschuldigd) als recht op aftrek. Btw niet aftrekbaar indien geen vergoeding wordt gevraagd. Indien vergoeding wordt gevraagd opnieuw activiteit als restauranthouder dus zowel btw-plichtige als recht op aftrek. Btw niet btw niet aftrekbaar op de lunchkosten. De btw op de overige kosten is BTW niet Uitzonderingen: 1. maaltijdkosten door personeel buiten de onderneming belast met levering of Pagina 11 van 17

12 12 Gratis drank ter gelegenheid opening restaurant of café Gratis drankje in restaurant bij een maaltijd (gevraagde prijs inbegrepen het drankje) Restaurantkosten culturele en sportieve manifestaties Indien een globale factuur uitgereikt is, is er gevaar dat de volledige factuur aan de aftrekbeperking zal onderworpen worden. dienstprestatie; 2. doorgerekende maaltijdkosten. Voorwaarde: Voor de aftrek dient de onderneming te beschikken over een correcte factuur. 69% Btw niet 100% 100% 69% Btw niet Pagina 12 van 17

13 13 Boeten Omschrijving kostensoort Inkomstenbelastingen Btw Algemene regel Niet aftrekbaar Specifieke regels Proportionele boeten btw 100% aftrekbaar Niet-proportionele boeten Niet aftrekbaar btw Parkeerboeten (is niet gelijk Niet aftrekbaar aan parkeerretributie parkeren aan dagtarief ) Parkeren met dagtarief Autokosten (retributie parkeren aan dagtarief ) Verkeersboeten en Niet aftrekbaar minnelijke schikkingen Verkeersboeten personeel Niet aftrekbaar Boete laattijdige neerlegging Jaarrekening Opm: Boete is wel 100% aftrekbaar indien opgenomen als voordeel van alle aard op de fiche van de werknemer. 100% aftrekbaar (heeft niet langer het karakter van boete ) Pagina 13 van 17

14 14 Kosten sociale voordelen Omschrijving kostensoort Inkomstenbelastingen Btw Algemene regel Niet Btw niet aftrekbaar indien privatief karakter. Specifieke regels Occasioneel gebruik accommodatie van de onderneming door personeel voor sport, cultuur of vrijetijdsbesteding Specifieke beroepsopleidingen voor personeel Gratis woon-werkverkeer voor personeelsleden per autocar Bedrijfsfiets Huwelijkspremie (natura, contanten of cadeaubon) Maaltijdcheques Sport en cultuurcheques Btw aftrekbaar indien collectief karakter. 100% Btw 100% Voorwaarde: Het gaat om een collectief sociaal voordeel. 100% 100% 120% 100% 120% Voorwaarde: De fietsen worden ter beschikking gesteld van het personeel die ze gebruiken voor woonwerkverkeer. 100% Voorwaarde: mag niet meer bedragen dan 200 EUR. (kan ook gelden voor wettelijk samenwonen). Tussenkomst van de werkgever is aftrekbaar ten belope van 1 EUR voor zover de maximale werkgeverskost niet meer bedraagt dan 5,91 EUR. Niet aftrekbaar voor de werkgever. Aftrekbaarheid beperkt tot het beroepsgebruik. Btw aangerekend over de commissie van de uitreikende firma is 100% Vrijgesteld sociaal voordeel voor werknemers en bedrijfsleiders op voorwaarde dat: Toekenning vervat in cao of individuele overeenkomst; Cheques op naam van de werknemer; Cheques 15 maand geldig; Totaal bedrag max. 100 Pagina 14 van 17

15 15 Ecocheques Anciënniteitspremie (in natura, contanten of cadeaubon) EUR per jaar per werknemer; Niet in geld omwisselbaar; Geen vervanging van het loon. Niet aftrekbaar voor de werkgever. Vrijgesteld sociaal voordeel voor werknemers op voorwaarde dat: Toekenning vervat in cao of individuele overeenkomst; Overeenkomst moet hoogste nominale waarde van cheque bepalen, met max van 10 EUR per cheque samen met de frequentie van toekenning er van gedurende een kalenderjaar; Cheques op naam van de werknemer; Maximum 24 maand geldig; Enkel voor aankoop ecologische producten of diensten; Maximum 250 EUR per jaar per werknemer; Niet in geld omwisselbaar; Niet ter vervanging van loon. Niet aftrekbaar voor de werkgever. Vrijgesteld sociaal voordeel voor werknemer, indien maximaal twee maal per loopbaan toegekend: Eerste maal ten vroegste in het kalenderjaar waarin de werknemer 25 jaar in dienst is bij de werkgever en maximaal één keer de bruto maandwedde van de werknemer (voor aftrek sociale zekerheidsbijdragen) of maximum één keer het gemiddelde brutobedrag van een maandwedde in de onderneming; Pagina 15 van 17

16 16 Tweede maal ten vroegste in kalenderjaar waarin de werknemer 35 jaar in dienst is bij de werkgever en maximaal twee keer de bruto maandwedde van de werknemer (voor aftrek sociale bijdragen) of maximum twee keer het gemiddelde brutobedrag van een maandwedde in de onderneming. Opm: Indien niet aan de voorwaarden is voldaan: VAA voor de werknemer en een aftrekbare beroepskost voor de werkgever. Pagina 16 van 17

17 17 Overige kosten Omschrijving kostensoort Inkomstenbelastingen Btw Kunstwerken Niet Btw niet aftrekbaar indien beleggingsobject waarvan de waarde niet daalt door het gebruik. Opm: indien btw niet aftrekbaar, dan kan een latere doorverkoop ook gebeuren zonder btw. Onredelijke uitgaven Niet aftrekbaar maar feitenkwestie! Niet aftrekbaar maar feitenkwestie! Niet-specifieke beroepskledij Niet Niet Vakliteratuur 100% 100% Aankoopkosten op terreinen of gronden (notariskosten, schattingskosten, enz...) Belastingen onroerende voorheffing Bijdragen en lidgelden van beroepsorganisaties Voorwaarde: literatuur dient nuttig te zijn voor uitoefening van het beroep. onmiddellijk en 100% in aanmerking te nemen als beroepskosten bedrijfsmatig gedeelte 100% aftrekbaar 100% aftrekbaar Voorwaarde: literatuur dient nuttig te zijn voor uitoefening van het beroep. btw op eventuele kosten is 100% Hospitalisatieverzekering Niet aftrekbaar Telefoonkosten: terugbetaling aan werknemers 100% aftrekbaar indien opgave als kosten eigen aan de werkgever, fiche 281. niet aftrekbaar indien de factuur opgemaakt is ten name van de werknemer. Verzekering tegen 100% inkomensverlies Ziekenkas - bovenwettelijke Niet premies Gewestelijke belastingen, heffingen en retributies alsmede de daaraan verbonden verhogingen, vermeerderingen, kosten en nalatigheidsinteresten (uitgezonderd bepaalde inzake financiering van gewesten) niet aftrekbaar Gsm abonnement aftrekbaar in de mate (%) van het beroepsgebruik. aftrekbaar in de mate (%) van het beroepsgebruik. Pagina 17 van 17

Aftrekbare kosten Update maart 2015

Aftrekbare kosten Update maart 2015 Aftrekbare kosten Update maart 2015 Inhoud 5 Relatiegeschenken 9 Onthaal- en receptiekosten 15 Restaurantkosten 19 Kosten personenwagens 25 Boeten 27 Sociale voordelen 31 Kunstwerken 33 Onredelijke uitgaven

Nadere informatie

Aftrek BTW op bedrijfswagens, pc s, smartphones en laptops (gemengd gebruik)

Aftrek BTW op bedrijfswagens, pc s, smartphones en laptops (gemengd gebruik) Beperking aftrekbaarheid van BTW (art.45 WBTW) Personenwagens - autokosten Kosten van onthaal receptie- representatie Restaurantkosten Relatiegeschenken Aftrek BTW op bedrijfswagens, pc s, smartphones

Nadere informatie

Kosten van onthaal/publiciteit/sponsoring - vergelijking in PB/VenB en BTW

Kosten van onthaal/publiciteit/sponsoring - vergelijking in PB/VenB en BTW Kosten van onthaal/publiciteit/sponsoring - vergelijking in PB/VenB en BTW Inhoudstafel 1. Kosten van onthaal, receptiekosten en relatiegeschenken... 3 1.1 Omschrijving... 3 1.2 Voorbeelden kosten van

Nadere informatie

EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN

EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN INHOUDSTAFEL 1. VERVOER 1.1. Woon-werkverkeer 1.2. Beroepsmatige verplaatsingskosten 1.3. Bedrijfswagen 1.4. Tankkaart 1.5. Bedrijfsfiets

Nadere informatie

7.6 Bijzondere problemen met betrekking tot de omvang van het recht op aftrek van voorbelasting

7.6 Bijzondere problemen met betrekking tot de omvang van het recht op aftrek van voorbelasting 1 7.6 Bijzondere problemen met betrekking tot de omvang van het recht op aftrek van voorbelasting 7.6.1 Kosteloze uitdeling van monsters Wanneer een bedrijf kosteloos monsters uitdeelt, met een publicitair

Nadere informatie

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen.

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 www.boekhouder.be

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 www.boekhouder.be Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 ALTERNATIEVE BELONINGSVORMEN Inleiding...1 1.Het verschaffen van maaltijden...2 2. Maaltijdcheques...2 3.Geschenken in natura

Nadere informatie

Door Eddy Soenen E.a. Inspecteur diensthoofd bij de Administratie van de Algemene Fiscaliteit

Door Eddy Soenen E.a. Inspecteur diensthoofd bij de Administratie van de Algemene Fiscaliteit 1 BIBF Opleiding BIBF Stagiairs Zaterdag 02 maart 2013 Door Eddy Soenen E.a. Inspecteur diensthoofd bij de Administratie van de Algemene Fiscaliteit Ieder gebruik of vermenigvuldiging op gelijk welke wijze

Nadere informatie

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Volledig aftrekbaar?... 2 Wijziging... 2 Intresten en brandstofkosten... 2 Co2 uitstoot... 2 Taxikosten... 2 Voorbeeld... 3 Meerwaarde en minderwaarde

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever.

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B.

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. Voor de autokosten bestaan er verschillende reglementeringen. Ze zijn gebaseerd op de uitstoot van het voertuig. Dit past uiteraard binnen

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten

Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten Chevalier-2011-07.fm Page 1039 Monday, April 11, 2011 10:31 AM Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten 1. Andere kosten dan brandstofkosten Vanaf 1 januari 2010 bedraagt de aftrek voor voertuigen

Nadere informatie

De fiscaliteit van bedrijfswagens

De fiscaliteit van bedrijfswagens De fiscaliteit van bedrijfswagens Wim Van De Walle Wim De Pelsmaeker 21 juni 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Gevolgen op vlak van: Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW 2 (c) 2013 Baker Tilly

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg RESERVES BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS DIENST VOOR DE BIJZONDERE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS D I B I S S Kwartaal:2015/2 4. Het loonbegrip Inhoudstafel 4.1. Het begrip loon dat voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR E. Niet bedoelde gevallen Wanneer een vennootschap, die noch eigenaar noch huurder is van het gebouw, de huurgelden betaalt die de bedrijfsleider zelf verschuldigd is aan de eigenaar overeenkomstig het

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS Sinds 1 januari 2012 is een nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens van kracht. De berekeningsformule

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

Zijn geschenken aan klanten en personeel aftrekbaar?

Zijn geschenken aan klanten en personeel aftrekbaar? Zijn geschenken aan klanten en personeel aftrekbaar? Nieuwjaar betekent voor veel ondernemingen niet alleen recepties organiseren, maar ook cadeaus uitdelen. Een flesje wijn bijvoorbeeld of een kalender.

Nadere informatie

Newsletter mei 2014 BTW VRIJSTELLINGSREGELING KLEINE ONDERNEMINGEN. Geachte lezer,

Newsletter mei 2014 BTW VRIJSTELLINGSREGELING KLEINE ONDERNEMINGEN. Geachte lezer, Newsletter mei 2014 Geachte lezer, In deze nieuwsbrief wordt stilgestaan bij de recentste ontwikkelingen in de fiscale wetgeving. We behandelen de nieuwe BTW vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen,

Nadere informatie

www.advocaatonline.be

www.advocaatonline.be 1/42 INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN Indexering kadastraal inkomen : 1,5461 1,5461 1,5790 1,6349 16, 4 (oud) Woningaftrek : - basisbedrag : - verhoging : 4.638,00 387,00 4.638,00 387,00 4.737,00 395,00

Nadere informatie

Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar 2013-2014. Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL

Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar 2013-2014. Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Academiejaar 2013-2014 Deel 1: Fiscale Actualiteit Deel 2: Praktijkcase Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Tot het behalen van het diploma van Postgraduaat Fiscaliteit Promotor: Dhr. L. De Greef

Nadere informatie

het BBTK-magazine van de Kaderleden Extralegale voordelen

het BBTK-magazine van de Kaderleden Extralegale voordelen het BBTK-magazine van de Kaderleden Extralegale voordelen Voorwoord Squared is een uitgave van de BBTK (Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden van het ABVV) die specifiek bestemd is voor de kaderleden.

Nadere informatie

SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS 2014

SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS 2014 PRIVÉGEBRUIK BEDRIJFSWAGENS SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS ANNO 2014 1 SOCIAAL : DE CO 2 -BIJDRAGE AAN DE RSZ 1.1 PRINCIPE Een werknemer die een bedrijfswagen voor andere dan beroepsdoeleinden mag gebruiken,

Nadere informatie

Kosten en voordelen van wetenschappelijke manifestaties in de zorgsector

Kosten en voordelen van wetenschappelijke manifestaties in de zorgsector 1 Kosten en voordelen van wetenschappelijke manifestaties in de zorgsector De kosten die door farmaceutische bedrijven worden gedragen voor de deelname van zelfstandige zorgverstrekkers (natuurlijke personen

Nadere informatie

Fiscale update: bent u nog mee?

Fiscale update: bent u nog mee? Fiscale update: bent u nog mee? Wim De Pelsmaeker Marc Sonck Yves Coppens 26 maart 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Programma: Nieuwe regeling btw-aftrek wagens en andere goederen Nieuwe facturatieregels

Nadere informatie