CIJFERMENU. Bedragen op 1/1/2013. Laatste aanpassing:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CIJFERMENU. Bedragen op 1/1/2013. Laatste aanpassing:"

Transcriptie

1 CIJFERMENU Bedragen op 1/1/2013 Laatste aanpassing:

2 Cijfermenu Actuele coëfficiënt index = 1, Index Toepassingsdatum = (tenzij anders vermeld) Maand 4-m. gem. 4-m. gem. 4-m. gem. Spilindex Overschre-den op Ingang verhoging Januari 118,25 117,53 99,36 99,34 100,60 100,37 104,06 dec-89 feb-90 1,02 Februari 118,97 118,04 99,58 99,42 106,14 aug-90 okt-90 1,0404 Maart 119,01 118,44 99,77 99,53 108,26 jan-91 mrt-91 1,0612 April 118,99 118,81 99,77 99,62 110,43 okt-91 dec-91 1,0824 Mei 119,15 119,03 100,03 99,79 112,64 aug-92 okt-92 1,1041 Juni 119,00 119,04 100,20 99,94 114,89 mei-93 jul-93 1,1262 Juli 119,21 119,09 100,24 100,06 117,19 sep-94 nov-94 1,1487 Augustus 119,47 119,21 100,10 100,14 119,53 mrt-96 mei-96 1,1717 September 119,52 119,30 100,03 100,14 121,92 aug-97 okt-97 1,1951 Oktober 119,87 119,52 100,18 100,14 103,14 apr-99 jun-99 1,2190 November 119,95 119,70 100,29 100,15 105,2 aug-00 okt-00 1,2434 December 120,06 119,85 100,41 100,23 107,31 mei-01 jul-01 1,2682 Maand m. gem (basis 2013) 2014 (basis 2013) m. gem. Gezondheidsindex Gezondheidsindex Gezondheidsindex Verhogingscoëfficiënt Gezondheidsindex Gezondheidsindex Gezondheidsindex 4-m. gem. 109,45 jan-02 mrt-02 1, ,64 mei-03 jul-03 1,3195 Januari 111,45 111,27 111,36 110,93 114,38 113,81 113,87 sep-04 nov-04 1,3459 Februari 111,75 111,38 111,90 111,24 115,05 114,21 basis 2004 = ,15 jul-05 sep-05 1,3728 Maart 111,07 111,38 112,11 111,58 115,39 114,67 104,14 sep-06 nov-06 1,4002 April 111,17 111,36 112,34 111,93 115,57 115,10 106,22 dec-07 feb-08 1,4282 Mei 110,96 111,24 112,72 112,27 115,98 115,50 108,34 apr-08 jun-08 1,4568 Juni 110,5 110,93 112,74 112,48 116,43 115,84 110,51 aug-08 okt-08 1,4859 Juli 110,48 110,78 112,86 112,67 116,61 116,15 112,72 aug-10 okt-10 1,5157 Augustus 110,66 110,65 112,94 112,82 116,49 116,38 114,97 mei-11 jul-11 1,5460 September 110,46 110,53 113,29 112,96 116,73 116,57 117,27 jan-12 mrt-12 1,5769 Oktober 110,64 110,56 113,46 113,14 116,96 116,70 119,62 nov jan-13 1,6084 November 110,75 110,63 113,55 113,31 117,40 116,90 122,01 1,6405 December 110,96 110,70 113,84 113,54 117,52 117,15

3

4 2. Gemeenschappelijke minimum- en maximumwedden 2.1 Gemeenschappelijke minimumweddeschalen en maximum per niveau 100% Geïndexeerd 100% Geïndexeerd 100% Geïndexeerd 100% Geïndexeerd 100% Geïndexeerd Minimum begin loopbaan , , , , , , , , , ,58 Minimum einde loopbaan , , , , , , , , , ,65 Maximum niveau , , , , , , , , , ,47 3. Gewaarborgde bezoldiging Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 2+ Niveau Overheidspersoneel (vanaf ) 100% Geïndexeerd Jaarbasis / maand Vastbenoemden , , ,32 Contractuelen , , , Interprofessioneel minimumloon Toepassingsdatum IPA Vanaf 21 jaar 1.362, , ,24 21,5 jaar en 6 maanden anciënniteit in de onderneming 1.399, , ,80 22 jaar en 12 maanden anciënniteit in de onderneming 1.415, , ,48 P.m.: : verhoging met 25 (IPA )

5 4. Haard- en standplaatstoelage Federale overheid Statutairen Jaarwedde 100% - jaarbedragen Haardtoelage Geïndexeeerd Jaarwedde Per jaar Per maand Per jaar Per maand tot ,84 719,89 359, , ,87 96,49 578,94 48,25 boven ,84 degressief bedrag tot jaarwedde , , , , ,92 tot ,27 359,95 179, ,80 578,94 48,25 289,48 24,12 boven ,27 degressief bedrag tot jaarwedde ,80 Haardtoelage degressief bedrag tot jaarwedde degressief bedrag tot jaarwedde , , , ,28 Indien wedde > de maximumdrempels: dalende toelage tot maximumdrempel + toelage Vlaamse Gemeenschap en LRB (vanaf 01/01/2009) Statutairen Jaarwedde 100% - jaarbedragen Haardtoelage Standplaatstoelage Standplaatstoelage Standplaatstoelage Geïndexeeerd Jaarwedde Standplaatstoelage Per jaar Per maand Per jaar Per maand tot ,84 719,89 359, , ,87 96,49 578,94 48,25 boven ,84 degressief bedrag tot jaarwedde , , , , ,83 tot ,86 359,95 179, ,42 578,94 48,25 289,48 24,12 boven ,86 degressief bedrag tot jaarwedde ,42 Haardtoelage degressief bedrag tot jaarwedde degressief bedrag tot jaarwedde , , , ,90 5. Vakantiegeld (2014) 5.1 Overheidspersoneel Basisformule Forfaitair gedeelte: Forfaitair gedeelte 2013 x index januari 2014 hetzij, 1.144,3868 x 100,6 Index januari ,36 = 1.158,6916 Wijzigbaar gedeelte: 1,1% van de geïndexeerde bruto-jaarwedde op basis van de maand maart afhouding van 13,07% op beide gedeelten

6 Ritme optrekken basisbedrag tot 92% brutomaandwedde Vanaf 2006 Federale overheid - complement boven basisbedrage gebeurt door copernicuspremie, tot % wedde Niveau D 92% 92% 92% 92% 92% Niveau C 92% 92% 92% 92% 92% Niveau B basis 92% 92% 92% 92% Niveau A basis 80% 80% 92% 92% Vlaams Gemeenschap Rang A4 tot A2 en de 55% 70% 92% 92% 92% Rang gelijkgestelde A1, B3, B2, schalen C3 en C2 65% 80% 92% 92% 92% Rang B1, C1, D3 en D2 75% 92% 92% 92% 92% Rang D1 en E1 92% 92% 92% 92% 92% Lokale besturen - Vlaanderen Niveau D en E basis Basis 92% 92% 92% Niveau C basis Basis % 92% Niveau B basis Basis % Niveau A basis Basis % 5.2 Vervoer Arbeiders 15,38% op de bezoldiging van het vorige jaar (aan 108%), eventueel vermeerderd met een fictief loon voor de met arbeid gelijkgestelde dagen; het wordt uitbetaald door de RJV. In sommige sectoren wordt het dubbel vakantiegeld uitbetaald door de maatschappijen Bedienden Normale wedde + 92% van de lopende maandwedde als dubbel vakantiegeld. Het wordt uitbetaald door de maatschappijen.

7 6. Eindejaarspremie 6.1 Overheidspersoneel (2014) Basisformule Forfaitair gedeelte: Forfaitair gedeelte 2013 x index oktober 2014 hetzij, 706,68 x 100,28 Index oktober ,18 hetzij, 707,3880 Stijging forfaitair deel eindejaarstoelage met 333 tot 650 in 2008 Wijzigbaar gedeelte: 2,5% van de bruto-jaarbezoldiging op basis van de maand oktober Gedeelte dat varieert met de maandelijkse bezoldiging: 7% van de maandelijkse brutobezoldiging van de maand oktober 2014 supplement 7% van de brutomaandwedde: schommelt tussen 162,37 en 324,74 Vlaamse Gemeenschap Wordt opgetrokken op basis van volgend ritme (% van het brutosalaris van de maand november) Rang Voor de rang D1 73,50% 73,50% 73,50% 73,50% 80,12% Voor de rangen B1, C1, D3 en D2 basis 67,50% 67,50% 67,50% 73,68% Voor de rangen A1, B3, B2, C3 en C2 basis basis 60,80% 60,80% 66,27% Rang A4 tot A2 en de gelijkgestelde schalen basis basis basis 54,60% 59,51% Lokale besturen - Vlaanderen Vanaf 2006: Basisbedrag + 248,74 Forfaitair gedeelte = Forfaitair gedeelte 2013 x index oktober 2014 hetzij, 361,77 x 100,28 Index oktober ,18 hetzij, 362, ,74 Verhoging met 250 euro van het forfaitiar deel vanaf 2009 hetzij, 610,87 plus 250,00 Verhoging met 100 euro van 2010 t.e.m hetzij, 860,87 plus 400,00 hetzij, 1.260,87 Extra verhoging forfaitair bedrag met 250 voor personeelsleden die op 01/12/2008 tot niveau C, D en E behoren mits betrokken besturen over voldoende kredieten beschikken, anders betaling in uitgesteld relais in Sectoraal akkoord : vanaf 2010 tot 2013 jaarlijks stijging vast gedeelte met 100 euro Wijzigbaar gedeelte: 2,5% van de bruto-jaarbezoldiging op basis van de maand oktober 6.2 Vervoer (2014) Openbare vervoermaatschappijen: - Loontrekkenden: 8,33% van de loonschaal - Weddetrekkenden: 13 maand Autobusondernemingen : - Loontrekkenden openbare autobuslijnen 2.648,05 - Loontrekkenden speciale autobusdiensten 1.951,99 Autocarondernemingen 1.951,99

8 7. Sociale inhoudingen 7.1 Algemeen Vastbenoemden 11,05% - Gezondheidszorgen 3,55% - Overlevingspensioenen 7,50% Contractuelen 13,07% - Ziekte en invaliditeit 1,15% - Gezondheidszorgen 3,55% - Werkloosheid 0,87% - Pensioenen 7,50% 7.2 Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (bedrag sinds ) Maandelijks vanaf 1 april 1994, door de werkgever, op nettoloon na RSZ en na bedrijfsvoorheffing. Maandloon Inhouding minder dan 1.095,10 0 tussen 1.095,10 en 1.945,38 9,30 tussen 1.945,38 en 2.190,18 tussen 2.190,18 en 6.038,82 meer dan 6.038,82 7,6% op het gedeelte van het maandloon hoger dan 1.945,38 EUR indien dit maandloon begrepen is in de schijf van 1.945,38 EUR 2.190,18 EUR met een minimum van 9,30 EUR 18,60 EUR + 1,1% op het gedeelte van het maandloon hoger dan 2.190,18 EUR indien dit maandloon begrepen is in de schijf van 2.190,19 EUR 6.038,82 EUR met een maximum van 51,64 EUR 51,64 indien echtgenoot ook beroepsinkomsten heeft 60,94 indien alleenstaande of echtgenoot zonder beroepsinkomsten 7.3 Solidariteitsbijdrage voor inkomsten uit pensioenen ( ) (Art. 68 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen) Maandelijks vanaf 1 januari 1995, op alle wettelijke pensioenen en op alle voordelen die als aanvulling van zo een wettelijk pensioen doorgaan. Alleenstaande gepensioneerden Gepensioneerden met gezinslast P = totaal maandelijks brutobedrag Bedrag van de afhouding P = totaal maandelijks brutobedrag Bedrag van de afhouding van 0,01 de pensioenen en andere en 1.282,72 0 van 0,01 de pensioenen en andere en 1.603, ,73 en 1.295,64 (p 1.282,72) x 50% 1.603,41 en 1.619,56 (p 1.603,40) x 50%

9 1.295,65 en 1.603,40 p x 0,5% 1.619,57 en 1.924, ,41 en 1.619,76 8,02 + (p 1.603,40) x 50% 1.924,08 en 1.943, ,77 en 1.924,07 p x 1% 1.943,64 en 2.244, ,08 en 1.943,89 19,24 + (p 1.924,07) x 50% 2.244,76 en 2.267, ,90 en 2.244,75 p x 1,5% 2.267,85 en 2.565, ,76 en 2.268,09 33,67 + (p 2.244,75) x 50% 2.565,44 en 2.592, ,10 en meer p x 2% 2.592,11 en meer p x 0.5% 9,62 + (p 1.924,07) x 50% p x 1% 22,45 + (p 2.244,75) x 50% p x 1,5% 38,48 + (p 2.565,43) x 50% p x 2% Bovenstaande tabellen worden door onderstaande vervangen vanaf 1 juli 2008 Alleenstaande gepensioneerden Gepensioneerden met gezinslast P = totaal maandelijks brutobedrag Bedrag van de afhouding P = totaal maandelijks brutobedrag van 0,01 de pensioenen en andere en 2.222,18 0 van 0,01 de pensioenen en andere en 2.569, ,19 en 2.290,90 (p ,18) x 50% 2.569,13 en 2.648, ,91 en 2.478,31 p x 1,5% 2.648,58 en 2.832, ,32 en 2.504,09 37,17 + (p ,31) x 50% 2.832,37 en 2.861, ,10 en meer p x 2% 2.861,82 en meer Bedrag van de afhouding 0 (p ,12) x 50% p x 1,5% 42,49 + (p ,36) x 50% p x 0,02 8. Berekening nettowedde Vastbenoemd Contractueel 1. Baremawedde (100%) 2. Indexatie/12 3. Brutowedde - K.W.W. (7,5%) v - Z.I.V. (3,55%) v + H/S toelage - R.S.Z. (13,07%) v 4. Belastbaar - Bedrijfsvoorheffing v v 5. Nettowedde 6. Bijzondere bijdrage S.Z. v v

10 9. Grensbedragen beslag op en overdracht van wedde en sociale uitkeringen ( ) Schijf loon tussen Beslagbaar Schijf sociale uitkering Beslagbaar gedeelte gedeelte 0,00 en 1.069,00 0% 0,00 en 1.069,00 0% 1.069,01 en 1.149,00 20% 1.069,01 en 1.149,00 20% 1.149,01 en 1.267,00 30% 1.149,01 en 1.386,00 40% 1.267,01 en 1.386,00 40% 1.386,00 en meer 100% 1.386,00 en meer 100% Opm: Het bedrag vatbaar voor beslag of overdracht kan verminderd worden met een bedrag per kind ten laste. Vanaf 01 januari 2014 is dit 66 per kind ten laste. (KB , B.S ) De bedragen worden aangepast in de eerste 2 weken van de maand december van elk jaar. 10. Begrafenisvergoeding bedrag Berekeningsbasis: art Wet Actieven Laatste bruto-maandwedde met maximum van 3.128,82 ( ) Statutairen Gepensioneerd Laatste bruto-maandpensioen met maximum van 2.410,31 Contractueel Tegemoetkoming begrafeniskosten 148,74

11 11. Wettelijke opzegtermijnen voor contractuelen ( ) Enkel voor arbeidsovereenkomsten die een aanvang hebben genomen voor 1 januari 2014 en na die datum beëindigd worden Contractuelen Arbeiders Opzeg door de werknemer 14 kalenderdagen Indien meer dan 20 jaar ononderbroken dienst: 28 kalenderdagen Opzeg door de werkgevers 35 dagen voor werklieden die tussen zes maanden en minder dan vijf jaar anciënniteit in de onderneming tellen 42 dagen voor werklieden die tussen vijf en minder dan tien jaar anciënniteit in de onderneming tellen; 56 dagen voor werklieden die tussen tien en minder dan vijftien jaar anciënniteit in de onderneming tellen; 84 dagen voor werklieden die tussen vijftien en minder dan twintig jaar anciënniteit in de onderneming tellen; 112 dagen voor werklieden die twintig of meer jaar anciënniteit in de onderneming tellen Jaarloon tot ,5 maand per begonnen schijf van 5 jaar dienst Met maximum 3 maanden 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar dienst Bedienden Jaarloon tussen en Jaarloon meer dan Opzegregeling op het ogenblik van de opzegging of door tussenkomst van de rechter Met maximum 4,5 maanden Opzegregeling op het ogenblik van de opzegging of door tussenkomst van de rechter Met maximum 6 maanden Opzegregeling op het ogenblik van de opzegging of door tussenkomst van de rechter. Niet minder dan regeling voor bedienden met loon < Opzegregeling op het ogenblik van de opzegging of door tussenkomst van de rechter. Voor aanwervingen na 30 maart 1994: opzegregeling ten laatste op ogenblik van indiensttreding. Niet minder dan regeling voor bedienden met loon < Gesubsidieerde contractuelen Voor gesubsidieerde contractuelen tewerkgesteld in de lokale en regionale besturen geldt een verkorte opzegtermijn van 7 dagen (zowel voor arbeiders als bedienden) Grensbedragen proefbedingen bedienden Proefbeding vanaf = max. 1 jaar (anders 6 maanden) Concurrentiebeding en scheidsrechterlijk beding: het referentieloonbedrag wordt en Speciale verbrekingsvergoeding bij de Vlaamse Gemeenschap Na 2 opeenvolgende keren onvoldoende: salaris dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn.

12 12. Werkloosheidsuitkeringen 12.1 Werkloosheidsuitkeringen na arbeid (vanaf ) Dag Maand Min Max Min Max Werknemers met personen ten laste 1e tot 3e maand 43,65 61, , ,16 4e tot 6e maand 43,65 56, , ,92 7e tot 12e maand 43,65 53, , ,30 Alleenstaanden 1e tot 3e maand 36,66 61,66 953, ,16 4e tot 6e maand 36,66 56,92 953, ,92 7e tot 12e maand 36,66 53,05 953, ,30 Samenwonende 1e tot 3e maand 27,49 61,66 714, ,16 4e tot 6e maand 27,49 56,92 714, ,92 7e vanaf 12e maand 27,49 53,05 714, ,30 forfaitperiode Gewoon forfait Verhoogd forfait (1) 19,37 25,43 503,62 (1) als de werkloze + partner uitsluitend uitkeringen ontvangen en het dagbedrag van de uitkering van de partner 33,05 niet overschrijdt 12.2 Inschakelings- en overbruggingsuitkeringen (vanaf ) Dag Maand Gezinshoofden 42, ,78 Alleenstaand < 18 jaar 12,09 314, jaar 18,99 493,74 vanaf 21 jaar 31,46 817,96 Samenwonenden Gewoon bedrag < 18 jaar 10,25 266,50 >= 18 jaar 13,36 425,36 Verhoogd bedrag - geldt als werkloze en partner uitsluitend vervangingsinkomens genieten < 18 jaar 10,86 282,36 >= 18 jaar 17,44 453, Overbruggingsuitkering deeltijds leerplichtigen

13 Zie inschakelingsuitkeringen 12.4 Toeslag oudere werklozen (vanaf ) Werkloosheidsuitkeringen met anciënniteitstoeslag Dag Maand Min Max Min Max Gezinshoofden 45,75 54, , ,50 Alleenwonende jaar 38,28 46,11 995, , jaar 42,07 49, , ,08 Samenwonenden 2de periode (nieuwe regeling) jaar 31,09 37,18 808,34 966, jaar 34,64 41,31 900, , jaar 38,08 45,44 990, ,44 Forfaitperiode Gewoon Verhoogd (1) (1) als de werkloze + partner uitsluitend uitkeringen ontvangen en het dagbedrag van de uitkering van de partner 33,05 niet overschrijdt 12.5 Jeugdvakantie-uitkeringen (vanaf ) Min Max per dag 33,31 53, Ziekteverzekering ( ) Uitkering bij primaire arbeidsongeschiktheid (1 ste jaar): Begin arbeidsgeschiktheid vanaf 1 januari 2007: Vanaf 01/01/2009 Vanaf 01/01/2011 a. 60% laatste loon voor persoon met gezinslast, met maximum 76,26 / dag 76,88 / dag 77,41 / dag b. 55% voor samenwonenden met als maximum 64,58 / dag

14 14. Arbeidsongevallen Maximum jaarbezoldiging waarmee rekening wordt gehouden bij het vaststellen van de rente: 100% Bedrag - Wet 3 juli Openbare sector (art. 4) , ,72 (te gebruiken tgo. wedde 100%) - Wet 10 april 1971 (algemene sociale wetgeving - art. 39) ,18 ( )

15 15. Verplaatsingskosten/km.-vergoeding Bij de verplaatsingskosten wordt een algemeen tarief per kilometer toegepast voor verplaatsingen. Dit bedrag is uniform voor alle graden en rangen en wordt jaarlijks herzien. Federale overheid 0, Vlaamse overheid past federale regeling toe Lokale besturen - Vlaanderen 0, Maaltijdcheques ( ) Maximaal werkgeversaandeel met vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen Maximaal persoonlijk aandeel met vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen Samen : 5,91 / cheque 1,09 / cheque 7,00 / cheque 17. Kinderbijslagen ( ) 17.1 Basiskinderbijslagen bedrag / maand bedrag / maand a. Gewone kinderbijslag leeftijdsbijslag 1ste kind 90,28 6 tot 11 jaar 15,73 2de kind 167,05 12 tot 17 jaar 23,95 3de kind en elk der volgende 249,41 18 tot 24 jaar 27,60 Verhoging voor eenoudergezinnen 1ste kind 45,96 (vanaf 1/10/08) 2de kind 28,49 (vanaf 1/10/08) 3de kind en elk der volgende 22,97 b. Kinderbijslag voor wezen 346,82 / weeskind Daarbovenop komt een leeftijdsbijslag Vanaf 6 jaar 31,36 378,18 Vanaf 12 jaar 47,92 394,74 Vanaf 18 jaar 60,93 407,75 c. Gehandicapten van meer dan 25 jaar, die de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben voor 1 juli 1987 (inclusief leeftijdstoeslag) Wees of van een invalide ouder: - Oudste gehandicapte 127,12 - Oudste of enige gehandicapte in een eenoudergezin - Tweede gehandicapte met recht op verhoging - Tweede gehandicapte in een eenoudergezin met recht - Vanaf op het verhoging derde gehandicapte kind 154,67 202,45 222,85 275,58

16 - Vanaf het derde gehandicapte kind in een eenoudergezin met recht op verhoging Andere: 295,98 - Oudste gehandicapte: 127,12 - Tweede gehandicapte: 202, Supplementen a. Sociale toeslag voor kinderen van invalide werknemers (art.50 ter, KBW) 1ste kind 98,88 2de kind 28,49 3de kind en elk der volgende 5,00 Vanaf 3 e kind in eenoudergezin 22,97 (vanaf 1/05/07) b. Sociale toeslag voor kinderen van werklozen van meer dan 6 maanden en van gepensioneerden (art.42 bis, KBW) 2 1ste kind 45,96 2de kind 28,49 3de kind en elk der volgende 5,00 Vanaf 3 e kind in eenoudergezin 22,97 (vanaf 1/05/07) c. Bijkomende bijslag voor gehandicapte kinderen van minder dan 21 jaar die uiterlijk geboren zijn op 1 januari 1996 en getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van tenminste 66% (= oud systeem) 0,1, 2 of 3 punten m.b.t. de zelfredzaamheid 406,16 4, 5 of 6 punten m.b.t. de zelfredzaamheid 444,59 7, 8 of 9 punten m.b.t. de zelfredzaamheid 475,27 d. Bijkomende bijslag voor een gehandicapt kind van minder dan 21 jaar dat geboren is na 1 januari 1996 en een aandoening heeft die gevolgen heeft voor hemzelf, op het vlak van de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of op het vlak van de activiteit en participatie, of voor zijn familiale omgeving (=nieuw systeem): - minder dan 6 punten in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste pijler 79, punten in totaal waarvan minder dan 4 voor de eerste pijler 105, punten in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste pijler 406, punten in totaal waarvan minder dan 4 voor de eerste pijler 246, punten in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste pijler 406, punten in totaal 406, punten in totaal 461, punten in totaal 494,81 - meer dan 20 punten in totaal 527,80 e. Leeftijdsbijslagen KINDEREN GEBOREN NA 31 DECEMBER 1990 Eerste rang van de gewone schaal (niet-gehandicapte kinderen) Kind van 6 tot en met 11 jaar 15,73

17 Kind van 12 tot en met 17 jaar (toepasselijk vanaf 1 januari 2003) 23,95 Kind boven de 18 jaar (toepasselijk vanaf 1 januari 2009) Kinderen geboren tussen 1 januari 1991 en 31 december 1996 die oudste kind met recht 27,60 op kinderbijslag worden omdat een ouder kind stopt met studeren of het gezin verlaat, hebben vanaf 6 jaar recht op een vaste leeftijdstoeslag van 31,36 zolang ze in het gezin blijven, krijgen ze dat bedrag, dat hoger is dan de verminderde leeftijdstoeslag. Vanaf 1 januari 2009 ontvangen deze kinderen vanaf 18 jaar Andere kinderen (kinderen met een aandoening inbegrepen) Kind van 6 tot en met 11 jaar Kind van 12 tot en met 17 jaar (van toepassing vanaf 1 januari 2003) Kind van 18 tot en met 24 jaar (van toepassing vanaf 1 januari 2009) 33,69 31,36 47,92 60,93 f. Jaarlijkse bijslag (schoolpremie) Kind van 0 tot 5 jaar 20,00 Kind van 6 tot 11 jaar 43,00 Kind van 12 tot 17 jaar 60,00 Kind van 18 tot 24 jaar 80,00 (verhoging in 2011 tot 75, in 2012 tot 100) De jaarlijkse bijslag wordt apart betaald Terugschroeven bedragen in KB 18 juli 2013: niet voldoende geld na begrotingscontrole Kraamgeld 1ste geboorte 1.223,11 2de geboorte en elk der volgende 920,25 Meerling (per kind) 1.223, Adoptiepremie per geadopteerd kind 1.223, Leerovereenkomsten De kinderbijslagen blijven betaald zolang de bezoldiging van de leerling het bedrag van 520,08 bruto per maand niet overschrijdt.

18 18. Loopbaanonderbreking ( ) Vanaf 1 januari 2004 wordt er op de wettelijke onderbrekingsuitkeringen bedrijfsvoorheffing ingehouden: Op de uitkering bij een voltijdse loopbaanonderbreking wordt 10,13% ingehouden. Op de uitkering bij een deeltijdse loopbaanonderbreking wordt 17,15% ingehouden Algemeen stelsel Voltijdse loopbaanonderbreking Bedragen toepasselijk voor de federale overheid, Vlaamse Gemeenschap, lokale en regionale besturen Voltijdse loopbaanonderbreking BRUTO NETTO* 1ste jaar 2de jaar 1ste jaar 2de jaar Gewone uitkering 402,59 361,81 Verhoogde uitkering 2de kind 440,90 396,24 Verhoogde uitkering 3de kind 479,23 430,69 * Bedrijfsvoorheffing 10,13% Deeltijdse loopbaanonderbreking Bedragen toepasselijk voor statutair personeel bij de federale overheid Deeltijdse loopbaanonderbreking BRUTO NETTO* Halftijdse vermindering 1ste jaar 2de jaar 1ste jaar 2de jaar Gewone uitkering 201,29 166,77 Verhoogde uitkering 2 kind 220,46 182,66 Verhoogde uitkering 3 kind 239,59 198,51 * Aanvragen en verlengingen vóór Aanvragen en verlengingen vanaf NETTO NETTO Deeltijdse loopbaanonderbreking 1ste jaar 2de jaar Halftijdse vermindering < 50 > 50 < 50 > 50 Gewone uitkering 140,91 130,84 Verhoogde uitkering 2 kind 154,33 143,30 Verhoogde uitkering 3 kind 167,72 155,74 Bedragen toepasselijk voor: - contractueel personeel bij federale overheid - Vlaamse gemeenschap (statutair & contractueel) - enkel halftijds is een recht - lokale en regionale besturen (statutair & contractueel) - enkel halftijds en vermindering 1/5 is een recht

19 Minder dan 50 jaar 55 jaar of 50 ingeval reglementaire uitzondering BRUTO NETTO* BRUTO NETTO* 1ste jaar 2de jaar 1ste jaar 2de jaar 1ste jaar 2de jaar 1ste jaar 2de jaar Gewone uitkering Vermindering met 1/2 201,29 166,77 402,59 333,55 Vermindering met 1/3 134,18 111,17 268,35 222,33 Vermindering met 1/4 100,65 83,39 201,29 166,77 Vermindering met 1/5 80,50 66,70 161,03 133,42 Verhoogde uitkering 2de kind Vermindering met 1/2 220,46 182,66 421,73 349,41 Vermindering met 1/3 146,97 121,77 281,17 232,95 Vermindering met 1/4 110,23 91,33 210,88 174,72 Vermindering met 1/5 88,18 73,06 168,71 139,78 Verhoogde uitkering 3de kind Vermindering met 1/2 239,59 198,51 440,90 365,29 Vermindering met 1/3 159,75 132,36 293,93 243,53 Vermindering met 1/4 119,81 99,27 220,46 182,66 Vermindering met 1/5 95,84 79,41 176,36 146,12 * Aanvragen en verlengingen vóór Aanvragen en verlengingen vanaf Index Bruto 50 of ouder < 50 < 50 Netto 50 of ouder Gewone uitkering Vermindering met 1/2 166,77 333,55 * 402,59 201,29 140,91 261,69 ** 130,84 *** Vermindering met 1/3 134,18 268,35 111,17 222,33 Vermindering met 1/4 100,65 201,29 83,39 166,77 Vermindering met 1/5 80,50 161,03 66,70 133,42 Verhoogde uitkering 2de kind Vermindering met 1/2 182,86 349,41 421,73 220,46 154,33 274,13 143,30 Vermindering met 1/3 146,97 281,17 121,77 232,95 Vermindering met 1/4 110,23 210,88 91,33 174,72 Vermindering met 1/5 88,18 168,71 73,06 139,78 Verhoogde uitkering 3de kind Vermindering met 1/2 198,51 365,29 440,90 239,59 167,72 286,59 155,74 Vermindering met 1/3 159,75 293,93 132,36 243,53

20 Vermindering met 1/4 119,81 220,46 99,27 Vermindering met 1/5 95,84 176,36 79,41 182,66 146,12 * Bedrijfsvoorheffing 17,15% indien de werknemer: - of alleen woont - of uitsluitend samenwoont met 1 of meerdere kinderen waarvan minstens 1 ten laste is. ** Bedrijfsvoorheffing 30% voor samenwonende werknemers jonder dan 50 *** Bedrijfsvoorheffing 35% voor samenwonende werknemers van 50 jaar of ouder die geen aanspraak kunnen maken op systeem Specifieke stelsels Palliatieve of medische zorgen en ouderschapsverlof Voltijdse loopbaanonderbreking Bedragen toepasselijk voor federale personeelsleden, personeelsleden Vlaamse Gemeenschap, personeelsleden LRB BRUTO NETTO Gewone uitkering 786,78 707, Deeltijdse loopbaanonderbreking Bedragen toepasselijk voor federale statutaire personeelsleden BRUTO NETTO Vermindering met 1/2 393,38 325,92 Vermindering met 1/5 133,45 110,57 Vermindering met 1/5 - alleenstaande 179,47 148,70 Bedragen toepasselijk voor federale contractuele personeelsleden, personeelsleden Vlaamse Gemeenschap (statutairen enkel vermindering met ½), personeelsleden LRB Minder dan 50 jaar Minstens 50 jaar BRUTO NETTO BRUTO NETTO Vermindering met 1/2 393,38 325,92 667,27 552,84 Vermindering met 1/5 133,45 110,57 266,91 221,14 Vermindering met 1/5 - alleenstaand 179,47 148,70

21 19. Tijdskrediet ( *) Sedert is de loopbaanonderbreking in de privé-sector vervangen door het tijdskrediet Tijdskrediet en loopbaanvermindering Aanvragen voor Tijdskrediet: netto bedragen geldig voor alle nieuwe aanvragen en verlengingen gedaan voor Bruto Netto Met anciënniteit < 5 jaar > 5 jaar < 5 jaar > 5 jaar Met loopbaan < 20 jaar > 20 jaar < 20 jaar > 20 jaar Volledige onderbreking 453,28 604,38 407,37 543,16 Vermindering met 1/5 - minder dan 50 jaar - minder dan 50 jaar en (*) 149,25 192,60 123,66 159,57-50 jaar of ouder 149,25 209,69 123,66 173,73-50 jaar of ouder en (*) 192,60 253,04 159,57 209,65 Vermindering met 1/2 - minder dan jaar 50 jaar 226,63 302,18 187,77 250,36-50 jaar of ouder 226,63 302,18 451,43 187,77 250,36 374,73 (*) Indien de werknemer alleen woont of indien hij uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen waarvan minstens één ten laste is. Opm: Voor werknemers van 50 jaar of ouder volstaat 3 jaar en in sommige gevallen 1 of 2 jaar anciënniteit Aanvragen vanaf Tijdskrediet: netto bedragen geldig voor alle nieuwe aanvragen en verlengingen die aanvangen na Netto < 5 jaar > 5 jaar < 20 jaar > 20 jaar Volledige onderbreking 407,37 543,16 Vermindering met 1/5 - minder dan 50 jaar - minder dan 50 jaar en (*) - minder dan 50 jaar en (**) 97,02 125,20 158,58-50 jaar of ouder 97,02 136,31-50 jaar of ouder en (*) 125,20 164,49-50 jaar of ouder en (**) 158,58 209,65 Vermindering met 1/2 - minder dan 50 jaar 187,77 250,37-50 jaar of ouder 187,77 250,37 374,02 (*) Indien de werknemer alleen woont

22 (**) Indien de werknemer uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen waarvan minstens één ten laste Aanvragen vanaf Index Tijdskrediet: netto bedragen voor alle nieuwe aanvragen en verlengingen vanaf Netto < 5 jaar > 5 jaar < 20 jaar > 20 jaar Volledige onderbreking 432,30 576,40 Vermindering met 1/5 - minder dan 50 jaar - minder dan 50 jaar en (*) - minder dan 50 jaar en (**) 102,95 132,86 169,34-50 jaar of ouder 102,95 144,64-50 jaar of ouder en (*) 132,86 174,55-50 jaar of ouder en (**) 169,34 222,48 Vermindering met 1/2 - minder dan 50 jaar 168,36 224,48 - minder dan 50 jaar en (*) - minder dan 50 jaar en (**) 199,27 265,69-50 jaar of ouder 156,34 208,45 311,39-50 jaar of ouder en (*) - 50 jaar of ouder (**) 199,27 265,69 396, Specifieke stelsels : Palliatief verlof, verlof voor medische zorgen, ouderschapsverlof Voltijdse onderbreking Voltijdse loopbaanonderbreking BRUTO NETTO Gewone uitkering 786,78 707, Gedeeltelijke onderbreking Minder dan 50 jaar Minstens 50 jaar BRUTO NETTO BRUTO NETTO Vermindering met 1/2 393,38 325,92 667,27 552,84 Vermindering met 1/5 133,45 110,57 266,91 221,14 Vermindering met 1/5 -alleenstaande 179,47 148,70

23 20. Vlaamse aanmoedigingspremie BRUTO NETTO (voorheffing 11%) Openbare sector - geen aanpassingen aan index Tewerkstelling minimaal 75% - volledige loopbaanonderbreking 123,95 110,32 Tewerkstelling minimaal 50% - volledige loopbaanonderbreking 74,37 66,19 Vermindering 1/2 of 1/3 van voltijdse betrekking - deeltijdse loopbaanonderbreking 74,37 66,19 Vermindering met 1/5 of 1/4 van een voltijdse betrekking - deeltijdse loopbaanonderbreking 49,58 44,13 Privé sector - bij volgen opleiding of verlenen zorg (volgt indexatie - bedrag ) Tewerkstelling minstens 3/4 - volledige loopbaanonderbreking 190,23 169,30 Tewerkstelling minstens 3/4 - halftijdse loopbaanonderbreking 126,82 112,87 Tewerkstelling minsens 3/4 - vermindering met 1/5 63,41 56,43 Tewerkstelling minder dan 3/4, maar niet minder dan 1/2 - volledige loopbaanonderbreking 126,82 112,87 Tewerkstelling minder dan 1/2 - volledige loopbaanonderbreking 63,41 56,43 Voor alleenwonenden, al dan niet met kinderen ten laste, worden deze premies verhoogd met 46,92 41,76

24 21. Pensioenen 21.1 Gewaarborgde minimumpensioenen (01/04/2004) Organiek Gehuwd Echtgen. zonder inkomsten Echtgen. met inkomsten / jaar / maand / jaar / maand / jaar / maand Zonder inkomsten Geïndexeerd / maand Gehuwd Alleenstaand Met inkomsten Minimum rustpensioen , , , , ,00 800, , , ,85 Minimumrustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid 100% Inkomen echtg. aftrekken van het supplement tot basisminimum Alleenstaand 62,5 % van gemiddelde wedde laatste 5 jaar 50% van gemiddelde wedde laatste 5 jaar , ,50 Minimum , , , , ,00 800, , , ,85 Maximum , , , , , , , , ,32 Basisminimum Overlevingspensioen Voor wedde rekening houden met minimumwedde van: niet van toepassing niet van toepassing Inkomen echtg. aftrekken van het supplement tot basisminimum Preciseringen: 100% Geïndexeerd Verlies van elk supplement bij een jaarinkomen boven: 607,59 977,25 Maximale vermindering op de inkomsten van de echtgeno(o)t(e) = 205,00 329,72 40 % van gewaarborgde niet van toepassing bezoldiging: 5.399,60 449,97 723, ,00 697, ,72 Voor pensioenen die vooraf betaald worden, bedragen vanaf )

25 Overgangsregeling Toepasselijk op de gepensioneerden die voor 31 december 1992 recht hadden op een minimumpensioen dat voordeliger was dan de organieke regeling. Lichamelijke ongeschikt-heid Berekeningsbasis (100%) Geïndexeerd minimum Met gezinslast Zonder gezinslast Alleenstaand Met gezinslast Zonder gezinslast Alleenstaand Vanaf 66% ongeschiktheid % van Gemiddelde laatse 5 jaar % van Gemiddelde laatse 5 jaar 62,50% 50% 62,50% 50,00% Minimumwedde als berekeningsbasis Minimumbedrag / maand , ,40 957,24 781,77 Maximumwedde als berekeningsbasis Maximum van het minimumpensioen / maand , , ,04 Minder dan 66% ongeschiktheid % van Gemiddelde laatse 5 jaar % van Gemiddelde laatse 5 jaar 50,00% Geen minimum 40% 50,00% Geen minimum 40,00% Minimumwedde als berekeningsbasis Minimumbedrag / maand ,40 Geen minimum ,75 781,77 Geen minimum 781,77 Maximumwedde als berekeningsbasis Maximum van het minimumpensioen / maand ,06 Geen minimum , ,78 Geen minimum 912,05 Rustpensioen Le ,80 Geen minimum 8.496,70 Overlevingspensioen 1.099,78 957,24 Geen minimum 781,77 Geen minimum Geen minimum 7.734,28 Geen minimum Geen minimum 711,62 Vaste indexcoëfficiënt (wijzigt niet): 1, Toegelaten activiteiten ( ) Aard van de activiteit Loontrekkende Pensioenen na de wettelijke pensioenleeftijd Pensioenen voor de wettelijke pensioenleeftijd Uitsluitend overlevingspensioen, voor 65 jaar - met kind ten laste , , ,00 - zonder kind ten laste , , ,00 Zelfstandige - met kind ten laste , , ,00 - zonder kind ten laste , , ,00

26 21.3 Vakantiegeld gepensioneerden Vakantiegeld (2014) Maximum grensbedrag pensioen Bedrag vakantiegeld Jaar 2014 Index 1, % Geïndexeerd 100% Geïndexeerd Andere voorwaarden Gehuwden met rustpensioen Niet-gehuwden met rustpensioen Gerechtigden op overlevingspensioen Plafond voor toekenning vakantiegeld opgetrokken vanaf , ,34 207,44 333, , ,34 155,58 250, , ,07 155,58 250,23 45 jaar of meer en niet hertrouwd Opgelet: Voor indexatie van het vakantiegeld geldt index die van toepassing is op de datum van 1 mei van jaar van betaling. 60 jaar op 1 mei Afhankelijk van inkomen echtgeno(o)t(e) Aanvullende toeslagen voor rechthebbenden op minimumpensioen voor gehuwde rechthebbenden op een minimumpensioen met echtgenoot zonder inkomen 100% Geïndexeerd 235,21 378,31 282,03 453, Diversen R.I.Z.I.V.-bijdrage 3,55% ( ) Plafond I = alleenstaande Pensioen Inhouding < 1.413,85 Geen afhouding Van 1.413,85 tot 1.465,87 Van 0,01 tot 52,03 P 1.413,84 Meer dan 1.465,87 3,55% Plafond II = gezinslast Pensioen Inhouding < 1.675,60 Geen afhouding Van 1.675,60 tot 1.737,25 Van 0,01 tot 61,66 P 1.675,59 Meer dan 1.737,25 3,55% Berekening uitzonderlijk naar beneden afronden Maximum pensioen openbare sector / maand 100% / Jaar / Maand Geïndexeerd Rustpensioen , , ,85 Overlevingspensioen* , , ,75 * Art. 4 4 Wet 15/05/1984

27 Inkomensgrens specifieke regelingen / jaar / maand ex - WIGW - verhoogde tegemoetkoming Inkomensgrens , ,07 Verhoging / persoon ten laste 3.079,19 256,60 OMNIO - Statuut (2013*) Inkomensgrens , ,91 Verhoging / persoon ten laste 3.018,84 251,57 * Jaar van de aanvraag Forfaitair supplement zware handicap 100% Geïndexeerd Jaarlijks bedrag 1.215, ,50 Maximumgrens , ,58 Bedrag ontvangen pensioen (en) + supplement mag niet boven maximumgrens gaan. 22. Bijdragen omslagkas LRB-pensioenen (pool 1) Last te voorzien voor de werkgevers van het bij de Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen aangesloten personeel Periode % incl. 7,5% persoonlijke bijdrage werknemer ,50% ,50% ,50% 23. Brugpensioenen ( ) Vanaf Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag = werkloosheidsuitkering + aanvullende vergoeding betaald door werkgever - Plafond brutoloon (CAO nr. 17): 3.554,13 - Inhouding van 6,5% (3,5% + 3%) met minimumbedrag van brugpensioen: * bruggepensioneerde met gezinslast: 1.538,95 * bruggepensioneerde zonder gezinslast: 1.277,65

28 24. Bijdragen ACV Openbare Diensten Gewone leden + halftijdse loopbaanonderbreking 14,15 Kaders (Niveau A) 14,95 Half-time 10,36 Werklozen 9,48 Volledige loopbaanonderbreking met vergoeding 7,99 Zieken 5,61 Gepensioneerden 5,31 Bruggepensioneerden + vervroegde uitstappers 10,23 Antwerpen en randgemeenten 13,78 Loopbaanonderbreking zonder vergoeding 3, Stakingsvergoedingen > 6 maanden lid recht op 100% stakingsvergoeding Dagvergoeding (5dagenweek) Voltijds tewerkgesteld Deeltijds tewerkgesteld tussen 3 en 6 maanden lid recht op 50% stakingsvergoeding Vergoeding 1 ste week 30,00 15,00 tussen 1 en 3 maanden lid recht op 25% stakingsvergoeding Vergoeding 2 de week 35,00 17, Vakbondspremie Vergoeding 5 de week 41,50 20,75 Vergoeding 9 de week 45,50 22,75 Voltijds Openbaar Ambt (2009) 90,00 Stads- en streeksvervoer 119,00 Autobus & autocarbedrijven 119,00 Deeltijdse werknemer Afhandelijk van bedrag lidmaatschapsbijdrage 59,50 27.Premies ACV Openbare Diensten 27.1 Premie bij opruststelling Gaat u (al dan niet vroegtijdig) met pensioen en bent u op het ogenblik van de opruststelling minstens 5 jaar lid, dan kunt u aanspraak maken op: 2,11 per jaar indien u minder dan 20 jaar lidmaatschap telt 2,97 per jaar indien u tussen 20 en 35 jaar lidmaatschap telt 3,75 per jaar indien u meer dan 35 jaar lidmaatschap telt

29 27.2 Vergoeding bij overlijden Rechthebbenden van leden die overlijden na hun opruststelling - die dus reeds de premie bij al dan niet vroegtijdige opruststelling hebben genoten - krijgen een vergoeding van 1,25 per jaar lidmaatschap met een maximum van 25. Rechthebbenden van leden die overlijden voor hun opruststelling krijgen de premie die wordt toegekend bij opruststelling.

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 Uitgegeven door het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Afgiftekantoor Brussel X sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 taux et montants en droit du travail

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 Anneleen Bettens Adjunct-adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 09 27 F +32 2 515 09 13 ab@vbo-feb.be CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 19 februari 2014

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting Anneleen Bettens Adjunct-adviseur AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 11 januari 2013 Samenvatting Sedert 1 december 2012 is het bedrag van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Nadere informatie

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ Maart 2018 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/06/2016. Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking. ONTDEK ALLES OVER DE SOCIALE UITKERINGEN

Nadere informatie

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ Januari 2019 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2018. Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking. 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing

Nadere informatie

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L e-doc SOCIALE BIJDRAGEN ABVV M E T A A L 4 Ontdek alles over de sociale bijdragen! 5 Sociale bijdragen 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2012 (index van toepassing vanaf 01/12/2012).

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008 Vooraf In deze groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale Wetgeving:

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015 e-doc A BVV A B L T A A ALL SOCIAL UITKRINGN OP N RIJ A BVV L T A A ABVV T A A L L T A A ABVV T A A februari 2015 2 Ontdek alles over de sociale uitkeringen! BVV-etaal november 2014 e-doc 3 Sociale uitkeringen

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2018

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2018 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2018 466 ACV-wegwijzer in de sociale wetgeving 2018 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 september 2018

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 september 2018 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 september 2018 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de Wegwijzer Sociale Wetgeving: inkomens,

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 105,10 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/09/2018 Aanpassing aan de nieuwe spilindexen I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG (1) 1ste

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2015 Aanpassing: Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten of sociale

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 103,04 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2017 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 september 2010

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 september 2010 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 september 2010 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de belangrijkste bedragen (inkomens, sociale uitkeringen, refertebedragen,

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Voor de kinderbijslagbedragen is de spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing vanaf 01/06/2016. De grensbedragen voor de bestaansmiddelen zijn aangepast vanaf 01/06/2017

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2014 Aanpassingen: 1. Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 32.886,00 39.422,00 Scholingsbeding 32.886,00 Voor de bediende Concurrentiebeding 32.886,00 65.771,00 Scheidsrechterlijk beding

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2016 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40) eerste kind 86,77

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2015

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2015 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 33.203,00 66.406,00 Scholingsbeding 33.203,00 Voor de bediende Concurrentiebeding 33.203,00 66.406,00 Scheidsrechterlijk beding

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2009 Bijwerking van 14 december 2009 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2010 24 november 2010 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening eindejaarstoelage

Nadere informatie

Directie Human Resources

Directie Human Resources Directie Human Resources Bureau H-HR.341 -sectie 52 Brussel, september 2010 911/52566 H-HR.341 sectie 52 H-HR.342 sectie 52 H-HR.343 sectie 52 H-HR.346 sectie 52 Indexcijfers TOEPASSELIJKE BEDRAGEN IN

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2007 Bijwerking van 22 november 2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2006 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening eindejaarstoelage

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2016

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2016 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 juni 2016 482 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale

Nadere informatie

Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vakbondspremie Vervoersonkosten Openbaar vervoer Privé-vervoer Vervoerstussenkomst voor dienstopdrachten

Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vakbondspremie Vervoersonkosten Openbaar vervoer Privé-vervoer Vervoerstussenkomst voor dienstopdrachten Inhoud Functieclassificatie lonen aan de huidige index 1.12 1.14 1.22 1.26 1.30 1.39 1.40 1.54 1.55-1.61-1.77 1.59 1.80 Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vakbondspremie Vervoersonkosten Openbaar

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 april 2015

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 april 2015 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 april 2015 482 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale

Nadere informatie

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 1. Loongrenzen concurrentiebeding 2015 33.203-66.406 2016 33.221-66.441 Loongrens scholingsbeding 2015 33.203 2016

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Dag van de Payroll Professional 2018 04-10-2018 I Nicole Meersman Agenda 1. Voorwaarden rustpensioen 2. Voorwaarden vervroegd pensioen 3. Einde

Nadere informatie

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003 Bijlage bij bericht 6 H-HR/2007 71e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522 Uitreiking: typelijst 25/003 Reserve: 20 ex BEDRAGEN VAN DE GEZINSPRESTATIES TOEPASSELIJK VANAF 01.10.2006 Spilindex Coëfficiënt van de

Nadere informatie

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003 Bijlage bij bericht 6 H-HR/2007 70e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522 Uitreiking: typelijst 25/003 Reserve: 20 ex BEDRAGEN VAN DE GEZINSPRESTATIES TOEPASSELIJK VANAF 01.05.2006 TOT 30.09.2006 Spilindex Coëfficiënt

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 maart 2014

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 maart 2014 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 maart 2014 Vooraf In de hiernavolgende groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale

Nadere informatie

oktober 2004 1. ARBEIDSRECHT 1.1. Arbeidsovereenkomstenwet 1.1.1. Loongrenzen

oktober 2004 1. ARBEIDSRECHT 1.1. Arbeidsovereenkomstenwet 1.1.1. Loongrenzen N U T T I G E C I J F E R S oktober 2004 1. ARBEIDSRECHT 1.1. Arbeidsovereenkomstenwet 1.1.1. Loongrenzen 2002 25.277 30.301 50.554 2003 25.921 31.073 51.842 2004 26.418 31.669 52.836 1.2. Loon 1.2.1.

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2013

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2013 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 32.254,00 38.665,00 Scholingsbeding 32.254,00 Voor de bediende Proefbeding 38.665,00 Opzegging en tegenopzegging 32.254,00 64.508,00

Nadere informatie

Algemene indexnota 28 september 2018 / 01 oktober 2018 versie 01/03/2019 1,7069

Algemene indexnota 28 september 2018 / 01 oktober 2018 versie 01/03/2019 1,7069 DIENST BETALINGEN Ambtenarenpensioenen Algemene indexnota 28 september 2018 / 01 oktober 2018 versie 01/03/2019 1,7069 Onderwerp: algemene indexnota van toepassing op de pensioenbetalingen vanaf 28 september

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN Directie Human Resources Brussel, 19 april 2004 Bureau HR 124 Sectie 53 Tel. 911/52993 Nr.2.1.393 BERICHT 23 HR Uitreiking: 99 999: 0 (Reserve HR 124:25

Nadere informatie

FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning

FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning Volgens onze gegevens is X / bent u sinds... zes maanden werkloos / ziek. is X sinds... gepensioneerd. ontvangt X / u sinds... een overbruggingsuitkering

Nadere informatie

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING 2015 Bijwerking van 29-07-2015 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel.. 2

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE BEREKENING COMPETENTIETOELAGE 2006 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening competentietoelage

Nadere informatie

THESAURIE ALGEMENE INDEXNOTA 31/05/ /06/2011 1,5460 -

THESAURIE ALGEMENE INDEXNOTA 31/05/ /06/2011 1,5460 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 18/08/2011 THESAURIE Betalingen Wedden & Pensioenen correspondentieadres Betaling van de pensioenen Kunstlaan 30, 1040 BRUSSEL ALGEMENE INDEXNOTA 31/05/2011

Nadere informatie

Cijferbijlage. Inhoud Algemeen 2

Cijferbijlage. Inhoud Algemeen 2 BBZ Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEID Versie van 1 mei 2013

SOCIALE ZEKERHEID Versie van 1 mei 2013 SOCIALE ZEKERHEID Versie van 1 mei 2013 KINDERBIJSLAGEN I. KINDERBIJSLAGEN A. Gewone kinderbijslag Bedrag per maand 1 ste kind 90,28 2 de kind 167,05 3 de kind en volgende 249,41 B. Leeftijdsbijslagen

Nadere informatie

Federale overheidsmaatregelen voor eenoudergezinnen

Federale overheidsmaatregelen voor eenoudergezinnen Bijlage Federale overheidsmaatregelen voor eenoudergezinnen Geel: specifieke maatregelen voor eenoudergezinnen Blauw: maatregelen voor een persoon met gezinslast (waartoe ook eenoudergezinnen behoren),

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Bijwerking van 11.09.2018 FOD BOSA - PERSOPOINT Handelsstraat 96 1040 BRUSSEL www.persopoint.be www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE BEREKEIG COMPETETIETOELAGE 2007 Bijwerking van 14-08-2007 FOD FIACIE THESAURIE DIEST BETALIGE WEDDE & PESIOEE KUSTLAA 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be IHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening competentietoelage

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Principe 4.2

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) zieke

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310002 Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Haard- en standtoelage... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

ZiekteUitkeringenType PrimaireArbeidsongeschiktheid(Werknemer) Invaliditeit(Werknemer) NietVergoedePeriode(Zelfstandige) VergoedePeriode(Zelfstandige) Na1JaarPrimaireOngeschiktheid(Zelfstandige) ZiekteKrediet(Ambtenaar)

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

Bedragen kinderbijslag

Bedragen kinderbijslag Bedragen kinderbijslag 1/06/2016 KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.247,58 938,66 1.247,58

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

Vergoedingen onregelmatige prestaties en vakantieverblijven Weddesupplementen ( ) Cumuleerbaarheid

Vergoedingen onregelmatige prestaties en vakantieverblijven Weddesupplementen ( ) Cumuleerbaarheid Inhoud Functieclassificatie Gewaarborgd minimumloon lonen aan de huidige index L4 L3 L2 A1 A2 A3 MV2 B3 B2b B2a B1c MV1 MV1bis B1b L1 K3 G1 GS Vergoedingen onregelmatige prestaties en vakantieverblijven

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Model S Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - langdurig werkloze (ten minste 6 maanden), - zieke (ten minste 6 maanden),

Nadere informatie

TOESLAG OP DE KINDERBIJSLAG

TOESLAG OP DE KINDERBIJSLAG P19Fisc A TOESLAG OP DE KINDERBIJSLAG dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave Versie van 18-12-2014 DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van

Nadere informatie

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon:

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag Beste Met

Nadere informatie

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING BEREKEIG PREMIE VOOR COMPETETIEOTWIKKELIG 2008 Bijwerking van 18-08-2008 FOD FIACIE THESAURIE DIEST BETALIGE WEDDE & PESIOEE KUSTLAA 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be IHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening

Nadere informatie

Inhoud. barema s beschutte werkplaatsen (versie ) Eindejaarspremie

Inhoud. barema s beschutte werkplaatsen (versie ) Eindejaarspremie Inhoud Productiepersoneel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Omkaderingspersoneel Functieclassificatie Geactualiseerde lonen Eindejaarspremie Productiepersoneel Omkaderingspersoneel Septemberpremie

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2018 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2018 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2018 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 960 euro/jaar 2.310 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.920

Nadere informatie

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING BEREKEIG PREMIE VOOR COMPETETIEOTWIKKELIG 2010 Bijwerking van 22-07-2010 FOD FIACIE THESAURIE DIEST BETALIGE WEDDE & PESIOEE KUSTLAA 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be IHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening

Nadere informatie

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING BEREKEIG PREMIE VOOR COMPETETIEOTWIKKELIG 2011 Bijwerking van 30-06-2011 FOD FIACIE THESAURIE DIEST BETALIGE WEDDE & PESIOEE KUSTLAA 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be IHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2...

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2006 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2006 inleiding...

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

AANVRAAG OM TOESLAG. KidsLife Vlaanderen, Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge T: M:

AANVRAAG OM TOESLAG. KidsLife Vlaanderen, Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge T: M: AANVRAAG OM TOESLAG Met het bijgevoegde formulier kun je aangeven dat je gezins onder de sgrens ligt voor een periode van minstens zes opeenvolgende maanden De periode die je aangeeft kan ten vroegste

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 12-10-2006 Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel 1 Wettelijke en reglementaire grondslagen 2 Principe 2.1 Begunstigden

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.223,11 920,25

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de anciënniteitstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de anciënniteitstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de anciënniteitstoeslag? Wat is de anciënniteitstoeslag? De anciënniteitstoeslag is een bedrag (toeslag) dat u vanaf een bepaalde leeftijd boven u gewone werkloosheidsuitkeringen

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als :

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als : Uw consulent: Tel.: Fax: aanvraag ontvangen op uw kenmerk ons kenmerk Betreft : Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag Mevrouw, Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 DECEMBER 2012

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 DECEMBER 2012 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 32.254,00 38.665,00 Scholingsbeding 32.254,00 Voor de bediende Proefbeding 38.665,00 Opzegging en tegenopzegging 32.254,00 64.508,00

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1 ste geboorte 1.223,11 2 de geboorte en elk der volgende 920,25 Elk kind uit een meerlingenzwangerschap

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 950 euro/jaar 2.280 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.900

Nadere informatie

ZORGKREDIET VANAF 2 SEPTEMBER 2016 EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ONBETAALD VERLOF

ZORGKREDIET VANAF 2 SEPTEMBER 2016 EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ONBETAALD VERLOF ZORGKREDIET VANAF 2 SEPTEMBER 2016 EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ONBETAALD VERLOF ZORGKREDIET Zorgkrediet Vanaf 2 september Is een recht voor iedereen (indien voldaan aan de voorwaarden) Enkel en alleen nog

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Publicatiedatum: 6 februari 2012

Publicatiedatum: 6 februari 2012 Publicatiedatum: 6 februari 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo wordt een langere loopbaan vereist

Nadere informatie