JAARVERSLAG. Wereldmediahuis vzw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Wereldmediahuis vzw"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Wereldmediahuis vzw 2012

2 VOORWOORD de leden van wereldmediahuis zijn: de koepel van de Vlaamse Noord- Zuidbeweging, Broederlijk Delen, Oxfam Wereldwinkels, Trias, Vredeseilanden, Plan België, fos - Socialistische Solidariteit, Wereldsolidariteit, Stichting Liedts-Meesen wereldmediahuis vzw krijgt structurele steun van dgos en de vlaamse regering De wereld is het onderwerp Foto Dienst Voorlichting - Stad Gent In mediakringen wordt nog te vaak schamper gedaan over journalistiek die zich bezighoudt met uitdagingen en ontwikkelingen die zich buiten de landsgrenzen (of meer bepaald de gemeenschaps- en gewestgrenzen) afspelen. Verwegistan is het codewoord voor wat beschouwd wordt als de dure maar behoorlijk overbodige hobby van een kleine club buitenlandjournalisten. Vreemd genoeg hoor je dat nooit wanneer er gevoetbald wordt in Oekraïne, getennist in Australië of gekozen in New York. De wereld is geen dorp, daarvoor is hij veel te groot, te complex, te divers, te onbeheersbaar, te vrij. Een stad of een sociaal netwerk zouden betere beelden zijn om uit te drukken dat we met zijn allen behoren tot een realiteit die we delen en appreciëren, maar nauwelijks kennen. De wereld is niet ver weg en het is net aan goede journalistiek om dat uit te leggen, om mensen inzicht te geven in hun eigen verwevenheid met de trends die zich ontwikkelen in bijvoorbeeld Zuid-Afrika, Bolivia of India. 2 MO Q jaarverslag 2012

3 INLEIDING OP HET JAARVERSLAG 2012 Ook de geopolitiek is onderhevig aan de basiswet van de chaostheorie: zoals een vlindervleugelslag in de Caraïben een novemberstorm over de Noordzee kan veroorzaken, zo kan een uit de hand gelopen avontuurtje op Wall Street de financiële kaartenhuisjes van Frankfurt tot Tokio onderuit halen. Bij de berichtgeving over de wereld -een bedrieglijk enkelvoud voor een veelheid aan verscheidenheden- zouden twee basisregels moeten gelden: (één) gewone mensen zijn experts over hun eigen leven en verwachtingen en (twee) wie intellectuele experts zoekt, moet die vinden aan de universiteiten en in de organisaties van het land waarover het gaat. Dat betekent niet dat de expert-uit-de-wijk of de academische pundit-uithet-zuiden altijd gelijk heeft omdat hij met twee voeten in de beschreven realiteit staat, maar hij of zij heeft wel het ontegensprekelijke voordeel over de eigen ervaring, de eigen economie, de eigen bestuurlijke uitdagingen, de eigen klimaatveranderingen, de eigen culturele waarden te spreken. Wie dat oninteressant vindt, belazert zijn publiek. Een van de effecten van de commercialisering van de media op het nieuws en de duiding is de alomtegenwoordigheid van het zwart-witformaat. Indien een complex thema zoals de politieke keuzes in Gaza, de Amerikaanse pivot naar Azië, het Chinese milieubeleid, islam en mensenrechten of sociale cohesie in Brussel niet langer te vermijden is, wordt het voor de consumptie in de media gereduceerd tot twee behapbare en netjes te onderscheiden opinies. Die worden dan belichaamd door twee antagonisten die bereid zijn hun eigen inzichten opzij te zetten voor de pantomime van het programma. Versimpeling en polarisering krijgen zo het respectabele air van het debat op scherp stellen, waardoor het ook voor mensen die veel meer weten geen schande meer is eenzijdigheid en populisme te verkiezen boven nuance en complexiteit. Snelheid is vaak onze grootste vijand, zei Seymour Hersh in 2012 op de conferentie van Vlaamse en Nederlandse onderzoeksjournalisten in Antwerpen. Dat betekent niet dat we de berichtgeving terwijl de feiten zich afspelen moeten laten vallen, wel dat er voldoende ruimte moet zijn om los van de brandende actualiteit verhalen te brengen die het begrijpen mogelijk maken. De dictatuur van de onmiddellijkheid voedt ons met feiten, geruchten en opinies. Als dat niet gebeurt in het kader van voorafgaande en opvolgende analyses en reportages, dan is de kans groot dat de aangezwollen nieuwsstroom het begrijpen van de wereld eerder bemoeilijkt dan vergemakkelijkt. Naarmate het nieuws in toenemende mate gezocht, gevonden en gepubliceerd wordt waar het nooit slaapt, neemt het belang van trage journalistiek toe. Wannes Van de Velde stelde, lucide als altijd, vast dat ne zanger een groep is. Zonder de stem van miljoenen muzikanten zou het al lang gedaan zijn met al die mooie liedjes, zong hij. Hetzelfde geldt voor een journalist. Zonder het werk van de ontelbare voorgangers en collega s, die vaak in veel moeilijkere omstandigheden werken, bestond het beroep wellicht niet meer. Wat zouden wij weten over Goma, Kandahar of San Cristobal de las Casas, indien er niemand ter plaatse aan berichtgeving zou doen? Die journalist als groep slaat vandaag op de eerste plaats op de redactie, die elke individuele journalist moet helpen om zijn of haar ambities hoog genoeg te stellen en tegelijk de deontologie strikt te bewaken, die elkeen toelaat zich te specialiseren en tegelijk voldoende rond te lopen in straten en op pleinen, in de wandelgangen en op internetfora. Maar tijd kan alleen maar onder collega s gedeeld worden, als die door anderen gecreëerd wordt. Iemand moet de lonen en facturen betalen, iemand moet ervoor zorgen dat lezers, kijkers, luisteraars of gebruikers de weg naar de geproduceerde informatie vinden. Hoe zeer wij ook pleiten voor media die de journalistiek en meer bepaald de journalisten centraal stellen, zonder de omkaderende diensten, investeerders en partners allerhande redden we het niet. Een liedje zing je nooit ofte nimmer alleen. Zonder al de anderen zou het gewoon niet gaan. Daar kunnen we alleen maar aan toevoegen: et pour les journalistes, la même chose. [uittreksels uit de toespraak Mondiale journalistiek moet de juiste vragen stellen, door Gie Goris uitgesproken op 1 december 2012, naar aanleiding van de tiende verjaardag van MO*] Frank Beke, voorzitter Jan Lamers, afgevaardigde-bestuurder Gie Goris, hoofdredacteur jaarverslag 2012 MO Q 3

4 INHOUD Voorwoord 2 1. Wereldmediahuis 2012 in één oogopslag Identikit Wereldmediahuis vzw Facts and figures Activiteitenverslag Streven naar kwaliteit Een integrale visie op kwaliteit MO* : de wereld begrijpbaar maken : mondiaal nieuws online E-Mo* : de week van MO*paper : toegankelijke analyse van mondiale thema s De MO*redactie Kwaliteitsmetingen Uitdagingen voor de toekomst Naar een hoger bereik en een grotere impact Het merk MO* Bereik diverse MO*producten Professioneel marketingbeleid Maximale impact via versterkende samenwerking Meer diversiteit Onafhankelijke partner Jaarrekeningen Bestuurlijk verslag Vooruitblik naar MO Q jaarverslag 2012

5 Bijlages Strategische doelstellingen Thematische en regionale specialisatie van de redactie Redactionele accenten in Artikels i.v.m. diversiteit Overzicht reportages MO* Overzicht onderzoeksdossiers Mo* Bereik Mo* Bezoekersoverzicht Overzicht MO*papers Overzicht Mo*debatten Samenstelling redactieforum Verwijzingen naar NGO s als competente bronnen CIM-tabellen PIGE-tabellen 55 jaarverslag 2012 MO Q 5

6 1. WERELDMEDIAHUIS 2012 IN EEN OOGOPSLAG 1.1. Identikit Wereldmediahuis vzw De leden de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, Broederlijk Delen, Oxfam Wereldwinkels, Trias, Vredeseilanden, Plan België, fos - Socialistische Solidariteit en Wereldsolidariteit Stichting Liedts - Meesen. Andere belangrijke partners en financieringsbronnen in 2012: - Roularta: samenwerkingsovereenkomst over lay-out, druk, distributie, reclamewerving en abonnementenadministratie MO*. - Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD): subsidies in het kader van het programma Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS): subsidie in het kader van de beheersovereenkomst voor MO* en de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging: meerjarenfinanciering en logistieke samenwerking. - IPS Vlaanderen: samenwerkingspartner in - Vlaamse overheid, departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media: informatieopdracht ter bevordering van diversiteit in de media - Vlaams-Nederlands huis deburen : samenwerking MO* lezingen Missie door het realiseren van informatieve initiatieven het maatschappelijk draagvlak van de mondiale beweging voor meer democratie, rechtvaardigheid en menselijkheid verbreden, de kennis hierover vergroten en het debat stimuleren. De kanalen - MO*, het maandelijks magazine - de mondiale nieuwssite - emo*, het wekelijks gratis e-zine - MO*papers, de gratis achtergrond- en analysedossiers - MO*debat, de debattenreeks van MO* i.s.m. diverse organisatoren - MO*lezing, de lezingenreeks van MO* i.s.m. Vlaams- Nederlands Huis deburen, Zuiderpershuis, Vooruit, Beursschouwburg en Kaaitheater. De medewerkers - Redactie MO* en Olivia Rutazibwa, Samira Bendadi, Kristof Clerix, Tine Danckaers, Alma De Walsche, John Vandaele, Maarten Lambrechts, Kilian De Jager, Samira Bendadi, Gie Goris (hoofdredacteur) en vele stagiairs - Communicatie: Jan Buelinckx - Interne Coördinatie: Jan Vanhuysse - Afgevaardigd Bestuurder: Jan Lamers 6 MO Q jaarverslag 2010

7 1.2. Facts and figures 2012 de kanalen MO*, het maandelijks magazine brengt analyses, verhalen en mensen achter de mondiale actualiteit; Bereik van ca lezers - volgens de laatste CIM-cijfers (2012) Oplage (december 2012) van exemplaren: Knack-abonnees, rechtstreekse abonnees en maandelijks verspreiding van 4000 exemplaren op debatten, festivals en andere evenementen. Een jaarabonnement kost 35. Inhoudelijke klemtonen in 2012: er was uitgebreid aandacht voor duurzame ontwikkeling (met name in de aanloop naar en rond de Aardetop in Rio de Janeiro, waaraan Alma De Walsche als een van de weinige Vlaamse journalisten deelnam). Een andere klemtoon was diversiteit met vier grote dossiers en talloze kortere artikels, gelocaliseerd in zowel de Belgische als de Europese context. Verder had het maandblad uitgebreid aandacht voor de nieuwe wereldverhoudingen die het resultaat zijn van enerzijds een diepe economische crisis in het Westen en anderzijds blijvende groei in de opkomende machten. Conform met onze opdracht rond ontwikkelingssamenwerking besteedden we zowel aandacht aan het expliciete thema van internationale solidariteit als aan de realiteit van ontwikkeling in diverse landen van het Zuiden. Het extra dikke feestnummer MO*100 stond helemaal in het teken van resilience of veerkracht. Kwaliteitsbewaking door overleg, uitwisseling en samenwerking binnen de redactievergaderingen en door het jaarlijkse MO*forum met externe experts. In 2012 werd ook uitgebreid ingezet op toekomstverkenning ism het externe bureau Content Republic. Geografische en thematische specialisatie: elke redacteur specialiseert zich in een regio en rond een aantal thema s. Tijdelijke uitbreiding van de redactie in het kader van een opdracht rond artikels over interculturaliteit. de mondiale nieuwssite: Gemiddeld unieke bezoekers per maand en het hoogste unieke bezoekersaantal was (maart 12). Bereik: vooral een hooggeschoold en werkend publiek, waarvan meer dan de helft ouder dan 45 jaar en iets meer vrouwen dan mannen. In een online onderzoek scoorde gemiddeld 7,9/10 op het vlak van waardering. Inhoudelijk werd meer dan vroeger ingezet op meerdelige dossiers. Vormelijk ging er meer aandacht naar datavisualisering en andere visuele elementen. brengt continu mondiaal nieuws, aangeleverd door het internationaal nieuwsagentschap IPS, door de redactie van MO*, door stagiairs-journalisten, door freelance-journalisten en door andere nieuwsleveranciers als StampMedia, Apache en Rekto:Verso. In 2012 werd ook werk gemaakt van een mobiele site en van de beschikbaarheid van de informatie op tablets. e-mo*, de nieuwsbrief van MO.be, bevat het beste van MO.be Begin 2011 werd de nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken. De verzendingsfrequentie van de nieuwsbrief blijft gehandhaafd op 2 keer per week. jaarverslag 2012 MO Q 7

8 1. WERELDMEDIAHUIS 2012 IN EEN OOGOPSLAG Eind 2012 ontvingen abonnees dit e-zine elke maandag- en vrijdagnamiddag in hun mailbox. Inschrijven kan via MO*papers, de gratis achtergrond- en analysedossiers over actuele vraagstukken van de mondialisering. Eind 2012 waren 1437 mensen geabonneerd op de mailinglist van de MO*papers. Inschrijven kan via <http://www.mo.be/mopapers> MO*papers werden altijd aangekondigd op verschillende sites, zeer gericht in functie van het onderwerp. De productie en distributie van MO*papers op de MO*lezingen vergrootten de bekendheid van de uitgave aanzienlijk. MO*paper scoort gemiddeld 7,5/10 op het vlak van waardering. De gemiddelde lezer van MO*-paper is overwegend mannelijk, ouder dan 26 jaar, wonend in België, hooggeschoold en voltijds werkzaam. MO*debat, de maandelijkse debattenreeks van MO* in samenwerking met diverse organisaties uit het brede Vlaamse middenveld. De MO*debatten zijn uitgegroeid tot een vaste waarde in het debatlandschap van Vlaanderen. Ze zorgen voor een verhoging van onze zichtbaarheid en voor een versterking van ons merk. In 2012 werden 57 MO*debatten georganiseerd. De debatagenda verschijnt in MO* en op MO*lezing, die het maatschappelijk debat over mondialisering op internationaal niveau tilt MO*lezing is een initiatief van MO* in samenwerking met het Vlaams-Nederlands huis deburen. Partners zijn cultuurhuizen Vooruit (Gent), Zuiderpershuis (Antwerpen), Beursschouwburg (Brussel) en Kaaitheater (Brussel). In 2012 werden 3 MO*lezingen georganiseerd: Meer diversiteit, Minder gelijkheid (Walter Benn Michaels), Een groene economie binnen de grenzen van onze planeet (Jacqueline McGlade en Joachim Spangenberg) en Kan kunst de politiek veranderen? (Alfredo Jaar en Katerina Gregos). Op het feest van 1 december werden drie korte lezingen gegeven door Rajagopal P.V. (over de strijd om grond, woud en water in India), dr. Abuelaish (over het verlies van zijn dochters en zijn strijd voor vrede in Gaza) en Chido Govera (over haar overleven als aids-wees in Zimbabwe en haar strijd voor een blauwe economie). De lezingen worden aangekondigd in MO* en op <http://www.mo.be/molezing>. Promotie en communicatie van het merk MO* als referentie voor mondiale berichtgeving MO*producten werden sterk aan elkaar gelinkt. Het vergroten van bereik en impact en het versterken van het merk MO* verliepen dus crossmediaal. Om de impact en het bereik van de berichtgeving van MO* te vergroten, werd volop gekozen voor een doelgroepgerichte promotie. Weerklank van MO* vergroten door via goed gekozen samenwerkingen, doelgerichte persberichten en aankondigingen redactionele verwijzingen en free publicity te realiseren en content te verspreiden in andere media, op andere websites en weblogs. 8 MO Q jaarverslag 2012

9 RWANDA Gie Goris Financieel beheer Wereldmediahuis Voor het eerst sinds 7 jaar is Wereldmediahuis er niet in geslaagd zijn werkjaar positief af te sluiten. Reeds in 2011 botsten we tegen de grenzen van het huidige businessmodel, dat gekenmerkt wordt door quasi gelijkblijvende opbrensten en gestaag stijgende kosten. Dit heeft zich in 2012 op uitgesproken wijze verder gezet. In 2013 zal worden gewerkt aan een bijsturing van het huiding financiële model, zowel gericht op kostenreductie als het aanboren van nieuwe eigen opbrengsten, o.m. door crowdfunding. Finaal werd een negatief resultaat van ,34 ten laste gelegd van het eigen vermogen. Klein maar dynamisch team De samenstelling van het team wijzigde in 2012 lichtjes. De MO*redactie op telde 5,45 FTE, inclusief de eindredactie die door een eigen redacteur werd verzorgd (0.5 FTE). Webredactie is in handen van 1,20 FTE. Ondersteuning wordt verzorgd door de coördinator interne zaken (0.8 FTE) en de verantwoordelijke promotie & communicatie (1 FTE). Afgevaardigd bestuurder: maximaal 1 dag in de week. Naast de stagiairs op de redactie wordt er voor de promotie en communicatie ook een beroep gedaan op vrijwilligers. jaarverslag 2012 MO Q 9

10 2. ACTIVITEITENVERSLAG 2012 De indeling van het Jaarverslag is gebaseerd op de strategische doelstellingen , die in hun geheel terug te vinden zijn in bijlage Streven naar kwaliteit Wereldmediahuis staat voor onafhankelijke, geëngageerde en betrouwbare informatie over globalisering en aanverwante tendensen. Voor alle producten en activiteiten worden uitdrukkelijke inspanningen gedaan om de kwaliteit te garanderen en te versterken Een integrale visie of kwaliteit Het streven naar kwaliteit is een constante bezorgdheid. Het succes van de aangeboden informatiekanalen staat of valt met een continue aandacht voor kwalitatieve, relevante en betrouwbare informatie. De werking van de MO*- en de is er op afgestemd om in onderling overleg de kwaliteit en de coherentie tussen de kanalen te optimaliseren. Ze worden daarin ondersteund door een geïntegreerde benadering van promotie en communicatie, op het ritme van de informatieverstrekking, in nauw overleg en binnen het beperkte budget MO*magazine - de wereld begrijpbaar maken De redactie definieerde samen met het uitgebreide redactieforum een aantal inhoudelijke klemtonen voor de jaargang Het redactieforum heeft een dubbele opdracht: enerzijds ideeën verzamelen (en bespreken) voor de redactie en anderzijds ruimte creëren voor leden, experts, mediamensen en middenveldorganisaties om hun suggesties en competenties in te brengen. Het redactieforum vergadert elk jaar gedurende een lange halve dag. Voor de ledenlijst, zie bijlage 11. Inhoudelijke klemtonen Arabische Lente als democratiseringsbeweging. In de loop van 2012 verschenen grote artikels en reportages over Iran, Jordanië, Libië, Tunesië, Jemen, Libanon, Qatar, Syrië, Egypte, Palestijnse Gebieden en Irak, analyses over de positie van vrouwen na de revolutie, een interview over de lange duur van de omwenteling Economische crisis is de grote uitdaging, vooral in relatie met ons (Europese) sociale model. In juli 2012 publiceerden we een dossier over het "afscheid van het neoliberale model" door de BRICS-landen. Daarnaast publiceerden we ook een essay van Paul Krugman (De Grote Europese Misvatting), een analyse van John Vandale over het Alfabet van onze Tijd, een bijdrage van Loïc Wacquant over de marginalisering van de middenklasse, een interview met vakbondsleidster Sharon Burrows en een interview met Karel De Gucht, een analyse over duurzaam bankieren... Duurzame ontwikkeling: De rubriek Rio+20 leverde gedurende vijf nummers telkens vier bladzijden interviews, nieuwsberichten en korte analyses op rond de thematiek van duurzame ontwikkeling. Daarna keerden we terug naar de rubriek Transitie zoals die in 2011 ingevuld werd. Daarnaast verscheen een dossier over de grijze kantjes van de groene economie (dat in 2013 bekroond werd met de persprijs van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling) en analyses over energiezekerheid, de toekomstige petromacht Canada, mijnbouw in Ecuador, Groene beleidskeuzes in China, Waterveiligheid, Bangladesh, agroparken en stadstuinen, portretten van ecologische voorvechters zoals Sunita Narain en Marina Silva Diversiteit. De uitdaging om sociale cohesie te ontwikkelen in snel diverser wordende samenlevingen met name in Europa- vraagt meer en betere berichtgeving. De grote dossiers rond diversiteit waren: De allochtone elite (Onderzoek en artikel door Samira Bendadi. Gepubliceerd in MO*93 april 2012), De kwetsbare onderkant van migratie en diversiteit (Onderzoek en artikels door Tine Danckaers. Gepubliceerd in MO*95 juni 2012 en MO*97 september 2012), Allochtonen en politiek (Onderzoek en artikel door Samira Bendadi, gepubliceerd in MO*97 10 MO Q jaarverslag 2012

11 INDONESIË Gie Goris september 2012) en De vele gezichten van de Aziatische Belgen (Chinese studenten kiezen voor Europa: Gesprekken en artikel door Ann-Sophie Poulain en Tess Vonck, gepubliceerd in MO*98, oktober Begeleiding John Vandaele; Filipijnse verpleegsters als antwoord op Vlaamse zorgbehoefte: Reportage door Peter Dupont, gepubliceerd in MO*98, oktober 2012.) Daarnaast verschenen tal van andere stukken die diversiteit als thema hadden, onder andere over gezinshereniging, transitmigranten, Roma in Europa, staatlozen in Europa, Belgische Congolezen, Emre- en Confucius-instituten, politiegeweld in Brussel, gezondheidszorg voor mensen zonder papieren, mensenhandel in Europa, een interview met Paul Gilroy over racisme in Europa, met Houria Bouteldja over racisme in Frankrijk en met Walter Ben Michaels over diversiteit en ongelijkheid Ontwikkeling. Naast het dossier over niet-militaire hulp in Afghanistan (verschenen in november 2012), publiceerden we ook een groot dossier over BIO (maart 2012), een interview met minister Paul Magnette en een reportage van op de Unctad XIII bijeenkomst in Doha (juni 2012), reportages over ontwikkeling in Indonesië, Rwanda en Bangladesh Een klemtoon die niet vastgelegd werd vooraf, maar die zich op een vanzelfsprekende manier oplegde, was mensenrechten met een gesprek met drie topvrouwen over geweld tegen vrouwen (februari 2012), een fotoreportage over handicap in Afrika en over de positie van christenen in Irak, de vele artikels over de rechten van asielzoekers en mensen zonder papieren in Europa Ook de omgang met internationale veiligheid en soevereiniteit was een thema dat geregeld terugkeerde, met analyses over Africom, de situatie in Mali en de Sahel, de VNblauwhelmen, interviews met Louise Arbour van ICG, Ruddy Doom, Marwan Bishari en Jon Sobrino jaarverslag 2012 MO Q 11

12 2. ACTIVITEITENVERSLAG 2012 Aandacht voor onderzoek en eigen nieuwgaring In de loop van het jaar werden een aantal onderzoeksdossiers geschreven door zowel eigen redacteurs als freelancers. De meeste van deze dossiers genereerden extra aandacht in andere media en dragen zo bij tot de maatschappelijke impact van MO*. Enkele artikels van Kristof Clerix over spionage en inlichtingendiensten konden op heel wat media-aandacht rekenen. Naar aanleiding van 10 jaar MO* werd hoofdredacteur Gie Goris door heel wat media geïnterviewd. En de veroordeling van MO* voor de Forrestcartoon kon ook op veel media-aandacht rekenen. Naast de hefboomfunctie van referenties in andere media, zijn er ook een aantal voorbeelden van directer maatschappelijke impact. Groen parlementslid Eva Brems stelde bijvoorbeeld vragen aan minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders over de zaak-bosco Ntaganda, n.a.v. het dossier in MO*91. Dat artikel werd ook vertaald in het Frans en werd ook in Congo verspreid in alle hoeken van het land, tot in de topechelons van het leger. De arrestatie van Ntaganda is besproken door Reynders en Kabila. Volgens mensen op het terrein heeft MO* deze machine mee in gang gezet door de publicatie van het artikel. Ook in het parlementaire debat over BIO werd het artikel uit MO*92 Belgisch ontwikkelingsgeld op belastingparadijzen geciteerd in verklaringen en vragen van minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette en parlementsleden Wouter De Vriendt (Groen) en Dirk Vandermaelen (sp-a). Senator Bert Anciaux (sp.a) stelde dan weer vragen aan staatssecretaris Maggie De Block over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, n.a.v. het dossier Kraakjong in MO*97. Samen met de onderzoeksdossiers vormen de reisreportages een belangrijk element van de redactionele keuze voor diepgravende kwaliteitsjournalistiek, voor achtergrond en duiding voorbij de waan van de dag. In 2012 realiseerde de redactie eigen reportages vanuit Somaliland (Olivia Rutazibwa), Servië (Kristof Clerix), Iran (Gie Goris), Senegal (Olivia Rutazibwa), Transitmigranten in Oostende en Duinkerke (Tine Danckaers), Unctad XIII in Doha (John Vandaele), Bangladesh (Gie Goris), Tunesië (Samira Bendadi), Biorijst in Java (Gie Goris), Egypte /Sinaï (Tine Danckaers), Rwanda (Gie Goris), Rio de Janeiro (Alma De Walsche), IJsland (Kristof Clerix), China (John Vandaele), Berlijn (Tine Danckaers) en India (Gie Goris) mondiaal nieuws online Sinds de lancering in januari 2007 kent de nieuwssite een gezamenlijk project van Wereldmediahuis (WmH) / MO* en Inter Press Service Vlaanderen vzw (IPS), een gestage groei. In 2012 maakten we een grote sprong voorwaarts en steeg ons bereik met bijna 20% tot gemiddeld unieke bezoekers per maand. Groter actueel nieuwsaanbod De nieuwsartikels op onze site worden aangepast aan de specifieke eisen die het internet stelt: de artikels krijgen hyperlinks mee, waar mogelijk worden foto s en video s erbij geplaatst en we letten op vlot taalgebruik en aantrekkelijke titels en tussentitels. De artikels worden ingedeeld in thema-, landen-, en regiocategorieën. Ook worden er regelmatig nieuwe dossiers aangemaakt waarin artikels over hetzelfde onderwerp worden gebundeld, gaande van Rio+20 over crisis in Syrië tot de Olympische spelen. Met redacteurs op reportage in het buitenland heeft de kans om dicht op het nieuws te zitten. 0ok voor de reportages wordt in toenemende mate gezorgd voor een link tussen MO* en Zo blogden MO*redacteurs op reportagereis onder andere vanuit Somaliland, Iran, Senegal, Rio, Bangladesh, IJsland en India. Ook freelancers vinden hun weg stilaan naar Wereldblog als een interessant bijkomend publicatiekanaal (met name Pieter Stockmans en Majd Khalife, die een langlopend reportageproject in het Midden-Oosten blogden op en dit jaar een reportage schreven over 12 MO Q jaarverslag 2012

13 Jordanië). De blogs werden ook via Facebook gepost, zodoende komen we steeds meer tot een geïntegreerde mix van print en diverse online kanalen.de reportages in het magazine worden in het algemeen ook aangevuld met extra content op de website.. Omgekeerd zorgde in 2012 de Wereldblog ook voor nieuws op Er werd geblogd uit Oost-Congo bij het uitbreken van het nieuwe geweld daar, wat ook het geval was voor de Centraal-Afrikaanse Republiek. doet een beroep op de nieuwsdienst van IPS om een goeie spreiding van regionale en thematische berichten te garanderen. Daarnaast schrijven de redacteurs van MO* ook zelf nieuwsberichten voor de site, en werken ze mee aan de diversificatie van thema s en landen door ondermeer de artikels in MO*magazine, die integraal op de nieuwssite verschijnen. De nieuwsartikels krijgen altijd een thema of regio opgespeld, waardoor bezoekers het rijke aanbod van artikels per land, per thema of per categorie kunnen ontdekken. Via een snelle zoekmotor zijn de meer dan tienduizend artikels die IPS- Vlaanderen en MO* de voorbije jaren geproduceerd hebben makkelijk toegankelijk voor bezoekers. In 2012 zetten we de reeks zaterdaginterviews verder (met onder andere Seymour Hersch, Michel Bauwens, Meyrem Almaci, Stéphane Hessel,...). Ook de succesvolle reeks Mening op Maandag werd verder gezet met in de loop van 2012: Kristien Bonneure, Andreas Tirez, Geert Van Istendael, Sidi Larbi Cherkaoui, Birsen Taspinar en Bie Vancraeynest. Ook de rubriek Koorts!, waarin specialisten en experts hun licht laten schijnen op belangrijke thema s uit de mondiale gezondheidszorg, bleef behouden. Op dezelfde manier lanceerden we Ontwikkeling 3.0, een rubriek waarin verschillende stemmen over de toekomst van de ontwikkelingssamenwerking aan bod komen. Om regelmaat in de videorubriek te krijgen, gingen we van start met de rubriek Video van de week. Hierin zetten we telkens een eigen of overgenomen video in de kijker, die aansluit op de actualiteit of bij andere inhoud van de website. Daarnaast blijken de video-interviews en -reportages van de MO*lezingen of -debatten goed bekeken te worden op ons YouTube kanaal. Occasioneel scoort een kort video-interview uitzonderlijk goed (de hoogste score is voor een gesprek met Oumou Sangare ( views), een gesprekje met Irshad Manji sterk (8805 views), Natasha Atlas (4921 views), verslag oppositiepartij Burundi (8453 views)... Niet toevallig zijn dit meestal gesprekken in Engels of Frans, aangekondigd met het internationale interview. Multimediale informatieverspreiding De productie van videomateriaal bleef in 2012 behouden. Zowel op reportage in het buitenland als bij interviews worden korte filmpjes opgenomen die na montage op het YouTube kanaal van worden gepubliceerd en daarna op de website worden ge-embed. Ook de MO*lezingen worden uitvoerig besproken op onze site: een extern productiehuis maakt opnames van de lezing of de voorafgaande persconferentie, en wij zorgen ervoor dat een videoverslag snel online staat, zodat bezoekers van de MO*lezing al de dag nadien een uitgebreid en multimediaal verslag kunnen terugvinden op onze website. In 2012 werd steeds vaker (ook) geopteerd voor een kort, verzorgd videointerview met de sprekers. In de rubriek In Beeld publiceert fotoreportages van 5 tot 10 beelden die van een korte tekst worden voorzien. In de reeks Multimondiaal bundelen we artikels die werden voorzien van intereactieve hulpmiddelen (kaarten, grafieken, tijdslijnen, ) om het geschreven verhaal te verduidelijken en te illustreren. Technische kwaliteitsverbetering In regie met Openminds, de host van voerde Coworks (bouwer van midden 2012 enkele technische verbeteringen uit om de site performanter te maken. Deze optimalisatie-operatie zorgde voor een merkbare stijging van de snelheid en betrouwbaarheid van Op basis van een rapport van internetmarketingbedrijf theaim werd nog vriendelijker gemaakt voor zoekrobots (voornamelijk Google). Het publiceren van de inhoud van het magazine, dat eerder nog manueel verliep, werd geautomatiseerd. Via m.mo.be is MO.be sinds midden 2012 ook vlot toegankelijk via mobiele toestellen. De bezoekersstatistieken voor de mobiele site worden ook gescheiden bijgehouden om het gebruik van deze nieuwe site te meten. Het delen van artikels, via sociale media maar ook per mail, werd vergemakkelijkt door gebruik te maken van de dienst Addthis. werd geoptimaliseerd voor Facebook via het Opengraph protocol. jaarverslag 2012 MO Q 13

14 2. ACTIVITEITENVERSLAG emo*: de week van In 2012 werd de digitale nieuwsbrief van de emo*, telkens op maandag en vrijdag verstuurd. De emo* biedt een overzicht van de belangrijkste artikels, opinies en achtergrondstukken van de voorbije week. Daarnaast bevat de nieuwsbrief ook een agenda en worden er ook nieuwe rubrieken of speciale aanbiedingen in gepromoot. Begin 2012 hadden we abonnees. Eind 2012 klokten we af op abonnees, een lichte daling die wellicht verklaard wordt door het toegenomen gebruik van andere online kanalen. Een appreciatie-onderzoek in december leert dat de emo* een hoge waardering van 7,9 / 10 krijgt. Om het aantal inschrijvingen op emo* te stimuleren, wordt het e-zine op de homepagina gepromoot: wie zijn adres daar invult, wordt meteen doorgesluisd naar de registratiepagina MO*paper: toegankelijke analyse van mondiale thema s MO*paper brengt minstens acht keer per jaar een grondige analyse van tendensen of belangen die de mondialiserende wereld vormgeven. Op pakweg 20 bladzijden zet een auteur op toegankelijke, maar grondig beargumenteerde wijze een thema uiteen. In 2012 werden 10 MO*papers gepubliceerd. Alle papers werden aangekondigd op via een aparte mail naar de ondertussen 1437 MO*paper abonnees, via onze Facebook- en Twitterpagina en via andere sites zoals de portaalsite Inhoudelijk was er in de serie MO*papers in 2012 opvallen veel aandacht voor thema's die met ontwikkelingssamenwerking (5) en voedselveiligheid (2) te maken hadden. 14 MO Q jaarverslag 2012

15 De MO*redactie Om de kwaliteit van de berichtgeving in MO* en op te garanderen, werkt Wereldmediahuis rond een aantal aandachtspunten op het vlak van organisatie, kennis en expertise van de MO*redactie: Overleg, uitwisseling, kritische bevraging en samenwerking binnen de redactie door middel van een wekelijkse redactievergadering, tweemaal per jaar een uitgebreide plannings- en evaluatiedag, en een jaarlijks MO*forum. Geografische en thematische specialisatie: elke redacteur specialiseert zich in een regio en rond een aantal thema s. Versterking van kennis en expertise door vorming, lectuur, reportagereizen en onderzoek. Op 31 december 2012 werd MO* gerealiseerd door gemiddeld 4,95 fulltime equivalent redacteurs: John Vandaele (60%), Alma De Walsche (80%), Kristof Clerix (50%), Tine Danckaers (80%), Olivia Rutazibwa (75%), Samira Bendadi (50%) en Gie Goris (100%, hoofdredacteur). Maarten Lambrechts (80%) en Kilian De Jaeger (40%) vormen samen de webredactie. Kristof Clerix (extra 50%) verzorgt de eindredactie van MO*, maar in de loop van 2012 werd dit gedurende 7 maanden uitbesteed aan Herman Jacobs, omdat Kristof halftijds verlof zonder wedde nam om aan een nieuw boek te werken. Dat brengt de totale (journalistieke) inzet op 6,17 voltijds equivalent gemiddeld en 6,65 voltijds equivalent op 31/12/12. Brecht Goris Stagiairs en vrijwilligers De redactie van MO* kon ook vrijwel het hele jaar beroep doen op de inzet van stagiairs, tussen 1 januari en 31 december 2012 waren de volgende gemotiveerde journalisten in spe actief bij Wereldmediahuis: Charley Dossche, Stéphanie Borgers, Lynn Simons, Liesbeth Van Hoe, Ann-Sophie Poulain, Annelies Van erp, Dorien De Wit, Griet Ryckeboer, Vincent Trouche, David Vermeiren, Steffi Vermeire, Wim Van Rysselberghe, Tess Vonck, Nelle Lauwerysen, Laurens Cerulus, Lisa Labath, Lize Van Dyck, Arno Van Nerum, Shirah Miroir. MO* werkte in 2012 ook weer met freelance bijdragen: "vaste" leveranciers, occasionele leveranciers, "correspondenten" of occasionele leveranciers uit het Zuiden. In de Democratische Republiek Congo hebben we een goede relatie uitgebouwd met Chrispin Mvango terwijl we vanuit West-Afrika goede bijdragen kregen van Intagrist Al Ansari; voor Mexico hebben we een goede medewerker in Marco Appel, voor de zuidkegel van Latijns-Amerika in Tom Dieusaert (maar dit jaar ook onder andere Andrea Morinigo & Jasper Kerremans). Daarnaast heb ben we een beroep kunnen doen op uitstekende freelance medewerkers zoals Hans van Scharen, Johan Persson, Anna Roxvall, Baharak Bashar, Andrea Dijkstra, Jeroen Van Loon, Mattilde Gattoni, Matteo Fagotto, Teun Voeten, Angelo Atanissio, Marco Ansaloni, Hellen Kooijman, Pieter Stockmans en Majd Khalife Ook in 2012 bouwden we ook ons netwerk van vrijwilligers verder uit. Zo zochten we constant naar nieuwe bloggers om een bijdrage te leveren aan onze Wereldblog op Daarnaast bleven vrijwillige vertalers een kernaanbod van magazine-artikels vertalen in het Frans, Engels en Spaans. Om de kwaliteit van deze vertalingen te verbeteren suggereerde coördinator Machteld Boussemaere ook een pool proofreaders (native speakers) op te bouwen. Dat gebeurde en versterkte de vertalingen aanzienlijk. Ook bouwden we contacten op met een aantal opiniemakers uit het middenveld. Hun opinies worden regelmatig op de website gepubliceerd. jaarverslag 2012 MO Q 15

16 2. ACTIVITEITENVERSLAG Kwaliteitsmetingen Wereldmediahuis onderschrijft het belang van kwalitatief en kwantitatief onderzoek bij MO*lezers, Knack-lezers en in een ruime Vlaamse context. Van bij de aanvang in 2003 werden op regelmatige basis onderzoeken uitgevoerd om de waardering van de MO*lezer in kaart te brengen. Mediapoll In 2012 lieten we ook opnieuw een Mediapoll uitvoeren om de appreciatie van MO* te meten. De resultaten liggen in de lijn van de vorige jaren. Er zijn geen opmerkelijke verschillen. We krijgen opnieuw een gemiddelde score van 7,5/10, d.i. een lichte sprong voorwaarts (7,4/10 in 2011). Ondanks de dalende oplage en het dalend bereik (cfr. CIM-cijfers van dit jaar), wordt MO* nog altijd geapprecieerd als een goed informatief blad dat andere thema's belicht dan de andere media en dat aangenaam om lezen is. Hier nog enkele relevante resultaten: Elk exemplaar van MO* wordt gemiddeld door 1,8 mensen gelezen. 96,3% vindt de artikels in MO* informatief. 91,2% vindt de covers sprekend 89,2% vindt lay-out, opmaak en foto s aangenaam 69,0% vindt het positief dat MO* samen met Knack verdeeld wordt 60,5% beveelt MO* aan bij vrienden en kennissen 90,9% vindt dat MO* andere thema s belicht dan andere media Insites (www.mo.be) In het najaar van 2010 werd volledig vernieuwd. Het was dus weerom interessant om eind 2012 eens te peilen naar de appreciatie van onze lezers en bezoekers. Hiervoor werkten we opnieuw samen met onderzoeksbureau Insites. Een greep uit de voornaamste resultaten: Gemiddeld krijgen we van de respondenten 7.9/10, bijna een volle 8/10. Dat is 0,1 meer dan in We bereiken even veel vrouwen als mannen. We bereiken met de website een jonger publiek: 36% is jonger dan 34 jaar 49% is jonger dan 44 jaar We bereiken vooral een hooggeschoold publiek (78% van de respondenten volgde hoger onderwijs) We bereiken vooral een werkend publiek (58 % werkt, voltijds en deeltijds) We bereiken vooral bedienden en ambtenaren Bijna de helft (47%) volgt door er rechtstreeks naar toe te surfen 22% heeftwww.mo.be tussen favorieten (bookmarks) staan 21% volgt via berichten op Facebook 89% zou de site aan anderen aanbevelen 92% vindt het de moeite waard de site opnieuw te bezoeken 90% vindt de informatie op de site recent en up-to-date 93% vindt de informatie op de site relevant en geloofwaardig Deze resultaten zijn quasi dezelfde als bij de vorige mediapolls. Hier en daar gaan we er zelfs op vooruit. IJSLAND Kristof Clerix 16 MO Q jaarverslag 2012

17 2.2. Uitdagingen voor de toekomst De producten en initiatieven van Wereldmediahuis worden toekomstgericht ontwikkeld. Zo kunnen nieuwe kansen tijdig gedetecteerd en vertaald worden in vernieuwing van de bestaande producten of in nieuwe initiatieven. Globale oefening toekomstperspectief Ter voorbereiding van de nieuwe meerjarenstrategie van Wereldmediahuis maakte het team een eigen swot (waarover uitgebreid gediscussieerd werd in juni 2011) en werden de leden gevraagd eenzelfde oefening te maken. Het lukte niet om die swots tijdig te verzamelen om ze -zoals voorzien- op de AV van december 2011 te bespreken. De meeste leden stuurden achteraf wel een swot-oefening in, die werd meegenomen in een eerste voorstel tot strategische doelstellingen voor de periode , dat het team van Wereldmediahuis afwerkte in januari Om de keuzes voor de voornaamste uitgaven beter te onderbouwen, werd in 2012 een beroep gedaan op evaluatie en advies van Content Republic, een bureau dat gespecialiseerd is in media-advies. Het rapport van CR werd bezorgd op en werd voor een eerste keer met de redactie besproken in Gent op Voor MO* werd de bespreking verder gezet in Brussel op 29.06, in Mechelen op en op het MO*Forum van Voor werd het rapport vooral opgevolgd door het organiseren van 2 fora, waarop externe experts uitgenodigd werden. De fora gingen door op en Adviezen voor het maandblad MO* Content Republic stelt vast dat 'MO* voldoet aan een behoefte die weinig of niet door andere Vlaamse media wordt ingevuld: kritische kanttekeningen bij geopolitieke en sociale evoluties vanuit een journalistiek geloofwaardig perspectief. De artikels in MO* zijn gefundeerd en verrijkend, goed geschreven en begrijpelijk.' Het prioritaire advies is dan ook die usp vast te houden en verder uit te bouwen. Daarnaast suggereerde het rapport een aantal mogelijke verbeteringen, die door de redactie in detail verder besproken werden en voor een deel reeds vertaling vinden in de jaargang Een korte samenvatting van de adviezen: MO* is moeilijk verteerbaar: Het magazine vergt een behoorlijke inspanning van de lezer. Het tekstvolume ligt hoog en de variatie in tekstgenres en journalistieke formats is beperkt. MO* is ernstig en zwaar op de hand: Uiteraard is het goed dat MO* de aandacht vestigt op alles wat scheef loopt in de wereld. Toch slaat de balans al te vaak door richting mondiale ellende. MO* mist menselijke warmte: Dat gevoel wordt nog versterkt door het gebrek aan gewone stemmen in het blad. MO* beperkt zich in hoofdzaak tot analyse en gesprekken met experts. MO* schrijft over het hoe en waarom van geopolitieke problemen, maar maakt de impact ervan op de gewone mens niet altijd even tastbaar. De teneur van de meeste artikels is technisch en afstandelijk. Dat is volgens ons een drempel om een breder publiek te bereiken. MO* predikt voor de eigen kerk: Het is niet moeilijk om je gelijk te halen als je vooral gelijkgezinden aan het woord laat. De geïnterviewden en opiniemakers die MO* laat opdraven, komen doorgaans uit voorspelbare hoek. MO* mist directe inspiratie voor de lezer: De klemtoon ligt in MO* sterk op nieuws en duiding en slechts in heel beperkte mate op service en inspiratie, nochtans twee belangrijke redenen om als lezer naar een magazine te grijpen. MO* roept weinig op tot interactie: Een lezersrubriek in een blad vinden wij stilaan een beetje gedateerd. Zeker in een maandblad is het moeilijk om de discussie op peil te houden. Inhoudelijke discussies worden vandaag in de eerste plaats op het web gevoerd. Daar is een echte dialoog tussen lezers en redactie mogelijk. MO* doet vandaag te weinig om die online conversatie op gang te trekken. jaarverslag 2012 MO Q 17

18 2. ACTIVITEITENVERSLAG 2012 Adviezen voor Uit het CR-rapport: De MO*-website is rijk aan waardevolle content. De look & feel is sober en consistent, de artikels worden helder ontsloten met dedicated en betekenisvolle url s, zijn duidelijk getagd en deelbaar via social media. Daarnaast deed het rapport een aantal aanbevelingen om een scherper profiel te geven aan (in relatie tot MO*) en een duidelijkere indeling. mist structurele logica: Misschien wel onze belangrijkste opmerking bij de website, is dat we als bezoeker een beetje verloren lopen. Er zit weinig logica in de navigatie. Inhoudelijke formats (Opinie, Dossiers, Regio, Agenda) staan op hetzelfde niveau als informatie over abonnementen en contactgegevens. Dat werkt verwarrend. Zelfde opmerking één verdieping lager: Achtergrond & analyse staat op dezelfde hoogte met thematische verwijzingen als Economie, Milieu, Maatschappij, Ontwikkeling en Politiek. Maak een onderscheid tussen magazinecontent, eigen webcontent en persberichten: De eigen MO*-content raakt een beetje ondergesneeuwd door de stroom aan nieuwsberichten op de homepage. Zet de share-mogelijkheid bij de artikels meer in de verf: De tweet- en share-buttons staan nu weinig opvallend onderaan de artikels. Vaak gaat het om lange teksten, die behoorlijk wat inspanning vragen van de lezer. We stellen voor om de share-buttons ook bij de intro te plaatsen of te laten meescrollen met de tekst. Gebruik duidelijke calls-to-action: Om de discussie op gang te trekken vooral dan bij de opiniestukken stellen wij voor om artikels af te sluiten met een duidelijke call to action: Uw mening bij dit artikel? Laat hier uw reactie achter of discussieer mee op Facebook. Haal deelbare content meer naar voor: Sommige content laat zich makkelijker delen dan andere. Vooral video s, foto s en illustraties, (dynamische) infografieken en opinies scoren merkelijk beter op sociale netwerken. Maak de lezers deel van het wordingsproces: Zowel de website als de Facebookpagina zouden de lezers meer kunnen betrekken bij het wordingsproces van reportages. Plaats een lees ook bij de artikels: Een functionaliteit die nu ontbreekt op de website, maar volgens ons wel zinvol, is een lees ook -kolom naast de artikels met vijf andere leessuggesties. Die kunnen worden gegenereerd op basis van tags, maar ook op basis van het leesgedrag bij andere bezoekers ( lezers van dit artikel lazen ook ). Stem de vormgeving beter af op het magazine: Uiteraard heeft webdesign z n eigen wetmatigheden. Toch denken wij dat de vormgeving van de website met een paar kleine ingrepen meer op die van het magazine kan worden afgestemd. De titels in hetzelfde lettertype plaatsen zou de herkenbaarheid van de site een stuk groter maken Leesbaarheid: meer rust voor het oog door smallere tekstkolommen Breng meer hiërarchie in de homepage: We vinden dat er te weinig prikkels uitgaan van de homepage om door te klikken. De mogelijkheid om bovenaan drie artikels in de kijker te plaatsen, werkt goed. Meer naar onder raakt de homepage ons een beetje kwijt. Alle artikels staan op hetzelfde niveau en de rubricering is te weinig opvallend. MO*-Papers: format aantrekkelijker verpakken Mobiel: Wat digitale magazines betreft, nemen wij zelf een voorzichtige houding aan. Ons advies is om daar vooralsnog niet al te veel mensen en middelen in te investeren, vooral omdat de content van het magazine ook via de website mobiel toegankelijk is. Een tabletversie van het blad kan zinvol zijn als aanvulling om een breder publiek te bereiken. Zelf geven wij de voorkeur aan een goed uitgebouwde contentsite die ook vlot mobiel bereikbaar is. Wel zinvol is een app als brand extensie met een eigen specifieke functie. Op basis van de suggesties en aanbevelingen van Content Republic en de bespreking ervan met de redactie, werden eind 2012 twee panels met externe experts op het vlak van online media georganiseerd, zodat de toekomstvisie rond online een duidelijke richting en focus zou krijgen. In overleg met CR werden zeven scenario's voor voorgelegd, besproken en uitgekristalliseerd tot een coherente toekomstvisie voor MO-online. De inhoud van de website zou, in een toekomstscenario dat online first is, georganiseerd worden rond drie clusters: achtergrond en analyse / opinie en debat / nieuws en actualiteit. De algemene positionering online zou dus eerder naar de huidige positionering van het maandblad evolueren. Zowel de redactie als de externe experts zijn ervan overtuigd dat de kracht van het merk MO* immers in duiding en een ander perspectief liggen, niet in de concurrentie om het "breaking news". De uitgebreide oefening van de redactie, waarbij ook directie en communicaties betrokken werden, zou tegen begin 2013 resulteren in een toekomstvoorstel voor de publicaties van MO*, rekening houdend met de veranderende mediaomgeving en de financiële uitdagingen waar de vzw voor staat. Academisch advies Eind 2012 werd in opdracht van het Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking, naar aanleiding van het afronden van de beheersovereenkomst met MO*, IPS en een evaluatie uitgeboerd door Stijn Joye van Vakgroep Communicatiewetenschappen, UGent. Het rapport dat in december 2012 afgewerkt en bevestigt dat 'digitale mediaplatformen alleen maar aan belang winnen, maar dit impliceert niet dat de activiteiten en inspanningen voor de gedrukte pers verwaarloosd mogen worden. In plaats van een substitutiescenario zal het eerder een verhaal van complementariteit zijn waardoor het belangrijk is om op beide markten, online en print, actief en aanwezig te zijn met een inhoudelijk sterk en aanvullend nieuwsaanbod.' (blz 17) Professor Joye waardeert 'specifiek de inspanningen die WereldMediaHuis 18 MO Q jaarverslag 2012

19 doet om via de MO*debatten het ruimere publiek te bereiken. Daarnaast kon WereldMediaHuis wegen op het politieke debat en werden de artikels van MO* Magazine ook opgepikt door de Vlaamse media (150 verwijzingen in andere media).' Uit zijn besluit: 'We kunnen besluiten dat zowel IPS Vlaanderen, MO* Magazine alswww.mo.be unieke initiatieven zijn die een vaste plaats verdienen binnen het Vlaamse medialandschap. De (meer)waarde van deze projecten op het vlak van buitenlandberichtgeving is groot, zonder financiële steun vanwege de overheid is hun leefbaarheid en verdere voortbestaan dat echter minder. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de overheid om initiatieven die zich op minder commerciële thema s en regio s focussen - structureel en niet projectmatig - te ondersteunen zodoende dat finaal een noodzakelijk evenwicht wordt bereikt in het Vlaamse medialandschap. Ondanks de maatschappelijk relevantie en noodzaak is een dergelijke nieuwsaanbod binnen de huidige mediacontext niet te financieren met commerciële activiteiten of uit lezersinkomsten. Afsluitend kunnen we bijgevolg stellen dat de werkzaamheden van IPS Vlaanderen en WereldMediaHuis tijdens de periode van de voorbije beheersovereenkomst positief geëvalueerd kunnen worden en dat voor beide organisaties in de toekomst een belangrijke sleutelrol is weggelegd in het beleid van de Vlaamse overheid met betrekking tot de bewustmaking van de Vlaamse bevolking over de Noord-Zuid problematiek en andere maatschappelijk relevante kwesties in verband met de toenemende globalisering.' (blz 49) KENIA Olivia Rutazibwa jaarverslag 2012 MO Q 19

20 2. ACTIVITEITENVERSLAG Naar een hoger bereik en een grotere impact Het merk MO* Wereldmediahuis wil meer mensen bereiken en meer impact hebben. Net zoals de vorige jaren werd ook in 2012 d.m.v. een professioneel marketing- en promotiebeleid bijzondere zorg besteed aan het merk MO* en de gerelateerde producten (MO*magazine, e-mo*, MO*paper, MO*debat, MO*lezing). Crossmediale promotie Het vergroten van bereik en impact van de verschillende MO*producten en het versterken van het merk MO* verloopt nog steeds crossmediaal: Persberichten bij elke editie van MO*magazine, soms met een link naar de lancering van een MO*dossier of naar extra artikels op Persberichten bij speciale gebeurtenissen (bvb een MO*journalist wint een prijs), steeds met link naar Aankondiging van MO*debatten en MO*lezingen in MO*magazine, op in nieuwsbrief e-mo* en via Facebook en Twitter, ook met verwijzingen naar artikels in MO*magazine of op Aankondiging van MO*papers in MO*magazine, op nieuwsbrief emo*, via Facebook en Twitter en via aparte mailinglijst 2x per week de nieuwsbrief emo* met een overzicht van de belangrijkste nieuwstitels op Advertenties en ander promotioneel drukwerk van MO*magazine bevatten steeds een verwijzing naar Doelgroepgerichte promotie Om de impact en het bereik van de berichtgeving van MO* te vergroten werd ook in 2012 verder ingezet op een doelgroepgerichte promotie. Milieugerelateerde artikels en dossiers bij milieubewegingen zoals BBL, Greenpeace en JNM. Interculturele artikels bij interculturele organisaties zoals KifKif en het Minderhedenforum. Arbeidsgerelateerde artikels en dossiers worden systematisch gepromoot bij vakbonden, werkgeversorganisaties en sociale bewegingen Noordzuidgerelateerde artikels bij ngo s (o.a. via de portaalsite van : Afrika-gerelateerde artikels bij ngo s, bewegingen en media die rond Afrika bezig zijn, enz... Deze inspanning werd voor elke editie van MO* herhaald en leverde zeer positieve resultaten op: artikels werden overgenomen of doorgestuurd, er werd naar verwezen, extra proefnummers werden aangevraagd, Regelmatig kregen we ook informele reacties uit de politieke wereld. Alle verwijzingen werden zo goed mogelijk bijgehouden, zie PIGE-tabellen in bijlage 14. Gebruik van sociale netwerksites Om het merk MO* nog meer te versterken en de verschillende MO*producten nog beter in de kijker te plaatsen, werd in 2012 ook verder gebruik gemaakt van sociale netwerksites als Facebook, Twitter en YouTube. Een gespecialiseerd bureau zorgde ervoor dat onze sociale media dezelfde look & feel kregen en ook op mekaar afgestemd werden. Onze inzet van sociale media werd met andere woorden geprofessionaliseerd. Abonnementenwerving Op het vlak van abonnementenwerving werden in 2012 de inspanningen verdergezet. Er werden meer dan gratis proefnummers verspreid. Rond elk proefnummer zit een foldertje met ons abonnementsaanbod. Geïnteresseerden kun- CHINA John Vandaele 20 MO Q jaarverslag 2012

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Evaluatie Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit

Evaluatie Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit Evaluatie Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit De Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit bestaat 1 jaar. In dat jaar verschenen 20 edities van onze nieuwsbrief. Tijd om eens te zien wat we kunnen verbeteren aan het

Nadere informatie

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking www.medea.be V O O R S T E L L I N G Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren de Arabische en Mediterrane

Nadere informatie

Juryrapport. Gemeente(n): Rotterdam. Omroep: Stichting OPEN Rotterdam. Inzendcategorie: radio. Programmanaam: 010nu

Juryrapport. Gemeente(n): Rotterdam. Omroep: Stichting OPEN Rotterdam. Inzendcategorie: radio. Programmanaam: 010nu Juryrapport Gemeente(n): Rotterdam Omroep: Stichting OPEN Rotterdam Inzendcategorie: radio Programmanaam: 010nu Programmabeschrijving: INZENDING CATEGORIE NIEUWS EN ACTUALITEITEN: 010nu - dagelijks magazine

Nadere informatie

De resultaten van een online campagne

De resultaten van een online campagne De resultaten van een online campagne Het einde nadert voor de wedstrijd van Gentse Ondernemer van het jaar, de mogelijkheid tot stemmen is reeds afgelopen. Deze voorbije aantal weken heeft Rgbscape dan

Nadere informatie

Nieuws over MediaSpecs

Nieuws over MediaSpecs MediaSpecs News 24, 08/2010 Beste lezer, We wensen iedereen die keert van vakantie een frisse start toe, en voor iedereen die deze maand zijn koffers maakt een fijne reis! Vakantie of geen vakantie, veel

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 581 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 17 JUNI 2015 VOORSTEL VAN RESOLUTIE - van mevrouw Annemie MAES - betreffende het Brussels medialandschap 1355 2 TOELICHTING

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Finchline Widgets. Versie 4.0

Finchline Widgets. Versie 4.0 Finchline Widgets Versie 4.0 Widgets In Finchline Enterprise worden widgets gebruikt om de beschikbare gegevens grafisch weer te geven. Nieuws Widgets Het nieuws is afkomstig uit 7000 Nederlandstalige

Nadere informatie

ADVIES European Youth Foundation

ADVIES European Youth Foundation ADVIES European Youth Foundation De Vlaamse Jeugdraad pleit ervoor om een verhoging van het budget van de European Youth Foundation, op de agenda van het Comité van Ministers van de Raad van Europa te

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Waarom bloggen? Stap 1: Onderwerp bepalen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Whitepaper 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Als jouw organisatie e-mail en social media behandelt als twee parallelle

Nadere informatie

De Telegraaf De feiten

De Telegraaf De feiten Platform Dagblad De Telegraaf Website Telegraaf.nl De Telegraaf Mobiel De Telegraaf Tablet De Telegraaf Glossy s Specials Redactionele pijlers Nieuws Sport Finance Entertainment Informatie en reserveren

Nadere informatie

Ondertussen in Edam-Volendam Wat is Ondertussen.nl en wat kan mijn gemeente hiermee?

Ondertussen in Edam-Volendam Wat is Ondertussen.nl en wat kan mijn gemeente hiermee? Ondertussen in Edam-Volendam Wat is Ondertussen.nl en wat kan mijn gemeente hiermee? 1. Wat is Ondertussen.nl? Nieuws over en voor jongeren Ondertussen.nl is een aan Hyves gekoppelde nieuwswebsite voor

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak Werkgroep: Walter Michielsen MOBILITEIT Binnenlands Europese Unie Buiten Europa ELEMENTEN

Nadere informatie

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Volgens Nederland Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea 15 november 2012 Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Achtergrond Volgens Nederland Nederland kent een aantal belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Sociale Media voor beginners. starten met sociale netwerken

Sociale Media voor beginners. starten met sociale netwerken Sociale Media voor beginners starten met sociale netwerken Voorstelling Welke sociale media kennen jullie? Programma 1 - Algemeen: Nik 2 - Facebook voor jou en je vereniging: Laurien 3 - Twitter voor jou

Nadere informatie

Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Waarom wordt Artsenkrant betalend? Is 99 euro niet duur voor een krant die ik tot nu toe gratis ontving? Betaal ik onmiddellijk

Nadere informatie

print Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! websites games marketing e-newsletters social media content

print Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! websites games marketing e-newsletters social media content Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! Maak kennis met de Vipmedia sportviscommunity. Via dit mediaplatform kunt u uw doelgroep gepassioneerde sport- en wedstrijdvissers direct

Nadere informatie

Analyse gebruikersenquête - website Minaraad

Analyse gebruikersenquête - website Minaraad Analyse gebruikersenquête - website Minaraad In april 2006 lanceerde de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) een nieuwe website. Niet alleen de lay-out wijzigde sterk, ook de technische mogelijkheden

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Wereldmediahuis vzw

JAARVERSLAG. Wereldmediahuis vzw JAARVERSLAG Wereldmediahuis vzw 2009 VOORWOORD Idem dito voor de audiovisuelen: het is terecht dat VRT uitgebreider besproken wordt en voor zijn grotere, publieke verantwoordelijkheid geplaatst wordt -

Nadere informatie

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND 02 WAARDEVOLLE VERHALEN VOOR ONDERNEMERS DOELGROEP Ondernemen is keuzes maken en beslissingen nemen. En dat wordt niets zonder relevante informatie. Ondernemers

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Gemeenteraad(lid) en sociale media

Gemeenteraad(lid) en sociale media Gemeenteraad(lid) en sociale media Hoe werk ik als raadslid met sociale media? Nadja Desmet VVSG Ronde van Vlaanderen Wij staan paraat! 085-773 1957 info@socialemediaburo.be @Someburo www.howaboutyou.nl

Nadere informatie

De Telegraaf De feiten

De Telegraaf De feiten Platform Dagblad De Telegraaf Website Telegraaf.nl De Telegraaf Mobiel De Telegraaf Tablet De Telegraaf Glossy s Specials Redactionele pijlers Nieuws Sport Finance Entertainment Informatie en reserveren

Nadere informatie

Aan de slag met de online community Breda Doet

Aan de slag met de online community Breda Doet Aan de slag met de online community Breda Doet (versie 2.0, 18 juli 2016) Inhoud: 1 Wat is de online community Breda Doet?... 2 2 Eerste stappen als nieuw lid... 2 2.1 Je persoonlijke instellingen controleren

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN

World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN STAPPENPLAN REPUTATIESCAN EN WEBCARE SENTIMENTANALYSE Sentiment positief Sentiment neutraal Sentiment negatief Zowel bij sentiment positief, neutraal als negatief

Nadere informatie

Binnenstad in kaart. Hoe werkt het?

Binnenstad in kaart. Hoe werkt het? Binnenstad in kaart Hoe werkt het? 0. inleiding In de Leidse binnenstad is veel te ontdekken: winkelen, werken, recreëren en wonen, het komt allemaal samen in het centrum van de stad. De gemeente zorgt

Nadere informatie

Checkit maakt u vindbaar!

Checkit maakt u vindbaar! Checkit maakt u vindbaar! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze Search Engine Marketing professionals of kijk op www.checkit.nl Pagina 2 van 12 Inhoud 1. Over Checkit... 3

Nadere informatie

Brochure n 5. marketing

Brochure n 5.  marketing Brochure n 5 E-MAILmarketing In samenwerking met Brochure n 1 Vooruit met digitale marketing in de autosector pagina 2 Brochure n 5 E-mailmarketing pagina 2 Introductie De relatie met de klant stopt niet

Nadere informatie

TWAALF GESLAAGDE EN CONVERTERENDE CONTENTPLATFORMS. En waarom ze slaagden

TWAALF GESLAAGDE EN CONVERTERENDE CONTENTPLATFORMS. En waarom ze slaagden TWAALF GESLAAGDE EN CONVERTERENDE CONTENTPLATFORMS En waarom ze slaagden WHITEPAPER 2015 HET CONTENTPLATFORM Een eigen contentplatform wordt een steeds bekender begrip in de marketing van bedrijven. Een

Nadere informatie

Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten.

Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten. Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten. Belangrijkste peilers: print en digitaal vakblad, website, emailnieuwsbrief,

Nadere informatie

Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw. Nieuwsbrief.

Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw. Nieuwsbrief. Jaargang 4 (2015), nummer 3 27/02/2015 Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw. Nieuwsbrief. IN DIT NUMMER: Voorwoord... 2 DOSSIER. Audiodescriptie en toegankelijk televisiekijken.... 3 Bestaat

Nadere informatie

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid STAPPENPLAN fiche 4 Gericht gegevens verzamelen die je jeugdbeleid richting kunnen geven. Waarover gaat het? Het jeugdbeleid in jouw gemeente is geen blanco blad. Bij de opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon Foto: Plan / Denis Closon Zet je in als vrijwilliger voor Plan België Foto: Plan / Daniel Silva het Plan Zet je in als vrijwilliger voor Plan België en verander de toekomst van kinderen en hun gemeenschap

Nadere informatie

MAAK EEN SLAG ONLINE. Sla nu een virtuele slag met de Werkende Website!

MAAK EEN SLAG ONLINE. Sla nu een virtuele slag met de Werkende Website! MAAK EEN SLAG ONLINE Als ondernemer of onderneming wilt u een goede website. Die vormt een steeds belangrijker wordend visitekaartje! Hebt u ook het gevoel dat uw website beter, mooier en gemakkelijker

Nadere informatie

Grand Prix Customer Media Deelbekroning print: beste longread

Grand Prix Customer Media Deelbekroning print: beste longread Grand Prix Customer Media Deelbekroning print: beste longread 1. CASE GEGEVENS Categorienaam Deelbekroning print: beste longread Naam inzending: UWV Magazine, hoofdartikel: Editie: Arm Europa (juni 2016)

Nadere informatie

Kernnieuws voor ondernemers in de communicatiebranche

Kernnieuws voor ondernemers in de communicatiebranche 6 Jaargang 23 16 december 2017 Kernnieuws voor ondernemers in de communicatiebranche Corporate website Personeelswijzer Grafimedia cao Print Pakt Ledenvoordeel Krachtenbundeling loont Klinkende munt Pleitbezorger

Nadere informatie

Wie zijn wij? Overal leesbaar

Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Metaal360 is hét kennisplatform op het gebied van metaalbewerking, innovaties en verspaning in Nederland en België. Wij houden u altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Beyond Borders zoekt op korte termijn Een daadkrachtige communicatiemedewerker (m/v)

Beyond Borders zoekt op korte termijn Een daadkrachtige communicatiemedewerker (m/v) Beyond Borders zoekt op korte termijn Een daadkrachtige communicatiemedewerker (m/v) Tijdelijk contract tot 1 april 2013 met mogelijkheid tot verlenging 32u/week (24u voor Beyond Borders en 8u voor Maatwerk

Nadere informatie

uitgeverij buro70 crossmediaal activiteiten

uitgeverij buro70 crossmediaal activiteiten ter info buro70 De uitgeverij - handelend onder de naam BURO70 / Uitgeverij Neuféglise - werd opgericht in september 2006. Het eerste nummer van Hap&Tap Magazine verscheen begin december dat jaar. Nog

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

ADVERTEREN IN BDW. ConCePt. inhoud. Actualiteit: -- politiek -- stadsleven -- regionaal nieuws -- economie -- opinie

ADVERTEREN IN BDW. ConCePt. inhoud. Actualiteit: -- politiek -- stadsleven -- regionaal nieuws -- economie -- opinie ADVERTEREN IN BDW identikit ConCePt Gratis stadskrant met het belangrijkste stadsnieuws, de interessantste Brusselaars, de boeiendste reportages. inhoud Actualiteit: -- politiek -- stadsleven -- regionaal

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Oproep tot vrijwilligers

Oproep tot vrijwilligers Oproep tot vrijwilligers DoucheFLUX vzw stelt zinvolle activiteiten voor om de armen vooruit te helpen als een werkelijk maatschappelijke partij, om hen een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te

Nadere informatie

Facto Magazine. Redactionele formule

Facto Magazine. Redactionele formule Facto Magazine Facto Magazine is dé community voor facility management en inkoop. Met een toonaangevend vakblad met de hoogste oplage in de markt, een hoogwaardige website, een wekelijkse e-mailnieuwsbrief

Nadere informatie

VLIR-UOS REISBEURZEN 2017

VLIR-UOS REISBEURZEN 2017 VLIR-UOS REISBEURZEN 2017 Opgelet: dit is slechts een beknopte presentatie lees de uitgebreide info grondig na op www.ugent.be/ontwikkelingssamenwerking (kijk verder bij Wat is een reisbeurs? ) Wat is

Nadere informatie

De 4 de pijler onder de loep BTC-Infocyclus

De 4 de pijler onder de loep BTC-Infocyclus De 4 de pijler onder de loep BTC-Infocyclus 4de pijler What s in a name? Belgische ontwikkelingssamenwerking 1ste pijler = overheid (nationaal, Vlaanderen, provincie en gemeenten) 2de pijler = Internationaal

Nadere informatie

De 4 de pijler onder de loep BTC-Infocyclus

De 4 de pijler onder de loep BTC-Infocyclus De 4 de pijler onder de loep BTC-Infocyclus 4de pijler What s in a name? Belgische ontwikkelingssamenwerking 1ste pijler = overheid (nationaal, Vlaanderen, provincie en gemeenten) 2de pijler = Internationaal

Nadere informatie

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee?

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee? Inhoud Inleiding Voor Wie is ZEEF? Wat kan ik op ZEEF vinden? Hoe werkt ZEEF voor een bezoeker? Hoe werkt ZEEF voor een expert? Voordelen ZEEF Nadelen ZEEF Conclusie ZEEF Eigen ervaringen met ZEEF Bronnen

Nadere informatie

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van ICURO - Symposium Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg 19 oktober 2012 - Hasselt Beste deelnemers, Als Werkgroep

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Europe s No.1 MEDIA INFORMATIE 2016

Europe s No.1 MEDIA INFORMATIE 2016 MEDIA INFORMATIE 2016 Half oktober was het weer smullen voor ondernemers en managers in de Half oktober was het weer smullen voor ondernemers en managers in de fitnessbranche, IHRSA streek deze keer voor

Nadere informatie

uitnodiging & programma

uitnodiging & programma uitnodiging & programma INTERNATIONALE CONFERENTIE GENT 17-19 OKTOBER 2011 Winning through twinning Local authorities: actors in development Als koepel van de 308 Vlaamse gemeenten begeleidt de VVSG (Vereniging

Nadere informatie

1.1. Onze missie is: werken aan het normaliseren van hiv door het stigma aan te pakken.

1.1. Onze missie is: werken aan het normaliseren van hiv door het stigma aan te pakken. BELEIDSKADER 2015-2019 STICHTING HELLO GORGEOUS Titel: Doe normaal over hiv! Inleiding In Nederland leven naar schatting 25.000 mensen met hiv, waarvan 6.000 niet op de hoogte zijn van hun hiv-status.

Nadere informatie

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek 19 maart 2014 2 Inleiding Na een aantal zware crisisjaren lijkt de sector transport & logistiek begin 2014 weer uit het dal te klimmen. De eerste signalen

Nadere informatie

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat Hot Pink Media blijft zich als online blogger/influencers netwerk met een bereik van 8,6 miljoen per maand continue ontwikkelen. Met de lancering van het mannenlabel & ons travel channel verbreed Hot Pink

Nadere informatie

USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR

USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR USE-IT is een toeristische dienst voor jongeren. De organisatie maakt drukwerk, houdt een infobalie open in Brussel, en runt een website. USE-IT is niet-commercieel en werkt zonder

Nadere informatie

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Installatie360 is de digitale bestemming voor bouwprofessionals in Nederland en België. Ons online kennisplatform belicht alle facetten van de installatie-industrie. De redactie besteedt

Nadere informatie

1 Samenvatting. Inhoudsopgave

1 Samenvatting. Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1 Samenvatting OnsHouten is als website voor het delen van al het moois dat Houten te bieden heeft, opgericht in 2013 en in 2014 uitgegroeid tot een platform op Internet, Facebook, Twitter

Nadere informatie

GASTVRIJE ZORG & Sterrengids Al meer dan 45 jaar crossmediale communicatie in gastvrijheidszorg

GASTVRIJE ZORG & Sterrengids Al meer dan 45 jaar crossmediale communicatie in gastvrijheidszorg GASTVRIJE ZORG & Sterrengids Al meer dan 45 jaar crossmediale communicatie in gastvrijheidszorg Mediakit 2013 Redactionele formule Gastvrije Zorg is al meer dan 45 jaar het vakblad voor hospitality professionals

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Raad van kerken. Groningen - Drenthe. Werkgroep Kerk en Media. Tips voor redacties van kerkelijke websites

Raad van kerken. Groningen - Drenthe. Werkgroep Kerk en Media. Tips voor redacties van kerkelijke websites website. Daar kunnen de leden dan op inloggen en de liederen afspelen en/of downloaden. Het blijkt een goed hulpmiddel bij het oefenen te zijn en daarmee een goed intern gebruik van het internet. Rond

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

De 4 de Pijler onder de loep BTC-Infocyclus. Jacques Mevis/Luc Callaerts 4 de Pijlersteunpunt /

De 4 de Pijler onder de loep BTC-Infocyclus. Jacques Mevis/Luc Callaerts 4 de Pijlersteunpunt / De 4 de Pijler onder de loep BTC-Infocyclus Jacques Mevis/Luc Callaerts 4 de Pijlersteunpunt /11.11.11 www.4depijler.be Wie we zijn! Filmpje 1 https://www.youtube.com/watch?v=rlqs_bpnsic Belgische ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Blog handleiding voor de Groenteman

Blog handleiding voor de Groenteman Blog handleiding voor de Groenteman In deze speciale bloggers handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist een

Nadere informatie

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND 02 WAARDEVOLLE VERHALEN VOOR ONDERNEMERS DOELGROEP Ondernemen is keuzes maken en beslissingen nemen. En dat wordt niets zonder relevante informatie. Ondernemers

Nadere informatie

Facto Magazine. Redactionele formule

Facto Magazine. Redactionele formule Facto Magazine Facto Magazine is dé community voor facility management en inkoop. Met een toonaangevend vakblad met de hoogste oplage in de markt, een hoogwaardige website, een wekelijkse e-mailnieuwsbrief

Nadere informatie

JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action

JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action Het programma Erasmus+ is het nieuwe programma van de Europese Commissie. Dit programma loopt van 2014 tot 2020. Door te investeren in onderwijs,

Nadere informatie

Dienst Communicatie Raadgevend Comité

Dienst Communicatie Raadgevend Comité Dienst Communicatie Raadgevend Comité Verwezenlijkingen 2015 Planning 2016 1 VERWEZENLIJKINGEN 2015 2 BEURZEN en MANIFESTATIES - Agriflanders 01/2015 +/- 1.925 bezoekers - Horeca Vakdagen (Waregem) 01/2015

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ Jeugdbewegingen - Demografie leden

nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ Jeugdbewegingen - Demografie leden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Jeugdbewegingen - Demografie leden wordt traditioneel gekenmerkt

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Wereldmediahuis vzw

JAARVERSLAG. Wereldmediahuis vzw JAARVERSLAG Wereldmediahuis vzw 2 VOORWOORD y de leden van wereldmediahuis zijn:.. - de koepel van de Vlaamse Noord- Zuidbeweging, Broederlijk Delen, Oxfam Wereldwinkels, Trias, Vredeseilanden, Plan België,

Nadere informatie

MEDIAKIT 2015 DÉ INSPIRATIEBRON VOOR DE OPENBARE RUIMTE

MEDIAKIT 2015 DÉ INSPIRATIEBRON VOOR DE OPENBARE RUIMTE MEDIAKIT 2015 DÉ INSPIRATIEBRON VOOR DE OPENBARE RUIMTE Al meer dan 25 jaar vormt Straatbeeld dé informatiebron voor openbare ruimte specialisten in Nederland. De doelgroep omschrijft Straatbeeld als:

Nadere informatie

ADVERTEREN IN. concept

ADVERTEREN IN. concept ADVERTEREN IN concept Brussel Deze Week is sinds jaar en dag de kwaliteitskrant die achtergrond geeft bij de hoofdstad. Dat doen we met kritische en betrokken journalistiek, waarmee we duiding geven bij

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

SALESKIT. Wise, positive & loving life

SALESKIT. Wise, positive & loving life SALESKIT Wise, positive & loving life OVER HAPPINEZ Grootste mindstyle merk van Nederland Verspreide oplage magazine 170.625 - bereik 453.000 in Nederland Licenties in Duitsland en Frankrijk Engelstalige

Nadere informatie

Doelgericht adverteren

Doelgericht adverteren Advertentie- en Promotietarieven 2017/2018 Doelgericht adverteren Ckaart heeft een van de grootste, specifieke bestanden aan kaarthouders van Nederland. De ultieme manier om uw producten of activiteiten

Nadere informatie

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas)

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Bij deze activiteit wordt een enquête gehouden bij mensen in de omgeving in verband met: het gaan stemmen bij verkiezingen, de deelname van burgers aan

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

Stageverslag Danique Beeks

Stageverslag Danique Beeks Stageverslag Danique Beeks Waarom deze stage en hoe zag de stage eruit? Ik heb via Mirthe informatie gekregen over deze stage. Haar achterneef is een van de eigenaren van dat bedrijf. Ze heeft mij deze

Nadere informatie

Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs - Belg...

Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs - Belg... Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs (http://www.knack.be/auteurs/simon-demeulemeester/author- Simon Demeulemeester demeulemeester/author-4000174167085.htm) woensdag 23 januari 2013 om

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Wereldmediahuis vzw

JAARVERSLAG. Wereldmediahuis vzw JAARVERSLAG Wereldmediahuis vzw 2 VOORWOORD de leden van wereldmediahuis zijn:.. - de koepel van de Vlaamse Noord- Zuidbeweging, Broederlijk Delen, Oxfam Wereldwinkels, Trias, Vredeseilanden, Plan België,

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering

Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering Ik kom u graag vertellen over onze prospectie naar niet-periodieke gedrukte publicaties boeken zeg maar - voor de hedendaagse collecties

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Ook jouw activiteiten in de kalender op Retie.be! Handleiding bij het invoeren

Ook jouw activiteiten in de kalender op Retie.be! Handleiding bij het invoeren Ook jouw activiteiten in de kalender op Retie.be! Handleiding bij het invoeren Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Wat is de evenementenkalender van Retie?... 3 1.2. Hoe krijg je jouw informatie in de agenda

Nadere informatie

Handleiding. RSS reader Feedly

Handleiding. RSS reader Feedly Handleiding RSS reader Feedly Wat is Feedly en waarom gebruiken? 3 Hoe aanloggen? 3 Hoe informatie toevoegen aan Feedly 4 Berichten lezen & delen 8 Hoe Feedly organiseren 10 2 Wat is Feedly en waarom gebruiken?

Nadere informatie

Informatie & Tarieven 2013. competities. magazines. webinars. websites. boeken. events. e-zines. get elektorized

Informatie & Tarieven 2013. competities. magazines. webinars. websites. boeken. events. e-zines. get elektorized Informatie & Tarieven 2013 competities magazines webinars websites boeken events e-zines get elektorized The world s most comprehensive platform for electronics professionals with a passion Elektor is

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing Frankwatching Volledige automatisering e-mailmarketing Efficiënte promotie van nieuwe artikelen via e-mail CMS Koppeling bespaart een uur werk per nieuwsbrief Customized content door uitgebreide segmentatie

Nadere informatie

Mediakaart NKC. Op reis met NKC Media

Mediakaart NKC. Op reis met NKC Media Mediakaart NKC Op reis met NKC Media Cijfers en bereik Gebaseerd op de tellingen van september 2015 Print Kampeerauto Onafhankelijk magazine met reportages, reviews, interviews en alle informatie die relevant

Nadere informatie