JAARVERSLAG. Wereldmediahuis vzw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Wereldmediahuis vzw"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Wereldmediahuis vzw 2012

2 VOORWOORD de leden van wereldmediahuis zijn: de koepel van de Vlaamse Noord- Zuidbeweging, Broederlijk Delen, Oxfam Wereldwinkels, Trias, Vredeseilanden, Plan België, fos - Socialistische Solidariteit, Wereldsolidariteit, Stichting Liedts-Meesen wereldmediahuis vzw krijgt structurele steun van dgos en de vlaamse regering De wereld is het onderwerp Foto Dienst Voorlichting - Stad Gent In mediakringen wordt nog te vaak schamper gedaan over journalistiek die zich bezighoudt met uitdagingen en ontwikkelingen die zich buiten de landsgrenzen (of meer bepaald de gemeenschaps- en gewestgrenzen) afspelen. Verwegistan is het codewoord voor wat beschouwd wordt als de dure maar behoorlijk overbodige hobby van een kleine club buitenlandjournalisten. Vreemd genoeg hoor je dat nooit wanneer er gevoetbald wordt in Oekraïne, getennist in Australië of gekozen in New York. De wereld is geen dorp, daarvoor is hij veel te groot, te complex, te divers, te onbeheersbaar, te vrij. Een stad of een sociaal netwerk zouden betere beelden zijn om uit te drukken dat we met zijn allen behoren tot een realiteit die we delen en appreciëren, maar nauwelijks kennen. De wereld is niet ver weg en het is net aan goede journalistiek om dat uit te leggen, om mensen inzicht te geven in hun eigen verwevenheid met de trends die zich ontwikkelen in bijvoorbeeld Zuid-Afrika, Bolivia of India. 2 MO Q jaarverslag 2012

3 INLEIDING OP HET JAARVERSLAG 2012 Ook de geopolitiek is onderhevig aan de basiswet van de chaostheorie: zoals een vlindervleugelslag in de Caraïben een novemberstorm over de Noordzee kan veroorzaken, zo kan een uit de hand gelopen avontuurtje op Wall Street de financiële kaartenhuisjes van Frankfurt tot Tokio onderuit halen. Bij de berichtgeving over de wereld -een bedrieglijk enkelvoud voor een veelheid aan verscheidenheden- zouden twee basisregels moeten gelden: (één) gewone mensen zijn experts over hun eigen leven en verwachtingen en (twee) wie intellectuele experts zoekt, moet die vinden aan de universiteiten en in de organisaties van het land waarover het gaat. Dat betekent niet dat de expert-uit-de-wijk of de academische pundit-uithet-zuiden altijd gelijk heeft omdat hij met twee voeten in de beschreven realiteit staat, maar hij of zij heeft wel het ontegensprekelijke voordeel over de eigen ervaring, de eigen economie, de eigen bestuurlijke uitdagingen, de eigen klimaatveranderingen, de eigen culturele waarden te spreken. Wie dat oninteressant vindt, belazert zijn publiek. Een van de effecten van de commercialisering van de media op het nieuws en de duiding is de alomtegenwoordigheid van het zwart-witformaat. Indien een complex thema zoals de politieke keuzes in Gaza, de Amerikaanse pivot naar Azië, het Chinese milieubeleid, islam en mensenrechten of sociale cohesie in Brussel niet langer te vermijden is, wordt het voor de consumptie in de media gereduceerd tot twee behapbare en netjes te onderscheiden opinies. Die worden dan belichaamd door twee antagonisten die bereid zijn hun eigen inzichten opzij te zetten voor de pantomime van het programma. Versimpeling en polarisering krijgen zo het respectabele air van het debat op scherp stellen, waardoor het ook voor mensen die veel meer weten geen schande meer is eenzijdigheid en populisme te verkiezen boven nuance en complexiteit. Snelheid is vaak onze grootste vijand, zei Seymour Hersh in 2012 op de conferentie van Vlaamse en Nederlandse onderzoeksjournalisten in Antwerpen. Dat betekent niet dat we de berichtgeving terwijl de feiten zich afspelen moeten laten vallen, wel dat er voldoende ruimte moet zijn om los van de brandende actualiteit verhalen te brengen die het begrijpen mogelijk maken. De dictatuur van de onmiddellijkheid voedt ons met feiten, geruchten en opinies. Als dat niet gebeurt in het kader van voorafgaande en opvolgende analyses en reportages, dan is de kans groot dat de aangezwollen nieuwsstroom het begrijpen van de wereld eerder bemoeilijkt dan vergemakkelijkt. Naarmate het nieuws in toenemende mate gezocht, gevonden en gepubliceerd wordt waar het nooit slaapt, neemt het belang van trage journalistiek toe. Wannes Van de Velde stelde, lucide als altijd, vast dat ne zanger een groep is. Zonder de stem van miljoenen muzikanten zou het al lang gedaan zijn met al die mooie liedjes, zong hij. Hetzelfde geldt voor een journalist. Zonder het werk van de ontelbare voorgangers en collega s, die vaak in veel moeilijkere omstandigheden werken, bestond het beroep wellicht niet meer. Wat zouden wij weten over Goma, Kandahar of San Cristobal de las Casas, indien er niemand ter plaatse aan berichtgeving zou doen? Die journalist als groep slaat vandaag op de eerste plaats op de redactie, die elke individuele journalist moet helpen om zijn of haar ambities hoog genoeg te stellen en tegelijk de deontologie strikt te bewaken, die elkeen toelaat zich te specialiseren en tegelijk voldoende rond te lopen in straten en op pleinen, in de wandelgangen en op internetfora. Maar tijd kan alleen maar onder collega s gedeeld worden, als die door anderen gecreëerd wordt. Iemand moet de lonen en facturen betalen, iemand moet ervoor zorgen dat lezers, kijkers, luisteraars of gebruikers de weg naar de geproduceerde informatie vinden. Hoe zeer wij ook pleiten voor media die de journalistiek en meer bepaald de journalisten centraal stellen, zonder de omkaderende diensten, investeerders en partners allerhande redden we het niet. Een liedje zing je nooit ofte nimmer alleen. Zonder al de anderen zou het gewoon niet gaan. Daar kunnen we alleen maar aan toevoegen: et pour les journalistes, la même chose. [uittreksels uit de toespraak Mondiale journalistiek moet de juiste vragen stellen, door Gie Goris uitgesproken op 1 december 2012, naar aanleiding van de tiende verjaardag van MO*] Frank Beke, voorzitter Jan Lamers, afgevaardigde-bestuurder Gie Goris, hoofdredacteur jaarverslag 2012 MO Q 3

4 INHOUD Voorwoord 2 1. Wereldmediahuis 2012 in één oogopslag Identikit Wereldmediahuis vzw Facts and figures Activiteitenverslag Streven naar kwaliteit Een integrale visie op kwaliteit MO* : de wereld begrijpbaar maken : mondiaal nieuws online E-Mo* : de week van MO*paper : toegankelijke analyse van mondiale thema s De MO*redactie Kwaliteitsmetingen Uitdagingen voor de toekomst Naar een hoger bereik en een grotere impact Het merk MO* Bereik diverse MO*producten Professioneel marketingbeleid Maximale impact via versterkende samenwerking Meer diversiteit Onafhankelijke partner Jaarrekeningen Bestuurlijk verslag Vooruitblik naar MO Q jaarverslag 2012

5 Bijlages Strategische doelstellingen Thematische en regionale specialisatie van de redactie Redactionele accenten in Artikels i.v.m. diversiteit Overzicht reportages MO* Overzicht onderzoeksdossiers Mo* Bereik Mo* Bezoekersoverzicht Overzicht MO*papers Overzicht Mo*debatten Samenstelling redactieforum Verwijzingen naar NGO s als competente bronnen CIM-tabellen PIGE-tabellen 55 jaarverslag 2012 MO Q 5

6 1. WERELDMEDIAHUIS 2012 IN EEN OOGOPSLAG 1.1. Identikit Wereldmediahuis vzw De leden de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, Broederlijk Delen, Oxfam Wereldwinkels, Trias, Vredeseilanden, Plan België, fos - Socialistische Solidariteit en Wereldsolidariteit Stichting Liedts - Meesen. Andere belangrijke partners en financieringsbronnen in 2012: - Roularta: samenwerkingsovereenkomst over lay-out, druk, distributie, reclamewerving en abonnementenadministratie MO*. - Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD): subsidies in het kader van het programma Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS): subsidie in het kader van de beheersovereenkomst voor MO* en de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging: meerjarenfinanciering en logistieke samenwerking. - IPS Vlaanderen: samenwerkingspartner in - Vlaamse overheid, departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media: informatieopdracht ter bevordering van diversiteit in de media - Vlaams-Nederlands huis deburen : samenwerking MO* lezingen Missie door het realiseren van informatieve initiatieven het maatschappelijk draagvlak van de mondiale beweging voor meer democratie, rechtvaardigheid en menselijkheid verbreden, de kennis hierover vergroten en het debat stimuleren. De kanalen - MO*, het maandelijks magazine - de mondiale nieuwssite - emo*, het wekelijks gratis e-zine - MO*papers, de gratis achtergrond- en analysedossiers - MO*debat, de debattenreeks van MO* i.s.m. diverse organisatoren - MO*lezing, de lezingenreeks van MO* i.s.m. Vlaams- Nederlands Huis deburen, Zuiderpershuis, Vooruit, Beursschouwburg en Kaaitheater. De medewerkers - Redactie MO* en Olivia Rutazibwa, Samira Bendadi, Kristof Clerix, Tine Danckaers, Alma De Walsche, John Vandaele, Maarten Lambrechts, Kilian De Jager, Samira Bendadi, Gie Goris (hoofdredacteur) en vele stagiairs - Communicatie: Jan Buelinckx - Interne Coördinatie: Jan Vanhuysse - Afgevaardigd Bestuurder: Jan Lamers 6 MO Q jaarverslag 2010

7 1.2. Facts and figures 2012 de kanalen MO*, het maandelijks magazine brengt analyses, verhalen en mensen achter de mondiale actualiteit; Bereik van ca lezers - volgens de laatste CIM-cijfers (2012) Oplage (december 2012) van exemplaren: Knack-abonnees, rechtstreekse abonnees en maandelijks verspreiding van 4000 exemplaren op debatten, festivals en andere evenementen. Een jaarabonnement kost 35. Inhoudelijke klemtonen in 2012: er was uitgebreid aandacht voor duurzame ontwikkeling (met name in de aanloop naar en rond de Aardetop in Rio de Janeiro, waaraan Alma De Walsche als een van de weinige Vlaamse journalisten deelnam). Een andere klemtoon was diversiteit met vier grote dossiers en talloze kortere artikels, gelocaliseerd in zowel de Belgische als de Europese context. Verder had het maandblad uitgebreid aandacht voor de nieuwe wereldverhoudingen die het resultaat zijn van enerzijds een diepe economische crisis in het Westen en anderzijds blijvende groei in de opkomende machten. Conform met onze opdracht rond ontwikkelingssamenwerking besteedden we zowel aandacht aan het expliciete thema van internationale solidariteit als aan de realiteit van ontwikkeling in diverse landen van het Zuiden. Het extra dikke feestnummer MO*100 stond helemaal in het teken van resilience of veerkracht. Kwaliteitsbewaking door overleg, uitwisseling en samenwerking binnen de redactievergaderingen en door het jaarlijkse MO*forum met externe experts. In 2012 werd ook uitgebreid ingezet op toekomstverkenning ism het externe bureau Content Republic. Geografische en thematische specialisatie: elke redacteur specialiseert zich in een regio en rond een aantal thema s. Tijdelijke uitbreiding van de redactie in het kader van een opdracht rond artikels over interculturaliteit. de mondiale nieuwssite: Gemiddeld unieke bezoekers per maand en het hoogste unieke bezoekersaantal was (maart 12). Bereik: vooral een hooggeschoold en werkend publiek, waarvan meer dan de helft ouder dan 45 jaar en iets meer vrouwen dan mannen. In een online onderzoek scoorde gemiddeld 7,9/10 op het vlak van waardering. Inhoudelijk werd meer dan vroeger ingezet op meerdelige dossiers. Vormelijk ging er meer aandacht naar datavisualisering en andere visuele elementen. brengt continu mondiaal nieuws, aangeleverd door het internationaal nieuwsagentschap IPS, door de redactie van MO*, door stagiairs-journalisten, door freelance-journalisten en door andere nieuwsleveranciers als StampMedia, Apache en Rekto:Verso. In 2012 werd ook werk gemaakt van een mobiele site en van de beschikbaarheid van de informatie op tablets. e-mo*, de nieuwsbrief van MO.be, bevat het beste van MO.be Begin 2011 werd de nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken. De verzendingsfrequentie van de nieuwsbrief blijft gehandhaafd op 2 keer per week. jaarverslag 2012 MO Q 7

8 1. WERELDMEDIAHUIS 2012 IN EEN OOGOPSLAG Eind 2012 ontvingen abonnees dit e-zine elke maandag- en vrijdagnamiddag in hun mailbox. Inschrijven kan via MO*papers, de gratis achtergrond- en analysedossiers over actuele vraagstukken van de mondialisering. Eind 2012 waren 1437 mensen geabonneerd op de mailinglist van de MO*papers. Inschrijven kan via <http://www.mo.be/mopapers> MO*papers werden altijd aangekondigd op verschillende sites, zeer gericht in functie van het onderwerp. De productie en distributie van MO*papers op de MO*lezingen vergrootten de bekendheid van de uitgave aanzienlijk. MO*paper scoort gemiddeld 7,5/10 op het vlak van waardering. De gemiddelde lezer van MO*-paper is overwegend mannelijk, ouder dan 26 jaar, wonend in België, hooggeschoold en voltijds werkzaam. MO*debat, de maandelijkse debattenreeks van MO* in samenwerking met diverse organisaties uit het brede Vlaamse middenveld. De MO*debatten zijn uitgegroeid tot een vaste waarde in het debatlandschap van Vlaanderen. Ze zorgen voor een verhoging van onze zichtbaarheid en voor een versterking van ons merk. In 2012 werden 57 MO*debatten georganiseerd. De debatagenda verschijnt in MO* en op MO*lezing, die het maatschappelijk debat over mondialisering op internationaal niveau tilt MO*lezing is een initiatief van MO* in samenwerking met het Vlaams-Nederlands huis deburen. Partners zijn cultuurhuizen Vooruit (Gent), Zuiderpershuis (Antwerpen), Beursschouwburg (Brussel) en Kaaitheater (Brussel). In 2012 werden 3 MO*lezingen georganiseerd: Meer diversiteit, Minder gelijkheid (Walter Benn Michaels), Een groene economie binnen de grenzen van onze planeet (Jacqueline McGlade en Joachim Spangenberg) en Kan kunst de politiek veranderen? (Alfredo Jaar en Katerina Gregos). Op het feest van 1 december werden drie korte lezingen gegeven door Rajagopal P.V. (over de strijd om grond, woud en water in India), dr. Abuelaish (over het verlies van zijn dochters en zijn strijd voor vrede in Gaza) en Chido Govera (over haar overleven als aids-wees in Zimbabwe en haar strijd voor een blauwe economie). De lezingen worden aangekondigd in MO* en op <http://www.mo.be/molezing>. Promotie en communicatie van het merk MO* als referentie voor mondiale berichtgeving MO*producten werden sterk aan elkaar gelinkt. Het vergroten van bereik en impact en het versterken van het merk MO* verliepen dus crossmediaal. Om de impact en het bereik van de berichtgeving van MO* te vergroten, werd volop gekozen voor een doelgroepgerichte promotie. Weerklank van MO* vergroten door via goed gekozen samenwerkingen, doelgerichte persberichten en aankondigingen redactionele verwijzingen en free publicity te realiseren en content te verspreiden in andere media, op andere websites en weblogs. 8 MO Q jaarverslag 2012

9 RWANDA Gie Goris Financieel beheer Wereldmediahuis Voor het eerst sinds 7 jaar is Wereldmediahuis er niet in geslaagd zijn werkjaar positief af te sluiten. Reeds in 2011 botsten we tegen de grenzen van het huidige businessmodel, dat gekenmerkt wordt door quasi gelijkblijvende opbrensten en gestaag stijgende kosten. Dit heeft zich in 2012 op uitgesproken wijze verder gezet. In 2013 zal worden gewerkt aan een bijsturing van het huiding financiële model, zowel gericht op kostenreductie als het aanboren van nieuwe eigen opbrengsten, o.m. door crowdfunding. Finaal werd een negatief resultaat van ,34 ten laste gelegd van het eigen vermogen. Klein maar dynamisch team De samenstelling van het team wijzigde in 2012 lichtjes. De MO*redactie op telde 5,45 FTE, inclusief de eindredactie die door een eigen redacteur werd verzorgd (0.5 FTE). Webredactie is in handen van 1,20 FTE. Ondersteuning wordt verzorgd door de coördinator interne zaken (0.8 FTE) en de verantwoordelijke promotie & communicatie (1 FTE). Afgevaardigd bestuurder: maximaal 1 dag in de week. Naast de stagiairs op de redactie wordt er voor de promotie en communicatie ook een beroep gedaan op vrijwilligers. jaarverslag 2012 MO Q 9

10 2. ACTIVITEITENVERSLAG 2012 De indeling van het Jaarverslag is gebaseerd op de strategische doelstellingen , die in hun geheel terug te vinden zijn in bijlage Streven naar kwaliteit Wereldmediahuis staat voor onafhankelijke, geëngageerde en betrouwbare informatie over globalisering en aanverwante tendensen. Voor alle producten en activiteiten worden uitdrukkelijke inspanningen gedaan om de kwaliteit te garanderen en te versterken Een integrale visie of kwaliteit Het streven naar kwaliteit is een constante bezorgdheid. Het succes van de aangeboden informatiekanalen staat of valt met een continue aandacht voor kwalitatieve, relevante en betrouwbare informatie. De werking van de MO*- en de is er op afgestemd om in onderling overleg de kwaliteit en de coherentie tussen de kanalen te optimaliseren. Ze worden daarin ondersteund door een geïntegreerde benadering van promotie en communicatie, op het ritme van de informatieverstrekking, in nauw overleg en binnen het beperkte budget MO*magazine - de wereld begrijpbaar maken De redactie definieerde samen met het uitgebreide redactieforum een aantal inhoudelijke klemtonen voor de jaargang Het redactieforum heeft een dubbele opdracht: enerzijds ideeën verzamelen (en bespreken) voor de redactie en anderzijds ruimte creëren voor leden, experts, mediamensen en middenveldorganisaties om hun suggesties en competenties in te brengen. Het redactieforum vergadert elk jaar gedurende een lange halve dag. Voor de ledenlijst, zie bijlage 11. Inhoudelijke klemtonen Arabische Lente als democratiseringsbeweging. In de loop van 2012 verschenen grote artikels en reportages over Iran, Jordanië, Libië, Tunesië, Jemen, Libanon, Qatar, Syrië, Egypte, Palestijnse Gebieden en Irak, analyses over de positie van vrouwen na de revolutie, een interview over de lange duur van de omwenteling Economische crisis is de grote uitdaging, vooral in relatie met ons (Europese) sociale model. In juli 2012 publiceerden we een dossier over het "afscheid van het neoliberale model" door de BRICS-landen. Daarnaast publiceerden we ook een essay van Paul Krugman (De Grote Europese Misvatting), een analyse van John Vandale over het Alfabet van onze Tijd, een bijdrage van Loïc Wacquant over de marginalisering van de middenklasse, een interview met vakbondsleidster Sharon Burrows en een interview met Karel De Gucht, een analyse over duurzaam bankieren... Duurzame ontwikkeling: De rubriek Rio+20 leverde gedurende vijf nummers telkens vier bladzijden interviews, nieuwsberichten en korte analyses op rond de thematiek van duurzame ontwikkeling. Daarna keerden we terug naar de rubriek Transitie zoals die in 2011 ingevuld werd. Daarnaast verscheen een dossier over de grijze kantjes van de groene economie (dat in 2013 bekroond werd met de persprijs van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling) en analyses over energiezekerheid, de toekomstige petromacht Canada, mijnbouw in Ecuador, Groene beleidskeuzes in China, Waterveiligheid, Bangladesh, agroparken en stadstuinen, portretten van ecologische voorvechters zoals Sunita Narain en Marina Silva Diversiteit. De uitdaging om sociale cohesie te ontwikkelen in snel diverser wordende samenlevingen met name in Europa- vraagt meer en betere berichtgeving. De grote dossiers rond diversiteit waren: De allochtone elite (Onderzoek en artikel door Samira Bendadi. Gepubliceerd in MO*93 april 2012), De kwetsbare onderkant van migratie en diversiteit (Onderzoek en artikels door Tine Danckaers. Gepubliceerd in MO*95 juni 2012 en MO*97 september 2012), Allochtonen en politiek (Onderzoek en artikel door Samira Bendadi, gepubliceerd in MO*97 10 MO Q jaarverslag 2012

11 INDONESIË Gie Goris september 2012) en De vele gezichten van de Aziatische Belgen (Chinese studenten kiezen voor Europa: Gesprekken en artikel door Ann-Sophie Poulain en Tess Vonck, gepubliceerd in MO*98, oktober Begeleiding John Vandaele; Filipijnse verpleegsters als antwoord op Vlaamse zorgbehoefte: Reportage door Peter Dupont, gepubliceerd in MO*98, oktober 2012.) Daarnaast verschenen tal van andere stukken die diversiteit als thema hadden, onder andere over gezinshereniging, transitmigranten, Roma in Europa, staatlozen in Europa, Belgische Congolezen, Emre- en Confucius-instituten, politiegeweld in Brussel, gezondheidszorg voor mensen zonder papieren, mensenhandel in Europa, een interview met Paul Gilroy over racisme in Europa, met Houria Bouteldja over racisme in Frankrijk en met Walter Ben Michaels over diversiteit en ongelijkheid Ontwikkeling. Naast het dossier over niet-militaire hulp in Afghanistan (verschenen in november 2012), publiceerden we ook een groot dossier over BIO (maart 2012), een interview met minister Paul Magnette en een reportage van op de Unctad XIII bijeenkomst in Doha (juni 2012), reportages over ontwikkeling in Indonesië, Rwanda en Bangladesh Een klemtoon die niet vastgelegd werd vooraf, maar die zich op een vanzelfsprekende manier oplegde, was mensenrechten met een gesprek met drie topvrouwen over geweld tegen vrouwen (februari 2012), een fotoreportage over handicap in Afrika en over de positie van christenen in Irak, de vele artikels over de rechten van asielzoekers en mensen zonder papieren in Europa Ook de omgang met internationale veiligheid en soevereiniteit was een thema dat geregeld terugkeerde, met analyses over Africom, de situatie in Mali en de Sahel, de VNblauwhelmen, interviews met Louise Arbour van ICG, Ruddy Doom, Marwan Bishari en Jon Sobrino jaarverslag 2012 MO Q 11

12 2. ACTIVITEITENVERSLAG 2012 Aandacht voor onderzoek en eigen nieuwgaring In de loop van het jaar werden een aantal onderzoeksdossiers geschreven door zowel eigen redacteurs als freelancers. De meeste van deze dossiers genereerden extra aandacht in andere media en dragen zo bij tot de maatschappelijke impact van MO*. Enkele artikels van Kristof Clerix over spionage en inlichtingendiensten konden op heel wat media-aandacht rekenen. Naar aanleiding van 10 jaar MO* werd hoofdredacteur Gie Goris door heel wat media geïnterviewd. En de veroordeling van MO* voor de Forrestcartoon kon ook op veel media-aandacht rekenen. Naast de hefboomfunctie van referenties in andere media, zijn er ook een aantal voorbeelden van directer maatschappelijke impact. Groen parlementslid Eva Brems stelde bijvoorbeeld vragen aan minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders over de zaak-bosco Ntaganda, n.a.v. het dossier in MO*91. Dat artikel werd ook vertaald in het Frans en werd ook in Congo verspreid in alle hoeken van het land, tot in de topechelons van het leger. De arrestatie van Ntaganda is besproken door Reynders en Kabila. Volgens mensen op het terrein heeft MO* deze machine mee in gang gezet door de publicatie van het artikel. Ook in het parlementaire debat over BIO werd het artikel uit MO*92 Belgisch ontwikkelingsgeld op belastingparadijzen geciteerd in verklaringen en vragen van minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette en parlementsleden Wouter De Vriendt (Groen) en Dirk Vandermaelen (sp-a). Senator Bert Anciaux (sp.a) stelde dan weer vragen aan staatssecretaris Maggie De Block over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, n.a.v. het dossier Kraakjong in MO*97. Samen met de onderzoeksdossiers vormen de reisreportages een belangrijk element van de redactionele keuze voor diepgravende kwaliteitsjournalistiek, voor achtergrond en duiding voorbij de waan van de dag. In 2012 realiseerde de redactie eigen reportages vanuit Somaliland (Olivia Rutazibwa), Servië (Kristof Clerix), Iran (Gie Goris), Senegal (Olivia Rutazibwa), Transitmigranten in Oostende en Duinkerke (Tine Danckaers), Unctad XIII in Doha (John Vandaele), Bangladesh (Gie Goris), Tunesië (Samira Bendadi), Biorijst in Java (Gie Goris), Egypte /Sinaï (Tine Danckaers), Rwanda (Gie Goris), Rio de Janeiro (Alma De Walsche), IJsland (Kristof Clerix), China (John Vandaele), Berlijn (Tine Danckaers) en India (Gie Goris) mondiaal nieuws online Sinds de lancering in januari 2007 kent de nieuwssite een gezamenlijk project van Wereldmediahuis (WmH) / MO* en Inter Press Service Vlaanderen vzw (IPS), een gestage groei. In 2012 maakten we een grote sprong voorwaarts en steeg ons bereik met bijna 20% tot gemiddeld unieke bezoekers per maand. Groter actueel nieuwsaanbod De nieuwsartikels op onze site worden aangepast aan de specifieke eisen die het internet stelt: de artikels krijgen hyperlinks mee, waar mogelijk worden foto s en video s erbij geplaatst en we letten op vlot taalgebruik en aantrekkelijke titels en tussentitels. De artikels worden ingedeeld in thema-, landen-, en regiocategorieën. Ook worden er regelmatig nieuwe dossiers aangemaakt waarin artikels over hetzelfde onderwerp worden gebundeld, gaande van Rio+20 over crisis in Syrië tot de Olympische spelen. Met redacteurs op reportage in het buitenland heeft de kans om dicht op het nieuws te zitten. 0ok voor de reportages wordt in toenemende mate gezorgd voor een link tussen MO* en Zo blogden MO*redacteurs op reportagereis onder andere vanuit Somaliland, Iran, Senegal, Rio, Bangladesh, IJsland en India. Ook freelancers vinden hun weg stilaan naar Wereldblog als een interessant bijkomend publicatiekanaal (met name Pieter Stockmans en Majd Khalife, die een langlopend reportageproject in het Midden-Oosten blogden op en dit jaar een reportage schreven over 12 MO Q jaarverslag 2012

13 Jordanië). De blogs werden ook via Facebook gepost, zodoende komen we steeds meer tot een geïntegreerde mix van print en diverse online kanalen.de reportages in het magazine worden in het algemeen ook aangevuld met extra content op de website.. Omgekeerd zorgde in 2012 de Wereldblog ook voor nieuws op Er werd geblogd uit Oost-Congo bij het uitbreken van het nieuwe geweld daar, wat ook het geval was voor de Centraal-Afrikaanse Republiek. doet een beroep op de nieuwsdienst van IPS om een goeie spreiding van regionale en thematische berichten te garanderen. Daarnaast schrijven de redacteurs van MO* ook zelf nieuwsberichten voor de site, en werken ze mee aan de diversificatie van thema s en landen door ondermeer de artikels in MO*magazine, die integraal op de nieuwssite verschijnen. De nieuwsartikels krijgen altijd een thema of regio opgespeld, waardoor bezoekers het rijke aanbod van artikels per land, per thema of per categorie kunnen ontdekken. Via een snelle zoekmotor zijn de meer dan tienduizend artikels die IPS- Vlaanderen en MO* de voorbije jaren geproduceerd hebben makkelijk toegankelijk voor bezoekers. In 2012 zetten we de reeks zaterdaginterviews verder (met onder andere Seymour Hersch, Michel Bauwens, Meyrem Almaci, Stéphane Hessel,...). Ook de succesvolle reeks Mening op Maandag werd verder gezet met in de loop van 2012: Kristien Bonneure, Andreas Tirez, Geert Van Istendael, Sidi Larbi Cherkaoui, Birsen Taspinar en Bie Vancraeynest. Ook de rubriek Koorts!, waarin specialisten en experts hun licht laten schijnen op belangrijke thema s uit de mondiale gezondheidszorg, bleef behouden. Op dezelfde manier lanceerden we Ontwikkeling 3.0, een rubriek waarin verschillende stemmen over de toekomst van de ontwikkelingssamenwerking aan bod komen. Om regelmaat in de videorubriek te krijgen, gingen we van start met de rubriek Video van de week. Hierin zetten we telkens een eigen of overgenomen video in de kijker, die aansluit op de actualiteit of bij andere inhoud van de website. Daarnaast blijken de video-interviews en -reportages van de MO*lezingen of -debatten goed bekeken te worden op ons YouTube kanaal. Occasioneel scoort een kort video-interview uitzonderlijk goed (de hoogste score is voor een gesprek met Oumou Sangare ( views), een gesprekje met Irshad Manji sterk (8805 views), Natasha Atlas (4921 views), verslag oppositiepartij Burundi (8453 views)... Niet toevallig zijn dit meestal gesprekken in Engels of Frans, aangekondigd met het internationale interview. Multimediale informatieverspreiding De productie van videomateriaal bleef in 2012 behouden. Zowel op reportage in het buitenland als bij interviews worden korte filmpjes opgenomen die na montage op het YouTube kanaal van worden gepubliceerd en daarna op de website worden ge-embed. Ook de MO*lezingen worden uitvoerig besproken op onze site: een extern productiehuis maakt opnames van de lezing of de voorafgaande persconferentie, en wij zorgen ervoor dat een videoverslag snel online staat, zodat bezoekers van de MO*lezing al de dag nadien een uitgebreid en multimediaal verslag kunnen terugvinden op onze website. In 2012 werd steeds vaker (ook) geopteerd voor een kort, verzorgd videointerview met de sprekers. In de rubriek In Beeld publiceert fotoreportages van 5 tot 10 beelden die van een korte tekst worden voorzien. In de reeks Multimondiaal bundelen we artikels die werden voorzien van intereactieve hulpmiddelen (kaarten, grafieken, tijdslijnen, ) om het geschreven verhaal te verduidelijken en te illustreren. Technische kwaliteitsverbetering In regie met Openminds, de host van voerde Coworks (bouwer van midden 2012 enkele technische verbeteringen uit om de site performanter te maken. Deze optimalisatie-operatie zorgde voor een merkbare stijging van de snelheid en betrouwbaarheid van Op basis van een rapport van internetmarketingbedrijf theaim werd nog vriendelijker gemaakt voor zoekrobots (voornamelijk Google). Het publiceren van de inhoud van het magazine, dat eerder nog manueel verliep, werd geautomatiseerd. Via m.mo.be is MO.be sinds midden 2012 ook vlot toegankelijk via mobiele toestellen. De bezoekersstatistieken voor de mobiele site worden ook gescheiden bijgehouden om het gebruik van deze nieuwe site te meten. Het delen van artikels, via sociale media maar ook per mail, werd vergemakkelijkt door gebruik te maken van de dienst Addthis. werd geoptimaliseerd voor Facebook via het Opengraph protocol. jaarverslag 2012 MO Q 13

14 2. ACTIVITEITENVERSLAG emo*: de week van In 2012 werd de digitale nieuwsbrief van de emo*, telkens op maandag en vrijdag verstuurd. De emo* biedt een overzicht van de belangrijkste artikels, opinies en achtergrondstukken van de voorbije week. Daarnaast bevat de nieuwsbrief ook een agenda en worden er ook nieuwe rubrieken of speciale aanbiedingen in gepromoot. Begin 2012 hadden we abonnees. Eind 2012 klokten we af op abonnees, een lichte daling die wellicht verklaard wordt door het toegenomen gebruik van andere online kanalen. Een appreciatie-onderzoek in december leert dat de emo* een hoge waardering van 7,9 / 10 krijgt. Om het aantal inschrijvingen op emo* te stimuleren, wordt het e-zine op de homepagina gepromoot: wie zijn adres daar invult, wordt meteen doorgesluisd naar de registratiepagina MO*paper: toegankelijke analyse van mondiale thema s MO*paper brengt minstens acht keer per jaar een grondige analyse van tendensen of belangen die de mondialiserende wereld vormgeven. Op pakweg 20 bladzijden zet een auteur op toegankelijke, maar grondig beargumenteerde wijze een thema uiteen. In 2012 werden 10 MO*papers gepubliceerd. Alle papers werden aangekondigd op via een aparte mail naar de ondertussen 1437 MO*paper abonnees, via onze Facebook- en Twitterpagina en via andere sites zoals de portaalsite Inhoudelijk was er in de serie MO*papers in 2012 opvallen veel aandacht voor thema's die met ontwikkelingssamenwerking (5) en voedselveiligheid (2) te maken hadden. 14 MO Q jaarverslag 2012

15 De MO*redactie Om de kwaliteit van de berichtgeving in MO* en op te garanderen, werkt Wereldmediahuis rond een aantal aandachtspunten op het vlak van organisatie, kennis en expertise van de MO*redactie: Overleg, uitwisseling, kritische bevraging en samenwerking binnen de redactie door middel van een wekelijkse redactievergadering, tweemaal per jaar een uitgebreide plannings- en evaluatiedag, en een jaarlijks MO*forum. Geografische en thematische specialisatie: elke redacteur specialiseert zich in een regio en rond een aantal thema s. Versterking van kennis en expertise door vorming, lectuur, reportagereizen en onderzoek. Op 31 december 2012 werd MO* gerealiseerd door gemiddeld 4,95 fulltime equivalent redacteurs: John Vandaele (60%), Alma De Walsche (80%), Kristof Clerix (50%), Tine Danckaers (80%), Olivia Rutazibwa (75%), Samira Bendadi (50%) en Gie Goris (100%, hoofdredacteur). Maarten Lambrechts (80%) en Kilian De Jaeger (40%) vormen samen de webredactie. Kristof Clerix (extra 50%) verzorgt de eindredactie van MO*, maar in de loop van 2012 werd dit gedurende 7 maanden uitbesteed aan Herman Jacobs, omdat Kristof halftijds verlof zonder wedde nam om aan een nieuw boek te werken. Dat brengt de totale (journalistieke) inzet op 6,17 voltijds equivalent gemiddeld en 6,65 voltijds equivalent op 31/12/12. Brecht Goris Stagiairs en vrijwilligers De redactie van MO* kon ook vrijwel het hele jaar beroep doen op de inzet van stagiairs, tussen 1 januari en 31 december 2012 waren de volgende gemotiveerde journalisten in spe actief bij Wereldmediahuis: Charley Dossche, Stéphanie Borgers, Lynn Simons, Liesbeth Van Hoe, Ann-Sophie Poulain, Annelies Van erp, Dorien De Wit, Griet Ryckeboer, Vincent Trouche, David Vermeiren, Steffi Vermeire, Wim Van Rysselberghe, Tess Vonck, Nelle Lauwerysen, Laurens Cerulus, Lisa Labath, Lize Van Dyck, Arno Van Nerum, Shirah Miroir. MO* werkte in 2012 ook weer met freelance bijdragen: "vaste" leveranciers, occasionele leveranciers, "correspondenten" of occasionele leveranciers uit het Zuiden. In de Democratische Republiek Congo hebben we een goede relatie uitgebouwd met Chrispin Mvango terwijl we vanuit West-Afrika goede bijdragen kregen van Intagrist Al Ansari; voor Mexico hebben we een goede medewerker in Marco Appel, voor de zuidkegel van Latijns-Amerika in Tom Dieusaert (maar dit jaar ook onder andere Andrea Morinigo & Jasper Kerremans). Daarnaast heb ben we een beroep kunnen doen op uitstekende freelance medewerkers zoals Hans van Scharen, Johan Persson, Anna Roxvall, Baharak Bashar, Andrea Dijkstra, Jeroen Van Loon, Mattilde Gattoni, Matteo Fagotto, Teun Voeten, Angelo Atanissio, Marco Ansaloni, Hellen Kooijman, Pieter Stockmans en Majd Khalife Ook in 2012 bouwden we ook ons netwerk van vrijwilligers verder uit. Zo zochten we constant naar nieuwe bloggers om een bijdrage te leveren aan onze Wereldblog op Daarnaast bleven vrijwillige vertalers een kernaanbod van magazine-artikels vertalen in het Frans, Engels en Spaans. Om de kwaliteit van deze vertalingen te verbeteren suggereerde coördinator Machteld Boussemaere ook een pool proofreaders (native speakers) op te bouwen. Dat gebeurde en versterkte de vertalingen aanzienlijk. Ook bouwden we contacten op met een aantal opiniemakers uit het middenveld. Hun opinies worden regelmatig op de website gepubliceerd. jaarverslag 2012 MO Q 15

16 2. ACTIVITEITENVERSLAG Kwaliteitsmetingen Wereldmediahuis onderschrijft het belang van kwalitatief en kwantitatief onderzoek bij MO*lezers, Knack-lezers en in een ruime Vlaamse context. Van bij de aanvang in 2003 werden op regelmatige basis onderzoeken uitgevoerd om de waardering van de MO*lezer in kaart te brengen. Mediapoll In 2012 lieten we ook opnieuw een Mediapoll uitvoeren om de appreciatie van MO* te meten. De resultaten liggen in de lijn van de vorige jaren. Er zijn geen opmerkelijke verschillen. We krijgen opnieuw een gemiddelde score van 7,5/10, d.i. een lichte sprong voorwaarts (7,4/10 in 2011). Ondanks de dalende oplage en het dalend bereik (cfr. CIM-cijfers van dit jaar), wordt MO* nog altijd geapprecieerd als een goed informatief blad dat andere thema's belicht dan de andere media en dat aangenaam om lezen is. Hier nog enkele relevante resultaten: Elk exemplaar van MO* wordt gemiddeld door 1,8 mensen gelezen. 96,3% vindt de artikels in MO* informatief. 91,2% vindt de covers sprekend 89,2% vindt lay-out, opmaak en foto s aangenaam 69,0% vindt het positief dat MO* samen met Knack verdeeld wordt 60,5% beveelt MO* aan bij vrienden en kennissen 90,9% vindt dat MO* andere thema s belicht dan andere media Insites (www.mo.be) In het najaar van 2010 werd volledig vernieuwd. Het was dus weerom interessant om eind 2012 eens te peilen naar de appreciatie van onze lezers en bezoekers. Hiervoor werkten we opnieuw samen met onderzoeksbureau Insites. Een greep uit de voornaamste resultaten: Gemiddeld krijgen we van de respondenten 7.9/10, bijna een volle 8/10. Dat is 0,1 meer dan in We bereiken even veel vrouwen als mannen. We bereiken met de website een jonger publiek: 36% is jonger dan 34 jaar 49% is jonger dan 44 jaar We bereiken vooral een hooggeschoold publiek (78% van de respondenten volgde hoger onderwijs) We bereiken vooral een werkend publiek (58 % werkt, voltijds en deeltijds) We bereiken vooral bedienden en ambtenaren Bijna de helft (47%) volgt door er rechtstreeks naar toe te surfen 22% heeftwww.mo.be tussen favorieten (bookmarks) staan 21% volgt via berichten op Facebook 89% zou de site aan anderen aanbevelen 92% vindt het de moeite waard de site opnieuw te bezoeken 90% vindt de informatie op de site recent en up-to-date 93% vindt de informatie op de site relevant en geloofwaardig Deze resultaten zijn quasi dezelfde als bij de vorige mediapolls. Hier en daar gaan we er zelfs op vooruit. IJSLAND Kristof Clerix 16 MO Q jaarverslag 2012

17 2.2. Uitdagingen voor de toekomst De producten en initiatieven van Wereldmediahuis worden toekomstgericht ontwikkeld. Zo kunnen nieuwe kansen tijdig gedetecteerd en vertaald worden in vernieuwing van de bestaande producten of in nieuwe initiatieven. Globale oefening toekomstperspectief Ter voorbereiding van de nieuwe meerjarenstrategie van Wereldmediahuis maakte het team een eigen swot (waarover uitgebreid gediscussieerd werd in juni 2011) en werden de leden gevraagd eenzelfde oefening te maken. Het lukte niet om die swots tijdig te verzamelen om ze -zoals voorzien- op de AV van december 2011 te bespreken. De meeste leden stuurden achteraf wel een swot-oefening in, die werd meegenomen in een eerste voorstel tot strategische doelstellingen voor de periode , dat het team van Wereldmediahuis afwerkte in januari Om de keuzes voor de voornaamste uitgaven beter te onderbouwen, werd in 2012 een beroep gedaan op evaluatie en advies van Content Republic, een bureau dat gespecialiseerd is in media-advies. Het rapport van CR werd bezorgd op en werd voor een eerste keer met de redactie besproken in Gent op Voor MO* werd de bespreking verder gezet in Brussel op 29.06, in Mechelen op en op het MO*Forum van Voor werd het rapport vooral opgevolgd door het organiseren van 2 fora, waarop externe experts uitgenodigd werden. De fora gingen door op en Adviezen voor het maandblad MO* Content Republic stelt vast dat 'MO* voldoet aan een behoefte die weinig of niet door andere Vlaamse media wordt ingevuld: kritische kanttekeningen bij geopolitieke en sociale evoluties vanuit een journalistiek geloofwaardig perspectief. De artikels in MO* zijn gefundeerd en verrijkend, goed geschreven en begrijpelijk.' Het prioritaire advies is dan ook die usp vast te houden en verder uit te bouwen. Daarnaast suggereerde het rapport een aantal mogelijke verbeteringen, die door de redactie in detail verder besproken werden en voor een deel reeds vertaling vinden in de jaargang Een korte samenvatting van de adviezen: MO* is moeilijk verteerbaar: Het magazine vergt een behoorlijke inspanning van de lezer. Het tekstvolume ligt hoog en de variatie in tekstgenres en journalistieke formats is beperkt. MO* is ernstig en zwaar op de hand: Uiteraard is het goed dat MO* de aandacht vestigt op alles wat scheef loopt in de wereld. Toch slaat de balans al te vaak door richting mondiale ellende. MO* mist menselijke warmte: Dat gevoel wordt nog versterkt door het gebrek aan gewone stemmen in het blad. MO* beperkt zich in hoofdzaak tot analyse en gesprekken met experts. MO* schrijft over het hoe en waarom van geopolitieke problemen, maar maakt de impact ervan op de gewone mens niet altijd even tastbaar. De teneur van de meeste artikels is technisch en afstandelijk. Dat is volgens ons een drempel om een breder publiek te bereiken. MO* predikt voor de eigen kerk: Het is niet moeilijk om je gelijk te halen als je vooral gelijkgezinden aan het woord laat. De geïnterviewden en opiniemakers die MO* laat opdraven, komen doorgaans uit voorspelbare hoek. MO* mist directe inspiratie voor de lezer: De klemtoon ligt in MO* sterk op nieuws en duiding en slechts in heel beperkte mate op service en inspiratie, nochtans twee belangrijke redenen om als lezer naar een magazine te grijpen. MO* roept weinig op tot interactie: Een lezersrubriek in een blad vinden wij stilaan een beetje gedateerd. Zeker in een maandblad is het moeilijk om de discussie op peil te houden. Inhoudelijke discussies worden vandaag in de eerste plaats op het web gevoerd. Daar is een echte dialoog tussen lezers en redactie mogelijk. MO* doet vandaag te weinig om die online conversatie op gang te trekken. jaarverslag 2012 MO Q 17

18 2. ACTIVITEITENVERSLAG 2012 Adviezen voor Uit het CR-rapport: De MO*-website is rijk aan waardevolle content. De look & feel is sober en consistent, de artikels worden helder ontsloten met dedicated en betekenisvolle url s, zijn duidelijk getagd en deelbaar via social media. Daarnaast deed het rapport een aantal aanbevelingen om een scherper profiel te geven aan (in relatie tot MO*) en een duidelijkere indeling. mist structurele logica: Misschien wel onze belangrijkste opmerking bij de website, is dat we als bezoeker een beetje verloren lopen. Er zit weinig logica in de navigatie. Inhoudelijke formats (Opinie, Dossiers, Regio, Agenda) staan op hetzelfde niveau als informatie over abonnementen en contactgegevens. Dat werkt verwarrend. Zelfde opmerking één verdieping lager: Achtergrond & analyse staat op dezelfde hoogte met thematische verwijzingen als Economie, Milieu, Maatschappij, Ontwikkeling en Politiek. Maak een onderscheid tussen magazinecontent, eigen webcontent en persberichten: De eigen MO*-content raakt een beetje ondergesneeuwd door de stroom aan nieuwsberichten op de homepage. Zet de share-mogelijkheid bij de artikels meer in de verf: De tweet- en share-buttons staan nu weinig opvallend onderaan de artikels. Vaak gaat het om lange teksten, die behoorlijk wat inspanning vragen van de lezer. We stellen voor om de share-buttons ook bij de intro te plaatsen of te laten meescrollen met de tekst. Gebruik duidelijke calls-to-action: Om de discussie op gang te trekken vooral dan bij de opiniestukken stellen wij voor om artikels af te sluiten met een duidelijke call to action: Uw mening bij dit artikel? Laat hier uw reactie achter of discussieer mee op Facebook. Haal deelbare content meer naar voor: Sommige content laat zich makkelijker delen dan andere. Vooral video s, foto s en illustraties, (dynamische) infografieken en opinies scoren merkelijk beter op sociale netwerken. Maak de lezers deel van het wordingsproces: Zowel de website als de Facebookpagina zouden de lezers meer kunnen betrekken bij het wordingsproces van reportages. Plaats een lees ook bij de artikels: Een functionaliteit die nu ontbreekt op de website, maar volgens ons wel zinvol, is een lees ook -kolom naast de artikels met vijf andere leessuggesties. Die kunnen worden gegenereerd op basis van tags, maar ook op basis van het leesgedrag bij andere bezoekers ( lezers van dit artikel lazen ook ). Stem de vormgeving beter af op het magazine: Uiteraard heeft webdesign z n eigen wetmatigheden. Toch denken wij dat de vormgeving van de website met een paar kleine ingrepen meer op die van het magazine kan worden afgestemd. De titels in hetzelfde lettertype plaatsen zou de herkenbaarheid van de site een stuk groter maken Leesbaarheid: meer rust voor het oog door smallere tekstkolommen Breng meer hiërarchie in de homepage: We vinden dat er te weinig prikkels uitgaan van de homepage om door te klikken. De mogelijkheid om bovenaan drie artikels in de kijker te plaatsen, werkt goed. Meer naar onder raakt de homepage ons een beetje kwijt. Alle artikels staan op hetzelfde niveau en de rubricering is te weinig opvallend. MO*-Papers: format aantrekkelijker verpakken Mobiel: Wat digitale magazines betreft, nemen wij zelf een voorzichtige houding aan. Ons advies is om daar vooralsnog niet al te veel mensen en middelen in te investeren, vooral omdat de content van het magazine ook via de website mobiel toegankelijk is. Een tabletversie van het blad kan zinvol zijn als aanvulling om een breder publiek te bereiken. Zelf geven wij de voorkeur aan een goed uitgebouwde contentsite die ook vlot mobiel bereikbaar is. Wel zinvol is een app als brand extensie met een eigen specifieke functie. Op basis van de suggesties en aanbevelingen van Content Republic en de bespreking ervan met de redactie, werden eind 2012 twee panels met externe experts op het vlak van online media georganiseerd, zodat de toekomstvisie rond online een duidelijke richting en focus zou krijgen. In overleg met CR werden zeven scenario's voor voorgelegd, besproken en uitgekristalliseerd tot een coherente toekomstvisie voor MO-online. De inhoud van de website zou, in een toekomstscenario dat online first is, georganiseerd worden rond drie clusters: achtergrond en analyse / opinie en debat / nieuws en actualiteit. De algemene positionering online zou dus eerder naar de huidige positionering van het maandblad evolueren. Zowel de redactie als de externe experts zijn ervan overtuigd dat de kracht van het merk MO* immers in duiding en een ander perspectief liggen, niet in de concurrentie om het "breaking news". De uitgebreide oefening van de redactie, waarbij ook directie en communicaties betrokken werden, zou tegen begin 2013 resulteren in een toekomstvoorstel voor de publicaties van MO*, rekening houdend met de veranderende mediaomgeving en de financiële uitdagingen waar de vzw voor staat. Academisch advies Eind 2012 werd in opdracht van het Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking, naar aanleiding van het afronden van de beheersovereenkomst met MO*, IPS en een evaluatie uitgeboerd door Stijn Joye van Vakgroep Communicatiewetenschappen, UGent. Het rapport dat in december 2012 afgewerkt en bevestigt dat 'digitale mediaplatformen alleen maar aan belang winnen, maar dit impliceert niet dat de activiteiten en inspanningen voor de gedrukte pers verwaarloosd mogen worden. In plaats van een substitutiescenario zal het eerder een verhaal van complementariteit zijn waardoor het belangrijk is om op beide markten, online en print, actief en aanwezig te zijn met een inhoudelijk sterk en aanvullend nieuwsaanbod.' (blz 17) Professor Joye waardeert 'specifiek de inspanningen die WereldMediaHuis 18 MO Q jaarverslag 2012

19 doet om via de MO*debatten het ruimere publiek te bereiken. Daarnaast kon WereldMediaHuis wegen op het politieke debat en werden de artikels van MO* Magazine ook opgepikt door de Vlaamse media (150 verwijzingen in andere media).' Uit zijn besluit: 'We kunnen besluiten dat zowel IPS Vlaanderen, MO* Magazine alswww.mo.be unieke initiatieven zijn die een vaste plaats verdienen binnen het Vlaamse medialandschap. De (meer)waarde van deze projecten op het vlak van buitenlandberichtgeving is groot, zonder financiële steun vanwege de overheid is hun leefbaarheid en verdere voortbestaan dat echter minder. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de overheid om initiatieven die zich op minder commerciële thema s en regio s focussen - structureel en niet projectmatig - te ondersteunen zodoende dat finaal een noodzakelijk evenwicht wordt bereikt in het Vlaamse medialandschap. Ondanks de maatschappelijk relevantie en noodzaak is een dergelijke nieuwsaanbod binnen de huidige mediacontext niet te financieren met commerciële activiteiten of uit lezersinkomsten. Afsluitend kunnen we bijgevolg stellen dat de werkzaamheden van IPS Vlaanderen en WereldMediaHuis tijdens de periode van de voorbije beheersovereenkomst positief geëvalueerd kunnen worden en dat voor beide organisaties in de toekomst een belangrijke sleutelrol is weggelegd in het beleid van de Vlaamse overheid met betrekking tot de bewustmaking van de Vlaamse bevolking over de Noord-Zuid problematiek en andere maatschappelijk relevante kwesties in verband met de toenemende globalisering.' (blz 49) KENIA Olivia Rutazibwa jaarverslag 2012 MO Q 19

20 2. ACTIVITEITENVERSLAG Naar een hoger bereik en een grotere impact Het merk MO* Wereldmediahuis wil meer mensen bereiken en meer impact hebben. Net zoals de vorige jaren werd ook in 2012 d.m.v. een professioneel marketing- en promotiebeleid bijzondere zorg besteed aan het merk MO* en de gerelateerde producten (MO*magazine, e-mo*, MO*paper, MO*debat, MO*lezing). Crossmediale promotie Het vergroten van bereik en impact van de verschillende MO*producten en het versterken van het merk MO* verloopt nog steeds crossmediaal: Persberichten bij elke editie van MO*magazine, soms met een link naar de lancering van een MO*dossier of naar extra artikels op Persberichten bij speciale gebeurtenissen (bvb een MO*journalist wint een prijs), steeds met link naar Aankondiging van MO*debatten en MO*lezingen in MO*magazine, op in nieuwsbrief e-mo* en via Facebook en Twitter, ook met verwijzingen naar artikels in MO*magazine of op Aankondiging van MO*papers in MO*magazine, op nieuwsbrief emo*, via Facebook en Twitter en via aparte mailinglijst 2x per week de nieuwsbrief emo* met een overzicht van de belangrijkste nieuwstitels op Advertenties en ander promotioneel drukwerk van MO*magazine bevatten steeds een verwijzing naar Doelgroepgerichte promotie Om de impact en het bereik van de berichtgeving van MO* te vergroten werd ook in 2012 verder ingezet op een doelgroepgerichte promotie. Milieugerelateerde artikels en dossiers bij milieubewegingen zoals BBL, Greenpeace en JNM. Interculturele artikels bij interculturele organisaties zoals KifKif en het Minderhedenforum. Arbeidsgerelateerde artikels en dossiers worden systematisch gepromoot bij vakbonden, werkgeversorganisaties en sociale bewegingen Noordzuidgerelateerde artikels bij ngo s (o.a. via de portaalsite van : Afrika-gerelateerde artikels bij ngo s, bewegingen en media die rond Afrika bezig zijn, enz... Deze inspanning werd voor elke editie van MO* herhaald en leverde zeer positieve resultaten op: artikels werden overgenomen of doorgestuurd, er werd naar verwezen, extra proefnummers werden aangevraagd, Regelmatig kregen we ook informele reacties uit de politieke wereld. Alle verwijzingen werden zo goed mogelijk bijgehouden, zie PIGE-tabellen in bijlage 14. Gebruik van sociale netwerksites Om het merk MO* nog meer te versterken en de verschillende MO*producten nog beter in de kijker te plaatsen, werd in 2012 ook verder gebruik gemaakt van sociale netwerksites als Facebook, Twitter en YouTube. Een gespecialiseerd bureau zorgde ervoor dat onze sociale media dezelfde look & feel kregen en ook op mekaar afgestemd werden. Onze inzet van sociale media werd met andere woorden geprofessionaliseerd. Abonnementenwerving Op het vlak van abonnementenwerving werden in 2012 de inspanningen verdergezet. Er werden meer dan gratis proefnummers verspreid. Rond elk proefnummer zit een foldertje met ons abonnementsaanbod. Geïnteresseerden kun- CHINA John Vandaele 20 MO Q jaarverslag 2012

JAARVERSLAG. Wereldmediahuis vzw

JAARVERSLAG. Wereldmediahuis vzw JAARVERSLAG Wereldmediahuis vzw 2008 VOORWOORD de leden van wereldmediahuis zijn:.. - de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, Broederlijk Delen, Oxfam Wereldwinkels, Trias, Vredeseilanden, Plan België,

Nadere informatie

inspiration Brandinspiration Getuigenissen en ideeën over communicatiemedia naar medische doelgroepen LEEST UW DOELGROEP OP PAPIER? OF LIEVER ONLINE?

inspiration Brandinspiration Getuigenissen en ideeën over communicatiemedia naar medische doelgroepen LEEST UW DOELGROEP OP PAPIER? OF LIEVER ONLINE? Brand inspiration Brandinspiration Getuigenissen en ideeën over communicatiemedia naar medische doelgroepen WAAROM LEEST UW DOELGROEP ARTSEN- OF SPECIALISTENKRANT? 2 10 LEEST UW DOELGROEP OP PAPIER? OF

Nadere informatie

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster:

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster: Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent Begeleidster: Machteld Weyts Acedemiejaar 2012-2013 Eindproject voorgedragen door Céline Delodder tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Journalistiek. Een evaluatie van de kwaliteit van de bacheloropleidingen in de Journalistiek

De onderwijsvisitatie Journalistiek. Een evaluatie van de kwaliteit van de bacheloropleidingen in de Journalistiek De onderwijsvisitatie Journalistiek Een evaluatie van de kwaliteit van de bacheloropleidingen in de Journalistiek www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel - januari 2014 De onderwijsvisitatie Journalistiek

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschap Departement internationaal Vlaanderen. Dienst Communicatie & PR. Algemene Offerteaanvraag (diensten) Bestek nr.

Vlaamse Gemeenschap Departement internationaal Vlaanderen. Dienst Communicatie & PR. Algemene Offerteaanvraag (diensten) Bestek nr. Vlaamse Gemeenschap Departement internationaal Vlaanderen Dienst Communicatie & PR Algemene Offerteaanvraag (diensten) Bestek nr. iv/cpr/fltd/13 Redactie, publicatie, distributie en promotie via elektronische

Nadere informatie

NCDO JAARVERSLAG 2012

NCDO JAARVERSLAG 2012 NCDO JAARVERSLAG 2012 Amsterdam, mei 2013 1 / 80 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Context, beleid en strategie 6 1.1. Mondiale ontwikkelingen 6 1.2. Missie en visie 7 1.3. Opdracht en mandaat 7 1.4. Strategische

Nadere informatie

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens,

Nadere informatie

Pedagogisch katern. voor leerkrachten (in opleiding)

Pedagogisch katern. voor leerkrachten (in opleiding) Pedagogisch katern voor leerkrachten (in opleiding) Vlaamse Nieuwsmedia 1 Kranten in de Klas Versie oktober 2014 Inhoudsopgave TEN GELEIDE: OPZET VAN DIT PEDAGOGISCH KATERN... 4 HOOFDSTUK1 HET VLAAMSE

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1764 (2012-2013) Nr. 1 22 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Media Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 579 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 12 JUNI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van vrijdag 12 juni

Nadere informatie

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

MERK-WAARDIGE ONTMOETINGEN

MERK-WAARDIGE ONTMOETINGEN ROULARTA IN 2014 ROULARTA IN 2014 64 COLOFON, ROULARTA IN 2014 IS EEN CONCEPT EN EEN UITGAVE VAN ROULARTA CUSTOM MEDIA 03 merk-waardige ontmoetingen VOORWOORD 05 de strategie van de sterke merken ROULARTA

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT BUITENLANDJOURNALISTIEK IN DE NEDERLANDSE MEDIA. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de pers

ONDERZOEKSRAPPORT BUITENLANDJOURNALISTIEK IN DE NEDERLANDSE MEDIA. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de pers ONDERZOEKSRAPPORT BUITENLANDJOURNALISTIEK IN DE NEDERLANDSE MEDIA Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de pers INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Berichtgeving in de Nederlandse

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK Dienst Communicatie SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK krachten gebundeld, gedurfd anders digitaal sociaal Oktober 2014 Coördinatie: Tonté Chow, social media manager Stad Gent Inhoudstafel Woord vooraf... 3

Nadere informatie

Moet er nog inhoud zijn?

Moet er nog inhoud zijn? Moet er nog inhoud zijn? Redactie Liesbeth De Ridder Redactieteam Tom Andries, Sigrid Bosmans, Eva Van Hoye, Bram Wiercx Eindredactie Bart Biesbrouck Dank aan Jan Baetens, Bert Cannaerts, Roel Daenen,

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic.

Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic. Jaarverslag 2012 Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic. Inhoud Voorwoord 6 Verslag van de Raad van Commissarissen 8 Verslag van de directie 10 Verslag van

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x Dit is een uitgave van Jongsocialisten vzw Grasmarkt 105/44, 1000 Brussel - VU: Sanne Doms België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x BESTUURSVERKIEZINGEN Gezocht: bestuur

Nadere informatie

beleidsplan Vocvo 2013-2017

beleidsplan Vocvo 2013-2017 beleidsplan Vocvo 2013-2017 beleidsplan Vocvo 2013-2017 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Technisch voorwoord 7 3 Missie 10 4 Voorstelling van Vocvo 12 5 Gegevensverzameling 14 6 SWOT-analyse 20 7 Doelstellingen

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013

ACTIVITEITENPLAN 2013 ACTIVITEITENPLAN 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. DE VERENIGING NVN...5 2.1 De leden van de NVN...6 2.2 Vrijwillige inzet binnen de NVN...8 2.3 Structuur NVN...9 3. EXTERNE CONTACTEN...11

Nadere informatie

Reactie en zienswijze op het concept Concessiebeleidsplan NPO 2016-2020

Reactie en zienswijze op het concept Concessiebeleidsplan NPO 2016-2020 VOOR ALLE(S) PUBLIEK Reactie en zienswijze op het concept Concessiebeleidsplan NPO 2016-2020 College van Omroepen Hilversum, 15 Mei 2015 Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking vergadering C51 BUI2 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking van 5 november 2013 2 Commissievergadering

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Liga voor Mensenrechten

Jaarverslag 2006 Liga voor Mensenrechten Jaarverslag 2006 Liga voor Mensenrechten INLEIDING... 2 I. DE LIGA BOUWT EEN DEGELIJKE BELEIDSWERKING UIT EN WEEGT OP HET BELEID.. 3 1. DE LIGA BAKENT THEMA S EN WERKTERREINEN AF... 3 2. DE WERKING VAN

Nadere informatie

!! "# $ % & ' & ( )*+, & "-. / "0 / "+1 & 22 & & # & / / / / " " 3 "# 3 3 #

!! # $ % & ' & ( )*+, & -. / 0 / +1 & 22 & & # & / / / /   3 # 3 3 # !! "# $ % & ' & ( )*+, & "-. / "0 / "+1 & 22 & & # & / / / / " " 3 "# 3 3 # 2 1. Voorwoord 45 2.+637 +845. 88.9..227 4545 45425 2282 4522 2485 2 )8* 2 +8 22. #.). :*.2 88..;457.. +2222. 8+22< 222 2 2.23

Nadere informatie