Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure"

Transcriptie

1 Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure Geachte makelaar, De Foreign Account Tax Compliance Act (hierna FATCA genoemd) is een Amerikaanse wetgeving die de strijd aanbindt tegen belastingontduiking door Amerikaanse belastingplichtigen via buitenlandse financiële instellingen. De wetgeving is van toepassing op financiële instellingen wereldwijd en verplicht hen informatie te verschaffen aan de Amerikaanse belastingsdienst (Internal Revenue Service of IRS) over Specified US Persons. De toepassing van FATCA zal in heel wat landen plaatsvinden in het kader van Intergouvernementele Akkoorden (IGA s), waardoor de rapportering aan de nationale overheid en de uitwisseling ervan tussen landen mogelijk en verplicht gemaakt worden. In april 2014 ondertekenden België en de VS daaromtrent een IGA. Hiermee verbond België zich ertoe FATCA wettelijk verplicht te maken in de Belgische wetgeving. Als verzekeringsmaatschappij valt ook ERGO Life onder het toepassingsgebied van deze wetgeving. Wij hebben dan ook de nodige maatregelen genomen, zodat we sinds 1 juli 2014 FATCA compliant zijn. Vanaf 1 januari 2015 zal ERGO Life ook starten met de screening van de nieuwe contracten van rechtspersonen. Net als de screening van onze nieuwe individuele klanten zal dit een belangrijke impact hebben op onze bedrijfsprocessen. U zal hier als tussenpersoon ook een aantal gevolgen van ondervinden. ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 1

2 Inhoudstafel 1. Procedure 1.1. Informatieverzameling 1.2. Contacteren van klanten 1.3. Twee belangrijke begrippen 2. Bijlagen 2.1 Begrippenlijst 1 FATCA 2 Intergouvernementeel Akkoord (IGA) 3 Internal Revenue Service (of IRS) 4 Nieuwe klanten 5 Bestaande klanten 6 US Person 7 Amerikaans staatsburger 8 Substantial test of presence 9 US Indicia 10 Specified US Person 11 Non-specified US Entity 12 Foreign Financial Institution of FFI 13 Non-Financial Foreign Entity (of NFFE) 14 US reportable account 15 Toepassingsgebied FATCA 16 Tax Identification Number 17 W-9-formulier 18 W-8BEN-formulier 19 W-8BEN-E-formulier 20 Global Intermediary Identification Number of GIIN 3.1 FAQ Algemene vragen A Wat is FATCA? B Wat is het doel van FATCA? C Vanaf wanneer is FATCA van toepassing? D Welke gegevens zal ERGO Life moeten rapporteren? E Wanneer zal de eerste rapportering plaatsvinden? F Wat zijn de gevolgen wanneer er klanten zijn met US Incidia? G Heeft FATCA enkel betrekking op nieuwe klanten? H Zal FATCA alleen betrekking hebben op individuele klanten? I Kan het zomaar dat Amerikaanse wetgeving van toepassing is in België? J Waarom is ERGO Life zo streng in zijn verzoek om informatie? K Waarom vraagt ERGO Life om deze specifieke informatie, terwijl mijn bank andere informatie opvraagt in het kader van FATCA? L Wat indien ik als US Person mijn contract premievrij laat plaatsen vóór 1 juli 2014? M Wat met het dubbelbelastingverdrag dat België afsloot met de VS? N Welke producten van ERGO Life vallen onder het toepassingsgebied van FATCA? O Zal FATCA impact hebben op al onze klanten? ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 2

3 3.1.2 Vragen van individuele klanten A Wanneer zal ik beschouwd worden als een US Person? B Wanneer ben ik een Amerikaans staatsburger? C Wanneer voldoet u aan de Substancial Test of Presence? D Is het mogelijk om de gevolgen van FATCA te ontwijken door Belgisch staatsburger te worden? E Ik ben in de VS geboren, maar heb er nooit gewoond. Ben ik een US Person? F Ik ben een Belgische student die in het kader van een uitwisseling in de VS verblijft. Zal ik onder het toepassingsgebied van FATCA vallen? G Ik ben in de VS geboren, maar heb afstand gedaan van mijn Amerikaanse nationaliteit. Dien ik ERGO Life de nodige documentatie te bezorgen? H Wat als de uitbetaling van de polis gebeurt op een gezamenlijke rekening waarvan één van de rekeninghouders een Specified US Person is? I Ik word gecontacteerd door ERGO Life om bijkomende informatie te verschaffen. Zal ERGO Life mij hiervoor vaak contacteren? J Wanneer ik door ERGO Life gecontacteerd word om bijkomende informatie te verschaffen omdat er in mijn dossier US Indicia werden vastgesteld, ben ik dan verplicht om deze documenten te bezorgen? K Zal ERGO Life Amerikaanse klanten blijven aanvaarden? L Zal FATCA iets veranderen aan de huidige Amerikaanse belastingsregelgeving? Vragen van rechtspersonen A Zal ik enkel door FATCA getroffen worden wanneer mijn onderneming Amerikaans is? B Ik word gecontacteerd door ERGO Life om bijkomende informatie te verschaffen. Zal ERGO Life mij hiervoor vaak contacteren? C Zal FATCA iets veranderen aan de huidige Amerikaanse belastingsregelgeving? D Welke informatie zal door ERGO Life gerapporteerd worden? ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 3

4 1. Procedure 1.1. Informatieverzameling Binnen ERGO Life zullen we ons baseren op de informatie met betrekking tot de identificatie van onze klanten en uiteindelijke begunstigden waarover we al beschikken of die we opvragen in het kader van de bestrijding van witwaspraktijken. Hierbij zullen additionele criteria worden getoetst die van toepassing zijn binnen FATCA. Bij nieuwe individuele klanten, diende u als tussenpersoon niet te vragen naar specifieke informatie in het kader van FATCA. Voor de screening van de rechtspersonen, zal u echter wel een aantal zaken moeten nagaan. Concreet betreft dit twee additionele vragen die in het kader van FATCA dienen te worden gesteld aan de klanten en opgenomen zullen worden in de vragenlijst uiteindelijke begunstigden : Is de persoon resident of the US for tax purposes? Ja/Neen Heeft de persoon de Amerikaanse nationaliteit? Ja/Neen Verder willen wij u er nogmaals op wijzen dat een aantal elementen op het onderschrijvingsformulier zeker dienen ingevuld te worden: geboorteplaats, adres, telefoonnummer, nationaliteit. Indien het ERGO Life Service Team, meer specifiek onze FATCA verantwoordelijken één of meerdere elementen vaststellen die kunnen wijzen op een band tussen de klant en de US, zullen deze klanten gecontacteerd worden. Indien nodig zal hen gevraagd worden om bijkomende informatie verschaffen Contacteren van klanten Sinds 1 juli 2014 worden nieuwe individuele klanten gecontacteerd indien hun dossier één of meerdere elementen bevat die een link aantonen met de US. Vanaf 1 januari 2015 zal dit ook gelden voor nieuwe contracten van rechtspersonen. In een laatste fase zullen bestaande klanten in de loop van 2015 gecontacteerd worden van zodra blijkt dat hun dossier elementen bevat waaruit kan worden afgeleid dat zij mogelijks binnen het toepassing van deze reglementering valt. In dit kader bent u misschien reeds gecontacteerd door klanten met vragen over deze wetgeving. Reeds eerder bezorgden wij u een basis waarnaar u eventueel kan teruggrijpen voor de vragen van individuele klanten. Ook nu willen wij dit doen voor vragen die u van rechtspersonen zou ontvangen. Dit hebben we gedaan door nieuwe versies te publiceren van de Frequently Asked Questions en de begrippenlijst. Indien de (potentiële) klant daarna nog bijkomende informatie zou wensen, mag u deze steeds doorverwijzen naar Compliance Als tussen persoon mag u de klant niet adviseren om FATCA te omzeilen. In geval van twijfel omtrent de status van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, dient u de klant door te verwijzen naar een belastingadviseur. ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 4

5 1.3 Twee belangrijke begrippen Toch willen we hier kort twee begrippen toelichten die vermeldt staan in de nieuwe vragen op de vragenlijst uiteindelijke begunstigden Amerikaanse nationaliteit Een persoon heeft de Amerikaanse nationaliteit wanneer hij/zij voldoet aan één van onderstaande criteria: geboren in de VS, Guam, Puerto Rico, de Amerikaanse Maagdeneilanden, de Noordelijke Marianen Eilanden, geneutraliseerd tot Amerikaans staatsburger, één van de ouder is Amerikaans staatsburger, maar hierbij dient men te voldoen aan bijkomende voorwaarden (voor meer informatie raadpleeg er is bovendien geen afstand gedaan van de Amerikaanse nationaliteit Resident of the US for tax purposes Een persoon is een Resident of the US for tax purposes wanneer men voldoet aan de Substantial Test of Presence. Men voldoet aan deze aanwezigheidstest wanneer men de afgelopen drie jaar ten minste 183 dagen aanwezig is geweest in de VS. Bovendien moet men tijdens het huidige jaar ten minste 31 dagen in de VS aanwezig geweest zijn. Voor de berekening worden de volgende dagen geteld: alle dagen in de VS in het huidige jaar, 1/3 van de dagen in de VS het vorige jaar, 1/6 van de dagen in de VS is het jaar daarvoor. 2. Bijlagen 1) Begrippenlijst 2) Frequently asked questions Wenst u nog bijkomende info of hebt u nog bijkomende vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren via of Met vriendelijke groeten, ERGO Life Service Team ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 5

6 Bijlage 1: Begrippenlijst (Begrippen werden vertaald uit de IGA tussen de VS en België) 1) FATCA FATCA is een Amerikaanse belastingwetgeving die staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. Deze richt zich op het identificeren van US Persons die een rekening of andere financiële producten aanhouden buiten de VS. 2) Intergouvernementeel Akkoord (IGA) Een Intergouvernementeel Akkoord (IGA) is een bilateraal akkoord tussen twee landen. In het kader van FATCA werd tussen de Amerikaanse en Belgische overheid een akkoord gesloten, waardoor de FATCA-regelgeving van toepassing wordt binnen de Belgische wetgeving. Op dit ogenblik bestaan er twee soorten IGA s: model 1 en model 2. België sloot in april 2014 een IGA model 1 af met de VS, waardoor de Belgische financiële instellingen zullen rapporteren aan de FOD Financiën. Die zal op zijn beurt rapporteren aan de IRS. Luxemburg sloot in maart 2014 ook een IGA model 1 af. 3) Internal Revenue Service (of IRS) De Internal Revenue Service of kortweg IRS is de Amerikaanse belastingsdienst. 4) Nieuwe klanten Een nieuwe klant is iedereen die klant wordt van ERGO Life nadat de FATCA-regelgeving van kracht werd. De regeling voor nieuwe klanten zal dus van toepassing zijn op natuurlijke personen en rechtspersonen die klant worden van ERGO Life op of na 1 juli Hetzelfde geldt voor nieuwe contracten van bestaande klanten. 5) Bestaande klanten Bestaande klanten zijn klanten die vóór 1 juli 2014, wanneer FATCA van kracht gaat, reeds klant zijn van ERGO Life. 6) US Person Als natuurlijke persoon is iemand een US Person als hij voldoet aan één van de onderstaande situaties: een Amerikaans staatsburger zijn, zijn woonplaats in de VS hebben (inclusief de volgende Amerikaanse territoria: Puerto Rico, Guam, de Noordelijke Marianen en de Amerikaanse Maagdeneilanden), in het bezit van een US Green Card (raadpleeg uw belastingadviseur voor meer informatie of raadpleeg de website voldoen aan de Substantial Test of Presence. ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 6

7 Als rechtspersoon wordt de onderneming beschouwd als US Person als deze voldoet aan één van de onderstaande situaties: de onderneming is gevestigd in de VS (exclusief Puerto Rico, Guam, Amerikaans Samoa, Noordelijke Marianen en de Amerikaanse Maagdeneilanden); de onderneming is opgericht naar het recht van de VS of één van haar afzonderlijke staten; de onderneming is een trust waarbij één of meer US Persons direct of indirect alle belangrijke beslissingen van de trust mogen nemen en waarbij een rechter in de VS bevoegd kan zijn om uitspraak te doen over nagenoeg alle zaken inzake het beheer; de onderneming beheert de nalatenschap van één of meer US Persons. 7) Amerikaans staatsburger Iemand is Amerikaans staatsburger wanneer men voldoet aan één van onderstaande criteria: geboren in de VS; geboren in Puerto Rico; geboren in Guam; geboren op de Amerikaanse Maagdeneilanden; geboren op de Noordelijke Marianen Eilanden; genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger; één van de ouders is Amerikaanse staatsburger, maar hierbij moet men voldoen aan bijkomende voorwaarden (voor meer informatie raadpleeg er is geen afstand gedaan van het Amerikaanse staatsburgerschap. 8) Substantial test of presence Men voldoet aan deze aanwezigheidstest wanneer men de afgelopen drie jaar ten minste 183 dagen aanwezig is geweest in de VS. Bovendien moet men tijdens het huidige jaar ten minste 31 dagen in de VS aanwezig geweest zijn. Voor de berekening worden de volgende dagen geteld: alle dagen in de VS in het huidige jaar; 1/3 van de dagen in de VS het vorige jaar; 1/6 van de dagen in de VS is het jaar daarvoor; We leggen dit ver uit aan de hand van een voorbeeld: Aantal dagen in de VS aanwezig Aantal te tellen dagen voor aanwezigheidstest 1/6 van alle dagen 1/3 van alle dagen Alle dagen (met een minimum van 31 dat men in de VS aanwezig moet zijn) Dagen die in aanmerking komen Totaal aantal dagen in de VS in de afgelopen 3 jaar 82 Voldoet dit aan de voorwaarden? NEEN, meer dan 31 dagen in 2014, maar minder dan 183 de afgelopen 3 jaar. ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 7

8 9) US Indicia US Indicia zijn elementen die erop kunnen wijzen dat een persoon een Specified US Person is. Voor natuurlijke personen betreft het de volgende elementen: Amerikaans staatsburger of een permanente inwoner; geboren in de VS; een huidig adres hebben in de VS (post, domicilie, PO Box, etc.); het enige adres dat wordt opgegeven is een hold mail of in care of adres; een Amerikaans telefoonnummer; permanente instructies om fondsen over te schrijven naar een rekening in de VS; een volmacht of ondertekeningsbevoegdheid werd verleend aan een persoon met een Amerikaans adres. Met betrekking tot rechtspersonen kunnen deze betrekking hebben op: het land van oprichting of de maatschappelijke zetel is de VS; het huidige postadres bevindt zich in de VS (hieronder moet ook een PO Box of een in care of adres begrepen worden). Als één van deze elementen op de klant van toepassing is, dan wil dit nog niet noodzakelijk zeggen dat de klant een US Person is. Dit is louter een indicatie. Verder onderzoek zal dan ook nodig zijn. 10) Specified US Person Een Specified US Person is elke US Person met uitzondering van de volgende gevallen: een onderneming waarvan de aandelen op een regelmatige wijze op één of meer effectenmarkten verhandeld worden voor minstens één kalenderjaar. elke onderneming die deel uitmaakt van dezelfde gelieerde groep waarvan de aandelen op regelmatige wijze worden verhandeld op één of meer effectenmarkten voor minstens één kalenderjaar. elke organisatie die door Amerikaanse federale belastingwetgeving of door een individueel pensioensplan vrijgesteld wordt van belastingen. De VS en elk agentschap of instantie in haar eigendom. elke Amerikaanse staat, het District van Colombia, de Amerikaanse overzeese gebieden, elke politieke subdivisie en elk agentschap of elke instantie van de voorgaande entiteiten. elke bank opgericht in de VS en die zaken doet volgens het Amerikaanse recht (inclusief het recht van het District van Colombia) of het recht van een Amerikaanse Staat. elk vastgoedbeleggingsfonds. elk gereguleerd beleggingsfonds of elke entiteit die geregistreerd is bij de Securities Exchange Commission. elk gemeenschappelijk trustfonds. een trust die vrijgesteld is van belastingen of die de classificatie heeft van een liefdadigheidstrust. een effectenhandelaar, handelaar in grondstoffen of afgeleide financiële producten en die op deze manier geregistreerd is volgens de Amerikaanse wetgeving. een broker. elke trust die vrijgesteld is van belastingen onder een school annuity plan of een government plan. ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 8

9 11) Non-specified US Entity Een non-specified US Entity omhelst de volgende types: - een beursgenoteerde Amerikaanse organisatie - een Amerikaans filiaal van een beursgenoteerde organisatie - een US s501(a) organisatie - een Amerikaanse overheid - een Amerikaanse staat - een Amerikaanse vastgoedbeleggingstrust - een Amerikaans gereguleerde beleggingstrust - een Amerikaanse gemene trust - een Amerikaanse trust vrijgesteld van belastingen - een Amerikaanse effecten, grondstoffen en derivaten makelaar, - een Amerikaanse makelaar, - etc. 12) Foreign Financial Institution of FFI Een Foreign Financial Institution of FFI is een financiële instelling die niet gevestigd is in de VS. 13) Non-Financial Foreign Entity (of NFFE) Een NFFE is elke niet-amerikaanse rechtspersoon die geen financiële instelling is. Actieve NFFE Een NFFE is een actieve NFFE wanneer deze een actieve handel of bedrijf heeft waar minder dan 50% van de bruto-inkomsten van het voorgaande kalenderjaar passief is. Voorbeeld: Een slager die alleen inkomsten heeft uit zijn activiteiten als slager. Passieve NFFE Een NFFE is een passieve NFFE wanneer meer dan 50% van zijn bruto-inkomsten passieve inkomsten zijn, zoals huurinkomsten, dividenden, interesten, etc. Voorbeeld: een slager heeft naast zijn activiteit als slager ook nog een grote investeringsportfolio. Hier moet ook nog een onderscheid gemaakt worden tussen een US Owned of non-us Owned passieve NFFE. Een US owned passieve NFFE heeft één of meerdere eigenaars die specified US individuals of specified US entities. 14) US reportable account Dit is elke financiële rekening of contract dat binnen het toepassingsgebied van FATCA valt en eigendom is van een: Specified US Person, passieve NFFE US-owned (zie punt 13.2), klant die niet gedocumenteerd kon worden. ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 9

10 15) Welke producten van ERGO Life vallen wel en niet onder het toepassingsgebied van FATCA? NIET VAN TOEPASSING Tijdelijke zuivere overlijdensverzekeringen (m.i.v. schuldsaldoverzekeringen) ongeacht de financieringswijze en de looptijd van het contract Langetermijnspaarverzekeringen 1ste pijlerverzekeringen 2de pijlerverzekeringen, individuele en collectieve contracten, ongeacht de vorm waaronder zij worden uitgekeerd, ongeacht het sociaal statuut Herverzekeringscontracten Pensioenspaarverzekeringen WEL VAN TOEPASSING Alle renteverzekeringen voor zover zij niet vallen onder één van de categorieën die buiten het toepassingsgebied vallen. Levenslange overlijdensverzekeringen Tak 26 kapitalisatieverrichtingen Flexibele producten zonder belastingsvoordeel van tak 21 en 23 met een eenmalige premie of vrije premiebetaling. Klassieke producten zonder belastingvoordeel van tak 21 Alle andere levensverzekeringen die niet vermeld worden in één van de bovenstaande categorieën. Verzekeringscontracten van de takken 1 t.e.m. 18 en 22 zoals gedefinieerd in bijlage 1 van het KB van 22 februari 1991 betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. 16) Tax Identification Number Het Tax Identification Number is een nummer dat door de IRS als identificatienummer gebruikt wordt voor de belastingadministratie. Dit nummer kan verschillende vormen aannemen: Voor Amerikaanse inwoners en staatsburgers is dit nummer gelijk aan het social security number. Buitenlandse Amerikaanse belastingplichtige natuurlijke personen kunnen een individual tax identification number of ITIN aanvragen. Voor organisaties en werkgevers is dit nummer gelijk aan het Employer Identification Number of EIN. 17) W-9-formulier Het W-9 formulier heeft tot doel het TIN-nummer van de Amerikaanse belastingplichtige op te vragen. Dit formulier dient te worden ingevuld door US Persons. Dit formulier is afkomstig van de IRS. ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 10

11 18) W-8BEN-formulier Het W-8BEN formulier dient om de uiteindelijke begunstigden van contracten te identificeren. Dit formulier moet enkel gebruikt worden door natuurlijke personen. Ook dit formulier is afkomstig van de IRS. 19) W-8BEN-E-formulier Het W-8BEN-E formulier heeft tot doel de uiteindelijke begunstigden van niet-amerikaanse rechtspersonen te identificeren. Dit formulier dient enkel door rechtspersonen gebruikt te worden. Dit formulier is afkomstig van de IRS. 20) Global Intermediary Identification Number of GIIN Het GIIN nummer is een wereldwijd referentienummer van de Amerikaanse belastingsdienst. Dit nummer wordt toegekend aan financiële instellingen en andere organiwsaties ter identificatie. ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 11

12 Bijlage 2: Frequently Asked Questions 1. Algemene vragen A) Wat is FATCA? FATCA staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. Dit is Amerikaanse belastingswetgeving die zich richt op het identificeren van US Persons die financiële producten aanhouden buiten de VS. Financiële informatie zal uitgewisseld worden tussen bepaalde staten en de VS. Het gaat om een wereldwijd rapportagesysteem. Buitenlandse financiële instellingen zullen in dit kader een aantal verplichtingen hebben: 1. ze moeten hun klanten identificeren en onderzoeken of die een US reportable account bezitten; 2. ze moeten jaarlijks rapporteren over hun Amerikaanse klanten. B) Wat is het doel van FATCA? Met de FATCA-regelgeving bindt de Amerikaanse belastingsdienst de strijd aan tegen belastingontduiking door Amerikaanse belastingplichtigen via buitenlandse financiële instellingen. C) Vanaf wanneer is FATCA van toepassing? FATCA is van toepassing sinds 1 juli D) Welke gegevens zal ERGO Life moeten rapporteren? Financiële instellingen zijn door FATCA verplicht om de identiteit van Specified US Persons en hun US reportable accounts te rapporteren. De klant zal niet zelf kunnen bepalen wat er gerapporteerd zal worden. De balans van deze contracten op 31 december van elk jaar zal gerapporteerd worden. De FATCA regelgeving legt ERGO Insurance nv op wat moet gerapporteerd worden. ERGO Insurance nv dient details te rapporteren van alle US reportable accounts. Dit zal concreet volgende informatie betreffen: naam, adres, US TIN nummer van elke klant die een Specified US Person is, het nummer van het contract, de waarde van het contract op 31 december van elk jaar, startend met E) Wanneer zal de eerste rapportering plaatsvinden? De eerste rapportering zal plaatsvinden op 30 juni 2015 en zal betrekking hebben op het jaar ERGO Life zal rapporteren aan de FOD Financiën, die op zijn beurt zal rapporteren aan de IRS. Na deze eerste rapportering zal dit elk jaar opnieuw gebeuren. F) Wat zijn de gevolgen wanneer er klanten zijn met US Incidia? Wanneer één of meer Amerikaanse elementen vastgesteld worden in het dossier van een klant, zal de status van de natuurlijke persoon of rechtspersoon vastgesteld moeten worden. De FATCAverantwoordelijken zullen de klant dan contacteren om bijkomende informatie te krijgen. ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 12

13 Als de gevraagde info niet tijdig aan ERGO Life bezorgd wordt, dan zal de klant in kwestie gekwalificeerd worden als niet-gedocumenteerd en vervolgens ook als US Person. Daarna zal binnen ERGO Life onderzocht worden of de producten die de klant bezit binnen het toepassingsgebied van FATCA vallen. Is dit het geval, dan zal de klant gekwalificeerd worden als US reportable en zal ERGO Life rapporteren aan de FOD Financiën. G) Heeft FATCA enkel betrekking op nieuwe klanten? Neen, de FATCA regelgeving zal zowel betrekking op nieuwe klanten als bestaande klanten binnen ERGO Life. H) Zal FATCA alleen betrekking hebben op individuele klanten? Neen, FATCA zal zowel betrekking hebben op individuen als rechtspersonen. I) Kan het zomaar dat Amerikaanse wetgeving van toepassing is in België? In april 2014 ondertekende België een Intergouvernementeel Akkoord met de VS. Hierdoor maakt de wetgever FATCA verplicht in de Belgische wetgeving. J) Waarom is ERGO Life zo streng in zijn verzoek om informatie? FATCA is van toepassing op alle Belgische financiële instellingen. In dit kader heeft ERGO Life dan ook de beslissing genomen om tegen 1 juli 2014 FATCA compliant te zijn. Amerikaanse klanten zullen bij ERGO Life nog altijd welkom zijn. ERGO Life zal hen identificeren, hun producten kwalificeren en hen indien nodig rapporteren aan de FOD Financiën die op zijn beurt zal rapporteren aan de IRS. K) Waarom vraagt ERGO Life om deze specifieke informatie, terwijl mijn bank andere informatie opvraagt in het kader van FATCA? Financiële instellingen beschikken over een aantal manieren waarop zij hun klanten kunnen identificeren. ERGO Life heeft ervoor gekozen om zich in de eerste plaats te baseren op de informatie aangaande de identificatie van onze klanten in het kader van onze antiwitwasprocedure. Als op basis hiervan bepaalde Amerikaanse elementen naar voor komen, dan zal de klant gecontacteerd worden voor meer informatie. L) Wat indien ik als US Person mijn contract premievrij laat plaatsen vóór 1 juli 2014? Door het contract premievrij te laten plaatsen, zal er niets veranderen aan de rapportageverplichting. Uw contract blijft hierdoor bestaan. Wanneer u het contract voor 1 juli 2014 zou afkopen, zal dit eveneens niets veranderen aan de rapportageverplichting betreffende M) Wat met het dubbelbelastingverdrag dat België afsloot met de VS? Het dubbelbelastingverdrag dat België afsloot met de VS, staat los van de verplichtingen inzake FATCA. ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 13

14 N) Welke producten van ERGO Life vallen onder het toepassingsgebied van FATCA? NIET VAN TOEPASSING Tijdelijke zuivere overlijdensverzekeringen (m.i.v. schuldsaldoverzekeringen) ongeacht de financieringswijze en de looptijd van het contract Langetermijnspaarverzekeringen 1ste pijlerverzekeringen 2de pijlerverzekeringen, individuele en collectieve contracten, ongeacht de vorm waaronder zij worden uitgekeerd, ongeacht het sociaal statuut Herverzekeringscontracten Pensioenspaarverzekeringen WEL VAN TOEPASSING Alle renteverzekeringen voor zover zij niet vallen onder één van de categorieën die buiten het toepassingsgebied vallen. Levenslange overlijdensverzekeringen Tak 26 kapitalisatieverrichtingen Flexibele producten zonder belastingsvoordeel van tak 21 en 23 met een eenmalige premie of vrije premiebetaling. Klassieke producten zonder belastingvoordeel van tak 21 Alle andere levensverzekeringen die niet vermeld worden in één van de bovenstaande categorieën. Verzekeringscontracten van de takken 1 t.e.m. 18 en 22 zoals gedefinieerd in bijlage 1 van het KB van 22 februari 1991 betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. O) Zal FATCA impact hebben op al onze klanten? De meeste van onze klanten zullen weinig impact ondervinden van de FATCA regelgeving. Het is echter wel mogelijk dat de klant gecontacteerd wordt met het verzoek om zijn status als non-us Person te bevestigen wanneer ERGO Insurance nv bepaalde elementen vaststelt die zouden kunnen wijzen op een kwalificatie als US Person. ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 14

15 2. Vragen van individuele klanten A) Wanneer zal ik beschouwd worden als een US Person? U bent een US Person als u voldoet aan één van de onderstaande situaties: Amerikaans staatsburger zijn; een woonplaats hebben in de VS (inclusief Puerto Rico, Guam en de Amerikaanse Maagdeneilanden); in het bezit zijn van een US Green Card (raadpleeg uw belastingadviseur voor meer informatie of raadpleeg de website voldoen aan de Substantial Test of Presence. B) Wanneer ben ik een Amerikaans staatsburger? U bent Amerikaans staatsburger wanneer u voldoet aan één van onderstaande criteria: geboren in de VS; geboren in Puerto Rico; geboren in Guam geboren op de Amerikaanse Maagdeneilanden; geboren op de Noordelijke Marianen Eilanden; genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger; één van de ouders is Amerikaans staatsburger, maar hierbij moet men voldoen aan bijkomende voorwaarden (voor meer informatie raadpleeg er is geen afstand gedaan van het Amerikaans staatsburgerschap Opmerking: binnen de VS is het ius soli van toepassing. Dit houdt in dat personen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt, de facto de Amerikaanse nationaliteit zal hebben. Uitgezonderd hierop zijn de kinderen van een persoon die op dat ogenblik over de diplomatieke immuniteit beschikt. C) Wanneer voldoet u aan de Substancial Test of Presence? Men voldoet aan deze aanwezigheidstest wanneer men de afgelopen drie jaar ten minste 183 dagen aanwezig is geweest in de VS. Bovendien moet men tijdens het huidige jaar ten minste 31 dagen in de VS aanwezig geweest zijn. Voor de berekening worden de volgende dagen geteld: alle dagen in de VS in het huidige jaar; 1/3 van de dagen in de VS het vorige jaar; 1/6 van de dagen in de VS is het jaar daarvoor. We leggen dit uit aan de hand van een voorbeeld: ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 15

16 Aantal dagen in de VS aanwezig Aantal te tellen dagen voor aanwezigheidstest. 1/6 van alle dagen 1/3 van alle dagen Alle dagen (met een minimum van 31 dat men in de VS aanwezig moet zijn) Dagen die in aanmerking komen Totaal aantal dagen in de VS in de afgelopen 3 jaar. 82 Voldoet dit aan de voorwaarden? NEEN, meer dan 31 dagen in 2014, maar minder dan 183 de afgelopen 3 jaar. D) Is het mogelijk om de gevolgen van FATCA te ontwijken door Belgisch staatsburger te worden? Neen, de gevolgen van FATCA kunnen op deze manier niet ontweken worden. Als u Belgisch staatsburger zou worden, dan blijft u eveneens de Amerikaanse nationaliteit behouden, waardoor u nog steeds onder het toepassingsgebied van FATCA valt. Eventueel kunt u afstand doen van uw Amerikaanse nationaliteit. In dit geval dient u ons het Certificate of Loss of Nationality of the United States te bezorgen en zullen wij de nodige stappen ondernemen om uw status aan te passen. Wij willen er u wel op wijzen dat het afstand doen van uw Amerikaanse nationaliteit andere gevolgen met zich kan meebrengen. E) Ik ben in de VS geboren, maar heb er nooit gewoond. Ben ik een US Person? Binnen de VS is het ius soli van toepassing. Dit houdt in dat personen die op Amerikaans grondgebied geboren zijn, de facto de Amerikaanse nationaliteit hebben. Uitzondering hierop zijn de kinderen van personen met de diplomatieke immuniteit, zij krijgen de Amerikaanse nationaliteit niet. De onderwerping aan de Amerikaanse belastingen is afhankelijk van de nationaliteit en is dus niet afhankelijk van de woonplaats. Amerikanen die in het buitenland wonen, blijven onderworpen aan de Amerikaanse belastingen en dienen jaarlijks hun wereldwijd inkomen aan te geven. Indien u ons kan aantonen dat u niet meer beschikt over de Amerikaanse nationaliteit of er nooit over hebt beschikt, dient u ERGO Insurance nv deze documenten te bezorgen. F) Ik ben een Belgische student die in het kader van een uitwisseling in de VS verblijft. Zal ik onder het toepassingsgebied van FATCA vallen? Dit zal afhangen van het soort visa dat u werd verleend. Wij raden u in dit kader aan om contact op te nemen met de instantie die u het visa verschaft heeft. ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 16

17 G) Ik ben in de VS geboren, maar heb afstand gedaan van mijn Amerikaanse nationaliteit. Dien ik ERGO Life de nodige documentatie te bezorgen? Als u niet langer beschikt over de Amerikaanse nationaliteit, dan dient u ons het Certificate of Loss of Nationality te bezorgen of ons een afdoende reden te verschaffen waarom u niet over dit document beschikt. Daarnaast vragen wij u ERGO Life eveneens een kopie te bezorgen van een geldig identiteitsbewijs dat de nationaliteit aantoont van een andere staat. H) Wat als de uitbetaling van de polis gebeurt op een gezamenlijke rekening waarvan één van de rekeninghouders een Specified US Person is? Hier zal de rekening beschouwd moeten worden als een US reportable account en zal deze gerapporteerd worden. I) Ik word gecontacteerd door ERGO Life om bijkomende informatie te verschaffen. Zal ERGO Life mij hiervoor vaak contacteren? Als u in het kader van FATCA door ERGO Life gecontacteerd wordt om bijkomende informatie te verschaffen, dan is dit wellicht omdat in uw dossier Amerikaanse elementen vastgesteld zijn. Wanneer uw status zou veranderen, bv. omdat u geen Amerikaans staatsburger meer bent, dient u ons deze informatie te bezorgen. Wanneer ERGO Life Amerikaanse elementen moet vaststellen wegens een veranderde informatie, zal u gecontacteerd worden voor bijkomende informatie. J) Wanneer ik door ERGO Life gecontacteerd word om bijkomende informatie te verschaffen omdat er in mijn dossier US Indicia werden vastgesteld, ben ik dan verplicht om deze documenten te bezorgen? ERGO Life zal u contacteren wanneer in uw dossier US Indicia werden vastgesteld. Hierin zal u gevraagd worden om bijkomende informatie te verschaffen. Wij raden u ten zeerste aan om ERGO Insurance deze documenten te bezorgen. Als u ons deze documenten niet bezorgt, zullen wij u als een US Person moeten kwalificeren en zal ERGO Life verder onderzoeken of uw gegevens zullen gerapporteerd worden. K) Zal ERGO Life Amerikaanse klanten blijven aanvaarden? ERGO Life zal Amerikaanse klanten blijven verwelkomen, maar deze dienen ERGO Life wel de nodige bijkomende informatie te verschaffen in het kader van FATCA. L) Zal FATCA iets veranderen aan de huidige Amerikaanse belastingsregelgeving? Deze regelgeving zal door FATCA niet veranderen. Er worden slechts bijkomende verplichtingen opgelegd. Het is echter mogelijk dat dit voor u ingewikkelder wordt. Om uw persoonlijke situatie betreffende de Amerikaanse belastingsregelgeving te bespreken, raden wij u aan contact op te nemen met een belastingsadviseur. ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 17

18 3. Vragen van rechtspersonen A) Zal ik enkel door FATCA getroffen worden wanneer mijn onderneming Amerikaans is? FATCA treft niet enkel Amerikaanse ondernemingen. Ondernemingen waarbij de uiteindelijke begunstigden US Persons zijn, vallen onder het toepassingsgebied van FATCA. Wanneer er indicaties zijn dat er Amerikaanse banden bestaan tussen uw onderneming en de VS, zal de onderneming gecontacteerd worden om bijkomende informatie te verschaffen. B) Ik word gecontacteerd door ERGO Life om bijkomende informatie te verschaffen. Zal ERGO Life mij hiervoor vaak contacteren? Indien u in het kader van FATCA door ERGO Life gecontacteerd wordt om bijkomende informatie te verschaffen, zal dit zijn omdat in uw dossier Amerikaanse elementen vastgesteld zijn. Wanneer uw status zou veranderen, bv. omdat u geen Amerikaans staatsburger meer bent, dient u ons deze informatie te bezorgen. Wanneer ERGO Life Amerikaanse elementen moet vaststellen wegens een veranderde informatie, zal u gecontacteerd worden voor bijkomende informatie. C) Zal FATCA iets veranderen aan de huidige Amerikaanse belastingsregelgeving? Deze regelgeving zal door FATCA niet veranderen. Er worden slechts bijkomende verplichtingen opgelegd. Het is echter mogelijk dat dit voor u ingewikkelder wordt. Om uw persoonlijke situatie betreffende Amerikaanse belastingsregelgeving te bespreken, raden wij u aan contact op te nemen met een belastingsadviseur. D) Welke informatie zal door ERGO Life gerapporteerd worden? De FATCA-regelgeving legt ERGO Life op wat moet gerapporteerd worden. ERGO Life dient details te rapporteren van alle US reportable accounts. Dit zal concreet volgende informatie betreffen: naam, adres en TIN nummer van de onderneming en naam, adres en TIN-nummer van elke substantiële eigenaar (minstens 25%) die een US Person is; nummer van het contract; de waarde van het contract op 31 december van elk jaar, te starten in ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 18

Frequently asked questions

Frequently asked questions Frequently asked questions 1. Algemene vragen A) Wat is FATCA? FATCA staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. Dit is Amerikaanse belastingswetgeving die zich richt op het identificeren van US Persons

Nadere informatie

Begrippenlijst (Begrippen vertaald uit de IGA tussen de VS en België)

Begrippenlijst (Begrippen vertaald uit de IGA tussen de VS en België) Begrippenlijst (Begrippen vertaald uit de IGA tussen de VS en België) 1) FATCA FATCA is Amerikaanse belastingwetgeving die staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. Deze richt zich op het identificeren

Nadere informatie

1c Achternaam : 1e Rekeningnummer/IBAN :

1c Achternaam : 1e Rekeningnummer/IBAN : Bepalen fiscaal inwonerschap Inventarisatie van uw persoonlijke gegevens Gebaseerd op de CRS en de Nederlandse IGA, die de invoering van de FATCA regelt, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund

Commodity Discovery Fund Commodity Discovery Fund Formulier vr het bepalen van de buitenlandse belastingstatus van entiteiten Vul onderstaand formulier compleet in. Volgens de wet dienen wij na te gaan of Participanten kunnen

Nadere informatie

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA?

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA? FATCA, de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act is een belangrijke ontwikkeling in de strijd tegen belastingontduiking door Amerikanen

Nadere informatie

Info@anadolubank.nl www.anadolubank.nl. Dhr. Mevr. Nationaliteit : Telefoon : Mobiel : E-mail : Nationaliteit : Telefoon : Mobiel : E-mail :

Info@anadolubank.nl www.anadolubank.nl. Dhr. Mevr. Nationaliteit : Telefoon : Mobiel : E-mail : Nationaliteit : Telefoon : Mobiel : E-mail : SLIMMER SPAREN- / DEPOSITOREKENING Anadolubank Nederland ANADOLUBANK NEDERL AND N.V. De Boelelaan 7 1083 HJ Amsterdam The Netherlands 0900-517 19 00 (Lokaal tarief) Phone +31 (0)20 517 19 00 Fax +31 (0)20

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER HOF HOORNEMAN REKENING

AANMELDINGSFORMULIER HOF HOORNEMAN REKENING REKENINGNUMMER:... (In te vullen door Hof Hoorneman Bankiers) GEGEVENS EERSTE REKENINGHOUDER Naam:... Voorletters:... man vrouw Geboortedatum:... BSN-nummer:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Land:...

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH

INSCHRIJFFORMULIER BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH INSCHRIJFFORMULIER BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH Participant Tenaamstelling participaties¹ dres Postcode/Woonplaats Telefoon privé/zakelijk E-mail Geboortedatum Nationaliteit Burgerservicenummer IBN 2, 3 BIC

Nadere informatie

Toelichting Belastingplichtig in het buitenland

Toelichting Belastingplichtig in het buitenland Toelichting Belastingplichtig in het buitenland Inhoudsopgave Voor particulieren & bestuurders van bedrijven... 2 Wanneer is een natuurlijke persoon belastingplichtig in Nederland?... 2 Wanneer is een

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER HOF HOORNEMAN REKENING MINDERJARIGE

AANMELDINGSFORMULIER HOF HOORNEMAN REKENING MINDERJARIGE MINDERJARIGE REKENINGNUMMER:... (In te vullen door Hof Hoorneman Bankiers) GEGEVENS REKENINGHOUDER/NAAM MINDERJARIGE (KIND): Naam:... Voorletters:... man vrouw Geboortedatum:... BSN-nummer:... Adres:...

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen en hun fiscale situatie (FATCA-CRS)

Verklaring m.b.t. de identiteit van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen en hun fiscale situatie (FATCA-CRS) Allianz Verklaring 1/5 Verklaring m.b.t. de identiteit van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen en hun fiscale situatie (FATCA-CRS) Wij hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om geen

Nadere informatie

Inschrijfformulier BUFFERfund (natuurlijk personen)

Inschrijfformulier BUFFERfund (natuurlijk personen) Inschrijfformulier BUFFERfund (natuurlijk personen) Participant 1 Naam Adres Postcode/woonplaats Land Nationaliteit Telefoonnummer E-mail Bankrekeningnummer (IBAN) Ten name van Woonplaats (hierna te noemen:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB)

Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB) Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB) Met dit formulier kunt u de Multi Valuta Rekening aanvragen Let op: Op de Multi Valuta Rekening zijn geen Automatische Incasso s mogelijk en kunnen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ) FATCA

Veelgestelde vragen (FAQ) FATCA Veelgestelde vragen (FAQ) FATCA Inhoudsopgave Algemeen... 3 Wat is FATCA?... 3 Wat is het doel van FATCA?... 3 Wanneer start FATCA?... 3 Op wie heeft FATCA betrekking?... 3 Welke informatie rapporteert

Nadere informatie

Bepalen buitenlandse belastingstatus

Bepalen buitenlandse belastingstatus Bepalen buitenlandse belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Financiële instellingen moeten volgens de wet nagaan of organisaties en/of uiteindelijk belanghebbenden aangemerkt kunnen worden

Nadere informatie

Bepalen buitenlandse belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens

Bepalen buitenlandse belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Bepalen buitenlandse belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Gebaseerd op de Nederlandse IGA die de invoering van de FATCA regelt, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen nagaan

Nadere informatie

m Mijn organisatie heeft geen KvK-nummer

m Mijn organisatie heeft geen KvK-nummer Door DHB Bank in te vullen Klantnummer Inventarisatie organisatiegegevens Gebaseerd op de CRS en de Nederlandse IGA, die de invoering van de FATCA regelt, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen

Nadere informatie

Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens

Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Gebaseerd op de CRS en de Nederlandse IGA, die de invoering van de FATCA regelt, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen nagaan

Nadere informatie

Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens

Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Logo f.i. Gebaseerd op de CRS en de Nederlandse IGA, die de invoering van de FATCA regelt, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen

Nadere informatie

Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens

Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Gebaseerd op de CRS en de Nederlandse IGA, die de invoering van de FATCA regelt, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen nagaan

Nadere informatie

Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats

Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats Wat is de Common Reporting Standard (CRS)? De Nederlandse overheid werkt met veel landen samen om belastingontduiking

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen

Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen I Naam Aanvrager 1 man vrouw Aanvrager 2 man vrouw Voorletters Adres Postcode Woonplaats Land Telefoonnummer E-mailadres Geboortedatum IBAN (tegenrekening)

Nadere informatie

Zelfcertificering belastingplicht in het buitenland voor professionele klanten Registratie van de gegevens van de entiteit

Zelfcertificering belastingplicht in het buitenland voor professionele klanten Registratie van de gegevens van de entiteit Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be Bestemd voor de bank: Relatienummer: 0200... Zelfcertificering belastingplicht in het buitenland voor professionele klanten Registratie van de gegevens

Nadere informatie

Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens

Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Logo f.i. Gebaseerd op de CRS en de Nederlandse IGA die de invoering van de FATCA regelt, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH. Voor organisaties (niet-particulieren)

INSCHRIJFFORMULIER BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH. Voor organisaties (niet-particulieren) INSCHRIJFFORMULIER BELEGGINGSFONS HOOFBOSCH Voor organisaties (niet-particulieren) Tenaamstelling participaties¹ Adres Postcode/Woonplaats Telefoon E-mail Nummer Kamer van Koophandel IBAN 2, 3 BIC 4 ¹

Nadere informatie

Bepalen belastingstatus

Bepalen belastingstatus Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Gebaseerd op de CRS en de Nederlandse IGA, die de invoering van de FATCA regelt, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen nagaan

Nadere informatie

Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens

Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Gebaseerd op de CRS en de Nederlandse IGA, die de invoering van de FATCA regelt, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen nagaan

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be 20 Relatienummer 1: 0200 Relatienummer 2: 0200 Relatienummer 3: 0200 Relatienummer 4: 0200 Relationship Manager: Aanvraag voor het openen van een

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 37 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 128 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be 20 Relatienummer 1: 0200 Relatienummer 2: 0200 Relatienummer 3: 0200 Relatienummer 4: 0200 Relationship Manager: Aanvraag voor het openen van een

Nadere informatie

Aanvraagformulier SpaarZakelijkPlus

Aanvraagformulier SpaarZakelijkPlus Aanvraagformulier SpaarZakelijkPlus Uitgave april 2016 Dit aanvraagformulier is te gebruiken door de vennootschap die gerechtigd is tot het uitvoeren van pensioen in eigen beheer of het uitvoeren van een

Nadere informatie

TABEL VAN DE KNIPPERLICHTEN

TABEL VAN DE KNIPPERLICHTEN BIJLAGE 6 TABEL VAN DE KNIPPERLICHTEN Belangrijk Onderliggende tabel van de knipperlichten is exemplatief en niet exhaustief. Zij heeft tot doel de waakzaamheid van de verzekeringstussenpersoon en de verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-nummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]

Nadere informatie

Verklaring over de identiteit van de uiteindelijke begunstigden

Verklaring over de identiteit van de uiteindelijke begunstigden Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Datum 20 Relationship Manager: Verklaring over de identiteit van de uiteindelijke begunstigden Triodos Bank is wettelijk verplicht

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 276 Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer FLEXIBEL VAP SAVING exemplaar voor de maatschappij nieuwe zaak RIZIV-polis bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... vervangt polis nr.... begindatum contract einddatum contract: 65 jaar CBFA-nummer...

Nadere informatie

FSI Fiscal info@fsifiscal.com

FSI Fiscal info@fsifiscal.com FSI Fiscal info@ Belastingheffing op effecten in de : toelichting voor aanbieders van beleggingsen Hoe een aanbieder van beleggingsen kan bijdragen aan het terugbrengen van belasting op vanuit de uitgekeerd

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER HOF HOORNEMAN REKENING RECHTSPERSOON

AANMELDINGSFORMULIER HOF HOORNEMAN REKENING RECHTSPERSOON AANMELDINGSFORMULIER HOF HOORNEMAN REKENING RECHTSPERSOON REKENINGNUMMER:... (In te vullen door Hof Hoorneman Bankiers) GEGEVENS RECHTSPERSOON Statutaire naam:... Vestigingsadres:... Correspondentieadres:...

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Alpha High Performance Fund

Alpha High Performance Fund Alpha High Performance Fund An Elite Fund Management B.V. Alternative Investment Fund INSCHRIJVING / WIJZIGING DEELNAMEBEDRAG Alpha-fondsen [ ] Alpha Future Spread Fund [ ] Dutch Darlings Fund (voorheen

Nadere informatie

Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens

Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Gebaseerd op de CRS, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen nagaan waar uw organisatie fiscaal gevestigd is. In sommige gevallen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AG Business Invest AG Business Invest Private

Algemene voorwaarden. AG Business Invest AG Business Invest Private Algemene voorwaarden AG Business Invest AG Business Invest Private 0079-2443330N-14102013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2

Nadere informatie

U moet ook de authentication code (authenticiteitscode) invoeren die u in de welkomstbrief of -e-mail van E*TRADE Securities hebt ontvangen.

U moet ook de authentication code (authenticiteitscode) invoeren die u in de welkomstbrief of -e-mail van E*TRADE Securities hebt ontvangen. ONLINE REKENING ACTIVEREN E*TRADE Securities biedt u eenvoudig toegang tot recente informatie over het rendement van uw aandelenplan. Als u de service voor het aandelenplan activeert, kunt u het volgende

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

Aanvraagformulier Hypothecaire Geldlening. Aanvraagformulier. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u.

Aanvraagformulier Hypothecaire Geldlening. Aanvraagformulier. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. Aanvraagformulier Aanvraagformulier Hypothecaire Geldlening S.v.p. volledig invullen en aankruisen wat van toepassing is. Gaarne taxatierapport bijvoegen. 1. Persoonlijke gegevens a. Naam en voornamen

Nadere informatie

Deposito- en Consignatiekas

Deposito- en Consignatiekas AANVRAAGFORMULIER VOOR TEGEMOETKOMING VOOR EEN TAK 21-LEVENSVERZEKERING, onderworpen aan het Belgisch recht. (met uitzondering van de volledige tweede pijler ) 1/11 Deel 1 Voorwaarden om in aanmerking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 985 Goedkeuring van het op 18 december 2013 te s-gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Paul Van Eesbeeck Onderwerp Toenemende financiële gegevensverstrekking en -uitwisseling over de grenzen heen Datum November 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Global IRW Information reporting and withholding (IRW)

Nieuwsbrief Global IRW Information reporting and withholding (IRW) Nieuwsbrief Global IRW Information reporting and withholding (IRW) 18 december 2013 Nederland en de Verenigde Staten ondertekenen een FATCA Intergovernmental Agreement Samenvatting Op 18 december 2013

Nadere informatie

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM De schuldsaldoverzekering Credit Security Plan biedt u de zekerheid dat uw lening op afbetaling

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, verplicht

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR DE VERKRIJGING VAN EEN EXPLOITATIECERTIFICAAT. Met dit formulier vraagt u een exploitatiecertificaat aan

AANVRAAGDOSSIER VOOR DE VERKRIJGING VAN EEN EXPLOITATIECERTIFICAAT. Met dit formulier vraagt u een exploitatiecertificaat aan AANVRAAGDOSSIER VOOR DE VERKRIJGING VAN EEN EXPLOITATIECERTIFICAAT Meer informatie over deze aanvraag is verkrijgbaar a. op www. b. of op werkdagen tussen en via telefoonnummer c. Bezoekadres: Met dit

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor een minderjarige

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor een minderjarige Informatie & Advies: T +32 (0)2 548 28 51 E info@triodos.be Relatienummer 1: 0200 Relatienummer 2: 0200 Relatienummer 3: 0200 Relationship Manager: Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor

Nadere informatie

DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV

DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV I. Toelatingsvoorwaarden Overeenkomstig artikel 34 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen,

Nadere informatie

MiFID Brochure. ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV

MiFID Brochure. ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV MiFID Brochure ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV 30 april 2014 Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst conform de MIFID-gedragsregels 1. Inleiding De bescherming van afnemers

Nadere informatie

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid.

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid. Aanvraag van een verwervingspremie Gemeente Tervuren t.a.v. het college van burgemeester en schepenen Brusselsesteenweg 13 3080 TERVUREN Referentienummer- Ontvangstdatum van de aanvraag Bezorg deze aanvraag

Nadere informatie

A L L ES WAT U M O E T WE T E N OV E R C O M M ON R E P OR T I N G S TAN DAR D

A L L ES WAT U M O E T WE T E N OV E R C O M M ON R E P OR T I N G S TAN DAR D J AN U AR I 2 0 1 6 I N F O R M A T I E O MTR E N T FI S C A L ITE I T A L L ES WAT U M O E T WE T E N OV E R C O M M ON R E P OR T I N G S TAN DAR D E E N N I E U W E I N T E R N A T I O N A L E N O R

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

de storting verminderd met de kosten en de eventuele taksen of bijdragen. CRESCENDO Dynamico.ORG, HET CONCEPT

de storting verminderd met de kosten en de eventuele taksen of bijdragen. CRESCENDO Dynamico.ORG, HET CONCEPT Algemene voorwaarden C RESCENDO Dynamico.org Deze algemene voorwaarden beschrijven de werking en de mogelijkheden die uw overeenkomst Crescendo Dynamico.org biedt. Om u ermee vertrouwd te maken, geven

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid. Bijzonder formulier DB2P voor buitenlandse entiteiten: registratie UMAN

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid. Bijzonder formulier DB2P voor buitenlandse entiteiten: registratie UMAN Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Bijzonder formulier DB2P voor buitenlandse entiteiten: registratie UMAN Deze aanvraag betreft: een nieuwe registratie in het

Nadere informatie

Formulier D / Verklaring over de overdracht of de verkleining van een gekwalificeerde deelneming in het kapitaal van een financiële instelling

Formulier D / Verklaring over de overdracht of de verkleining van een gekwalificeerde deelneming in het kapitaal van een financiële instelling Bijlage Mededeling _2009_31-5 dd. 18 november 2009 Formulier D / Verklaring over de overdracht of de verkleining van een gekwalificeerde deelneming in het kapitaal van een financiële instelling Toepassingsveld:

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

1. Wat is de inhoud van het akkoord dat de lidstaten op 24 maart 2014 hebben gesloten?

1. Wat is de inhoud van het akkoord dat de lidstaten op 24 maart 2014 hebben gesloten? RICHTLIJN BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN MEI 2014 Het duurde ruim zes jaar voordat de verschillende lidstaten van de Europese Unie het eens raakten over de lastige kwestie rond

Nadere informatie

Invest Verzekeringsvoorstel

Invest Verzekeringsvoorstel Verzekeringsvoorstel Bemiddelaar Nr.... FSMA-nr.... Referentie... Naam... Telefoon... Verkoop op afstand ja neen Code... Polisreferentie Nieuwe zaak Vervanging van polis nr.... Verzekeringnemer 1 Nr. identiteitskaart...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de RentePlús Rekening.

Meest gestelde vragen over de RentePlús Rekening. Meest gestelde vragen over de RentePlús Rekening. Het openen, beheren en beëindigen van uw rekening 1. Wat is de RentePlús Rekening? De RentePlús Rekening is een internetspaarrekening met een variabele

Nadere informatie

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland SynVest is als fiscale beleggingsinstelling verplicht om 15% dividendbelasting in te houden op uitgekeerd dividend en dit af te dragen

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen U kunt dit formulier inclusief handtekeningkaart

Nadere informatie

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 maart 2015 Bekendgemaakt op 24 maart 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel...

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/142 BERAADSLAGING NR 11/092 VAN 6 DECEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE ONDERLINGE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

Belastingheffing van toepassing op dividenden uitgekeerd door SUEZ ENVIRONNEMENT

Belastingheffing van toepassing op dividenden uitgekeerd door SUEZ ENVIRONNEMENT SUEZ ENVIRONNEMENT AANDEELHOUDERSCLUB C/O SITA BELGIUM 22, RUE DE L'AVENIR 4460 GRACE-HOLLOGNE (BELGIË) FAX +32 (0)2 510 75 46 WWW.SUEZ-ENVIRONNEMENT.FR Brussel, 7 september 2011 Belastingheffing van toepassing

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies De volgende rechtsvormen

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Hypo Security Plan De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Bescherm uw financiële zekerheid en die van uw dierbaren... Overlijden, tijdelijke

Nadere informatie

Het Gebruik van Uw Persoonlijke en Zakelijke Informatie door Dell Bank International d.a.c.

Het Gebruik van Uw Persoonlijke en Zakelijke Informatie door Dell Bank International d.a.c. Het Gebruik van Uw Persoonlijke en Zakelijke Informatie door Dell Bank International d.a.c. Deel A: Deel A: Kredietinformatiebureaus en Bureaus voor Fraudebestrijding 1. Wat is een Kredietinformatiebureau?

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Schadeformulier. Schadeformulier Autoflex. 1. Verzekeringnemer. 2. Beschrijving van het motorrijtuig. 3. Bestuurder. 4. Gebruik motorrijtuig

Schadeformulier. Schadeformulier Autoflex. 1. Verzekeringnemer. 2. Beschrijving van het motorrijtuig. 3. Bestuurder. 4. Gebruik motorrijtuig Schadeformulier Autoflex Tussenpersoon: Polisnummer: Schadeformulier Deze ruimte in te vullen door de maatschappij: Schade no.: Betaald bij: Eigen risico: Terugvordering: ja nee Premie betaald tot: S.v.p.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

Aanvraag van een renteloze lening en een ondersteuningspremie voor huisartsen

Aanvraag van een renteloze lening en een ondersteuningspremie voor huisartsen Aanvraag van een renteloze lening en een ondersteuningspremie voor huisartsen ZG/WEL-150401 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

AANVRAAG BEDRIJFSIDENTIFICATIE

AANVRAAG BEDRIJFSIDENTIFICATIE In bijlage vindt u ook een instructieblad. Houd het bij de hand om u te helpen bij het invullen van dit formulier. Deel 1: Bedrijfsgegevens Maatschappelijke benaming van het bedrijf Adres maatschappelijke

Nadere informatie

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE EN DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING

Nadere informatie

Aanvraagformulier opening rekening in onverdeeldheid

Aanvraagformulier opening rekening in onverdeeldheid 1/9 Aanvraagformulier opening rekening in onverdeeldheid 1. Identificatie van de onverdeeldheid Rekeninghouder 1 Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Woonplaats: ]]] ]] - ] Naam onderneming: 2/9 Rekeninghouder 2

Nadere informatie

FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER

FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER AMONIS BEVEK NV BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH AMONIS BEVEK NV is een beleggingsvennootschap met

Nadere informatie

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Algemene voorwaarden Securex Leven - VOV - Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel Erkend bij KB van 5.1.1982 (B.S. 23.1.1982) onder nr.

Nadere informatie

Stappenplan - Beroepskennis

Stappenplan - Beroepskennis Stappenplan - Beroepskennis 1 Stappenplan - Beroepskennis Om te weten welke personen aan welke vereisten moeten voldoen inzake beroepskennis, gaat u best stapsgewijs te werk. Stap 1: Bent u natuurlijke

Nadere informatie