Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk"

Transcriptie

1 Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk

2

3 Participatiewet & Werkbedrijf Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Het sociaal akkoord dat het kabinet op 11 april 2013 heeft gesloten met werkgevers en werknemers heeft de wet sterk beïnvloed. In het sociaal akkoord is onder meer afgesproken dat er 35 regionale Werkbedrijven komen die de schakelfunctie gaan vervullen tussen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers. In welke organisatievorm dat gaat gebeuren, welke partijen daarbij betrokken zijn en op welke manier die schakelfunctie moet worden ingevuld, daarover spreekt het akkoord zich niet uit. Duidelijk is wel dat samenwerking nodig is: tussen werkgevers, gemeenten, de zorgsector, het onderwijs en SW-bedrijven. Op dit moment worden daar, overal in het land, keuzes in gemaakt en modellen voor ontwikkeld. SW-bedrijven hebben al veel praktijkervaring met het schakelen tussen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers. Dagelijks zijn er mensen via deze bedrijven aan de slag. Een aantal van die ervaringen heeft Cedris bijeengebracht in deze uitgave, omdat ze richting kunnen geven aan de toekomstige Werkbedrijven, ongeacht de vorm die wordt gekozen. De voorbeelden zijn gegroepeerd rondom vijf essentiële taken voor de Werkbedrijven: & Een ondernemersnetwerk bouwen & Inzetten op partnerschappen & Groepsdetacheringen vormgeven & Matchen en begeleiden & Zelf werkgever zijn De praktijkcasussen uit dit boekje bieden oplossingsrichtingen voor het onderbrengen van de grote groep werknemers waarvoor geen eenvoudige match te maken is bij een gewone werkgever. Als een vast dienstverband er niet (onmiddellijk) in zit, is detacheren een alternatief. De voorbeelden laten ook zien dat daarvoor een langdurige relatie met werkgevers nodig is. Afgezien van alle mogelijkheden zullen er altijd werknemers aangewezen blijven op voorzieningen zoals beschut werken of arbeidsmatige dagbesteding, omdat ze eenvoudigweg niet geschikt zijn voor andere constructies, of omdat in sommige regio s de arbeidsmarkt te krap is. Dit boekje laat ook daar een aantal oplossingsrichtingen voor zien, en wat dat betekent voor de Werkbedrijven die zich straks moeten gaan vormen. De vijf taken in dit boekje zijn niet los van elkaar te zien. In de uitwerking van de praktische voorbeelden blijkt dat ze elkaar regelmatig raken; soms is er sprake van overlap. Om als Werkbedrijf de schakelfunctie tussen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers goed te kunnen vervullen, zijn ze echter alle vijf nodig. Daarom &. Ik hoop van harte dat deze uitgave een bron van inspiratie is voor iedereen die de Werkbedrijven in de praktijk gaat vormgeven. Job Cohen Voorzitter Cedris 3

4

5 Werkbedrijf & opbouwen van een werkgeversnetwerk

6 6 Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen, is een werkgevers netwerk nodig. Geen kaartenbak voor koude acquisitie, maar een kwalitatief krachtig netwerk met warme, duurzame relaties, waarvan voor alle partijen duidelijk is wat er te halen valt. De ervaring leert dat vooral maatschappelijke en lokaal gewortelde MKB-bedrijven enthousiast willen deelnemen aan dergelijke netwerken. Zij zijn vaak als eerste bereid om werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt een duwtje in de rug te geven. Vervolgens ontpoppen zij zich maar al te vaak tot ambassadeurs voor hun collega s, waardoor het netwerk zich gestaag verder uitbreidt. Aan de Werkbedrijven de taak om deelname aan zo n werkgevers netwerk zo aantrekkelijk mogelijk te maken. En te houden. Ook voor landelijke werkgevers, daar afspraken met hen op lokaal niveau uitgevoerd gaan worden.

7 MVO-netwerk creëert nieuwe ingangen bij werkgevers Schakel naar de markt Een goed ondernemersnetwerk levert nieuwe ingangen op om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Jan Karel Jobse, directeur van de Risse Groep, weet uit ervaring wat zo n netwerk kan doen: Het is een prachtig middel om de markt structureel te bewerken voor onze doelgroep. Concreet werken we in Konnekt os aan invulling van onze doelstelling via een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten. Vanuit de Risse Groep hebben wij een aantal jaren terug het initiatief genomen tot oprichting van Konnekt os: een MVOplatform van maatschappelijk betrokken ondernemers. Het doel is elkaar te inspireren en in een professionele setting relaties tot stand te brengen tussen onze medewerkers, die wat extra ondersteuning nodig hebben, en werkgevers in de regio. Daarbij is de Risse Groep het ontwikkelbedrijf, Werk.Kom ons plaatsingsbedrijf en Konnekt os de schakel naar de markt. Dat hebben wij overigens niet zelf bedacht, maar goed afgekeken van initiatieven als Immens in Maastricht. Concreet werken we in Konnekt os aan invulling van onze doelstelling via een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten. Zoals het jaardiner, waar onze medewerkers onder leiding van een sterrenkok de maaltijd voor de ondernemers bereiden, maar ook de hele organisatie eromheen doen: het bemensen van de garderobe, de ontvangst, het regelen van de parkeerplekken. Daarmee laten we zien dat onze mensen op topniveau kunnen presteren als ze maar goed begeleid worden. Daarnaast organiseren we ieder jaar vier inhoudelijke workshops, bijvoorbeeld over functiecreatie, arbeidsrecht of payrolling. En we gaan twee keer per jaar bij elk bedrijf op bezoek om kansen te ontwikkelen. 7

8 8 Ambassadeurs Op die manier proberen we de ondernemers in het netwerk te verleiden om met onze mensen in zee te gaan. En dat werkt. Bij een groot deel van de pakweg honderd ondernemingen die bij Konnekt os zijn aangesloten, werken inmiddels mensen van de Risse Groep. Dat heeft zeker al tot tientallen extra externe plaatsingen geleid. Deze concrete resultaten venten we vervolgens op allerlei manieren uit. Zo laten we de Best Practices op onze website zien, verspreiden we nieuwsbrieven, bewerken we de regionale pers, maken we spotjes voor de lokale tv en hebben we een MVO-award in het leven geroepen. Al die exposure is leuk voor ons en voor de werkgevers. Daarnaast hopen we natuurlijk dat deze ondernemers als onze ambassadeurs de markt verder voor ons gaan bewerken en als het ware hun netwerken voor ons beschikbaar stellen. Bedrijven hebben immers klanten. Via onze partnerondernemers is het veel makkelijker om ergens binnen te komen dan dat wij dat zelf moeten doen. Crest Suikerwerken opent deuren voor SW-bedrijf Van werkgever tot ambassadeur Joop Molenaar, directeur van Crest Suikerwerken in Weert, doet niet alleen zaken met de Risse Groep. Hij is ook ambassadeur van het Limburgse SW-bedrijf. Veel collega s weten niet wat dit bedrijf allemaal te bieden heeft. En dat is zonde. Al bijna 25 jaar werken Crest Suikerwerken en de Risse Groep samen. Directeur Molenaar: Momenteel hebben we hier vijf mensen van de Risse, die ons op detacheerbasis helpen met het verpakken van snoepgoed. Daarnaast laten we ook sommige van onze producten bij de Risse zelf inpakken. Daar betalen we stukloon voor. Ook regelt het SW-bedrijf de schoonmaak van onze kantoren, en poetsen hun medewerkers wekelijks onze fabriek. Beide partijen vonden elkaar omdat Crest Suikerwerken met een capaciteitsprobleem zat. We hadden eenvoudigweg medewerkers nodig om pieken in de productie op te vangen, aldus Molenaar. Maar door de jaren heen is die samenwerking geëvolueerd tot een min of meer strategisch partnerschap. Molenaar: Zo denkt de Risse structureel met ons mee over speciale producten, over hoe we private labels kunnen uitzetten, en speelt het SW-bedrijf goed in op vragen uit de markt. In het kader van de voedselveiligheid heeft de Risse bijvoorbeeld een speciale ruimte laten inrichten waar hun medewerkers op hygiënische wijze onze producten kunnen verpakken.

9 Founding fathers Behalve bedrijfseconomische voordelen houdt Molenaar ook een goed gevoel over aan de samenwerking met de Risse. Ik vind het fantastisch als wij deze mensen gevarieerd werk kunnen bieden. Ik zie ook echt dat ze van hun werk genieten, trost zijn op wat ze doen. Niet voor niets heeft deze samenwerking geleid tot deelname van Crest Suikerwerken aan de oprichting van Konnekt os, het MVO-platform van de Risse Groep. Molenaar: Wij behoren tot de founding fathers van dit initiatief, waarbij zich inmiddels al honderd ondernemingen hebben aangesloten. Langs deze weg hoop ik andere bedrijven te kunnen laten zien wat de Risse voor hen zou kunnen betekenen. Veel bedrijven hebben daar namelijk geen flauw idee van. En dat is doodzonde. Voor alle partijen. Ik vind het fantastisch als wij deze mensen gevarieerd werk kunnen bieden. 9

10

11 Werkbedrijf & inzetten op partnerschappen

12 12 Om werkgevers zover te krijgen dat zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen, zijn partnerschappen nodig. Daarvoor moeten beide partijen dezelfde taal spreken, en is allereerst vertrouwen nodig. De ervaring leert dat dit begint met het goed leren kennen van een werkgever. Kruip in de huid van de ondernemer, begrijp wat hij nodig heeft, kijk voorbij de vacatures en zoek samen met een bedrijfsmatige blik naar de mogelijkheden. Dat betekent bijvoorbeeld vooraf actief meedenken over het optimaliseren van zijn werkprocessen, maar ook mee calculeren of reshoring voor een ondernemer een interessante optie is. Bij de uitvoering de rol van detacheerder goed kunnen vervullen, is minstens net zo belangrijk. De gezamenlijke inzet: een verbetering van het bedrijfsresultaat met behulp van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Geen deurtje bellen, maar acquisitie op niveau, zogezegd.

13 Inzetten op partnerschappen met oog voor het bedrijfsresultaat Acquisitie op niveau Goede acquisitie is nodig om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Dat is veel meer dan deurtje bellen. Het gaat erom je in de juiste ondernemersnetwerken te begeven. Daarnaast moet je de bereidheid hebben om een werkgever echt te leren kennen. Pieter Nammensma, directeur van werkleerbedrijven & arbeidsintegratie iederz over acquisitie op niveau. Hoe we beginnen? Allereerst door aan te haken op verbindingen die er al zijn: met bedrijfsverenigingen, ondernemersverenigingen en detaillistenorganisaties. Vanuit die netwerken kijken we of we een geschikte ondernemer kunnen vinden die past bij onze businessmodellen. De ideale ondernemer is een ondernemer die niet voor het snelle dubbeltje gaat, maar voor het langzame kwartje. Onze businessmodellen zijn doorgaans niet geschikt voor beursgenoteerde ondernemingen, waar procedures en processen vaak strak georganiseerd zijn. Vaker doen we zaken met middelgrote ondernemers met regionale roots, die bereid zijn hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Hebben we een ideale kandidaat gevonden, dan gaan we met deze ondernemer om de tafel zitten, waarbij wij ons maximaal verdiepen in de specifieke situatie van dat bedrijf. Hoe kan deze ondernemer onze mensen goed inpassen en tegelijk ook geld verdienen? We gaan ook uitleggen wat we zo n bedrijf te bieden hebben, wat onze USP s zijn: dat we intrinsiek bijzonder goed gemotiveerde medewerkers hebben, die niet snel aan job hoppen doen maar die als dieseltjes duurzaam aan het werk blijven. Het komt wel eens voor dat we tegelijk met een gerealiseerde groepsdetachering een deel van ons klantenbestand aan zo n werkgever overdragen. Samen bekijken we hoe we onze mensen zo goed mogelijk kunnen inpassen in hun processen. 13

14 14 Bedrijfsmatige blik Is een werkgever geïnteresseerd, dan helpen we de ondernemer met het opzetten van een businesscase. Samen bekijken we hoe we onze mensen zo goed mogelijk kunnen inpassen in hun processen, waarbij we tevens de juiste verwachtingen schetsen. Het gaat bij onze medewerkers immers vaak net even anders dan bij werknemers uit de reguliere markt. Waar dat mogelijk is, doen we aan jobcarving; dan passen we samen de competentieprofielen aan, zodat wij de juiste mensen op de juiste plek kunnen krijgen. Dat de werkleerbedrijven van SW-bedrijven van oudsher gebaseerd waren op economische doelstellingen, maakt dat wij goed bedrijfsmatig kunnen denken. We hebben met onze voeten in de klei gestaan. Daardoor focussen wij niet alleen op het aantal plaatsingen dat we weten te realiseren, maar ook op het bedrijfsresultaat van de werkgever. Dat is voor mij het verschil tussen gewone acquisitie en aquisitie op niveau. Groepsdetachering: een kwestie van samenspel Doen waar je verstand van hebt Op de vestiging Schiphol van Lamme Textielbeheer werken zo n vijfenzestig medewerkers van de AM Groep op detacheringsbasis. Een prima constructie, stelt directeur Jan Lamme. Ik betaal wat ik afneem, en de begeleiding van deze medewerkers laat ik over aan mensen die daar verstand van hebben. Wekelijks is er bij Lamme Textielbeheer, gespecialiseerd in de verhuur, verkoop en het beheer van textiel voor de luchtvaart, horeca en gezondheidszorg, ruim uur werk te vergeven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarover heeft directeur Lamme een meerjarenafspraak gemaakt met de AM Groep. Lamme: De AM Groep selecteert geschikte medewerkers en zorgt voor de begeleiding, en wij leren hun vakvaardigheden. Vrijwel dagelijks is er een consulent van de AM Groep aanwezig op de werkvloer. Een paar keer per jaar hebben we bovendien overleg op directieniveau. Dan evalueren we het proces en kijken we waar bijsturing nodig is. Detachering kan in enkele gevallen zelfs een opstapje zijn naar een reguliere baan. De intentie is om mensen met gebleken geschiktheid door te laten stromen, aldus Lamme. Een groot deel van de mensen van de AM Groep die bij ons werken, zal altijd begeleiding nodig blijven hebben, maar er zijn er ook bij die meer verantwoordelijkheden aankunnen. In dat geval krijgen ze een arbeidscontract bij ons. Dat is al een aantal keren gebeurd.

15 Over de streep Voorafgaande aan de totstandkoming van deze samenwerking zijn er meerdere gesprekken gevoerd tussen Lamme en de AM Groep. Tijdens die gesprekken werd de relatie als het ware stap voor stap opgebouwd. Lamme: De AM Groep was bereid zich echt in mijn bedrijf te verdiepen. We hebben gekeken waar mijn behoefte lag en hoe we daar maximaal invulling aan konden geven. Minstens net zo belangrijk was dat de AM Groep helder was over de visie van het bedrijf. Lamme: In het verleden had de AM Groep net als wij wasserij-activiteiten, gericht op de luchtvaart. Maar daar wilde de AM Groep vanaf. Wij willen mensen naar buiten begeleiden, dus gaan we niet nog meer hallen bouwen, was kort gezegd de boodschap. Die helderheid maakte dat ik de juiste keuze kon maken. In het voortraject hebben beide partijen ook afgesproken dat de hele organisatie van de menskant bij de AM Groep zou gaan berusten. Lamme: Ik kan hier mijn eigen leidinggevenden niet mee belasten; daar is specifieke vakkennis van mensen voor nodig. Dankzij deze constructie laten we die verantwoordelijkheid bij de mensen die daar het meeste verstand van hebben. Dat heeft mij uiteindelijk over de streep getrokken. De AM Groep selecteert geschikte medewerkers en zorgt voor de begeleiding, en wij leren hun vakvaardigheden. 15

16

17 Werkbedrijf & groepsdetacheringen vormgeven

18 18 Een groepsdetachering is een efficiënte manier om meerdere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tegelijk aan het werk te helpen. Met slimme groepssamenstellingen kunnen binnen zo n groep zowel werknemers met een hoge als een lage loonwaarde aan de slag. Ook is het mogelijk om functies of delen van functies te combineren, waardoor medewerkers ineens complexere dingen kunnen doen. Maar je moet dat wel goed regelen: een werkgever moet er geen omkijken naar hebben en wil als het ware maximaal ontzorgd worden. Dat betekent dat de continuïteit van het productieproces nooit in gevaar mag komen. Snel kunnen schakelen met de ondernemer en begrijpen wat hij nodig heeft, is daarbij essentieel. Maar ook zal de begeleiding van de gedetacheerde werknemers op de werkvloer tiptop in orde moeten zijn.

19 Productieprocessen onder de loep Bedrijfseconomische deal als startpunt Een groepsdetachering van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is aantrekkelijk voor elke werkgever. Zolang dat maar een bedrijfseconomisch gunstige deal oplevert, waarbij hij tegelijkertijd wordt ontzorgd, stelt René Walenberg, algemeen directeur van de Atlant Groep in Helmond. Werkgevers zijn absoluut bereid met onze doelgroep te werken. Je moet de werkgever dan wel iets te bieden hebben. Voorwaarde is dat je uitgaat van diens behoeften. Die staan dan ook centraal in onze werkgeversbenadering. Wij dagen de ondernemer uit: we bieden aan vrijblijvend naar zijn bedrijfsprocessen te kijken. Daar zegt hij bijna nooit nee tegen. Aan ons vervolgens de opdracht om de werkgever een bedrijfseconomisch interessant alternatief voor te leggen gebaseerd op procesherontwerp en jobcarving, waardoor wij medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt liefst duurzaam kunnen plaatsen. Binnen onze werkgeversarrangementen vormen de onderdelen samen een interessant geheel voor de werkgever. Dan krijgt de werkgever een totaalplaatje waarmee hij zijn business kan draaien, geen gedoe heeft en minstens marktconform (beter nog: goedkoper) uit is. Ontzorgen Naar bedrijfsprocessen kijken betekent allereerst het productieproces van een onderneming volledig uit elkaar rafelen en ook de functies in afzonderlijke taken in beeld brengen. Walenberg: Dat vereist bedrijfskundig inzicht. Maar ook inlevingsvermogen in hoe een ondernemer denkt, wat zijn referentiekader is. Vanuit een gezamenlijke passie raken we vervolgens met elkaar in gesprek. Waarom doe je dit zo? Zou het een bezwaar zijn als we dat anders aanpakken, anders inrichten? Om tot een deal te komen belooft de Atlant Groep de werkgever volledig te ontzorgen. Walenberg: Wij willen altijd graag de regisseur van de capaciteit binnen die (deel)organisatie worden. Met de werkgever maken we daar duidelijke afspraken over. Werkgevers zijn absoluut bereid met onze doelgroep te werken. Je moet de werkgever dan wel iets te bieden hebben. 19

20 20 Dan heeft hij daar geen omkijken meer naar. Ontzorgen betekent bijvoorbeeld ook dat we onze eigen werkleiders mee detacheren. Dat zijn mensen op HBO-niveau, die zowel de productiekant als de menskant snappen. Sleeptouw In de praktijk blijkt het dan vaak mogelijk om in een groepsdetachering een mix van medewerkers met een hoge en met een lage loonwaarde in te zetten. Walenberg: We hebben bijvoorbeeld voor een producent van autozitjes eenvoudige werkzaamheden slim geclusterd voor medewerkers met een lage loonwaarde. Mensen met een hogere loonwaarde hebben we in de heringerichte processen meer verantwoorde lijkheden gegeven. De medewerkers met een hogere loonwaarde nemen de medewerkers met een lagere loonwaarde als het ware op sleeptouw. Het mooie is dat hun gemiddelde loonwaarde dan hoger uitkomt dan wanneer je de individuele loonwaardes bij elkaar op zou tellen en zou delen door het aantal werknemers. Bovendien lossen we daarmee een ander probleem op: iemand met een loonwaarde van 30 procent is vaak heel lastig in te zetten voor een individuele vacature. In een groepsconcept lukt dat plaatsen veel makkelijker. Op de werkvloer van IGO-POST bv in Helmond blijkt dat dit werkt. Op piekmomenten helpen zeventig gedetacheerde medewerkers van de Atlant Groep mee aan het bedrukken en verpakken van relatiegeschenken en andere promotionele artikelen. Freek Reijnen, manager-operations bij IGO POST: Het gaat om mensen die in het voorjaar en gedurende de zomer bijvoorbeeld in het groen werken, en in het najaar bij ons. Wij hebben als voorwaarde gesteld dat de gemiddelde output van deze medewerkers 70 procent van onze reguliere medewerkers moet zijn. De ene medewerker zit daarboven, de andere daaronder. De Atlant Groep screent de kandidaten aan de hand van een test en regelt met een werkleider en drie assistenten de begeleiding op de werkvloer. Wij hebben op een gegeven moment gezegd: Hier is het budget, gas erop en regelen maar! Ambassadeurs Als dan in de praktijk blijkt dat de door beide partijen bedachte oplossing structureel goed functioneert, worden werkgevers zo enthousiast dat ze de samenwerkingsconstructie naar de buiten wereld gaan uitventen. Walenberg: Ze worden dan ware ambassadeurs van social return en van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat helpt ons weer om bij een volgende werkgever om onze concepten te presenteren. Hier is het budget, gas erop en regelen maar!

21 Werkgever wil ontzorgd worden Productieproces gaat voor alles Zorgen dat het productieproces van de werkgever hoe dan ook draaiende blijft: dat is een absolute must om een groepsdetachering tot een succes te maken. Ivan Kinani, business development manager bij Pantar Amsterdam, vertelt wat daar zoal bij komt kijken. functie van vakkenvuller in een supermarkt booming in SW-land. En dus creëren we simulaties om hen goed voor te bereiden op dat werk. Bovendien kennen wij onze medewerkers goed. Elk mens is uniek, met een eigen dossier, met mogelijkheden en aandachtspunten. Allemaal hebben ze bij ons een duidelijk begeleidingsprofiel. Met die kennis is effectieve matching mogelijk, en daar is iedereen bij gebaat. Elk mens is uniek, met een eigen dossier, met mogelijkheden en aandachtspunten. Bij een grotere detachering is de juiste begeleiding van cruciaal belang. Want, anders dan binnen de muren van het SW-bedrijf, is er ineens een klant die meekijkt. Dat betekent bijvoorbeeld dat een werkgever niets mag merken als een medewerker door ziekte uitvalt. De continuïteit van het productieproces mag niet in gevaar komen. Daarom regelen wij vaak dat we een grotere poule van medewerkers beschikbaar hebben dan nodig is. Wat ook kan, is dat iemand vaak te laat komt. En ook dat is pakkie an van de werkbegeleider. Als blijkt dat het probleem geen werkgerelateerde oorzaak heeft, dan schakelt hij iemand van HR in. Ook daar merkt de werkgever helemaal niets van, en dat is precies de bedoeling. Voorkennis Inmiddels hebben we jarenlang expertise opgebouwd in het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien beschikken we over een infrastructuur waar medewerkers competenties kunnen ontwikkelen. Nu is bijvoorbeeld de 21

22

23 Werkbedrijf & matchen en begeleiden

24 Hoe krijg je de juiste medewerkers bij de juiste werkgevers? Dat is een kwestie van de juiste match maken. Daarvoor moet je goed weten wat de kwaliteiten van werknemers zijn. Wat zijn iemands mogelijkheden? In hoeverre sluiten die aan op de behoeften van de markt? Waar zitten ontwikkelpunten? En waar is aanvullende training of scholing nodig? Sluitstuk van matching is de loonwaardemeting: geen medisch afvinklijstje dat vanachter een bureau ingevuld kan worden, maar een zorgvuldig proces, dat op de werkvloer moet plaatsvinden. Is de match tussen werkgever en werknemer vervolgens tot stand gekomen, dan komt het aan op de juiste begeleiding op de werkvloer. Want de werkzaamheden zijn vaak wel aan te leren. Het gaat om de dingen eromheen.

25 Trainings- en Diagnosecentrum stoomt werknemers klaar Betere match na competentiefoto Training en diagnose zijn nodig om een juiste match te maken tussen een werkgever en iemand met afstand tot de arbeidsmarkt. In de gemeente Oldambt wordt van kandidaten een competentiefoto gemaakt. Volgens Harry Wieringa, directeur van het cluster maatschappelijke zaken van de gemeente Oldambt, leidt dat tot betere matches. In Oost-Groningen werken zes gemeenten, de SW-bedrijven Synergon en Wedeka en het ROC samen aan de ontwikkeling van een methode voor het Trainings- en Diagnosecentrum (TDC). In dertien weken maken we een competentiefoto van iedereen die bij ons een uitkering komt aanvragen. We starten met kandidaten in een werksimulatie te plaatsen. Dit betreft vaak eenvoudig inpakwerk, dat door het SW-bedrijf wordt geleverd. Trajectbegeleiders van SW-bedrijven en werkadviseurs van de gemeente kunnen dan zien hoe iemand werkt. Dit geeft een beeld van de competenties en de werknemersvaardigheden die een kandidaat heeft. Op grond van deze foto bepalen we welk soort werk geschikt is voor de betrokkene en waar een aanvullende training nodig is. Daarvoor schakelen we bijvoorbeeld het ROC Noorderpoort in. De foto die we maken, leggen we op vacatures van werkgevers. Vervolgens proberen we een match te maken. Of we gaan zelf proactief met kandidaten de boer op. Het primaire doel van het TDC is echter niet plaatsing op werk, maar dat we de mogelijkheden en ontwikkelpunten van kandidaten vastleggen. Eenduidig beeld Begin dit jaar zijn we hiermee in Oldambt gestart. In de eerste negen maanden zijn er 256 mensen in het TDC actief geweest. Rond 1 oktober waren er nog honderd feitelijk actief. Een deel van deze mensen is toegeleid naar een leerwerktraject, een ander deel werkt op een werkervaringsplaats met behoud van uitkering. Ook is een gedeelte naar de sociale activering gegaan, volgt een aantal van hen een specifieke training en hebben enkele kandidaten een stageplaats gekregen. Het aantal plaatsingen op regulier werk is nog beperkt, omdat er weinig vacatures zijn. Als de competentie foto klaar is en er nog geen werk is, dan worden deelnemers binnen de infrastructuur van het SW-bedrijf verder getraind en actief gehouden. De winst is dat we een eenduidig beeld krijgen van wat een deelnemer kan. Voorheen klaagden werkgevers nog wel eens dat een match niet goed was. Nu kunnen we op basis van de competenties beter inschatten of een match werkt. Het primaire doel van het TDC is echter niet plaatsing op werk, maar dat we de mogelijkheden en ontwikkelpunten van kandidaten vastleggen. 25

26 Loonwaardemeting sluitstuk van matching Op de werkvloer gebeurt het Sluitstuk van matching is de loonwaardemeting. Daar komt meer bij kijken dan simpelweg een lijstje afvinken, betoogt Nynke Grevers, coach bij Alescon. De loonwaardemeting brengt de loonwaarde van een medewerker in kaart door de geleverde werkprestatie in een functie af te zetten tegen de vereisten van die functie. De uitkomst is een onafhankelijke, betrouwbare beoordeling over de hoogte van de loonkostensubsidie of loondispensatie. Gespitst op processen Ik vind dat je zo n loonwaardemeting nooit van achter een bureau kunt doen, louter op basis van medische gegevens. Daarvoor zal je altijd naar de werkplek moeten gaan, want daar gebeurt het. Ik kom erg veel bij werkgevers over de vloer en ben dus gespitst op hoe zo n werkgever zijn processen heeft ingericht en waar medewerkers aan moeten voldoen. Bovendien ken ik de doelgroep goed. Dat helpt om dit werk goed te kunnen doen. Dat begint met een werkbezoek aan het bedrijf waar iemand werkzaam is. Ik probeer me een beeld te vormen van de bedrijfscultuur, van de werkplek, en breng samen met de werkgever de betreffende functie goed in kaart. Vervolgens leg ik dat naast het assessment waarin het functioneren van de deelnemer tot uitdrukking komt. Dat bespreek ik met de werkgever. Daarna maak ik een rapport op, waarin ook altijd een advies staat over hoe de loonwaarde van de werknemer hoger zou kunnen uitpakken. 26 Ik probeer me een beeld te vormen van de bedrijfscultuur, van de werkplek, en breng samen met de werkgever de betreffende functie goed in kaart.

27 Begeleiding een kwestie van maatwerk Wij kennen de mensen Zodra er een match is tussen een medewerker van de Gorinchemse Avelingen Groep en een werkgever, komt jobcoach Erik van der Klooster in beeld. De werkzaamheden zijn vaak wel aan te leren. Het gaat om de dingen eromheen. Op de allereerste werkdag, zodra de werknemer de werkvloer betreedt, is Van der Klooster er al bij. Ik help om de werknemer wegwijs te maken. Vaak ben ik er ook nog tijdens het eerste pauze - moment, om drempels in het contact met collega s weg te nemen. En aan het einde van de dag vraag ik hoe het hem vergaan is. Na die eerste dag houdt het niet op. Van der Klooster: De ene werknemer moet ik helpen om vaker op tijd te komen, de ander heeft moeite met het werken in teamverband. Meestal kan ik dat wel weg coachen. Het gaat erom de werkgever te ontzorgen met de juiste begeleiding, ook op de langere termijn, stelt hij. Zodat de werkgever zijn energie op iets anders kan richten. Die maakt daar dan een commerciële vertaling van. Om coachen on the job tot een succes te maken is allereerst kennis nodig over de mensen die het op de werkvloer moeten gaan doen, en weten wat ze nodig hebben. Daarnaast is het handig om de regionale arbeidsmarkt te kennen, denkt Van der Klooster: Wij hebben daar een goed beeld van, omdat we veel in gesprek zijn met ondernemers en instellingen. Daardoor kunnen we voor de medewerker en voor de werkgever het verschil maken. Omdat ik als jobcoach veel bij werkgevers kom, fungeer ik in feite als de ogen en oren van het Werkbedrijf. Kansen signaleren Van der Klooster ziet het als zijn taak om daar naast de behoeftes bij werkgevers te peilen, om mee te kijken hoe werkprocessen in elkaar zitten. Met onze SW ers kunnen wij zelden complete vacatures invullen. Steeds vaker komt het aan op bestaande functies opknippen en nieuwe functies creëren, ook wel jobcarving genoemd. Omdat ik als jobcoach veel bij werkgevers kom, fungeer ik in feite als de ogen en oren van het Werkbedrijf. Ik pak signalen van de werkgever op en geef ze door aan onze account manager. 27

28

29 Werkbedrijf & zelf werkgever zijn

30 30 Niet iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan bij een reguliere werkgever aan de slag. Sommige werknemers zijn vanwege hun beperkingen eenvoudigweg niet bemiddelbaar. En in regio s met een slechte arbeidsmarkt is het toeleiden naar werk een stuk ingewikkelder dan in andere regio s, en soms zelfs onmogelijk. Dan is het belangrijk werk te organiseren in eigen huis. Met de Participatiewet in het verschiet is het zaak dit zo rendabel mogelijk te maken. Dat vraagt om slimme combinaties en innovatieve samenwerkingsconstructies. Bijvoorbeeld door beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding slim te combineren. De eerste verkenningen zijn al in volle gang.

31 Beschut werken blijft nodig in Oost-Groningen Op zoek naar aanvullende werkgelegenheid In de regio Oost-Groningen is er weinig werkgelegenheid en zijn er relatief veel mensen met een Wsw-indicatie, stelt Jan-Willem van de Kolk, wethouder Sociale Zaken en Financiën in Stadskanaal en voorzitter van Wedeka. En dus is beschut werken nodig. Maar daarnaast moeten we een additionele infrastructuur opbouwen. En dus zijn er in deze regio voorzieningen voor beschut werken nodig. Daarnaast moeten we ook aanvullende faciliteiten optuigen, stelt Van de Kolk. In ons geval een ontwikkel- en participatiebedrijf dat op zoek gaat naar aanvullende werkgelegen heid. Dat bedrijf zal bijvoorbeeld nauwkeurig gaan monitoren waar in onze regio banen worden gecreëerd en daar dan meteen actie op ondernemen. Via groepsdetacheringen of een reguliere baan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen: het is een constructie die steeds vaker succesvol wordt toegepast. Maar in Stadskanaal is de uitwerking een stuk ingewikkelder dan in de Randstad. Gezien de ongunstige arbeidsmarkt kunnen wij hier niet iedereen op die manier aan de bak helpen, aldus wethouder Van de Kolk. Laten we deze wet als een stimulans zien om die samenwerking echt van de grond te tillen. 31

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk 6 Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen, is een werkgevers netwerk nodig. Geen kaartenbak voor koude acquisitie, maar een kwalitatief

Nadere informatie

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk Participatiewet & Werkbedrijf Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Het sociaal akkoord dat het kabinet op 11 april 2013 heeft gesloten met werkgevers

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet!

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Programma 16.15 uur Welkom (Erik Rosier, projectleider Konnekt os) Hoofdlijnen Participatiewet (Jan Karel Jobse) Aan de slag & korte

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Samenwerken aan werk Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Gerard Ruis 24/4/2014 Cedris Branche-organisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Vereniging met 90 leden: uitvoerders gesubsidieerde

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen SW-bedrijven als banenmakelaar 400.000 mensen hebben een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben

Nadere informatie

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s LOOR UMC Vrijdag 7 maart 2014 Kim Verschueren Abvakabo FNV projectleider Vooraf Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? Doel project Uiteindelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Communicatie kader Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Aanleiding Werkgevers, werknemers en gemeenten spraken af uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te realiseren en dat er voor de realisatie

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Opzet Participatiepool

Opzet Participatiepool Opzet Participatiepool Aanleiding In het sociaal akkoord zijn overheid en sociale partners overeengekomen om de komende jaren 100.00 mensen met een beperking in bedrijven en 25.000 mensen met een beperking

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Op weg naar een robuust businessmodel in de sociale werkvoorziening, WWB re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding

Op weg naar een robuust businessmodel in de sociale werkvoorziening, WWB re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding Op weg naar een robuust businessmodel in de sociale werkvoorziening, WWB re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding Sint-Michielsgestel, september 2013 door Kevin de Haas & Drs. Tom de Haas CMC Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Stappenplan duurzame plaatsing

Stappenplan duurzame plaatsing Stappenplan duurzame plaatsing 1. Inventarisatie van mogelijkheden en werkplekken 2. Werving 3. Selectie 4. Contractering 5. Werkplekaanpassing 6. Begeleiding 7. Beoordeling, ontwikkeling, doorstroom 25

Nadere informatie

Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking

Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking Radar is uw zorgzame partner in business www.radar.org Wel de voldoening & de voordelen, niet de rompslomp We werken gewoon als

Nadere informatie

De gemeente aan zet. Presentatie t.b.v. bijeenkomst Dongemondraden op 10 juni Ad Baan Maarten Adelmeijer

De gemeente aan zet. Presentatie t.b.v. bijeenkomst Dongemondraden op 10 juni Ad Baan Maarten Adelmeijer De gemeente aan zet Presentatie t.b.v. bijeenkomst Dongemondraden op 10 juni 2015 Ad Baan Maarten Adelmeijer 1 Programma 1 2 3 4 Het speelveld De opstelling De gemeente aan zet Voorbeelden 2 1 HET SPEELVELD

Nadere informatie

Netwerk van bedrijven, gemeenten en sw-bedrijven. Quotumwet. Wie telt (niet) mee?

Netwerk van bedrijven, gemeenten en sw-bedrijven. Quotumwet. Wie telt (niet) mee? Vragen van bedrijven Wat is Locus? Wat doet Locus? Waarom inclusief worden? Netwerk van bedrijven, gemeenten en sw-bedrijven Quotumwet Wie telt (niet) mee? Salaris Stimulerende instrumenten Wat voor werkzaamheden?

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Arbeidsmarkt regio (sub) Regio Gemeente Christiaan Gort Ad Baan 11 nov. 2015 Wijk 1 Programma 1 2 3 Participatiewet en schaalniveaus Afwegingen

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Beschut werk uit de startblokken

Beschut werk uit de startblokken schieten in financiële kramp Beschut werk uit de startblokken Veel gemeenten aarzelen of ze beschut werk gaan aanbieden. Of ze zien er zelfs helemaal vanaf, zoals in Tilburg en Utrecht. Volkomen in strijd

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus EA s-gravenhage. Geachte heer, mevrouw,

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus EA s-gravenhage. Geachte heer, mevrouw, Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Kenmerk oval.bri. 13354141 Betreft Inbreng OVAL voor behandeling Participatiewet op

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Participatiebedrijf Zaanstreek Waterland. Dienstverlening aan werkzoekenden, werkgevers en gemeenten

Participatiebedrijf Zaanstreek Waterland. Dienstverlening aan werkzoekenden, werkgevers en gemeenten Participatiebedrijf Zaanstreek Waterland Dienstverlening aan werkzoekenden, werkgevers en gemeenten Inleiding Doel inclusieve arbeidsmarkt waarin zoveel mogelijk mensen eigen inkomen verdienen en participeren

Nadere informatie

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet Door: Tanja Willemsen Divosa participatiewet sinds 1 januari 2015 voor wie? doel schaal Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

VERDIENMODELLEN ONDER DE PARTICIPATIEWET

VERDIENMODELLEN ONDER DE PARTICIPATIEWET VERDIENMODELLEN ONDER DE PARTICIPATIEWET Netwerk Werken naar vermogen Utrecht, 28 augustus 2014 pagina 1 ACHTSTE NETWERKBIJEENKOMST Donderdagavond 28 augustus 2014 vond de achtste bijeenkomst van het netwerk

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Wat houdt de Participatiewet in?

Wat houdt de Participatiewet in? Participatiewet Wat houdt de Participatiewet in? Op 1 juli 2014 aangenomen door de Eerste Kamer; Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet van kracht, één regeling Doel: zoveel mogelijk mensen met een

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

De detacheringswijzer. Publiek detacheren onder de Participatiewet: ongewenst of juist noodzakelijk?

De detacheringswijzer. Publiek detacheren onder de Participatiewet: ongewenst of juist noodzakelijk? De detacheringswijzer Publiek detacheren onder de Participatiewet: ongewenst of juist noodzakelijk? De detacheringswijzer Publiek detacheren onder de Participatiewet: ongewenst of juist noodzakelijk? Publiek

Nadere informatie

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan,

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan, Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Ronald Rumpff Tuesday, June 16, 2015 10:39 AM Info Gem. IJsselstein Hanan Koullali - Khairouni ingekomen stuk cluster samenleving WGSP-FOLDER.pdf; Brf ondernemers

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

Wij zijn Sterk in Werk. De juiste match. Kijk voor meer informatie op

Wij zijn Sterk in Werk. De juiste match. Kijk voor meer informatie op Wij zijn Sterk in Werk De juiste match Kijk voor meer informatie op www.stichtingsterkinwerk.nl Wij zijn Sterk in Werk Jongeren en (jong)volwassenen met gedrags-, leerproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

Geschiedenis Participatiewet

Geschiedenis Participatiewet De Participatiewet Welkom 1 Opening 2 Inhoud van de Participatiewet 3 De Participatiewet, lucht, last of lust voor ondernemers 4 Praktijkervaringen 5 Paneldiscussie met de zaal over belemmeringen, kansen

Nadere informatie

Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet. Door : Jan Klerks Controller WSD

Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet. Door : Jan Klerks Controller WSD Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet Door : Jan Klerks Controller WSD Aanleiding Participatiewet Stop instroom SW Nieuwe positionering WSD Wat doen we met nieuwe brede doelgroep Wat kan

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD Behandelgegevens Datum : 19 mei 2015 Openbaar? ja Informatie Onderwerp : Werkbedrijf Regio Zwolle Kern van de zaak : De oprichting van het Werkbedrijf Regio Zwolle.

Nadere informatie

WERKPLAATSNIEUWS. voor ondernemers en belangenorganisaties, nr. 3 mei 2014

WERKPLAATSNIEUWS. voor ondernemers en belangenorganisaties, nr. 3 mei 2014 WERKPLAATSNIEUWS voor ondernemers en belangenorganisaties, nr. 3 mei 2014 t Is bijna zomer, de hoogste tijd voor de tweede nieuwsbrief van 2014 over de Wijkse Werkplaats. Er zijn wat ontwikkelingen gaande,

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1.De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Cedris lezing 3 maart 2016. 1. Inleiding

Cedris lezing 3 maart 2016. 1. Inleiding Cedris lezing 3 maart 2016 1. Inleiding Dank voor de uitnodiging. Vorig jaar (11 juni) gaf ik bij een congres van Cedris en Social Enterprise een toelichting op het SER-advies over sociale ondernemingen.

Nadere informatie

Wij. hebben sen! e Men. rekend Drechtsteden. Baanbrekend Drechtsteden Spuiboulevard 298 3311GR Dordrecht. www.baanbrekenddrechtsteden.

Wij. hebben sen! e Men. rekend Drechtsteden. Baanbrekend Drechtsteden Spuiboulevard 298 3311GR Dordrecht. www.baanbrekenddrechtsteden. Baan Wij rekend Drechtsteden e Men hebben sen! Baanbrekend Drechtsteden Spuiboulevard 298 3311GR Dordrecht www.baanbrekenddrechtsteden.nl De Sociale Dienst & Randstad, daar zit meer in! Baanbrekend Drechtsteden

Nadere informatie

Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie

Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie Dienstenbedrijf. Verbindt! Het Dienstenbedrijf biedt u als werkgever vijf winstpunten en daarmee een goede deal. Het Dienstenbedrijf verbindt

Nadere informatie

Optimaliseren van de uitvoering door samenwerking in de regio Opbrengsten van 6 pilots

Optimaliseren van de uitvoering door samenwerking in de regio Opbrengsten van 6 pilots Optimaliseren van de uitvoering door samenwerking in de regio Opbrengsten van 6 pilots Robert Capel. Adviseur Lex van Geffen. Directeur Ability Inhoudsopgave Deel1. De pilots 1. De meervoudige opgave 2.

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten Beschut werk is goedkoper dan een participatievoorziening omdat met beschut werk opbrengsten worden gerealiseerd uit productie. Hiermee kunnen ongeveer

Nadere informatie

Menukaart Werk.Kom. Maak kennis met onze mogelijkheden. www.werkpuntkom.nl. U de vraag? Wij de mensen!

Menukaart Werk.Kom. Maak kennis met onze mogelijkheden. www.werkpuntkom.nl. U de vraag? Wij de mensen! Menukaart Werk.Kom Maak kennis met onze mogelijkheden www.werkpuntkom.nl U de vraag? Wij de mensen! Over Werk.Kom Bent u op zoek naar personeel? Dan bent u bij Werk.Kom aan het juiste adres! Werk.Kom is

Nadere informatie

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks Beleidskader en verordeningen Participatiewet 2015 Eddy van der Spek Eva Mercks Inhoud Proces van totstandkoming Participatiewet Wat blijft hetzelfde Wat verandert er Dienstverleningsarrangementen werkzoekenden

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

voor duidelijkheid voor helderheid voor morgen

voor duidelijkheid voor helderheid voor morgen voor duidelijkheid voor helderheid voor morgen 1 Strategisch plan 2010-2015 de basis voor groei IBN staat voor marktgericht ondernemen met een passie voor mens en maatschappij. Dagelijks brengen wij mensen

Nadere informatie

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering Dariuz loonwaardemeting Wegwijs in waardering Psychologen voor werken naar Vermogen, 1 juni 2012 Dariuz realiseert op effectieve & efficiënte manier duurzame uitstroom Ken je cliënt Inzicht in doelgroepen

Nadere informatie

Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking

Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking Doel van deze bijeenkomst Participatiewet en banenafspraak Ambassadeursnetwerk Delen van ervaringen en adviezen Netwerken

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel:

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: Re-integratiebegeleiding (2 e en 3 e spoor) Doel 1. Duidelijkheid! Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: 2. Werk! * Ruime arbeidsmogelijkheden * Beperkte

Nadere informatie

Participatiewet en banenafspraak Cao VO. AWVN Henk van de Pol Marloes Arbouw

Participatiewet en banenafspraak Cao VO. AWVN Henk van de Pol Marloes Arbouw Participatiewet en banenafspraak Cao VO AWVN Henk van de Pol Marloes Arbouw Wat betekent de banenafspraak voor uw organisatie? Waarom gaan organisaties meedoen? Verplichting vanuit Sociaal akkoord Maar

Nadere informatie

Wat wil jij doen? + + Werken. Leren / Trainen. Meedoen. Ontmoeten. Leerlijnen. Intake. Uitstroom. Oriëntatiefase. School. School.

Wat wil jij doen? + + Werken. Leren / Trainen. Meedoen. Ontmoeten. Leerlijnen. Intake. Uitstroom. Oriëntatiefase. School. School. Meedoen Welkom! Meedoen Meedoen, iets betekenen, iets bijdragen, actief zijn, iets hebben om naar uit te kijken. Waar ligt jouw talent? Vind een plek waar je je veilig en prettig voelt en waar je in je

Nadere informatie

Werkgevers en de Participatiewet

Werkgevers en de Participatiewet s en de Participatiewet Thema van de presentatie: hoe ervaren werkgevers het werken met (de doelgroep van) de Participatiewet? Miniconferentie Berenschot- CentERdata, 11 december 2015 Door Paul Schenderling

Nadere informatie

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers Werkgevers Event 20 november 2014 Participatiewet De gevolgen hiervan voor werkgevers Startdatum: 1 januari 2015 De situatie nu èn per 1 januari 2015 Huidige situatie: Wajong, WSW, WWB verschillende rechten,

Nadere informatie

r , Website t ARCHIEFEXEMPlAAR

r ,  Website  t ARCHIEFEXEMPlAAR ~ Burgemeester en Wethouders ~ ABVAKABO De heer P. Lempens Postbus 1555 3500 BN UTRECHT VERZOND:::-M 1 5 0 KT. 2014 uw kenmerk uw brief van zaaknummer behandeld door telefoonnummer e-mail 794627 R. Albersnagel

Nadere informatie

Presentatie WSP & Banenafspraak

Presentatie WSP & Banenafspraak Presentatie WSP & Banenafspraak Informatiebijeenkomst OFS Presentatie WerkgeversServicepunt NHN Wie zijn wij? Een samenwerkingsverband bestaande uit: UWV De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder,

Nadere informatie

Beveiligers die ook post bezorgen

Beveiligers die ook post bezorgen Beveiligers die ook post bezorgen PostNL kan postbezorgers geen fulltime baan meer bieden, maar wil wel werven onder kostwinners. Veel facilitaire branches hebben te maken met een veranderende en soms

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Uw mening? Zijn alle werkzaamheden geschikt voor de doelgroep? NEEN! Zijn

Nadere informatie

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk.

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Om bij onze doelgroepmedewerkers de focus op uitstroom te krijgen, is het van belang dat we vanuit

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD

BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Participatiewet wat betekent dit voor werkgevers De klassieke verzorgingsstaat

Nadere informatie

wij zijn Sterk in Werk

wij zijn Sterk in Werk wij zijn Sterk in Werk 1 Wij zijn Sterk in Werk Wij zijn Sterk in Werk (onderdeel van Koraal Groep), specialist op het terrein van arbeidstoeleiding en jobcoaching van jongeren en jong volwassenen met

Nadere informatie

Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13. Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding

Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13. Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13 Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding Philadelphia Verantwoordelijkheid Passie Aandacht Professionaliteit - 2 Philadelphia Philadelphia

Nadere informatie

Aan het werk! #1/2016-2017

Aan het werk! #1/2016-2017 Aan het werk! #1/2016-2017 De Partcipatiewet is een feit! Nu gaat het om de uitvoering. Daar hebben wij u als werkgever bij nodig. Want u hebt, samen met gemeenten en overheid, de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht mijn hart ligt bij een kleinschalige organisatie met een hoogwaardige dienstverlening. Waar mensen hun klanten kennen en waar ze hart voor de zaak hebben Ed Bos Directeur U-Boss Uitzendbureau is de kleinschalige

Nadere informatie

Oss. In het vervolg van uw advies geeft u ons nog 12 adviezen, omdat volgens u een aantal zaken. r40472

Oss. In het vervolg van uw advies geeft u ons nog 12 adviezen, omdat volgens u een aantal zaken. r40472 GTTTnEENTE 1 Oss Stadsbele d Adviesraad Sociaal Domein Postbus 5 5340 BA Oss Raadhuislaan 2, Oss Telefoon 14 0412 Fax [0412] 64 26 05 E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt u bij

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling De economie is voortdurend in beweging. Voor de groei en continuïteit van uw bedrijf is het noodzakelijk snel en flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden.

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie