Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen"

Transcriptie

1 Traumatische knieproblemen: 1. Toelichting op de module 1 Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard van maart In de NHG-Standaard Traumatische knieproblemen worden aanbevelingen gedaan over het beleid na een knietrauma en over de indicaties voor consultatie van of verwijzing naar de orthopeed. Het is van belang dat er duidelijkheid is over elkaars visie op het beleid en de criteria voor verwijzing. Is een haemarthros altijd een reden om te verwijzen? Wat te doen bij het vermoeden van een kruisbandletsel? Wanneer kan de huisarts dit zelf afhandelen? In dit onderwijsprogramma proberen huisartsen en orthopeed aan de hand van een tweetal casus gezamenlijke afspraken te maken. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur Doelstelling: De huisarts en de orthopeed stemmen het beleid bij patiënten met knieproblemen na een trauma op elkaar af. Ze bereiken hierover overeenstemming en beschrijven verwijscriteria. Doelgroep: WDH, regio of hagro, samenwerkend met orthope(e)d(en) Tijdsduur: 85 minuten Groepsgrootte: Maximaal 40 deelnemers 3. Uitvoering Houd een inleiding met behulp van de tekst onder Toelichting en stel met elkaar het programma vast (2 min.). Vraag een huisarts casus 1 te presenteren (5 min.). Geef de huisarts gelegenheid voor een korte reactie aan de huisartsen (3 min.) Vraag de huisarts uit het forum een toelichting te geven op de casus (met welke onderdelen is deze het eens, met welke oneens volgens de richtlijnen uit de NHG-Standaard Traumatische knieproblemen) (5 min.). Vraag de orthopeed een toelichting te geven (met welke onderdelen is deze het eens, met welke oneens) (5 min.). Geef gelegenheid tot discussie met de groep, het uitwisselen van vragen, meningen en argumenten met het forum en/of onderling (20 min.). Vraag een huisarts casus 2 te presenteren (5 min.). Vraag eerst de orthopeed om een toelichting (5 min.), vervolgens de huisarts (5 min.). Geef wederom gelegenheid tot discussie met de groep, het uitwisselen van vragen, meningen en argumenten met het forum en/of onderling (20 min.). Geef een samenvatting van de punten waarover overeenstemming is en die waarover geen overeenstemming is (5 min.). Geef de conclusies weer (5 min.) N.B. Het is aan te raden tijdens de discussie alle punten vast te leggen - zowel die waarover wel, als die waarover geen overeenstemming over bestaat - zodat u deze aan het eind van het programma kunt benoemen en vastleggen.

2 4. Organisatie Stel ruim van tevoren een forum samen met de volgende deelnemers: een huisarts, een orthopeed uit de regio met wie de huisarts samenwerkt en een discussieleider (bijvoorbeeld uzelf). Vraag hiervoor een huisarts die goed op de hoogte is van de NHG-Standaard en van de relevante achtergrondinformatie. Stuur de orthopeed en het huisarts-forumlid de casuïstiek (Werkblad 1 en 2) en de toelichting op de casuïstiek (Werkblad 3 en 4). Stuur de orthopeed ook een kopie van de NHG-standaard Traumatische knieproblemen. Organiseer een voorbespreking met beiden over het doel van de bijeenkomst en het doel van de casus. Benader een huisarts met de vraag of deze tijdens de bijeenkomst de beide casus wil presenteren. Deze huisarts ontvangt beide casus (Werkblad 1 en 2) om te presenteren, en de toelichting (Werkblad 3 en 4). Plan ook met deze huisarts een voorbespreking over het doel van de casus. Het is aan te raden tijdens de discussie alle punten vast te leggen zowel die waarover wel als die waarover geen overeenstemming bestaat zodat u deze aan het eind van het programma kunt benoemen en de leerpunten kunt vastleggen. Vraag een huisarts deze te noteren. Zorg dat u goed op de hoogte bent van de NHG-Standaard Traumatische knieproblemen en van de relevante achtergrondinformatie. Bereid u voor door tevoren Werkbladen 1 tot en met 4 en Docentmateriaal 1 en 2 door te nemen. Zorg voor een beamer en een laptop. Zorg voor een white-board of flap-over en een stift. 2

3 Werkblad 1 3 Casus 1 Gisteren zag ik de heer Van Zetten, 28 jaar, tijdens mijn spreekuur. Hij had de avond tevoren tijdens het zaalvoetbal zijn rechterknie verdraaid, vijf minuten voor het einde van de wedstrijd. Het lopen was wel pijnlijk, maar het lukte hem om de wedstrijd uit te spelen. In de kleedkamer merkte hij dat zijn knie toch wel erg zeer was gaan doen. Hij heeft zijn knie alsnog gekoeld. De volgende ochtend was de knie dik. Hij kon zijn knie ook niet helemaal strekken. Belasten van het been ging wel. Hij was bang dat zijn meniscus was gescheurd. Hij vertelde dat de hele knie pijn deed en dat hij de neiging had om erdoor heen te zakken. Hij had nooit wat ernstigs met zijn knie gehad. Bij onderzoek (in stand) constateerde ik een normale stand van het been, de knie was iets gezwollen. Bij onderzoek in rugligging constateerde ik een lichte dansepatellaire. De extensie was niet helemaal mogelijk, de flexie was ook beperkt (110 graden). De palpatie van de mediale collaterale band was iets pijnlijk. Valgisatie was pijnlijk. De McMurray-test leek positief. De test voor voorachterwaartse stabiliteit was onduidelijk. Ik stelde als diagnose een distorsie van de mediale collaterale band en mogelijk ook een meniscusletsel. Vanwege het vermoeden van een meniscusletsel heb ik de heer Van Zetten naar de orthopeed verwezen. Ik verwacht dat er een artroscopie zal plaatsvinden en dat de meniscus zo nodig verwijderd zal worden of eventueel gehecht. Discussie Vraag een korte reactie aan de huisartsen. Vraag of ze het eens zijn met de diagnose (ja/nee) en of zij in dit stadium ook verwezen zouden hebben (ja/nee) (3 min.). Vraag hierna de huisarts uit het forum om een korte toelichting te geven op de casus (met welke onderdelen is deze het eens, met welke oneens, volgens de richtlijnen uit de NHG-Standaard Traumatische knieproblemen) (5 min.). Vraag de orthopeed een toelichting te geven (met welke onderdelen is deze het eens, met welke oneens) (5 min.). Geef gelegenheid tot discussie met de groep, het uitwisselen van vragen, meningen en argumenten met het forum en/of onderling (20 min.).

4 Werkblad 2 4 Casus 2 Mevrouw Overduyn, 41 jaar, zag ik een maand geleden op mijn spreekuur. Ze was raar gevallen met haar knie tijdens een partijtje voetbal met haar kinderen. Het grasveld was volgens haar erg hobbelig geweest. Hoe ze precies was gevallen, kon ze niet zeggen. Wel dat het behoorlijk pijnlijk was en dat de knie binnen een halfuur helemaal dik werd. Staan op het been ging niet. Ik kon de knie niet goed onderzoeken vanwege de pijn en de zwelling. Ze kon de knie wel enigszins buigen en strekken. Bij onderzoek was er een duidelijk ballottement van de patella. Vanwege het feit dat de zwelling snel was ontstaan, verwachtte ik dat er sprake was van een haemarthros. Om een fractuur uit te sluiten liet ik een röntgenfoto maken. Gelukkig was er geen fractuur. Ik adviseerde haar te rusten met de knie en vroeg haar om over vijf dagen terug te komen om de knie opnieuw te beoordelen. Ik overwoog nog om ter verlichting van de pijn een punctie te verrichten, maar toen ik dit voorstelde zei ze dat ze het wel met rust en paracetamol kon redden. Vijf dagen later ging het wat beter. Ze kon het been nu iets belasten. De knie was nog wel behoorlijk dik, maar niet meer zo pijnlijk gespannen. Ze had het gevoel af en toe door de knie te zakken. Bij onderzoek in rugligging was de actieve en passieve flexie beperkt tot 100 graden. De extensie was praktisch normaal. Palpatie van de mediale en laterale collaterale band was niet pijnlijk. Varisatie en valgisering van de licht gebogen knie ook niet. Mijn werkdiagnose was een meniscusletsel, een kruisbandletsel of een combinatie van beide. Ik adviseerde rust en gebruik van elleboogkrukken tijdens het lopen. Tevens gaf ik instructies om de quadriceps te trainen om atrofie enigszins te voorkomen. Als de pijn minder werd en de knie minder dik, mocht ze haar activiteiten wat uitbreiden. Ik vroeg haar na twee weken terug te komen. Na deze twee weken zag ik haar weer. Ze was niet ontevreden: de knie knapte sneller op dan ze verwacht had. Ze kon nu zonder krukken lopen. Buigen en strekken gingen weer zo goed als normaal. Ze had alleen last van het gevoel af en toe door de knie te zakken. Bij onderzoek was de knie een stuk minder gezwollen. Ik adviseerde om met de quadricepsoefeningen door te gaan, om de give way - klachten te verminderen. Volgende week zal ik haar weer op mijn spreekuur zien.

5 Werkblad 3 5 Toelichting bij casus 1 De patiënt in deze casus heeft zijn knie verdraaid. Hij heeft de knie nog kunnen belasten, gelet op het feit dat hij de wedstrijd nog heeft uitgespeeld. Een fractuur is daardoor onwaarschijnlijk. Andere aanwijzingen voor een fractuur zijn er niet. Bij onderzoek is er sprake van hydrops gezien de danse patellaire. De knie is echter niet direct dik geworden. Dat constateert hij pas de volgende ochtend. Een haemarthros is dan minder waarschijnlijk. Een zwelling die binnen enkele uren na het trauma ontstaat berust vrijwel zeker op een haemarthros. Bij onderzoek wordt verder een lichte beperking van de extensie en de flexie geconstateerd. Er is echter geen slotstand. De mediale collaterale band is zowel bij palpatie als bij rekken ervan pijnlijk. De test van McMurray is positief. Maar als de test positief is, wil dat nog niet zeggen dat er inderdaad een meniscuslaesie is. Bovendien is de test, gezien de lage sensitiviteit (16 tot 50 procent), voor de huisartspraktijk weinig relevant. Als de test negatief is, is er namelijk toch een grote kans op een meniscuslaesie. Ook maakt het voor het directe beleid niet veel uit. In de standaard wordt geadviseerd om deze test niet te verrichten in de huisartsenpraktijk. Voor de voor-achterwaartse instabiliteitstests geldt dat er een grote interbeoordelaarvariatie is en een matige validiteit. Dit is onderzocht in de tweede lijn. Ook voor deze tests geldt dat in de standaard wordt geadviseerd om ze achterwege te laten. Aan de differentiële diagnose die voorgesteld wordt, kunnen de volgende differentieel-diagnostische overwegingen worden toegevoegd: - een partiële ruptuur van de mediale collaterale band; - een onderscheid tussen een meniscusletsel of een voorste kruisbandletsel is door de huisarts niet voldoende betrouwbaar vast te stellen. Voor het beleid voldoet het om vast te stellen dat er een vermoeden is van één van beide aandoeningen of een combinatie van beide. Een verwijzing is nu niet nodig. Artoscopie kan weliswaar meer duidelijkheid geven over de diagnose, maar heeft geen gevolgen voor de behandeling. Bij letsel van de voorste kruisband, meniscus of mediale collaterale band zullen de klachten in de meeste gevallen in de loop van drie maanden verminderen of verdwijnen. In de acute fase is alleen een slotstand reden om meteen naar de orthopedisch chirurg te verwijzen. Als er sprake is van een meniscuslaesie, is hechten van deze scheur niet direct nodig. Er is namelijk een kans op spontaan herstel. In een later stadium kan een meniscuslaesie alsnog succesvol worden behandeld. Ook kruisbandletsels kunnen herstellen door conservatieve behandeling. Vroege operatie (<2 weken) van voorstekruisbandletsel heeft geen voordelen boven late (tussen 8 en 12 weken) operatie. Een geïsoleerd mediaal collateraal bandletsel geneest in de meeste gevallen spontaan binnen drie maanden. Bij deze patiënt is het voldoende om voorlichting en advies te geven. Rust is raadzaam bij veel pijn en, zo nodig, in de eerste dagen het gebruik van elleboogskrukken. De knie mag, zodra de pijn het toelaat, worden belast en worden gestrekt en gebogen. De standaard adviseert om een aantal malen te controleren met een interval van één tot twee weken.

6 Werkblad 4 6 Toelichting bij casus 2 De knie is binnen een halfuur dik geworden. Er is dan vrijwel zeker sprake van haemarthros. Een punctie om dit vast te stellen heeft weinig nut. Ook bij twijfelgevallen is dit niet nodig; het beleid zal er niet anders door worden. In deze casus is er een indicatie om een röntgenfoto te maken. De patiënte kan het been niet belasten. Dit wijst op asdrukpijn. De huisarts kon de knie niet voldoende onderzoeken vanwege de pijn. In de standaard wordt geadviseerd om na vijf tot zeven dagen de knie opnieuw te beoordelen. De huisarts twijfelt om de spanning van de knie te halen door middel van een punctie. Dit mag wel, maar het effect zal waarschijnlijk van korte duur zijn. Rationeler lijkt het om bij veel pijn analgetica te geven. De standaard wordt als eerste keus paracetamol drie- tot viermaal daags mg geadviseerd. Tweede keus is een NSAID. Na vijf dagen gaat het al beter. De huisarts komt niet verder dan de werkdiagnose meniscusletsel, kruisbandletsel of een combinatie van beide. Hij/zij accepteert dit. De standaard volgt hetzelfde pad. Verdere differentiatie is door de huisarts niet voldoende betrouwbaar vast te stellen (door de matige validiteit van de tests). Directe gevolgen voor de behandeling zijn er echter niet (zie ook het commentaar bij casus 1). Als er nog veel zwelling is, zijn belastende quadricepsoefeningen niet op hun plaats; in de standaard wordt geadviseerd om de musculus quadriceps regelmatig onbelast aan te spannen. Als de huisarts dit bedoelt met oefeningen, is dit akkoord. Voor echte quadricepstraining lijkt het nog te vroeg. In een later stadium is quadricepstraining wel zinvol. Als er hoge eisen aan de knie worden gesteld, kan de huisarts eventueel voor begeleiding naar de fysiotherapeut verwijzen. In deze casus verwees de huisarts niet naar de orthopeed. Mochten er klachten blijven bestaan of als er toch ballottement blijft, dan is een verwijzing naar of overleg met de orthopeed wel op zijn plaats.

7 Docentmatreriaal 1 7 Instructie voor de discussieleider/aandachtspunten bij de plenaire discussie In Docentmateriaal 2 vindt u enkele diavoorbeelden (dia 1 en 3), die als ondersteuning bij de casuspresentatie kunnen worden gebruikt. Algemene discussiepunten bij traumatische knieproblemen, met name daar waarhet de samenwerking met de orthopeed betreft, zijn: - de aard van de diagnostiek: de uitvoering van de anamnese en het lichamelijk onderzoek, de beperktheid van de waarde van de verschillende tests voor de huisartsenpraktijk; - het accepteren van een bepaalde mate van onzekerheid inzake de diagnose; - het beleid bij een vermoeden van een haemarthros; - het beleid bij een vermoeden van een kruisbandletsel, meniscusletsel of collateraal bandletsel; - de waarde van een artroscopie in de eerste weken na een trauma; - verwijzing of consultatie. Onderstaande punten kunnen aan de orde komen tijdens de plenaire nabespreking van de casus. Ze gelden zowel voor casus 1 als casus 2. U kunt deze punten gebruiken om de discussie te stroomlijnen. Discussiepunten Casus 1 en 2 - Wat zijn de voors en tegens van eventueel verwijzen? - Is het onderscheid tussen een hydrops en een haemarthros zinvol voor de huisarts? - Wat is de waarde van de instabiliteitstests voor de huisarts? En wat is de waarde van de meniscustesten, zoals de McMurray-test? Bedenk dat de tests in een orthopediepraktijk een andere betekenis kunnen hebben. Daar is de voorafkans op een afwijking groter. - Zijn er elementen in de casus die verwijzing rechtvaardigen? Maak hierbij een onderscheid tussen de bevindingen bij de anamnese en de bevindingen bij lichamelijk onderzoek. - Is iedereen het eens met het beleid? Op welke punten wel, op welke punten niet? Casus 2 - Is het zinvol om bij een gespannen knie (hydrops of haemarthros) een punctie te doen om de pijn te verminderen? - Is quadricepstraining een zinvolle bezigheid? Als ondersteuning zijn dia's bijgevoegd met mogelijke discussiepuntenen met de verwijscriteria volgens de standaard (dia 2, 4 en 5).

8 Docentmateriaal 1 8 Afspraken Probeer hierna afspraken te maken over: - het beleid bij een vermoeden van een haemarthros; - het beleid bij een vermoeden van een collateraal bandletsel, kruisbandletsel of meniscusletsel; - de indicaties voor verwijzing of consultatie; - de fase van verwijzing (waarde van artroscopie in de eerste weken na het trauma) (dia 6).

9 Werkblad 2 9 Sheetvoorbeelden Dia 1. Casus 1 Dia 2. Discussiepunten casus 1 Dia 3. Casus 2 Dia 4. Discussiepunten casus 2 Dia 5. Criteria verwijzing/consultatie volgens NHG-Standaard Dia 6. Afspraken

Beoordeling presentatie

Beoordeling presentatie Beoordeling presentatie Groep / klas: 162b Eindcijfer 6,5 Presentatie dd. Beoordelaar: Hugo Helmes 1) Is het doel en de opbouw duidelijk en is de presentatie afgestemd op de doelgroep? Het is duidelijk

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees)

Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees) ORTHOPEDIE Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees) Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om de voorste kruisband van uw knie te vervangen en daarmee de stabiliteit

Nadere informatie

Artroscopie van de knie: indicatie en behandeling

Artroscopie van de knie: indicatie en behandeling Artroscopie van de knie: indicatie en behandeling INITIATIEF Nederlandse Orthopaedische Vereniging IN SAMENWERKING MET Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

Nadere informatie

Kneuzen en verzwikken van de enkel (Prof. Dr. C. Niek van Dijk, Orthopedisch chirurg, Academisch Medisch Centrum Amsterdam)

Kneuzen en verzwikken van de enkel (Prof. Dr. C. Niek van Dijk, Orthopedisch chirurg, Academisch Medisch Centrum Amsterdam) Kneuzen en verzwikken van de enkel (Prof. Dr. C. Niek van Dijk, Orthopedisch chirurg, Academisch Medisch Centrum Amsterdam) Kneuzen en verzwikken van de enkel behoren tot de meest voorkomende letsels.

Nadere informatie

Antwoordformulieren open vragen

Antwoordformulieren open vragen Antwoordformulieren open vragen Bloktoets : 5O07 Datum : 6 april 03 Aanvang : Studentnummer : Studentnaam :. 6 APRIL 03 Sint Radboud. Afgebeeld is een handfoto van een 47 jarige vrouw. aantal punten a.

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie

Voorste kruisbandreconstructie Voorste kruisbandreconstructie Orthopedie / Fysiotherapie Beter voor elkaar 2 Orthopedisch netwerk Ikazia Als u in het Ikazia Ziekenhuis geopereerd wordt aan de voorste kruisband, bent u verzekerd van

Nadere informatie

Een steuntje in de rug

Een steuntje in de rug Een steuntje in de rug Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten Een steuntje in de rug SPOOR ZELF DE OORZAAK VAN RUGKLACHTEN OP Dr. Leo van Deursen Inhoud Inleiding 7 Lage rugpijn 9 Mogelijke oorzaken

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Bijlage 1: HKA en ouders, een module van 3 bijeenkomsten

Bijlage 1: HKA en ouders, een module van 3 bijeenkomsten Bijlage 1: HKA en ouders, een module van 3 bijeenkomsten Doel Het doel van de verkorte module HKA en ouders is ouders beter toe te rusten bij het ondersteunen van de maatregel, opdat deze een grotere kans

Nadere informatie

2014KR2. Table Of Contents

2014KR2. Table Of Contents Table Of Contents Casus 1... 3 Casus 10... 8 Casus 11... 10 Casus 12... 12 Casus 13... 14 Casus 14... 16 Casus 15... 17 Casus 16... 20 Casus 17... 23 Casus 18... 24 Casus 19... 31 Casus 2... 35 Casus 20...

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

CONSULTVAARDIGHEDEN: HET SLECHT NIEUWSGESPREK

CONSULTVAARDIGHEDEN: HET SLECHT NIEUWSGESPREK CONSULTVAARDIGHEDEN: HET SLECHT NIEUWSGESPREK Versie november 2000 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Centrale Huisartsenposten: Patiëntentevredenheid

Centrale Huisartsenposten: Patiëntentevredenheid Centrale Huisartsenposten: Patiëntentevredenheid Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek Hanneke Janssens Marjon Reumkens Begeleiders: Drs. P.Giesen Dr. H. Mokkink Drs. E. Moll van Charante Afdeling:

Nadere informatie

Arthroscopie Enkel. Informatie over de gang van zaken rondom een kijkoperatie van de enkel

Arthroscopie Enkel. Informatie over de gang van zaken rondom een kijkoperatie van de enkel Arthroscopie Enkel Informatie over de gang van zaken rondom een kijkoperatie van de enkel Bestandsnaam 5.2.BI.001b Arthroscopie enkel Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave AVE Orthopedische Klinieken Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Alcohol en zwangerschap

Alcohol en zwangerschap Syllabus Opdrachten en achtergrondinformatie bij elearning earning module Alcohol en zwangerschap Verloskundigen (in opleiding) De elearning earning module is ontwikkeld met financiële steun van het Partnership

Nadere informatie

VROEGSIGNALERING DOE JE SAMEN

VROEGSIGNALERING DOE JE SAMEN VROEGSIGNALERING DOE JE SAMEN TRAINERSHANDLEIDING VROEGSIGNALERING VAN RISICOZORG IN DE KRAAMPERIODE Colofon Dit is een publicatie van de Stuurgroep Implementatie Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg

Nadere informatie

Revalidatietrajecten.

Revalidatietrajecten. Revalidatietrajecten. Whiplash en revalideren. Steeds vaker en sneller worden mensen verwezen naar zgn pijnrevalidatietrajecten in revalidatiecentra`s. Máár, de vraag is; Helpt het de gemiddelde patiënt

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Dat zoeken we op! Toelichting

Dat zoeken we op! Toelichting Dat zoeken we op! De kaarten in de eerste delen van de Gezond-Werken-Wijzer zijn gemaakt voor dagelijks praktisch gebruik. In dit deel van de Gezond-Werken-Wijzer vind je achtergrondinformatie die je kan

Nadere informatie

* Taco van der Pol, Lobke Mienis, Frank Röder, Angela Hadley, Felice Bloem, Tess van Meer, Raymond Ostelo

* Taco van der Pol, Lobke Mienis, Frank Röder, Angela Hadley, Felice Bloem, Tess van Meer, Raymond Ostelo BEHANDELPROTOCOL Onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van eerstelijns revalidatie na een lumbale hernia operatie, uitgevoerd door het EMGO + instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie

Welkom en bedankt. Wij wensen jullie enorm veel leesplezier. Jaargang 13, nummer 1. Samenstelling BMS, aangesloten bij de NFWS

Welkom en bedankt. Wij wensen jullie enorm veel leesplezier. Jaargang 13, nummer 1. Samenstelling BMS, aangesloten bij de NFWS Jaargang 13, nummer 1 Samenstelling BMS, aangesloten bij de NFWS Redactie adres Passiebloem 16, 3068 AK Rotterdam Ledenadministratie Postbus 29 3360 AA Sliedrecht Vormgeving en Lay-out - Remco Nijhoff

Nadere informatie

KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE- DOOR ORTHOPEDIE

KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE- DOOR ORTHOPEDIE KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE- DOOR ORTHOPEDIE Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de gang van zaken rond een artroscopie (kijkoperatie) in verband met uw gewrichtsklachten.

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen?

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen? Traumatisch hersenletsel Wat kunt u zelf doen? 2 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Het doel van deze brochure 4 1.2 Wat u vooraf moet weten 4 1.3 Tien tips bij het lezen van deze brochure 4 1.4 Tenslotte 5 2.

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit?

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Een ziekte komt zelden alleen Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Resultaten pilot 2012 Colofon Vilans, 2013 Tekst: Lidewij Vat, Ruth Pel, Hans Vlek, Evianne Wijenberg en Barbara

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie