Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure"

Transcriptie

1 Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure Geachte makelaar, De Foreign Account Tax Compliance Act (hierna FATCA genoemd) is een Amerikaanse wetgeving die de strijd aanbindt tegen belastingontduiking door Amerikaanse belastingplichtigen via buitenlandse financiële instellingen. De wetgeving is van toepassing op financiële instellingen wereldwijd en verplicht hen informatie te verschaffen aan de Amerikaanse belastingsdienst (Internal Revenue Service of IRS) over Specified US Persons. De toepassing van FATCA zal in heel wat landen plaatsvinden in het kader van Intergouvernementele Akkoorden (IGA s), waardoor de rapportering aan de nationale overheid en de uitwisseling ervan tussen landen mogelijk en verplicht gemaakt worden. In april 2014 ondertekenden België en de VS daaromtrent een IGA. Hiermee verbond België zich ertoe FATCA wettelijk verplicht te maken in de Belgische wetgeving. Als verzekeringsmaatschappij valt ook ERGO Life onder het toepassingsgebied van deze wetgeving. Wij hebben dan ook de nodige maatregelen genomen, zodat we sinds 1 juli 2014 FATCA compliant zijn. Vanaf 1 januari 2015 zal ERGO Life ook starten met de screening van de nieuwe contracten van rechtspersonen. Net als de screening van onze nieuwe individuele klanten zal dit een belangrijke impact hebben op onze bedrijfsprocessen. U zal hier als tussenpersoon ook een aantal gevolgen van ondervinden. ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 1

2 Inhoudstafel 1. Procedure 1.1. Informatieverzameling 1.2. Contacteren van klanten 1.3. Twee belangrijke begrippen 2. Bijlagen 2.1 Begrippenlijst 1 FATCA 2 Intergouvernementeel Akkoord (IGA) 3 Internal Revenue Service (of IRS) 4 Nieuwe klanten 5 Bestaande klanten 6 US Person 7 Amerikaans staatsburger 8 Substantial test of presence 9 US Indicia 10 Specified US Person 11 Non-specified US Entity 12 Foreign Financial Institution of FFI 13 Non-Financial Foreign Entity (of NFFE) 14 US reportable account 15 Toepassingsgebied FATCA 16 Tax Identification Number 17 W-9-formulier 18 W-8BEN-formulier 19 W-8BEN-E-formulier 20 Global Intermediary Identification Number of GIIN 3.1 FAQ Algemene vragen A Wat is FATCA? B Wat is het doel van FATCA? C Vanaf wanneer is FATCA van toepassing? D Welke gegevens zal ERGO Life moeten rapporteren? E Wanneer zal de eerste rapportering plaatsvinden? F Wat zijn de gevolgen wanneer er klanten zijn met US Incidia? G Heeft FATCA enkel betrekking op nieuwe klanten? H Zal FATCA alleen betrekking hebben op individuele klanten? I Kan het zomaar dat Amerikaanse wetgeving van toepassing is in België? J Waarom is ERGO Life zo streng in zijn verzoek om informatie? K Waarom vraagt ERGO Life om deze specifieke informatie, terwijl mijn bank andere informatie opvraagt in het kader van FATCA? L Wat indien ik als US Person mijn contract premievrij laat plaatsen vóór 1 juli 2014? M Wat met het dubbelbelastingverdrag dat België afsloot met de VS? N Welke producten van ERGO Life vallen onder het toepassingsgebied van FATCA? O Zal FATCA impact hebben op al onze klanten? ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 2

3 3.1.2 Vragen van individuele klanten A Wanneer zal ik beschouwd worden als een US Person? B Wanneer ben ik een Amerikaans staatsburger? C Wanneer voldoet u aan de Substancial Test of Presence? D Is het mogelijk om de gevolgen van FATCA te ontwijken door Belgisch staatsburger te worden? E Ik ben in de VS geboren, maar heb er nooit gewoond. Ben ik een US Person? F Ik ben een Belgische student die in het kader van een uitwisseling in de VS verblijft. Zal ik onder het toepassingsgebied van FATCA vallen? G Ik ben in de VS geboren, maar heb afstand gedaan van mijn Amerikaanse nationaliteit. Dien ik ERGO Life de nodige documentatie te bezorgen? H Wat als de uitbetaling van de polis gebeurt op een gezamenlijke rekening waarvan één van de rekeninghouders een Specified US Person is? I Ik word gecontacteerd door ERGO Life om bijkomende informatie te verschaffen. Zal ERGO Life mij hiervoor vaak contacteren? J Wanneer ik door ERGO Life gecontacteerd word om bijkomende informatie te verschaffen omdat er in mijn dossier US Indicia werden vastgesteld, ben ik dan verplicht om deze documenten te bezorgen? K Zal ERGO Life Amerikaanse klanten blijven aanvaarden? L Zal FATCA iets veranderen aan de huidige Amerikaanse belastingsregelgeving? Vragen van rechtspersonen A Zal ik enkel door FATCA getroffen worden wanneer mijn onderneming Amerikaans is? B Ik word gecontacteerd door ERGO Life om bijkomende informatie te verschaffen. Zal ERGO Life mij hiervoor vaak contacteren? C Zal FATCA iets veranderen aan de huidige Amerikaanse belastingsregelgeving? D Welke informatie zal door ERGO Life gerapporteerd worden? ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 3

4 1. Procedure 1.1. Informatieverzameling Binnen ERGO Life zullen we ons baseren op de informatie met betrekking tot de identificatie van onze klanten en uiteindelijke begunstigden waarover we al beschikken of die we opvragen in het kader van de bestrijding van witwaspraktijken. Hierbij zullen additionele criteria worden getoetst die van toepassing zijn binnen FATCA. Bij nieuwe individuele klanten, diende u als tussenpersoon niet te vragen naar specifieke informatie in het kader van FATCA. Voor de screening van de rechtspersonen, zal u echter wel een aantal zaken moeten nagaan. Concreet betreft dit twee additionele vragen die in het kader van FATCA dienen te worden gesteld aan de klanten en opgenomen zullen worden in de vragenlijst uiteindelijke begunstigden : Is de persoon resident of the US for tax purposes? Ja/Neen Heeft de persoon de Amerikaanse nationaliteit? Ja/Neen Verder willen wij u er nogmaals op wijzen dat een aantal elementen op het onderschrijvingsformulier zeker dienen ingevuld te worden: geboorteplaats, adres, telefoonnummer, nationaliteit. Indien het ERGO Life Service Team, meer specifiek onze FATCA verantwoordelijken één of meerdere elementen vaststellen die kunnen wijzen op een band tussen de klant en de US, zullen deze klanten gecontacteerd worden. Indien nodig zal hen gevraagd worden om bijkomende informatie verschaffen Contacteren van klanten Sinds 1 juli 2014 worden nieuwe individuele klanten gecontacteerd indien hun dossier één of meerdere elementen bevat die een link aantonen met de US. Vanaf 1 januari 2015 zal dit ook gelden voor nieuwe contracten van rechtspersonen. In een laatste fase zullen bestaande klanten in de loop van 2015 gecontacteerd worden van zodra blijkt dat hun dossier elementen bevat waaruit kan worden afgeleid dat zij mogelijks binnen het toepassing van deze reglementering valt. In dit kader bent u misschien reeds gecontacteerd door klanten met vragen over deze wetgeving. Reeds eerder bezorgden wij u een basis waarnaar u eventueel kan teruggrijpen voor de vragen van individuele klanten. Ook nu willen wij dit doen voor vragen die u van rechtspersonen zou ontvangen. Dit hebben we gedaan door nieuwe versies te publiceren van de Frequently Asked Questions en de begrippenlijst. Indien de (potentiële) klant daarna nog bijkomende informatie zou wensen, mag u deze steeds doorverwijzen naar Compliance Als tussen persoon mag u de klant niet adviseren om FATCA te omzeilen. In geval van twijfel omtrent de status van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, dient u de klant door te verwijzen naar een belastingadviseur. ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 4

5 1.3 Twee belangrijke begrippen Toch willen we hier kort twee begrippen toelichten die vermeldt staan in de nieuwe vragen op de vragenlijst uiteindelijke begunstigden Amerikaanse nationaliteit Een persoon heeft de Amerikaanse nationaliteit wanneer hij/zij voldoet aan één van onderstaande criteria: geboren in de VS, Guam, Puerto Rico, de Amerikaanse Maagdeneilanden, de Noordelijke Marianen Eilanden, geneutraliseerd tot Amerikaans staatsburger, één van de ouder is Amerikaans staatsburger, maar hierbij dient men te voldoen aan bijkomende voorwaarden (voor meer informatie raadpleeg er is bovendien geen afstand gedaan van de Amerikaanse nationaliteit Resident of the US for tax purposes Een persoon is een Resident of the US for tax purposes wanneer men voldoet aan de Substantial Test of Presence. Men voldoet aan deze aanwezigheidstest wanneer men de afgelopen drie jaar ten minste 183 dagen aanwezig is geweest in de VS. Bovendien moet men tijdens het huidige jaar ten minste 31 dagen in de VS aanwezig geweest zijn. Voor de berekening worden de volgende dagen geteld: alle dagen in de VS in het huidige jaar, 1/3 van de dagen in de VS het vorige jaar, 1/6 van de dagen in de VS is het jaar daarvoor. 2. Bijlagen 1) Begrippenlijst 2) Frequently asked questions Wenst u nog bijkomende info of hebt u nog bijkomende vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren via of Met vriendelijke groeten, ERGO Life Service Team ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 5

6 Bijlage 1: Begrippenlijst (Begrippen werden vertaald uit de IGA tussen de VS en België) 1) FATCA FATCA is een Amerikaanse belastingwetgeving die staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. Deze richt zich op het identificeren van US Persons die een rekening of andere financiële producten aanhouden buiten de VS. 2) Intergouvernementeel Akkoord (IGA) Een Intergouvernementeel Akkoord (IGA) is een bilateraal akkoord tussen twee landen. In het kader van FATCA werd tussen de Amerikaanse en Belgische overheid een akkoord gesloten, waardoor de FATCA-regelgeving van toepassing wordt binnen de Belgische wetgeving. Op dit ogenblik bestaan er twee soorten IGA s: model 1 en model 2. België sloot in april 2014 een IGA model 1 af met de VS, waardoor de Belgische financiële instellingen zullen rapporteren aan de FOD Financiën. Die zal op zijn beurt rapporteren aan de IRS. Luxemburg sloot in maart 2014 ook een IGA model 1 af. 3) Internal Revenue Service (of IRS) De Internal Revenue Service of kortweg IRS is de Amerikaanse belastingsdienst. 4) Nieuwe klanten Een nieuwe klant is iedereen die klant wordt van ERGO Life nadat de FATCA-regelgeving van kracht werd. De regeling voor nieuwe klanten zal dus van toepassing zijn op natuurlijke personen en rechtspersonen die klant worden van ERGO Life op of na 1 juli Hetzelfde geldt voor nieuwe contracten van bestaande klanten. 5) Bestaande klanten Bestaande klanten zijn klanten die vóór 1 juli 2014, wanneer FATCA van kracht gaat, reeds klant zijn van ERGO Life. 6) US Person Als natuurlijke persoon is iemand een US Person als hij voldoet aan één van de onderstaande situaties: een Amerikaans staatsburger zijn, zijn woonplaats in de VS hebben (inclusief de volgende Amerikaanse territoria: Puerto Rico, Guam, de Noordelijke Marianen en de Amerikaanse Maagdeneilanden), in het bezit van een US Green Card (raadpleeg uw belastingadviseur voor meer informatie of raadpleeg de website voldoen aan de Substantial Test of Presence. ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 6

7 Als rechtspersoon wordt de onderneming beschouwd als US Person als deze voldoet aan één van de onderstaande situaties: de onderneming is gevestigd in de VS (exclusief Puerto Rico, Guam, Amerikaans Samoa, Noordelijke Marianen en de Amerikaanse Maagdeneilanden); de onderneming is opgericht naar het recht van de VS of één van haar afzonderlijke staten; de onderneming is een trust waarbij één of meer US Persons direct of indirect alle belangrijke beslissingen van de trust mogen nemen en waarbij een rechter in de VS bevoegd kan zijn om uitspraak te doen over nagenoeg alle zaken inzake het beheer; de onderneming beheert de nalatenschap van één of meer US Persons. 7) Amerikaans staatsburger Iemand is Amerikaans staatsburger wanneer men voldoet aan één van onderstaande criteria: geboren in de VS; geboren in Puerto Rico; geboren in Guam; geboren op de Amerikaanse Maagdeneilanden; geboren op de Noordelijke Marianen Eilanden; genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger; één van de ouders is Amerikaanse staatsburger, maar hierbij moet men voldoen aan bijkomende voorwaarden (voor meer informatie raadpleeg er is geen afstand gedaan van het Amerikaanse staatsburgerschap. 8) Substantial test of presence Men voldoet aan deze aanwezigheidstest wanneer men de afgelopen drie jaar ten minste 183 dagen aanwezig is geweest in de VS. Bovendien moet men tijdens het huidige jaar ten minste 31 dagen in de VS aanwezig geweest zijn. Voor de berekening worden de volgende dagen geteld: alle dagen in de VS in het huidige jaar; 1/3 van de dagen in de VS het vorige jaar; 1/6 van de dagen in de VS is het jaar daarvoor; We leggen dit ver uit aan de hand van een voorbeeld: Aantal dagen in de VS aanwezig Aantal te tellen dagen voor aanwezigheidstest 1/6 van alle dagen 1/3 van alle dagen Alle dagen (met een minimum van 31 dat men in de VS aanwezig moet zijn) Dagen die in aanmerking komen Totaal aantal dagen in de VS in de afgelopen 3 jaar 82 Voldoet dit aan de voorwaarden? NEEN, meer dan 31 dagen in 2014, maar minder dan 183 de afgelopen 3 jaar. ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 7

8 9) US Indicia US Indicia zijn elementen die erop kunnen wijzen dat een persoon een Specified US Person is. Voor natuurlijke personen betreft het de volgende elementen: Amerikaans staatsburger of een permanente inwoner; geboren in de VS; een huidig adres hebben in de VS (post, domicilie, PO Box, etc.); het enige adres dat wordt opgegeven is een hold mail of in care of adres; een Amerikaans telefoonnummer; permanente instructies om fondsen over te schrijven naar een rekening in de VS; een volmacht of ondertekeningsbevoegdheid werd verleend aan een persoon met een Amerikaans adres. Met betrekking tot rechtspersonen kunnen deze betrekking hebben op: het land van oprichting of de maatschappelijke zetel is de VS; het huidige postadres bevindt zich in de VS (hieronder moet ook een PO Box of een in care of adres begrepen worden). Als één van deze elementen op de klant van toepassing is, dan wil dit nog niet noodzakelijk zeggen dat de klant een US Person is. Dit is louter een indicatie. Verder onderzoek zal dan ook nodig zijn. 10) Specified US Person Een Specified US Person is elke US Person met uitzondering van de volgende gevallen: een onderneming waarvan de aandelen op een regelmatige wijze op één of meer effectenmarkten verhandeld worden voor minstens één kalenderjaar. elke onderneming die deel uitmaakt van dezelfde gelieerde groep waarvan de aandelen op regelmatige wijze worden verhandeld op één of meer effectenmarkten voor minstens één kalenderjaar. elke organisatie die door Amerikaanse federale belastingwetgeving of door een individueel pensioensplan vrijgesteld wordt van belastingen. De VS en elk agentschap of instantie in haar eigendom. elke Amerikaanse staat, het District van Colombia, de Amerikaanse overzeese gebieden, elke politieke subdivisie en elk agentschap of elke instantie van de voorgaande entiteiten. elke bank opgericht in de VS en die zaken doet volgens het Amerikaanse recht (inclusief het recht van het District van Colombia) of het recht van een Amerikaanse Staat. elk vastgoedbeleggingsfonds. elk gereguleerd beleggingsfonds of elke entiteit die geregistreerd is bij de Securities Exchange Commission. elk gemeenschappelijk trustfonds. een trust die vrijgesteld is van belastingen of die de classificatie heeft van een liefdadigheidstrust. een effectenhandelaar, handelaar in grondstoffen of afgeleide financiële producten en die op deze manier geregistreerd is volgens de Amerikaanse wetgeving. een broker. elke trust die vrijgesteld is van belastingen onder een school annuity plan of een government plan. ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 8

9 11) Non-specified US Entity Een non-specified US Entity omhelst de volgende types: - een beursgenoteerde Amerikaanse organisatie - een Amerikaans filiaal van een beursgenoteerde organisatie - een US s501(a) organisatie - een Amerikaanse overheid - een Amerikaanse staat - een Amerikaanse vastgoedbeleggingstrust - een Amerikaans gereguleerde beleggingstrust - een Amerikaanse gemene trust - een Amerikaanse trust vrijgesteld van belastingen - een Amerikaanse effecten, grondstoffen en derivaten makelaar, - een Amerikaanse makelaar, - etc. 12) Foreign Financial Institution of FFI Een Foreign Financial Institution of FFI is een financiële instelling die niet gevestigd is in de VS. 13) Non-Financial Foreign Entity (of NFFE) Een NFFE is elke niet-amerikaanse rechtspersoon die geen financiële instelling is. Actieve NFFE Een NFFE is een actieve NFFE wanneer deze een actieve handel of bedrijf heeft waar minder dan 50% van de bruto-inkomsten van het voorgaande kalenderjaar passief is. Voorbeeld: Een slager die alleen inkomsten heeft uit zijn activiteiten als slager. Passieve NFFE Een NFFE is een passieve NFFE wanneer meer dan 50% van zijn bruto-inkomsten passieve inkomsten zijn, zoals huurinkomsten, dividenden, interesten, etc. Voorbeeld: een slager heeft naast zijn activiteit als slager ook nog een grote investeringsportfolio. Hier moet ook nog een onderscheid gemaakt worden tussen een US Owned of non-us Owned passieve NFFE. Een US owned passieve NFFE heeft één of meerdere eigenaars die specified US individuals of specified US entities. 14) US reportable account Dit is elke financiële rekening of contract dat binnen het toepassingsgebied van FATCA valt en eigendom is van een: Specified US Person, passieve NFFE US-owned (zie punt 13.2), klant die niet gedocumenteerd kon worden. ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 9

10 15) Welke producten van ERGO Life vallen wel en niet onder het toepassingsgebied van FATCA? NIET VAN TOEPASSING Tijdelijke zuivere overlijdensverzekeringen (m.i.v. schuldsaldoverzekeringen) ongeacht de financieringswijze en de looptijd van het contract Langetermijnspaarverzekeringen 1ste pijlerverzekeringen 2de pijlerverzekeringen, individuele en collectieve contracten, ongeacht de vorm waaronder zij worden uitgekeerd, ongeacht het sociaal statuut Herverzekeringscontracten Pensioenspaarverzekeringen WEL VAN TOEPASSING Alle renteverzekeringen voor zover zij niet vallen onder één van de categorieën die buiten het toepassingsgebied vallen. Levenslange overlijdensverzekeringen Tak 26 kapitalisatieverrichtingen Flexibele producten zonder belastingsvoordeel van tak 21 en 23 met een eenmalige premie of vrije premiebetaling. Klassieke producten zonder belastingvoordeel van tak 21 Alle andere levensverzekeringen die niet vermeld worden in één van de bovenstaande categorieën. Verzekeringscontracten van de takken 1 t.e.m. 18 en 22 zoals gedefinieerd in bijlage 1 van het KB van 22 februari 1991 betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. 16) Tax Identification Number Het Tax Identification Number is een nummer dat door de IRS als identificatienummer gebruikt wordt voor de belastingadministratie. Dit nummer kan verschillende vormen aannemen: Voor Amerikaanse inwoners en staatsburgers is dit nummer gelijk aan het social security number. Buitenlandse Amerikaanse belastingplichtige natuurlijke personen kunnen een individual tax identification number of ITIN aanvragen. Voor organisaties en werkgevers is dit nummer gelijk aan het Employer Identification Number of EIN. 17) W-9-formulier Het W-9 formulier heeft tot doel het TIN-nummer van de Amerikaanse belastingplichtige op te vragen. Dit formulier dient te worden ingevuld door US Persons. Dit formulier is afkomstig van de IRS. ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 10

11 18) W-8BEN-formulier Het W-8BEN formulier dient om de uiteindelijke begunstigden van contracten te identificeren. Dit formulier moet enkel gebruikt worden door natuurlijke personen. Ook dit formulier is afkomstig van de IRS. 19) W-8BEN-E-formulier Het W-8BEN-E formulier heeft tot doel de uiteindelijke begunstigden van niet-amerikaanse rechtspersonen te identificeren. Dit formulier dient enkel door rechtspersonen gebruikt te worden. Dit formulier is afkomstig van de IRS. 20) Global Intermediary Identification Number of GIIN Het GIIN nummer is een wereldwijd referentienummer van de Amerikaanse belastingsdienst. Dit nummer wordt toegekend aan financiële instellingen en andere organiwsaties ter identificatie. ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 11

12 Bijlage 2: Frequently Asked Questions 1. Algemene vragen A) Wat is FATCA? FATCA staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. Dit is Amerikaanse belastingswetgeving die zich richt op het identificeren van US Persons die financiële producten aanhouden buiten de VS. Financiële informatie zal uitgewisseld worden tussen bepaalde staten en de VS. Het gaat om een wereldwijd rapportagesysteem. Buitenlandse financiële instellingen zullen in dit kader een aantal verplichtingen hebben: 1. ze moeten hun klanten identificeren en onderzoeken of die een US reportable account bezitten; 2. ze moeten jaarlijks rapporteren over hun Amerikaanse klanten. B) Wat is het doel van FATCA? Met de FATCA-regelgeving bindt de Amerikaanse belastingsdienst de strijd aan tegen belastingontduiking door Amerikaanse belastingplichtigen via buitenlandse financiële instellingen. C) Vanaf wanneer is FATCA van toepassing? FATCA is van toepassing sinds 1 juli D) Welke gegevens zal ERGO Life moeten rapporteren? Financiële instellingen zijn door FATCA verplicht om de identiteit van Specified US Persons en hun US reportable accounts te rapporteren. De klant zal niet zelf kunnen bepalen wat er gerapporteerd zal worden. De balans van deze contracten op 31 december van elk jaar zal gerapporteerd worden. De FATCA regelgeving legt ERGO Insurance nv op wat moet gerapporteerd worden. ERGO Insurance nv dient details te rapporteren van alle US reportable accounts. Dit zal concreet volgende informatie betreffen: naam, adres, US TIN nummer van elke klant die een Specified US Person is, het nummer van het contract, de waarde van het contract op 31 december van elk jaar, startend met E) Wanneer zal de eerste rapportering plaatsvinden? De eerste rapportering zal plaatsvinden op 30 juni 2015 en zal betrekking hebben op het jaar ERGO Life zal rapporteren aan de FOD Financiën, die op zijn beurt zal rapporteren aan de IRS. Na deze eerste rapportering zal dit elk jaar opnieuw gebeuren. F) Wat zijn de gevolgen wanneer er klanten zijn met US Incidia? Wanneer één of meer Amerikaanse elementen vastgesteld worden in het dossier van een klant, zal de status van de natuurlijke persoon of rechtspersoon vastgesteld moeten worden. De FATCAverantwoordelijken zullen de klant dan contacteren om bijkomende informatie te krijgen. ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 12

13 Als de gevraagde info niet tijdig aan ERGO Life bezorgd wordt, dan zal de klant in kwestie gekwalificeerd worden als niet-gedocumenteerd en vervolgens ook als US Person. Daarna zal binnen ERGO Life onderzocht worden of de producten die de klant bezit binnen het toepassingsgebied van FATCA vallen. Is dit het geval, dan zal de klant gekwalificeerd worden als US reportable en zal ERGO Life rapporteren aan de FOD Financiën. G) Heeft FATCA enkel betrekking op nieuwe klanten? Neen, de FATCA regelgeving zal zowel betrekking op nieuwe klanten als bestaande klanten binnen ERGO Life. H) Zal FATCA alleen betrekking hebben op individuele klanten? Neen, FATCA zal zowel betrekking hebben op individuen als rechtspersonen. I) Kan het zomaar dat Amerikaanse wetgeving van toepassing is in België? In april 2014 ondertekende België een Intergouvernementeel Akkoord met de VS. Hierdoor maakt de wetgever FATCA verplicht in de Belgische wetgeving. J) Waarom is ERGO Life zo streng in zijn verzoek om informatie? FATCA is van toepassing op alle Belgische financiële instellingen. In dit kader heeft ERGO Life dan ook de beslissing genomen om tegen 1 juli 2014 FATCA compliant te zijn. Amerikaanse klanten zullen bij ERGO Life nog altijd welkom zijn. ERGO Life zal hen identificeren, hun producten kwalificeren en hen indien nodig rapporteren aan de FOD Financiën die op zijn beurt zal rapporteren aan de IRS. K) Waarom vraagt ERGO Life om deze specifieke informatie, terwijl mijn bank andere informatie opvraagt in het kader van FATCA? Financiële instellingen beschikken over een aantal manieren waarop zij hun klanten kunnen identificeren. ERGO Life heeft ervoor gekozen om zich in de eerste plaats te baseren op de informatie aangaande de identificatie van onze klanten in het kader van onze antiwitwasprocedure. Als op basis hiervan bepaalde Amerikaanse elementen naar voor komen, dan zal de klant gecontacteerd worden voor meer informatie. L) Wat indien ik als US Person mijn contract premievrij laat plaatsen vóór 1 juli 2014? Door het contract premievrij te laten plaatsen, zal er niets veranderen aan de rapportageverplichting. Uw contract blijft hierdoor bestaan. Wanneer u het contract voor 1 juli 2014 zou afkopen, zal dit eveneens niets veranderen aan de rapportageverplichting betreffende M) Wat met het dubbelbelastingverdrag dat België afsloot met de VS? Het dubbelbelastingverdrag dat België afsloot met de VS, staat los van de verplichtingen inzake FATCA. ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 13

14 N) Welke producten van ERGO Life vallen onder het toepassingsgebied van FATCA? NIET VAN TOEPASSING Tijdelijke zuivere overlijdensverzekeringen (m.i.v. schuldsaldoverzekeringen) ongeacht de financieringswijze en de looptijd van het contract Langetermijnspaarverzekeringen 1ste pijlerverzekeringen 2de pijlerverzekeringen, individuele en collectieve contracten, ongeacht de vorm waaronder zij worden uitgekeerd, ongeacht het sociaal statuut Herverzekeringscontracten Pensioenspaarverzekeringen WEL VAN TOEPASSING Alle renteverzekeringen voor zover zij niet vallen onder één van de categorieën die buiten het toepassingsgebied vallen. Levenslange overlijdensverzekeringen Tak 26 kapitalisatieverrichtingen Flexibele producten zonder belastingsvoordeel van tak 21 en 23 met een eenmalige premie of vrije premiebetaling. Klassieke producten zonder belastingvoordeel van tak 21 Alle andere levensverzekeringen die niet vermeld worden in één van de bovenstaande categorieën. Verzekeringscontracten van de takken 1 t.e.m. 18 en 22 zoals gedefinieerd in bijlage 1 van het KB van 22 februari 1991 betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. O) Zal FATCA impact hebben op al onze klanten? De meeste van onze klanten zullen weinig impact ondervinden van de FATCA regelgeving. Het is echter wel mogelijk dat de klant gecontacteerd wordt met het verzoek om zijn status als non-us Person te bevestigen wanneer ERGO Insurance nv bepaalde elementen vaststelt die zouden kunnen wijzen op een kwalificatie als US Person. ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 14

15 2. Vragen van individuele klanten A) Wanneer zal ik beschouwd worden als een US Person? U bent een US Person als u voldoet aan één van de onderstaande situaties: Amerikaans staatsburger zijn; een woonplaats hebben in de VS (inclusief Puerto Rico, Guam en de Amerikaanse Maagdeneilanden); in het bezit zijn van een US Green Card (raadpleeg uw belastingadviseur voor meer informatie of raadpleeg de website voldoen aan de Substantial Test of Presence. B) Wanneer ben ik een Amerikaans staatsburger? U bent Amerikaans staatsburger wanneer u voldoet aan één van onderstaande criteria: geboren in de VS; geboren in Puerto Rico; geboren in Guam geboren op de Amerikaanse Maagdeneilanden; geboren op de Noordelijke Marianen Eilanden; genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger; één van de ouders is Amerikaans staatsburger, maar hierbij moet men voldoen aan bijkomende voorwaarden (voor meer informatie raadpleeg er is geen afstand gedaan van het Amerikaans staatsburgerschap Opmerking: binnen de VS is het ius soli van toepassing. Dit houdt in dat personen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt, de facto de Amerikaanse nationaliteit zal hebben. Uitgezonderd hierop zijn de kinderen van een persoon die op dat ogenblik over de diplomatieke immuniteit beschikt. C) Wanneer voldoet u aan de Substancial Test of Presence? Men voldoet aan deze aanwezigheidstest wanneer men de afgelopen drie jaar ten minste 183 dagen aanwezig is geweest in de VS. Bovendien moet men tijdens het huidige jaar ten minste 31 dagen in de VS aanwezig geweest zijn. Voor de berekening worden de volgende dagen geteld: alle dagen in de VS in het huidige jaar; 1/3 van de dagen in de VS het vorige jaar; 1/6 van de dagen in de VS is het jaar daarvoor. We leggen dit uit aan de hand van een voorbeeld: ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 15

16 Aantal dagen in de VS aanwezig Aantal te tellen dagen voor aanwezigheidstest. 1/6 van alle dagen 1/3 van alle dagen Alle dagen (met een minimum van 31 dat men in de VS aanwezig moet zijn) Dagen die in aanmerking komen Totaal aantal dagen in de VS in de afgelopen 3 jaar. 82 Voldoet dit aan de voorwaarden? NEEN, meer dan 31 dagen in 2014, maar minder dan 183 de afgelopen 3 jaar. D) Is het mogelijk om de gevolgen van FATCA te ontwijken door Belgisch staatsburger te worden? Neen, de gevolgen van FATCA kunnen op deze manier niet ontweken worden. Als u Belgisch staatsburger zou worden, dan blijft u eveneens de Amerikaanse nationaliteit behouden, waardoor u nog steeds onder het toepassingsgebied van FATCA valt. Eventueel kunt u afstand doen van uw Amerikaanse nationaliteit. In dit geval dient u ons het Certificate of Loss of Nationality of the United States te bezorgen en zullen wij de nodige stappen ondernemen om uw status aan te passen. Wij willen er u wel op wijzen dat het afstand doen van uw Amerikaanse nationaliteit andere gevolgen met zich kan meebrengen. E) Ik ben in de VS geboren, maar heb er nooit gewoond. Ben ik een US Person? Binnen de VS is het ius soli van toepassing. Dit houdt in dat personen die op Amerikaans grondgebied geboren zijn, de facto de Amerikaanse nationaliteit hebben. Uitzondering hierop zijn de kinderen van personen met de diplomatieke immuniteit, zij krijgen de Amerikaanse nationaliteit niet. De onderwerping aan de Amerikaanse belastingen is afhankelijk van de nationaliteit en is dus niet afhankelijk van de woonplaats. Amerikanen die in het buitenland wonen, blijven onderworpen aan de Amerikaanse belastingen en dienen jaarlijks hun wereldwijd inkomen aan te geven. Indien u ons kan aantonen dat u niet meer beschikt over de Amerikaanse nationaliteit of er nooit over hebt beschikt, dient u ERGO Insurance nv deze documenten te bezorgen. F) Ik ben een Belgische student die in het kader van een uitwisseling in de VS verblijft. Zal ik onder het toepassingsgebied van FATCA vallen? Dit zal afhangen van het soort visa dat u werd verleend. Wij raden u in dit kader aan om contact op te nemen met de instantie die u het visa verschaft heeft. ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 16

17 G) Ik ben in de VS geboren, maar heb afstand gedaan van mijn Amerikaanse nationaliteit. Dien ik ERGO Life de nodige documentatie te bezorgen? Als u niet langer beschikt over de Amerikaanse nationaliteit, dan dient u ons het Certificate of Loss of Nationality te bezorgen of ons een afdoende reden te verschaffen waarom u niet over dit document beschikt. Daarnaast vragen wij u ERGO Life eveneens een kopie te bezorgen van een geldig identiteitsbewijs dat de nationaliteit aantoont van een andere staat. H) Wat als de uitbetaling van de polis gebeurt op een gezamenlijke rekening waarvan één van de rekeninghouders een Specified US Person is? Hier zal de rekening beschouwd moeten worden als een US reportable account en zal deze gerapporteerd worden. I) Ik word gecontacteerd door ERGO Life om bijkomende informatie te verschaffen. Zal ERGO Life mij hiervoor vaak contacteren? Als u in het kader van FATCA door ERGO Life gecontacteerd wordt om bijkomende informatie te verschaffen, dan is dit wellicht omdat in uw dossier Amerikaanse elementen vastgesteld zijn. Wanneer uw status zou veranderen, bv. omdat u geen Amerikaans staatsburger meer bent, dient u ons deze informatie te bezorgen. Wanneer ERGO Life Amerikaanse elementen moet vaststellen wegens een veranderde informatie, zal u gecontacteerd worden voor bijkomende informatie. J) Wanneer ik door ERGO Life gecontacteerd word om bijkomende informatie te verschaffen omdat er in mijn dossier US Indicia werden vastgesteld, ben ik dan verplicht om deze documenten te bezorgen? ERGO Life zal u contacteren wanneer in uw dossier US Indicia werden vastgesteld. Hierin zal u gevraagd worden om bijkomende informatie te verschaffen. Wij raden u ten zeerste aan om ERGO Insurance deze documenten te bezorgen. Als u ons deze documenten niet bezorgt, zullen wij u als een US Person moeten kwalificeren en zal ERGO Life verder onderzoeken of uw gegevens zullen gerapporteerd worden. K) Zal ERGO Life Amerikaanse klanten blijven aanvaarden? ERGO Life zal Amerikaanse klanten blijven verwelkomen, maar deze dienen ERGO Life wel de nodige bijkomende informatie te verschaffen in het kader van FATCA. L) Zal FATCA iets veranderen aan de huidige Amerikaanse belastingsregelgeving? Deze regelgeving zal door FATCA niet veranderen. Er worden slechts bijkomende verplichtingen opgelegd. Het is echter mogelijk dat dit voor u ingewikkelder wordt. Om uw persoonlijke situatie betreffende de Amerikaanse belastingsregelgeving te bespreken, raden wij u aan contact op te nemen met een belastingsadviseur. ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 17

18 3. Vragen van rechtspersonen A) Zal ik enkel door FATCA getroffen worden wanneer mijn onderneming Amerikaans is? FATCA treft niet enkel Amerikaanse ondernemingen. Ondernemingen waarbij de uiteindelijke begunstigden US Persons zijn, vallen onder het toepassingsgebied van FATCA. Wanneer er indicaties zijn dat er Amerikaanse banden bestaan tussen uw onderneming en de VS, zal de onderneming gecontacteerd worden om bijkomende informatie te verschaffen. B) Ik word gecontacteerd door ERGO Life om bijkomende informatie te verschaffen. Zal ERGO Life mij hiervoor vaak contacteren? Indien u in het kader van FATCA door ERGO Life gecontacteerd wordt om bijkomende informatie te verschaffen, zal dit zijn omdat in uw dossier Amerikaanse elementen vastgesteld zijn. Wanneer uw status zou veranderen, bv. omdat u geen Amerikaans staatsburger meer bent, dient u ons deze informatie te bezorgen. Wanneer ERGO Life Amerikaanse elementen moet vaststellen wegens een veranderde informatie, zal u gecontacteerd worden voor bijkomende informatie. C) Zal FATCA iets veranderen aan de huidige Amerikaanse belastingsregelgeving? Deze regelgeving zal door FATCA niet veranderen. Er worden slechts bijkomende verplichtingen opgelegd. Het is echter mogelijk dat dit voor u ingewikkelder wordt. Om uw persoonlijke situatie betreffende Amerikaanse belastingsregelgeving te bespreken, raden wij u aan contact op te nemen met een belastingsadviseur. D) Welke informatie zal door ERGO Life gerapporteerd worden? De FATCA-regelgeving legt ERGO Life op wat moet gerapporteerd worden. ERGO Life dient details te rapporteren van alle US reportable accounts. Dit zal concreet volgende informatie betreffen: naam, adres en TIN nummer van de onderneming en naam, adres en TIN-nummer van elke substantiële eigenaar (minstens 25%) die een US Person is; nummer van het contract; de waarde van het contract op 31 december van elk jaar, te starten in ERGO Life, merk van ERGO Insurance nv 18

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ)

Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) Inhoud Voorwoord 2 Inleiding 3 De EU-verordeningen per 28 juni 2012 en overgangsrecht 4 Woon/werk situaties Nederland-België

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht?

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht? De niet-economisch handelende belastingplichtige Wat is zijn aftrekrecht? Door: Myrthe (M.M.) Hinskens LL.M 2010/2011 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1.1 Probleemstelling

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 14.5.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 141/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 468/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 april 2014 tot vaststelling van een

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie