sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001"

Transcriptie

1 Uitgegeven door het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Afgiftekantoor Brussel X sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 taux et montants en droit du travail et en sécurité sociale 1 janvier 2001

2 Bijlage bij ACV-Vakbeweging van 25 juni 2001 Vooraf Op 1 juni 2001 werd een indexaanpassing doorgevoerd. De bedragen van de sociale uitkeringen die gebonden zijn aan de index, wijzigen dan ook. Voor de bedragen die geheel of gedeeltelijk zijn aangepast op een andere basis (in toepassing van een collectieve arbeidsovereenkomst of van een andere reglementering) geven we tussen haakjes de laatste datum van wijziging aan. Zoals u merkt, geven we de bedragen aan in BEF en in euro. 1. Algemeen Beslag en overdracht van loon en sociale uitkeringen ( ) Schijf loon (op ) Beslagbaar gedeelte < BEF (827,96 euro) BEF BEF (827,97-887,46 euro) 20% BEF (887,47-979,18 euro) 30% BEF BEF (979, ,90 euro) 40% > BEF (1070,90 euro) 100% Schijf sociale uitkering (op ) Beslagbaar gedeelte < BEF (827,96 euro) BEF BEF (827,97-887,46 euro) 20% BEF (887, ,90 euro) 40% > BEF (1070,90 euro) 100% 2. Arbeidswetgeving 2.1. Gemiddeld minimummaandloon (vermoedelijk ) Vanaf 21 jaar BEF (1140,24 euro) 21,5 j. en 6 maanden anciënniteit BEF (1171,67 euro) 22 jaar en 12 maanden anciënniteit BEF (1185,65 euro) 2.2. Refertebedragen bedienden ( ) Proefperiode 1 jaar BEF (29.400,17 euro) Opzegging, concurrentiebeding, scheidsrechtelijk beding, enz BEF (24.491,88 euro) en BEF (48.983,76 euro) 2.3. Betaald educatief verlof ( ) Loonplafond voor het schooljaar 2000/2001: BEF bruto/maand (1.784,83 euro)

3 3. Bijdragen voor de Sociale Zekerheid 3.1. Alle werknemers (arbeiders en bedienden) ( ) Bestemming Werknemer Werkgever Totaal a. Bijdragen bestemd voor sectoren van de sociale zekerheid - globale bijdrage 13,07 24,87 37,94 - werkloosheid 1-1,69 1,69 Totaal 13,07 26,56 39,63 b. Andere bijdragen - loonmatiging 7,48 7,48 - educatief verlof 0,04 0,04 - kinderopvang 0,05 0,05 - begeleidingsplan 0,05 0,05 - bijzondere bijdrage 2 0,10 0,10 c. Vakantiegeld (arbeiders) 16,27 16,27 1 voor de ondernemingen met meer dan 9 werknemers. 2 voor RVA (tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen) vanaf Aanvullende werkgeversbijdragen Fonds Sluiting Ondernemingen ( ) Basisbijdrage: - 20 werknemers 0, werknemers 0,20 Extra bijdrage tijdelijke werkloosheid 0, Bijzondere bepalingen voor de arbeiders a. Bijdrage jaarlijkse vakantie (werkgever): 16,27% b. De bijdragen worden berekend op het brutoloon x 1,08 4. Gezinsbijslagen ( ) 4.1.Basisbedragen a. Gewone kinderbijslag per maand 1ste kind 2de kind 3de kind en volgende BEF (71,20 euro) BEF (131,73 euro) BEF (196,65 euro) b. Kinderbijslag voor wezen BEF (273,48 euro) c. Geplaatste kinderen 1ste kind 2de kind 3de kind en volgende BEF (75,56 euro) BEF (139,79 euro) BEF (196,65 euro)

4 Bijlage bij ACV-Vakbeweging van 25 juni Verhoogde bijslagen Worden niet toegestaan als het inkomen hoger is dan BEF/maand (1.576,23 euro). a. Kinderen van invalide werknemers 1ste kind 2de kind 3de kind en volgende BEF (149,16 euro) BEF (154,19 euro) BEF (200,60 euro) b. Kinderen van werklozen (meer dan 6 maanden werkloosheid) en van gepensioneerden 1ste kind BEF (107,44 euro) 2de kind BEF (154,19 euro) 3de kind en volgende BEF (200,60 euro) 4.3. Verhogingen voor gehandicapte kinderen a. Gewoon stelsel Verlies aan zelfredzaamheid Bedrag van de verhoging tot 3 punten BEF (320,23 euro) 4, 5 of 6 punten BEF (350,55 euro) 7, 8 of 9 punten BEF (374,74 euro) b. Wezen, kinderen van invaliden - Gewone bijslag van BEF (92,71 euro) - Leeftijdsbijslag van BEF (29,87 euro) 4.4. Leeftijdsbijslagen per maand rang 1 1 andere kinderen 6-12 jaar BEF (12,39 euro) 998 BEF (24,74 euro) jaar BEF (24,74 euro) BEF (37,78 euro) of BEF (37,78 euro) meer dan 18 jaar BEF (39,61 euro) BEF (48,04 euro) 1 Behalve voor de kinderen die rechtgevend zijn op een bijkomende sociale bijslag/voor gehandicapt kind/verhoogde wezenbijslag/gewaarborgde gezinsbijslag. Voor deze categorieën : zie andere kinderen. 2 Kinderen die op reeds 6 jaar waren behouden de leeftijdsbijslag van 998 BEF/maand (24,74 euro). Dit bedrag blijft behouden wanneer het kind 12 of 18 wordt. 3 Voor kinderen die per reeds 6 maar nog geen 12 jaar zijn. 4 Voor kinderen die op reeds 12 jaar waren. Dit bedrag blijft behouden wanneer het kind 18 wordt. Kinderen die op reeds 16 jaar waren behouden hun leeftijdsbijslag van BEF (41,70 euro) De gehalveerde toeslag van 762 BEF/maand (18,89 euro) is ten vroegste van toepassing vanaf Dit is de leeftijdsbijslag die het kind genoot op , als het toen reeds 12 maar nog geen 16 jaar was. De gehalveerde toeslag van 878 BEF/maand (21,77 euro) is ten vroegste van toepassing vanaf

5 4.5. Kraamgeld 1ste geboorte 2de geboorte en volgende BEF (964,40 euro) BEF (725,61 euro) 4.6. Adoptiepremie BEF (964,40 euro) 4.7. Leerovereenkomsten De kinderbijslagen blijven betaald zolang de bezoldiging van de leerling het bedrag van BEF (409,02 euro) per maand niet overschrijdt. 5. Ziekteverzekering ( ) 5.1. Primaire arbeidsongeschiktheid 60% laatste loon voor persoon met gezinslast, met als max ,62 BEF/dag (58,37 euro) (referentieloon per dag max. (6 dagen.): 3.924,36 BEF) (97,28 euro) 55% voor samenwonenden met als maximum 2.158,40 BEF/dag (53,51 euro) 5.2. Invaliditeit a. Uitkeringen Met persoon Alleen- Samenten laste staande wonende Maximum - Invaliditeit voor BEF BEF BEF (39,94 euro) (26,73 euro) (26,73 euro) - Invaliditeit na BEF BEF BEF (58,37 euro) (38,91 euro) (38,91 euro) Minimum regelmatige werknemer BEF BEF BEF ( ) (36,50 euro) (29,14 euro) (26,13 euro) Minimum niet-regelmatige werknemer BEF 894 BEF 894 BEF ( ) (29,54 euro) (22,16 euro) (22,16 euro) b. Toegelaten inkomen persoon ten laste (per maand): BEF/maand (611,33 euro) c. De inhouding sociale zekerheid van 3,5% mag niet tot gevolg hebben dat de invaliditeitsuitkering lager wordt dan: BEF/dag (45,24 euro) voor een invalide met gezinslast; BEF/dag (37,56 euro) voor een invalide zonder gezinslast Moederschap Maximale uitkering aan 79,5% Maximale uitkering aan 75% BEF (77,34 euro) BEF (72,96 euro) 5.4. Begrafeniskosten BEF (148,74 euro) 5.5. Inkomensgrens vrijstelling van remgeld (WIGW-statuut) BEF (12.237,88 euro) BEF (2.265,55 euro) per persoon ten laste.

6 Bijlage bij ACV-Vakbeweging van 25 juni Arbeidsongevallen + beroepsziekten ( ) 6.1. Plafond basisloon ( jaar 2001) BEF (24.888,76 euro) 6.2. Aanvullende- of verergeringsbijslag, bijzondere bijslag (jaarbedragen) a. Arbeidsongeschiktheid (per % arbeidsongeschiktheid) ( ; niet geïndexeerd) - minder dan 10% 2.475,94 BEF (61,38 euro) - 10 tot 35% 3.606,08 BEF (89,39 euro) - 36 tot 65% 4.804,11 BEF (119,09 euro) - vanaf 66% 6.097,99 BEF (151,17 euro) - hulp van derde 3.050,99 BEF (75,61 euro) b. Rechthebbenden - Echtgenoot ,46 BEF (3.330,09 euro) - Kinderen: rente van 20% ,98 BEF (2.220,06 euro) - Ascendenten: rente van 15% ,73 BEF (1.664,99 euro) - Kleinkinderen, broers, zusters: rente van 15% ,73 BEF (1.664,99 euro) 7. Werkloosheidsuitkeringen ( ) 7.1. Werkloosheidsuitkeringen (na arbeid) a. Werknemers met persoon ten laste ( gezinshoofden ) Maximum (6 dagen per week) BEF/dag BEF/maand 35,30 euro/dag 917,80 euro/maand Minimum (6 dagen per week) b. Alleenstaanden BEF/dag BEF/maand 31,78 euro/dag 826,28 euro/maand 1ste jaar (60%): - maximum BEF/dag BEF/maand 35,30 euro/dag 917,80 euro/maand - minimum 971 BEF/dag BEF/maand 24,07 euro/dag 625,83 euro/maand 2de jaar e.v. (43%): - maximum BEF/dag BEF/maand 26,48 euro/dag 688,35 euro/maand - minimum 971 BEF/dag BEF/maand 24,07 euro/dag 625,83 euro/maand

7 c. Samenwonenden Maximum Minimum dag maand dag maand 1ste jaar (55%) BEF BEF 714 BEF BEF (32,35 euro) (841,10 euro) (17,70 euro) (460,19 euro) 2de periode (35%) 830 BEF BEF 714 BEF BEF (20,58 euro) (534,95 euro) (17,70 euro) (460,19 euro) Forfait 1 Dag Maand Gewoon forfait 533 BEF (13,21 euro) BEF (343,53 euro) Verhoogd forfait BEF (17,63 euro) BEF (458,26 euro) 1 vanaf 15de maand werkloosheid, verlengd i.f.v. het beroepsverleden, behalve ongeschiktheid van 33% of 20 jaar beroepsverleden. 2 gezinnen met uitsluitend werkloosheidsuitkeringen 7.2. Wacht- en overbruggingsuitkeringen a. Gezinshoofden BEF/dag (30,99 euro/dag) BEF/maand (805,65 euro/maand) b. Alleenstaanden - 16 en 17 jaar: 348 BEF/dag (8,63 euro/dag) BEF/maand (224,29 euro/maand) - 18 tot 20 jaar: 547 BEF/dag (13,56 euro/dag) BEF/maand (352,55 euro/maand) - vanaf 21 jaar: 855 BEF/dag (21,19 euro/dag) BEF/maand (551,07 euro/maand) c. Samenwonenden Vanaf 18 jaar Minder dan 18 jaar dag maand dag maand Gewoon bedrag 485 BEF BEF 304 BEF BEF (12,02 euro) (312,59 euro) (7,54 euro) (195,94 euro) Verhoogd bedrag BEF BEF 322 BEF BEF (12,84 euro) (333,86 euro) (7,98 euro) (207,54 euro) 1 Gezinnen met uitsluitend vervangingsinkomens 7.3. Overbruggingsuitkering deeltijds leerplichtigen 304 BEF/dag (7,54 euro) 7.4. Begeleidingsuitkering Dag Maand 160 BEF (3,97 euro) BEF (103,12 euro)

8 Bijlage bij ACV-Vakbeweging van 25 juni Toeslag oudere werklozen Uitkering + toeslag (minimum) Dag Maand gezinshoofd BEF (34,04 euro) BEF (884,93 euro) alleenstaanden BEF (28,46 euro) BEF (739,91 euro) BEF (31,33 euro) BEF (814,68 euro) samenwonenden (nieuwe regeling) BEF (23,18 euro) BEF (602,63 euro) - 55 en meer BEF (25,86 euro) BEF (672,24 euro) - > BEF (28,46 euro) BEF (739,91 euro) - normaal forfait 689 BEF (17,08 euro) BEF (444,08 euro) - forfait voor twee samenwonende werklozen 867 BEF (21,49 euro) BEF (558,80 euro) 7.6. Refertebedragen a. Begrip gezinslast - Maximum vervangingsinkomen BEF (427,54 euro) - Maximum beroepsinkomen kind BEF (317,08 euro) - Maximum inkomen uit arbeid in loondienst echtg BEF (275,34 euro) - Maximum inkomen gepensioneerde ascendenten gehandicapten BEF (1.541,05 euro) overigen BEF (913,34 euro) b. Referteloon (begrip voltijdse tewerkstelling) - Vanaf 21 jaar BEF (1.140,24 euro) - Minder dan 21 jaar BEF (935,00 euro) - Artiesten: vanaf 21 jaar BEF (803,47 euro) minder dan 21 jaar BEF (598,86 euro) c. Verzaking aan de terugvordering De RVA verzaakt aan de terugvordering van onverschuldigde uitkeringen wanneer de inkomsten van de debiteur niet hoger zijn dan BEF (8.019,01 euro) per jaar. 8. Sluiting van ondernemingen ( ) Bedrag van de sluitingsvergoeding: - per jaar anciënniteit: BEF (121,27 euro) (met max. 20 jaar: BEF (2.425,39 euro)); - per leeftijdsjaar boven 45 jaar: BEF (121,27 euro) (met max. 20 jaar: BEF (2.425,39 euro)).

9 9. Conventioneel brugpensioen ( ) - Plafond brutoloon (CAO nr. 17) ( of ) BEF (2.776,41 euro) - De inhouding van 6,5% (3,5% + 3%) kan niet tot gevolg hebben dat het bedrag van het brugpensioen lager is dan: bruggepensioneerde met gezinslast BEF (1.153,08 euro) bruggepensioneerde zonder gezinslast BEF (957,29 euro) 10. Onderbrekingsuitkeringen ( ) 10.1 Volledige onderbreking normale 2 kinderen 3 kinderen 1e jaar BEF BEF BEF (317,40 euro) (347,62 euro) (377,84 euro) 2e jaar BEF BEF BEF (301,54 euro) (330,24 euro) (358,95 euro) 10.2 Vermindering van prestaties in BEF 1/5 1/4 1/3 1/2 < 50 jaar 1e jaar gewone kinderen kinderen e jaar gewone kinderen kinderen > 50 jaar 1e jaar gewone kinderen kinderen e jaar gewone kinderen kinderen

10 Bijlage bij ACV-Vakbeweging van 25 juni 2001 in euro 1/5 1/4 1/3 1/2 < 50 jaar 1e jaar gewone 63,49 79,35 105,80 158,70 2 kinderen 69,35 86,91 115,89 173,82 3 kinderen 75,58 94,47 125,95 188,92 2e jaar gewone 60,31 75,38 100,50 150,77 2 kinderen 66,06 82,57 110,09 165,12 3 kinderen 71,79 89,74 119,66 179,47 > 50 jaar 1e jaar gewone 126,97 158,70 211,58 317,40 2 kinderen 133,02 166,26 221,69 332,52 3 kinderen 139,07 173,82 231,76 347,62 2e jaar gewone 120,62 150,77 201,02 301,54 2 kinderen 126,38 157,96 210,59 315,89 3 kinderen 132,10 165,12 220,15 330, Specifieke onderbrekingen a. Ouderschapsverlof - Volledige onderbreking: BEF/maand (526,13 euro) - Halftijdse onderbreking (-50 jaar): BEF/maand (263,04 euro) - Halftijdse onderbreking (+50 jaar): BEF/maand (526,13 euro) b. Palliatief verlof en verlof voor ernstige ziekte van een familielid - Volledige onderbreking: BEF/maand (526,13 euro) - Gedeeltelijke onderbreking: Bedrag per maand -50 jaar +50 jaar 1/ BEF (263,04 euro) BEF (526,13 euro) 1/ BEF (175,38 euro) BEF (350,77 euro) 1/ BEF (131,53 euro) BEF (263,04 euro) 1/ BEF (105,23 euro) BEF (210,44 euro) 11. Pensioenen Minimumpensioen (volledige loopbaan) ( ) Jaar Maand Rustpensioen - gezin BEF (11.562,50 euro) BEF (963,54 euro) - alleenstaande BEF (9.253,15 euro) BEF (771,10 euro) Overlevingspensioen BEF (9.102,06 euro) BEF (758,50 euro)

11 11.2. Gewaarborgd inkomen bejaarden ( ) Jaar Maand Gezin BEF (9.216,73 euro) BEF (768,06 euro) Alleenstaande BEF (6.912,24 euro) BEF (576,02 euro) Inkomensgarantie ouderen ( ) Jaar Maand Samenwonende BEF (4.681,82 euro) BEF (390,16 euro) Alleenstaande BEF (7.022,72 euro) BEF (585,23 euro) Toegelaten activiteiten (jaarbedragen) Algemene limieten (jaarbedrag) ( ) Rustpensioen Kind ten laste Geen kind ten laste Activiteit in loondienst BEF (10.914,01 euro) BEF (7.276,00 euro) Zelfstandige activiteit BEF (8.731,18 euro) BEF (5.820,79 euro) Overlevingspensioen Kind ten laste Geen kind ten laste Activiteit in loondienst BEF (18.910,01 euro) BEF (14.551,99 euro) Zelfstandige activiteit BEF (14.551,94 euro) BEF (11.641,55 euro) Waarschijnlijk blijven deze bedragen ook voor 2001 gelden Bijdrage geneeskundige verzorging ( ) De bijdrage van 3,55% mag niet tot gevolg hebben dat het pensioen lager wordt dan: - gepensioneerde met gezinslast BEF (1.208,48 euro) - gepensioneerde zonder gezinslast BEF (1.019,69 euro) 12. Bestaansminimum ( ) (per maand) Gezinshoofd Alleenstaande met kinderen Alleenstaande Samenwonende BEF (733,64 euro) BEF (733,64 euro) BEF (550,22 euro) BEF (366,81 euro)

12 Bijlage bij ACV-Vakbeweging van 25 juni Tegemoetkoming mindervaliden ( ) Inkomensvervangende tegemoetkoming (per jaar): (Deze bedragen worden vanaf verhoogd maar deze nieuwe bedragen zijn nog niet gekend) Gezin BEF (8.803,74 euro) Alleenstaande BEF (6.602,74 euro) Samenwonende BEF (4.402,22 euro) Integratietegemoetkoming (per jaar) Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Categorie Tegemoetkoming hulp aan bejaarden (per jaar) Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Categorie 4 Categorie BEF (905,83 euro) BEF (3.086,67 euro) BEF (4.932,11 euro) BEF (7.185,47 euro) (774,00 euro) BEF (2.954,57 euro) BEF (3.592,27 euro) BEF (4.229,81 euro) BEF (5.195,70 euro) Verantwoordelijke uitgever: Ludwig Schack, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - juni 2001

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008 Vooraf In deze groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale Wetgeving:

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 september 2010

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 september 2010 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 september 2010 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de belangrijkste bedragen (inkomens, sociale uitkeringen, refertebedragen,

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 september 2018

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 september 2018 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 september 2018 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de Wegwijzer Sociale Wetgeving: inkomens,

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2018

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2018 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2018 466 ACV-wegwijzer in de sociale wetgeving 2018 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2016

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2016 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2016 482 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 Anneleen Bettens Adjunct-adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 09 27 F +32 2 515 09 13 ab@vbo-feb.be CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 19 februari 2014

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting Anneleen Bettens Adjunct-adviseur AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 11 januari 2013 Samenvatting Sedert 1 december 2012 is het bedrag van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 april 2015

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 april 2015 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 april 2015 482 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 maart 2014

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 maart 2014 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 maart 2014 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ Maart 2018 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/06/2016. Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking. ONTDEK ALLES OVER DE SOCIALE UITKERINGEN

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 32.886,00 39.422,00 Scholingsbeding 32.886,00 Voor de bediende Concurrentiebeding 32.886,00 65.771,00 Scheidsrechterlijk beding

Nadere informatie

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ Januari 2019 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2018. Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking. 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2015

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2015 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 33.203,00 66.406,00 Scholingsbeding 33.203,00 Voor de bediende Concurrentiebeding 33.203,00 66.406,00 Scheidsrechterlijk beding

Nadere informatie

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 1. Loongrenzen concurrentiebeding 2015 33.203-66.406 2016 33.221-66.441 Loongrens scholingsbeding 2015 33.203 2016

Nadere informatie

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L e-doc SOCIALE BIJDRAGEN ABVV M E T A A L 4 Ontdek alles over de sociale bijdragen! 5 Sociale bijdragen 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2012 (index van toepassing vanaf 01/12/2012).

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2013

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2013 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 32.254,00 38.665,00 Scholingsbeding 32.254,00 Voor de bediende Proefbeding 38.665,00 Opzegging en tegenopzegging 32.254,00 64.508,00

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015 e-doc A BVV A B L T A A ALL SOCIAL UITKRINGN OP N RIJ A BVV L T A A ABVV T A A L L T A A ABVV T A A februari 2015 2 Ontdek alles over de sociale uitkeringen! BVV-etaal november 2014 e-doc 3 Sociale uitkeringen

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 DECEMBER 2012

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 DECEMBER 2012 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 32.254,00 38.665,00 Scholingsbeding 32.254,00 Voor de bediende Proefbeding 38.665,00 Opzegging en tegenopzegging 32.254,00 64.508,00

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

ZiekteUitkeringenType PrimaireArbeidsongeschiktheid(Werknemer) Invaliditeit(Werknemer) NietVergoedePeriode(Zelfstandige) VergoedePeriode(Zelfstandige) Na1JaarPrimaireOngeschiktheid(Zelfstandige) ZiekteKrediet(Ambtenaar)

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEID Versie van 1 mei 2013

SOCIALE ZEKERHEID Versie van 1 mei 2013 SOCIALE ZEKERHEID Versie van 1 mei 2013 KINDERBIJSLAGEN I. KINDERBIJSLAGEN A. Gewone kinderbijslag Bedrag per maand 1 ste kind 90,28 2 de kind 167,05 3 de kind en volgende 249,41 B. Leeftijdsbijslagen

Nadere informatie

Cijferbijlage. Inhoud Algemeen 2

Cijferbijlage. Inhoud Algemeen 2 BBZ Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Federale overheidsmaatregelen voor eenoudergezinnen

Federale overheidsmaatregelen voor eenoudergezinnen Bijlage Federale overheidsmaatregelen voor eenoudergezinnen Geel: specifieke maatregelen voor eenoudergezinnen Blauw: maatregelen voor een persoon met gezinslast (waartoe ook eenoudergezinnen behoren),

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

CIJFERMENU. Bedragen op 1/1/2013. Laatste aanpassing:

CIJFERMENU. Bedragen op 1/1/2013. Laatste aanpassing: CIJFERMENU Bedragen op 1/1/2013 Laatste aanpassing: 2015.03 Cijfermenu Actuele coëfficiënt index = 1,6084 1.Index Toepassingsdatum = 01-01-13 (tenzij anders vermeld) Maand 4-m. gem. 4-m. gem. 4-m. gem.

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40) eerste kind 86,77

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Toeslag op de kinderbijslag

Toeslag op de kinderbijslag Toeslag op de kinderbijslag De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2016 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 :

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : 1. Werkend 1.1. Werkend in loondienst 1.1.1. Werkend in één job in loondienst 1.1.2. Werkend in meerdere jobs in loondienst 1.2. Werkend als zelfstandige

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 103,04 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2017 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2015 Aanpassing: Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten of sociale

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 105,10 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/09/2018 Aanpassing aan de nieuwe spilindexen I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG (1) 1ste

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2014 Aanpassingen: 1. Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten

Nadere informatie

oktober 2004 1. ARBEIDSRECHT 1.1. Arbeidsovereenkomstenwet 1.1.1. Loongrenzen

oktober 2004 1. ARBEIDSRECHT 1.1. Arbeidsovereenkomstenwet 1.1.1. Loongrenzen N U T T I G E C I J F E R S oktober 2004 1. ARBEIDSRECHT 1.1. Arbeidsovereenkomstenwet 1.1.1. Loongrenzen 2002 25.277 30.301 50.554 2003 25.921 31.073 51.842 2004 26.418 31.669 52.836 1.2. Loon 1.2.1.

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Voor de kinderbijslagbedragen is de spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing vanaf 01/06/2016. De grensbedragen voor de bestaansmiddelen zijn aangepast vanaf 01/06/2017

Nadere informatie

Werknemer versus zelfstandige Een praktische vergelijking

Werknemer versus zelfstandige Een praktische vergelijking Werknemer versus zelfstandige Een praktische vergelijking Een praktische invalshoek Los van enige inhoudelijke discussie over het correcte statuut in een bepaald samenwerkingsverband, willen we in dit

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Cijferbijlage. Inhoud

Cijferbijlage. Inhoud BBZ Cijferbijlage Uitzendbureau, onderneming of werkgever gevestigd in Nederland of België Inhoud Hoeveel volksverzekeringen betaalt u als werkgever in Nederland? 2 Hoeveel werknemersverzekeringen betaalt

Nadere informatie

Directie Human Resources

Directie Human Resources Directie Human Resources Bureau H-HR.341 -sectie 52 Brussel, september 2010 911/52566 H-HR.341 sectie 52 H-HR.342 sectie 52 H-HR.343 sectie 52 H-HR.346 sectie 52 Indexcijfers TOEPASSELIJKE BEDRAGEN IN

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens I. Werkgelegenheid en beroepsbevolking De arbeidsmarkt is gestructureerd rond een aanbod van arbeidskrachten (de beroepsbevolking) en een vraag naar

Nadere informatie

Cijferbijlage. Inhoud Algemeen 2

Cijferbijlage. Inhoud Algemeen 2 BBZ Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de anciënniteitstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de anciënniteitstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de anciënniteitstoeslag? Wat is de anciënniteitstoeslag? De anciënniteitstoeslag is een bedrag (toeslag) dat u vanaf een bepaalde leeftijd boven u gewone werkloosheidsuitkeringen

Nadere informatie

FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning

FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning Volgens onze gegevens is X / bent u sinds... zes maanden werkloos / ziek. is X sinds... gepensioneerd. ontvangt X / u sinds... een overbruggingsuitkering

Nadere informatie

Cijferbijlage. Inhoud Algemeen 2

Cijferbijlage. Inhoud Algemeen 2 BBZ Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003 Bijlage bij bericht 6 H-HR/2007 70e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522 Uitreiking: typelijst 25/003 Reserve: 20 ex BEDRAGEN VAN DE GEZINSPRESTATIES TOEPASSELIJK VANAF 01.05.2006 TOT 30.09.2006 Spilindex Coëfficiënt

Nadere informatie

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax Betreft: Toeslag op de kinderbijslag Mevrouw, mijnheer, Werklozen, gepensioneerden, invaliden, gehandicapten, zieken en eenoudergezinnen kunnen recht

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-B dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring. 22 oktober 2013 Dries Wouters

Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring. 22 oktober 2013 Dries Wouters Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring 22 oktober 2013 Dries Wouters ERGO slide master 2010 1 Sociale zekerheid 2 Financiering van de sociale zekerheid Werknemers 3 Financiering

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 950 euro/jaar 2.280 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.900

Nadere informatie

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003 Bijlage bij bericht 6 H-HR/2007 71e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522 Uitreiking: typelijst 25/003 Reserve: 20 ex BEDRAGEN VAN DE GEZINSPRESTATIES TOEPASSELIJK VANAF 01.10.2006 Spilindex Coëfficiënt van de

Nadere informatie

TOESLAG OP DE KINDERBIJSLAG

TOESLAG OP DE KINDERBIJSLAG P19Fisc A TOESLAG OP DE KINDERBIJSLAG dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België P19Fisc-A De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking persoonsgegevens

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.223,11 920,25

Nadere informatie

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Loontrekkende. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Loontrekkende. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid Loontrekkende De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Editie 2015 Inhoudstafel 1. De sociale bijdragen 1.1. Wie betaalt wat? 4 1.2.

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Model S Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - langdurig werkloze (ten minste 6 maanden), - zieke (ten minste 6 maanden),

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is een uitkering die tot doel heeft een financiële steun te bieden aan ouderen die niet over voldoende

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) zieke

Nadere informatie

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken.

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken. Loon berekening Deel 1 : De periodieke Bezoldiging basis berekening 0 Inleiding Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je bvb. kinderen ten laste hebt, worden

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als :

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als : Uw consulent: Tel.: Fax: aanvraag ontvangen op uw kenmerk ons kenmerk Betreft : Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag Mevrouw, Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING Vier luiken: I. Loonvorming II. Welvaartsvastheid sociale uitkeringen III. Verlenging bestaande afspraken IV. Eenheidsstatuut arbeiders/bedienden I.

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België MOD. 19_Fisc dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag

Recht op een toeslag op de kinderbijslag Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als :

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als : Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar: Infino, Groenenborgerlaan 16, B2610 Wilrijk Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk), of indien u dit niet kent, uw rijksregisternummer, hier in

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

Bedragen kinderbijslag

Bedragen kinderbijslag Bedragen kinderbijslag 1/06/2016 KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.247,58 938,66 1.247,58

Nadere informatie

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Als je in België werkt, betaal je sociale lasten waardoor je recht hebt op sociale bescherming. Dit wordt het sociaal statuut genoemd. Er zijn drie verschillende

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2018 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2018 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2018 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 960 euro/jaar 2.310 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.920

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1 ste geboorte 1.223,11 2 de geboorte en elk der volgende 920,25 Elk kind uit een meerlingenzwangerschap

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw, mijnheer, Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) zieke (tenminste 6 maanden) bruggepensioneerde

Nadere informatie

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV)

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV) 2. Uitkeringen 2.0 Methodologische nota In de uitkeringsverzekering onderscheidt men vier prestaties, deelsectoren genoemd, met name de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeitsuitkeringen,

Nadere informatie

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon:

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag Beste Met

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Loontrekkende. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Loontrekkende. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid Loontrekkende De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Editie 2009-2010 Inhoudstafel 1. De sociale bijdragen 1.1. Wie betaalt wat?

Nadere informatie

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Loontrekkende. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Loontrekkende. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid Loontrekkende De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Editie 2013 Inhoudstafel 1. De sociale bijdragen 1.1. Wie betaalt wat? 4 1.2.

Nadere informatie

P19Fisc-A. Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België. Mevrouw, mijnheer,

P19Fisc-A. Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-A dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de opvanguitkering voor onthaalouders?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de opvanguitkering voor onthaalouders? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de opvanguitkering voor onthaalouders? Wat is een opvanguitkering? De opvanguitkering is een uitkering die de RVA toekent aan een onthaalouder, indien haar inkomsten

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Model S Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - langdurig werkloze (ten minste 6 maanden), - zieke (ten minste 6 maanden),

Nadere informatie