2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1"

Transcriptie

1 1. Wegwijs in pensioenland 1.1. Waarom eens stilstaan bij uw pensioen? Oudedagsvoorziening is eigenlijk een beter woord De drie pijlers van ons pensioensysteem De eerste pijler: de automatische (overheids)- voorzieningen De tweede pijler: uit de werkgever-werknemersfeer De derde pijler: privé een pensioen regelen Dit boek is verdeeld in DGA, ondernemer en werknemer De oudedagsvoorzieningen voor de DGA De oudedagsvoorzieningen voor de IB-ondernemer De oudedagsvoorzieningen voor werknemers Zo ziet u snel waar u in dit boek moet zijn! Inhoudsopgave 2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler Waarom van de DGA een apart hoofdstuk is gemaakt Wie is DGA in pensioenland? Wat zijn de (oudedags)gevolgen van het DGA-zijn? Is een DGA verzekerd voor de sociale verzekeringen? De AOW voor de DGA Wie is verzekerd en hoe gaat de premiebetaling? En hoeveel bedraagt dan mijn uitkering? Eventuele partnertoeslag U woont samen maar voert geen gezamenlijke huishouding U woont bij iemand die hulpbehoevend is Wanneer is er altijd sprake van een gezamenlijke huishouding? U bent gehuwd en uw partner wordt blijvend opgenomen in een verpleegtehuis De toekomst van de AOW is nog ongewis De oorzaken van de discussie (plus tabel levensverwachting en populatie) Wat betekent deze prognose voor de toekomst? Kan ik mijn AOW ook later laten ingaan? De ANW voor de DGA Ben ik als DGA ANW-verzekerd? Wie zijn mijn nabestaanden? En wanneer bent u hulpbehoevend? En uw kinderen? Wat m o e t u d o e n v o o r e e n g o e d p e n s i o e n? III

2 Zijn er verder nog voorwaarden voor een ANW-uitkering? Ik heb een terminale ziekte, zal ik nog snel gaan samenwonen of trouwen? U werkt in het buitenland en eerder in Nederland, hoe zit het met de ANW? Verlies ik mijn uitkering als ik na overlijden van mijn partner naar het buitenland verhuis? En hoe wordt de premie betaald? U gaat in het buitenland werken/wonen, kunt u zich vrijwillig verzekeren? Ik ontvang alimentatie van mijn ex-partner. Wat nu als hij overlijdt? Hoeveel ANW-uitkering krijgt u of uw partner na overlijden? Wordt mijn ANW-uitkering gekort als ik werk? Gedeeltelijk gekort Volledig gekort Niet gekort En de (half)wezenuitkering? Kan ik mijn inkomen uit mijn BV verlagen voor een ANW-uitkering? Ik ga samenwonen met een nieuwe partner, heeft dat gevolgen? Wanneer eindigt de nabestaanden uitkering nog meer? Krijg ik mijn ANW-uitkering netto uitgekeerd? Overzicht verdragslanden ANW Het pensioen van de DGA in pijler Hoezo pensioen van DGA in pijler 2? Welke pensioenvormen zijn er? En de VUT, vroegpensioen en prepensioen? Wie mag een pensioenregeling uitvoeren? Pensioensystemen, pensioengrondslag en franchise De beschikbare premieregeling De salarisdiensttijdregeling De eindloonregeling en de middelloonregeling Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Flexibiliteit en pensioen Variëren in hoogte van de uitkering De 100/75-regel Indexatie (waardevast maken) Uitruil van pensioenrechten Kan ik eerder (of later) dan 65 met pensioen? Mijn pensioen is niet hoog genoeg, hoe kan ik meer sparen? Waardeoverdracht Afkoop of prijsgeven van uw pensioen?...47 IV Wat m o e t u d o e n v o o r e e n g o e d p e n s i o e n?

3 3.10. Uw pensioen en echtscheiding Nabestaandenpensioen Ingang pensioendatum? Conversie (omzetten pensioen)! Conversie bij pensioen in eigen beheer Uw pensioen en faillissement Als ik mijn pensioen in eigen beheer opbouw Als ik een holding of pensioen-bv heb Als ik mijn pensioen in een pensioenfonds of bij een verzekeraar heb De levensloopregeling voor de DGA Kan ik onbeperkt een kapitaal opbouwen? En wanneer kan ik geld opnemen? En als ik mijn levensloopkapitaal niet opgenomen heb op mijn pensioendatum? Moet ik over de opname belasting betalen? Maar waar zit dan het fiscale voordeel? Kan de levensloopregeling samenlopen met een spaarloon-, pensioen of lijfrenteregeling? Wat gebeurt er met de levenslooprekening als ik kom te overlijden? Inhoudsopgave 4. De oudedagsvoorzieningen voor de DGA uit pijler Lijfrenteverzekering, bank sparen, sparen/beleggen en risico verzekeringen als optie De aftrekruimte bij een lijfrente verzekering en banksparen De jaarruimte De reserveringsruimte Heeft een pensioenregeling invloed op de jaar- en reserveringsruimte? En bijt de levensloopregeling ook de jaar- en reserverings ruimte? Als ik de jaar- en reserveringsruimte weet, moet ik dan in dat jaar mijn premie betalen voor de lijfrente (terugploegregeling)? Ik ben in het verleden vergeten de premie af te trekken terwijl dat wel mocht. Wat nu? Wat te doen met een uitkering uit een lijfrenteverzekering? Aanwending van een lijfrenteverzekering Kan een lijfrente-uitkering aan iedereen toekomen? Kan lijfrentekapitaal ook overgezet worden naar banksparen? Moet er loon- of inkomstenbelasting betaald worden over de uitkeringen? Moeten er successierechten betaald worden als ik een nabestaandenlijfrente ontvang? Ik wil een combinatie van een oudedagslijfrente en een nabestaandenlijfrente. Kan dat? Wat m o e t u d o e n v o o r e e n g o e d p e n s i o e n? V

4 Als ik en mijn partner vlak na de ingangsdatum komen te overlijden, wat met het nog niet uitgekeerde kapitaal? Kan een nabestaandenlijfrente ook later ingaan dan direct na het overlijden van de verzekerde? Kan ik de verzekeraar verzoeken om het gehele lijfrentekapitaal in een keer uit te keren i.p.v. een periodieke uitkering? Aanwending van het bankspaarkapitaal Wat te doen met een uitkering uit een bancaire lijfrente? Overlijden tijdens de opbouwfase Overlijden tijdens de uitkeringsfase Hoe wordt de belasting geïnd over de uitkeringen? De gelijkmatige uitkering Kapitaal op bankspaarrekening in één keer opnemen? Overstappen van een bancaire lijfrente op een verzekeringslijfrente? Extra uitkering verzekeren voor nabestaanden of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Is een bancaire lijfrente ook vrijgesteld voor de successierechten? Lijfrente en faillissement Lijfrente en echtscheiding Wat te doen met mijn bestaande lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente? Mijn polis behoort tot de huwelijksgoederen - gemeenschap, wat nu? Kan de lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente ook aan een van ons toegedeeld worden? En als de lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente niet tot een huwelijksgoederengemeenschap behoort? Ik heb een pensioen en een lijfrente. Kan ik daar iets mee? Geen lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente, maar halvering pensioen voorkomen na een echtscheiding? Ik moet alimentatie betalen. Kan ik dat niet afkopen met een lijfrente? Wat te doen met oude lijfrente verzekeringen? Sparen en beleggen in box Klinkt goed, maar hoef ik dan helemaal niets te betalen? Wat is beter, sparen of beleggen? Maar er is toch nog een vrijstelling voor investeringen in durfkapitaal of maatschappelijke beleggingen? Ik word 100 jaar oud, heb ik dan wel genoeg? Hoeveel moeten mijn erfgenamen betalen? (tabellen successie, schenking en vrijstellingen) VI Wat m o e t u d o e n v o o r e e n g o e d p e n s i o e n?

5 4.8. De overlijdensrisicoverzekering (ORV) Moeten mijn nabestaanden of ik belasting betalen over de uitkering? En successierechten? Wat voor uitkeringen kan ik verzekeren? (Tabel met verzekeringsvarianten) Maar kan ik een verzekerd kapitaal omzetten in een periodieke uitkering? Hoe wordt een premie van een risicoverzekering bepaald? De IB-ondernemer (eenmanszaak, Vof, maatschap, CV, zzp er) in pijler 1 Inhoudsopgave 5.1. Inleiding Wie is IB-ondernemer in pensioenland? Wat zijn de gevolgen voor de oude dag van het IB-ondernemer zijn? Is een IB-ondernemer verzekerd voor de sociale verzekeringen? De AOW voor de IB-ondernemer Wie is er verzekerd en hoe gaat de premiebetaling? En hoeveel bedraagt dan mijn uitkering? Eventueel partnertoeslag U woont samen maar voert geen gezamenlijke huishouding U woont bij iemand die hulpbehoevend is Wanneer is er altijd sprake van een gezamenlijke huishouding? U bent gehuwd en uw partner wordt blijvend opgenomen in een verpleegtehuis De toekomst van de AOW is nog ongewis De oorzaken van de discussie (tabellen levensverwachting en populatie) Mogelijke toekomstscenario s Kan ik mijn AOW ook later laten ingaan? De ANW voor de IB-ondernemer Ben ik als IB-ondernemer ANW-verzekerd? Wie zijn mijn nabestaanden? Zijn er verder nog voorwaarden voor een uitkering? Enkele vragen uit de praktijk Terminaal ziek, wie krijgt ANW? In buitenland werken, goed voor de ANW? Naar buitenland na overlijden partner? Verzekeren in buitenland? Ik ontvang alimentatie van mijn ex-partner. Wat nu als hij overlijdt? Wat m o e t u d o e n v o o r e e n g o e d p e n s i o e n? VII

6 5.10. En hoe wordt de ANW-premie betaald? Hoeveel ANW-uitkering krijgt u of uw partner na overlijden? Wordt mijn uitkering gekort als ik werk? Gedeeltelijk gekort Volledig gekort Niet gekort En de (half)wezenuitkering? Ik ga samenwonen met een nieuwe relatie, heeft dat gevolgen? Wanneer eindigt de nabestaanden uitkering nog meer? Krijg ik mijn ANW-uitkering netto uitgekeerd? Overzicht verdragslanden ANW Het pensioen van de IB-ondernemer in pijler Tweede pijler kan toch niet voor IB-ondernemer? Representatieve groep ondernemers Wat is pensioen voor u? En wie voert een beroepspensioen uit? Welke pensioenvormen zijn er? Wat is een pensioengrondslag en een franchise? Wat is een beschikbare premieregeling? Wat is dan een salarisdiensttijdregeling? Wat is een eindloon- of middelloonregeling? Over welk inkomen wordt pensioen opgebouwd? Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen (Half)wezenpensioen Nabestaandenoverbruggingspensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen En de VUT, prepensioen, vroegpensioen, etc.? Flexibiliteit en pensioen Variëren in hoogte van de uitkering De 100/75-regel Indexatie (waardevast houden)? Uitruil pensioenrechten Kan ik eerder (of later) dan 65 met pensioen? Voorwaarden aan het vervroegen of uitstellen van pensioen Wat blijft er over bij eerdere of latere pensionering? Wanneer is dat eerder of later aantrekkelijk? Mijn pensioen is niet hoog genoeg, hoe kan ik meer sparen? Afkoop of prijsgeven van uw pensioen? Uw pensioen en echtscheiding Nabestaandenpensioen Ingang pensioendatum? Conversie (omzetten pensioen)! Uw pensioen en faillissement Pensioen en het dekkingspercentage van pensioenfondsen VIII Wat m o e t u d o e n v o o r e e n g o e d p e n s i o e n?

7 7. Privépensioenvoorzieningen voor de IB-ondernemer (pijler 3) 7.1. Lijfrenteverzekering, banksparen, sparen/beleggen en risicoverzekeringen als optie De aftrekruimte bij een lijfrenteverzekering en banksparen De jaarruimte De reserveringsruimte Heeft een pensioenregeling invloed op de jaar- en reserveringsruimte? En bijt de levensloopregeling ook de jaar- en reserveringsruimte? Als ik de jaar- en reserveringsruimte weet, moet ik dan ook mijn premie betalen voor de lijfrente? (terugploegregeling) Ik ben in het verleden vergeten de premie af te trekken terwijl dat wel mocht. Wat nu? De oudedagsreserve (voorheen FOR genoemd) De stakingslijfrente Wat te doen met een uitkering uit een lijfrenteverzekering? Aanwending van een lijfrenteverzekering Kan een lijfrente-uitkering aan iedereen toekomen? Kan lijfrentekapitaal ook overgezet worden naar banksparen? Moet er loon of inkomstenbelasting betaald worden over de uitkeringen? Moet ik successierechten betalen als ik een nabestaanden lijfrente ontvang? Ik wil een combinatie van een oudedagslijfrente en een nabestaandenlijfrente. Kan dat? Als ik en mijn partner vlak na de ingangsdatum komen te overlijden, wat met het nog niet uitgekeerde kapitaal? Kan een nabestaandenlijfrente ook later ingaan dan direct na het overlijden van de verzekerde? Kan ik de verzekeraar verzoeken om het gehele lijfrente kapitaal in een keer uit te keren i.p.v. een periodieke uitkering? Aanwenden van het bankspaarkapitaal Welke vormen van uitkering kan ik met een bancaire lijfrente aanschaffen? Overlijden tijdens de opbouwfase Overlijden tijdens de uitkeringsfase Hoe wordt de belasting geïnd over de uitkeringen? De gelijkmatige uitkering Kapitaal op bankspaarrekening in één keer opnemen? Levenslange uitkering: overstappen van een bancaire lijfrente naar een verzekeringslijfrente? Inhoudsopgave Wat m o e t u d o e n v o o r e e n g o e d p e n s i o e n? IX

