WFT- module pensioenverzekeringen. 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WFT- module pensioenverzekeringen. 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC"

Transcriptie

1 WFT- module pensioenverzekeringen 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC

2 Agenda Inleiding WFT module pensioenverzekeringen Toets / eindtermen WFT module pensioenverzekeringen WFT Pensioenopleiding WFT Examen Voorstel aanpassing WFT gebouw Pensioenadvies binnen accountantskantoor

3 Inleiding WFT module pensioenverzekeringen Historie : Conclusies in AFM rapport kwaliteit 2 e pijler pensioenadvies : kwaliteit ondermaats, deels te wijten aan onvoldoende deskundigheid Conclusie CDFD onderzoek naar deskundigheidseisen in WFT : huidige deskundigheidseisen in WFT leven zijn ontoereikend.

4 Toets/ eindtermen WFT module pensioenverzekeringen

5 Toetstermen WFT module pensioenverzekeringen Eindtermen beschrijven de kennis en vaardigheden die de werknemers nodig hebben om hun vak uit te oefenen (zie CDFD december 2010) Nader uitgewerkt in toetstermen. 1. Toetstermen Kennis 2. Toetstermen Vaardigheden 3. Toetstermen Competenties 4. Toetstermen Gedrag (integer en professioneel) Gebaseerd op risicomanagement

6 Toetstermen WFT module pensioenverzekeringen - Taken pensioenadviseurs volgens CDFD: 1. Inventarisatie, analyse en advies 2. Beheer van bestaande pensioenverzekeringen en omgaan met aanspraken op lopende regelingen 3. Ontwerpen pensioenadvies werkgever 4. Ontwerpen pensioenadvies DGA 5. Risicoanalyse uitvoeren 6. Analyse financiële en juridische positie opdrachtgever - Professioneel en integer gedrag van belang bij taken

7

8 Taak 1 Inventarisatie, analyse en advies (15%) - Gestructureerd interview, slecht nieuwsgesprek en adviesgesprek - Gebruik ICT toepassingen - Uitvoeren adviestraject Plannen, inventariseren, analyseren Presenteren advies Advies bij fusie en overname Implementatie - Dilemma s ethisch en integer handelen analyseren, bespreken keuzes afwegen en verantwoorden

9 Taak 2 Beheer bestaande pensioenregeling (15%) - Begeleiden waardeoverdrachten - Beoordeling bij einde contract - Exitbepalingen - Betaalbaarheid - Overlijden, arbeidsongeschiktheid en echtscheiding, pensionering

10 Taak 3 Ontwerp pensioenadvies werkgever (25%) I Wetgeving - AOW, ANW, WIA,Gelijke behandeling, BW,PW,WOR,IFRS,BPF, CAO, LB - Beoordeling bij einde contract o Exitbepalingen o Betaalbaarheid - Overlijden, arbeidsongeschiktheid en echtscheiding, pensionering

11 Taak 3 Ontwerp pensioenadvies werkgever II Adviestraject - Offertes analyseren - Collectieve waardeoverdracht beoordelen - Winstdelingssystemen adviseren - Lasten en aanspraken berekenen - Effecten toeslagmodellen interpreteren - Vertaling naar passende verzekering - Wijziging van pensioenregeling begeleiden - Controle juridische stukken - Vrijstelling BPF

12 Taak 3 Ontwerp pensioenadvies werkgever III Toegepaste begrippen en actuarieel - Financiering eindloon, middelloon, toeslagen, salarisverhoging - Waardeoverdrachten - Effecten stijging gemiddelde leeftijd - Effecten in en uitstroom - Uitsluiting parttimers mogelijk? - Relatie arbeidsrecht en pensioenrecht - (on) gelijke behandeling / discriminatie - Actuele ontwikkelingen in wet en regelgeving

13 Taak 3 Ontwerp pensioenadvies werkgever IV Grondige en actuele kennis van arbeidsvoorwaarde pensioen - Risico s afstand doen - Invloed Wet medische keuringen - Werking premievrijstelling - Vormen van NP - Invoeren eigen bijdrage

14 Taak 3 Ontwerp pensioenadvies werkgever V Professioneel handelen - Integer handelen - Middelen cliënten bij niet nakoming wetgeving - Functie en bevoegdheden toezichthouders - Zorgplicht (BW en Wft) - Beroepsmogelijkheden - Stappen voor passend advies - Niet opvolgen passend advies - Integere bedrijfscultuur / integriteitsassen

15 Taak 4 Ontwerp pensioenadvies DGA (20%) - VPS, Boon van Loon - Inhoud pensioenbrief - Gevolgen prijsgeven belenen afkopen - Fiscale aspecten pensioen in eigen beheer - Combi verzekeren en eigen beheer - Werking van de pensioenvoorziening in uitkeringsfase - Open indexatie - Bv structuren - Liquidatie, faillissement, onderverzekering

16 Taak 5 Risicoanalyse (12,5%) - Enterprise Risk Management - Toepassing Coso II o o o o o o o Doelstellingen, strategie en activiteiten van onderneming analyseren Risk appetite, risk tolerance Benoeming pensioenrisico s (intern extern) Analyseren pensioenrisico s Prioriteren pensioenrisico s Matchen met doelstellingen Juiste beheersingsmaatregelen vaststellen

17 Taak 6 analyse financiële en juridische positie (12,5%) - Rechtspersonenrecht - Juridische structuren - Aansprakelijkheid rechtspersonen - Fusievormen (consquenties pensioenregeling) - Analyse balansposten - Inhoud boekhoudregels - Financiële kengetallen, ratios, werkkapitaal - Betaalbaarheid pensioenregeling - Trend ratio s vs trend pensioenlasten - Controle rekening courant

18 Kandidaat moet bij alle taken tonen dat hij: Kennis heeft, Vaardig is, Competent is, Integer handelt

19 WFT Opleiding

20 Opleiding Veel nieuwe vakgebieden (en weinig bekende terreinen zoals DGA) Nieuwe vakgebieden moeten uitgebreid getraind worden Vakgebieden in relatie brengen tot pensioenadvies

21 Opleiding Rechtsgebieden Pensioenwet Medezeggenschapsrecht Gelijke behandeling Bedrijfstakpensioenfondsen Risk Management Actuariële kennis DGA Zorgplicht Wft en BW Professioneel handelen Jaarrekeningenrecht

22 Opleiding Investering Minimaal 8 dagen training Wft pensioen Thuisstudie uur Wft basis en Wft leven (incl beleggen) Kosten opleiding 2.495,- inclusief Wft basis en Wft leven incl beleggen Inclusief examentraining Examenkosten

23 WFT Examen

24 Wft examen (I) Deel I : Ontwerp pensioenadvies (schriftelijk) 25 open vragen 25 multiple choice vragen 2 Casussen Deel II : Financiële en risicoanalyse (schriftelijk) 15 open vragen 10 multiple choice vragen 1 Casus

25 Wft examen (II) Deel III Mondelinge examinering Uitreiking casus Presentatie casus (toets op presentatie en adviesvaardigheden) Criteriumgericht interview

26 Voorstel aanpassing Wft gebouw

27 Huidig Wft gebouw Feitelijk leider moet vakbekwaam zijn Wft Basis Wft Leven (incl Beleggen) Wft Pensioen PE systeem : in de klas zitten

28 Voorstel minister De Jager : Nieuw Wft gebouw per 2013: Iedere adviseur moet vakbekwaam zijn Iedere 3 jaar PE examen Examen opgesteld door ministerie Doel toetsing : is vakbekwaamheid nog actueel? Up-to-date houden van kennis verplicht borgen in bedrijfsvoeringsmodel (vormvrij)

29 Pensioenadvies binnen accountantskantoor

30 Voorbeeld AFM rapport kwaliteit 2 e pijler pensioenadvies : 50% onderzochte ondernemingen mogelijk onder BPF Gevolgen voor onderneming? Gevolgen voor accountantspraktijk?

31 Voorbeeld BPF komt van rechtswege tot stand (art 2 Wet BPF) Geen premie wel recht Werknemer kan zelfstandig naar BPF BPF sluit werkgever aan met terugwerkende kracht (van rechtswege) Premie met terugwerkende kracht (veelal 5 jr) Bestaan verzekerde regeling is andere rechtsverhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurder (23 Wet BPF) Grote invloed op financiële positie onderneming Getrouw beeld jaarrekening? (2:362 BW) Rol accountant : NVCOS 250

32 Conclusies Pensioenadvies is geen productadvies Pensioenadviespraktijk past prima bij adviesrol accountantspraktijk Vertrouwensrol Niveau past Advies in de genen Affiniteit vakgebied Veel kansen in de markt a.g.v. productgedreven advies verleden

33

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Pensioenverzekeringen BIJLAGE B8 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Pensioenverzekeringen BIJLAGE B8 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Pensioenverzekeringen IJLAGE 8 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 11 december 2012, Den Haag Pagina 1 van 37 In het onderstaande

Nadere informatie

TOETSTERMEN. Wft-MODULE. Pensioenverzekeringen BIJLAGE B8 ----------------------------------------

TOETSTERMEN. Wft-MODULE. Pensioenverzekeringen BIJLAGE B8 ---------------------------------------- TOETSTERMEN Wft-MODULE Pensioenverzekeringen IJLAGE 8 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag Pagina 1 van 33 In het onderstaande

Nadere informatie

CONSULTATIEDOCUMENT TOETSTERMEN WFT-MODULE PENSIOENVERZEKERINGEN

CONSULTATIEDOCUMENT TOETSTERMEN WFT-MODULE PENSIOENVERZEKERINGEN CONSULTATIEDOCUMENT TOETSTERMEN WFT-MODULE PENSIOENVERZEERINGEN College Deskundigheid Financiële Dienstverlening April 2011, Den Haag Pagina 1 van 94 Inhoudsopgave 1. Inleiding... pag. 3 2. Introductie

Nadere informatie

WFt Pensioenverzekeringen

WFt Pensioenverzekeringen OPLEIDING WFt Pensioenverzekeringen OPLEIDING WFt Pensioenverzekeringen Lindenhaeghe, januari 2012 versie 1.1 WFT Pensioen INHOUD INHOUD... 0 1 INLEIDING... 1 2 Sociale zekerheid en pensioen... 3 2.1 algemene

Nadere informatie

Beroeps en deskundigheidseisen van de financieel planner

Beroeps en deskundigheidseisen van de financieel planner Beroeps en deskundigheidseisen van de financieel planner Documentnaam: Beroeps- en deskundigheidseisen van de financieel planner Versie: Definitief + update 2013 Datum: 12.06.2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Financiële dienstverlening Crebonr.

Financiële dienstverlening Crebonr. Kwalificatiedossier mbo Financiële dienstverlening Crebonr. Kwalificaties Adviseur Bancaire Diensten Adviseur Schadeverzekeringen Adviseur Inkomensverzekeringen Adviseur Vermogen Geldig vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen. Het pensioenadvies aan het MKB moet beter

Rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen. Het pensioenadvies aan het MKB moet beter Rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen Het pensioenadvies aan het MKB moet beter Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Datum 13 september 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-12090315 Pagina 1 van 7. Telefoon 020-797 29 71 E-mail elisabeth.bootsma@afm.nl.

Datum 13 september 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-12090315 Pagina 1 van 7. Telefoon 020-797 29 71 E-mail elisabeth.bootsma@afm.nl. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Postbus 556 2501 CN DEN HAAG Datum 13 september 2012 Pagina 1 van 7 Telefoon 020-797 29 71 E-mail elisabeth.bootsma@afm.nl Betreft Consultatie eind- en

Nadere informatie

Reactie Rabobank Consultatiedocument Eind- en toetstermen

Reactie Rabobank Consultatiedocument Eind- en toetstermen Reactie Rabobank Consultatiedocument Eind- en toetstermen Geachte College Deskundigheid Financiële Dienstverlening, Met deze brief gaat de Rabobank in op uw uitnodiging van 26 juli 2012 om te reageren

Nadere informatie

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Afevering 3: Wat voor pensioenregeling wil de werkgever? Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler pensioenproduct van een verzekeraar (hierna pensioenproduct)

Nadere informatie

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief Krediet

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief Krediet PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Consumptief Krediet College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a De persoon maakt bij zijn

Nadere informatie

versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 4 2. Inleiding 5 2.1 Het doel van deze nota 5 2.2 Nagestreefde

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Volmacht Overig. Bijlage B10 ----------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Volmacht Overig. Bijlage B10 ---------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Volmacht Overig Bijlage B10 ---------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 11 december 2012, Den Haag 1 In het onderstaande figuur is de taakstructuur van

Nadere informatie

Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners. Institutionele brochure

Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners. Institutionele brochure Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners Institutionele brochure Veelgestelde vragen van financieel dienstverleners Vraag: Antwoord in: Voor wie geldt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het oninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5677 6 maart 2013 Regeling van de Minister van Financiën van 26 februari 2013, kenmerk: FM 2013/372M, houdende regels tot

Nadere informatie

Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a

Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a Bedrijfsnaam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer algemeen: E-mail algemeen: Naam contactpersoon: Functie: Geslacht: Telefoonnummer: E-mail: Inleiding Met genoegen

Nadere informatie

Nieuwjaarslezing. Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O. EFD Noord 18 januari 2012 Bureau D&O

Nieuwjaarslezing. Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O. EFD Noord 18 januari 2012 Bureau D&O Nieuwjaarslezing Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O 1 Inhoud Actualiteit hypotheken Actualiteit Wft pensioenverzekeringen Actualiteit Wet- en regelgeving Level playingfield 2 Actualiteit

Nadere informatie

Paul P.J.C. van Dongen AB

Paul P.J.C. van Dongen AB Met dank aan: In verband met wettelijke aanpassingen moet de pensioen- overeenkomst worden aangepast. Het is dan ook van belang dat u nu een analyse laat maken van uw persoonlijke situatie en dat u keuzes

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 5677 6 maart 2013 Officiële uitgave van het oninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling van de Minister van Financiën van 26 februari 2013, kenmerk: FM 2013/372M, houdende regels tot

Nadere informatie

PE PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen

PE PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen PE PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Zorgverzekeringen College Deskundigheid Financiële Dienstverlening september 2013, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a De persoon baseert zijn werkzaamheden

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Basis. Bijlage B1 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Basis. Bijlage B1 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Basis Bijlage B1 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 11 december 2012, Den Haag 1 In het onderstaande figuur is de Wft-module

Nadere informatie

Oysterwyck HOGESCHOOL

Oysterwyck HOGESCHOOL Opleidingen Oysterwyck HOGESCHOOL Pensioenopleidingen voor Accountants en Belastingadviseurs Praktijkstudies gerelateerd aan úw werkomgeving 1. Praktijkopleiding Pensioen voor Accountants en Belastingadviseurs

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden voor energiebesparing door eigenaar-bewoners.

Financieringsmogelijkheden voor energiebesparing door eigenaar-bewoners. Financieringsmogelijkheden voor energiebesparing door eigenaar-bewoners. 1 INDEX 1 INLEIDING...4 1.1 Onderwerpen...4 1.2 Uitgangspunten...5 1.3...5 2 WETTELIJK KADER EN VOORWAARDEN VOOR FINANCIERINGSCONSTRUCTIES...6

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Actuariële en Bedrijfstechnische Nota van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Juli 2015 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 4 HOOFDSTUK 2. DE ORGANISATIE

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen Zakelijk. Bijlage B3 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen Zakelijk. Bijlage B3 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Schadeverzekeringen Zakelijk ijlage 3 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 11 december 2012, Den Haag Pagina 1 van 37 In het

Nadere informatie

K beschrijven. 1a.4 De kandidaat kan uitleggen welke feiten op grond van de

K beschrijven. 1a.4 De kandidaat kan uitleggen welke feiten op grond van de Eind en en module Zorg ALGEMENE ENNIS EN VAARDIGHEDEN ennis Eindterm 1a De persoon baseert zijn werkzaamheden met betrekking tot zorg- en ziektekostenverzekeringen op actuele kennis van het verzekeringsrecht

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Zorgverzekeringen ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juli 2013 Den Haag Pagina 1 van 23 De adviseur Zorgverzekeringen adviseert

Nadere informatie

OPLEIDINGEN REAAL COLLEGE NAJAAR 2012

OPLEIDINGEN REAAL COLLEGE NAJAAR 2012 OPLEIDINGEN REAAL COLLEGE NAJAAR 2012 Het belang van een goede opleiding wordt steeds meer ingezien door mensen, die zich professioneel bezighouden met verzekeringen, pensioenen en hypotheken. In het kader

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Hypothecair krediet BIJLAGE B7 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Hypothecair krediet BIJLAGE B7 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Hypothecair krediet IJLAGE 7 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag 1 In het onderstaande figuur is de taakstructuur

Nadere informatie