Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 :"

Transcriptie

1 Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : 1. Werkend 1.1. Werkend in loondienst Werkend in één job in loondienst Werkend in meerdere jobs in loondienst 1.2. Werkend als zelfstandige In hoofdberoep In bijberoep Werkend als zelfstandige na pensioenleeftijd 1.3. Werkend als helper bij een werkgever met zelfstandigenstatuut Werkend als helper in hoofdberoep Werkend als helper in bijberoep Werkend als helper na pensioenleeftijd 1.4. Werkend in loondienst en als zelfstandigen/helper Voornaamste job wordt uitgeoefend in loondienst Voornaamste job wordt uitgeoefend als zelfstandige in hoofdberoep met bijkomende job in loondienst Voornaamste job wordt uitgeoefend als helper in hoofdberoep met bijkomende job in loondienst 2. Werkzoekend 2.1. Werkzoekend na voltijdse tewerkstelling, met werkloosheidsuitkering 2.2. Werkzoekend na een vrijwillig deeltijdse job, met werkloosheidsuitkering 2.3. Werkzoekend na studies, met wachtuitkering of overbruggingsuitkering 2.4. Werkzoekend met begeleidingsuitkering 3. Niet beroepsactief 3.1.Volledige loopbaanonderbreking / voltijds tijdskrediet 3.2. Vrijstelling van inschrijving als werkzoekende

2 3.3. Leefloon/financiële hulp Leefloon Financiële hulp 3.4. Pensioentrekkend zonder werk 3.5 Voltijds bruggepensioneerd 3.6. Rechtgevende kinderen voor kinderbijslag 3.7 Volledig arbeidsongeschikt 4. Andere opgenomen in de bestanden van de RKW of het RSVZ

3 Afgeleide variabelen ter aanvulling van de nomenclatuur : RVA Bij nomenclatuurpositie Afgeleide variabele Omschrijving Waarden Alle nomenclatuurposities Activering RVA De persoon is tewerkgesteld in een loontrekkende job, met tussenkomst van de RVA in het kader van een activeringsprogramma is tewerkgesteld in verschillende loontrekkende jobs, met tussenkomst van de RVA in het kader van een activeringsprogramma de persoon is tewerkgesteld als loontrekkende met een bijkomende activiteit in het zelfstandigenstatuut, met tussenkomst van de RVA in het kader van een activeringsprogramma afgeleide variabelen Alle nomenclatuurposities Halftijds brugpensioen De persoon is tewerkgesteld in een loontrekkende job, met tussenkomst van de RVA in het kader van een halftijds brugpensioen de persoon is tewerkgesteld in verschillende loontrekkende jobs, met tussenkomst van de RVA in het kader van een halftijds brugpensioen de persoon is tewerkgesteld als zelfstandige in

4 Alle nomenclatuurposities Voltijds brugpensioen bijberoep, met een tussenkomst van de RVA in het kader van een halftijds brugpensioen bijberoep, met tussenkomst van de RVA in het kader van een halftijds brugpensioen de persoon is tewerkgesteld als loontrekkende met een bijkomende activiteit in het zelfstandigenstatuut, met tussenkomst van de RVA in het kader van een halftijds brugpensioen de persoon is tewerkgesteld als zelfstandige in hoofdberoep met een activiteit in loondienst waarvoor er een tussenkomst is van de RVA in het kader van een halftijds brugpensioen hoofdberoep met een activiteit in loondienst waarvoor er een tussenkomst is van de RVA in het kader van een halftijds brugpensioen afgeleide variabele De persoon is tewerkgesteld als zelfstandige in bijberoep, met een uitkering in het kader van een voltijds brugpensioen de persoon is tewerkgesteld als helper in bijberoep, met een uitkering in het kader van een voltijds brugpensioen afgeleide variabele

5 Alle nomenclatuurposities Deeltijdse loopbaanonderbreking De persoon is tewerkgesteld in een loontrekkende job, met een tussenkomst van de RVA in het kader van een halftijdse loopbaanonderbrekingsuitkering de persoon is tewerkgesteld in verschillende loontrekkende jobs, met een tussenkomst van de RVA in het kader van een halftijdse loopbaanonderbrekingsuitkering de persoon is tewerkgesteld als zelfstandige in bijberoep met een uitkering in het kader van een deeltijdse loopbaanonderbreking bijberoep met een uitkering in het kader van een deeltijdse loopbaanonderbreking de persoon is in hoofdberoep tewerkgesteld als loontrekkende en is tevens zelfstandige en geniet van een tussenkomst van de RVA in het kader van een deeltijdse loopbaanonderbreking hoofdberoep met een activiteit in loondienst waarvoor er een tussenkomst is van de RVA in het kader van een loopbaanonderbreking

6 Alle nomenclatuurposities Alle nomenclatuurposities Alle nomenclatuurposities Alle nomenclatuurposities Volledige loopbaanonderbreking Inkomensgarantieuitkering PWA zelfstandige of helper in bijberoep + uitkering van de RVA als volledig uitkeringsgerechtigde werkloze hoofdberoep met een activiteit in loondienst waarvoor er een tussenkomst is van de RVA in het kader van een loopbaanonderbreking afgeleide variabelen De persoon is tewerkgesteld als zelfstandige in bijberoep, met een uitkering in het kader van een volledige loopbaanonderbreking bijberoep, met een uitkering in het kader van een volledige loopbaanonderbreking afgeleide variabele De persoon is deeltijds tewerkgesteld in een loontrekkende job met behoud van rechten en een inkomensgarantie uitkering de persoon is deeltijds tewerkgesteld in verschillende loontrekkende jobs, met behoud van rechten en een inkomensgarantie uitkering afgeleide variabelen De persoon is tewerkgesteld in een PWA (met vrijstelling) afgeleide variabele De persoon is tewerkgesteld als zelfstandige in bijberoep, met een uitkering als volledig uitkeringsgerechtigde werkloze

7 Nomenclatuurpositie 3.2 (Vrijstelling van inschrijving als werkzoekende) Nomenclatuurpositie 3.2 (Vrijstelling van inschrijving als werkzoekende) Nomenclatuurpositie 3.2 (Vrijstelling van inschrijving als werkzoekende) Nomenclatuurpositie 3.2 (Vrijstelling van inschrijving als werkzoekende) Oudere werkzoekende Vrijstelling van inschrijving om familiale of sociale redenen Vrijstelling van inschrijving omwille van een (beroeps)opleiding Andere vrijstellingen bijberoep, met een uitkering als volledig uitkeringsgerechtigde werkloze Een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze kan, naargelang zijn beroepsverleden en zijn leeftijd, een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende genieten Een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze kan een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende genieten omwille van sociale of familiale redenen die hem betreffen of iedere andere persoon die met hem samenleeft, zijn kinderen, zijn ouders, zijn broers en zussen, een persoon die hij of zijn echtgenoot ten laste heeft of een persoon van wie hij (of zijn echtgenoot) de voogd of een toeziende voogd is. Een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze kan een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende genieten als hij een beroepsopleiding volgt die georganiseerd of gesubsidieerd wordt door de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst of die erkend is door de directeur van het werkloosheidsbureau. Deze vrijstelling wordt maar één keer toegekend. Een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze kan een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende genieten als hij deelneemt aan een humanitaire actie die geleid wordt door een organisatie die erkend wordt door een Belgische,

8 buitenlandse of internationale overheid. De vrijstelling kan ook toegekend worden aan werklozen die ouder zijn dan 50 jaar en aan ontwikkelingssamenwerking doen. RVP pensioenkadaster Bij nomenclatuurpositie Afgeleide variabele Omschrijving Waarden Alle nomenclatuurposities Werkend als Pensioentrekkende die (toegelaten) arbeid pensioentrekkende uitoefent (op de laatste dag van het kwartaal). Nomenclatuurpositie Rustpensioen Pensioentrekkende die een rustpensioen van alle nomenclatuurposities werknemersstelsel het werknemersstelsel ontvangt Rustpensioen Pensioentrekkende die een rustpensioen van en afgeleide variabele zelfstandigenstelsel het zelfstandigenstelsel ontvangt werkend als pensioentrekkend Rustpensioen stelsel Pensioentrekkende die een rustpensioen van = 1 ambtenaren het stelsel der ambtenaren ontvangt Buitenlands Pensioentrekkende die een buitenlands rustpensioen rustpensioen ontvangt Overlevingspensioen Pensioentrekkende die een overlevingspensioen werknemersstelsel van het werknemersstelsel ontvangt Overlevingspensioen Pensioentrekkende die een overlevingspensioen zelfstandigenstelsel van het zelfstandigenstelsel ontvangt Overlevingspensioen stelsel ambtenaren Pensioentrekkende die een overlevingspensioen van het stelsel der ambtenaren ontvangt Buitenlands Overlevingspensioen Pensioentrekkende die een buitenlands overlevingspensioen ontvangt

9 GIB/IBO Tegemoetkoming_ mindervaliden Afgeleid_pensioen Pensioentrekkende die een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of een inkomensgarantie voor ouderen ontvangt Pensioentrekkende die een tegemoetkoming voor mindervaliden ontvangt Pensioentrekkende die een afgeeleid pensioen ontvangt POD MI Bij nomenclatuurpositie Afgeleide variabele Omschrijving Waarden Alle nomenclatuurposities Werkend en leefloner De persoon heeft een job en ontvangt in aanvulling op zijn loon een leefloon of financiële hulp Alle nomenclatuurposities Werkzoekende en De persoon ontvangt een beginnend met 2 leefloner werkloosheidsuitkering en ontvangt een leefloon (werkzoekend) of een gelijkwaardige financiële steun Nomenclatuurpositie 3.1 Loopbaanonderbreker De persoon geniet een volledige (Volledig en leefloner loopbaanonderbreking en ontvangt een leefloon loopbaanonderbreking / of financiële hulp voltijds tijdskrediet) Nomenclatuurpositie 3.2 (Vrijstelling van inschrijving als werkzoekende) Nomenclatuurpositie 3.4 (Pensioentrekkend zonder werk) Vrijgestelde werkzoekende leefloner Gepensioneerd leefloner en en De persoon is vrijgesteld van stempelcontrole en ontvangt een leefloon of financiële hulp De persoon is gepensioneerd en ontvangt een leefloon of financiële hulp Nomenclatuurpositie 3.5 Bruggepensioneerd en De persoon is met volledig brugpensioen en

10 (Voltijds bruggepensioneerd) leefloner ontvangt een leefloon of financiële hulp RKW en RSVZ kinderbijslagen Bij nomenclatuurpositie Afgeleide variabele Omschrijving Waarden Alle nomenclatuurposities Werkend als Kind dat werkend is (op de laatste dag van het rechtgevend kind kwartaal) maar tevens rechtgevend is op kinderbijslag bij RKW of RSVZ Kinderbijslag. Nomenclatuurpositie en Leefloner als Kind dat een leefloon of financiële hulp ontvangt (leefloon/financiële rechtgevend kind van het OCMW en tevens rechtgevend is op hulp) kinderbijslag bij RKW of RSVZ Kinderbijslag Nomenclatuurpositie 3.6 Kinderbijslag_RKW Kind dat rechtgevend is op kinderbijslag is bij (Rechtgevende kinderen RKW (d.w.z. een rechtgevend kind opgenomen voor kinderbijslag bij RKW of RSVZ) + Kinderbijslag_RSVZ in het kadaster van de RKW) Kind dat rechtgevend is op kinderbijslag is bij RSVZ alle nomenclatuurposities en afgeleide variabele werkend als rechtgevend kind = 1 + nomenclatuurpositie en (leefloon/financiële hulp) en afgeleide variabele leefloner als rechtgevend kind = 1

11 Opbouw van het systeem van de nomenclatur met de bijhorende afgeleide variabelen : De nomenclatuur van de socio economische positie en de bijhorende afgeleide variabelen wordt opgebouwd in 5 stappen. Stap 1 : eerst wordt de populatie beschouwd van personen gekend op de laatste dag van het kwartaal bij de RSZ, de RSZPPO, het RSVZ en de RVA. Op basis van deze 4 bronnen worden de posities, beginnend met 2 (werkzoekend) en de posities 3.1 (volledige loopbaanonderbreking / voltijds tijdskrediet), 3.2 (vrijstelling van inschrijving als werkzoekende) en 3.5 (voltijds bruggepensioneerd) bepaald. Tegelijk worden ook de afgeleide variabelen van de RVA gecreëerd, ter aanvulling van deze nomenclatuurposities. Stap 2 : vervolgens wordt de populatie gekend op de laatste dag van het kwartaal van het RVP pensioenkadaster toegevoegd. De personen die nog geen nomenclatuurpositie gekregen hebben uit stap 1 ontvangen de nomenclatuurpositie 3.4 (pensioentrekkend zonder werk). Personen die in stap 1 al een nomenclatuurpositie ontvangen hebben, behouden deze. Personen die in stap 1 al een code hebben gekregen beginnend met 1, d.w.z. personen die werkend zijn naast pensioentrekkend, krijgen een waarde 1 voor de afgeleide variabele werkend als pensioentrekkende. Tevens wordt voor zowel de pensioentrekkenden zonder werk (nomenclatuurpositie 3.4) als de pensioentrekkenden met werk (afgeleide variabele werkend als pensioentrekkende = 1) het soort pensioen bepaald dat de betrokkene ontvangt (één of meerdere) a.d.h.v. elf bijkomende afgeleide variabelen, met name : rustpensioen werknemersstelsel; rustpensioen zelfstandigenstelsel; rustpensioen stelsel ambtenaren; buitenlands rustpensioen; overlevingspensioen werknemersstelsel; overlevingspensioen zelfstandigenstelsel;

12 overlevingspensioen stelsel ambtenaren; buitenlands overlevingspensioen; GIB/IBO; tegemoetkoming_ mindervaliden; afgeleid_pensioen. Stap 3 : vervolgens wordt de populatie gekend op de laatste dag van het kwartaal van de POD MI toegevoegd. De personen die nog geen nomenclatuurpositie gekregen hebben in stap 1 of 2 ontvangen de nomenclatuurpositie (leefloon) of (financiële hulp). Personen die in stap 1 of 2 al een nomenclatuurpositie hebben gekregen, behouden deze. Personen die in stap 1 al een code hebben gekregen beginnend met 1, d.w.z. personen die werkend zijn en leefloon of financiële hulp ontvangen, krijgen een waarde 1 voor de afgeleide variabele werkend en leefloner. Personen die in stap 1 al een code hebben gekregen beginnend met 2, d.w.z. personen die werkzoekende zijn en leefloon of financiële hulp ontvangen, krijgen een waarde 1 voor de afgeleide variabele werkzoekende en leefloner. Personen die in stap 1 al een code 3.1 hebben gekregen ( volledige loopbaanonderbreking / voltijds tijdskrediet ), d.w.z. personen die in voltijdse loopbaanonderbreking of voltijds tijdskrediet zijn en leefloon of financiële hulp ontvangen, krijgen een waarde 1 voor de afgeleide variabele Loopbaanonderbreker en leefloner. Personen die in stap 1 al een code 3.2 hebben gekregen ( vrijstelling van inschrijving als werkzoekende ), d.w.z. personen die in voltijdse loopbaanonderbreking of voltijds tijdskrediet zijn en leefloon of financiële hulp ontvangen, krijgen een waarde 1 voor de afgeleide variabele vrijgestelde werkzoekende en leefloner. Personen die in stap 1 al een code 3.5 hebben gekregen ( voltijds bruggepensioneerd ), d.w.z. personen die in voltijdse loopbaanonderbreking of voltijds tijdskrediet zijn en leefloon of financiële hulp ontvangen, krijgen een waarde 1 voor de afgeleide variabele bruggepensioneerd en leefloner. Personen die in stap 2 al een code 3.4 hebben gekregen ( pensioentrekkend zonder werk ), d.w.z. personen die in voltijdse loopbaanonderbreking of voltijds tijdskrediet zijn en leefloon of financiële hulp ontvangen, krijgen een waarde 1 voor de afgeleide variabele gepensioneerd en leefloner.

13 Stap 4 : vervolgens worden de rechtgevende kinderen op kinderbijslag gekend op de laatste dag van het kwartaal in de bestanden van de RKW en het RSVZ toegevoegd. De personen die nog geen nomenclatuurpositie hebben gekregen in stap 1, 2 of 3 ontvangen de nomenclatuurpositie 3.6 (rechtgevend kind op kinderbijslag). Personen die in stap 1 al een code hebben gekregen beginnend met 1, d.w.z. personen die werkend zijn en rechtgevend kind, krijgen een waarde 1 voor de afgeleide variabele werkend als rechtgevend kind. Personen die in stap 3 al een code (leefloon) of (financiële hulp) hebben gekregen, d.w.z. rechtgevende kinderen op kinderbijslag die een leefloon of financiële hulp ontvangen, krijgen een waarde 1 voor de afgeleide variabele leefloner als rechtgevend kind. Tevens worden voor de rechtgevende kinderen op kinderbijslag (nomenclatuurpositie 3.4), de rechtgevende kinderen die werkend zijn (afgeleide variabele werkend als rechtgevend kind = 1) en de rechtgevende kinderen die een leefloon of financiële hulp ontvangen (afgeleide variabele leefloner als rechtgevend kind = 1) bepaald of ze voorkomen in de bestanden van de RKW (Kinderbijslag_RKW ) dan wel in de bestanden van het RSVZ (Kinderbijslag_RSVZ). De rechtgevende kinderen die voorkomen in de bestanden van de RKW (kinderbijslagstelsel van de loontrekkenden) krijgen een waarde 1 voor de afgeleide variabele kinderbijslag_rkw, diegenen die voorkomen in de bestanden van het RSVZ (kinderbijslagstelsel van de zelfstandigen) krijgen een waarde 1 voor de afgeleide variabele kinderbijslag_rsvz. Stap 5 : tenslotte worden de volledig arbeidsongeschikten toegevoegd. Dit moet nog worden uitgewerkt.

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/09/140 BERAADSLAGING NR. 07/069 VAN 4 DECEMBER 2007, GEWIJZIGD OP 8 APRIL 2008, OP 1 DECEMBER 2009 EN OP

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/13/263 ADVIES NR. 07/22 VAN 6 NOVEMBER 2007, GEWIJZIGD OP 3 DECEMBER 2013, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

Eén plus één is drie. Het verhaal van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming. Historiek en toekomstperspectief

Eén plus één is drie. Het verhaal van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming. Historiek en toekomstperspectief Eén plus één is drie Het verhaal van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming Dat de creatie van het Datawarehouse Arbeidsmarkt een werk van lange adem is geweest, moge duidelijk zijn. Op

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/088 BERAADSLAGING NR 13/034 VAN 2 APRIL 2013 AANGAANDE DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

METHODOLOGISCH RAPPORT SECTOREN

METHODOLOGISCH RAPPORT SECTOREN METHODOLOGISCH RAPPORT SECTOREN 1. Bronnen en populaties 1.1. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) gecentraliseerde statistiek De statistieken van de RSZ worden uitgewerkt op basis van de gegevens

Nadere informatie

Het datawarehouse opent zijn deuren

Het datawarehouse opent zijn deuren Methodologie en statistieken Het datawarehouse opent zijn deuren Op 16 september 2001 kwam de Gebruikersgroep rond het Datawarehouse Arbeidsmarktgegevens (DWH) voor een derde keer samen. 1 Enkele weken

Nadere informatie

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 Uitgegeven door het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Afgiftekantoor Brussel X sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 taux et montants en droit du travail

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/286 BERAADSLAGING NR. 12/080 VAN 4 SEPTEMBER 2012 INZAKE DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens I. Werkgelegenheid en beroepsbevolking De arbeidsmarkt is gestructureerd rond een aanbod van arbeidskrachten (de beroepsbevolking) en een vraag naar

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/346 BERAADSLAGING NR. 12/117 VAN 4 DECEMBER 2012 INZAKE DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008 Vooraf In deze groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale Wetgeving:

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/051 BERAADSLAGING NR 09/003 VAN 13 JANUARI 2009, GEWIJZIGD OP 2 JUNI 2009, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/297 BERAADSLAGING NR. 12/083 VAN 2 OKTOBER 2012 INZAKE DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/151 BERAADSLAGING NR. 12/121 VAN 4 DECEMBER 2012 INZAKE DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) Tweede deel In de vorige Stat info ging de studie globaal (ttz. alle statuten bijeengevoegd) over het verband

Nadere informatie

Analyse van de uitkeringen voor volledige werkloosheid

Analyse van de uitkeringen voor volledige werkloosheid Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Keizerslaan 7-9 - 1000 Brussel Tel. 02 515 41 11 http://www.rva.fgov.be Analyse van de uitkeringen voor volledige werkloosheid Beschouwde statuten De onderzochte populatie

Nadere informatie

ZiekteUitkeringenType PrimaireArbeidsongeschiktheid(Werknemer) Invaliditeit(Werknemer) NietVergoedePeriode(Zelfstandige) VergoedePeriode(Zelfstandige) Na1JaarPrimaireOngeschiktheid(Zelfstandige) ZiekteKrediet(Ambtenaar)

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 Brugpensioen 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8 1.1. Inleiding... 8 1.2. Ontslag gegeven door de werkgever... 8 1.2.1.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/006 BERAADSLAGING NR 11/074 VAN 4 OKTOBER 2011, GEWIJZIGD OP 12 JANUARI 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/12/043 ADVIES NR 11/14 VAN 6 SEPTEMBER 2011, GEWIJZIGD OP 6 MAART 2012, BETREFFENDE HET MEEDELEN VAN ANONIEME

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN. Speciale module overgang van werk naar pensionering. Tweede kwartaal 2006 (referentieweken 14 t.e.m.

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN. Speciale module overgang van werk naar pensionering. Tweede kwartaal 2006 (referentieweken 14 t.e.m. EAK Module Overgang van werk naar pensionering tweede trimester 2006 Sociale Statistieken Eenheid «Enquête naar de Arbeidskrachten» Leuvenseweg 44-1000 Brussel DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN

Nadere informatie

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L e-doc SOCIALE BIJDRAGEN ABVV M E T A A L 4 Ontdek alles over de sociale bijdragen! 5 Sociale bijdragen 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2012 (index van toepassing vanaf 01/12/2012).

Nadere informatie

Programma. AD Statistiek.

Programma. AD Statistiek. Programma Onthaal Inleiding Sessie 1: Een nieuwe methodologie voor een nieuwe census Sessie 2: De bescherming van de gegevens door swapping Koffiepauze Sessie 3: Demografie, huishoudens en familiekernen

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

RAPPORT november 2006

RAPPORT november 2006 ONDERZOEK NAAR HET STATUUT VAN GIDS EN REISLEIDER RAPPORT november 2006 PLANNING & ONDERZOEK EXTERNE VORMING 3 1. INHOUDSTAFEL 1. INHOUDSTAFEL...3 2. INLEIDING...5 3. METHODOLOGIE...7 4. RESULTATEN...7

Nadere informatie

7. Werkloosheid, activering van de werkloosheid, brugpensioen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet

7. Werkloosheid, activering van de werkloosheid, brugpensioen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet 7. Werkloosheid, activering van de werkloosheid, brugpensioen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet 7.0 Methodologische nota De voornaamste voorwaarden om van werkloosheidsvergoedingen te kunnen genieten

Nadere informatie

Mobiliteit op de arbeidsmarkt meetbaar maken

Mobiliteit op de arbeidsmarkt meetbaar maken Mobiliteit op de arbeidsmarkt meetbaar maken De mogelijkheden van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en het PMBA-bestand: enkele illustraties Seppe Van Gils Mieke Booghmans April 2004 WAV-Rapport Steunpunt

Nadere informatie

Uitgerust op rustpensioen

Uitgerust op rustpensioen Uitgerust op rustpensioen Eindeloopbaan en pensioenvorming in Vlaanderen Herremans, W. (2005). Uitgerust op rustpensioen. Eindeloopbaan en pensioenvorming in Vlaanderen. Steunpunt WAV, in opdracht van

Nadere informatie

MOBILITEIT OP DE ARBEIDSMARKT MEETBAAR MAKEN. De mogelijkheden van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en het PMBA-bestand: enkele illustraties

MOBILITEIT OP DE ARBEIDSMARKT MEETBAAR MAKEN. De mogelijkheden van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en het PMBA-bestand: enkele illustraties MOBILITEIT OP DE ARBEIDSMARKT MEETBAAR MAKEN De mogelijkheden van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en het PMBA-bestand: enkele illustraties Seppe Van Gils Mieke Booghmans Steunpunt WAV INHOUDSTAFEL INLEIDING...3

Nadere informatie

Zelfstandige in bijberoep

Zelfstandige in bijberoep Zelfstandige in bijberoep INHOUD - Inleiding - Sociale bijdragen - Sociale rechten - Voorwaarden - Activiteit - Gelijkgestelde periodes Hoofdberoep en bijberoep Onderscheid: Niet gebaseerd op inkomen Wel:

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven U wenst uw loopbaan geheel of gedeeltelijk te onderbreken in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

FOCUS Situatie vóór het leefloon

FOCUS Situatie vóór het leefloon FOCUS Situatie vóór het leefloon Nummer 15 - juni 2016 2 1. Inleiding In België beschikken een heel aantal mensen niet over voldoende bestaansmiddelen of hebben zij vaak geen vaste verblijfplaats. Deze

Nadere informatie

Vrouwenraadinfofiche 2016

Vrouwenraadinfofiche 2016 Vrouwenraadinfofiche 2016 Drie decennia deeltijds werk en de gevolgen voor vrouwen Evolutie deeltijdse arbeid De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

FOCUS "RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S"

FOCUS RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S FOCUS "RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S" Nummer 8 Juli 2014 1. Inleiding De activering van het zoekgedrag naar werk is het geheel van acties die de RVA onderneemt om de inspanningen van werklozen

Nadere informatie

BIJLAGEN. Deze lijst bevat de toelaatbaarheidsartikelen die zijn opgenomen in de zone AdmissibilityArticle.

BIJLAGEN. Deze lijst bevat de toelaatbaarheidsartikelen die zijn opgenomen in de zone AdmissibilityArticle. BIJLAGEN Bijlage 1: Toelaatbaarheidsartikelen Deze lijst bevat de toelaatbaarheidsartikelen die zijn opgenomen in de zone AdmissibilityArticle. De tabel bevat een kolom die aangeeft of het vermelde artikel

Nadere informatie

Migratie en Sociale Zekerheid

Migratie en Sociale Zekerheid Migratie en Sociale Zekerheid 19 oktober 2010 Geschiedenis v/d Sociale Zekerheid Sociale Zekerheid = Securité Sociale = Sociale Veiligheid SZ = Solidariteit Werkende en werklozen Jongeren en ouderen Gezonde

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Indien u de voorwaarden wilt kennen om onderbrekingsuitkeringen te bekomen

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGS- MAATREGEL JONGERENBONUS

TEWERKSTELLINGS- MAATREGEL JONGERENBONUS Koning Albert II-laan 35 bus 20 1030 BRUSSEL www.werk.be /////////// TEWERKSTELLINGS- MAATREGEL JONGERENBONUS Een cijfermatige analyse /////////// 1 Inhoud 2 Inleiding... 3 3 Kenmerken en bereik van de

Nadere informatie

STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG HOOFDSTUK 1: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG 1 VANAF 58 JAAR I. Wat is het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag? Het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand?

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit wat uw gezinstoestand als werkloze is. Eerst bespreken we de mogelijke situaties. Aan de hand van

Nadere informatie

infobrochure voor de kunstenaar

infobrochure voor de kunstenaar kunstenaar? infobrochure voor de kunstenaar 1. Voor wie is deze brochure bestemd? Deze brochure is bestemd voor de uitvoerende, vertolkende of scheppende kunstenaar die zijn kunst beoefent als hoofdberoep,

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/033 BERAADSLAGING NR 12/018 VAN 6 MAART 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting Anneleen Bettens Adjunct-adviseur AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 11 januari 2013 Samenvatting Sedert 1 december 2012 is het bedrag van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Nadere informatie

UITGERUST OP RUSTPENSIOEN. Eindeloopbaan en pensioenvorming in Vlaanderen

UITGERUST OP RUSTPENSIOEN. Eindeloopbaan en pensioenvorming in Vlaanderen UITGERUST OP RUSTPENSIOEN Eindeloopbaan en pensioenvorming in Vlaanderen Wim Herremans Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming In opdracht van FOD Sociale Zaken Maart 2005 2 Eindeloopbaan en pensioenvorming

Nadere informatie

U werd niet vóór 30/09/2017 aangeworven en u bent in het bezit van een Activakaart die op deze datum nog geldig is?

U werd niet vóór 30/09/2017 aangeworven en u bent in het bezit van een Activakaart die op deze datum nog geldig is? activa.brussels Waarover gaat het? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de toegangsvoorwaarden van het Activa-plan vereenvoudigd om de Brusselse werkzoekenden nog meer kansen te bieden. U wilt opnieuw

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 Anneleen Bettens Adjunct-adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 09 27 F +32 2 515 09 13 ab@vbo-feb.be CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 19 februari 2014

Nadere informatie

Het meten van mobiliteit op de arbeidsmarkt

Het meten van mobiliteit op de arbeidsmarkt Het meten van mobiliteit op de arbeidsmarkt Boordtabel arbeidsmobiliteit Mieke Booghmans Wim Herremans Jeroen Delmotte Luc Sels November 2008 WSE Report Steunpunt Werk en Sociale Economie Parkstraat 45

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/169 ADVIES NR. 07/23 VAN 6 NOVEMBER 2007 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS AAN DE DIENST

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015 e-doc A BVV A B L T A A ALL SOCIAL UITKRINGN OP N RIJ A BVV L T A A ABVV T A A L L T A A ABVV T A A februari 2015 2 Ontdek alles over de sociale uitkeringen! BVV-etaal november 2014 e-doc 3 Sociale uitkeringen

Nadere informatie

DE SOCIALE UITGAVEN IN BELGIË KERNCIJFERS 2012

DE SOCIALE UITGAVEN IN BELGIË KERNCIJFERS 2012 DE SOCIALE UITGAVEN IN BELGIË KERNCIJFERS 2012 2 DE SOCIALE UITGAVEN IN BELGIË KERNCIJFERS 2012 VOORWOORD Beste lezer, De FOD Sociale Zekerheid is verheugd om u een nieuwe editie van haar brochure gewijd

Nadere informatie

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Zelfstandigen Je bent je eigen baas en werkt voor eigen rekening Geen bevelen krijgen: indien wel,

Nadere informatie

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING)

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING) Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale a.s.b.l. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v.z.w. Section CPAS Afdeling OCMW HET WIN-WIN-PLAN

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. 1.Organisatie. Stad en OCMW Bree. OCMW Bree Peerderbaan 37 3960 Bree Tel. 089 84 85 00 E-mail ocmw@bree.be

INFORMATIENOTA. 1.Organisatie. Stad en OCMW Bree. OCMW Bree Peerderbaan 37 3960 Bree Tel. 089 84 85 00 E-mail ocmw@bree.be INFORMATIENOTA Stad en 1.Organisatie 1.1.Contactgegevens Vrijthof 10 Tel. 089 84 85 00 E-mail info@bree.be Peerderbaan 37 Tel. 089 84 85 00 E-mail ocmw@bree.be 1.2.Doelstelling 1.2.1 De gemeente regelt

Nadere informatie

De sociale uitgaven in België. Kerncijfers 2012

De sociale uitgaven in België. Kerncijfers 2012 De sociale uitgaven in België Kerncijfers 2012 2 De sociale uitgaven in België Kerncijfers 2012 Voorwoord Beste lezer, De FOD Sociale Zekerheid is verheugd om u een nieuwe editie van haar brochure gewijd

Nadere informatie

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige!

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige! Opleiding Het statuut van de zelfstandige! Wat doen Xerius en SD Worx? Start Bijberoep Hoofdberoep Ziekte Kind Vennootschap Stop KBO Aansluiting Omschakeling statuut Omschakeling statuut Begeleiding bij

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER" (met een controlekaart C3A) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Evolutie en profiel van de uitkeringstrekkers ten laste van de RVA anno 2002

Evolutie en profiel van de uitkeringstrekkers ten laste van de RVA anno 2002 Arbeidsbemiddeling en uitzendarbeid Evolutie en profiel van de uitkeringstrekkers ten laste van de RVA anno 2002 Voorstelling van het jaarverslag van de RVA De werkgelegenheid stokte tijdens het laatste

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg RVA In het najaar 2013 stond een infosessie met de RVA gepland. Deze kon jammer genoeg door dienstnoodwendbaarheden niet doorgaan. Daarom ging het Steunpunt op een andere manier op zoek naar info. Alle

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/037 BERAADSLAGING NR 12/022 VAN 6 MAART 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel) Eerste deel Evolueert de werkloosheidsduur naargelang de leeftijd van de werkloze? Hoe groot is de kans

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

Inhoud 1. OLK. 2. Verzekeringsplicht. 3. Bijdrageplicht. 4. Stopzetting. 5. Vragen en reacties

Inhoud 1. OLK. 2. Verzekeringsplicht. 3. Bijdrageplicht. 4. Stopzetting. 5. Vragen en reacties NCBL september 2010 Inhoud 1. OLK 2. Verzekeringsplicht 3. Bijdrageplicht 4. Stopzetting 5. Vragen en reacties 1. Ondernemingsloket Algemeen Inschrijven in Kruispuntbank van ondernemingen? (KBO) Rechtspersonen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/109 ADVIES NR 09/17 VAN 7 JULI 2009, GEWIJZIGD OP 6 OKTOBER 2009, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN ANONIEME

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan

Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening

Vlaamse Arbeidsrekening Vlaamse Arbeidsrekening Raming van het aantal jobs & vestigingen met personeel Update 2014 www.steunpuntwerk.be/cijfers Wouter Vanderbiesen September 2016 Methodologie Steunpunt Werk amsestraat 61 bus

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening

Vlaamse Arbeidsrekening Vlaamse Arbeidsrekening Raming van het aantal jobs & vestigingen met personeel Update 2015 www.steunpuntwerk.be/cijfers Wouter Vanderbiesen April 2017 Methodologie Steunpunt Werk amsestraat 61 bus 3551-3000

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met uw uitbetalingsinstelling de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/124 BERAADSLAGING NR. 13/055 VAN 4 JUNI 2013 AANGAANDE DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Infoblad - werknemers

Nadere informatie