8 Extra uitkering verzekeren voor nabestaanden of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Is een bancaire lijfrente ook vrijgesteld voor de successierechten? Lijfrente en faillissement Lijfrente en echtscheiding Wat te doen met mijn bestaande lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente? Mijn polis behoort tot de huwelijksgoederengemeenschap, wat nu? Kan de lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente ook aan een van ons toegedeeld worden? En als de lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente niet tot een huwelijksgoederengemeenschap behoort? Ik heb een pensioen en een lijfrente. Kan ik daar iets mee? Geen lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente, maar halvering pensioen voorkomen na een echtscheiding? Ik moet alimentatie betalen. Kan ik dat niet afkopen met een lijfrente? Wat te doen met oude lijfrente verzekeringen? Sparen en beleggen in box Klinkt goed, maar hoef ik dan helemaal niets te betalen? Wat is beter sparen of beleggen? Maar er is toch nog een vrijstelling voor investeringen in durfkapitaal of maatschappelijke beleggingen? Ik word 100 jaar oud, heb ik dan wel genoeg? En als ik dan kom te overlijden, moeten mijn erfgenamen dan successierechten betalen? (tabellen successie en vrijstelling) De overlijdensrisicoverzekering (ORV) Moeten mijn nabestaanden of ik belasting betalen over de uitkering? En successierechten? Wat voor uitkeringen kan ik verzekeren? Maar kan ik een verzekerd kapitaal ook omzetten in een periodieke uitkering? Hoe wordt een premie van een risicoverzekering bepaald? Voor u als werkgever: pensioen en uw werknemer (pijler 1) 8.1. Waarom de werknemer in een apart hoofdstuk? Wie is werknemer in pensioenland? Wie is verzekerd voor de sociale verzekeringen? De AOW X Wat m o e t u d o e n v o o r e e n g o e d p e n s i o e n?

9 Wie is er verzekerd en hoe gaat de premiebetaling? En wat bouwt uw werknemer dan op? Hoeveel premie betaalt uw werknemer voor de AOW? Kan uw werknemer een AOW-tekort herstellen als hij in een land gaat werken waar ze geen oudedagsvoorzieningen hebben? En hoeveel bedraagt dan de uitkering voor uw werknemer? Eventueel partnertoeslag Samenwonen zonder gezamenlijke huishouding Wonen bij iemand die hulpbehoevend is Altijd een gezamenlijke huishouding? Gehuwd en partner blijvend opgenomen in een verpleegtehuis De toekomst van de AOW De oorzaken van de discussie (tabellen levensverwachting en populatie) Mogelijke toekomstscenario s Kan uw werknemer zijn AOW ook later laten ingaan? De ANW Is uw werknemer hiervoor verzekerd? Wie zijn nabestaanden? En de kinderen? Zijn er verder nog voorwaarden voor een uitkering? Terminaal ziek, snel gaan samenwonen of trouwen? Werken in buitenland, nabestaanden recht op een ANW-uitkering? Verlies van uitkering als na overlijden van partner uw werknemer naar het buitenland verhuist? En hoe wordt de premie betaald? Uw werknemer gaat in het buitenland werken/wonen, kan hij zich vrijwillig verzekeren? Uw werknemer ontvangt alimentatie van zijn ex-partner. Wat nu als die overlijdt? Hoeveel ANW-uitkering krijgt uw werknemer of zijn partner na overlijden? Wordt zijn uitkering gekort als hij werkt? Uw werknemer gaat samenwonen met een nieuwe relatie, heeft dat gevolgen? Wanneer eindigt de nabestaanden uitkering? Overzicht verdragslanden ANW Inhoudsopgave 9. Pensioen en uw werknemer (pijler 2) 9.1. Uw werkgeversrol bij een werknemerspensioen Welke pensioenvormen zijn er? En de VUT, vroegpensioen en prepensioen? Wie mag een pensioenregeling uitvoeren? Wat m o e t u d o e n v o o r e e n g o e d p e n s i o e n? XI

10 9.3. Pensioensystemen, pensioengrondslag en franchise De beschikbare premieregeling De salarisdiensttijdregeling Eindloonregeling en middelloonregeling Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Is uw werknemer verplicht mee te doen aan uw pensioenregeling? U bent niet aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en u wilt alleen bepaalde werknemers een pensioen aanbieden. Mag dat? Hoe zit het met parttimers en met werknemers met tijdelijke contracten? Onderscheid tussen mannen en vrouwen? Vanaf welke leeftijd mogen of moeten werknemers deelnemen? Fiscale gevolgen Bij een salarisdiensttijdregeling Bij een beschikbare premieregeling Flexibiliteit en pensioen Variëren in hoogte van de uitkering De 100/75-regel Indexatie (waardevast maken) Uitruil Kan uw werknemer eerder (of later) met pensioen dan met 65? Zijn pensioen is niet hoog genoeg, hoe kan hij meer sparen? Waardeoverdracht bij wisseling werkgever Maar is waardeoverdracht altijd voordelig? Zijn er nog kosten aan waardeoverdracht verbonden? Afkoop of prijsgeven van pensioen? Pensioen en echtscheiding Nabestaandenpensioen Ingang pensioendatum? Conversie (omzetten pensioen) Pensioen en faillissement van uw werknemer Pensioen en faillissement van u als werkgever En wat is dan de stichting FVP? Vanwege de recessie wil ik als werkgever de pensioenregeling versoberen, kan dat? Pensioen en het dekkingspercentage van pensioenfondsen De levensloopregeling Kan uw werknemer onbeperkt een kapitaal opbouwen? En wanneer kan hij geld opnemen? En als hij zijn levensloopkapitaal niet opgenomen heeft op zijn pensioendatum? Moet uw werknemer over de opname belasting betalen? Maar waar zit dan voor hem het fiscale voordeel? XII Wat m o e t u d o e n v o o r e e n g o e d p e n s i o e n?

11 Kan de levensloopregeling samenlopen met een spaarloon-, pensioen of lijfrenteregeling? Wat gebeurt er met de levenslooprekening als hij komt te overlijden? Wat als uw werknemer buiten u om nog zelf iets wil regelen (pijler 3)? Lijfrenteverzekering, banksparen, sparen/beleggen en risicoverzekeringen als optie? De aftrekruimte bij een lijfrente verzekering en banksparen De jaarruimte De reserveringsruimte Heeft een pensioenregeling invloed op de jaar- en reserveringsruimte? En bijt de levensloopregeling ook de jaar- en reserveringsruimte? Als de jaar- en reserveringsruimte berekend is, moet dan ook in datzelfde jaar de premie betaald zijn voor de lijfrenteverzekering? In het verleden vergeten de premie af te trekken terwijl dat wel mocht? Wat nu? Wat kan uw werknemer doen met een uitkering uit een lijfrenteverzekering? Aanwending van een lijfrenteverzekering Kan een lijfrente-uitkering aan iedereen toekomen? Kan lijfrentekapitaal ook overgezet worden naar banksparen? Moet er loon- of inkomstenbelasting betaald worden over de uitkeringen? Moeten successierechten betaald worden als iemand een nabestaandenlijfrente ontvangt? Een combinatie van een oudedagslijfrente en een nabestaandenlijfrente, kan dat? Als uw werknemer en zijn partner vlak na de ingangsdatum komen te overlijden, wat dan met het nog niet uitgekeerde kapitaal? Kan een nabestaandenlijfrente ook later ingaan dan direct na het overlijden van de verzekerde? Kan uw werknemer de verzekeraar verzoeken om het gehele lijfrentekapitaal in een keer uit te keren i.p.v. een periodieke uitkering? Aanwenden van het bankspaarkapitaal Welke vormen van uitkering kan uw werknemer met een bancaire lijfrente aanschaffen? Overlijden tijdens de opbouwfase Overlijden tijdens de uitkeringsfase Hoe wordt de belasting geïnd over de uitkeringen? De gelijkmatige uitkering Inhoudsopgave Wat m o e t u d o e n v o o r e e n g o e d p e n s i o e n? XIII

12 Kapitaal op bankspaarrekening in een keer opnemen? Levenslange uitkering: overstappen van een bancaire lijfrente naar een verzekeringslijfrente? Extra uitkering verzekeren voor nabestaanden of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Is een bancaire lijfrente ook vrijgesteld voor de successierechten? Lijfrente en faillissement Lijfrente en echtscheiding Wat te doen met een bestaande lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente? De lijfrente behoort tot de huwelijksgoederengemeenschap, wat nu? Kan de lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente ook aan een van de partners toegedeeld worden? En als de lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente niet tot een huwelijksgoederengemeenschap behoort? Uw werknemer heeft een pensioen en een lijfrente. Kan hij daar iets mee? Geen lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente, maar halvering pensioen voorkomen na een echtscheiding? Uw werknemer moet alimentatie betalen. Kan hij dat niet afkopen met een lijfrente? Wat kan uw werknemer doen met zijn oude lijfrenteverzekeringen? Sparen en beleggen in box Klinkt goed, maar hoeft hij dan helemaal niets te betalen? Wat is beter sparen of beleggen? Maar er is toch nog een vrijstelling voor investeringen in durfkapitaal of maatschappelijke beleggingen? Stel dat uw werknemer 100 jaar oud wordt, heeft hij dan wel genoeg? En als hij dan komt te overlijden, moeten zijn erfgenamen dan successierechten betalen? Tarieftabel successie en schenking (2009) Vrijstellingen successierechten (2009) De overlijdensrisicoverzekering (ORV) Moeten zijn nabestaanden of mijn werknemer belasting betalen over de uitkering? En successierechten? Wat voor uitkeringen kan hij verzekeren? Maar kan uw werknemer een verzekerd kapitaal ook omzetten in een periodieke uitkering? Hoe wordt een premie van een risicoverzekering bepaald? XIV Wat m o e t u d o e n v o o r e e n g o e d p e n s i o e n?

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Andere baan, ander pensioen?

Andere baan, ander pensioen? Andere baan, ander pensioen? Ga je van baan veranderen? Dan is het goed om te weten of dat gevolgen heeft voor je pensioen. Ander werk kan namelijk betekenen dat er iets verandert aan je pensioen. Maar

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Offerte Garantie Plan - Premie

Offerte Garantie Plan - Premie Offertenummer GPP0100010000598 Offertedatum 31-05-2012 Geldigheid Deze offerte is geldig tot 4 weken na 31-05-2012. Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moet dan het ondertekende

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie

U heeft een NIEUWE relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U heeft een NIEUWE relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen? U heeft een NIEUWE relatie Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U heeft een nieuwe relatie 3 2. Wat betekent een nieuwe relatie voor uw partnerpensioen? 3 2.1. Hoe hoog is het partnerpensioen?

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig je pensioen regelen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig je pensioen regelen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig je pensioen regelen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die wil weten wat je kunt doen om

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen. nummer 5 MBB mei 2014 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel II: Wat heeft netto in petto? 221 Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van Ginkel 3 en E.H.M.

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger

Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap No. 242 Kluwer Deventer 2011 ISBN 978 90 13 08729

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie

Uw pensioen na scheiding

Uw pensioen na scheiding Uw pensioen na scheiding Als u en uw partner uit elkaar gaan Een scheiding heeft invloed op veel aspecten van uw leven. Denk daarbij aan de verdeling van uw huis, auto en inboedel. Ook uw pensioen wordt

Nadere informatie

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Natuurlijk hoopt u dat u nog lang gezond blijft en dat u oud mag worden. Maar helaas is dit niet voor iedereen

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali Opbouw AOV 12. Hierin leest u waarvoor

Nadere informatie

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien?

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien? FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl Minder gaan werken? Of stoppen misschien? Minder werken. Of stoppen, misschien? Je loopt met het idee rond om

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie