Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB)"

Transcriptie

1 Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB) Met dit formulier kunt u de Multi Valuta Rekening aanvragen Let op: Op de Multi Valuta Rekening zijn geen Automatische Incasso s mogelijk en kunnen ook geen automatische Periodieke Overboekingen worden verricht. Indien u alleen online wilt sparen dan kunt u online op afstand het spaarpakket met een vaste tegenrekening aanvragen. op Svp dit formulier met BLOKLETTERS invullen. Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. 1 Gegevens rekeninghouder(s) Rekeninghouder 1 Rekeninghouder 2 Geslacht Man Vrouw Man Vrouw Initialen Voornamen Roepnaam Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland Burgerlijke staat Identiteitsbewijs Nationaliteit Soort ID bewijs Paspoort Verblijfsvergunning Paspoort Verblijfsvergunning ID bewijsnummer Afgiftedatum Geldigheidsdatum Stad van uitgifte Land van uitgifte BSN nummer Straatnaam Huisnummer+ toevoeging Postcode Plaats Land Straatnaam Huisnummer + toevoeging Postcode EU-ID kaart NL Rijbewijs EU-ID kaart NL Rijbewijs Woonadres Postadres indien afwijkend van woonadres 1 / 7

2 Plaats Land Overige contactgegevens Telefoonnummer Faxnummer adres 2 Persoonlijke kenmerken en voorkeuren Hoe kent u ICBC? Verwacht gebruik van de Binnenlandse Betalingen Binnenlandse Betalingen rekening? Meerdere antwoorden Mogelijk. Buitenlandse Betalingen Naar welke landen verwacht u gelden over te boeken? Buitenlandse Betalingen Naar welke landen verwacht u gelden over te boeken? Binnenkomende betalingen Wat is de herkomst/bron van binnenkomende betalingen? (salaris,spaargeld etc) Binnenkomende betalingen Wat is de herkomst/bron van binnenkomende betalingen? (salaris, spaargeld etc) _ Uit welke landen verwacht u gelden te ontvangen? _ Contante opnames en stortingen Sparen Overige. Licht aub. toe. Uit welke landen verwacht u gelden te ontvangen? Contante opnames en stortingen Sparen Overige. Licht aub. toe. Voor welke werkgever werkt u of in welke sector bent u werkzaam? Bekleed U een (publieke) functie? 3 Welke additionele producten en overeenkomsten wenst u? UnionPay Debit Card Ja Nee Niet mogelijk bij en/of rekeningen Internet Bankieren Ja Nee (Vul ook Ja Nee (Vul ook deel 4 in aub.) deel 4 in aub.) Wenst u onze advertentie Ja Nee Ja Nee 2 / 7

3 /nieuwsbrief te ontvangen? In principe zullen de nieuwsbrieven en advertenties per verzonden worden. Indien u deze Toelichting: Niet wenst te ontvangen zult u soms toch informatie van ons ontvangen indien ICBC Amsterdam daar wettelijk toe verplicht is. Indien u Internet Bankieren heeft aangevraagd kunt u onderstaande mogelijkheden zelf online beheren. Ga verder met deel 5 Verklaring en Ondertekening ICBC Amsterdam. Indien u geen Internet Bankieren heeft aangevraagd vul gedeelte 4 Bank afschriften en Easy Saving in. 4 Bank afschriften en Easy Saving Bankafschriften in plaats van Internet Bankieren ICBC Amsterdam is wettelijk verplicht zijn klanten te informeren over het verloop van hun rekening, en stellen o.a. daarom Internet Bankieren voor u beschikbaar. Indien u ervoor heeft gekozen geen Internet Bankieren aan te vragen dan dient u hieronder aan te geven in welke frequentie en op welke wijze u uw bankafschriften wenst te ontvangen. Debit Card zonder Internet Bankieren Mocht u geen Internet Bankieren maar wel een UnionPay Debit Card hebben aangevraagd, dan raden wij u aan een hoge frequentie van bankafschriften te kiezen om uw transacties tijdig te controleren. Registratie van een adres is hierbij verplicht. Bij betwiste transacties bent u verplicht de bank onverwijld te informeren! Easy Saving Easy Saving geeft u de gelegenheid een limiet in te stellen op uw betaalrekening. Elk saldo wat hoger is dan uw limiet zal bij de einde-dag-verwerking automatisch worden doorgeboekt naar uw vrij opneembare ICBC spaarrekening. Rekeninghouder 1 Rekeninghouder 2 Bankafschriften Per post Per Bankafschriften Per post (Per post niet kiesbaar (Per post niet kiesbaar i.c.m. een Debit Card!) i.c.m. een Debit Card!) Frequentie alleen mogelijk met Maandeinde Dagelijks Wekelijks Maandelijks Maandeinde ICBC Amsterdam Rekening nummer: Easy Saving Nee Easy Saving Nee 5 Verklaring en ondertekening ICBC Amsterdam Frequentie alleen mogelijk met Maandeinde (in te vullen door de bank) Door ondertekening ga ik akkoord met de Algemene Bankvoorwaarden en de Voorwaarden Particulieren ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch Date Place Signature 1 Signature 2 3 / 7

4 Bepalen belastingstatus Verenigde Staten Inventarisatie van uw persoonlijke gegevens Financiële instellingen moeten volgens de wet nagaan of klanten kunnen worden aangemerkt als US Person. Als financiële instelling stellen wij u daarom verschillende vragen hierover. Als u een US Person bent, zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens door te geven aan de Nederlandse belastingdienst. Die geeft de gegevens door aan de Amerikaanse belastingdienst. In dit formulier staan verschillende onderstreepte begrippen. De uitleg hiervan vindt u op de achterkant. 1. Uw gegevens 1a Voorletter(s) 1b Tussenvoegsel(s) 1c Achternaam 1d Geboortedatum dd-mm-jj 1e Rekeningnummer/IBAN 2. Belastingplichtig in de Verenigde Staten? 2a Bent u US Person? Ja Ga verder met 2b (U bent mogelijk belastingplichtig in de Verenigde Staten. Daarom zijn wij wetterlijk verplicht uw gegevens door te geven aan de Nederlandse belastingdienst. Die geeft de gegevens door aan de Amerikaanse belastingdienst.) Nee Ga verder met 2c 2b Wat is uw US TIN? Ga verder met 3 2c Bent u geboren in de Verenigde Staten? Ja Stuur de volgende documenten mee: kopie van uw geldige paspoort (geen rijbewijs) en kopie van uw Certificate of Loss of Nationality of the United States. Nee Stuur een kopie mee van uw geldige identiteitsbewijs. 3. Verklaring en ondertekening Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld. Ik verklaar dat ik eventuele wijzigingen in bovenstaande gegevens binnen 30 dagen doorgeef aan mijn financieële instelling. Datum ondertekening dd-mm-jj Plaats Naam Handtekening 4 / 7

5 *Bepalen belastingstatus Verenigde Staten (vul deze in voor de tweede rekeninghouder) Inventarisatie van uw persoonlijke gegevens Financiële instellingen moeten volgens de wet nagaan of klanten kunnen worden aangemerkt als US Person. Als financiële instelling stellen wij u daarom verschillende vragen hierover. Als u een US Person bent, zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens door te geven aan de Nederlandse belastingdienst. Die geeft de gegevens door aan de Amerikaanse belastingdienst. In dit formulier staan verschillende onderstreepte begrippen. De uitleg hiervan vindt u op de achterkant. 1. Uw gegevens 1a Voorletter(s) 1b Tussenvoegsel(s) 1c Achternaam 1d Geboortedatum dd-mm-jj 1e Rekeningnummer/IBAN 2. Belastingplichtig in de Verenigde Staten? 2a Bent u US Person? Ja Ga verder met 2b (U bent mogelijk belastingplichtig in de Verenigde Staten. Daarom zijn wij wetterlijk verplicht uw gegevens door te geven aan de Nederlandse belastingdienst. Die geeft de gegevens door aan de Amerikaanse belastingdienst.) Nee Ga verder met 2c 2b Wat is uw US TIN? Ga verder met 3 2c Bent u geboren in de Verenigde Staten? Ja Stuur de volgende documenten mee: kopie van uw geldige paspoort (geen rijbewijs) en kopie van uw Certificate of Loss of Nationality of the United States. Nee Stuur een kopie mee van uw geldige identiteitsbewijs. 3. Verklaring en ondertekening Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld. Ik verklaar dat ik eventuele wijzigingen in bovenstaande gegevens binnen 30 dagen doorgeef aan mijn financieële instelling. Datum ondertekening dd-mm-jj Plaats Naam Handtekening 5 / 7

6 Begrippenlijst Certificate of Loss of Nationality of the United States Een Certificate of Loss of Nationality of the United States is het bewijs minste 183 dagen in de Verenigde Staten bent geweest. Daarbij worden de dagen als volgt geteld: Alle dagen in de Verenigde Staten in het lopende jaar, en dat het Amerikaans staatsburgerschap is opgezegd. Als Amerikaans 1/3 van de dage n in de Verenigde Staten in het vorige jaar, en staatsburger kunt u dit aanvragen bij de Amerikaanse overheid. Degene die dit certificaat ontvangt, heeft niet langer de Amerikaanse nationaliteit. Naast het certificaat bestaan andere schriftelijke verklaringen als bewijs van opzegging. Meer informatie hierover? Ga naar en zoek op Loss of citizenship and nationality. 1/6 van de dagen in de Verenigde Staten in het jaar daarvoor. Daarnaast moet u ook in het huidige jaar ten minste 31 dagen in de Verenigde Staten zijn geweest. Wanneer bent u een Amerikaans staatsburger? U bent Amerikaans staatsburger als u voldoet aan één van onderstaande situaties: U bent geboren in de Verenigde Staten. IBAN IBAN staat voor International Bank Account Number. Dit rekeningnummer is in ieder land op dezelfde manier opgebouwd. Het nummer bestaat uit een rekeningnummer met daarvoor: de landcode (NL voor Nederland); een controlegetal (twee cijfers); een code van de bank (in Nederland vier letters), en U bent geboren in Puerto Rico. U bent geboren in Guam. U bent geboren op de Amerikaanse Maagdeneilanden. U bent genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger. Eén van uw ouders is Amerikaans staatsburger. Daarbij moet u ook aan overige voorwaarden voldoen voordat u een Amerikaans staatsburger bent. U vindt deze voorwaarden op één of meerdere nullen. In Nederland bestaat het IBAN uit 18 tekens. Wel of niet belastingplichtig als US Person? Als u voldoet aan de status van US Person, dan kunt u belastingplichtig Identiteitsbewijs Een document waaruit de identiteit van een natuurlijk persoon blijkt. Dit document is door een erkende overheid uitgegeven. Bij dit formulier en voor vaststelling van de nationaliteit is een kopie van één van onderstaande identiteitsbewijzen geldig: zijn in de Verenigde Staten. Bovenstaande criteria zijn echter niet volledig. Bijvoorbeeld een visum voor studenten of een diplomatenstatus kan leiden tot vrijstelling van bepaalde belastingverplichtingen. Of u kunt om andere redenen wel of niet belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten. (Nederlands of buitenlands) paspoort. Nederlands rijbewijs. Identiteitskaart uitgegeven door een lidstaat van de Europese Unie. Bovenstaande opsomming is niet volledig. Twijfelt u of u een US Person bent? Vraag dan uw belastingadviseur hiernaar of kijk op Een buitenlands rijbewijs is niet toegestaan als identiteitsbewijs bij dit formulier. US TIN (U.S. federal taxpayer identification number) Het Taxpayer Identification Number (TIN) is uw identificatienummer US Person Wanneer bent u een US Person? U bent een US Person als u voldoet aan één van onderstaande situaties: U woont in de Verenigde Staten (inclusief de volgende Amerikaanse territoria: Puerto Rico, Guam en de Amerikaanse Maagdeneilanden). U bent een Amerikaans staatsburger. U heeft of had een bepaalde variant US Green Card. Vraag uw voor uw belastingadministratie bij de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Er bestaan meerdere soorten US TIN s: Voor Amerikaanse inwoners en staatsburgers is dit nummer gelijk aan het Social Security Number (SSN). Dit is de Amerikaanse variant vanhet burgerservicenummer. Buitenlandse Amerikaanse belastingplichtige natuurlijke personen kunnen een Individual Tax Identification Number (ITIN) aanvragen. belastingadviseur naar de varianten waarbij u wel een US Person bent. Of kijk voor deze specifieke informatie op Wanneer bent u ook een US Person? U bent ook een US Person als u dit jaar en de twee jaar daarvoor ten Op vindt u meer informatie over bovenstaandeidentificatienummers en hoe u deze kunt aanvragen. Het SSN vraagt u aan met het formulier SS-5, het ITIN met het formulier W-7. 6 / 7

7 Belangrijk Vergeet niet: Uw identiteitsbewijs (dient nog minimaal 90 dagen geldig te zijn) Een bewijs van uw BSN nummer Een recent bewijs van uw woonadres (niet ouder dan 3 maanden) Bv. een brief van de belastingdienst, een bankbescheiden van een andere Nederlandse bank of een brief/ uittreksel van uw gemeente. Ingevulde en ondertekende Bepalen belastingstatus Verenigde Staten Particulieren (FATCA) verklaring (en) 7 / 7

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming 22 Inschrijving functionaris voor een stichting, vereniging of zonder onderneming print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u één of meer bestuurders, sen, s of functionarissen voor

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening Eenvoudig veranderen van betaalrekening Overstapservice, een handig hulpmiddel De Overstapservice is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland. Deze service maakt veranderen van betaalrekening

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen.

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen Lees eerst de toelichting op deze pagina

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier. 18 Aanvulling op andere handelsregisterformulieren print wis Waarom dit formulier? Dit formulier gebruikt u wanneer de inschrijvings- of wijzigingsformulieren onvoldoende ruimte bieden om de gevraagde

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Het WOZ-krediet zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Heeft u een koopwoning? Dan kunt u bij DEFAM het WOZ-krediet aanvragen. Dit is een voordelig krediet waarmee u uw woonwensen kunt realiseren. U

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Donoren zijn van levensbelang Inclusief donorformulier

Donoren zijn van levensbelang Inclusief donorformulier Dit is een uitgave van NTS-Donorvoorlichting www.donorvoorlichting.nl Donoren zijn van levensbelang Inclusief donorformulier Donoren zijn van levensbelang Donororganen en donorweefsels zijn nodig om ernstig

Nadere informatie