Behandeling. Haemarthros Behandeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behandeling. Haemarthros Behandeling"

Transcriptie

1 10-Chirurgie :45 Pagina Knieletsel P.A.M. Vierhout Het is zondagmiddag, het voetbalseizoen is begonnen. Een 22-jarige jongeman komt met een van pijn vertrokken gezicht bij de afdeling spoedeisende hulp (SEH). Hij wordt ondersteund door begeleiders, zijn rechterbeen wordt niet belast en iedere beweging doet hem kennelijk pijn. Wat zou u nog meer willen weten? de stand van Bonnet. De knie is duidelijk gezwollen in vergelijking met de linkerknie. Iedere poging de knie te onderzoeken wordt door de patiënt afgeweerd. Met moeite kunnen de collaterale banden worden beoordeeld; deze lijken intact. De menisci kunt u niet beoordelen. Ook de kruisbanden zijn niet te beoordelen, ofschoon bij onderzoek van de voorste kruisband geringe laxiteit meetbaar is. Specifieke anamnese De patiënt speelt al langere tijd intensief voetbal en heeft aan het einde van de vorige voetbalcompetitie korte tijd last gehad van een iets verdikte rechterknie, met pijn aan de binnenzijde van de knie. Hij heeft vervolgens een periode van rust gehad, waarin hij in het begin pijnstilling gebruikte en fysiotherapie onderging. In de vakantieperiode zijn de klachten geleidelijk verdwenen. Tijdens de wedstrijd van vanmiddag was er echter een plotseling moment. Na een sprong kwam hij op zijn rechterbeen neer en draaide hij weg. Het was alsof hij door zijn knie zakte, hij hoorde een knap en kreeg plotseling hevige pijn in zijn rechterknie. Hij kon niet meer doorspelen. Ondanks koelen was de knie binnen een half uur dik geworden. Welk specifiek lichamelijk onderzoek zou u als eerste willen verrichten? Specifiek lichamelijk onderzoek U verwijdert voorzichtig de bandage met koelelementen, die rond de rechterknie is gewikkeld. Iedere aanraking van het rechterbeen is extreem pijnlijk. De knie ligt in een iets gebogen houding: Probleemlijst veel pijn in de rechterknie; bewegingsbeperking, stand van Bonnet; zwelling van het gewricht. Wat is uw differentiële diagnose? Differentiële diagnose Haemarthros Differentiële diagnose meniscusscheur kruisbandletsel chondrale fractuur of een combinatie van deze letsels fractuur (tibiaplateau, eminentia intercondylaris) Gezien het snelle ontstaan van de zwelling is er zeker sprake van een haemarthros van de knie. Deze haemarthros kan het gevolg zijn van een onschuldige bloeding vanuit beschadigd gewrichtskapsel, maar meestal is er een elementair belangrijke structuur betrokken bij het letsel. Op basis van lichamelijk onderzoek kan in de acute

2 10-Chirurgie :45 Pagina KNIELETSEL fase vaak geen diagnose worden gesteld omdat pijn en actief spierverzet een adequaat onderzoek, ook in ervaren handen, niet toelaten. Beschouwing differentiële diagnose Een acuut knieletsel is een frequent voorkomend letsel van het steun- en bewegingsapparaat. Een rotatietrauma van de knie komt in Nederland voornamelijk voor bij voetballers. Van alle kniebandblessures wordt 71% aan voetbal toegeschreven, maar ook bij andere takken van sport komt het knieletsel regelmatig voor, zoals bij handbal, korfbal, hockey, basketbal, volleybal en bij zaalsporten. De kenmerken van de anamnese van onze patiënt zijn duidelijk: wegdraaien van de knie, er doorheen gaan, een knap horen, zeer veel pijn, niet verder kunnen spelen en een snelle zwelling van de knie. De oorzaak van de pijn moet dan gezocht worden in een snelle vulling van het gewricht met bloed (haemarthros). Haemarthros Symptomen pijn onvermogen het gewricht te belasten Haemarthros Lichamelijk onderzoek zwelling knie flexiestand (Bonnet) stabiliteit niet te beoordelen Welke aanvullende diagnostiek acht u in dit geval aangewezen? Aanvullende diagnostiek Aanvullend worden er normale röntgenfoto s gemaakt van de rechterknie. Hiermee kan een fractuur of de aanwezigheid van een ossaal corpus liberum worden uitgesloten. Op de röntgenfoto van de knie ziet u geen afwijkingen. Er is met name geen aanwijzing voor een fractuur of voor een corpus liberum. Een gewrichtspunctie om aan te tonen dat er bloed in het gewricht aanwezig is, is niet nodig. De anamnese is duidelijk, een snelle vulling van het gewricht onmiddellijk in aansluiting aan het trauma is op zichzelf een bewijs dat er bloed in het gewricht aanwezig is. De differentiële diagnose is nu teruggebracht tot een meniscusletsel ( bucket handle -laesie) en/of een kruisbandletsel (waarschijnlijk een voorstekruisbandletsel). Als gevolg van een flexie-endorotatietrauma een vaak voorkomend letsel bij voetbal kan een mediaal collateraal bandletsel met een mediaal meniscusletsel en een voorstekruisbandletsel ontstaan. Een mediaal bandletsel lijkt bij onderzoek nu niet te kunnen worden aangetoond. MRI-onderzoek en/of een CT-scan hoeven bij een acuut knieletsel niet te worden verricht. Beide onderzoeken zijn kostbaar en leiden niet tot een verandering van het voorgenomen beleid. Indien er echter redenen zijn om niet te opereren, kan een MRI en/of een CT-scan bij conservatieve therapie meer zekerheid bieden over de juiste diagnose en de prognose. Indien een fractuur van het tibiaplateau is aangetoond, is een aanvullende CT-scan ter typering van de fractuur vaak wenselijk om het verdere beleid te bepalen. Bij chronische knieklachten kan een MRI informatie geven over de conditie van de wekedelenstructuren in en rond het gewricht. Haemarthros Aanvullende diagnostiek standaard röntgenfoto s gewrichtspunctie CT-scan MRI Welke behandeling stelt u voor?

3 10-Chirurgie :45 Pagina KNIELETSEL 71 Behandeling Na bestudering van de röntgenfoto, waarop geen fractuur en/of ossaal letsel te zien was, worden de verschillende mogelijkheden met de patiënt besproken. Soms heeft een patiënt ernstige pijnklachten door de druk die de haemarthros op het gewricht uitoefent. In dat geval is dat een reden om een punctie van het kniegewricht te verrichten. De punctie moet onder steriele condities worden uitgevoerd. Er kunnen verschillende redenen zijn niet tot operatie over te gaan; conservatieve therapie is dan de aangewezen weg. De niet-operatieve therapie betekent rust, gevolgd door geleidelijk mobiliseren, zo nodig onder begeleiding van een fysiotherapeut en regelmatige controle op de polikliniek. Het ligt echter voor de hand de patiënt een artroscopie van de knie aan te bieden. Het uitvoeren van een artroscopie direct na het ontstaan van het letsel komt zowel de patiënt als de organisatie slecht uit en is ook niet strikt noodzakelijk. Besloten wordt daarom binnen tien dagen een artroscopie van het kniegewricht in dagbehandeling te verrichten. Om de periode zo pijnvrij mogelijk door te komen, krijgt de patiënt een achterspalk, waarbij de voet wordt vrijgelaten, en medicatie (NSAID). Haemarthros Behandeling drukverband gipsspalk (ontlastende kniepunctie) mobiliseren op geleide van de pijn (begeleiding door fysiotherapeut) revisie en klinisch onderzoek na vier tot zeven dagen artroscopie Beschouwing behandeling Een artroscopie in de acute fase, dat wil zeggen binnen tien dagen na het trauma, heeft een aantal voordelen. Het onderzoek van de knie kan onder anesthesie plaatsvinden voordat met de artroscopie wordt begonnen. Tijdens de artroscopie wordt het gewricht schoongespoeld (evacuatie van bloed). Indien er sprake is van een herstelbaar meniscusletsel, een scheur in het gevasculariseerde deel van de meniscus, kan de meniscus worden gehecht en volledig herstellen. Als een los deel van de meniscus in het gewricht ligt of een deel van de meniscus onherstelbaar beschadigd is, kan dat deel worden verwijderd door middel van artroscopische chirurgie. Een totale ruptuur van de mediale band kan bij artroscopische inspectie worden gezien. Er bevindt zich dan een hematoom ter plaatse van het mediale kapsel, of er is een defect ontstaan in het kapsel, waardoor een deel van de mediale band, meestal onder de meniscus, in het gewricht terechtkomt. Het hechten van deze geruptureerde band binnen veertien dagen na het trauma heeft een uitstekend resultaat. De bevindingen van de scopie moeten na de operatie met de patiënt worden besproken, zodat hij precies weet waar hij aan toe is. Een patiënt onvoldoende inlichten over de aanwezigheid van een voorstekruisbandletsel en de gevolgen daarvan voor het functioneren van de knie, is een kunstfout. Dit geldt voor iedere patiënt, en staat los van zijn beroep of van de sport die hij beoefent. Een geruptureerde kruisband kan niet meer worden gehecht. Van de voorstekruisbandletsels ontstaat 98% ter plaatse van de aanhechting aan het femur. De afgescheurde resten van de voorste kruisband kunnen in het mediale of laterale compartiment van het kniegewricht inklemmen. Dit deel van de voorste kruisband moet dan worden verwijderd door middel van artroscopische chirurgie. Het primair hechten van de voorste kruisband heeft alleen zin als ook een stukje bot is afgescheurd: een avulsiefractuur. Dit komt echter zeer zelden voor en is op een standaard röntgenopname te diagnosticeren. Een reconstructie van de voorste kruisband in de acute fase (binnen zes weken na het trauma)

4 10-Chirurgie :45 Pagina KNIELETSEL wordt ontraden. Er is dan een te grote kans op het ontstaan van een artrofibrose van het kniegewricht. Afhankelijk van de activiteiten van de patiënt kan na zes weken worden besloten een reconstructie van de voorste kruisband uit te voeren met een bone-patella-bone-plastiek, een semitendinosis-plastiek of een Leeds-Keio-ligament (geweven kunststof ligament) gecombineerd met een fascia lata-plastiek. Een patiënt die bij een van de bovengenoemde sporten een voorstekruisbandletsel heeft opgelopen en die zijn sport intensief beoefent, zal een reconstructie moeten ondergaan als hij op hetzelfde niveau wil blijven spelen. Bij anderen kan in eerste instantie worden afgewacht. De patiënt krijgt dan intensieve oefentherapie en in de loop van een half jaar kan worden beoordeeld of een functionele instabiliteit van het kniegewricht is ontstaan. Een functionele instabiliteit is een instabiliteit van het kniegewricht die ontstaat bij het normaal dagelijks functioneren. Dat kan dus voor iedere patiënt anders zijn. Vier dagen later wordt de patiënt opgenomen op de dagbehandelingsafdeling in verband met de artroscopie (figuur 4.5.1). Daar wordt de achterspalk verwijderd en wordt de knie geïnspecteerd. De knie is minder gezwollen, er zijn geen wondjes en het gewricht is minder pijnlijk. Op de dagbehandelingsafdeling wordt het haar in het operatiegebied weggeschoren en vervolgens gaat de patiënt naar de operatieafdeling. Onder regionale anesthesie (spinaal) wordt eerst het bandapparaat van de knie getest en wordt het vergeleken met de gezonde knie. De mediale band lijkt stabiel, de achterste kruisband is intact, maar de voorste kruisband vertoont duidelijk laxiteit in vergelijking met de niet-aangedane knie (Lachman ++). De artroscopie kan worden verricht. De patiënt kijkt mee op de monitor en de bevindingen tijdens de operatie worden met hem besproken. De artroscoop wordt aan de voorzijde van de knie ingebracht. Er is bloed in het gewricht aanwezig, hetgeen wordt uitgespoeld (figuur 4.5.2). Geleidelijk wordt het zicht in de knie helder. Retropatellair zijn er geen afwijkingen. In de laterale en mediale groeve bevindt zich oud bloed maar geen corpus liberum. In het mediale compartiment is het grootste deel van de meniscus naar centraal geluxeerd; de meniscus zit aan de vooren achterzijde nog vast. Er is duidelijk een bloe- Beloop Figuur Artroscopie van de knie. Figuur kniegewricht verwijderd. Tijdens artroscopie wordt bloed uit het

5 10-Chirurgie :45 Pagina KNIELETSEL 73 Figuur Artroscopische beeld van de knie. Linksboven: letsel van de mediale meniscus (bucket handle); rechtsboven: status na (artroscopisch uitgevoerde) partiële mediale meniscectomie; linksonder: status na verwijdering van de achterhoorn; rechtsonder: normale laterale meniscus. dende restrand van de mediale meniscus aanwezig (figuur 4.5.3). Intracondylair is de voorste kruisband afgescheurd van het femur. De kruisband ligt gedeeltelijk in het laterale compartiment. In het laterale compartiment is een kleine flapscheur van de laterale meniscus te zien. Een klein deel van de achterhoorn van de laterale meniscus wordt verwijderd en de in het laterale gewricht liggende resten van de voorste kruisband worden weggeknipt (figuur 4.5.4). Vervolgens wordt de mediale meniscus teruggebracht in zijn oorspronkelijke positie en door middel van een drietal meniscushechtingen gefixeerd. Na het schoonspoelen van het gewricht wordt de artroscopie beëindigd, de tomieën worden gesloten en er wordt een achterspalk aangebracht. Deze gipsimmobilisatie wordt na tien dagen verwijderd, waarna gedurende vijf weken een kniebrace wordt voorgeschreven. Deze immobilisatie wordt aangebracht om de meniscus de kans te geven in te groeien. Direct na de operatie worden de bevindingen met de patiënt besproken en worden de plannen voor de komende weken uiteengezet. Figuur gedeeltelijk verwijderd. In een model wordt de laterale meniscus Beschouwing beloop Acute knieletsels kunnen worden onderverdeeld in contusie- en rotatietraumata. Contusietraumata worden gekenmerkt door pijn en zwelling ter plaatse van de contusie, eventueel in combinatie met een huidletsel. Een contusie kan aanleiding geven tot kapselbeschadiging, kraakbeenletsel, fracturen en in een enkel geval tot meniscus- en kruisbandletsels. Een contusie is een direct letsel; de gevolgen zijn afhankelijk van de kracht van het inwerkende geweld. Door een contusie van de knie kan een rotatietrauma van de knie ontstaan, hetgeen voorkomt bij contactsporten, maar een rotatietrauma kan ook op zichzelf staan. Een rotatietrauma van de knie, dat aanleiding geeft tot letsel in het niet-doorbloede deel van een deel van een meniscus, veroorzaakt direct veel pijn, meestal kortdurend, en zal niet onmiddellijk een zwelling van het gewricht tot gevolg hebben. In de loop van de eerste 24 uur wordt het gewricht langzaam dik. Er heeft zich dan hydrops in het gewricht ontwikkeld. Het grootste gedeelte van alle meniscusletsels (95%) ontstaat in de achterhoorn. Een aanvankelijk gering letsel van de meniscus kan door inklemming aanleiding geven tot een verdere verscheuring van de meniscus. De pijn die dan ontstaat, veroorzaakt een kortdurende verslapping van de musculatuur waardoor de beweging van de ingezette rotatie doorgaat en alle krachten zich op de voorste kruisband ontladen. Een ruptuur van de voorste kruisband is dan het gevolg.

6 10-Chirurgie :45 Pagina KNIELETSEL Dit gaat vrijwel altijd gepaard met een bloeding in het gewricht en daardoor met een snelle zwelling. Een enkele keer ontstaat bij een dergelijk mechanisme geen zwelling terwijl de voorste kruisband wel gebroken is. Er is dan een ruptuur binnen de synoviale bekleding van de kruisband ontstaan. In dat geval is de knie direct na het trauma wel beter te benaderen voor onderzoek op de afdeling spoedeisende hulp. Indien er direct na het trauma bloed in het kniegewricht aanwezig is (haemarthros van het kniegewricht), dan is het gewricht in gevaar! Een adequate diagnose en verwijdering van het in het gewricht aanwezige bloed zijn noodzakelijk. Een artroscopie van het gewricht is de therapie van keuze om diagnostiek en behandeling te combineren. Het bloed kan worden uitgespoeld, en het kraakbeenletsel kan worden herkend en behandeld of verwijderd. Bij een vroege herkenning van een hechtbare gescheurde meniscus, kan deze worden behouden. Dit is vooral van belang om posttraumatische artrose te voorkomen. Eventuele losse stukken meniscus kunnen uit het gewricht worden genomen. Tevens kan een kruisbandletsel worden herkend, waardoor de patiënt goed kan worden ingelicht over de gevolgen van zijn letsel. Een voorstekruisbandletsel van het kniegewricht is een ramp voor de knie. Er wordt wel beweerd dat dit letsel the beginning of the end of the knee betekent. De patiënt moet gerichte nabehandeling krijgen en op de hoogte worden gesteld van de reconstructiemogelijkheden tegen de achtergrond van zijn functioneren. Conservatieve behandeling met een brace moet worden overwogen. Het dragen van een adequate kniebrace tijdens contactsporten is echter meestal verboden. De operatieve mogelijkheden zijn de laatste jaren sterk verbeterd, mede door de scopische chirurgie. Met behulp van eigen weefsel, via een bone-patella-bone-plastiek, met een semitendinosisplastiek, of door gebruik te maken van een combinatie van kunststofweefsel en eigen weefsel, kunnen reconstructies worden uitgevoerd. De revalidatie vraagt veel tijd en inspanning van de patiënt. Hij moet goed weten waar hij aan begint. Een artroscopisch onderzoek en behandeling van de knie in aansluiting aan een rotatietrauma, met een haemarthros als gevolg, vraagt veel van de ziekenhuisorganisatie. De winst voor de patiënt is echter zo groot, dat dit hem niet mag worden onthouden. Financieel is de strijd acute scopie of niet al lang gestreden. Langdurige afwezigheid uit het arbeidsproces, in combinatie met langdurige fysiotherapie, zonder precies te weten wat de pathologie in het gewricht is, is vandaag de dag geen optie. Literatuur Henning CE, Lynch MA, Clark JR. Vascularity for healing of meniscus repairs. Arthroscopy 1987; 3(1): Liorzou G. Knee ligaments clinical examination. New York: Springer-Verlag; Marti RK, Dijk CN van, Haime PE. Lange termijn resultaten na meniscectomie. Ned Tijdschr Geneeskd 1993; 137(47): McGinty JB, et al. Operative arthroscopy. New York: Lippincott-Raven; Roerdink WH, Oskam J, Vierhout PAM. Arthroscopically assisted osteosynthesis of tibial plateau fractures in patients older than 55 years. Arthroscopy 2001; 17(8):

Verdraaiing (distorsie) van de knie

Verdraaiing (distorsie) van de knie Verdraaiing (distorsie) van de knie Verdraaiing (distorsie) van de knie Een blessure van de knie ontstaat vaak door een verdraaiing of andere onnatuurlijke beweging. Vaak wordt de knie al snel erg dik.

Nadere informatie

Arthroscopie van de knie

Arthroscopie van de knie Orthopedie Arthroscopie van de knie Kijkoperatie in het kniegewricht De knie De knie is een groot gewricht dat bestaat uit drie deelgewrichten. Tussen het boven- en onderbeen bevinden zich de meniscussen

Nadere informatie

Diagnostiek Kliniek: anamnese: aard letsel (hoogenergetisch?), pre-existente afwijkingen, aard en tijdsduur zwelling, belastbaarheid

Diagnostiek Kliniek: anamnese: aard letsel (hoogenergetisch?), pre-existente afwijkingen, aard en tijdsduur zwelling, belastbaarheid T-III Acuut enkelletsel Inleiding Het inversietrauma van de enkel is met een geschatte incidentie van 425.000 gevallen per jaar in Nederland waarschijnlijk het meest voorkomende letsel van het bewegingsapparaat.

Nadere informatie

Klinisch uur orthopedie: de knie

Klinisch uur orthopedie: de knie Klinisch uur orthopedie: de knie (zinvol onderzoek door de huisarts ) Rob Ariës, orthopeed, Peter van der Lugt, Mariët Bosselaar, huisartsen Leerdoel Beter inzicht in differentiaal diagnostiek Beter inzicht

Nadere informatie

Arthroscopie van de knie

Arthroscopie van de knie Orthopedie Arthroscopie van de knie Kijkoperatie in het kniegewricht De knie De knie is een groot gewricht. De botten van de knie zijn aan de binnenzijde bekleed met kraakbeen. Tussen het boven- en onderbeen

Nadere informatie

Welk letsel kunt u opgelopen hebben?

Welk letsel kunt u opgelopen hebben? Acute knieblessure U bent op de Spoedeisende hulp van het Canisius-Wilhelimina Ziekenhuis (CWZ) terecht gekomen omdat u een acute knieblessure heeft opgelopen. Deze folder geeft u informatie over mogelijk

Nadere informatie

Aanpak van acute knieletsels in de eerste lijn. Dr. Bex Steven Huisarts/sportarts KSTVV Lotto-Belisol

Aanpak van acute knieletsels in de eerste lijn. Dr. Bex Steven Huisarts/sportarts KSTVV Lotto-Belisol Aanpak van acute knieletsels in de eerste lijn Dr. Bex Steven Huisarts/sportarts KSTVV Lotto-Belisol Anatomie Anatomie Anatomie Anatomie Algemeen Goede anamnese! ontstaansmechanisme van het letsel begrijpen

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees)

Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees) ORTHOPEDIE Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband (donorpees) Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om de voorste kruisband van uw knie te vervangen en daarmee de stabiliteit

Nadere informatie

Reconstructie van de voorste kruisband

Reconstructie van de voorste kruisband Reconstructie van de voorste kruisband RECONSTRUCTIE VAN DE VOORSTE KRUISBAND INLEIDING Uw knie is niet stabiel. De orthopedisch chirurg heeft geadviseerd om de voorste kruisband van de knie te vervangen

Nadere informatie

Orthopedie. Voorste kruisband plastiek

Orthopedie. Voorste kruisband plastiek Orthopedie Voorste kruisband plastiek Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw knie. Er wordt een voorste kruisband reconstructie verricht. In deze folder vindt u informatie over de voorste kruisband,

Nadere informatie

Acute Knie en Enkel in de huisartsenprak3jk. Huisartsendag LangeLand ziekenhuis 19 april 2011

Acute Knie en Enkel in de huisartsenprak3jk. Huisartsendag LangeLand ziekenhuis 19 april 2011 Acute Knie en Enkel in de huisartsenprak3jk Huisartsendag LangeLand ziekenhuis 19 april 2011 De acute knie Knie: anatomie Knie: anamnese Tijds3p en aard trauma (mate inwerkend geweld, rota3e vs hyperextensie

Nadere informatie

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen Traumatische knieproblemen: 1. Toelichting op de module 1 Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard van maart 2010. In de NHG-Standaard Traumatische knieproblemen worden aanbevelingen gedaan over het

Nadere informatie

Artroscopie, diagnose en behandeling van knieproblemen

Artroscopie, diagnose en behandeling van knieproblemen Artroscopie, diagnose en behandeling van knieproblemen ARTROSCOPIE, DIAGNOSE EN BEHANDELING VAN KNIEPROBLEMEN INLEIDING Uw orthopedisch chirurg heeft u een artroscopie van de knie geadviseerd. In deze

Nadere informatie

Knieaandoeningen. Chirurgie. Beter voor elkaar

Knieaandoeningen. Chirurgie. Beter voor elkaar Knieaandoeningen Chirurgie Beter voor elkaar Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en oorzaken van de meest voorkomende knieaandoeningen en de meest gebruikelijke behandelingen.

Nadere informatie

Sport Specifieke Blessure Begeleiding

Sport Specifieke Blessure Begeleiding Sport Specifieke Blessure Begeleiding Week 8. Knierevalidatie Acute knie 300.000 knie letsels per jaar Aandoeningen contusie / distorsie hydrops heamartros meniscus kruisbanden / collaterale banden Acute

Nadere informatie

Voorste kruisband hechten

Voorste kruisband hechten Voorste kruisband hechten Orthopedie Inleiding De orthopedisch chirurg heeft bij u een "voorste kruisband letsel" vastgesteld. Dit letsel heeft u korter dan 3 weken geleden opgelopen. De orthopeed heeft

Nadere informatie

AANDOENINGEN VAN DE KNIE

AANDOENINGEN VAN DE KNIE AANDOENINGEN VAN DE KNIE In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over aandoeningen van de knie en de meest gebruikelijke behandelingen. Wij adviseren u deze informatie

Nadere informatie

Graad 1 verzwikking: Lichte overrekking en geringe beschadiging van de vezels (fibrillen) van het ligament.

Graad 1 verzwikking: Lichte overrekking en geringe beschadiging van de vezels (fibrillen) van het ligament. Verstuikte enkel Een verstuikte enkel is een veel voorkomende aandoening. Ongeveer 25.000 mensen per dag maken dat mee. Enkel verstuikingen komen voor bij atleten en bij niet atleten, bij kinderen en volwassenen.

Nadere informatie

De kijkoperatie. (Artroscopie)

De kijkoperatie. (Artroscopie) De kijkoperatie (Artroscopie) De kijkoperatie Als u een aandoening in uw knie heeft, kan de orthopedisch chirurg een kijkoperatie adviseren. Met deze ingreep kan de diagnose vaak beter worden gesteld.

Nadere informatie

Maatschap Orthopedie. Voorste kruisband reconstructie

Maatschap Orthopedie. Voorste kruisband reconstructie Maatschap Orthopedie Voorste kruisband reconstructie Algemeen Uw orthopedisch chirurg heeft geadviseerd om de voorste kruisband van uw knie te vervangen om daarmee de stabiliteit van de knie te verbeteren.

Nadere informatie

Diagnose gescheurde voorste kruisband. Wat staat u te wachten?

Diagnose gescheurde voorste kruisband. Wat staat u te wachten? Diagnose gescheurde voorste kruisband Wat staat u te wachten? Gescheurde kruisband Het letsel Oorzaken Een gescheurde kruisband is het meest voorkomende letsel aan banden van het kniegewricht. Bijna driekwart

Nadere informatie

Posterolaterale hoek letsels

Posterolaterale hoek letsels Posterolaterale hoek letsels Dr. Peter Van Eygen 04-11-2014 CAMPUS HENRI SERRUYS Inleiding Vaak niet herkend J. Hughston: You may not have seen posterolateral corner injuries, I can assure you that they

Nadere informatie

De Knie en de Meniscus

De Knie en de Meniscus De Knie en de Meniscus Inhoudsopgave Meniscusoperaties... 1 De operatiedag... 3 Meniscusoperaties Meniscus operaties zijn de meest voorkomende ingrepen aan de knie. Door dagbehandeling en opereren via

Nadere informatie

3. Behandeling Een patellafractuur kan zowel operatief als niet-operatief behandeld worden.

3. Behandeling Een patellafractuur kan zowel operatief als niet-operatief behandeld worden. Kniefracturen 1. Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie aan uw knie in het ETZ TweeSteden of het ETZ Waalwijk. In deze folder leest u informatie over de operatie en krijgt u een aantal richtlijnen

Nadere informatie

Kijkoperatie van de knie

Kijkoperatie van de knie Orthopedie Kijkoperatie van de knie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Anatomie van de knie... 3 Waarom een artroscopie?... 4 Meniscusscheuren... 4 Symptomen van een meniscusscheur... 5 Onderzoek... 5 Behandeling...

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie

Voorste kruisband reconstructie Voorste kruisband reconstructie Orthopedie Inleiding De orthopedisch chirurg heeft bij u een "voorste kruisband letsel" vastgesteld. Hij heeft geadviseerd om de voorste kruisband van uw knie te vervangen

Nadere informatie

Een 68-jarige vrouw meldt zich met een recidief van hevige, rechtszijdige kniepijn

Een 68-jarige vrouw meldt zich met een recidief van hevige, rechtszijdige kniepijn 15 2 Een 68-jarige vrouw meldt zich met een recidief van hevige, rechtszijdige kniepijn Koos van Nugteren Samenvatting De knie-endoprothese wordt vrijwel altijd geïmplanteerd bij personen met ernstige

Nadere informatie

AANDOENINGEN VAN DE KNIE

AANDOENINGEN VAN DE KNIE AANDOENINGEN VAN DE KNIE In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over aandoeningen van de knie en de meest gebruikelijke behandelingen. Wij adviseren u deze informatie

Nadere informatie

KIJKOPERATIE VAN DE KNIE

KIJKOPERATIE VAN DE KNIE KIJKOPERATIE VAN DE KNIE (arthroscopie bij gewrichtsproblemen) In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over een kijkoperatie van de knie. Wij adviseren u deze informatie

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie. Orthopedie

Voorste kruisband reconstructie. Orthopedie Voorste kruisband reconstructie Orthopedie Inhoudsopgave Inleiding 4 Klachten 5 Diagnose stellen 6 De operatie 6 Hamstring pezen techniek 7 Patellapees techniek 9 Na de operatie 10 Ontslag 11 Leefregels

Nadere informatie

Vervangen buiten- of binnenband of achterste kruisband van de knie. Laterale/ mediale bandreconstructie of achterste kruisbandreconstructie

Vervangen buiten- of binnenband of achterste kruisband van de knie. Laterale/ mediale bandreconstructie of achterste kruisbandreconstructie Vervangen buiten- of binnenband of achterste kruisband van de knie Laterale/ mediale bandreconstructie of achterste kruisbandreconstructie Inhoud Inleiding 3 Mediale/laterale band 3 De operatie 3 Na de

Nadere informatie

KIJKOPERATIE VAN DE KNIE

KIJKOPERATIE VAN DE KNIE KIJKOPERATIE VAN DE KNIE (arthroscopie bij gewrichtsproblemen) In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over een kijkoperatie van de knie. Wij adviseren u deze informatie

Nadere informatie

KIJKOPERATIE VAN DE KNIE. (arthroscopie bij gewrichtsproblemen)

KIJKOPERATIE VAN DE KNIE. (arthroscopie bij gewrichtsproblemen) PATIËNTENINFORMATIE SPIJKENISSE Medisch Centrum KIJKOPERATIE VAN DE KNIE (arthroscopie bij gewrichtsproblemen) In deze folder geeft het SPIJKENISSE Medisch Centrum u algemene informatie over een kijkoperatie

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie

Voorste kruisbandreconstructie Voorste kruisbandreconstructie De voorste kruisband Tijdens sporten of een ongelukkige beweging kan de voorste kruisband scheuren. Uw orthopedisch chirurg zal in veel gevallen adviseren de voorste kruisband

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie

Voorste kruisband reconstructie Voorste kruisband reconstructie De voorste kruisband Tijdens sporten of een ongelukkige beweging kan de voorste kruisband scheuren. Uw orthopedisch chirurg zal in veel gevallen adviseren de voorste kruisband

Nadere informatie

Knieblessure Anatomie van de knie meniscus kruisbanden

Knieblessure Anatomie van de knie meniscus kruisbanden ! Knieblessure De knie is het gewricht tussen het bovenbeen (het femur) en het scheenbeen (de tibia). Het kuitbeen (de fibula) begint onder het kniegewricht en ligt aan de buitenkant van het onderbeen.

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie

Voorste kruisband reconstructie 00 Voorste kruisband reconstructie Het plaatsen van een nieuwe kruisband poli Orthopedie 1 Inleiding Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om de voorste kruisband van uw knie te vervangen en daarmee

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie

Voorste kruisband reconstructie Voorste kruisband reconstructie Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan de knie. Hierbij zal de afgescheurde/beschadigde voorste kruisband worden vervangen. Hiervoor wordt een pees gebruikt die op

Nadere informatie

KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE

KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE 17964 Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de gang van zaken rond een artroscopie (kijkoperatie) in verband met uw gewrichtsklachten. Wat is

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie m.b.v. de Semitendinosis Gracilis plastiek

Voorste kruisband reconstructie m.b.v. de Semitendinosis Gracilis plastiek Voorste kruisband reconstructie m.b.v. de Semitendinosis Gracilis plastiek 2 Deze informatiebrochure is geschreven voor patiënten die een voorste kruisband operatie moeten ondergaan, waarbij gebruik wordt

Nadere informatie

Casus 2. Vrouw van 22 jaar Zij is net afgestudeerd als kapster, sinds een half jaar werkzaam bij groot kappersbedrijf.

Casus 2. Vrouw van 22 jaar Zij is net afgestudeerd als kapster, sinds een half jaar werkzaam bij groot kappersbedrijf. Vrouw van 22 jaar Zij is net afgestudeerd als kapster, sinds een half jaar werkzaam bij groot kappersbedrijf. Klachten: Heeft knieklachten m.n. links al langere tijd, die nu zij aan het werk is zijn toegenomen.

Nadere informatie

Artroscopie (Kijkoperatie gewrichten)

Artroscopie (Kijkoperatie gewrichten) Artroscopie (Kijkoperatie gewrichten) In overleg met uw arts heeft u besloten dat u vanwege gewrichtsklachten een artroscopie (kijkoperatie) zult ondergaan. Deze folder geeft u een globaal overzicht van

Nadere informatie

Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak. Dr Mike Tengrootenhuysen

Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak. Dr Mike Tengrootenhuysen Heup- en kniepathologie: 1ste lijnsaanpak Dr Mike Tengrootenhuysen Inleiding Heup Knie FAI Coxartrose Meniscusscheur Voorste kruisband Bursitis ruptuur Patellofemorale klachten Gonartose trochanterica

Nadere informatie

Vervangen buiten- of binnenband van de knie. Laterale of mediale bandreconstructie

Vervangen buiten- of binnenband van de knie. Laterale of mediale bandreconstructie Vervangen buiten- of binnenband van de knie Laterale of mediale bandreconstructie Inhoud Inleiding 3 Mediale/laterale band 3 De operatie 3 Na de operatie 4 Brace 4 Pijn 4 Fysiotherapie 4 De wond 5 Ontslag

Nadere informatie

Patiëntenvoorlichting Orthopedie

Patiëntenvoorlichting Orthopedie Patiëntenvoorlichting Orthopedie Voorste kruisband reconstructie Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan de knie. Hierbij zal de afgescheurde/beschadigde voorste kruisband worden vervangen. Hiervoor

Nadere informatie

CHAPTER 8. Samenvatting

CHAPTER 8. Samenvatting CHAPTER 8 Samenvatting Samenvatting 8. Samenvatting Hoofdstuk 1 is een algemene introductie. Doel van dit proefschrift is om de kosten en effectiviteit van magnetische resonantie (MR) te evalueren indien

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie

Voorste kruisbandreconstructie Voorste kruisbandreconstructie Belangrijk Voor deze behandeling, ingreep of onderzoek dient u nuchter te blijven; dit betekent dat u vanaf 6 uur voor de opname: Niets meer mag eten Niet meer mag roken

Nadere informatie

Een 40 jarige man met hevige pijn ter hoogte van het distale deel van de bovenarm bij een worp tijdens honkbal

Een 40 jarige man met hevige pijn ter hoogte van het distale deel van de bovenarm bij een worp tijdens honkbal 3 Een 40 jarige man met hevige pijn ter hoogte van het distale deel van de bovenarm bij een worp tijdens honkbal Dos Winkel Introductie Sporten waarbij men met maximale kracht een bal moet werpen of slaan,

Nadere informatie

Arthroscopie van de knie

Arthroscopie van de knie Chirurgie Arthroscopie van de knie Kijkoperatie in de knie Inleiding U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat bij u een kijkoperatie van de knie (arthroscopie) gaat plaatsvinden. Arthroscopie betekent

Nadere informatie

Tips na een arthroscopie van de knie bij meniscusletsel

Tips na een arthroscopie van de knie bij meniscusletsel Tips na een arthroscopie van de knie bij meniscusletsel - 1 - Inleiding De menisci zijn eigenlijk de schokdempers van de knie. Ze beschermen het kraakbeen tegen slijtage. Op jonge leeftijd is er meestal

Nadere informatie

Gebroken bot (fractuur): Er kan een breuk ontstaan in de uiteinden van het boven- of onderbeen, of de knieschijf kan gebroken zijn.

Gebroken bot (fractuur): Er kan een breuk ontstaan in de uiteinden van het boven- of onderbeen, of de knieschijf kan gebroken zijn. Knie aandoeningen Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en oorzaken van de meest voorkomende knieaandoeningen en de meest gebruikelijke behandelingen. Uw persoonlijke situatie kan echter

Nadere informatie

Arthroscopie (kijkoperatie) van de knie Diagnose en behandeling van kniegewrichtproblemen

Arthroscopie (kijkoperatie) van de knie Diagnose en behandeling van kniegewrichtproblemen Arthroscopie (kijkoperatie) van de knie Diagnose en behandeling van kniegewrichtproblemen Inhoudsopgave Inleiding 2 Waarom een arthroscopie van de knie? 2 Anesthesie (verdoving of narcose) 3 Van tevoren

Nadere informatie

Beeldvorming bij acute knieletsels

Beeldvorming bij acute knieletsels Beeldvorming bij acute knieletsels Dr. Mattias Spaepen Dr S Verhamme, Dr R Visser, Dr G Vandenbosch, Dr M Palmers, Dr P Grouwels, Dr A Rappaport Radiologie, St-Trudo Ziekenhuis Beeldvorming bij acute knieletsels

Nadere informatie

KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE- DOOR ORTHOPEDIE

KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE- DOOR ORTHOPEDIE KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE- DOOR ORTHOPEDIE Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de gang van zaken rond een artroscopie (kijkoperatie) in verband met uw gewrichtsklachten.

Nadere informatie

Arthroscopie (kijkoperatie) van de knie Diagnose en behandeling van kniegewrichtproblemen

Arthroscopie (kijkoperatie) van de knie Diagnose en behandeling van kniegewrichtproblemen Arthroscopie (kijkoperatie) van de knie Diagnose en behandeling van kniegewrichtproblemen Inhoudsopgave Inleiding 2 Waarom een arthroscopie van de knie? 2 Anesthesie (verdoving of narcose) 3 Voorbereiding

Nadere informatie

Tijdens een basketbalwedstrijd wordt er veel gesprongen. Springen verhoogt het risico op blessures. De meest voorkomende blessures bij basketbal zijn

Tijdens een basketbalwedstrijd wordt er veel gesprongen. Springen verhoogt het risico op blessures. De meest voorkomende blessures bij basketbal zijn 1 Tijdens een basketbalwedstrijd wordt er veel gesprongen. Springen verhoogt het risico op blessures. De meest voorkomende blessures bij basketbal zijn enkelblessures, gevolgd door knieblessures. Daarnaast

Nadere informatie

Kruisbandherstel d.m.v.

Kruisbandherstel d.m.v. Kruisbandherstel d.m.v. operatie Voorste kruisbandruptuur VKB-ruptuur) Vaak worden we geconfronteerd met een hond die plotseling of geleidelijk is gaan manken met een of beide achterbenen. Zeer frequent

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie

Voorste kruisbandreconstructie Afdeling: Onderwerp: Orthopedie Quality Care Als u in het Ikazia Ziekenhuis geopereerd wordt aan de voorste kruisband, bent u verzekerd van een kwalitatief zeer goed behandel- en nazorgtraject. In dit

Nadere informatie

Arthroscopie (kijkoperatie) van het kniegewricht

Arthroscopie (kijkoperatie) van het kniegewricht Arthroscopie (kijkoperatie) van het kniegewricht 1 Inhoud Inleiding 2 Waarom een arthroscopie van de knie? 2 Anesthesie (verdoving of narcose) 3 Voorbereiding thuis 4 De operatie 4 Na de operatie 4 Opnameduur

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie

Voorste kruisbandreconstructie Voorste kruisbandreconstructie Orthopedie / Fysiotherapie Beter voor elkaar 2 Orthopedisch netwerk Ikazia Als u in het Ikazia Ziekenhuis geopereerd wordt aan de voorste kruisband, bent u verzekerd van

Nadere informatie

ARTHROSCOPIE VAN DE KNIE

ARTHROSCOPIE VAN DE KNIE ARTHROSCOPIE VAN DE KNIE ARTHROSCOPIE VAN DE KNIE Inleiding Deze folder geeft u informatie over de diagnose en behandeling van gewrichtsproblemen in de knie. Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie

Voorste kruisband reconstructie Voorste kruisband reconstructie Orthopedie alle aandacht Voorste kruisband reconstructie Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan de knie. Hierbij zal de afgescheurde/beschadigde voorste kruisband worden

Nadere informatie

Behandeling Voorste KruisBand letsel door GSR. www.groningensportrevalidatie.nl

Behandeling Voorste KruisBand letsel door GSR. www.groningensportrevalidatie.nl Behandeling Voorste KruisBand letsel door GSR Groningen Sport Revalidatie (sport) fysiotherapie praktijk locatie Alfa - Kardingerweg 48 9735 AH Groningen locatie Hanze - Eyssoniusplein 18 9714 CE Groningen

Nadere informatie

Arthroscopie van de knie

Arthroscopie van de knie ORTHOPEDIE Arthroscopie van de knie Kijkoperatie van de knie Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om een arthroscopie van de knie te ondergaan. In deze folder wordt u informatie gegeven over de

Nadere informatie

Kijkoperatie van de knie

Kijkoperatie van de knie Kijkoperatie van de knie Algemeen Uw behandelend specialist heeft u op de wachtlijst geplaatst voor een kijkoperatie van uw knie (arthroscopie). Deze folder geeft u informatie over deze behandeling en

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting De chirurgische reconstructie van een gescheurde voorste kruisband resulteert in een aanzienlijk betere klinische uitkomst dan de conservatieve behandeling van patiënten. Er blijft echter

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIE. KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT Artroscopie

PATIËNTENINFORMATIE. KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT Artroscopie PATIËNTENINFORMATIE KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT Artroscopie 2 KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT Artroscopie Door middel van deze informatiefolder wil Maasstad Ziekenhuis u enige uitleg geven over deze ingreep.

Nadere informatie

(Partiële) meniscectomie c.q. meniscushechting

(Partiële) meniscectomie c.q. meniscushechting (Partiële) meniscectomie c.q. meniscushechting (Partiële) meniscectomie/meniscushechting Anatomie van het kniegewricht Het kniegewricht wordt omsloten door het gewrichtskapsel. De binnenbekleding van het

Nadere informatie

Enkeltrauma. Onderzoek en behandeling na een inversietrauma. (door de enkel zwikken)

Enkeltrauma. Onderzoek en behandeling na een inversietrauma. (door de enkel zwikken) Enkeltrauma Onderzoek en behandeling na een inversietrauma. (door de enkel zwikken) Groningen Sport Revalidatie (sport) fysiotherapie praktijk locatie Alfa - Kardingerweg 48 9735 AH Groningen locatie Hanze

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie

Voorste kruisbandreconstructie Focuskliniek Orthopedie Focuskliniek Orthopedie Laat u bewegen De Focuskliniek Orthopedie biedt gespecialiseerde zorg voor alle ingrepen aan het bewegingsapparaat (gewrichten, botten, spieren, pezen en

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie Donorpeestechniek / Revisie techniek

Voorste kruisband reconstructie Donorpeestechniek / Revisie techniek 00 Voorste kruisband reconstructie Donorpeestechniek / Revisie techniek poli Orthopedie Inleiding Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om een voorste kruisbandreconstructie van uw knie te ondergaan

Nadere informatie

Reconstructie voorste kruisband

Reconstructie voorste kruisband Reconstructie voorste kruisband Inhoud Inleiding 3 De kruisband 3 Een beschadigde kruisband 3 De operatie 3 Na de operatie 4 Fysiotherapie 4 De wond 5 Ontslag 5 Leefregels na ontslag 5 Eerste tot twaalfde

Nadere informatie

Ligamentair letsel kniegewricht

Ligamentair letsel kniegewricht Sport-Fysiotherapie R. de Vries en Medische Trainings Therapie Kerkweg 45a 4102 KR Zijderveld Telefoon 0345-642618 Fax 0345-641004 E-mail vriesfysio@planet.nl Internet www.fysiodevries.nl Ligamentair letsel

Nadere informatie

Voorste kruisband reconstructie

Voorste kruisband reconstructie Voorste kruisband reconstructie Techniek met kniepees Techniek met hamstrings Deze brochure is voor patiënten die in aanmerking komen voor een operatie ter vervanging van de voorste kruisband (reconstructie).

Nadere informatie

Duimbasis arthrose of rhizartrose

Duimbasis arthrose of rhizartrose Duimbasis arthrose of rhizartrose Algemeen De duim is het meest gebruikte onderdeel van de hand. Duimbasis artrose (ook wel duimbasisslijtage, rhizartrose of CMC 1 artrose genoemd) is daarom de meest voorkomende

Nadere informatie

Polsartroscopie. informatie voor patiënten

Polsartroscopie. informatie voor patiënten Polsartroscopie informatie voor patiënten WAT IS EEN POLSARTROSCOPIE? De polsartroscopie is een moderne chirurgische techniek die minimaal invasief is. Hierdoor kunnen we steeds vaker polsproblemen behandelen

Nadere informatie

Ligamentaire laesie enkelgewricht

Ligamentaire laesie enkelgewricht Sport-Fysiotherapie R. de Vries en Medische Trainings Therapie Kerkweg 45a 4102 KR Zijderveld Telefoon 0345-642618 Fax 0345-641004 E-mail vriesfysio@planet.nl Internet www.fysiodevries.nl Ligamentaire

Nadere informatie

Arthroscopie van de knie

Arthroscopie van de knie Arthroscopie van de knie Albert Schweitzer ziekenhuis november 2013 pavo 0192 Inleiding U wordt binnenkort in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen voor een kijkoperatie aan uw knie. In deze folder

Nadere informatie

Enkelverstuiking, Enkeldistorsie, Inversietrauma Enkel, Verzwikte Enkel, Bandletsel Enkel

Enkelverstuiking, Enkeldistorsie, Inversietrauma Enkel, Verzwikte Enkel, Bandletsel Enkel Enkelverstuiking, Enkeldistorsie, Inversietrauma Enkel, Verzwikte Enkel, Bandletsel Enkel Wat is een verzwikte enkel? Bij het verzwikken van de enkel kantelt de voet naar binnen terwijl het been belast

Nadere informatie

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding.

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding. Casus 16L Fase A Titel Kniepijn Onderwerp Laesie mediale meniscus linker knie. Inhoudsdeskundige Dr. P.D.S. Dijkstra, orthopedisch chirurg Technisch verantwoordelijke Drs. S. Nadery Drs. E.M. Schoonderwaldt

Nadere informatie

VERZWIKTE ENKEL ENKEL DISTORSIE

VERZWIKTE ENKEL ENKEL DISTORSIE VERZWIKTE ENKEL ENKEL DISTORSIE 25732 Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de behandeling van een verzwikte enkel (enkel distorsie). Het is goed om u te realiseren dat

Nadere informatie

Nog vragen? Artrose van de knie De knie Wat is een artrotische knie?

Nog vragen? Artrose van de knie De knie Wat is een artrotische knie? Artrose van de Knie Artrose van de knie Bij artrose van de knie is er sprake van slijtage. Er zijn drie vormen die het kniegewricht kunnen aantasten. In deze folder leest u over de mogelijkheden van een

Nadere informatie

Gewrichten in beweging 14 maart WDH Breda

Gewrichten in beweging 14 maart WDH Breda Gewrichten in beweging 14 maart WDH Breda Anne van Vegchel SGA West-brabant CV 2000-2006 geneeskunde Utrecht 2007-2011 sportgeneeskunde Utrecht 2008-2012 clubarts eredivisieploeg handbal 2008-heden bondarts

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie

Voorste kruisbandreconstructie Voorste kruisbandreconstructie Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Het kniegewricht 2 3. Wanneer is een voorste kruisbandreconstructie nodig? 3 4. Anesthesie (verdoving of narcose) 4 5. Voor de operatie 4

Nadere informatie

Kijkoperatie van een gewricht Artroscopie

Kijkoperatie van een gewricht Artroscopie ORTHOPEDIE Kijkoperatie van een gewricht Artroscopie ONDERZOEK U wordt op dag om uur verwacht op de poli/afdeling. Als u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig melden en een nieuwe afspraak maken. Wij

Nadere informatie

Orthopedie. Voorste kruisband

Orthopedie. Voorste kruisband Orthopedie Voorste kruisband 1 Tijdens sporten of een ongelukkige beweging kan de voorste kruisband scheuren. Uw orthopedisch chirurg zal in veel gevallen adviseren de voorste kruisband te vervangen. In

Nadere informatie

Arthroscopie van de knie

Arthroscopie van de knie Orthopedie Arthroscopie van de knie Kijkoperatie van de knie Inleiding U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat bij u een kijkoperatie van de knie (arthroscopie) gaat plaatsvinden. Arthroscopie

Nadere informatie

Arthroscopie van de knie

Arthroscopie van de knie Arthroscopie van de knie 2 3 Het kniegewricht kan door een ongeval of slijtage beschadigd raken. Voor een deel kunnen deze beschadigingen worden geconstateerd door middel van lichamelijk onderzoek en/of

Nadere informatie

Arthroscopische neerplastiek. Orthopedie

Arthroscopische neerplastiek. Orthopedie Arthroscopische neerplastiek Orthopedie Inhoudsopgave Inleiding...4 De schouder...4 Behandeling...6 Diagnose en onderzoek...6 De operatie...7 Mogelijke complicatie...8 Anesthesie (verdoving)...9 De eerste

Nadere informatie

Centrum voor Revalidatie locatie Groningen Het schoonmaken van pezen en/of gewrichten

Centrum voor Revalidatie locatie Groningen Het schoonmaken van pezen en/of gewrichten Centrum voor Revalidatie locatie Groningen Het schoonmaken van pezen en/of gewrichten Synovectomie Centrum voor Revalidatie locatie Groningen Inleiding Door reuma heeft u een ontsteking in één of meerdere

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Instabiliteit van de schouder

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Instabiliteit van de schouder Instabiliteit van de schouder INSTABILITEIT VAN DE SCHOUDER Inleiding De schouder is een zeer beweeglijk gewricht. De kom is klein en vlak en de kop relatief groot, zodat grote bewegingsuitslagen mogelijk

Nadere informatie

Artroscopie van de enkel

Artroscopie van de enkel Artroscopie van de enkel Informatie voor patiënten F1054-3513 mei 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070

Nadere informatie

Kijkoperatie van de knie (meniscus)

Kijkoperatie van de knie (meniscus) Kijkoperatie van de knie (meniscus) Informatie voor patiënten F0073-1011 juni 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

CONSENSUS INDICATIE VOOR ARTROSCOPIE BIJ ACUTE KNIEKLACHTEN

CONSENSUS INDICATIE VOOR ARTROSCOPIE BIJ ACUTE KNIEKLACHTEN CONSENSUS INDICATIE VOOR ARTROSCOPIE BIJ ACUTE KNIEKLACHTEN ORGANISATIE: - Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing - Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie - Nederlandse Orthopaedische

Nadere informatie

Arthroscopie. diagnose en behandeling van gewrichtsproblemen. Wat is een arthroscopie?

Arthroscopie. diagnose en behandeling van gewrichtsproblemen. Wat is een arthroscopie? Arthroscopie diagnose en behandeling van gewrichtsproblemen Uw behandelend orthopeed heeft u het advies gegeven om een arthroscopie van de knie te ondergaan in een verkorte traject. Er wordt naar gestreefd

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Achillespeesruptuur

PATIËNTEN INFORMATIE. Achillespeesruptuur PATIËNTEN INFORMATIE Achillespeesruptuur Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over een achillespeesruptuur en de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden.

Nadere informatie

Artroscopie informatie over de ingreep

Artroscopie informatie over de ingreep Artroscopie informatie over de ingreep 2 Inleiding In overleg met de orthopedisch chirurg is besloten een arthroscopie ( kijkoperatie ) bij u uit te voeren. In deze folder leest u informatie over deze

Nadere informatie

Voorste kruisbandreconstructie

Voorste kruisbandreconstructie 1/6 Chirurgie/Sporttraumatologie Voorste kruisbandreconstructie Inleiding Deze informatiebrochure is geschreven voor patiënten die een operatie aan de knie moeten ondergaan, waarbij de voorste kruisband

Nadere informatie

De Knie. diagnostische testen. Mark Vongehr Fysiotherapeut/manueeltherapeut. presentatie knie 20-09-07 medisch centrum aarveld

De Knie. diagnostische testen. Mark Vongehr Fysiotherapeut/manueeltherapeut. presentatie knie 20-09-07 medisch centrum aarveld De Knie diagnostische testen Mark Vongehr Fysiotherapeut/manueeltherapeut Het blijkt, dat met de anamnese, lichamelijk onderzoek en röntgenfoto de diagnose van knieklachten in 83% van de gevallen correct

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Orthopedie/Chirurgie Kijkoperatie van de knie Arthroscopie

Patiënteninformatie. Orthopedie/Chirurgie Kijkoperatie van de knie Arthroscopie Patiënteninformatie Orthopedie/Chirurgie Kijkoperatie van de knie Arthroscopie 2 Inleiding Knieproblemen kunnen tegenwoordig in verreweg de meeste gevallen behandeld worden met een operatie die veel minder

Nadere informatie