Verslag module 1 leergang Taaie Thema s en Duivelse Dilemma s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag module 1 leergang Taaie Thema s en Duivelse Dilemma s"

Transcriptie

1 Verslag module 1 leergang Taaie Thema s en Duivelse Dilemma s Sprekers Prof. dr. Theo Camps (Tias Nimbas, Berenschot) Prof. dr. Jouke de Vries (Universiteit Leiden) Dhr. Wim Groeneweg (gemeente Vianen) De module bestond uit twee blokken. Het eerste blok ging over strategievorming, het tweede blok ging over leiderschap. We behandelen beide blokken hieronder. 1.1 Strategievorming Inleiding Theo Camps Theo Camps ging in zijn inleiding in op hoe organisaties tegenwoordig tot strategie komen. Hij stelde vraagtekens bij wat leidend zou moeten zijn in strategie (termen als Public Value, Concept Value kwamen voorbij) en hij plaatste vraagtekens bij überhaupt het strategisch vermogen van organisaties in een maatschappij met de snelheid van vandaag de dag (reversed framing: implementatie gaat vooraf aan strategie, tijdsverdichting). Hieronder schetsen we aantal van zijn inzichten: Belangrijke vragen Wat hebben we vandaag de dag aan inzichten over strategievorming van gister? Kun je vandaag de dag nog strategie formuleren zoals we dat vroeger deden? Hoe kom je in een fundamenteel veranderende omgeving collectief tot nieuwe routes en richtingen? o Boektip: Help, our iceberg is melting van Kotter over leiderschap en strategie in organisaties De theorie van disruptive change de status quo wordt doorbroken door fundamenteel andere richtingen en keuzes. Voor organisaties die functioneerden binnen de status quo onstaat verwarring: hou je je vast aan oude strategie en keuzes of gooi je het roer om naar nieuwe richtingen? Zie bijvoorbeeld de theorieën van Joseph Schumpeter over Creative Destruction 1

2 Zie de theorie van Clayton Christensen over Osmotic Implications Over keuzes maken gaf Theo de hiernaast afgebeelde illustratie mee. De prikkelende vraag is of jouw eigen organisatie op dit moment net zo scherp is in de waardepropositie die ze biedt. Dit bracht hij in relatie tot het Public Value model van Mark Moore. Het model biedt handvatten bij het maken van keuzes. Hij laat zien dat keuzes gedreven worden door drie concepten Public Value (wat wil je realiseren) Legitimacy en support (erkenning en ondersteuning) Operational capabilities (wat kun je) Het model van Mark Moore vormde op haar beurt weer een aanknopingspunt voor het begrip concept value. Theo schetste hoe één object, product of resultaat van diverse kanten bekeken kan worden. Perspectieven zijn de public value, de social value, de executive value en de business value. Alle perspectieven samen vormen de concept value die je creeërt. Het begrip concept value werd geïllustreerd aan de hand van de casus over een researchlaboratorium van Phillips in Nijmegen. Boektip: Grond voor samenwerking, Theo Camps e.a. Grote uitdaging voor gemeenten en provincies is volgens Theo om alle perspectieven op waardecreatie in de eigen organisatie te borgen. Hoe verhoudt je je als overheid tot de social, executive en business values? Een andere grote uitdaging is om tijdens langlopende trajecten van waardecreatie (grote ruimtelijke projecten bijvoorbeeld) de gerichtheid van alle betrokkenen tezamen te houden. 2

3 Theo sloot zijn inleiding af met een reflectie op strategisch vermogen. Hij liet zien dat implementatie (nieuwe richtingen effectueren) steeds vaker vooraf gaat aan strategieformulering. Strategieformulering wordt dan het bekrachtigen van ingeslagen wegen. Ook illustreert dit het ontdekken van nieuwe strategieën door pilots, proeftuinen of andere testtrajecten. Hier gaat implementatie vooraf aan de daadwerkelijke keuze. Grote uitdaging hier is voor organisaties om ook weer te stoppen met pilots of proeftuinen die niet blijken te werken. Koersbepaling voor een organisatie wordt een zich herhalend patroon van implementatie en strategieformulering waarbij telkens pilots (de gele bollen) worden opgezet, gekozen en gestopt Inleiding Jouke de Vries Is strategie tegenwoordig nog wel zo nuttig, was één van de centrale vragen van Jouke de Vries. Hij stond uitgebreid stil bij de complexiteit van vandaag de dag en ging op zoek naar de oorzaken voor de strategische onzekerheid die veel organisaties ervaren. Vandaar daalde hij af naar de strategische omgeving van de ambtenaar. Jouke schetste dat onzekerheid over richting eigenlijk van alle tijden is. In die zin is de huidige tijd niet bijzonder. Wat wel bijzonder is, is de toegenomen snelheid. De extra onzekerheid van organisaties (en de samenleving) komt voort uit het feit dat de toegenomen snelheid maakt dat minder planmatig kan worden gereageerd. Oude projectmatige aanpakken als Prince 2 worden vervangen door de AGILE benadering. In de bestuurskunde resulteert dit in een overgang van denken van government (hiërarchisch, verticaal) naar governance (horizontaal, netwerksamenleving). Drie belangrijke trends die bijdragen aan het ontstaan van strategische vraagstukken: 1. Globalisering 2. Decentralisatie van de welvaartsstaat 3. Glocalisering (uit angst) De vraag in die trends is telkens: op welk niveau organiseren we zaken en hoe ordenen we die? 3

4 Welke logica is dominant? Voor die vraag geldt dat er een grote toename is geweest in het aantal relevante lagen waarop ordenende principes gevonden worden. Dit vergroot de strategische verwarring. Vraagstuk van governance: op welk niveau pak je je vraagstuk aan en met welk mechanisme / welke logica? Wereld (IMF, VN) EU Nationale Staat Landsdelen/regio s Provincies Gemeenten Wijken Teams Overheid Civil Society Markt Burgers Keukentafel? Jouke illustreerde zijn verhaal met de bovenstaande tabel. We hebben lang de nationale staat als het ordeningsniveau gezien. Van daaruit schuiven we echter al geruime tijd taken naar boven (supranationaal) en naar beneden (subnationaal). Tegelijkertijd is er sprake geweest van een verschuiving in dominante logica. De logica van overheid als ordenend principe voor publieke vraagstukken was lang dominant. In de jaren 80 en 90 schoof deze naar het ordenend principe van de markt. In de laatste jaren zien we een verschuiving naar de burger als ordenend principe. Ook zakt het niveau of de schaal van organisatie tot ver onder die van de nationale staat. Bijvoorbeeld het terrein van safety en security centraliseert snel. De Welzijnsstaat decentraliseert beleidsmatig zelfs tot niveau keukentafel, maar in de praktijk leidt dit weer tot opschaling voor organisatie (paradox van decentralisaties). T.a.v. schaalvergroting bestaan drie perspectieven die nuttig zijn uit elkaar te trekken: Functionele schaalvergroting (bijv. samen inkopen) is relatief eenvoudig Bestuurlijke schaalvergroting (bijv. gezamenlijk optrekken wethouders) is ingewikkelder maar lukt Democratische schaalvergroting (herindeling) is het meest ingewikkeld 4

5 In het licht van bovenstaande ontwikkeling is governance het vraagstuk naar op welk niveau, met welk mechanisme de samenleving publieke waarde realiseert. De vraag is in welke mate strategie overheden oplossingen biedt in de zoektocht naar passende governance, of dat improviseren beter werkt. Strategische omgeving van de ambtenaar Bovenstaande ontwikkelingen vertalen zich volgens Jouke ook naar de strategische omgeving van de ambtenaar. Het krachtenveld is hieronder afgebeeld. Belangrijke vraag voor het personeelslid van de organisatie (ambtenaar): hoe krijg je politiek, rest van organisatie en omgeving mee in jouw beeld of wens t.a.v. publieke waarde (Public Value). Jouke schetste daarbij beleidsontwikkeling als een non-lineair proces. De drie stromen van problematiek, oplossingen en politiek lopen vaak parallel maar raken elkaar soms. Daar waar ze elkaar raken ontstaan policywindows. Daar kun je als ambtenaar gebruik van maken om momentum te genereren voor ideeën of oplossingen. De ambtenaar wordt dan een klein beetje politicus. Er ontstond in de zaal korte discussie over hoe men in de publieke sector in het licht van bovenstaande ontwikkelingen komt tot vruchtbare samenwerking. Jouke en Theo gaven aan dat dit een bijzonder ingewikkeld vraagstuk is, zeker in een netwerk van gelijken waarin geen hiërarchische verhoudingen zijn en geen dwangmiddelen bestaan. Belangrijke criteria zijn: Stip op de horizon De factor mens Gedeelde urgentie Timing (policy window, verehlendung) Onafhankelijke partij (een neutrale derde ) Een tweede onderwerp van discussie was het stoppen met beleid of pilots. Daarvoor kwamen de volgende tips langs Kill your darlings Geforceerde prioritering (wellicht periodiek) Externen betrekken (factor relatie neemt af) Boektip: de kunst van het stoppen 5

6 Leiderschap Theo Camps introduceerde het denken van Donald Heifetz die een kwadrant schetst waarmee gekeken kan worden naar leiderschap. Centraal staan actiegerichtheid en reflectiegerichtheid. Volgens Heifetz gaat leiding geven om afstand kunnen nemen, boven de materie hangen en vanuit overzicht het aan elkaar koppelen van actie en reflectie. Heifetz onderscheid technical (oplossingsgericht) en adaptive (normatief) leadership. Het denken over leiderschap is in beweging. Relevante nieuwe begrippen voor leiderschap zijn Swarm, Crowd en Cloud. De vraag is wat deze begrippen betekenen voor de vragen en eisen aan goed leiderschap, zowel technisch als adaptief. 6

Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning

Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning Een onderzoek naar bestuurskracht van gemeenten Student: Maaike van den Dries (4094875) Begeleider: Dr. H.A. Binnema Tweede lezer: Dr. A.K. Yesilkagit

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1 Leeswijzer

Nadere informatie

Kunstig leiding geven in duurzame gebiedsontwikkeling

Kunstig leiding geven in duurzame gebiedsontwikkeling Kunstig leiding geven in duurzame gebiedsontwikkeling Een verkennend onderzoek naar de leiderschapsstijlen van de gemeentelijke procesmanager Ir. J. de Jong Amsterdam School of Real Estate Masterscriptie

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Omgaan met het onbekende

Omgaan met het onbekende Omgaan met het onbekende Een reflectie op de voorbereiding op de drie decentralisaties dr. M.van der Steen mr. drs. J.R. De Hoog A.R. Wendt MSc prof. dr. M.J.W. van Twist Vorm geven aan inhoud Omgaan met

Nadere informatie

Leren door doen. Overheidsparticipatie in een energieke samenleving. Maarten Hajer. Martijn van der Steen. Olav-Jan van Gerwen. Jorren Scherpenisse

Leren door doen. Overheidsparticipatie in een energieke samenleving. Maarten Hajer. Martijn van der Steen. Olav-Jan van Gerwen. Jorren Scherpenisse Leren door doen Overheidsparticipatie in een energieke samenleving Martijn van der Steen Jorren Scherpenisse nsob Maarten Hajer Olav-Jan van Gerwen Sonja Kruitwagen pbl Nederlandse School voor Openbaar

Nadere informatie

7 Verandermanagement in publieke organisaties

7 Verandermanagement in publieke organisaties 7 Verandermanagement in publieke organisaties Ben Kuipers, Marco de Witte en Joris van der Voet 7.1 Inleiding Vernieuwing, verbetering, aanpassing, verandering, innovatie zijn de slagwoorden van vandaag

Nadere informatie

Navigerend Transformeren. in publieke organisaties

Navigerend Transformeren. in publieke organisaties 82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78 Web : www.carrenoir.com CAPGEMINI CAP_08_2133_Logo 20/10/2008 ÉQUIVALENCE PANTONES ÉQUIVALENCES QUADRI

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

KETENKWALITEIT. drs. Peter Noordhoek Northedge B.V. Aangeboden door WEKAkwaliteit Kennisbank Kwaliteitsmanagement www.weka-kwaliteit.

KETENKWALITEIT. drs. Peter Noordhoek Northedge B.V. Aangeboden door WEKAkwaliteit Kennisbank Kwaliteitsmanagement www.weka-kwaliteit. KETENKWALITEIT drs. Peter Noordhoek Northedge B.V Aangeboden door WEKAkwaliteit Kennisbank Kwaliteitsmanagement www.weka-kwaliteit.nl @2011 Weka Uitgeverij B.V. - 1 - Ketenkwaliteit drs. Peter Noordhoek

Nadere informatie

Duurzaam organiseren. Vijf strategieën voor het organiseren van duurzame ontwikkeling. Cees Anton de Vries en Christiaan de Vries

Duurzaam organiseren. Vijf strategieën voor het organiseren van duurzame ontwikkeling. Cees Anton de Vries en Christiaan de Vries Duurzaam organiseren Vijf strategieën voor het organiseren van duurzame ontwikkeling Cees Anton de Vries en Christiaan de Vries Duurzaam organiseren Vijf strategieën voor het organiseren van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

TIJD VOOR OPPORTUNITEIT

TIJD VOOR OPPORTUNITEIT TIJD VOOR OPPORTUNITEIT DE KORTE EN DE LANGE TERMIJN VERBONDEN Master Metropool Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Den Haag, juni 2011 Karen Arpad, Provincie Noord-Holland Roland de Bes, Gemeente

Nadere informatie

Eindrapportage De Praktijk

Eindrapportage De Praktijk Eindrapportage De Praktijk Leren Werken aan Publieke Waarden Maike Popma, Batian Nieuwerth, Lex Mellink en Yvonne Geerdink DE ZOEKTOCHT NAAR HET HANDWERK VAN DE OVERHEIDSMANAGER Eindrapportage De Praktijk;

Nadere informatie

Bankieren met bezieling

Bankieren met bezieling Samen meer zien inzichten delen Inspirerende ambities: bankieren met bezieling Besturing Kwaliteit Samenwerking Bankieren met bezieling 3 alle neuzen in dezelfde richting? wij durven wel eens iets anders

Nadere informatie

buurtbemiddeling rotterdam Het investeren in betrokkenheid van burgers

buurtbemiddeling rotterdam Het investeren in betrokkenheid van burgers buurtbemiddeling rotterdam Het investeren in betrokkenheid van burgers buurtbemiddeling rotterdam Het investeren in betrokkenheid van burgers Lucas Meijs en Bas Delleman Inhoud Voorwoord 7 Inleiding

Nadere informatie

Samenwerken of concurreren?

Samenwerken of concurreren? Samenwerken of concurreren? Koers bepalen in een nieuw sociaal domein Het verhaal van de bijeenkomst op 6 november 2014 in Rotterdam Spanning in het sociaal domein! Het sociale domein staat onder druk.

Nadere informatie

PROFESSIONAL GOVERNANCE

PROFESSIONAL GOVERNANCE PROFESSIONAL GOVERNANCE BESTUUR EN BELEID IN TIJDEN VAN SCHAARSTE POST ACADEMISCHE OPLEIDING 2012-2013 PROF. DR. HANS BOUTELLIER PROF. DR. LEO HUBERTS PROF. DR. THEO SCHUYT PROF. DR. WILLEM TROMMEL POST

Nadere informatie

De energieke overheid

De energieke overheid De energieke overheid Visies op netwerkend samenwerken voor een groene en veerkrachtige economie De energieke overheid Greet Overbeek 1 en Irini Salverda 2 (red.) 1 LEI Wageningen UR 2 Alterra Wageningen

Nadere informatie

Van signalen naar strategie EEN PROVINCIALE TRENDVERKENNING

Van signalen naar strategie EEN PROVINCIALE TRENDVERKENNING Van signalen naar strategie EEN PROVINCIALE TRENDVERKENNING Over signalen en samenwerking EEN PROVINCIALE TRENDVERKENNING Dit voorjaar ging JSO in gesprek met trendwatchers en trendsetters in het openbaar

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Op weg naar verder. Toekomstvisie van de gemeentelijke organisatie van Zeist. vertrouwen nabijheid kracht GPS

Op weg naar verder. Toekomstvisie van de gemeentelijke organisatie van Zeist. vertrouwen nabijheid kracht GPS Op weg naar verder vertrouwen nabijheid kracht Toekomstvisie van de gemeentelijke organisatie van Zeist GPS Vertrouwen, Nabijheid en Kracht Dit document beschrijft de visie op de gemeentelijke organisatie

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Hij begrijpt er dus helemaal niets van!

Hij begrijpt er dus helemaal niets van! RUBRIEKEN PERSOONLIJK MEESTERSCHAP Botsende rationaliteiten als perspectief om samenwerking te verbeteren Onder redactie van prof. dr. A.J. Meijer (Universiteit Utrecht), drs. R.E. Viergever (IKPOB) en

Nadere informatie

Nederland als netwerk: Munt slaan uit grenzeloos samenwerken. Congres Verslag @LCB_2013 #LCB

Nederland als netwerk: Munt slaan uit grenzeloos samenwerken. Congres Verslag @LCB_2013 #LCB Nederland als netwerk: Munt slaan uit grenzeloos samenwerken Congres Verslag @LCB_2013 #LCB Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 LCB weblogs blz. 4 Donderdag 16 mei blz. 6 Lezingen blz. 7-9 Tafeldiscussie blz.

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Het proces van ruimtelijke schaalvernieuwing in een netwerkperspectief:

Het proces van ruimtelijke schaalvernieuwing in een netwerkperspectief: Het proces van ruimtelijke schaalvernieuwing in een netwerkperspectief: een onderzoek naar de regionale economische samenwerking in het cluster logistiek in de Metropoolregio Amsterdam Masterthesis Planologie

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Het meerjarenperspectief Bouwstenen voor beleid

Eerst kiezen, dan delen. Het meerjarenperspectief Bouwstenen voor beleid Eerst kiezen, dan delen Het meerjarenperspectief Bouwstenen voor beleid Het meerjarenperspectief Bouwstenen voor beleid Scenario s, opties en de meerjarenbegroting 2 het meerjarenperspectief Het meerjarenperspectief

Nadere informatie