Veelgestelde vragen (FAQ) FATCA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen (FAQ) FATCA"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen (FAQ) FATCA Inhoudsopgave Algemeen... 3 Wat is FATCA?... 3 Wat is het doel van FATCA?... 3 Wanneer start FATCA?... 3 Op wie heeft FATCA betrekking?... 3 Welke informatie rapporteert ING België naar de IRS om FATCA na te leven?... 4 Wanneer begint de rapportering in het kader van FATCA?... 4 Kan ik bepalen welke informatie aan de IRS meegedeeld zal worden?... 4 Wat houdt de bronheffing onder FATCA in?... 4 Wanneer start de bronheffing in het kader van FATCA?... 4 Wat zijn de gevolgen voor ING België van het feit dat ze cliënten heeft met U.S. Indicia?... 5 Is FATCA alleen van toepassing op nieuwe cliënten?... 5 Vallen bestaande klanten buiten het toepassingsgebied van de FATCA-wetgeving?... 5 Kan een Amerikaanse wet in België worden afgedwongen?... 5 Is ING België niet strenger dan andere banken door FATCA toe te passen?... 5 Verandert FATCA iets aan de verplichtingen van Amerikaanse belastingbetalers?... 6 Wat gebeurt er als ik weiger de door ING gevraagde documenten te verstrekken?... 6 Natuurlijke personen... 7 Wanneer word ik beschouwd als U.S. persoon?... 7 Wat zijn U.S. Indicia?... 7 Welke rekeningen zijn rapporteerbaar naar de Verenigde staten?... 7 Welke informatie zal naar de IRS worden gerapporteerd?... 7 Is ING van plan om geen particuliere Amerikaanse cliënten meer te aanvaarden als gevolg van FATCA?... 8 Ik ben een Amerikaans staatsburger, mijn partner heeft de Belgische nationaliteit. We wonen en werken in België. Er werd me aangeraden om de Belgische nationaliteit aan te vragen om FATCA te omzeilen. Is het mogelijk om de gevolgen van FATCA te vermijden door de Belgische nationaliteit aan te nemen?... 8 Ik ben al cliënt bij ING België en werd door ING gecontacteerd omdat ik U.S. Indicia bezit. Ben ik verplicht om de formulieren W-8BEN of W-9 in te vullen?... 9 Ik wil cliënt worden van ING België en bezit U.S. Indicia. Ben ik verplicht om de formulieren W-8BEN of W-9 in te vullen?... 9 Ik ben al cliënt van ING België. Waarom kreeg ik een verzoek om documentatie?... 9 Ik ben geboren in de VS, maar heb er nooit gewoond. Ik hoor niet als een U.S. Citizen beschouwd te worden. Wat kan ING België doen om mij te helpen?... 9 Ik heb geen band met de VS, maar ik heb een volmacht op mijn rekening gegeven aan iemand die de Amerikaanse nationaliteit heeft. Wat betekent dat voor mij? De informatie in de ING-databank is niet correct en ik heb geen band met de VS. Wat kan ik doen om dit recht te zetten? Kan ik mijn effectenrekening behouden als ik de gevraagde documenten aan ING bezorg? Ik heb een Belgisch en een Amerikaans paspoort, maar ik woon en werk in België en gebruik mijn Amerikaanse paspoort alleen voor de weinige keren dat ik naar de VS reis voor vakantie of zaken. Word ik werkelijk als een U.S. persoon beschouwd? Ik ben een Belgische student die momenteel via een uitwisselingsprogramma ingeschreven is aan een Amerikaanse universiteit. Word ik beschouwd als een Amerikaans inwoner en val ik onder FATCA? Mijn dochter studeert in de VS en ik heb een doorlopende opdracht om maandelijks een bepaald bedrag op haar rekening daar te storten. Valt mijn rekening bij ING België onder FATCA? Rechtspersonen Wat zijn de indicia die een verband met de Verenigde staten aanduiden ( U.S. indicia)? Wat is een rekening die rapporteerbaar is aan de VS?

2 Wat is een buitenlandse niet-financiële instelling ( Non-Financial Foreign Entity of 'NFFE')? Welke informatie moet een buitenlandse financiële instelling meedelen aan de IRS aangaande rekeningen rapporteerbaar aan de VS ( U.S. Reportable Accounts )? Mijn bedrijf heeft geen van de indicatoren die wijzen op een link met de Verenigde staten ( U.S. indicia). Waarom vraagt u me een W-8BEN-E of zelf-certificering formulier in te vullen? Financiële instellingen Wat is een buitenlandse financiële instelling ( Foreign Financial Institution of 'FFI')? Wat moeten buitenlandse financiële instellingen ( Foreign Financial Institutions of FFI ) doen om te voldoen aan de FATCA wetgeving? Wat is een deelnemende buitenlandse financiële instelling ( Participating Foreign Financial Institution )? Wat is een registreerde buitenlandse financiële instelling die verondersteld wordt compliant te zijn ( Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution )? Wat is een buitenlandse financiële instelling die niet deelneemt aan FATCA ( Non-Participating FFI )? Wat is een Global Intermediary Identification Number (G.I.I.N.)? Wat is het Global Intermediary Identification Number (G.I.I.N.) van ING België? Verklarende woordenlijst Amerikaans staatsburger ( U.S. Citizen ) Belastbare betaling ( Withholdable Payment ) Bevestigde U.S. persoon ( Specified U.S. Person ) Buitenlandse passieve niet-financiële entiteit ( Passive NFFE ) Buitenlandse passieve niet-financiële entiteit aangehouden door Amerikanen ( Passive NFFE (U.S.-owned) ) Certificaat van verlies van Amerikaanse nationaliteit ( Certificate of Loss of Nationality of the United States ) Employer Identification Number ("EIN") Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) Financiële rekening ( Financial Account ) Indicatie van een link met de Verenigde Staten ( U.S. Indicia ) Intergouvernementele overeenkomst ( Intergovernmental Agreement of 'IGA') Internal Revenue Service (of 'IRS') Inwoner van de VS ( U.S. Resident ) Niet-gedocumenteerde klant ( Undocumented customer of non-documented customer ) Rekeningen rapporteerbaar aan de VS ( U.S. Reportable Account ) Substantiële aanwezigheidstest ( Substantial Test of Presence ) Taxpayer Identification Number ('TIN') U.S. persoon ( U.S. Person ) Van Amerikaanse oorsprong ( U.S. Source ) Vast of verstelbaar, jaarlijks of periodiek inkomen ( Fixed of Determinable Annual of Periodic Income of FDAP Income ) Vrijgestelde uiteindelijke gerechtigde ( Exempt Beneficial Owner ) W-8BEN W-8BEN-E W Aanhangsel NACE-codes specifiek onder FATCA voor buitenlandse financiële instellingen

3 Algemeen Wat is FATCA? FATCA is het acroniem voor Foreign Account Tax Compliance Act, een Amerikaanse wetgeving. De FATCA-bepalingen werden op 18 maart 2010 opgenomen in de zogenaamde Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE) Act. FATCA is in eerste instantie een rapporteringssysteem, d.w.z. een wereldwijd systeem voor de automatische uitwisseling van informatie tussen de Verenigde Staten en andere landen. Zo moeten buitenlandse financiële instellingen ( Foreign Financial Institutions ) onder meer - rekeninghouders identificeren en informatie verzamelen die nodig is om te bepalen welke rekeningen rapporteerbaar zijn aan de VS ( U.S. Reportable Account ) zijn; - jaarlijks informatie verschaffen over de cliëntengegevens van deze rekeninghouders, hun rekeningsaldi en hun financiële inkomsten. Wat is het doel van FATCA? De bedoeling van FATCA is te voorkomen dat Amerikaanse belastingplichtigen de belastingen ontduiken via niet-amerikaanse financiële instellingen of offshore beleggingsvehikels en zo hun vermogen verbergen voor de Amerikaanse fiscus ( Internal Revenue Service of IRS genaamd). U bent belastingplichtig in de Verenigde Staten als u verplicht bent om een fiscale aangifte te doen in de Verenigde Staten. Of u ook werkelijk verplicht bent om belastingen te betalen in de Verenigde Staten, hangt onder andere af van het belastingverdrag tussen België en de Verenigde Staten of, bijvoorbeeld, uw inkomen. De IRS definieert een Amerikaanse belastingplichtige als een U.S. persoon. Wanneer start FATCA? FATCA is van toepassing sinds 1 juli ING België begon haar cliënten echter vroeger te contacteren om ze voldoende tijd te geven om hun Amerikaanse status te documenteren. Concreet: - werden bestaande cliënten met U.S. Indicia gecontacteerd tussen mei en december worden nieuwe cliënten gecontacteerd sinds eind december 2013; Op wie heeft FATCA betrekking? FATCA is verstrekkend en kan op iedereen betrekking hebben, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, al dan niet met Amerikaanse nationaliteit. Hoewel FATCA zeker een weerslag heeft op Amerikaanse multinationals en op Amerikaanse partijen die bronheffing inhouden, zijn vooral niet-amerikaanse financiële instellingen betrokken omdat alle zogenaamde Buitenlandse financiële instellingen ( Foreign Financial Institutions of FFI ) moeten voldoen aan FATCA of anders een boete van 30% bronbelasting opgelegd krijgen. 3

4 Welke informatie rapporteert ING België naar de IRS om FATCA na te leven? FATCA vereist dat buitenlandse financiële instellingen ( Foreign Financial Institution ) informatie verstrekken over de identiteit van de bevestigde U.S. personen ( Specified U.S. Persons ), hun rekeningen die rapporteerbaar zijn aan de VS ( U.S. Reportable Accounts ), het saldo op die rekeningen per 31 december van elk jaar, hun financiële inkomsten en in de toekomst de opbrengsten van de verkoop van effecten. De eerste rapportering is in 2015 en heeft betrekking op het jaar Ter illustratie zal een Belgische burger die geboren is in de VS, en die als bevestigde U.S. persoon ( Specified U.S. Person ) wordt beschouwd, gerapporteerd naar de Belgische fiscale overheid ( FOD Financiën ) die de gegevens aan de Amerikaanse fiscus ( IRS ) zal overmaken. Ook niet-gedocumenteerde cliënten zullen gerapporteerd worden, d.w.z. cliënten met U.S. Indicia die door ING gecontacteerd werden en niet gereageerd hebben. Wanneer begint de rapportering in het kader van FATCA? De eerste rapportering zal plaats vinden in 2015 en zal betrekking hebben op het jaar ING België zal, net als alle andere Belgische banken, informatie verstrekken aan de Federale Overheidsdienst FOD Financiën. De FOD Financiën zal de informatie uiterlijk op 30 september 2015 doorgeven aan de Amerikaanse fiscus ( IRS ). Kan ik bepalen welke informatie aan de IRS meegedeeld zal worden? Nee. De informatie die naar de Amerikaanse fiscus ( IRS ) gestuurd moet worden, is bij wet bepaald. Wat houdt de bronheffing onder FATCA in? FATCA voert een bronheffing van 30% in als boete op bepaalde betalingen met name belastbare betalingen ( Withholdable Payments ) gedaan aan een buitenlandse financiële instelling ( Foreign Financial Institution ) en die dus niet voldoet aan de informatieplicht opgelegd door FATCA ( Non- Participating Financial Institutions ). ING België zal FATCA naleven. Bijgevolg zal er geen bronheffing van toepassing zijn op onze cliëntennatuurlijke personen. Wanneer start de bronheffing in het kader van FATCA? De 30% bronheffing in het kader van FATCA is van toepassing op zogenaamde vaste of verstelbare, jaarlijkse of periode inkomsten ( FDAP Income ) van Amerikaanse oorsprong ( U.S. Source ), die rente en dividenden omvatten. Sinds 1 juli 2014 passen buitenlandse financiële instellingen ( Foreign Financial Institutions of FFI ) die FATCA naleven deze bronheffing toe op belastbare betalingen ( Withholdable Payments ) verricht aan buitenlandse financiële instellingen die niet voldoen aan de door FATCA opgelegde informatieplicht ( Non-Participating Financial Institutions ). Vanaf 1 januari 2017 zal de bronheffing ook worden ingehouden op bruto-opbrengsten uit de verkoop van vermogen dat dividenden of rente oplevert met Amerikaanse oorsprong ( U.S. Source ). 4

5 Wat zijn de gevolgen voor ING België van het feit dat ze cliënten heeft met U.S. Indicia? Als een cliënt een U.S. Indicium bezit zoals de Amerikaanse nationaliteit, een geboorteplaats in de VS of een adres in de VS, dan moet ING België als buitenlandse financiële instelling ( Foreign Financial Institution of FFI ) documentatie opvragen om de (al dan niet Amerikaanse) status van de cliënt te bevestigen. Indien de documentatie niet verkregen is, blijft de klant niet-gedocumenteerd. Volgens de FATCA-wetgeving moeten zowel niet-gedocumenteerde als gedocumenteerde bevestigde U.S. personen ( Specified U.S. Persons ) worden gerapporteerd naar de Belgische fiscale overheid ( FOD Financiën ) die de gegevens aan de Amerikaanse fiscus ( IRS ) zal overmaken. Is FATCA alleen van toepassing op nieuwe cliënten? Nee. FATCA is van toepassing op alle cliënten. Zowel nieuwe als reeds bestaande cliënten zullen een FATCA-status krijgen op basis van hun cliëntengegevens. Vallen bestaande klanten buiten het toepassingsgebied van de FATCAwetgeving? Nee. FATCA is van toepassing op alle cliënten. Zowel nieuwe als reeds bestaande cliënten zullen een FATCA-status krijgen op basis van hun cliëntengegevens. Het is wel zo dat enkel bevestigde U.S. personen ( Specified U.S. Persons ) en niet-gedocumenteerde cliënten met een financiële rekening worden gerapporteerd naar de Belgische fiscale overheid ( FOD Financiën ) die de gegevens aan de Amerikaanse fiscus ( IRS ) zal overmaken. Kan een Amerikaanse wet in België worden afgedwongen? België heeft, net als de meeste Europese landen, een intergouvernementele overeenkomst ( Intergovernmental Agreement of IGA genaamd) ondertekend om FATCA afdwingbaar te maken in zijn nationale wetgeving. Dit akkoord werd op 23 april 2014 getekend. ING heeft ervoor gekozen om FATCA-conform te zijn en is geregistreerd met de status van deelnemende buitenlandse financiële instelling ( Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution ) in het kader van de IGA. Meer informatie over deze registratie, vindt u op ing.be/fatca-giin. Is ING België niet strenger dan andere banken door FATCA toe te passen? Nee. FATCA is van toepassing op alle niet-amerikaanse financiële instellingen ( Foreign Financial Institutions of FFI ) en andere financiële tussenpersonen. Indien ING België niet zou voldoen aan de door FATCA opgelegde informatieplicht, zou van al haar en die van haar cliënten relevante betalingen afkomstig uit de VS een bronheffing van 30% worden afgehouden, met name op 5

6 dividenden en rente uitgekeerd door Amerikaanse bedrijven. Bijgevolg heeft ING België, net als alle andere Belgische banken, beslist om de door FATCA vereiste wijzigingen toe te passen. Amerikaanse burgers zijn en blijven welkom bij ING België met hun rekeningen en spaartegoeden, zolang ze bereid zijn om de vereiste FATCA-documentatie te verstrekken als ING hen hierom verzoekt. Cliënten die geïdentificeerd zijn als bevestigde U.S personen ( Specified U.S. Persons ) alsook niet-gedocumenteerde cliënten, zullen vanaf 2015 naar de Amerikaanse fiscus ( IRS ) worden gerapporteerd. Verandert FATCA iets aan de verplichtingen van Amerikaanse belastingbetalers? Nee. Amerikaanse belastingbetalers waren altijd al verplicht om hun wereldwijde inkomsten in hun jaarlijkse belastingaangifte aan te geven. Wat gebeurt er als ik weiger de door ING gevraagde documenten te verstrekken? ING moet haar cliënten die bevestigde U.S personen ( Specified U.S. Persons ) zijn, rapporteren op basis van de informatie en documentatie in haar bezit. Daarom vragen wij onze klanten om zich correct te documenteren voor FATCA doeleinden, om een juiste FATCA status in haar rapportage toe te kunnen passen. Dit is ook een kans voor onze klanten om hun persoonlijke gegevens bij te werken. Als een klant ons de vereiste documentatie niet verstrekt, of wenst niet-gedocumenteerd te blijven voor FATCA doeleinden, dan is ING verplicht om zijn klantengegevens, de balansen en financiële inkomsten op zijn rekeningen te melden aan de Belgische fiscale overheid ( FOD Financiën ) die de gegevens aan de Amerikaanse fiscus ( IRS ) zal overmaken. 6

7 Natuurlijke personen Wanneer word ik beschouwd als U.S. persoon? Als natuurlijke persoon wordt u beschouwd als een U.S. persoon als u een Amerikaanse staatsburger of inwoner van de VS bent (zowel houders van een verblijfsvergunning (Green Card) als personen die voor het kalenderjaar voldoen aan de substantiële aanwezigheidstest ( Substantial Test of Presence ) worden in het kader van de belastingen beschouwd als inwoner van de Verenigde Staten). Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar Taxpayers/Determining-Alien-Tax-Status. Wat zijn U.S. Indicia? U.S. Indicia zijn indicatoren die aangeven dat een klant, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mogelijk U.S. persoon ( U.S. Person ) zou kunnen zijn. Voor natuurlijke personen zijn die indicatoren: - Amerikaans staatsburgerschap of verblijf in de Verenigde Staten (dit omvat ook houder zijn van de Green Card waarmee men zich als immigrant permanent kan vestigen in de Verenigde Staten); - geboorteplaats in de VS; - huidig adres (postadres, woonplaats, postbus of per adres) bevindt zich in de VS; - het enige adres is een per adres of hold mail- adres - in beide gevallen wordt de post voor de persoon in kwestie bijgehouden door een tussenpersoon; - een telefoonnummer in de VS; - een volmacht of procuratie toegekend aan een persoon met een adres (post, woonplaats, postbus of per adres) in de VS; - doorlopende opdrachten van een rekening bij ING België naar een rekening in de VS. Het feit dat één van deze indicatoren gevonden wordt, betekent nog niet dat de cliënt een U.S. persoon is, het betekent alleen dat verder onderzoek noodzakelijk is. Welke rekeningen zijn rapporteerbaar naar de Verenigde staten? Elke financiële rekening ( Financial Account ) die onder het toepassingsgebied van FATCA valt en die aangehouden wordt door: - een bevestigde U.S. persoon ( Specified U.S. Person ), of - een buitenlandse passieve niet-financiële entiteit aangehouden door Amerikanen ( Passive NFFE (U.S.-owned) ), of - een niet-gedocumenteerde cliënt ( Undocumented Customer ). Welke informatie zal naar de IRS worden gerapporteerd? Om te voldoen aan FATCA moet een buitenlandse financiële instelling ( Foreign Financial Institution ) gegevens verstrekken over alle rekeningen die rapporteerbaar zijn naar de VS ( U.S. Reportable 7

8 Accounts ) die in haar boeken aangehouden worden door houders die onder het toepassingsgebied van FATCA vallen. Volgende informatie moet gerapporteerd worden: 1) De naam, het adres en het Amerikaans fiscaal identificatienummer ( Taxpayer Identification Number of 'TIN' genaamd) van elke rekeninghouder (indien het TIN nummer niet beschikbaar is, wordt de geboortedatum gerapporteerd); 2) Het rekeningnummer; 3) Het rekeningsaldo aan het einde van het jaar (wordt voor het eerst vastgesteld op 31 december 2014); en 4) Betalingen gedaan op de rekening, d.w.z. - het brutobedrag van rente, dividenden of andere opbrengsten die de activa op de rekening voortbrengen (vanaf 2015); - de totale bruto-opbrengsten van de verkoop of terugbetaling van vermogen betaald of gecrediteerd op de rekening (vanaf 2016). De rapportering naar de Amerikaanse fiscus ( IRS ) zal gebeuren in de vorm van een jaarverslag voor elke rekening die rapporteerbaar is naar de VS ( U.S. Reportable Account ). Als de IRS bijkomende informatie over die rekeningen vraagt, moet deze ook worden verstrekt. Opmerking De informatieverstrekking is niet alleen vereist voor rechtstreekse rekeninghouders, maar ook voor Amerikaanse eigenaars met aanmerkelijke zeggenschap op de rekeninghouder, zoals Amerikaanse aandeelhouders in sommige Belgische niet-financiële entiteiten die door FATCA beschouwd worden als buitenlandse passieve niet-financiële instellingen ( Passive NFFE ) zijn. Is ING van plan om geen particuliere Amerikaanse cliënten meer te aanvaarden als gevolg van FATCA? U.S. personen ( U.S. Persons ) zijn en blijven met hun rekeningen en spaartegoeden welkom bij ING zolang ze bereid zijn om de FATCA-verplichtingen na te leven. ING zal echter geen nieuwe financiële rekeningen open voor niet-gedocumenteerde cliënten ( Undocumented Customers ). Voor beleggingen verwijzen we naar het desbetreffende beleid van ING op ing.be/uscorner. Ik ben een Amerikaans staatsburger, mijn partner heeft de Belgische nationaliteit. We wonen en werken in België. Er werd me aangeraden om de Belgische nationaliteit aan te vragen om FATCA te omzeilen. Is het mogelijk om de gevolgen van FATCA te vermijden door de Belgische nationaliteit aan te nemen? Nee. Na het verwerven van de Belgische nationaliteit hebt u beide nationaliteiten. Voor de Amerikaanse fiscus blijft u een Amerikaans staatsburger ( U.S. Citizen ) zolang u niet officieel afstand gedaan hebt van uw Amerikaanse staatsburgerschap. Indien u afstand zou doen van uw Amerikaans staatsburgerschap, moet u aan ING een certificaat van verlies van Amerikaanse nationaliteit Certificate of Loss of Nationality of the United States bezorgen. 8

9 Ik ben al cliënt bij ING België en werd door ING gecontacteerd omdat ik U.S. Indicia bezit. Ben ik verplicht om de formulieren W-8BEN of W-9 in te vullen? Het wordt sterk aangeraden om de formulieren W-8BEN (verklaring van niet-amerikaanse status) of W-9 (verklaring van Amerikaanse status) in te vullen. Indien u het passende formulier niet invult, wordt u in het kader van FATCA beschouwd als een niet-gedocumenteerde cliënt als er U.S. Indicia gevonden worden in uw cliëntengegevens. ING België zal dan verplicht zijn om uw rekeningen te rapporteren naar de Belgische fiscale overheid ( FOD Financiën ) die de gegevens aan de Amerikaanse fiscus ( IRS ) zal overmaken. Ik wil cliënt worden van ING België en bezit U.S. Indicia. Ben ik verplicht om de formulieren W-8BEN of W-9 in te vullen? Ja. Het niet-invullen van de formulieren W-8BEN of W-9 maakt van u een niet-gedocumenteerde cliënt onder FATCA. ING België heeft beslist om geen relatie aan te gaan met potentiële cliënten die niet bereid zijn om de FATCA-documentatie te leveren. Ik ben al cliënt van ING België. Waarom kreeg ik een verzoek om documentatie? U kunt in vier gevallen verzocht worden om documentatie te bezorgen: 1. U bent een bestaande cliënt met een financiële rekening bij ING België. Uw cliëntengegevens vertonen een of meer U.S. Indicia; 2. U bent een bestaande cliënt, maar hebt geen financiële rekening ( Financial Account ) bij ING België. U hebt bijvoorbeeld een ING Autoverzekering of een Star Fund-rekening. Die producten worden onder FATCA niet beschouwd als een financiële rekening ( Financial Account ). Nu wenst u een zicht- of depositorekening te openen bij ING België. Die rekeningen worden beschouwd als financiële rekeningen onder FATCA. We hebben uw cliëntengegevens geanalyseerd en hebben indicatoren gevonden van een link met de Verenigde Staten ( U.S. Indicia ) gevonden; 3. U hebt ons op de hoogte gebracht van een wijziging in uw cliënteninformatie, bv. u hebt ons een nieuw adres in de VS gegeven; 4. U bent een bestaande cliënt met een financiële rekening ( Financial Account ) bij ING België. Uw cliëntengegevens vertonen geen indicatoren van een link met de Verenigde Staten ( U.S. Indicia ), maar u hebt een volmacht of procuratie verleend aan een persoon met een adres in de VS (post, woonplaats, postbus of per adres). Ik ben geboren in de VS, maar heb er nooit gewoond. Ik hoor niet als een U.S. Citizen beschouwd te worden. Wat kan ING België doen om mij te helpen? Als u geboren bent in de Verenigde Staten, dan hebt u automatisch de Amerikaanse nationaliteit verkregen bij de geboorte. Dit betekent dat u hoogstwaarschijnlijk een dubbele nationaliteit bezit. In de meeste rechtsgebieden is de belastingplicht alleen gekoppeld aan de woonplaats. Voor de Amerikaanse belastingplicht is dit niet zo. Die is ook gekoppeld aan de nationaliteit. Dit betekent dat Amerikaanse staatsburgers ( U.S. Citizens ) die in het buitenland wonen jaarlijks een Amerikaanse belastingaangifte moeten indienen over hun wereldwijde inkomsten, ongeacht waar ze verblijven. 9

10 Om te kunnen bewijzen dat u niet belastingplichtig bent in de Verenigde Staten moet u ons een zogenaamd Certificate of Loss of Nationality of the United States bezorgen samen met een W-8BEN formulier. Indien u in de Verenigde Staten geboren werd als kind van diplomaten, dan is het mogelijk dat u de Amerikaanse nationaliteit niet bezit. Gelieve ons hier in dit geval van te informeren voor meer informatie over de te volgen procedure. Ik heb geen band met de VS, maar ik heb een volmacht op mijn rekening gegeven aan iemand die de Amerikaanse nationaliteit heeft. Wat betekent dat voor mij? Dit is een U.S. indicium, namelijk het toekennen van een volmacht of procuratie aan een persoon met een adres in de VS (post, woonplaats, postbus of per adres). Als gevolg daarvan, en tenzij u ons een W-8BEN verstrekt, zullen uw rekeningen beschouwd worden als zijnde rapporteerbaar ( U.S. Reportable Accounts ) aan de Belgische fiscale overheid ( FOD Financiën ) die de gegevens aan de Amerikaanse fiscus ( IRS ) zal overmaken. De informatie in de ING-databank is niet correct en ik heb geen band met de VS. Wat kan ik doen om dit recht te zetten? Neem contact op met uw ING-kantoor. Afhankelijk van de informatie in de ING-databank die aangeeft dat er een link zou bestaan met de Verenigde Staten ( U.S. Indicia ), zult u extra documentatie moeten verschaffen. Kan ik mijn effectenrekening behouden als ik de gevraagde documenten aan ING bezorg? Nee. Volgens het beleid van ING worden er geen effectendiensten meer verleend aan U.S. personen ( U.S. Persons ). Voor beleggingen verwijzen we naar het desbetreffende beleid van ING op ing.be/uscorner. Ik heb een Belgisch en een Amerikaans paspoort, maar ik woon en werk in België en gebruik mijn Amerikaanse paspoort alleen voor de weinige keren dat ik naar de VS reis voor vakantie of zaken. Word ik werkelijk als een U.S. persoon beschouwd? Ja. U hebt de dubbele nationaliteit, de Belgische en de Amerikaanse. Bijgevolg wordt u als een U.S. persoon ( U.S. Person ) beschouwd. 10

11 Ik ben een Belgische student die momenteel via een uitwisselingsprogramma ingeschreven is aan een Amerikaanse universiteit. Word ik beschouwd als een Amerikaans inwoner en val ik onder FATCA? Meer informatie over uw belastingstatus vindt u doorgaans op de website van uw universiteit. U kunt ook contact opnemen met de Amerikaanse ambassade die uw visum heeft uitgereikt. Mijn dochter studeert in de VS en ik heb een doorlopende opdracht om maandelijks een bepaald bedrag op haar rekening daar te storten. Valt mijn rekening bij ING België onder FATCA? Als u een doorlopende opdracht naar een rekening in de VS heeft, dan wordt dit beschouwd als een indicatie van een link met de Verenigde Staten ( U.S. Indicium ). Om niet onder FATCA te vallen, moet u een W-8BEN-formulier invullen. 11

12 Rechtspersonen Wat zijn de indicia die een verband met de Verenigde staten aanduiden ( U.S. indicia)? U.S. Indicia zijn indicatoren die aangeven dat een klant, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mogelijk een U.S. persoon ( U.S. Person ) zou kunnen zijn. Voor rechtspersonen gaat het meestal om: - Het land van oprichting of vestiging (voor filialen van buitenlandse entiteiten) is de Verenigde Staten van Amerika; - Het huidige adres (postadres, woonplaats, postbus of per adres) bevindt zich in de VS. Het feit dat één van deze indicatoren gevonden wordt, betekent nog niet dat de cliënt een U.S. persoon is, het betekent alleen dat verder onderzoek noodzakelijk is. Wat is een rekening die rapporteerbaar is aan de VS? Elke financiële rekening ( Financial Account ) die onder het toepassingsgebied van FATCA valt en die aangehouden wordt door: - Een bevestigde U.S. persoon ( Specified U.S. Person ), of - Een buitenlandse passieve niet-financiële entiteit aangehouden door Amerikanen ( Passive NFFE (U.S.-owned) ), of - Een niet-gedocumenteerde cliënt ( Undocumented Customer ). Wat is een buitenlandse niet-financiële instelling ( Non-Financial Foreign Entity of 'NFFE')? Een Non-Financial Foreign Entity of buitenlandse niet-financiële entiteit is een niet-amerikaanse rechtspersoon die geen financiële instelling is. Er zijn twee categorieën NFFE's: - Actieve NFFE's zijn betrokken in een actieve handel of zakelijke activiteit (productie, industrie, niet-financiële diensten enz.) waarvan minder dan 50% van de bruto-omzet van het voorgaande kalenderjaar passief is. Voorbeeld: een bakkerij produceert brood en heeft geen andere inkomsten behalve de inkomsten uit die activiteit. - Passieve NFFE's hebben een bruto-omzet die voor meer dan 50% voortkomt uit passieve inkomsten (o.a. dividenden, rente, huurgelden, royalty's, annuïteiten). Voorbeeld: een bakkerij met een uitgebreide beleggingsportefeuille die meer inkomsten haalt uit financiële beleggingen dan uit haar bedrijfsactiviteit. 12

13 Welke informatie moet een buitenlandse financiële instelling meedelen aan de IRS aangaande rekeningen rapporteerbaar aan de VS ( U.S. Reportable Accounts )? Om te voldoen aan FATCA moet een buitenlandse financiële instelling ( Foreign Financial Institution ) gegevens verstrekken over alle rekeningen die rapporteerbaar zijn naar de VS ( U.S. Reportable Accounts ) die in haar boeken aangehouden worden door houders die onder het toepassingsgebied van FATCA vallen. De informatieverstrekking is niet alleen vereist voor rechtstreekse rekeninghouders, maar ook voor Amerikaanse eigenaars van rekeninghouders, zoals Amerikaanse particulieren die tenminste 25% van het vermogen in een Belgische passieve vennootschap bezitten. Volgende informatie moet gerapporteerd worden: 1) De naam, het adres en het Amerikaans bedrijf identificatienummer ( Employer Identification Number of EIN genaamd) van elke rekeninghouder; 2) De naam, het adres en het Amerikaans fiscaal identificatienummer ( Taxpayer Identification Number of 'TIN' genaamd) van elke rekeninghouder (indien het TIN nummer niet beschikbaar is, wordt de geboortedatum gerapporteerd); 3) Het rekeningnummer; 4) Het rekeningsaldo of waarde aan het einde van het jaar (vanaf 2014); en 5) Betalingen gedaan op de rekening, d.w.z. - het brutobedrag van rente, dividenden of andere opbrengsten die de activa op de rekening voortbrengen (vanaf 2015); - de totale bruto-opbrengsten van de verkoop of terugbetaling van vermogen betaald of gecrediteerd op de rekening (vanaf 2016). De rapportering naar de Amerikaanse fiscus ( IRS ) zal gebeuren in de vorm van een jaarverslag voor elke rekening die rapporteerbaar is naar de VS ( U.S. Reportable Account ). Als de IRS bijkomende informatie over die rekeningen vraagt, moet deze ook worden verstrekt. Mijn bedrijf heeft geen van de indicatoren die wijzen op een link met de Verenigde staten ( U.S. indicia). Waarom vraagt u me een W-8BEN-E of zelfcertificering formulier in te vullen? FATCA vereist soms om aanvullende documentatie te verstrekken voor klanten die geen link vertonen met de Verenigde Staten ( U.S. Indicium ). De intergouvernementele overeenkomst ( Intergovernmental Agreement of IGA genaamd) tussen België en de Verenigde Staten bepaalt dat de hieronder vermeldde gevallen geïdentificeerd moeten worden door middel van een zelfcertificering: 1) Passieve ondernemingen ( Passive Non-financial Foreign Entities of Passive NFFE ) waarmee buitenlandse financiële instellingen ( Foreign Financial Institutions of FFI ) een relatie beginnen ( new entity s account ) (IGA, Annex I, V., B.,3. b)): b) If the Account Holder is a Passive NFFE, the Reporting Belgian Financial Institution must identify the Controlling Persons as determined under AML/KYC Procedures, and must determine whether any such person is a U.S. citizen or resident on the basis of a selfcertification from the Account Holder or such person. If any such person is a U.S. citizen 13

14 or resident, the Reporting Belgian Financial Institution must treat the account as a U.S. Reportable Account. of 2) Passieve ondernemingen ( Passive Non-financial Foreign Entities of Passive NFFE ) die een bijkomende rekening ( pre-existing entity s account) openen met een buitenlandse financiële instelling ( Foreign Financial Institution of FFI ), en waarvoor de geaggregeerde balans op reeds bestaande rekeningen meer dan USD per 30 juni 2014 (en op 31/12 van de daaropvolgende jaren) is (IGA, Annex I, IV., D.,4. c)): c) For purposes of determining whether a Controlling Person of a Passive NFFE is a U.S. citizen or resident for tax purposes, a Reporting Belgian Financial Institution may rely on: (1) Information collected and maintained pursuant to AML/KYC Procedures in the case of a Preexisting Entity Account held by one or more NFFEs with an account balance or value that does not exceed $1,000,000; or (2) A self-certification (which may be on an IRS Form W-8 or W-9, or on a similar agreed form) from the Account Holder or such Controlling Person in the case of a Preexisting Entity Account held by one or more NFFEs with an account balance or value that exceeds $1,000,

15 Financiële instellingen Wat is een buitenlandse financiële instelling ( Foreign Financial Institution of 'FFI')? De definitie van een buitenlandse financiële instelling ( FFI ) is heel ruim en omvat een aantal entiteiten die doorgaans niet beschouwd worden als financiële instelling. Een FFI is elke niet-amerikaanse entiteit ( buitenlandse vanuit een Amerikaanse perspectieve) die: - deposito's aanvaardt in het kader van normale bank- of soortgelijke activiteiten; of - een groot deel van haar activiteiten uitoefent in de vorm van financiële activa voor rekening van anderen; of - voornamelijk betrokken is (of beweert betrokken te zijn) bij activiteiten gericht op het beleggen, herbeleggen of verhandelen van effecten, partnershipbelangen, grondstoffen of om het even welk belang (waaronder futures, termijncontracten of opties) in dergelijke effecten, partnershipbelangen of grondstoffen. Dit behelst niet alleen banken, verzekeringsmaatschappen en makelaars maar strekt zich ook uit tot clearinghuizen, trusts, hedgefondsen, private-equityfondsen, vastgoedfondsen en pensioenfondsen. Het omvat ook effectiseringsvehikels en andere beleggingsvehikels. Tenzij een betrokken entiteit het tegendeel bewijst, zal ING volgende ondernemingen als buitenlandse financiële instellingen beschouwen voor FATCA: (i) ondernemingen met een NACE-code die specifiek is voor FFI s, zie bijlage van dit document; of (ii) ondernemingen waarvoor beschikbare informatie, zoals de industrie codes (bijv. G.I.I.N., NACE, SIC, NAICS) wijst op een FFI; of (iii) ondernemingen waarvoor andere publieke informatie wijst op een FFI. Wat moeten buitenlandse financiële instellingen ( Foreign Financial Institutions of FFI ) doen om te voldoen aan de FATCA wetgeving? Om te voldoen aan FATCA moeten buitenlandse financiële instellingen ( Foreign Financial Institutions ): - zich registreren bij de IRS en een G.I.I.N. nummer aanvragen; - rekeninghouders identificeren en informatie over hen verzamelen die nodig is om te bepalen welke rekeningen rapporteerbaar aan de VS ( U.S. Reportable Accounts ) zijn; - jaarlijks informatie verstrekken over de aan de VS rapporteerbare rekeningen aan de VS ( U.S. Reportable Accounts ); - een bronheffing van 30% toepassen als boete op specifieke types inkomsten van Amerikaanse oorsprong ( U.S. Source ) betaald aan een buitenlandse financiële instelling die niet deelneemt aan FATCA ( Non-Participating Foreign Financial Institution of NPFFI ); - periodiek verklaren dat ze aan hun verplichtingen onder FATCA voldoen. Een buitenlandse financiële instelling ( Foreign Financial Institution ) die niet voldoet aan één van deze vijf belangrijke verplichtingen zal worden beschouwd als een buitenlandse financiële instelling die niet deelneemt aan FATCA ( Non-Participating Foreign Financial Institution of NPFFI ). 15

16 Wat is een deelnemende buitenlandse financiële instelling ( Participating Foreign Financial Institution )? Een buitenlandse financiële instelling ( Foreign Financial Institution ) die een FFI-overeenkomst sluit met de IRS wordt een deelnemende buitenlandse financiële instelling ( Participating Foreign Financial Institution of PFFI ) genoemd. Een FFI die geen overeenkomst sluit met de IRS wordt een buitenlandse financiële instelling die niet deelneemt aan FATCA ( Non-Participating Foreign Financial Institution of NPFFI ) genoemd en krijgt in het kader van FATCA een bronheffing opgelegd. Buitenlandse financiële instelling ( Foreign Financial Institution ) gevestigd in een land dat een IGA Model 1 ondertekend heeft met de Verenigde Staten, worden beschouwd als registreerde buitenlandse financiële instellingen die verondersteld worden compliant te zijn ( Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution ). België is, net als de meeste landen in de Europese Unie, een IGA Model 1-land. Wat is een registreerde buitenlandse financiële instelling die verondersteld wordt compliant te zijn ( Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution )? Een buitenlandse financiële instelling ( Foreign Financial Institution ) opgericht in een land dat een intergouvernementele overeenkomst ( IGA ) gesloten heeft met de Amerikaanse Internal Revenue Service ( IRS ). België en de V.S. hebben op 23 april 2014 een IGA ondertekend. Sindsdien is ING België een registreerde buitenlandse financiële instelling die verondersteld wordt compliant te zijn ( Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution ) geworden. Wat is een buitenlandse financiële instelling die niet deelneemt aan FATCA ( Non-Participating FFI )? Een buitenlandse financiële instelling die niet deelneemt aan FATCA ( Non-Participating Foreign Financial Institution of NPFFI genaamd) is een FFI die geen deelnemende buitenlandse financiële instelling ( Participating FFI ), registreerde buitenlandse financiële instelling die verondersteld wordt compliant te zijn ( Registered Deemed-Compliant FFI ) of Vrijgestelde uiteindelijke gerechtigde ( Exempt Beneficial Owner ) is en die niet voldoet aan de vijf belangrijke FATCA-voorwaarden. Wat is een Global Intermediary Identification Number (G.I.I.N.)? Elke deelnemende buitenlandse financiële instelling ( Participating FFI ) of registreerde buitenlandse financiële instelling die verondersteld wordt compliant te zijn ( Registered Deemed-Compliant FFI ) zal een Global Intermediary Identification Number ( G.I.I.N. ) krijgen dat gebruikt zal worden om de entiteit te identificeren. Een G.I.I.N. wordt uitgereikt bij registratie bij de IRS. 16

17 Wat is het Global Intermediary Identification Number (G.I.I.N.) van ING België? 5B7B1V ME

18 Verklarende woordenlijst Amerikaans staatsburger ( U.S. Citizen ) Persoon geboren of genaturaliseerd in de Verenigde Staten, onderworpen aan de rechtspraak van de Verenigde Staten en van de Staat waar hij/zij verblijft. Belastbare betaling ( Withholdable Payment ) (i) Elke betaling van rente, dividenden, huurgelden, lonen, wedden, premies, annuïteiten, vergoedingen, bezoldigingen, emolumenten en andere vaste of vaststelbare jaarlijkse of periodieke winsten en opbrengsten (zie FDAP Income ) indien dergelijke betaling een Amerikaanse oorsprong heeft; en (ii) elke verkoop of andere regeling die plaatsvindt na 31 december 2016, elke bruto-opbrengst van de verkoop of andere regeling van eender welk vermogen van een type dat rente of dividenden kan opleveren uit bronnen binnen de Verenigde Staten. Bevestigde U.S. persoon ( Specified U.S. Person ) Elke U.S. persoon ( U.S. Person ), behalve: (i) een vennootschap waarvan de aandelen regelmatig verhandeld worden op een of meer erkende effectenmarkten; (ii) een vennootschap die lid is van dezelfde uitgebreide geaffilieerde groep; (iii) de Verenigde Staten of elke instantie of entiteit die de volle eigendom is van de Verenigde Staten; (iv) elke Staat van de Verenigde Staten, elk Amerikaans grondgebied, elke politieke afdeling daarvan of elke instantie of entiteit die daarvan de volle eigendom is; (v) elke organisatie die vrijgesteld is van belasting krachtens alinea 501(a) van de Amerikaanse Internal Revenue Code of een individueel pensioenplan zoals bepaald in alinea 7701(a)(37) van de Amerikaanse Internal Revenue Code; (vi) elke bank zoals gedefinieerd in alinea 581 van de Amerikaanse Internal Revenue Code; (vii) elke vastgoedbeleggingstrust zoals bepaald in alinea 856 van de Amerikaanse Internal Revenue Code; (viii) elke gereglementeerde beleggingsmaatschappij zoals bepaald in alinea 851 van de Amerikaanse Internal Revenue Code of elke entiteit geregistreerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de Amerikaanse toezichthouder op de effectenbeurzen) krachtens de Investment Company Act van 1940 (15 U.S.C. 80a-64); (ix) elk trustfonds zoals omschreven in alinea 584(a) van de Amerikaanse Internal Revenue Code; (x) elke trust die vrijgesteld is van belasting krachtens alinea 664(c) van de Amerikaanse Internal Revenue Code of omschreven in alinea 4947(a)(1) van de Amerikaanse Internal Revenue Code; (xi) elke makelaar in effecten, grondstoffen of afgeleide financiële instrumenten (waaronder notional principal contracts, futures, termijncontracten en opties) die als dusdanig 18

19 geregistreerd is uit hoofde van de wetten van de Verenigde Staten of om het even welke Staat; (xii) elke makelaar zoals gedefinieerd in alinea 6045(c) van de Amerikaanse Internal Revenue Code; of (xiii) elke van belastingen vrijgestelde trust uit hoofde van een plan zoals beschreven in alinea 403(b) of alinea 457(g) van de Amerikaanse Internal Revenue Code. Buitenlandse passieve niet-financiële entiteit ( Passive NFFE ) Entiteit waarvan de financiële inkomsten voor het voorgaande kalenderjaar hoger waren dan 50% van de bruto-opbrengsten en/of waarvan meer dan 50% van het gewogen gemiddelde percentage activa (driemaandelijks getest) activa zijn die financiële inkomsten opbrengen of aangehouden worden met het oog daarop. Met andere woorden, als in het voorgaande kalenderjaar de financiële opbrengsten van de onderneming meer dan 50 procent van zijn bruto inkomen bedroeg EN/OF de financiële activa (met inbegrip van geldbeleggingen en liquide middelen) meer dan 50 procent van het totaal van de activa uitmaakte, dan zal de onderneming beschouwd worden als een passieve NFFE. Buitenlandse passieve niet-financiële entiteit aangehouden door Amerikanen ( Passive NFFE (U.S.-owned) ) Passieve buitenlandse niet-financiële instelling ( Non-Financial Foreign Entity ) met een of meer bevestigde U.S. personen ( Specified U.S. Persons ) met zeggenschap. Een persoon met zeggenschap is een natuurlijke persoon die zeggenschap heeft over een entiteit. Certificaat van verlies van Amerikaanse nationaliteit ( Certificate of Loss of Nationality of the United States ) Officieel document dat uitgereikt kan worden door een Amerikaanse ambassade om te bewijzen dat u de Amerikaanse nationaliteit niet langer bezit. Indien u Amerikaans staatsburger bent of indien u geboren bent in de Verenigde Staten, dan moet u ons dergelijk document bezorgen indien u wilt bevestigen dat u niet langer belastingplichtig bent in de Verenigde Staten. Employer Identification Number ("EIN") Federaal identificatienummer gebruikt om een bedrijf te identificeren. Zie ook 19

20 Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) Entiteit van de Belgische federale overheid die onder andere de rol van Belgische belastingadministratie vervult. Financiële rekening ( Financial Account ) Het betreft: (i) alle depositorekeningen of bewarende rekeningen aangehouden door een buitenlandse financiële instelling, ( Foreign Financial Institution of FFI ), (ii) elk bezit van aandelen of schulden in de FFI (tenzij ze regelmatig verhandeld worden op een erkende effectenmarkt), en (iii) verzekeringscontracten met afkoopwaarde. Er zijn enkele uitzonderingen op deze definitie, waaronder enkele pensioenspaarrekeningen en algemene verzekeringsproducten. Niet-levensverzekeringsproducten zoals ING Auto, ING Family en Home Blanket Insurance, ING Lion Assistance... vallen buiten het toepassingsgebied van FATCA. Indicatie van een link met de Verenigde Staten ( U.S. Indicia ) Indicator dat een natuurlijke persoon of een rechtspersoon beschouwd kan worden als een U.S. persoon ( U.S. Person ). In dit geval is nader onderzoek nodig. Enkel als de klant zijn statuut bevestigt door middel van een W-9 formulier, zal hij door ING België beschouwd worden als bevestigde U.S. persoon ( Specified U.S. Person ). Voor natuurlijke personen gaat het meestal om de volgende indicatoren: - uit het aan ING voorgelegde identificatiedocument blijkt dat de persoon een Amerikaanse staatsburger is of in de Verenigde Staten woont (dit omvat ook houder zijn van de Green Card waarmee men zich als immigrant permanent kan vestigen in de Verenigde Staten), - geboorteplaats in de VS; - huidig adres (postadres, woonplaats, postbus of per adres) bevindt zich in de VS; - het enige adres is een per adres of hold mail- adres of de post wordt voor de persoon in kwestie bijgehouden door een tussenpersoon; - een telefoonnummer in de VS; - een volmacht of procuratie toegekend aan een persoon met een adres (post, woonplaats, postbus of per adres) in de VS; - doorlopende opdrachten van een ING-rekening naar een rekening in de VS. Voor rechtspersonen gaat het meestal om: - land van oprichting of vestiging is de Verenigde Staten van Amerika; - huidig adres (postadres, woonplaats, postbus of per adres) bevindt zich in de VS; Wanneer een van die indicatoren geldt, betekent dit nog niet dat de rekening eigendom is van een U.S. persoon, het betekent alleen dat verder onderzoek noodzakelijk is. 20

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 14.5.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 141/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 468/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 april 2014 tot vaststelling van een

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ)

Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) Inhoud Voorwoord 2 Inleiding 3 De EU-verordeningen per 28 juni 2012 en overgangsrecht 4 Woon/werk situaties Nederland-België

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie