ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN"

Transcriptie

1 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN Status: Final Datum van uitgifte: Datum van ingang: Versienummer: 2.0 Copyright Joulz Voor nadere informatie: KVM, Angelique Slingerland, Joulz

2 Inhoud ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN... 1 SECTIE JOULZ ENERGY SOLUTIONS... 3 MISSIE, VISIE & STRATEGIE VAN JOULZ OPBOUW VAN HET ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN... 5 SECTIE HET ENERGIEBELEID VAN JOULZ... 6 SECTIE BETROKKENHEID VAN DE DIRECTIE... 7 SECTIE ORGANISATIE, AFDELINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN ORGANISATIESTRUCTUUR JOULZ MANAGEMENTSTRUCTUUR VAN JOULZ COMMUNICATIE (ONDERDEEL COMMERCIE) KVM LOGISTIEK AFDELING INKOOP... 9 SECTIE HET ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN VAN JOULZ Scope Verantwoordelijkheid CO 2 PRESTATIENIVEAU Invalshoek A: Inzicht Invalshoek B: Reductie Invalshoek C: Transparantie Invalshoek D: Participatie Beheer data CO 2-boekhouding DOELSTELLINGEN IMPLEMENTATIE MONITOREN EN BEOORDELEN RAPPORTEREN CONTINUE VERBETERING Interne audit Directiebeoordeling SECTIE 5 CO 2 DOELSTELLINGEN ENECO GROEP DOELSTELLINGEN JOULZ DOELSTELLINGEN Scope 1 en 2 reductie doelstellingen Scope 3 reductie doelstellingen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. SECTIE 6 COMMUNICATIE KALENDER Energiemanagement_actieplan_Joulz_laatste versie.docx Pagina 2 van 18

3 Sectie Joulz Energy Solutions Missie, visie & strategie van Joulz Joulz is onderdeel van Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen is onze gezamenlijke missie. Wij weten dat duurzaam kan. Gezamenlijk, met klanten en partners, kunnen we de overgang maken naar een volledig duurzame energievoorziening waarin alle energie uit eindeloze, natuurlijke en schone bronnen komt, zoals wind en zon. Energietransitie zorgt voor complexiteit De energietransitie van traditionele naar duurzame energievoorziening is in volle gang en zet onverminderd voort. We zien dat de verduurzaming van de energievoorziening voor onze klanten uitdagingen en kansen met zich meebrengt. Denk aan ongelijktijdigheid tussen het moment van grootste consumptie en hoogste opwekking van duurzame energie én het steeds meer inpassen van intelligentie in de netten. Deze uitdagingen en kansen zorgen voor een toenemende complexiteit in de energievoorziening. Complexiteit die niet mag leiden tot hogere, maar juist tot lagere maatschappelijke kosten. Door deze complexiteit en de ambitie de energievoorziening betaalbaar te houden, hebben net- en railbeheerders, energie opwekkers, industriële grootverbruikers en andere partijen die voor hun continuïteit afhankelijk zijn van energie, behoefte aan een partij die hen op strategisch én operationeel niveau kan ondersteunen. Integraal, vooruitstrevend, vakmanschap Wij zijn ervan overtuigd dat het investeren in verduurzaming en automatisering aan de ene kant en het betaalbaar houden van energie aan de andere kant, vraagt om een partij die vanuit haar uitgebreide kennis, vakmanschap en ervaring met energie een duidelijk beeld heeft wat er nu en in de toekomst nodig is voor de energievoorziening van morgen; die daarbij voorop durft te lopen. Met de ontwikkelingen die in alle delen van de netten gaan plaatsvinden, moet de energievoorziening integraal worden benaderd en zullen de netten, meer dan ooit, geanalyseerd moeten worden op basis van nog niet eerder beschikbare gegevens. Een partij die met vernieuwende, toekomstbestendige technische oplossingen komt en die de energieketen integraal kan benaderen, heeft de toekomst. Een partij moet dan zowel de juiste technologische kennis hebben als de vakmensen om ervoor te zorgen dat de opdrachtgever nu al grip houdt. Joulz is die partij en loopt voorop met technisch vooruitstrevende oplossingen om, samen met onze klanten de energievoorziening van morgen mogelijk te maken. Energiemanagement_actieplan_Joulz_laatste versie.docx Pagina 3 van 18

4 Strategie Om voorop te lopen met technisch vooruitstrevende oplossingen en de energievoorziening van morgen mogelijk te maken, is onze strategie opgebouwd langs drie pijlers: Klanten Door voor een breder scala aan klanten te werken, vindt er een verbreding van kennis en ervaring plaats. Deze verbreding zorgt voor kruisbestuiving. Zowel intern op het gebied van kennisdeling als extern door onze kennis nadrukkelijk te delen met klanten en partners. Het stelt ons in staat om voorop te lopen. Joulz zoekt haar klanten binnen de segmenten net en railbeheerders, energieopwekkers en zakelijke klanten in de segmenten datacenters en zware industrie. Onze klanten zijn veelal internationale ondernemingen. Waar wij voorheen uitsluitend werkten in Nederland volgen wij onze klanten en samenwerkende partners naar vestigingen in het buitenland. Om hen ook daar te helpen met hun energievoorziening. Klantproposities Onze dienstverlening breiden we uit, zoals: van stationsautomatisering naar integrale Smart Grid services; van klassiek onderhoud naar Predictive Asset Management services; van losstaande projecten ontwerpen, bouwen of beheren naar totale Design, Build & Maintain projecten. Mensen Onze vakmensen zijn de belangrijkste assets van Joulz. Zij zijn het immers die de belofte uitvoeren en waarmaken. De kracht van Joulz schuilt in de kennis, competenties en ervaring van mensen en de passie voor het vak. Joulz werkt aan projecten met eigen hoogwaardig opgeleide technische vakmensen. Daarom investeren we in het aantrekken, ontwikkelen en behouden van technisch en projectmanagement talent. We leiden mensen onder meer op bij onze bedrijfsschool, de Eneco Academy en SA Academie (stationsautomatisering) en bieden een breed scala aan ontwikkelmogelijkheden. We stimuleren onze vakmensen om met hart en ziel te staan voor hun vak, om hun kennis zowel in als extern te delen en om te innoveren. We willen een inspirerende en uitdagende omgeving voor de beste mensen in ons vakgebied bieden. We werken daarom ook actief aan een notering in de lijst van technische topwerkgevers. De organisatiegrenzen van Joulz zijn in het kader van CO2-bewustzijn bepaald volgens het principe van de operationele invloedsfeer van het te certificeren bedrijf. Binnen het GHG-protocol wordt dit omschreven als organizational boundary. Joulz Energy Solutions maakt als zelfstandige B.V. onderdeel uit van de ENECO holding Energiemanagement_actieplan_Joulz_laatste versie.docx Pagina 4 van 18

5 Dit Energie management actieplan is van toepassing op alle operationele en ondersteunende activiteiten van Joulz Energy Solutions (in document benoemd als: Joulz ), daar waar het de beheersing van energie en CO 2 -uitstoot aangaat. Het plan is opgesteld door de afdeling KVM. Dit Energie management actieplan is gebaseerd op de NEN-ISO Energiemanagement systemen. De NEN-ISO is gebruikt als handleiding voor het opzetten van het Energie management actieplan. Het Energie management actieplan maakt onderdeel uit van het zorgsysteem van Joulz, welke verder bestaat uit de gecertificeerde systemen; NEN ISO 9001, NEN ISO 14001, VCA**, OHSAS 18001, BTR, BRL 7001 en 7004 en CKB. Het zorgsysteem is digitaal toegankelijk voor alle medewerkers van Joulz. 0.2 Opbouw van het Energie Management actieplan Dit Energie management actieplan bestaat uit vier secties: Sectie 0 is de introductie van dit Energie management actieplan. Sectie 1 definieert het Energiebeleid van Joulz. Sectie 2 definieert de betrokkenheid van de directie van Joulz. Sectie 3 omvat enkele verschillende afdelingen en hun verantwoordelijkheden. Sectie 4 omvat de toelichting op het energieverbruik en reductiekansen. Sectie 5 bevat de doelstellingen voor CO 2 reductie. Sectie 6 geeft een overzicht van de communicatie kalender. Energiemanagement_actieplan_Joulz_laatste versie.docx Pagina 5 van 18

6 Sectie 1 Het Energiebeleid van Joulz Het energiebeleid wordt gedragen door de belangrijke pijler: Duurzaamheid De peiler Duurzaamheid maakt onderdeel uit van onze waardepropositie. Joulz is namelijk klaar voor een duurzame toekomst. Op basis van onze jarenlange ervaring en continue investering in onze mensen wordt Joulz gezien als specialist in het bedenken, realiseren en onderhouden van oplossingen in een moderne, duurzame en veilige Energie infrastructuur. Joulz biedt haar klanten de mogelijkheid om hun doelstellingen op het gebied van duurzame energievoorziening te halen. De energieproblematiek is slechts één van de aspecten van duurzaamheid. Kijkend naar duurzaamheid richt Joulz zich ook op het respectvol en zorgvuldig omgaan met mens, omgeving en middelen. De reductie van energie en CO 2 -uitstoot is een van de onderdelen van het maatschappelijk verantwoord ondernemen van Joulz. Joulz heeft haar CO 2 -emissie berekend en jaarlijks worden CO 2 -reductie doelstellingen opgesteld. Als onderdeel van dit reductieprogramma wil Joulz ook de leveranciers stimuleren om duurzame producten te leveren en een duurzame bedrijfsvoering te voeren. Het is de persoonlijke verantwoording van iedere medewerker van Joulz het energiebeleid te handhaven door aandacht te schenken aan het gedachtegoed van Duurzaamheid. Tevens verwacht de directie dat leidinggevenden hun medewerkers, en medewerkers en leidinggevenden elkaar onderling, aanspreken indien zij zien dat niet volgens dit gedachtegoed gewerkt wordt. Energiemanagement_actieplan_Joulz_laatste versie.docx Pagina 6 van 18

7 Sectie 2 Betrokkenheid van de directie De directie van Joulz toont haar betrokkenheid bij het ontwikkelen en invoeren van het Energie management actieplan. Daarnaast is de directie betrokken en verantwoordelijk voor het bereiken van de reductie doelstellingen. Periodiek wordt de voortgang besproken in het MT KVM en wordt zo nodig bijgestuurd. Sectie 3 Organisatie, afdelingen en verantwoordelijkheden 3.1 Organisatiestructuur Joulz De organisatiegrenzen van Joulz zijn in het kader van CO2-bewustzijn bepaald volgens het principe van de operationele invloedsfeer van het te certificeren bedrijf. Binnen het GHG-protocol wordt dit omschreven als organizational boundary. Joulz Energy Solutions B.V. is een besloten vennootschap wiens moeder Eneco B.V. is en zelf geen dochters heeft. 3.2 Managementstructuur van Joulz De managementstructuur van Joulz is een hiërarchische organisatie met een centrale directie in Rotterdam. Energiemanagement_actieplan_Joulz_laatste versie.docx Pagina 7 van 18

8 3.3 Communicatie De afdeling Communicatie verzorgt alle communicatie betreffende het Energie beleid, het milieumanagement en de doelstellingen op het gebied van CO 2 -reductie. De KVM afdeling zorgt ervoor dat de afdeling Communicatie alle relevante informatie ontvangt voor de interne en externe communicatie. 3.4 KVM Door middel van het houden van interne audits, bijhouden van de voortgang van de reductiedoelstellingen, CO2 footprint, wordt periodiek gerapporteerd aan het MT. Op basis van deze resultaten kan de KVM afdeling het MT adviseren over corrigerende en preventieve maatregelen. Energiemanagement_actieplan_Joulz_laatste versie.docx Pagina 8 van 18

9 De CO 2 -Boekhouding wordt bijgehouden door de ENECO Groep. 3.5 Logistiek De afdeling Logistiek van onze zuster Stedin is verantwoordelijk voor het afval- en reststoffenbeheer, inclusief de registratie ervan. 3.6 Afdeling Inkoop Joulz beschikt over een MVI beleid en een Code of Conduct. De afdeling Inkoop is eigenaar van deze documenten, en controleert naleving hiervan bij haar Top 40 product- en dienstenleveranciers. Energiemanagement_actieplan_Joulz_laatste versie.docx Pagina 9 van 18

10 Sectie 4 Het Energie management actieplan van Joulz Scope Dit Energie management actieplan is van toepassing op alle activiteiten binnen Joulz die direct of indirect effect kunnen hebben op de reductie van energie en CO 2 -uitstoot Verantwoordelijkheid Het is de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur van de Joulz om zich te verzekeren dat de inhoud van dit actieplan wordt opgevolgd en dat alle veranderingen die een impact hebben op het Energie management actieplan worden besproken binnen de organisatie. De resultaten van het Energie management actieplan worden vastgelegd in de directiebeoordeling. Het Energie management actieplan wordt aangepast en bijgewerkt zodra er aanleiding voor is, zoals bij wijziging van wetten of wijziging in de operationele uitvoering. 4.2 CO 2 prestatieniveau In de voorbereiding op de certificatie is een werkwijze ingericht voor de structurele monitoring van de voortgang, evaluatie en update van het CO 2 -reductietraject, onderverdeeld naar de vier invalshoeken die de CO 2 -prestatieladder onderscheidt. Dit houdt in dat een systeem is ingericht voor continue registratie en periodieke consolidatie van de CO 2 -emissies, zodat kan worden gevolgd of de voorgenomen reducties worden behaald Invalshoek A: Inzicht Certificatie voor de CO 2 prestatieladder vergt onder andere inzicht te hebben in de scope 1 en 2 en 3- emissies, conform het CO 2 prestatieladder scopediagram. Tabel CO 2 -emissies onderverdeeld naar categorieën ( scopes ) CO 2 -emissies scope 1 Wagenpark Brandstoffen Airco en koeling CO 2 -emissies scope 2 Elektriciteitsverbruik Zakenreizen privé auto Zakenreizen vliegtuig CO 2 -emissies scope 3 Afvalverwerking Zakelijk Openbaar Vervoer Elektriciteitsverbruik bij klanten Woon-werkverkeer Papierverbruik Overig verbruik Energiemanagement_actieplan_Joulz_laatste versie.docx Pagina 10 van 18

11 De scope 1 en 2- emissies zijn afzonderlijk beschreven in de CO 2 inventarisatie, welke maandelijks wordt bijgehouden door de eindverantwoordelijke voor de CO 2 -Boekhouding de Sustainability Manager van ENECO. De input van diverse afdelingen binnen ENECO wordt verwerkt in een datasheet. Binnen Joulz worden van de volgende scope 3 categorieën, de CO 2 -inventarisatie maandelijks bijgehouden door de verantwoordelijke CO 2 -boekhouding: Woon-werkverkeer; Zakelijk OV; Papierverbruik; Afvalverwerking. De Afdeling Finance van Eneco voert halfjaarlijks een kwaliteitscontrole uit op de CO 2 - inventarisatie van Eneco breed en dus ook van Joulz Invalshoek B: Reductie De jaarlijkse reductiedoelstellingen zijn beschreven in Sectie 5 CO2 doelstellingen. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat Joulz net als vele andere bedrijven een bedrijf is waarbij een toenemend werkaanbod resulteert in uitbreiding van kantoorruimten en omvang en/of inzet van het wagenpark Invalshoek C: Transparantie De interne en externe communicatie met betrekking tot het Energiemanagement Actieplan, de CO 2 -Boekhouding, reductiedoelstellingen en realisatie daarvan, is beschreven in Sectie 6 Communicatiekalender Invalshoek D: Participatie De deelname en participatie van Joulz aan initiatieven is opgenomen op de website van Joulz en wordt actueel gehouden door de communicatie medewerkers van de afdeling Sales Beheer data CO 2 -boekhouding Een belangrijk onderdeel van het verzamelen van gegevens is het kunnen vaststellen in welke mate de aangeleverde data volledig en juist zijn. Tevens is van belang, indien er gebruik gemaakt wordt van omrekeningen of schattingen op basis van kengetallen, dit duidelijk aan te geven. Het streven is om tijdig en zo nauwkeurig mogelijk alle data beschikbaar te hebben voordat er gerapporteerd moet gaan worden. Sommige meetdata komen te laat binnen, zijn niet goed opgenomen of zijn onvolledig. Het streven binnen het Energie management actieplan zal zijn om het meetproces op de punten tijdigheid, volledigheid en juistheid steeds verder te optimaliseren. De verantwoordelijke voor de CO 2 -Boekhouding is verantwoordelijk voor het onderhouden van de stamdata. Deze verantwoording is via ENECO duurzaam extern belegd bij Greenyields (http://www.climate-accounting.com/) De cijfers worden in een maandelijkse cyclus gerapporteerd aan Joulz. De SKAO rapportage wordt in een ½ jaarlijkse cyclus bijgewerkt. 4.3 Doelstellingen Vanuit de CO 2 -inventarisatie wordt gekeken welke onderdelen in aanmerking komen voor het formuleren van doelstellingen op het gebied van energiereductie en CO 2 -uitstoot. De KVM afdeling analyseert de reductiekansen en legt mogelijke reductiedoelstellingen voor aan de Directie van Joulz. De Directie stelt uiteindelijk de reductiedoelstellingen vast. De doelstellingen Energiemanagement_actieplan_Joulz_laatste versie.docx Pagina 11 van 18

12 op gebied van energiereductie en CO 2 -uitstoot worden opgenomen in het business plan van Joulz en zijn vervolgens beschreven. 4.4 Implementatie De vastgestelde reductiedoelstellingen worden voorzien van een Plan van Aanpak (Charter), besproken en gemonitord in het MT van Joulz. 4.5 Monitoren en beoordelen Twee keer per jaar wordt de voortgang ten opzichte van de reductiedoelstellingen bepaald. De afdeling KVM rapporteert de voortgang aan het MT van de Joulz. Het MT kan besluiten of bijsturing van de doelstellingen noodzakelijk is. 4.6 Rapporteren Twee keer per jaar wordt intern en extern gecommuniceerd over de voortgang ten opzichte van de reductiedoelstellingen. Daarbij wordt de naast de inzichtelijke gemaakte voortgang gecommuniceerd over eventuele bijsturing. Tevens wordt de website van Joulz bijgewerkt met de laatste versie van de CO 2 -boekhouding en de voortgang van de reductiedoelstellingen van Joulz. 4.7 Continue verbetering Interne audit Periodiek wordt door de afdeling KVM een interne audit uitgevoerd. De interne audit is gericht om te toetsen of het Energie management actieplan van Joulz effectief en doelmatig is geïmplementeerd. De afdeling KVM stelt een auditrapport op met daarin de eventuele bevindingen van de interne audit en levert deze op aan het MT KVM. Indien er sprake is van bevindingen, worden deze meegenomen op verzoek van het MT als actiepunten voor het aanpassen of verbeteren van het Energie management actieplan en de implementatie ervan Directiebeoordeling Als onderdeel van de jaarlijkse directiebeoordeling die wordt uitgevoerd voor het integraal zorgsysteem van Joulz, wordt ook een directiebeoordeling uitgevoerd op het energiebeleid van Joulz. In de directiebeoordeling wordt gekeken naar de effectiviteit van het Energie management actieplan, de voortgang van de reductiedoelstellingen, het beleid en of bijsturing noodzakelijk is. Energiemanagement_actieplan_Joulz_laatste versie.docx Pagina 12 van 18

13 Sectie 5 CO 2 doelstellingen 5.1 ENECO GROEP DOELSTELLINGEN Het is de ambitie van ENECO om de energiebehoefte van onze klanten en onszelf binnen de grenzen van een leefbare planeet te krijgen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generaties na ons. Voor de milieu impact op klimaatverandering zijn enkele indicatoren (Key Performance Indicators, KPI s) gedefinieerd waarop gestuurd wordt: Reductie van de milieu-impact van het elektriciteitsgebruik van onze klanten op klimaatverandering. Reductie van de milieu-impact van alle eigen elektriciteitsgebruik van Eneco Groep op klimaatverandering. Handhaving van de gerealiseerde CO2-reductie per medewerker. 5.2 JOULZ DOELSTELLINGEN Joulz omarmt tevens de doelstellingen van haar moeder ENECO en vertaalt deze door naar eigen CO 2 reductie doelstellingen voor Scope 1 en 2 reductie doelstellingen Hieronder zijn de CO 2 reductie doelstelling voor scope 1 beschreven. Voor scope 2 zijn geen reductie doelstellingen voor 2015 opgenomen, omdat de mogelijkheden voor reductie van het elektriciteitsverbruik beperkt zijn en er gebruik gemaakt wordt van groene energie. Algemene reductie doelstellingen Bij de CO2 reductiedoelstellingen is aangegeven wie verantwoordelijk is, de maatregelen en de wijze van meten. Doelstelling: Verantwoordelijke: Hoe: Wijze van meten: Wanneer: Consolideren van de CO2 uitstoot per medewerker t.o.v. niveau 2014 Directie Joulz - Zie scope 1, 2 & 3 reductiedoelstellingen. Aanvullend levert Joulz een actieve bijdrage aan de verdere aanscherping van het mobiliteitsbeleid binnen de Eneco Groep. via de CO2 boekhouding 31 december 2015 gereed Energiemanagement_actieplan_Joulz_laatste versie.docx Pagina 13 van 18

14 Scope 1 en 2 reductie doelstellingen Hieronder zijn de CO2 reductie doelstelling voor scope 1 beschreven. Voor scope 2 zijn geen reductie doelstellingen voor 2015 opgenomen, omdat de mogelijkheden voor reductie van het elektriciteitsverbruik beperkt zijn en er ook al gebruik gemaakt wordt van groene energie. Bij de CO2 reductiedoelstellingen is aangegeven wie verantwoordelijk is, de maatregelen en de wijze van meten. Doelstelling: Gasverbruik in m3 JES panden verlagen met 2,5% t.o.v. niveau 2014 Verantwoordelijke: Directie Joulz Hoe: - Vergroening pand aan de Nijverheidsweg in Utrecht - Plaatsen warmte koude pompen - Bewustwording personeel ten aanzien van gasverbruik d.m.v. communicatie Wijze van meten: Monitoring per maand/kwartaal via de CO2 Boekhouding Wanneer: 31 december 2015 gereed Doelstelling: CO2 uitstoot bedrijfsauto s per km verminderen met 2,5% t.o.v. niveau 2014 Verantwoordelijke: Directie Joulz Hoe: - Betere planning van monteurs, waardoor minder werkverkeer kilometers gereden worden. - Bewustwording medewerker d.m.v. communicatie en E-learning. - Aanschaf van energie zuinigere auto s bij vervanging. Wijze van meten: Monitoring per maand/kwartaal via de CO2 Boekhouding Wanneer: 31 december 2015 gereed Scope 3 reductie doelstellingen Joulz constateert dat de scope 1 en 2 CO2 reductie mogelijkheden voor de Joulz vanuit gezonde economische bedrijfsvoering zal afnemen en daarom richt Joulz zich de komende jaren op CO2 reductie in afvalstromen, andere broeikasgassen en de keten. Doelstelling: Verantwoordelijke: Uiteindelijke doel: Meer inzicht in bedrijfsspecifieke afvalstromen Directie Joulz Op basis van inzichten in afvalstromen nagaan welke CO2 reductie bij Joulz of partners in de keten mogelijk zijn. Hoe: - Inzichtelijk maken afvalstromen nieuwe Joulz - Inzichtelijk maken wijze van verwerking afvalstromen en hoeveelheid - CO2 boekhouding opvragen bij afvalverwerkers Wijze van meten: Wanneer: Monitoring per maand/kwartaal via de CO2 Boekhouding afvalverwerkers 31 december 2015 gereed. Doelstelling: Verantwoordelijke: Uiteindelijke doel: Hoe: Wijze van meten: Wanneer: In kaart brengen van de drie belangrijkste CO2 ketens o.b.v. imkoopomzet voor Joulz Directie Joulz Nagaan waar in de keten reductie mogelijkheden zitten ten aanzien van CO2. Analyse van belangrijkste leveranciers. Het heeft de voorkeur dat deze leveranciers ook gecertificeerd zijn op de CO2 Prestatieladder. Monitoring per maand/kwartaal via de CO2 project boekhouding 31 december 2015 gereed Energiemanagement_actieplan_Joulz_laatste versie.docx Pagina 14 van 18

15 Doelstelling: Verantwoordelijke: Uiteindelijke doel: Hoe: Wijze van meten: Wanneer: Opzetten SF6 boekhouding Hoogspanningsinstallaties Directie Joulz SF6 is een broeikasgas 1 kg SF6 staat gelijk aan kg CO2. Wanneer er sprake is van een lekkage in hoogspanningsinstallatie waar dit gas als isolatiemiddel wordt toegepast, kan er veel CO2 vrijkomen. Door een goede SF6 boekhouding op te zetten en onderhouden voor klanten (Asset OWners) kan Joulz de klant beter informeren en adviseren. Dit met als uiteindelijk doel om de CO2 emissie in de keten te reduceren. Opzetten SF6 boekhouding in Hoogspanningsinstallaties van Asset Owners halfjaarlijkse SF6 rapportage (niet opgenomen in CO2 boekhouding) 31 december 2015 gereed. Achtergrond informatie te vinden in bijlage 1 Energiemanagement_actieplan_Joulz_laatste versie.docx Pagina 15 van 18

16 Sectie 6 Communicatie kalender Effectieve interne en externe communicatie is essentieel voor een succesvolle implementatie van het energiemanagementsysteem en de CO 2-uitstoot reducerende maatregelen. Binnen Joulz worden voor de interne en externe communicatie diversen communicatiemiddelen gebruikt, zoals Intranet, toolboxen, website Joulz, nieuwsbrieven, persberichten en directe communicatie met opdrachtgevers en overheid. In het communicatieplan CO2-prestatieladder wordt de interne en externe communicatie beschreven. ACTIE KALENDER 2015 Naast reguliere berichten op intranet en de Joulz website (Communicatieplan Joulz), zijn onderstaande specifieke duurzaamheidsuitingen opgenomen voor de interne en externe doelgroepen. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Geen i.v.m. herstructurering Geen i.v.m. herstructurering. Certificaat omgezet naar Joulz Energy Solutions. Geen i.v.m. herstructurering Proef audit door KIWA t.b.v. her certificering CO2 voor het nieuwe Joulz Energy Solutions Acties n.a.v. audit uitgezet. Start ketenanalyses en updaten bestaande documentatie. Vakantieperiode: geen uitingen gepland. Opstellen nieuwe ketenanalyses. Augustus Vooraankondiging: Joulz Energy Solution en CO2 Interne audit CO2 September Intranet: CO 2 Prestatieladder Hercertificering Intranet: Joulz CO 2 prestatieladder Publicatie CO 2 halfjaarcijfers Up-date SKAO data CO 2 toolbox: CO 2, op weg naar duurzame mobiliteit Oktober KIWA audit (o.a. CO2) Opstarten Directiebeoordeling November December Intranet: resultaten CO 2 reductie Internet/Intranet/Twitter: Publicatie Nieuwe CO 2 Certificaat Energiemanagement_actieplan_Joulz_laatste versie.docx Pagina 16 van 18

17 Bijlage 1: Achtergrond informatie doelstellingen CO2 Maatregelen/bevindingen van de afgelopen jaren (referentiejaar 2012-heden) die wij als concern of als Joulz/JES hebben ondernomen t.a.v. CO2 reductie: Resultaat 2014 t.o.v. 2012: Er is een toename in CO2 verbruik als totaal JES maar het CO2 verbruik per medewerker is sterk gedaald met 18 %. JES is een snel groeiende organisatie. De activiteiten van JES beperken zich niet alleen meer tot het verzorgingsgebied van de netbeheerder Stedin. JES opereert landelijk en internationaal. Huisvesting: Inzet groenstroom voor het volledige elektriciteitsverbruik binnen bedrijfspanden. Verduurzaming van de panden door inzet groengas opgewerkt uit visafval vergisting (Biogas) Meer inzet stadsverwarming: door inzet van Warmte-Koude-Opslag is het verbruik van stadsverwarming en de daarmee de uitstoot per m2 beperkt. Warmte is niet verduurzaamd. Het duurzame pand aan de Reedijk te Heienoord is in 2013 gebruik genomen. Het oude grijze pand aan de zuiderparkweg in Rotterdam is verlaten. Huisvesting: Het pand aan de Nijverheidsweg te Utrecht wordt verduurzaamd, dit zal in de aankomende jaren plaats vinden. De leidt tot een mogelijke CO2 reductie Mobiliteit: Er is een toename in CO2 verbruik bij woon werk & werk werk verkeer, dit is te verklaren door het aantal nieuw aangenomen medewerkers dat verder weg woont van hun standplaats. Ook worden er meer kilometers gemaakt door projecten buiten het verzorgingsgebied van Stedin. Vanaf In 2012 worden zijn alle leasewagens vervangen door schone leasewagens met een lagere CO2 uitstoot. Alle lease rijders hebben een cursus zuinig rijden gevolgd zowel theorie (Elearning) als praktijk. In 2013 zijn alle bedrijfswagens gelimiteerd qua snelheid op een maximum snelheid van 110 km/h. Tevens is een deel vandeze wagens voorzien van een rittenregistratie. Woon-werk verkeer: Het aantal medewerkers is in de periode met 19% toegenomen (2012: 350; 2014: 416). Het aantal inleen medewerkers met maar liefst 75% (2012: 35; 2014: 62). Het totaal aantal medewerkers waarvoor woon-werkverkeer wordt berekend is daarmee met 24% toegenomen (2012: 385; 2014: 478). Wanneer we corrigeren voor bedrijfs-/leaseauto's (hiervoor wordt aangenomen dat de auto gebruik wordt voor Woonwerkverkeer), dan stijgt het percentage naar 34%. Door datavervuiling (niet alle bedrijfswagens zijn in 2014 goed geregistreerd in het HR systeem), ontstaat zelfs een verschil van 46%. 2015: actueel aantal medewerkers 517 waarvan 447 vast en 70,6 inleen. Het totaal aantal afgelegde kilometers en de uitstoot zijn ongeveer 60% gestegen, hetgeen betekent dat het gemiddelde aantal kilometers per medewerker substantieel is toegenomen. Analyse van de brondata toont aan dat de gemiddelde woon-werkafstand van de medewerkers die nieuw waren in 2013 of 2014 hoger was dan het gemiddelde van de medewerkers die in 2012 in dienst waren. In 2015 is het totaal aantal gereden kilometers nog verder gestegen. Dit is redelijk in lijn met de stijging van het aantal medewerkers in de wetenschap dat de Woon - Werk afstand gemiddeld hoger ligt dan voorheen. De uitstoot neemt in 2015 sterk af, doordat we, in tegenstelling tot eerdere jaren, specifieke informatie hebben verzameld over reisgedrag van Joulz medewerkers Energiemanagement_actieplan_Joulz_laatste versie.docx Pagina 17 van 18

18 voorheen hadden we alleen gewogen gemiddelden op divisie niveau. Uit de nieuwe gegevens blijkt dat bijvoorbeeld het verbruik van de fiets substantieel hoger is dan aangenomen werd in het verleden. Personal Lease: Als maatregel om de kosten en milieubelasting terug te dringen hebben medewerkers die veel kilometers met een privéauto maakten en declareerden een leaseauto aangeboden gekregen. Het aantal leaseauto's is mede door deze maatregel met maar liefst 39% toegenomen (december stuks; december stuks). De gemiddelde normuitstoot is gedaald met 22%. Per saldo is in % meer uitstoot veroorzaakt. De verdere stijging van het aantal liters in 2015 houdt gelijke tred met de toename van het aantal medewerkers. Declaraties gebruik privéauto: Het effect van de eerder genoemde maatregel om medewerkers die veel kilometers met een privéauto declareerden een leaseauto aan te bieden is duidelijk te zien bij deze categorie. Wanneer aangenomen wordt dat zowel de toename bij PL en de afname bij declaraties privéauto puur en alleen het gevolg is van deze maatregelen is per saldo een reductie gerealiseerd van bijna kg CO2 (2014 t.o.v. 2012).Op alle vestigingen zijn elektrische scooters en fietsen beschikbaar voor mobiliteit voor korte afstanden. Energiemanagement_actieplan_Joulz_laatste versie.docx Pagina 18 van 18

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN Status: Definitief Datum van uitgifte: 12-09-2016 Datum van ingang: 14-09-2016 Versienummer: 3.0 Copyright Joulz Voor nadere informatie: Joulz, KVM, H.W. van der Vlugt Inhoud

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder

Communicatieplan CO2-prestatieladder Communicatieplan CO2-prestatieladder Status: Final Datum van uitgifte: 1-09-2015 Datum van ingang:1-09-2015 Versienummer: 1.0 Copyright Joulz Voor nadere informatie: KVM, Angelique Slingerland, Joulz Versiebeheer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Energie Managementprogramma Joulz

Energie Managementprogramma Joulz Energie Managementprogramma Joulz Status: herzien concept Datum van uitgifte: 30-01-2014 Datum van ingang: 30-01-2014 Versienummer: 2.1 Copyright Joulz Voor nadere informatie: Edwin van der Hoff, Joulz

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan. Rapportdatum 29 mei Autorisatie Naam Paraaf Datum. Auteur Wilma Melchers 29 mei 2015

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan. Rapportdatum 29 mei Autorisatie Naam Paraaf Datum. Auteur Wilma Melchers 29 mei 2015 CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Opdrachtgever Rapportnummer Status Nebest Adviesgroep B.V. P0010 009 r04 v06 Definitief Rapportdatum 29 mei 2015 Autorisatie Naam Paraaf Datum Auteur Wilma

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Almere, 26 februari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Bedrijfsafbakening Knipscheer... 4 2. Doelstellingen... 5 3. Uitvoering... 5 3.1 Energieaspecten... 5 3.2. Referentiejaar... 6 3.3. Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma Tauw

Energiemanagementprogramma Tauw Energiemanagementprogramma Tauw 17 april 2012 Energiemanagementprogramma Tauw Verantwoording Titel Energiemanagementprogramma Tauw Opdrachtgever Stuurgroep CO2-prestatieladder Projectleider Manja Buijen

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN 16001... 4 EISEN VANUIT DE PRESTATIELADDER...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f.

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 1/7 Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3

Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3 Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3 T&A-APG Dynamostraat 48 1001 NR Amsterdam T&A Bedrijvenpark Twente 305 7602 KL Almelo Laatste wijzigingen : december 2014 Versie : 1

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V.

COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. Opsteller Versie Status Referentie L. Deerns & B. Ketelaars 1605-CO2-DEF Definitief 2.C.3 & 3.C.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V.

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. 2016 (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Energiebeleid... 3 2 Huidig energieverbruik en trendanalyse... 3 3 Voortgang

Nadere informatie

Carbon Footprint 2016H1 Joulz Energy Solutions B.V.

Carbon Footprint 2016H1 Joulz Energy Solutions B.V. Carbon Footprint 2016H1 Joulz Energy Solutions B.V. Auteur: H.W. van der Vlugt Datum: November 2016 Status: Definitief INHOUDSOPGAVE 0. INLEIDING 3 1. ORGANISATIE 4 1.1 Bedrijfskenmerken 4 1.2 Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Energiezorgplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.0

Energiezorgplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.0 Energiezorgplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 1.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: december 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013 Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham T +31 (0) 546 67 88 88 F +31 (0) 546 67 28 25 E

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213 CO 2-reductierapport 2012-2013 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF)

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 reductiesysteem

Communicatieplan CO2 reductiesysteem Communicatieplan reductiesysteem Conform niveau 3 op de prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen, Jan den Boer Kenmerk 3.C.2_1 Communicatieplan reductiesysteem Datum 13 maart 2015 Versie 1.0 Status

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Energie actie- en meetplan 2015

Energie actie- en meetplan 2015 Energie actie- en meetplan 2015 3.B.2 Opgesteld door: Energie actie- en meetplan 2014-2020 Cheryl de Vette Van Beek Infra Groep B.V. CO2 Prestatieladder, versie 2.2 Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur

Nadere informatie

Emissie inventaris van Macadam BV in 2013. volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris van Macadam BV in 2013. volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris van Macadam BV in 2013 volgens ISO 14064-1 Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden,

Nadere informatie

CO 2 Energie reductie plan

CO 2 Energie reductie plan Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze CO 2 Energie reductie plan 2015 Pagina 1 Inhoud 1. Introductie 3 2. Organisatiegrens 3 3. Reductiedoelstellingen 3 4. Energie en CO 2 -reductie

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: update: oktober 2015 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2015 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Procedure Energiemanagement... 3 2 Uitkomsten van het energie

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties. Versie 3.0

Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties. Versie 3.0 Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties Versie 3.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: Augustus 2013 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen en boodschap...

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTPROGRAMMA VDM-GROEP

ENERGIEMANAGEMENTPROGRAMMA VDM-GROEP ENERGIEMANAGEMENTPROGRAMMA VDM-GROEP F.G. van Dijk (Directie) C.S. Hogenes (Directie & lid MVO groep) Opdrachtgever : Van Dijk Maasland Groep Project : CO 2 Prestatieladder Datum : Maart 2011 Auteur :

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 Versienummer: 4 Versie datum: 05-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V.

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Opgesteld door: Kader B.V. Versie: 1.0 Datum: 1 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Plan-Do-Check-Act... 3 2.1 Plan (Doelstellingen)... 3 2.2

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN Versie 1 april 2015 v1.3 Managementsysteem Fugro GeoServices B.V. Blz. 1 van 12 1. Inleiding 3 1.1 Onderwerp en toepassingsgebied 3 1.2 Bedrijfsprofiel 4 1.3 Beleid 4 1.4 Rechtspersoon

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

CO 2 managementplan. 1 Inleiding

CO 2 managementplan. 1 Inleiding CO 2 managementplan Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Energie meetplan... 4 1.2 Planning meetmomenten... 4 1.3 Cofely Zuid Nederland... 4 Scope 1 emissies... 4 Scope 2 emissies... 4 1.4 Project Renovatie gemaal

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 Naam opdrachtgever: Raedthuys Holding B.V. Adres: Hengelosestraat 569 Plaats: Enschede Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle

Nadere informatie

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Verantwoording Titel 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Inhoud. 1. Introductie. 2. Inventarisatie. 3. CO 2 reductie Scope I. 4. CO 2 reductie Scope II. 5. Voortgang

CO 2 Prestatieladder. Inhoud. 1. Introductie. 2. Inventarisatie. 3. CO 2 reductie Scope I. 4. CO 2 reductie Scope II. 5. Voortgang Inhoud blz. 1. Introductie 2. Inventarisatie 3. CO 2 reductie Scope I 3.1 Stationaire verbrandingsgassen 3.2 Eigen vervoer 3.3 Lease auto s 4. CO 2 reductie Scope II 4.1 Elektriciteit 4.2 Zakenreizen met

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A (Binnenbaan 37 te Rhoon) incl. werkplaats

Nadere informatie

Versie: 1. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7

Versie: 1. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 1.0 Datum : 10-12-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 management plan Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend manager: CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud 1 Inleiding...3

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Versienummer: 3 Versie datum: 18 september 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1

Nadere informatie

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO)

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO) Procedure 07 CO 2 -prestatieladder 24 februari 2013 (FKO) Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2. Methodiek voor de emissie inventaris 6 Procedure 07 CO 2-prestatieladder 2 Inleiding

Nadere informatie

InAxtion Uitzendgroep B.V.

InAxtion Uitzendgroep B.V. InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.B.2. Energiemanagement Actieplan CO₂-Prestatieladder 20151216 Energiemanagement Actieplan Was getekend 16 december 2015. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Carbon Footprint 2015 Joulz Energy Solutions B.V.

Carbon Footprint 2015 Joulz Energy Solutions B.V. Carbon Footprint 2015 Joulz Energy Solutions B.V. Auteur: H.W. van der Vlugt Datum: oktober 2016 Status: Definitief INHOUDSOPGAVE 0. INLEIDING 3 1. ORGANISATIE 4 1.1 Bedrijfskenmerken 4 1.2 Organisatiegrenzen

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Communicatieplan

CO2 prestatieladder Communicatieplan CO2 prestatieladder Communicatieplan Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2014-2015 I Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 28-8-2015 Directievertegenwoordiger WPA van

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie :

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2B4 Managementverklaring Datum : 3 okt. 2017 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2017.1 MANAGEMENTVERKLARING CO2 Een van de doelstellingen van het Fens Beheer B.V. is het zo goed mogelijk

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

CO 2 en energiereductiedoelstellingen

CO 2 en energiereductiedoelstellingen CO 2 en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 N.G. Geelkerken Site Manager International Paint (Nederland) bv Januari 2011 Inhoud 1 Introductie 3 2 Co2-reductie scope 4 2.1. Wagenpark 4 3 Co2-reductie

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015

Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015 Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Energie auditverslag 2014... 4 Bedrijfsgrootte en organisatiegrenzen... 4 Inzicht... 5 CO2 Emissies onderverdeeld naar

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1 Versie 1.0 Datum: 4 OKTOBER 2012 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 12 september 2014 Definitief rapport

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 - Prestatieladder Fudura B.V.

Communicatieplan CO 2 - Prestatieladder Fudura B.V. Communicatieplan CO 2 - Prestatieladder Fudura B.V. Actief sturen op CO 2 en het verder verduurzamen van de eigen organisatie Versiebeheer Datum Versie Naam Wijzigingen 01-07-2013 1.0 Djoera Eerland Initiële

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 Referentie : CO 2 prestatieladder 2.2-3.A.1 Revisie : 2.0 (correcties op 1.0) Datum : 20150901 Status : Definitief Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem

Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien,Manager KAM, Personeel & Organisatie Pagina 1

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging Oosterhout 4 Scope 1 emissies 4 Scope

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie