INSCHRIJFFORMULIER BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INSCHRIJFFORMULIER BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH"

Transcriptie

1 INSCHRIJFFORMULIER BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH Participant Tenaamstelling participaties¹ dres Postcode/Woonplaats Telefoon privé/zakelijk Geboortedatum Nationaliteit Burgerservicenummer IBN 2, 3 BIC 4 ¹ Vul hier in op welke naam de participaties in Beleggingsfonds Hoofbosch moeten worden geregistreerd. Indien het de naam van een rechtspersoon betreft, vermeld dan ook het registratienummer bij de Kamer van Koophandel. ² International Bank ccount Number. Het nummer bestaat uit een rekeningnummer met daarvoor (1) de landcode (NL voor Nederland), (2) een controlegetal (twee cijfers), (3) een code van de bank (in Nederland vier letters), en (4) één of meerdere nullen. In Nederland bestaat het IBN uit 18 tekens. Wanneer er een rekening is zonder IBN-nummer, dan gebruikt u het rekeningnummer betreffende die rekening. 3 Tenaamstelling van bankrekeningnummer dient gelijk te zijn aan tenaamstelling participaties. 4 Bank Identifier Code, wordt gebruikt bij grensoverschrijdend betalingsverkeer om een bank te identificeren. Inschrijfbedrag De participant geeft te kennen participaties in Beleggingsfonds Hoofbosch te willen aankopen voor een bedrag groot* Euro * Bij eerste inschrijving is de minimum inleg ,-. Ondertekening Hiermee bevestig ik voor bovengenoemd bedrag te willen deelnemen in Beleggingsfonds Hoofbosch. Ik verklaar hierbij geen US-person te zijn, zoals omschreven op pagina 3, of uiteindelijk belanghebbenden te hebben die als US-person kwalificeren. Ik heb de belastingstatus, die als bijlage is aangehecht, ingevuld en ondertekend. Ik heb de informatie op de ommezijde van dit inschrijfformulier gelezen. Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaar ik bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van het Prospectus van Beleggingsfonds Hoofbosch. Het Prospectus is verkrijgbaar bij de Beheerder van het fonds, De Grote Voskuil Capital B.V., Harderwijkerweg 332, 8077 RK Hulshorst en is tevens te downloaden van de website van de Beheerder: Datum Plaats Naam Handtekening 2 e Naam (indien het een gezamenlijke inschrijving betreft) Handtekening 1/7

2 BELNGRIJKE INFORMTIE Dit formulier met bijlage belastingstatus sturen of mailen naar: SGG Financial Services B.V. Hoogoorddreef B msterdam Fax: Tel: Storting Het bedrag dient overgemaakt te worden op: Rekeningnummer , BN-MRO te msterdam, (IBN: NL43BN ) of Rekeningnummer , Theodoor Gilissen Bankiers N.V. te msterdam, (IBN: NL15GILL ) ten name van Beleggingsfonds Hoofbosch. In het kader van de Wet (de Wwft), dient de participant het bedrag over te maken van het bankrekeningnummer zoals vermeld op de voorzijde van dit inschrijfformulier. Bovendien dient de tenaamstelling van dit bankrekeningnummer van de participant gelijk te zijn aan de tenaamstelling op dit inschrijfformulier. Stortingen moeten uiterlijk op de laatste werkdag voor het begin van de maand op de rekening van de Bewaarder zijn bijgeschreven. Koers van uitgifte De participant gaat ermee akkoord dat toekenning van het aantal participaties dat zal worden verkregen geschiedt tegen de intrinsieke waarde van een participatie op de eerst mogelijke dag van toetreding na de dag waarop het bedrag vermeld op het inschrijfformulier door SGG Financial Services B.V. is ontvangen. Toetreding geschiedt onder inhouding van 0,5% toetredingskosten. Beleggingsfonds Hoofbosch Harderwijkerweg 332, 8077 RK Hulshorst, telefoon , mobiel , website 2/7

3 US Person Wanneer is een organisatie een US Person? Een organisatie is een US Person als die voldoet aan één van onderstaande situaties: Een organisatie is gevestigd in de Verenigde Staten (exclusief merikaanse territoria: Puerto Rico, Guam, merikaans Samoa, Noordelijke Marianen en de merikaanse Maagdeneilanden). Een organisatie is opgericht naar het recht van de Verenigde Staten of één van haar afzonderlijke staten. Een organisatie is een trust waarbij één of meer US Persons direct of indirect alle belangrijke beslissingen van de trust mogen nemen. En waarbij een rechter in de Verenigde Staten bevoegd kan zijn om uitspraken te doen over nagenoeg alle zaken over het beheer van een trust. Een organisatie waarin de nalatenschap van één of meer US Persons wordt beheerd. Wanneer is een natuurlijk persoon een US Person? Een natuurlijk persoon of een uiteindelijk belanghebbende is een US Person als deze voldoet aan één van onderstaande situaties: Hij is een ingezetene van de Verenigde Staten (inclusief de volgende merikaanse territoria: Puerto Rico, Guam en de merikaanse Maagdeneilanden). Hij is een merikaans staatsburger. Hij heeft of had een bepaalde variant US Green Card. Vraag uw belastingadviseur naar de varianten waarbij een natuurlijk persoon een US Person is. Of kijk voor deze specifieke informatie op Wanneer is een natuurlijk persoon ook een US Person? Een natuurlijk persoon of uiteindelijk belanghebbende is ook een US Person als deze in de periode van het lopende jaar en de twee jaar daarvoor ten minste 183 dagen in de Verenigde Staten is geweest. Daarbij worden de dagen als volgt geteld: lle dagen in de Verenigde Staten in het lopende jaar, en 1/3 van de dagen in de Verenigde Staten in het vorige jaar, en 1/6 van de dagen in de Verenigde Staten in het jaar daarvoor. Daarnaast moet hij ook in het huidige jaar ten minste 31 dagen in de Verenigde Staten zijn geweest. Wanneer is een natuurlijk persoon een merikaans staatsburger? Een natuurlijk persoon of uiteindelijk belanghebbende is merikaans staatsburger als deze voldoet aan één van onderstaande situaties: Hij is geboren in de Verenigde Staten. Hij is geboren in Puerto Rico, Guam of de merikaanse Maagdeneilanden. Hij is genaturaliseerd tot merikaans staatsburger. Eén van de ouders is merikaans staatsburger. Daarbij moet de natuurlijk persoon ook aan overige voorwaarden voldoen voordat hij een merikaans staatsburger is. U vindt deze voorwaarden op Wel of niet belastingplichtig als US Person? ls de natuurlijke persoon of organisatie voldoet aan de status van US Person, dan kan die belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten. Bovenstaande criteria zijn echter niet volledig. Bijvoorbeeld een visum voor studenten of een diplomatenstatus kan leiden tot vrijstelling van bepaalde belastingverplichtingen. Of u kunt om andere redenen wel of niet belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten. Bovenstaande opsomming is niet volledig. Twijfelt u of een natuurlijk persoon of organisatie een US Person is? Vraag dan uw belastingadviseur hiernaar of kijk op 3/7

4 Bepalen belastingstatus Inventarisatie van uw persoonlijke gegevens De uitleg van alle termen die onderstreept zijn, is opgenomen aan het einde van dit formulier. Onderdeel 1 - Uw gegevens 1a Voornamen 1b Tussenvoegsels(s) 1c chternaam 1d Geboortedatum dd mm jjjj 1e Geboorteplaats 1f Geboorteland 1g IBN 1h BSN (voormalig sofinummer) Ga verder met Onderdeel 2 Onderdeel 2 - Belastingplichtig in de Verenigde Staten? 2a Bent u een US Person? Ja Ga verder met 2b (U bent mogelijk belastingplichtig in de Verenigde Staten. Daarom zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens door te geven aan de Nederlandse belastingdienst. Die geeft de gegevens door aan de merikaanse belastingdienst.) Nee Ga verder met 2c 2b Wat is uw US TIN? Ga verder met Onderdeel 3 2c Bent u geboren in de Verenigde Staten? Ja Ga verder met Onderdeel 3 Stuur de volgende documenten mee: - kopie van uw Certificate of Loss of Nationality of the United States. Nee Ga verder met Onderdeel 3 4/7

5 Onderdeel 3 - In welke landen dient u belasting te betalen? Naast uw antwoorden bij Onderdeel 2, in welke landen dient u, voor zover van toepassing, belasting te betalen? Het is mogelijk dat u in Nederland belasting dient te betalen Ga verder met Onderdeel 4 Onderdeel 4 - Verklaring en ondertekening Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld Ik verklaar dat ik eventuele wijzigingen in bovenstaande gegevens binnen 30 dagen doorgeef Datum ondertekening Plaats dd mm jjjj Naam Handtekening Stuur een kopie mee van uw geldige identiteitsbewijs 5/7

6 Begrippenlijst Certificate of Loss of Nationality of the United States Een Certificate of Loss of Nationality of the United States is het bewijs dat het merikaans staatsburgerschap is opgezegd. ls merikaans staatsburger kunt u dit aanvragen bij de merikaanse overheid. Degene die dit certificaat ontvangt, heeft niet langer de merikaanse nationaliteit. Naast het certificaat bestaan andere schriftelijke verklaringen als bewijs van opzegging. Meer informatie hierover? Ga naar en zoek op Loss of citizenship and nationality. IBN IBN staat voor International Bank ccount Number. Dit rekeningnummer is in ieder land op dezelfde manier opgebouwd. Het nummer bestaat uit een rekeningnummer met daarvoor: - de landcode (NL voor Nederland); - een controlegetal (twee cijfers); - een code van de bank (in Nederland vier letters); en - één of meerdere nullen. In Nederland bestaat het IBN uit 18 tekens. Wanneer er een rekening is zonder IBNnummer, dan gebruikt u het rekeningnummer betreffende die rekening. Identiteitsbewijs Een document waaruit de identiteit van een natuurlijk persoon blijkt. Dit document is door een erkende overheid uitgegeven. Bij dit formulier en voor vaststelling van de nationaliteit is een kopie van één van onderstaande identiteitsbewijzen geldig: - (Nederlands of buitenlands) paspoort. Bij een Nederlands paspoort beide kanten kopiëren van de pagina die de identiteit van de houder van het paspoort omschrijft (de houderpagina). - Nederlands rijbewijs, kopieer beide kanten. - Identiteitskaart uitgegeven door een lidstaat van de Europese Unie. Bij een Nederlandse identiteitskaart beide kanten van de identiteitskaart kopiëren. Een buitenlands rijbewijs is niet toegestaan als identiteitsbewijs bij dit formulier. US Person Wanneer bent u een US Person? U bent een US Person als u voldoet aan één van onderstaande situaties: - U woont in de Verenigde Staten (inclusief de volgende merikaanse territoria: Puerto Rico, Guam en de merikaanse Maagdeneilanden). - U bent een merikaans staatsburger. - U heeft of had een bepaalde variant US Green Card. Vraag uw belastingadviseur naar de varianten waarbij u wel een US Person bent. Of kijk voor deze specifieke informatie op Wanneer bent u ook een US Person? U bent ook een US Person als u dit jaar en de twee jaar daarvoor ten minste 183 dagen in de Verenigde Staten bent geweest. Daarbij worden de dagen als volgt geteld: - lle dagen in de Verenigde Staten in het lopende jaar; en - 1/3 van de dagen in de Verenigde Staten in het vorige jaar; en - 1/6 van de dagen in de Verenigde Staten in het jaar daarvoor. Daarnaast moet u ook in het huidige jaar ten minste 31 dagen in de Verenigde Staten zijn geweest. Wanneer bent u een merikaans staatsburger? U bent merikaans staatsburger als u voldoet aan één van onderstaande situaties: - U bent geboren in de Verenigde Staten. - U bent geboren in Puerto Rico. - U bent geboren in Guam. - U bent geboren op de merikaanse Maagdeneilanden. - U bent genaturaliseerd tot merikaans staatsburger. - Eén van uw ouders is merikaans staatsburger. Daarbij moet u ook aan overige voorwaarden voldoen voordat u een merikaans staatsburger bent. U vindt deze voorwaarden op 6/7

7 Wel of niet belastingplichtig als US Person? ls u voldoet aan de status van US Person, dan kunt u belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten. Bovenstaande criteria zijn echter niet volledig. Bijvoorbeeld een visum voor studenten of een diplomatenstatus kan leiden tot vrijstelling van bepaalde belastingverplichtingen. Of u kunt om andere redenen wel of niet belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten. Bovenstaande opsomming is niet volledig. Twijfelt u of u een US Person bent? Vraag dan uw belastingadviseur hiernaar of kijk op US TIN (U.S. federal taxpayer identification number) Het Taxpayer Identification Number (TIN) is uw identificatienummer voor uw belastingadministratie bij de merikaanse belastingdienst (IRS). Er bestaan meerdere soorten US TIN s: - Voor merikaanse inwoners en staatsburgers is dit nummer gelijk aan het Social Security Number (SSN). Dit is de merikaanse variant van het burgerservicenummer. - Buitenlandse merikaanse belastingplichtige natuurlijke personen kunnen een Individual Tax Identification Number (ITIN) aanvragen. Op vindt u meer informatie over bovenstaande identificatienummers en hoe u deze kunt aanvragen. Het SSN vraagt u aan met het formulier SS-5, het ITIN met het formulier W-7. 7/7

Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB)

Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB) Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB) Met dit formulier kunt u de Multi Valuta Rekening aanvragen Let op: Op de Multi Valuta Rekening zijn geen Automatische Incasso s mogelijk en kunnen

Nadere informatie

Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen

Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen I Naam Aanvrager 1 man vrouw Aanvrager 2 man vrouw Voorletters Adres Postcode Woonplaats Land Telefoonnummer E-mailadres Geboortedatum IBAN (tegenrekening)

Nadere informatie

Bepalen buitenlandse belastingstatus

Bepalen buitenlandse belastingstatus Bepalen buitenlandse belastingstatus Inventarisatie organisatiegegevens Financiële instellingen moeten volgens de wet nagaan of organisaties en/of uiteindelijk belanghebbenden aangemerkt kunnen worden

Nadere informatie

Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure

Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure Geachte makelaar, De Foreign Account Tax Compliance Act (hierna FATCA genoemd) is een Amerikaanse wetgeving die de strijd

Nadere informatie

Begrippenlijst (Begrippen vertaald uit de IGA tussen de VS en België)

Begrippenlijst (Begrippen vertaald uit de IGA tussen de VS en België) Begrippenlijst (Begrippen vertaald uit de IGA tussen de VS en België) 1) FATCA FATCA is Amerikaanse belastingwetgeving die staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. Deze richt zich op het identificeren

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial

Banko di Seguro Sosial Banko di Seguro Sosial Ik ben 60,61, jaar kom ik dan in aanmerking voor een AOV-pensioen? Hoeveel AOVpensioen ontvang ik? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een ouderdomspensioen op grond

Nadere informatie

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming 22 Inschrijving functionaris voor een stichting, vereniging of zonder onderneming print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u één of meer bestuurders, sen, s of functionarissen voor

Nadere informatie

Alpha High Performance Fund

Alpha High Performance Fund Alpha High Performance Fund An Elite Fund Management B.V. Alternative Investment Fund INSCHRIJVING / WIJZIGING DEELNAMEBEDRAG [ ] Alpha Future Spread Fund [ ] Dutch Darlings Fund (voorheen AESF) [ ] Alpha

Nadere informatie

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

U moet ook de authentication code (authenticiteitscode) invoeren die u in de welkomstbrief of -e-mail van E*TRADE Securities hebt ontvangen.

U moet ook de authentication code (authenticiteitscode) invoeren die u in de welkomstbrief of -e-mail van E*TRADE Securities hebt ontvangen. ONLINE REKENING ACTIVEREN E*TRADE Securities biedt u eenvoudig toegang tot recente informatie over het rendement van uw aandelenplan. Als u de service voor het aandelenplan activeert, kunt u het volgende

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 12 - Uitgifte van Aandelen De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - voor een periode

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank

Sociale Verzekeringsbank Sociale Verzekeringsbank Ik heb de begrafeniskosten van mijn overleden moeder betaalt, komt ik dan in aanmerking voor een tegemoetkoming? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een eenmalige

Nadere informatie

Persoonsgebonden Certificaten - v1.22 Domein Organisatie

Persoonsgebonden Certificaten - v1.22 Domein Organisatie Aanvraag PKIoverheid Persoonsgebonden Certificaten - v1.22 Domein Organisatie Ondergetekende vraagt, met behulp van dit formulier, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Organisatie van de PKI

Nadere informatie

4 Verzekerde periodes Zie ook de toelichting

4 Verzekerde periodes Zie ook de toelichting 5 Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website: www.svbcur.org Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502 In te vullen door de SVB AO-#: Datum indiening: Aanvraag

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername consumenten

Aanvraagformulier contractovername consumenten Aanvraagformulier contractovername consumenten Aansluitadres 1. Wat is het adres van de over te nemen aansluitingen(en)? Huidige contractant 2. Wie is de huidige contractant? Naam en voorletters Geboortedatum

Nadere informatie

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Let op! Lees eerst de toelichting door. Vul in ieder geval alle verplichte velden (gemarkeerd met *) in, bij

Nadere informatie

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier. 18 Aanvulling op andere handelsregisterformulieren print wis Waarom dit formulier? Dit formulier gebruikt u wanneer de inschrijvings- of wijzigingsformulieren onvoldoende ruimte bieden om de gevraagde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPEX. Versie 2.1

Gebruikershandleiding NPEX. Versie 2.1 Gebruikershandleiding NPEX Versie 2.1 0 Gebruikershandleiding NPEX 1. Voor de eerste keer inloggen op uw NPEX-rekening... 2 1.1 Inloggen via www.npex.nl... 2 1.2 Het wijzigen van uw wachtwoord en persoonlijke

Nadere informatie

Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens:

Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens: Welkom! Wanneer u deze werkwijzer heeft ontvangen, betekent dit dat u zich door toezending van de ondertekende inschrijfovereenkomst bij Payroll Select Freelance Services B.V. (in deze werkwijzer nader

Nadere informatie

Openingsformulieren zakelijk AmsterdamSafe

Openingsformulieren zakelijk AmsterdamSafe Openingsformulieren zakelijk AmsterdamSafe Open in 5 stappen uw account bij AmsterdamSafe Het openen van een account bij AmsterdamSafe is zeer eenvoudig. Let u er alstublieft goed op dat u de onderstaande

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de RentePlús Rekening.

Meest gestelde vragen over de RentePlús Rekening. Meest gestelde vragen over de RentePlús Rekening. Het openen, beheren en beëindigen van uw rekening 1. Wat is de RentePlús Rekening? De RentePlús Rekening is een internetspaarrekening met een variabele

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan kunt u dit jaar in aanmerking komen voor eenmalig extra geld van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING Avéro Achmea Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn www.averoachmea.nl Art. 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: Wij zijn: de rekeninghouder De

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie