U moet ook de authentication code (authenticiteitscode) invoeren die u in de welkomstbrief of - van E*TRADE Securities hebt ontvangen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U moet ook de authentication code (authenticiteitscode) invoeren die u in de welkomstbrief of -e-mail van E*TRADE Securities hebt ontvangen."

Transcriptie

1 ONLINE REKENING ACTIVEREN E*TRADE Securities biedt u eenvoudig toegang tot recente informatie over het rendement van uw aandelenplan. Als u de service voor het aandelenplan activeert, kunt u het volgende doen: Uw aandelenopties bekijken en participaties aanschaffen. Orders plaatsen om opties uit te oefenen en aandelen te verkopen. Een plan opstellen op basis van onze geavanceerde modelleertools. Nalezen hoe het rendement van uw aandelenplan wordt beheerd. Ga naar etrade.com/activate om uw rekening te activeren nadat u de instructies voor online activering hebt afgedrukt. Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met een medewerker van de afdeling Financial Services op +1 (650) (tussen 8.00 en uur (Eastern Time), maandag tot en met vrijdag). Medewerkers staan ter beschikking om u in meer dan 140 talen te woord te staan. LAAT ONS WETEN WIE U BENT Voor uw eigen veiligheid controleren we uw identiteit door de gegevens die u hebt ingevoerd te vergelijken met de gegevens die door uw werkgever zijn verstrekt. Zorg ervoor dat u alle gegevens juist invoert. U moet het company s stock symbol (aandelensymbool van uw bedrijf, ook wel 'tickersymbool' genoemd) en uw employee ID (personeelsnummer) (of Amerikaans Social Security Number, indien van toepassing) opgeven. U moet ook de authentication code (authenticiteitscode) invoeren die u in de welkomstbrief of - van E*TRADE Securities hebt ontvangen. Als u geen authenticiteitscode hebt, kunnen we per of post een nieuwe code toesturen naar het adres dat bij de beheerder van het aandelenplan is geregistreerd. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BIJWERKEN Controleer de gegevens die we over u hebben geregistreerd. Voeg zo nodig gegevens toe of breng correcties of wijzigingen aan. We hebben uw contactgegevens nodig (waaronder een fysiek adres dus geen postbus als uw primaire postadres); de dag, de maand en het jaar van uw geboortedatum; en uw staatsburgerschap. U dient ook een paspoortnummer of het nummer van een ander legitimatiebewijs op te geven. Selecteer uw Citizenship status (staatsburgerschap) op basis van de volgende informatie: You are a U.S. citizen (u bent een Amerikaans staatsburger) als u een staatsburger van de Verenigde Staten bent. You are a U.S. resident alien (u bent een buitenlands ingezetene in de V.S.) in de volgende gevallen: o U bent een legale, permanente ingezetene van de V.S. conform de immigratiewetgeving op enig moment gedurende het kalenderjaar en u voldoet aan de voorwaarden voor 'green cards'. (U hebt minstens één dagdeel in de V.S. doorgebracht als legale permanente ingezetene.) o U voldoet aan de voorwaarde voor 'substantiële aanwezigheid'. (U bent minimaal 31 dagen gedurende het kalenderjaar in de Verenigde Staten geweest EN het totale aantal dagen dat u gedurende het huidige kalenderjaar in de V.S. bent geweest plus een derde van het aantal dagen dat u gedurende het vorige kalenderjaar in de V.S. bent geweest plus een zesde van 2006 E*TRADE FINANCIAL Corporate Services, Inc. All rights reserved. 1

2 het aantal dagen dat u het daaraan voorafgaande kalenderjaar in de V.S. bent geweest is minstens 183 dagen.) You are neither a U.S. citizen nor a U.S. resident alien (u bent geen Amerikaans staatsburger en geen buitenlands ingezetene in de V.S.) in de volgende gevallen: o U bent geen staatsburger of ingezetene van de V.S. o o U voldoet niet aan de voorwaarden voor 'green cards' of 'substantiële aanwezigheid'. U bent ingezetene van een ander land uit hoofde van het artikel inzake ingezetenschap van een inkomstenbelastingverdrag of ingezetene van Puerto Rico, Guam, het Gemenebest van de Noordelijke Mariana-eilanden, de Amerikaanse Maagdeneilanden of Amerikaans-Samoa. ARBEIDSGEGEVENS Als u uw rekening wilt activeren, hebben we informatie over uw werk nodig. U moet de name of your employer (naam van uw werkgever), uw occupation (beroep) en uw business address (werkadres) invoeren. Als u in dienst bent bij een geregistreerde effectenmakelaar, een aandelenbeurs of de NASD, beantwoordt u de volgende vraag met "Yes" (Ja). Are you employed by a registered broker-dealer, a securities exchange, or the NASD? (Bent u in dienst bij een geregistreerde effectenmakelaar, een aandelenbeurs of de NASD?) (Zo ja, vraag uw manager voor naleving van de regelgeving dan om schriftelijke goedkeuring, die E*TRADE Securities in bezit moet hebben voordat u uw rekening activeert.) Als u als een insider van een openbaar bedrijf wordt beschouwd, beantwoordt u de volgende vraag met "Yes" (Ja): Are you a director or policy-making officer of a publicly owned company? (Bent u een directeur of beleidsfunctionaris van een openbaar bedrijf?) (Zo ja, geef dan het tickersymbool of de tickersymbolen op.) Als u een belang van 10% in een openbaar bedrijf hebt, beantwoordt u de volgende vraag met "Yes" (Ja): Are you a 10% shareholder of a publicly owned company? (Bent u een 10% aandeelhouder van een openbaar bedrijf?) (Zo ja, geef dan het tickersymbool of de tickersymbolen op.) EEN UITOEFENINGSWACHTWOORD EN VEILIGHEIDSVRAAG INSTELLEN Voor extra veiligheid kunt u een exercise password (uitoefeningswachtwoord) instellen. Selecteer "Yes" (Ja) als u een uitoefeningswachtwoord wilt instellen. Selecteer "No" (Nee) als u geen uitoefeningswachtwoord wilt instellen. Het wachtwoord moet tussen zes en twaalf tekens lang zijn (geen spaties). Als u ooit uw uitoefeningswachtwoord vergeet of uw voorkeuren voor een uitoefeningswachtwoord wilt wijzigen, controleren we eerst uw identiteit aan de hand van de challenge question (veiligheidsvraag) die u hebt gekozen. Selecteer een vraag en geef het antwoord op. TYPE REGISTRATIE VAN REKENING SELECTEREN Met de registratie van uw rekening geeft u aan wie de houder van uw rekening is. Selecteer een van de beschikbare registratietypen voor de makelaardijrekening met beperkte gebruiksmogelijkheden waarmee u uw aandelenopties wilt beheren. Individual account (Persoonlijke rekening) - Alleen u hebt toegang tot de rekening E*TRADE FINANCIAL Corporate Services, Inc. All rights reserved. 2

3 Joint account (Gezamenlijke rekening) - U en uw medeaanvrager hebben toegang tot de rekening. BELANGRIJK: als u de rekening van E*TRADE Securities bij de service voor het aandelenplan registreert als gezamenlijke rekening of als u de service voor het aandelenplan koppelt aan een bestaande gezamenlijke rekening, kunnen houders van een gezamenlijke rekening volledige toegang hebben tot uw gegevens en activa, waaronder aandelenopties die u met deze service hebt uitgeoefend. Als u Joint account (Gezamenlijke rekening) selecteert, moet u een keuze maken uit verschillende typen gezamenlijke rekeningen, zoals hieronder is beschreven: Joint tenants with rights of survivorship (Gemeenschappelijk eigendom met recht van de langstlevende): Een rekening van twee of meer houders, waarbij de belangen van een overledene automatisch worden toegewezen aan de langstlevende. Joint tenancy in common (Gezamenlijk eigendom): Gezamenlijk eigendom zonder recht van de langstlevende. Elk gedeelte van een houder wordt verdeeld overeenkomstig de bepalingen van een testament. Community property (Gemeenschapseigendom): Deze optie is alleen voor echtparen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. In het geval van een scheiding of sterfgeval gaan de activa op de rekening naar de overlevende echtgenoot. Ze kunnen gelijkelijk worden verdeeld tussen de overlevende echtgenoot en de erfgenamen van de overleden echtgenoot. UW BELEGGINGSPROFIEL OPGEVEN Geef de doelstellingen voor uw belegging, uw jaarinkomen en de totale nettowaarde op. UW REKENINGGEGEVENS CONTROLEREN Er wordt een overzicht weergegeven met alle gegevens die u eerder hebt ingevoerd, zodat u deze kunt controleren en bevestigen. Selecteer "Yes" (Ja) als u wijzigingen wilt aanbrengen. Vervolgens kunt u eerdere selecties bekijken en bewerken. Selecteer "No" (Nee) als alle gegevens juist zijn. SERVICE VOOR ELEKTRONISCHE DOCUMENTEN U kunt veel van uw rekeningdocumenten online in plaats van per post ontvangen dankzij onze gratis Electronic Documents Service (service voor elektronische documenten). Selecteer de items die u online wilt ontvangen en geef uw adres op zodat we u op de hoogte kunnen stellen wanneer er nieuwe documenten beschikbaar zijn. De elektronische documenten zijn alleen in het Engels beschikbaar. REKENINGOVEREENKOMST Lees de rekeningovereenkomst. U moet I AGREE" (ACCEPTEREN) selecteren om de service voor het aandelenplan en uw E*TRADE Securities-rekening online te activeren. Rekeningovereenkomst Ik verwacht in de toekomst of regelmatig mijn aandelenopties uit te oefenen of mijn aandelen te verkopen overeenkomstig de bepalingen van de aandelenplannen van (bedrijfsnaam) (het bedrijf ) aandelenplan(nen). Wat mijn aandelenopties betreft, stel ik hierbij het bedrijf of diens tussenpersoon of diens derde partij, E*TRADE Financial Corporate Services Inc. ( ETFCS ) en E*TRADE Securities LLC ( E*TRADE Securities ), als volgt op de hoogte: 2006 E*TRADE FINANCIAL Corporate Services, Inc. All rights reserved. 3

4 Autorisatie van transacties: E*TRADE Securities en ETFCS zijn geautoriseerd om een contantenrekening voor mij te openen en overeenkomstig mijn opdrachten aandelenopties namens mij uit te oefenen door als tussenpersoon de bij mijn opties behorende aandelen te kopen en, wanneer ik hiertoe opdracht geef, deze aandelen als tussenpersoon te verkopen. Ik begrijp dat mijn opdrachten aan E*TRADE Securities onherroepelijk zijn, behalve in het geval van een niet-uitgevoerde gelimiteerde order, die ik kan annuleren. Het bedrijf of diens tussenpersoon of diens derde partij is geautoriseerd om zonder verder onderzoek op deze informatie te vertrouwen als overtuigend bewijs van mijn onherroepelijke wens mijn aandelenopties uit te oefenen overeenkomstig de voorwaarden, bepalingen en condities van de aandelenoptieplannen van het bedrijf, waarmee ik hierbij nadrukkelijk instem. Deze overeenkomsten zijn bindend en komen ten goede aan mijn erfgenamen, juridische vertegenwoordigers, opvolgers en cessionarissen. E*TRADE Securities is geautoriseerd om de uitoefening, verkoop en verkoopprijs in verband met deze transacties te bevestigen aan het bedrijf of diens tussenpersoon of de derde partij. Naleving van plan: Volgens de overeenkomsten met betrekking tot het toewijzen en uitoefenen van mijn aandelenopties is het in alle waarschijnlijkheid alleen aan mij, als deelnemer aan het aandelenplan, om dergelijke aandelenopties uit te oefenen. Er kunnen andere beperkingen voor mijn aandelenopties gelden, afhankelijk van de specifieke voorwaarden van mijn aandelenplan(nen). Door dit formulier voor de activering van mijn rekening te ondertekenen verklaar ik dat ik voldoe aan de voorwaarden van mijn aandelenplan(nen). Autorisatie van betalingen: Voor de uitoefening en verkoop van opties waartoe ik E*TRADE Securities opdracht geef, is E*TRADE Securities geautoriseerd om een volledige betaling te verrichten aan het bedrijf of diens tussenpersoon of diens derde partij voor de uitoefeningsprijs en, indien nodig, verschuldigde belastingen. E*TRADE Securities geeft het saldo van de verkoopopbrengsten aan mij vrij, na aftrek van alle toepasselijke kosten, tenzij E*TRADE Securities van het bedrijf de opdracht krijgt om het volledige of gedeeltelijke saldo van de verkoopopbrengsten naar het bedrijf over te maken. Ik verklaar E*TRADE Securities en gelieerde ondernemingen te vrijwaren van enige en alle aansprakelijkheid betreffende bedragen die in opdracht van het bedrijf zijn overgemaakt naar het bedrijf. Autorisatie van aandelenlevering; schadeloosstelling: Het bedrijf of diens tussenpersoon of diens derde partij is geautoriseerd om aandelen uit te geven voor alle opties die ik uitoefen en om de aandelen (plus eventuele dividenden, splitsingen of soortgelijke distributies die door het bedrijf of diens tussenpersoon of diens derde partij zijn betaald met betrekking tot deze aandelen) direct naar E*TRADE Securities door te sturen ten behoeve van mijn rekening. Ik stem ermee in om het bedrijf of diens tussenpersoon of diens derde partij, ETFCS en E*TRADE Securities, schadeloos te stellen voor eventuele verliezen wanneer zij handelen overeenkomstig mijn autorisaties die in dit document zijn beschreven en mijn opdrachten. Handel met voorkennis: Ik verklaar dat de aankoop en verkoop van effecten aan allerlei wettelijke en juridische vereisten zijn gebonden, waaronder het verbod in de federale effectenwetgeving op effectenhandel die is gebaseerd op wezenlijke, niet-openbare informatie. Ik stem ermee in dat mijn effectentransacties, waaronder de uitoefening van opties, worden uitgevoerd overeenkomstig de vereisten in de toepasselijke wet- en regelgeving. Aanvullende verklaringen: Ik ben meerderjarig en mag een contract afsluiten. Ik verklaar dat ik de huidige voorwaarden en bepalingen van de klantenovereenkomst van E*TRADE Securities heb ontvangen en gelezen en ik accepteer dat ik hieraan gebonden ben. (Deze overeenkomst is beschikbaar op etrade.com/custagree of verkrijgbaar bij de klantenservice.) IK VERKLAAR DAT IK IN DE GELEGENHEID BEN GESTELD OM DE PRIVACYVERKLARING VAN E*TRADE SECURITIES TE LEZEN. (Deze verklaring is beschikbaar op etrade.com/privacy of verkrijgbaar bij de klantenservice.) IK AANVAARD DAT E*TRADE SECURITIES GEEN BELEGGINGSGERELATEERDE, BELASTINGTECHNISCHE OF JURIDISCHE ADVIEZEN OF AANBEVELINGEN VERSTREKT. Ik begrijp dat E*TRADE Securities mijn naam doorgeeft aan uitgevers van effecten die onderdeel van mijn rekening uitmaken, zodat ik mogelijk belangrijke informatie over hen ontvang, tenzij ik schriftelijk laat weten dat ik dit niet wil. Ik erken dat de services in het kader van deze overeenkomst aan mij worden geleverd als resultaat van een overeenkomst tussen het bedrijf en ETFCS. Als er tussen het bedrijf en ETFC een geschil ontstaat over een betaling die het bedrijf uit hoofde van deze overeenkomst niet heeft verricht, stem ik ermee in dat de services kunnen worden beëindigd zonder dat ik hiervan vooraf op de hoogte wordt gesteld E*TRADE FINANCIAL Corporate Services, Inc. All rights reserved. 4

5 Belangrijke informatie over procedures voor het activeren van een nieuwe rekening: Teneinde de overheid te helpen bij de bestrijding van terroristische activiteiten en het witwassen van geld, zijn alle financiële instellingen volgens de federale wetgeving verplicht om gegevens over iedereen die een rekening activeert te verzamelen, te controleren en vast te leggen. Wanneer u een rekening activeert, vragen we naar uw naam, adres en geboortedatum en naar andere informatie waarmee we u kunnen identificeren. Daarnaast kunnen we u ook verzoeken om aanvullende identiteitsdocumenten. Door op "I AGREE" (ACCEPTEREN) te klikken verklaar ik dat ik en andere gezamenlijke houders van mijn E*TRADE Securities-rekening of andere rekeningen die hieraan zijn gekoppeld, dit formulier voor activering van mijn rekening hebben gelezen en instemmen met de voorwaarden die hierin zijn beschreven en ter referentie zijn opgenomen. In het geval van dergelijke gezamenlijke rekeningen verklaar ik dat ik ben gemachtigd om dergelijke verklaringen namens gezamenlijke rekeninghouders te geven en aanvaard ik de volledige verantwoordelijkheid en eventuele aansprakelijkheid ten gevolge van de acties van deze gezamenlijke rekeninghouders. "IK BEGRIJP DAT DEZE REKENING IS GEBONDEN AAN EEN CLAUSULE INZAKE GESCHILLENARBITRAGE. IK VERKLAAR DAT IK EEN KOPIE VAN DE KLANTENOVEREENKOMST VAN E*TRADE SECURITIES (BESCHIKBAAR OP ETRADE.COM/CUSTAGREE EN VERKRIJGBAAR BIJ DE KLANTENSERVICE) HEB ONTVANGEN EN GELEZEN. DEZE OVEREENKOMST BEVAT EEN BEPALING INZAKE GESCHILLENARBITRAGE IN PARAGRAAF 8, PAGINA " I AGREE (ACCEPTEREN) I DISAGREE (WEIGEREN) UW NIEUWE GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD KIEZEN U moet een user ID (gebruikersnaam) en password (wachtwoord) selecteren. De gebruikersnaam moet tussen acht en 32 tekens lang zijn (zonder spaties). Het wachtwoord moet zes tekens lang zijn en minimaal één letter en één cijfer bevatten (zonder spaties). VERVANGEND BELASTINGFORMULIER W-8BEN Voor de online activering van een rekening moeten niet-amerikaanse deelnemers die geen belasting betalen in de V.S. een vervangend formulier W-8BEN voor de Amerikaanse belastingdienst invullen. Controleer de taal en voer vervolgens uw gebruikersnaam in om het formulier in te dienen. Op het vervangende formulier W-8BEN staat in het Engels het volgende: Ik verklaar dat ik een permanent ingezetene van <landnaam> ben volgens de betekenis van het inkomstenbelastingverdrag tussen de Verenigde Staten en dat land. Ik verklaar dat ik, indien vereist, mijn Amerikaanse identificatienummer van een belastingplichtige heb verstrekt. Op straffe van meineed verklaar ik dat ik de gegevens in dit formulier heb gecontroleerd en dat deze voor zover ik weet waarheidsgetrouw, correct en volledig zijn. Daarnaast verklaar ik op straffe van meineed het volgende: Ik ben een niet-amerikaans persoon en de begunstigde (of ik ben geautoriseerd om namens de begunstigde te tekenen) van alle inkomsten waarop dit formulier betrekking heeft. De inkomsten waarop dit formulier betrekking heeft, houden niet effectief verband met handel of een bedrijf in de Verenigde Staten of houden hiermee wel effectief verband terwijl er over deze inkomsten geen belasting is verschuldigd volgens het inkomstenbelastingverdrag. Voor transacties van effectenmakelaars of ruilhandel ben ik een buitenlander die is vrijgesteld, zoals is gedefinieerd in de instructies E*TRADE FINANCIAL Corporate Services, Inc. All rights reserved. 5

6 Bovendien geef ik toestemming dat dit formulier wordt verstrekt aan een voorheffingsagent die de inkomsten beheert, betaalt of bewaart waarvan ik de begunstigde ben of een voorheffingsagent die betalingen kan voorschieten of verrichten met de inkomsten waarvan ik de begunstigde ben. De IRS (Internal Revenue Service) heeft uw toestemming niet nodig voor bepalingen in dit document, behalve de verklaringen die zijn vereist om uw status als niet-amerikaans persoon vast te stellen en, indien van toepassing, een lager voorheffingstarief te verkrijgen. BEVESTIGING Nadat u de online aanvraag hebt ingevuld, krijgt u toegang tot uw online rekening. Nadat de rekening volledig is geactiveerd, kunt u binnen 24 uur transacties verrichten. E*TRADE Securities stuurt u een welkomstpakket met gedetailleerdere informatie over uw rekening. Deze ontvangt u normaal gesproken binnen twee tot drie weken. Als u na deze tijd het pakket nog niet hebt ontvangen of als u vragen hebt, kunt u bellen naar +1 (650) (Kies 1 (800) als u zich in de V.S. bevindt.) 2006 E*TRADE FINANCIAL Corporate Services, Inc. All rights reserved. 6

Activation Form Voor internationale cliënten

Activation Form Voor internationale cliënten E*TRADE Group, Inc. and Subsidiaries P.O. Box 9206 Boston, MA 02205-9206 US Activation Form Voor internationale cliënten Dit formulier a.u.b. invullen, ondertekenen en terugsturen om de OptionsLinkservice

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

Performance Share Plan

Performance Share Plan For information purposes only For information purposes only Performance Share Plan Algemene vragen met betrekking tot het onvoorwaardelijk worden ( vesten ) van aandelen Maart 2014 Inhoudsopgave Klik op

Nadere informatie

Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure

Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure Geachte makelaar, De Foreign Account Tax Compliance Act (hierna FATCA genoemd) is een Amerikaanse wetgeving die de strijd

Nadere informatie

Voorwaarden van Izola Saver

Voorwaarden van Izola Saver Voorwaarden van Izola Saver 1. INLEIDING Deze voorwaarden gelden voor uw Izola Saverrekening, die een spaarrekening is, en uw Izola Saver+rekening, die een termijndepositorekening is. Ze moeten in samenhang

Nadere informatie

Telefoon Service Aanvraag - Nederland

Telefoon Service Aanvraag - Nederland Stuur deze aanvraag ingevuld en ondertekend naar: NL.Entry@acneuro.com Of fax de aanvraag naar: 020 346 3885, Postbus 90364, 1006 BJ Amsterdam 1. Status klant _ Nieuwe klant _ Bestaande klant: (voer uw

Nadere informatie

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PERFECTVIEW ONLINE SOFTWARE APPLICATIES: Door tijdens de bestelprocedure "JA, IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN" aan te vinken,

Nadere informatie

BCC Corporate. Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card. Untitled-4 1 27/10/14 10:49 GTC_BCCC CORP CH_V2_NL

BCC Corporate. Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card. Untitled-4 1 27/10/14 10:49 GTC_BCCC CORP CH_V2_NL BCC Corporate Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card Untitled-4 1 27/10/14 10:49 3 inhoudstafel 1. Aanvaarding/Voorwerp van de Overeenkomst 1. Aanvaarding/Voorwerp

Nadere informatie

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening GTC_AC CORP_V1_NLcc 2 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 3 INHOUDSTABEL VOORWAARDEN... 3 DEEL A. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam. Postbus 75047 1070 AA Amsterdam

BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam. Postbus 75047 1070 AA Amsterdam Bank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam Postbus 75047 1070 AA Amsterdam t 020 606 26 66 f 020 320 41 76 e info@binck.nl i www.binck.nl is een handelsnaam van Bank N.V. Openingsformulier Particulieren

Nadere informatie

BELEID EN PROCEDURES VAN ACN ACNP&P-NL-2.1

BELEID EN PROCEDURES VAN ACN ACNP&P-NL-2.1 BELEID EN PROCEDURES VAN ACN Pagina 2 INHOUD INLEIDING... 4 ARTIKEL I DEFINITIES... 5 ARTIKEL II STARTEN MET EN HANDHAVEN VAN UW DISTRIBUTEURSCHAP... 7 II.1. Uw relatie met ACN... 7 II.2. Independent Business

Nadere informatie

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing.

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing. 1 of 10 04.06.08 10:01 Algemene voorwaarden Deze Icesave Voorwaarden worden ook in het Engels beschikbaar gesteld. De Nederlandse tekst is bindend en prevaleert in het geval van een tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN... 4

INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN... 4 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN...... 4 1. BEDRIJFSINFORMATIE... 4 2. DEFINITIES EN INLEIDING... 4 3. REKENING OPENEN... 4 4. WERKING VAN DE DIENSTVERLENING... 5 5. ALGEMENE BEPALINGEN... 6 6. SOORTEN

Nadere informatie

Telefoon Service Aanvraag - België 1222222223

Telefoon Service Aanvraag - België 1222222223 Stuur deze aanvraag naar: 15 Brussel, België Of fax de aanvraag naar: 31 2 346 87 76 SCHRIJF DUIDELIJK EN IN BLOKLETTERS Naam vertegenwoordiger: 1. Telefoonnummers Vermeld al uw telefoonnummers waarmee

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Aegon Bank N.V. Algemene voorwaarden Inhoud Algemene Voorwaarden Aegon Bank N.V. 1 A. Algemeen deel 2 B. Deel beleggen 7 C. Definitielijst 12 Orderuitvoeringsbeleid Aegon Bank N.V. 14 Algemene Bankvoorwaarden

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor de Vodafone SmartPass

Gebruikersovereenkomst voor de Vodafone SmartPass Gebruikersovereenkomst voor de Vodafone SmartPass Deze gebruikersovereenkomst is van toepassing op uw Vodafone SmartPass en Vodafone SmartPass App die door ons, Wirecard, aan u is verstrekt. 1. Uw Vodafone

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST. Geldig vanaf oktober 2010

LICENTIEOVEREENKOMST. Geldig vanaf oktober 2010 LICENTIEOVEREENKOMST ResearchManager v2010.10 Geldig vanaf oktober 2010 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RESEARCHMANAGER: Door tijdens de bestelprocedure op "ja, ik ga akkoord" te klikken, stemt u in met de volgende

Nadere informatie

Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk)

Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk) Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk) Dit is een leenovereenkomst voor een vast bedrag (de Overeenkomst) ingevolge de Wet op het consumentenkrediet

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep REGLEMENT VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES IN DELTA LLOYD GROEP

Delta Lloyd Groep REGLEMENT VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES IN DELTA LLOYD GROEP Delta Lloyd Groep REGLEMENT VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES IN DELTA LLOYD GROEP RB 749/09 8 december 2009 (vervangt RB 621/09 6 oktober 2009) DELTA LLOYD GROEP Reglement voorwetenschap en

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ) FATCA

Veelgestelde vragen (FAQ) FATCA Veelgestelde vragen (FAQ) FATCA Inhoudsopgave Algemeen... 3 Wat is FATCA?... 3 Wat is het doel van FATCA?... 3 Wanneer start FATCA?... 3 Op wie heeft FATCA betrekking?... 3 Welke informatie rapporteert

Nadere informatie

FitVermogen Overeenkomst en Voorwaarden

FitVermogen Overeenkomst en Voorwaarden FitVermogen Overeenkomst en Voorwaarden Augustus April 20152014 1 Hoofdstuk 1 Algemeen deel Artikel 1. Definities 1.1 In deze Overeenkomst en Voorwaarden gebruiken wij de volgende begrippen in de volgende

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen

Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen I Naam Aanvrager 1 man vrouw Aanvrager 2 man vrouw Voorletters Adres Postcode Woonplaats Land Telefoonnummer E-mailadres Geboortedatum IBAN (tegenrekening)

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds plc Inschrijfformulier

Legg Mason Global Funds plc Inschrijfformulier RETOURNEER DIT ORIGINELE, INGEVULDE FORMULIER AAN: BNY MELLON INVESTMENT SERVICING (INTERNATIONAL) LIMITED (DE ADMINISTRATOR) AANDELEN ZULLEN UITSLUITEND OP NAAM WORDEN UITGEGEVEN. Checklist inschrijfformulier

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Risico Waarschuwing

ALGEMENE VOORWAARDEN. Risico Waarschuwing ALGEMENE VOORWAARDEN Risico Waarschuwing (a) Vreemde Valuta handel en CFD s bij GKFX Financial Services Ltd zijn allemaal margehandel producten. Daarom dragen zij inherent een hoge mate van risico vergeleken

Nadere informatie

Bepalen buitenlandse belastingstatus

Bepalen buitenlandse belastingstatus Bepalen buitenlandse belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Financiële instellingen moeten volgens de wet nagaan of organisaties en/of uiteindelijk belanghebbenden aangemerkt kunnen worden

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie