FSI Fiscal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FSI Fiscal info@fsifiscal.com"

Transcriptie

1 FSI Fiscal Belastingheffing op effecten in de : toelichting voor aanbieders van beleggingsen Hoe een aanbieder van beleggingsen kan bijdragen aan het terugbrengen van belasting op vanuit de uitgekeerd dividend. Augustus 2013 FSI Fiscal Inhoudingsplichtig: een persoon waarvoor de verplichting kan bestaan om belasting in te houden op betalingen van bepaald in de belastbaar inkomen, en dit vervolgens af te dragen aan de IRS. Voor inwoners van Nederland en België geldt dat de belasting van 30%, op dividend uitgekeerd door een in de gevestigde onderneming, kan worden teruggebracht naar het verdragstarief van 15%. Hiervoor hoeft de uiteindelijk gerechtigde tot het dividend geen aangifte te doen in de Deze memo legt uit hoe een aanbieder van beleggingsen de Amerikaanse belasting op dividendinkomsten voor zijn klanten kan inperken. De kan in beginsel alleen zijn eigen inwoners onderwerpen aan belasting op hun inkomsten. Een uitzondering hierop geldt voor o.a. inkomen dat wordt geacht voort te vloeien uit een bron in de Dit is bijvoorbeeld het geval bij dividend dat wordt uitgekeerd door een in de gevestigde onderneming. 1 Tussen de en Nederland, evenzo tussen België en de, bestaat een belastingverdrag ter voorkoming van dubbele heffing van belasting op grensoverschrijdende inkomsten. Deze bevatten o.a. specifieke regels voor de belastingheffing op dividend dat aan inwoners van verdragsdeelnemende staten wordt uitgekeerd. Met betrekking tot dividenduitkeringen is geregeld dat wanneer dit wordt betaald aan particuliere beleggers doorgaans niet meer dan 15% belasting mag worden geheven. De belasting op dividend wordt geheven door inhouding en wordt dus niet afgedragen door de uiteindelijke belastingplichtige. De verantwoordelijkheid voor het inhouden en afdragen van de belasting begint doorgaans bij de persoon die het inkomen betaalt aan een ontvanger die niet in de gevestigd is, maar ook niet in de gevestigde personen die inkomen (door)betalen kunnen verplicht zijn tot inhouding. Er kunnen dus meerdere zogenaamde inhoudingsplichtige personen zijn terwijl de belasting maar een keer ingehouden hoeft te worden. Uiteindelijk gerechtigde: dit is, afhankelijk van de juridische situatie, veelal de persoon die uiteindelijk economisch voordeel ondervindt van een betaling van inkomen. In deze memo wordt met de uiteindelijk gerechtigde meestal een natuurlijk persoon bedoeld die een beleggings aanhoudt bij een bank. De belasting die een inhoudingsplichtige moet inhouden is afhankelijk van de fiscale status van de uiteindelijk gerechtigde tot het inkomen. De uiteindelijk gerechtigde kan bijvoorbeeld vrijgesteld zijn van belasting of, zoals hiervoor reeds aangehaald, gerechtigd zijn tot een gereduceerd tarief. Op twee manieren kan worden bereikt dat een belegger niet meer belasting afdraagt in de dan nodig. De meest belastende manier is dat de belegger, ofwel uiteindelijk gerechtigde, aangifte doet in de en daarmee een verzoek doet om teruggaaf van te veel ingehouden belasting. 2 De minder belastende manier is dat de belegger aan dividend betalende inhoudingsplichtigen kenbaar maakt welk bedrag in zijn specifieke geval moet worden ingehouden. Indien de status van een uiteindelijk gerechtigde niet kenbaar is gemaakt op de daartoe voorgeschreven wijze bij een inhoudingsplichtige, dan moet hij bepaalde aannames doen. Dit komt er veelal op neer dat 30% belasting in wordt gebracht in plaats van bijvoorbeeld een gereduceerd tarief. Tussenpersoon: in deze memo wordt hiermee primair meestal de aanbieder van beleggingsen bedoeld. Een inhoudingsplichtige kan optreden als bewaarder van effecten, broker of op een andere manier als tussenpersoon. Zodra een aanbieder van beleggingsen een dividend, dat is uitgekeerd door een in de gevestigde onderneming, doorbetaalt aan een van zijn klanten heeft hij de status van inhoudingsplichtige tussenpersoon. 1 Taxpayers/NRA- Withholding. 2 Zie hiervoor een andere gepubliceerde memo van FSI Fiscal (http://www./files/toelichting_terugvragen_vs_bronbelasting.pdf). 1

2 FSI Fiscal Aandelen van in de gevestigde ondernemingen die vrij verhandeld worden op handelsplatformen zoals de NASDAQ en de NYSE worden (bijna) allemaal gehouden door de. 3 Vervolgens hebben bepaalde financiële instellingen direct een bij maar vaak hebben beleggingsbanken indirect toegang tot de door een aan te houden bij een Rekening. Tenslotte houdt veelal de uiteindelijk gerechtigde, in de hoedanigheid van een aan bij zijn beleggingsbank ( Beleggings ). Figuur 1 geeft het voorgaande schematisch weer. 4 Buiten de Figuur 1: Stroom van dividend de naar belegger (uiteindelijk gerechtigde). De inhoudingsplichtige in staat stellen belasting in te houden tegen het tarief dat van toepassing is op de uiteindelijk gerechtigde, begint bij de uiteindelijk gerechtigde. In de praktijk betekent dit dat de de Beleggings moet voorzien van een daartoe bestemd formulier (W- 8BEN) of vervangende documentatie ( Vervangende ) zoals een woonplaatsverklaring. 5 Verdergaand op een structuur van dividendbetalingen zoals weergegeven in figuur 1, moet vervolgens de Beleggings op zijn beurt zijn fiscale status als ontvanger van dividend kenbaar maken aan de Rekening. De fiscale regels in de schrijven voor welk formulier (W- 8IMY) hiervoor gebruikt moet worden. 6 Daarbij moet de Beleggings, om niet te maken te krijgen met inhouding van te veel belasting door eerdere inhoudingsplichtigen die dividend aan hem betalen, in een aanvullend document (de Verklaring ) zijn klanten indelen in verschillende groepen van hetzelfde type ontvangers die fiscaal hetzelfde behandeld dienen te worden. Daarbij moet de Beleggingsen de ontvangen formulieren W- 8BEN of Vervangende ( ) zoals verstrekt door de bijvoegen. De documentatie waarin de ontvangers en betalers van een dividendstroom hun fiscale status aan elkaar kenbaar maken moet doorgaans 7 verstrekt worden voorafgaand aan een betaling van dividend. Figuur 2 geeft de stroom van documentatie schematisch weer. 3 Depository Trust Company () is een centraal bewaarbedrijf (http://www.dtcc.com/about/subs/dtc.php). Overigens kunnen in de aandelen van in de gevestigde ondernemingen ook worden gehouden door andere centrale bewaarbedrijven. 4 Enkele varianten op de weergegeven structuur zijn: Rekening is in de gevestigd. Op dat moment is geen inhoudingsplichtige meer maar verschuift die verantwoordelijkheid naar de eerstvolgende persoon die in de belastbaar inkomen betaalt aan een persoon die niet in de gevestigd is, namelijk Rekening. Rekening is in de gevestigd en biedt direct en aan bij (s), bijvoorbeeld particulieren en institutionele beleggers. Rekening is niet in de gevestigd en biedt direct beleggingsen aan bij (s). 5 Formulier W- 8BEN (http://www.irs.gov/pub/irs- pdf/fw8ben.pdf) of Vervangende zoals een woonplaatsverklaring, (i) afkomstig van de Nederlandse belastingdienst, (ii) waarin staat dat de meest recente belastingaangifte als inwoner van dat land is ingediend, en (iii) is afgegeven binnen drie jaar voordat het is ingediend bij de aanbieder van een beleggings. Eventueel kan een (i) officieel document afgegeven door een overheidsinstelling met (ii) iemands naam, adres, en foto (iii) dat is afgegeven binnen drie jaar nadat het wordt verstrekt aan de aanbieder van een beleggings ook dienst doen als Vervangende. 6 Form W- 8IMY (http://www.irs.gov/pub/irs- pdf/fw8imy.pdf). 7 Er is een alternatieve procedure mogelijk waarbij de Verklaring en die de Beleggings moet opsturen naar de Rekening pas na de betaling van dividend wordt doorgegeven. Deze alternatieve procedure moet wel van te voren overeen worden gekomen met, in dit geval, de Rekening. Bij toepassing van de procedure moet de tussenpersoon, in dit geval de Beleggings, de inhoudingsplichtige (de Rekening) niet later dan 31 januari van het jaar volgend op het jaar dat een dividendbetaling is gedaan, van de benodigde documentatie voorzien. 2

3 FSI Fiscal Buiten de IRS: Internal Revenu Service ofwel de Amerikaanse belastingdienst. Formulier W- 8IMY, Verklaring en Figuur 2: die aanwezig moet zijn bij de betrokken partijen voorafgaand aan een dividenduitkering. In principe moet de Beleggings aangifte doen van in de belastbare betalingen van dividend. Hiervoor moet formulier S worden ingediend bij de IRS. 8 Deze verplichting geldt echter alleen voor de klanten waarvoor geen formulier W- 8BEN of Vervangende is verstrekt aan Rekening. Aangifte voor betalingen aan uiteindelijk gerechtigden waarvoor een formulier W- 8BEN of Vervangende is doorgestuurd zijn als het goed is al gedaan door de Rekening of de en is daarmee reeds bekend bij de IRS. 9 Formulier W- 8IMY, Verklaring en Formulier W- 8BEN of Vervangende Buiten de Aangifte formulier S voor betalingen aan Ontvangers waarvoor een formulier W- 8BEN of Vervangende is ontvangen van de Beleggings. Aangifte formulier S voor elke betaling aan Ontvangers waarvoor geen formulier W- 8BEN of Vervangende is doorgestuurd naar de Rekening. Figuur 3: Aangiftes die inhoudingsplichtigen van hun dividendbetaling moeten doen aan de IRS. Het resultaat van de hierboven beschreven werkwijze is dat de Beleggings informatie over zijn klanten moet doorsturen naar de Rekening en wellicht wordt die dan ook nog doorgestuurd naar de. Daarbij is het een omvangrijke administratieve verantwoordelijkheid die de of de Rekening voor hun moeten nemen en dit zou kunnen resulteren in verhoogde kosten die in worden gebracht bij de Beleggings. Gekwalificeerde tussenpersoon: is een Om te voorkomen dat kosten oplopen en het klantenbestand (deels) moet worden gedeeld met een andere financiële instelling, kan de Beleggings een overeenkomst sluiten met de IRS en daarmee de status van gekwalificeerde tussenpersoon aannemen. 10 Vervolgens kan een gekwalificeerde tussenpersoon de zgn. primaire inhoudingsplicht naar zich toe trekken waardoor hij 8 Formulier S (http://www.irs.gov/pub/irs- access/f1042s_accessible.pdf). 9 In de standaardsituatie waarbij de Beleggings als tussenpersoon geen overeenkomst met de IRS heeft gesloten, wordt hij in eerste instantie niet als Ontvanger van het inkomen behandeld. Indien bijvoorbeeld de Rekening wel een dergelijke overeenkomst gesloten heeft wordt hij wel als ontvanger aangemerkt. Een dergelijke overeenkomst geeft de Rekening dan de verantwoordelijkheid om belasting in te houden tegen het juiste tarief voor zover de uiteindelijk gerechtigde en de Beleggings hem de voorgeschreven documentatie hebben doen laten toekomen. 10 Het gaat hier om een standaardovereenkomst (http://www.irs.gov/pub/irs- drop/rp pdf). D.m.v. formulier kan de status worden aangevraagd (http://www.irs.gov/pub/irs- utl/58766k11.pdf). Veel voorkomende vragen en antwoorden over gekwalificeerde tussenpersonen zijn gepubliceerd door de IRS (http://www.irs.gov/businesses/international- Businesses/Qualified- Intermediary- Frequently- Asked- Questions). 3

4 FSI Fiscal tussenpersoon die een overeenkomst heeft gesloten met de IRS waarmee in ruil voor verlichting van bepaalde administratieve lasten en de mogelijkheid belasting terug te vragen voor klanten zonder daarvoor hun identiteit prijs te geven, wordt toegezegd informatie over Amerikaanse s te delen. dividend ontvangt zonder dat hier belasting op is ingehouden. Het is dan aan hem om de belasting tegen de juiste tarieven in te houden als hij dividend afkomstig uit de uitkeert aan zijn klanten. Voordelen van het aannemen van de status van gekwalificeerde tussenpersoon zijn: Het is niet nodig om formulieren W- 8BEN of Vervangende op te sturen naar een eerdere inhoudingsplichtige (naar de Rekening in het voorbeeld). Het is niet nodig om voor iedere afzonderlijke betaling van dividend aan een aangifte te doen. Rekenings mogen worden ingedeeld in verschillende categorieën ontvangers. Op basis van die indeling kan aangifte worden gedaan van een betaling aan een gehele categorie ontvangers. 11 Tenslotte mag een kwalificerende tussenpersoon een verzoek doen om teruggaaf van eventueel teveel ingehouden belasting voor zijn klanten. Overigens hoeft dit in de praktijk niet nodig te zijn indien er goede afspraken bestaan tussen inhoudingsplichtigen. Buiten de Verantwoordelijk voor aangifte d.m.v. formulier S. Figuur 4: Aangifte S indien Beleggings gekwalificeerde tussenpersoon is. Het aannemen van de status van gekwalificeerde tussenpersoon brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee die als nadelig kunnen worden ervaren. Een gekwalificeerde tussenpersoon is verplicht om informatie over zijn Amerikaanse klanten door te geven aan een in de gevestigde inhoudingsplichtige. Eventueel kan de gekwalificeerde tussenpersoon ook primaire inhoudingsplichtig worden voor zijn Amerikaanse klanten. In dat geval hoeft geen informatie over Amerikaanse klanten verstrekt te worden aan een andere inhoudingsplichtige maar moet er belasting worden ingehouden op dividend betalingen aan die klanten. 12 FSI Fiscal Omdat FSI Fiscal zich specialiseert in bronbelasting voor beleggers en wij continu werken aan efficiënte processen om de fiscale positie voor beleggers te optimaliseren, kunnen wij voor de laagst haalbare prijs hierin assisteren. Hiermee maken wij het verkrijgen van verdragstarieven op inkomen van beleggingen voor iedereen bereikbaar. Voor iedereen die overweegt onze hulp in te schakelen beginnen wij vrijblijvend met het in kaart brengen van de huidige inrichting van fiscale taken en verantwoordelijkheden. Vervolgens kan op basis van gegevens zoals het aantal beleggers dat in de belegt, gemiddeld aantal dividendbetalingen en hun omvang een offerte worden gemaakt voor het assisteren bij het terugvragen van teveel in de betaalde belasting. De taken die FSI Fiscal kan uitvoeren voor een Beleggings zijn o.a.: Benaderen van nieuwe en bestaande klanten voor een machtiging om hun fiscale positie m.b.t. bronbelastingen op hun investeringen te mogen regelen en zo nodig bepaalde informatie te delen met andere financiële instellingen. 13 Het aanleggen van een database van formulieren W- 8BEN of Vervangende. 11 Er kan bijvoorbeeld een aangifte worden gedaan voor alle s die o.a. een formulier W- 8BEN (of Vervangende ) hebben opgestuurd en allemaal natuurlijke personen zijn die recht hebben op hetzelfde verdragstarief. 12 Indien de aanbieder van beleggingsen in Nederland of België de status van gekwalificeerde tussenpersoon heeft, kan hij de hiermee gepaard gaande administratieve taken uitbesteden. De verplichtingen als gekwalificeerde tussenpersoon worden uitbesteed aan een andere tussenpersoon d.m.v. een zgn. private arrangement intermediary - overeenkomst. 13 pdf/i2848.pdf en 2848,- Power- of- Attorney- and- Declaration- of- Representative- 1 en zie ook hier voor het formulier zelf: pdf/f2848.pdf. 4

5 FSI Fiscal Op basis van de aangeleverde informatie en informatie over dividendbetalingen van de Beleggings zal FSI Fiscal o.a.: Formulier S voorbereiden (en eventueel indienen). 14 Formulier W- 8IMY voor de tussenpersoon voorbereiden en indienen bij de betaler(s) van dividend. Jaarlijks formulier 1042 voorbereiden (en eventueel indienen). Voor uitgebreide informatie over de verplichtingen t.o.v. de IRS van een inhoudingsplichtige (tussenpersoon) kunnen richtlijnen van de IRS worden geraadpleegd. Zie bijvoorbeeld de publicatie met de titel: Withholding of Tax on Nonresident Aliens and Foreign Entities, ofwel: publication D isclaimer De gegeven informatie in deze memo (de informatie ) is slechts bedoeld als algemene informatie en is gebaseerd op bronnen die openbaar zijn en vrijelijk toegankelijk. De informatie is niet bedoeld en kan niet gezien worden als een aanbod tot het aangaan van een client- adviseur relatie met FSI Fiscal en bevat ook geen juridisch, fiscaal of enige andere vorm van advies anderszins. Geen rechten kunnen worden ontleend aan, of aansprakelijkheid kan voortvloeien uit de informatie. Maak geen besluiten die u en/of uw onderneming beïnvloeden op basis van de informatie. Juridisch advies is afhankelijk van specifieke analyse van feiten en omstandigheden door een competent juridisch adviseur en geen aansprakelijkheid voor schade kan ontstaan voor FSI Fiscal voor enige informatie verstrekt zolang er geen overeenkomst tot het geven van advies bestaat tussen FSI Fiscal en enig ander persoon. 14 De aangiftes kunnen elektronisch worden ingediend via het zogenaamde FIRE system (http://www.irs.gov/pub/irs- pdf/p1187.pdf). 15 pdf/p515.pdf 5

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte

Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte Tarieven Beleggen bij Van Lanschot In dit overzicht vindt u de kosten die wij u in rekening brengen als u kiest voor onze dienstverlening Vermogensbeheer A la Carte.

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

I. Algemene beschouwingen

I. Algemene beschouwingen STATEN VAN CURACAO ZITTING 2010-2011 ------------------------------------------------------------------------ LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen 1,

Nadere informatie

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl Toelichting Belangrijke mededelingen Deze toelichting bevat belangrijke informatie over het Dexia Aanbod. Dat

Nadere informatie

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Amstelveen 21 Mei 2014 Inhoud 3 10 14 1 Management samenvatting 3 Inleiding op securities

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN Nr. DB 2014/XXX M s-gravenhage, TER BEHANDELING IN DE MINISTERRAAD Besluit van.... tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

" & ' "!""&! ( ")# "" " " ( "&"&" " ) "

 & ' !&! ( )#    ( &&  ) ! "!# " $% " & ' "!""&! ( ")# "" " " ( "&"&" " ) " ()) ""# ) *# +&, # # &" " ()&" " # - "" ( &" & ".! &"! * +" (!" "" / # ) &) "!"&" "!"" ) - "# &)&!". "")& &&! " "&" "& & ),&! " # )& & 0!,"!!10 "23! "!!

Nadere informatie

Toelichting derivaten

Toelichting derivaten Toelichting derivaten 2 Inhoudsopgave Toelichting derivaten Wat zijn opties en futures? 4 Beschrijving van opties 5 De contractspecificaties 7 Doelstellingen van de optiebelegger 9 Het kopen van opties

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Fiscaal memo 2014/2015

Fiscaal memo 2014/2015 Fiscaal memo 2014/2015 1. Inleiding The Silver Mountain heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601 Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten

Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten Mr. M.J.P.C. Steinbusch 1 Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten 31 In Nederland worden meer dan 10.000 verschillende beleggingsfondsen en verschillende aandelensoorten

Nadere informatie

Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure

Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure Geachte makelaar, De Foreign Account Tax Compliance Act (hierna FATCA genoemd) is een Amerikaanse wetgeving die de strijd

Nadere informatie

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35 Inhoud Woord vooraf 2 Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Vormen van effectendienstverlening 3 1.2 Zorgplicht 3 1.3 Het onderscheid execution only / adviesrelatie 4 1.4 Het onderscheid adviesrelatie / vermogensbeheer

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 1.1. ALGEMENE AANWIJZINGEN 4 2. FORMULIEREN EN TABELLEN 4 2.1. LOONBELASTINGVERKLARING 5 2.2. LOONSTAAT 5 2.3. LOONBELASTINGKAART 6 2.4. ARTIKEL

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. (Pre) Pensioen Sparen en beleggen Zorg, inkomen en ontslag Echtscheiding UW FINANCIEEL PLAN Hypotheek en leningen Huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie