U moet ook de authentication code (authenticiteitscode) invoeren die u in de welkomstbrief of - van E*TRADE Securities hebt ontvangen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U moet ook de authentication code (authenticiteitscode) invoeren die u in de welkomstbrief of -e-mail van E*TRADE Securities hebt ontvangen."

Transcriptie

1 ONLINE REKENING ACTIVEREN E*TRADE Securities biedt u eenvoudig toegang tot recente informatie over het rendement van uw aandelenplan. Als u de service voor het aandelenplan activeert, kunt u het volgende doen: Uw aandelenopties bekijken en participaties aanschaffen. Orders plaatsen om opties uit te oefenen en aandelen te verkopen. Een plan opstellen op basis van onze geavanceerde modelleertools. Nalezen hoe het rendement van uw aandelenplan wordt beheerd. Ga naar etrade.com/activate om uw rekening te activeren nadat u de instructies voor online activering hebt afgedrukt. Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met een medewerker van de afdeling Financial Services op +1 (650) (tussen 8.00 en uur (Eastern Time), maandag tot en met vrijdag). Medewerkers staan ter beschikking om u in meer dan 140 talen te woord te staan. LAAT ONS WETEN WIE U BENT Voor uw eigen veiligheid controleren we uw identiteit door de gegevens die u hebt ingevoerd te vergelijken met de gegevens die door uw werkgever zijn verstrekt. Zorg ervoor dat u alle gegevens juist invoert. U moet het company s stock symbol (aandelensymbool van uw bedrijf, ook wel 'tickersymbool' genoemd) en uw employee ID (personeelsnummer) (of Amerikaans Social Security Number, indien van toepassing) opgeven. U moet ook de authentication code (authenticiteitscode) invoeren die u in de welkomstbrief of - van E*TRADE Securities hebt ontvangen. Als u geen authenticiteitscode hebt, kunnen we per of post een nieuwe code toesturen naar het adres dat bij de beheerder van het aandelenplan is geregistreerd. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BIJWERKEN Controleer de gegevens die we over u hebben geregistreerd. Voeg zo nodig gegevens toe of breng correcties of wijzigingen aan. We hebben uw contactgegevens nodig (waaronder een fysiek adres dus geen postbus als uw primaire postadres); de dag, de maand en het jaar van uw geboortedatum; en uw staatsburgerschap. U dient ook een paspoortnummer of het nummer van een ander legitimatiebewijs op te geven. Selecteer uw Citizenship status (staatsburgerschap) op basis van de volgende informatie: You are a U.S. citizen (u bent een Amerikaans staatsburger) als u een staatsburger van de Verenigde Staten bent. You are a U.S. resident alien (u bent een buitenlands ingezetene in de V.S.) in de volgende gevallen: o U bent een legale, permanente ingezetene van de V.S. conform de immigratiewetgeving op enig moment gedurende het kalenderjaar en u voldoet aan de voorwaarden voor 'green cards'. (U hebt minstens één dagdeel in de V.S. doorgebracht als legale permanente ingezetene.) o U voldoet aan de voorwaarde voor 'substantiële aanwezigheid'. (U bent minimaal 31 dagen gedurende het kalenderjaar in de Verenigde Staten geweest EN het totale aantal dagen dat u gedurende het huidige kalenderjaar in de V.S. bent geweest plus een derde van het aantal dagen dat u gedurende het vorige kalenderjaar in de V.S. bent geweest plus een zesde van 2006 E*TRADE FINANCIAL Corporate Services, Inc. All rights reserved. 1

2 het aantal dagen dat u het daaraan voorafgaande kalenderjaar in de V.S. bent geweest is minstens 183 dagen.) You are neither a U.S. citizen nor a U.S. resident alien (u bent geen Amerikaans staatsburger en geen buitenlands ingezetene in de V.S.) in de volgende gevallen: o U bent geen staatsburger of ingezetene van de V.S. o o U voldoet niet aan de voorwaarden voor 'green cards' of 'substantiële aanwezigheid'. U bent ingezetene van een ander land uit hoofde van het artikel inzake ingezetenschap van een inkomstenbelastingverdrag of ingezetene van Puerto Rico, Guam, het Gemenebest van de Noordelijke Mariana-eilanden, de Amerikaanse Maagdeneilanden of Amerikaans-Samoa. ARBEIDSGEGEVENS Als u uw rekening wilt activeren, hebben we informatie over uw werk nodig. U moet de name of your employer (naam van uw werkgever), uw occupation (beroep) en uw business address (werkadres) invoeren. Als u in dienst bent bij een geregistreerde effectenmakelaar, een aandelenbeurs of de NASD, beantwoordt u de volgende vraag met "Yes" (Ja). Are you employed by a registered broker-dealer, a securities exchange, or the NASD? (Bent u in dienst bij een geregistreerde effectenmakelaar, een aandelenbeurs of de NASD?) (Zo ja, vraag uw manager voor naleving van de regelgeving dan om schriftelijke goedkeuring, die E*TRADE Securities in bezit moet hebben voordat u uw rekening activeert.) Als u als een insider van een openbaar bedrijf wordt beschouwd, beantwoordt u de volgende vraag met "Yes" (Ja): Are you a director or policy-making officer of a publicly owned company? (Bent u een directeur of beleidsfunctionaris van een openbaar bedrijf?) (Zo ja, geef dan het tickersymbool of de tickersymbolen op.) Als u een belang van 10% in een openbaar bedrijf hebt, beantwoordt u de volgende vraag met "Yes" (Ja): Are you a 10% shareholder of a publicly owned company? (Bent u een 10% aandeelhouder van een openbaar bedrijf?) (Zo ja, geef dan het tickersymbool of de tickersymbolen op.) EEN UITOEFENINGSWACHTWOORD EN VEILIGHEIDSVRAAG INSTELLEN Voor extra veiligheid kunt u een exercise password (uitoefeningswachtwoord) instellen. Selecteer "Yes" (Ja) als u een uitoefeningswachtwoord wilt instellen. Selecteer "No" (Nee) als u geen uitoefeningswachtwoord wilt instellen. Het wachtwoord moet tussen zes en twaalf tekens lang zijn (geen spaties). Als u ooit uw uitoefeningswachtwoord vergeet of uw voorkeuren voor een uitoefeningswachtwoord wilt wijzigen, controleren we eerst uw identiteit aan de hand van de challenge question (veiligheidsvraag) die u hebt gekozen. Selecteer een vraag en geef het antwoord op. TYPE REGISTRATIE VAN REKENING SELECTEREN Met de registratie van uw rekening geeft u aan wie de houder van uw rekening is. Selecteer een van de beschikbare registratietypen voor de makelaardijrekening met beperkte gebruiksmogelijkheden waarmee u uw aandelenopties wilt beheren. Individual account (Persoonlijke rekening) - Alleen u hebt toegang tot de rekening E*TRADE FINANCIAL Corporate Services, Inc. All rights reserved. 2

3 Joint account (Gezamenlijke rekening) - U en uw medeaanvrager hebben toegang tot de rekening. BELANGRIJK: als u de rekening van E*TRADE Securities bij de service voor het aandelenplan registreert als gezamenlijke rekening of als u de service voor het aandelenplan koppelt aan een bestaande gezamenlijke rekening, kunnen houders van een gezamenlijke rekening volledige toegang hebben tot uw gegevens en activa, waaronder aandelenopties die u met deze service hebt uitgeoefend. Als u Joint account (Gezamenlijke rekening) selecteert, moet u een keuze maken uit verschillende typen gezamenlijke rekeningen, zoals hieronder is beschreven: Joint tenants with rights of survivorship (Gemeenschappelijk eigendom met recht van de langstlevende): Een rekening van twee of meer houders, waarbij de belangen van een overledene automatisch worden toegewezen aan de langstlevende. Joint tenancy in common (Gezamenlijk eigendom): Gezamenlijk eigendom zonder recht van de langstlevende. Elk gedeelte van een houder wordt verdeeld overeenkomstig de bepalingen van een testament. Community property (Gemeenschapseigendom): Deze optie is alleen voor echtparen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. In het geval van een scheiding of sterfgeval gaan de activa op de rekening naar de overlevende echtgenoot. Ze kunnen gelijkelijk worden verdeeld tussen de overlevende echtgenoot en de erfgenamen van de overleden echtgenoot. UW BELEGGINGSPROFIEL OPGEVEN Geef de doelstellingen voor uw belegging, uw jaarinkomen en de totale nettowaarde op. UW REKENINGGEGEVENS CONTROLEREN Er wordt een overzicht weergegeven met alle gegevens die u eerder hebt ingevoerd, zodat u deze kunt controleren en bevestigen. Selecteer "Yes" (Ja) als u wijzigingen wilt aanbrengen. Vervolgens kunt u eerdere selecties bekijken en bewerken. Selecteer "No" (Nee) als alle gegevens juist zijn. SERVICE VOOR ELEKTRONISCHE DOCUMENTEN U kunt veel van uw rekeningdocumenten online in plaats van per post ontvangen dankzij onze gratis Electronic Documents Service (service voor elektronische documenten). Selecteer de items die u online wilt ontvangen en geef uw adres op zodat we u op de hoogte kunnen stellen wanneer er nieuwe documenten beschikbaar zijn. De elektronische documenten zijn alleen in het Engels beschikbaar. REKENINGOVEREENKOMST Lees de rekeningovereenkomst. U moet I AGREE" (ACCEPTEREN) selecteren om de service voor het aandelenplan en uw E*TRADE Securities-rekening online te activeren. Rekeningovereenkomst Ik verwacht in de toekomst of regelmatig mijn aandelenopties uit te oefenen of mijn aandelen te verkopen overeenkomstig de bepalingen van de aandelenplannen van (bedrijfsnaam) (het bedrijf ) aandelenplan(nen). Wat mijn aandelenopties betreft, stel ik hierbij het bedrijf of diens tussenpersoon of diens derde partij, E*TRADE Financial Corporate Services Inc. ( ETFCS ) en E*TRADE Securities LLC ( E*TRADE Securities ), als volgt op de hoogte: 2006 E*TRADE FINANCIAL Corporate Services, Inc. All rights reserved. 3

4 Autorisatie van transacties: E*TRADE Securities en ETFCS zijn geautoriseerd om een contantenrekening voor mij te openen en overeenkomstig mijn opdrachten aandelenopties namens mij uit te oefenen door als tussenpersoon de bij mijn opties behorende aandelen te kopen en, wanneer ik hiertoe opdracht geef, deze aandelen als tussenpersoon te verkopen. Ik begrijp dat mijn opdrachten aan E*TRADE Securities onherroepelijk zijn, behalve in het geval van een niet-uitgevoerde gelimiteerde order, die ik kan annuleren. Het bedrijf of diens tussenpersoon of diens derde partij is geautoriseerd om zonder verder onderzoek op deze informatie te vertrouwen als overtuigend bewijs van mijn onherroepelijke wens mijn aandelenopties uit te oefenen overeenkomstig de voorwaarden, bepalingen en condities van de aandelenoptieplannen van het bedrijf, waarmee ik hierbij nadrukkelijk instem. Deze overeenkomsten zijn bindend en komen ten goede aan mijn erfgenamen, juridische vertegenwoordigers, opvolgers en cessionarissen. E*TRADE Securities is geautoriseerd om de uitoefening, verkoop en verkoopprijs in verband met deze transacties te bevestigen aan het bedrijf of diens tussenpersoon of de derde partij. Naleving van plan: Volgens de overeenkomsten met betrekking tot het toewijzen en uitoefenen van mijn aandelenopties is het in alle waarschijnlijkheid alleen aan mij, als deelnemer aan het aandelenplan, om dergelijke aandelenopties uit te oefenen. Er kunnen andere beperkingen voor mijn aandelenopties gelden, afhankelijk van de specifieke voorwaarden van mijn aandelenplan(nen). Door dit formulier voor de activering van mijn rekening te ondertekenen verklaar ik dat ik voldoe aan de voorwaarden van mijn aandelenplan(nen). Autorisatie van betalingen: Voor de uitoefening en verkoop van opties waartoe ik E*TRADE Securities opdracht geef, is E*TRADE Securities geautoriseerd om een volledige betaling te verrichten aan het bedrijf of diens tussenpersoon of diens derde partij voor de uitoefeningsprijs en, indien nodig, verschuldigde belastingen. E*TRADE Securities geeft het saldo van de verkoopopbrengsten aan mij vrij, na aftrek van alle toepasselijke kosten, tenzij E*TRADE Securities van het bedrijf de opdracht krijgt om het volledige of gedeeltelijke saldo van de verkoopopbrengsten naar het bedrijf over te maken. Ik verklaar E*TRADE Securities en gelieerde ondernemingen te vrijwaren van enige en alle aansprakelijkheid betreffende bedragen die in opdracht van het bedrijf zijn overgemaakt naar het bedrijf. Autorisatie van aandelenlevering; schadeloosstelling: Het bedrijf of diens tussenpersoon of diens derde partij is geautoriseerd om aandelen uit te geven voor alle opties die ik uitoefen en om de aandelen (plus eventuele dividenden, splitsingen of soortgelijke distributies die door het bedrijf of diens tussenpersoon of diens derde partij zijn betaald met betrekking tot deze aandelen) direct naar E*TRADE Securities door te sturen ten behoeve van mijn rekening. Ik stem ermee in om het bedrijf of diens tussenpersoon of diens derde partij, ETFCS en E*TRADE Securities, schadeloos te stellen voor eventuele verliezen wanneer zij handelen overeenkomstig mijn autorisaties die in dit document zijn beschreven en mijn opdrachten. Handel met voorkennis: Ik verklaar dat de aankoop en verkoop van effecten aan allerlei wettelijke en juridische vereisten zijn gebonden, waaronder het verbod in de federale effectenwetgeving op effectenhandel die is gebaseerd op wezenlijke, niet-openbare informatie. Ik stem ermee in dat mijn effectentransacties, waaronder de uitoefening van opties, worden uitgevoerd overeenkomstig de vereisten in de toepasselijke wet- en regelgeving. Aanvullende verklaringen: Ik ben meerderjarig en mag een contract afsluiten. Ik verklaar dat ik de huidige voorwaarden en bepalingen van de klantenovereenkomst van E*TRADE Securities heb ontvangen en gelezen en ik accepteer dat ik hieraan gebonden ben. (Deze overeenkomst is beschikbaar op etrade.com/custagree of verkrijgbaar bij de klantenservice.) IK VERKLAAR DAT IK IN DE GELEGENHEID BEN GESTELD OM DE PRIVACYVERKLARING VAN E*TRADE SECURITIES TE LEZEN. (Deze verklaring is beschikbaar op etrade.com/privacy of verkrijgbaar bij de klantenservice.) IK AANVAARD DAT E*TRADE SECURITIES GEEN BELEGGINGSGERELATEERDE, BELASTINGTECHNISCHE OF JURIDISCHE ADVIEZEN OF AANBEVELINGEN VERSTREKT. Ik begrijp dat E*TRADE Securities mijn naam doorgeeft aan uitgevers van effecten die onderdeel van mijn rekening uitmaken, zodat ik mogelijk belangrijke informatie over hen ontvang, tenzij ik schriftelijk laat weten dat ik dit niet wil. Ik erken dat de services in het kader van deze overeenkomst aan mij worden geleverd als resultaat van een overeenkomst tussen het bedrijf en ETFCS. Als er tussen het bedrijf en ETFC een geschil ontstaat over een betaling die het bedrijf uit hoofde van deze overeenkomst niet heeft verricht, stem ik ermee in dat de services kunnen worden beëindigd zonder dat ik hiervan vooraf op de hoogte wordt gesteld E*TRADE FINANCIAL Corporate Services, Inc. All rights reserved. 4

5 Belangrijke informatie over procedures voor het activeren van een nieuwe rekening: Teneinde de overheid te helpen bij de bestrijding van terroristische activiteiten en het witwassen van geld, zijn alle financiële instellingen volgens de federale wetgeving verplicht om gegevens over iedereen die een rekening activeert te verzamelen, te controleren en vast te leggen. Wanneer u een rekening activeert, vragen we naar uw naam, adres en geboortedatum en naar andere informatie waarmee we u kunnen identificeren. Daarnaast kunnen we u ook verzoeken om aanvullende identiteitsdocumenten. Door op "I AGREE" (ACCEPTEREN) te klikken verklaar ik dat ik en andere gezamenlijke houders van mijn E*TRADE Securities-rekening of andere rekeningen die hieraan zijn gekoppeld, dit formulier voor activering van mijn rekening hebben gelezen en instemmen met de voorwaarden die hierin zijn beschreven en ter referentie zijn opgenomen. In het geval van dergelijke gezamenlijke rekeningen verklaar ik dat ik ben gemachtigd om dergelijke verklaringen namens gezamenlijke rekeninghouders te geven en aanvaard ik de volledige verantwoordelijkheid en eventuele aansprakelijkheid ten gevolge van de acties van deze gezamenlijke rekeninghouders. "IK BEGRIJP DAT DEZE REKENING IS GEBONDEN AAN EEN CLAUSULE INZAKE GESCHILLENARBITRAGE. IK VERKLAAR DAT IK EEN KOPIE VAN DE KLANTENOVEREENKOMST VAN E*TRADE SECURITIES (BESCHIKBAAR OP ETRADE.COM/CUSTAGREE EN VERKRIJGBAAR BIJ DE KLANTENSERVICE) HEB ONTVANGEN EN GELEZEN. DEZE OVEREENKOMST BEVAT EEN BEPALING INZAKE GESCHILLENARBITRAGE IN PARAGRAAF 8, PAGINA " I AGREE (ACCEPTEREN) I DISAGREE (WEIGEREN) UW NIEUWE GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD KIEZEN U moet een user ID (gebruikersnaam) en password (wachtwoord) selecteren. De gebruikersnaam moet tussen acht en 32 tekens lang zijn (zonder spaties). Het wachtwoord moet zes tekens lang zijn en minimaal één letter en één cijfer bevatten (zonder spaties). VERVANGEND BELASTINGFORMULIER W-8BEN Voor de online activering van een rekening moeten niet-amerikaanse deelnemers die geen belasting betalen in de V.S. een vervangend formulier W-8BEN voor de Amerikaanse belastingdienst invullen. Controleer de taal en voer vervolgens uw gebruikersnaam in om het formulier in te dienen. Op het vervangende formulier W-8BEN staat in het Engels het volgende: Ik verklaar dat ik een permanent ingezetene van <landnaam> ben volgens de betekenis van het inkomstenbelastingverdrag tussen de Verenigde Staten en dat land. Ik verklaar dat ik, indien vereist, mijn Amerikaanse identificatienummer van een belastingplichtige heb verstrekt. Op straffe van meineed verklaar ik dat ik de gegevens in dit formulier heb gecontroleerd en dat deze voor zover ik weet waarheidsgetrouw, correct en volledig zijn. Daarnaast verklaar ik op straffe van meineed het volgende: Ik ben een niet-amerikaans persoon en de begunstigde (of ik ben geautoriseerd om namens de begunstigde te tekenen) van alle inkomsten waarop dit formulier betrekking heeft. De inkomsten waarop dit formulier betrekking heeft, houden niet effectief verband met handel of een bedrijf in de Verenigde Staten of houden hiermee wel effectief verband terwijl er over deze inkomsten geen belasting is verschuldigd volgens het inkomstenbelastingverdrag. Voor transacties van effectenmakelaars of ruilhandel ben ik een buitenlander die is vrijgesteld, zoals is gedefinieerd in de instructies E*TRADE FINANCIAL Corporate Services, Inc. All rights reserved. 5

6 Bovendien geef ik toestemming dat dit formulier wordt verstrekt aan een voorheffingsagent die de inkomsten beheert, betaalt of bewaart waarvan ik de begunstigde ben of een voorheffingsagent die betalingen kan voorschieten of verrichten met de inkomsten waarvan ik de begunstigde ben. De IRS (Internal Revenue Service) heeft uw toestemming niet nodig voor bepalingen in dit document, behalve de verklaringen die zijn vereist om uw status als niet-amerikaans persoon vast te stellen en, indien van toepassing, een lager voorheffingstarief te verkrijgen. BEVESTIGING Nadat u de online aanvraag hebt ingevuld, krijgt u toegang tot uw online rekening. Nadat de rekening volledig is geactiveerd, kunt u binnen 24 uur transacties verrichten. E*TRADE Securities stuurt u een welkomstpakket met gedetailleerdere informatie over uw rekening. Deze ontvangt u normaal gesproken binnen twee tot drie weken. Als u na deze tijd het pakket nog niet hebt ontvangen of als u vragen hebt, kunt u bellen naar +1 (650) (Kies 1 (800) als u zich in de V.S. bevindt.) 2006 E*TRADE FINANCIAL Corporate Services, Inc. All rights reserved. 6

Activation Form Voor internationale cliënten

Activation Form Voor internationale cliënten E*TRADE Group, Inc. and Subsidiaries P.O. Box 9206 Boston, MA 02205-9206 US Activation Form Voor internationale cliënten Dit formulier a.u.b. invullen, ondertekenen en terugsturen om de OptionsLinkservice

Nadere informatie

Begrippenlijst (Begrippen vertaald uit de IGA tussen de VS en België)

Begrippenlijst (Begrippen vertaald uit de IGA tussen de VS en België) Begrippenlijst (Begrippen vertaald uit de IGA tussen de VS en België) 1) FATCA FATCA is Amerikaanse belastingwetgeving die staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. Deze richt zich op het identificeren

Nadere informatie

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA?

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA? FATCA, de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act is een belangrijke ontwikkeling in de strijd tegen belastingontduiking door Amerikanen

Nadere informatie

Inschrijfformulier BUFFERfund (natuurlijk personen)

Inschrijfformulier BUFFERfund (natuurlijk personen) Inschrijfformulier BUFFERfund (natuurlijk personen) Participant 1 Naam Adres Postcode/woonplaats Land Nationaliteit Telefoonnummer E-mail Bankrekeningnummer (IBAN) Ten name van Woonplaats (hierna te noemen:

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH

INSCHRIJFFORMULIER BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH INSCHRIJFFORMULIER BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH Participant Tenaamstelling participaties¹ dres Postcode/Woonplaats Telefoon privé/zakelijk E-mail Geboortedatum Nationaliteit Burgerservicenummer IBN 2, 3 BIC

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER HOF HOORNEMAN REKENING

AANMELDINGSFORMULIER HOF HOORNEMAN REKENING REKENINGNUMMER:... (In te vullen door Hof Hoorneman Bankiers) GEGEVENS EERSTE REKENINGHOUDER Naam:... Voorletters:... man vrouw Geboortedatum:... BSN-nummer:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Land:...

Nadere informatie

1c Achternaam : 1e Rekeningnummer/IBAN :

1c Achternaam : 1e Rekeningnummer/IBAN : Bepalen fiscaal inwonerschap Inventarisatie van uw persoonlijke gegevens Gebaseerd op de CRS en de Nederlandse IGA, die de invoering van de FATCA regelt, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen

Nadere informatie

Info@anadolubank.nl www.anadolubank.nl. Dhr. Mevr. Nationaliteit : Telefoon : Mobiel : E-mail : Nationaliteit : Telefoon : Mobiel : E-mail :

Info@anadolubank.nl www.anadolubank.nl. Dhr. Mevr. Nationaliteit : Telefoon : Mobiel : E-mail : Nationaliteit : Telefoon : Mobiel : E-mail : SLIMMER SPAREN- / DEPOSITOREKENING Anadolubank Nederland ANADOLUBANK NEDERL AND N.V. De Boelelaan 7 1083 HJ Amsterdam The Netherlands 0900-517 19 00 (Lokaal tarief) Phone +31 (0)20 517 19 00 Fax +31 (0)20

Nadere informatie

Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB)

Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB) Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB) Met dit formulier kunt u de Multi Valuta Rekening aanvragen Let op: Op de Multi Valuta Rekening zijn geen Automatische Incasso s mogelijk en kunnen

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER HOF HOORNEMAN REKENING MINDERJARIGE

AANMELDINGSFORMULIER HOF HOORNEMAN REKENING MINDERJARIGE MINDERJARIGE REKENINGNUMMER:... (In te vullen door Hof Hoorneman Bankiers) GEGEVENS REKENINGHOUDER/NAAM MINDERJARIGE (KIND): Naam:... Voorletters:... man vrouw Geboortedatum:... BSN-nummer:... Adres:...

Nadere informatie

Een bestaande buitenlandse CCR/SAM-registratie bijwerken voor contracten of subsidies met de Amerikaanse federale overheid

Een bestaande buitenlandse CCR/SAM-registratie bijwerken voor contracten of subsidies met de Amerikaanse federale overheid Een bestaande buitenlandse CCR/SAM-registratie bijwerken voor contracten of subsidies met de Amerikaanse federale overheid WARFIGHTER-ONDERSTEUNING UITMUNTEND BEHEER PERSONEELSONTWIKKELING U moet een individuele

Nadere informatie

Naslagkaart voor registraties, bedoeld voor medewerkers/associates

Naslagkaart voor registraties, bedoeld voor medewerkers/associates Naslagkaart voor registraties, bedoeld voor medewerkers/associates Bijgewerkt in maart 2017 Inhoud Registratie... 2 Uw e-mailadres activeren... 9 Uw mobiele telefoon activeren... 9 Uw gebruikersnaam/wachtwoord

Nadere informatie

Toelichting Belastingplichtig in het buitenland

Toelichting Belastingplichtig in het buitenland Toelichting Belastingplichtig in het buitenland Inhoudsopgave Voor particulieren & bestuurders van bedrijven... 2 Wanneer is een natuurlijke persoon belastingplichtig in Nederland?... 2 Wanneer is een

Nadere informatie

BlackBerry Business Cloud Services Handleiding om BlackBerry Business Cloud Services voor Zakelijk Exchange Online te activeren

BlackBerry Business Cloud Services Handleiding om BlackBerry Business Cloud Services voor Zakelijk Exchange Online te activeren BlackBerry Business Cloud Services Handleiding om BlackBerry Business Cloud Services voor Zakelijk Exchange Online te activeren 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 BlackBerry Business Cloud Services activeren

Nadere informatie

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten MijnOffice365 Beheerdershandleiding Inhoud Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft Office 365-account

Nadere informatie

PersonalSign 3 Pro. Handleiding voor het aanvragen en installeren van certificaten

PersonalSign 3 Pro. Handleiding voor het aanvragen en installeren van certificaten Technische bronnen PersonalSign 3 Pro Handleiding voor het aanvragen en installeren van certificaten Inhoud... 2 Uw certificaat bestellen... 3 Uw GlobalSign-account instellen... 3 Online aanvraag... 4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Office 365 Business Premium & Domeinnaam Voor beheerders pro cloud solutions 1 Inhoud 1. Wanneer gebruikt u deze handleiding?... 3 2. Office 365 Business Premium instellen... 4 2.1.

Nadere informatie

ICEPAY Merchant Manual

ICEPAY Merchant Manual ICEPAY Merchant Manual Aansluiting PayPal Version 01/2011 Inleiding ICEPAY maakt het mogelijk om PayPal betalingen te ontvangen in uw webshop. Om PayPal als betaalmethode te activeren bij ICEPAY, heeft

Nadere informatie

Handleiding NHTV MORE

Handleiding NHTV MORE Handleiding NHTV MORE Inleiding NHTV MORE is de online registratie portal voor alle additionele activiteiten waar je als student aan kunt deelnemen. In deze handleiding is beschreven hoe je je kunt registreren

Nadere informatie

Mijn WSB ACCOUNT Dealer handleiding In deze handleiding zijn de functionaliteiten van het Mijn WSB ACCOUNT beschreven voor dealers.

Mijn WSB ACCOUNT Dealer handleiding In deze handleiding zijn de functionaliteiten van het Mijn WSB ACCOUNT beschreven voor dealers. Mijn WSB ACCOUNT Dealer handleiding In deze handleiding zijn de functionaliteiten van het Mijn WSB ACCOUNT beschreven voor dealers. Toelichting vooraf: Er zijn namelijk twee verschillende accounts mogelijk:

Nadere informatie

Een Think.Com account aanvragen

Een Think.Com account aanvragen Een Think.Com account aanvragen Index Inleiding...3 Het aanvragen van een account...4 Fase 1 SchooIinformatie verstrekken...4 Fase 2 Bevestigen van de overeenkomst...10 Fase 3 Het opzetten van de school

Nadere informatie

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden Inhoudsopgave 1 School aanmaken... 2 1.1 Directeur aanmelden... 2 1.2 School aanmelden... 3 2 Invoeren van gegevens... 5 2.1 Via EDEX... 5 2.1.1 Leraren importeren... 6 2.1.2 Leerlingen importeren... 7

Nadere informatie

Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats

Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats Wat is de Common Reporting Standard (CRS)? De Nederlandse overheid werkt met veel landen samen om belastingontduiking

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER

HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER Inhoudsopgave Introductie Toegangsbeheer Afschermen van een specifieke polis Activeren toegangsbeheer Uw toegang Toegang voor uw medewerkers Medewerkers beheren INTRODUCTIE

Nadere informatie

U kunt zich uitsluitend online aanmelden (www.flux-alliance.eu). Stap 1: Paspoort gegevens

U kunt zich uitsluitend online aanmelden (www.flux-alliance.eu). Stap 1: Paspoort gegevens Dit is een overzicht van de FLUX online aanmelding. Veldnamen met een * zijn verplichte velden die moeten worden ingevuld. In dit overzicht is tevens vermeld voor wie specifieke informatie nodig is (USA)

Nadere informatie

Aanvraagformulier opening rekening voor een zelfstandige

Aanvraagformulier opening rekening voor een zelfstandige 1/5 Aanvraagformulier opening rekening voor een zelfstandige 1. Identificatie o Zelfstandige o Vrij beroep o Bestuurder/zaakvoerder van een vennootschap Zo ja, vennootschapsvorm: ]]]]]]]]]]]]] Familienaam:

Nadere informatie

Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure

Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure Geachte makelaar, De Foreign Account Tax Compliance Act (hierna FATCA genoemd) is een Amerikaanse wetgeving die de strijd

Nadere informatie

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN?

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Wil je je aanmelden voor een opleiding bij de HAN? Meld je dan aan via Studielink. Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse

Nadere informatie

Athlon Mobility Card Getting started!

Athlon Mobility Card Getting started! Athlon Mobility Card Getting started! Proficiat! Proficiat met uw Athlon Mobility Card. Hier leest u hoe u deze kunt activeren en ten volle kunt benutten. 1. Kies uw wachtwoord en pincode 2. Activatie

Nadere informatie

Account aanmaken en activeren van mypos-terminal

Account aanmaken en activeren van mypos-terminal Account aanmaken en activeren van mypos-terminal Hieronder volgen de stappen om een account aan te maken bij mypos om uw betaalterminal en uw eventuele mypos Business Card te activeren. Het volgende is

Nadere informatie

In twee stappen uw eigen MijnPost-account aanmaken. Regel al uw postzaken online via MijnPost

In twee stappen uw eigen MijnPost-account aanmaken. Regel al uw postzaken online via MijnPost In twee stappen uw eigen MijnPost-account aanmaken Regel al uw postzaken online via MijnPost MijnPost is een online omgeving waar u snel en gemakkelijk gratis al uw postzaken kunt regelen. Van het invoeren

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden voor aandeelhouders in België en in het buitenland met uitzondering van Nederland

Vragen & Antwoorden voor aandeelhouders in België en in het buitenland met uitzondering van Nederland Vragen & Antwoorden voor aandeelhouders in België en in het buitenland met uitzondering van Nederland Formaliteiten voor het persoonlijk bijwonen van de Algemene Vergadering Welke formaliteiten moeten

Nadere informatie

Cornerstone OnDemand: Inloggen

Cornerstone OnDemand: Inloggen Cornerstone OnDemand: Inloggen U kunt het Learning Management System rechtstreeks openen vanaf de HR-website: MyTycoHR.com 1 Ga vanuit uw internetbrowser naar: MyTycoHR.com Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord

Nadere informatie

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed 1 2 3 4 5 6 TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken November 2014

Nadere informatie

Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen

Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen I Naam Aanvrager 1 man vrouw Aanvrager 2 man vrouw Voorletters Adres Postcode Woonplaats Land Telefoonnummer E-mailadres Geboortedatum IBAN (tegenrekening)

Nadere informatie

Plus500UK Limited. Privacybeleid

Plus500UK Limited. Privacybeleid Plus500UK Limited Privacybeleid Privacybeleid Plus500 Privacyverklaring Bescherming van de privacy en de bescherming van de persoonlijke en financi?le informatie van onze klanten en bezoekers heeft onze

Nadere informatie

Handleiding Z login EH Beheer Module

Handleiding Z login EH Beheer Module Handleiding Z login EH Beheer Module Bedrijf: ZET solutions Datum: 16 januari 2013 Versie: 0.2 Inhoudsopgave Inleiding... - 2-1 Z login EH Beheer Module... - 3-1.1 Inloggen... - 3-1.2. Home... - 5-1.3

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen en hun fiscale situatie (FATCA-CRS)

Verklaring m.b.t. de identiteit van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen en hun fiscale situatie (FATCA-CRS) Allianz Verklaring 1/5 Verklaring m.b.t. de identiteit van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen en hun fiscale situatie (FATCA-CRS) Wij hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om geen

Nadere informatie

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing):

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing): Aanwijzingen: DEZE DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST MET VERKLARING DIENT TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE EXTERNE PARTIJ. ALLE GEVRAAGDE INFORMATIE MOET WORDEN

Nadere informatie

Frequently asked questions

Frequently asked questions Frequently asked questions 1. Algemene vragen A) Wat is FATCA? FATCA staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. Dit is Amerikaanse belastingswetgeving die zich richt op het identificeren van US Persons

Nadere informatie

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge Unit4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht

Nadere informatie

Handleiding Vergaderkamer

Handleiding Vergaderkamer Handleiding Vergaderkamer Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Nummer: 1008 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Operator toegang... 3 3. Aanmaken vergaderkamer... 4 3.1

Nadere informatie

Handleiding Directe bankkoppeling

Handleiding Directe bankkoppeling Handleiding Directe bankkoppeling 1. Inleiding De directe bankkoppeling maakt het mogelijk dat Thinq uw bankafschriften dagelijks in uw administratie kan verwerken. De directe bankkoppeling is beschikbaar

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund

Commodity Discovery Fund Commodity Discovery Fund Formulier vr het bepalen van de buitenlandse belastingstatus van entiteiten Vul onderstaand formulier compleet in. Volgens de wet dienen wij na te gaan of Participanten kunnen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen DSB Internet Banking en Mobile Banking

Veelgestelde vragen DSB Internet Banking en Mobile Banking Veelgestelde vragen DSB Internet Banking en Mobile Banking Datum September 2017 Versie 1.0 Internet Banking 1. Wat is er nodig om gebruik te kunnen maken van DSB Internet Banking: 1. Gebruikersnaam (dezelfde

Nadere informatie

Secure Vendor Administration Tool. HP Leverancier Setup Instructies: Hoe U Uw bedrijf registreren in Leverancier HP's Database

Secure Vendor Administration Tool. HP Leverancier Setup Instructies: Hoe U Uw bedrijf registreren in Leverancier HP's Database HP Leverancier Setup Instructies: Hoe U Uw bedrijf registreren in Leverancier HP's Database Global Procurement Last Updated: 3 February 2012 Contents Onderwerp 1 -Waarom heeft HP de details van uw bedrijf

Nadere informatie

Zelfcertificering belastingplicht in het buitenland voor professionele klanten Registratie van de gegevens van de entiteit

Zelfcertificering belastingplicht in het buitenland voor professionele klanten Registratie van de gegevens van de entiteit Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be Bestemd voor de bank: Relatienummer: 0200... Zelfcertificering belastingplicht in het buitenland voor professionele klanten Registratie van de gegevens

Nadere informatie

Offerte- aanvraagformulier Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Vermogensbeheerders en Vermogensadviseurs

Offerte- aanvraagformulier Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Vermogensbeheerders en Vermogensadviseurs Offerte- aanvraagformulier Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Vermogensbeheerders en Vermogensadviseurs > U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Het door

Nadere informatie

De koppeling tussen ING Internetbankieren en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ING Internetbankieren en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ING Internetbankieren en UNIT4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling is verkrijgbaar in de volgende pakketversies: S(mall): M(edium): L(arge): XL

Nadere informatie

Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal. Versie 0.4 01 oktober 2011

Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal. Versie 0.4 01 oktober 2011 Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal Versie 0.4 01 oktober 2011 Inhoud Inloggen... 3 Homepage... 6 Verdeling... 7 Eigen beleggingsmix aanmaken... 7 Transacties... 12 Depot overzicht...

Nadere informatie

HANDLEIDING CORPORATE KAMER

HANDLEIDING CORPORATE KAMER HANDLEIDING CORPORATE KAMER VERSIE 1.0 VAN DER VALK HOTELS & RESTAURANTS Inhoudsopgave Waarvoor dient deze handleiding? 3 De boeking 4 Corporate kamer 4 Het adresboek beheren 17 Over dit document 24 Handleiding

Nadere informatie

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed 1 2 3 4 5 TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken November 2015

Nadere informatie

Pas van Dronten Instructies voor pashouders

Pas van Dronten Instructies voor pashouders Pas van Dronten Instructies voor pashouders In deze instructies leest u hoe u de Pas van Dronten kunt gebruiken. Er wordt uitgelegd: 1. hoe u de pas kunt registreren op de website www.pasvandronten.nl;

Nadere informatie

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG APICS module Gevaarlijke Goederen Voor aangevers GG 16 mei 2014 Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Toegang APICS loket... 3 Stap 1A: Bedrijf registreren... 4 Stap 1B: Functionaliteit aanvragen... 8 Stap 2: Toegang

Nadere informatie

Bestellen via website http://www.doggyding.nl

Bestellen via website http://www.doggyding.nl Bestellen via website http://www.doggyding.nl U dient altijd een account te hebben om uw bestelling te doen. Op die manier weten wij ook waar we alle spullen naartoe moeten sturen. Wij hebben uw zogenaamde

Nadere informatie

Handleiding - Mijn ViaViela (ouders en gastouders)

Handleiding - Mijn ViaViela (ouders en gastouders) Handleiding - Mijn ViaViela (ouders en gastouders) Vragen? Heb je na het doornemen van deze handleiding nog vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met je persoonlijke consulent. Je kunt ook terecht

Nadere informatie

Handleiding. Zaalbeschikbaarheidsaanvragen voor Corporates. valk.com

Handleiding. Zaalbeschikbaarheidsaanvragen voor Corporates. valk.com Handleiding Zaalbeschikbaarheidsaanvragen voor Corporates Contactpersoon: Pascalle van der Vaart Van der Valk Internet E: info@internet.valk.com T: -31(0) 347325942 F: -31(0) 347325977 Postbus 103-4130

Nadere informatie

Handleiding EMS Reports

Handleiding EMS Reports Handleiding EMS Reports Handleiding EMS Reports Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Hoe moet ik inloggen? 3. Hoe krijg ik inzicht in mijn Merchant details? 4. Hoe krijg ik inzicht in mijn transacties? 5. Hoe

Nadere informatie

Aandelen van uw Stock Plan Account verhandelen

Aandelen van uw Stock Plan Account verhandelen Aandelen van uw Stock Plan Account verhandelen Volg de onderstaande stappen om een positie te openen voor de verkoop van uw bedrijfsaandelen.* Voordat u uw transactie plaatst We raden u aan bij Fidelity

Nadere informatie

Handleiding myworkandme. Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord

Handleiding myworkandme. Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord Handleiding myworkandme Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord 22 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Nieuwe gebruiker? Je profiel activeren... 3 1.1 Klik op de link in de activatiemail... 3 1.2 Geef je e-mailadres

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, verplicht

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014

Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014 Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Bestellen van het Internet Veiligheidspakket 4 Hoofdstuk 3. Installatie 9 3.1

Nadere informatie

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Lees dit document zorgvuldig en bewaar het voor toekomstig gebruik idealing.com Limited, freepost LON13628,

Nadere informatie

Handleiding Maestro. door Patricia Sturm 29 september Versie 1.1 Openbaar

Handleiding Maestro. door Patricia Sturm 29 september Versie 1.1 Openbaar Handleiding Maestro door Patricia Sturm 29 september 2016 Versie 1.1 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. Maestro... 4 2.1. Verloop van een Maestro betaling... 4 2.1.1. Autorisatie middels 3D Secure...

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH Duisenburgh respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens

Nadere informatie

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Handleiding My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Algemeen In deze handleiding leggen wij je stap voor stap uit wat de mogelijkheden zijn met my.tentoo. Ga naar de website my.tentoo.nl. Als je nog

Nadere informatie

Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011

Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011 CAPELO - DHG Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791

Nadere informatie

IMI-toegangsbeheer 1. WIE BEHEERT DE TOEGANG TOT IMI?... 2 2. AUTORITEITEN REGISTREREN... 2 2.1. EEN AUTORITEIT REGISTREREN BIJ IMI...

IMI-toegangsbeheer 1. WIE BEHEERT DE TOEGANG TOT IMI?... 2 2. AUTORITEITEN REGISTREREN... 2 2.1. EEN AUTORITEIT REGISTREREN BIJ IMI... IMI-toegangsbeheer 1. WIE BEHEERT DE TOEGANG TOT IMI?... 2 2. AUTORITEITEN REGISTREREN... 2 2.1. EEN AUTORITEIT REGISTREREN BIJ IMI... 2 2.2. AUTORITEITEN UITNODIGING OM ZICHZELF TE REGISTREREN... 3 3.

Nadere informatie

Hoe te registreren voor een wedstrijd?

Hoe te registreren voor een wedstrijd? Hoe te registreren voor een wedstrijd? Het registreren voor een wedstrijd onder auspiciën van de WorldCDF gebeurt on-line, via de website van de WorldCDF (www.worldcdf.com). Om te kunnen registreren voor

Nadere informatie

Met vragen over de registratie kunt u terecht op: admin.inkom@vlaanderen.be. gratis 1700

Met vragen over de registratie kunt u terecht op: admin.inkom@vlaanderen.be. gratis 1700 Met vragen over de registratie kunt u terecht op: admin.inkom@vlaanderen.be gratis 1700 Agentschap Ondernemen, maart 2008 Surf naar : http://www.kmo-portefeuille.be Voor de registratie en het aanmelden,

Nadere informatie

CitiManager: Beknopte migratiehandleiding voor kaarthouders

CitiManager: Beknopte migratiehandleiding voor kaarthouders Inhoud van deze beknopte handleiding: 1. Hoe registreer ik mij voor CitiManager? a) Uitsluitend kaarthouders in bezit van online rekeningoverzicht b) Uitsluitend kaarthouders met rekeningoverzicht op papier

Nadere informatie

Question & Answers voor aandeelhouders in België. Formaliteiten voor het persoonlijk bijwonen van de Algemene Vergadering

Question & Answers voor aandeelhouders in België. Formaliteiten voor het persoonlijk bijwonen van de Algemene Vergadering Question & Answers voor aandeelhouders in België Formaliteiten voor het persoonlijk bijwonen van de Algemene Vergadering Welke formaliteiten moeten worden vervuld om deel te kunnen nemen aan de Algemene

Nadere informatie

Gebruikersgids. UPS Factureringcentrum

Gebruikersgids. UPS Factureringcentrum Gebruikersgids UPS Factureringcentrum 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, het merk UPS en de kleur bruin zijn handelsmerken van United Parcel Service of America, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

MijnOffice365 Beheerdershandleiding.

MijnOffice365 Beheerdershandleiding. MijnOffice365 Beheerdershandleiding. Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. 1504046-2662 Inhoud. Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft

Nadere informatie

Voorwaarden. RentePlús Rekening

Voorwaarden. RentePlús Rekening Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? 1. Voorwaarden: goed om te lezen 2. Hoe werkt uw RentePlús Rekening? 2.1 Wat is de RentePlús Rekening?... 3. Wat gebeurt er als u een RentePlús Rekening

Nadere informatie

Pas van Dronten Instructies voor pashouders

Pas van Dronten Instructies voor pashouders Pas van Dronten Instructies voor pashouders In deze instructies leest u hoe u de Pas van Dronten kunt gebruiken. Er wordt uitgelegd: 1. Hoe u de pas kunt registreren op de website www.pasvandronten.nl.

Nadere informatie

Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen

Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen Inhoudsopgave 1 Bestellen... 3 1.1 De schoolgegevens invullen... 3 1.2 AmbraSoftbeheerder...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

Handleiding: ECAS account en URID aanmaken

Handleiding: ECAS account en URID aanmaken Afschrift Paraaf Koningskade 4 Postbus 91503 2509 EC Den Haag IPC 652 www.emissieautoriteit.nl Handleiding: ECAS account en URID aanmaken Inhoudsopgave Introductie... 3 Maak een ECAS account aan... 4 Mobiel

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Handleiding: ECAS account en URID aanmaken

Handleiding: ECAS account en URID aanmaken Afschrift Paraaf Koningskade 4 Postbus 91503 2509 EC Den Haag IPC 652 www.emissieautoriteit.nl Handleiding: ECAS account en URID aanmaken Inhoudsopgave Introductie... 3 Maak een ECAS account aan... 4 Mobiel

Nadere informatie

Bepalen buitenlandse belastingstatus

Bepalen buitenlandse belastingstatus Bepalen buitenlandse belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Financiële instellingen moeten volgens de wet nagaan of organisaties en/of uiteindelijk belanghebbenden aangemerkt kunnen worden

Nadere informatie

Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten. 2012 d-basics b.v.

Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten. 2012 d-basics b.v. Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten 2 1 Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten Inleiding De module TAX wisselt berichten uit met de Belastingdienst. Hierbij werden aanvankelijk

Nadere informatie

GEGEVENS EERSTE REKENINGHOUDER

GEGEVENS EERSTE REKENINGHOUDER Openingsformulier Ondergetekende(n)* verzoekt / verzoeken GarantiBank International N.V. een Gouden Klaver Rekening te openen. GEGEVENS EERSTE REKENINGHOUDER Naam : de heer mevrouw Voorletters : Geboortedatum

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 1 Inhoud Stap 1 Registratie van de entiteit in het User Management en aanduiding van de VTE... 4 Wie dient deze stap uit te voeren?... 4 Wat heeft u nodig?...

Nadere informatie

Aanvraag tot Wijziging Isabel-abonnement

Aanvraag tot Wijziging Isabel-abonnement Isabel-abonnement Ref. Isa/BW003-N De cliënt, firma en rechtsvorm... maatschappelijke zetel... BTW-nummer of Uniek identificatienummer... handelsregister... geldig vertegenwoordigd door... functie... hierna

Nadere informatie

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders DUO Versie 1.1 13 januari 2016 Inhoud 1. AUTORISATIE 3 2. AANSTELLEN BEHEERDER 4 2.1 SCHEMATISCHE WEERGAVE 4 2.2 REGISTRATIEPROCES BIJ ENTREE

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

HANDLEIDING EMS REPORTS

HANDLEIDING EMS REPORTS HANDLEIDING EMS REPORTS INHOUDSOPGAVE Hoe log ik in? 3 Hoe verander ik mijn wachtwoord? 3 Menu Structuur 4 Hoe krijg ik inzicht in mijn contract details? 4 Belangrijke informatie op uw bankafschrift, terminal

Nadere informatie