Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs"

Transcriptie

1 Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013

2 Bezoekadres Dorpsstraat BJ Den Ham Postadres Postbus ZG Den Ham T +31 (0) F +31 (0) E Tevens vestigingen in Stadskanaal Steenwijk Veenendaal Projectgegevens Naam: Status: Definitief/01 Datum: januari 2013 Auteur: ir. J. Veneberg Autorisatie Naam: Handtekening: A. Ringenier Datum: Januari 2013 Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever. Noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. I

3 Inhoudsopgave Inleiding/samenvatting... IV Aanleiding... IV Doelstelling... IV Leeswijzer... IV 1 Roelofs energiemanagement Beleidsverklaring energiedoelstellingen Ondernomen acties en te nemen acties Bijsturen Kwaliteitsborging CO2-Rapportage Roelofs Beoogd gebruik Verschijningsfrequentie Verantwoordelijkheden Vorm rapportage Geldigheid Inhoud Datamanagement Verspreiding rapport Verificatie Beschrijving organisatie Roelofs Roelofs Verantwoordelijkheden Definitie bedrijf volgens prestatieladder Beschreven periode en basisjaar Organisatie grenzen Organisatorisch en operationele grenzen Zelfevaluatie... 8 II

4 5 Identificatie en kwantificatie van emissies Selectie van kwantificering methode Selectie en verzamelen van emissie data Selectie en/of ontwikkeling van emissie factoren Berekening van emissies Kwantificering scope 3 emissies Doelstellingen Groene stroom Groene kantoren Personenvervoer (Woon-(werk)-werk) verkeer) Roelofs dichterbij Teleconferencing-systeem UR-Cool CO2 prestatieladder Asfaltproducent APW Algehele reductie doelstelling Roelofs Communicatie Bijlagen I. Wijzigingen II. Initiatieven III

5 Inleiding/samenvatting Aanleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat al jaren hoog op de agenda bij Roelofs. Dit heeft ertoe geleid dat er beleid is opgesteld op basis van de tripple P benadering, ofwel People, Planet en Profit. Binnen het aspect Planet is in 2009 een inventarisatie gemaakt van alle energiestromen binnen het bedrijf. Vervolgens is in 2010 een onderzoek uitgevoerd, waarin de vertaling van energiestromen naar CO 2 -uitstoot heeft plaatsgevonden, op basis waarvan doelstellingen zijn geformuleerd. Om al deze inspanningen te kunnen toetsen is in 2010 gekeken welke instrumenten in de markt hiervoor geschikt zijn. Hieruit bleek dat de CO2-prestatieladder systematiek van destijds ProRail het beste aansloot op de behoeft. Dit heeft er uiteindelijk toe geleidt dat Roelofs zich heeft gecertificeerd op niveau 5 (het hoogste niveau) van de ladder systematiek. Doelstelling Dit document staat aan de basis van het borging van het CO2-management en het CO2- prestatieladder certificaat in de organisatie. Vanuit dit document wordt invulling gegeven aan alle eisen vanuit het certificeringschema. Het document bevat daarom diverse verwijzingen naar beleidstukken en rapportages, waarin de invulling aan de eisen concreet tot uiting komt. Leeswijzer Dit handboek is onderverdeeld in twee hoofdonderdelen: Algemene toelichting op inbedding van CO 2 -ladder o Roelofs energiemanagement o CO2-rapportage o Beschrijving organisatie Roelofs o Organisatorische CO2-grenzen Toelichting per eis op basis van Handboek CO2-prestatieladder van SKAO o Invalshoek A - Inzicht o Invalshoek B - Reductie o Invalshoek C - Transparantie o Invalshoek B - Participatie IV

6 1 Roelofs energiemanagement Roelofs is zich ervan bewust dat het grootste deel van het wereldwijde energieverbruik voorkomt uit fossiele brandstoffen. Dit heeft een enorme impact op het milieu en dus ook op de duurzame bedrijfsvoering van Roelofs. Door middel van een Energiemanagementplan (EMP) wordt getracht energiestromen in kaart te brengen en deze te monitoren. Door middel van het EMP wordt een systeem opgezet dat Roelofs faciliteit in het meten, registreren, monitoren en bijsturen van energiestromen. Als basis hiervoor wordt geregistreerd middels de CO2-rapportage Roelofs (footprint) en gerapporteerd middels de Scorecard CO 2. De manier van registreren en rapporteren geeft invulling aan het meten en registreren van energiestromen. Daarna volgt echter nog het monitoren en bijsturen hiervan. Dit vertaalt zich in het opstellen van beleid en reductiedoelstellingen. Deze doelstellingen zijn opgesteld door het DMT (directiemanagementteam) en zullen ook in dit handboek behandeld worden. Op deze manier wordt het EMP een integraal onderdeel van de organisatie en faciliteit het Roelofs in zorgvuldig omgaan met energieverbruik. 1.1 Beleidsverklaring energiedoelstellingen Omdat duurzaamheid hoog in het vaandel staat bij Roelofs zullen voorstellen worden geïmplementeerd die het bedrijf faciliteren in een continue verbetering op het gebied van energiemanagement. Het DMT verklaart daarom onderstaande punten actief uit te voeren, conform NEN-ISO (voorheen EN16001): Opstellen van doelstellingen die jaarlijks worden beoordeeld en indien mogelijk herzien Ingrijpen daar waar veel energie verbruikt wordt door: o Energieverbruik te meten, registreren, monitoren en elk kwartaal te rapporteren o Selecteren van significantie energiestromen voor een evaluatie o Deze energiestroom indien mogelijk reduceren Het communiceren van energieverbruik naar werknemers om zo hen bewust te maken van hun invloed op het milieu en hoe zij hier zelf invloed op kunnen uitoefenen Werknemers motiveren in het zelf aandragen van voorstellen die energiereductie faciliteren Al deze acties zullen worden ondernomen conform de relevante wetgeving en eisen van autoriteiten op het gebied van energie. Daarnaast zal deze beleidsverklaring zowel intern en extern ter beschikking worden gesteld en zal deze jaarlijks worden beoordeeld en indien nodig aangepast. Directie Roelofs Vertegenwoordigd door: A. Ringenier 1

7 1.2 Ondernomen acties en te nemen acties Allereerst is een inventarisatie gemaakt van de energiestromen en de bijbehorende emissies middels de CO 2 footprint conform ISO De doelstelling die hieruit voortvloeien zijn opgenomen in het document Doelstellingen Duurzaam Ondernemen 20XX 20XX. Dit document is onderdeel van de businessplan cyclus van Roelofs, wat een 5-jarenplan betreft dat jaarlijks wordt herzien. In dit document is ook aangegeven wie verantwoordelijk is voor de verschillende doelstellingen, wat de mate van realisatie is en wanneer de geplande einddatum is. 1.3 Bijsturen De opgestelde doelstellingen zullen periodiek worden geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd tijdens het uitvoeren en wanneer deze zijn behaald. Dit zal worden meegenomen in de periodieke KAM voortgangsrapportage die wordt voorgelegd aan het DMT. Dit alles valt binnen de Plan, Do, Check, Act cyclus. Ook kan het voorkomen dat de 0-meting over 2009 of de CO2-scorecard fouten en of/onvolkomenheden bevat, dit wordt aangepast en gerapporteerd middels het logboek, dat onderdeel is van de CO2-rapportage Roelofs. Figuur 1.1 PDCA Cirkel 2

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 1 Energiemanagement programma Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Verantwoording Titel 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder Energie Management Systeem Handboek energiemanagement CO 2 -Prestatieladder mei 2015 Inhoudsopgave 1. Doel, inhoud, structuur energiemanagement... 3 2. Termen en definities... 4 3. De organisatie... 5

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f.

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 1/7 Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement. Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2

CO 2 Prestatieladder. Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement. Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2 CO 2 Prestatieladder Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 11 juni 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN 16001... 4 EISEN VANUIT DE PRESTATIELADDER...

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN Versie 1.1 Datum: 6 DECEMBER 2012 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Werkinstructie. voor het Portfolio CO 2. -Prestatieladder

Werkinstructie. voor het Portfolio CO 2. -Prestatieladder Werkinstructie voor het Portfolio CO 2 -Prestatieladder 2 inhoud 1 Inleiding 4 2 Voorbereiding 8 3 Inzicht 12 4 Reductie 22 5 Transparantie 26 6 Participatie 32 7 Afronding 36 8 In stand houden 40 2 3

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN Versie 1.4 Datum: 28 MEI 2014 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

3B2 Energie Management Actieplan

3B2 Energie Management Actieplan 3B2 Energie Management Actieplan C.A. de Groot Holding B.V. Energie Management Actieplan C.A. de Groot Holding B.V. 19-06-2014, versie 1 Opgesteld door: P.C. Kesselaar(KAM-coördinator) Vrijgave door: K.J.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 oktober 2014 Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Energie en CO2: Energiemanagement programma

Energie en CO2: Energiemanagement programma TBI Infra B.V. Landdrostlaan 49 7327 GM Apeldoorn Postbus 20175 7302 HD Apeldoorn Telefoon +31 55-538 22 22 Fax +31 55-538 22 44 Energie en CO2: Energiemanagement programma Het structureel verbeteren van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Voor akkoord, opsteller Voor vrijgave Naam R. W. Goudswaard G. J. van de Pol Functie KAM manager Algemeen directeur Datum 23-01-2013 31-01-2013 Handtekening Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inventarisatie

3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inventarisatie 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inventarisatie Opgesteld door Revisiedatum en - nr Goedgekeurd Kurt Vanhemel 10 dec. 2014 R00 Frank Machiels, Operations Manager 2 P agina

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie