Plate-Forme «Mineurs en exil» Platform «Kinderen op de vlucht» C/o Service droit des jeunes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plate-Forme «Mineurs en exil» Platform «Kinderen op de vlucht» C/o Service droit des jeunes"

Transcriptie

1 Plate-Forme «Mineurs en exil» Platform «Kinderen op de vlucht» C/o Service droit des jeunes Rue Marché aux Poulets Bruxelles Kiekenmarktstraat Brussel Tel. : 02/ Fax. : 02/ De Nieuwsbrief stelt zich ten doel de actoren van de NBBM sector maandelijks te informeren over het dagelijkse gebeuren in de sector. Ook projecten van verenigingen hierin actief, worden er nader belicht. Hij geeft iedereen de mogelijkheid om zich regelmatig op de hoogte te houden van de huidige toestand. Het abonnement is gratis. Het Platform Kinderen op de vlucht ziet toe op de bescherming van rechten en belangen van Niet Begeleide Buitenlandse Minderjarigen (NBBM) in België. Het verbindt zich ertoe om het belang van het Kind te bevorderen als ook alle rechten toegekend door het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Het Platform Kinderen op de vlucht pleit voor: 1 Het verdedigen van de rechten van niet begeleide buitenlandse minderjarigen aankomend in of reizend door Europa en meer bepaald in België. 2 Het beschermen van deze kinderen. 3 Het bevorderen van hun welzijn en ontwikkeling. 4 Het in acht nemen van het standpunt van NBBM over hun behoeften; 5 het bevorderen van hun deelname in de voorbereiding van beleidsmaatregelen en praktijken die hun verder bestaan effectief gaan beïnvloeden. Vertaling : Odette Klaes Inhoud : I. Onthaalcentrum ESPERANTO in de kijker II. Europese en internationale actualiteit a. IOM een Europees programma de hervorming van de wetgeving ter bescherming van de rechten van NBBM A. UNHCR en SCEP: verslag over het onderzoek aangaande verschillende voogdijsystemen III. Wetgeving a. Koninklijk Besluit van 3 augustus recht op terugbetaling van gezondheidszorg voor NBBM (K.B. 17 augustus 2007) b. De koninklijke besluiten van 3 augustus 2007 (K.B. 21 augustus 2007) die een schoolpremie invoeren voor het schooljaar 2007 en de Omzendbrief van FOD Maatschappelijke Integratie van 24 augustus 2007 betreffende het toekennen van een schoolpremie door het OCMW aan steungerechtigde vreemdelingen. IV. Rechtspraak a. Arbeidsrechtbank Brussel 23 augustus 2007 territoriale bevoegdheid van de OCMW s wat betreft de terugbetaling van de huurwaarborg, de eerste maand huur en de installatiepremie van een NBBM die een opvangcentrum verlaat en zijn intrek neemt in een privé huurwoning V. Publicaties a. Services droit des Jeunes te Brussel - praktische gids over NBBM in België - administratieve, juridische en sociale situatie -met de steun van het Fonds Houtman (ONE - Office de la Naissance et de l Enfance) - september 2007 b. het Platform «kinderen op de vlucht» - Akten van de studiedag van 23 mei 2006 over de opvang van NBBM + minimale normen van opvang van NBBM c. CODE (Coordination des ONG pour les droits de l enfant - Coördinatie van NGO s voor de Rechten van het Kind) kort overzicht van de situatie van NBBM in België - juli d. SSI (International Social Service) en UNICEF: «Niet-begeleide minderjarigen : bescherming, opvang en rechten bij de aankomst in het onthaalland» - juni 2007 VI. Agenda a /10 et 2-3/11 : Vluchtelingenwerk Antwerpen theaterstuk Illegak Beauty b oktober 2007 Internationaal colloquium te Poitiers (Frankrijk) De migratiestroom van niet-begeleide minderjarigen in Europa. VII. Vacatures a. Mentor Escale - ANIMATOR en een MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDER, contract ACS (C1) VIII. Goed om te weten a. Afgifte van een BIVR door de gemeente b. Mentor Escale- - Nieuw adres c. Vzw Aïcha - lokalen te huur d. Vzw Aïcha - vanaf 17 september 2007 muzikale opvoeringen, hiphop, breakdance, toneelkunst, plastische kunsten, beklimming... 1

2 I. Onthaalcentrum ESPERANTO in de kijker Deze maand geeft Denis Xhrouet, directeur van het onthaalcentrum ESPERANTO, antwoord op onze vragen over zijn instelling dat jonge slachtoffers van mensenhandel opvangt. 1. Wanneer is de instelling opgericht? In november Wie financiert ze en onder welke bevoegdheid valt ze? De Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO) financiert ze voor ¾ van haar begroting en één vierde ervan wordt gedragen door de Franse Gemeenschap als bijzonder pedagogisch project (Projet pédagogique particulier - PPP). 3. Wat is uw taak en wat zijn uw doelstellingen? Onze missie: wij zijn een instelling van de Bijzondere jeugdbijstand in de Franse Gemeenschap (Aide à la jeunesse). Wij vangen op, beveiligen en stabiliseren de minderjarigen die volgens de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het gebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van de buitenlandse slachtoffers van mensenhandel zijn. Wij zorgen voor een regelmatig verloop betreffende het juridische statuut van de jongere met het oog op zijn sociale integratie, op zijn toekomstproject rekeninghoudend met de jongere en zijn cultuur. Ons hoofddoel is het imago en de gemoedstoestand van de jongere versterken om hem in gelegenheid te stellen de band weer op te nemen. Dit doel ontwikkelt zich rond vijf met elkaar nauw vervlochten acties: - eerste opvang Het gaat erom de jongere op te vangen in de verblijfplaats, hem het huishoudelijke reglement nader te belichten en hem aan de groep voor te stellen. Er worden onderhoudsgesprekken gevoerd om de situatie van de jongere in te schatten. - beveiligen Het gaat erom de lichamelijke en materiële integriteit van de minderjarige te garanderen. Zorgen voor een gestructureerd leefklimaat, een precieze en vaste uurrooster als richtpunt. Erop letten dat de jongere geen contact meer krijgt met de uitbuiters. Wij gaan hem dus bij zijn uitstappen laten begeleiden door een opvoeder. In het begin althans. - nabeschouwing en juridische begeleiding Tijdens de eerste maand gaat men controleren of de jongere beschouwd moet worden als slachtoffer van internationale mensenhandel. Dit gebeurt door middel van onderzoeksgesprekken. Hij wordt ook ingelicht over zijn rechten en zijn plichten. Hij krijgt een advocaat toegewezen en krijgt ondersteuning tijdens zijn procedure - de sociaal pedagogische begeleiding Zij maakt het mogelijk om de jongere te helpen met zijn levenskeuze en om hem hiervoor de geschikte begeleiding te geven. Het gaat er eveneens om de jongere helpen zich bewust te worden van zijn behoeften en waarde dit om zijn autonome ontwikkelingsgang in de hand te werken. Deze bestaat uit drie fasen: o het individuele en collectieve gedrag van de jongere nagaan; o o een individueel educatief programma opstellen in functie van de opmerkingen; een hulpprogramma afperken en toezien op de administratieve voortgang ervan, met de hulp van een psycholoog, een psychomotorische verzorger en een verpleegster. - integratie Ze hangt af van de competentie van de jongere, hoe die zich gaat ontluiken en hoe die zich gaat vooropstellen, van zijn dynamiek in de samenleving, zijn deelname in de activiteiten van het plaatselijke netwerk en zijn oriëntatie naar een partnerinstelling eens hij stabiel is geworden. De integratie is drieledig: o De opleidingen: ze gebeuren hoofdzakelijk via de insituatiestelling. Ze zijn verschillend en begunstigen de kennis van de franse taal: algemene cultuur, studie van het milieu, handenarbeid, tuinbouw, muziek, audiovisuele, actualiteit, houtbewerking en mechanica, en ook de zeden en gewoonten. 2

3 o De gemeenschapsactiviteiten: ingesteld als band met de verschillende leden van de groep: sportactiviteiten, opleidingen, jongerenverenigingen, workshops. o De externe activiteiten: ze laten de jongeren toe hun verworven kennis toe te passen aan verschillende situaties. Ze harmoniëren zich met het integratieproces: externe verblijven, arbeid en contact met het beroepsleven, vrijetijdsactiviteiten. 4. Hoeveel minderjarigen telt het centrum? Wij kregen toestemming om 15 jongeren simultaan op te vangen. Het gebeurt ook dat wij de begeleiding garanderen van jongeren die extramuraal in autonomie gaan leven. 5. Zijn het alleen slachtoffers van mensenhandel? Nee, ook jongeren waarvoor er vermoedens van mensenhandel zijn, maar nog niet bewaarheid zijn, verblijven hier ook. In dit geval onderzoeken wij de verschillende mogelijkheden, rekeninghoudend met de vragen van de jongere. 6. Hoeveel personen stelt het centrum tewerk? We tellen 21.5 personen die voltijds werken. 7. Welke zijn, naast onderdak verlenen, de specifieke projecten van het centrum? De alfabetisering van de jongeren. Deze gebeurt ter plaatste. Wij moeten coherent blijven, willen we de jongeren bescherming en veiligheid garanderen. Zodra de relatie met de jongere berust op onderling vertrouwen en er een gelegenheid bestaat om naar school te gaan of een opleiding buiten het centrum te volgen, gebeurt dat zo snel mogelijk. 8. Zijn er andere projecten? Wij hebben een gemeenschappelijk tehuis waar 4 jongeren in autonomie leven, begeleid door twee opvoeders. Een overstapmogelijkheid naar het volledig autonoom leven. 9. Welke problemen doen zich frequent voort? Het meest frequente probleem vloeit voort uit het feit dat de jongeren hun verhaal vermommen om zich veilig te stellen. Ze komen dan voor de moeilijkheid te staan ons hun echte verhaal te moeten prijsgeven. Een zeer lastige taak vooral voor jongeren van Afrikaanse oorsprong, vaak geconfronteerd met hekserij gebruiken die het hen haast onmogelijk maakt hun verhaal te doen. En dan zijn er de emotioneel zwaar beladen verhalen waarmee wij voortdurend geconfronteerd worden. 10. Beschrijf kort de situatie van een NBBM, die u bijzonder en positief heeft getroffen Ik denk aan die jonge Roemeense meisjes die één voor één bij ons belandden en die door dezelfde uitbaters onder druk stonden. Zij zijn erin geslaagd om het netwerk te ontmantelen en de politie toe te laten deze baatzuchtige lui op te pikken. 11. Wat zou volgens U de ideale opvang zijn voor een NBBM? Ik blijf bij de idee dat kleine structuren, die een warm en troostvol gehoor hebben voor deze jongeren, de ideale oplossing zijn. De misverstanden die zich soms voordoen tussen de jongeren, kunnen in dergelijke structuren sneller besproken en uit de weg geruimd worden. 12. Wat is uw boodschap aan de instanties betreffende NBBM? Welke wens koestert u? Steun en hulp kunnen blijven bezorgen aan NBBM die recentelijk in de Europese Unie zijn aangekomen. Bij ons zijn het vooral jonge meisjes uit de oostbloklanden. Wij hebben het nare gevoel dat ze door iedereen in de steek gelaten worden. 13. Wat is er boeiend aan uw werk? Die praktische steun die wij aan deze jongeren verlenen en de mogelijkheid om voor zichzelf te leren zorg dragen. Adres: Centrum Esperanto PB Beaumont Tel/fax. : 078/ /

4 II. Europese en internationale actualiteiten A. IOM (International Organization for Migration) een Europees programma de hervorming van de wetgeving ter bescherming van de rechten van NBBM OIM lanceert een nieuw programma in Europa ter verbetering van de huidige wetgeving. Het heeft ten doel de rechten ter bescherming van de niet-begeleide buitenlandse minderjarigen die zich in de Europese ruimte bevinden, te bevorderen. Dit programma, gefinancierd door de Europese Commissie, voorziet in het creëren van een netwerk van deskundigen en van overheidsvertegenwoordigers uit België, Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië, Hongarije en Roemenië met het doel een handboek opstellen en advies verstrekken over opvang en behandeling van NBBM. Deze hervorming van de wet zou gesteund moeten zijn op bepaalde principes, in het bijzonder beslissingen nemen in functie van de belangen van het kind, de NBBM zo spoedig mogelijk doorsturen naar minder beperkende plaatsen en naar een duurzame omgeving. Rekeninghoudend met het feit dat de verdediging van de belangen van de kinderen soms op de wetgeving inzake migratiebeleid van een land kan vastlopen uit vrees voor een toenemende migratiestroom wanneer men de NBBM een eigen statuut gaat toekennen, zal dit programma zich vooral moeten toespitsen op coördinatie en samenhang inzake beslissingen over de niet-begeleide buitenlandse minderjarigen, de maatschappelijke diensten, het voogdij- en identificatiesysteem voor kinderen, de methode om hun leeftijd te bepalen, en ook over het opvangbeleid in Europa. Deze deskundigen en nationale overheden gaan het probleem van de geïsoleerde kinderen, bijzonder vatbaar voor mensenhandel en die uit de opvangcentra verdwijnen, aandachtig onderzoeken. Bron : B. UNHCR en SCEP: verslag over het onderzoek aangaande verschillende voogdijsystemen. Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) en het Separated Children European Program (SCEP) brachten verslag uit over een onderzoek aangaande de verschillende voogdijsystemen voor niet-begeleide buitenlandse minderjarigen, van toepassing in de lidstaten van de Europese Unie. Dit onderzoek zal gevolgd worden door een «kwaliteitscontrole» van de voogdijsystemen in sommige landen. Het verslag (in het engels) staat op de website: II. Wetgeving A. Koninklijk Besluit van 3 augustus 2007 betreffende het recht op terugbetaling van gezondheidszorg voor NBBM (K.B. 17 augustus 2007) Vanaf 1 januari 2008, gaan sommige NBBM, op strikte voorwaarde dat ze school lopen, recht krijgen op een ziekteverzekering als titularis. Dit staat vermeld in de wet van 13 december Het K.B. van 3 augustus 2007 tot uitvoering van de wet voorziet: «De dienst voor administratieve controle (van de RIZIV) stelt de bewijsmiddelen vast voor de hoedanigheid van gerechtigde en voor de situaties die hen toelaten deze hoedanigheid te verwerven». Zie: B. De koninklijke besluiten van 3 augustus 2007 (K.B. 21 augustus 2007) die een schoolpremie invoeren voor het schooljaar 2007 en de Omzendbrief van FOD Maatschappelijke Integratie van 24 augustus 2007 betreffende het toekennen van een schoolpremie door het OCMW aan steungerechtigde vreemdelingen 4

5 Deze koninklijke besluiten hebben tot doel aan de gezinnen, vanaf de maand augustus 2007, een aanvullende kinderbijslag toe te kennen bestemd voor het ondersteunen van specifieke kosten in het begin van het schooljaar. Sommige minderjarigen hebben recht op een schoolpremie voor het schooljaar Deze premie is toegestaan aan kinderen die in de loop van het kalenderjaar tussen 6 en 17 jaar oud zijn. Komen dus in aanmerking voor het schooljaar , de kinderen geboren tussen 1 januari 1990 en 31 december De kinderen die 18 jaar of ouder zijn en die verder willen studeren, hebben geen recht op deze premie. De premie wordt berekend volgens de leeftijd die het kind bereikt in het kalenderjaar 2007 en bedraagt: voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar (geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 1995) voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar (geboren tussen 1 januari 1990 en 31 december 1995) De betaling van de premie voor deze leeftijdscategorie is niet van beperkte duur. Helaas, deze premie wordt niet aan alle NBBM toegekend. - NBBM die in een gezin gehuisvest zijn en voor wie één van de leden van het gezin kinderbijslag ontvangt : in dit geval betaalt het kinderbijslagfonds automatisch de premie uit samen met de kinderbijslag van juli NBBM die in een gezin gehuisvest zijn en voor wie één van de leden van het gezin een financiële steun ontvangt van een OCMW en het kinderbijslagfonds geen kinderbijslag uitkeert : in dit geval betaalt het OCMW de premie uit. Dit hangt echter af van twee voorwaarden: de begunstigden hebben in juli 2007 nog recht op de financiële steun vermeerder met een toeslag gelijkwaardig aan de gewaarborgde kinderbijslag en zijn nog gerechtigd op bovenvermelde steun in september NBBM die in opvangcentra of LOI s gehuisvest zijn, kunnen geen aanspraak maken op deze premie. De schoolkosten zijn in principe ten laste van deze centra. - NBBM die zelfstandig wonen (dus niet gehuisvest zijn in een gezin waarvan één van de leden kinderbijslag van het kinderbijslagfonds of een financiële steun van een OCMW voor hem ontvangt) hebben geen recht op deze premie, zelfs wanneer zijzelf een financiële steun ontvangen van een OCMW. Nochtans, ze hebben dezelfde schoolkosten als die andere NBBM. Men kan echter een verzoek om aanvullende financiële steun bij een OCMW indienen om deze specifieke kosten te dekken. De koninklijke besluiten staan op de website en de omzendbrief op Bron : III. Rechtspraak A. Arbeidsrechtbank Brussel 23 augustus 2007 territoriale bevoegdheid van de OCMW s wat betreft de terugbetaling van de huurwaarborg, de eerste maand huur en de installatiepremie van een NBBM die een opvangcentrum verlaat en zijn intrek neemt in een privé huurwoning Hierna, de beslissing van de rechtbank: De territoriale bevoegdheid van OCMW s wordt bepaald door de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door OCMW s. Op grond van artikel 1, 1 ste alinea,1, is bevoegd het OCMW van de gemeente op wier grondgebied zich een persoon bevindt die bijstand behoeft. De termen zich bevinden betekenen gewoonlijk verblijf houden. Het zijn dus elementen van zuiver rechtsfeit die in staat stellen om te bepalen welk OCMW territoriaal bevoegd is om tussen te komen : het gaat erom concreet te bepalen waar gewoonlijk en werkelijk de persoon die steun aanvraagt woont op het moment dat hij zijn verzoek indient. Er kunnen zich verschillende praktijkgevallen voordoen: - wat betreft de huurwaarborg: o in de meeste gevallen eist de verhuurder de betaling van de huurwaarborg op het moment dat beide partijen de huurovereenkomst ondertekenen, dus voor bewoning van de gehuurde plaats. In dit geval is het OCMW van de gemeente waar de 5

6 hulpbehoevende persoon verblijf hield voor zijn verhuizing bevoegd om deze huurwaarborg toe te staan; o als de betaling van de huurwaarborg door de verhuurder pas na de bewoning van de gehuurde plaats wordt geëist en als de hulpbehoevende persoon zich pas na zijn verhuizing tot het OCMW wendt, is in dit geval het OCMW van de nieuwe huisvesting van deze persoon bevoegd om de huurwaarborg toe te staan. - wat betreft de eerste huursom zijn dezelfde regels van toepassing: o Ofwel vraagt de hulpbehoevende persoon de betaling van deze eerste huursom voor zijn verhuizing aan. In dit geval is het OCMW van de gemeente die hij verlaat bevoegd; o Ofwel vraagt de hulpbehoevende persoon de betaling van deze eerste huursom na zijn verhuizing aan. In dit geval is het OCMW van de gemeente van de nieuwe huisvesting bevoegd; - wat betreft de installatiepremie zijn de regels anders: zolang de hulpbehoevende persoon niet in zijn nieuwe huisvesting woont, kan hij geen aanspraak maken op de installatiepremie. Het bevoegde OCMW is dat van de gemeente van de nieuwe huisvesting. Commentaar: Deze beslissing heeft de verdienste dat het de regels van territoriale bevoegdheid van OCMW s klaar en duidelijk stelt op het gebied van uitbetaling van de huurwaarborg, de eerste maand huur en de installatiepremie aan een NBBM (of van om het even welke buitenlander, die geen code 207 heeft) die een opvangcentrum verlaat om verblijf te houden in een privé huurwoning. In de nieuwsbrief n 14 van juni 2007 staat de analyse vermeld van de Union des Villes et Communes de Wallonie, de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest en Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) over deze zaak. De rechtbank heeft deze analyse in denk- en handelwijze gevolgd. De beslissing staat vermeld op de website van het platform IV. Publicaties A. Service droit des Jeunes te Brussel - Praktische gids over NBBM in België - administratieve, juridische en sociale situatie (met de steun van het Fonds Houtman (ONE - Office de la Naissance et de l Enfance) - september 2007 Dit werk telt 780 pagina s en is vierdelige: Het eerste deel betreft de wet over de voogdij. Na een kort overzicht van de feiten die tot de goedkeuring van deze Wet hebben geleid en een opsomming van de internationale bronnen waarop ze gebaseerd is, komen de verschillende functies en bevoegdheden van de Dienst Voogdij en de voogden aan bod en wordt de procedure ter aanstelling van een voogd en de aanwendbare en eventueel aanwendbare middelen inzake onderzoek en duurzame oplossingen voor de niet-begeleide buitenlandse minderjarigen klaar en duidelijk belicht. Het tweede deel gaat over de bestaande opvangstructuren voor NBBM, de verschillende soorten onderdak voor de al dan niet asielzoekers en het nieuwe opvangmodel, momenteel onderwerp van discussie tussen de Federale overheid en de Gemeenschappen, enerzijds, en over de detentie van NBBM in gesloten centra en de vrijlatingprocedure, anderzijds. Het eindigt met het toekomstplan dat voorziet in de opvang van deze NBBM in open observatie- en oriëntatiecentra (OOC). Het derde deel handelt over de verschillende mogelijkheden die de NBBM recht tot verblijf geven in België: de asielprocedure, de verblijfsvergunning volgens de Omzendbrief van 15 september 2005 of volgens artikel 9, alinea 3 van de Wet van 15 december 1980, de procedure voor de slachtoffers van mensenhandel en de gezinshereniging. Komen eveneens aan bod aan het eind van dit deel de terugkeerprocedures voor NBBM en de andere mogelijke procedures die bij de rechter in kortgeding kunnen worden ingediend. Het vierde en laatste deel gaat over de maatschappelijke hulpverlening specifiek voor NBBM, over hun verschillende sociale rechten zoals recht op onderricht, op jeugdbijstand, op maatschappelijke hulpverlening, op gezondheidszorg, op gezinstoelagen en op werk. 6

7 Aan het einde van het werk bevinden zich verschillende schema's, voorbeelden van verzoekschriften en een lexicon van termen in het vakgebied. Dank zij de steun van het Fonds Houtman (ONE), worden gratis exemplaren van deze gids, op aanvraag, aangeboden aan de personen hierna 1 : - de leden van het Platform«Kinderen op de vlucht» - de voogden aangesteld door FOD Justitie (Dienst Voogdij) - de advocaten vrijwillig(st)ers die een NBBM opleiding genoten. - de opvangcentra voor NBBM (de federale, communautaire en andere) - de Services droit des Jeunes - de diensten van Jeugdbijstand - de diensten die met NBBM werken onder mandaat van CBJ of een Jeugdrechter - de scholen die onthaalklassen organiseren - de jeugdrechters en de jeugdparketten - de arbeidsrechtbanken en arbeidsauditoraten - de vrederechters Het bestelformulier is ter beschikking op de website of U kunt het document opladen. B. het Platform «kinderen op de vlucht» - akten van de studiedag van 23 mei 2006 over de opvang van NBBM + voorstellen over de minimale opvangnormen voor NBBM Het Platform «Kinderen op de vlucht» publiceert de akten van de studiedag georganiseerd op 23 mei 2006 in het «Huis van de internationale verenigingen» over de opvang van NBBM, naast haar aanbevelingen betreffende de minimale normen van opvang, bijgewerkt in september 2007, als gevolg van de goedkeuring van de Opvangwet van 12 januari De aanbevelingen en de akten bevinden zich op de website: in «Documenten». C. CODE (Coordination des ONG pour les droits de l enfant - Coördinatie van NGO s voor de Rechten van het Kind) kort overzicht van de situatie van NBBM in België - juli 2007 CODE staat voor coördinatie van NGO s voor de rechten van het kind. Zij ziet toe op de goede toepassing van het internationaal verdrag over de rechten van het kind in en door België. Zij heeft onlangs verschillende analyses gepubliceerd waarvan het zeer interessant kort overzicht van de situatie van de NBBM in België. De analyse is gestuurd op de fundamentele rechten van de kinderen en ontleedt de laatste wijzigingen van de wet over NBBM, de problematiek van de leeftijdsbepaling, de opvangprocedure van NBBM, de voogdij, het verblijf en de duurzame oplossing, de gezondheidszorg en de leerplicht De analyse is beschikbaar op in «Dossiers». D. SSI (International Social Service) en UNICEF: «niet-begeleide minderjarigen : bescherming, opvang en rechten bij de aankomst in het onthaalland» - juni 2007 SSI (International Social Service) en UNICEF publiceren artikel n 3 uit een reeks van 6 (die nog vóór december 2007 worden gepubliceerd, over het globale beleid, de juridische en sociale aspecten en de praktijk ter bescherming van NBBM) over de protectie, de opvang en de rechten van niet-begeleide minderjarigen meteen na hun aankomst in het onthaalland. 1 Zolang de voorraad strekt. 7

8 Hierin wordt met nadruk vooropgesteld dat, bij het bediscussiëren van hun bescherming en opname in het onthaalland, men dient rekening te houden met het moeilijke verhaal en de daarbij horende wanhoop die deze minderjarigen cumuleren sinds hun vertrek uit familie en thuisland. Situatie, verleden en behoeften van het kind dienen meteen na zijn aankomst te worden ingeschat. Identiteit en situatie moeten zorgvuldig vertolkt worden. Bovendien is het aanstellen van een voogd fundamenteel wil men deze niet-begeleide minderjarige de nodige garanties geven tijdens de aanvankelijke identificatie- en evaluatieprocedures. Bovendien, wanneer asielaanvraag of andere juridische procedures worden ingediend, heeft het kind eveneens recht op een specifieke wettelijke vertegenwoordiger tijdens deze procedures. Bij hun aankomst hebben NBBM recht op basisdiensten en, naargelang hun situatie, om asiel aan te vragen. Naast hun opname moeten zij namelijk garantie krijgen van opvoeding, medische zorgverlening en maatschappelijke steun. Deze zijn cruciaal voor hun welzijn en hun bescherming in het onthaalland, en horen meteen na hun aankomst en hun evaluatie te worden verleend. Ten slotte heeft iedere NBBM recht om een asielprocedure te doorlopen, ongeacht zijn leeftijd. De procedures moeten zich wel conformeren aan de kinderen. De kinderen krijgen dus een officiële vertegenwoordiger toegewezen en garanties inzake rechtsgeding. In dit verband is het dan ook essentieel dat alle betrokken partijen een opleiding krijgen over de vragen rond bepaling van het statuur van NBBM, namelijk over de aanpak die het kind en zijn cultuur voorop moet stellen en ook over de rechten van het kind. Na deze voorafgaande maatregelen en nadat de voorlopige ten laste name en bescherming van het kind zijn toegekend, moeten de betrokken overheden het grotere belang en de ten laste name van het kind op lange termijn waarnemen en verordenen. Deze procedure mag zeker niet uitgesteld worden, dat zou irrationeel zijn. Integendeel, men moet zich volledig inzetten en ervoor zorgen dat de twee opties die zich voordoen, nader bestudeerd worden, namelijk de reïntegratie van het kind in zijn familie en zijn thuisland en de duurzame integratie van het kind in het onthaalland. Er moet een volledige evaluatie van de huidige en toekomstige situatie van het kind in het thuisland en het onthaalland uitgevoerd worden en ook een evaluatie van de situatie en de verlangens van zijn familie in het thuisland. Dit moet het mogelijk maken om het grotere belang en de behoeften van het kind vast te stellen. Bron: ISS maandblad nr. 5/2007, mei 2007, pagina 6 in «Newsletters» V. Agenda A /10 en 2-3/11 - Vluchtelingenwerk Antwerpen theaterstuk Illegal Beauty Het Vluchtelingenteam organiseert een theaterstuk Illegal Beauty, een stuk over en door mensen in precair verblijf. Een multimediaal theaterspektakel gebracht door een mix van Belgen en nieuwkomers, met én zonder papieren. Een spektakel vol humor en drama. Over Lisa en Arben, twee jonge Antwerpenaren die elkaar vinden in de jungle van de stad. Over twee jonge mensen die zotverliefd zijn, in een wereld die zelf zot lijkt te draaien. Over de Romeo en Julia van het noorden. Over De Liefde en De Wet. En over hoe die tot wanhoopsdaden drijft... Première: 18/10, 20u (zaal Rubens, Statiestraat 175, Berchem) Voorstellingen: vrijdag 19/10, 20u (CD RIX, de Gryspeerstraat 86, Deurne) Vrijdag 26/10, 19.30u (zaal Rataplan, Wijnegemstraat 27, Borgerhout) Zaterdag 27/10, 20u (CC Sint-Andries, Sint-Andriesplaats 24, Antwerpen) Vrijdag 2/11 en zaterdag 3/11, 20u (CC Merksem, Nieuwdreef 135, Merksem). Informatie en reservatie op Tickets: 7 ( 5 VVK) 8

9 B oktober 2007 Internationaal colloquium te Poitiers (Frankrijk) De migratiestroom van niet begeleide minderjarigen in Europa. De Universiteit van Poitiers en MIGRINTER (Migrations internationales, espaces et sociétés) organiseren een internationaal colloquium omtrent de migratie van niet-begeleide minderjarigen in Europa. Het migreren van kinderen en jongeren is een recent migratieverschijnsel. De institutionele reacties hierop zijn zeer uiteenlopend en zelfs ambigu, en combineren repressieve normen voor migratiestroomcontrole met een beschroomde toepassing van de internationale beschermingsnormen van het kind. De niet-begeleide minderjarigen krijgen in de meeste Europese landen een tweeledige behandeling: als kind genieten ze bescherming maar als buitenlander in onregelmatige situatie worden ze uitgewezen. Drie grote thema's komen aan bod: - De opvangmodaliteiten van NBBM in Zuid Europa; - De niet-begeleide minderjarigen die zonder enige bescherming in Europa verblijven; - De contexten van oorsprong van de migrerende minderjarigen en de potentiële migranten. Informatie: of VI. Vacature Vzw MENTOR ESCALE is op zoek naar een ANIMATOR en een MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDER, gesubsidieerde contractuele agent contract, (niveau C1 Hoger Secundair Onderwijs) Informatie: ACTIRIS, cel «werkaanbiedingen» (project n / Réf. functie : et ) VII. Goed om te weten A. Afgifte van een BIVR (Bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister) door de gemeente Wanneer DVZ aan een NBBM een BIVR toekent na een of verschillende AV (Aannkomstverklaring) en de gemeente soms verschillende weken of maanden wacht tot het effectief toekennen van dit verblijfstitel, kan hij, in afwachting van het effectief verkrijgen van dit document, aan de gemeente een bijlage 15 vragen die zijn verblijf dekt voor een door de gemeente welbepaalde duur. Dit belet dat de minderjarige zonder verblijfsdocument verkeert gedurende de periode nodig om het BIVR te krijgen. Dit kan nuttig zijn voor een aanvraag bij het OCMW, op school, voor de aanvraag van kinderbijslag, enz. B. Mentor Escale Nieuw adres Nieuw adres : C. Aïcha vzw lokalen te huur VZW Aïcha stelt lokalen ter beschikking van iedere betrokken persoon of vereniging. Deze lokalen bevatten een kleine zithoek/onthaalkamer, een toilet, een kleine keuken, een grote ruimte met parketvloer en een grote wandspiegel (ideaal voor dans), micro s, luidsprekerboxen, geluidsversterkers, kussens, opklapstoelen en tafel. Voor een vast inhuren of naar gelegenheid. Mogelijkheid om gratis in te huren, onder bepaalde voorwaarden, voor artistieke opleidingen of activiteiten. Contact: Aïcha vzw Jean Volders laan, Brussel Tel: 02/

10 D. Aïcha vzw vanaf 17 september 2007 muzikale opvoeringen, hiphop, breakdance, toneelkunst, plastische kunsten, beklimming... «Aïcha workshops» hervatten op 17 september 2007, toegankelijk voor jongeren van 14 tot 20 jaar. Informatie en inschrijving: Aïcha vzw Jean Volders laan, Brussel Tel: 02/

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur 1) De bijzondere bevoegdheidsregel voor het toekennen van een huurwaarborg bij het verlaten van een opvangstructuur Voor we de verschillende situaties

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

Nieuwsbrief n 21 juni 2008

Nieuwsbrief n 21 juni 2008 Plate-Forme «Mineurs en exil» Platform «Kinderen op de vlucht» Rue Marché aux Poulets 30 1000 Bruxelles Kiekenmarktstraat 30 1000 Brussel Tel. : 02/209.61.62 Fax. : 02/209.61.60 E-mail : bvk@sdj.be - cvz@sdj.be

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

Asiel in België Aangepaste opvang. Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François

Asiel in België Aangepaste opvang. Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François Asiel in België Aangepaste opvang Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil Organisatie Opgericht in 2001 Federaal Agentschap 1.200

Nadere informatie

6Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op medische verzorging van minderjarige vreemdelingen.

6Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op medische verzorging van minderjarige vreemdelingen. 6Fiche tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België Recht op medische verzorging van minderjarige vreemdelingen. Of je nu illegaal of legaal in België verblijft, wanneer je feitelijk

Nadere informatie

(Nieuwe) asielzoekers zonder toewijzing opvangstructuur

(Nieuwe) asielzoekers zonder toewijzing opvangstructuur (Nieuwe) asielzoekers zonder toewijzing opvangstructuur De overbezetting van het opvangnetwerk brengt met zich mee dat het aantal niet aan een opvangstructuur toegewezen asielzoekers stijgt. Concreet betekent

Nadere informatie

FAQ. Opheffing op vrijwillige basis van de code 207. Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus ²² Thema s:

FAQ. Opheffing op vrijwillige basis van de code 207. Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus ²² Thema s: FAQ Opheffing op vrijwillige basis van de code 207 Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus 2011 ²² Thema s: Voorwaarden wie komt in aanmerking? De aanvraag Behandeling van de aanvraag Vertrek

Nadere informatie

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n)

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n) tél.: 02 509 81 48 fax: 02 509 85 58 personne de contact: Brigitte De Ruyck e-mail: brigitte.deruyck@ mi-is.be Aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

3. Opvang en begeleiding van vluchtelingen

3. Opvang en begeleiding van vluchtelingen Dit programma wordt gefinancierd door het Fonds Asiel, Migratie en Integratie HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN IN BELGIË PROGRAMMA 2014/2015 Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR NIET-BEGELEIDE BUITENLANDSE MINDERJARIGEN IN BELGIË

WEGWIJZER VOOR NIET-BEGELEIDE BUITENLANDSE MINDERJARIGEN IN BELGIË WEGWIJZER VOOR NIET-BEGELEIDE BUITENLANDSE MINDERJARIGEN IN BELGIË Een niet-begeleide buitenlandse minderjarige Je bent een niet-begeleide buitenlandse minderjarige als: je jonger bent dan 18 jaar je in

Nadere informatie

PROGRAMMA 2014 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2014 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2014 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van hervestigde

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers

Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus INSTRUCTIES BIJ HET LEZEN VAN DIT

Nadere informatie

Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur

Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur 1) De bijzondere bevoegdheidsregel voor het toekennen van een huurwaarborg bij het verlaten van een opvangstructuur Voor we de verschillende situaties

Nadere informatie

KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING

KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING Jaarlijkse statistieken 2010-2013. 1. Algemene gegevens over de eerste kaarten voor vreemdelingen of verblijfsdocumenten

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Vreemdelingen in België

Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Voor kinderen die meer willen weten over vreemdelingen die in België verblijven. Misschien zit er in jouw klas wel een kindje met een andere huidskleur?

Nadere informatie

Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers

Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Waaruit bestaat de tegemoetkoming in de huisvestingskosten

Nadere informatie

uitgave april 2013...als je vreemdeling bent in België

uitgave april 2013...als je vreemdeling bent in België uitgave april 2013...als je vreemdeling bent in België ...als je vreemdeling bent in België Mensen verplaatsen zich steeds meer en gemakkelijker over de wereldbol. Ze maken reizen, moeten naar het buitenland

Nadere informatie

Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN. maatschappelijke dienstverlening

Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN. maatschappelijke dienstverlening Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN maatschappelijke dienstverlening MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING in zeven stappen... Wat is maatschappelijke dienstverlening? Ben ik een vreemdeling?

Nadere informatie

NOTA VRIJWILLIGE OPHEFFING CODE 207 OS Instructie Fedasil vrijwillige opheffing van de code 207 opvangstructuur

NOTA VRIJWILLIGE OPHEFFING CODE 207 OS Instructie Fedasil vrijwillige opheffing van de code 207 opvangstructuur NOTA VRIJWILLIGE OPHEFFING CODE 207 OS Instructie Fedasil vrijwillige opheffing van de code 207 opvangstructuur Op 16 oktober 2009 heeft Fedasil een instructie verstuurd die toelaat dat asielzoekers onder

Nadere informatie

RECHT OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (= ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING

RECHT OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (= ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor asielzoekers, subsidiair beschermden en erkende vluchtelingen Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus

Nadere informatie

Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg

Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg Volgmigrant met EU/EER/Belg Attest van Immatriculatie (5 maanden) + Bijlage 19 (ontvankelijke aanvraag)

Nadere informatie

Plate-Forme «Mineurs en exil» Platform «Kinderen op de vlucht» In dit nummer: I. Belgische actualiteit II. Europese en internationale actualiteit

Plate-Forme «Mineurs en exil» Platform «Kinderen op de vlucht» In dit nummer: I. Belgische actualiteit II. Europese en internationale actualiteit Plate-Forme «Mineurs en exil» Platform «Kinderen op de vlucht» C/o Service droit des jeunes Rue Marché aux Poulets 30 1000 Bruxelles Kiekenmarktstraat 30 1000 Brussel Tel. : 02/209.61.62 Fax. : 02/209.61.60

Nadere informatie

STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM ANTWERPEN, 7 JUNI 2016

STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM ANTWERPEN, 7 JUNI 2016 STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM 1. De opdracht van Payoke ANTWERPEN, 7 JUNI 2016 De begeleiding van slachtoffers van loverboys PARTNERSHIP Payoke vzw 2015-2016

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ]

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ] Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ] AvI Attest van Immatriculatie 13. Langdurig ingezeten derdelanders 13.1.

Nadere informatie

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg Versie nr: 1 Laatste wijziging: 15-02-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een huurwaarborg? 3) Is het verplicht van een huurwaarborg samen te stellen? 4) Is de huurwaarborg eigendom van de eigenaar?

Nadere informatie

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Zoeken naar huisvesting Minderjarigen Juridische bijstand Opleidingen Werk zoeken Psychologische hulp Verantwoordelijke uitgever: Isabelle Küntziger Redactie:

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 21 oktober

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 21 oktober Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 21 oktober ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III. De opvang IV. Profiel asielzoekers in

Nadere informatie

Dringende Medische Hulpverlening

Dringende Medische Hulpverlening Versie nr: 1 Laatste wijziging: 30-06-2007 1. Waartoe dient deze fiche? 2. Wat is dringende medische hulp? 3. Wie heeft recht op dringende medische hulp? 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 INHOUDSTAFEL Voorwoord 3 Lijst met gebruikte afkortingen 5 Inhoudstafel 7 Hoofdstuk I Inleiding 13 Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 1 Inleiding 15 2 Doel van de begeleiding 16 3 Kenmerken van een

Nadere informatie

MAANDRAPPORT - oktober 2016

MAANDRAPPORT - oktober 2016 MAANDRAPPORT - oktober 216 Bron: Fedasil 1. Opvangcapaciteit en bezetting Eind oktober 216 telt het netwerk van Fedasil en zijn partners 28 77 opvangplaatsen voor asielzoekers, verdeeld over collectieve

Nadere informatie

Niet-begeleide minderjarigen. Johan Vangenechten

Niet-begeleide minderjarigen. Johan Vangenechten Niet-begeleide minderjarigen Johan Vangenechten Inhoud Definitie NBM Bescherming Voogdij en de voogd Verblijf Opvang Federaal netwerk Integrale Jeugdhulp Andere rechten Niet-Begeleide Minderjarige? Jonger

Nadere informatie

PLATFORM KINDEREN OP DE VLUCHT Februari Een wettelijk statuut voor NBBM Korte nota

PLATFORM KINDEREN OP DE VLUCHT Februari Een wettelijk statuut voor NBBM Korte nota PLATFORM KINDEREN OP DE VLUCHT Februari 2008 - Een wettelijk statuut voor NBBM Korte nota Het verblijfsrecht van niet begeleide minderjarige vreemdelingen die geen asielzoekers zijn of die uitgeprocedeerd

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

7Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Terugkeer naar je land van herkomst (of een derde veilig land).

7Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Terugkeer naar je land van herkomst (of een derde veilig land). 7Fiche tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België Terugkeer naar je land van herkomst (of een derde veilig land). Of je nu alleen bent in België of niet, of je legaal of illegaal in

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

Welkom! infoavond Zedelgem

Welkom! infoavond Zedelgem Welkom! Tijdelijk noodopvangcentrum voor asielzoekers te Loppem Mensen op de vlucht: een beeld Opvang asielzoekers door Rode Kruis Vlaanderen Tijdelijk Noodopvangcentrum te Loppem Vragenronde Mensen op

Nadere informatie

Welk traject legt een asielzoeker af?

Welk traject legt een asielzoeker af? 5 JANUARI 2016 Welk traject legt een asielzoeker af? Hoe verloopt de asielprocedure? Waar worden asielzoekers opgevangen? Moeten ze een inburgeringstraject volgen? Kunnen hun kinderen naar school? Wie

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 16 juni 2017

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 16 juni 2017 Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 16 juni 2017 ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III.De opvang IV.Profiel asielzoekers in

Nadere informatie

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11 INHOUD DEEL 1: ALGEMEEN Inhoud 1 Inleiding 5 1.1. Wat u mag verwachten 5 1.2. Wat u in de toekomst nog mag verwachten 6 1.3. Hoe kwam deze publicatie tot stand? 6 Lijst van gebruikte afkortingen 9 DEEL

Nadere informatie

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11 INHOUD DEEL 1: ALGEMEEN Inhoud 1 Inleiding 5 1.1. Wat u mag verwachten 5 1.2. Wat u in de toekomst nog mag verwachten 6 1.3. Hoe kwam deze publicatie tot stand? 6 Lijst van gebruikte afkortingen 9 DEEL

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

Vrijwillige Terugkeer. Brussel,

Vrijwillige Terugkeer. Brussel, Vrijwillige Terugkeer Brussel, 27.05.2017 Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers. Opgericht door de programmawet van 19 juli 2001. Operationeel sinds mei 2002. Onder voogdij van staatssecretaris

Nadere informatie

De installatiepremie

De installatiepremie De installatiepremie Versie nr: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een installatiepremie? 3) Wie heeft recht op een installatiepremie? 4) Aan welke voorwaarden moet

Nadere informatie

A. PICUM, toegang tot gezondheidszorg voor papierlozen.

A. PICUM, toegang tot gezondheidszorg voor papierlozen. Plate-Forme «Mineurs en exil» Platform «Kinderen op de vlucht» C/o Service droit des jeunes Rue Marché aux Poulets 30 1000 Bruxelles Kiekenmarktstraat 30 1000 Brussel Tel. : 02/209.61.62 Fax. : 02/209.61.60

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen 1.1. Aantal inschrijvingen van asielzoekers voor 2015

Nadere informatie

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de POSTION PAPER OVER DE POSITIE VAN BEGELEIDE MINDERJARIGEN 1 IN ASIEL- EN ANDERE VERBLIJFSPROCEDURES Migratie is een realiteit waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Zowel meerder- als minderjarigen

Nadere informatie

NOTA PRE-REGISTRATIE EN OPVANG BIJ MEERVOUDIGE ASIELAANVRAGEN

NOTA PRE-REGISTRATIE EN OPVANG BIJ MEERVOUDIGE ASIELAANVRAGEN NOTA PRE-REGISTRATIE EN OPVANG BIJ MEERVOUDIGE ASIELAANVRAGEN INHOUD Opvang bij Meervoudige asielaanvragen... 1 context en wetgeving... 1 1. Pre-registratie... 1 2. Code 207 no show... 2 3. Preregistratie

Nadere informatie

«Materiële hulp voor kinderen die illegaal in België verblijven»

«Materiële hulp voor kinderen die illegaal in België verblijven» «Materiële hulp voor kinderen die illegaal in België verblijven» Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Wat is materiële hulp voor kinderen die hier

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 13 oktober 2017

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 13 oktober 2017 Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 13 oktober 2017 ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III.De opvang IV.Profiel asielzoekers

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

Rechten van slachtoffers. Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel

Rechten van slachtoffers. Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Rechten van slachtoffers Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Mensenhandel is een schending van de rechten van talloze mensen in Europa en daarbuiten en beïnvloedt hun leven.

Nadere informatie

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres Versie nr. 1 Laatste update: 18-12-2006 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een referentieadres? 3) Welke zijn de voordelen van een referentieadres? 4) Wie kan een referentieadres nemen? 5) Bij wie

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen.

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD DEEL I : ASIEL EN SUBSIDIAIRE BESCHERMING. 1. HET BEGRIP «VLUCHTELING». 1.1. Zich buiten het land van herkomst bevinden. 1.2. Een gegronde vrees voor vervolging hebben. 1.2.1. Het

Nadere informatie

De Europese Economische Ruimte

De Europese Economische Ruimte De Europese Economische Ruimte 1 Schengen zone Verblijf < 3 maanden 2 Koninkrijk België Provincie: Arrondissement: Gemeente: Ref.: BIJLAGE 3TER (bijgewerkt 14/05/2008) MELDING VAN AANWEZIGHEID Afgeleverd

Nadere informatie

Betreft: zorgen over alleenstaande kinderen in Nederland (agendapunt 1 van het AO op 12 november 2015)

Betreft: zorgen over alleenstaande kinderen in Nederland (agendapunt 1 van het AO op 12 november 2015) Leiden, 6 november 2015 Betreft: zorgen over alleenstaande kinderen in Nederland (agendapunt 1 van het AO op 12 november 2015) Geachte Tweede Kamerleden, woordvoerders migratiebeleid, Onder het groeiende

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw Brussels Smart Cities Diensten van de AVCB-VSGB Corinne François, Directrice 4/12/2014 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad en de Gemeenten

Nadere informatie

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Nota van 24 september 2010 Inleiding De federale overheid heeft een tijd geleden beslist dat asielzoekers die hun asielaanvraag

Nadere informatie

Rolnummer 5864. Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T

Rolnummer 5864. Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T Rolnummer 5864 Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 7, 2, 4, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren Datum: 01/09/2005 B.S.: 06/10/2005 Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren I. Inleiding : Krachtens

Nadere informatie

Hoe gebeurt de toewijzing van een asielzoeker door de Dispatching?

Hoe gebeurt de toewijzing van een asielzoeker door de Dispatching? Hoe gebeurt de toewijzing van een asielzoeker door de Dispatching? Nota over de toewijzing en de niet toewijzing van asielzoekers door de Dispatching In deze nota beschrijven we de verschillende mogelijkheden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 317 JBZ-Raad Nr. 456 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR studenten Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR STUDENTEN in tien stappen... Wanneer ben ik student binnen de OCMW wetgeving? Tot welk OCMW moet ik me richten voor mijn eerste hulpaanvraag?

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

Brussel, 8 december Geachte heer staatssecretaris, Betreft: het afbouwplan opvangnetwerk asielzoekers in 2017

Brussel, 8 december Geachte heer staatssecretaris, Betreft: het afbouwplan opvangnetwerk asielzoekers in 2017 AFDELING OCMW S Uw ref.: Onze ref.: Contactpersonen.: (UVCW) Jean-Marc ROMBEAUX 081.24.06.54 (VVSG) Piet VAN SCHUYLENBERGH 02.211.55.27 (Brulocalis)Marie WASTCHENKO 02.238.51.56 Bijlage(n): Aan de heer

Nadere informatie

WAT ZIJN JE RECHTEN?

WAT ZIJN JE RECHTEN? Je bent een minderjarige als je onder de 18 jaar bent ALLEENSTAANDE MINDERJARIGE VREEMDELING IN BELGIE WAT ZIJN JE RECHTEN? EEN AANTAL NUTTIGE ADVIEZEN EN CONTACTEN OM JE TE HELPEN Medegefinancierd door

Nadere informatie

Bijna elke migrant die naar zijn land wil terugkeren, komt in aanmerking voor vrijwillige terugkeer.

Bijna elke migrant die naar zijn land wil terugkeren, komt in aanmerking voor vrijwillige terugkeer. INFOFICHE vrijwillige terugkeer Inhoud 1. Wat is vrijwillige terugkeer?...1 Wie is betrokken bij vrijwillige terugkeer?...2 Wie heeft recht op welke steun en bedragen?...3 Wat na terugkeer?...3 Vaak gestelde

Nadere informatie

TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag

TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag Het gaat om een facultatief formulier dat enkel geldig is in het kader van de indiening van een nieuwe regularisatieaanvraag op basis van artikel 9 bis of van de actualisering

Nadere informatie

sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf

sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf Versie 04/2016 Algemeen Specifieke doelgroep Sc Plein Asielzoekers Ontvankelijk verklaarde 9 ter Slachtoffers mensenhandel Illegalen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 27/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 27/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T Rolnummer 5401 Arrest nr. 27/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 6 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de

Nadere informatie

RECHT OP MATERIËLE OPVANG

RECHT OP MATERIËLE OPVANG RECHT OP MATERIËLE OPVANG Welke vreemdelingen hebben recht op materiële opvang en wanneer komt er een einde aan dat recht op materiële opvang? 1. Welke vreemdelingen hebben recht op materiële opvang? -

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof ALGEMENE INHOUD 1 Algemene inhoud Register Deel I. GRONDWET Titel III. De machten Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten 141 143 Hoofdstuk VI. De rechterlijke

Nadere informatie

Studiedag. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 27 november 2017

Studiedag. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 27 november 2017 Studiedag Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 27 november 2017 Enkele definities Vluchteling: persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol voor de behandeling van de verdwijningsdossiers van de minderjarigen uit de observatie- en oriëntatiecentra (OOC)

Samenwerkingsprotocol voor de behandeling van de verdwijningsdossiers van de minderjarigen uit de observatie- en oriëntatiecentra (OOC) 0 0 Samenwerkingsprotocol voor de behandeling van de verdwijningsdossiers van de minderjarigen uit de observatie- en oriëntatiecentra (OOC) Steenokkerzeel en Neder-Over-Heembeek. INLEIDING. Uitgangspunt

Nadere informatie

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Nota van 14 februari 2011 Inleiding Asielzoekers die hun asielaanvraag na 31 mei 2007 indienen, kunnen een arbeidskaart C

Nadere informatie

Aantal asielaanvragen

Aantal asielaanvragen Wist u dat... 60 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht zijn 95% in eigen regio blijft 4 miljoen hiervan zijn Syriërs 3,5 miljoen van deze Syriërs in Jordanië, Turkije en Libanon verblijven T/m juli 2015

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

KINDEREN ZONDER PAPIEREN: FEITEN EN RECHTEN

KINDEREN ZONDER PAPIEREN: FEITEN EN RECHTEN KINDEREN ZONDER PAPIEREN: FEITEN EN RECHTEN CHRISTIANE TIMMERMAN WOUTER VANDENHOLE DIRK VANHEULE (eds.) intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD VOORWOORD v MINDERJARIGE VREEMDELINGEN ZONDER VERBLIJFSDOCUMEN-

Nadere informatie

BIJGEWERKTE COÖRDINATIE

BIJGEWERKTE COÖRDINATIE BIJGEWERKTE COÖRDINATIE 10 JULI 1990 - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van initiatieven van beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten(1)(2) HOOFDSTUK

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken NL België en migratie Dienst Vreemdelingenzaken Inhoudstafel Voorwoord 1 Opdracht en waarden 2 Structuur en organisatie 3 Bevoegdheden 4 Toegang en verblijf 4 Asiel 6 Terugkeer 7 Geschillen en beroepen

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, i uwbrief van uw kenmerk Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIEN EN ONDERSTANDSKOSTEN TERUGBETALINGEN ) Vragen naar: Kurt Gesquiere

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 925 815 921 884 1.354 1.886 2.630 Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN?

HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN? HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN? 1. Inleiding Veel mensen die illegaal in België verblijven hebben in de loop van hun leven een aantal traumatische ervaringen

Nadere informatie