Beperking aftrekbaarheid kosten in de inkomstenbelasting. Personenwagens - autokosten. Kosten van onthaal receptie representatie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beperking aftrekbaarheid kosten in de inkomstenbelasting. Personenwagens - autokosten. Kosten van onthaal receptie representatie."

Transcriptie

1 Beperking aftrekbaarheid ksten in de inkmstenbelasting Persnenwagens - autksten Ksten van nthaal receptie representatie Restaurantksten Relatiegeschenken Beten Sciale vrdelen Overige bijzndere gevallen

2 Persnenwagens - autksten Persnenbelasting: 75% aftrekbaarheid van berepsmatige uitgaven Venntschapsbelasting: Algemene regel: aftrekbeperking i.f.v. CO 2 uitstt (vanaf 01/01/2010) CO2 Uitstt Fiscale aftrekbaarheid 0 (Elektrisch) 120% (*) Diesel Benzine >0 60g >0 60g 100% >60 105g >60 105g 90% > g > g 80% > g > g 75% > g > g 70% > g > g 60% >195g >205 50% (*) vr de extra 20% aftrekbare ksten dient de naantastbaarheidsvrwaarde vldaan te zijn Dit geldt.a. vr vlgende ksten: - Afschrijvingen, k ver tebehren en uitrusting (airc, alarm, lpg-installaties, GPS, handenvrij kit GSM + installatieksten) - Publiciteit, reclameteksten - Leasingksten, renting, gewne (krte termijn) huur en huur vervangwagen - Onderhud en herstellingen (k na ngeval) - Keuringsksten (autveiligheid) - Verezkeringsksten ksten van pechverhelping - Carwash - Tlgelden, verzet, autwegentaksen - Gewne parkingksten (parkeer tickets) - Buitenlandse autksten 75% aftrekbaar - Brandstf (benzine, diesel, LPG) en additieven. - Taxiksten 100% aftrekbaar: - GSM, k indien gebruikt in PW in cmbinatie met handen vrij kit - Financieringsksten (bij renting, leasing, huur: enkel indien cntract ver min. 24 maanden lpt en ksten apart vermeld wrden p factuur) - Ksten vr parkeergelegenheid vr klanten, leveranciers, persneel (k parkeer tickets) + ksten aanleg infrastructuur. 120% aftrekbaar - Aan persneelsleden gratis aangebden busverver vr wn-werkverkeer (sciaal vrdeel )

3 Bijznderder gevallen: - Drgerekende autksten: beperkte aftrekbaarheid i.f.v. CO 2 uitstt vr uitreiker van factuur 100% aftrekbaar vr ntvanger van factuur. - Meerwaarden p verkp persnenwagens: Beperkte belastbaarheid % = ttaal van vóór verkp fiscaal aangenmen afschrijvingen/ttaal gebekte afschrijvingen Gespreide taxatie mgelijk indien vldaan aan vrwaarden (> 5 jaar in gebruik wederbelegging naantastbaarheid) - Minderwaarden p verkp persnenwagens: Beperkte aftrekbaarheid % = ttaal van vóór verkp fiscaal aangenmen afschrijvingen/ttaal gebekte afschrijvingen - Terugbetaling autksten (werknemers bestuurders/zaakverders): 30% verndersteld brandstfksten te zijn (75% aftrekbaar) rest aftrekbaar i.f.v. CO 2 uitstt) - VAA: Terugbetaling wn-werkverkeer terugbetaalde ksten wrden aangerekend als VAA (p lnfiche) : 100% aftrekbaar. 17% van VAA wrden niet aangemerkt als berepskst vrmen minimum belastbare basis VAA zelf mag in mindering gebracht wrden van de niet aftrekbare ksten: 30% in mindering van brandstfksten 70% in mindering van andere verwrpen uitgaven.

4 Ksten van nthaal receptie representatie algemene regel : 50% aftrekbaar Wel 100% aftrekbaar: - Demnstratieksten met eventueel uitdelen van handelsstalen en/f degustatieksten vr eigen prducten en gederen. - Receptie vr persneel (Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, pensinering ) indien één maal per jaar ingericht, vr alle persneelsleden en geringe waarde per persneelslid (uitz. Pensineringen) Bijzndere gevallen: - Decratie bedrijfslkalen 100% aftrek indien bureelruimten 50% aftrek indien ntvangstruimten vr derden - Prmtinele evenementen, prductlanceringen, pendeurdagen, demnstraties: Algemene regel (50% aftrek) geldt. 100% aftrek vr eigenlijke ksten m.b.t. shwrms, afschrijvingen gebuwen en meubilair, ksten persneel Ksten gemaakt ten beheve van degustatie van dr de nderneming zelf geprduceerde f verkchte gederen 100% aftrek vr publicitaire traiteurksten (echter geen éénduidige rechtspraak hierver) 100% vr ksten van prmtieartikelen die tijdens pendeurdagen e.d. wrden uitgedeeld. - Huwelijksreceptie: 50% aftrekbaar beperkt tt berepsgedeelte (bewijzen, bijv. a.h.v. gastenlijsten) - Bijdragen serviceclubs: Niet aftrekbaar 50% indien kan wrden aangetnd dat lidmaatschap vereist is m cntacten en relaties te nderhuden waaruit belastbare berepsinkmsten kunnen vrtkmen

5 Restaurantksten algemene regel : 69% aftrekbaar Dit geldt.a. k vr vlgende ksten: - Restaurantksten in het kader van seminaries, studiedagen, cllquia e.d., en restaurantksten begrepen in htelrekeningen, indien restaurantksten p factuur apart wrden vermeld van andere ksten, die wel 100% aftrekbaar zijn. Anders gevaar dat vlledige factuur slechts 69% aftrekbaar is. - Restaurantksten tijdens een huwelijksfeest, ten belpe van het berepsgedeelte (te bewijzen, bijv. via lijst gendigden) - Gratis dranken bij pening café f restaurant - Restaurantksten in het buitenland. Wel 100% aftrekbaar: - Restaurantksten vr het persneel n.a.v. pdrachten buiten de nderneming, indien prestatie meer dan 5 uur per dag bedraagt - Restaurantksten vr het persneel buiten het eigen bedrijf, in een htel, restaurant e.d. ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis, pensinering enz. indien vr alle persneelsleden gerganiseerd geringe waarde per persneelslid en maximum één maal per jaar (uitz. pensineringen). Anders vlledig verwrpen sciaal vrdeel. - Restaurant ksten gemaakt dr vertegenwrdigers in de vedingssectr, vr zver kan bewezen wrden dat de ksten ndzakelijk zijn in de leverancier-klant relatie. Bijzndere gevallen: - Drgerekende ksten Regel: 69% aftrekbaar bij degene die de kst drrekent, 100% aftrekbaar bij ntvanger factuur. Indien restaurantksten apart wrden bewezen en drgerekend: 69% aftrekbaar bij ntvanger factuur 100% bij degene die kst drrekent. - Ksten vr het verstrekken van (sciale) maaltijden aan persneel in eigen bedrijfsrestaurant, 100% aftrekbaar indien hiervr een vergeding wrdt gevraagd van minimum 1,09 EUR per maaltijd indien vergeding minder dan 1,09 EUR per maaltijd: verwrpen uitgave = (1,09 EUR min bijdrage persneel) x aantal verstrekte maaltijden. - Maaltijden in bedrijfsrestaurants vrbehuden aan kaderleden en/f zakenrelaties, 69% aftrekbaar 100% aftrekbaar indien vlledige kstprijs wrdt drgerekend aan verkrijger. - Ksten business seats en lges bij sprt- en culturele manifestaties vr zakenrelaties (.a. vetbal): 69% aftrek kstprijs spijzen en dranken 100% aftrek kst business seats en lges zelf (gelijkgesteld aan reclameksten).

6 Relatiegeschenken Algemene regel: 50% aftrekbaar 100% aftrek geldt vr vlgende ksten: - Geschenken verhandigd tijdens buitenlandse zakenreizen - Geschenken die in hfde van de ntvanger als vrdeel alle aard belast wrden (fiche pstellen) - Demnstratieksten - Reclameartikelen indien Naam schenker pvallend en blijvend vermeld Geringe waarde Op grte schaal verspreid Gebruiksartikel - Handelsmnsters van prducten die de nderneming zelf prduceert f verkpt - Spnsring, indien in ruil reclame wrdt gemaakt - Geschenkartikelen pstrderbedrijven, indien samen met aankpen tegekend aan klanten - Tegangskaarten en abnnementen tt sprtieve f culturele manifestaties geschnken aan zakenrelaties.

7 Beten Algemene regel: 0% aftrekbaar Wel 100% aftrekbaar: - Prprtinele BTW beten ( intresten wegens laattijdige f niet betaling) - Bete aangerekend als VAA vr genieter (.a. verkeersbeten van persneel) - Bete laattijdig neerleggen jaarrekening (wrdt niet meer als bete gekwalificeerd)

8 Sciale vrdelen Algemene regel: 0% aftrekbaar Wel 100% aftrekbaar: - Kstelze verstrekking van sep, kffie, frisdrank, fruit aan het persneel tijdens de werkuren - Ksten bedrijfsrestaurant: zie restaurantksten - Gezelschapsreizen van maximaal 1 dag vr het persneel - Occasineel gebruik van accmmdatie van de nderneming dr persneel vr sprt, cultuur f andere vrijetijdsbesteding - Specifieke berepspleidingen vr het persneel - Huwelijkspremie f premie naar aanleiding van verklaring van wettelijk samenwnen, indien waarde niet meer dan 200 EUR. - Geschenken aan persneel (sciaal en cllectief) in natura, cntanten f betaalbns indien: Maximum 35 EUR per jaar per werknemer (+ 35 EUR per jaar per kind ten laste) vr geschenken naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, verjaardagen e.d. Maximum 105 EUR per jaar per werknemer vr eervlle nderscheidingen Maximum 105 EUR + 35 EUR per dienstjaar bij pensinering werknemer (vr sciale zekerheid geldt absluut maximum van 875 EUR) 120% aftrekbaar: - Gratis wn-werkverkeer vr persneelsleden per autcar. - Bedrijfsfiets: ksten verwerving f buw nrerend ged vr fietsenstalling ksten vr verwerven, nderhuden en herstellen fietsen Nt: 20% ksten: naantastbaarheidsvrwaarde met vldaan zijn.

9 Bijzndere gevallen: - maaltijdcheques: werkgeversbijdrage ten belpe van 1 EUR per cheque aftrekbaar Vr werknemers/bedrijfsleiders: vrijgesteld inkmsten indien Tekenning geregeld via ca f individuele vereenkmst Cheques p naam werknemer/bedrijfsleider 1 cheque per werkelijke gewerkte dag Tussenkmst werknemer/bedrijfsleider minimaal 1,09 EUR bedraagt indien werkgeverskst maximaal 5.91 EUR bedraagt Cheques 12 maanden geldig - Sprt- en cultuurcheques: Niet aftrekbaar vr werkgever Vrijgesteld sciaal vrdeel vr werknemer/bedrijfsleider indien Tekenning geregeld via ca f individuele vereenkmst Cheques p naam werknemer/bedrijfsleider Cheques 15 maanden geldig (van 1/7 tt 30/9 van het jaar nadien) Ttaal bedrag maximum 100 EUR per jaar per werknemer/bedrijfsleider Niet in geld mwisselbaar Niet mzetbaar in ln. - Eccheques: Niet aftrekbaar vr werkgever Vrijgesteld sciaal vrdeel vr werknemer/bedrijfsleider indien Tekenning geregeld via ca f individuele vereenkmst In vereenkmst met zijn pgenmen: nminale waarde van de cheque (maximum 10 EUR) en frequentie van tekenning tijdens kalenderjaar Cheques p naam werknemer/bedrijfsleider Cheques maximum 24 maanden geldig Enkel geldig vr aankp prducten en diensten met eclgisch karakter Ttaal bedrag maximum 250 EUR per jaar per werknemer/bedrijfsleider Niet in geld mwisselbaar Niet mzetbaar in f ter vervanging van ln. - Anciëniteitspremie: Niet aftrekbaar vr werkgever Vrijgesteld sciaal vrdeel vr werknemer/bedrijfsleider indien Maximaal 2 maar per lpbaan tegekend Eerste maal ten vregste in kalenderjaar waarin werknemer 25 jaar in dienst is bij werkgever en bedrag maximaal: 1 maal brutmaandwedde werknemer vóór aftrek RSZ werknemer Of 1 maal gemiddelde van de brutmaandwedde in de nderneming Tweede maal ten vregste in kalenderjaar waarin werknemer 35 jaar in dienst is bij werkgever en bedrag maximaal: 2 maal brutmaandwedde werknemer vóór aftrek RSZ werknemer Of 2 maal gemiddelde van de brutmaandwedde in de nderneming Indien verschrijding bedrag: enkel verschrijdende deel belastbaar Indien niet aan vrwaarden vldaan: Belastbaar VAA vr werknemer Aftrekbare kst vr werkgever

10

11 Overige bijzndere gevallen Kunstwerken: - 0% aftrek Werkkledij: - 100% aftrek indien berepsspecifieke werkkledij pgelegd dr bijv. arbeidsreglement. - 0% vr alle andere kledij. Verzekering tegen inkmensverlies: - 100% aftrekbaar

Aftrekbare kosten 2015

Aftrekbare kosten 2015 1 Aftrekbare kosten 2015 Kosten personenwagens Omschrijving Inkomstenbelastingen kostensoort Algemene regel 1. Personenbelasting: 75% van de beroepsmatige uitgaven; 2. Woon-werkverkeer: Beperkt tot 0,15

Nadere informatie

Aftrekbare kosten Update maart 2015

Aftrekbare kosten Update maart 2015 Aftrekbare kosten Update maart 2015 Inhoud 5 Relatiegeschenken 9 Onthaal- en receptiekosten 15 Restaurantkosten 19 Kosten personenwagens 25 Boeten 27 Sociale voordelen 31 Kunstwerken 33 Onredelijke uitgaven

Nadere informatie

Aftrek BTW op bedrijfswagens, pc s, smartphones en laptops (gemengd gebruik)

Aftrek BTW op bedrijfswagens, pc s, smartphones en laptops (gemengd gebruik) Beperking aftrekbaarheid van BTW (art.45 WBTW) Personenwagens - autokosten Kosten van onthaal receptie- representatie Restaurantkosten Relatiegeschenken Aftrek BTW op bedrijfswagens, pc s, smartphones

Nadere informatie

Beperking aftrekbaarheid van BTW (art.45 WBTW) Personenwagens - autokosten. Kosten van onthaal receptie- representatie.

Beperking aftrekbaarheid van BTW (art.45 WBTW) Personenwagens - autokosten. Kosten van onthaal receptie- representatie. Beperking aftrekbaarheid van BTW (art.45 WBTW) Personenwagens - autokosten Kosten van onthaal receptie- representatie Restaurantkosten Relatiegeschenken Overige bijzondere gevallen Personenwagens - autokosten

Nadere informatie

Overzichtstabel aftrekbare bedrijfslasten en BTW.

Overzichtstabel aftrekbare bedrijfslasten en BTW. Overzichtstabel aftrekbare bedrijfslasten en BTW. AUTOKOSTEN - PERSONENWAGENS Kostensoort inkomstenbelastingen BTW algemene regel 75% 1 niet-aftrekbare btw 75% belasting op de inverkeerstelling (biv) 75%

Nadere informatie

Werken met een doktersvennootschap

Werken met een doktersvennootschap Werken met een dktersvenntschap 1. Inhud Inleiding... 4 1. Wat is een dktersvenntschap?... 5 2. Vrdelen van een dktersvenntschap... 7 2.1 Samenwerken... 7 2.2 Fiscale vrdelen van een venntschap... 7 2.3

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Studeren en werken als zelfstandige

Studeren en werken als zelfstandige Studeren en werken als zelfstandige INFORMATIEBLAD EN AANDACHTSPUNTEN VOOR STUDENTEN DIE TIJDENS DE STUDIES EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE WENSEN UIT TE OEFENEN 1. Studeren en recht p kinderbijslag 1.1.

Nadere informatie

VAT package 1 januari 2010 Fiscale en btw aspecten van Public relations & events

VAT package 1 januari 2010 Fiscale en btw aspecten van Public relations & events VAT package 1 januari 2010 Fiscale en btw aspecten van Public relations & events Frederik De Roo en Bart Beheydt Fiscale Adviseurs DEEL I: Fiscale aspecten van Public relations & events Frederik De Roo

Nadere informatie

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen Agentschap vr verheidspersneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST prtcl nr. 272.890 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MAART 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN

Nadere informatie

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN De KBG Bedrijfsplis Persneelsverzekeringen beschermt alle arbeidskrachten in uw nderneming tegen de financiële gevlgen van een ngeval. Delgrep De KBG-Bedrijfsplis

Nadere informatie

Wet- en regelgeving 2015

Wet- en regelgeving 2015 Wet- en regelgeving 2015 In 2015 krijgt u als werkgever wederm te maken met de ndige wijzigingen in wet- en regelgeving die van invled kunnen zijn p uw arbeidsvrwaardenbeleid. In deze nieuwsbrief zetten

Nadere informatie

Allianz (ffi) Restart : Verzekering van informatica- en. elektronisch kantoormateriaal + software. Algemene Voorwaarden

Allianz (ffi) Restart : Verzekering van informatica- en. elektronisch kantoormateriaal + software. Algemene Voorwaarden Allianz (ffi) Algemene Vrwaarden : Verzekering van infrmatica- en elektrnisch kantrmateriaal + sftware Verzekering Infrmatica- en elektrnisch kantrmateriaal + sftware Allianz@) AD990 N L-02/200 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee)

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee) Openingstijden: 013-5702918 website: WenW.nl Maandag- vrijdag: 9.00u - 15.45u (afwijkingen hierp nder vrbehud) Gegevens aangifte inkmstenbelasting 2014 Vr het pstellen van uw aangifte zijn veel gegevens

Nadere informatie

Bestek nr. SVL/TT/2015/12 van 28 september 2015

Bestek nr. SVL/TT/2015/12 van 28 september 2015 Open fferteaanvraag vr diensten Bestek nr. SVL/TT/2015/12 van 28 september 2015 Offertes meten wrden ingediend ten laatste p dinsdag 3 nvember 2015 m 12.00 u. INHOUDSTAFEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Allianz (ffi) Liability Plan. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Ondernemingen. Algemene Voorwaarden. c.. U"l U"l

Allianz (ffi) Liability Plan. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Ondernemingen. Algemene Voorwaarden. c.. Ul Ul Allianz (ffi) Algemene Vrwaarden Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Ondernemingen U"l U"l c.. Allianz(OO Allianz (ffi) INHOUDSTAFEL Blz. Algemene vrwaarden 11 11 Begripsmschrijvingen 7 HOOFDSTUK I DOEL

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Allianz (ill) Mondial Car-full. VERZEKERING Mondial Car-full U"'I U"'I 0..

Allianz (ill) Mondial Car-full. VERZEKERING Mondial Car-full U'I U'I 0.. Allianz (ill) Algemene Vrwaarden Mndial Car-full VERZEKERING Mndial Car-full U"'I U"'I 0.. INHOUDSOPGA VE Inleiding DEEL EEN Tepassingsvrwaarden Artikel I Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 ArtikelS Artikel

Nadere informatie

De ins en outs van de werkkostenregeling 2011

De ins en outs van de werkkostenregeling 2011 De ins en uts van de werkkstenregeling 2011 Per 1 januari 2011 is de werkkstenregeling van kracht. De werkkstenregeling hudt in dat, naast een aantal gerichte vrijstellingen, vr vergedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Burgerlijke Aansprakelijkheid. Privé leven. B.A.

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Burgerlijke Aansprakelijkheid. Privé leven. B.A. Aii Nissay Dwa Insurance C. f Eurpe Ltd. Belgian Branch Algemene Vrwaarden Burgerlijke Aansprakelijkheid Privé leven B.A. Familiale Inhudstafel 1. Lexicn 2. Inleiding 3. Waarbrgen 4. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN

VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN HYPOTHECAIR KREDIET (WOONLENING, WOONKREDIET, HYPOTHECAIRE LENING) Financiering van nrerende gederen Aankp en/f aanpassing van een gezinswning f tweede

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Definitie jeugdwerkinitiatieven. 1.2. Erkenning van jeugdwerkinitiatieven

1. INLEIDING. 1.1. Definitie jeugdwerkinitiatieven. 1.2. Erkenning van jeugdwerkinitiatieven 1. INLEIDING 1.1. Definitie jeugdwerkinitiatieven Jeugdwerk: sciaal-cultureel werk p basis van niet cmmerciële delen vr f dr kinderen en jngeren van drie tt en met dertig jaar, in de vrije tijd, nder educatieve

Nadere informatie

BESTEK. Toeristisch sectorplatform

BESTEK. Toeristisch sectorplatform BESTEK Bestek: Teristisch sectrplatfrm Opdracht: Wijze van gunnen: Opdrachtgevend bestuur: Raamvereenkmst i.v.m. levering en bedrijfsklaar installeren van een teristisch sectrplatfrm vr de teristische

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

In bijlage vindt u een inschrijvingsformulier. Mogen wij u verzoeken om dit ons zo snel mogelijk en tegen uiterlijk 29 september terug te bezorgen.

In bijlage vindt u een inschrijvingsformulier. Mogen wij u verzoeken om dit ons zo snel mogelijk en tegen uiterlijk 29 september terug te bezorgen. Gent, juli 2010 Betreft: Uitndiging vr Agriflanders 2011 13, 14, 15 & 16 januari 2011 Gent site Flanders Exp Geachte, Van dnderdag 13 tt en met zndag 16 januari 2011 gaat p de site Flanders Exp de 7 de

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

Financiële richtlijnen 2014 2016

Financiële richtlijnen 2014 2016 Financiële richtlijnen 2014 2016 Gebaseerd p richtlijnen Gids vr besteding, verantwrding en cntrle van subsidies, p de Financiële nrmen en administratieve bepalingen van de prgramma s vr gesplitste kredieten,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN VDS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN VDS Algemene Vrwaarden Van Dijk Services Januari 2014, Gedepneerd bij de Kamer Van Kphandel Artikel 1 Definitie 1. Onder "gebruiker" wrdt in deze Algemene Vrwaarden verstaan degene die deze Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie