Opleiding Wft-pensioen Collectief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Wft-pensioen Collectief"

Transcriptie

1 Opleiding Wft-pensioen Collectief Ruime aandacht voor collectief pensioen in de nieuwe belonings- en adviesrol. Een opleiding met hoog rendement op uw investering. Focus op collectief pensioen Training door ervaren pensioenconsultants Praktijk gericht: vandaag leren, morgen toepassen Meer dan alleen maar Wft Mogelijkheid tot uitbreiding met DGA training

2 Inleiding Inmiddels blijkt dat iedereen die pensioenadvies geeft aan óf DGA s, óf ten behoeve van werkgever / werknemer gerelateerd (collectief) pensioen, feitelijk niet ontkomt aan de Wftpensioenvergunning. Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft de toets- en eindtermen omschreven die vereist zijn voor het diploma waarmee de Wftpensioenvergunning kan worden aangevraagd. Het CDFD legt in haar toets- en eindtermen de nadruk op kennis en vaardigheden gericht op het complexe en veelomvattende terrein van werkgever- werknemer pensioenregelingen. Daarnaast heeft zij de eisen ten aanzien van de DGA-advisering nauw omschreven. Samenstelling lesprogramma Het lesprogramma van de opleiding Wft-pensioen Collectief van Nederlands Pensioenbureau (NPB) behandeld de toetstermen gericht op collectief pensioen zoals die door het CDFD zijn opgesteld. Vanaf januari 2014 gelden de gewijzigde toetstermen. U krijgt van ons een up-todate opleiding, waarin de laatste eisen zijn verwerkt. Specifieke DGA toetstermen worden in deze opleiding niet behandeld. Voor deelnemers die niet DGA geschoold zijn, bieden wij de mogelijkheid de opleiding uit te breiden met een tweedaagse DGA training (zie pagina 4). Onderwerpen van de opleiding Wft-pensioenvergunning De opleiding Wft-pensioen Collectief bestaat uit acht trainingsdagen. Iedere trainingsdag beslaat één of meerdere opzichzelfstaande onderwerpen. De volgorde van de lesdagen kan daardoor per opleidingscyclus verschillen, maar wordt ruim van te voren bekend gemaakt zodat deelnemers zich naar behoren kunnen voorbereiden. De thema s die op de trainingsdagen behandeld worden zijn: Advies collectief pensioen, procedures, rapportage en dossiervorming. Financiële analyse en Wft-advies. Waardeoverdracht en echtscheiding. Gelijke behandeling. Onderzoek werkingssfeer BPF. Actuariële begrippen en exitbepalingen. Pensioenwet en jurisprudentie. Enterprise Risk Management en compliance. pagina 2 van 7

3 Opstellen adviesrapporten. Juridische controle bestaande regeling en risico management. Fusies en overnames. Aanvullende zaken tijdens de duur van de opleiding Alleen met trainingsdagen bent u er natuurlijk niet. Daarom ontvangt u tevens: een zeer uitgebreide syllabus; digitale sheets; de mogelijkheid tot telefonisch overleg over de lesstof en algemene pensioenvragen met een van onze pensioenconsultants. Deelname Van de deelnemers aan de opleiding Wft-pensioen Collectief wordt verwacht dat men al enige ervaring heeft met het geven van pensioenadvies. Wft-Basis en Wft-Leven: opleiding- en examen package deal Om na het slagen voor het Wft-pensioenexamen/EVC-procedure daadwerkelijk de Wftpensioenvergunning aan te kunnen vragen, is het noodzakelijk dat u tevens beschikt over het Wft-Basis en Wft-Levendiploma. In samenwerking met NIBE/SVV bieden wij u de mogelijkheid om gedurende de opleiding Wft-pensioen Collectief, deze diploma s eveneens te behalen. Op verzoek voorzien wij u graag van meer informatie. Investering Uw investering in deze 8-daagse opleiding Wft-pensioen Collectief, inclusief lesmateriaal en dagverzorging, bedraagt 2.295,- (incl. btw) en is bij vooruitbetaling verschuldigd. Opleidingsdata en groepsgrootte De opleiding wordt in regelmatige cycli op verschillende locaties door Nederland gegeven. De eerstvolgende cyclus gaat op 2 april 2014 in Dordrecht van start. Het aantal deelnemers aan de opleiding Wft-pensioen Collectief bedraagt minimaal 10 en maximaal 15 personen. pagina 3 van 7

4 Docenten met praktijkervaring Onze docenten hebben een jarenlange ervaring in het adviseren van pensioenregelingen tegen een op uurloon gebaseerd honorarium. Daarnaast hebben zij ruime expertise in het begeleiden van pensioenadviseurs naar de nieuwe pensioenadvieswereld, een wereld waarin de beloning van de adviseur niet meer afhankelijk is van provisie. Toegevoegde waarde Tijdens de trainingsdagen wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van adviesvaardigheden. De deelnemers aan onze opleidingen geven te kennen dat de kennisdeling uit deze persoonlijke advieservaring en de praktisch toepasbaarheid daarvan, van grote toegevoegde waarde is. Training DGA Advies Mocht u naast training op het gebied van collectief advies, ook training wensen over pensioen en de DGA, dan kunt u deelnemen aan onze tweedaagse training DGA Advies. Er is bewust gekozen om deze training los te verzorgen van de opleiding Wft-pensioen Collectief vanwege de expertise in de markt. De training DGA Advies bestaat uit een theorie- en een praktijk dag, zodat alle aspecten van deze pensioenproblematiek voldoende aan bod kunnen komen. Wanneer u deze tweedaagse training volgt in aanvulling op de opleiding Wft-pensioen Collectief, betaald u hiervoor slechts 590,- (excl. btw) in plaats van 945,- (excl. btw). Rendement op uw opleidingsinvestering Het rendement op uw opleidingsinvestering is zeer hoog. Aangetoond is dat na deelname aan onze opleidingen door de deelnemers substantieel meer omzet gegenereerd wordt uit pensioenportefeuilles. Wij vertellen u hier graag meer over en kunnen uiteraard referenties geven. Examen of EVC-procedure? Na het doorlopen van onze opleiding Wft-pensioen Collectief bent u verzekerd van voldoende lesstof op het gebied van collectief pensioen om voor deze taakgebieden met goed gevolg het examen Wft-pensioenvergunning af te leggen. Met de training DGA Advies daarnaast, dekt u alle taakgebieden. U kunt er ook voor kiezen de zogenaamde EVC-(eerder verworven competenties)procedure te doorlopen. Deze laatste procedure is specifiek ontwikkeld voor deelnemers met een ruime advies achtergrond. Uw docenten kunnen u persoonlijk begeleiden bij het maken van de keuze hiertussen en u desgewenst ondersteunen. pagina 4 van 7

5 Examentraining Regelmatig organiseren wij Wft-Examentrainingsdagen ter voorbereiding op het Wftgetraind in het afleggen van het examen voor zowel de schriftelijke als mondelinge onderdelen, onder andere door het doen en behandelen pensioenexamen. Gedurende drie dagen wordt u van examenvraagstukken en casussen. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de training krijgt u de examenoefenvraagstukken toegestuurd, die u ter voorbereiding kunt uitwerken. De antwoorden worden tijdens de training plenair besproken. Uiteraard ontvangt u meer informatie betreffende de Wft-Examentrainingsdagen tijdens de opleiding Wft-pensioen Collectief. Mocht u op voorhand aanvullende informatie wensen, neem dan gerust contact met ons op of raadpleeg onze website. Neem voor meer informatie contact met ons op: Nederlands Pensioenbureau Laan der Verenigde Naties DA Dordrecht Tel: Fax: pagina 5 van 7

6 Nederlands Pensioenbureau: een deskundige partner op pensioengebied Nederlands Pensioenbureau (NPB) is hét bureau vaktechniek voor de pensioenbranche. Wij bieden hoogwaardige dienstverlening op pensioenjuridisch, actuarieel en fiscaal gebied. NPB organiseert praktijkgerichte pensioenopleidingen en -trainingen voor professionals en ondersteunt de pensioenadvies-, advocaten- en accountantskantoren die bij ons Pensioen Control-netwerk zijn aangesloten. Ons streven Als NPB streven wij er naar om de kwaliteit van pensioenadvies in zijn algemeenheid, en dat van onze klanten in het bijzonder, naar een hoger niveau te tillen. Op deze manier ontstaat er een markt waar pensioenadvies uitsluitend wordt gegeven door professionals die hoogwaardig advies aanbieden gebaseerd op kennis en inzicht. Om dit streven te bereiken vergaren wij objectieve en hoogwaardige kennis over alle kennisgebieden die het pensioenvak omvat. Op diverse manieren delen wij vervolgens onze kennis met onze klanten (PCI deelnemers) en cursisten en via hen vervolgens werkgevers en ondernemingsraden. Onafhankelijk Vanuit onze onafhankelijke positie willen wij op betrouwbare wijze hoogwaardige en praktische dienstverlening bieden, gestoeld op een wetenschappelijke invalshoek. NPB is onafhankelijk: wij behartigen uitsluitend de belangen van onze cliënten en zijn op geen enkele wijze gelieerd aan een verzekeraar of belangenorganisatie. Wel streven wij naar synergetische relaties met alle marktpartijen en zoeken hen op om gezamenlijke doelen te verwezenlijken. Uiteraard gaan wij daarbij steeds zorgvuldig met de materie om, het hebben van een afwijkend standpunt schuwen wij daarbij niet. Erkende opleidingen Nederlands Pensioenbureau is als opleidingsinstituut erkend door Cedeo, waarvoor wij bij klanttevredenheids onderzoek herhaaldelijk hoog scoren. Tevens zijn wij als geaccrediteerd opleidingsinstituut erkend door de NBA, RB, FFP en NOPD. Voor veel van onze opleidingen, trainingen en studiebijeenkomsten kunnen deelnemers voor deze beroepsorganisaties PE-punten halen. pagina 6 van 7

7 Inschrijfformulier Ondergetekende verklaart deel te willen nemen aan de opleiding Wft-pensioen Collectief: Startdatum van de opleiding :. / /. Data : 2014 Bedrijfsnaam :. Gegevens deelnemer 0 heer 0 mevrouw (Achter)Naam :. Roepnaam en voorletter(s) :. Geboortedatum :. adres :. Telefoonnummer werk :. Mobiel nummer :. (factuur) Adres :. Postcode/Plaats :. Mailadres crediteurenadministratie :. INTAKE VRAGEN Welke pensioenopleiding(en) heeft u gevolgd?.. Hoeveel jaar bent u als pensioenadviseur werkzaam?.. jaar Graag uw registratienummer vermelden indien u bent aangesloten bij de volgende beroepsorganisatie(s): NBA NOPD FFP RB Ondergetekende heeft alle vragen volledig beantwoord en verklaart zich hierbij akkoord met de Algemene Voorwaarden van Nederlands Pensioenbureau (zie website).... Handtekening datum plaats Gelieve dit inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend aan ons retourneren op Voor de kosten van de opleiding ontvangt u een factuur van Nederlands Pensioenbureau. De factuur dient vóór aanvang van de opleiding te zijn voldaan. Bij annulering is restitutie van het inschrijfgeld alleen mogelijk als wij uiterlijk een maand vóór aanvang uw schriftelijke annulering hebben ontvangen. Aan elke inschrijfwijziging of annulering zijn 75 administratiekosten verbonden. Het aantal aanmeldingen is beperkt. Doorgang is onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. pagina 7 van 7

Opleiding Vermogensbeheer

Opleiding Vermogensbeheer Leidt op tot Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf Alles over de organisatie van het vermogensbeheer en de administratieve verwerking van vermogensbeheeractiviteiten bij pensioenfondsen Aan beleggingsresultaten

Nadere informatie

OPLEIDINGEN REAAL COLLEGE NAJAAR 2012

OPLEIDINGEN REAAL COLLEGE NAJAAR 2012 OPLEIDINGEN REAAL COLLEGE NAJAAR 2012 Het belang van een goede opleiding wordt steeds meer ingezien door mensen, die zich professioneel bezighouden met verzekeringen, pensioenen en hypotheken. In het kader

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

STEIJNBORG DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

STEIJNBORG DIENSTVERLENINGSDOCUMENT STEIJNBORG DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Steijnborg is adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen, hypotheken, pensioen en andere financiële diensten. Het is onze taak om samen met u een inventarisatie

Nadere informatie

Wegwijs bij Van t Riet Assurantie Advies B.V.

Wegwijs bij Van t Riet Assurantie Advies B.V. Wegwijs bij Van t Riet Assurantie Advies B.V. Kennismaking met onze dienstverlening Graag introduceren wij onze organisatie, Van t Riet Assurantie Advies, aan u. Wij zijn zeer verheugd dat u overweegt

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Met dit dienstverleningsdocument (dvd) maken wij u wegwijs bij Van der Poll Financiële Diensten. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening,

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE HEEMSKERK CURSUSBROCHURE 2015 2016 (versie 2, 15 juni 2015) Inhoud Voorwoord.... 3 Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden... 4 Basiskennis Calculatie (BKC )... 6 Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants PLUC!

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants PLUC! Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants PLUC! 25-01-11 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE AUDIT PERMANENTE EDUCATIE REGISTERACCOUNTANTS... 2 1.1 INLEIDING... 2 1.2 ONDERDEEL 1: CONTROLE CURSUSDOCUMENTEN...

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen

Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen 1. Algemeen Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V. is een financieel dienstverlener. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ons krachtens de Wet op

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is als onafhankelijk intermediair gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Zowel aan particulieren als ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Graag willen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

FINANCIEEL ADVIES. Raad & Daad Maak optimaal gebruik van professioneel advies.

FINANCIEEL ADVIES. Raad & Daad Maak optimaal gebruik van professioneel advies. FINANCIEEL ADVIES Raad & Daad Maak optimaal gebruik van professioneel advies. Dienstverlening van Waterman Advies Kosteloos een oriëntatiegesprek samen met een van onze adviseurs. U heeft gekozen voor

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN PERSOONLIJK EN INSPIREREND PROGRAMMA PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN PRESENTATIE In deze boeiende training van Boertien Vergouwen Overduin leert u hoe u uw werk

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHT PROGRAMMA VOOR MIDDLE MANAGERS LEERGANG PRAKTISCH MIDDLE MANAGEMENT UW INVESTERING [code: B-LPM] 3.800,- Trainingsmateriaal: 100,- Arrangementskosten:

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DEEL A: ALGEMEEN Wat is een dienstverleningsdocument? Een dienstverleningsdocument is een schriftelijk of digitaal document waarin wij, Ristovski & De Vries financiële planning,

Nadere informatie

Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer

Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer 1. Algemeen Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V. is een financieel dienstverlener. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ons krachtens de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Wie zijn wij? Onze diensten

Wie zijn wij? Onze diensten Dienstenwijzer Verzekeringen - ZAKELIJK RISICOBEHEER - Hypotheken - pensioenplanning U bent onze opdrachtgever. Wij werken namens u en in uw belang. Dat is onze wederzijdse relatie. Taylor Mates, ondernemers

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mei 2012 Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie