Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen"

Transcriptie

1 Traumatische knieproblemen: 1. Toelichting op de module 1 Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard van maart In de NHG-Standaard Traumatische knieproblemen worden aanbevelingen gedaan over het beleid na een knietrauma en over de indicaties voor consultatie van of verwijzing naar de orthopeed. Het is van belang dat er duidelijkheid is over elkaars visie op het beleid en de criteria voor verwijzing. Is een haemarthros altijd een reden om te verwijzen? Wat te doen bij het vermoeden van een kruisbandletsel? Wanneer kan de huisarts dit zelf afhandelen? In dit onderwijsprogramma proberen huisartsen en orthopeed aan de hand van een tweetal casus gezamenlijke afspraken te maken. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur Doelstelling: De huisarts en de orthopeed stemmen het beleid bij patiënten met knieproblemen na een trauma op elkaar af. Ze bereiken hierover overeenstemming en beschrijven verwijscriteria. Doelgroep: WDH, regio of hagro, samenwerkend met orthope(e)d(en) Tijdsduur: 85 minuten Groepsgrootte: Maximaal 40 deelnemers 3. Uitvoering Houd een inleiding met behulp van de tekst onder Toelichting en stel met elkaar het programma vast (2 min.). Vraag een huisarts casus 1 te presenteren (5 min.). Geef de huisarts gelegenheid voor een korte reactie aan de huisartsen (3 min.) Vraag de huisarts uit het forum een toelichting te geven op de casus (met welke onderdelen is deze het eens, met welke oneens volgens de richtlijnen uit de NHG-Standaard Traumatische knieproblemen) (5 min.). Vraag de orthopeed een toelichting te geven (met welke onderdelen is deze het eens, met welke oneens) (5 min.). Geef gelegenheid tot discussie met de groep, het uitwisselen van vragen, meningen en argumenten met het forum en/of onderling (20 min.). Vraag een huisarts casus 2 te presenteren (5 min.). Vraag eerst de orthopeed om een toelichting (5 min.), vervolgens de huisarts (5 min.). Geef wederom gelegenheid tot discussie met de groep, het uitwisselen van vragen, meningen en argumenten met het forum en/of onderling (20 min.). Geef een samenvatting van de punten waarover overeenstemming is en die waarover geen overeenstemming is (5 min.). Geef de conclusies weer (5 min.) N.B. Het is aan te raden tijdens de discussie alle punten vast te leggen - zowel die waarover wel, als die waarover geen overeenstemming over bestaat - zodat u deze aan het eind van het programma kunt benoemen en vastleggen.

2 4. Organisatie Stel ruim van tevoren een forum samen met de volgende deelnemers: een huisarts, een orthopeed uit de regio met wie de huisarts samenwerkt en een discussieleider (bijvoorbeeld uzelf). Vraag hiervoor een huisarts die goed op de hoogte is van de NHG-Standaard en van de relevante achtergrondinformatie. Stuur de orthopeed en het huisarts-forumlid de casuïstiek (Werkblad 1 en 2) en de toelichting op de casuïstiek (Werkblad 3 en 4). Stuur de orthopeed ook een kopie van de NHG-standaard Traumatische knieproblemen. Organiseer een voorbespreking met beiden over het doel van de bijeenkomst en het doel van de casus. Benader een huisarts met de vraag of deze tijdens de bijeenkomst de beide casus wil presenteren. Deze huisarts ontvangt beide casus (Werkblad 1 en 2) om te presenteren, en de toelichting (Werkblad 3 en 4). Plan ook met deze huisarts een voorbespreking over het doel van de casus. Het is aan te raden tijdens de discussie alle punten vast te leggen zowel die waarover wel als die waarover geen overeenstemming bestaat zodat u deze aan het eind van het programma kunt benoemen en de leerpunten kunt vastleggen. Vraag een huisarts deze te noteren. Zorg dat u goed op de hoogte bent van de NHG-Standaard Traumatische knieproblemen en van de relevante achtergrondinformatie. Bereid u voor door tevoren Werkbladen 1 tot en met 4 en Docentmateriaal 1 en 2 door te nemen. Zorg voor een beamer en een laptop. Zorg voor een white-board of flap-over en een stift. 2

3 Werkblad 1 3 Casus 1 Gisteren zag ik de heer Van Zetten, 28 jaar, tijdens mijn spreekuur. Hij had de avond tevoren tijdens het zaalvoetbal zijn rechterknie verdraaid, vijf minuten voor het einde van de wedstrijd. Het lopen was wel pijnlijk, maar het lukte hem om de wedstrijd uit te spelen. In de kleedkamer merkte hij dat zijn knie toch wel erg zeer was gaan doen. Hij heeft zijn knie alsnog gekoeld. De volgende ochtend was de knie dik. Hij kon zijn knie ook niet helemaal strekken. Belasten van het been ging wel. Hij was bang dat zijn meniscus was gescheurd. Hij vertelde dat de hele knie pijn deed en dat hij de neiging had om erdoor heen te zakken. Hij had nooit wat ernstigs met zijn knie gehad. Bij onderzoek (in stand) constateerde ik een normale stand van het been, de knie was iets gezwollen. Bij onderzoek in rugligging constateerde ik een lichte dansepatellaire. De extensie was niet helemaal mogelijk, de flexie was ook beperkt (110 graden). De palpatie van de mediale collaterale band was iets pijnlijk. Valgisatie was pijnlijk. De McMurray-test leek positief. De test voor voorachterwaartse stabiliteit was onduidelijk. Ik stelde als diagnose een distorsie van de mediale collaterale band en mogelijk ook een meniscusletsel. Vanwege het vermoeden van een meniscusletsel heb ik de heer Van Zetten naar de orthopeed verwezen. Ik verwacht dat er een artroscopie zal plaatsvinden en dat de meniscus zo nodig verwijderd zal worden of eventueel gehecht. Discussie Vraag een korte reactie aan de huisartsen. Vraag of ze het eens zijn met de diagnose (ja/nee) en of zij in dit stadium ook verwezen zouden hebben (ja/nee) (3 min.). Vraag hierna de huisarts uit het forum om een korte toelichting te geven op de casus (met welke onderdelen is deze het eens, met welke oneens, volgens de richtlijnen uit de NHG-Standaard Traumatische knieproblemen) (5 min.). Vraag de orthopeed een toelichting te geven (met welke onderdelen is deze het eens, met welke oneens) (5 min.). Geef gelegenheid tot discussie met de groep, het uitwisselen van vragen, meningen en argumenten met het forum en/of onderling (20 min.).

4 Werkblad 2 4 Casus 2 Mevrouw Overduyn, 41 jaar, zag ik een maand geleden op mijn spreekuur. Ze was raar gevallen met haar knie tijdens een partijtje voetbal met haar kinderen. Het grasveld was volgens haar erg hobbelig geweest. Hoe ze precies was gevallen, kon ze niet zeggen. Wel dat het behoorlijk pijnlijk was en dat de knie binnen een halfuur helemaal dik werd. Staan op het been ging niet. Ik kon de knie niet goed onderzoeken vanwege de pijn en de zwelling. Ze kon de knie wel enigszins buigen en strekken. Bij onderzoek was er een duidelijk ballottement van de patella. Vanwege het feit dat de zwelling snel was ontstaan, verwachtte ik dat er sprake was van een haemarthros. Om een fractuur uit te sluiten liet ik een röntgenfoto maken. Gelukkig was er geen fractuur. Ik adviseerde haar te rusten met de knie en vroeg haar om over vijf dagen terug te komen om de knie opnieuw te beoordelen. Ik overwoog nog om ter verlichting van de pijn een punctie te verrichten, maar toen ik dit voorstelde zei ze dat ze het wel met rust en paracetamol kon redden. Vijf dagen later ging het wat beter. Ze kon het been nu iets belasten. De knie was nog wel behoorlijk dik, maar niet meer zo pijnlijk gespannen. Ze had het gevoel af en toe door de knie te zakken. Bij onderzoek in rugligging was de actieve en passieve flexie beperkt tot 100 graden. De extensie was praktisch normaal. Palpatie van de mediale en laterale collaterale band was niet pijnlijk. Varisatie en valgisering van de licht gebogen knie ook niet. Mijn werkdiagnose was een meniscusletsel, een kruisbandletsel of een combinatie van beide. Ik adviseerde rust en gebruik van elleboogkrukken tijdens het lopen. Tevens gaf ik instructies om de quadriceps te trainen om atrofie enigszins te voorkomen. Als de pijn minder werd en de knie minder dik, mocht ze haar activiteiten wat uitbreiden. Ik vroeg haar na twee weken terug te komen. Na deze twee weken zag ik haar weer. Ze was niet ontevreden: de knie knapte sneller op dan ze verwacht had. Ze kon nu zonder krukken lopen. Buigen en strekken gingen weer zo goed als normaal. Ze had alleen last van het gevoel af en toe door de knie te zakken. Bij onderzoek was de knie een stuk minder gezwollen. Ik adviseerde om met de quadricepsoefeningen door te gaan, om de give way - klachten te verminderen. Volgende week zal ik haar weer op mijn spreekuur zien.

5 Werkblad 3 5 Toelichting bij casus 1 De patiënt in deze casus heeft zijn knie verdraaid. Hij heeft de knie nog kunnen belasten, gelet op het feit dat hij de wedstrijd nog heeft uitgespeeld. Een fractuur is daardoor onwaarschijnlijk. Andere aanwijzingen voor een fractuur zijn er niet. Bij onderzoek is er sprake van hydrops gezien de danse patellaire. De knie is echter niet direct dik geworden. Dat constateert hij pas de volgende ochtend. Een haemarthros is dan minder waarschijnlijk. Een zwelling die binnen enkele uren na het trauma ontstaat berust vrijwel zeker op een haemarthros. Bij onderzoek wordt verder een lichte beperking van de extensie en de flexie geconstateerd. Er is echter geen slotstand. De mediale collaterale band is zowel bij palpatie als bij rekken ervan pijnlijk. De test van McMurray is positief. Maar als de test positief is, wil dat nog niet zeggen dat er inderdaad een meniscuslaesie is. Bovendien is de test, gezien de lage sensitiviteit (16 tot 50 procent), voor de huisartspraktijk weinig relevant. Als de test negatief is, is er namelijk toch een grote kans op een meniscuslaesie. Ook maakt het voor het directe beleid niet veel uit. In de standaard wordt geadviseerd om deze test niet te verrichten in de huisartsenpraktijk. Voor de voor-achterwaartse instabiliteitstests geldt dat er een grote interbeoordelaarvariatie is en een matige validiteit. Dit is onderzocht in de tweede lijn. Ook voor deze tests geldt dat in de standaard wordt geadviseerd om ze achterwege te laten. Aan de differentiële diagnose die voorgesteld wordt, kunnen de volgende differentieel-diagnostische overwegingen worden toegevoegd: - een partiële ruptuur van de mediale collaterale band; - een onderscheid tussen een meniscusletsel of een voorste kruisbandletsel is door de huisarts niet voldoende betrouwbaar vast te stellen. Voor het beleid voldoet het om vast te stellen dat er een vermoeden is van één van beide aandoeningen of een combinatie van beide. Een verwijzing is nu niet nodig. Artoscopie kan weliswaar meer duidelijkheid geven over de diagnose, maar heeft geen gevolgen voor de behandeling. Bij letsel van de voorste kruisband, meniscus of mediale collaterale band zullen de klachten in de meeste gevallen in de loop van drie maanden verminderen of verdwijnen. In de acute fase is alleen een slotstand reden om meteen naar de orthopedisch chirurg te verwijzen. Als er sprake is van een meniscuslaesie, is hechten van deze scheur niet direct nodig. Er is namelijk een kans op spontaan herstel. In een later stadium kan een meniscuslaesie alsnog succesvol worden behandeld. Ook kruisbandletsels kunnen herstellen door conservatieve behandeling. Vroege operatie (<2 weken) van voorstekruisbandletsel heeft geen voordelen boven late (tussen 8 en 12 weken) operatie. Een geïsoleerd mediaal collateraal bandletsel geneest in de meeste gevallen spontaan binnen drie maanden. Bij deze patiënt is het voldoende om voorlichting en advies te geven. Rust is raadzaam bij veel pijn en, zo nodig, in de eerste dagen het gebruik van elleboogskrukken. De knie mag, zodra de pijn het toelaat, worden belast en worden gestrekt en gebogen. De standaard adviseert om een aantal malen te controleren met een interval van één tot twee weken.

6 Werkblad 4 6 Toelichting bij casus 2 De knie is binnen een halfuur dik geworden. Er is dan vrijwel zeker sprake van haemarthros. Een punctie om dit vast te stellen heeft weinig nut. Ook bij twijfelgevallen is dit niet nodig; het beleid zal er niet anders door worden. In deze casus is er een indicatie om een röntgenfoto te maken. De patiënte kan het been niet belasten. Dit wijst op asdrukpijn. De huisarts kon de knie niet voldoende onderzoeken vanwege de pijn. In de standaard wordt geadviseerd om na vijf tot zeven dagen de knie opnieuw te beoordelen. De huisarts twijfelt om de spanning van de knie te halen door middel van een punctie. Dit mag wel, maar het effect zal waarschijnlijk van korte duur zijn. Rationeler lijkt het om bij veel pijn analgetica te geven. De standaard wordt als eerste keus paracetamol drie- tot viermaal daags mg geadviseerd. Tweede keus is een NSAID. Na vijf dagen gaat het al beter. De huisarts komt niet verder dan de werkdiagnose meniscusletsel, kruisbandletsel of een combinatie van beide. Hij/zij accepteert dit. De standaard volgt hetzelfde pad. Verdere differentiatie is door de huisarts niet voldoende betrouwbaar vast te stellen (door de matige validiteit van de tests). Directe gevolgen voor de behandeling zijn er echter niet (zie ook het commentaar bij casus 1). Als er nog veel zwelling is, zijn belastende quadricepsoefeningen niet op hun plaats; in de standaard wordt geadviseerd om de musculus quadriceps regelmatig onbelast aan te spannen. Als de huisarts dit bedoelt met oefeningen, is dit akkoord. Voor echte quadricepstraining lijkt het nog te vroeg. In een later stadium is quadricepstraining wel zinvol. Als er hoge eisen aan de knie worden gesteld, kan de huisarts eventueel voor begeleiding naar de fysiotherapeut verwijzen. In deze casus verwees de huisarts niet naar de orthopeed. Mochten er klachten blijven bestaan of als er toch ballottement blijft, dan is een verwijzing naar of overleg met de orthopeed wel op zijn plaats.

7 Docentmatreriaal 1 7 Instructie voor de discussieleider/aandachtspunten bij de plenaire discussie In Docentmateriaal 2 vindt u enkele diavoorbeelden (dia 1 en 3), die als ondersteuning bij de casuspresentatie kunnen worden gebruikt. Algemene discussiepunten bij traumatische knieproblemen, met name daar waarhet de samenwerking met de orthopeed betreft, zijn: - de aard van de diagnostiek: de uitvoering van de anamnese en het lichamelijk onderzoek, de beperktheid van de waarde van de verschillende tests voor de huisartsenpraktijk; - het accepteren van een bepaalde mate van onzekerheid inzake de diagnose; - het beleid bij een vermoeden van een haemarthros; - het beleid bij een vermoeden van een kruisbandletsel, meniscusletsel of collateraal bandletsel; - de waarde van een artroscopie in de eerste weken na een trauma; - verwijzing of consultatie. Onderstaande punten kunnen aan de orde komen tijdens de plenaire nabespreking van de casus. Ze gelden zowel voor casus 1 als casus 2. U kunt deze punten gebruiken om de discussie te stroomlijnen. Discussiepunten Casus 1 en 2 - Wat zijn de voors en tegens van eventueel verwijzen? - Is het onderscheid tussen een hydrops en een haemarthros zinvol voor de huisarts? - Wat is de waarde van de instabiliteitstests voor de huisarts? En wat is de waarde van de meniscustesten, zoals de McMurray-test? Bedenk dat de tests in een orthopediepraktijk een andere betekenis kunnen hebben. Daar is de voorafkans op een afwijking groter. - Zijn er elementen in de casus die verwijzing rechtvaardigen? Maak hierbij een onderscheid tussen de bevindingen bij de anamnese en de bevindingen bij lichamelijk onderzoek. - Is iedereen het eens met het beleid? Op welke punten wel, op welke punten niet? Casus 2 - Is het zinvol om bij een gespannen knie (hydrops of haemarthros) een punctie te doen om de pijn te verminderen? - Is quadricepstraining een zinvolle bezigheid? Als ondersteuning zijn dia's bijgevoegd met mogelijke discussiepuntenen met de verwijscriteria volgens de standaard (dia 2, 4 en 5).

8 Docentmateriaal 1 8 Afspraken Probeer hierna afspraken te maken over: - het beleid bij een vermoeden van een haemarthros; - het beleid bij een vermoeden van een collateraal bandletsel, kruisbandletsel of meniscusletsel; - de indicaties voor verwijzing of consultatie; - de fase van verwijzing (waarde van artroscopie in de eerste weken na het trauma) (dia 6).

9 Werkblad 2 9 Sheetvoorbeelden Dia 1. Casus 1 Dia 2. Discussiepunten casus 1 Dia 3. Casus 2 Dia 4. Discussiepunten casus 2 Dia 5. Criteria verwijzing/consultatie volgens NHG-Standaard Dia 6. Afspraken

Knieproblemen: samenwerking met de fysiotherapeut

Knieproblemen: samenwerking met de fysiotherapeut Knieproblemen: Samenwerking met de fysiotherapeut 1. Toelichting Deze module is gebaseerd op NHG Standaard Niet-traumatische knieproblemen bij kinderen en adolescenten van juni 2009 en op NHG Standaard

Nadere informatie

Klinisch uur orthopedie: de knie

Klinisch uur orthopedie: de knie Klinisch uur orthopedie: de knie (zinvol onderzoek door de huisarts ) Rob Ariës, orthopeed, Peter van der Lugt, Mariët Bosselaar, huisartsen Leerdoel Beter inzicht in differentiaal diagnostiek Beter inzicht

Nadere informatie

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen 1. Toelichting op de module 1 Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M04 van augustus 2012. Een acuut trauma van de enkel is het meest voorkomende letsel van het bewegingsapparaat. Bij het naar binnen

Nadere informatie

Sport Specifieke Blessure Begeleiding

Sport Specifieke Blessure Begeleiding Sport Specifieke Blessure Begeleiding Week 8. Knierevalidatie Acute knie 300.000 knie letsels per jaar Aandoeningen contusie / distorsie hydrops heamartros meniscus kruisbanden / collaterale banden Acute

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees)

Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees) ORTHOPEDIE Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees) Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om de voorste kruisband van uw knie te vervangen en daarmee de stabiliteit

Nadere informatie

Toetsstation. Knieklachten

Toetsstation. Knieklachten Toetsstation Knieklachten Alg lgeme mene gegevens Classificatiecode(s) L96, L31, L45 Doelstelling Toetsen of de kandidaat in staat is - de gegevens te verzamelen die nodig zijn voor de diagnostiek bij

Nadere informatie

Verdraaiing (distorsie) van de knie

Verdraaiing (distorsie) van de knie Verdraaiing (distorsie) van de knie Verdraaiing (distorsie) van de knie Een blessure van de knie ontstaat vaak door een verdraaiing of andere onnatuurlijke beweging. Vaak wordt de knie al snel erg dik.

Nadere informatie

Diagnostiek Kliniek: anamnese: aard letsel (hoogenergetisch?), pre-existente afwijkingen, aard en tijdsduur zwelling, belastbaarheid

Diagnostiek Kliniek: anamnese: aard letsel (hoogenergetisch?), pre-existente afwijkingen, aard en tijdsduur zwelling, belastbaarheid T-III Acuut enkelletsel Inleiding Het inversietrauma van de enkel is met een geschatte incidentie van 425.000 gevallen per jaar in Nederland waarschijnlijk het meest voorkomende letsel van het bewegingsapparaat.

Nadere informatie

Artroscopie, diagnose en behandeling van knieproblemen

Artroscopie, diagnose en behandeling van knieproblemen Artroscopie, diagnose en behandeling van knieproblemen ARTROSCOPIE, DIAGNOSE EN BEHANDELING VAN KNIEPROBLEMEN INLEIDING Uw orthopedisch chirurg heeft u een artroscopie van de knie geadviseerd. In deze

Nadere informatie

Verdiepingsmodule. Richtlijnen bij Astma, een uitdaging! Richtlijnen bij Astma, een uitdaging! 1. Toelichting. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur

Verdiepingsmodule. Richtlijnen bij Astma, een uitdaging! Richtlijnen bij Astma, een uitdaging! 1. Toelichting. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur 1. Toelichting Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard van oktober 2007 (tweede herziening) Een aantal richtlijnen in de NHG-Standaard Astma bij volwassenen stemt niet overeen met het dagelijks handelen

Nadere informatie

Acute Knie en Enkel in de huisartsenprak3jk. Huisartsendag LangeLand ziekenhuis 19 april 2011

Acute Knie en Enkel in de huisartsenprak3jk. Huisartsendag LangeLand ziekenhuis 19 april 2011 Acute Knie en Enkel in de huisartsenprak3jk Huisartsendag LangeLand ziekenhuis 19 april 2011 De acute knie Knie: anatomie Knie: anamnese Tijds3p en aard trauma (mate inwerkend geweld, rota3e vs hyperextensie

Nadere informatie

Aanpak van acute knieletsels in de eerste lijn. Dr. Bex Steven Huisarts/sportarts KSTVV Lotto-Belisol

Aanpak van acute knieletsels in de eerste lijn. Dr. Bex Steven Huisarts/sportarts KSTVV Lotto-Belisol Aanpak van acute knieletsels in de eerste lijn Dr. Bex Steven Huisarts/sportarts KSTVV Lotto-Belisol Anatomie Anatomie Anatomie Anatomie Algemeen Goede anamnese! ontstaansmechanisme van het letsel begrijpen

Nadere informatie

Welk letsel kunt u opgelopen hebben?

Welk letsel kunt u opgelopen hebben? Acute knieblessure U bent op de Spoedeisende hulp van het Canisius-Wilhelimina Ziekenhuis (CWZ) terecht gekomen omdat u een acute knieblessure heeft opgelopen. Deze folder geeft u informatie over mogelijk

Nadere informatie

Miskraam: samenwerking tussen huisarts en verloskundige

Miskraam: samenwerking tussen huisarts en verloskundige 1. Toelichting op de module Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M03 van maart 2004. Vaginaal bloedverlies in het begin van de zwangerschap komt geregeld voor. Meestal hebben huisarts geen duidelijke

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie

Voorste kruisbandreconstructie Voorste kruisbandreconstructie Orthopedie / Fysiotherapie Beter voor elkaar 2 Orthopedisch netwerk Ikazia Als u in het Ikazia Ziekenhuis geopereerd wordt aan de voorste kruisband, bent u verzekerd van

Nadere informatie

Maatschap Orthopedie. Voorste kruisband reconstructie

Maatschap Orthopedie. Voorste kruisband reconstructie Maatschap Orthopedie Voorste kruisband reconstructie Algemeen Uw orthopedisch chirurg heeft geadviseerd om de voorste kruisband van uw knie te vervangen om daarmee de stabiliteit van de knie te verbeteren.

Nadere informatie

Orthopedie. Voorste kruisband plastiek

Orthopedie. Voorste kruisband plastiek Orthopedie Voorste kruisband plastiek Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw knie. Er wordt een voorste kruisband reconstructie verricht. In deze folder vindt u informatie over de voorste kruisband,

Nadere informatie

Behandeling. Haemarthros Behandeling

Behandeling. Haemarthros Behandeling 10-Chirurgie 4.5 01-06-2005 09:45 Pagina 69 69 4.5 Knieletsel P.A.M. Vierhout Het is zondagmiddag, het voetbalseizoen is begonnen. Een 22-jarige jongeman komt met een van pijn vertrokken gezicht bij de

Nadere informatie

Casus 2. Vrouw van 22 jaar Zij is net afgestudeerd als kapster, sinds een half jaar werkzaam bij groot kappersbedrijf.

Casus 2. Vrouw van 22 jaar Zij is net afgestudeerd als kapster, sinds een half jaar werkzaam bij groot kappersbedrijf. Vrouw van 22 jaar Zij is net afgestudeerd als kapster, sinds een half jaar werkzaam bij groot kappersbedrijf. Klachten: Heeft knieklachten m.n. links al langere tijd, die nu zij aan het werk is zijn toegenomen.

Nadere informatie

Orthopedie. Voorste kruisband

Orthopedie. Voorste kruisband Orthopedie Voorste kruisband 1 Tijdens sporten of een ongelukkige beweging kan de voorste kruisband scheuren. Uw orthopedisch chirurg zal in veel gevallen adviseren de voorste kruisband te vervangen. In

Nadere informatie

Verdiepingsmodule. Vaardigheid schouderonderzoek. Schoudersklachten: Vaardigheid schouderonderzoek. 1. Toelichting. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur

Verdiepingsmodule. Vaardigheid schouderonderzoek. Schoudersklachten: Vaardigheid schouderonderzoek. 1. Toelichting. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur Schoudersklachten: 1. Toelichting Deze verdiepingsmodule is gebaseerd op de NHG Standaard van oktober 2008 (tweede herziening). De anatomie van de schouder is globaal wel bekend bij de huisarts. Veelal

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie

Voorste kruisband reconstructie 00 Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband poli Orthopedie 1 Inleiding Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om de voorste kruisband van uw knie te vervangen en daarmee

Nadere informatie

Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak. Dr Mike Tengrootenhuysen

Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak. Dr Mike Tengrootenhuysen Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak Dr Mike Tengrootenhuysen Inleiding Heup Knie FAI Coxartrose Meniscusscheur Voorste kruisband Bursitis ruptuur Patellofemorale klachten Gonartose trochanterica

Nadere informatie

Knieblessure Anatomie van de knie meniscus kruisbanden

Knieblessure Anatomie van de knie meniscus kruisbanden ! Knieblessure De knie is het gewricht tussen het bovenbeen (het femur) en het scheenbeen (de tibia). Het kuitbeen (de fibula) begint onder het kniegewricht en ligt aan de buitenkant van het onderbeen.

Nadere informatie

Kennistoets acute keelpijn

Kennistoets acute keelpijn Acute keelpijn: kennistoets Aanvullende diagnostiek 1. Toelichting Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M11 van feb 2007 (tweede herziening) Het hoofdstuk Keelpijn in de NHG-Telefoonwijzer is gebaseerd

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie

Voorste kruisband reconstructie Voorste kruisband reconstructie De voorste kruisband Tijdens sporten of een ongelukkige beweging kan de voorste kruisband scheuren. Uw orthopedisch chirurg zal in veel gevallen adviseren de voorste kruisband

Nadere informatie

Posterolaterale hoek letsels

Posterolaterale hoek letsels Posterolaterale hoek letsels Dr. Peter Van Eygen 04-11-2014 CAMPUS HENRI SERRUYS Inleiding Vaak niet herkend J. Hughston: You may not have seen posterolateral corner injuries, I can assure you that they

Nadere informatie

telefonische anamnese en advies bij kinderen met koorts: een oefening 1. Toelichting op de module 2. Doel, doelgroep en tijdsduur 3.

telefonische anamnese en advies bij kinderen met koorts: een oefening 1. Toelichting op de module 2. Doel, doelgroep en tijdsduur 3. 1. Toelichting op de module Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M29 van mei 2008. De praktijkassistente heeft bij telefonische vragen over kinderen met koorts verschillende taken: zij moet onderscheid

Nadere informatie

De NHG-Standaard Traumatische knieproblemen

De NHG-Standaard Traumatische knieproblemen NHG-Standaard Traumatische knieproblemen Eerste herziening Belo JN, Berg HF, Klein Ikkink AJ, Wildervanck- Dekker CMJ, Smorenburg HAAJ, Draijer LW. Huisarts Wet 2010:54 (3):147-58. De standaard en de noten

Nadere informatie

Voorlichting bij patiënten met diabetes mellitus type 2

Voorlichting bij patiënten met diabetes mellitus type 2 1. Toelichting op de module Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M01 van maart 2006 (tweede herziening). Diabetes mellitus type 2 is een chronische ziekte. Voorlichting geven is belangrijk om de

Nadere informatie

Kijkoperatie van de knie (meniscus)

Kijkoperatie van de knie (meniscus) Kijkoperatie van de knie (meniscus) Informatie voor patiënten F0073-1011 juni 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen 1. Toelichting op het onderwijsmateriaal 1 Dit onderwijsmateriaal is gebaseerd op de NHGStandaard M71 van mei 2012 Van geen enkel medicament is aangetoond dat dit effectief zou zijn bij de behandeling

Nadere informatie

Arthroscopie van de knie

Arthroscopie van de knie ORTHOPEDIE Arthroscopie van de knie Kijkoperatie van de knie Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om een arthroscopie van de knie te ondergaan. In deze folder wordt u informatie gegeven over de

Nadere informatie

AANDOENINGEN VAN DE KNIE

AANDOENINGEN VAN DE KNIE AANDOENINGEN VAN DE KNIE In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over aandoeningen van de knie en de meest gebruikelijke behandelingen. Wij adviseren u deze informatie

Nadere informatie

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding.

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding. Casus 16L Fase A Titel Kniepijn Onderwerp Laesie mediale meniscus linker knie. Inhoudsdeskundige Dr. P.D.S. Dijkstra, orthopedisch chirurg Technisch verantwoordelijke Drs. S. Nadery Drs. E.M. Schoonderwaldt

Nadere informatie

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen 1. Toelichting Dit programma is gebaseerd op de NHG-Standaard van juni 2013. In een deel van de Nederlandse huisartsenpraktijken handelt een praktijkassistente een urineweginfectie bij gezonde, niet-zwangere

Nadere informatie

Arthroscopie (kijkoperatie) van het kniegewricht

Arthroscopie (kijkoperatie) van het kniegewricht Arthroscopie (kijkoperatie) van het kniegewricht 1 Inhoud Inleiding 2 Waarom een arthroscopie van de knie? 2 Anesthesie (verdoving of narcose) 3 Voorbereiding thuis 4 De operatie 4 Na de operatie 4 Opnameduur

Nadere informatie

INTERLINE Orthopedie 2014 oktober 2014 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN

INTERLINE Orthopedie 2014 oktober 2014 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN INTERLINE Orthopedie 2014 oktober 2014 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN Inleiding Dit is het tweede Interlineprogramma Orthopedie, het eerste dateert uit 2002. Het

Nadere informatie

De kijkoperatie. (Artroscopie)

De kijkoperatie. (Artroscopie) De kijkoperatie (Artroscopie) De kijkoperatie Als u een aandoening in uw knie heeft, kan de orthopedisch chirurg een kijkoperatie adviseren. Met deze ingreep kan de diagnose vaak beter worden gesteld.

Nadere informatie

Vervangen buiten- of binnenband of achterste kruisband van de knie. Laterale/ mediale bandreconstructie of achterste kruisbandreconstructie

Vervangen buiten- of binnenband of achterste kruisband van de knie. Laterale/ mediale bandreconstructie of achterste kruisbandreconstructie Vervangen buiten- of binnenband of achterste kruisband van de knie Laterale/ mediale bandreconstructie of achterste kruisbandreconstructie Inhoud Inleiding 3 Mediale/laterale band 3 De operatie 3 Na de

Nadere informatie

Angina pectoris: vragenlijst bij pijn op de borst

Angina pectoris: vragenlijst bij pijn op de borst Angina pectoris: vragenlijst bij pijn op de borst 1. Toelichting op de module Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M43 van februari 2004. Een aandachtspunt in de NHG-Standaard Angina pectoris is

Nadere informatie

INTERCOLLEGIALE TOETSING

INTERCOLLEGIALE TOETSING Aanwezig: Datum: dinsdag 18 maart 2014. Reden van komst Knieklachten rechts. INTERCOLLEGIALE TOETSING Anamnese Patiënt L, 48 jaar komt met verwijzing van huisarts naar polikliniek vanwege knieklachten

Nadere informatie

De soa-kit. 1. Toelichting. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur. 3. Uitvoering

De soa-kit. 1. Toelichting. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur. 3. Uitvoering 1. Toelichting Bij Soa is de actuele kennis over diagnostiek, behandeling, begeleiding en partnerwaarschuwing niet compleet zonder informatie over het gebruik van de diverse buisjes en stokjes die het

Nadere informatie

Vervangen buiten- of binnenband van de knie. Laterale of mediale bandreconstructie

Vervangen buiten- of binnenband van de knie. Laterale of mediale bandreconstructie Vervangen buiten- of binnenband van de knie Laterale of mediale bandreconstructie Inhoud Inleiding 3 Mediale/laterale band 3 De operatie 3 Na de operatie 4 Brace 4 Pijn 4 Fysiotherapie 4 De wond 5 Ontslag

Nadere informatie

CHAPTER 8. Samenvatting

CHAPTER 8. Samenvatting CHAPTER 8 Samenvatting Samenvatting 8. Samenvatting Hoofdstuk 1 is een algemene introductie. Doel van dit proefschrift is om de kosten en effectiviteit van magnetische resonantie (MR) te evalueren indien

Nadere informatie

VOORSTE KRUISBAND RECONSTRUCTIE

VOORSTE KRUISBAND RECONSTRUCTIE F Y S I O T H E R A P I E VOORSTE KRUISBAND RECONSTRUCTIE De Orthopedisch Chirurg heeft bij u een voorste kruisband geplaatst door middel van uw eigen hamstring- of patella- pees. Hierdoor verbetert de

Nadere informatie

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen 1. Toelichting Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M82 Het soa-consult van september 2013. Bij Soa is de actuele kennis over diagnostiek, behandeling, begeleiding en partnerwaarschuwing niet compleet

Nadere informatie

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen Herpes genitalis, condylomata acuminata en ander ongemak: een diaserie 1. Toelichting 1 Dit onderwijsmateriaal is gebaseerd op de NHG-Standaard van december 2004. Herpes genitalis heeft in de opeenvolgende

Nadere informatie

Arthroscopie van de knie

Arthroscopie van de knie Orthopedie Arthroscopie van de knie Kijkoperatie in het kniegewricht De knie De knie is een groot gewricht. De botten van de knie zijn aan de binnenzijde bekleed met kraakbeen. Tussen het boven- en onderbeen

Nadere informatie

Voorste kruisbandplastiek

Voorste kruisbandplastiek Voorste kruisbandplastiek Inleiding In samenspraak met uw orthopeed heeft u besloten een voorste kruisbandplastiek uit te laten voeren. Dit is een operatie aan de knie, waarbij de beschadigde voorste kruisband

Nadere informatie

Voorlichting bij bemoeilijkte mictie bij oudere mannen

Voorlichting bij bemoeilijkte mictie bij oudere mannen 1. Toelichting op de module Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M42 van november 2004. Doelstelling van deze module is dat de huisarts in staat is op adequate wijze voorlichting te geven over

Nadere informatie

Verdiepingsmodule. Begeleiding van oefeningen bij urine-incontinentie. 1. Toelichting op de module. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur. 3.

Verdiepingsmodule. Begeleiding van oefeningen bij urine-incontinentie. 1. Toelichting op de module. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur. 3. 1. Toelichting op de module Deze module is gebaseerd op de NHG-Stanaard M46 van september 2006 (eerste herziening). Urine-incontinentie bij volwassenen komt veel voor, maar in de huisartsenpraktijk is

Nadere informatie

Symptomen bij hoofdpijn

Symptomen bij hoofdpijn 1. Toelichting op de module Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M19 van juli 2004. Een klassieke migraine met eenzijdige en een aura lijkt gemakkelijk te diagnosticeren. Migraine heeft echter

Nadere informatie

Arthroscopie (kijkoperatie) van de knie Diagnose en behandeling van kniegewrichtproblemen

Arthroscopie (kijkoperatie) van de knie Diagnose en behandeling van kniegewrichtproblemen Arthroscopie (kijkoperatie) van de knie Diagnose en behandeling van kniegewrichtproblemen Inhoudsopgave Inleiding 2 Waarom een arthroscopie van de knie? 2 Anesthesie (verdoving of narcose) 3 Voorbereiding

Nadere informatie

Totale knieprothese polikliniekversie Orthopedie

Totale knieprothese polikliniekversie Orthopedie Totale knieprothese polikliniekversie Orthopedie Beter voor elkaar 2 De totale knieprothese Als u een beschadigde of versleten knie heeft, is lopen en lang staan vaak erg pijnlijk. In een vergevorderd

Nadere informatie

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen 1. Toelichting op de module 1 Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M36 van januari 2013. Met adequate voorlichting over maagklachten kan de huisarts samen met de patiënt het beleid vaststellen.

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie

Voorste kruisband reconstructie Voorste kruisband reconstructie Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan de knie. Hierbij zal de afgescheurde/beschadigde voorste kruisband worden vervangen. Hiervoor wordt een pees gebruikt die op

Nadere informatie

INTERLINE PIJNBEHANDELING DEEL II EN III CASUSSCHETSEN

INTERLINE PIJNBEHANDELING DEEL II EN III CASUSSCHETSEN INTERLINE PIJNBEHANDELING DEEL II EN III Okt 2003 CASUSSCHETSEN Casusschets 1 Jongedame van 19 jaar Bij paardrijden gevallen, een uur geleden. Mank lopend, pijn rechter bil. Het lijkt een contusie, geen

Nadere informatie

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen 1. Toelichting op het onderwijsmateriaal 1 Dit onderwijsmateriaal is gebaseerd op de NHG-Standaard M71 van mei 2012 Buikpijn is een veelvoorkomende klacht in de huisartsenpraktijk. Het is ook een moeilijke

Nadere informatie

Kijkoperatie van de knie

Kijkoperatie van de knie Kijkoperatie van de knie Algemeen Uw behandelend specialist heeft u op de wachtlijst geplaatst voor een kijkoperatie van uw knie (arthroscopie). Deze folder geeft u informatie over deze behandeling en

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie

Voorste kruisbandreconstructie Voorste kruisbandreconstructie Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een voorste kruisbandreconstructie op de afdeling Orthopedie van het Radboudumc. In deze folder kunt u

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie

Voorste kruisbandreconstructie Voorste kruisbandreconstructie Belangrijk Voor deze behandeling, ingreep of onderzoek dient u nuchter te blijven; dit betekent dat u vanaf 6 uur voor de opname: Niets meer mag eten Niet meer mag roken

Nadere informatie

Tips na een arthroscopie van de knie bij meniscusletsel

Tips na een arthroscopie van de knie bij meniscusletsel Tips na een arthroscopie van de knie bij meniscusletsel - 1 - Inleiding De menisci zijn eigenlijk de schokdempers van de knie. Ze beschermen het kraakbeen tegen slijtage. Op jonge leeftijd is er meestal

Nadere informatie

MENISCUS LETSEL revalidatie na operatie. www.groningensportrevalidatie.nl

MENISCUS LETSEL revalidatie na operatie. www.groningensportrevalidatie.nl MENISCUS LETSEL revalidatie na operatie Groningen Sport Revalidatie (sport) fysiotherapie praktijk locatie Alfa - Kardingerweg 48 9735 AH Groningen locatie Hanze - Eyssoniusplein 18 9714 CE Groningen Tel:

Nadere informatie

Kijkoperatie van de knie

Kijkoperatie van de knie Kijkoperatie van de knie Wat gebeurt er bij een kijkoperatie van de knie? De knie is een scharnierverbinding in het been die het scheenbeen en kuitbeen (onderkant) verbindt met het dijbeen (bovenkant).

Nadere informatie

Casusschetsen Orthopaedie

Casusschetsen Orthopaedie Interline Casusschetsen Orthopaedie 25 maart 2002 Casusschets 1 Man, 18 jaar, amateurvoetballer, maandag op spreekuur. Afgelopen zondag bij voetbal een valgisatieletsel. Hij heeft pijn aan de mediale zijde

Nadere informatie

Cascais 2015 Overeindse dagen

Cascais 2015 Overeindse dagen Cascais 2015 Overeindse dagen Robin van Kempen, orthopedisch chirurg Marijn van den Besselaar, orthopedisch chirurg Ralf Bollen, huisarts Son en Breugel Richtlijnen NHG en NOV Indicaties, diagnostiek,

Nadere informatie

kruisbandoperatie Wat is een voorste kruisbandreconstructie?

kruisbandoperatie Wat is een voorste kruisbandreconstructie? kruisbandoperatie U heeft in overleg met uw orthopedisch chirurg besloten om uw voorste kruisband te laten opereren. Deze operatie wordt een voorste kruisbandreconstructie genoemd. Hoe gaat deze operatie?

Nadere informatie

Knie Artrose. Saskia Wiersma- Tuinstra. Orthopedisch chirurg. www.rijnlandorthopedie.nl

Knie Artrose. Saskia Wiersma- Tuinstra. Orthopedisch chirurg. www.rijnlandorthopedie.nl Knie Artrose Saskia Wiersma- Tuinstra Orthopedisch chirurg 1 Inleiding q Artrose meest voorkomende gewrichtsaandoening in Nederland q Gonartrose meest voorkomende beroepsziekte aan de onderste extremiteit

Nadere informatie

Orthopedie. CMC 1 prothese/ Duimbasis prothese

Orthopedie. CMC 1 prothese/ Duimbasis prothese Orthopedie CMC 1 prothese/ Duimbasis prothese Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw duim. Er wordt een prothese in het duimbasisgewricht geplaatst. In deze folder vindt u informatie over het duimbasisgewricht,

Nadere informatie

KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE- DOOR ORTHOPEDIE

KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE- DOOR ORTHOPEDIE KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE- DOOR ORTHOPEDIE Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de gang van zaken rond een artroscopie (kijkoperatie) in verband met uw gewrichtsklachten.

Nadere informatie

Hallux valgus-operatie Operatie bij een afwijkende stand van de grote teen

Hallux valgus-operatie Operatie bij een afwijkende stand van de grote teen Hallux valgus-operatie Operatie bij een afwijkende stand van de grote teen Hallux valgus-operatie U heeft met uw orthopedisch chirurg afgesproken dat u binnenkort wordt opgenomen voor een operatie aan

Nadere informatie

Kijkoperatie in de knie Meniscusscheur en/of kruisbandscheur

Kijkoperatie in de knie Meniscusscheur en/of kruisbandscheur Kijkoperatie in de knie Meniscusscheur en/of kruisbandscheur Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is een arthroscopie? 1 Waarom een kijkoperatie? 1 Voor de opname 2 Opname op de

Nadere informatie

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen Videofragment 1 de anamnese bij een delirante patiënt 1. Toelichting op de module Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M77, herziene versie april 2014. Om te kunnen begrijpen hoe de huisarts het

Nadere informatie

Artroscopisch hechten van de meniscus

Artroscopisch hechten van de meniscus Artroscopisch hechten van de meniscus Inhoud Inleiding 3 De operatie 3 Voordelen van de artroscopie 3 Na de operatie 3 De wondjes 4 Het ontslag 4 Leefregels na ontslag 4 Poliklinische controle 5 Vragen

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie. Orthopedie

Voorste kruisband reconstructie. Orthopedie Voorste kruisband reconstructie Orthopedie Inhoudsopgave Inleiding 4 Klachten 5 Diagnose stellen 6 De operatie 6 Hamstring pezen techniek 7 Patellapees techniek 9 Na de operatie 10 Ontslag 11 Leefregels

Nadere informatie

Een artroscopie van de knie

Een artroscopie van de knie Een artroscopie van de knie In overleg met uw orthopedisch chirurg heeft u besloten dat u een artroscopie aan uw knie laat uitvoeren. Tijdens deze ingreep kijkt de arts met een scoop (een kijkertje) in

Nadere informatie

Schouderoperatie wegens inklemming

Schouderoperatie wegens inklemming Paramedische Ziekenhuiszorg Schouderoperatie wegens inklemming oefeningen en richtlijnen Inleiding Werking van de schouder De bovenarm eindigt bovenaan met een bol, dit is de schouderkop. Deze schouderkop

Nadere informatie

De Knie. diagnostische testen. Mark Vongehr Fysiotherapeut/manueeltherapeut. presentatie knie 20-09-07 medisch centrum aarveld

De Knie. diagnostische testen. Mark Vongehr Fysiotherapeut/manueeltherapeut. presentatie knie 20-09-07 medisch centrum aarveld De Knie diagnostische testen Mark Vongehr Fysiotherapeut/manueeltherapeut Het blijkt, dat met de anamnese, lichamelijk onderzoek en röntgenfoto de diagnose van knieklachten in 83% van de gevallen correct

Nadere informatie

Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M42 van november 2004.

Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M42 van november 2004. 1. Toelichting op de module Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M42 van november 2004. Met deze kennistoets kunnen de deelnemers hun kennis toetsen aan de richtlijnen uit de NHG-Standaard Bemoeilijkte

Nadere informatie

Behandeling Voorste KruisBand letsel door GSR. www.groningensportrevalidatie.nl

Behandeling Voorste KruisBand letsel door GSR. www.groningensportrevalidatie.nl Behandeling Voorste KruisBand letsel door GSR Groningen Sport Revalidatie (sport) fysiotherapie praktijk locatie Alfa - Kardingerweg 48 9735 AH Groningen locatie Hanze - Eyssoniusplein 18 9714 CE Groningen

Nadere informatie

KIJKOPERATIE VAN DE KNIE. (arthroscopie bij gewrichtsproblemen)

KIJKOPERATIE VAN DE KNIE. (arthroscopie bij gewrichtsproblemen) PATIËNTENINFORMATIE SPIJKENISSE Medisch Centrum KIJKOPERATIE VAN DE KNIE (arthroscopie bij gewrichtsproblemen) In deze folder geeft het SPIJKENISSE Medisch Centrum u algemene informatie over een kijkoperatie

Nadere informatie

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding.

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding. Casus 12L Fase A Titel Tak op de weg. Onderwerp Radiuskopfractuur Inhoudsdeskundige Dr. P.A. van Luijt, traumatoloog Technisch verantwoordelijke E. Beekhuizen, COO ontwikkelaar Opleidingsniveau studenten

Nadere informatie

Fysiotherapie Oefeningen na reconstructie voorste kruisband

Fysiotherapie Oefeningen na reconstructie voorste kruisband Fysiotherapie Oefeningen na reconstructie voorste kruisband Inleiding Deze folder is een aanvulling op de al door u verkregen in-formatie over de voorste kruisbandreconstructie en bevat een aantal adviezen

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie,

Voorste kruisbandreconstructie, Paramedische afdeling Voorste kruisbandreconstructie, oefeningen en richtlijnen Inleiding Bij een voorste kruisband reconstructie brengt de arts op de plaats van de oude voorste kruisband een vervangende

Nadere informatie

Verplaatsen knieschijf pees en herstel binnenste knieschijfband bij voorste knie pijn en instabiliteit

Verplaatsen knieschijf pees en herstel binnenste knieschijfband bij voorste knie pijn en instabiliteit Verplaatsen knieschijf pees en herstel binnenste knieschijfband bij voorste knie pijn en instabiliteit Tuberositas transpositie en evt. Mediaal PatelloFemorale Ligament reconstructie Inhoud Inleiding 3

Nadere informatie

Artroscopie van de knie. Kijkoperatie

Artroscopie van de knie. Kijkoperatie Artroscopie van de knie Kijkoperatie Inhoud Inleiding 3 De operatie 3 Waarom een artroscopie 3 Voordelen van de artroscopie 4 Mogelijke complicaties 4 Voorbereiding op de operatie 5 Opname 5 Na de operatie

Nadere informatie

Voorlichting en begeleiding bij een miskraam

Voorlichting en begeleiding bij een miskraam 1. Toelichting op de module Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M03 van maart 2004. Het medisch-technisch beleid bij een miskraam is niet zo moeilijk. Het is op zich geen ernstige aandoening.

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie Hamstrings techniek (Dagopname)

Voorste kruisband reconstructie Hamstrings techniek (Dagopname) 00 Voorste kruisband reconstructie Hamstrings techniek (Dagopname) poli Orthopedie 1 Inleiding Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om een voorste kruisband reconstructie van uw knie te ondergaan

Nadere informatie

De Knie en de Meniscus

De Knie en de Meniscus De Knie en de Meniscus Inhoudsopgave Meniscusoperaties... 1 De operatiedag... 3 Meniscusoperaties Meniscus operaties zijn de meest voorkomende ingrepen aan de knie. Door dagbehandeling en opereren via

Nadere informatie

Arthroscopie (kijkoperatie) van de knie

Arthroscopie (kijkoperatie) van de knie Orthopedie Arthroscopie (kijkoperatie) van de knie Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om een arthroscopie

Nadere informatie

Gewrichten in beweging 14 maart WDH Breda

Gewrichten in beweging 14 maart WDH Breda Gewrichten in beweging 14 maart WDH Breda Anne van Vegchel SGA West-brabant CV 2000-2006 geneeskunde Utrecht 2007-2011 sportgeneeskunde Utrecht 2008-2012 clubarts eredivisieploeg handbal 2008-heden bondarts

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. De totale knieprothese

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. De totale knieprothese De totale knieprothese DE TOTALE KNIEPROTHESE INLEIDING U staat op de wachtlijst voor een nieuwe knie, een zgn. totale knieprothese. Deze folder geeft informatie over het kniegewricht en de behandelingsmogelijkheden

Nadere informatie

Nog vragen? Artrose van de knie De knie Wat is een artrotische knie?

Nog vragen? Artrose van de knie De knie Wat is een artrotische knie? Artrose van de Knie Artrose van de knie Bij artrose van de knie is er sprake van slijtage. Er zijn drie vormen die het kniegewricht kunnen aantasten. In deze folder leest u over de mogelijkheden van een

Nadere informatie

Fysiotherapie Oefeningen na reconstructie voorste kruisband

Fysiotherapie Oefeningen na reconstructie voorste kruisband Fysiotherapie Oefeningen na reconstructie voorste kruisband Inleiding Deze folder is een aanvulling op de al door u verkregen in-formatie over de voorste kruisbandreconstructie en bevat een aantal adviezen

Nadere informatie

Artroscopie van de enkel

Artroscopie van de enkel Artroscopie van de enkel Informatie voor patiënten F1054-3513 mei 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070

Nadere informatie