Veelgestelde vragen (FAQ) FATCA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen (FAQ) FATCA"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen (FAQ) FATCA Inhoudsopgave Algemeen... 3 Wat is FATCA?... 3 Wat is het doel van FATCA?... 3 Wanneer start FATCA?... 3 Op wie heeft FATCA betrekking?... 3 Welke informatie rapporteert ING België naar de IRS om FATCA na te leven?... 4 Wanneer begint de rapportering in het kader van FATCA?... 4 Kan ik bepalen welke informatie aan de IRS meegedeeld zal worden?... 4 Wat houdt de bronheffing onder FATCA in?... 4 Wanneer start de bronheffing in het kader van FATCA?... 4 Wat zijn de gevolgen voor ING België van het feit dat ze cliënten heeft met U.S. Indicia?... 5 Is FATCA alleen van toepassing op nieuwe cliënten?... 5 Vallen bestaande klanten buiten het toepassingsgebied van de FATCA-wetgeving?... 5 Kan een Amerikaanse wet in België worden afgedwongen?... 5 Is ING België niet strenger dan andere banken door FATCA toe te passen?... 5 Verandert FATCA iets aan de verplichtingen van Amerikaanse belastingbetalers?... 6 Wat gebeurt er als ik weiger de door ING gevraagde documenten te verstrekken?... 6 Natuurlijke personen... 7 Wanneer word ik beschouwd als U.S. persoon?... 7 Wat zijn U.S. Indicia?... 7 Welke rekeningen zijn rapporteerbaar naar de Verenigde staten?... 7 Welke informatie zal naar de IRS worden gerapporteerd?... 7 Is ING van plan om geen particuliere Amerikaanse cliënten meer te aanvaarden als gevolg van FATCA?... 8 Ik ben een Amerikaans staatsburger, mijn partner heeft de Belgische nationaliteit. We wonen en werken in België. Er werd me aangeraden om de Belgische nationaliteit aan te vragen om FATCA te omzeilen. Is het mogelijk om de gevolgen van FATCA te vermijden door de Belgische nationaliteit aan te nemen?... 8 Ik ben al cliënt bij ING België en werd door ING gecontacteerd omdat ik U.S. Indicia bezit. Ben ik verplicht om de formulieren W-8BEN of W-9 in te vullen?... 9 Ik wil cliënt worden van ING België en bezit U.S. Indicia. Ben ik verplicht om de formulieren W-8BEN of W-9 in te vullen?... 9 Ik ben al cliënt van ING België. Waarom kreeg ik een verzoek om documentatie?... 9 Ik ben geboren in de VS, maar heb er nooit gewoond. Ik hoor niet als een U.S. Citizen beschouwd te worden. Wat kan ING België doen om mij te helpen?... 9 Ik heb geen band met de VS, maar ik heb een volmacht op mijn rekening gegeven aan iemand die de Amerikaanse nationaliteit heeft. Wat betekent dat voor mij? De informatie in de ING-databank is niet correct en ik heb geen band met de VS. Wat kan ik doen om dit recht te zetten? Kan ik mijn effectenrekening behouden als ik de gevraagde documenten aan ING bezorg? Ik heb een Belgisch en een Amerikaans paspoort, maar ik woon en werk in België en gebruik mijn Amerikaanse paspoort alleen voor de weinige keren dat ik naar de VS reis voor vakantie of zaken. Word ik werkelijk als een U.S. persoon beschouwd? Ik ben een Belgische student die momenteel via een uitwisselingsprogramma ingeschreven is aan een Amerikaanse universiteit. Word ik beschouwd als een Amerikaans inwoner en val ik onder FATCA? Mijn dochter studeert in de VS en ik heb een doorlopende opdracht om maandelijks een bepaald bedrag op haar rekening daar te storten. Valt mijn rekening bij ING België onder FATCA? Rechtspersonen Wat zijn de indicia die een verband met de Verenigde staten aanduiden ( U.S. indicia)? Wat is een rekening die rapporteerbaar is aan de VS?

2 Wat is een buitenlandse niet-financiële instelling ( Non-Financial Foreign Entity of 'NFFE')? Welke informatie moet een buitenlandse financiële instelling meedelen aan de IRS aangaande rekeningen rapporteerbaar aan de VS ( U.S. Reportable Accounts )? Mijn bedrijf heeft geen van de indicatoren die wijzen op een link met de Verenigde staten ( U.S. indicia). Waarom vraagt u me een W-8BEN-E of zelf-certificering formulier in te vullen? Financiële instellingen Wat is een buitenlandse financiële instelling ( Foreign Financial Institution of 'FFI')? Wat moeten buitenlandse financiële instellingen ( Foreign Financial Institutions of FFI ) doen om te voldoen aan de FATCA wetgeving? Wat is een deelnemende buitenlandse financiële instelling ( Participating Foreign Financial Institution )? Wat is een registreerde buitenlandse financiële instelling die verondersteld wordt compliant te zijn ( Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution )? Wat is een buitenlandse financiële instelling die niet deelneemt aan FATCA ( Non-Participating FFI )? Wat is een Global Intermediary Identification Number (G.I.I.N.)? Wat is het Global Intermediary Identification Number (G.I.I.N.) van ING België? Verklarende woordenlijst Amerikaans staatsburger ( U.S. Citizen ) Belastbare betaling ( Withholdable Payment ) Bevestigde U.S. persoon ( Specified U.S. Person ) Buitenlandse passieve niet-financiële entiteit ( Passive NFFE ) Buitenlandse passieve niet-financiële entiteit aangehouden door Amerikanen ( Passive NFFE (U.S.-owned) ) Certificaat van verlies van Amerikaanse nationaliteit ( Certificate of Loss of Nationality of the United States ) Employer Identification Number ("EIN") Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) Financiële rekening ( Financial Account ) Indicatie van een link met de Verenigde Staten ( U.S. Indicia ) Intergouvernementele overeenkomst ( Intergovernmental Agreement of 'IGA') Internal Revenue Service (of 'IRS') Inwoner van de VS ( U.S. Resident ) Niet-gedocumenteerde klant ( Undocumented customer of non-documented customer ) Rekeningen rapporteerbaar aan de VS ( U.S. Reportable Account ) Substantiële aanwezigheidstest ( Substantial Test of Presence ) Taxpayer Identification Number ('TIN') U.S. persoon ( U.S. Person ) Van Amerikaanse oorsprong ( U.S. Source ) Vast of verstelbaar, jaarlijks of periodiek inkomen ( Fixed of Determinable Annual of Periodic Income of FDAP Income ) Vrijgestelde uiteindelijke gerechtigde ( Exempt Beneficial Owner ) W-8BEN W-8BEN-E W Aanhangsel NACE-codes specifiek onder FATCA voor buitenlandse financiële instellingen

3 Algemeen Wat is FATCA? FATCA is het acroniem voor Foreign Account Tax Compliance Act, een Amerikaanse wetgeving. De FATCA-bepalingen werden op 18 maart 2010 opgenomen in de zogenaamde Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE) Act. FATCA is in eerste instantie een rapporteringssysteem, d.w.z. een wereldwijd systeem voor de automatische uitwisseling van informatie tussen de Verenigde Staten en andere landen. Zo moeten buitenlandse financiële instellingen ( Foreign Financial Institutions ) onder meer - rekeninghouders identificeren en informatie verzamelen die nodig is om te bepalen welke rekeningen rapporteerbaar zijn aan de VS ( U.S. Reportable Account ) zijn; - jaarlijks informatie verschaffen over de cliëntengegevens van deze rekeninghouders, hun rekeningsaldi en hun financiële inkomsten. Wat is het doel van FATCA? De bedoeling van FATCA is te voorkomen dat Amerikaanse belastingplichtigen de belastingen ontduiken via niet-amerikaanse financiële instellingen of offshore beleggingsvehikels en zo hun vermogen verbergen voor de Amerikaanse fiscus ( Internal Revenue Service of IRS genaamd). U bent belastingplichtig in de Verenigde Staten als u verplicht bent om een fiscale aangifte te doen in de Verenigde Staten. Of u ook werkelijk verplicht bent om belastingen te betalen in de Verenigde Staten, hangt onder andere af van het belastingverdrag tussen België en de Verenigde Staten of, bijvoorbeeld, uw inkomen. De IRS definieert een Amerikaanse belastingplichtige als een U.S. persoon. Wanneer start FATCA? FATCA is van toepassing sinds 1 juli ING België begon haar cliënten echter vroeger te contacteren om ze voldoende tijd te geven om hun Amerikaanse status te documenteren. Concreet: - werden bestaande cliënten met U.S. Indicia gecontacteerd tussen mei en december worden nieuwe cliënten gecontacteerd sinds eind december 2013; Op wie heeft FATCA betrekking? FATCA is verstrekkend en kan op iedereen betrekking hebben, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, al dan niet met Amerikaanse nationaliteit. Hoewel FATCA zeker een weerslag heeft op Amerikaanse multinationals en op Amerikaanse partijen die bronheffing inhouden, zijn vooral niet-amerikaanse financiële instellingen betrokken omdat alle zogenaamde Buitenlandse financiële instellingen ( Foreign Financial Institutions of FFI ) moeten voldoen aan FATCA of anders een boete van 30% bronbelasting opgelegd krijgen. 3

4 Welke informatie rapporteert ING België naar de IRS om FATCA na te leven? FATCA vereist dat buitenlandse financiële instellingen ( Foreign Financial Institution ) informatie verstrekken over de identiteit van de bevestigde U.S. personen ( Specified U.S. Persons ), hun rekeningen die rapporteerbaar zijn aan de VS ( U.S. Reportable Accounts ), het saldo op die rekeningen per 31 december van elk jaar, hun financiële inkomsten en in de toekomst de opbrengsten van de verkoop van effecten. De eerste rapportering is in 2015 en heeft betrekking op het jaar Ter illustratie zal een Belgische burger die geboren is in de VS, en die als bevestigde U.S. persoon ( Specified U.S. Person ) wordt beschouwd, gerapporteerd naar de Belgische fiscale overheid ( FOD Financiën ) die de gegevens aan de Amerikaanse fiscus ( IRS ) zal overmaken. Ook niet-gedocumenteerde cliënten zullen gerapporteerd worden, d.w.z. cliënten met U.S. Indicia die door ING gecontacteerd werden en niet gereageerd hebben. Wanneer begint de rapportering in het kader van FATCA? De eerste rapportering zal plaats vinden in 2015 en zal betrekking hebben op het jaar ING België zal, net als alle andere Belgische banken, informatie verstrekken aan de Federale Overheidsdienst FOD Financiën. De FOD Financiën zal de informatie uiterlijk op 30 september 2015 doorgeven aan de Amerikaanse fiscus ( IRS ). Kan ik bepalen welke informatie aan de IRS meegedeeld zal worden? Nee. De informatie die naar de Amerikaanse fiscus ( IRS ) gestuurd moet worden, is bij wet bepaald. Wat houdt de bronheffing onder FATCA in? FATCA voert een bronheffing van 30% in als boete op bepaalde betalingen met name belastbare betalingen ( Withholdable Payments ) gedaan aan een buitenlandse financiële instelling ( Foreign Financial Institution ) en die dus niet voldoet aan de informatieplicht opgelegd door FATCA ( Non- Participating Financial Institutions ). ING België zal FATCA naleven. Bijgevolg zal er geen bronheffing van toepassing zijn op onze cliëntennatuurlijke personen. Wanneer start de bronheffing in het kader van FATCA? De 30% bronheffing in het kader van FATCA is van toepassing op zogenaamde vaste of verstelbare, jaarlijkse of periode inkomsten ( FDAP Income ) van Amerikaanse oorsprong ( U.S. Source ), die rente en dividenden omvatten. Sinds 1 juli 2014 passen buitenlandse financiële instellingen ( Foreign Financial Institutions of FFI ) die FATCA naleven deze bronheffing toe op belastbare betalingen ( Withholdable Payments ) verricht aan buitenlandse financiële instellingen die niet voldoen aan de door FATCA opgelegde informatieplicht ( Non-Participating Financial Institutions ). Vanaf 1 januari 2017 zal de bronheffing ook worden ingehouden op bruto-opbrengsten uit de verkoop van vermogen dat dividenden of rente oplevert met Amerikaanse oorsprong ( U.S. Source ). 4

5 Wat zijn de gevolgen voor ING België van het feit dat ze cliënten heeft met U.S. Indicia? Als een cliënt een U.S. Indicium bezit zoals de Amerikaanse nationaliteit, een geboorteplaats in de VS of een adres in de VS, dan moet ING België als buitenlandse financiële instelling ( Foreign Financial Institution of FFI ) documentatie opvragen om de (al dan niet Amerikaanse) status van de cliënt te bevestigen. Indien de documentatie niet verkregen is, blijft de klant niet-gedocumenteerd. Volgens de FATCA-wetgeving moeten zowel niet-gedocumenteerde als gedocumenteerde bevestigde U.S. personen ( Specified U.S. Persons ) worden gerapporteerd naar de Belgische fiscale overheid ( FOD Financiën ) die de gegevens aan de Amerikaanse fiscus ( IRS ) zal overmaken. Is FATCA alleen van toepassing op nieuwe cliënten? Nee. FATCA is van toepassing op alle cliënten. Zowel nieuwe als reeds bestaande cliënten zullen een FATCA-status krijgen op basis van hun cliëntengegevens. Vallen bestaande klanten buiten het toepassingsgebied van de FATCAwetgeving? Nee. FATCA is van toepassing op alle cliënten. Zowel nieuwe als reeds bestaande cliënten zullen een FATCA-status krijgen op basis van hun cliëntengegevens. Het is wel zo dat enkel bevestigde U.S. personen ( Specified U.S. Persons ) en niet-gedocumenteerde cliënten met een financiële rekening worden gerapporteerd naar de Belgische fiscale overheid ( FOD Financiën ) die de gegevens aan de Amerikaanse fiscus ( IRS ) zal overmaken. Kan een Amerikaanse wet in België worden afgedwongen? België heeft, net als de meeste Europese landen, een intergouvernementele overeenkomst ( Intergovernmental Agreement of IGA genaamd) ondertekend om FATCA afdwingbaar te maken in zijn nationale wetgeving. Dit akkoord werd op 23 april 2014 getekend. ING heeft ervoor gekozen om FATCA-conform te zijn en is geregistreerd met de status van deelnemende buitenlandse financiële instelling ( Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution ) in het kader van de IGA. Meer informatie over deze registratie, vindt u op ing.be/fatca-giin. Is ING België niet strenger dan andere banken door FATCA toe te passen? Nee. FATCA is van toepassing op alle niet-amerikaanse financiële instellingen ( Foreign Financial Institutions of FFI ) en andere financiële tussenpersonen. Indien ING België niet zou voldoen aan de door FATCA opgelegde informatieplicht, zou van al haar en die van haar cliënten relevante betalingen afkomstig uit de VS een bronheffing van 30% worden afgehouden, met name op 5

6 dividenden en rente uitgekeerd door Amerikaanse bedrijven. Bijgevolg heeft ING België, net als alle andere Belgische banken, beslist om de door FATCA vereiste wijzigingen toe te passen. Amerikaanse burgers zijn en blijven welkom bij ING België met hun rekeningen en spaartegoeden, zolang ze bereid zijn om de vereiste FATCA-documentatie te verstrekken als ING hen hierom verzoekt. Cliënten die geïdentificeerd zijn als bevestigde U.S personen ( Specified U.S. Persons ) alsook niet-gedocumenteerde cliënten, zullen vanaf 2015 naar de Amerikaanse fiscus ( IRS ) worden gerapporteerd. Verandert FATCA iets aan de verplichtingen van Amerikaanse belastingbetalers? Nee. Amerikaanse belastingbetalers waren altijd al verplicht om hun wereldwijde inkomsten in hun jaarlijkse belastingaangifte aan te geven. Wat gebeurt er als ik weiger de door ING gevraagde documenten te verstrekken? ING moet haar cliënten die bevestigde U.S personen ( Specified U.S. Persons ) zijn, rapporteren op basis van de informatie en documentatie in haar bezit. Daarom vragen wij onze klanten om zich correct te documenteren voor FATCA doeleinden, om een juiste FATCA status in haar rapportage toe te kunnen passen. Dit is ook een kans voor onze klanten om hun persoonlijke gegevens bij te werken. Als een klant ons de vereiste documentatie niet verstrekt, of wenst niet-gedocumenteerd te blijven voor FATCA doeleinden, dan is ING verplicht om zijn klantengegevens, de balansen en financiële inkomsten op zijn rekeningen te melden aan de Belgische fiscale overheid ( FOD Financiën ) die de gegevens aan de Amerikaanse fiscus ( IRS ) zal overmaken. 6

7 Natuurlijke personen Wanneer word ik beschouwd als U.S. persoon? Als natuurlijke persoon wordt u beschouwd als een U.S. persoon als u een Amerikaanse staatsburger of inwoner van de VS bent (zowel houders van een verblijfsvergunning (Green Card) als personen die voor het kalenderjaar voldoen aan de substantiële aanwezigheidstest ( Substantial Test of Presence ) worden in het kader van de belastingen beschouwd als inwoner van de Verenigde Staten). Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar Taxpayers/Determining-Alien-Tax-Status. Wat zijn U.S. Indicia? U.S. Indicia zijn indicatoren die aangeven dat een klant, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mogelijk U.S. persoon ( U.S. Person ) zou kunnen zijn. Voor natuurlijke personen zijn die indicatoren: - Amerikaans staatsburgerschap of verblijf in de Verenigde Staten (dit omvat ook houder zijn van de Green Card waarmee men zich als immigrant permanent kan vestigen in de Verenigde Staten); - geboorteplaats in de VS; - huidig adres (postadres, woonplaats, postbus of per adres) bevindt zich in de VS; - het enige adres is een per adres of hold mail- adres - in beide gevallen wordt de post voor de persoon in kwestie bijgehouden door een tussenpersoon; - een telefoonnummer in de VS; - een volmacht of procuratie toegekend aan een persoon met een adres (post, woonplaats, postbus of per adres) in de VS; - doorlopende opdrachten van een rekening bij ING België naar een rekening in de VS. Het feit dat één van deze indicatoren gevonden wordt, betekent nog niet dat de cliënt een U.S. persoon is, het betekent alleen dat verder onderzoek noodzakelijk is. Welke rekeningen zijn rapporteerbaar naar de Verenigde staten? Elke financiële rekening ( Financial Account ) die onder het toepassingsgebied van FATCA valt en die aangehouden wordt door: - een bevestigde U.S. persoon ( Specified U.S. Person ), of - een buitenlandse passieve niet-financiële entiteit aangehouden door Amerikanen ( Passive NFFE (U.S.-owned) ), of - een niet-gedocumenteerde cliënt ( Undocumented Customer ). Welke informatie zal naar de IRS worden gerapporteerd? Om te voldoen aan FATCA moet een buitenlandse financiële instelling ( Foreign Financial Institution ) gegevens verstrekken over alle rekeningen die rapporteerbaar zijn naar de VS ( U.S. Reportable 7

8 Accounts ) die in haar boeken aangehouden worden door houders die onder het toepassingsgebied van FATCA vallen. Volgende informatie moet gerapporteerd worden: 1) De naam, het adres en het Amerikaans fiscaal identificatienummer ( Taxpayer Identification Number of 'TIN' genaamd) van elke rekeninghouder (indien het TIN nummer niet beschikbaar is, wordt de geboortedatum gerapporteerd); 2) Het rekeningnummer; 3) Het rekeningsaldo aan het einde van het jaar (wordt voor het eerst vastgesteld op 31 december 2014); en 4) Betalingen gedaan op de rekening, d.w.z. - het brutobedrag van rente, dividenden of andere opbrengsten die de activa op de rekening voortbrengen (vanaf 2015); - de totale bruto-opbrengsten van de verkoop of terugbetaling van vermogen betaald of gecrediteerd op de rekening (vanaf 2016). De rapportering naar de Amerikaanse fiscus ( IRS ) zal gebeuren in de vorm van een jaarverslag voor elke rekening die rapporteerbaar is naar de VS ( U.S. Reportable Account ). Als de IRS bijkomende informatie over die rekeningen vraagt, moet deze ook worden verstrekt. Opmerking De informatieverstrekking is niet alleen vereist voor rechtstreekse rekeninghouders, maar ook voor Amerikaanse eigenaars met aanmerkelijke zeggenschap op de rekeninghouder, zoals Amerikaanse aandeelhouders in sommige Belgische niet-financiële entiteiten die door FATCA beschouwd worden als buitenlandse passieve niet-financiële instellingen ( Passive NFFE ) zijn. Is ING van plan om geen particuliere Amerikaanse cliënten meer te aanvaarden als gevolg van FATCA? U.S. personen ( U.S. Persons ) zijn en blijven met hun rekeningen en spaartegoeden welkom bij ING zolang ze bereid zijn om de FATCA-verplichtingen na te leven. ING zal echter geen nieuwe financiële rekeningen open voor niet-gedocumenteerde cliënten ( Undocumented Customers ). Voor beleggingen verwijzen we naar het desbetreffende beleid van ING op ing.be/uscorner. Ik ben een Amerikaans staatsburger, mijn partner heeft de Belgische nationaliteit. We wonen en werken in België. Er werd me aangeraden om de Belgische nationaliteit aan te vragen om FATCA te omzeilen. Is het mogelijk om de gevolgen van FATCA te vermijden door de Belgische nationaliteit aan te nemen? Nee. Na het verwerven van de Belgische nationaliteit hebt u beide nationaliteiten. Voor de Amerikaanse fiscus blijft u een Amerikaans staatsburger ( U.S. Citizen ) zolang u niet officieel afstand gedaan hebt van uw Amerikaanse staatsburgerschap. Indien u afstand zou doen van uw Amerikaans staatsburgerschap, moet u aan ING een certificaat van verlies van Amerikaanse nationaliteit Certificate of Loss of Nationality of the United States bezorgen. 8

9 Ik ben al cliënt bij ING België en werd door ING gecontacteerd omdat ik U.S. Indicia bezit. Ben ik verplicht om de formulieren W-8BEN of W-9 in te vullen? Het wordt sterk aangeraden om de formulieren W-8BEN (verklaring van niet-amerikaanse status) of W-9 (verklaring van Amerikaanse status) in te vullen. Indien u het passende formulier niet invult, wordt u in het kader van FATCA beschouwd als een niet-gedocumenteerde cliënt als er U.S. Indicia gevonden worden in uw cliëntengegevens. ING België zal dan verplicht zijn om uw rekeningen te rapporteren naar de Belgische fiscale overheid ( FOD Financiën ) die de gegevens aan de Amerikaanse fiscus ( IRS ) zal overmaken. Ik wil cliënt worden van ING België en bezit U.S. Indicia. Ben ik verplicht om de formulieren W-8BEN of W-9 in te vullen? Ja. Het niet-invullen van de formulieren W-8BEN of W-9 maakt van u een niet-gedocumenteerde cliënt onder FATCA. ING België heeft beslist om geen relatie aan te gaan met potentiële cliënten die niet bereid zijn om de FATCA-documentatie te leveren. Ik ben al cliënt van ING België. Waarom kreeg ik een verzoek om documentatie? U kunt in vier gevallen verzocht worden om documentatie te bezorgen: 1. U bent een bestaande cliënt met een financiële rekening bij ING België. Uw cliëntengegevens vertonen een of meer U.S. Indicia; 2. U bent een bestaande cliënt, maar hebt geen financiële rekening ( Financial Account ) bij ING België. U hebt bijvoorbeeld een ING Autoverzekering of een Star Fund-rekening. Die producten worden onder FATCA niet beschouwd als een financiële rekening ( Financial Account ). Nu wenst u een zicht- of depositorekening te openen bij ING België. Die rekeningen worden beschouwd als financiële rekeningen onder FATCA. We hebben uw cliëntengegevens geanalyseerd en hebben indicatoren gevonden van een link met de Verenigde Staten ( U.S. Indicia ) gevonden; 3. U hebt ons op de hoogte gebracht van een wijziging in uw cliënteninformatie, bv. u hebt ons een nieuw adres in de VS gegeven; 4. U bent een bestaande cliënt met een financiële rekening ( Financial Account ) bij ING België. Uw cliëntengegevens vertonen geen indicatoren van een link met de Verenigde Staten ( U.S. Indicia ), maar u hebt een volmacht of procuratie verleend aan een persoon met een adres in de VS (post, woonplaats, postbus of per adres). Ik ben geboren in de VS, maar heb er nooit gewoond. Ik hoor niet als een U.S. Citizen beschouwd te worden. Wat kan ING België doen om mij te helpen? Als u geboren bent in de Verenigde Staten, dan hebt u automatisch de Amerikaanse nationaliteit verkregen bij de geboorte. Dit betekent dat u hoogstwaarschijnlijk een dubbele nationaliteit bezit. In de meeste rechtsgebieden is de belastingplicht alleen gekoppeld aan de woonplaats. Voor de Amerikaanse belastingplicht is dit niet zo. Die is ook gekoppeld aan de nationaliteit. Dit betekent dat Amerikaanse staatsburgers ( U.S. Citizens ) die in het buitenland wonen jaarlijks een Amerikaanse belastingaangifte moeten indienen over hun wereldwijde inkomsten, ongeacht waar ze verblijven. 9

10 Om te kunnen bewijzen dat u niet belastingplichtig bent in de Verenigde Staten moet u ons een zogenaamd Certificate of Loss of Nationality of the United States bezorgen samen met een W-8BEN formulier. Indien u in de Verenigde Staten geboren werd als kind van diplomaten, dan is het mogelijk dat u de Amerikaanse nationaliteit niet bezit. Gelieve ons hier in dit geval van te informeren voor meer informatie over de te volgen procedure. Ik heb geen band met de VS, maar ik heb een volmacht op mijn rekening gegeven aan iemand die de Amerikaanse nationaliteit heeft. Wat betekent dat voor mij? Dit is een U.S. indicium, namelijk het toekennen van een volmacht of procuratie aan een persoon met een adres in de VS (post, woonplaats, postbus of per adres). Als gevolg daarvan, en tenzij u ons een W-8BEN verstrekt, zullen uw rekeningen beschouwd worden als zijnde rapporteerbaar ( U.S. Reportable Accounts ) aan de Belgische fiscale overheid ( FOD Financiën ) die de gegevens aan de Amerikaanse fiscus ( IRS ) zal overmaken. De informatie in de ING-databank is niet correct en ik heb geen band met de VS. Wat kan ik doen om dit recht te zetten? Neem contact op met uw ING-kantoor. Afhankelijk van de informatie in de ING-databank die aangeeft dat er een link zou bestaan met de Verenigde Staten ( U.S. Indicia ), zult u extra documentatie moeten verschaffen. Kan ik mijn effectenrekening behouden als ik de gevraagde documenten aan ING bezorg? Nee. Volgens het beleid van ING worden er geen effectendiensten meer verleend aan U.S. personen ( U.S. Persons ). Voor beleggingen verwijzen we naar het desbetreffende beleid van ING op ing.be/uscorner. Ik heb een Belgisch en een Amerikaans paspoort, maar ik woon en werk in België en gebruik mijn Amerikaanse paspoort alleen voor de weinige keren dat ik naar de VS reis voor vakantie of zaken. Word ik werkelijk als een U.S. persoon beschouwd? Ja. U hebt de dubbele nationaliteit, de Belgische en de Amerikaanse. Bijgevolg wordt u als een U.S. persoon ( U.S. Person ) beschouwd. 10

11 Ik ben een Belgische student die momenteel via een uitwisselingsprogramma ingeschreven is aan een Amerikaanse universiteit. Word ik beschouwd als een Amerikaans inwoner en val ik onder FATCA? Meer informatie over uw belastingstatus vindt u doorgaans op de website van uw universiteit. U kunt ook contact opnemen met de Amerikaanse ambassade die uw visum heeft uitgereikt. Mijn dochter studeert in de VS en ik heb een doorlopende opdracht om maandelijks een bepaald bedrag op haar rekening daar te storten. Valt mijn rekening bij ING België onder FATCA? Als u een doorlopende opdracht naar een rekening in de VS heeft, dan wordt dit beschouwd als een indicatie van een link met de Verenigde Staten ( U.S. Indicium ). Om niet onder FATCA te vallen, moet u een W-8BEN-formulier invullen. 11

12 Rechtspersonen Wat zijn de indicia die een verband met de Verenigde staten aanduiden ( U.S. indicia)? U.S. Indicia zijn indicatoren die aangeven dat een klant, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mogelijk een U.S. persoon ( U.S. Person ) zou kunnen zijn. Voor rechtspersonen gaat het meestal om: - Het land van oprichting of vestiging (voor filialen van buitenlandse entiteiten) is de Verenigde Staten van Amerika; - Het huidige adres (postadres, woonplaats, postbus of per adres) bevindt zich in de VS. Het feit dat één van deze indicatoren gevonden wordt, betekent nog niet dat de cliënt een U.S. persoon is, het betekent alleen dat verder onderzoek noodzakelijk is. Wat is een rekening die rapporteerbaar is aan de VS? Elke financiële rekening ( Financial Account ) die onder het toepassingsgebied van FATCA valt en die aangehouden wordt door: - Een bevestigde U.S. persoon ( Specified U.S. Person ), of - Een buitenlandse passieve niet-financiële entiteit aangehouden door Amerikanen ( Passive NFFE (U.S.-owned) ), of - Een niet-gedocumenteerde cliënt ( Undocumented Customer ). Wat is een buitenlandse niet-financiële instelling ( Non-Financial Foreign Entity of 'NFFE')? Een Non-Financial Foreign Entity of buitenlandse niet-financiële entiteit is een niet-amerikaanse rechtspersoon die geen financiële instelling is. Er zijn twee categorieën NFFE's: - Actieve NFFE's zijn betrokken in een actieve handel of zakelijke activiteit (productie, industrie, niet-financiële diensten enz.) waarvan minder dan 50% van de bruto-omzet van het voorgaande kalenderjaar passief is. Voorbeeld: een bakkerij produceert brood en heeft geen andere inkomsten behalve de inkomsten uit die activiteit. - Passieve NFFE's hebben een bruto-omzet die voor meer dan 50% voortkomt uit passieve inkomsten (o.a. dividenden, rente, huurgelden, royalty's, annuïteiten). Voorbeeld: een bakkerij met een uitgebreide beleggingsportefeuille die meer inkomsten haalt uit financiële beleggingen dan uit haar bedrijfsactiviteit. 12

13 Welke informatie moet een buitenlandse financiële instelling meedelen aan de IRS aangaande rekeningen rapporteerbaar aan de VS ( U.S. Reportable Accounts )? Om te voldoen aan FATCA moet een buitenlandse financiële instelling ( Foreign Financial Institution ) gegevens verstrekken over alle rekeningen die rapporteerbaar zijn naar de VS ( U.S. Reportable Accounts ) die in haar boeken aangehouden worden door houders die onder het toepassingsgebied van FATCA vallen. De informatieverstrekking is niet alleen vereist voor rechtstreekse rekeninghouders, maar ook voor Amerikaanse eigenaars van rekeninghouders, zoals Amerikaanse particulieren die tenminste 25% van het vermogen in een Belgische passieve vennootschap bezitten. Volgende informatie moet gerapporteerd worden: 1) De naam, het adres en het Amerikaans bedrijf identificatienummer ( Employer Identification Number of EIN genaamd) van elke rekeninghouder; 2) De naam, het adres en het Amerikaans fiscaal identificatienummer ( Taxpayer Identification Number of 'TIN' genaamd) van elke rekeninghouder (indien het TIN nummer niet beschikbaar is, wordt de geboortedatum gerapporteerd); 3) Het rekeningnummer; 4) Het rekeningsaldo of waarde aan het einde van het jaar (vanaf 2014); en 5) Betalingen gedaan op de rekening, d.w.z. - het brutobedrag van rente, dividenden of andere opbrengsten die de activa op de rekening voortbrengen (vanaf 2015); - de totale bruto-opbrengsten van de verkoop of terugbetaling van vermogen betaald of gecrediteerd op de rekening (vanaf 2016). De rapportering naar de Amerikaanse fiscus ( IRS ) zal gebeuren in de vorm van een jaarverslag voor elke rekening die rapporteerbaar is naar de VS ( U.S. Reportable Account ). Als de IRS bijkomende informatie over die rekeningen vraagt, moet deze ook worden verstrekt. Mijn bedrijf heeft geen van de indicatoren die wijzen op een link met de Verenigde staten ( U.S. indicia). Waarom vraagt u me een W-8BEN-E of zelfcertificering formulier in te vullen? FATCA vereist soms om aanvullende documentatie te verstrekken voor klanten die geen link vertonen met de Verenigde Staten ( U.S. Indicium ). De intergouvernementele overeenkomst ( Intergovernmental Agreement of IGA genaamd) tussen België en de Verenigde Staten bepaalt dat de hieronder vermeldde gevallen geïdentificeerd moeten worden door middel van een zelfcertificering: 1) Passieve ondernemingen ( Passive Non-financial Foreign Entities of Passive NFFE ) waarmee buitenlandse financiële instellingen ( Foreign Financial Institutions of FFI ) een relatie beginnen ( new entity s account ) (IGA, Annex I, V., B.,3. b)): b) If the Account Holder is a Passive NFFE, the Reporting Belgian Financial Institution must identify the Controlling Persons as determined under AML/KYC Procedures, and must determine whether any such person is a U.S. citizen or resident on the basis of a selfcertification from the Account Holder or such person. If any such person is a U.S. citizen 13

14 or resident, the Reporting Belgian Financial Institution must treat the account as a U.S. Reportable Account. of 2) Passieve ondernemingen ( Passive Non-financial Foreign Entities of Passive NFFE ) die een bijkomende rekening ( pre-existing entity s account) openen met een buitenlandse financiële instelling ( Foreign Financial Institution of FFI ), en waarvoor de geaggregeerde balans op reeds bestaande rekeningen meer dan USD per 30 juni 2014 (en op 31/12 van de daaropvolgende jaren) is (IGA, Annex I, IV., D.,4. c)): c) For purposes of determining whether a Controlling Person of a Passive NFFE is a U.S. citizen or resident for tax purposes, a Reporting Belgian Financial Institution may rely on: (1) Information collected and maintained pursuant to AML/KYC Procedures in the case of a Preexisting Entity Account held by one or more NFFEs with an account balance or value that does not exceed $1,000,000; or (2) A self-certification (which may be on an IRS Form W-8 or W-9, or on a similar agreed form) from the Account Holder or such Controlling Person in the case of a Preexisting Entity Account held by one or more NFFEs with an account balance or value that exceeds $1,000,

15 Financiële instellingen Wat is een buitenlandse financiële instelling ( Foreign Financial Institution of 'FFI')? De definitie van een buitenlandse financiële instelling ( FFI ) is heel ruim en omvat een aantal entiteiten die doorgaans niet beschouwd worden als financiële instelling. Een FFI is elke niet-amerikaanse entiteit ( buitenlandse vanuit een Amerikaanse perspectieve) die: - deposito's aanvaardt in het kader van normale bank- of soortgelijke activiteiten; of - een groot deel van haar activiteiten uitoefent in de vorm van financiële activa voor rekening van anderen; of - voornamelijk betrokken is (of beweert betrokken te zijn) bij activiteiten gericht op het beleggen, herbeleggen of verhandelen van effecten, partnershipbelangen, grondstoffen of om het even welk belang (waaronder futures, termijncontracten of opties) in dergelijke effecten, partnershipbelangen of grondstoffen. Dit behelst niet alleen banken, verzekeringsmaatschappen en makelaars maar strekt zich ook uit tot clearinghuizen, trusts, hedgefondsen, private-equityfondsen, vastgoedfondsen en pensioenfondsen. Het omvat ook effectiseringsvehikels en andere beleggingsvehikels. Tenzij een betrokken entiteit het tegendeel bewijst, zal ING volgende ondernemingen als buitenlandse financiële instellingen beschouwen voor FATCA: (i) ondernemingen met een NACE-code die specifiek is voor FFI s, zie bijlage van dit document; of (ii) ondernemingen waarvoor beschikbare informatie, zoals de industrie codes (bijv. G.I.I.N., NACE, SIC, NAICS) wijst op een FFI; of (iii) ondernemingen waarvoor andere publieke informatie wijst op een FFI. Wat moeten buitenlandse financiële instellingen ( Foreign Financial Institutions of FFI ) doen om te voldoen aan de FATCA wetgeving? Om te voldoen aan FATCA moeten buitenlandse financiële instellingen ( Foreign Financial Institutions ): - zich registreren bij de IRS en een G.I.I.N. nummer aanvragen; - rekeninghouders identificeren en informatie over hen verzamelen die nodig is om te bepalen welke rekeningen rapporteerbaar aan de VS ( U.S. Reportable Accounts ) zijn; - jaarlijks informatie verstrekken over de aan de VS rapporteerbare rekeningen aan de VS ( U.S. Reportable Accounts ); - een bronheffing van 30% toepassen als boete op specifieke types inkomsten van Amerikaanse oorsprong ( U.S. Source ) betaald aan een buitenlandse financiële instelling die niet deelneemt aan FATCA ( Non-Participating Foreign Financial Institution of NPFFI ); - periodiek verklaren dat ze aan hun verplichtingen onder FATCA voldoen. Een buitenlandse financiële instelling ( Foreign Financial Institution ) die niet voldoet aan één van deze vijf belangrijke verplichtingen zal worden beschouwd als een buitenlandse financiële instelling die niet deelneemt aan FATCA ( Non-Participating Foreign Financial Institution of NPFFI ). 15

16 Wat is een deelnemende buitenlandse financiële instelling ( Participating Foreign Financial Institution )? Een buitenlandse financiële instelling ( Foreign Financial Institution ) die een FFI-overeenkomst sluit met de IRS wordt een deelnemende buitenlandse financiële instelling ( Participating Foreign Financial Institution of PFFI ) genoemd. Een FFI die geen overeenkomst sluit met de IRS wordt een buitenlandse financiële instelling die niet deelneemt aan FATCA ( Non-Participating Foreign Financial Institution of NPFFI ) genoemd en krijgt in het kader van FATCA een bronheffing opgelegd. Buitenlandse financiële instelling ( Foreign Financial Institution ) gevestigd in een land dat een IGA Model 1 ondertekend heeft met de Verenigde Staten, worden beschouwd als registreerde buitenlandse financiële instellingen die verondersteld worden compliant te zijn ( Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution ). België is, net als de meeste landen in de Europese Unie, een IGA Model 1-land. Wat is een registreerde buitenlandse financiële instelling die verondersteld wordt compliant te zijn ( Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution )? Een buitenlandse financiële instelling ( Foreign Financial Institution ) opgericht in een land dat een intergouvernementele overeenkomst ( IGA ) gesloten heeft met de Amerikaanse Internal Revenue Service ( IRS ). België en de V.S. hebben op 23 april 2014 een IGA ondertekend. Sindsdien is ING België een registreerde buitenlandse financiële instelling die verondersteld wordt compliant te zijn ( Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution ) geworden. Wat is een buitenlandse financiële instelling die niet deelneemt aan FATCA ( Non-Participating FFI )? Een buitenlandse financiële instelling die niet deelneemt aan FATCA ( Non-Participating Foreign Financial Institution of NPFFI genaamd) is een FFI die geen deelnemende buitenlandse financiële instelling ( Participating FFI ), registreerde buitenlandse financiële instelling die verondersteld wordt compliant te zijn ( Registered Deemed-Compliant FFI ) of Vrijgestelde uiteindelijke gerechtigde ( Exempt Beneficial Owner ) is en die niet voldoet aan de vijf belangrijke FATCA-voorwaarden. Wat is een Global Intermediary Identification Number (G.I.I.N.)? Elke deelnemende buitenlandse financiële instelling ( Participating FFI ) of registreerde buitenlandse financiële instelling die verondersteld wordt compliant te zijn ( Registered Deemed-Compliant FFI ) zal een Global Intermediary Identification Number ( G.I.I.N. ) krijgen dat gebruikt zal worden om de entiteit te identificeren. Een G.I.I.N. wordt uitgereikt bij registratie bij de IRS. 16

17 Wat is het Global Intermediary Identification Number (G.I.I.N.) van ING België? 5B7B1V ME

18 Verklarende woordenlijst Amerikaans staatsburger ( U.S. Citizen ) Persoon geboren of genaturaliseerd in de Verenigde Staten, onderworpen aan de rechtspraak van de Verenigde Staten en van de Staat waar hij/zij verblijft. Belastbare betaling ( Withholdable Payment ) (i) Elke betaling van rente, dividenden, huurgelden, lonen, wedden, premies, annuïteiten, vergoedingen, bezoldigingen, emolumenten en andere vaste of vaststelbare jaarlijkse of periodieke winsten en opbrengsten (zie FDAP Income ) indien dergelijke betaling een Amerikaanse oorsprong heeft; en (ii) elke verkoop of andere regeling die plaatsvindt na 31 december 2016, elke bruto-opbrengst van de verkoop of andere regeling van eender welk vermogen van een type dat rente of dividenden kan opleveren uit bronnen binnen de Verenigde Staten. Bevestigde U.S. persoon ( Specified U.S. Person ) Elke U.S. persoon ( U.S. Person ), behalve: (i) een vennootschap waarvan de aandelen regelmatig verhandeld worden op een of meer erkende effectenmarkten; (ii) een vennootschap die lid is van dezelfde uitgebreide geaffilieerde groep; (iii) de Verenigde Staten of elke instantie of entiteit die de volle eigendom is van de Verenigde Staten; (iv) elke Staat van de Verenigde Staten, elk Amerikaans grondgebied, elke politieke afdeling daarvan of elke instantie of entiteit die daarvan de volle eigendom is; (v) elke organisatie die vrijgesteld is van belasting krachtens alinea 501(a) van de Amerikaanse Internal Revenue Code of een individueel pensioenplan zoals bepaald in alinea 7701(a)(37) van de Amerikaanse Internal Revenue Code; (vi) elke bank zoals gedefinieerd in alinea 581 van de Amerikaanse Internal Revenue Code; (vii) elke vastgoedbeleggingstrust zoals bepaald in alinea 856 van de Amerikaanse Internal Revenue Code; (viii) elke gereglementeerde beleggingsmaatschappij zoals bepaald in alinea 851 van de Amerikaanse Internal Revenue Code of elke entiteit geregistreerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de Amerikaanse toezichthouder op de effectenbeurzen) krachtens de Investment Company Act van 1940 (15 U.S.C. 80a-64); (ix) elk trustfonds zoals omschreven in alinea 584(a) van de Amerikaanse Internal Revenue Code; (x) elke trust die vrijgesteld is van belasting krachtens alinea 664(c) van de Amerikaanse Internal Revenue Code of omschreven in alinea 4947(a)(1) van de Amerikaanse Internal Revenue Code; (xi) elke makelaar in effecten, grondstoffen of afgeleide financiële instrumenten (waaronder notional principal contracts, futures, termijncontracten en opties) die als dusdanig 18

19 geregistreerd is uit hoofde van de wetten van de Verenigde Staten of om het even welke Staat; (xii) elke makelaar zoals gedefinieerd in alinea 6045(c) van de Amerikaanse Internal Revenue Code; of (xiii) elke van belastingen vrijgestelde trust uit hoofde van een plan zoals beschreven in alinea 403(b) of alinea 457(g) van de Amerikaanse Internal Revenue Code. Buitenlandse passieve niet-financiële entiteit ( Passive NFFE ) Entiteit waarvan de financiële inkomsten voor het voorgaande kalenderjaar hoger waren dan 50% van de bruto-opbrengsten en/of waarvan meer dan 50% van het gewogen gemiddelde percentage activa (driemaandelijks getest) activa zijn die financiële inkomsten opbrengen of aangehouden worden met het oog daarop. Met andere woorden, als in het voorgaande kalenderjaar de financiële opbrengsten van de onderneming meer dan 50 procent van zijn bruto inkomen bedroeg EN/OF de financiële activa (met inbegrip van geldbeleggingen en liquide middelen) meer dan 50 procent van het totaal van de activa uitmaakte, dan zal de onderneming beschouwd worden als een passieve NFFE. Buitenlandse passieve niet-financiële entiteit aangehouden door Amerikanen ( Passive NFFE (U.S.-owned) ) Passieve buitenlandse niet-financiële instelling ( Non-Financial Foreign Entity ) met een of meer bevestigde U.S. personen ( Specified U.S. Persons ) met zeggenschap. Een persoon met zeggenschap is een natuurlijke persoon die zeggenschap heeft over een entiteit. Certificaat van verlies van Amerikaanse nationaliteit ( Certificate of Loss of Nationality of the United States ) Officieel document dat uitgereikt kan worden door een Amerikaanse ambassade om te bewijzen dat u de Amerikaanse nationaliteit niet langer bezit. Indien u Amerikaans staatsburger bent of indien u geboren bent in de Verenigde Staten, dan moet u ons dergelijk document bezorgen indien u wilt bevestigen dat u niet langer belastingplichtig bent in de Verenigde Staten. Employer Identification Number ("EIN") Federaal identificatienummer gebruikt om een bedrijf te identificeren. Zie ook 19

20 Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) Entiteit van de Belgische federale overheid die onder andere de rol van Belgische belastingadministratie vervult. Financiële rekening ( Financial Account ) Het betreft: (i) alle depositorekeningen of bewarende rekeningen aangehouden door een buitenlandse financiële instelling, ( Foreign Financial Institution of FFI ), (ii) elk bezit van aandelen of schulden in de FFI (tenzij ze regelmatig verhandeld worden op een erkende effectenmarkt), en (iii) verzekeringscontracten met afkoopwaarde. Er zijn enkele uitzonderingen op deze definitie, waaronder enkele pensioenspaarrekeningen en algemene verzekeringsproducten. Niet-levensverzekeringsproducten zoals ING Auto, ING Family en Home Blanket Insurance, ING Lion Assistance... vallen buiten het toepassingsgebied van FATCA. Indicatie van een link met de Verenigde Staten ( U.S. Indicia ) Indicator dat een natuurlijke persoon of een rechtspersoon beschouwd kan worden als een U.S. persoon ( U.S. Person ). In dit geval is nader onderzoek nodig. Enkel als de klant zijn statuut bevestigt door middel van een W-9 formulier, zal hij door ING België beschouwd worden als bevestigde U.S. persoon ( Specified U.S. Person ). Voor natuurlijke personen gaat het meestal om de volgende indicatoren: - uit het aan ING voorgelegde identificatiedocument blijkt dat de persoon een Amerikaanse staatsburger is of in de Verenigde Staten woont (dit omvat ook houder zijn van de Green Card waarmee men zich als immigrant permanent kan vestigen in de Verenigde Staten), - geboorteplaats in de VS; - huidig adres (postadres, woonplaats, postbus of per adres) bevindt zich in de VS; - het enige adres is een per adres of hold mail- adres of de post wordt voor de persoon in kwestie bijgehouden door een tussenpersoon; - een telefoonnummer in de VS; - een volmacht of procuratie toegekend aan een persoon met een adres (post, woonplaats, postbus of per adres) in de VS; - doorlopende opdrachten van een ING-rekening naar een rekening in de VS. Voor rechtspersonen gaat het meestal om: - land van oprichting of vestiging is de Verenigde Staten van Amerika; - huidig adres (postadres, woonplaats, postbus of per adres) bevindt zich in de VS; Wanneer een van die indicatoren geldt, betekent dit nog niet dat de rekening eigendom is van een U.S. persoon, het betekent alleen dat verder onderzoek noodzakelijk is. 20

Begrippenlijst (Begrippen vertaald uit de IGA tussen de VS en België)

Begrippenlijst (Begrippen vertaald uit de IGA tussen de VS en België) Begrippenlijst (Begrippen vertaald uit de IGA tussen de VS en België) 1) FATCA FATCA is Amerikaanse belastingwetgeving die staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. Deze richt zich op het identificeren

Nadere informatie

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA?

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA? FATCA, de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act is een belangrijke ontwikkeling in de strijd tegen belastingontduiking door Amerikanen

Nadere informatie

Frequently asked questions

Frequently asked questions Frequently asked questions 1. Algemene vragen A) Wat is FATCA? FATCA staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. Dit is Amerikaanse belastingswetgeving die zich richt op het identificeren van US Persons

Nadere informatie

Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure

Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure Geachte makelaar, De Foreign Account Tax Compliance Act (hierna FATCA genoemd) is een Amerikaanse wetgeving die de strijd

Nadere informatie

Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats

Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats Wat is de Common Reporting Standard (CRS)? De Nederlandse overheid werkt met veel landen samen om belastingontduiking

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund

Commodity Discovery Fund Commodity Discovery Fund Formulier vr het bepalen van de buitenlandse belastingstatus van entiteiten Vul onderstaand formulier compleet in. Volgens de wet dienen wij na te gaan of Participanten kunnen

Nadere informatie

1c Achternaam : 1e Rekeningnummer/IBAN :

1c Achternaam : 1e Rekeningnummer/IBAN : Bepalen fiscaal inwonerschap Inventarisatie van uw persoonlijke gegevens Gebaseerd op de CRS en de Nederlandse IGA, die de invoering van de FATCA regelt, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER HOF HOORNEMAN REKENING

AANMELDINGSFORMULIER HOF HOORNEMAN REKENING REKENINGNUMMER:... (In te vullen door Hof Hoorneman Bankiers) GEGEVENS EERSTE REKENINGHOUDER Naam:... Voorletters:... man vrouw Geboortedatum:... BSN-nummer:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Land:...

Nadere informatie

Zelfcertificering belastingplicht in het buitenland voor professionele klanten Registratie van de gegevens van de entiteit

Zelfcertificering belastingplicht in het buitenland voor professionele klanten Registratie van de gegevens van de entiteit Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be Bestemd voor de bank: Relatienummer: 0200... Zelfcertificering belastingplicht in het buitenland voor professionele klanten Registratie van de gegevens

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen en hun fiscale situatie (FATCA-CRS)

Verklaring m.b.t. de identiteit van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen en hun fiscale situatie (FATCA-CRS) Allianz Verklaring 1/5 Verklaring m.b.t. de identiteit van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen en hun fiscale situatie (FATCA-CRS) Wij hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om geen

Nadere informatie

Info@anadolubank.nl www.anadolubank.nl. Dhr. Mevr. Nationaliteit : Telefoon : Mobiel : E-mail : Nationaliteit : Telefoon : Mobiel : E-mail :

Info@anadolubank.nl www.anadolubank.nl. Dhr. Mevr. Nationaliteit : Telefoon : Mobiel : E-mail : Nationaliteit : Telefoon : Mobiel : E-mail : SLIMMER SPAREN- / DEPOSITOREKENING Anadolubank Nederland ANADOLUBANK NEDERL AND N.V. De Boelelaan 7 1083 HJ Amsterdam The Netherlands 0900-517 19 00 (Lokaal tarief) Phone +31 (0)20 517 19 00 Fax +31 (0)20

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER HOF HOORNEMAN REKENING MINDERJARIGE

AANMELDINGSFORMULIER HOF HOORNEMAN REKENING MINDERJARIGE MINDERJARIGE REKENINGNUMMER:... (In te vullen door Hof Hoorneman Bankiers) GEGEVENS REKENINGHOUDER/NAAM MINDERJARIGE (KIND): Naam:... Voorletters:... man vrouw Geboortedatum:... BSN-nummer:... Adres:...

Nadere informatie

Inschrijfformulier BUFFERfund (natuurlijk personen)

Inschrijfformulier BUFFERfund (natuurlijk personen) Inschrijfformulier BUFFERfund (natuurlijk personen) Participant 1 Naam Adres Postcode/woonplaats Land Nationaliteit Telefoonnummer E-mail Bankrekeningnummer (IBAN) Ten name van Woonplaats (hierna te noemen:

Nadere informatie

Toelichting Belastingplichtig in het buitenland

Toelichting Belastingplichtig in het buitenland Toelichting Belastingplichtig in het buitenland Inhoudsopgave Voor particulieren & bestuurders van bedrijven... 2 Wanneer is een natuurlijke persoon belastingplichtig in Nederland?... 2 Wanneer is een

Nadere informatie

Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB)

Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB) Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB) Met dit formulier kunt u de Multi Valuta Rekening aanvragen Let op: Op de Multi Valuta Rekening zijn geen Automatische Incasso s mogelijk en kunnen

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH

INSCHRIJFFORMULIER BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH INSCHRIJFFORMULIER BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH Participant Tenaamstelling participaties¹ dres Postcode/Woonplaats Telefoon privé/zakelijk E-mail Geboortedatum Nationaliteit Burgerservicenummer IBN 2, 3 BIC

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be 20 Relatienummer 1: 0200 Relatienummer 2: 0200 Relatienummer 3: 0200 Relatienummer 4: 0200 Relationship Manager: Aanvraag voor het openen van een

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be 20 Relatienummer 1: 0200 Relatienummer 2: 0200 Relatienummer 3: 0200 Relatienummer 4: 0200 Relationship Manager: Aanvraag voor het openen van een

Nadere informatie

Bepalen buitenlandse belastingstatus

Bepalen buitenlandse belastingstatus Bepalen buitenlandse belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Financiële instellingen moeten volgens de wet nagaan of organisaties en/of uiteindelijk belanghebbenden aangemerkt kunnen worden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 276 Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie

Nadere informatie

Bepalen buitenlandse belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens

Bepalen buitenlandse belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Bepalen buitenlandse belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Gebaseerd op de Nederlandse IGA die de invoering van de FATCA regelt, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen nagaan

Nadere informatie

Verklaring over de identiteit van de uiteindelijke begunstigden

Verklaring over de identiteit van de uiteindelijke begunstigden Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Datum 20 Relationship Manager: Verklaring over de identiteit van de uiteindelijke begunstigden Triodos Bank is wettelijk verplicht

Nadere informatie

Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens

Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Gebaseerd op de CRS en de Nederlandse IGA, die de invoering van de FATCA regelt, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen nagaan

Nadere informatie

Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens

Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Logo f.i. Gebaseerd op de CRS en de Nederlandse IGA, die de invoering van de FATCA regelt, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen

Nadere informatie

Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens

Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Gebaseerd op de CRS en de Nederlandse IGA, die de invoering van de FATCA regelt, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen nagaan

Nadere informatie

m Mijn organisatie heeft geen KvK-nummer

m Mijn organisatie heeft geen KvK-nummer Door DHB Bank in te vullen Klantnummer Inventarisatie organisatiegegevens Gebaseerd op de CRS en de Nederlandse IGA, die de invoering van de FATCA regelt, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 37 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 128 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale

Nadere informatie

Bepalen belastingstatus

Bepalen belastingstatus Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Gebaseerd op de CRS en de Nederlandse IGA, die de invoering van de FATCA regelt, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen nagaan

Nadere informatie

Aanvraagformulier opening rekening voor een Burgerlijke Maatschap

Aanvraagformulier opening rekening voor een Burgerlijke Maatschap 1/8 Aanvraagformulier opening rekening voor een Burgerlijke Maatschap 1. Identificatie van de Burgerlijke Maatschap Handelsnaam: Doel van de onverdeeldheid: Datum van oprichting: Adres van de Maatschap:

Nadere informatie

Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens

Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Gebaseerd op de CRS en de Nederlandse IGA, die de invoering van de FATCA regelt, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen nagaan

Nadere informatie

Aanvraagformulier opening rekening in onverdeeldheid

Aanvraagformulier opening rekening in onverdeeldheid 1/9 Aanvraagformulier opening rekening in onverdeeldheid 1. Identificatie van de onverdeeldheid Rekeninghouder 1 Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Woonplaats: ]]] ]] - ] Naam onderneming: 2/9 Rekeninghouder 2

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor een minderjarige

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor een minderjarige Informatie & Advies: T +32 (0)2 548 28 51 E info@triodos.be Relatienummer 1: 0200 Relatienummer 2: 0200 Relatienummer 3: 0200 Relationship Manager: Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor

Nadere informatie

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid. Bijzonder formulier DB2P voor buitenlandse entiteiten: registratie UMAN

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid. Bijzonder formulier DB2P voor buitenlandse entiteiten: registratie UMAN Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Bijzonder formulier DB2P voor buitenlandse entiteiten: registratie UMAN Deze aanvraag betreft: een nieuwe registratie in het

Nadere informatie

Belastingheffing van toepassing op dividenden uitgekeerd door SUEZ ENVIRONNEMENT

Belastingheffing van toepassing op dividenden uitgekeerd door SUEZ ENVIRONNEMENT SUEZ ENVIRONNEMENT AANDEELHOUDERSCLUB C/O SITA BELGIUM 22, RUE DE L'AVENIR 4460 GRACE-HOLLOGNE (BELGIË) FAX +32 (0)2 510 75 46 WWW.SUEZ-ENVIRONNEMENT.FR Brussel, 7 september 2011 Belastingheffing van toepassing

Nadere informatie

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE EN DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-nummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen U kunt dit formulier inclusief handtekeningkaart

Nadere informatie

Alpha High Performance Fund

Alpha High Performance Fund Alpha High Performance Fund An Elite Fund Management B.V. Alternative Investment Fund INSCHRIJVING / WIJZIGING DEELNAMEBEDRAG Alpha-fondsen [ ] Alpha Future Spread Fund [ ] Dutch Darlings Fund (voorheen

Nadere informatie

Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens

Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Logo f.i. Gebaseerd op de CRS en de Nederlandse IGA die de invoering van de FATCA regelt, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen

Nadere informatie

FSI Fiscal info@fsifiscal.com

FSI Fiscal info@fsifiscal.com FSI Fiscal info@ Belastingheffing op effecten in de : toelichting voor aanbieders van beleggingsen Hoe een aanbieder van beleggingsen kan bijdragen aan het terugbrengen van belasting op vanuit de uitgekeerd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 985 Goedkeuring van het op 18 december 2013 te s-gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

Aanvraag wijzigingen voor zelfstandigen

Aanvraag wijzigingen voor zelfstandigen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag wijzigingen voor zelfstandigen U kunt dit formulier op uw computer invullen. Gebruik hoofdletters

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 B AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH. Voor organisaties (niet-particulieren)

INSCHRIJFFORMULIER BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH. Voor organisaties (niet-particulieren) INSCHRIJFFORMULIER BELEGGINGSFONS HOOFBOSCH Voor organisaties (niet-particulieren) Tenaamstelling participaties¹ Adres Postcode/Woonplaats Telefoon E-mail Nummer Kamer van Koophandel IBAN 2, 3 BIC 4 ¹

Nadere informatie

Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen

Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen I Naam Aanvrager 1 man vrouw Aanvrager 2 man vrouw Voorletters Adres Postcode Woonplaats Land Telefoonnummer E-mailadres Geboortedatum IBAN (tegenrekening)

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, verplicht

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2010-03

RECHTSPERSOON v. 2010-03 cb AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling

Nadere informatie

DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV

DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV I. Toelatingsvoorwaarden Overeenkomstig artikel 34 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN 25 SEPTEMBER 1997. Regeling van 25 september 1997 tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België inzake uitwisseling van inlichtingen. - Bericht Regeling van 25 september

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN Nr. DB 2014/XXX M s-gravenhage, TER BEHANDELING IN DE MINISTERRAAD Besluit van.... tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Lees dit document zorgvuldig en bewaar het voor toekomstig gebruik idealing.com Limited, freepost LON13628,

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.4.2015 COM(2015) 151 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het voorstel voor een besluit van de Raad over de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst

Nadere informatie

Nieuwsbrief Global IRW Information reporting and withholding (IRW)

Nieuwsbrief Global IRW Information reporting and withholding (IRW) Nieuwsbrief Global IRW Information reporting and withholding (IRW) 18 december 2013 Nederland en de Verenigde Staten ondertekenen een FATCA Intergovernmental Agreement Samenvatting Op 18 december 2013

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Richtsnoeren Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Inhoud I. Toepassingsgebied 3 II. Definities 3 III. Doel 4 IV. Naleving

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies De volgende rechtsvormen

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens

Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Bepalen belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Gebaseerd op de CRS, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen nagaan waar uw organisatie fiscaal gevestigd is. In sommige gevallen

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST

AANVULLENDE OVEREENKOMST AANVULLENDE OVEREENKOMST TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË EN DE FEDERATIEVE REPUBLIEK BRAZILIË TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT REGELING VAN SOMMIGE ANDERE AANGELEGENHEDEN

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de RentePlús Rekening.

Meest gestelde vragen over de RentePlús Rekening. Meest gestelde vragen over de RentePlús Rekening. Het openen, beheren en beëindigen van uw rekening 1. Wat is de RentePlús Rekening? De RentePlús Rekening is een internetspaarrekening met een variabele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER

FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER AMONIS BEVEK NV BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH AMONIS BEVEK NV is een beleggingsvennootschap met

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v

NATUURLIJKE PERSOON v A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON NATUURLIJKE PERSOON v 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen I INSCHRIJVING Categorie Verzekeringsmakelaar Verzekeringsagent

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus

Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen I. INSCHRIJVING Categorie Verzekeringsmakelaar Verzekeringsagent 2 Verzekeringssubagent

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2011-10

RECHTSPERSOON v. 2011-10 A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON RECHTSPERSOON v. 2011-10 Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen (officieuze

Nadere informatie

Informatiebrochure van de Belgische Aandeelhoudersclub

Informatiebrochure van de Belgische Aandeelhoudersclub Informatiebrochure van de Belgische Aandeelhoudersclub Focus OP: Alle relevante informatie over het dividend en zijn belastingen. MyENGIE.be Een andere manier om ENGIE te ontdekken! Dividend Voor het boekjaar

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

Met het oog op een zo volledig mogelijke dienstverlening informeren wij u graag over het volgende:

Met het oog op een zo volledig mogelijke dienstverlening informeren wij u graag over het volgende: SUEZ ENVIRONNEMENT AANDEELHOUDERSCLUB C/O SUEZ-TRACTEBEL SA TROONPLEIN 1 (T530) 1000 BRUSSELS FAX +32 (0)2 510 75 46 WWW.SUEZ-ENVIRONNEMENT.COM Brussel, 7 april 2009 Mevrouw, mijnheer, Met het oog op een

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED Dit document is een Nederlandse vertaling van het Engelstalige document Notice of clearing

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Tax news. Penshonadoregeling Voor St. Maarten. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. Penshonadoregeling Voor St. Maarten. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news Penshonadoregeling Voor St. Maarten Penshonados en renteniers Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Voorwaarden... 2 Belasting en premies... 2 Inkomen uit buitenlandse bronnen... 3 Keuze mogelijkheid...

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Paul Van Eesbeeck Onderwerp Toenemende financiële gegevensverstrekking en -uitwisseling over de grenzen heen Datum November 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2015-01

RECHTSPERSOON v. 2015-01 ca AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen O. IDENTITEIT VAN

Nadere informatie

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer FLEXIBEL VAP SAVING exemplaar voor de maatschappij nieuwe zaak RIZIV-polis bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... vervangt polis nr.... begindatum contract einddatum contract: 65 jaar CBFA-nummer...

Nadere informatie

Tax news. Penshonadoregeling Voor Curaçao. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. Penshonadoregeling Voor Curaçao. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news Penshonadoregeling Voor Curaçao Penshonados en renteniers Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Voorwaarden... 2 Belasting en premies... 2 Inkomen uit buitenlandse bronnen... 3 Keuze mogelijkheid...

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013)

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013) ons kenmerk P1.3/PRO 03.01 CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN (10 januari 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v. 2010-03

NATUURLIJKE PERSOON v. 2010-03 cb AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN NATUURLIJKE PERSOON v 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Bibliografie 1. Voorwoord 13. De auteurs 17

INHOUDSTAFEL. Bibliografie 1. Voorwoord 13. De auteurs 17 Bibliografie 1 Voorwoord 13 De auteurs 17 Artikel 1 Algemene reikwijdte 19 1. Inleiding 21 2. Algemene reikwijdte (paragraaf 1) 21 3. Relatie met de interne wetgeving van en andere overeenkomsten afgesloten

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER APHILION Q² Beleggingsvennootschap met veranderlijk naar Belgisch recht Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0475805685 Inschrijvingsformulier Aphilion Q² 1/5 INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AG Business Invest AG Business Invest Private

Algemene voorwaarden. AG Business Invest AG Business Invest Private Algemene voorwaarden AG Business Invest AG Business Invest Private 0079-2443330N-14102013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 10 februari 2015 Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie