Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging"

Transcriptie

1 Aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-nummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]] ]]]]]]]]] ]]]]]]]]] Vestigingsadres: Nummer: ]]]] Bus: ]]]] ]]]] Woonplaats: ]]]] Vul de zichtrekening van uw feitelijke vereniging bij een andere bank in België in, met dezelfde identiteit en adresgegevens. Deze rekening zal dienen als tegenrekening waarnaar uw tegoeden bij abobank.be kunnen overgeschreven worden. ekeningnummer (IBAN): BE ]] ]]]] ]]]] ]]]] Wordt de vereniging op enigerlei wijze gesubsidieerd? Ja o Nee o Zo ja, door welke instantie? ]]]]]]]] Behoort de feitelijke vereniging tot een grotere structuur of organisatie? Ja o Nee o Zo ja, gelieve ook de bijlage bij deze aanvraag in te vullen. 1 Een feitelijke vereniging is een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid, gevormd door verscheidene personen, opgericht op vrijwillige en duurzame basis, met een gemeenschappelijk en welomschreven doel, zonder het oogmerk om opbrengsten te verwezenlijken ten voordele van de leden (maar wel voor zichzelf als vereniging) en waarin de leden geen recht hebben op hun aandeel in de behaalde winsten noch op recuperatie van een door hen gedane inbreng, weze het in geval van uittreding, uitsluiting of individueel ontslag, of in geval van definitieve ontbinding van de entiteit. Voorbeelden: sportclubs, jeugdgroeperingen, socio-culturele clubs of verenigingen, hobbyclubs, vakbonden en andere zoals alumniverenigingen, verenigingen van parochiale werken, enz..

2 Gegevens van de vertegenwoordigers van de vereniging (min. 2): 1ste vertegenwoordiger Deze vertegenwoordiger zal beschouwd worden als de mandataris van abo Business Account, en zijn/haar adres zal als communicatieadres gebruikt worden. Familienaam: ]]]]]]]]] Voornaam: ]]]]]]]]] Geslacht: Man o Vrouw o Functie feitelijke vereniging: ]]]]]]]]] Nummer: ]]]] Bus: ]]]] ]]]] Woonplaats: ]]]] Geboortedatum: Geboorteplaats: Burgerlijke staat: Nr. identiteitskaart: ijksregisternummer: Beroep: Telefoonnr: adres: 2de vertegenwoordiger Familienaam: Voornaam: ]]. ]]. ]] - ]]]. ]] ]]]]]]]]] ]]]]]]]]] Geslacht: Man o Vrouw o Functie feitelijke vereniging: ]]]]]]]]] Nummer: ]]]] Bus: ]]]] ]]]] Woonplaats: ]]]] Geboortedatum: Geboorteplaats: Burgerlijke staat: Nr. identiteitskaart: ijksregisternummer: Beroep: Telefoonnr: adres: ]]. ]]. ]] - ]]]. ]]

3 Uiteindelijke begunstigden van de feitelijke vereniging De wet van 11 januari 1993 om het witwassen van kapitalen en de financiëring van het terrorisme te voorkomen legt aan de financiële instellingen op de uiteindelijke begunstigden van hun cliënten te identificeren. Als uiteindelijke begunstigden in de zin van de wet worden beschouwd, de natuurlijke personen die de macht hebben om een aanzienlijke invloed uit te oefenen op het beheer van de feitelijke vereniging, naast de hierboven opgegeven mandataris van de rekening. Natuurlijke personen naam voornaam geboortedatum geboorteplaats adres Voor elke uiteindelijke begunstigde natuurlijk persoon, gelieve de kopie van het identiteitsbewijs toe te voegen. Verklaring en handtekening De ondergetekenden verklaren aansprakelijkheid te aanvaarden ten aanzien van abobank.be voor alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit eventuele klachten van leden van de vereniging of hun rechthebbende betreffende hun recht op in bewaring gegeven financiële middelen of het beheer van deze. Zij verklaren eveneens dat minimum 2 vertegenwoordigers geen deel uitmaken van dezelfde familie, waarbij wij familie definiëren als personen die deel uitmaken van hetzelfde gezin of tot in de tweede graad met elkaar verwant zijn. Zij verklaren uitdrukkelijk dat de tegoeden die de feitelijke vereniging bij abobank.be aanhoudt niet hun persoonlijke bezit uitmaken en dat zij het beheer ervan alleen voor rekening van de feitelijke vereniging uitoefenen. Ze erkennen dat in geval van overlijden, hun erfgenamen en rechthebbenden geen recht kunnen doen gelden op de in bewaring gegeven sommen. Zij bevestigen dat noch een uiteindelijke begunstigde, noch een vertegenwoordiger of bestuurder, noch een mandataris van de vennootschap of vereniging (met inbegrip van de vaste mandataris die wordt aangeduid voor de relatie met abobank.be) een politiek prominent persoon is in de zin van de Wet van 11 januari 1993 (natuurlijke personen die in het buitenland wonen en een politiek mandaat bekleden of hebben bekleed, hun naaste familieleden en directe geassocieerden). Zo dit wel het geval is, voeg ik de ingevulde vragenlijst toe met betrekking to identificatie van Politiek Actieve Personen beschikbaar op onder Document Center.

4 De ondergetekenden verklaren: Dat de tegoeden die op de rekening zullen worden geplaatst, afkomstig zijn van een wettige activiteit, en dat de vernoemde rekeningen niet zullen worden gebruikt voor het witwassen van kapitalen; De algemene voorwaarden gelezen te hebben en goedgekeurd; Zich ertoe te verbinden elke wijziging in de verstrekte informatie te vermelden. Elke wijziging in de vertegenwoordiging of uitein- delijke begunstigden kan alleen door abobank.be worden aangebracht met het schriftelijk en ondertekend akkoord van alle hierboven geregistreerde gevolmachtigden en vertegenwoordigers, per post verzonden, ongeacht interne afspraken over de verdeling van de beslissingsbevoegdheid. abobank behoudt zich het recht voor om zonder schadevergoeding noch opzegging elke relatie met de feitelijke vereniging te verbreken indien zou blijken dat zij niet verwittigd werd van een wijziging zoals hierboven beschreven. Voeg volgende documenten toe aan deze aanvraag: De meest recente versie van de statuten, oprichtingsdocumenten of reglement van de feitelijke vereniging. Indien deze documenten niet beschikbaar zijn, kan gebruik gemaakt worden van de modelstatuten beschikbaar op /nl/vragen/hulp-nodig/ document-center. Indien niet vermeld in bovenvermelde documenten, het recentste document dat de benoeming van de personen gemachtigd om de feitelijke vereniging te vertegenwoordigen bevat. Een recto verso kopie van de identiteitskaart van de gevolmachtigde mandataris, de vertegenwoordigers en de uiteindelijke begunstigden. Een kopie van een rekeningafschrift van uw zichtrekening bij een andere financiële instelling in België niet ouder dan 6 maanden. Handtekening(en): 1 e vertegenwoordiger (mandataris) 2 e vertegenwoordiger Stuur deze aanvraag per post naar: abobank.be Uitbreidingstraat 86, bus 3 B- Vragen? Bel onze klantendienst op of mail naar

5 Bijlage bij het aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Deze bijlage betreft alleen het geval waarin een feitelijke vereniging (zoals bepaald in de vragenlijst) deel uitmaakt van een overkoepelende organisatie of stuctuur (bijv. een VZW of een vennootschap), en waarvan het doel aansluit bij het doel van die organisatie of structuur. De structuur of organisatie (volledige benaming en adres) ]] ]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]] opgericht in de vorm van een (rechtsvorm) ]]]] vertegenwoordigd door (na(a)m(en), voorna(a)m(en) en hoedanigheid) ]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]] A. Verklaart kennis te hebben van: 1. het bestaan van de feitelijke vereniging (volledige benaming en adres) ]]]]]]]]]]]]]]]] alsook van 2. het doel van de feitelijke vereniging, met name ]]]]] B. Bevestigt dat de werkelijke activiteiten van deze feitelijke vereniging overeenstemmen met het hierboven omschreven doel. Handtekening(en): Gedaan te ]] op ]] - ]] - ]]]]

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Een feitelijke vereniging

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE Voor in België gevestigde feitelijke verenigingen 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE FEITELIJKE VERENIGING (in te vullen in hoofdletters) Gekozen taal: NL FR EN Benaming

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER APHILION Q² Beleggingsvennootschap met veranderlijk naar Belgisch recht Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0475805685 Inschrijvingsformulier Aphilion Q² 1/5 INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Particuliere rekening

Klantenovereenkomst Particuliere rekening Particuliere rekening Exemplaar door u te bewaren *00201* *00201* Tussen de ondergetekende(n) en BinckBank N.V., Bijkantoor België, Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen, BTW BE 0842.123.910, RPR Antwerpen,

Nadere informatie

Alle gevraagde documenten, ingevuld, ondergetekend naar: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg

Alle gevraagde documenten, ingevuld, ondergetekend naar: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN REKENING FYSIEKE PERSOON LEES AANDACHTIG EN VUL IN Document 1 Document 2 Aanvraag tot het openen van een rekening Algemene voorwarden + Overzicht van de belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER

FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER AMONIS BEVEK NV BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH AMONIS BEVEK NV is een beleggingsvennootschap met

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

AANVRAAG BEDRIJFSIDENTIFICATIE

AANVRAAG BEDRIJFSIDENTIFICATIE In bijlage vindt u ook een instructieblad. Houd het bij de hand om u te helpen bij het invullen van dit formulier. Deel 1: Bedrijfsgegevens Maatschappelijke benaming van het bedrijf Adres maatschappelijke

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Ref. doc : Z-J1a-05-10 Doc. van 18 mei 2005 Afdruk of pdf : 18 mei 2005. 1. Kredieten: kaskrediet en voorschotten op vaste termijn (straight loans)

Ref. doc : Z-J1a-05-10 Doc. van 18 mei 2005 Afdruk of pdf : 18 mei 2005. 1. Kredieten: kaskrediet en voorschotten op vaste termijn (straight loans) Aan P.P.G.- EN MOSO-LEDEN Nota 10 Ref. doc : Z-J1a-05-10 Doc. van 18 mei 2005 Afdruk of pdf : 18 mei 2005 AANBOD ETHIAS BANK MOSO breidt de samenwerking met Ethias verder uit en heeft met Ethias Bank een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

Voorwaarden van Izola Saver

Voorwaarden van Izola Saver Voorwaarden van Izola Saver 1. INLEIDING Deze voorwaarden gelden voor uw Izola Saverrekening, die een spaarrekening is, en uw Izola Saver+rekening, die een termijndepositorekening is. Ze moeten in samenhang

Nadere informatie

Brussel, 20 maart 2015. Aan de aandeel- obligatie- en warranthouders, van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE n.v.

Brussel, 20 maart 2015. Aan de aandeel- obligatie- en warranthouders, van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE n.v. Brussel, 20 maart 2015 Aan de aandeel- obligatie- en warranthouders, van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE n.v. Betreft: Bijeenroeping op de Gewone Algemene Vergadering van 22 april 2015 Mijnheer, Mevrouw, Wij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D.146 - B

MEDEDELING NR. D.146 - B REGL/A:/D.146/GM Brussel, 19 april 1996 MEDEDELING NR. D.146 - B (Deze mededeling vernietigt en vervangt de mededeling nr. D. 92) Betreft : Te volgen procedures voor de uitoefening van verzekeringsactiviteiten

Nadere informatie