Kijk ook op voor je totale pensioen, inclusief het pensioen dat je via eventuele vorige werkgevers hebt opgebouwd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor je totale pensioen, inclusief het pensioen dat je via eventuele vorige werkgevers hebt opgebouwd."

Transcriptie

1 8 januari 2016 Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijg je standaard uitbetaald zodra je 67 jaar wordt. Je kunt ook eerder met pensioen, op zijn vroegst met 60 jaar. De pensioenuitkering stopt als je overlijdt. Hoeveel pensioen ontvang je straks? Dat is vooral afhankelijk van je salaris en het aantal jaren dat je pensioen hebt opgebouwd. De hoogte van je ouderdomspensioen staat op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit krijg je eens per jaar toegestuurd en staat ook op je persoonlijke pagina Mijn pensioen. Wil je weten wat er allemaal op je UPO staat? Bekijk dan het filmpje. Kijk ook op voor je totale pensioen, inclusief het pensioen dat je via eventuele vorige werkgevers hebt opgebouwd. Je pensioen is een aanvulling op de AOW, het pensioen dat je van de overheid vanaf je AOWleeftijd krijgt. Kijk voor de bedragen en de ingangsdatum op Let op! Is je pensioen minder dan 462,88 per jaar? Dan mogen wij het bedrag op je pensioendatum afkopen. Je krijgt dan een bedrag ineens en geen maandelijkse uitkering. Partner- en wezenpensioen De hoogte van het partner- en wezenpensioen (nabestaandenpensioen) is - in de periode dat je pensioen opbouwt - gekoppeld aan het te bereiken ouderdomspensioen. Partnerpensioen Als je overlijdt tijdens je dienstverband, gaan we uit van het ouderdomspensioen dat je tot je pensioendatum had kunnen opbouwen. Het partnerpensioen is 70% van het te bereiken ouderdomspensioen. De opbouw van het partnerpensioen stopt als je uit dienst of met pensioen gaat. Ga je uit dienst, dan krijgt je partner na jouw overlijden alleen partnerpensioen over de periode die je hebt deelgenomen aan het fonds. Ga je met pensioen, dan kun je een deel van het partnerpensioen omruilen voor extra ouderdomspensioen. Let op! Heb je voor 2006 vroegpensioen opgebouwd en ben je deelnemer aan de 67-regeling? Dan kan het partnerpensioen lager uitvallen dan 70%. Dit komt door veranderingen in de pensioenregeling in het verleden. Tijdelijk partnerpensioen Zolang je pensioen opbouwt, is er automatisch ook een aanvulling op het partnerpensioen verzekerd. Dit noemen we het tijdelijk partnerpensioen. Als je overlijdt tijdens je dienstverband, krijgt je partner dit tijdelijk partnerpensioen tot zijn/haar AOW-leeftijd. Je partner krijgt dan niet 70% maar 90% van het te bereiken ouderdomspensioen. Deze verzekering vervalt zodra jouw deelname aan de pensioenregeling eindigt. Met partner bedoelen we de man of vrouw met wie je:

2 getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, of duurzaam een gemeenschappelijke huishouding voert en een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst hebt. Daarnaast geldt: Jij en je partner zijn geen bloed- of aanverwanten van elkaar in de rechte lijn. Jij en je partner staan ten minste 6 maanden op hetzelfde huisadres ingeschreven bij de gemeente. Let op! Je huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst moet zijn begonnen voordat je pensioen is ingegaan. Ga je scheiden of woon je niet langer ongehuwd samen? Dan heeft dit gevolgen voor het partnerpensioen. Je overlijden moet altijd bij de burgerlijke stand van de gemeente worden gemeld. De burgerlijke stand geeft het overlijden automatisch aan ons door. Wij nemen dan contact op met je nabestaanden. Via je werkgever is een verplichte overlijdensrisicoverzekering afgesloten bij Elips. Meer informatie hierover vind je op HR-plein (via het intranet van Jacobs Douwe Egberts). Anw-uitkering Als je overlijdt, krijgt je partner misschien een Anw-uitkering van de overheid als hij of zij nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt en: een kind jonger dan 18 jaar heeft, of voor ten minste 45% arbeidsongeschikt is. De hoogte van de Anw-uitkering voor je partner hangt af van zijn of haar inkomen. Wezenpensioen Als je tijdens je dienstverband overlijdt, wordt het wezenpensioen gerelateerd aan het pensioen dat je tot je pensioenleeftijd had kunnen opbouwen. Het wezenpensioen is 20% van het te bereiken partnerpensioen.kinderen van wie beide ouders zijn overleden, krijgen het dubbele. Je kinderen krijgen tot hun 18e wezenpensioen. Studerende kinderen krijgen dat tot hun 27e, als zij voldoen aan Wet op de Studiefinanciering en de Algemene Kinderbijslagwet. Nabestaandenpensioen op je UPO De hoogte van het nabestaandenpensioen staat op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit krijg je eens per jaar toegestuurd en staat ook op je persoonlijke pagina Mijn pensioen. Wil je weten wat er allemaal op je UPO staat? Bekijk dan het filmpje. Kijk ook op voor je totale pensioen, inclusief het pensioen dat je via eventuele vorige werkgevers hebt opgebouwd. Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Word je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt volgens de WIA? Dan heb je recht op gehele of gedeeltelijke voortzetting van je pensioenopbouw. Je blijft gewoon premie betalen. Ook als je vervolgens de onderneming verlaat, blijft je pensioenopbouw geheel of gedeeltelijk doorlopen, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Wat gebeurt er als het beter of slechter gaat? Als je gezondheid verbetert, kan het zijn dat je arbeidsongeschiktheidspercentage omlaag gaat. Wij betalen dan ook minder premie. Andersom geldt dat wij meer premie voor je betalen als je arbeidsongeschiktheidspercentage toeneemt. Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen via je werkgever Je bent bij ons niet verzekerd voor aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. Je werkgever heeft hier wel verzekeringen voor afgesloten en biedt je de mogelijkheid om hieraan deel te nemen. Meer informatie hierover vind je in je cao, in je individuele arbeidsovereenkomst of op het HR Plein (via het intranet van Jacobs Douwe Egberts).

3 Meer weten? Wil je meer informatie? Lees dan bijvoorbeeld onze brochures, het pensioenreglement, de uitvoeringsovereenkomst, de verklaring beleggingsbeginselen, het jaarverslag en het herstelplan. Wat krijg je in onze pensioenregeling niet? Geen arbeidsongeschiktheidspensioen Word je arbeidsongeschikt? Dan krijg je geen (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. Via je werkgever is een verzekering voor arbeidsongeschiktheidspensioen afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. Meer informatie hierover vind je op het HR-plein (via het intranet van Jacobs Douwe Egberts). Hoe bouw je pensioen op? Je bouwt op drie manieren pensioen op A. AOW De AOW is het pensioen dat je krijgt van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of werkt en is ingeschreven in de Basisregistratie personen van de gemeente (BRP) is hiervoor automatisch verzekerd. Je krijgt een volledig AOW-pensioen als je in de 50 jaar voor je AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Heb je niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Of ben je (tijdelijk) niet ingeschreven geweest in de BRP? Dan kan je AOW lager uitvallen. De AOW-leeftijd is niet voor iedereen gelijk en de bedragen worden ieder jaar aangepast. Kijk voor de bedragen en de ingangsdatum op B. Pensioen dat je via je werk opbouwt Je bouwt bij ons pensioen op via de middelloonregeling. De hoogte van je pensioen en dat van je nabestaanden staat op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit krijg je eens per jaar toegestuurd en staat ook op je persoonlijke pagina Mijn pensioen. Kijk ook op voor je totale pensioen, inclusief het pensioen dat je via eventuele vorige werkgevers hebt opgebouwd. C. Pensioen dat je zelf regelt Je kunt ook zelf sparen voor extra pensioen. Bijvoorbeeld met een lijfrente, banksparen of - als je een koophuis hebt - door je hypotheek voor je pensioendatum af te lossen. Middelloonregeling Via de middelloonregeling bouw je elk jaar pensioen op over je pensioengrondslag. Dit is het pensioengevend salaris min de franchise (het deel waarover je geen pensioen opbouwt). Zo ontvang je straks een uitkering die is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat je verdient in de periode dat je deelneemt aan onze pensioenregeling. Maximumsalaris Je bouwt bij ons pensioen op over je brutojaarsalaris tot Dit is het wettelijk vastgestelde maximumsalaris waarover pensioen mag worden opgebouwd. Opbouwpercentage Elk jaar dat je in dienst bent bij je werkgever, bouw je een stukje pensioen op over de

4 pensioengrondslag. Het opbouwpercentage is 1,875% van de pensioengrondslag. Al die stukjes bij elkaar opgeteld vormen straks je pensioen. De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris min de franchise (het deel waarover je geen pensioen opbouwt). De franchise Werk je parttime? Dan krijg je minder loon. Als je minder loon krijgt, bouw je minder pensioen op. Jij en je werkgever betalen allebei voor je pensioen Voor de opbouw van je pensioen wordt een bedrag op je salaris ingehouden. Dat is je eigen bijdrage aan de pensioenpremie. Je werkgever betaalt het overige deel van de premie en draagt dit af aan het pensioenfonds. Het pensioenfonds beheert dit geld en zorgt ervoor dat je hiervan na je pensionering iedere maand een vast bedrag op je rekening ontvangt. In je cao is vastgelegd wat je eigen bijdrage is. Veranderen de omstandigheden bij Jacobs Douwe Egberts ingrijpend? Bijvoorbeeld bij een (dreigend) faillissement? Dan mag het bedrijf besluiten om minder of geen werkgeverspremie betalen. In dat geval bouw je ook minder pensioen op. Welke keuzes heb je zelf? Waardeoverdracht Als je ergens anders al pensioen hebt opgebouwd, kun je dat meenemen naar ons. Dat heet waardeoverdracht. Waardeoverdracht is makkelijk, want zo houd je je pensioen bij elkaar. Het moet echter wel de moeite waard zijn. Dat hangt onder andere af van de verschillen tussen de pensioenregelingen. Zelf aanvragen Je kunt bij ons vrijblijvend een offerte voor waardeoverdracht aanvragen. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag waardeoverdracht. Pas als je akkoord gaat met onze offerte regelen wij de overdracht. Nieuwe baan? Krijg je een nieuwe baan? Dan kun je je opgebouwde pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Waardeoverdracht kun je bij je nieuwe pesnioenfonds of -verzekeraar aanvragen. Beleidsdekkingsgraad Voor waardeoverdracht is de financiële situatie van het pensioenfonds belangrijk. Wij mogen namelijk alleen meewerken aan waardeoverdracht als onze beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%. Ook de beleidsdekkingsgraad van het andere pensioenfonds moet ten minste 100% zijn. Is dat niet zo? Dan kun je wel waardeoverdracht aanvragen, we zetten het alleen nog niet in gang. Je opgebouwde pensioen blijft in dat geval bij je oude pensioenfonds staan tot de beleidsdekkingsgraad 100% of hoger is. Je krijgt dan uiteraard bericht. Heb je vragen over waardeoverdracht, neem dan contact op met onze Pensioendesk. Ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen In onze huidige pensioenregeling is de jaarlijkse opbouw van partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen dat je per jaar opbouwt. Dat is niet altijd zo geweest. Heb je voor 2006 vroegpensioen opgebouwd en ben je deelnemer aan de 67-regeling? Dan kan het zijn dat je totale (bijzonder) partnerpensioen minder is dan 70% van het ouderdomspensioen. Als dat het geval is, mag je een deel van je ouderdomspensioen omruilen voor extra partnerpensioen. Je krijgt dan wel minder ouderdomspensioen.

5 Je kunt hiervoor kiezen als je met pensioen gaat of als je stopt met werken. Als je pensioen is ingegaan, dan kun je dit niet meer terugdraaien. Partnerpensioen omruilen voor ouderdomspensioen Op je pensioendatum kun je een deel van het partnerpensioen omzetten in extra ouderdomspensioen. Jouw pensioen wordt daardoor hoger en je partner krijgt minder of geen partnerpensioen. Dit kan interessant zijn als je geen partner hebt of als je partner zelf een goed inkomen of pensioen heeft. Je partner moet hiervoor wel schriftelijk toestemming geven. Kies je hiervoor, dan kun je dat niet meer terugdraaien. Wat betekent dit voor jou? Wil je weten wat de gevolgen zijn voor jouw financiële situatie? Ga dan naar het pensioendashboard voor een persoonlijke berekening. Eerder of gedeeltelijk met pensioen Je pensioen gaat in als je 67 jaar bent. Maar je kunt ook al vanaf je 60e volledig met pensioen. Je kunt ook gedeeltelijk met pensioen gaan. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om voor 20% van je dienstverband met pensioen te gaan en voor 80% te blijven werken. Die keuze mag je daarna eenmaal aanpassen, als je uiteindelijk maar voor minstens 50% van een volledig dienstverband blijft werken. Over de dagen die je blijft werken, bouw je pensioen op. Ga je eenmaal (gedeeltelijk) met pensioen, dan kun je dit niet meer terugdraaien. Als je eerder of gedeeltelijk met pensioen gaat, dan mis je natuurlijk inkomen én pensioenopbouw. Bovendien moet jouw pensioen over een langere periode worden uitgekeerd. Dit betekent dat je per jaar een (soms aanzienlijk) lager bedrag aan pensioen krijgt. Het ouderdomspensioen wordt uitgekeerd vanaf je pensioendatum tot aan het eind van de maand waarin je overlijdt. Daarnaast ontvang je AOW vanaf je AOW-leeftijd. Vóór je AOW-leeftijd met pensioen? Ga je vóór je AOW-leeftijd met pensioen? Dan krijg je wel al vervroegd ouderdomspensioen maar nog geen AOW-uitkering. Je kunt dit tijdelijke verschil in inkomen overbruggen door het 'AOWhiaat' in te kopen op het moment dat je volledig met pensioen gaat. Je ruilt dan een deel van je ouderdomspensioen in voor een tijdelijk ouderdomspensioen tot aan je AOW-leeftijd. Houd er wel rekening mee dat je na je AOW-leeftijd een lager ouderdomspensioen krijgt. Wat betekent dit voor jou? Wil je weten wat de gevolgen zijn voor jouw financiële situatie? Ga dan naar het pensioendashboard voor een persoonlijke berekening. Hoger of lager pensioen Je kunt met een hogere pensioenuitkering starten en daarna een lagere pensioenuitkering ontvangen. Dit is bijvoorbeeld aantrekkelijk als je vlak na je pensionering plannen hebt die veel geld kosten. Je kunt hiervoor kiezen als je volledig met pensioen gaat. De belangrijkste voorwaarden zijn: de hoge pensioenuitkering is 133% van de lage pensioenuitkering; de lage pensioenuitkering is 75% van de hoge pensioenuitkering; de keuze voor eerst een hoge en daarna een lage pensioenuitkering kun je niet meer terugdraaien. Wat betekent dit voor jou? Wil je weten wat de gevolgen zijn voor jouw financiële situatie? Ga dan naar het pensioendashboard voor een persoonlijke berekening.

6 Hoe zeker is je pensioen? Welke risico s zijn er? De opbouw en uitbetaling van pensioenen gaan over een heel lange periode. Tussen de start van de opbouw en de laatste pensioenbetaling zit soms wel 80 jaar. In zo n periode verandert de wereld. Er kunnen daardoor risico s voor je pensioen ontstaan. Die risico s leiden mogelijk tot een tekort. Op die risico s proberen wij ons zo goed mogelijk voor te bereiden. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan, bijvoorbeeld door een snellere stijging van de levensverwachting dan waarmee we rekening hadden gehouden. Levensverwachting Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Hoe langer je leeft, hoe langer wij pensioen aan jou uitbetalen. Als de gemiddelde leeftijd stijgt, is er meer geld nodig om aan de pensioenverplichtingen te voldoen, misschien meer dan waar we op hadden gerekend. Rente Rente beïnvloedt de pensioenen. Hoe lager de rente, hoe meer geld wij 'in kas' moeten hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Een langdurig lage rente maakt pensioen dus duurder, misschien duurder dan waar we op hadden gerekend. Beleggingen Wij beleggen de premies van al onze deelnemers. Maar beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom beleggen we op verschillende manieren. Zo kan winst op de ene belegging het verlies op een andere weer goedmaken. Wij kunnen deze beleggingsrisico s wel afdekken, maar daar zijn kosten aan verbonden. Er zijn meer risico s waar we rekening mee moeten houden om je pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten deze risico s dus letterlijk managen. Lees meer over ons risicomanagement in het jaarverslag. Waardevast pensioen Zolang prijzen blijven stijgen, wordt je geld elk jaar minder waard (inflatie). Je kunt immers minder kopen voor hetzelfde bedrag. Dat betekent dat ook je opgebouwde pensioen van Douwe Egberts Pensioenfonds in waarde afneemt. Om dit te voorkomen, proberen wij elk jaar de pensioenen te verhogen. Hierover beslist het fondsbestuur, onder andere op basis van de beleidsdekkingsgraad. Voor de verhoging van depensioenaanspraken van actieve deelnemers hebben wij een 'depot' beschikbaar. Dit heet de toeslagreserve actieven. Het is de ambitie van het fonds om de pensioenaanspraken voor deze deelnemers tot 2026 met de lonen mee te laten stijgen. Verhoging De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo verhoogd: Toeslag Stijging van de prijzen ,00% 1,00% ,00% 2,50% ,00% 2,50% ,45% 2,30% ,10% 1,30% ,00% 1,20% ,50% 2,50% ,00% 1,60% ,00% 1,20% ,25% 1,70% Tekort Het kan gebeuren dat wij - ondanks alle voorzorgen - toch geld tekort komt om op de lange termijn

7 alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Wij hebben de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Wij kunnen ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kunnen wij besluiten je opgebouwde pensioen te verlagen. Ook hierover beslist het fondsbestuur, onder andere op basis van de beleidsdekkingsgraad. Welke kosten maken wij? Kosten Douwe Egberts Pensioenfonds maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie, de uitbetaling van de pensioenen en het innen van de premies. Ook maken wij kosten voor de communicatie, zoals brieven, het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en de website. Het beheren en beleggen van je premie kost ook geld. Wij betalen bijvoorbeeld voor de aan- en verkoop van aandelen. Wanneer moet je in actie komen? Als je van baan verandert Als je ergens anders al pensioen hebt opgebouwd, kun je dat meenemen naar ons. Dat heet waardeoverdracht. Waardeoverdracht is makkelijk, want zo houd je je pensioen bij elkaar. Het moet echter wel de moeite waard zijn. Dat hangt onder andere af van de verschillen tussen de pensioenregelingen. Zelf aanvragen Je kunt bij ons vrijblijvend een offerte voor waardeoverdracht aanvragen. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag waardeoverdracht. Pas als je akkoord gaat met onze offerte regelen wij de overdracht. Nieuwe baan? Krijg je een nieuwe baan? Dan kun je je opgebouwde pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Waardeoverdracht kun je via je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar aanvragen. Beleidsdekkingsgraad Voor waardeoverdracht is de financiële situatie van het pensioenfonds belangrijk. Wij mogen namelijk alleen meewerken aan waardeoverdracht als onze beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%. Ook de beleidsdekkingsgraad van het andere pensioenfonds moet ten minste 100% zijn. Is dat niet zo? Dan kun je wel waardeoverdracht aanvragen, we zetten het alleen nog niet in gang. Je opgebouwde pensioen blijft in dat geval bij je oude pensioenfonds staan tot de beleidsdekkingsgraad 100% of hoger is. Je krijgt dan uiteraard bericht. Heb je vragen over waardeoverdracht, neem dan contact op met onze Pensioendesk. Als je arbeidsongeschikt wordt Word je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt volgens de WIA? Dan heb je recht op gehele of gedeeltelijke voortzetting van je pensioenopbouw. Je blijft gewoon premie betalen. Ook als je

8 vervolgens de onderneming verlaat, blijft je pensioenopbouw geheel of gedeeltelijk doorlopen, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Wat gebeurt er als het beter of slechter gaat? Als je gezondheid verbetert, kan het zijn dat je arbeidsongeschiktheidspercentage omlaag gaat. Wij betalen dan ook minder premie. Andersom geldt dat wij meer premie voor je betalen als je arbeidsongeschiktheidspercentage toeneemt. Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen via je werkgever Je bent bij ons niet verzekerd voor aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. Je werkgever heeft hier wel verzekeringen voor afgesloten en biedt je de mogelijkheid om hieraan deel te nemen. Meer informatie hierover vind je in je cao, in je individuele arbeidsovereenkomst of op het HR Plein (via het intranet van Jacobs Douwe Egberts). Als je gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat Ga je trouwen of ga je een geregistreerd partnerschap aan? En woon je in Nederland? Dan krijgen wij dit via de gemeente door. Je hoeft je partner dus niet zelf aan te melden. Woon je in het buitenland, dan moet je je partner wel bij ons aanmelden. Ga je samenwonen, dan hoef je je partner niet bij ons aan te melden. Pas als je met pensioen gaat of overlijdt, vragen wij aan jou of je partner om een kopie van je samenlevingsovereenkomst. Lees ook wat je huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst betekent voor het partnerpensioen. Als je uit elkaar gaat Ga je scheiden of beëindig je je geregistreerd partnerschap? Houd dan rekening met het volgende. Je hoeft je scheiding of de beëindiging van je geregistreerd partnerschap niet bij ons te melden. We krijgen dit automatisch door via de gemeente. Je ex-partner krijgt de helft van het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap. We noemen dat verevenen. Dit krijgt je ex-partner als jij met pensioen gaat. Je ex-partner krijgt ook het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd vanaf het moment dat je ging deelnemen aan de pensioenregeling tot de datum van de scheiding. We noemen dat het bijzonder partnerpensioen. Dit krijgt je ex-partner als jij overlijdt. Mocht je ex-partner overlijden, dan komt het ouderdoms- en partnerpensioen weer aan jou toe. Je ex-partner kan zijn of haar deel van jouw ouderdomspensioen omzetten in ouderdomspensioen voor zichzelf. Dat geldt ook voor het (bijzonder) partnerpensioen. Je expartner is dan niet langer afhankelijk van het moment waarop de uitkering ingaat, namelijk jouw pensioenleeftijd en/of het moment waarop je overlijdt. Je moet daar wel mee instemmen. Als je hebt ingestemd, kun je dit niet meer terugdraaien. Overlijdt je ex-partner eerder dan jij, dan heb je geen recht meer op dit ouderdoms- en (bijzonder) partnerpensioen. Het is belangrijk dat je bij de echtscheiding duidelijke afspraken maakt over het ouderdoms- en partnerpensioen. Is de scheiding officieel ingeschreven in het register van de burgerlijke stand? Dan moet je ons binnen twee jaar laten weten wat je hebt afgesproken. Gebruik daarvoor het formulier Verdeling van ouderdomspensioen bij echtscheiding. Wij zorgen er vervolgens voor dat je ex-partner het afgesproken bedrag rechtstreeks krijgt als je met pensioen gaat. Krijgen wij dit formulier niet? Dan moet je de verrekening zelf regelen. We keren wel het bijzonder partnerpensioen aan je partner uit. Ga je uit elkaar en heb je een notariële samenlevingsovereenkomst? Houd dan rekening met het volgende. Je partner heeft niet automatisch recht op de helft van het ouderdomspensioen of het partnerpensioen. Je kunt wel samen afspreken dat het pensioen wordt verdeeld zoals wij dat bij ex-gehuwden ook doen (zie hierboven). Wil je dat? Neem dan contact met ons op.

9 Afwijkende afspraken Als je afwijkende afspraken wilt maken, neem dan vooraf contact met ons op. Wij kunnen dan beoordelen wat er mogelijk of toegestaan is. Als je naar het buitenland verhuist Als je gaat verhuizen, hoef je dit niet zelf aan ons door te geven. Wij krijgen je nieuwe adres door via de gemeente. Natuurlijk moet je er wel voor zorgen dat je jouw adreswijziging doorgeeft aan je eigen gemeente. Buitenlands adres Woon je buiten Nederland? Of woon je in het buitenland en verhuis je naar een ander land? Laat ons dit dan weten met het formulier Adreswijziging buitenland. Verlof Er zijn verschillende vormen van (onbetaald) verlof die diverse gevolgen hebben voor je pensioenopbouw. Hieronder valt bijvoorbeeld ouderschapsverlof en onbetaald verlof. Ouderschapsverlof Als je een kind krijgt, kun je ouderschapsverlof opnemen. Je gaat dan tijdelijk minder werken, maar blijft wel op het gebruikelijke niveau ouderdoms- en partnerpensioen opbouwen. Onbetaald verlof Je kunt onbetaald verlof opnemen, dat wil zeggen dat je dienstverband doorloopt zonder dat je salaris krijgt. Je neemt dan tijdelijk niet deel aan onze pensioenregeling. Dat betekent dat je geen pensioen opbouwt. Je kunt er wel voor kiezen om de opbouw van je ouderdoms- en partnerpensioen door te laten lopen. Je betaalt dan zelf de volledige pensioenpremies aan je werkgever. Via HR-services kun je vooraf vragen om een berekening van de verschillende premies. Overige verlofvormen Of je pensioenopbouw tijdens andere vormen van onbetaald verlof gewoon doorgaat, hangt af van de cao. De regelgeving op dit gebied verandert (nog) steeds. Vraag je werkgever daarom om de actuele regels.

10 Powered by TCPDF ( Deeltijd Ga je minder werken, dan wordt je loon aangepast. Als je minder gaat verdienen, bouw je dus ook minder pensioen op. Dit geldt niet alleen voor het ouderdomspensioen, maar ook voor het partnerpensioen. De overgang van een voltijd- naar een deeltijddienstverband heeft geen invloed op het pensioen dat je al hebt opgebouwd. De hoogte van je pensioenpremie wordt automatisch aangepast; je hoeft hier zelf niets voor te doen. Kinderen krijgen Je kinderen hebben op verschillende manieren met je pensioen te maken. Bij de geboorte van een kind bijvoorbeeld kun je ouderschapsverlof opnemen. En als je overlijdt, heeft je kind recht op wezenpensioen. Je kind aanmelden Als je een kind krijgt, verandert er niets aan je pensioenopbouw. Je hoeft je kind daarom niet bij ons aan te melden. mijnpensioenoverzicht.nl Wil je weten hoeveel pensioen je in totaal hebt opgebouwd? Kijk dan op Vragen? Heb je vragen of wil je gebruikmaken van een keuzemogelijkheid? Neem dan contact op met onze Pensioendesk, telefoon (050) Of stuur een naar

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen.

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen. 3 november 2015 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u 67 jaar wordt of met vervroegd pensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Ouderdomspensioen. Partnerpensioen. Wezenpensioen. 19 september Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen. Partnerpensioen. Wezenpensioen. 19 september Wat krijg je in onze pensioenregeling? 19 september 2016 Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijg je vanaf de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar

Nadere informatie

Partner. Ouderdomspensioen. Partner- en wezenpensioen. 28 september Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Partner. Ouderdomspensioen. Partner- en wezenpensioen. 28 september Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 28 september 2017 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u 67 jaar wordt of als u eerder of

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Partner. Ouderdomspensioen. Partner- en wezenpensioen. 29 oktober Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Partner. Ouderdomspensioen. Partner- en wezenpensioen. 29 oktober Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 29 oktober 2018 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u 68 jaar wordt of als u eerder of later

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen zolang u leeft.

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen zolang u leeft. 28 september 2017 Welkom bij het Bakkers Pensioenfonds. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen.

Nadere informatie

Als beide ouders overleden zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Ieder kind krijgt dan een bedrag ter hoogte van 28% van het ouderdomspensioen.

Als beide ouders overleden zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Ieder kind krijgt dan een bedrag ter hoogte van 28% van het ouderdomspensioen. 17 maart 2017 Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijg je vanaf de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar wordt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over jouw pensioen. Die vind

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het totale pensioen dat u ook bij eventuele vorige werkgevers heeft opgebouwd.

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het totale pensioen dat u ook bij eventuele vorige werkgevers heeft opgebouwd. 3 januari 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald vanaf de 1e dag van de maand na uw 67e verjaardag

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Oudere regelingen Wilt u meer informatie over prepensioen of oudere regelingen, kijk dan in de bijlagen van het huidige reglement (vanaf pagina 35).

Oudere regelingen Wilt u meer informatie over prepensioen of oudere regelingen, kijk dan in de bijlagen van het huidige reglement (vanaf pagina 35). 19 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u zodra u 67 jaar wordt of met vervroegd pensioen gaat.

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. 28 november 2015 Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Hieronder

Nadere informatie

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij vorige werkgevers? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij vorige werkgevers? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 26 januari 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U krijgt ouderdomspensioen vanaf uw pensioendatum. Het pensioen stopt als u overlijdt. Het ouderdomspensioen is een aanvulling op

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Recreatie. In dit Pensioen lees je alles over onze pensioenregeling.

Welkom bij Pensioenfonds Recreatie. In dit Pensioen lees je alles over onze pensioenregeling. 25 september 2017 Welkom bij Pensioenfonds Recreatie. In dit Pensioen 1-2-3 lees je alles over onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie 'lagen'. Je ziet eerst kort de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement B (excedentregeling) In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen zolang je leeft.

Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen zolang je leeft. 29 december 2016 Welkom bij Pensioenfonds Recreatie. In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Let op! De pensioenregeling is in 2015 aangepast. Lees meer over de huidige regeling en vorige regelingen.

Let op! De pensioenregeling is in 2015 aangepast. Lees meer over de huidige regeling en vorige regelingen. 3 januari 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald vanaf de 1e dag van de maand na uw 67e verjaardag

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Welkom bij Stichting pensioenfonds Trepa Als u bij Trespa International B.V. werkt of heeft gewerkt bouwt u pensioenrechten bij ons op of heeft u pensioenrechten bij ons opgebouwd. Elke werkgever heeft

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds PostNL. In dit Pensioen leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Welkom bij Pensioenfonds PostNL. In dit Pensioen leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. 2 oktober 2017 Welkom bij Pensioenfonds PostNL. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Hieronder

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? versie april 2016 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland (SPAN)! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit wordt uitgekeerd zodra u met pensioen gaat en stopt als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit wordt uitgekeerd zodra u met pensioen gaat en stopt als u overlijdt. 16 augustus 2017 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit wordt uitgekeerd zodra u met pensioen gaat en stopt als u overlijdt. U

Nadere informatie

Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Wat krijgt u in uw pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever McCain Foods Holland B.V. pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Nadere informatie

Wat krijgt u in uw pensioenregeling?

Wat krijgt u in uw pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever Stichting Autoriteit Financiële Markten pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij de Nationale APF. U bouwt via uw werkgever Stichting Autoriteit Financiële Markten pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze basisregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Excedentregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Uitleg pensioenregeling Pensioenfonds MN In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert, arbeidsongeschikt

Nadere informatie